Організація і технологія технічного обслуговування і ремонту СДМ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти Російської Федерації

Сибірська державна автомобільно-дорожня

академія (СібАДІ)

Кафедра: «ЕСМіК»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту

Організація і технологія технічного обслуговування і ремонту СДМ

Варіант -3. Шифр 17.

Виконав: студент групи См-07Т1

Мамруко І.М.

Перевірив: Іванов В.І.

Омськ 2010р.ЗМІСТ

Введення

Завдання

1. Планування ТО і ремонтів машин на рік

2. Планування ТО і ремонтів машини на місяць

3. Розрахунок трудомісткості номерних видів ТО і Р

4. Аналіз трудомісткості періодичних (номерних) видів ТО і ремонтів

5. Перелік і зміст робіт з проведення ЕТО машини МКСМ - 800

6. Опис контролю перевірки стану пневматичних шин

Висновок

Список літературиВСТУП

Великий вплив на ефективність використання техніки надає правильна, раціональна експлуатація автомобілів на лінії, їх своєчасне технічне обслуговування і ремонт. У свою чергу, ефективність робіт по лінійній та технічної експлуатації в значній мірі залежить від професійної підготовки персоналу, зайнятого на цих роботах, знання особливостей технологічних процесів, конструкції машин, основ ефективного їх застосування на лінії, тобто комплексу знань, що охоплюють всі найважливіші питання експлуатації дорожніх машин.

У цілому під експлуатацією дорожніх машин слід розуміти комплексну систему інженерно-технічних і організаційних заходів, що забезпечують найбільш ефективне використання можливостей дорожніх машин, високу їх продуктивність і безпеку, мінімальні простої при технічному обслуговуванні та ремонті, високий відсоток працездатності і готовності до роботи при мінімальних витратах.

Процес оснащення дорожньо-будівельних організацій технікою висуває завдання підвищення ефективності її використання. Це завдання вирішується шляхом вдосконалення методів використання машин за потужністю і часу. Перший напрямок передбачає визначення, вивчення та оптимізацію показників експлуатаційних властивостей окремих дорожніх машин, у тому числі тягово-швидкісних властивостей, прохідності, використання робочого обладнання та паливної економічності. Друге - розробку або вдосконалення теоретичних основ і застосування в дорожньому будівництві методів визначення продуктивності дорожніх машин і впливають на неї чинників, розробку системи показників оцінки ефективності використання машин і автотранспорту.

Технічне обслуговування вирішує задачу зниження швидкості зношування машин. Одночасно технічне обслуговування вирішує завдання забезпечення необхідного рівня ймовірності безвідмовної роботи в періоди між обслуговуваннями. Крім того, як показує практика, в процесі технічного обслуговування відновлюють регулювальні параметри.

Для реалізації цих можливостей необхідно визначити періодичність технічного обслуговування агрегатів і систем, їх конструктивних елементів, об'єднавши потім ці впливи у види. Очевидно, що технічне обслуговування пов'язано з трудовими витратами, вимушеними простоями машин, витратами коштів. І тому обсяг обслуговування має бути оптимальним. Використання теорій надійності та управління, застосування принципів системного підходу та системного аналізу надають широкі можливості для розв'язання цієї важливої ​​з позицій технічної експлуатації завдання.ЗАВДАННЯ

Таблиця 1

Номер завдання

Шифр

Машини та їх кількість

в складі парку

Планований

місяць

для складання

плану-графіка

ТО і ремонту машин

Умови експлуа-тації

машин

(Зона)Вид машин для трьох варіантів

завдань

Кількість

машин,

од.3


17


Варіант 3 (для номерів завдань з 17 по 25)

Бульдозери

Скрепери

Екскаватори

Навантажувачі

Автогрейдери

Катки

Асфальтоукладальники3

1

3

2

3

2

1

Травень


I - II


Таблиця 2

Номер

завдання

Машина

Розробляються технологічна (операційно-технологічна) карта виконання операцій ТО (ремонту) агрегату, вузла або складальної одиниці СДМ, карта заправки і змащування

Розробляється діагностична карта виконання операцій діагностування ДСМ

17

Багатоцільова комунально-будівельна машина

МКСМ-800

ТК ЕТО

П-1

Вихідні дані для складання планів ТО і ремонту СДМ на планований період, планів - графіків

ТО і ремонту машин на місяць, розрахунку трудомісткості видів ТО і ремонтів машинТаблиця 3

Машини

Шифр

Кількість .-

під

маш.

Періодичність вип.

ТО і Р, мотто.-год.

Трудомісткість вип.

ТО і Р, люд.-год

Планована напрацювання для заданих умов, мото.-год

Відпрацьовано мото.-ч з експлуатації,

після виконання

ремонтів і ТО
До

Т

ТО-2

ТО-1

До

Т

(ТО-3)

ТО-2

ТО-1


Услов.

експл.

(Зона

Планована

напрацювання,

мото.-год

До

Т

ТО-2

ТО-1

Бульдозери:

тяг. кл. 15

16-20

3

6000

1000

500

100

1370

610

17

6

I-II

1932

4720

720

220

80

Скрепери:

сам. з ківш. вм. 25м 3

17-25

1

6000

1000

500

100

1500

550

34

8


1332

3780

780

280

80

Екскаватори:

6 розм. групи

17-20

3

10000

1000

500

100

2240

875

28

9,6


2208

7680

680

180

10

Навантажувачі:

Гусеничний 2 т.

16-18

2

6000

1000

250

50

570

350

14

5


1656

4 660

660

160

10

Автогрейдери:

класу 250

17-25

3

8000

1000

500

100

900

400

25

10


1260

5610

610

110

10

Катки:

сам. вібрації. 2 т.

16-18

2

-

1000

250

50

-

74

3,8

1,8


1238


660

160

10

Асфальтоукладальники:

виробляє. 150т.-год

17-25

1

-

1000

250

50

-

417

14

4,4


968


670

170

20

1. Планування ТО і ремонтів машин на рікРозрахунок числа ТО і ремонтів машин на планований рік.

Число ТО і ремонтів кожного виду N, які повинні бути проведені в планованому році для відповідної машини, визначається розрахунком за формулою(1)де - Величина фактичної наробки машини на початок планованого року з часу проведення останнього, аналогічного розрахунковому, виду ТО і Р або з початку експлуатації, год;

- Планована напрацювання на розрахунковий рік, год;

- Періодичність виконання відповідного виду ТО і ремонту, за яким ведеться розрахунок, год;

- Число всіх видів ТО і ремонтів з періодичністю, більшою періодичності того виду, по якому ведеться розрахунок (при розрахунку капітального ремонту = 0)1.1 Бульдозери:округляємо отримане число до цілого у меншу сторону і приймаємо ;

округляємо отримане число до цілого у меншу сторону і приймаємо ;

округляємо отримане число до цілого у меншу сторону і приймаємо число ;

округляємо отримане число до цілого у меншу сторону і приймаємо число .Кількість ТО і Р для парку машин на планований рік. Таблиця 4

Машини

Число ТО і Р


КР

ТР (ТО-3)

ТО-2

ТО-1

Бульдозери

3

3

6

45

Скрепери

0

2

1

11

Екскаватори

0

6

6

54

Навантажувачі

2

2

10

52

Автогрейдери:

0

3

3

30

Катки

-

2

8

38

Асфальтоукладальники

-

1

3

152. Планування ТО і ремонтів машин на місяць

Розрахунок числа місяця за видами ТО і ремонтів на травень місяць

Планом-графіком ТО і ремонту машин встановлюються дата постановки кожної машини на технічне обслуговування або ремонт і тривалість її простою в днях. Порядковий робочий день місяця , В який починається проведення ТО або ремонту машин, визначається за формулою

, (2)

де число робочих днів в планованому місяці, визначається за календарем з урахуванням встановленого в даній організації режиму роботи ( );

планована напрацювання на розрахунковий місяць, ч.

Якщо при розрахунку за формулою (2) величина виявиться більшою, ніж число робочих днів в планованому місяці, то відповідний вид ТО або ремонт в цьому місяці проводитися не повинен.

Для визначення календарного числа місяця, в яке повинно починатися ТО і ремонт, необхідно до отриманого числа робочих днів місяця, розрахованим за формулою (2) додати число вихідних днів (за календарем), що припадають на обчислене число робочих днів.

2.1 Розрахунок для бульдозера

Так як бульдозер працює 12 місяців у році, то плановану напрацювання на розрахунковий місяць приймаємо рівноїмото-год.

а) поточний ремонт

На планований місяць не випадає, тому що величина більше, ніж число робочих

днів в планованому місяці.

б) технічне обслуговування № 2 (ТО-2)

На планований місяць не випадає, тому що величина більше, ніж число робочих днів в планованому місяці.

в) технічне обслуговування № 1 (ТО-1)

Випадає на 12-й робочий день травня (тобто 20 травня згідно календаря).

Машини

Числа місяця і вид ТО і Р


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Бульдозери:

тяг. кл. 15
1
Скрепери:

сам. з ківш. вм. 25м 3

1Екскаватори:

6 розм. групи1

Навантажувачі:

Гусеничний 2 т.

1
1Автогрейдери:

класу 250
1
Катки:

сам. вібрації. 2 т.

1


1
1


1
Асфальтоукладальники:

виробляє. 150т.-год

2


1
11Графік постанови машини на ТО або Р на травень місяць 2010р. Таблиця 5- Вихідні та святкові дні;

1 - день проведення технічного обслуговування № 1 (ТО-1);

2 - день проведення технічного обслуговування № 2 (ТО-2);

Т - день проведення поточного ремонту (Т);3. Розрахунок трудомісткості номерних видів ТО і Р

Машини

Трудомісткості виконання ТО і ремонтів, чел.-ч.

Загальна трудомісткість за видами машин,

люд.-год.


До

Т

СО

ТО-3

ТО-2

ТО-1


Бульдозер

709

315

14

17

18

47

1120

Скрепери


826

15


25

66

932

Екскаватори


792

11


25

78

906

Навантажувачі

344

211

19

17

42

78

711

Автогрейдери


317

26

31

20

79

759

Катки


60

11


12

28

111

Асфальтоукладальники


430

39


43

68

580

Загальна трудомісткість по ТО і Р, чел.-ч.

1053

2951

135

65

185

444

4833


Таблиця 64. Аналіз трудомісткості періодичних (номерних) видів ТО і ремонтів

Рис. 1 Трудомісткість виконання капітального та поточного ремонтівРис. 2 Трудомісткість виконання номерних видів Т.О. та сезонного обслуговуванняВиходячи з розрахунку трудомісткості, розрахуємо кількість рухомих засобів ТО і Р.(3)де Т заг - загальна трудомісткість (3780);

До пс - коефіцієнт, який враховує обсяг робіт у польових умовах (0,4);

n - кількість осіб (3);

Т зм - тривалість зміни (8);

До - коефіцієнт використання (0,35);

Д р - кількість робочих днів у році (200);

До см - коефіцієнт змінності (1).

5. Перелік і зміст робіт з проведення ЕТО машини МКСМ - 800

Таблиця 7

п / п

Перелік робіт

1.

Виконати ЕТО двигуна

1.1

Очистити двигун і перевірити затягування різьбових з'єднань

1.2

Перевірити рівень охолоджувальної рідини

1.3

Дозаправити паливо в бак

1.4

Перевірити рівень масла в картері двигуна

1.5

Перевірити натяг клинового ременя вентилятора і генератора

1.6

Після запуску двигуна проверітьего роботу роботу сістемсмазкі і зарядки АКБ

2.

Промити сапун гідравлічного баку

2.1

Відкрутити пробку бака

2.2

Промити пробку в гасі або дизельному паливі

2.3

Просочити сапун пробки чистої робочою рідиною і встановити її на місце

3.

Перевірити рівень масла в гідросистемі

4.

Перевірити візуально чистоту робочої рідини в гідросистемі

5.

Очистити фільтруючий елемент воздухоочистителя

6.

Перевірити візуально герметичність гідросистеми

7.

Перевірити тиск повітря в шинах

8.

Перевірити справність, кріплення ременів безпеки

9.

Проверітькрепленіе захисного ричагав відкинутому і опущеному положенні

10.

Перед виходом машини перевірити справність аварійної сигналізації, фар, габаритних ліхтарів, сигнальних ламп,

дорожньої сигналізації, звукового сигналу включенням6. Опис контролю перевірки стану пневматичних шин

Перевірити стан пневматичних шин зовнішнім оглядом. Шини не повинні мати зовнішні пошкодження (пробої, порізи, розриви), що оголюють корд, а також розшарування протектора і боковини. Шини за розміром, протектору або допустимим навантаженням повинні відповідати моделі машини. На одній осі повинні бути встановлені шини одного розміру і малюнка.

Не допускається відсутність болтів (гайок) кріплення або наявність тріщин диска або ободів колеса. Виміряти штангенглибиномір ШГ-250 залишкову висоту почвозацепов (малюнка протектора), яка повинна бути:

  • для провідних коліс не менше 5 мм;

  • для керованих коліс не менше 2 мм;

  • для коліс причепів не менше 1 мм.

При необхідності виміряти тиск у шинах коліс за допомогою шинного манометра МД-214, попередньо знявши захисний ковпачок вентиля камери. Різниця тисків у лівих і правих шинах не повинна бути більше 0,1 кгс / см 2Висновок

У даній курсовій роботі на основі нормативних документів і вихідних даних були виконані необхідні технологічні розрахунки і розроблені:

1) план ТО і ремонту на 2010 рік для призначеного складу парку машин;

2) план - графік ТО і ремонту машин на травень місяць;

3) технологічна карта щоденного технічного обслуговування МКСМ-800

Були проведені розрахунки трудомісткості виконання номерних видів ТО, поточних і капітальних ремонтів за видами і для всього складу парку машин. За ним складена гістограма трудомісткості виконання технічного обслуговування та ремонту.

Виконано аналіз для призначеного складу парку СДМ розроблених планів ТО і ремонту машин.

Усі розрахунки і аналіз даних дозволяють проводити якісне та рівномірне виконання робіт у встановлені терміни.Список використаних джерел літератури

  1. Рекомендації по організації технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. МДС 12-8.2000 / Держбуд Росії, ЦНІІОМТП. - М.: ГУП ЦПП, 2000. - 76 с.

  2. Методичні вказівки з розробки кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і автотракторних засобів Держбуду Росії. МДС 81-3.99 / Держбуд Росії, ЦНІІОМТП. - М.: ГУП ЦПП, 1999.

  3. Експлуатація та технічне обслуговування дорожніх машин, автомобілів і тракторів: Підручник / С. Ф. Головін, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов та ін; Під ред. Є.С. Локшина. - М.: Майстерність, 2002. - 464 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
119.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологія ремонту та технічного обслуговування вагонів і локомотивів
Організація ремонту і технічного обслуговування машин
Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів
Організація технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів
Організація технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів
Організація роботи дільниці з технічного обслуговування і ремонту автомобілів
Система технічного обслуговування і ремонту ВАЗ 2109
Система технічного обслуговування і ремонту ВАЗ-2109
Сертифікація послуг з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru