Організація малого підприємства з виробництва напівфабрикату основного компонента для виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Російський державний професійно-педагогічний університет

Кафедра прикладної економіки

БІЗНЕС-ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

«Організація малого підприємства з виробництва напівфабрикату - основний компонент для виробництва пластикових ємностей»
Варіант № 2

Виконав студент гр. ЕП-401

Байдалін С.В.

Перевірив викладач

Журухін Г.І.
Єкатеринбург

Зміст

1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
2. Основна частина.
2.1. Титульний лист бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4
2.2. Резюме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2.3. Опис підприємства і його продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 6
2.4. Оцінка ринку збуту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
2.5. План виробництва. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.6. Організаційний план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 11
2.7. Юридичний план підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 12
2.8. Оцінка ризику і страхування діяльності підприємства ... ... ... ... ... .. 13
2.9. Фінансовий план підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 14
2.10. Оцінка економічної ефективності проекту .. ... ... ... ... ... ... ... .... 18
3. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
4. Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 24
5. Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25

1. Введення.

В умовах ринку, що орієнтує кожного виробника і підприємця на отримання високих кінцевих результатів, планування набуває на наших підприємствах нові функції. Воно покликане зараз, не тільки забезпечувати процес виробництва конкурентоспроможної продукції, але і сприяти при цьому досягненню повної зайнятості ресурсів, справедливого розподілу доходів і зростання якості життя.
Сутність планування у вільній ринковій економіці полягає в тому, щоб найкращим чином обгрунтувати такі види, обсяги, терміни та інші показники виробництва та продажу товарів, виконання робіт і надання послуг, які при вмілому використанні наявних ресурсів можуть принести підприємству найбільший дохід. З цього економічного становища випливають два важливі в теорії планування методу обгрунтування та максимізації планового прибутку на кожному підприємстві: скорочення застосовуваних ресурсів і збільшення капіталу, що використовується. Перший шлях орієнтує виробників на планування зниження витрат, а другий - на підвищення результатів.
Планування на підприємстві в умовах ринкових відносин має бути орієнтоване на споживача, носити прогнозний характер, оскільки базується на неповній інформації. У процесі планування визначається глобальна мета розвитку підприємства, і всі приватні рішення служать умовою для досягнення поставленої мети.
Мета роботи: вивчити теоретично основи планування виробничої діяльності, проаналізувати сучасний рівень діяльності підприємства.
Основні завдання: розрахувати всі пункти бізнес плану, добитися ефективності запланованого проекту, залучити інвесторів і кредиторів, проаналізувати можливі недоліки проекту, обгрунтувати ефективність запропонованих заходів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Bolt-Pl @ st»
БІЗНЕС-ПЛАН
«ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО підприємства з виробництва напівфабрикатів - основним компонентом для виробництва пластикові ємності»
Вартість проекту - 966 120 руб.
Адреса підприємства:
Росія, 620083, м. Єкатеринбург, вул. Карла-Лібнейхта 108
Телефон: (3432) 466-156
Факс: (3432) 466-165
Електронна адреса: www.boltplast @ boltplast.ru
м. Єкатеринбург 2003

2.2. Резюме
Підприємство «Bolt-Pl @ st» є суспільство з обмеженою відповідальністю.
Вид діяльності - виробництво.
Найменування продукції - заготовки для виробництва ПЕТ пляшок.
Фірма передбачає оренду приміщення під офіс площею 100 кв. м. і під цех площею 500 кв. м. У цеху буде розташоване обладнання, перераховане нижче. Виробництво буде вестися цілодобово у дві зміни.
Основні споживачі - компанії з виробництва ПЕТ тари, яка останнім часом користується все більш і більш зростаючим попитом.
Цілі передбачуваного бізнесу - задоволення потреби в заготовках фірм з виробництва ПЕТ тари, і при цьому одержання максимально можливого прибутку.
Цілі складання бізнес плану - планування організації бізнесу і залучення для цього необхідних інвестицій.
Основні переваги та унікальність передбачуваного бізнесу:
- Використання мінімальної кількості робітників.
- У результаті застосування сучасного обладнання і технологічного процесу шкідливих викидів в атмосферу, у воду у вигляді промислових стоків не проводиться.
Перспективи розвитку підприємства: у майбутньому можливий випуск не тільки прозорих, але і кольорових заготовок, розширення виробництва, підвищення обсягів виробництва.
Необхідні інвестиції - в результаті розрахунків була отримана цифра - 966 120 руб.
За даних початкових умовах ризик інвестування значний, але в плані були розглянуті можливі шляхи підвищення ефективності проекту, і був знайдений вихід із ситуації.
Величина банківського кредиту - 400000 крб. Умови кредитування:
- Строк надання кредиту - 1 рік.
- Відсоток складає 25%
- Виплата кредиту здійснюється поквартально рівними частками.
Фінансові результати:
- Виручка від реалізації продукції - 3511336 крб. на квартал
- Чистий прибуток - 518 337 руб. на квартал.
У плані розглянуті всі можливі варіанти підвищення ефективності проекту.

2.3. Опис підприємства і його продукції
На даний момент підприємство ще тільки організується. Основною діяльністю підприємства буде виготовлення пластикових ємностей. Головною перспективою підприємства буде вихід на ринок, закріплення утримання положення на ринку. Для того щоб забезпечити конкурентоспроможність підприємствам на ринку з виробництва пластикових ємностей потрібно налагодити відносини з споживачами. Для цього необхідно обзавестися хорошими зв'язками. Основними споживачами продукції будуть такі підприємства, які або займаються розливом газованих напоїв, або підприємства, що займаються перепродажем продовольчого товару. Наше підприємство створюється кількома засновниками. Список засновників представлений в таблиці 1.

Таблиця 1

Список засновників.
ПІБ
Внесок у статутний капітал,%
Сума вкладу, тис. руб.
Ільясов Андрій Андрійович
20
113,12
Молоков Борис Сергійович
50
283
Черних Катерина Геннадіївна
30
170
Разом
566,12
Кожен засновник вкладає в підприємство свій стартовий капітал у грошовому форматі. Засновники шляхом угоди та реєстрації у відповідних інстанціях утворюють юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю. Підприємство отримує назву ТОВ «Bolt-Pl @ st». Статутний капітал підприємства становить 566,12 тис. руб. Підприємство на ринок праці надає 13 вакантних місць.

2.4. Оцінка ринку збуту

На ринку з виробництва пластикових ємностей на території Росії існують кілька діючих фірм виробників. Це ТОВ «СПАРТАК» м. Новосибірськ, ТОВ «Альянспласт» м. Митищі.

Таблиця 2
Відпускні ціни провідних товаровиробників на продукти-аналоги.
Регіональні лідери у виробництві та збуті продуктів-аналогів
Відпускна ціна за од. продукції,
руб.
Податок на додану вартість (ПДВ),
% / Руб.
Оптова ціна підприємства за од. продукції руб.
ТОВ «СПАРТАК»
50
10
40
ТОВ «Альянспласт»
43
8.6
34.4
ТОВ «Bolt-Pl @ st»
12.5-16.25
2.5-5.25
10-13
Ринок збуту ТОВ «Bolt-Pl @ st» обмежений населеними пунктами, що знаходяться в радіусі 100 км. У межах цієї зони знаходиться м. Єкатеринбург, м. Первоуральск, ряд сіл і селищ. Найбільш високий рівень попиту вироблену продукцію спостерігається в м. Єкатеринбурзі та м. Первоуральске, що підтверджується розміром ємності ринку 25% і 10% відповідно. У населених пунктах, віддалених за 100 км. рівень попиту - середній при високому рівні конкуренції. У м. Єкатеринбурзі, м. Первоуральске та прилеглих населених пунктах рівень конкуренції - середній.

2.5. План виробництва
Таблиця 3
Склад і вартість технологічного обладнання, БМР
Найменування технологічного обладнання, робіт.
Кількість,
шт.
Ціна придбання (без ПДВ), грн.
Сума,
руб.
Амортизаційні відрахування, грн. / рік
Верстат для виготовлення пластикових напівфабрикатів.
1
200000
200000
30000
Пристрій для замішування суміші.
2
30000
60000
9000
Чани для приготування суміші
6
6000
36000
5400
Камера термообробки.
1
80000
80000
12000
Фасувальне-пакувальний автомат.
1
180000
180000
27000
Разом:
556000
83400
Будівельно-монтажні
роботи (17% від загальної вартості технологічного обладнання).
94520
Відштовхуючись від початкових даних і умов технологічного процесу, маємо вище поданий перелік технологічного обладнання із зазначенням вартості кожної моделі, необхідного числа одиниць, суми амортизаційних відрахувань на рік і вартості будівельно-монтажних робіт.
Далі визначимо величину оборотних коштів для створення початкового виробничого запасу сировини і матеріалів. Для її визначення (це враховується в складі капиталообразующие інвестицій), здійснюється розрахунок нормативної величини їх витрати за формулою:

де З Н м i - нормативний виробничий запас сировини і матеріалів (у бізнес-плані може бути розрахунок за основними позиціями сировини і матеріалів), в натуральних одиницях;
З м i - середньодобова витрата i-найменування сировини і матеріалів (визначається з урахуванням норм витрат сировини і матеріалів у розрахунку на одиницю продукції), проектного фізичного обсягу випуску продукції, режим роботи;
Т інт - інтервал між поставками, в днях (14 днів).
Розмір оборотних коштів для створення виробничих запасів сировини і матеріалів визначається за формулою:

де Ц i - ціна придбання i найменування сировини, матеріалів;
n - кількість асортиментних позицій сировини, матеріалів з числа основних.
Для зручності складемо розрахункову таблицю (табл. 4) у якій вкажемо всі позиції сировини і матеріалів, норму їх витрати на одиницю продукції, ціну придбання одиниці сировини і матеріалів. Також розрахуємо середньодобова витрата для кожної позиції (для цього проектований обсяг виробництва на квартал розділимо на кількість днів у кварталі і помножимо на норму витрати на одиницю продукції). Далі - нормативний виробничий запас розраховується за вищенаведеною формулою і визначається обсяг обігових коштів.
Таблиця 4

Визначення величини оборотних коштів

Од. ізм.
Норма витрати, од. змін. / кг
Ціна придбання, руб / од. ізм.
Середньодобова витрата, од. изм / день
Нормативний Виробничо запас сировини, од. ізм
Розмір оборотних коштів
Сировина:
пластикова крихта
кг
1
6
4667
65333
392000
загусник
кг
0,05
2
233
3267
6533
вода
куб.м
0,005
100
23
327
32667
Матеріали: плівка пакувальна
пакет
1
0,6
4667
65333
39200
Разом
470400
Виробнича програма випуску продукції з числа планованої номенклатури розраховується поквартально, на розрахунковий період, з урахуванням виробничої потужності підприємства (табл. 5).
Допускається виробничу потужність прийняти на рівні проектного обсягу випуску продукції базового підприємства у складі вихідних даних.
У бізнес-плані визначення фізичних обсягів виробництва продукції необхідно для визначення вартісних обсягів виробництва і реалізації продукції; визначення кошторису витрат на виробництво; прибутку від реалізації продукції.

Таблиця 5

Розрахунок програми випуску і реалізації продукції

Показники
Періоди виробництва (реалізації) продукції
1 рік
2 рік
3 рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
7 кв.
8 кв.
9 кв.
10 кв.
11 кв.
12 кв.
I. Обсяг виробництва продукції: у% від проектної потужності в натуральних одиницях
140
196
252
280
280
280
280
280
280
280
280
280
2. Оптова ціна в розрахунку на фізичну одиницю продукції, тис. руб.
12,54
12,54
12,54
12,54
12,54
12,54
12,54
12,54
12,54
12,54
12,54
12,54
3. Обсяг реалізованої
продукції:
3.1. у% від обсягу виробництва
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2. в натуральних одиницях
126
176,4
226,8
252
280
280
280
280
280
280
280
280
4. Виручка від реалізації продукції (стор.2 * стр.3.2)
1580101
2212142
2844182
3160203
3511336
3511336
3511336
3511336
3511336
3511336
3511336
3511336

2.6. Організаційний план
Підбір кадрів буде вестися наступним чином. Весь управлінський персонал, менеджери по збуту, начальник виробництва повинні мати вищу освіту, бути сумлінними і серйозними людьми, що визначиться у співбесіді з кожним кандидатом на посаду. Бажано на посаді директора мати добре знайомого і перевіреної людини. Для всіх обов'язковий досвід роботи. Для виробничих робітників необхідно відсутність шкідливих звичок і бажання працювати. Принаймні роботи підприємства співробітники будуть проходити підвищення кваліфікації, тренінги, семінари. Всім співробітникам фірма гарантує заохочення за хорошу роботу, надання кредитів і т.д.

Загальна величина заробітної плати (з нарахуваннями) управлінського персоналу підприємства, цеху, менеджерів зі збуту (З у) визначається за формулою:
де F - посади f-го персоналу згідно штатного розкладу з відповідними посадовими окладами З Д.О.
Множенням місячної заробітної плати, розрахованої за вищенаведеною формулою, на 3 (кількість місяців у кварталі) підраховують величину грошових коштів, що спрямовуються на оплату праці працівників, праця яких оплачується з використанням погодинної системи нарахування заробітної плати за квартал - розрахунковий інтервал планування. Ці дані також заносяться в таблицю 6.

Таблиця 6
Зведений розрахунок річного фонду заробітної плати всіх
категорій працівників підприємства
Посада, професія
Кількість працюючих, чол.
Місячний оклад, крб
Квартальний обсяг зар. плати, руб
Управлінський персонал
1. Директор
1
10000
56138
2. Гол. бухгалтер
1
7000
39297
3. Начальник виробництва
1
7000
39297
Всього
95435
Основні виробничі робітники
1. Складські робочі
2
2000
22455
2. Слюсар з хутро та енергоустаткування
1
3000
16842
3. Змінний майстер
1
5000
28069
Всього
67366
Допоміжні робітники
1. Охорона
2
1500
16842
2. Прибиральниця
1
1000
5614
Всього
22455
Фахівці, службовці та технічні працівники
1. Бух.-розраховувач-касир
1
4000
22455
2. Менеджери зі збуту
2
6000
67366
Всього
89821
Разом
207712
2 .7. Юридичний план підприємства

Організаційно-правова форма підприємства, що проектується - товариство з обмеженою відповідальністю. Основні юридичні моменти стосуються ТОВ. Товариство з обмеженою відповідальністю - комерційна організація, статутний капітал якої розділений на частки заздалегідь певних розмірів, утворена одним або кількома особами, що не відповідають за її зобов'язаннями. Установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю є статут і установчий договір. Всі документи надаються в додатку.


2.8. Оцінка ризику і страхування діяльності підприємства
Визначимо ризики, які можуть загрожувати нашому бізнесу і заповнимо таблицю 7.
Таблиця 7
Потенційні ризики підприємства
Види ризику
Спосіб зменшення негативних наслідків
Виробничий
Дієвий контроль ходу виробничого процесу, посилення впливу на постачальників шляхом диверсифікації. Дублювання постачальників.
Комерційний
Систематичне вивчення конюктури ринку створення дилерської мережі. Відповідна цінова політика. Формування громадської думки і фірмового стилю, реклама
Фінансовий
Завдяки створенню системи ефективного фінансового менеджменту на підприємстві. Робота з дилерами на умовах перед. оплати.
Форс-мажорні обставини
Робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності.
Для зниження загального впливу ризиків необхідно передбачити комерційне страхування.

2.9. Фінансовий план
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту базується на інформації всіх попередніх розділів. Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси, рух потоків яких моделюється при розробці інвестиційного проекту.
2.9.1 Розрахунок капиталообразующие інвестицій
Таблиця 8
Баланс інвестицій за напрямами і джерелами фінансування
Напрямок інвестицій
Величина інвестицій,
руб.
Джерела фінансування
Величина інвестицій,
руб.
1. Придбання технологічного обладнання
556000
1. Власні кошти
566120
2. Проведення будівельно-монтажних робіт (БМР)
94520
2. Позикові кошти (інвестиційний кредит комерційного банку)
400000
3. Створення виробничих запасів сировини, матеріалів, інших матеріально-технічних ресурсів
215600
4. Придбання нематеріальних активів
100000
Разом:
966120
Разом:
966120
2.9.2. Собівартість виробництва продукції
Найважливішим фінансовим документом є кошторис витрат, яка розраховується поквартально з урахуванням виробничої програми випуску продукції. При формуванні кошторису витрати доцільно групувати за статтями калькуляції орієнтуючись на типові калькуляційні статті витрат.

Таблиця 9

Розрахунок кошторису витрат на виробництво і собівартість одиниці продукції

Статті витрат
Одиниця Ниці
измер
Норма
витрати од. ізм. / од. прод
.
Ціна од. сировини, матеріалів, ін прям. витрат
руб / од.вим
Витрати в розрахунку на од. продукції
руб. /
ед.прод
Собівартість програми випуску
Собівартість одиниці продукції
1 рік
2 рік
3 рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
7 кв.
8 кв.
9 кв.
10 кв.
11 кв.
12 кв.

Прямі витрати

1. Основні сировину і матеріали
пластикова крихта
кг
1
6
6,00
840000
6
1176000
6
1512000
6
1680000
6
1680000
6
1680000
6
1680000
6
1680000
6
1680000
6
1680000
6
1680000
6
1680000
6
загусник
кг
0,05
2
0,10
14000
0,1
19600
0,1
25200
0,1
28000
0,1
28000
0,1
28000
0,1
28000
0,1
28000
0,1
28000
0,1
28000
0,1
28000
0,1
28000
0,1
плівка пакувальна
пакет
1
0,6
0,60
84000
0,6
117600
0,6
151200
0,6
168000
0,6
168000
0,6
168000
0,6
168000
0,6
168000
0,6
168000
0,6
168000
0,6
168000
0,6
168000
0,6
2. Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби
3. Зворотні відходи (вичитуються)
-111615
7,97
-156261
7,97
-200907
7,97
-223230
7,97
0
7,97
0
7,97
0
7,97
0
7,97
0
7,97
0
7,97
0
7,97
4. Паливо і електроенергія на технологічні цілі
квт-год
0,02
1,2
0,02
3360
0,02
4704
0,02
6048
0,02
6720
0,02
6720
0,02
6720
0,02
6720
0,02
6720
0,02
6720
0,02
6720
0,02
6720
0,02
6720
0,02
5. Вода промислова
куб
. Метр
0,005
100
0,50
70000
0,5
98000
0,5
126000
0,5
140000
0,5
140000
0,5
140000
0,5
140000
0,5
140000
0,5
140000
0,5
140000
0,5
140000
0,5
140000
0,5
6. Заробітна плата виробничих робітників
руб
0,4
0,55
77280
0,55
108192
0,55
139104
0,55
154560
0,55
154560
0,55
154560
0,55
154560
0,55
154560
0,55
154560
0,55
154560
0,55
154560
0,55
154560
0,55
7. Відрахування на соціальні потреби (єдиний соціальний податок - 35,6%)
0,20
27512
0,2
38516
0,2
49521
0,2
27512
0,2
38516
0,2
49521
0,2
55023
0,2
55023
0,2
55023
0,2
55023
0,2
55023
0,2
55023
0,2
Сумарні змінні витрати - З пер (сума стр.1-7)
7,97
1116152
7,97
1450997
7,97
1852812
7,97
2031396
7,97
2009073
7,97
2232303
7,97
2232303
7,97
2232303
7,97
2232303
7,97
2232303
7,97
2232303
7,97
2232303
7,97
8. Цехові витрати
1,71
1,71
239968
1,71
239968
1,71
239968
1,71
239968
1,71
239968
1,71
239968
1,71
239968
1,71
239968
1,71
239968
1,71
239968
1,71
239968
1,71
239968
А) цехова собівартість (стр.1 + стор.2 + стор.3 + ... + стор.8)
9,69
9,69
1356120
9,69
1690966
9,69
2092780
9,69
2271364
9,69
2249041
9,69
2472272
9,69
2472272
9,69
2472272
9,69
2472272
9,69
2472272
9,69
2472272
9,69
2472272
9. Загальнозаводські витрати
0,69
0,69
192891
0,69
192891
0,69
192891
0,69
192891
0,69
192891
0,69
192891
0,69
192891
0,69
192891
0,69
192891
0,69
192891
0,69
192891
0,69
192891
Б) виробнича собівартість (А + стор.9)
10,38
10,38
1549011
10,38
1883856
10,38
2285671
10,38
2464255
10,38
2441932
10,38
2665162
10,38
2665162
10,38
2665162
10,38
2665162
10,38
2665162
10,38
2665162
10,38
2665162
10.Внепроізводственние витрати
0,53
0,53
148205
0,53
148205
0,53
148205
0,53
148205
0,53
148205
0,53
148205
0,53
148205
0,53
148205
0,53
148205
0,53
148205
0,53
148205
0,53
148205
Сумарні постійні витрати - З пост (сума стор.8-10)
2,93
2,93
581064
2,93
581064
2,93
581064
2,93
581064
2,93
581064
2,93
581064
2,93
581064
2,93
581064
2,93
581064
2,93
581064
2,93
581064
2,93
581064
В) повна собівартість (Б + стор.10)
10,90
10,9
1697216
10,9
2032062
10,9
2433876
10,9
2612460
10,9
2590137
10,9
2813368
10,9
2813368
10,9
2813368
10,9
2813368
10,9
2813368
10,9
2813368
10,9
2813368

Визначення нижнього бокового вівтаря оптової ціни на одиницю продукції:
Ц min опт = З повн × k рент = 10,90 × 1,15 = 12,54 руб / кг.
Верхня межа оптових цін провідних фірм:
базова

Ц опт = 10 ... .13 руб / кг.

Вибираємо оптову ціну відповідно до правила її визначення:

проект
Ц опт = 12,55 руб / кг.
Розрахунок постійних статей витрат ведеться за допомогою проміжної таблиці 10.
Таблиця 10

Постійні витрати

Статті
На місяць
У квртал
1. Цехові витрати
а) з / п персоналу цеху
начальник пр-ва
13099
39297
змінний майстер
9356
28069
слюсар з хутро та енергооборуд.
5614
16842
складські робочі
7485
22455
охорона
5614
16842
прибиральниця
1871
5614
б) аммортизацию
6950
20850
в) Орендна плата
15000
45000
г) Витрати з опалення та освітлення
15000
45000
Разом
79989
239968
2. Загальнозаводські витрати
а) з / п упр.персонала фірми
Директор
18713
56138
Гол. бухгалтер
13099
39297
Бух.-розраховувач-касир
7485
22455
б) Аренні плата
5000
15000
в) Інші витрати
15000
45000
г) Витрати з опалення та освітлення
5000
15000
Разом
64297
192891
3. Позавиробничі витрати
а) З / п менеджерів
22455
67366
б) 150% від з / п менеджерів (витрати пов'язані зі збутом)
26946
80839
Разом
49402
148205

2.9.3. Розрахунок доходів
Таблиця 11
Розрахунок доходів за проектом, руб.
1 рік
2 рік
3 рік
Показники
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
7 кв.
8 кв.
9 кв.
10 кв.
11 кв.
12 кв.
1. обсяг реалізованої продукції
1581361
2213906
2846450
3162723
3514136
3514136
3514136
3514136
3514136
3514136
3514136
3514136
- Сумарні змінні затрати1
1116152
1450997
1852812
2031396
2009073
2232303
2232303
2232303
2232303
2232303
2232303
2232303
= Валовий прибуток (маржинальний дохід)
465210
762909
993639
1131327
1505063
1281833
1281833
1281833
1281833
1281833
1281833
1281833
- Сумарні постійні витрати
581064
581064
581064
581064
581064
581064
581064
581064
581064
581064
581064
581064
+ Позареалізаційні доходи
- Позареалізаційні витрати
= Балансовий прибуток
-115855
181844
412574
550262
923999
700769
700769
700769
700769
700769
700769
700769
- Податки, зараховують на фінансові результати
12816
15188
17560
18746
18746
18746
18746
18746
18746
18746
18746
18746
= Прибуток до виплати податку на прибуток
-128671
166656
395014
531516
905253
682023
682023
682023
682023
682023
682023
682023
-Податок на прибуток (ставка податку - 24%)
-30881
39998
94803
127564
217261
163685
163685
163685
163685
163685
163685
163685
= Чистий прибуток
-97790
126659
300211
403952
687992
518337
518337
518337
518337
518337
518337
518337

Визначимо величину податків, що відносяться на фінансові результати, для цього врахуємо наступні положення:
· Оподатковувана база при розрахунку вартості майна формується з первісної вартості прийнятих на баланс підприємства основних фондів (вартість технологічного обладнання за ціною придбання (без ПДВ) та вартості будівельно-монтажних робіт), оборотних коштів на створення нормативних виробничих запасів, грошових коштів на придбання нематеріальних активів ;
· Розрахунковий фонд оплати праці визначається поквартально підсумовуванням ФОП по всім категоріям працюючих;
· Заробітна плата виробничих робітників визначається в складі прямих змінних витрат: заробітна плата (основна і додаткова) у розрахунку на одиницю продукції 'на фізичний обсяг випуску продукції в розрахунковому кварталі;
· Фонд оплати праці управлінського, обслуговуючого та збутового персоналу визначається в складі постійних витрат і незмінний для кожного з розрахункових періодів.
Розрахунок податків, що відносяться на фінансові результати наводиться в табл. 12.
Таблиця 12
Розрахунок податків на фінансові результати
Джерело виплати
Податок
Оподатковувана сума
Ставка податку,% в рік
Сума податків, руб.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Відносяться на фінансові результати (балансовий прибуток)
1. Податок на майно підприємств
Середньорічна вартість майна
2
6105
6105
6105
6105
2. Збір на потреби освітніх установ
Розрахунковий фонд оплати праці
1
781
781
781
781
3. Податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної діяльності
Виручка від реалізації продукції
1,5
5930
8302
10674
11860
2.10. Оцінка економічної ефективності проекту
Для створення інформаційної бази оцінки ефективності інвестиційного проекту розраховуються поквартально фінансові результати від реалізації проекту (таблиця 13)

2.10.1. Рух грошових коштів
Таблиця 13
Рух грошових коштів, грн.
Показники
1 рік
2 рік
3 рік
1кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
7 кв.
8 кв.
9 кв.
10 кв.
11 кв.
12 кв.
Власний капітал
566120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+ Банківський кредит
400000
0
0
0
+ Надходження з інших джерел
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Виплати в погашення кредиту
100000
100000
100000
100000
0
0
0
0
0
0
0
0
- Виплати відсотків за кредитами
-25000
-18750
-12500
-6250
0
0
0
0
0
0
0
0
= Чистий грошовий потік від фінансової діяльності (1)
841120
-118750
-112500
-106250
0
0
0
0
0
0
0
0
+ Надходження від реалізації активів
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Витрати на придбання активів
-750520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Витрати на поповнення оборотних коштів
-215600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності (2)
-966120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Виручка від продажів (без ПДВ)
1581361
2213906
2846450
3162723
3514136
3514136
3514136
3514136
3514136
3514136
3514136
3514136
- Поточні витрати (без амортизаційних відрахувань)
-1676366
-2011212
-2413026
-2591610
-2569287
-2792518
-2792518
-2792518
-2792518
-2792518
-2792518
-2792518
- Податки, зараховують на фінансові результати
-12816
-15188
-17560
-18746
-18746
-18746
-18746
-18746
-18746
-18746
-18746
-18746
- Податок на прибуток, збори, платежі
30881
-39998
-94803
-127564
-217261
-163685
-163685
-163685
-163685
-163685
-163685
-163685
+ Надходження від інших видів діяльності
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Чистий грошовий потік від оперативної діяльності (3)
-76940
147509
321061
424802
708842
539187
539187
539187
539187
539187
539187
539187
Баланс готівки на початок періоду (4)
0
-201940
28759
208561
318552
708842
539187
539187
539187
539187
539187
539187
Баланс готівки на кінець періоду
-201940
28759
208561
318552
708842
539187
539187
539187
539187
539187
539187
539187

2.10.2. Розрахунок інтегральних показників ефективності
проектних рішень
Розрахуємо ЧДД для ставок порівняння від 0,1 до 1 на 3 роки, розрахункові дані занесемо в таблицю 14.
Таблиця 14
Розрахунок ЧДД на 3 роки (з першого по дванадцятий квартал)
Е
ЧДД
ЧДД
ЧДД
ЧДД
ЧДД
ЧДД
(Норма дисконту)
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
0,1
-183582
23768
156695
217576
440135
304357
0,3
-155338
17017
94930
111534
190912
111707
0,4
-144243
14673
76006
82922
131798
71610
0,6
-126212
11234
50918
48607
67600
32138
0,8
-112189
8876
35761
30345
37513
15853
1
-100970
7190
26070
19910
22151
8425
ЧДД
ЧДД
ЧДД
ЧДД
ЧДД
ЧДД
ЧДД
7 кв.
8 кв.
9 кв.
10 кв.
11 кв.
12 кв.
Разом
276688
251535
228668
207880
188982
171802
2284504
85928
66099
50845
39112
30086
23143
665974
51150
36536
26097
18641
13315
9510
388014
20086
12554
7846
4904
3065
1916
134656
8807
4893
2718
1510
839
466
35394
4212
2106
1053
527
263
132
-8931
Так як для даного проекту ставка порівняння Е = 0.3, то тоді нас буде цікавити ЧДД при цій ставці. Показником ефективності проекту є співвідношення ЧДД ³ 0. Ця умова виконується і за цим показником проект буде ефективний.

Наступним показником ефективності є період окупності проекту. Його визначають наступним чином:
К - обсяг капиталообразующие інвестицій
Визначимо період окупності для ставок порівняння від 0,1 до 1 на період в 3 роки, розрахунки занесемо в таблицю 15.

Таблиця 15
Розрахунок періоду окупності проекту
ступінь періоду
1-2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
термін окупності проекту
1 рік
2 рік
3 рік
E
1-2 кв
3 кв
4 кв
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
0,1
-159814
-3119
214457
654592
958949
1235637
1487172
1715840
1923720
2112702
2284504
0,25
-143146
-36363
94116
326390
467734
580810
671271
743639
801534
847850
884902
0,3
-138321
-43391
68143
259055
370761
456690
522788
573633
612745
642831
665974
0,4
-129570
-53564
29358
161156
232766
283916
320451
346548
365189
378503
388014
0,6
-114978
-64060
-15453
52148
84286
104372
116926
124772
129676
132741
134656
0,8
-103312
-67551
-37206
308
16160
24968
29860
32579
34089
34928
35394
1
-93780
-67710
-47800
-25649
-17224
-13012
-10906
-9853
-9326
-9063
-8931

Результати розрахунків показали, що при ставці порівняння 0,3 - період окупності проекту буде більше трьох років (див. Табл. 15). За період, що планується два роки, дохід (522788 крб.) По проекту не досягне величини капіталу утворюють інвестицій (966120 крб.). Проект за даним показником буде неефективний, тому що він не витримує темпів знецінення грошових коштів.
Розрахуємо наступний показник - індекс прибутковості проекту.

Індекс прибутковості (І д) характеризує перевищення дохідної частини проекту над інвестиційною частиною. Використовується експертами організацій - позика позичальників (інвесторів) при прийнятті рішення про кредитування.
К - сума капіталу утворюють інвестицій.
Таким чином, дохідна частина виявилася менше інвестиційної частини.
Ще одним показником є ​​внутрішня норма прибутковості.
Внутрішня норма прибутковості (ВНД). Послідовно збільшуючи ставку порівняння Е (норму дисконту) при позитивному значенні ЧДД або зменшуючи при негативному, можна підібрати таке значення Е (норми дисконту) при якій ЧДД = 0.
Величина ставки порівняння Е, при якій чистий дисконтований дохід (ЧДД) звертається в нуль, називається внутрішньою нормою прибутковості (ВНД).
Цей показник найчастіше використовується потенційними інвесторами і кредиторами при виборі альтернативних варіантів вкладення грошових коштів.
ВНД визначається рішенням наступного рівняння відносно невідомої величини Е вн = ВНД:

Внутрішню норму прибутковості доцільно визначати графічним способом, відзначаючи на графіку значення чистого дисконтованого доходу в точках, що відповідають певним значенням Є. (див. рис.1) Як видно з графіка ВНД = 100% (тобто це точка, в якій ЧДД = 0) і в русі грошових коштів негативного балансу не спостерігається.

3. Висновок
У процесі розрахунку курсового проекту я ознайомився з технікою написання бізнес-плану. Він складається з плану виробництва, організаційного плану, юридичного плану, страхування ризиків, фінансового плану. У плані виробництва розглядається все, що стосується виробництва на підприємстві, обсягів виробництва, вибору оптової ціни, підрахунку виручки підприємства. В організаційному плані розкривається кадрова політика підприємства. У юридичному плані - організаційно-правова форма підприємства. Потім у страхуванні ризиків розглядаються можливі ризики, з якими підприємець може зіткнутися в бізнесі і способи зменшення їх наслідків.
Основним пунктом бізнес плану є фінансовий план, в якому йде розрахунок собівартості, визначення прибутку, аналіз ефективності проекту.
Що стосується результатів, які були досягнуті в процесі розрахунку курсового проекту, то тут можна відзначити наступні достоїнства і недоліки:
Вибір оптової ціни виявився дещо невигідним для бізнесу. Оптимальним варіантом оптової ціни є ціна, обрана нижче ставки ціни верхнього придела оптових цін. З цією метою необхідно зниження ціни за рахунок зменшення змінних (або постійних) витрат. Наприклад, можна знизити заробітну плату службовцям фірми або шукати більш вигідних постачальників сировини і матеріалів, а також можливо необхідно підвищувати обсяги виробництва, це в свою чергу неможливо при фіксованих початкових умовах.
На закінчення можна сказати, що проект є неефективним. Про ефективність проекту можна судити за оцінками ефективності. Потенційним інвесторам і кредиторам цей проект буде не вигідний, тому гроші ефективніше буде вкласти в альтернативні джерела доходу.

4. Список використаних джерел
1) Балабанов І.Т. «Основи фінансового менеджменту»: Учеб. посібник. - 3-е изд., Перераб. І доп. М.: Фінанси і статистика, 2001.
2) Буров В.П., Морошкин О.К., Новіков О.К. «Бізнес-план»: Методика складання. М., 1995.
3) Грибалев Н.П., Ігнатьєва І.Г. «Бізнес-план»: Практичний посібник зі створення. СП б., 1994
4) Крилов Е.І., Журавкова І.В. «Аналіз ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства»: Учеб. посібник. М.: Видавництво ПРІОР, 2001
5) Крилова Н.С. «Як писати бізнес-план». М., 1993
6) Фатхутдінов Р.А. Організація виробництва: Підручник .- М.: ИНФРА-М, (Серія «Вища освіта»), 2000.
7) Основи організації виробництва: Підручник / Під. ред. Н. А. ЧЕЧИН. - Самара: Вид - во СГЕА, 1999.
8) Горохів М.Ю., Малєв В.В. Бізнес-планування та інвестиційний аналіз.-М.: Информац.-издат. дім «Філін»., 1998.
9) Станіславчик Є.М. Бізнес - план: Фінансовий аналіз інвестиційного проекту. - М.: «Ось - 89», 2000
10) Горемикін В.А., Бугулов Е.Р., Богомолов А.Ю. Планування на підприємстві: Підручник. М.: Інформаційно - видавничий дім «Філін», 1999р.
11) Чуркін Б.С. Економіка та управління виробництвом: Навч. посібник для студентів - дипломників (ливарне виробництво). - Вид - во УДВП, 1998
12) Могіленський О.П. Економічна оцінка області ефективних господарських рішень: Методичні вказівки до виконання практикуму з дисциплін економіко-організаційного циклу. / Єкатеринбург, УГТУ, 1999

5. Додаток
\ S
Рис.1. Визначення ВНД графічним методом
Директор
Головний бухгалтер
Начальник виробництва
Менеджери зі збуту
Бухгалтер-розраховувач-касир
Змінний майстер
Охорона
Прибиральниця
Слюсар з хутро. і енергоустаткування
Складські робочі


Рис.2. Схема управління персоналом підприємства.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
522.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація виробництва і планування безперервно-потокової лінії для масового виробництва деталей
Організація обліку витрат і калькулювання продукції основного виробництва
Способи виробництва та методи модифікації гумової суміші для виробництва сальника реактивної
Аналіз організації основного виробництва
Організація і планування виробництва для ділянок механічної обробки
Організація підприємства з виробництва рибної консервації
Організація виробництва спеціалізованого ремонтного підприємства
Організація виробництва підприємства громадського харчування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru