Організація і планування виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Московський державний технічний університет ім.Н.Е.Баумана
Конспект лекцій з дисципліни
"Організація і планування виробництва"
Частина I. Інноваційний процес.
Складено: доц., К.т.н. Мазурін Е.Б.,
кафедра ІБМ-2 - "Економіка та організація виробництва"
Москва, 2000 р.

"1-3" ІСТОРІЯ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ......................................... ............ GOTOBUTTON _Toc221619911 _Toc221619911 3
ВСТУП ................................................. .................................................. ........................................ GOTOBUTTON _Toc221619912 _Toc221619912 5
СТРУКТУРА ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ (В ОРГАНІЗАЦІЇ ).......................................... ....................................... GOTOBUTTON _Toc221619913 _Toc221619913 5
Середа ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ............................................... .................................................. ................... GOTOBUTTON _Toc221619914 _Toc221619914 5
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ................................................ .................................................. .................................................. ............ GOTOBUTTON _Toc221619915 _Toc221619915 6
Параметри ринків товарів індивідуального користування та промислового призначення ................................... GOTOBUTTON _Toc221619916 _Toc221619916 6
Фази процесу дослідження ринкових ситуацій ............................................. .................................................. ............... GOTOBUTTON _Toc221619917 _Toc221619917 7
Способи збору ринкової інформації .............................................. .................................................. .................................... GOTOBUTTON _Toc221619918 _Toc221619918 8
Приклади застосування статистичного аналізу .............................................. .................................................. .................... GOTOBUTTON _Toc221619919 _Toc221619919 9
Деякі методи прогнозу ............................................... .................................................. .................................................. .. GOTOBUTTON _Toc221619920 _Toc221619920 10
ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ................................................ .................................................. . GOTOBUTTON _Toc221619921 _Toc221619921 11
РІШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОДУКТОМ ............................................. .................................................. ................................ GOTOBUTTON _Toc221619922 _Toc221619922 11
ОРГАНІЗАЦІЯ НДДКР ................................................ .................................................. .................................................. .............. GOTOBUTTON _Toc221619923 _Toc221619923 12
Загальна технологія проектування ............................................... .................................................. ........................................ GOTOBUTTON _Toc221619924 _Toc221619924 13
Процес проектування по ЕСКД .............................................. .................................................. .......................................... GOTOBUTTON _Toc221619925 _Toc221619925 16
Зміст технологічного контролю ............................................... .................................................. ............................. GOTOBUTTON _Toc221619926 _Toc221619926 17
Конструкторська уніфікація ................................................ .................................................. ................................................. GOTOBUTTON _Toc221619927 _Toc221619927 18
Інтелектуальна власність підприємств ............................................... .................................................. ................. GOTOBUTTON _Toc221619928 _Toc221619928 19
Схема пошуку інформації (пошук літератури за темою )......................................... .................................................. ........ GOTOBUTTON _Toc221619929 _Toc221619929 21
ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА ............................................... .................................................. ... GOTOBUTTON _Toc221619930 _Toc221619930 22
Значення, мета, критерії і зміст технологічної підготовки виробництва (ТПП )................................. GOTOBUTTON _Toc221619931 _Toc221619931 22
Функції технологічної підготовки виробництва .............................................. .................................................. ........ GOTOBUTTON _Toc221619932 _Toc221619932 22
Порівняльний техніко-економічний аналіз та обгрунтування вибору технологічних процесів .............. GOTOBUTTON _Toc221619933 _Toc221619933 22
Організація технологічної підготовки виробництва .............................................. .................................................. GOTOBUTTON _Toc221619934 _Toc221619934 23
Основні напрями прискорення технологічної підготовки виробництва ............................................ ............ GOTOBUTTON _Toc221619935 _Toc221619935 23
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ТЕХНІКИ ............................................. ................................... GOTOBUTTON _Toc221619936 _Toc221619936 24
Завдання і зміст організаційної підготовки виробництва (ОрПП )......................................... ........................ GOTOBUTTON _Toc221619937 _Toc221619937 24
Методи переходу на випуск нової продукції ............................................ .................................................. ..................... GOTOBUTTON _Toc221619938 _Toc221619938 24
Динаміка техніко-економічних показників і планування питомих витрат виробництва в період освоєння нової продукції ................................... .................................................. .................................................. ................................................. GOTOBUTTON _Toc221619939 _Toc221619939 24
Період освоєння нової техніки та економічна ефективність його скорочення ......................................... ......... GOTOBUTTON _Toc221619940 _Toc221619940 25
ПЛАНУВАННЯ НДДКР І ТПП .............................................. .................................................. ................................................. GOTOBUTTON _Toc221619941 _Toc221619941 25
Планування НДР, ДКР, ТПП за нормативами .......................................... .................................................. ........................ GOTOBUTTON _Toc221619942 _Toc221619942 25
Основи мережевого планування ............................................... .................................................. ............................................... GOTOBUTTON _Toc221619943 _Toc221619943 26
ВИБІР МІСЦЬ ДІЯЛЬНОСТІ ............................................... .................................................. ................................................. GOTOBUTTON _Toc221619944 _Toc221619944 29
Критерії вибору ................................................ .................................................. .................................................. ...................... GOTOBUTTON _Toc221619945 _Toc221619945 29
Поняття про генеральний план машинобудівного заводу ............................................ ............................................. GOTOBUTTON _Toc221619946 _Toc221619946 29
Принципи формування виробничої програми .............................................. .................................................. . GOTOBUTTON _Toc221619947 _Toc221619947 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ............................................... ....................... GOTOBUTTON _Toc221619948 _Toc221619948 30

Історія наукової організації виробництва

(Складено за [3])
Єгипет
2000-1500г. до РХ - "Повчання Птаххотена" - деякі уявлення про методи і стилі керівництва, простежуються соціально-психологічні методи управління.
Стародавня Греція
Сократ - підбір кадрів для управлінської діяльності, спільність функцій управління для промисловості, торгівлі, військових дій.
Платон - необхідність поділу праці.
Стародавній Рим
Діоклетіан (284г. по РХ) - лінійна організаційна структура - 101 провінція, 12 дієцезій, 4 регіони.
Європа
1688г. Вобан - робота "Про проведення хронометражу для встановлення відрядної оплати праці".
1700р. Аммонтон - доповідь у Паризькій академії наук "Про експерименти щодо специфічної і дійсної швидкості людей і коней при різних роботах".
1761г. Шувалов П.І. (Керуючий Тульським збройовим заводом) - інструкція, в якій сформульовані принципи взаємозамінності при виробництві озброєння.
1798г. Кулон - доповідь "Про продуктивність людської праці".
Пероні (1708-1794) - опис поділу праці при виробництві шпильок у Легле.
Е. Уїтні (1765-1825) - принцип взаємозамінності при виробництві бавовноочисних машин, розробка методів контролю якості. Перший складальний конвеєр.
1818г. Захава П.Д. (Механік Тульського збройового заводу) - застосував принцип поділу праці в процесі обробки багнета (18 операцій, 11 операцій на спеціалізованому обладнанні).
1832г. Ч. Бебідж (1791-1871) - книга "Економіка машин і виробництва" - організація праці, роль машин у поділі праці, принципи контролю, управління промисловим підприємством.
середина XIX століття - Совєткін Д.К. і Платонов А.П. (Викладачі Імператорського технічного училища) - "Російський метод навчання ремеслам" - поділ виробничого процесу на стандартні, повторювані "операції".
1870р. Вешняков Ф.В. (1828-1903) - книга "Вступ до вишукування, пов'язані з економії наукових та естетичної робіт" (видана французькою мовою в Парижі) - виділення елементів в процесі наукової роботи, складання бібліографічних даних, пошук опублікованих наукових робіт.
1880р. - Заснування ASME - Американське товариство інженерів-механіків.
1886р. - Таун - доповідь на засіданні ASME - ідея про те, що прибуток залежить не стільки від техніки, скільки від способу ведення підприємства та поводження з робітниками.
1895р. Ф. Тейлор (1856-1915) - доповідь на засіданні ASME "Система поштучної оплати" - встановлення точної норми часу, необхідної для виконання роботи (хронометраж). Книга "Наукова організація праці" - поділ праці, стандартизація інструменту, хронометраж, відрядно-прогресивна оплата праці, обгрунтування норми виробітку. Науковий підхід до організації праці.
Ф. Джільбрет (1868-1924) - мікроелементний спосіб нормування.
Г. Гант (1861-1919) - дослідження виробничого процесу в цілому, причини виникнення "вузьких" місць, графічне планування виробничого процесу.
А. Файоль (1841-1925) - теорія адміністрації, функції підприємства, 1916р .-- книга "Загальне і промислове управління".
1900г. Г. Емерсон (1853-1931) - книга "Продуктивність, як підставу для управління та оплати праці", 1912р. книга "Дванадцять принципів продуктивності" (1.Точно поставлені ідеали або цілі. 2.Здравий сенс. 3.Компетентная консультація. 4.Дісціпліна. 5.Справедливий ставлення до персоналу. 6.Бистрий, надійний, повний, точний і постійний облік. 7 . диспетчирування. 8.Норми і розкладу. 9.Нормалізація умов. 10.Нормірованіе операцій. 11.Пісанние стандартні інструкції. 12. Винагорода за продуктивність.).
1902р. Р. Олдс - складальний конвеєр (дерев'яний віз, яка рухалася між рядами робочих, і кожен з них додавав свою деталь).
1904р. - Початок викладання курсу "Організація та обладнання механічних заводів" в Імператорському технічному училищі.
Г. Форд (1863-1947) - вертикальне побудова управління підприємством, стандартизація всіх факторів виробництва, детальна розробка всіх технологічних процесів, синхронізація техпроцесів, максимальне поділ праці, підтримання ритму за допомогою механічного регулятора (конвеєр), звільнення основних виробничих ділянок від підготовки і обслуговування виробництва.
1911р. - Початок викладання курсу "Організація виробництва" в Європі.
1911р. Черновський Н.Ф. - Підручник "Організація промислового підприємства з обробки металів".
К. Адамецкі (1866-1933) - теорія побудови виробничих процесів в часі, графіки руху деталей по операціях, формули для розрахунку виробничого циклу.
1920г. - Створення при ВЦРПС Центрального інституту праці (ЦІТ), який очолював Гаст А.К. (1882-1941)
30-і роки Xx століття - Е. Мейо - Хотторнскій експеримент - ідея "людських відносин" до робітників.
Ерманский О.А. (1866-1941) (зав. кафедрою МВТУ1932г.) - Праці "НОТ і система Тейлора", "Теорія і практика раціоналізації", "Легенда про Форді".
кінець 30-х років Кантаровіч Л.В. (1912-1986) - математичні методи оптимального планування.
1946р. Каценбоген Б.Я. (1897-1956) - державна премія за розробку теорії та методики застосування потокових принципів роботи в серійному виробництві (застосованої в період Великої Вітчизняної війни).
Сатель Е.А. (1885-1968) - комплексне рішення конструкційних, технологічних, організаційних та економічних проблем виробництва.
Етапи розвитку маркетингу. (Складено за [22])
Зараз прийнята наступна періодизація підходів до ринкової комерційної роботи:
1860-ті - 1930-і роки - "Товарна орієнтація", тобто прагнення до поліпшення якості товарів без серйозного врахування потреб (смаків, бажань і т. д.) покупців.
1930-ті - 1950-і роки - "Збутова орієнтація", тобто забезпечення максимізації продажу з допомогою реклами та інших методів впливу на покупця з метою змусити зробити покупку.
1950-ті - 1960-і роки - "Ринкова орієнтація", тобто виділення користуються підвищеним попитом товарів високої якості і забезпечення максимуму продажів саме цих товарів. Вперше з'являються відділи маркетингу.
1960-ті роки по теперішній час - "Маркетингове управління", тобто довгострокове (перспективне) планування і прогнозування, що спирається на дослідження ринку, товару і покупців; використання комплексних методів формування попиту і стимулювання збуту; орієнтація на товари "ринкової новизни" , що задовольняють вимоги ретельно "обчислених" потенційних покупців.

Введення

Структура процесів на підприємстві (в організації)


Функції підприємства (організації):
1. відтворення (основний процес);
2. обслуговування відтворення (допоміжний і обслуговуючий процеси);
3. транспортування (постачання та збут);
4. обмін інформацією з зовнішнім середовищем;
5. захист від зовнішнього середовища;
6. управління.

Середовище функціонування підприємства

(Складено за [2])


Дослідження ринку

(Складено за [2])

Параметри ринків товарів індивідуального користування та промислового призначення

Параметр
Товар ІП
Товар ПН
Структура ринку
Географічна децентралізація
Географічна концентрація
Тип споживача
Масовий
Порівняно невелика кількість
Конкуренція
Множинна
Монополістична
Тип товару
Щодо простої, стандартизований по споживчих властивостей
Технічно складний; як правило, по індівідуальночу еаказу
Потреби покупцю гавкіт, задовольняються товаром
Особисті та сімейні
Виробничі та соціально-економічні
Рішення про купівлю
Приймається особисто в сім'ї, нерідко спонтанно
Приймається обережно, або після обговорення колегіально: число учасників - від З до 7 осіб
Вимоги до сервісу і розподільчої мережі
Важливі, але не завжди вирішальні для покупки
Дуже суттєві і завжди вирішальні для покупки
Мотиви покупки
По перевазі емоційні, вплив раціональних мотивів другорядне
По перевазі раціональні. вплив емоцій мізерно
Вплив реклами
Значне
Незначне
Канали товароруху і збуту
Багатоступінчасті, закінчуються переважно роздрібним торговцем чи універмагом
Короткі, як правило, одно-двоступінчасті. часто прямі: "продавець-покупець"
Джерела, з яких покупець отримує інформацію про ціни
Прейскуранти, рідко переговори з агентом (дилером)
Прейскуранти, комерційні пропозиції, переговори з агентом, переговори безпосередньо з виробником товару

Фази процесу дослідження ринкових ситуацій

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Опис проблеми
Структурування проблеми
Побудова моделі
Визначення мети збору інформації
Формулювання гіпотез
ВИРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ
Побудова проекту дослідження (джерела інформації, хто проводить)
План досліджень (витрати часу, вартість)
Визначення методу збору даних
Вибір і розвиток інструментів збору
Визначення об'єкта дослідження та обсягу вибірки
Претест
Наближений план обробки даних
Розробка детального плану збору даних
ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Організація, проведення та контроль збору даних
Документування
АНАЛІЗ ДАНИХ
Попередня перевірка зібраної інформації
Підготовка до аналізу на ЕОМ
Обробка матеріалу
Інтерпретація результатів
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Підготовка дослідницького звіту
Презентація отриманих результатів
Передача особам, які приймають рішення

Способи збору ринкової інформації

Метод
Визначення
Форми
Економічний приклад
Переваги і проблеми
1.Первічние дослідження
Збір даних при їх виникненні
Спостереження
Планомірний охоплення органами почуттів обставин без впливу на об'єкт спостереження
Польове і лабораторне; з участю спостерігає і без
Іітервью
Опитування учасників ринку та експертів
Письмове, усне, телефонне, вільне, стандар-ване
Панель
Повторюваний збір даних в однієї групи через рівні проміжки часу
Торгова, споживач-ська
Експеримент
Дослідження впливу одного фактора на інший за одночасного контролю сторонніх чинників
Польові, лабораторні
2. Вторинні дослідження
Обробка вже наявних даних

Приклади застосування статистичного аналізу

Метод
Типова постановка питання
Регресійний аналіз
Як зміниться обсяг збуту, якщо витрати на рекламу скоротяться на 10%?
Яка буде ціна на продукт у наступному році?
Як впливає обсяг інвестицій в автомобільній промисловості на попит на сталь?
Варіаційний аналіз
Чи впливає вид упаковки на розміри збуту?
Чи впливає колір рекламного оголошення на кількість людей, що згадали рекламу?
Чи впливає вибір шляху збуту на величину продажів?
Дискримінаційний
За якими ознаками курці відрізняються від некурящих?
аналіз
Які характеристики працівників служби збуту найбільш істотні для їх розподілу на процвітаючих і невдах?
Чи можна певної людини, враховуючи його вік, дохід, освіту, вважати досить надійним для видачі кредиту?
Факторний аналіз
Чи можна редукувати безліч факторів, які покупці автомобілів вважають важливими, до невеликого числа?
Як можна описати різні марки автомобілів з точки зору цих факторів?
Кластер-аналіз
Чи можна клієнтів розділити на групи по їх потребам?
Чи має газета різні типи читачів?
Як можна класифікувати виборців по тому, як вони цікавляться політикою?
Багатомірне
Наскільки продукт відповідає "ідеалу" споживачів?
шкалювання
Який імідж має підприємець?
Як змінилося ставлення споживачів до продукту протягом ряду років?

Деякі методи прогнозу


Метод
Визначення
Форми, діапазон
Економічний приклад
Переваги і проблеми
1. Колі-четв-тивні методи прогнозу
Оцінка майбутнього на основі минулих даних за допомогою статистичних методів
Коротко-та середньострокові
Отримання кількісних даних на майбутнє Опора на минулі дані. Необхідно сильне структурування проблеми
Екстрапо-ляція тренду
Проекція даного тимчасового ряду в майбутнє
Короткострокові
Розвиток збуту або прибули для певного проміжку часу
Невисокі витрати, швидке отримання даних. Різкі зміни тренду. Низький потенціал раннього виявлення
Прогнози на основі індика-торів
Оцінка ходу розвитку процесу, мало залежить від підприємця, на базі однієї або багатьох передумов
"
В основному застосовується в галузях, що виготовляють засоби виробництва; оцінка надходження замовлень на основі аналізу інвестиційного клімату і надходження замовлень у галузях, які споживають продукцію
Більш раннє виявлення зміни тренда, ніж при екстраполяції Труднощі в знаходженні відповідних індикаторів. Стабільність зв'язків між індикаторами
Регресія-ційний аналіз
Метод визначення напрямку і сили зв'язку між незалежними і залежною змінними
Проста і многофак-уторована регресія. Економетрія-етичні моделі. Коротко-строкові
Оцінка частки ринку (залежна змінна) при різних витратах на рекламу і ціною (незалежні змінні)
Невисокі витрати Взаємозалежність незалежних змінних
2. Качест-ються методи прогнозу
Оцінка, словесне формулювання майбутнього за допомогою людських знань і інтуїції. Як правило, оцінки експертів
Від середньо-строкових до довгострокових
Підходить для комплексних, погано структуровані проблем. Немає необхідності в числовому виразі вихідних даних. Обмежена об'єктивність і надійність
Дельфі-метод
Форма опитування експертів, при якій їх анонімні відповіді збираються протягом кількох турів і через ознайомлення з проміжними результатами отримують групову оцінку цікавить процесу
Довгострокові
Виробництво, збут галузі при різних величинах факторів, що впливають, наприклад прогресу міжнародного поділу праці, зміни суспільних норм поведінки
Наочність результатів, залучення експертів з проблеми, анонімність учасників негнучка методика, висока потреба в часі, тенденція до консервативними оцінками, технічні зміни особливо непередбачувані
Сценарії
Передбачення розвитку і майбутнього стану чинників, що впливають на підприємство і визначення можливих дій підприємця
"
Дослідження типу: - автомобіль90-х років-майбутнє комунікаційної техніки - майбутнє європейських космічних досліджень
Підходить для дуже комплексних проблем типу генерації ідей нових продуктів або структурування стратегічного планування диверсифікації Висока частка суб'єктивних оцінок, утруднена перевірка процесу

Інноваційний процес


Під інновацією розуміється введення нових продуктів. Справжні інновації або пропонують нове рішення споживчої проблеми, чи задовольняють потребу, для якої раніше не було ніякого товару.
Під варіацією продукту розуміється свідоме зміна його параметрів, причому старий продукт виключається з виробничої програми.
Під диференціюванням розуміється модифікація наявного продукту, що приводить до появи поряд зі старим нового виробу.

РІШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОДУКТОМ

(Складено за [2])
Фаза
Заходи, методи, джерела
1. Пошук ідей
2.Селекція
3.Аналіз
4.Развитие продукту
5. Тести
6. Вихід на ринок
Аналіз потреб та діяльності конкурентів, досвід зовнішньої служби і результати випробування товарів; творчі методи
Перевірка ідей з допомогою оцінної матриці, профільної шкали або бальних оцінок
Аналіз економічності за допомогою інвестиційних розрахунків; аналіз собівартості, прибутку та покриття витрат
Розвиток концепції продукту, опису продукту або прототипу
Перевірка результатів фази 4 за допомогою тесту ринку, панелі, тесту концепції і т. д.

Організація НДДКР

Наукова (науково-дослідна) діяльність - діяльність, спрямована на одержання і застосування нових знань, у тому числі:
фундаментальні наукові дослідження - експериментальна чи теоретична діяльність, спрямована на одержання нових знань про основні закономірності будови, функціонування і розвитку людини, суспільства, навколишнього природного середовища;
прикладні наукові дослідження - дослідження, спрямовані переважно на застосування нових знань для досягнення практичних цілей і вирішення конкретних завдань.
Науково-технічна діяльність - діяльність, спрямована на отримання, застосування нових знанні для вирішення технологічних, інженерних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших проблем, забезпечення функціонування науки, техніки і виробництва як єдиної системи.
Експериментальні розробки - діяльність, яка заснована на знаннях, набутих в результаті проведення наукових досліджень або на основі практичного досвіду, і спрямована на збереження життя і здоров'я людини, створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв. послуг, систем чи методів та їх подальше вдосконалення.
Науковий і (або) науково-технічний результат - продукт наукової та (або) науково-технічної діяльності, що містить нові знання або рішення і зафіксований на будь-якому інформаційному носієві.
Наукова та (або) науково-технічна продукція - науковий і (або) науково-технічний результат, у тому числі результат інтелектуальної діяльності, призначений для реалізації.
Наукові організації поділяються на науково-дослідні організації, наукові організації освітніх установ вищої професійної освіти, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, проектно-технологічні та інші організації, що здійснюють наукову і (або) науково-технічну діяльність.

Області, зміст і предмет НДДКР (складено за [8])

НДДКР
Дослідження
Розробки (проекти)
Області
Фундаментальні дослідження
Цільові досліджень-ня
Нові розробки
Модифікованого-ції
Випробування про-ня
Зміст
Роботи, за яким на момент постановки завдання ще не ясні можливі області використан-ня
Роботи з цільовою постанов-кою завдання, "рішення науково-технічної проблеми"
Роботи з перенесення результатів досліджень в область господарського "рішення виробничої і збутової проблеми, прототип"
Роботи по виробництву ринково зрілої "нульовий серії"
Предмет
Фундаментальні знання
Продукти, технології, можливості застосування

Алгоритм проведення НДР (приклад) (складено за [8])

Збір інформації про реальний процес
Уявне представлення фізики процесу
Визначення мети дослідження
Схематизація процесу
Змістовне опис матмоделі процесу
Підбір та отримання експериментальних даних
Розробка матмоделі процесу
Розробка моделюючого алгоритму і програм
Перевірка адекватності
Дослідження процесу на моделі
Аналіз отриманих даних
Застосування отриманих даних

Загальна технологія проектування

(Складено за [4])
Проектування - Інженерна діяльність, спрямована на створення нових об'єктів, машин, методів, процесів. Проектування - творчий процес створення нового.
Найбільш вдалим можна вважати наступне визначення:
"Проектування можна розглядати як цілеспрямовану послідовність актів прийняття проектних рішень, що приводить до побудови опису проектованого об'єкта із заданим ступенем деталізації" [5]. Під описом проектованого об'єкта слід розуміти документацію, представлену як у текстовому, так і в графічному і символьному вигляді.
Логічна схема проектування (логічний граф) - схема, яка відображає черговість виконання проектних процедур і операції.
Проектна процедура - сукупність дій, в результаті виконання якої приймається якийсь проектне рішення.
Проектне рішення - проміжне або кінцеве опис об'єкта проектування, необхідне і достатнє для розгляду і визначення подальшого напрямку або закінчення проектування.
Проектна операція - дія або сукупність дій, що складали частину проектної процедури, алгоритм яких залишається незмінним для ряду проектних процедур.
Технологія проектування - апробована послідовність дій, операцій і процедур, що дозволяла технічно виконати проектування заданого об'єкта. Розрізняють два види процесів проектування:
1) виконуються відповідно до заданої технологією проектування;
2) виконуються при відсутності (повному або частковому) методики і алгоритмів проектування.
Складові процесу проектування: аналіз, синтез, формальна перевірка або інформаційна оцінка запропонованих рішень - незалежні (інваріантні) по відношення до об'єкту проектування.
Стратегія проектування - принцип, покладений в основу розробки послідовності проектних операцій, обираних проектувальником з метою вирішення поставленої або сформульованої технічної задачі. При цьому використовуються відомі і знову розробляються методи і алгоритми проектування.

ТЗ
ТЗ
Етап 1
Етап 1
Етап 2
Етап 2
Етап 3
Продовжувати або повернутися
Етап 4
Етап 3
Лінійна стратегія
Циклічна стратегія
Етап 1
Паралельні етапи
Вирішити, що робити на етапі 1
Виконати етап 1
Етап 2 а
Етап 2 б
Етап 2 в
Результат
етапу 1
Етап 3
Етап вибору
Вирішити, що робити на етапі 2
Виконати етап 2
Обрання 4 або 5
Конкуруючі етапи
Результат
етапу 2
Етап 4
Етап 5
Вирішити, що робити на етапі 3
Виконати етап 3
Етап 6
Розгалужена стратегія Адаптивна стратегія

Основні стадії і процедури загальної технології проектування

I. Формулювання задачі проектування: визначення напряму пошуку рішення.
II. Вибір і оптимізація шляхи вирішення завдання.
III. Інженерний синтез (моделювання в оптимізація); ескізне проектування, оцінка проекту, прийняття рішення.
IV. Технічне проектування, виготовлення робочої документації; оцінка проекту, прийняття рішення.
V. Перевірка та обгрунтування рішення (наприклад, за допомогою випробувань експериментальних зразків); уточнення рішення задачі і корекція технічної документації.


1 - визначення потреби в об'єкті проектування, дослідження і прогнозування умов функціонування проектованого об'єкта;
2 - загальна і приватна формулювання завдання, пошук рішення;
3 - аналіз альтернативних рішень задачі, оптимізація обраного рішення:
4 - попереднє проектування, опис функціонування об'єкта, розробка його структури;
5 - обгрунтування і вибір елементної бази та комплектуючих, оцінка матеріальних, енергетичних і трудових витрат для створення об'єкту;
6 - розробка економічних показників і показників ефективності:
7 - ескізне проектування;
8 - відпрацювання ескізного проектування на моделях або експериментальних зразках;
9 - зашита ескізного проекту з пояснювальною запискою і ескізної технічною документацією, прийняття рішення по проекту;
10 - детальне проектування окремих фрагментів вузлів та елементів;
11 - загальна компоновка проекту, відпрацювання структурних, конструкторських і технологічних рішень;
12 - випуск і перевірка комплексу технічної документації;
13 - патентний аналіз окремих прийнятих рішень;
14 - оцінка проекту, узгодження технічних завдань з виконавцями;
15 - складання кошторисної вартості реалізації проекту;
16 - захист технічного проекту з комплексом технічної документації, прийняття рішення щодо реалізації проекту;
17 - створення моделі об'єкта, побудову досвідченого зразка;
18 - розробка програми випробувань дослідних зразків;
19 - проведення випробувань дослідних зразків;
20 - оформлення результатів випробувань і досліджень;
21 - аналіз результатів випробувань і досліджень, уточнення характеристик об'єкта, переконструирование "слабких" ланок і коректування технічної документації;
22 - розробка робочої документації, технічних описів та інструкцій з експлуатації;
23 - оформлення патентних або заявочних матеріалів;
24 - остаточне затвердження проекту.

Процес проектування по ЕСКД

(Складено за [9])
Стадія розробки
Етапи виконання робіт
Технічна пропозиція
Підбір матеріалів.
Розробка технічної пропозиції.
Розгляд та затвердження технічної пропозиції
Ескізний проект
Розробка ескізного проекту. Виготовлення та випробування макетів (при необхідності).
Розгляд та затвердження ескізного проекту.
Технічний проект
Розробка технічного проекту. Виготовлення та випробування макетів (при необхідності).
Розгляд та затвердження технічного проекту.
Робоча конструкторська документація:
а) дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного (масового) або одиничного виробництва (крім разового виготовлення)
Розробка конструкторської документації, призначеної для виготовлення та випробування дослідного зразка (дослідної партії), без присвоєння літери.
Виготовлення і попередні випробування дослідного зразка (дослідної партії).
Коригування конструкторської документації за результатами виготовлення і попередніх випробувань дослідного зразка (дослідної партії).
Приймальні випробування дослідного зразка (дослідної партії).
Коригування конструкторської документації за результатами приймальних випробувань дослідного зразка (дослідної партії).
Для виробу, що розробляється на замовлення Міністерства оборони, при необхідності, - повторне виготовлення та випробування дослідного зразка (дослідної партії) з документації та коригування конструкторських документів.
б) серійного (масового) виробництва
Виготовлення та випробування установчої серії по документації. Коригування конструкторської документації за результатами виготовлення і випробування установчої серії, а також обладнання технологічного процесу виготовлення виробу.
Для виробу, що розробляється на замовлення Міністерства оборони, при необхідності, - виготовлення та випробування головної (контрольної) серії та відповідне коригування документів.

Зміст технологічного контролю

(Складено за [9]))
Стадії розробки
Що перевіряється
Технічна пропозиція
Правильність вибору варіанта конструктивного рішення відповідно до вимог технологічності
Ескізний проект
Правильність вибору принципової схеми конструкції, що забезпечує простоту компоновки вироби і технологічність
Раціональність конструктивних рішень з точки зору простоти виготовлення
Забезпечення наступності конструкції
Правильність розчленування вироби на складові частини, що забезпечують зручність обслуговування, монтажу і регулювання
Встановлення номенклатури основних марок матеріалів і відповідність цих марок встановленим переліком
Можливість застосування раціональних методів обробки для найбільш складних деталей
Технічний проект
Можливість проведення збирання і контролю виробу і його основних складових частин незалежно і паралельно
Зручність і доступність місць збирання
Можливість виключення або доведення до мінімуму механічної обробки при складанні
Можливість забезпечення необхідної взаємозамінності складальних одиниць і деталей
Вибір елементів конструкції складальних одиниць (основних складових частин) з точки зору їх технологічності
Технічний проект
Оптимальність номенклатури контрольованих параметрів, а також методів і засобів їх контролю
Можливість застосування стандартизованих методів виконання та контролю
Робоча документація
На стадії розробки робочої документації перевіряють дані, зазначені для технічного проекту, а також:
технологічність деталей залежно від технологічності складальних одиниць;
технологічність збірки як виробу в цілому, так і його складових частин (у тому числі зварних конструкцій);
технологічність механічно оброблюваних, литих, горячештампуемих, холодноштампуемих і термічно оброблюваних деталей;
можливість поділу складальної одиниці на складові частини, складання яких доцільно проводити паралельно;
наявність складальних баз;
зручність складання та розбирання;
можливість зменшення кількості та обсягу прігоночних операцій

Конструкторська уніфікація.

(Складено за [1])
Конструкторська уніфікація - сукупність заходів щодо усунення необгрунтованого різноманіття типів і конструкцій виробів, форм і розмірів деталей і заготовок, марок і профілів матеріалів.
Стандартизація - встановлення і застосування правил з метою упорядкувати діяльність у певній галузі на користь та за участю всіх зацікавлених сторін, зокрема для досягнення загальної оптимальної економії при дотриманні функціональних умов і вимог техніки безпеки.
Уніфікованими вважають широко використовувані деталі і вузли, які не ввійшли в стандарти.
Запозиченими називають деталі і вузли, раніше спроектовані як оригінальні для конкретного виробу або вузла та застосовуються у двох і більше виробах.
Параметричний ряд представляє собою сукупність машин, вузлів, агрегатів, приладів одного експлуатаційного призначення (аналогічних але кінематиці, схемам, робочому процесу), але різних типорозмірів, яка підпорядковується певному закону зростання (зменшення) значень головного параметра.
Конструктивно-уніфікований ряд - це сукупність машин (елементів) одного і того ж або подібного функціонального призначення, побудована на основі конструктивної спільності структурних складових виробу.
Агрегатування і блочно-модульний метод конструювання - створення виробів шляхом їх компонування з обмеженого числа уніфікованих або стандартних елементів, модулів, блоків однакового або різного призначення.

Коефіцієнти уніфікації.

Коефіцієнт стандартизації за ГОСТ:

де: N ГОСТ - кількість деталей по ГОСТ; N заг. - загальна кількість деталей.
Коефіцієнт наступності:

де: N пр. - кількість деталей немодифікованих.
Загальний коефіцієнт конструктивної уніфікації:

де: Nост - галузевий стандарт; Nст.пр. - стандарт підприємства.
Коефіцієнт конструктивної уніфікації по трудомісткості:

де: t уніф - трудомісткість виготовлення уніфікованих деталей; t пр - трудомісткість виготовлення деталей на підприємстві.
Коефіцієнт конструктивної уніфікації за масою:

де: M уніф. - маса уніфікованих деталей; M заг. - маса вузла (машини).
Коефіцієнт уніфікації конструктивних елементів:

де: N общ.к.е. - загальна кількість конструктивних елементів у машині (вузлі).
Коефіцієнт наступності (для машин):

де: N пр.маш. - кількість немодифікованих деталей в машині; N общ.дет. - загальна кількість деталей (крім покупних і комплектуючих).

Інтелектуальна власність підприємств

Інтелектуальна власність - виняткове право фізичної або юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, продукції, виконуваних робіт або послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування тощо).
Промислова власність - об'єкти охоронюваних прав, що виникають з моменту обов'язковій державній реєстрації.
Об'єкти авторських і суміжних прав - вид інтелектуальної власності, права на яку виникає з моменту заяви про його створення.
Об'єкт інтелектуальної власності - результати творчої діяльності та права на них (ОІВ).
"Ноу-хау" - це знання та досвід технічного і управлінського характеру, що представляє комерційну або службову таємницю і приносить дохід або іншу користь.
Ліцензійний договір - угода про передачу правовласником на ОІВ права на використання об'єкта інтелектуальної власності, в обсязі передбаченому договором, іншій особі, причому останній приймає на себе обов'язок вносити правовласнику обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором.
Ліцензійна винагорода - платежі за надання прав на використання інтелектуальної власності, яка є предметом ліцензійної угоди.
Паушальний платіж - твердо зафіксована сума винагороди за надані за ліцензійним договором права на використання об'єктів інтелектуальної власності, незалежно від фактичних розмірів реалізованої ліцензійної продукції (послуг).
Ліцензія проста (невиключна) - договір, що передбачає передачу ліцензіату прав на використання ОІВ із збереженням за ліцензіаром право на використання та права видачі ліцензії іншим особам.
Ліцензія виняткова - договір, що передбачає передачу ліцензіату прав на використання ОІВ із збереженням за ліцензіаром права на використання, але без збереження права видачі ліцензій іншим особам за способами, термінів і територіям використання встановленим у договорі.
Ліцензія повна - договір, що передбачає передачу ліцензіату прав на використання ОІВ без збереження за ліцензіаром права на використання та права видачі ліцензій іншим особам за способами, термінів і територіям використання, встановленим у договорі.
Контрафактна продукція - продукція, на якій незаконно використовуються позначення або його частини (товарні знаки, фірмові найменування тощо) відомих фірм і товарів з метою ввести споживачів в оману.
До корисних моделей відноситься конструктивне виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових частин.
До промислових зразків ставиться художньо-конструкторське рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд.
Товарний знак і знак обслуговування - це позначення (словесні, образотворчі, об'ємні), здатні відрізняти відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг інших юридичних або фізичних осіб.
Найменування місця походження товару - це назва країни, населеного пункту, місцевості або іншого географічного об'єкта (далі - географічний об'єкт), що використовується для позначення товару, особливі властивості якого виключно або головним чином визначаються характерними для даного географічного об'єкта природними умовами чи людськими факторами або природними умовами і людськими чинниками одночасно. Найменуванням місця походження товару може бути історична назва географічного об'єкта.
Винаходу надається правова охорона, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.
Корисної моделі надається правова охорона, якщо вона є новою і промислово придатною.
Промисловому зразку надається правова охорона, якщо він є новим, оригінальним і промислово придатним.
Об'єкти інтелектуальної власності (складено за [12, 13, 14])
ОІВ, що охороняються патентами і свідоцтвами, що видаються Патентним відомством і Держкомісією РФ:
ОІВ, що охороняються авторським правом і за бажанням правовласника, свідоцтвами, що видаються органом уповноваженим державою:
Об'єкти авторського права або суміжних прав:
Ноу-хау, підтверджені документами підприємства (організації):
винаходи;
промислові зразки;
корисні моделі;
товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів;
селекційні досягнення.
програми для ЕОМ і бази даних;
топологія інтегральних мікросхем.
твори науки, літератури і мистецтва.
результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних і виробничих робіт;
конструкторська, технологічна, проектна, економічна, юридична та інша документація, призначена до використання у виробництві та реалізації товарів і послуг;
незапатентовані винаходи, формули, рецепти, склади, розрахунки, дослідні зразки, результати випробувань і дослідів;
системи організації виробництва, маркетингу, управління якістю продукції і послуг, системи управління кадрами, фінансами, політикою капіталовкладень;
виробничий досвід і навчання персоналу.

Схема пошуку інформації (пошук літератури по темі)

(Складено за [6])
Що шукати?
Де шукати?
Як шукати?
Результат пошуку
Формулювання теми пошуку (вміст)
Бібліотечні каталоги, картотеки
Вибір заголовок документа
Визначити інформаційну цінність документа
Встановлення вимозі до змісту документів
Покажчики бібліографічних посібників
Ознайомитися з анотацією або рефератом документа
Відсів документа
Встановлення меж пошуку (хронологічні, мовні)
Видання ВІНІТІ:
РЖ, ЕІ, СІ
підсумки науки і техніки
Уточнити бібліографічний опис документів, відібраних для вивчення.
ГОСТ 7.1-84
Визначення інформаційних виданні за темою
Видання реєстраційної бібліографії:
книжкова літопис, літопис журнальних статей
Вимога до бібліотеки. Замовлення по МБА
Організація особистої картотеки обліку вивченої літератури
Інформаційні видання неопублікованих документів (звіти НДР, алгоритми і програми)
Інформаційні видання:
ВНДІПО ВНИИКИ, ВНІІПМ
Інформаційні видання зарубіжних джерел

Технологічна підготовка виробництва

(Складено за [1, 11])

Значення, мета, критерії і зміст технологічної підготовки виробництва (ТПП)

Мета - проектування та освоєння нових і вдосконалення діючих технологічних процесів виготовлення виробів та їх частин, а також створення передумов для впровадження прогресивних методів і форм організації виробництва і праці, механізації та автоматизації виробничих процесів.
Критеріями досягнення мети є зведення до мінімуму витрат на ТПП і тривалості циклу підготовки, освоєння і випуску виробів.
Стадії розробки документації:
- Технічне завдання;
- Технічний проект;
- Робочий проект.

Функції технологічної підготовки виробництва

· Відпрацювання конструкції виробу і деталей на технологічність;
· Розробка міжцехових технологічних маршрутів;
· Розробка технологічних процесів (з встановленням поопераційних норм часу та розрахунком норм витрати матеріалів);
· Проектування та виготовлення засобів технологічного оснащення;
· Вивірка, налагодження та впровадження у виробництво розроблених технологічних процесів;
· Метрологічна експертиза результатів реалізації функцій ТПП.
Все різноманіття процесів виробництва ГОСТ 14302-73 і ГОСТ 14316-75 зводять до трьох видів: одиничного, типового і групового.
Рівень оснащеності визначається за допомогою коефіцієнта оснащеності технологічних процесів Кос
K oc = Q o. O / Q Д,
де Q o. o - загальна кількість типорозмірів оснастки, що застосовуються на підприємстві при виготовленні вироби; Q Д - число деталей виробу, що виготовляються на підприємстві.
Технологічна підготовка виробництва завершується вивірянням, налагодженням та впровадженням у виробництво розроблених технологічних процесів.
Крім розглянутих до числа обов'язкових функцій ТПП відносяться рішення задач з техніко-економічного обгрунтування проектованої технології та обладнання. виробничих систем.

Порівняльний техніко-економічний аналіз та обгрунтування вибору технологічних процесів

До приватних показників відносяться: витрата матеріалів, палива та електроенергії; трудомісткість виготовлення (складання); використання устаткування по потужності і за часом; використання технологічного оснащення.
Узагальнюючими є показники технологічної або повної собівартості, а також терміни окупності спеціального технологічного оснащення.

Організація технологічної підготовки виробництва

У залежності від:
застосовується:
складності виробів,
централізована,
обсягів випуску,
децентралізована,
сформованих традицій.
змішана система організації служб технологічної підготовки.
одиничне
маршрутні карти на деталь (складальну одиницю) з переліком операцій технологічного процесу, обладнання та інструменту,
дрібносерійне
застосовуваних на кожній з них.
великосерійне
операційні карти з операційним ескізом обробки (складання).
масове
Крім перерахованого вище, розробляють інструкційні карти по кожному окремому переходу. У картах технологічного процесу складання (у цілому на складальну одиницю або для окремих операцій) наводять перелік входять у складання деталей.
У серійному і масовому виробництві розрізняють два етапи освоєння виробництва: виготовлення та випробування установчої (1-й етап) і головний (2-й етап) серій виробів.

Основні напрями прискорення технологічної підготовки виробництва

1) Відомості до мінімуму обсягу виправлень, внесених в технологічну документацію;
2) паралельного виконання робіт по ТПП і завершального етапу КПП, а також окремих етапів ТПП;
3) уніфікації технологічних процесів;
4) використання типових технологічних нормалей на всі геометричні елементи конструкції;
5) уніфікації і стандартизації технологічного оснащення;
6) створення і використання групової бистропереналажіваемой оснащення;
7) створення предметно-і подетально-спеціалізованих цехів і ділянок, групових потокових ліній, гнучких автоматизованих ліній, що забезпечують видачу заданих програмою кінцевих продуктів (деталей, складальних одиниць, виробів);
8) механізації та автоматизації ТПП.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ТЕХНІКИ

(Складено за [1])

Завдання і зміст організаційної підготовки виробництва (ОрПП)

Мета - забезпечення повної готовності виробництва до випуску продукції встановлених якості і кількості. Критеріями досягнення мети є: вихід на заплановані для серійного виробництва техніко-економічні показники; зменшення витрат усіх ресурсів на реалізацію процесу освоєння виробництва нових виробів (ОНТ); скорочення циклу ОрПП і ОНТ.
Чотири функціональних блоки завдань:
· Планові,
· Забезпечують,
· Проектні
· Завдання перехідного періоду.

Методи переходу на випуск нової продукції

Припинення випуску застарілих виробів, освоєння і розгортання випуску нової продукції і складають процес переходу на випуск нової продукції.
основні методи переходу:
послідовний,
паралельний,
паралельно-послідовний.
У всіх випадках завершенням освоєння виробництва нових виробів вважається досягнення заданого обсягу випуску і сталих нормативних значень основних техніко-економічних показників виробництва.

Динаміка техніко-економічних показників і планування питомих витрат виробництва в період освоєння нової продукції

Залежність витрат від порядкового номера освоюваного вироби може бути описана у вигляді степеневої функції
A i = a i N i - b,
де A i - питомі витрати (трудомісткість, матеріаломісткість, собівартість і т.п.) на виготовлення одиниці виробу i-го найменування з порядковим номером N i в сумарному обсязі випуску, а i - витрати на виготовлення виробу з N i = 1; b - показник ступеня, що характеризує крутизну залежності A i = f (N i).
Для планування рекомендується будувати криві освоєння від відомого (заданого) кінцевого значення питомих витрат А k, яке повинно бути досягнуто при сталому серійному випуску нових виробів:
А = А k (N k / N) b = A k (N / N k)-b.

Криві освоєння:
1-b = 0,514; K oc = 0,7; 2 - b = 0,32; Кос = 0,8; 3-b = 0,15; Кос = 0,9
Зміна витрат на виробництво в процесі освоєння вироби

Період освоєння нової техніки та економічна ефективність його скорочення

Тривалість періоду освоєння нової техніки Т осв, - період часу від початку освоєння вироби до досягнення нормативного рівня витрат, характерного для сталого серійного виробництва.
Основними напрямками скорочення T осв є:
1) вдосконалення конструкції виробів, перш за все підвищення рівня технологічності та уніфікації;
2) типізація технологічних процесів та технологічного оснащення, особливо за рахунок розширення застосування групових процесів і оснащення;
3) підвищення рівня спеціалізації виробничих процесів і вдосконалення на цій основі виробничої структури підприємства;
4) підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих процесів, головним чином за рахунок створення і широкого впровадження верстатів з ЧПК і роботизованих комплексів;
5) підвищення гнучкості виробництва;
6) вдосконалення матеріально-технічного постачання;
7) підвищення кваліфікації працівників та прискорене навчання їх прийомам виконання нових операцій;
8) вдосконалення нормативної бази планування та економічного стимулювання прискореного освоєння нової техніки;
9) підвищення показників техніко-організаційного рівня виробництва.

Планування НДДКР та ТПП

Невизначеність у сфері НІОКР існує щодо:
а) виду необхідної діяльності і потрібного часу;
б) обсягів витрат, необхідних для отримання позитивного або негативного результату;
в) самої можливості та обсягів комерційного використання результатів НДДКР.

Планування НДР, ДКР, ТПП за нормативами

Розрахунок циклу стадії проведення робіт з урахуванням встановленої трудомісткості робіт:
,
де: t ст i - трудомісткість стадії (етапу), чол-год; до дв i - коефіцієнт, що враховує додаткові витрати часу на узгодження, затвердження, внесення змін в технічну документацію та інші роботи, не передбачені нормативами (до дв = 1,1 -1,5); Р раб i - кількість працівників, що одночасно виконують дану стадію (етап); Т зм - тривалість зміни; до вн i - коефіцієнт, що враховує виконання норм (при відрядних формах оплати праці).
Виконання комплексу робіт
Послідовний метод:
,
де: u - число стадій (етапів).
Паралельно-послідовний метод:
,
де: к пар - середній коефіцієнт паралельності виконання стадій (етапів) (до пар = 0,3-0,7).
Розрахунок трудомісткості:
Т = Т о (1 + К н + К сл),
де: Т о - сумарна трудомісткість аналогічних робіт; К н, К сл - коефіцієнти новизни і складності даного виду робіт.

Основи мережевого планування

I. Основні терміни та визначення.
Графом називається безліч точок (вершин) {P 0, P 1, ..., P n} і безліч орієнтованих дуг {(P i, P j)}, що з'єднують деякі пари цих точок; при цьому дуга (P i, P j ) має початок у P i і кінець в P j. На схемі дугу (P i, P j) позначають у вигляді спрямованого відрізка.
Мережевий графік (стрілочна діаграма, мережева модель, логічна мережа) - наочне зображення проекту у вигляді графа, що відображає технологічну взаємозв'язок між роботами.
Роботами називаються будь-які процеси, дії, що призводять до досягнення певних результатів (подій). Робота - це трудовий процес.
Подіями називаються результати виконаних робіт або вони показують факт отримання роботи. Подія не є процесом, який не має тривалості в часі, воно "здійснюється".
Три види роботи:
а) Дійсна робота - процес, що вимагає витрат часу і ресурсів (енергетичних, трудових, фінансових тощо).
б) Очікування - робота, яка вимагає витрат часу, але не вимагає ресурсів.
в) Фіктивна робота - не вимагає ні витрат часу, ні ресурсів. Показує логічний зв'язок між окремими роботами, тобто залежність початку однієї або декількох робіт від інших.
Кодування подій:
i - початкова подія;
j - кінцева подія;
I - вихідне подія;
C - завершальна подія.
II. Правила побудови мережевої моделі.
1)
2)

3)

4) Усі роботи в мережевому графіку повинні бути простими (тобто тільки виконання всієї роботи може спричинити за собою початок виконання наступних).
5)

6)

7) У мережі не повинно бути замкнутих контурів і глухих кутів.
8)

Ш. Параметри мережевої моделі.
Будь-яка послідовність робіт в мережевому графіку, в якій кінцева подія однієї роботи співпадає з початковим подією наступної за нею роботи, називається шляхом.
Розрізняють наступні шляхи:
1. Повний шлях - від вихідної події до кінцевого (IJ).
2. Шлях, що передує даній події - від вихідного до даного (Ii (j)).
3. Шлях, наступний за даними подією - від даної події до кінцевого (i (j)-C).
4. Шлях між подіями i і j - між двома будь-якими проміжними подіями (ij). Тривалість роботи ij дорівнює t ij.
5. Критичний шлях - між вихідним і завершальним подією, що має найбільшу тривалість (повний шлях з максимальною тривалістю) (IC) max.
Ранній термін звершення події - максимальний шлях, що передує даній події: T р i = t [L (I, i) max].
Пізній строк звершення події - різниця між критичним шляхом і максимальним шляхом, наступним за даними подією: T п i = t (L кр) - t [L (i, C) max].
Ранній термін початку ij роботи:
T пн ij = T р i.
Пізній термін початку ij роботи:
T пн ij = T п j - t ij.
Ранній термін закінчення ij роботи:
T ро ij = T р i + t ij.
Пізній термін закінчення ij роботи:
T за ij = T п j.
Резерв події -
R i = T п i - T р i
Резерв шляху -
R L = t (L кр) - t (L i);
тут t (L i) - тривалість цього шляху.
Повний резерв - максимальна кількість часу, на який можна збільшити тривалість даної роботи, не змінюючи при цьому тривалості критичного шляху: R п ij = T п j - T р i - t ij.
Вільний резерв - максимальна кількість часу, на яке можна збільшувати тривалість даної роботи, не змінюючи при цьому ранніх термінів початку наступних за нею робіт: R з ij = T р j - T рi - t ij.
Незалежний резерв - максимальна кількість часу, на який можна збільшити тривалість даної роботи, за умови, що всі попередні роботи мають пізній термін закінчення, не змінюючи при цьому ранніх термінів початку наступних за нею робіт: R н ij = T р j - T п i - t ij.
Коефіцієнт напруженості - характеризує напруженість термінів виконання робіт. Його величина показує, наскільки вільно можна розташовувати наявними резервами. Чим більше коефіцієнт напруженості, тим складніше виконати роботу у встановлений термін.
Коефіцієнтом напруженості k ij роботи ij називають максимальне серед відносин довжин незбіжних відрізків шляху максимальної довжини і критичного, укладених між одними й тими ж подіями, що належать обом шляхах, тобто найбільшу серед відносин L '(i, j) / T' кр (i, j).
IV. Визначення часу виконання робіт в мережевому графіку.
Можуть бути дані наступні оцінки часу:
t min - мінімальна (оптимістична) оцінка - час, необхідний для виконання роботи при найбільш сприятливому збігу обставин;
t max - максимальна (песимістична) оцінка - час, необхідний для виконання роботи за найнесприятливіших обставин;
t ч. - найбільш ймовірна тривалість робіт - тривалість, що має місце при нормальних, найчастіше зустрічаються умовах виконання даної роботи.
Методи визначення очікуваного часу виконання робіт (t ож).
1) Метод двох оцінок:
t ож = (3 * t min + 2 * t max) / 5;
s 2 = 0,04 * (t max - t min) 2.
2) Метод трьох оцінок:
t ож = (t min + 4 * t н. в. + t max) / 6;
s 2 = [(t max-t min) / 6] 2.
V. Різновиди мереж.
1) Залежно від кількості кінцевих цілей:
- Одноцільових (мається одне завершальна подія);
- Багатоцільові (мається кілька завершальних подій).
2) За рівнем управління:
- Складені з усього комплексу робіт;
- Приватні комплекси - за окремими співвиконавцям робіт;
- Первинні мережі - на виконання робіт окремими виконавцями (група, відділ).
VI. Шляхи оптимізації.
Мережеві графіки оптимізують:
а) за термінами;
б) по використовуваних ресурсів;
в) за вартістю.
VII. Переваги СПУ.
1) Концентрація уваги керівництва на вирішальних роботах.
2) У будь-який момент керівництво має вичерпною інформацією.
3) Реалізується принцип безперервності планування ходу робіт і управління ними.
4) Система забезпечує можливість раціонального маневрування виділеними для даної розробки ресурсами.
5) Встановлюється чіткий взаємозв'язок між відповідальними виконавцями окремих робіт.

ВИБІР МІСЦЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Критерії вибору

Розташування підприємств визначається:
* Технічними вимогами і умовами;
* Джерелами енергії;
* Традиціями;
* Надані урядом або місцевою владою субсидії і податкові пільги;
* Відмінністю тарифних договорів, укладених в різних регіонах (якщо виробництво вимагає значних витрат праці).

Поняття про генеральний план машинобудівного заводу

¨ Генеральним планом машинобудівного заводу називається проектоване або фактичне розміщення всіх його основних і допоміжних цехів і служб (включаючи рейкові та безрейкові дороги, підземні і наземні мережі), узгоджене з особливостями рельєфу місцевості і з вимогами благоустрою території.
а)

б)

послідовне розташування;
під кутом;
в)

г)

кільцеве розташування;
П - образне;
д)

е)

Ш - образне;
в кількох паралельних прольотах.
Ефективність використання площі ділянки заводу визначається:
- Коефіцієнтом забудови ділянки (відношення площі, займаної будівлями та критими спорудами до площі всієї ділянки);
- Коефіцієнтом використання площі ділянки (відношення площі, займаної будівлями, спорудами і всіма пристроями до площі всієї ділянки).

Принципи формування виробничої програми

При формуванні виробничої програми підприємства орієнтуються на наступні принципи.
1. Вірність проблеми
2. Вірність матеріалу
3. Орієнтація на область знання

Список використаної літератури

1. Організація, планування приладобудівного виробництва та управління підприємством: Підручник для студентів приладобудівних спеціальностей вузів / В. А. Петров, Л. П. Бєлікова, Е. В. Мінько та ін; За заг. ред. В. А. Петрова. - Л.: Машинобудування. Ленінгр. отд-ие, 1987. - 424 с.: Іл.
2. Практичний маркетинг: Учеб. посібник / Пер. з нім. А. М. Макарова; Під ред. І. С. Мінько. - М.: Вищ. шк.: ИНФРА-М, 1996. - 255 с., Іл.
3. Фалько С.Г. Наука про організацію виробництва: історія, сучасність, перспективи. - М.: О-во "Знання" РРФСР, 1990. - 56 с.
4. Пластинін П.І. Основи конструювання систем і машин: навчальний посібник для студентів. М.: Із МГТУ, 1992. 62 с., Іл.
5. Петренко А.І. Основи автоматизації проектування. Київ: Техніка, 1982. 295 с.
6. Єжова З.І. Методичні вказівки по оформленню бібліографічної частини курсової і дипломної роботи. - М.: Із МГТУ, 1990. - 28 с.
7. Хан Д. Планування і контроль: концепція контролінгу: Пер. з нім. / За ред. і з предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 800 с., Іл.
8. Пластинін П.І. Теорія і розрахунок поршневих компресорів. - М.: ВО "Агропромиздат", 1987. - 271с., Іл.
9. ГОСТ. Єдина система конструкторської документації.
10. ГОСТ. Єдина система технологічної документації.
11. ГОСТ. Єдина система технологічної підготовки виробництва.
12.Патентний закон Російської Федерації від 23.09.92г. № 3517-1.
13. Закон про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів від 3.09.92г. № 3520-1.
14.Закон Російської Федерації "Про авторське і суміжні права від 09.07.93г., № 5605-1.
15.Закон Російської Федерації "Про науку і державну науково-технічну політику" від 23 серпня 1996 року N 127-ФЗ.
16.Маркетінг у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Лекція
244.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація виробництва і планування безперервно-потокової лінії для масового виробництва деталей
Організація виробництва і планування
організація і планування машинобудівного виробництва
Організація і планування виробництва в автотранспортному підприємстві
Організація і планування виробництва для ділянок механічної обробки
Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата
Організація малого підприємства з виробництва напівфабрикату основного компонента для виробництва
Організація малого підприємства з виробництва напівфабрикату основного компонента для виробництва
Планування виробництва
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru