Організація рекламної діяльності та шляхи її підвищення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.4
1. Теоретичні аспекти організації рекламної роботи в умовах ринкової економіки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... стор.7
1.1. Роль, сутність та завдання рекламної діяльності в умовах ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Стор.7
1.2. Рекламні засоби та їх застосування на підприємствах торгівлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .................. стр .14
1.3. Організація рекламної діяльності на торговельному підприємстві ............................................ .................................................. ......... стор.22
1.4. Методи рекламних робіт «директ мейл» і «паблік релейшнз ... стор.32

2. Особливості рекламної роботи в ТОВ «Ангстрем» ... ... ... ... ... ... ... ... стор.39
2.1. Організаційно-правова та економічна структура підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.39
2.2. Основні завдання та функції рекламного відділу ... ... ... ... ... ... ... стор.43
2.3. Організація рекламної діяльності ТОВ «Ангстрем» ... ... .... Стор.45
2.4. Ефективність рекламної роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.56
3. Основні напрями вдосконалення рекламної діяльності в ТОВ «Ангстрем» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Стор.64
3.1. Шляхи підвищення організації рекламної діяльності ... ... ...... стор.64
3.2. Економічні методи підвищення ефективності рекламної діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор.67
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Стор.73
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.75
ВСТУП
Актуальність теми дослідження полягає у виборі правильних методів реклами і в підвищенні її ефективності з метою кращого просування товарів на ринку. Рекламна робота є невід'ємною складовою частиною комерційної і маркетингової діяльності будь-якого торгового підприємства. В умовах розвитку ринкових відносин і підвищення насиченості споживчого ринку товарами і послугами рекламна робота набуває нового значення, відрізняється цілим рядом специфічних рис, знання та облік яких, дозволяє активізувати процес продажу, стимулювати реалізацію окремих товарів, раціоналізувати процес обслуговування покупців, за рахунок «інформаційної підтримки »всіх його складових.
Російська реклама протягом останнього часу формується в розвинену галузь інфраструктури економіки. З середини 90-х у Росії з'являється політична та соціальна реклама, а також приймаються закони, що регулюють рекламу, створюються громадські організації рекламістів, формується система підготовки кваліфікованих кадрів для реклами. Після кризи 1998 року рекламний ринок Росії в більшій мірі відповідає загальносвітовим тенденціям. Починаючи, з 2000 року щорічний приріст обсягу національного рекламного ринку становить близько 45-55%. Можна очікувати, що протягом найближчих років вітчизняний ринок увійде до числа найбільших 10-15 рекламних ринків світу.
На рекламу витрачаються величезні гроші. Бюджет 30 - секундного рекламного ролика на ТБ становить 120 тисяч доларів. Споживання реклами в Америці на душу населення становить близько 200 $ на рік. Захід на вітер гроші не кидає, тому варто задуматися над тим, які ж важливі для суспільства функції виконує реклама.
Реклама грає багато ролей вчителя, диктатора, проповідника. Жак Сігель, маестро реклами, сказав так: «Реклама вже давно не просто слово в торгівлі. Це слово в політиці, слово в суспільних відносинах, слово в моралі ».
З урахуванням важливої ​​ролі рекламної роботи в комерційній діяльності торгового підприємства, вмілого використання дієвих рекламних засобів у межах обмеженості бюджетних асигнувань був визначений вибір теми дипломної роботи «Організація рекламної діяльності та шляхи її підвищення на прикладі ТОВ« Ангстрем ».
Мета дипломної роботи - вивчення сучасних теоретичних основ і методів рекламної роботи в розвивається ринковому середовищі і застосування їх у практиці рекламної діяльності в ТОВ «Ангстрем». А також вироблення практичних рекомендацій для удосконалення рекламної діяльності підприємства з метою підвищення ефективності та споживчого попиту.
Для досягнення наміченої мети поставлені такі завдання:
- Вивчення теоретичних аспектів організації рекламно-інформаційної роботи у сфері торгівлі;
- Визначення методів економічної ефективності реклами;
- Дослідження вибору та застосування засобів торгової реклами в ТОВ «Ангстрем»;
- Аналіз організації рекламної діяльності в ТОВ «Ангстрем»;
- Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності організації рекламної роботи - об'єкти дослідження;
- Обгрунтування необхідності вдосконалення рекламної діяльності в ТОВ «Ангстрем».
Предметом дослідження є система рекламної діяльності в торговельному підприємстві та процес використання реклами для більш доступною для споживачів інформації про товар.
Об'єктом дослідження роботи є організація рекламної діяльності в ТОВ «Ангстрем»:
1. Теоретичні аспекти організації рекламної роботи в роздрібному торговельному підприємстві.
2. Програма вдосконалення рекламної роботи в ТОВ «Ангстрем».
3. Основні напрями вдосконалення рекламної діяльності в ТОВ «Ангстрем».
Досліджувана проблема базується на матеріалах, широко висвітлених у вітчизняній і зарубіжній літературі, яку можна розділити на три частини:
-Законодавчі та нормативні акти, що регулюють рекламну діяльність;
-Навчальна література, монографії, статті з рекламної діяльності в торгівлі вітчизняних та зарубіжних авторів;
-Інформація в пресі: журналах, газетах, листівках, довідниках, прейскурантах з питань реклами товарів і послуг;
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКЛАМНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. Роль, сутність та завдання рекламної діяльності в умовах ринку
У сучасних ринкових умовах ні одне комерційне підприємство не може успішно вести справи без реклами в тому або іншому вигляді. Вже багато століть, будучи постійною супутницею людини, вона змінюється разом з ним. На наше глибоке переконання, розуміння сучасної реклами не може бути повним без аналізу основних історичних етапів її розвитку.
У процесі розвитку виробничих і соціальних відносин вже в древніх цивілізаціях виникає необхідність передачі інформації, призначеної для груп людей. Частина цієї інформації містила елемент стимулювання, переконання адресатів повідомлень у доцільності певних дій. Найдавніші торговці налагоджували свої зв'язки з покупцями за допомогою прямих словесних звернень. Місця продажу оголошувалися гучними і повторюваними криками продавців. Саме ці послання несли в собі сутнісні риси сучасної реклами та інших засобів просування товарів. Ця характеристика дозволяє визначити цей напрям комунікацій, як проморекламу. Не випадково слово «реклама» походить від латинського reclamo (reclamare) - відновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати.
Так, наприклад, у Стародавньому світі дуже часто для рекламування товару торговці вдавалися до послуг глашатаїв. Глашатай - спеціально найнятий торговцем людина, в завдання якого входило зазивання покупців і похвала товару наймача.
Для періоду класичного середньовіччя Х - XIII століть також характерна вербальна комунікація та персональний продаж. Велике значення у становленні комерційних комунікацій в середні століття мають ярмарку. Розвиток економічних і суспільних відносин в період пізнього середньовіччя зумовлює виникнення прообразом засобів масової інформації спрямованої на нюх і дотик.
Жодна комерційна організація, успішно провідна справи не може обійтися без досвіду та підтримки фахівців - фахівців стилістів, художників, дизайнерів, операторів, режисерів - одним словом рекламістів.
Зі світового бізнесу давно відома сила і роль реклами. Перш за все, реклама несе в собі інформацію, яка зазвичай представлена ​​в стислій, художньо вираженій формі, емоційно забарвлена ​​і доводять до свідомості й уваги потенційних покупців найважливіші факти і відомості про товари і послуги.
Закон Російської Федерації 18.07.95г. «Про рекламу» дає таке визначення реклами: «Реклама - розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і починання, що призначена для певного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичним особам, товарам, ідеям та починанням і сприяти реалізації товарів, ідей і починань ». Як бачимо, закон дає широке визначення реклами.
Існує і ряд інших визначень реклами:
Реклама-це засіб обдурювання покупців і нав'язування їм часто марних товарів сумнівної якості. (БСС, останнє видання).
Реклама-це будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей або послуг від імені відомого спонсора. (Американська маркетингова асоціація).
Реклама-форма комунікації, яка намагається перевести якості товарів і послуг, а також ідеї на мову потреб і запитів споживачів.
Реклама-це, як правило, сплачена неперсоніфікована передача інформації про товари, послуги або ідеї за допомогою засобів розповсюдження реклами з метою впливу на потенційних споживачів даної інформації.
Як правило, зарубіжні автори широко трактують визначення реклами, але, в основному, з точки зору маркетингу.
Так, наприклад, за визначенням Американської Асоціації Маркетингу реклама є «... будь-яку форму неособистого представлення і просування ідей, товарів чи послуг, оплачувану точно встановленим замовником" і служить для залучення уваги потенційних споживачів до об'єкта рекламування, використовуючи при цьому найбільш ефективні прийоми і методи з урахуванням конкретної ситуації.
Відомий маркетолог Філіп Котлер, професор маркетингу США, дає наступне визначення реклами: «Реклама є наявність форми комунікації, здійснювані за посередництвом друкованих засобів поширення інформації, з чітко вказаним джерелом фінансування». [1]
Широке визначення реклами, відбиваючи її сутність як різноманітного суспільного явища сучасності, не виключає її на окремі види, що обмежують рекламно-інформаційну діяльність певними сферами суспільно-економічного життя людей. У цьому контексті чітко прослідковуються такі її галузі, як торгова, політична, наукова, релігійна та інші види реклами.
Види рекламної діяльності можна класифікувати наступним чином.
Таблиця 1
Види рекламної діяльності.
Соціальні сфери рекламної діяльності
Предмет реклами
1) Економіка
виробництво, торгівля, фінанси, пропозиції робочої сили, пошуки роботи
2) Побутові послуги
лагодження, пошиття, виготовлення предметів побуту, відпочинку
3) Інтелектуали-ні послуги
освіта, медицина, книги, преса, ворожіння туризм
4) Видовища
циркові, театральні, концертні
5) Релігія
місіонерські відозви, релігійні плакати, запрошення до ритуальних акцій
6) Політика
агітація за кандидатів на виборах, гасла мітингів, демонстрацій, маніфестацій
7) Юриспруденція
повідомлення про зниклих, пошуки злочинців, запрошення на судові процеси
8) Наука і екологія
реклама просвітницького спрямування, наукова популяризація в листівках, плакатах, проспектах, буклетах
9) Благодійник-ність
повідомлення про благодійні акції, заклики до пожертвування
10) Сімейні і міжособистісні відносини
шлюбні оголошення, запрошення до знайомства, до вчинення спільних подорожей, вступу у справу
Наведені в таблиці види рекламної діяльності мають різні предмети або об'єкти рекламного впливу. Найбільш поширеною сферою рекламної діяльності є торгова реклама, предметом рекламного впливу-товари, торгові підприємства, послуги, що надаються цими підприємствами. За сутності торгова реклама - це цілеспрямоване поширення інформації про споживчі властивості товарів і різних супроводжуючих продаж товарів видах послуг, розпочате до створення їм популярності, залучення до них уваги споживачів з метою створення попиту на товари і послуги і збільшення їх реалізації.
Рекламні повідомлення від звичайних інформаційних тим, що вони виконують функцію увещевательного на людину з метою спонукати його придбати ті чи інші товари. Тому здатність реклами впливати на людину і створювати попит на товари дозволяє використовувати її для виховання розумних потреб, естетичних смаків і запитів населення. Реклама становить частину ринкового маркетингу, завдання якого полягає у забезпеченні безперебійного збуту виробленої продукції. Реклама повинна точно і правдиво інформувати споживача про якість, властивості, асортимент, правила користування, споживання та інших відомостях про товари і послуги. Ця функція реклами створює передумови для більш ефективного виробництва товарів і кращого задоволення потреб населення.
Неприпустимо використовувати в рекламних повідомленнях перебільшені дані про якість товарів або, більше того, видавати фальсифікований товар за повноцінний, впливати на ниці нахили людини і використовувати інші негативні мотивації. Оформлення реклами має відповідати сучасним естетичним вимогам, а витрати на її організацію не повинні перевищувати розумних розмірів.
Зі світового досвіду відома сила і роль реклами. Перш за все вона несе в собі інформацію, зазвичай подану у стислій, художньо вираженій формі, емоційно забарвлену і доводящую до свідомості й уваги потенційних покупців найважливіші факти і відомості про товари і послуги. При цьому слід зазначити, що реклама - завжди інформація, а інформація - не завжди реклама.
Реклама, з одного боку, доводить до споживачів відомості, необхідні для купівлі та використання товарів. З іншого, поєднуючи свою інформаційність з переконливістю і навіюванням, має на людину емоційно-психологічний вплив. З цього можна зробити висновок, що сама по собі реклама - це і робота і мистецтво.
Торговельна реклама має сприяти підвищенню якості торговельного обслуговування покупців. [2] За допомогою реклами покупці швидше знаходять необхідні їм товари, набувають його з найбільшими зручностями і найменшою витратою часу. При цьому прискорюється реалізація товарів, підвищується ефективність праці торгового персоналу, знижуються витрати. Не менш важлива інформація для населення про окремих торгових підприємствах, послуги, які вони пропонують, часу роботи, методах продажу, специфічні особливості їх діяльності.
Торгової рекламі повинні бути притаманні риси добросовісної реклами, такі, як правдивість, конкретність, цілеспрямованість, гуманність і компетентність.
Правдивість-риса, яка зобов'язує організатора рекламного заходу приводити відомості про товари, їх якість, достоїнства й переваги, що відповідають дійсності.
Конкретність - виражається в переконливих аргументах і цифрових даних, використовуваних в тексті рекламного засобу; в рекламній графіці дотримання цього принципу виключає невиправданий формалізм і незрозумілі широкому глядачеві прийоми.
Цілеспрямованість реклами означає, що її відправним пунктом є рекламовані товари і ринкова кон'юнктура, її об'єктом - споживач. Дотримання в рекламі принципу цілеспрямованості запобігає нераціональне витрачання коштів, дозволяє оцінювати ефективність застосування того чи іншого засобу реклами, його вплив на збільшення обороту торгового підприємства, а також емоційний та психологічний вплив.
Гуманність торгової реклами означає, що вона сприяє гармонійному розвитку особистості, духовному зростанню людини, розширенню його кругозору, зміцненню здоров'я, поліпшенню естетики побуту та виробництва.
Компетентність реклами полягає в тому, що вона базується на новітніх досягненнях різних наук і технічного прогресу (мистецтво, соціологія, психологія, медицина, дизайн та ін.)
Таким чином, весь рекламний процес на споживача повинен будуватися у зв'язку з його способом життя, економічними, соціальними та естетичними завданнями сучасного суспільства.
Основні завдання реклами на різних стадіях товарного ринку, за визначенням доктора економічних наук, професора Серегиной Т.К., представлені в таблиці 2.

Таблиця 2
Завдання, які вирішуються рекламою, на різних стадіях розвитку ринку товарів народного споживання
Стадія розвитку ринку
Завдання реклами
1.Стадія підготовки ринку
Інформування споживачів
Формування потенційних споживачів
Створення уявлення про товаровиробниках
2.Стадія впровадження нових товарів
Збільшення числа потенційних покупців за рахунок посилення реклами
Стимулювання купівлі
Створення потрібного відношення до товаровиробника, тобто його «іміджу» підприємства
Акцентування уваги на мотиви покупок при виборі товарів
3.Стадія масового продажу товарів
Підтримання досягнутого рівня продажів
Стабілізація кола покупців
Розширення продажів з урахуванням зростання випуску товарів
4.Стадія перемикання попиту
Нагадування
Визначення пріоритетів шляхом заміни товарів
Переорієнтація покупців
1.2. Рекламні засоби та їх застосування на підприємствах роздрібної торгівлі
У торгівлі використовуються різноманітні засоби реклами, що представляють собою носії інформації для впливу на об'єкт реклами.
Засоби реклами досить широкі і різноманітні, тому різними авторами наводиться різна класифікація. Так, доктор економічних наук, професор Ф.Г. Панкратов класифікує за ознаками: [3]
- За призначенням, рекламні засоби можуть бути розраховані на оптових і роздрібних покупців, на певні групи населення (чоловіки, жінки, діти, осіб які ведуть домашнє господарство, спортсменів, туристів, школярів, фермерів і т. д.);
- За місцем застосування, рекламні засоби підрозділяються, на внутрішні використовуються на самому торговому підприємстві, і зовнішні - поза роздрібного або оптового підприємства;
- Залежно від характеру використовуваних технічних засобів, розрізняють такі види реклами: витринно-виставкова, реклама в пресі, друкована реклама, аудіовізуальна, радіо - і телереклама та інші. До витринно-виставкової рекламі відносять віконні і внутрішньомагазинні, вітрини в роздрібних торгових підприємствах, вітрини і товарні виставки на оптових базах, ярмарках, біржах.
В даний час все частіше торговими підприємствами використовується Інтернет - реклама. Основними перевагами цього медіаканала є те, що Інтернет - адреса дається в засобах масової, інформації а потенційний покупець зайшовши на сайт відразу ж знайомиться з пристроєм підприємства, дізнається про послуги, майбутніх презентаціях, а автоматична система пошуку дає точні визначення про цікавить товар, його ціну та інші характеристики, чи є в наявності, інформацію про наступне очікуваному завезенні і т.д. Якщо ж немає можливості відвідати магазин, то можна оформити замовлення не виходячи з дому.
Іноді торгове підприємство розсилає своїм постійним клієнтам по електронній пошті пропозиції про придбання товарів за зниженими цінами, оповіщає про розпродажі і робить пропозицію на купівлю товарів нового асортименту з правом на отримання дисконтних карт.
Часто торговельну рекламу можна зустріти і в пресі. В ідеалі читацька аудиторія видання і цільова аудиторія рекламного обігу повинні співпадати. Реклама в пресі забезпечується публікаціями в різних газетах і журналах і всіляких рекламних додатках (або вкладишах видання). В якості різновиду реклами в пресі можна розглядати рекламу в довідниках і учбових виданнях. Вони характеризуються значно більшою довговічністю, а також наявністю великої вторинної аудиторії.
Ефективність реклами в пресі є результатом дії багатьох чинників. У їх числі: тираж, обсяг реалізації, рейтинг (загальний об'єм аудиторії), кількісні характеристики читацької аудиторії, регіон розповсюдження, періодичність виходу та ін Одним з більш високоефективних носіїв реклами в пресі є професійні спеціалізовані видання.
Більшість комерційних підприємств для просування своїх товарів використовують друковану рекламу. Особливостями даного медіоканала є: відносна дешевизна; оперативність виготовлення; деякі носії (наприклад, календарі) дозволяють забезпечити досить тривалий рекламний контакт з одержувачем; відсутність інформації про конкурентів на конкретному носії і ін
Друкована реклама об'єднує такі носії, як листівка, плакат, буклет, каталог, проспект, листівка, календар і інші види друкованої продукції.
У листівці підприємство представляє одностороннє або двостороннє зображення (текст), поміщене на листі щодо невеликого формату. Роздають на вулицях.
Каталог в основному використовується підприємствами роздрібної торгівлі для опису товарів і позначаються ціни на них.
Буклет використовується для нанесення тексту та ілюстрацій, сфальцованний (зігнутий) самими різними способами.
Плакати та покажчики потрібні для того, щоб передати фірмовий образ, і використовуються рідше.
Екранна реклама використовує як носії: відео - і кіноролики, слайди і ін
Відеоролик - це звуковий фільм, записаний на магнітній стрічці.
Кіноролик - це знятий на кіноплівці звуковий кінофільм, призначений для подальшого «перегонки» на відео, передачі в ефір або демонстрації за допомогою кіноустановки.
Екранна реклама використовує трансляцію відео - і кінороликів по каналах телебачення. Серед основних переваг екранної реклами слід назвати такі: одночасне візуальне та звукове вплив; явище розглядається в русі, що забезпечує високу ступінь залучення телеглядача в те, що відбувається на екрані; особистісний характер звернення; широка аудиторія.
Все частіше і частіше комерційні організації віддають перевагу радіореклами, оскільки вона одна з найбільш гостро прогресуючих напрямів рекламної діяльності. До переваг радіо, як засобу передачі реклами слід віднести, широкий формат частотності, вибірковості, охоплення, а також живий характер звернення, оперативність, відносно не високий рівень рекламних тарифів.
До недоліків реклами на радіо можна віднести її скороминущість, а також, обмеження, пов'язані тільки із звуковим представленням рекламованих товарів.
Для створення іміджу або як нагадування торгові підприємства використовують зовнішню рекламу.
Основними носіями зовнішньої реклами слід назвати рекламні щити (англ. bileboard), вивіски на зупинках (bus sheltor), електронно-механічні щити з періодично, змінюються зображеннями (prismairsion), світлові короби (cify light), світлові короби на опорі (city light on pole), стаціонарні панно на будівлях - брандргауери, просторові конструкції тощо
Зовнішня реклама - медіаканал, який доносить рекламне звернення, до одержувачів за допомогою віддрукованих типографським способом плакатів, мальованих щитів і світлових табло, встановлюваних в місцях найбільш жвавого вуличного руху, а також уздовж шосейних і залізних доріг.
Перевагами зовнішньої реклами є широке охоплення аудиторії, частотність, гнучкість, відносно не висока вартість одного контакту і високий рівень впливу на аудиторію.
До недоліків каналу треба віднести великі терміни, необхідні на проведення кампанії з його використанням. Носії зовнішньої реклами піддаються впливу атмосферних явищ, що вимагає постійного контролю за їх станом.
Досить широко магазинами та фірмами використовуються в якості традиційного рекламоносія фірмові поліетиленові пакети. Останнім часом реклама все частіше наноситься на елементи одягу: футболки, бейсболки, кепки, фірмова форма. До найважливіших типів медіаканалів відносяться також реклама на транспорті, сувенірна реклама, авіареклами та ін типи.
Всі розглянуті медіаканали мають як свої переваги, так і недоліки (таблиця 3)
Таблиця 3
Переваги та недоліки основних засобів розповсюдження реклами на торговельних підприємствах. [4]
Засоби реклами
Переваги
Слабкі сторони
Газети
Оперативність, численність аудиторії, висока вірогідність, відносно низькі витрати на один контакт і ін
Короткочасність існування; низька якість відтворення; незначна аудиторія «вторинних читачів»; міститься поруч із рекламою інших відправників
Журнали
Висока якість відтворення; тривалість існування; численність «вторинних читачів»; достовірність; престижність
Тривалий тимчасовий розрив між купівлею місця та появою реклами; сусідство реклами конкурентів
Телебачення
Широта охоплення; численна аудиторія; висока ступінь залучення уваги; поєднання зображення, звуку і руху; високе емоційне вплив
Висока абсолютна вартість; перевантаженість рекламою; скороминущість рекламного контакту; слабка вибірковість аудиторії
Радіо
Масовість аудиторії; відносно низька вартість одного рекламного контакту
Обмеженість звукового подання; невисока ступінь залучення уваги; скороминущість рекламного контакту
Друкована реклама
Висока якість відтворення, значна тривалість контакту у деяких носіїв (плакати, настінні та кишенькові календарі); відсутність реклами конкурентів на конкретному носії і ін
Відносно висока вартість, образ «макулатурностs"
Зовнішня реклама
Висока частота повторних контактів; невисока абсолютна вартість; слабка конкуренція
Відсутність вибірковості аудиторії, неможливість контакту з віддаленими аудиторіями; обмеження творчого характеру
Реклама на транспорті
Численність аудиторії; можливість на довго утримати увагу одержувача (внутрішньосалонове реклама); гнучкість; можливість розширення географії цільової аудиторії; широке охоплення
Короткостроковість контакту (зовнішня реклама на транспорті); досягнення тільки специфічних аудиторій (працюючі чоловіки і жінки, що користуються громадським транспортом, для внутрішньосалонної реклами)
Сувенірна реклама
Сувеніри утилітарні предмети, що мають самостійну цінність; довготривалість користування сувенірами, висока здатність добитися прихильності одержувача; наявність вторинної аудиторії
Занадто обмежене місце для розміщення звернення; високі витрати на одиничний контакт, обмеженість тиражу
Виставки та ярмарки займають особливе місце в арсеналі засобів рекламного впливу, так як надають дуже широкі можливості демонстрації рекламованих виробів для встановлення прямих ділових контактів із безпосередніми покупцями, а також з підприємствами оптової та роздрібної торгівлі. Особливо ефективні виставкові заходи разом з комплексом супутніх рекламних заходів у поєднанні з комплексом супутніх рекламних заходів (рекламною компанією в пресі, проведенням презентацій, прес - конференцій, «круглих столів» тощо). Висока ефективність цього кошти реклами підтверджується тим, що щорічно в світі проводять багато тисяч великих виставкових заходів, що вимагають значних витрат.
Ярмарок - комерційний захід, основна мета якого висновок торгових угод з виставленим зразкам.
Виставка, публічна демонстрація досягнень тих чи інших галузей, основна мета, якої обмін ідеями, теоріями, знаннями при одночасному проведенні комерційної роботи. Для дрібних фірм, виставки - це засіб завоювання загальної популярності. Бесіди проходять у спокійному професійному ключі без відволікання на підлеглих і на телефонні дзвінки. Під рукою дисплеї, відеотехніка та інші допоміжні матеріали, які можуть знадобитися в ході пояснень і описів.
Фірмові пакувальні матеріали - важливий чинник, що визначає оцінку рекламних сувенірів клієнтам і діловим партнерам. До фірмових пакувальних матеріалів відносяться фірмова пакувальний папір та коробки для подарунків і сувенірів, також різні фірмові папки, кишені для ділових паперів, фірмова клейка стрічка для упаковки посилок і бандеролей.
Пряма поштова реклама являє собою розсилання рекламних повідомлень від підприємства торгівлі до певної групи осіб - споживачів чи можливих ділових партнерів.
Основними відмітними рисами, прямої реклами є вибірковість щодо аудиторії, тобто потенційних покупців і можливість вибрати для реклами товару певний територіальний район. Крім того, пряма реклама вважається однією з особистих форм реклами і їй можна надати характеру конфіденційності.
Таким чином, особливістю реклами в оптовій торгівлі є те, що реклама, звернена до населення і роздрібним колективним покупцям, має на меті викликати або посилити попит населення на окремі товари і тим самим спонукати роздрібні організації і підприємства до оптової закупівлі цих товарів на оптових базах. [ 5] Реклама, призначена для населення, інформує безпосередніх покупців про появу нових товарів, їх достоїнства, сприяє формуванню попиту на окремі товари і, отже, збільшення закупівель товарів різними торговими організаціями та підприємствами. В якості рекламних засобів, звернених до населення і колективним покупцям, компанії - рекламодавці використовують публікації рекламних оголошень у пресі (місцевої, обласної, республіканської), організовують передачу оголошень через радіо - і телебачення та місцеві радіовузли магазинів.
Підводячи риску, слід зазначити, що наведена класифікація дає досить повну, але не вичерпну картину існуючого в даний час арсеналу засобів рекламного впливу і відображає різноманітність видів рекламних матеріалів та заходів, що використовуються в практиці рекламної роботи роздрібного торгового підприємства.

1.3. Організація рекламної діяльності на торговельному підприємстві

Основою організації рекламної діяльності в оптово-роздрібному торговельному підприємстві є рекламна програма, яка визначає спрямованість рекламного впливу, формує рекламну ідею і планує варіацію рекламних виступів. При цьому реклама повинна забезпечити цілеспрямовану роботу зі збуту товарів і формуванню попиту покупців. Її особливість полягає в безперервності впливу на споживача і постійному оновленні змісту.
Сучасний рекламний процес складається з робіт дослідницького характеру, організаційної роботи по здійсненню рекламних програм.
Найбільш важливим і значущим у структурі оптово-роздрібного торговельного підприємства можна вважати відділ реклами і художнього оформлення. Він займається створенням рекламних ідей і їх реалізацією.
У рекламній творчості первинним є забезпечення заданого впливу на конкретну аудиторію в області збільшення знань про виробника, його товари, послуги, підвищення довіри до нього, спонукання споживачів до покупок або іншим необхідним для рекламодавця діям, впровадження у свідомість іміджу, унікальної торгової пропозиції. У створюваних рекламних заходах повинен домінувати комерційний аспект - одержання прибутку всіма учасниками рекламного процесу.
Об'єднання творчих працівників в один підрозділ рекламний відділ дозволяє маневрувати торговельному підприємству в досягненні поставлених цілей, дає можливість комплексного обслуговування клієнтів з використанням всіх необхідних видів реклами. Це дозволяє комерційної організації вести справи, пов'язані з наданням послуг покупцям, аналізувати купівельний попит, застосовно саме до цієї організації, формувати необхідний асортимент, оперативно реагувати на недоліки проведеної роботи, контролювати рекламний процес на всіх стадіях руху товарів.
Рекламний відділ в торговому підприємстві підпорядкований адміністративним підрозділам, тому ефективність роботи відділу стимулюється різними заходами: преміальними виплатами, авансами та ін Як правило, така співпраця буває дуже плідним. Відділом реклами розробляється фірмовий імідж, тобто фірмове особа організації, бюджет на проведення рекламної компанії.
До досягнення такої форми організації творчої праці в структурі рекламного відділу відносяться:
-Можливість здійснення рекламного процесу з використанням усього комплексу засобів і методів реклами і їх органічного зв'язку в комерційному підприємстві;
- Підвищення відповідальності працівників за виконання всіх операцій, починаючи від отримання замовлення на рекламу і завершення його виконанням і визначенням ефекту від її застосування;
- Можливість застосування прогресивної системи розрахунку організації зі співробітниками відділу по кінцевому результату, що служить умовою зацікавленості співробітників у створенні високопрофесійної та ефективної реклами, що застосовується до конкретного торговельному підприємству.
У функції відділу реклами і художнього оформлення входить творча розробка рекламних матеріалів, підготовка тексту і художнє оформлення рекламної публікації, розробка макету оригіналу реклами, вибір необхідних засобів передачі реклами і потрібного медіаканала і їх узгодження з адміністрацією комерційної організації, представлена ​​на малюнку 1.
Визначення
проблеми
Завдання
Сприйняття проблеми
Внутрішній вплив:
- Талант
- Життєвий досвід
- Психологічний стан
Зовнішній вплив: - співробітники
- Обмеження по бюджету, часу і засобів реклами
Зіткнення з проблемою
Період інкубації
та осяяння
Концепція
Попередня перевірка і оцінка керівництвом ефективності роботи рекламного відділу
Рішення
Вихід реклами або рекламної компанії
Спостереження і контроль
Результат
Дослідження


Рис. 1 - Стратегічні напрямки роботи відділу реклами роздрібного торговельного підприємства.
Однак економічно не доцільно мати в штаті рекламного відділу велика кількість фахівців. Тому, з одного боку, можна залучати фахівців, що мають навички практичної роботи в певній галузі, для виконання робіт за контрактом. Також можна створювати творчі колективи для рішення конкретних завдань і розформовувати їх після того, як робота буде виконана. При цьому слід ставити конкретну задачу створення реклами, терміни виконання, визначити необхідні грошові витрати.
З іншого боку, зазначені вище роботи можуть передаватися для виконання спеціалізованим підприємствам, котрі володіють відповідними матеріалами, обладнанням, штатом фахівців. Наприклад, кіностудіям, фото - студіям, друкарням і т.д.
У ринковій економіці існує думка, що «якщо реклама не забезпечує збут, її не можна назвати творчою».
Рекламний відділ на оптово-роздрібному торговельному підприємстві своїми силами і засобами повинен здійснювати дослідження, що стосуються фірмового уявлення, рекламних програм упаковок. Для більш ефективної і гармонійної роботи рекламного відділу його діяльність повинна будуватися таким чином, щоб він міг співпрацювати з усіма службами та підрозділами комерційної організації.
Іноді торговельному підприємству доцільніше планувати організаційний процес в рекламі з урахуванням спеціалізованих підприємств. Тому, що нерідко організація не може своєму розпорядженні необхідні засоби для її виготовлення, матеріалами та обладнанням для її виробництва та розміщення. А значить найбільше значення у рекламному бізнесі, з урахуванням вимог складається ринку будуть мати рекламно - організаційні агентства з так званим «повним комплексом послуг». [6] Ці агентства повинні виконувати всі види робіт не тільки в області реклами, але і в області формування громадської думки, у сфері заходів щодо стимулювання збуту і т.д. Рекламодавець, звертаючись до послуг рекламного агентства ставить перед собою, як правило, дві основні задачі. По-перше, це створення на ринку сприятливої ​​атмосфери для своєї фірми, її товарів і послуг. І, по-друге, збільшення обсягу продажу товарів та надання послуг. Рекламно - інформаційні агентства повинні орієнтуватися на рішення саме цих основних задач.
Наведемо схему парного розмежування функцій рекламодавця (торгової організації) і рекламного агентства в рекламному процесі.
Основні функції відділу реклами на підприємстві:
- Визначення об'єкта реклами;
- Визначення особливостей рекламування обраного об'єкта (видів реклами, створюваних рекламних матеріалів, необхідного рівня рекламного подання);
- Планування витрат на рекламу;
- Підготовка та передача вихідних даних і матеріалів рекламному агентству: формулювання цілей і завдань реклами з урахуванням цільових груп споживачів, підготовка вихідних текстів з акцентуванням на головних перевагах рекламного об'єкта і наявних особливостей, надання по можливості зразка товару;
- Підготовка договору з другою стороною - рекламним агентством - на створення рекламних матеріалів та розміщення реклами в засобах масової інформації, на проведення різних заходів;
- Допомога виконавцю у створенні рекламних заходів;
- Затвердження ескізів, текстів, сценаріїв, створених рекламних матеріалів і оригіналів рекламної продукції;
- Оплата виконаних робіт.
Рекламне агентство в цьому ж рекламному процесі бере на себе виконання наступних основних функцій:
- Здійснює зв'язок із засобами масової інформації, розміщаючи в них замовлення, контролює їх виконання;
- На основі отриманих від рекламодавця замовлень створює рекламну продукцію, розробляє плани комплексних рекламних компаній, інших рекламних заходів, використовуючи потенціал, як творчих, так і технічних фахівців;
- Веде розрахунки з рекламодавцями і засобами масової інформації;
- Чи співпрацює з друкарнями, студіями, рекламними комбінатами, позаштатними фахівцями.
Рекламне агентство може мати, як власну творческопроізводственную базу, так і використовувати висококваліфікованих позаштатних працівників. Друге більш доцільно в умовах нечисленної структури рекламних підрозділів. З метою підвищення професійного та художнього рівня що випускається рекламної продукції, забезпечення її конкурентоспроможності рекомендується створення редакційно-художньої ради, а також расценочние комісії, яка встановлює розмір авторських винагород.
При співпраці різного торговельного підприємства з рекламними агентствами слід враховувати перелік основних рекламних послуг, які воно повинно надавати замовникам:
- Підготовка рекламних матеріалів та розміщення їх у засобах масової інформації;
- Підготовка та реалізація комплексних рекламних компаній, рекламних програм;
- Розробка, виготовлення, монтаж і технічне обслуговування засобів зовнішньої реклами;
- Тиражування та прокат рекламних кіно -, відео -, слайд - магнітофільмов;
- Проведення рекламних заходів на виставках і ярмарках;
- Організація і проведення семінарів, конференцій, виставок;
- Редакційна підготовка та поліграфічне виконання друкованої роботи;
- Розробка і постановка рекламних сувенірів, установки до них;
- Здійснення робіт по створенню та підтриманню іміджу рекламодавця;
- Розробка товарних знаків і фірмового стилю;
- Надання в перспективі комплексу досліджень на замовлення рекламодавця (наприклад, по вивченню рекламної аудиторії, ефективності впливу на неї окремих засобів реклами тощо);
- Подання рекомендацій з урахуванням мінливої ​​кон'юнктури ринку.
Взаємодія торговельного підприємства з рекламними агентствами може будуватися по трьох напрямках. Підприємство може використовувати агентство лише в якості виконавця своїх ідей. У цьому випадку якщо реклама не досягне поставлених рекламодавцем цілей, агентство має право зняти з себе відповідальність за невдалу рекламу, враховуючи, що виступало технічним виконавцем ідей торгового підприємства.
При другому напрямку взаємодії рекламодавець повністю всю рекламну роботу передоручає агентству, не цікавлячись проведеними їм рекламними заходами, а цікавлячись тільки їх кінцевими результатами. У даному випадку підприємство - замовник ризикує засобами, виділеними їм на рекламу свого товару, так як реклама може не досягти поставленої мети. Це пояснюється тим, що рекламне агентство не завжди може скласти і здійснити грамотну програму без участі замовника та врахування його знань у галузі рекламного об'єкта.
Найбільш кращий для рекламного агентства, і рекламодавця є здійснення спільної діяльності з розробки та проведення рекламної програми, спрямованої на рекламування конкретного об'єкта.
Основні блоки рекламної програми, яка розробляється агентством на основі завдання рекламодавця, можна представити у вигляді наступного малюнка.
Постановка і коректування завдань реклами відповідно до завдання рекламодавця
Визначення витрат на рекламу з урахуванням можливого використання рекламних засобів
Розробка рекламного звернення:
формування ідеї звернення;
виконання звернення;
оцінка і вибір варіантів звернення
Вибір (рішення засобів поширення інформації):
Охоплення, частота, сила впливу;
основні риси засобів поширення інформації;
конкретні носії реклами;
графік використання засобів реклами
Оцінка ефективності програми рекламної діяльності


Рис. 2 - Послідовність розробки рекламної програми
Найбільш правильною при встановленні взаємин між учасниками рекламного процесу є договірна форма.
Договір є основним документом, що визначає права та обов'язки сторін у процесі розробки, підготовки та розповсюдження реклами.
Кожна із сторін при укладенні та виконанні договорів повинна дотримуватися інтересів іншої сторони, виконувати свої обов'язки найбільш економним чином, надавати іншій стороні сприяння у виконанні його своїх обов'язків.
Так, у договорі між рекламодавцем і рекламним агентством бажано вказати:
- Послуги, що надаються рекламним агентством, включаючи розробку рекламної програми;
- Перелік предметів реклами та їх характеристики;
- Загальний термін дії договору;
- Орієнтовну загальну суму договору;
- Порядок і терміни надання вихідних даних, зразків предметів реклами та їх повернення;
- Порядок і терміни подання на погодження рекламної програми;
- Порядок і терміни узгодження плану рекламних заходів, текстів, художніх оригіналів і сценаріїв;
- Порядок і терміни подання звітів про проведення рекламних заходів;
- Умови майнової відповідальності сторін за порушення порядку та строків виконання договорів;
- Інші умови, які рекламодавець і рекламне агентство вважають за необхідне передбачити в договорі;
- Платіжні і поштові реквізити учасників договору.
При дачі замовлення оптово-роздрібній торговельній організації рекламному агентству слід враховувати багато чинників, які не повинні суперечити моральним нормам суспільства. Деякі з них описані нижче:
- Реклама не повинна містити наочних зображень будь-якої ситуації, де не дотримуються загальноприйняті заходи безпеки, оскільки це може заохотити халатність;
- Реклама не може користуватися методами, що приводять до неусвідомленим вчинків;
- Реклама не повинна містити порівнянь з предметами аналогічного призначення;
- Реклама товарів, реалізованих за зниженими цінами, має містити чіткі відомості щодо нової ціни;
- Реклама не може використовувати фотографії людей без їхньої особистої згоди; негативний вплив робить непрофесіоналізм і некоректність на смаки аудиторії. Справедливі нарікання у одержувачів рекламних звернень викликають відверта несмак у вигляді форми та засобів передачі рекламної ідеї; в окремих випадках хамське і зневажливе ставлення, до всієї аудиторії або до конкретної її частини; не завжди виправдані цілями реклами еротичні сцени і т.п.
Основними заходами щодо активізації та поліпшення рекламної діяльності на комерційному підприємстві слід виділити:
- Вплив товарів, що найбільше потребують в рекламі;
- Створення сучасних рекламно - графічних рішень;
- Розробка та створення фірмового стилю підприємства;
- Організація випуску для товарів (товарних груп) вихідних рекламних матеріалів;
- Використання маркетингових підходів до планування випуску рекламної продукції;
- Постійне поліпшення якості реклами, пошук нових підходів до підвищення художньо - графічного та коліграфіческого рівня;
- Найбільш повне використання і стимулювання творчого потенціалу спеціалістів.
Таким чином, торгова реклама, є однією з форм інформаційної діяльності, забезпечує зв'язок між виробництвом і споживачем. За допомогою реклами підтримується «зворотний зв'язок» з ринком і споживачем. Це дозволяє контролювати просування товару на ринку, створювати і закріплювати у покупця стійку систему переваг.
На підприємствах торгівлі, реклама - у рекламі не допускається плагіат.

1.4. Методи рекламних робіт «директ мейл» і «паблік релейшнз»

Світова практика ринкової діяльності доводить, що торгова реклама набуває максимальної ефективність лише в комплексі маркетингу. Реклама стає органічною частиною системи маркетингових комунікацій. Очевидно, що в цих умовах роль системи маркетингових комунікацій постійно зростає. Продавець має забезпечити дії комунікації з покупцем, посередником, постачальником та іншими партитурами з маркетингової діяльності. Досягнення успіху можливо тільки в тих випадках, коли продавець встановить систему позитивних зв'язків з ними, створює атмосферу взаєморозуміння, відкритості та взаємовигідного співробітництва. Він повинен сформувати враження безупинної турботи про потреби споживачів і своїх партнерів.
Для налагодження бажаних взаємозв'язків із споживачами роздрібна торговельна організація може скористатися таким потужним засобом, що реклама в її різноманітних проявах. Організація може привернути увагу споживачів за допомогою прийомів, «директ мейл» і «паблік релейшнз».
Пряма поштова реклама (директ - мейл) представляє собою розсилання рекламних повідомлень (у тому числі і персоналізованих) на адресу визначеної групи осіб - споживачів і можливих ділових партнерів.
До останнього часу в нашій країні це засіб реклами використовувалося оптово-роздрібними торговельними підприємствами мало. Але у зв'язку з тим, що пряма поштова реклама є надзвичайно ефективним засобом, що забезпечує цілеспрямований охоплення великого числа потенційних споживачів, вона стала інтенсивно розвиватися останнім часом.
Пряма поштова реклама може представляти собою розсилку спеціально підготовлених рекламно - інформаційних листів або не цільову розсилку друкованих рекламних матеріалів.
Рекламно - інформаційні листи друкуються і тиражуються, як правило, на фірмових бланках рекламодавця. У тексті таких листів міститься докладна інформація про достоїнства і переваги рекламного торгового підприємства і конкретні комерційні пропозиції з продажу або співпраці. Дуже часто такі листи містять відомості про ціни, терміни і умови поставки, платежу і т.п.
Цільова розсилання друкованих рекламних матеріалів може здійснюватися самостійно рекламодавцем або спеціальними службами рекламних агентів, у функції яких входить не тільки організація розсилки за адресами, представленим замовником, але і формування необхідного масиву адрес.
При організації оптово-роздрібним торговельним підприємством прямий поштою реклами з кожним роком все більшого розвитку набуває практика використання систем зворотних купонів, бланків - замовлень з гарантією оплати і т.п.
Основними відмітними рисами прямої поштової реклами є вибірковість щодо аудиторії, тобто потенційних покупців і можливість вибрати для реклами товару (послуг) певний територіальний район (регіон). Крім того, пряма поштова реклама вважається однією з особистих форм реклами і їй можна надати характеру конфіденційності.
Властива цьому засобу реклами висока ступінь вибірковості може бути реалізована в якості цінного фактора тільки в тому випадку, коли рекламодавець або рекламне агентство впевнені, що вийшли на дійсно потрібних їм людей.
Термін «пряма поштова реклама» не охоплює всіх аспектів діяльності, зазвичай зараховуються до цього виду реклами. Велика частина прямої реклами, розсилається поштою, але значний - і все зростаючий - обсяг її поширюється за принципом «кожні двері». Рекламні звернення лунають перехожим, вручаються покупцям у магазинах, опускаються безпосередньо у поштові скриньки або віддаються в руки мешканцям будинку.
За стильовим особливостям тексту пряма реклама нічим не відрізняється від інших засобів реклами. Проте тексти прямої реклами можуть бути подані в незліченній різноманітності фізичних форм. У даному випадку розміри, форма, шрифтове оформлення, колір та ілюстрації не настільки зумовлені, як в інших засобах реклами, а тому їх поєднання встановлюється в кожному конкретному випадку рекламодавцем або рекламним агентством. Найбільш часто в прямій рекламі торгова організація використовує листи, листівки, проспекти, буклети, каталоги, поштові листівки, запрошення, програми, плакати, календарі, друковані сувеніри, візитні картки; бланки - замовлення, прейскуранти (прайс - листи), торговельні довідники.
Ефективність використання прямої поштової реклами залежить від наявності у рекламодавця або рекламного агентства власної бази адрес. Якщо рекламодавець або рекламне агентство розраховують охопити дійсно потенційних, а не уявних покупців, скоротивши при цьому непродуктивну частку розсилки до мінімуму, їм слід починати з ретельно складеного адресного списку.
В останні роки, поряд з традиційними поштовими відправниками друкованої продукції (листівок, плакатів, буклетів, проспектів і т.д.), керуючі директ - мейл активно використовують нові носії на оптово-роздрібному торговельному підприємстві. До їх числа можна віднести пошту:
- Факсимільний;
- Електронну;
- Голосову.
Використання цих нових інструментів комунікацій дозволяє значно знизити терміни надходження звернення до покупця, а в деяких випадках представляє канал оперативного зворотного зв'язку.
В якості одного з варіантів алгоритму проведення традиційної директ - мейл компанії уживане організацією торгівлі можна назвати такі її етапи:
- Формування цілей компанії;
- Визначення цільової аудиторії;
- З'ясування відправником планованої відповідної реакції одержувача;
- Визначення попереднього бюджету директ - мейл компанії;
- Формування адресної бази даних;
- Розробка ідеології спілкування;
- Вибір засобів комунікацій;
- Складання тексту звернення;
- Розробка плану супутніх заходів;
- Розробка упаковки (конверта, бандеролі, пакету та ін)
- Безпосереднє проведення заходів кампанії;
- Аналіз проведеної кампанії, підведення його підсумків.
На кожному з описаних етапів покладена ситуація, коли правильний вибір того чи іншого аспекту директ - мейл компанії для роздрібного торговельного підприємства може обернутися проведенням маркетингових досліджень. Доцільність залежить від багатьох конкретних факторів кампанії, не самим останнім з яких є обсяг її бюджету.
І так, коротко проаналізувавши основні комунікаційні властивості директ - мейл кампанії ми перейдемо до розгляду ще одного основного засобу системи маркетингових комунікацій паблік - рілейшнз.
Фахівці нарахували понад 500 наукових визначень паблік - релейшнз. Дослівний переклад терміна (з англ. Яз. Public Relations) - «зв'язки з громадськістю» відображає лише одну зі сфер функціонування PR, тому не може бути використаний для позначення цієї категорії. [7]
Одним з поширених підходів до розуміння PR є представлення його, як функції менеджменту. Наприклад: PR є функцією менеджменту, яка встановлює і підтримує взаємовигідні відносини між організацією торгівлі і громадськістю від якої залежить «успіх або невдача»
Якщо ж розглядати PR з точки зору системи маркетингових комунікацій, то можна визначити PR як формування системи гармонійних комунікацій організації торгівлі з її цільовими аудиторіями на основі повної і об'єктивної поінформованості в рамках досягнення маркетингових цілей організації.
Важливою причиною швидкого і широкого поширення PR в останні роки є та обставина, що нерозуміння основних напрямків діяльності організації її цільовою аудиторією, що у результаті цієї недовіри, в прямому сенсі цього слова, дорого обходяться роздрібної торгівлі.
PR найбільш актуальні в тих випадках, коли досягнення маркетингових цілей безпосередньо залежить від ступеня гармонізації інтересів роздрібної торгової організації з суспільними. Вони сприяють запобіганню конфліктів або вирішують інші завдання, пов'язані з впливом громадської думки.
До основних напрямів практичної реалізації PR на рівні функціонування роздрібної торгової організації відносяться наступні:
- Формування сприятливого суспільного іміджу торговельної фірми;
- Розробка системи прийомів і методів, спрямованих на поліпшення взаєморозуміння між організацією торгівлі і її численними аудиторами;
- Реалізація заходів, спрямованих на усунення бар'єрів, що перешкоджають поширенню інформації про роздрібній торговельній організації, і зайвих перешкод, що виникають в процесі комунікації фірми та її аудиторією (шкідливі помилкові чутки і т.п.);
- Посилення впливу на одержувачів за рахунок зниження рівня нерозуміння громадськістю цілей роздрібної торгової організації і шляхів їх досягнення;
- Розробка системи заходів у конфліктах і кризових ситуаціях;
- Постійне відстеження ситуації, що складається в середовищі співробітників самої роздрібної торгівлі, і розробка заходів для її контролю та оптимізації;
- Створення яскравого індивідуального образу роздрібної торгівлі (відбудова від конкурентів) і ін
В якості основних традиційних етапів PR - кампанії на роздрібному торговельному підприємстві можна назвати такі:
- Оцінка ситуації, що склалася;
- Формування цілей кампанії;
- Визначення і вивчення цільової аудиторії;
- Вибір інструментів впливу в рамках PR;
- Розробка бюджету кампанії;
- Проведення запланованих в рамках кампанії заходів;
- Заключний контроль і наступний аналіз підсумків кампанії.
Основними рисами PR, особливо значимих для оптово-роздрібного торговельного підприємства можна назвати;
- Широке охоплення споживчої аудиторії;
- Оповідну форму викладу інформації, що претендує на об'єктивність;
- Достовірність (або, принаймні, її ілюзію);
- Відносно високий рівень респектабельності;
- Ще більша, ніж у реклами, невизначеність у вимірі ефекту впливу;
- Орієнтованість на рішення широкомасштабних завдань на довгострокову перспективу;
- Різноманіття застосовуваних форм;
- Відносно не високу середню вартість одного контакту з цільовою аудиторією.
Все це робить PR досить ефективним інструментом, який в різних торгових підприємствах в даний час має всі більше стратегічне значення.
2. ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ РОБОТИ У ТОВ «АНГСТРЕМ»

2.1. Організаційно-правова та економічна структура підприємства

Товариство зареєстровано розпорядженням голови адміністрації м. Санкт-Петербурга № 1336-р від 07.08.92.
Місцезнаходження підприємства: м. Санкт-Петербург, вул. Шотландська, 6.
Засновниками товариства є особи, письмово поіменні в установчому договорі товариства.
Товариство є юридичною особою і діє без обмеження строку.
ТОВ «Ангстрем» засновано в 1992 році і є провідним виробником на російському ринку бакалії більше 10 років. Підприємство спеціалізується у сфері оптової торгівлі. Воно включає в себе виробництво численних виробів з крупи і є офіційним дистриб'ютором макаронних виробів «Granoro» і картопляних чіпсів «Taffel» по Росії.
ТОВ «Ангстрем» надає населенню насичений продовольчий асортимент виробів з крупи:
1) Рис «Ангстрем»: рис «Золотистий», рис «Добірна», рис «Краснодарський», «рис № 5», рис «Здоров'я».
Ця серія об'єднує найбільш популярні сорти рису, що міцно ввійшли в раціон більшості споживачів.
2) Крупи в пакетиках для варіння (boil-in bag) «PROSTO»: рис «Золотистий», рис «Добірна», рис «Краснодарський», крупа гречана, крупа «Пшоно», крупа «Пшенична», рис «Жасмин», рис «Басматі», рис «Здоров'я», суміш рисова «Фітнес», суміш рисова «Золотий дует».
Торгова марка «PROSTO» створена для людей, які цінують свій час і ведуть активний спосіб життя. Крупи серії «PROSTO» не потребують промивання і перебиранні, не пригорають і не прилипають до стінок каструлі, так як варяться в спеціальних пакетиках.
3) Крупи з овочами і спеціями «PROSTO SUPER»: «Різотто весняне», «Рис вишуканий по - каліфорнійськи», «Рис по-гавайски», «Рис по-гімалайський з каррі», «Рис вишуканий по-мексиканськи», « Греча по-Манастирського ».
Серія продуктів «PROSTO Super»-це ретельно складені за оригінальними рецептами суміші круп з овочами та спеціями, що представляють собою повноцінні страви.
4) Пластівці і каші «РОСІЙСКA СНІДАНОК»: пластівці «4 злаку (великі)», пластівці «4 злаку (дрібні)», пластівці «4 злаку з пшеничними висівками», пластівці «5 злаків (дрібні)», пластівці «Пшоно- рисові », пластівці« Вівсяні екстра », пластівці« Гречані », каша« 4 злаку з курагою », каша« 4 злаку з яблуками », каша« 5 злаків з родзинками », каша« Пшенична з родзинками », каша« Пшоно-рисова з гарбузом ».
5) Рис «Ангстрем PREMIUM»: рис «Техас», рис «Басматі», рис «Жасмин», рис «Суші», рис «Різотто», рис «Онтаріо», суміш рисова «Фітнес», суміш рисова «Золотий Дует» .
Серія включає в себе відомі елітні сорти рису, вирощені в різних куточках земної кулі. Ці сорти мають індивідуальними особливостями, а страви, приготовані з них, мають неповторний смак.
6) Крупи та цукор «Ангстрем»: крупа «Греча», крупа «Манна», пластівці «Вівсяні», крупа «Пшоно», цукор «Ангстрем».
7) Бобові «Ангстрем»: квасоля, горох.
Квасоля і горох компанії «Ангстрем» - це продукти, що пройшли додаткове очищення про калібрування. Додаткова обробка дозволяє не перебирати горох і квасоля безпосередньо перед приготуванням. Серія готується до розширення асортименту.
Метою товариства є одержання прибутку.
Основними видами діяльності Товариства є:
- Виробництво і реалізація напівфабрикатів і харчових продуктів
- Маркетинг та послуги з реалізації продукції, товарів власного виробництва
- Розширення клієнтської бази
- Оптова торгівля
- Дистрибуція харчових продуктів з-за кордону
- Зовнішньоекономічна діяльність, експортно-імпортні операції, бартерні угоди та інші.
Вищим органом управління Товариства є його директор. Управління ТОВ «Ангстрем» має наступну організаційну структуру, представлену в додатку.
Товариство зобов'язане вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому правовими актами РФ.
Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність товариства, які подаються акціонерам, кредиторам і засобам масової інформації, несе Генеральний директор відповідно до правових актів РФ. Штат колективу складає близько 100 чоловік. За наказом директора від 01 січня 2006 року було прийнято рішення про скорочення працюючого персоналу має працездатну групу інвалідності, тих, хто продовжує трудову діяльність, але на пенсії і про заміну їх новими висококваліфікованими кадрами. Нижче наведена структура штату ТОВ «Ангстрем».
Рис. 3 - Структура штату ТОВ «Ангстрем».

ref SHAPE \ * MERGEFORMAT
Генеральний директор
Комерційний директор
Відділ закупівель
Відділ міських продажів
Відділ регіональних продажів
Виконавчий директор
Відділ реклами
Технічний відділ
Виробничий відділ
Начальник відділу
Старший менеджер
Менеджери із закупівель
Начальник відділу
Старший менеджер
Менеджери по міських продажу
Начальник відділу
Старший менеджер
Менеджери з регіональним продажу
Начальник відділу
Фахівці з реклами
Начальник відділу
Фахівці з технічного устаткування
Начальник відділу
Робітники, фасувальники
Відділ безпеки
Начальник служби безпеки
Охорона
Адміністративний відділ
Начальник відділу
Секретарі, їдальня, прибиральниці


2.2.Основні завдання та функції рекламного відділу

Рекламний відділ будь-якого підприємства є важливою ланкою в досягненні комерційного успіху. Від того, яким чином вирішуються покладені на нього завдання і як функціонує відділ в цілому, залежить продаж товарів у кінцевому результаті.
Основними завданнями рекламної служби ТОВ «Ангстрем» є:
- Інформувати покупців про реалізовані товари, використовуючи різні медіаканали: телебачення, преса, радіо, зовнішня реклама та ін;
- Створення уявлення про товаровиробниках це означає інформувати покупців не тільки про товар і його характеристики, але і говорити про місце його виробництва, фірмі - виробнику та надійності цієї фірми, тобто, як вона зарекомендувала себе на ринку;
- Збільшення числа покупців за рахунок посилення реклами. Зі збільшенням витрат на рекламу і з інтенсифікацією рекламних компаній і опцій число покупців має рости, збільшуватися товарообіг підприємства і встановлення великих зв'язків з покупцями, без цього проводяться рекламні заходи втрачають будь-який сенс;
- Стимулювання покупки багато в чому залежить від сталості проведення рекламних заходів, якщо ж це не відбувається, то підприємство втрачає потенційних покупців і його рейтинг серед магазинів-конкурентів негайно падає;
До основних завдань рекламного відділу ТОВ «Ангстрем» можна також віднести створення потрібного відношення до товаровиробника, тобто якщо споживач буде сумніватися в благонадійності доброго імені товаровиробника, то він буде шукати аналог цього товару у фірми-конкурента, що зовсім не вигідно для нашої компанії. Слід постійно акцентувати увагу на мотиви споживачів при виборі товарів, саме тоді стає можливим підібрати потрібну «нотку» і моделювати ці мотиви в свою користь. Постійно треба підтримувати досягнутий рівень продажів і всіляко боротися шляхом рекламних заходів за його підвищення. У разі якщо це все ж не вдається зробити власними силами слід вдатися до послуг рекламних агентств і вирішити ситуацію до того часу, як вона вийде з-під контролю. Розширення продажів з урахуванням досягнутого попиту у покупців є основною метою в роботі відділу реклами ТОВ «Ангстрем».
Якщо всі ці завдання вдається вирішити рекламному відділу, то значно піднімається престиж ТОВ «Ангстрем». В даний час ці завдання вирішуються.
Основні функції рекламного відділу в ТОВ «Ангстрем» полягають у наступному:
-Формування фірмового стилю підприємства для підняття престижу і підвищення конкурентоспроможності серед великої кількості підприємств - конкурентів;
-Захист фірмового знака та інших знаків візуальної ідентифікації відповідно до закону;
-Рекламування товарів, як основна функція відділу реклами і художнього оформлення.
Крім того, у функції відділу реклами також входить підготовка виставок-продажів, ярмарків, дегустацій, промо-акцій, розширених продажів.
Керуючий відділом поряд із загальним керівництвом здійснює підготовку оголошень для друкованої реклами, телебачення. Взаємодіє з рекламними агентствами міста в досягненні комерційних цілей підприємства, надає необхідні відомості про торговельному підприємстві в агентство і приймає роботу, а також стежить за виконанням договірних зобов'язань. В основні обов'язки керуючого відділом реклами також входить планування рекламної роботи у квартальних планах. У них відбивається рекламна діяльність торгового підприємства:
- Реклама окремих товарів;
- Проведення виставок - продажів;
- Проведення розширених продажів;
- Проведення промо-акцій;
- Розпродажу і інше.
У плані встановлюються терміни проведення рекламних заходів, перелік рекламних засобів і прізвища відповідальних. У процесі планування визначають витрати на рекламу. Існують два способи визначення витрат. За першим способом спочатку розробляють план рекламних заходів, а потім підраховують необхідні грошові кошти. При другому способі витрати на рекламу встановлюються у вигляді певного кредиту, що відраховується від товарообігу.

2.3. Організація рекламної діяльності ТОВ «Ангстрем»

Управління рекламою на ТОВ «Ангстрем» здійснює відділ реклами. До його складу входять керівник відділу і два фахівця.
У процесі розробки програми рекламної діяльності керівництву відділу реклами необхідно прийняти п'ять важливих рішень. Вони перераховані в малюнку 4.

Рис.4 - Послідовність розробки рекламної програми
ОЦІНКА РЕКЛАМНОЇ ПРОГРАМИ
Комунікативна ефективність
торгова ефективність
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
Мета комунікації, мети збуту
РІШЕННЯ Про РОЗРОБКИ БЮДЖЕТУ
Метод обчислення від наявних коштів
Метод конкурентного паритету
Метод обчислення "у відсотках до суми продажів
Метод обчислення "виходячи з цілей і завдань"
РІШЕННЯ ПРО РЕКЛАМНОМУ ОБІГУ
Формування ідеї звернення
Виконання звернення
Оцінка і вибір варіантів звернення
РІШЕННЯ Про ЗАСОБАХ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Охоплення, випадковість, вплив
Основні види засобів розповсюдження інформації
Конкретні носії рекламиМетою діяльності ТОВ «Ангстрем» в галузі реклами є:
- Збільшення обсягу продажів продукції «Ангстрем»;
- Підвищення обізнаності населення про діяльність ТОВ «Ангстрем»;
- Створення довготривалого позитивного образу підприємства;
- Розширення ринку збуту продукції;
Завданнями реклами є:
1. Інформування про продукцію ТОВ «Ангстрем», її властивості, ціною, місце придбання;
2. Формування образу ТОВ «Ангстрем»;
3. Підтримка поінформованості про продукцію та про компанії;
4. Формування переваги до марки ТОВ «Ангстрем»;
5. Утримання товару в пам'яті споживачів у періоди міжсезоння.
Шляхи досягнення цілей і завдань:
Для залучення уваги покупців ТОВ «Ангстрем» дуже широко використовує рекламну діяльність. Особливе значення надається наступним аспектам:
1) Внутріфірмова реклама. У її завдання входить створення у своїх співробітників віри у своє підприємство, і почуття тісного взаємозв'язку з його положенням. Елементами реклами є такі фактори як зовнішній вигляд підприємства і його співробітників, голос секретаря по телефону, назва товару, якість обслуговування клієнтів. Керівництво ТОВ «Ангстрем» проводить спільні заходи з колективом, з відзначення знаменних дат, найбільше відзначилися працівники отримують грошові і речові подарунки. Керівництво компанії виходить з того, що чим більше відповідальних і ентузіазних співробітників, тим менше їх кількість необхідно, і як наслідок менше витрати фірми.
Основні засоби внутрішньофірмової реклами є:
- Підтримка хороших взаємин у колективі;
- Соціальні пільги для співробітників (пільговий продаж товарів продаються підприємством).
2) З приходом нового керівника відділу реклами значне місце у діяльності цього відділу приділяється Public Relations. Були до співпраці запрошено фахівців, які займаються створенням комерційних телепрограм. Розроблено комплекс заходи за наступними напрямками:
· Контакти з представниками преси;
· Участь керівників підприємства у суспільному житті;
· Відвідування різних церемоній, презентацій, інших громадських заходів.
· Присутність у політичних колах керівництва компанії, (хоча це іноді й приводить до зворотних наслідків).
3) Реклама з метою розширення збуту. По рекламі можна визначити наскільки гнучким є підприємство, як швидко воно здатне реагувати на зміни ринку. Форма і методи використання реклами настільки різноманітні, що зробити якісь висновки про її специфічних якостях досить непросто.
Ефективність, конкретність і доступність реклами та інформації досягається правильно обраної стратегією і тактикою рекламної діяльності фірми, яка розкриває її можливості. [8]
В якості найбільш ефективних каналів розповсюдження реклами в компанії «Ангстрем» розглядаються такі:
- Виставки та презентації;
- Телереклама;
- Реклама в Internet;
- Друкована рекламна продукція;
- Зовнішня реклама;
- Промоушн (промо-акції, дегустації, видача призів і ін)

1. Участь у виставці (організація власного стенду).
Участь у виставці дає можливість продемонструвати свій продукт. Робоча група з організації виставкових стендів повинна розробити план подачі інформації на стенді. Підрозділом з вироблення фірмового стилю продукту здійснюється дизайнерська обробка стенду. На стенд з підрозділу довідкової інформації і роботи з клієнтами виділяється кілька (4-6) співробітників. Від загального рівня обізнаності, коректності і зовнішнього вигляду співробітників на стенді, дизайну і технічного рівня самого стенду залежить імідж фірми і зацікавленість відвідувачами в виставляється продукті.
На стенді організуються елементи інших маркетингових комунікацій, таких, як особиста продаж (запропонований продукт можна на стенді зі знижкою, можна запропонувати безкоштовну доставку на підприємство замовника).
Також на стенді можна проводити лотереї, безкоштовні роздачі рекламних буклетів (стимулювання збуту), ручок з логотипом фірми, листівок з розцінками, контактними телефонами.
2. Реклама на телебаченні.
Компанією «Ангстрем» були створені 15-секундні рекламні ролики, які виходили в ефір щодня в один і той же час протягом 3 місяців. Так само реклама діяльності фірми на телевізійному екрані забезпечується «біжучим рядком» з максимально інформативним, але в той же час коротким і лаконічним текстом, який рекламує групу товарів пропонованих компанією із зазначенням адреси і телефону. Однак цей вид реклами не завжди дає бажаний ефект, тому що:
1) швидкість «біжучого рядка» не збігається зі швидкістю сприйняття інформації у телеглядача;
2) помилки оператора телебачення при наборі тексту призводять до спотворення рекламної інформації;
3) реклама туристських послуг дається упереміж з рекламою товарів, що продаються та іншими оголошеннями.
З цих причин у фірму ТОВ «Ангстрем» надходить низку телефонних дзвінків, що не мають відношення до діяльності фірми.
3.Реклама в комп'ютерних мережах (Internet). Дана реклама є абсолютно новою і дуже ефективною при її невисоких вартостях в порівнянні з іншими видами реклами. Усі провайдери ("постачальники" Internet) дають можливість організувати свою "сторіночку" (Web сайт) в WWW (World Wide Web) - глобальної гіпертекстової інформаційній системі. Гіпертекст - текст з розмітками, що посилаються на інші місця цього тексту. Під час читання такого тексту можна побачити виділені слова, при натисненні курсором, на які ви можете отримати додаткову інформацію.
У компанії «Ангстрем» є свій сайт в Інтернеті. Він використовується не тільки як ще один рекламний проспект з картинками, але і як інструмент що дозволяє спростити спілкування з клієнтом. На нашому сайті Ви можете познайомитися з історією фірми, переліком її послуг і цінами, збіркою нормативно-правових актів.
4. Друкована рекламна продукція (листівки).
Для відвідувачів є цілий набір рекламної друкованої продукції:
Буклети - спеціальні видання, присвячені нашій фірмі і її товарів. У буклетах прийнято разом з рекламним текстом поміщати фотографії і короткі біографії перших осіб фірми, назвати її спонсорські та благодійні акції, розкривати участь у міжнародних ярмарках і виставках, у політичному житті країни. Буклети звичайно робляться на найкращій папері, кольоровими і є дуже престижними. Їх обов'язково вручають при будь-якому відвідуванні фірми, презентації, виставки або укладення контракту.
Листівки повинні містити корисну інформацію з розцінками на продукт, контактними телефонами. Рекламні листівки друкуються в один лист, можуть бути одноколірними і монохромними. З ілюстраціями або тільки з текстовим матеріалом. Часто застосовується на виставках, ярмарках для роздачі відвідувачам. Листівки необхідно покласти на стенд (багато підприємств відправляють на виставки співробітників, які збирають інформацію зі стендів). Також, листівки можна покласти на прилавки спеціалізованих фірм або роздавати на головному вході виставки і недалеко від стендів.
Каталоги - друковані видання, що рекламують великий перелік товарів і послуг з короткими поясненнями і цінами.
Прайс-лист - перелік товарів і цін на них. Без ілюстрацій.
5. Зовнішня реклама.
Зовнішня реклама - вся реклама організації на вулицях, на площах міст і населених пунктів. До неї належать рекламні щити на вулиці, в метро, ​​плакати, реклама на транспорті. Мета зовнішньої реклами полягає в нагадуванні. Її особливість в миттєвому сприйнятті. Зовнішня реклама - є одним з елементів реклами ТОВ «Ангстрем», і за оцінкою її консультантів вона не може почати рекламну кампанію. Вона може її продовжити і закінчити. Все це пов'язано з особливостями «наружки»: її бачать, проїжджаючи чи проходячи по вулиці, одномоментно. Звідси - вимоги до особливої ​​яскравості і збільшених розмірів, чіткості і яскравості рекламних текстів.
Переваги зовнішньої реклами в тому, що вона наздоганяє потенційного покупця несподівано і в той момент, коли він найбільше настроєний зробити покупку, прийняти комерційне рішення. Енергійний, зібраний, піший або в машині, при грошах.
Стратегія і тактика проведення рекламної кампанії ТОВ «Ангстрем» полягає в поетапної її реалізації, де особливо важлива роль відводиться плануванню рекламних заходів. Відповідно до цього, план рекламних заходів відображає відповідні пропорції в розміщенні реклами. При цьому за кожним заходом закріплений конкретний виконавець - штатний або позаштатний працівник ТОВ «Ангстрем».
У числі заходів в рамках рекламної кампанії були намічені:
- Проведення промо-акції (дегустації, видачі призів);
- Проведення анкетування в місцях продажу товарів;
- Видання листівок про продукцію підприємства;
- Підготовка до друку рекламних буклетів;
Вивчення купівельного попиту - важливий елемент рекламної діяльності на підприємстві. При вивченні та аналізі ринку увагу сконцентровано на трьох основних сферах:
· Виявлення потреб і потреб покупців;
· Виявлення ступеня обізнаності покупців;
· Виявлення ступеня задоволеності покупців;
Для вивчення купівельного попиту було проведено анкетування.
В один день у різних торгових універсамах Санкт-Петербурга відвідувачам була запропонована ця анкета. У цих відповідях були сформовані претензії та пропозиції до інформації про продукцію. Анкета складалася з 7 питань. Проаналізувавши дані відповіді, можна зробити наступні висновки.
1. Стать, вік.
Більшість відповіли на питання анкети - чоловіки і жінки у віці від 23 до 50 років.
2. Чи користуєтеся Ви продукцією компанії «Ангстрем»?
- Так (60%);
- Ні (40%);
3. Ви намагаєтеся купувати тільки продукцію «Ангстрем»?
- Так (20%);
- Ні (40%)
- Не завжди, як вийде (40%);
4. Що ви знаєте про продукцію «Ангстрем»?
- Рис у смугастих упаковках (50%)
- Крупи в мішечках для швидкого приготування (35%)
- Каші «РОСІЙСКA СНІДАНОК» (15%)
5. Чи задоволені Ви цінами продукції «Ангстрем»?
- Так (80%);
- Ні (20%);
6. Що приваблює Вас у нашій продукції?
- Смакові якості продукції (43%);
- Зручна упаковка (22%);
- Ціна (18%);
- Широкий асортимент (17%);
7. Які б у Вас були побажання?
- Розширення асортименту (54%);
- Розширення кількості місць придбання товару (23%);
-Більш низькі ціни (15%)
- Яскравіший, більш упізнаваний брендовий знак (8%);
Анкетування - хороша форма вивчення купівельного попиту. У компанії «Ангстрем» використовується досить часто.
Так само компанія «Ангстрем» практикує проведення промо-акції, які проходять безпосередньо в місцях продажу продукції, як правило, це великі універсами, такі як «СТРІЧКА», «МЕГАМАРТ», «ОКЕЙ», «Патерсон» та інші.
Промо-акції полягають в дегустації продукції, в ознайомленні покупців з новими товарами, так само здійснюється безкоштовна роздача пробних зразків, (новинок), з метою знайомства покупця з продукцією, видача призів, подарунків за певну покупку. Наприклад: при покупці 5 упаковок будь-яких сортів рису ви отримуєте в подарунок футболку, а при покупці 15 упаковок - спортивну сумку (дана акція проводилася влітку 2005р.)
Призи та подарунки, як правило, є сувенірною продукцією, яка оформлена з широким використанням фірмової символіки компанії «Ангстрем». До них відносяться авторучки, різні брелоки, значки, запальнички, попільнички, футболки, шапочки, сумки, настінні та настільні календарі і т.п.
Для збільшення продажів була проведена промо-акція з дегустації чіпсів «Taffel», які щойно з'явилися на ринку Санкт-Петербурга, офіційним дистриб'ютором яких є компанія «Ангстрем». Акція проводилася в мережі магазинів «ОКЕЙ», «СТРІЧКА» і «МЕГАМАРТ». Тривалість промо-акції становила 2 місяці, час проведення акції було обрано відповідно до часу, коли в універсамах максимальну кількість покупців: у будні дні з 17:00 до 21:00 години, у вихідні дні з 13:00 до 17:00. Результати дослідження Ви можете побачити на наведеній нижче діаграмі 1.
Діаграма 1. Динаміка зростання продажів щодо проведення промо-акції
\ S
На діаграмі видно, що продажу чіпсів до акції кардинально відрізняються від продажів після її закінчення. Продажі чіпсів зросли в 1,5 рази. Також бачимо, що максимальна кількість продажу складає під час проведення акції.
У той же час повинні були з'явитися на міському ринку соуси для чіпсів. І, для того щоб вирішити чи варто їх вводити в продаж, під час дегустації чіпсів була проведена паралельно дегустація соусів і бліц-опитування покупців на тему чи подобаються їм нові соуси, чи влаштовує їх ціна, чи будуть вони користуватися цією продукцією. Опитування показало, що більшість покупців були не задоволені завищеною ціною на соуси і особливого прагнення купувати даний вид продукту у них не було. Відповідно до результатів маркетингового дослідження, було прийнято рішення не випускати соус для чіпсів на ринок Санкт-Петербурга.
Крім того, є ще одне правило, яке необхідно дотримуватися при розробці рекламної кампанії і формування рекламного бюджету «активна рекламна кампанія не повинна бути більше 8 тижнів». За цей час встановлюється максимальна кількість контактів з цільовими споживачами. Якщо протягом 8 тижнів рекламної кампанії ми поінформували 34% споживачів, то через 5 тижнів (тобто на 13 тиждень) про нашу фірму буде пам'ятати тільки 15% споживачів (див. рисунок 5) Отже, необхідна нова рекламна кампанії і додаткові витрати . [9]
Рис. 5 - Вплив рекламної діяльності на обізнаність споживачів
30
20
10
40
50
13
тиждень
34%
% Обізнаних споживачів
2
4
6
8
9
10
117
12


Головний елемент реклами товарів - позитивний емоційний вплив ілюстрації і тексту, як правило, не складного і легкого для запам'ятовування, що створює привабливий "образ" товару.
З вищесказаного ясно, що реклама намагається охоплювати всі сфери діяльності підприємства.
Вижити в сьогоднішніх умовах зможе тільки той, хто буде торгувати товаром за конкурентними цінами. Для цього ТОВ «Ангстрем» вживає всіх заходів. Будучи виробником продукції, ТОВ «Ангстрем» з метою стимулювання збуту товарів надає додаткові послуги покупцям:
• безкоштовна доставка товарів;
• передбачена система знижок до свят.

2.4. Ефективність рекламної роботи

Ефективність реклами є наслідком її впливу на обсяг збуту, рівень доходів і інші показники діяльності оптового підприємства. Обсяг цієї ефективності незмірно вище витрат на рекламу. Його точне визначення практично неможливо, проте навіть самі приблизні оцінки дозволяють говорити про колосальний розмірі ефективності.
За своєю економічною природою реклама є послугою. Завдання торгової реклами полягає у виконанні її основного принципу - передачі інформації в потрібному місці і в потрібний час. Тільки в цьому випадку вона досягає своєї мети і буде вважатися ефективною. [10]
Ефективність реклами може бути:
- Соціальної;
- Економічної;
- Психологічної.
Соціальна ефективність реклами визначається ступенем задоволення запитів і потреб споживачів, її здатністю сформувати певні навички, потреби, смаки, підвищити загальний рівень культури і т. д.
Економічна ефективність реклами оцінюється в першу чергу за ступенем впливу її на обсяг товарообігу. Вона показує, яка додатковий прибуток отримана в результаті впливу реклами. Її
можна визначити за формулою:
Т д * Н
Р = - (І р + І д)
100
де, Р - економічна ефективність реклами, руб.;
Т д - додатковий товарообіг, отриманий від впливу реклами;
Н - торгова надбавка на товар;
І р - витрати на рекламу, руб.;  
І д - додаткові витрати, пов'язані з приростом товарообороту, руб.
Рекламний захід можна зробити ефективним, якщо отриманий прибуток більше витрачених на нього коштів.
Говорячи про ефективність психологічного впливу рекламних засобів на споживача, мають на увазі їх вплив на громадську думку. Дія тих чи інших рекламних коштів характеризується числом охоплення споживачів, яскравістю і глибиною виробленого враження, ступенем залучення уваги.
Ефект психологічного впливу реклами на споживача визначають шляхом проведення спостережень, експериментів, опитувань.
Методом спостережень реєструють кількість перехожих, що зупинилися біля вітрин, що зайшли в магазин, визначають число покупців зацікавилися виставленими товаром і купив його.
При проведенні експерименту використовується метод спостереження за реакцією відвідувачів магазину в штучно створених умовах. Змінюючи умови експерименту і спостерігаючи реакцію відвідувачів магазину, вибирають найбільш вдале рішення.
Вибір на користь того чи іншого рекламного засобу можна зробити і за допомогою опитувань. Їх проводять шляхом збору думок покупців у формі анкет, тестів, а потім повідомляють отримані результати.
На результат реклами впливає і дотримання торговими працівниками, працівниками рекламних агентств норм рекламної етики. Загальноприйняті норми етики сформовані в Міжнародному кодексі реклами, затвердженому міжнародною торговельною палатою.
Рекламна діяльність не повинна суперечити загальноприйнятим нормам, не вводити в оману покупців, не спотворювати дійсність, не проводитися на шкоду іншим товарам і послугам. За порушення цих правил відповідальність несуть як рекламні агентства, так замовники.
Компанія «Ангстрем» для визначення ефективності реклами використовує методи спостереження та опитувань. Опитування ТОВ «Ангстрем» проводить за допомогою анкетування, з покупцями для виявлення рекламного засобу, що є найбільш ефективним.
Метод опитування відноситься до активних методів визначення психологічного впливу реклами. Цей метод трудомісткий, але набагато достовірніше інших, так як дозволяє виявити безпосередньо у самого покупця його відношення не тільки до рекламного засобу, але і до окремих складових елементів цього засобу. Використовуючи метод опитування, можна оцінити вплив рекламного засобу на покупців і встановити, які елементи його оформлення привертають до себе найбільшу увагу і краще запам'ятовуються.
Для визначення ефективності того чи іншого рекламного засобу, складаються анкети, які за заздалегідь розробленою програмою письмово, в особистих бесідах, по радіо чи телебаченню доводяться до відома споживачів. Аналіз отриманих відповідей дозволяє зробити відповідні узагальнення та висновки. Один з останніх опитувань компанія «Ангстрем» проводила в місцях продажу безпосередньо з потенційними покупцями. Покупцям була запропонована анкета з питанням: Звідки ви дізналися про продукцію «Ангстрем»?
Результати дослідження були наступними:
1.наружная реклама, реклама в метро - 30%;
2.рекламние акції в магазинах (дегустації) - 25%;
3.от знайомих - 20%;
4.телевіденіе - 15%;
5.лістовкі, буклети - 10%;
Аналіз використання різних рекламних засобів у ТОВ «Ангстрем» наведено в таблиці 4.
Аналізуючи дані таблиці, можна відзначити, що велику частку компанія «Ангстрем» виділяє для зовнішньої реклами, при чому якщо виділені кошти на цей вид реклами в 2004 році було витрачено не повністю, то в 2005 році, як видно з таблиці, використані повністю: були встановлені рекламні щити в усіх районах Санкт-Петербурга, виготовлені і вивішені плакати в місцях продажу продукції, а так само була розміщена реклама в метро, ​​у вагонах і на станціях.
Як видно з таблиці, в 2005 році не було вироблено телереклами. Компанія «Ангстрем» планувала проведення даного виду реклами. Для цих цілей навіть були виділені кошти, проте захід проведено не було.
Негативним моментом у роботі ТОВ «Ангстрем» можна назвати нераціональне скорочення коштів на друковану рекламу, її рівень у порівнянні з 2004 роком зменшився і склав 75%. Друкована реклама - один з основних засобів реклами, розрахованої винятково на зорове сприйняття, і зменшувати її частку вкрай недоцільно, адже саме з листівок, буклетів, плакатів, оголошень покупці дізнаються про продукцію, про місце і час проведення промо-акції. Друковані матеріали могли б добре бути використані в ході ділових зустрічей, ярмарків, та й просто лунати в момент придбання продукції. Все це посилювало б інформацію про наші товари.
Таблиця 4
Аналіз використання різних рекламних засобів ТОВ «Ангстрем» за 2004-2005 роки.
Рекламні засоби
2004
2005
План (грн.)
Факт (грн.)
Відхилення (+,-)
%
План (грн.)
Факт (грн.)
Відхилення
(+,-)
%
1.
Зовнішня реклама
650
600
-50
92,3
700
700
-
100
2.
Телереклама
400
330
-70
82,5
600
-
-600
-
3.
Промо-акції, сувенірна продукція
100
120
+20
120
150
200
+50
133
4.
Виставки, презентації
100
120
+20
120
200
310
+110
155
5.
Друкована реклама
300
420
+120
140
300
315
+15
105
6.
Реклама в Internet
30
20
-10
66,7
30
20
-10
66,7
РАЗОМ:
1580
1610
+30
102
1980
1545
-435
78

Реклама в Інтернет вимагає від компанії мінімум витрат. Це єдина реклама, ціни на яку залишилися фіксованими як у 2004, так і в 2005 році. Розміщення реклами в комп'ютерних мережах - це найсучасніший і дуже ефективний спосіб рекламування. Сьогодні Інтернет складається з більш ніж 20000 мереж у 69 країнах на 7 континентах.
Переваги електронної сторінки: [11]
широка доступність;
відсутність ціни за копію;
можливість легко оновлювати інформацію;
можливість встановлення Лінков;
сторінка має необмежений тираж;
дає можливість зворотного зв'язку;
Реклама в Інтернет повинна бути подана грамотно і професійно, тому насичення сторінок Інтернет має суворо контролюватися рекламно-видавничим відділом, і бути витримано у фірмовому стилі. На всій рекламної продукції (друкована реклама, візитні картки, бланки) повинен міститися URL (мережева адреса).
Позитивним є те, що компанія «Ангстрем» у 2005 році на виставки та презентації витратила у 2,5 рази більше коштів, ніж у 2004 році. Виставки сприяють підняттю конкурентоспроможності продукції, престижу компанії, інформованості серед клієнтів. Виставки відвідує, як правило, широке коло людей і у адміністрації компанії є унікальний шанс безпосередньо поспілкуватися з потенційними споживачами, з'ясувати їхнє ставлення, поцікавитися думкою з усіх питань, що стосуються асортименту та якості продукції.
Промоушн є одним з недорогих засобів реклами, але дуже ефективним. Проведення різноманітних промо-акцій, дегустацій, розіграшу призів, вручення подарунків і просто консультацій продавців-консультантів від компанії «Ангстрем», помітно збільшує продажі й підвищує інформованість покупців, як про продукцію, так і про фірму-виробника.
Розглянемо показники використання рекламних засобів ТОВ «Ангстрем»:
Діаграма 2. Показники використання рекламних засобів ТОВ «Ангстрем». Дані за 2005 рік.

1.наружная реклама; 4.виставкі, презентації
2.телереклама; 5.печатная реклама;
3.промо-акції; 6. реклама в Internet;
З діаграми видно, що ТОВ «Ангстрем» більшу частину своїх коштів вкладає в зовнішню рекламу і в телерекламу, це пояснюється тим, що цей медіаканал самий «дорогий» і найефективніший з усіх. Інші основні показники використання рекламних засобів можна оцінити, виходячи з даних діаграми.
Нижче наведена схема зростання знання та споживання рекламованої марки «Ангстрем» до і після рекламної компанії.
Схема № 1. Зростання знання та споживання рекламованої марки «Ангстрем» до і після рекламної компанії.
38,8%

26,2% 22,7%


14,1%


до рекламної після рекламної
компанії компанії
Знання марки
Споживання марки
Виходячи з вищевикладеного, хотілося б порекомендувати ТОВ «Ангстрем» у цих важких економічних умовах продовжити активізацію роботи з рекламування продукції. Реклама, як інформація про продукцію, сприяє формуванню попиту, стимулює продаж продукції і, в кінцевому рахунку, сприяє отриманню прибутку.
3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТОВ «АНГСТРЕМ»

3.1. Шляхи підвищення організації рекламної діяльності

Проаналізувавши організацію рекламної роботи в компанії «Ангстрем», були зроблені висновки і визначені наступні шляхи підвищення організації рекламної діяльності на даному підприємстві:
1) Удосконалити рекламу в Інтернет. Розробити електронні версії просування продукції та модернізувати web-site.
До основних переваг Інтернету перед іншими медіаносіями реклами відносяться: [12]
1) targeting - точний охоплення цільової аудиторії, здійснюваний за тематичними сайтів, по географії і за часом;
2) tracking - відстеження, можливість аналізу поведінки відвідувачів на сайті і вдосконалення сайту, продукту і маркетингу відповідно з результатами такого постійного моніторингу;
3) властивість 24х7х365, що означає можливість функціонувати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік;
4) оперативність, що дозволяє почати, скорегувати або перервати рекламну кампанію в будь-який момент;
5) інтерактивність, дозволяє споживачеві спілкуватися з продавцем в онлайні;
6) об'ємність, так як в Інтернеті можна розміщувати велику кількість інформації, включаючи графіку, звук, відео, спецефекти.
І, нарешті, найбільш привабливим моментом є порівняно низька вартість реклами в Інтернеті.
ТОВ "Ангстрем" має свій сайт в Інтернеті за адресою www.angstremgroup.ru. Це, звичайно, дуже позитивно характеризує компанію. Але з іншого боку, на ньому розміщено тільки загальна інформація про компанію, про продукцію, із зазначенням адрес, телефонів, послуг і інформації про керівництво. Тому можна сказати, що Інтернет-реклама ще практично не освоєна підприємством.
Що стосується самого сайту, то представляється необхідним збільшення його обсягу за рахунок докладної інформації про наявність товарів (детального їх опису), що надаються компанією. Так само я б порадила розмістити на сайті перелік найбільш поширених питань і відповідей на них; форму, заповнивши яку відвідувач сайту зможе не тільки задати своє питання, але й падати заявку на реєстрацію своєї ІВ. Планується також для додаткового залучення клієнтів надавати знижку, тим, хто подасть заявку на сайті компанії. Крім того, для російських підприємств і організацій ціни на послуги значно нижчі, ніж для іноземних.
Необхідно розмістити банерну рекламу на більшій частині санкт-петербурзьких серверів і на найбільш відвідуваних інтернет-ресурсах. Це необхідно для підвищення популярності самого сайту, щоб потенційні клієнти могли легко виявити сайт компанії.
Безсумнівно, необхідно створити власний список розсилки по електронній пошті. Це не зажадає значних зусиль і капіталовкладень, а ефективність цього кроку буде досить високою, тому що дана розсилка буде поширюватися по цільовій аудиторії, а не випадковим чином.
Необхідно зареєструвати інтернет-ресурс у більшості пошукових систем, як вітчизняних, так і закордонних. Оскільки існує варіант перегляду сторінок компанії в англійському варіанті (це безсумнівний плюс).
І, нарешті, незайвим буде організація розсилок по електронній пошті за списками існуючих розсилок.
Обгрунтованість всього вищепереліченого грунтується на обхваті аудиторії, відносно високою потенційної платоспроможності, необмеженість територіально (не тільки в межах міста або країни), низькій вартості інтернет-реклами в порівнянні з іншими видами реклами, високий потенціал розвитку Інтернету та комп'ютерних технологій.
Є ще один аргумент на користь реклами в Інтернеті та здійснення торгівлі шляхом електронних засобів - економія торгових площ, більш зручна комунікація зі складами (якщо на даний момент товару немає у магазині, а є на складі, або прибуде в найближчим часом, то це в даному разі не є проблемою), і відсутність необхідності значного збільшення штату працівників, тобто все це говорить про економічну вигоду, причому досить високою.
2) Так само я б порадила начальнику відділу реклами звернути увагу на рекламу в пресі. Було б чудово, якби ТОВ «Ангстрем» публікувало свої рекламні оголошення на сторінках місцевих газет. Перевагою цього виду реклами є «замечаемость» рекламних оголошень читачем через підбору друкарського шрифту, виділення тих слів, які несуть основне смислове навантаження. Реклама в газеті (журналі) є однією з самих зручних, тому що можна не тільки дати рекламне оголошення загальноприйнятого формату, а й дати в інтерв'ю керівника підприємства приховану рекламу або навіть статтю про фірму.
3) Активізувати роботу з журналістами з розміщення в ЗМІ іміджевої реклами.
4) Збільшити видатки на поліграфічну і сувенірну продукцію.
5) Прагнути до розширення асортименту продукції.
6) Розширення клієнтської бази.
7) Підвищити роль планування. Розробляти не тільки квартальні плани рекламної роботи, але і на рік. Передбачати в планах спільні заходи з оптовими підприємствами, фірмами виробниками, а також зовнішні джерела фінансування. Перспективне і поточне планування рекламної роботи дозволить рівномірно розподіляти кошти і завантаженість персоналу протягом року.

3.2. Економічні методи підвищення ефективності рекламної діяльності

Відділу реклами ТОВ «Ангстрем» бажано налагодити облік ефективності реклами. Це дозволить отримати інформацію про доцільність реклами і результативності її окремих видів, визначити умови оптимального впливу реклами на потенційних покупців.
Абсолютно точно визначити ефективність окремих засобів реклами, рекламної кампанії в більшості випадків не представляється можливим. Однак і приблизні підрахунки виправдовують себе.
Розрізняють економічну ефективність реклами і ефективність психологічного впливу окремих засобів реклами на свідомість людини. Причому психологічний вплив найбільш результативний, якщо воно призводить потенційних споживачів до здійснення покупки. Таким чином, економічна ефективність залежить від рівня психологічного впливу на людину. [13]
Економічну ефективність реклами найчастіше вимірюють шляхом вимірювання її впливу на розвиток товарообігу. Найбільш точно встановити, який ефект дає реклама, можна лише в тому випадку, якщо збільшення збуту продукції відбувається негайно після впливу реклами. Перш за все, споживач дізнається про випуск продукції, потім він цікавиться докладною інформацією про її якість та властивості. Після цього він може віддати перевагу рекламованої продукції і переконатися у бажанні придбати її, і лише потім набуває її.
Щоб виявити якою мірою реклама вплинула на зростання товарообігу, пропоную проаналізувати оперативні та бухгалтерські дані. При цьому слід мати на увазі, що крім реклами, на реалізації продукції позначаються її якість і властивості, ціна, зовнішній вигляд, наявність у продажі аналогічних виробів чи продуктів. Пропоную бухгалтерам розрахувати додатковий товарообіг під впливом реклами, який визначається за формулою:

Тд - додатковий товарообіг під впливом реклами, руб.;
Тс - середньоденний товарообіг до рекламного періоду, руб.;
П - приріст середньоденного товарообігу за рекламний і послерекламний періоди,%;
Д - кількість днів обліку товарообігу за рекламний і послерекламний періоди.
Про економічну ефективність можна також судити по тому економічному результату, який був досягнутий від застосування рекламного засобу або проведення рекламної кампанії. Економічний результат визначається співвідношенням між прибутком від додаткового товарообігу, отриманого під впливом реклами, та витратами на неї.
Для розрахунку економічного ефекту можна використовувати наступну формулу:

Е - економічний ефект рекламування, грн.;
Тд - додатковий товарообіг під впливом реклами, руб.;
Нт - торговельна надбавка на товар, у% до ціни реалізації;
Ір - витрати на рекламу;
Ід - додаткові витрати по приросту товарообігу, руб.
У даних випадках ми співставляємо отриманий ефект від проведення рекламного заходи з витратами на його здійснення. Результати такого співвідношення можуть виражатися в трьох варіантах:
1.Еффект від рекламного заходу дорівнює витратам на його проведення.
2.Еффект від рекламного заходу більше витрат на його проведення (прибуток).
3.Еффект від рекламного заходу менше витрат на його проведення (збиток).
Проте отриманих даних ще недостатньо для зіставлення економічної ефективності витрат на проведення різних рекламних заходів, тому керівництву ТОВ «Ангстрем» пропонується оцінити її рентабельність.
Рентабельність реклами - це відношення отриманого прибутку до витрат. Вона визначається за формулою:

Р - рентабельність рекламування товару, в%;
П - прибуток, отриманий від рекламування товару, грн;
І - витрати на рекламу даного товару, руб.
Планування рекламної роботи.
Реклама є складовою частиною комерційної діяльності підприємства, а, отже, вона повинна здійснюватися планомірно, на основі його єдиної політики.
Рекламний відділ ТОВ «Ангстрем» в майбутньому слід планувати рекламну роботу за наступними етапами.
Планування рекламної діяльності передбачає визначення її цілей, шляхів їх досягнення і створює підприємству умови для реалізації своїх особливостей в умовах конкуренції. Постановка цілей визначає перспективу застосування реклами на підприємстві і створює умови для оцінки ефективності. Реалізація цілей реклами зобов'язує всі структурні підрозділи підприємства діяти у взаємозв'язку.
При розробці плану по рекламі розрізняють головні і другорядні цілі. Головну мету потрібно сформулювати в письмовому вигляді, щоб у разі потреби поступово уточнювати її, не допускаючи помилок. Без чітко поставленої мети не можна успішно проводити рекламну діяльність і точно визначати її результат. Мета рекламних заходів може бути короткочасною, середньостроковій і довгостроковій. Визначення цілей є трудомісткою, складною і не завжди до кінця здійсненним завданням. Встановлена ​​мета повинна бути реальною, досяжною в певний термін і певними властивостями.
Постановка мети усуває помилки при створенні та розповсюдженні рекламних засобів. Вона є орієнтиром для кожного виконавця, відкриває необхідний простір для його творчої ініціативи.
У залежності від попиту і пропозиції, план передбачає проведення рекламних заходів щодо конкретного виду продукції. Плани по рекламі дозволяють компанії заздалегідь визначити програму дій в результаті зміни умов на ринку.
Відділ реклами компанії «Ангстрем» повинен забезпечити ретельне планування взаємопов'язаних елементів комплексу рекламної діяльності для отримання максимального ефекту. Правильно спланована і добре організована реклама в стані зробити істотний вплив на ефективність функціонування підприємства. Використовуючи різноманітні засоби комунікації, реклама сприяє встановленню і поглибленню контактів виробників із споживачами, розширення знань населення про продукцію та послуги підприємства.
У розвинених країнах фірми здійснюють планування рекламних заходів після розробки її річний бюджет. Широкий спектр рекламних послуг різних агентств і фірм дозволяє здійснювати практично будь-які наміри в цій галузі. На жаль, така форма не завжди можлива через нестабільність економічної ситуації і постійної зміни законів і податків. Крім цього існують складність виготовлення та розміщення реклами.
У зв'язку з цим доцільно здійснити планування рекламної діяльності в чотири етапи.
На першому етапі до складання плану реклами бажано залучити керівників основних підрозділів при безпосередній участі представника рекламного відділу. Спочатку визначається перелік товарів і послуг, яким необхідна реклама. Потім період часу на проведення реклами.
На другому етапі планування по кожному товару і послуги визначають види реклами, а також засоби масової інформації та терміни розміщення у них реклами.
При цьому необхідно враховувати можливість виготовлення додаткових рекламних матеріалів для даного заходу.
Доцільно визначити кілька варіантів розміщення реклами в засобах масової інформації. Потім відділу реклами чи фахівця з реклами доручається підготовка відомостей про видання, засобах масової інформації, примірному обсязі повідомлень, їх вартість і терміни розповсюдження. На основі отриманої інформації уточнюються, визначаються конкретні видання, засоби масової інформації, терміни виходу рекламних повідомлень, розраховуються витрати на них.
Вся проведена робота дозволяє сформувати проект плану по рекламі.
На третьому етапі визначаються реальні розміри грошових коштів, які можна використовувати на рекламу. У залежності від виділених коштів, проводиться корегування плану проекту. Якщо коштів виділено недостатньо, то в плані можна змінити періодичність розміщення реклами, зменшити площу публікації або змінити видання, час трансляції даного повідомлення.
На четвертому етапі планування проводиться узгодження потреби в рекламі з реальними можливостями на певний період.
Краще розробляти план на рік, так як він дає чітке уявлення про потреби підприємства в рекламі, відіграє позитивну роль при вступі нових пропозицій про розміщення реклами засоби масової інформації.
Якщо на підприємстві план реклами не розроблений, то, як правило, проводиться випадковий вибір і випадкове розміщення реклами, що знижує її ефективність і підвищує витрати на рекламу.
ВИСНОВОК
У ході даної роботи були розглянуті організація рекламної діяльності в оптовому торговельному підприємстві ТОВ «Ангстрем» та шляхи її підвищення. Висновком з даної роботи можна вважати необхідність активізації використання сучасних засобів реклами, вдосконалення планування та організації рекламної роботи.
Рекламна діяльність ТОВ «Ангстрем» забезпечує підприємству стимулювання продажу, створення оригінального стилю, вигідно відрізняє компанію від інших аналогічних підприємств міста. Організація рекламно-інформаційної роботи на підприємстві входить у функції відділу реклами, що складається з трьох чоловік. Відділ реклами досить інтенсивно проводить рекламні акції, рекламні заходи, рекламні компанії, що дозволяють успішно реалізовувати функції реклами на підприємстві. Однак, не завжди проводиться повний аналіз ефективності рекламної діяльності, тобто порівняння витрат на рекламу з полеченним економічним і соціальним ефектом.
Для підвищення результативності рекламної роботи на підприємстві мною були запропоновані наступні заходи:
- Удосконалити рекламу в Internet; розробити електронні версії просування продукції та модернізувати web-site;
- Організувати рекламу в пресі;
- Активізувати роботу з журналістами з розміщення в ЗМІ іміджевої реклами;
- Збільшити витрати на поліграфічну і сувенірну продукцію;
- Розширити асортимент продукції;
- Розширити клієнтську базу;
- Підвищити роль планування.
У ході роботи над основними теоретичними підходами до концепції рекламної діяльності в умовах ринкової економіки була вироблена система організації рекламної роботи, що включають планування рекламно-інформаційної роботи, організація використання та проведення рекламних заходів, їх оцінка.
У роботі також була розглянута система методів оцінки ефективності рекламної діяльності. Дана система дозволяє зробити класифікацію й оцінку методів, що використовуються на підприємстві. Заключним етапом дослідження стала розробка програми вдосконалення рекламної роботи в ТОВ «Ангстрем».
У цілому рекламна робота в комерційній діяльності торгового підприємства повинна займати провідне місце як засіб стимулювання продажів.
Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та демонстраційних плакатів у трьох примірниках. Робота викладена на сторінках друкованого тексту, містить таблиці, малюнки, схеми, діаграми.

Список літератури.
1. Федеральний Закон РФ «Про рекламу» № 108-ФЗ. Прийнятий Державною Думою 14 червня 1995
2. Цивільний кодекс Російської Федерації Частини 1, 2:-М.; 1998 рік.
3. Федеральний Закон «Про захист прав споживачів» (із змінами) від 25 січня 1996 року.
4. Асхат Кутлаліев, Олексій Попов Ефективність реклами. - М.: Ексмо, 2005.
5. Євстаф'єв В.А., Ясон В.М. Що, де і коли рекламувати. Практичні поради. СПб., Питер, 2005.
6. Ромат Є.В. Реклама 2-е видання. Рекламний менеджмент. Маркетингові комунікації. Поняття брендингу. - СПб., Пітер, 2006.
7. Фарби Е.Д. Як створити успішну рекламу.3-е видання. С-Пб, 2004.
8. Джон Філіп Джоунс Роль реклами в створенні сильних брендів. «Вільямс», 2005.
9. Джон Філіп Джоунс Рекламний бізнес. «Вільямс», 2005.
10. Боб Гарфілд Десять заповідей реклами. - СПб., Пітер, 2006.
11. Рональд Лейн У., Дж. Томас Рассел. Реклама: основи, розвиток, функції. -СПб., Пітер, 2004.
12. Шевлоков В.В. Реклама в мережі Інтернет / / Економіка і життя. 1997. № 21
13. Бабічев А.А., Коваленко Л.П. Про культуру торгівлі. - М.: Економіка, 1985.
14. Віконті І.Л. Прийоми реклами і Public Relations. - СПб, 1995.
15. Виноградова С.М. Комерційна діяльність. Мінськ, Вища школа, 1996.
16. Віканскій В.М. Менеджмент .- М.: Гардарика, 1998.
17. Глазунов В.В. Торговельна реклама. - М., Економіка, 1982.
18. Уткін Е.А., Кочеткова О.І. Рекламне справу .- М., ЕКМОС, 1998.
19. Хромов Л.М. Рекламна діяльність: Мистецтво, теорія, практика. Петрозаводськ: АТ «Фолиум», 1994.
20. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Рекламна діяльність. - М., 1999.
21. Крилов І.В. Теорія і практика реклами в Росії. - М.: Центр, 1996.
22. Качалов «7 причин падіння ефективності реклами», журнал «Реклама» № 1, 2000


[1] Ф. Г. Панкратов, Ю, К. Баженов «Рекламна діяльність». М.-1999
[2] Глазунов В.В. Торговельна реклама. - М., Економіка, 1982.
[3] Ф.Г. Панкратов, Т. К. Серьогіна «Рекламна діяльність». - М, 1999.
[4] Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов «Рекламна діяльність». - М., 1999
[5] Хромов Л.М. Рекламна діяльність: Мистецтво, теорія, практика. Петрозаводськ: АТ «Фолиум», 1994.
[6] Джон Філіп Джоунс Рекламний бізнес. «Вільямс», 2005.
[7] Віконті І.Л. Прийоми реклами і Public Relations. - СПб, 1995.
[8] Хромов Л.М. Рекламна діяльність: Мистецтво, теорія, практика. Петрозаводськ: АТ «Фолиум», 1994.
[9] Качалов, «7 причин падіння ефективності реклами», журнал «Реклама» № 1, 2000.
[10] Глазунов В.В. Торговельна реклама. - М., Економіка, 1982.
[11] Джон Філіп Джоунс Рекламний бізнес. «Вільямс», 2005.

[12] Шевлоков В.В. Реклама в мережі Інтернет / / Економіка і життя. 1997. № 21
[13] Асхат Кутлаліев, Олексій Попов Ефективність реклами. - М.: Ексмо, 2005.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
271.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Підвищення ефективності рекламної діяльності на прикладі хлібопекарні КОЛОС
Організація рекламної діяльності
Організація рекламної діяльності 2
Організація рекламної діяльності фірми
Організація рекламної діяльності підприємства
Планування та організація рекламної діяльності на підприємстві
Організація рекламної діяльності 2 Вивчення аспектів
Розробка та організація рекламної діяльності фірми
Організація та специфіка діяльності рекламної фірми
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru