приховати рекламу

Організація функціонального управління на прикладі ЗАТ Рівненський ливарний завод

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Факультет менеджменту
Кафедра менеджменту
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Організація функціонального управління
(на прикладі ЗАТ “Рівненський ливарний завод”)
Виконав:
Студент 5 курсу ФМ
Перевірила:
доцент. к.т.н.
Кузнецова Тетяна Олегівна
Рівне      2008

Зміст
Вступ..........................................................................................................
1.     Організація як об'єкт управління:
1.1.місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності...............
1.2.мета та місія організації.......................................................................
1.3.структура організації.........................................................................
1.4.імідж організації в ділових кругах……………………………….…..
2.     Діагностика організації як системи управління:
2.1. діагностика макросередовища............................................................
2.2. взаємодія ЗАТ "РЛЗ" з діловим середовищем:
2.2.1. особливості взаємодії з споживачами..............................................
2.2.2. особливості взаємодії з конкурентами.............................................
2.2.3.особливості взаємодії з постачальниками.........................................
 2.3. аналіз внутрішнього середовища:
2.3.1. управління виробничою підсистемою..............................................
2.3.2.аналіз управління персоналом..........................................................
2.3.3. маркетинг на підприємстві................................................................
2.4 діагностика управління економічною підсистемою..............................
3.     Удосконалення управління підприємством...........................................
Висновки.......................................................................................................
Список використаних джерел ….................................................................
Додатки

Вступ
В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як на державному рівні, так і на рівні управління окремим підприємством.
Поширення корпоративних форм управління, зміна психології менеджменту, стилю управлінської поведінки, переоцінка керівниками своєї ролі та місця в системі управління викликали необхідність появи нового підходу до управління підприємством в сучасних умовах господарювання. Сьогодні будь-яке підприємство, незалежно від форми власності та виду господарської діяльності, розглядається як відкрита соціально-економічна система, яка діє в межах ситуаційного підходу. Тому форми, методи, системи, стилі керівництва мають змінюватись залежно від об'єктивних умов функціонування підприємства (зовнішнє середовище, стратегії, цілі, технології тощо).
Сучасний менеджмент – гнучка система управління і водночас складний соціально-економічний, інформаційно-технологічний процес, що використовуються для зміни станів і особливостей об’єкта управління.
На сьогоднішній день, менеджмент слід розглядати як складне багатофункціональне управління, що дає змогу усвідомити внутрішні і зовнішні важелі регулювання всієї виробничої діяльності в цілому і, таким чином, досягти їх збалансованості за умов мінливого ринкового оточення.
Метою даної курсової роботи є засвоєння теоретичних знань і оволодіння практичними навичками діагностування внутрішнього та зовнішнього середовища організації, окреслення проблем і надання рекомендацій щодо їх усунення на основі отриманих даних. В результаті мною мають бути запропоновані можливі заходи по вдосконаленню управління підприємством та усуненню виділених проблем, на прикладі ЗАТ «Рівненський ливарний завод».
1. Організація як об’єкт управління.
1.1 Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності
ЗАТ „Рівненський ливарний завод” був створений 01 листопада                 1999 року на базі ДП  „Графлитмаш” та ВАТ „РЗТА”, яке повністю збанкрутіло на той період часу. Основним напрямком дiяльностi заводу є випуск чавунного литва широкої номенклатури. ЗАТ "Рівненський ливарний завод" один з небагатьох товаровиробникiв в Українi, що в даний час виробляє високоточнi вiдливки з сiрого, спецiального та надмiцного чавуну, що використовується в машинобудувннi. ЗАТ "РЛЗ" виробляє широкий спектр вiдливок масою вiд 0,3 до 300 кг. будь-якої групи складностi з товщиною стiнки вiдливки вiд 3 до 12 мм. Твердiсть вiдливок станвить вiд 120 до 300 од. НВ. За бажанням замовника проводиться термообробка литва. Вiдливки виробляються на сучасних автоматичних формувальних лiнiях "ГiзаГ", плавка чавуну - iз застосуванням "дублекс-процесу" (електропiч-мiксер) та iндукцiйнi печi. Застосовується гама сучасних стрижневих автоматiв. Очистка поверхнi вiдливок проводиться дробом рiвного дiаметру, що гарнтує високу якiсть поверхнi вiдливок. За бажанням замовника здiйснюється грунтовка та фарбування вiдливок. Виробничi потужностi дозволяють виробляти майже    1200 т вiдливок на мiсяць.
 В даний час ЗАТ „Рівненський ливарний завод” є одним з найбільших підприємств Рівненського регіону та провідним виробником продукції ливарного виробництва для машинобудування в Україні та за її межами. За період 1999 - 2007 рік підприємство під керівництвом генерального директора В. К. Канського динамічно розвивалось, щорічно збільшуючи обсяги виробленої продукції.
Скорочена назва Товариства: ЗАТ „РЛЗ”.
Назва англійською мовою: Joint-Stock Campany “Rivne Foundry Plant”.
Назва російською мовою: ЗАО “Ровенский литейный завод”.
Місцезнаходження підприємства: 35331 Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул. Привокзальна, 2.
Засновниками товариства є:
 - ВАТ "РЗТА", м. Рiвне, код ЄДРПОУ 00235884;
 - ТОВ "Фiрма "Восток", м. Харкiв, код ЄДРПОУ 14364800;
Статутний капітал Товариства становить 19484094.00 гривень (дев'ятнадцять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі дев'яносто чотири).
Статутний капітал поділено на 19484094 простих іменних акцій, номінальною вартістю - 1 (одна) гривня кожна, які розподіляються між учасниками.
Рух акцій та право власності на акції фіксуються в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.
Основні напрямки діяльності:
ЗАТ «РЛЗ» – сучасне чавунно-ливарне виробництво потужністю 12000 т придатного литва на рік. Підприємство виробляє відливки широкої номенклатури із сірого чавуну марки СЧ 10 – СЧ 30, спеціального легірованого (СПЧ) та надміцного чавуну марки ВЧ 400 – ВЧ 600, стержневі, б/стержневі відливки, масою 0,1 – 300 кг, групою складності 1-6, які необхідні для виготовлення запасних частин на автомобілі та сільськогосподарську техніку, всього до 400 найменувань відливок.
ЗАТ «РЛЗ» виготовляє чавунні відливки для підприємств України, Росії, Білорусії, Бельгії, Голландії, Франції, а саме:
·                   Блок циліндрів та інші відливки (6 найменувань) для автомобільних двигунів на «Ланос», «Сенс», «Таврія», «Славута» для ЗАТ «ЗАЗ»;
·                   Відливки з сірого та надміцного чавуну для гідромоторів та гідронасосів (11 найменувань ) для ВАТ «Гідросила», ВАТ «Салаватгідромаш», ТД «Парголовський»;
·                   Відливки для автомобілів «КРАЗ» (29 найменувань);
·                   Відливки корпусів та вставок турбін для турбокомпресорів (13 найменувань);
·                   Відливки для рухомого складу залізничної дороги для спільного Американсько-Українського підприємства (3 найменування);
·                   Відливки для запірної апаратури на газопроводи (12 найменувань);
·                   Головки блока циліндрів різних типорозмірів та інші відливки;
Крім цього, з метою розширення номенклатури відливок та збільшення обсягів виробництва та реалізації, ЗАТ «РЛЗ» на замовлення здійснює проектування відливок різних груп складності, виготовляє модельне оснащення та дослідну партію відливок з подальшим виготовленням серійних відливок. Тільки у 2007 році освоєно 40 позицій нових відливок для ряду підприємств, серед яких:
·                   ВАТ «Пневмобудмашина», м. Єкатеринбург, Росія;
·                   ВАТ «Кам’янець-Подільськагрегат», м. Кам’янець-Подільськ, Україна;
·                   ЗАТ «ЗАЗ», м. Запоріжжя, Україна;
·                   ВАТ «Ковельсільмаш», м. Ковель, Україна;
·                   УП «ММЗ», м. Мінськ, Білорусь;
·                   РПУ «БЗА», м. Борисів, Білорусь, та інші.
ЗАТ «РЛЗ» належить до галузі Металургійне виробництво (27.51.0 за КВЕД).
1.2 Мета та місія організації
Для нормального функціонування підприємства, а також для ефективного управління ним керівництву необхідно визначитися, яку мету, цілі, і місію ставить перед собою підприємство.
Місія – загальна мета діяльності організації, її призначення.
Мета – бажання досягти чогось.
Місією ЗАТ «Рівненський ливарний завод» є: забезпечення якісними комплектуючими машинобудівних підприємств України та близького зарубіжжя враховуючи нинішні та майбутні їх потреби.
Метою діяльності ЗАТ «Рівненський ливарний завод» є: поєднання економічних інтересів та фінансових ресурсів засновників для ведення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку, задоволення потреб народного господарства та населення в промисловій продукції, товарах народного споживання, роботах та послугах та забезпечення прибутковості виробництва.
Життєвий цикл організації – це період функціонування організації від моменту її створення до її ліквідації. Фази життєвого циклу:
1 - період створення організації;
4 - період занепаду;
2 - період росту;
5 - період ліквідації;
3 - період зрілості;
Отже, як видно з рисунка 1.1 ЗАТ «РЛЗ» перебуває у фазі зростання. Взагалі, етап росту характеризується прискореним зростанням масштабів виробництва. Головна мета на даному етапі: отримання прибутку, стабільність розмірів витрат та асортименту продукції, планування прибутку, закріплення позицій на ринку та вихід на нові сегменти ринку, забезпечення високої якості, стимулювання та підвищення заробітної плати.
Головним завданням керівника на даному етапі є підвищення рівня організації праці, формування кадрової політики, впровадження інформаційних технологій, визначення можливості інноваційної перспективи чи певних диверсифікацій діяльності.
Закрите акціонерне товариство „Рівненський ливарний завод” є підприємство приватної форми власності відповідно Закону України „Про власність” В цілому підприємство здійснює свою діяльність згідно з Конституцією і законами України “Про власність”, “ Про підприємства”, “ Про систему оподаткування”, діючих нормативних актів, отриманих ліцезій і  Статуту.

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
придбання, зберiгання, вiдпуск прекурсорiв
АВ 346147
21.06.2007
Комiтет з контролю за наркотиками
21.06.2012
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): планується продовжити
заготiвля, переробка металобрухту кольорових металiв
АБ 270529
15.09.2005
Мiнiстерство промислової полiтики України
17.09.2010
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): планується продовжувати.
заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв
АБ 270550
15.09.2005
Мiнiстерство промислової полiтики України
17.09.2010
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): планується продовжувати.
1.3 Структура організації
Структура організації – це логічні взаємовідносини рівнів управління і функціональних  областей, які побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей організації.
Існуюча організаційна структура наведена у додатках.
Очолює підприємство Генеральний директор, якому пiдпорядковуються: 1. Перший заступник генерального директора-фiнансовий директор, якому пiдпорядковуються: - бухгалтерiя; - відділ технічного контролю; - лабораторiя; - бюро кадрiв; - планово-виробничий вiддiл; - вiддiл органiзацiї працi та заробітної плати; - вiддiл матерiально-технiчного забезпечення; - вiддiл маркетингу i збуту; - транспортна дiльниця. 2. Заступник генерального директора по тех.частинi-головний iнженер, якому пiдпорядковуються: - заступник головного iнженера по обладнанню, якому пiдпорядковуються: - конструкторське бюро; - дiльниця по ремонту устаткування. - заступник головного iнженера по тех.частинi, якому пiдпорядковуються: - вiддiл головного металурга; - iнструментальний вiддiл; - техбюро ливарного цеху; - модельно-опочне господарство. 3. Заступник генерального директора по виробництву, якому пiдпорядковуються: - плавильне вiддiлення; - формувальне вiддiлення; - стрижневе вiддiлення; - термообрубне вiддiлення; - енергоремонтне вiддiлення; - бюро охорони працi. 4. Заступник генерального директора по енергокомплексу-головний енергетик, якому пiдпорядковуються: - дiльниця пiдстанцiї; - дiльниця ВIК, АТС, перемотки двигунiв. 5. Ремонтно-будiвельна дiльниця. 6. Господарська служба. 7. Iнженер з контролю. 8. Юрист.
Наявність відділу технічного контролю та лабораторії є позитивним моментом на підприємстві з погляду на підвищення якості продукції, що випускається і сировини, що постачається. Підпорядкування особисто генеральному директору підприємства гарантуватиме мінімальний ризик впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів на діяльність цього підрозділу.
Заступник генерального директора з виробництва відповідає за забезпечення безперебійного процесу виробництва та якісний випуск готової продукції, йому підпорядковуються начальник ливарного цеху.
Виробництво ведеться в одному цеху, який розділений на чотири технологічні відділення: формувальне відділення, стержневе відділення, термообрубне відділення, плавильне відділення.
Керівництво підприємства використовує авторитарний метод управління, що не завжди є ефективним.
На початку та вкінці кожного тижня генеральний директор проводить виробничі наради зі своїми заступниками, на яких розглядають поточні питання діяльності та коригування виробничого плану.
1.4 Імідж організації в ділових кругах
На стадії росту підприємство займається (крім збільшення масштабів виробництва) формуванням власного іміджу.
Імідж (від англ. Image - образ. зображення) - сформований і постійно підтримуваний стабільний "образ", враження людського середовища (клієнтів) та комерційних контрагентів від товару (послуг), торгової марки підприємства (підприємця, бізнесмена, ділової людини), які виготовляють цей товар: надають послугу. імідж може бути позитивним і негативним. В основі іміджу закладені якісні показники переваг одного різновиду виробу (послуг), марки підприємства, бізнесмена відносно до іншої рекламної компанії. Формується і підтримується засобами паблік рілейшн і має велике значення при визначенні і зміцненні позицій на ринку.
Керівництво ЗАТ «РЛЗ», помітивши тенденції покращення фінансового стану потенційних клієнтів, вчасно провело переорієнтацію тактики ціноутворення з метою нарощення обсягів виробництва продукції і задоволення потреб споживачів.
Гнучкий підхід до ціноутворення та висока якість продукції створили позитивний імідж підприємству.
Зокрема ВАТ «Гідросила» м. Кіровоград, завдяки високій якості продукції, що забезпечується безперервним технологічним процесом, та гнучким цінам стало постійним клієнтом ЗАТ «РЛЗ» і відмовилось від послуг ВАТ «Мценській алюміній » Російська Федерація
Відносини між виробником і споживачем проходить наступні етапи:
І – заключення договорів на поставку продукції, погодження ціни і термінів реалізації, умови поставки.
ІІ – менеджери відділу маркетингу і збуту проводять аналіз залишків готової продукції на складі збуту, терміни виготовлення і погоджують дату відвантаження продукції з Покупцем (Факсимільним зв’язком)
ІІІ – безпосереднє відвантаження продукції згідно погоджених раніше кількостей і термінів.
ЗАТ «РЛЗ» з метою підтримки вітчизняного виробника в першу чергу проводить відвантаження продукції на великі конвеєрні підприємства України, що забезпечує стабільність і ритмічність роботи підприємства.  
До кожного клієнта існує індивідуальний підхід. Основною умовою заключених договорів є попередня оплата за замовлену продукцію, однак враховуючи фінансовий стан споживача з метою ритмічності реалізації постійним клієнтам допускається проведення оплати за відвантажену продукцію в день відвантаження, а також на протязі 3-ох банківських днів з моменту відвантаження, зокрема це є великим заохоченням для придбання продукції конвеєрними заводами України.
Підприємство є одним з найбільших виробників надміцного чавуну, відливки з якого використовуються для вітчизняного машинобудування, зокрема для Холдингової компанії «АвтоКрАЗ» та ВАТ «Гідросила».

2.     Діагностика організації – як системи управління
2.1. Діагностика макросередовища
Макросередовище – це сукупність факторів і обставин, які ззовні впливають на діяльність підприємства, але проконтролювати чи змінити їх вплив воно не може.
Саме зовнішнє середовище  створює загальні умови діяльності організації і переважно не має специфічного впливу на конкретну організацію, однак рівень впливу стану оточення на організації різний. Водночас навіть великі підприємства не мають практично зворотнього  впливу на макросередовище.
Аналіз макросередовища передбачає вивчення впливу таких компонентів: економічний, технологічний, політичний,  правовий, соціальний та екологічний.
Економічна компонента значно впливає на діяльність ЗАТ „РЛЗ”. ЇЇ вивчення дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. Очевидно, що це питання є важливим для підприємства. Аналіз компоненти передбачає вивчення цілого ряду показників: величини ВВП, темпів інфляції, рівня безробіття, процентної ставки, рівня продуктивності праці тощо. При цьому необхідно звертати увагу на такі фактори, як загальний рівень економічного розвитку, природні ресурси, клімат, тип та рівень розвитку конкурентних відносин, структура населення, рівень освіти робочої сили та величину заробітної плати.
Для стратегічного управління при цьому важливим є не саме значення показників, а в першу чергу те, які можливості для ведення бізнесу це відкриває. Інтерес представляє також виявлення потенційних загроз для                                    ЗАТ “Рівненський ливарний завод”, які знаходяться в окремих складових економічної компоненти. Часто буває так, що можливості і загрози є тісно пов’язаними.
Вплив економічної компоненти на ЗАТ „РЛЗ” можна охарактеризувати швидше як негативний, причиною чого, є, зокрема, висока  ставка ПДВ, адже підприємство змушене сплачувати податкове зобов’язання. Зміни в економічному компоненті чинять також значний вплив на процес розробки стратегічного набору підприємства, оскільки негативні зміни у зовнішньому середовищі змушують підприємство різко змінювати свій корпоративний курс, і, як наслідок, – стратегії бізнесу, функціональні та операційні стратегії.
Правова та політична компоненти на даний час чинять також негативний вплив, що зумовлено нестабільністю політичної ситуації в Україні, довготривалим переходом до ринкової економіки та іншими факторами. Аналіз правового регулювання, який передбачає вивчення законів та інших нормативних актів, що встановлюють правові норми і рамки відносин, дає підприємству можливість визначити для себе допустимі межі у взаємовідносинах з іншими суб’єктами права і припустимі методи захисту своїх інтересів. Проте вибір корпоративної стратегії підприємства безпосередньо від цього компонента не залежить. Але може впливати через політичні погляди керівництва та клієнтів, які можуть значно відрізнятися. Також цей фактор діє опосередковано, через фінансово-облікову політику та нормативні акти держави.
Аналіз технологічної компоненти дозволяє своєчасно побачити ті можливості, які розвиток науки і техніки відкриває для виробництва нової продукції чи вдосконалення продукції, що випускається, а також для модернізації технології виготовлення і збуту продукції. ЗАТ „РЛЗ” постійно зважає у своїй діяльності на новинки науки і техніки. Розробка корпоративної стратегії знаходиться під певним впливом цієї компоненти макрооточення. Поява нового прогресивного обладнання дозволяє підприємству швидко переорієнтувати свою діяльність та успішно впроваджувати стратегію зростання.
Вивчення соціальної компоненти макрооточення направлене на те, щоб з’ясувати вплив на бізнес соціальних явищ та процесів, які пов’язані із ціннісними та мотиваційними орієнтаціями працівників підприємства, а також із рівнем життя населення в цілому.  Особливістю компоненти є те, що вона постійно впливає як на інші компоненти макрооточення, так і на внутрішнє середовище підприємства. Ще однією рисою соціальних процесів є те, що вони змінюються відносно повільно, але приводять до багатьох суттєвих змін в оточенні підприємства. Ця складова позитивно впливає на діяльність підприємства. В останні роки спостерігається значний ріст середньомісячної заробітної плати на підприємстві. Можна стверджувати, що у даний час заробітна плата виконує свою мотиваційну функцію і є стимулом для ефективної трудової діяльності, що підтверджується дуже низькими показниками плинності кадрів.
Проаналізуємо макросередовище ЗАТ «РЛЗ» в Україні та  Рівненській області станом на 2004-2007 рр.
Кількість промислових підприємств які займаються металургійним виробництвом та виробництвом готових металевих виробів  станом на 01.01.2006 року становила 4079 підприємств.
Частка металургійного виробництва та виготовлення готових металевих виробів в загальному обсязі реалізованої продукції промисловості за 2006 рік становила 21,9 %.
В 2006 році в Україні було вироблено 32,9 млн. т чавуну. Загальну тенденцію обсягів виробництва чавуну в Україні представлено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Обсяги виробництва чавунного литва в Україні
Рік
Обсяг, млн.. т
2000
25,7
2001
26,4
2002
27,6
2003
29,5
2004
31,0
2005
30,7
2006
32,9
Як видно із таблиці спостерігається динаміка до постійно збільшення обсягів виробництва чавуну.
Оцінимо силу можливого впливу факторів макросередовища на діяльність підприємства:
Таблиця 2.2.
Оцінка факторів макросередовища
№пп
Група факторів
Фактор
Одиницівимі
ру
Стан фактора
Тенденції зміни фактора
2004
2005
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Економічні
Валовий регіональний продукт
-Україна
- Рівн. обл.
млн.грн
5599
7263
8924
 Збільшення по області на  22,8 % відносно 2005 р., та на 59,4 % відносно 2004 р.
 Обсяг реалізованої промислової продукції
- Україна
-Рівн. обл
млн. грн
400757,1
4291,8
468562,6
5148,8
551729
6303,5
 Збільшення по Україні на 17% та 37,6% відносно 2005 та 2004 рр.
Збільшення по області на 22,4% проти 2005р., та на 46,9% проти 2004 р.
Частка показника області в Укр. стабільна - 1,1%
Індекси споживчих цін на продовольчі товари
- Україна
- Рівн. обл
%
103,6
116,2
105,1
114,0
103,0
100,9
Зменшення по Україні, відносно 2005 р. та 2004р. на 2,1% та 0,6%.
По області спостерігається значний спад з 2004р. на 15,3%
Рентабельність операційної д-ті промислових підприємств
- Україна
- Рівн. обл.
%
4,7
-
5,5
-
5,8
-
Збільшення по Україні проти 2005 р. на 0,3%, 2004 – на 1,1%
Індекс обсягу виконаних будівельних робіт
- Україна
- Рівн. обл.
%
16,6
20,2
15,5
13,2
17,0
13,1
По Україні спостерігається ріст відповідно на 1,5%
По області – суттєве зменшення проти 2004 р. на 7,1%, 2005 р. на 0,1%.
1
2
3
4
5
6
7
8
Вимоги за наданими кредитами
- Україна
- Рівн. обл.
млн. грн
98668
853,1
152927
1431,5
254504
2455,4
 Суттєве збільшення по Україні  на 66,4 % відносно 2005 р. та по області на 71,5%
.
Вантажообор. автомобільн. транспорту
- Україна
- Рівн. обл.
млн.т. км.
28847,1
806,1
35244,0
939,5
40566,5
1227,7
По Україні - збільшення на 15,1% проти 2005 та 40,6% проти 2006р.
По області відповідно на 30,6 та 52,3%
Щільність шляхів сполучення (ж/д колій)
- Україна
- Рівн. обл.
(авто доріг)
- Україна
- Рівн. обл.
Км. Шляхів на 1тис. км
36
29,2
273
247,9
36
29,2
273
248,2
36
29,1
274
248,2
Показник практично не змінюється в динаміці, що свідчить про призупинення розвитку транспортної інфраструктури як по Україні так і по бласті.
Кількість бірж
- Україна
- Рівн. обл.
Од.
493
5
458
5
467
9
По Україні – суттєве зменшення порівняно з 2004 р. на 26. По області – збільшення на 4.
Інвестиції в основний капітал
- Україна
- Рівн. обл.
млн.грн.
75714
1937
93096
1184
125254
2144
 Значне збільшення по Україні та по області відносно попереднього періоду відповідно на  34,5 та 81 %
2
Демографічні
Кількість наявного населення
- Україна
- Рівн. обл.
млн.
47,6
1,1642
47,3
1,1607
46,9
1,1565
Зменшення по Україні починаючи з 2004р. на 300 тис (2005), 400 тис.(2006), та по області на 3,5 тис. та 4,2 тис (2006).
Економічна активність населення
- Україна
- Рівн. обл.
тис
22202,4
500,1
22280,8
511,1
22245,4
513,4
По Україні – збільшення порівняно з 2004р на 1,9%,порівняно з 2005р.незначне зменшення. По області збільшення на 0,4%
Зайнятість населення
- Україна
- Рівн. обл.
тис.
20295,7
437,4
20680
461,6
20730,4
465,4
Спостерігається незначне збільшення(0,2%) по Україні та по області(0,8%)
1
2
3
4
5
6
7
8
Безробіття населення
- Україна
- Рівн. обл.
тис.
1906,7
62,7
1600,8
49,5
1515,0
48,0
Спад як по Україні (на 6 (проти 2005р.), на 21% (проти 2004р.)), так і по області ( на 4 (проти 2005р.) та 24%(2004 р.)
Попит на робочу силу в переробній промисловості
- Україна
- Рівн. обл.
тис.
44,8
0,391
47,0
0,267
41,7
0,294
Зменшення попиту по Україні (на 12% (проти 2005р.)
По області спостерігається ріст на 10.1%( проти 2005р.)
Доходи населення в розрахунку на 1 особу
- Україна
- Рівн. обл.
грн.
4454,4
3785,6
6332,1
5344,4
7887,7
6609,0
Різке зростання показника у 2005р. як по Україні (на 42%) та по області (на 41%), значний ріст у 2006р- 24,5% (по Україні), 23,6%(по області)
Витрати населення в розрахунку на 1 особу
- Україна
- Рівн. обл.
грн.
5761,4
4879,2
6797,9
5708,6
9095,9
6860,8
Різке зростання показника по Україні у 2006р на 33,8%(проти2005р). Майже рівномірний ріст по області (17% (2005)-20%(2006).
Середньомісячна ном. з/п у переробній промисловості
- Україна
- Рівн. обл.
грн.
597
426
780
572
986
699
По Україні – збільшення проти 2004р на 65%, проти 2005р. на 26,4%. По області – збільшення проти 2004р. на 64%, проти 2005р. на 22,2%
Індекс реальної з/п
- Україна
- Рівн. обл.
123,8
123,2
120,3
118,6
118,3
121,0
Спад показника по Україні у 2006 р. на 2, і навпаки – ріст по області на 3
3
Міжнародні
 Експорт продукції
дол.
121907,4
179192,8
228736,1
 Збільшення на 27,65 % відносно 2003 р., та на 87,63 % відносно 2002 р.
 Імпорт продукції
дол.
113194,3
186861,5
716371,7
 Збільшення на 383,37 % відносно 2003 р., та на 632,87 % відносно 2002 р.
4
Політично-правові
 Політичні партії
шт.
234
298
325
Збільшення на 9,06% відносно 2003 р., та на 39 % відносно 2002 р.
 Громадські організації
шт.
507
574
658
Збільшення на 14,63 % відносно 2003 р., та на 29,78 % відносно 2002 р.
 Профспілки
шт.
263
265
272
Збільшення на 2,6% відносно 2003 р., та на 3,4 % відносно 2002 р.
1
2
3
4
5
6
7
8
5
Технологічні
Обсяг реалізації інноваційної продукції
- Україна
- Рівн. обл.
млн.грн
18784,0
80,109
24995,4
55,143
30892,7
23,084
Збільшення по Україні на 23,5% проти 2005р.
Кількість інноваційно активних підприємств
- Україна
- Рівн. обл.
од.
334
10
267
2
243
-
Різке зменшення по Україні на 24 порівняно з 2005р.
Катастрофічне зменшення по області до нуля.
Обсяг науково-технічних робіт
- Україна
- Рівн. обл.
млн.грн
4112,4
7,3
4818,6
9,4
5354,6
12
Значний ріст як по Україні (на 11.1% порівняно з 2005р.), так і по області ( на 27,6% проти 2005р.)
6.
Екологічні
Утворення відходів I-III класів небезпеки
- Україна
- Рівн. обл.
тис.т.
2420,3
5,9
2411,8
7,0
2370,9
5,2
Спостерігається зменшення показника як по Україні( на 2% у 2006р) та по області ( на 25,2% проти 2005р.)
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря
- Україна
- Рівн. обл.
тис.т.
6325
60
6615,6
69
7027,6
59,2
Збільшення по Україні у 2006 р. на 6,2%, зменшення по області – на
15,3% (2006 р.)
Отже фактори макросередовища підприємства на рівні Рівненської області станом на 2006 рік мають як позитивні, так і негативні прояви, і для подальшого ефективного функціонування  підприємство має пристосовуватись до змін в зовнішніх факторах, здійснюючи при цьому внутрішні зміни, вдосконалюючи систему менеджменту і пристосовуючи її до нових зовнішніх умов.
2.2. Взаємодія ЗАТ «РЛЗ» з діловим середовищем.
2.2.1. Особливості взаємодії із споживачами
У першу чергу підприємство ЗАТ «РЛЗ» зорієнтоване на роботу з конвеєрними підприємствами України, Росії, Білорусії, дальнього зарубіжжя, а також виконує замовлення та реалізує відливки на інші підприємства України та Росії.
Суттєвим є  і вплив споживачів, адже саме вони формують попит на відливки, які виготовляє підприємство ЗАТ „Рівненський ливарний завод”. На підприємстві діє чітка договірна система з постачальниками. Для постійних споживачів на деякі види відливок існують знижки, а також постійний споживач має можливість замовити виготовлення пробної відливки безкоштовно. Підприємство ЗАТ „РЛЗ” має своїх постійних основних споживачів , а також цей перелік з кожним роком доповнюють нові споживачі з України, Білорусії,Франції, Голландії та ін.
Хоча підприємство працює на повну потужність та фактично повністю реалізовує виготовлену продукцію все ж необхідно удосконалювати свою збутову діяльність. 
Звіт по реалізації продукції за 2007 р. відображений в таблиці 2.3

Таблиця 2.3
Звіт по реалізації продукції за 2007 р.
Назва підприємства
Всього реалізовано, грн. без ПДВ
Питома вага в загальному обсязі, %
1
2
3
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ПО УКРАЇНІ
ХК «АвтоКрАЗ»
34265868,15
40,5
ЗАТ «ЗАЗ»
21019518,61
24,8
ВАТ «Гідросила»
13262432,34
15,7
ВАТ «МЗТГ»
5571671,44
6,6
ТзОВ «А. Стакі-Рейл»
1700137,17
2,0
ВАТ «Ковельсільмаш»
1064288,77
1,3
СП «Альфа»
506964,10
0,6
ВАТ «ЕТМ»
467239,29
0,6
ЗАТ «ЛМКЗ»
330709,47
0,4
ВАТ «ХЕЛЗ»Укрелектромаш»
303868,65
0,4
ТзОВ «Машінвест»
183021,25
0,2
ВАТ «Кам’янець-Подільськавтоагрегат»
142986,84
0,2
ЗАТ «ДЗТ»
75449,51
0,1
ВАТ «Автонавантажувач»
38838,41
0,05
ТзОВ «АРМ-ЕКО»
27303,38
0,03
Всього по с/г техніці
647447,05
0,8
Всього по РІЗНИМ ПОКУПЦЯМ
5091452,11
6,0
РАЗОМ: СУМА по УКРАЇНІ, грн
84699196,54
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ НА ЕКСПОРТ
Всього реалізовано, рос. руб.
РУП «ММЗ»
26985745,80
1
2
3
РУП «ГЗПД»
19544046,32
ВАТ «Гидромаш»
12135006,70
РУП «БЗА»
7508519,19
ВАТ «Пнєвмостроймашина»
6653536,50
ЗАТ «МЗА», ТОВ «ВААЗ»
3175577,20
ІП ВАСИЛЬЧЕНКО В. Є.
434950,00
ТзОВ «Синтал-Бел»
115540,00
ПО «Альайський моторний завод»
81192,00
ВАТ «Омськгідропривід»
9250,00
РУП «ГЗ»Комунальник»
3640,00
Всього в грн.. еквіваленті
14562930,70
80,5
Всього реалізовано, евро.
Фірма «Франс Патеер»
152225,00
Фірма «Fonderie de Wimille»
81542?40
Фірма «CFM bvba»
27366,80
Фірма «ROLMECH sp.j.»
6222,00
Всього по різним покупцям
266558,30
Всього в грн.. еквіваленті
3470444,25
19,2
Всього реалізовано, дол. США.
РУП «БЗА»
13142,00
1
2
3
Всього в грн.. еквіваленті
66367,10
0,3
РАЗОМ: СУМА по ЕКСПОРТУ, грн
18099742,05
Загалом реалізовано відливок ,грн
102798938,59
100
В тому числі:
Внутрішній ринок, грн
84699196,54
82
Зовнішній ринок, грн
18099742,05
18
Як видно із таблиці 2.3 більшу частку своєї продукції (82%) підприємство реалізовує на внутрішньому ринку, що є наслідком загального зростання машинобудівної галузі України.
На підприємстві діють договірні ціни, відображені в Договорах на поставки та додаткових угодах  до них.
При формуванні цін на готову продукцію за основу прийнятий підхід на базі маржинальної собівартості (змінні витрати), до якої додається різний рівень маржинального прибутку (постійні витрати плюс плановий прибуток). Облік змінних витрат ведеться по кожній відливці, згідно розроблених та діючих норм витрат на сировину, енергоресурси, заробітну плату. Питома вага цих витрат у собівартості складає близько 86%. На кінцеву договірну ціну впливають такі фактори, які також враховуються у ціноутворенні:
§     ціни підприємств-конкурентів на подібний вид відливок та рівень браку на цих підприємствах;
§     наявність зацікавленості у керівництва ЗАТ «РЛЗ» в виробництві відливок, які пропонує потенційний замовник;
§     гранична ціна яку декларує покупець;
2.2.2. Взаємодія з конкурентами
До основних конкурентів ЗАТ „Рівненський ливарний завод” можна віднести ВАТ „Мценський ливарний завод”, м. Мценськ Російська федерація, РУП „Мінський тракторний завод”, м. Мінськ Республіка Білорусія, ВАТ „Мелітопольський завод” „Автоцветліт”, м. Мелітополь Україна, ВАТ "Нововолинський ливарний завод", м. Нововолинськ, ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод", м. Кременчук (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Основні конкуренти ЗАТ „Рівненський ливарний завод”
№ з/п
Найменування відливок
Підприємство –конкурент
Країна
1.
Блок циліндрів 240 – 1002015А
„Мінський тракторний завод”
м. Мінськ Республіка Білорусія
Корпус гідро розподільника Р 80-3-021
Корпус гідро розподільника Р 80-2-021
2.
Кришка задня НП 90.00.005
ВАТ „Мценський ливарний завод”
м. Мценськ Російська федерація,
Кришка задня НП 90.6-02.000
Корпус насоса НП 90.00.004
Люлька НП 90-09.002
Фланець НП 90-03.001
Корпус гідромотора МП 90-04.001
3.
Маховик 246-1005020
ВАТ „Мелітопольський завод” „Автоцветліт”
м. Мелітополь Україна
Вал колінчатий 2457-1005020
4.
Садові лавки
ВАТ "Нововолинський ливарний завод"
м. Нововолинськ, Україна
Турнікети огорож для газонів
5.
Картер редуктора заднього моста (КРАЗ-1) 6505-2402018-01
ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод"
м. Кременчуг,
Україна
Кришка підшипника диференціалу заднього моста (КРАЗ-1) 6505-2402019
        
Однак, на рівні держави підприємство має значну кількість конкурентів, які випускають дійсно якісну конкурентоспроможну продукію. Доля відливок, які можуть виробляти конкуренти, в загальному обсязі складає – 16%.
Основними перевагами ЗАТ “РЛЗ” в порівнянні з продукцією конкурентів є: якість відливок, а в деяких випадках на початковій стадії виробництва – ціна.
2.2.3. Особливості взаємодії з постачальниками
Для будь-якого підприємства при виборі постачальників важливо глибоко і всебічно дослідити їх діяльність, вивчити їх потенціал для того щоб встановити з ними ділові відносини, що забезпечували б стабільну його роботу.
Постачальники мають значний вплив на діяльність ЗАТ „Рівненський ливарний завод” (табл. 2.5).  Даний  вплив є позитивним.
Таблиця 2.5
Основні постачальники сировини та матеріалів
№ з/п
Назва матеріалів
Марка
Основні постачальники
Місцезнаход-ження виробника
Спосіб доставки
Умови розрахун-ків
 
1
2
3
4
5
6
7
 
1.
Чавун ливарний
ПЛ-1, 2
ВАТ ЛМЗ "Свободний сокол", Росія
м.Ліпецьк, Російська Федерація
з/д транспорт
Попередня оплата
 
ПП "Ареал-2000", Україна
м. Дніпродзер-жинськ, Дніпропетровська обл.
Відстрочка платежу
 
Попередня оплата
ВАТ "Арселорміттал Кривий Ріг", Україна
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
 
2.
Брухт сталі
1 А
ЗАТ "ЗАЗ", Україна
м.Запоріжжя
з/д транспорт
Попередня оплата 50%
 
3.
Брухт чавуну
17 А
ТОВ "Трансметалпро-дукт", Україна
м.Новоград Волинськ, Житомирська обл.
автомобільним транспортом
Відстрочка платежу
4.
Ферросплави
ФС65
ПП "Ареал-2000", Україна
м. Дніпродзер-жинськ, Дніпропетровська обл.
автомобільним транспортом
Відстрочка платежу
 
ФМн70
ТзОВ "Глазурит", Україна
м. Константинівка, Донецька обл.
 
 ФХ650
1
2
3
4
5
6
7
 
5.
Модифікатор
VL-53
Фірма "SKW Giesserei GmbH", Германія
м. Унтернойкірхен, Німеччина
автомобільним транспортом
Попередня оплата
 
6.
Модифікатор
МК - 21
ТОВ УРП "Союз", Україна
м.Дніпропет-ровськ
автомобільним транспортом
Відстрочка платежу
 
7.
Лігатура
ФС 30 РЗМ 30А
ВАТ " Ключевський завод феросплавів", Україна
с. Двуреченськ, Свердловської обл., Росія
автомобільним транспортом
Попередня оплата
 
з/д транспорт
 
8.
Брухт міді
М 1, М 2
ТзОВ "Лік - СВ", Україна
м. Запоріжжя
автомобільним транспортом
Попередня оплата
 
9.
Нікель
Н1
ТОВ "Рондо", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
Попередня оплата
 
10.
Олово
01
МП "Марта", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
Відстрочка платежу
 
11.
Пісок
2 КЗ 01 02
ТОВ "Укр-Сіліка", Україна
м.Дніпропетровськ
з/д транспорт
відстрочка платежу
 
12.
Пісок формувальний
3Т203ЧО16
ВАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат", Україна
м. Часов-Яр, Донецької обл.
з/д транспорт
попередня оплата
 
13.
Вугілля гранульоване
Г 6
ВАТ "Куззбасгрануголь", Росія
м.Кемерово, Росія
з/д транспорт
попередня оплата
 
14.
Графіт чорний
ГЛС-1
ТОВ "ІТК", Україна
м. Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
15.
Графіт сріблястий
ГЛ-1
ТОВ "ІТК", Україна
м. Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
16.
Кислота борна
Н3В3
ТОВ "Макрохім", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
17.
Стеарат кальцію
-
П-во "Хімпроект", Україна
м.Сімферопіль
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
18.
Уротропін технічний
-
ТОВ "Макрохім", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
19.
Емульсія
КЕ 10-01
ТОВ "Кремнійпо-лімер", Україна
м.Запоріжжя
автомобільним транспортом
попередня оплата
 
20.
Дріб стальна лита
ДСЛ 2,2; ДСЛ 1,8
ТОВ "Завод сталевої дробі", Україна
м.Алчевськ, Луганська обл.
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
ДП "Промтех-постач", Україна
м. Суми
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
21.
Емаль (синьо-зелена)
 МЛ-12
ТОВ "КЕФ", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
22.
Емаль (сіра)
 МЛ-12
ТОВ "КЕФ", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
23.
Грунт
ГФ 0119
ТОВ ф-ма "Альянс", Україна
м.Рівне
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
24.
Розчинник
646; 647; 648
ТОВ ф-ма "Альянс", Україна
м.Рівне
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
1
2
3
4
5
6
7
 
25.
Ксилол (сольвент)
ТОВ ф-ма "Альянс", Україна
м.Рівне
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
26.
Електроди графітовані
ЕГ30 ф 200
ТОВ "ТД Електрод", Україна
м.Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
ТОВ "Нікс Трейд Компані", Україна
м.Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
ТОВ "ППП "Укрграфіт",Україна
м.Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
27.
Скло сітка
КС-11Л (м2)
ТОВ "Белнефтехім", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
28.
Антипригарне покриття
Кератоп
ТОВ "Укрест", Україна
м.Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
Циркофлюїд
ТОВ "Політег-МЕТ УА", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
29.
Фільтр керамічний (шт.)
PPI30
ДП "Комексім-Україна", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
30.
Фільтр керамічний (шт.)
РРI 20 75*50*22
ДП "Комексім-Україна", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
 
За даними таблиці 2.4. ми бачимо, що більшість постачальників сировини та матеріалів не потребують 100% попередньої оплати, що дає можливість підприємству деяку частку коштів використати на інші мотиви та цілі підприємства, а також це підтверджує хороші відносини між  ЗАТ „Рівненський ливарний завод” та його постачальниками  сировини та матеріалів.
Співпраця з постачальниками здійснюється на основі заключних договорів про поставку. Постачальники несуть відповідальність за якість, кількість та вчасність поставок.
Також діяльність підприємства неможлива без співпраці з банківськими установами, оскільки без розрахункового рахунку діяльність юридичної особи є неможливою. ЗАТ «РЛЗ» співпрацює з банком „Укрпромінвестбанк”. В якому має відкриту кредитну лінію.
2.3. Діагностика внутрішнього середовища ЗАТ «Рівненський ливарний завод»
Внутрішнє середовище підприємства – це сукупність факторів, які формують його довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу підприємства.
Аналіз внутрішнього середовища має величезне значення для підприємства, оскільки навіть за наявності сприятливих зовнішніх умов господарювання чимало підприємств зазнають невдачі. Це пояснюється насамперед недоліками та прорахунками в діяльності самих підприємств щодо їх внутрішнього середовища, компонентами якого являються виробництво, фінанси, маркетинг, персонал та організація управління.
2.3.1.Управління виробничою підсистемою
Виробнича структура підприємства – комплекс цехів, бригад, дільниць, інших виробничих підрозділів підприємства і форми їх взаємозв’язку. Ця структура залежить від характеру продукції, яку виробляє підприємство, рівня спеціалізації і кооперування з іншими підприємствами, технологічного процесу, виробничих потужностей тощо. Як правило, підприємство має основні цехи, в яких безпосередньо виготовляють продукцію, і допоміжні цехи та служби, що обслуговують та забезпечують безперервну роботу основних цехів.
Таким чином, виробнича структура є формою організації виробничого процесу підприємства.
ЗАТ «РЛЗ» працює за серійним типом виробництва. По суті, підприємство, що працює по цьому принципі, випускає продукцію по періодичних замовленнях. Такий тип виробництва звичайно вибирають, якщо компанія має відносно стабільний асортимент різних видів продукції, кожен цей вид виробляється партіями на періодичній основі - або за замовленням клієнта, або для поповнення товарно-матеріальних запасів фірми. Велика частина продукції випускається з застосуванням однієї і тієї ж технологічної схеми.
Виробництво.
Складність металургійного комплексу, характеризується великими потужностями основних металургійних агрегатів, об‘єднанням в єдиний потік багатьох взаємозв‘язаних, але різних по характеру технологічних процесів (механічних, теплових, хімічних), багатостадійність технології, наявністю, крім основних, великої кількості підсобних, допоміжних і побічних виробництв, одночасним  залученням в переробку великих об‘ємів різного виду сировини, напівфабрикатів, палива, допоміжних матеріалів. Все це викликає необхідність вирішення складних задач координації роботи всіх  ланок виробничого комплексу, роботи по жорстких графіках, раціонального змісту і обслуговування виробничого апарату. Складність комплексу обумовлюється  множинністю факторів, що визначають економічні результати роботи, відмінності в структурах витрат на виробництво і потребує високої ступені  удосконалення методів планування і управління.
ЗАТ "Рівненський ливарний завод" - сучасне чавуноливарне виробництво потужністю 12000 т придатного литва в рік, що виготовляє відливки із сірого чавуну СЧ 10 - СЧ 30 за ДСТ 1412-85, зі спеціальних легованих чавунів, з високоміцного чавуну ВЧ 400 - ВЧ 600 по ДСТУ 3985-99 вагою від 0,1 до 300 кг і твердістю від 130 до 300 од. НВ.
ЗАТ «РЛЗ» виготовляє чавунні відливки 1-6 класів складності:
-              блоки циліндрів і інші відливки для автомобільних двигунів ХРП «Автозаз-мотор» (5 найменувань);
-              відливка із сірого й високоміцного чавуну для гідромоторів і гідронасосів у складі гідротрансмісій ГСТ-90 (11 найменувань);
-              картери, редуктори переднього й заднього мостів, гальмові барабани, маточини, кришки й картери підшипників для вантажних автомобілів «КРАЗ» (31 найменування);
-              блок   циліндрів,   колектори,   картери,   маховик   і   головка   блоку циліндрів для двигунів СМД (16 найменувань);
-              корпуси й кришки водолічильників (4 найменування);
-              відливка   для   коробок   диференціалів   гідромеханічних   передач  (5 найменувань);
-              відливка корпусів і вставок турбін для турбокомпресорів                       (13 найменувань);
-              піддони, маховики, поршні, кришки й корпуси для автонавантажувачів (5 найменувань);
-              відливка   гільз  циліндрів   (14 найменувань);
-              радіатори    опалювальні    7-секційні    «євростандарт»;
-              противаги для тракторів «Рено», «Клаас», «Джон Дір»,«Маккормік»
-              та ін. (9 найменувань);
-              відливка для комбайнів «Нива» (36 найменувань);
-              відливка для побутових опалювальних котлів (25 найменувань);
-              садові лавочки, турнікети огорож і газонів (16 найменувань);
-              інші відливки різного застосування (до 200 найменувань).
ЗАТ «РЛЗ» по кресленню деталі Замовника робить проектування відливка, проектування й виготовлення металевого ливарного оснащення (модельні комплекти й стрижневі ящики), виготовляє дослідні й промислові партії вдливок.
Ливарний цех має чотири основні відділення:
- стержневе;
- формувальне;
- плавильне;
- термообрубне.
У стержневому відділенні виготовляється суміш для стержнів і самі стержні. Стержнева суміш виготовляється на установці гарячого плакування піску згідно рецептури технологічних інструкцій 023588.25211, 00023.
У формувальному відділенні виготовляється формовочна суміш на установках АМК-2000-Н згідно технологічної інструкції 1.25210.00013, 1801950, яка включає дві рецептури, ідентичні за складом компонентів.
У плавильному відділенні чавун виплавляється в двох печах ДСП-3 і ІЧТ-10, а також при необхідності в вагранці. Метал з печей переливається в міксери, де доводиться до необхідної температури і хімічного складу з подальшим розливом однотонними ковшами в форми на АФЛ-2 і АФЛ-4. Шихта, для виплавки чавуну в електропечах, складається з чавуну ливарного, передільного, лому сталевого та чавунного, звороту власного виробництва, феромарганцю, феросиліцію, ферохрому, бою скла, вапняку. В шихту для  плавки  чавуну в вагранці крім цих компонентів додається кокс.
У термообрубному відділенні чавунні відливки очищають від залишки стержнів, зачищують до заданих розмірів, при необхідності відливки проходять термообробку, а також фарбуються. Готові відливки поступають на склад і відвантажуються замовникам.
ЗАТ "РЛЗ" використовує сучасні технологічні процеси:
- плавка чавуну здійснюється  у вагранках (20 т/год.) і/або в дугових і   індукційних   електропечах  ДСП-ЗА   й   ІЧТ-10  у  сполученні   з витримкою   й   дегазацією  чавуну в  печах-міксерах   «PIKS» («дуплекс-процес»);
- формування ливарних форм - на автоматичних   формувальних лініях «ГІЗАГ» з розміром опоки у світлі 1000x800x300/300;
- виготовлення  оболонкових   і   суцільних  стрижнів   здійснюється   на сучасних стрижневих автоматах з вертикальною й горизонтальною лінією рознімання, поворотного, карусельного й роторного типів;
- очищення відливок - у дробеметних камерах, на дробеметних поворотних столах,  у барабанах,  на установках «Електрогідравлічний    удар», на спеціалізованих лініях зачищення блоків і головок;
- термообробка - у  газових  прохідних  й  електричних  камерних печах з безперервним контролем температури;
- фарбування   відливків - на   горизонтальному   конвеєрі   із   двома   камерами сушіння (ґрунтовка й фарбування на вимогу Замовника).
Застосування таких технологічних процесів у поєднанні з постійним поопераційним контролем якості шихти, рідкого чавуну, стрижнів, формувальної суміші й ін. дозволяє робити складні чавунні відливки з високим рівнем якості й задовольняти вимоги Замовників.
ЗАТ «РЛЗ» має можливість додатково виготовляти значні обсяги відливків із сірого чавуну СЧ 10 - СЧ 30.
На ЗАТ  «РЛЗ», як  і на будь-якому підприємстві, виробнича потужність залежить від рівня пропорційності структури обладнання структурі трудомісткості продукції.
Виробнича потужність підприємства на 31.12.2007 року складала 103065,0 тис.грн., або 14624,9 т чавунного литва.
Аналіз обсягів і реалізації відображено у таблиці і діаграмах:
Таблиця 2.6
Обсяги виробленої та реалізованої продукції за 2005 – 2007 роки
Роки
Одиниці виміру
Обсяг виробленої продукції у діючих цінах (без ПДВ)
Обсяг реалізації у діючих цінах (без ПДВ)
2005
тис. грн.
64822,0
62360,0
2006
тис. грн.
76305,0
74287,4
2007
тис. грн.
103065,0
Аналізуючи обсяги виробництва та реалізації продукції, спостерігаємо позитивну тенденцію: обсяги реалізації продукції у 2007 році, порівняно з 2006р. зросли на 138,37%, порівняно з 2005 р. – на 164,83%. Щодо динаміки обсягів виробництва, то спостерігаємо таку тенденцію: незначний ріст обсягів виробництва (117,7147) у 2006 році, порівняно з 2005р., та різке збільшення обсягів виробництва у 2007 році ( 135,07%), порівняно з 2006 р.
Отже, як свідчать дані, обсяги  виробництва продукції і об’єм її продаж збільшуються щороку.
Дані зрушення відбулися у результаті підвищення продуктивності праці на підприємстві. Продуктивність праці показує співвідношення між витратами робочого часу та кількістю виробленої продукції. Чим більше виробляється продукції за одиницю робочого часу або чим менше витрачається робочого часу на виробництво одиниці продукції, тим вища продуктивність праці. Кожне підприємство зацікавлене у збільшенні продуктивності праці, оскільки завдяки цьому збільшується обсяг продукції, зменшуються витрати. Співвідношення потенціалу (а це витрати організації на свою діяльність) і результату (що зробила й реалізує для інших суб'єктів ринкового простору організація) і становить концептуальне поняття продуктивності. Тобто, продуктивність відображає ступінь реалізації організацією свого потенціалу, свою конкурентноздатність.
Отже сукупну продуктивність організації можна представити у вигляді:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
V
P
З
å
å
=

де: – сукупна продуктивність;
      – загальний обсяг виробництва продукції й (або) послуг;
       З  – виробнича собівартість;
Розрахуємо продуктивність (П) на ЗАТ «Рівненський ливарний завод» за останні 3 роки як відношення:  
Кількість продукції, реалізована за ринковою ціною
Виробничу собівартість
2005р.: П =62360,0/ 54671,1=1,14
2006р.: П =74287,4/71083,6=1,05
2007р.: П = 102789,938/94281,3=1,09
Очевидно, що продуктивність може бути підвищена при виконанні однієї або декількох з таких умов:
·                      обсяг виробленої й реалізованої продукції збільшується, витрати –зменшуються;
·                      обсяг виробленої продукції зростає, витрати також зростають, але більш низькими темпами;
·                      обсяг продукції залишається незмінним, витрати зменшуються;
·                      витрати залишаються незмінними, обсяг продукції зростає;
·                      обсяг продукції скорочується, витрати скорочуються, але більш швидкими темпами.
         Як видно з динаміки зміни  продуктивності, вона знизилась в 2006 році на (8%) в порівнянні з 2005 роком, а 2007 році зросла на (4%) відносно 2006 року.
Отже темпи збільшення обсягів реалізації за 2007 рік порівняно з 2006 роком є вищими, ніж темпи зростання собівартості. Це є позитивним фактором продуктивності, оскільки виконується одна з умов її зростання: обсяги реалізованої продукції зростають та відповідно зростає собівартість, але нижчими темпами.
Маючи в своєму розпорядженні виробничі ресурси, підприємство здійснює процес виробництва, результатом якого є виготовлення продукції. В процесі виготовлення споживаються відповідні ресурси та витрачається праця, в результаті чого на підприємстві виникають витрати виробництва. Таким чином витрати виробництва представляють собою спожиті засоби виробництва і затрачену працю.
         Вивчення складу і структури затрат на виробництво необхідне для того, щоб з’ясувати причини зниження і визначення рівня змін собівартості продукції. Структура затрат виявляється через відношення їх суми по окремих видах до загальної суми затрат на виробництво в процентах. Доля затрат по окремих елементах до загальних витрат відрізняється по видах виробництва і галузях промисловості. Визначення питомої ваги окремих затрат дозволяє зробити висновок про те, яким є виробництво: матеріаломістким, трудомістким, енергомістким.
 Собівартість промислової продукції – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. 
Собівартість в цілому по підприємству за 2007 рік в розрізі елементів операційних витрат становить 94281,3 тис. грн. ( для порівняння у 2005 – 54671,7 тис. грн. у 2006 – 71083,6 тис. грн.). Найбільшу вагу в структурі  витрат виробництва мають сировина та матеріали – 59 %, та електроенергія – 18%.
Так як продукція матеріаломістка, то підприємству необхідно проаналізувати економічну доцільність усіх матеріальних затрат: оптимальність умов закупки та транспортування матеріалів (пошук іншого постачальника, який продавав би матеріали за нижчою ціною), ефективність використання матеріалів, можливість мінімізації відходів.
Також для зниження собівартості продукції доцільно провести засоби поліпшення організації виробництва і праці (удосконалення управління виробництвом, краще використання робочого часу, ліквідація непродуктивних втрат і т. д.), що також дасть змогу підвищити продуктивність праці.
Підприємство дуже енерго-затратне оскільки використовує електродугові печі, тому собівартість виготовленої продукції нерозривно пов’язана з тарифами на електроенергію. Останнім часом відбувається, щоквартальне підвищення тарифів на електроенергію для підприємства, що несе в собі дуже негативні наслідки.
І вихід з цієї ситуації можливий тільки за участю держави, яка повинна вплинути на монополіста в Рівненській області компанію ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго», з метою зниження тарифів для металургійних підприємств.
2.3.2. Аналіз управління персоналом
Персонал – основний, постійний штатний склад кваліфікованих працівників, який формується під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів і об'єднує складові частини трудового колективу підприємства, що виконують виробничі та управлінські функції.  Вплив зовнішніх факторів конкретизується в таких напрямках, як кількість активного населення, загальноосвітній рівень та кон'юнктура ринку праці.
У залежності від виконуваних функцій у процесі виробництва, персонал підприємства поділяється на виробничий(операційний) та адміністративно – управлінський( керівники, спеціалісти і службовці).
 Забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню обладнання, машин, механізмів, зниження собівартості та зростанню прибутку.
 Аналіз руху робочої сили на ЗАТ «РЛЗ» представлено в               таблиці 2.7
Таблиця 2.7
Аналіз руху робочої сили на підприємстві
№ з/п
Показник
Роки
Відхилення
2005
2006
2007
2006р. до 2005р.
2007р. до 2006р.
1.
Середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу, чол.
830
861
891
31
30
2.
Прийнято працівників
132
135
132
3
-3
3.
Вибуло працівників
104
100
97
-4
-3
У т.ч. з причин:
0
0
скорочення штатів
2
1
0
-1
-1
за власним бажанням, звільнено за прогули та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді
102
99
97
-3
-4
4.
Коефіцієнт обороту:
по прийому
0,16
0,16
0,15
0
-0,01
по звільненню
0,13
0,12
0,11
-0,01
-0,01
5.
Коефіцієнт плинності кадрів
0,12
0,11
0,11
-0,01
0
6.
Коефіцієнт загального обороту
0,29
0,28
0,26
-0,01
-0,02
Проведемо аналіз чисельності та структури персоналу:
Таблиця 2.8
Аналіз чисельності та структури персоналу ЗАТ «РЛЗ»

Структура персоналу
Кількість по роках
2005
2006
2007
Середньооблікова чисельність, в.т.ч
830
861
891
1
Генеральний директор
1
1
1
2
Члени дирекції
5
5
5
3
Керівники
26
26
26
4
Спеціалісти
80
83
85
5
Службовці
12
13
15
6
Основні робітники
319
349
379
7
Допоміжні робітники
387
384
380
Таблиця 2.9
Кількість працівників ЗАТ «РЛЗ» за якісним складом станом на 31 грудня 2007 року.
Назва показника
Всього, осіб
З них жінок
1. Облікова кількість працівників на кінець року, всього
891
313
з них:
1.2 Кількість працівників, які прийняті на умовах неповного робочого дня (тижня)
6
4
1.3 Кількість працюючих у віці (років):
- 18-24
59
10
- 25-34
195
56
-35-49
427
161
- 50-54
134
61
- 55-59
76
25
1.4 Кількість працівників, які мають вищу освіту за освітніми рівнями:
- неповна та базова вища освіта
506
141
- повна вища освіта
79
35
1.5 Кількість працівників, які отримують пенсію, всього
157
72
у тому числі:
- за вислугу років
76
37
- за віком
52
26
- по інвалідності
29
9
Чисельність персоналу підприємства зростає, проте темпи росту уповільнюються, що видно по динаміці коефіцієнта загального обороту. Позитивним є скорочення плинності кадрів, починаючи з 2005 року.
Аналізуючи показники плинності кадрів, можна зробити такі висновки, що кадрова ситуація на підприємстві є негативною. Так у 2007р. коефіцієнт плинності кадрів сягнув 11% ( в порівнянні з 2006р. залишився без змін, а відносно 2005 року зменшився на 1%). Також помітно що коефіцієнт обороту найму перевищує  коефіцієнт обороту звільнення ( напр., у 2007р. К(он)=0,15, К(оз)=0,11) це означає, що на підприємстві набирається більше працівників ніж звільняється. З наведених даних можна зробити висновок, що висока плинність кадрів на підприємстві пов’язана з важкими умовами праці виробничого персоналу  та відсутністю використання методів мотивування та стимулювання праці.
Важливе значення в організації праці має впровадження   різноманітних форм і систем заробітної плати.
Залежно від того, що є основою визначення заробітку – обсяг виконаної роботи (продукції) чи відпрацьований час, виділяють дві форми заробітної плати: відрядну і погодинну.
Відрядна заробітна плата нараховується у визначеному розмірі за кожну одиницю виготовленої продукції, вираженої в натуральних одиницях виміру ( штуках, кілограмах)
При застосуванні відрядної форми плати праці розмір заробітної плати залежить від кількості та якості виконаної роботи чи виготовленої продукції.
Нормування та оплата праці на ЗАТ «РЛЗ» проводиться на підставі  чинного законодавства та Колективного договору, а також  Положень, які розроблені та діють на підприємстві, з урахуванням гарантій нарахування заробітної плати згідно з кваліфікацією на основі тарифної сітки, міжкваліфікаційних та міжпосадових співвідношень , що зазначені у Галузевій угоді на 2007 рік.
Формування ФОП проводиться по діючій відрядній системі оплати праці, яка стимулює усі категорії працівників виконувати доведені  виробничі завдання  згідно бізнес – плану на рік та щомісячних виробничих планів, що передбачає беззбитковість роботи підприємства, зниження витрат на енергоносії, на брак і інші скриті витрати.
Відрядна система оплати праці, тобто оплата по кінцевому результату, стимулює кожного працівника бути зацікавленим у випуску більшої кількості  ТП, що при реальному зростанні обсягів виробництва забезпечує пропорційне зростання ФОП. На протязі року здійснюються заходи щодо упорядкування діючих норм та розцінок:
-                            проводиться аналіз діючих норм часу по кожній відливці, для всіх відділень і категорій працівників.
-                            приводиться до відповідності норм часу фактичне виконання технічного процесу по кожній відливці.
На підприємстві проводиться перегляд розцінок по кожній відливці по категоріям працюючих при зміні розміру мінімальної зарплати та при зміні чинного законодавства.  Також проводиться доплата та встановлюються надбавки:
-                            за  роботу у важких і шкідливих умовах праці;
-                            за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;
-                            за роботу в нічний час;
Відрядна форма нарахування заробітної плати використовується на для оплати праці робітників, зайнятих основним виробництвом.
Погодинна заробітна плата виражає залежність між її розміром та кількістю відпрацьованого часу працівником. Вона впроваджується при оплаті праці адміністративно-управлінського  та обслуговуючого персоналу, що працює за ненормованим робочим днем, робіт, які важко чи недоцільно нормувати, коли відсутні можливості здійснювати облік обсягу виконаної роботи, а також в тих випадках коли необхідно забезпечити не кількість, а високу якість роботи.
Основою організації оплати праці керівників, службовців і спеціалістів є система посадових окладів, які є різновидом погодинної оплати праці.
Посадовий оклад – це щомісячний розмір погодинної заробітної плати, установлений у централізованому порядку для певної посади управлінського персоналу, спеціалістів та службовців.
Проаналізуємо фонд оплати праці на ЗАТ «РЛЗ»
Таблиця 2.10
Аналіз ФОП ЗАТ «РЛЗ»
Рік
2005
%
2006
%
2007
%
ФОП, тис. грн.
10400,4
100
14837,4
142,66
20589,0
198
Порівняємо темпи зростання ФОП та відповідно темпи зростання середньооблікової чисельності штатних працівників: так у 2007 р. спостерігаємо зростання ФОП порівняно з 2005 р. на 98%, натомість середньооблікова чисельність штатних працівників зросла на 10%. Отже, як бачимо така тенденція росту є позитивною, оскільки темпи росту ФОП набагато випереджають темпи росту кількості працівників.
Середня заробітна плата по підприємству в 2005 році становила 1065,0 грн. в 2006 році – 1774,0 в 2007 році – 1933,0 грн. Темп росту порівняно з 2005 роком становить 82%, з 2006 роком – 9%.
Кадрова політика на підприємстві значною мірою залежить від стилю керівництва. Типи влади в суспільстві сформували три основних і один комбінований стиль керівництва, а саме, демократичний, авторитарний, ліберальний та змішаний.
В управлінні ЗАТ «РЛЗ» використовується змішаний стиль керівництва, але з переважаючою авторитарною складовою. Характерним для такого стилю керівництва є поєднання ознак усіх стилів, а саме, поєднання принципу одноосібного керівництва та самоврядування, прийняття рішень, орієнтуючись на цілі певних груп трудового колективу. Але, що стосується стратегічних питань, то в такій сфері виключно використовується авторитарний стиль, характерним якому є те, що керівник при прийнятті рішень орієнтується на власні цілі, критерії та інтереси, практично не рахуючись з думкою колективу та обмежуючись вузьким колом однодумців. При впровадженні рішень в життя використовуються переважно методи адміністративного та психологічного впливу, рідше економічного. На мою думку, використання саме такої манери управління є оптимальним для даного підприємства, оскільки не призводить до негативних змін мікроклімату в колективі чи ворожих настроїв до керівництва, а навпаки, в колективі існує повага  та дисциплінованість, працівники сумлінно  виконують надані їм обов’язки і в міру своїх повноважень можуть маневрувати в межах визначеної стратегії.
Якщо характеризувати кадрову політику на  ЗАТ «РЛЗ», то основним її її недоліком є. те, що для управління трудовим колективом на  підприємстві не використовують  систему  мотивацій,  яка  дозволяє  досягти  збільшення  продуктивності  праці,  підвищити  дисципліну  та  самосвідомість  працівників,  зацікавити  їх   у результатах їхньої праці.
Висока плинність кадрів пов’язана передусім з важкими умовами праці та низькими розмірами заробітної плати. Для зменшення плинності кадрів та збільшення частки постійного персоналу на підприємстві необхідно розробити ефективну систему мотивування праці, покращити умови праці. Покращити соціально-психологічний стан колективу, що передбачає обладнання кімнат для прийому їжі на кожній дільниці, та загальнозаводської їдальні, проведення ремонту душових кімнат.
2.3.3. Маркетинг на підприємстві
Маркетинг (від англійського market – ринок)  –  комплексна  система    організації виробництва й збуту продукції,  орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку на основі  дослідження й прогнозування ринку, вивчення внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства, розробки стратегії й тактики поводження на ринку  за допомогою маркетингових програм.  У цих програмах закладені заходи щодо поліпшення  товару  і  його  асортиментів, вивченню  покупців, конкурентів і конкуренції, по забезпеченню цінової політики, формуванню попиту, стимулюванню збуту й рекламі, оптимізації каналів руху товарів і організації збуту, організації технічного сервісу й розширення асортиментів сервісних послуг.
Можна виділити 4 фази розвитку маркетингу на підприємстві:
Маркетинг як функція розподілу;
Організаційна концентрація завдань маркетингу як функція продажу;
Виділення маркетингу в самостійну службу;
Маркетинг як головна функція підприємства;
Маркетинг як функція розподілу. Збут товарів на цьому етапі був відносно непроблематичним. Маркетинг,  обмежується завданнями розподілу. Відносно важливу роль відіграє відділ продаж. Аналіз ринку, планування збуту і реклами не мають великого значення. Розробка продуктів є завданням інших відділів.
Маркетинг як функція продажу. Виникнення проблем зі збутом і краще розуміння ролі маркетингу привели до суттєвих організаційних змін. Діяльність по збуту переходить під егіду одного керівника, який, однак майже завжди зберігає титул «керівник відділу збуту». Крім того під його керівництво переходять зв‘язані зі збутом функції інших відділів (навчання продавців, обслуговування клієнтів, планування збуту).
Маркетинг як самостійна служба. Третя стадія еволюційного процесу характеризується появою спеціалізованої служби маркетингу, рівноправної з іншими функціям підприємства. Служба маркетингу відповідає за планування і розвиток продукту, а також за ціноутворення. Визначена діяльність в рамках маркетингу виходить за межі підприємства. Керівник маркетингу (а не керівник виробництва) приймає рішення про зовнішній вигляд, упаковку, назву продукту). Однак кожен відділ переслідує свої інтереси, які можуть значно відрізнятись.
Маркетинг як головна   функція підприємства. Наступний   крок полягає в орієнтації всіх областей підприємства на вимог маркетингу. Маркетинг розглядається як головна функція підприємства. Конкретно це може виразитись в тому, що інші служби будуть підпорядковані службі маркетингу або служба отримає право давати поради  іншим службам.
Ця концепція інколи реалізується, якщо до керівництва підприємства приходить «людина маркетингу».  По суті більшість підприємств знаходяться на  третьому ступені розвитку.
Отже, маркетинг може бути інтегрований в діяльність підприємства частково або повністю. Часткова інтеграція означає, що маркетинг представляє собою рівноправну функцію підприємства. Повна інтеграція-маркетинг являється головною функцією. На практиці часткова інтеграцію спостерігається на невеликих підприємствах і в сфері інвестиційних товарів, повна інтеграція – переважно на великих підприємствах в сфері товарів масового попиту.
На ЗАТ «Рівненський ливарний завод» відділ маркетингу не виокремлено в окремий самостійний структурний підрозділ. Існує відділ маркетингу та збуту. Фактично маркетинговими питаннями на підприємстві займається заступник фінансового директора та спеціалісти відділу збуту.  У зв’язку з відсутність відокремленого відділу маркетингу на підприємстві фактино не проводяться маркетингові дослідження, не розробляються плани просуваня продукції, не використовуються засоби стимулювання збуту.
2.4. Діагностика управління економічною підсистемою
Фінансовий стан підприємства – це показник його конкурентоспроможності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності, виконання інших зобов’язань перед державою та іншими підприємствами.
Фінансовий аналіз – це засіб оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.
Основними завданнями фінансового аналізу  стану підприємства є:
-              з’ясування забезпеченості фінансовими ресурсами та перевірка цільового використання;
-              пошук резервів і можливості найекономнішого та найраціональнішого використання фінансових ресурсів, обмеження й ліквідації позапланового перерозподілу оборотних коштів і прискорення їх оборотності;
-        розробка заходів для мобілізації фінансових ресурсів і усунення причин недоліків у роботі.
В результаті господарської діяльності за 2007 рік на ЗАТ «РЛЗ » був отриманий прибуток у розмірі 2630.80 тис.грн.
Проаналізуємо показники ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності підприємства за 2005-2007 рік за даними фінансової звітності (додатки).
                                                                                                  Ліквідність характеризується здатністю підприємства швидко перетворювати активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства аналізують достатність поточних активів для погашення поточних зобов’язань – короткострокової кредиторської заборгованості.
Таблиця 2.11
Аналіз коефіцієнтів ліквідності ЗАТ «РЛЗ» за 2005 – 2007 роки.
Показники
2005
2006
2007
Відхилення абсол. (2005-2007)
Нормативні значення
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,79
2,64
2,59
-0,05
>1
Коефіцієнт швидкої ліквідності
1,0
1,09
0,97
-0,12
0,7 – 0,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,01
0,02
0,05
0,03
0,2 – 0,35
Коефіцієнт абсолютної ліквідності має нормативне значення 0,2-0,35.   Для аналізованого підприємства даний показник не має стійкої тенденції і є значно нижчим за норму.
Фінансова стійкість - це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність. Фінансова стійкість передбачає, що ресурси, вкладені у підприємницьку діяльність, повинні окупитися за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечуватиме самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів.

Таблиця. 2.12
Аналіз показників фінансової стійкості ЗАТ «РЛЗ» за 2005 – 2007 роки
Показники
2005
2006
2007
Відхилення абсол. (2007-2006)
Нормативне значення
Коефіцієнт фінансової незалежності(автономії)
0,67
0,75
0,751
0,001
>0,5
Коефіцієнт фінансової залежності
1,49
1,34
1,33
-0,01
=2
Коефіцієнт фінансування
2,02
2,98
3,01
0,03
0,85 – 0,9, або >1
Коефіцієнт фінансової стійкості
0,79
0,88
0,87
-0,01
Збільшення
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
0,33
0,25
0,25
0,00
<0,5
Показники рентабельності характеризують досягнутий керівництвом підприємства рівень віддачі від вкладених коштів.

Таблиця 2.13
Аналіз показників рентабельності ЗАТ «РЛЗ» за 2005 – 2007 роки.
Показники
2005
2006
2007
Відхилення абсол. (2006-2007)
Напрямок позитивних змін
Рентабельність активів
0,1
0,05
0,06
0,01
Збільшення
Рентабельність власного капіталу
0,15
0,08
0,09
0,01
Збільшення
Рентабельність виробничих фондів
0,28
0,13
0,14
0,01
Збільшення
Рентабельність реалізації за чистим прибутком
0,07
0,03
0,03
0,00
Збільшення
Період окупності капіталу
10
19
16
-3
Зменшення
Період окупності власного капіталу
7
13
11
-2
Зменшення
Показники ділової активності характеризують ступінь ефективності використання наявних активів з погляду виробництва та реалізації готової продукції. Вони дозволяють оцінити ефективність використання власних засобів і виражаються в оцінці оборотності активів.

Таблиця 2.14
Аналіз показників ділової активності ЗАТ «РЛЗ» за 2005 – 2007 роки.
Показники
2005
2006
2007
Відхилення абсол. (2006-2007)
Оптимальна тенденція
Оборотність активів (обороти)
1,55
2,02
2,43
0,41
Збільшення
Фондовіддача
4,96
6,33
7,3
0,97
Збільшення
Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)
4,18
6,19
7,12
0,93
Збільшення
Період одного обороту (днів)
86
58
51
-7
Зменшення
Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)
8,1
9,49
10,4
0,91
Збільшення
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти)
6929
16
138
122
Збільшення
Період погашення дебіторської заборгованості (днів)
1
22
3
-19
Зменшення
Коефіцієнт оборотності власного капіталу, (оборотів)
2,31
2,69
3,24
0,55
Збільшення
Заключним етапом аналізу фінансового стану підприємства є визначення рівня його економічної безпеки.
Банкрутство – природний процес конкурентної боротьби, у ході якої слабші підприємства, що виготовляють продукцію, яка не має попиту, припиняють свою діяльність.
Банкрутство – неплатоспроможність підприємства, боргова нездатність і неможливість продовження виробничої і фінансово – господарської діяльності через відсутність коштів.
Ознаками можливого банкрутства підприємства є:
-                                 падіння ринкової ціни цінних паперів підприємства;
-                                 зниження потоку грошових надходжень від виробничої і фінансової діяльності та зниження доходів;
-                                 робота підприємства у галузі, де велика ймовірність банкрутства;
-                                 зменшення сум дивідендів.
Банкрутство може бути спричинене різними факторами як зовнішнього так і внутрішнього характеру.
Зовнішні фактори:
1. Економічні: кризовий стан економіки країни, загальний спад виробництва, інфляція, нестабільність фінансової системи, зростання цін на ресурси, зміна кон’юнктури ринку, неплатоспроможність чи банкрутство партнерів, непродумана фіскальна політика держави тощо.
2. Політичні: політична нестабільність суспільства, невиважена зовнішньоекономічна політика держави (розрив економічних зв’язків, утрата ринків збуту, зміна умов експорту та імпорту).
3. Посилення міжнародної конкуренції у зв’язку з розривом науково - технічного прогресу та глобалізацією економічних відносин.
4. Демографічні: кількість і склад народонаселення, рівень добробуту населення, культурний уклад суспільства, які визначають розмір, структуру потреб та платоспроможний попит на ті чи інші види товарів (послуг).
Внутрішні фактори:
1. Дефіцит власного оборотного капіталу як наслідок неефективної виробничо – комерційної діяльності (або) інвестиційної політики.
2. Низький рівень техніки, технології то організації виробництва.
3. Зниження ефективності використання виробничих ресурсів підприємства, його виробничої потужності, а отже, високий рівень собівартості.
Обрахунок здійснимо за допомогою п'ятифакторної моделі Альлтмана. Здійснені розрахунки таблиця 2.15 свідчать, що підприємство працює прибутково, так як розрахований показник моделі Альтмана перевищує граничний (2,675), а також спостерігається стійка тенденція до зростання цього показника, що свідчить про зниження ймовірності банкрутства ЗАТ “Рівненський ливарний завод”.

Таблиця 2.15
Інтегральна модель оцінки ймовірності банкрутства
Показник
Роки
Відхилення
2005
2006
2007
2006-2005
2007-2006
Х1=оборотний капітал / сума активів
0,003
0,03
0,326
0,027
0,296
Х2=нерозподілений прибуток/сума активів
0,05
0,1
0,175
0,05
0,075
Х3=операційний прибуток / сума активів
0,3
0,1
0,089
-0,2
-0,011
Х4=ринкова вартість акцій / позиковий капітал
0,53
1,47
1,98
0,936
0,512
Х5=обсяг продажу(виручка) / сума активів
3,89
2,23
2,02
-1,66
-0,213
Z=1,2*X1+1,4*X2+3,3*X3+0,6*X4++1,0*X5
5,27
3,62
4,13
-2,21
0,518
Розрахувавши показники оцінки фінансового стану  ЗАТ «Рівненський ливарний завод» можна зробити певні висновки щодо ефективності та результативності ведення господарської діяльності.
-  Значення показника поточної ліквідності становить 2,64        у 2006 р. і 2,59 у 2007 р., відповідає рекомендованому значенню >1. Це означає, що господарюючий суб’єкт має можливості покрити поточні зобов’язання за рахунок оборотних засобів.
У досліджуваному періоді (2007 р.) на кожну 1 гривню поточних зобов’язань припадає 2,59 грн. оборотних активів.
Значення коефіцієнта швидкої ліквідності у 2006 році 1,09, а у звітному 0,97 тобто наближається до рекомендованого значення.
Розмір коефіцієнта абсолютної ліквідності збільшується в динаміці і становить відповідно у 2006 році 0,02, а у 2007 0,05, що є значно нижчим за рекомендоване значення і є негативним для підприємства. Значення даного показника означає, що ЗАТ «РЛЗ» був спроможний погасити у минулому періоді (2006 р.) 2 % поточної заборгованості за рахунок наявних грошових коштів, а у звітному періоді 5  % поточної заборгованості.
Обчисленні значення свідчать про критичний рівень ліквідності по показнику абсолютної ліквідності. Але оскільки значення коефіцієнта поточної ліквідності та коефіцієнта швидкої ліквідності є досить високим це дещо згладжує критичну ситуацію. Тобто навіть в разі глибокої кризи підприємство все ж таки зможе покрити заборгованості за рахунок поточних активів та за рахунок грошових коштів та очікуваних фінансових надходжень.
У 2006 р. коефіцієнт оборотності запасів становив 9,49 що говорить про те, що запаси протягом року обертаються 9 разів, а у 2007 р. – 10,4, тобто протягом звітного періоду збільшились число обороту запасів. Тобто даний коефіцієнт характеризується зростаючою тенденцією, що сприятливо відбивається на фінансово-господарському становищі підприємства.
 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у звітному періоді становить 138. Високе значення коефіцієнта дебіторської заборгованості свідчить про те, що підприємство здійснює свою діяльність в умовах неплатежів. Оскільки значення даного показника значно зросло (у 2006 році він становив 16 ), то можна зробити висновок про збільшення оборотності дебіторської заборгованості та зменшення розмірів  відстрочки на оплату, яку підприємство надає своїм контрагентам.
Середній період погашення дебіторської заборгованості 22 дні у 2006 р. та 3 дні у 2007 р., зменшився в порівнянні з попереднім періодом, що є наслідком введення 100% передоплати за продукцію.
Коефіцієнт фондовіддачі має досить високе значення як у 2006 р. -  6,33, так і у 2007 р. – 7,3, зростає в динаміці, що зумовлене хорошою структурою та невеликим обсягом необоротних активів.
Значення коефіцієнта автономії становить відповідно 0,75 у 2006 р. та 0,751 у 2007 р.. Це свідчить про те , що частка власного капіталу у пасивах підприємства становить 75% у 2006 р. та 75,1%  у 2007 р..Збільшення даного показника є позитивним для підприємства, та відповідає нормативному значенню (>0,5).
Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу у 2006 - 0,25, у 2007 -0,25, що свідчить про стабільний рівень питомої ваги позикових коштів у фінансуванні підприємства. Так у 2007 році 0,25 грн. позикових коштів припадало на 1 гривню загальних активів підприємства.
Коефіцієнт фінансування є значно вищим від нормативного та росте в динаміці, що свідчить про не значну залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
Коефіцієнт фінансової стійкості спадає в динаміці, що є негативним для підприємства, тому що це означає, що зростає кількість короткострокових кредитів та інших поточних зобов’язань, які не можливо покрити за рахунок власного капіталу та довгострокових зобов’язань.
Усі коефіцієнти рентабельності мають невисоке значення, про те зростають в динаміці, що означає про ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

3.     Удосконалення управління підприємством
Аналіз фінансового стану підприємства показав, що хоча деякі показники мають негативну тенденцію, проте вони відповідають нормативним значенням, або наближаються до них.
За 2007 рік підприємство отримало чистий прибуток в розмірі 2 млн. 630 тис. грн., що на 616 тис. грн. більше ніж за аналогічний період 2006 року.
 Підприємство перебуває на стадії росту. Обсяги виробництва зросли на 35% в порівнянні з 2007 р.
З урахуванням металомісткості внутрішнього і зовнішнього ринку, прогнозних оцінок розвитку основних галузей, прогнозів Європейської комісії ОНН з чорної металургії, Всесвітнього банку та ЄБРР щодо світового розвитку металоспоживання   на 2005-2011 роки, надані наступні прогнозовані обсяги внутрішнього споживання основних видів металопродукції:
Таблиця 3.1
Прогнозовані обсяги внутрішнього споживання основних видів металопродукції.
Найменування
Галузі
Обсяги внутрішнього споживання металопродукції за роками (млн. тонн)
2001
2003
2005
2010
2011
Машинобудування
1,13
1,9
3,2
4,5
4,8
Металургія
2,48
3,15
3,3
3,6
3,9
Електроенергетика
0,017
0,265
0,35
0,5
0,5
Хімія, нафтохімія
0,013
0,076
0,1
0,2
0,2
Транспорт і зв’язок
0,044
0,167
0,2
0,4
0,4
Будівництво і будівельні матеріали
0,306
0,423
0,65
1
1,1
Інші галузі
0,2
0,5
0,8
1,3
1,3
Всього
4,19
6,48
8,6
11,5
12.2
Зростання обсягів споживання металопродукції зумовлено посиленням ділової активності у будівництві, машинобудуванні, зокрема у автомобільному, сільськогосподарському, суднобудівному та енергетичному, які характеризуються високими питомими витратами прокату.
Отже, на мою думку, на даному етапі життєдіяльності підприємства доцільним є нарощення обсягів виробництва продукції, шляхом розширення виробництва.
В рамках проекту планується розширити чувунно-ливарне виробництво ЗАТ «Рівненський ливарний завод».
Основними задачами, що покладаються на даний проект є:
·                    Модернізація та розширення виробничих потужностей заводу по виготовленню виробів чавунного литва.
·                    Задоволення потреб споживачів, отримання прибутку.
Позитивними характеристиками даного проекту є:
·                    Налагоджені зв’язки з великими споживачами України та зарубіжжя;
·                    Багаторічний досвід роботи спеціалістів на виробництві, а також присутність компанії на ринку;
·                    Наявність обсягу замовлень від споживачів, що перевищує фактичні потужності виробництва;
·                    Налагоджена система постачання сировини;
·                    Можливість виходу на світовий ринок;
Для виконання поставлених задач потрібні інвестиції в обсязі 11,3 млн. грн.. Всього з необхідних вкладень 6,4 млн. грн.. планується залучити у якості банківського кредиту на таких умовах:
·                    Відсоткова ставка – до 18 % річних, виплати з першого місяця;
·                    Термін кредиту -  до 24 місяців ;
Власний вклад підприємства в проект складе 4,9 млн. грн.. або 43,5% від загальної вартості проекту.

Проект «Розширення ливарного виробництва на ЗАТ «Рівненський ливарний завод»»
1. Опис Проекту, мета і задачі
Мета і стратегія їі досягнення в проекті:
Компонент
Мета
Стратегія досягнення
Виробництво продукції чавунного  литва
Збільшення обсягів виробництва та прибутку від реалізації чавунних відливок
Збільшення виробництва за рахунок встановлення додаткового виробничого обладнання та реалізації - за рахунок нових замовлень від покупців
                           
Суть проекту
Інтеграція в існуюч:ий завод чавунного литва наступного виробничого обладнання:
§     індукційна тигельна піч марки ІЧТ -10М2 потужністю 10820 тн рідкого металу на рік;
§      індукційна середньочастотна установка плавки та витримки чавуну "ULTRAMELТ" EGP-8000S, потужністю 33364,5 тн рідкого металу на рік;
§     формувальна лінія з сумішеприготуванням "Kunkel wagner/Geor Fisher" потужністю 100 форм на годину.
Порівняння виробничих показників по існуючому виробництву та по проекту:
Найменування
Існуюче виробництво, тн на рік
Проект, тн на рік
Загально з проектом,
тн на ІК
Обсяги виробництва
12700
24007
36707
Основні види продукції по проекту.
В проекті планується виробляти вже освоєну продукцію в більших обсягах, а саме:
·                    Блоки циліндрів. та інші відливки для автомобільних двигунів;
·                    Відливки з сірого та надміцного чавуну для гідромоторів та гідронасосів;
·                     Відливки для автомобілів "КРАЗ";
·                    Відливки корпусів та вставок турбін для турбокомпресорів;
·                    Відливки для рухомого складу залізниці;
·                    Відливки для запірної арматури на газопроводи;
·                    Головки блока циліндрів різних типорозмірів на інші відливки.
Вигоди підприємства в результаті реалізації проекту.
В результаті реалізації проекту підприємство планує отримати чистий прибуток на рівні  15 млн грн в рік.
Основні конкурентні переваги:
·                    Налагоджені зв’язки з великими споживачами України та зарубіжжя;
·                    Багаторічний досвід роботи спеціалістів на виробництві, а також присутність компанії на ринку;
·                    Наявність обсягу замовлень від споживачів, що перевищує фактичні потужності виробництва;
·                    Налагоджена система постачання сировини;
·                    Можливість виходу на світовий ринок;
2. Опис виробництва по проекту
2.1 Технологія виробництва
Плавка чавуну здійснюється в плавильних електропечах ДСП №1 та ДСП №2, та індукційних тигельних плавильних печах ІЧТ -1ОМ, в яких нагрів металевої шихти здійснюється струмами, які індуктуються безпосередньо в металевій шихті, що виключає додаткове забруднення розплаву різноманітними шкідливими домішками і газами. Процес плавлення в індукційних тигельних плавильних печах забезпечує отримання чавуну будь-якого хімічного складу та нагрів до, будь-яких температур. Енергетичний та матеріальний баланс індукційної печі дозволяють здійснювати плавку в автоматичному режимі. Важливою перевагою індукційних печей перед печами ДСП є зниження ступеню забруднення повітря пилом та шкідливими газами (СО2 та СО), тому при виборі обладнання для реалізації проекту, враховуючи практичний досвід експлуатації печей ІЧТ, терміни монтажу (1-2 місяця), а також дефіцит виробничих потужностей - найбільш підходить піч ІЧТ-10М.
lндукційна плавка в середньочастотних печах має поліпшену економічність завдяки підвищеному ККД цих печей, компактну конструкцію, низьку потребу у виробничих площах. Застосування середньочастотної установки дозволить знизити енерговитрати і одночасно забезпечити потрібну якість та кількість рідкого металу, що забезпечить виконання замовлень в повному обсязі якісним литвом. Установка "Ultramelt" - індукційна середньочастотна установка плавки та витримки чавуну з ємністю тигля 8 тн, час на 1 плавку - 40 хвилин. Ця установка дозволить вивести з експлуатації екологічно небезпечні та енергоємні печі ДСП №3. Враховуючі вільні енергетичні ресурси, виробничі площі та потребу в рідкому металі, установка" Ultramelt" найбільш підходить для умов виробництва ЗАТ "Р ЛЗ".
Формовка лuварнux форм - відбувається на автоматичних формувальних лініях "ГІЗАГ" з розміром опоки 1000х800х300/300, розрахункова продуктивність 60 форм/година фактична ­43 форми/година. Формувальна лінія з сумішеприготуванням "Kul1kel Wаgl1ег/Gеor Fisher" має продуктивність 100-120 форм на годину. Враховуючи вільні виробничі площі, потребу в додатковому обладнанні, ця лінія найбільш підходить для розширення виробництва ЗАТ "Р ЛЗ".
Загальна потужність заводу після встановлення нового обладнання буде становити 36707 тн придатного литва на рік.
2.2 Необхідне обладнання

Таблиця 2.1.
Вартість основного обладнання
№ п/п
Найменування
Загальна сума в грн.. з ПДВ
1
Піч ІЧТ-10М
650000
2
Індукційна установка «Ultramelt»
4452000
3
Формувальна лінія "Kul1kel Wаgl1ег/Gеor Fisher"
2675000
4
Модернізація всього устаткування
75000
5
Пусконалагоджувальні роботи
788000
Всього
8640000
Таблиця 2.2.
Вартість технологічних та будівельних робіт
№ п/п
Найменування
Загальна сума в грн.. з ПДВ
1
Будівельні роботи
110200
2
Роботи з монтажу
1980000
Всього
2090200
Таблиця 2.3.
№ п/п
Найменування
Загальна сума в грн.. з ПДВ
1
Маркетингові, енергозберігаючі та інші дослідження
60000
2
Кошторисна документація
150000
3
Навчання персоналу
13000
Всього
223000
Загальна вартість інвестицій в обладнання та технологію складає 10953 тис. грн.
2.3 Сировина та її постачання
Основна сировина - чавун ливарний ПЛ -1,2, брухт чавуну 17 А та сталі 1 А - постачаєтся та буде постачатись наступними компаніями:
Чавун ПЛ -1,2 - ВАТ ЛМЗ "Свободний сокол", Росія, м. Липецьк. Доставляється з/д транспортом за попередньою оплатою. Вартість 1675 грн/тн без ПДВ.
Брухт чавуну 17А - ТОВ "Західтермобуд", м. Луцьк та ТОВ "Трансметалпродукт", м. Новоград-Волинськ. Доставляється автотранспортом з відстрочкою платежу. Вартість 1000 грн/тн без ПДВ.
Брухт сталі lА - ДП "Дарницький вагоноремонтний завод", м. Київ, ЗАТ "ЗАЗ", Запоріжжя, Доставляєтьсяз/д транспортом з відстрочкою платежу. Вартість 900 грн/тн без ПДВ.
Електроенергія закуповується у компанії ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго". Природний газ закуповується у компанії ТОВ "Торгово-енергетична компанія "Ітера-Україна.
Таблиця 2.4.
Зведена таблиця виробничої собівартості по проекту (1 тн)
№ п/п
Статті витрат
Одиниці виміру
Кількість
Ціна за од., грн. Без ПДВ
Сума
Сировина та матеріали
1
Чавун ливарний
тн
0,63
1675,00
1055,25
2
Брухт сталі
тн
0,11
900,00
99,00
3
Брухт чавуну
тн
0,10
1050,00
105,00
4
Інші добавки та матеріали
1112,75
Всього сировина
2372,80
Паливо та енергія
5
Електроенергія
кВт. ч
2754
0,28
771,10
6
Газ
тис. м. куб
0,07
600,00
44,22
7
Бензин та дизпаливо
26,01
Всього
841,33
8
Транспорті витрати
29,70
9
З/п виробничого персоналу з нарахуваннями
1897,19
10
Інші витрати
593,95
Всього витрат
5734,97

4.     Маркетинговuй план
3.1. Продукція
Буде вироблятися як вже освоєна продукція, так і нові відливки. По частині обсягів вже підготовлені та відправлені договори по основних покупцях, у т.ч. 87% - по Україні, 13% - експорт. Основні види продукції:
·                    Блок циліндрів, маховик, шків та інші відливки для автомобільних двигунів на "Ланос", "Сенс", "Таврія", "Славута" для ЗАТ  «ЗАЗ»:
·                    Відливки з сірого та надміцного чавуну для гідромоторів та гідронасосів для ВАТ "Гідросила", ВАТ "Салаватгідромаш", ТД "Парголовський";
·                    Відливки для автомобілів "КРАЗ";
·                    Відливки корпусів та вставок турбін для турбокомпресорів; Відливки для рухомого складу залізниці; Відливки для запірної арматури на газопроводи;.
·                    Головки блока циліндрів різних типорозмірів та інші відливки.
3.2. Стратегія продаж
Планується стратегія послідовного посилення позицій лідера загальноукраїнського ринку.
Цільовий ринок - машинобудівні та промислові споживачі України, Росії, потенційно - ­дальнього зарубіжжя.
Ціноутворення. На підприємстві діють договірні ціни, відображені в договорах на збут та додатках до них. При формуванні цін на готову продукцію за основу прийнятий підхід на базі маржинальної собівартості (змінні витрати), до якої додається різний рівень маржинального прибутку (постійні втирати' плюс плановий прибуток). На кінцеву договірну ціну впливають такі фактори, які також враховуються у ціноуворенні:
·                    ціни підприємств -конкурентів на подібний вид відливок та рівеень браку на цих шдприємствах;
·                    наявність зацікавленості у ЗАТ "РЛЗ" у виробництві відливок, які пропонує потенційний замовник;
·                    гранична ціна, яку декларує покупець.
Середня ціна реалізації 1 тони становить 6 930 грн без ПДВ (8316 грн/тн з ПДВ).
Стимулювання продажу. Підприємство планує проводити заходи по стимулюванню збуту, направлені:
1) на споживачів,
2) на посередників.
Стимулювання по відношенню до продавців (посередників) буде мати задачу спонукання до наступних покупок, стабільних комерційних зв'язків, придбання товару більшими партіями. Засоби досягнення:
·                    надання знижок;
·                    можливості доставки;
·                    чітке виконання зобов'язань;
·                    різні форми оплати;
Стимулювання по відношенню до споживачів буде мати задачу - перевести якості товару на мову потреб і запитів споживачів. Засоби досягнення:
·                    участь у виставках;
·                    цінова політика;
·                    надання дослідних партій;
·                    прямі адресні звернення до керівників підприємств – споживачів;

3.3. Запланований обсяг продажу
Таблиця 3.1.
Зведена таблиця продажів по проекту
Придатне литво
Всього за рік
Продаж, тн
19072
Середня ціна 1 тн
8316,00
Валова виручка з ПДВ
158598600
ПДВ
26433100
Чиста виручка
132 165 500
Реальність виконання запланованих обсягів продажу зумовлена специфікою продукції, яка користується постійним попитом на ринку, існуючими заявками на продукцію, що перевищують наявні виробничі можливості підприємства.
4. Фінансовий план
Для реалізації даного плану необхідні значні капіталовкладення. Джерела фінансування проекту наведені у таблиці 4.1.
Таблиця 4.1.
Джерела фінансування та вартість проекту
Статті витрат
Власні кошти
Кредит
Всього
Виробниче обладнання
4 220 000
4 420 000
8 640 000
Дослідження, технологія
223 000
-
223 000
Технологічні, будівельні роботи
110 200
1 980 000
2 090 200
Сплата відсотків за кредит
372 015
-
372 015
Всього, грн
4 925 215
6 400 000
11 325 215
Всього, %
43,5
56,5
100
Таким чином, вклад підприємства в проект складає 4,9 млн. грн. або 43,5% від загальної вартості проекту. Окрім обладнання та технологічних робіт, підприємство сплачує відсотки по кредиту.
Кредит планується взяти в сумі 6400 тис. грн. на таких умовах:
·        вид - кредит; виборка однією сумою;
·        відсоткова ставка - не більше 18% річних, сплачується з першого місяця;
·        термін - до 24 місяців;
Економічна ефективність є головним критерієм прийняття рішення про доцільність реалізації проекту Основними критеріями оцінки ефективності інвестицій обрано поширені в ринкових умовах господарювання показники чистої теперішньої вартості, внутрішньої норми доходності індексу доходності і терміну окупності .
 Чиста теперішня вартість – це результат інвестування в абсолютному вираженні. Її розраховують як різницю між приведеними до теперішньої вартості чистих грошових потоків за період реалізації проекту і сумою витрат на його реалізацію. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою[i]:

NCFtгрошовий потік у t-му періоді реалізації інвестиційного проекту;
Іtінвестиційні витрати в t-му періоді реалізації інвестиційного проекту.
Індекс (коефіцієнт) дохідності дозволяє розрахувати величину отриманих чистих грошових доходів від реалізації проекту на одну гривню капітальних витрат. Розрахунок такого показника здійснюється за формулою:

Термін окупності є одним з найрозповсюдженіших показників оцінювання ефективності інвестиційного проекту. Розрахунок його здійснюється за формулою:

CFa – середньорічна сума чистого грошового потоку за період реалізації проекту (у короткострокових проектах цей показник розраховується як середньомісячний).
Внутрішня норма доходності характеризує відносну прибутковість інвестиційних вкладень за умови, що на будь-якому етапі реалізації проекту чисті грошові потоки, інвестиції або засоби вилучені з проекту внаслідок його завершення можна інвестувати під прибутковість проекту. Цей показник можна отримати з такого балансового рівняння:

Прогнозовані результати діяльності по проекту за рік:
1.                Чистий дохід від реалізації за рік: 132 165 500 грн.
2.                Валовий прибуток: 132 165 500 –( 109 377 347,84+ 12 153 039) =
10 635 114 (грн.)
3.                Чистий прибуток
10 635 114 – (10 635 114 * 0,35) = 6 912824 (грн..)
         Основні критерії ефективності інвестицій.

Таблиця 3.7
Розрахунок чистої теперішньої вартості
Рік
It
NCFt
1/(1+0.2)^n
It*1/(1.2)^n
NCFt*1/(1.2)^n

NCFt *
0
6400000
1
6400000
1
2560824
0,833333
2134020
5,15978
15855947
2
2560824
0,694444
1778350
4,299817
13213289
3
6912824
0,578704
4000477
3,583181
29723878
4
6912824
0,482253
3333731
2,985984
24769898
5
6912824
0,401878
2778109
2,48832
20641582
6
6912824
0,334898
2315091
2,0736
17201318
7
6912824
0,279082
1929242
1,728
14334432
8
6912824
0,232568
1607702
1,44
11945360
9
6912824
0,193807
1339752
1,2
9954466,6
10
6912824
0,161506
1116460
1
8295388,8

60424240
6400000
22332933
165935560
Чистий дисконтований грошовий дохід становить:
=22332933-6400000=15932933 (грн.)
Розрахуємо індекс доходності:
 (грн.)    Отже, як бачимо, на 1 гривню інвестицій припадає 3,49 грн. чистих грошових потоків.
Період окупності проекту складає:                                               (2 роки і 6 місяців).
Для відображення ризиків грошових потоків в майбутньому застосовується норма дисконтування цих потоків для приведення вартості в даному періоду часу. Оскільки припускається, що основним джерелом зовнішнього фінансування є банківське кредитування, для розрахунку застосовувалася ставка по кредиту 18% плюс 2% на додаткові ризики -загалом 20%. В результаті вищенаведених обчислень, Чиста приведена вартість проекту складе:
Чиста приведена вартість проекту = 15932933 грн.
Період окупності проекту (РР) = 8,5 місяців
Для проекту з великою капіталізацією, що стосується металургійної галузі, даний період окупності є невеликим і характеризує швидке повернення вкладених в проект коштів.
5. Аналіз ризиків
Вид ризику
Заходи по зменшенню
Виробничі ризики
Якість продукції
Передові технології виробництва на сучасному обладнанні
Наявність власного ВТК
Вихід з ладу обладнання
Наявність профілактичного огляду обладнання у  виробничому циклі
Постійний моніторінг технологічного процесу
Кваліфікований персонал
Постійний моніторинг виробничих процесів
.
Збої постачання сировини і матеріалів
Формування страхових запасів
Ринкові ризики
Попередній аналіз ринку
Налагоджені контакти в галузі, багаторічний досвід на ринку
Наявні закази та договори на обсяги, що  перевищують реальні можливості виробництва
Переваги проекту:
·Налагоджені зв'язки з великими покупцями України та зарубіжжя;
·Багаторічний досвід роботи спеціалістів на виробництві, а також тривала присутність компанії на ринку;
·Наявність обсягу заказів від покупців, що перевищує фактичні потужності виробництва;
·Налагоджена система постачання сировини;
·Невеликий термін окупності;
·Можливість виходу на світовий ринок;
Висновки
В ході даної курсової роботи мною був проведений детальний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ЗАТ «Рівненський ливарний завод», в результаті чого було досліджено реальний стан підприємства на кінець аналізованого періоду, тобто на 01.01.2008 року.
Продукція ливарного виробництва в основному має виробничо-технічне призначення, тому більшість факторів конкурентоспроможності підприємства діють на виробничій стадії. Головні з них: технічні (якість, міцність, надійність, безпечність продукції), економічні (матеріаломісткість, енергоспоживання, габарити, об'єм, вага, концентрація), екологічні (вплив на довкілля), експлуатаційні (ремонтопридатність, зручність в експлуатації).
В результаті аналізу фінансово-господарської діяльності об’єкта дослідження ЗАТ «Рівненського ливарного заводу» було встановлено, що за аналізований період відбувалося покращення показників господарської діяльності.
Спільні проблеми для підприємств галузі пов’язані із підвищенням якості продукції з метою забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку та збереження існуючого виробничого потенціалу. Характерними рисами операційного середовища є значний вплив на діяльність підприємства постачальників сировини та матеріалів (понад 30 номенклатурних одиниць). Частка експорту у структурі обсягу реалізованої продукції у 2007 році становила 18%. Виділено конкурентну стратегічну групу підприємств за критерієм спільних споживачів продукції, до складу якої входять «Мінський тракторний завод», ВАТ «Мценський ливарний завод», ВАТ «Мелітопольський завод «Автоцветліт», ВАТ «Нововолинський ливарний завод», ВАТ Кременчуцький сталеливарний завод».
Внутрішнє середовище підприємства ЗАТ «Рівненський ливарний завод» характеризується такими рисами та тенденціями розвитку:
-              чисельність персоналу зростає на фоні досить динамічного загального обороту персоналу, продуктивність праці персоналу зростає, проте нижчими темпами, ніж заробітна плата, що в кінцевому результаті призводить до зростання собівартості продукції;
-              фінансовий стан підприємства є задовільним, незважаючи на те, що баланс підприємства не є абсолютно ліквідним та окремі показники фінансової стійкості сягнули нормативних значень тільки у 2007 році.
Для вирішення основних завдань підприємства по збільшенню обсягів випуску придатного чавунного литва мною розроблений проект «Розширення ливарного виробництва на ЗАТ «Рівненський ливарний завод»»
Метою даного проекту є збільшення обсягів виробництва та прибутку від реалізації чавунних відливок. Та задоволення потреб існуючи та нових споживачів чавунного литва як в Україні так і за її межами. Після проведених розрахунків було визначено, що даний проект є прибутковим і окупиться за

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.       Кіндрацька ГЛ. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. — Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000.
2.       Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000.
3.       Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник. - пер. с англ. – М.: «Дело», 1994.
4.       Портер Майкл Е, Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А.Олійник, Р. Сільський. – К.: Основи, 1998.
5.       Немцов В.Д., Довгань Л.Е., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч.посібник.– К., 2001.
6.       http://www. stockmarket.gov.ua
7.        http://www.alt.com.ua
8.        http://www.kmu.gov
9.        http://www.smida.gov.ua
10.   http://www.ukrstat.gov.ua
11.   http:www.google.com.ua


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
711.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація функціонального управління Відкрите акціонерне товариство Славутський солодовий завод
Облік інших необоротних активів на прикладі Рівненський завод тракторних агрегатів
Організація функціонального управління
Організація функціонального управління на підприємстві ДП Рівнестандартметрологія
Управління персоналом підприємства ЗАТ КК Курський машинобудівний завод
Управління персоналом підприємства ЗАТ КК Смоленський машинобудівний завод
Автоматизовані системи управління ВМТП ЗАТ Завод мінеральних вод
Автоматизовані системи управління ВМТП ЗАТ Завод мінеральних вод
Організація роботи відділу по зв`язках з громадськістю на прикладі ВАТ Синарський трубний завод
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru