Організаційна структура управління підприємством на прикладі ЗАТ СНХРС

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Державна освітня установа вищої професійної освіти
Оренбурзька ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Архітектурно-будівельний Факультет
Кафедра технологія будівельного виробництва
ЗВІТ
по виробничій практиці
на ЗАТ «СНХРС»
ОДУ 270150.9 0 07.12 П
Керівник від кафедри _______________________________ Сьоміна А.В.
старший викладач (підпис, дата)
Виконавець _____________________________ Михайлова А. М.
студент гр. 02 ЕУН з / о (підпис, дата)
Оренбург 2007 р .

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 3
1 Щоденник з практики ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... .4
2 Загальна характеристика організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... .8
2.1 Найменування організації, організаційно-правова форма ... ... ... ... .8
2.2 Структурна компанії ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
3 Формування організаційної структури управління Підприємством .. 10
3.1 Організаційна структура ЗАТ «СНХРС» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
3.2 Права та обов'язки відділів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
4 Економічний аналіз Підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 16
4.1 Сфера діяльності та ринки збуту Підприємства ... ... ... ... .... ... ... ... ... 16
4.2 Економічні показники діяльності ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
5 Моє місце в діяльності Підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
Програми

Введення
Відповідно до договору була спрямована на практику на ЗАТ «СНХРС» з ______2007 по _______2007, надали роботу у відділі ПТО, помічником інженера з підготовки виробництва.
«СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» є великою компанією і по оснащенню технічними засобами, і за кількістю робітників. Будівництво, ремонт заводів нафтохімічного виробництва - один з перших і на сьогоднішній день основних напрямків діяльності компанії. Підприємство придбало досвід, зарекомендувало себе на будівельному ринку Стерлітамака, Салавата, Мелеуз і завоювало довіру нових замовників.

Міністерство Освіти Російської Федерації
Державна освітня установа вищої професійної освіти
Оренбурзька ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Архітектурно-будівельний Факультет
Кафедра технологія будівельного виробництва

ЩОДЕННИК

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Виконавець

студентка групи 02 ЕУН-з / о Михайлова А. М.

м. Оренбург 2007

Студент __ Михайлова Анастасія Миколаївна __
Группи_ 02 ЕУН-з / о _ Факультета_ АСФ _
Направляється для проходження виробничої практики на підприємство: __________________ ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Курс

Характер практики
Підприємство, установа, організація
Терміни практики,
число, місяць, рік
5

Виробнича

ЗАТ «СНХРС»


Керівник практики

Від кафедри______ старший викладач
Сьоміна А.В. _____________________
(Посада, прізвище, в.о.)
_____________________________________________________________
Від предприятия_______________________________________________________
(Посада, прізвище, в.о.)
_____________________________________________________________

Індивідуальне завдання:

5 курс
1. Виробнича практика (друга) студентів спеціальності 270115 - ЕУН є складовою частиною навчального процесу. Основні цілі практики: розширення візуально-практичного світогляду студентів, участь у різних процесах уравленія житлово-комунальним комплексом, вивчення принципів і схем роботи підприємств, що займаються технічним обстеженням, обслуговуванням, експлуатацією об'єктів нерухомості, вивчення в конкретних виробничих умовах основних функцій і завдань підприємства, нових методів організації та управління на виробництві, ефективного використання сучасних технічних засобів у системі управління.
2. Виконати програму, завдання і графік проходження практики.
3. Зібрати матеріал для складання звіту по виробничій практиці.
4. Працюючи на виробництві, студент повинен сумлінно ставиться до роботи, бути виконавчим і дисциплінованим, застосовувати отримані в університеті знання, брати активну участь у раціоналізаторській та громадській роботі підприємства.
Завдання видав керівник практики від кафедри: ___________________
підпис

Щоденні записи студента з практики

Зауваження керівника практики від кафедри
ГРАФІК
проходження навчальної практики
Дата
Опис роботи, виконаної студентом, зауваження перевіряючого
Розпис перевіряючого
Оформлення на роботу. Інструктаж з ТО і ТБ. Попереднє ознайомлення з діяльністю підприємства.
Дослідження організаційної структури підприємства: визначення наявності служб і відділів підприємства, визначення хто і чим займається, вивчення взаємодії різних служб один з одним.
Робота на підприємстві. Виконання завдання та програми практики.
Отримання відгуків про роботі. Оформлення звіту.
Здача звітів і заліку по практиці

Відгук про роботу студента (характеристика):Керівник практики від підприємства

__________________________ ___________________________________
(Дата, підпис) (прізвище, в.о.)
завіряються печаткою підприємства
Практика зарахована з оценкой___________________________
Керівник практики від універсітета________________
___________________
_______ Сьоміна А.В .______
(Дата, підпис) (прізвище, в.о.)

2 Загальна характеристика організації
2.1 Найменування організації, організаційно-правова форма
ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» створено на базі закритого акціонерного товариства у 2003 році. Основною виробничо технічний комплекс підприємства розташований у місті Стерлітамак по вул. Технічної 2.
ЗАТ «СНХРС» створено з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку. Для виконання своїх цілей підприємство здійснює наступні види діяльності:
- Проектно-вишукувальних, проектно-конструкторська, підрядна.
- Будівельна, будівельно-монтажна, ремонтно-будівельна.
- Виробництво та реалізація будівельних матеріалів і конструкцій. І інші види діяльності. Здійснення діяльності дозволяє ліцензія «Будівництво будівель і споруд II рівня відповідальності згідно з державним стандартом» (Додаток Б).
ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» є юридичною особою, має постійний, самостійний баланс, відокремлене майно, фірмове найменування, круглу печатку із своїм найменуванням, емблему та товарний знак.
Підприємство набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації.
Підприємство може створювати самостійно і спільно з іншими підприємствами на території РФ і за її межами філії, представництва, які діють відповідно до положення про них, затвердженим Загальними зборами засновників.
ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток колективу. Основу плану складають договори, укладені з постачальниками і споживачами.
Реалізація продукції здійснюється за цінами і тарифами, що встановлюються Товариством самостійно або на договірній основі, крім випадків, передбачених законом.
Підприємство може брати участь у діяльності і створювати в якості засновника на території РФ і за її межами підприємства з правами юридичної особи, поміщати грошові кошти в сертифікати банків та інші цінні папери, поводити аукціони, лотереї, виставки, проводити операції на товарних і фондових біржах.
Підприємство може купувати продукцію підприємств, у тому числі іноземних фірм, як у РФ, так і за її межами
Для здійснення ліцензованих видів діяльності ліцензії отримують до початку робіт відповідно до закону.
Трудовий колектив Товариства складають громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). Вони вирішують питання:
- Про необхідність укладення з адміністрацією колективного договору, розглядає і затверджує його проект;
- Самоврядування трудового колективу відповідно до Статуту Товариства;
- Переліку та пасмочка надання працівникам соціальних пільг з фондів трудового колективу.
Закрите акціонерне товариство має два засновницьких документа - установчий договір, підписаний його засновниками, і затверджений ними статут. (Додаток А).
Статут товариства повинен містити відомості про: склад і компетенції органів управління підприємством і порядок прийняття ними рішень, в тому числі з питань, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів; розмірі статутного капіталу товариства та номінальної вартості частки кожного учасника товариства; права та обов'язки учасників товариства; порядок та наслідки виходу учасника з товариства; порядок переходу частки у статутному капіталі товариства до іншої особи.
2.2 Структурна компанії ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой»
Будівництво - один з перших і на сьогоднішній день основних напрямків діяльності компанії. Спеціалізація на зведенні багатоповерхових житлових будинків й внутрішній обробці приміщень дозволила підприємству придбати досвід, зарекомендувати себе на будівельному ринку Стерлітамака і завоювати довіру нових замовників. На сьогоднішній день в рамках будівельної діяльності компанії сміливо можна позначити три основних напрямки:
- Висотні житлові будинки поліпшеного планування;
- Індивідуальні житлові будинки (котеджі);
- Виробничі та промислові будівлі та споруди.
За 4 роки на будівельному ринку Стерлітамака і інших міст Башкирії здані десятки кв.метрів сучасного житла, розширилася географія робіт, зросли обсяги.
Сьогодні в активі підприємства:
- Торговельні комплекси;
- Адміністративні будівлі;
- Ресторанно-готельний комплекс;
- Житловий будинок.
Компанія має в своєму розпорядженні всіма засобами, щоб втілити найсміливіші мрії замовника: співпрацює з професійними архітекторами і дизайнерами, володіє досвідом застосування новітніх будівельних технологій в сфері дизайну та оздоблення приміщень, має власну базу даних зразків різних будівельних і оздоблювальних матеріалів.
У зв'язку зі стрімким розвитком ринку послуг, з'явилося потреба у виготовленні власних металовиробів, необхідних для будівництва.
Почалося все зі зборки теплообмінників, надалі стали проводитися металеві конструкції, як власних потреб, так і для замовників, - від найпростіших до найскладніших виробів.
ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» виробляє:
- Металеві двері
- Ковані решітки та огородження
- Прес-форми
- Складні металеві балки і ферми
- Корпуси для теплообмінників - резервуари
Якість, швидкість виконання замовлення, індивідуальний підхід до кожного клієнта - ось основні плюси ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой».
Подальші плани ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой»:
- Робота з нафтовими і газовими підприємствами Башкирії

3 Формування організаційної структури управління підприємством
3.1 Організаційна структура ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой»
Управління підприємством повинно здійснюватися на базі певної організаційної структури. Структура підприємства та його підрозділів визначається підприємством самостійно. При розробці організаційної структури управління ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» необхідно було забезпечити ефективний розподіл функцій управління по підрозділах (додаток В). При цьому потрібно було виконати такі умови:
- Рішення одних і тих же питань не повинно перебувати у відання різних підрозділів;
- Всі функції управління повинні входити в обов'язки керуючих підрозділів;
- На даний підрозділ не має покладатися вирішення питань, які ефективніше вирішувати в іншому підрозділі.
Слід зазначити, що структура управління може змінюватися в часі відповідно до динаміки масштабів і змісту функцій управління, у зв'язку з мінливими вимогами навколишнього світу і т.п.
Між окремими підрозділами ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» існують як вертикальні, так і горизонтальні зв'язки (додаток Г).
Вертикальні зв'язки - це зв'язки керівництва і підпорядкування, наприклад, зв'язок між начальником підприємства та начальниками ділянок.
Горизонтальні зв'язки - це зв'язки кооперацій рівноправних елементів, наприклад зв'язок між інженером ПТО та інженером СДО.
В основу структури управління підприємством покладена певна система. Відомо три основні системи управління виробництвом:
- Лінійна;
- Функціональна;
- Змішана.
Лінійна - представляє собою схему безпосереднього підпорядкування з усіх питань нижчестоящих підрозділів вищестоящим. Це система досить проста і може бути ефективною, якщо не велике число розглянутих питань і щодо них можуть бути дані рішення на найближчих підрозділах.
Функціональна - система являє собою схему підпорядкування нижчестоящого підрозділи ряду функціональних підрозділів, які вирішують окремі питання управління - технічні, планові, фінансові тощо У цьому випадку вказівки надходять більш кваліфіковані. Однак підлеглі підрозділи не завжди знають, як узгодити отримані вказівки, в якій черговості їх виконувати ... У чистому вигляді ця система використовується дуже рідко.
Найбільш поширена змішана система, в якій поєднується лінійна і функціональна системи.
На ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» також застосована різновид змішаної системи організаційної структури управління.
3.2 Права та обов'язки відділів
Виробничо-технічна діяльність підприємства, його права та обов'язки регулюється законом про підприємницьку діяльність.
Управління підприємствами здійснюється відповідно до їх Статутами. На ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» таким є Статут підприємства (Додаток А). Підприємство є юридичною особою, користується відповідними правами і виконує обов'язки, пов'язані з його діяльністю.
ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» очолює Генеральний директор, який призначається на посаду радою директорів, який організовує всю роботу підприємства і несе повну відповідальність за його стан і діяльність перед засновниками (власниками підприємства) і трудовим колективом. Ген. директор представляє підприємство у всіх установах і організаціях, розпоряджається майном підприємства, укладає договори, видає накази по підприємству, відповідно до трудового законодавства приймає та звільняє працівників, застосовує заходи заохочення і накладає стягнення на працівників підприємства, відкриває в банках рахунки підприємства.
При існуючій структурі управління керівнику підприємства безпосередньо підпорядковуються:
· Головний інженер;
· Головний енергетик;
· Головний бухгалтер;
· Головний юрист
· Начальник ПТО;
Виробничо-технічний відділ відповідає за підготовку проектної документації об'єкта, узгодження проектної документації, здачу об'єктів. Очолює відділ начальник ПТО, який підпорядковується головному інженеру.
Головний інженер керує роботою технічних служб підприємства, несе відповідальність за виконання плану, роботу на будівельних об'єктах, використання новітньої техніки і технології, а також відповідає за виконання вимог з охорони праці та техніки безпеки, екологічної безпеки. Головний інженер очолює виробничо - технічна рада підприємства, що є дорадчим органом. Йому підкоряються відділи:
· Експлуатації;
· Охорони праці і техніки безпеки,
а також будівельні ділянки:
До завдань відділу менеджменту якості входять питання щодо якості будівництва, впровадження в будівництво новітніх досягнень науки і техніки, механізації та автоматизації будівельних процесів, додержання встановленої технології та ін Разом з іншими підрозділами і ділянками забезпечує контроль за роботою і налагодження технологічного обладнання, проводить всі види ремонту технологічного устаткування, а також монтаж нового і демонтаж застарілого обладнання.
Відділ Охорони праці та техніки безпеки забезпечує нагляд і контроль за дотриманням вимог охорони праці відповідно до положень 'Трудового Кодексу' та інших нормативних актів, що регулюють відносини у сфері охорони праці; несе відповідальність за виконання вимог техніки безпеки на робочих місцях підприємства, навчання обслуговуючого персоналу безпечним методам роботи, проведення відповідних іспитів; організовує спільно з відділом кадрів проходження регулярних медичних оглядів персоналу підприємства і т.п.
На будівельній ділянці роль начальника виконує виконроб, який здійснює оперативний контроль за ходом будівельних робіт, стежить за дотриманням календарного графіка робіт, усуває причини, що порушують нормальний режим роботи, здійснює контроль за якістю готових об'єктів, розробляє пропозицію щодо попередження та зменшення відхилень від проекту. Здійснює також подачу розпоряджень майстрам по ходу роботи Якість продукції є визначальним у загальній оцінці результатів діяльності трудового колективу.
Майстри несуть основну виробничу навантаження і зайняті виконанням будівельних робіт. Відповідають за відповідність виконуваних робіт на об'єктах будівельним кресленням, актами виконаних робіт і розрахунків потреби матеріалів, відповідають за своєчасне проведення технічних оглядів, ремонтів устаткування, дотримання техніки безпеки довіреним персоналом, проведення технічного навчання і т.д.
Відділ Головного енергетика разом з підлеглими йому підрозділами забезпечує безперебійне постачання підприємства електроенергією, теплом, стисненим повітрям, водою, киснем та іншим, а також відповідає за безперебійне постачання електроенергією, подачу тепла в адміністративні будівлі, подачу води і т.п. Проводить планування та здійснює ремонт енергетичного обладнання, розробляє і здійснює заходи з реконструкції, технічного переозброєння та перспективного розвитку енергетичного господарства підприємства, проводить нормування витрат електроенергії, теплоти, палива,, стисненого повітря та ін, а також заходи щодо їх економії, використання вторинних енергоресурсів , розробляє технічні та організаційні заходи з підвищення надійності та збільшення терміну служби енергетичного обладнання, проводить роботи з оптимізації режимів використання енергетичного обладнання в енергетичних службах і виробничих цехах, проводить роботи з наукової організації праці в енергетичних службах і вдосконаленню обліку, розрахунку потреб і складання енергобалансів, аналізу, обліку та подання звітності, проводить інструктаж і навчання персоналу, здійснює виробничі зв'язки з іншими підрозділами підприємства та районними енергопостачальними організаціями.
Головний бухгалтер здійснює облік коштів підприємства і господарських операцій з матеріальними та грошовими ресурсами, встановлює результати фінансово-господарської діяльності підприємства та ін, керує (через заст. Гол. Бухгалтера з економіки) роботою з планування та економічного стимулювання на підприємстві, підвищенню продуктивності праці, виявленню та використання виробничих резервів поліпшенню організації виробництва, праці та заробітної плати, організації госпрозрахунку та ін
Бухгалтерія здійснює облік коштів підприємства і господарських операцій з матеріальними та грошовими ресурсами, встановлює результати фінансово-господарської діяльності підприємства та ін
Інспектор з кадрів керує відділом кадрів, спільно з відділом з охорони праці та техніки безпеки організує проходження медогляду персоналу підприємства і т.п.
Відділ організації праці та заробітної плати розробляє штатний розклад, складає річні, квартальні та місячні плани з праці і заробітної плати, здійснює контроль за їх виконанням, розробляє заходи щодо підвищення продуктивності праці, впровадження прогресивних систем заробітної плати, розробляє положення про утворення та витрачання фонду матеріального заохочення, розробляє технічно обгрунтовані норми виробітку і проводить аналіз їх виконання, організовує і бере участь у розробці питань наукової організації праці тощо
На підприємстві працюють високо кваліфіковані керівники, фахівці, які мають вищу освіту (інженер-будівельник, інженер-механік, інженер-електрик) та середню спеціальну освіту (технік-будівельник, технік-електрик) з досвідом роботи від 1 до 30 років (додаток Е) . Фахівці атестовані з промбезпеки з охорони праці та техніки безпеки, з електробезпеки (згідно посадових зобов'язань).
Робітників у суспільстві більше 450 чол., Що мають різні будівельні спеціальності і середній розряд яких 4.2. Вони виконують заявлені ліцензовані види робіт грамотно і з високою якістю.
Товариство має власну виробничо-технічну базу (адміністративне і виробниче будівлю), вантажопідйомні крани, будівельні машини та автотранспорт, засоби малої механізації, будівельні механізми, інвентар, монтажну оснастку, пристосування та ін (пріложеніеД).
ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» має засоби вимірювання та контролю, засоби зв'язку; оргтехніку, а також в достатньому обсязі нормативно-технічну і технологічну документацію.

4 Економічний аналіз діяльності Підприємства
4.1 Сфера діяльності та ринки збуту Підприємства
Будівництво - один з перших і на сьогоднішній день основних напрямків діяльності компанії.
На перших етапах, спеціалізацією фірми було зведення малоповерхових житлових будинків й внутрішній обробці приміщень різного призначення. Працюючи в цьому напрямку, здобувався досвід, з'являлися нові замовники.
Склад діяльності зазначено в ліцензії, що дозволяє підприємству будівництво будівель і споруд II рівня відповідальності. Включає (додаток:
- Загальнобудівельні роботи (геодезичні роботи, підготовчі роботи, земляні роботи, кам'яні роботи, влаштування бетонних та залізобетонних конструкцій, монтаж бетонних та залізобетонних конструкцій, монтаж дерев'яних конструкцій, монтаж егких огороджувальних конструкцій, ізоляційні роботи, покрівельні роботи, благоустрій територій);
- Оздоблювальні роботи (у тому числі пристрій підлог);
- Санітарно-технічні роботи;
- Спеціальні роботи (пальові роботи, спеціальні бетонні роботи, монтаж сталевих конструкцій, роботи з облаштування зовнішніх інженерних мереж і комунікацій, роботи з влаштування внутрішніх інженерних систем та обладнання);
- Монтаж технологічного устаткування.
Спеціалізація на зведенні багатоповерхових житлових будинків й внутрішній обробці приміщень дозволила підприємству придбати досвід, зарекомендувати себе на будівельному ринку Стерлітамака і завоювати довіру нових замовників.
На сьогоднішній день в рамках будівельної діяльності компанії сміливо можна позначити три основних напрямки:
- Висотні житлові будинки поліпшеного планування;
- Індивідуальні житлові будинки (котеджі);
- Виробничі та промислові будівлі та споруди.
4.2 Економічні показники діяльності
Підприємство щороку розширює свої кордони, в даний час це:
- Більше 5 000 кв.м власних виробничих площ;
- 60 од. автотранспорту і підйомних механізмів;
- Близько 460 працівників.
Річний оборот при виконанні СМР, млн.руб.
2006
65943,7 тис. руб.
Тенденція щорічного збільшення річного обороту, відповідно рентабельність діяльності підприємства в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилася, що говорить про те, що реалізація продукції відбувається вигідно для Підприємства.

5 Моє місце в діяльності підприємства
Для проходження практики я була направлена ​​у виробничо-технічний відділ помічником інженера ПТО. Завданнями відділу є:
- Підготовка проектної документації об'єкта;
- Узгодження проектної документації;
- Здача об'єктів.
Основними цілями практики було розширення візуально-практичного кругозору, участь у різних процесах управління підприємством, вивчення принципів і схем роботи підприємства, вивчення в конкретних виробничих умовах основних функцій і завдань підприємства, нових методів організації та управління на виробництві, ефективного використання сучасних технічних засобів у системі управління.
Таким чином, основними завданнями було:
- Ознайомлення з діяльністю Підприємства;
- Вивчення організаційної структури;
- Вивчення сфери діяльності;
- Ознайомлення з робочими кресленнями;
- Робота з проектною документацією;
- Розрахунок обсягів робіт;
- Складання актів виконаних робіт;
- Своєчасна видача проектно-кошторисної і технічної документації для виробництва будівельних робіт
До компетенції проектно-технічного відділу входь також
- Укладання договорів з проектними організаціями та підрядниками на розробку проектно-кошторисної документації;
- Узгодження з органами, що здійснюють технічний нагляд, питань, пов'язаних з установкою, випробуванням та реєстрацією устаткування на будівельних майданчиках;
- Підготовка документації по завершених об'єктах для приймальної комісії;
- Контроль за своєчасним введенням об'єктів в експлуатацію;
- Організація консультацій з рішенням окремих будівельних питань; організація взаємодії з науково-дослідними інститутами, організаціями.
Виконуючи надану роботу, працювала з різного роду виконавчої документацією (вивчала, становила):
- Замовлення на виготовлення виробів (додаток З);
- Замовлення на внутрішній ремонт об'єктів ЗАТ «СНХРС»;
- Журнл нівелювання підкранових колій;
- Акти обстеження ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення (Держнаглядохоронпраці);
- Акти огляду прихованих робіт;
- Журнали робіт: загальний, прихованих, спеціальні, авторського нагляду, або перелік актів переданих замовнику з підписом особи, яка прийняла документи на зберігання;
- Виконавчий комплект креслень, паспорти на матеріали, матеріали лабораторних досліджень;
- Сертифікати на вікна, балконні двері, склопакети;
- Гарантійний паспорт на покрівлю;
- Довідка про виконання робіт з благоустрою та озелененню;
Писала листи в різні організації.
Відповідала на прохання (претензії) замовника. Для цього необхідно було підрахувати обсяг робіт, зробити підбір матеріалів, розробити технологічне рішення і зробити заявку на виготовлення необхідних конструкцій.
Заповнювала виконавчу документацію (акти).
Робота з оргтехнікою.
По закінченню практики мою роботу оцінили на відмінно, і дали позитивну характеристику.

Список використаної літератури
1 Єгоршин А.П. «Управління персоналом», 1997 р .
2 Гончаров В.В. «У пошуках досконалості управління», Москва, 1996р.
3 Старобінський Е.К. «Основи менеджменту на комерційній фірмі», Москва, 1994 р .
4 Грачов М.В. «Суперкадре: Управління персоналом в міжнародній корпорації», Москва, 1993 р .
5 Гольдштейн Г.Я. «Основи менеджменту», 1997 р .
6 Морковкина В.В. Словник термінів сучасного підприємництва, 1995.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
68.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Організаційна структура управління підприємством
Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах
Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах 2
Аналіз господарської діяльності підприємства на прикладі ЗАТ СНХРС
Організаційна структура підприємства на прикладі ВАТ Ей Пі Трейд
Організаційна структура управління маркетингом
Організаційна структура державного управління Республіки
Організаційна структура системи управління персоналом
Організаційна структура управління персоналом підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru