Органи державної влади Бєлгородської області

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Реферат
на тему: «Органи державної влади Бєлгородської області».

ПЛАН
1. Порядок формування, внутрішній устрій і організація роботи Бєлгородської обласної Думи.
2. Повноваження Бєлгородської обласної Думи.
3. Порядок наділення повноваженнями, компетенція, підстави дострокового припинення повноважень Губернатора Бєлгородської області.
4. Порядок формування та повноваження органів виконавчої влади Бєлгородської області.

1. Бєлгородська обласна Дума: порядок формування, внутрішній устрій, повноваження.
Бєлгородська обласна Дума є постійно діючим законодавчим (представницьким) органом державної влади області. Дума згідно Статуту області складається з 35 депутатів, при цьому 17 з них обираються на основі мажоритарної системи виборів по 17 одномандатних виборчих округах і 18 депутатів обираються на основі системи пропорційного представництва по загальнообласному виборчому округу. Депутатом обласної Думи може бути громадянин Російської Федерації, у якого виборчим правом і досяг 21 року. Вибори депутатів обласної Думи призначаються самої Думою.
Депутати обласної Думи здійснюють свої повноваження як на професійній постійній основі, так і без відриву від основної діяльності. Число депутатів обласної Думи, які працюють на професійній постійній основі, не може перевищувати трьох і щорічно визначається законом області про обласний бюджет (ст. 22 Статуту).
Обласна Дума обирає зі свого складу голову Думи, першого заступника голови і заступника голови на першому засіданні Думи. Головою обласної Думи четвертого скликання в жовтні 2005р. знову було обрано А. Я. Зеліков.
Рада обласної Думи згідно зі ст. 12 Регламенту створюється для попередньої підготовки і розгляду організаційних питань діяльності обласної Думи. До складу Ради з правом вирішального голосу входять голова Думи, його перший заступник і заступник голови комітетів і постійної мандатної комісії та з депутатської етики, керівники депутатських об'єднань.
У засіданнях Ради Думи з правом дорадчого голосу має право брати участь: головний федеральний інспектор в Білгородській області управління апарату повноважного представника Президента Російської Федерації в Центральному федеральному окрузі; депутати обласної Думи; Губернатор області, або особа, уповноважена Губернатором області; а також представники суб'єктів права законодавчої ініціативи , якщо на засіданні Ради Думи розглядається питання про законопроекти, внесених даними суб'єктами права законодавчої ініціативи.
Обласна Дума утворює комітети і комісії, проводить з питань свого ведення депутатські слухання. В обласній Думі третього скликання (2001-2005 рр..) Були сформовані комітети з законодавчої діяльності та питань місцевого самоврядування, з соціальної політики, з питань бюджету, фінансів і податкової політики, з розвитку господарського комплексу області.1
Повноваження і порядок обрання голови та заступників голови Бєлгородської обласної Думи, порядок формування комітетів і комісій Бєлгородської обласної Думи та їх повноваження, порядок проведення депутатських слухань визначаються Регламентом Бєлгородської обласної Думи. Так, Постановою обласної Думи від 30 травня 2002 року був затверджений Регламент обласної Думи, який складається з загальної і особливої ​​частини і включає 18 розділів і 177 статті.
Обласна Дума збирається на перше засідання не пізніше, ніж на 20 день після обрання у правомочному складі. Перше засідання обласної Думи відкриває голова виборчої комісії Бєлгородської області. З моменту відкриття першого засідання обласної Думи нового скликання повноваження обласної Думи колишнього скликання припиняються (ст. 25 Статуту). Засідання обласної Думи проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 3 місяці. Про засідання обласної Думи голова обласної Думи видає розпорядження, в якому зазначаються дата, час, місце проведення та питання, включені до проекту порядку денного засідання, а також коло осіб, запрошених на це засідання. Розпорядження голови обласної Думи про засідання обласної Думи доводиться до відома депутатів письмово, а для населення області через засоби масової інформації не пізніше, ніж за 7 днів до дня засідання (ст.47, 48 Регламенту обласної Думи)
Позачергові засідання обласної Думи проводяться за ініціативою:
а) Ради обласної Думи;
б) комітетів (комісії) обласної Думи;
в) не менше однієї третини від загального числа депутатів обласної Думи;
г) депутатських об'єднань;
д) Губернатора області.
Основні повноваження законодавчих (представницьких) органів суб'єктів РФ перераховані в ст. 5 ФЗ «Про загальні принципи ...»: прийняття статуту суб'єкта РФ і поправок до нього; здійснення законодавчого регулювання з предметів ведення суб'єкта РФ і предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів РФ у межах повноважень суб'єкта РФ.
Повноваження Бєлгородської обласної Думи конкретизуються у статті 26 Статуту області, а також в Регламенті Думи. При цьому Статут області не визначає предметну сферу законодавчого регулювання, а в ст.29 Статуту лише вказується, що при здійсненні нормативного регулювання суспільних відносин обласна Дума приймає закони. У формі закону Бєлгородської області у випадках передбачених федеральним законом, Статутом або законом області вживаються також рішення з питань здійснення інших повноважень обласної Думи.
Правом законодавчої ініціативи володіють губернатор області, депутати обласної Думи, Уряд області, представницькі органи та голови місцевого самоврядування муніципальних утворень у Білгородській області, загальноукраїнські, міжрегіональні та регіональні громадські об'єднання, а також виборча комісія Бєлгородської області з питань свого ведення (ст. 30 Статуту) . ФЗ «Про загальні принципи ...» припускає надання права законодавчої ініціативи іншим органам, громадським об'єднанням, а також громадянам, які проживають на території даного суб'єкта Федерації (ч.1 ст.6). Законопроекти вищої посадової особи суб'єкта РФ розглядаються за його пропозицією в першочерговому порядку. Законодавство також, виходячи з системи "стримувань і противаг", встановлює певні процедурні обмеження при прийнятті ряду законопроектів. Так, законопроекти про введення або скасування податків, звільнення від їх сплати, зміну фінансових зобов'язань суб'єкта РФ, інші законопроекти, пов'язані з витратами, що покриваються за рахунок коштів бюджету суб'єкта РФ, розглядаються законодавчим органом державної влади за поданням вищої посадової особи суб'єкта РФ або за наявності укладення зазначеної особи. Даний висновок представляється в законодавчий орган у строк, що встановлюється конституцією (статутом) суб'єкта РФ і не може бути менше двадцяти календарних днів.
Прийнятий закон протягом 7 днів направляється губернатору, який протягом 14 днів з дня надходження закону зобов'язаний або підписати і опублікувати його, або відхилити і направити в Думу для повторного розгляду, представивши мотивоване обгрунтування його відхилення або пропозиція про внесення до нього змін і доповнень. У разі відхилення закону Губернатором закон підлягає повторному розгляду обласної Думою. Дума може схвалити зазначений закон в раніше прийнятій редакції більшістю не менше двох третин голосів від встановленого числа депутатів. У цьому випадку закон підлягає протягом 14 днів підписання та опублікування губернатором області.
Закони області підлягають офіційному опублікуванню у газеті «Бєлгородські вісті» і набирають чинності не раніше дня їх офіційного опублікування. Закони з питань захисту прав і свобод людини і громадянина набирають чинності не раніше ніж через 10 днів після їх офіційного опублікування.
Важливою функцією обласної Думи є участь у формуванні інших державних органів, призначення чи обрання окремих посадових осіб: призначення на посаду світових суддів і суддів Статутного суду Бєлгородської області; призначення половини членів виборчої комісії Бєлгородської області і звільнення їх від виконання обов'язків до закінчення терміну повноважень; призначення голови та заступника голови Контрольно-рахункової палати; обрання представника в Раді Федерації від обласної Думи; погодження на посаду прокурора області.
До контрольних повноважень обласної Думи відносяться: здійснення контролю за виконанням законів (п. «в» с. 26 Статуту); прийняття рішення про недовіру (довірі) губернатору області, а також особам, що заміщає інші державні посади Бєлгородської області, призначення яких на посаду узгоджувала обласна Дума (п. «д» ст. 26 Статуту); здійснення контролю за виконанням обласного бюджету та ефективністю використання власності області за допомогою Контрольно-рахункової палати Бєлгородської області (ст. 24 Статуту). Завдання Контрольно - Рахункової палати конкретизовано в законі області «Про Контрольно-рахунковій палаті Бєлгородської області» від 8 грудня 1998р.
До повноважень Думи відноситься також: затвердження угоди про зміну меж області; затвердження висновку та розірвання договорів Бєлгородської області; призначення обласного референдуму і інші повноваження.
Повноваження обласної Думи можуть бути припинені достроково у випадках:
а) прийняття нею рішення про саморозпуск за ініціативою не менше однієї третини від встановленого числа депутатів більшістю не менше двох третин голосів від встановленого числа депутатів;
б) розпуску Губернатором області з підстав, передбачених федеральним законом у разі прийняття нею закону області, іншого нормативного правового акту, що суперечать Конституції РФ, федеральним законам, прийнятим з предметів ведення Російської Федерації і предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів РФ, статутом області, якщо такі протиріччя встановлені відповідним судом, а обласна Дума не усунула їх протягом шести місяців з дня набрання чинності судового рішення.
в) набрання законної сили рішенням Бєлгородського обласного суду про неправомочність даного складу депутатів обласної Думи, в тому числі у зв'язку зі складанням депутатами своїх повноважень;
г) прийняття федерального закону про розпуск Бєлгородської обласної Думи (ст. 32 Статуту). Слід мати на увазі, що дана норма не цілком узгоджується з ч. 4 ст. 9 ФЗ «Про загальні принципи ...» (в ред. Від 11 грудня 2004р.)., Так як в даний час рішення Президента Росії про розпуск регіонального законодавчого органу приймається у формі указу.
При достроковому припиненні повноважень обласної Думи Губернатор області одночасно з прийняттям рішення про розпуск обласної Думи або не пізніше ніж через 14 днів з дня прийняття нею рішення про саморозпуск, або набрання чинності федерального закону про розпуск обласної Думи або рішення Бєлгородського обласного суду про неправомочність даного складу депутатів призначає дострокові вибори депутатів обласної Думи. Днем голосування в цьому випадку є остання неділя перед днем, коли закінчуються три місяці з дня дострокового припинення повноважень обласної Думи.

2. Губернатор Бєлгородської області: порядок заміщення посади, повноваження, дострокове припинення повноважень.
У системі органів державної влади суб'єктів Російської Федерації важлива роль належить вищій посадовій особі суб'єкта, наділеному значними повноваженнями. Відповідно до п. 6 ст. 18 ФЗ «Про загальні принципи ...» найменування посади вищої посадової особи суб'єкта РФ встановлюється конституцією (статутом) відповідного суб'єкта з урахуванням історичних, національних та інших традицій. 28 грудня 2001 обласна Дума внесла зміни до Статуту Бєлгородської області, відповідно до яких, вищою посадовою особою Бєлгородської області є губернатор.
Згідно зі ст. 7 Статуту області губернатор обирався громадянами Російської Федерації, які проживають на території області, на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п'ять років. Губернатором міг бути обраний володіє виборчим правом громадянин Росії, який досяг тридцятирічного віку. Постановою Бєлгородської обласної Думи від 27 лютого 2003 р. вибори губернатора області були призначені на 25 травня 2003 р. У них брали участь 767807 виборців - 66,54 відсотка. Кандтдатуре Є. С. Савченко віддали перевагу 469326 виборців - 61,15 відсотка брали участь у голосуванні. [1] Відповідно до Статуту області Є.С. Савченко вступив на посаду губернатора з моменту складення ним присяги на засіданні обласної Думи 31 травня 2003 Текст присяги міститься в ст. 9 Статуту області:
"Присягаюся при здійсненні повноважень Губернатора Бєлгородської області вірно служити народові, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки Губернатора Бєлгородської області, дотримуватися Конституції Російської Федерації, федеральні конституційні закони, федеральні закони. Статут Бєлгородської області і закони Бєлгородської області".
Разом з тим в даний час діє новий порядок заміщення посади вищої посадової особи суб'єкта РФ, передбачений ФЗ «Про загальні принципи ...» в ред. від 11 грудня 2004 Бєлгородська обласна Дума 17 листопада 2005 прийняла закон «Про внесення змін та доповнень до Статуту Бєлгородської області», з метою приведення його у відповідність з федеральним законодавством. Згідно ч.ч. 2 і 3 ст. 7 «Громадянин РФ наділяється повноваженнями Губернатора Бєлгородської області обласною Думою за поданням Президента РФ у порядку, передбаченому Федеральним законом та цим Статутом, строком на 5 років. Обласна Дума повинна розглянути подану Президентом Росії кандидатуру на посаду Губернатора протягом 14 днів з дня внесення подання. Рішення обласної Думи приймається більшістю голосів від встановленого числа депутатів Думи.
Статут області (ст. 13) містить певні обмеження відносно губернатора: він не може заміщати державні посади Російської Федерації і державні посади федеральної державної служби, бути депутатом обласної Думи і заміщати інші державні посади суб'єкта Федерації і державні посади державної служби суб'єкта РФ, а також виборні муніципальні посади та муніципальні посади муніципальної служби. Губернатор області не може також займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.
Повноваження губернатора області, закріплені головним чином у ст. 12 Статуту області, можна умовно класифікувати на:
а) представницькі;
б) у сфері формування та здійснення виконавчої влади;
в) у відносинах з обласною Думою;
г) нормотворчі,
д) координуючі та інші повноваження як глави суб'єкта Федерації.
До представницьких повноважень відноситься уявлення області у відносинах з федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування, а також при здійсненні міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків, підписання договорів і угод від імені області. (П. «м» ч.1 ст.12). Так, 13 січня 2002 Є.С. Савченко підписав Угоду між адміністрацією Бєлгородської області та Харківською обласною державною адміністрацією України про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво, а 22 вересня 2003 р. підписав аналогічний договір з Вінницькою обласною державною адміністрацією Украіни.7 Як вища посадова особа суб'єкта РФ губернатор представляє інтереси області в Державній Раді.
Обширні повноваження губернатора області у сфері формування і здійснення виконавчої влади. Губернатор формує і очолює Уряд області, головує на її засіданнях, підписує правові акти Уряду області, представляє Уряд області у взаєминах з іншими органами державної влади; визначає структуру органів виконавчої влади області, формує Уряд області та приймає рішення про його відставку, забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади області з іншими органами виконавчої влади області, може організовувати взаємодію органів виконавчої влади області з федеральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями (п. «ж» ч. 1 ст. 12).
У стосунках із законодавчим органом губернатор ініціює скликання позачергового засідання обласної Думи, скликає новообраний склад обласної Думи на перше засідання раніше встановленого Статутом терміну; представляє обласної Думі для узгодження кандидатури на заміщення державних посад Бєлгородської області у випадках, передбачених Статутом; бере участь у засіданнях обласної Думи з правом дорадчого голосу; представляє в Думу проект обласного бюджету та проекти програм соціально-економічного розвитку області.
Губернатор наділений повноваженнями у правотворчій сфері сфері, має право законодавчої ініціативи, оприлюднює закони, засвідчуючи їх оприлюднення шляхом підписання законів або відхиляє закони, прийняті обласної Думою. При здійсненні нормативного регулювання суспільних відносин губернатор області видає постанови - акти нормативного властивості, прийняті по найбільш значущих питань, адресовані невизначеному числу суб'єктів і розраховані на тривалий неодноразове застосування. Виходячи зі змісту ч.ч. 3 та 4 ст. 15 Статуту області губернатор видає два види таких нормативних правових актів:
1) з предметів спільного ведення Російської Федерації та Бєлгородської області, як суб'єкта РФ, що видаються на підставі та на виконання федеральних законів, указів Президента України та постанов Уряду Росії, а також Статуту та законів Бєлгородської області (наприклад, Постанова губернатора від 19 квітня 2006 р . № 56 «Про обласну міжвідомчу комісію при губернаторові області по забезпеченню товарів і послуг на споживчому ринку Бєлгородської області») .1
2) з предметів ведення Бєлгородської області як суб'єкта РФ, що видаються на підставі та на виконання законів області, а також у випадках, якщо будь-які суспільні відносини не врегульовані законом області та регулювання даних суспільних відносин у відповідності з федеральним законом може здійснюватися як законами області , так і іншими нормативними правовими актами (наприклад, Постанова губернатора від 2 лютого 2004 р. № 35 «Про обласну програму« Молодість Бєлгородщини на 2004 - 2008 р.р. »).
Статут області (ч.1 ст.15) також передбачає, що у випадках, передбачених федеральним законом, постановами Губернатора області оформляються також рішення з питань здійснення інших повноважень Губернатора.
Постанови губернатора направляються в обласну Думу протягом 3 днів з дня їх видання, що свідчить про взаємодію виконавчого і законодавчого органів суб'єкта Федерації. Постанови губернатора області набувають чинності не раніше дня їх офіційного опублікування, а з питань захисту прав і свобод людини і громадянина не раніше ніж через 10 днів після їх офіційного опублікування. (Ч. 2 ст. 15 Статуту). При цьому постанови Губернатора не можуть суперечити Статуту та законам Бєлгородської області.
До ненормативних актів належать розпорядження - акти правозастосовчого, індивідуального характеру, розраховані на конкретних адресатів. Як правило, вони видаються з питань внутрішньої організації діяльності органів державної влади області, призначення посадових осіб. Вони також підлягають офіційному опублікуванню у випадках, передбачених федеральним законом, статутом області або законом області і направляються в обласну Думу протягом трьох днів з дня їх видання (ст. 14 Статуту).
Відповідно до ст. 17 Статуту області з метою координації діяльності органів державної влади Бєлгородської області та органів місцевого самоврядування муніципальних утворень, а також з метою залучення громадськості до процесу здійснення державної влади губернатор може в межах коштів, виділених на фінансування його діяльності, створювати дорадчі та консультаційні органи - комісії і поради.
До складу рад і комісій при губернаторі можуть входити посадові особи органів державної влади області та органів місцевого самоврядування муніципальних утворень, територіальних органів федеральних органів виконавчої влади, представники громадськості. Склад рад і комісій затверджується губернатором, при цьому члени рад і комісій здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Поради та комісії при губернаторі не можуть наділятися самостійними повноваженнями, не входять до системи органів державної влади Бєлгородської області. Порядок діяльності рад і комісій при губернаторі встановлюється затверджуються їм положеннями.
З 1999 року під керівництвом губернатора діє Рада Безпеки Бєлгородської області, до складу якого входять заступник губернатора - секретар Ради безпеки і головним чином керівники правоохоронних органів. Відповідно до Положення про Раду Безпеки Бєлгородської області, затвердженим постановою губернатора області від 19 травня 2004р. № 122, Рада безпеки є дорадчим органом, що здійснює підготовку рішень губернатора області з питань забезпечення захищеності життєво важливих інтересів жителів області відповідно до єдиної державною політикою Росії в сфері безпеки.
Прикладом комісії як дорадчого органу є Комісія з прав людини при губернаторові області, що діє на основі положення, затвердженого постановою губернатора від 26 вересня 2003 року. Дана комісія утворена з метою посилення гарантій дотримання прав громадян на території області.
Губернатор здійснює інші повноваження, передбачені федеральними законами, Статутом та законами Бєлгородської області. З метою забезпечення виконання покладених на нього повноважень губернатор формує апарат і затверджує положення про нього (ст. 16 Статуту).
Повноваження губернатора починаються з моменту складення ним присяги і припиняються з моменту складення присяги особою, знову наділеним повноваженнями губернатора (ч. 1 ст. 10).
Повноваження губернатора області припиняються відповідно до ч.2 ст.10 Статуту достроково у випадках: його смерті; його відставки за власним бажанням; визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим; набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду; його виїзду за межі Російської Федерації на постійне місце проживання; втрати ним громадянства Російської Федерації. У новій редакції Статуту ст.10 доповнено частиною 3 такого змісту: «Рішення про дострокове припинення повноважень Губернатора Бєлгородської області приймається Бєлгородської обласної Думою за поданням Президента РФ, за винятком випадків відмови Губернатора області від посади Президентом РФ».
Перераховані підстави в цілому збігаються з тими, які встановлені в ст. 19 ФЗ «Про загальні принципи ...». Нова редакція зазначеного закону від 11 грудня 2004 р. містить уточнену формулювання норми, закріпленої в п. «б» ч.1 ст.19, про можливість відмови голови суб'єкта Федерації з посади Президентом Росії у зв'язку з висловленням йому недовіри законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта РФ. Підставами висловлення недовіри голові суб'єкта РФ є:
- Видання ним актів, що суперечать Конституції РФ, федеральним законам, конституції (статуту) і законам суб'єкта РФ, якщо такі протиріччя встановлені відповідним судом, а вища посадова особа суб'єкта РФ не усуне зазначені суперечності протягом місяця з дня набрання чинності судового рішення;
- Встановленого відповідним судом іншого грубого порушення Конституції РФ, федеральних законів, указів Президента Росії, постанов Уряду РФ, конституції (статуту) і законів суб'єкта Федерації, якщо це спричинило за собою масове порушення прав і свобод громадян;
- Неналежного виконання вищим посадовою особою суб'єкта РФ своїх обов'язків.
Принципово новою підставою дострокового припинення повноважень глави суб'єкта РФ є відмова його від посади Президентом Росії у зв'язку з втратою довіри, за неналежне виконання своїх обов'язків, а також в інших випадках, передбачених зазначеним федеральним законом.
У разі дострокового припинення повноважень губернатора області, а також при тимчасовій неможливості виконання Губернатором області своїх обов'язків вони виконуються першим заступником Губернатора, за винятком випадків, передбачених федеральним законом (ч.2 ст.12 Статуту).

2. Уряд Бєлгородської області: порядок формування, структура і повноваження
Уряд Бєлгородської області, відповідно до ст. 35 Статуту області, є вищим органом виконавчої влади області, і в цій якості в межах своїх повноважень забезпечує виконання Конституції РФ, федеральних конституційних законів, федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, Статуту та законів суб'єкта Федерації, інших правових актів регіональних органів державної влади на території області.
Уряд області очолює губернатор області, який головує на засіданнях уряду, і підписує його акти. Членами Уряду області є перший заступник і заступники губернатора, а також начальники департаментів області, при цьому перший заступник і заступники губернатора можуть одночасно бути начальниками департаментів. Зазначені особи призначаються на посаду і звільняються з посади губернатором, причому призначення начальників департаментів, які здійснюють функції управління фінансами, соціального захисту населення, управління власністю області, здійснюється за погодженням з обласною Думою (ст. 36 Статуту).
Уряд області очолює систему органів виконавчої влади області, керує роботою органів виконавчої влади області та контролює їх діяльність. У систему органів виконавчої влади області входять департаменти, комітети, управління та комісії, що формуються Урядом області на підставі структури органів виконавчої влади, що затверджується Губернатором області. Відповідно до розпорядження губернатора області від 2 лютого 2006 р. № 51-р «Про затвердження структури органів виконавчої влади Бєлгородської області» органами виконавчої влади області є 6 департаментів: області:
а) фінансів та бюджетної політики,
б) соціальної політики,
в) майнових і земельних відносин,
г) економічного розвитку,
д) будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства,
е) агропромислового комплексу,
9 управлінь: освіти і науки; охорони здоров'я; культури; запису актів цивільного стану; соціального захисту населення; по праці; фізичної культури і спорту; у справах молоді; інформаційних соціальних технологій, державного замовлення та ліцензування; а також комісія щодо державного регулювання цін і тарифів .
Департаменти утворюються з метою проведення державної політики та здійснення управління у встановленій сфері діяльності, а також для координації діяльності у цій сфері інших органів виконавчої влади області. Департамент очолює що входить до складу Уряду області начальник департаменту (ч.1 ст.38 Статуту).
Комітети, управління та комісії утворюються для здійснення функціонального регулювання у визначеній сфері діяльності та очолюються відповідно головою, начальником і головою.
Департаменти, комітети, управління та комісії має право з метою реалізації покладених на них функцій утворювати свої територіальні органи в межах територіальних одиниць Бєлгородської області в порядку, встановленому Урядом області.
Рішенням Уряду Бєлгородської області про формування органу виконавчої влади області визначаються повноваження зазначеного органу щодо вирішення поставлених перед ним завдань, його структура і гранична чисельність.
Відповідно до ч.2 ст.40 Статуту при формуванні органів виконавчої влади області Уряд Бєлгородської області призначає заступників начальників департаментів, начальників управлінь, а також голів комітетів і комісій та їх заступників. Влада області також призначає членів колегій департаментів, комітетів, управлінь та комісій, якщо структура зазначених органів передбачає утворення цих колегій. Співробітники департаменту, комітету, управління або комісії призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно начальником департаменту, головою комітету або комісії Бєлгородської області.
Для членів Уряду області, голів комітетів і комісій, начальників управлінь області Статут встановлює певні обмеження: вони не мають права заміщати державні посади Російської Федерації і державні посади федеральної державної служби, бути депутатом Бєлгородської обласної Думи і заміщати інші державні посади суб'єкта Російської Федерації і державні посади державної служби суб'єкта Російської Федерації, а також виборні муніципальні посади та муніципальні посади муніципальної служби, якщо інше не передбачено федеральним законом. Зазначені особи не вправі також займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім наукової, викладацької та іншої творчої діяльності.
Основні повноваження вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта РФ зазначені у ст. 21 ФЗ «Про загальні принципи ...». Відповідно до ст. 42 Статуту Бєлгородської області Уряд області:
а) здійснює нормативне регулювання суспільних відносин;
б) здійснює заходи щодо реалізації, забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, охорони власності і громадського порядку, боротьбі зі злочинністю;
в) розробляє для подання губернатором області в обласну Думу проект обласного бюджету та проекти програм соціально-економічного розвитку області;
г) забезпечує виконання обласного бюджету і готує звіт про його виконання і звіти про виконання програм соціально-економічного розвитку області для подання їх губернатором в обласну Думу;
д) формує інші органи виконавчої влади області;
е) управляє і розпоряджається власністю області;
ж) пропонує органу місцевого самоврядування, виборному чи іншій посадовій особі місцевого самоврядування привести у відповідність до законодавства Російської Федерації про видані ними правові акти у разі, якщо зазначені акти суперечать Конституції РФ, федеральним законам і іншим нормативним правовим актам Російської Федерації, цього Статуту, законам області , постановами губернатора області і постановам уряду області, а також оскаржить зазначені акти у суді;
з) розробляє та реалізує заходи з розвитку соціальної сфери Бєлгородської області, зростанню добробуту населення, охорони праці та здоров'я населення, організує систему соціального захисту населення та забезпечує її функціонування;
з) здійснює заходи з виховання, освіти, охорони сім'ї, материнства, батьківства і дитинства, розробляє і реалізує програми з розвитку науки, культури і спорту, а також державну молодіжну політику;
к) здійснює інші повноваження, встановлені федеральними законами, Статутом та законами області та постановами губернатора області.
Рішення Уряду Бєлгородської області з питань здійснення своїх повноважень, за винятком рішень з питань здійснення нормативного регулювання суспільних відносин, оформляються розпорядженнями (ст. 43 Статуту).
При здійсненні нормативного регулювання суспільних відносин Уряд області приймає постанови (ст. 44 Статуту). Постанови Уряду області приймаються на основі та на виконання федеральних законів, указів Президента Росії, постанов Уряду РФ, законів області та постанов Губернатора області і повинні відповідати зазначеним актам.
Постанови Уряду області, підлягають офіційному опублікуванню і набирають чинності не раніше дня їх офіційного опублікування. Постанови Уряду області з питань захисту прав і свобод людини і громадянина набирають чинності не раніше ніж через 10 днів після їх офіційного опублікування. Певний інтерес представляє Постанова Уряду області «Про програму спільної роботи депутатів Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації, членів Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації і уряду області з соціально-економічного розвитку Бєлгородщини на 2004 - 2007 роки» від 27 липня 2004 р. № 86 - пп, 1 містить конкретні напрямки діяльності депутатів Державної Думи, членів Ради Федерації, уряду області та органів місцевого самоврядування за рішенням найбільш гострих питань соціально-економічного, культурного розвитку області, залучення додаткових інвестицій і фінансових ресурсів в економіку області, підвищення якості життя населення області.
Постановою Уряду області від 14 березня 2004 року було затверджено Регламент Уряду Бєлгородської області, 2 яким визначається порядок здійснення Урядом своїх повноважень, порядок проведення засідань та інші процедурні питання. Уряд є колегіальним органом виконавчої влади області, тому всі рішення з питань здійснення своїх повноважень приймаються урядом на його засіданнях. Засідання уряду проводяться, як правило, в першу та четверту п'ятницю кожного місяця в 11 годин. За рішенням губернатора області можуть проводитися позачергові засідання уряду, призначатися інші дати та час проведення засідань. Засідання уряду проводяться відкрито, гласно і за участю представників засобів масової інформації, порядок запрошення яких визначається апаратом губернатора області. При необхідності розгляду питань, пов'язаних з державною, службової або іншої захищеної законом таємницею, за ініціативою губернатора уряд може прийняти рішення про проведення закритого засідання.
Уряд також може здійснювати свої повноваження в інших організаційних формах ("круглі столи", конференції, семінари, наради, публічні слухання та ін.) Рішення уряду оформляються не лише постановами і розпорядженнями, а також актами, що не мають правового характеру (звернення, заяви, роз'яснення).
Забезпечення виконання повноважень уряду здійснюється апаратом губернатора області.
Влада області складає повноваження перед особою, знову наділеним повноваженнями губернатора області. Влада області може також подати у відставку, яка приймається або відхиляється губернатором області. Відставку уряду спричиняє також рішення президента РФ про відмову губернатора області від посади (ч. 2 ст. 37) Статуту області.

4. Судова влада в Білгородській області
Федеральний конституційний закон «Про судову систему Російської Федерації» від 31 грудня 1996 року розділив всі суди Російської Федерації на федеральні і суди суб'єктів РФ.
Відповідно до ч.1 ст.46 Статуту області Статутний суд Бєлгородської області складається з п'яти суддів. Судді Статутного суду призначаються на посаду обласної Думою за поданням губернатора області. Самостійність у судовій системі зовсім не означає самостійності в системі органів державної влади області. Об'єктивно статутний суд повинен бути незалежним арбітром у вирішенні спорів, у тому числі і між законодавчим та виконавчим органом державної влади області. Але, на жаль, сам правовий статус і місце статутного суду в системі органів державної влади створює інші умови. Суд формується органами державної влади суб'єкта, фінансується з обласного бюджету, матеріальне забезпечення діяльності суду перебуває в залежності від органів влади (перш за все виконавчої).
Статутний суд за запитами губернатора, обласної Думи, депутатів обласної Думи, Уряду області, представницьких органів місцевого самоврядування та голів місцевого самоврядування муніципальних утворень у Білгородській області, загальноросійських, міжрегіональних і регіональних громадських об'єднань вирішує справи про відповідність Статуту Бєлгородської області:
а) правових актів, прийнятих обласної Думою і спрямованих на нормативне регулювання суспільних відносин;
б) правових актів, прийнятих губернатором області та спрямованих на нормативне регулювання суспільних відносин;
в) правових актів, прийнятих Урядом області та спрямованих на нормативне регулювання суспільних відносин;
г) правових актів, прийнятих органами місцевого самоврядування муніципальних утворень у Білгородській області та спрямованих на нормативне регулювання суспільних відносин (ст. 47 Статуту).
Статутний суду за скаргами громадян, а також на запити світових суддів області перевіряє відповідність закону області або іншого правового акту, прийнятого в області та спрямованого на нормативне регулювання суспільних відносин, застосованого або підлягає застосуванню в конкретній справі, Статуту області. Також Статутний суд за запитами Губернатора, обласної Думи, депутатів обласної Думи, Уряду області, представницьких органів місцевого самоврядування та голів місцевого самоврядування муніципальних утворень, загальноросійських, міжрегіональних і регіональних громадських об'єднань дає тлумачення Статуту області.
Акти або їх окремі положення, визнані Статутним судом невідповідними Статуту області, втрачають силу і не можуть застосовуватися на території області. Рішення Статутного суду, прийняте в межах його повноважень, не може бути переглянуте іншим судом.
Норми, що визначають основи правового статусу Статутного суду в області не знайшли свого практичного застосування, не прийнятий поки спеціальний закон «Про Статутному суді Бєлгородської області».
Федеральний закон «Про мирових суддів у Російській Федерації» від 17 грудня 1998 року заклав правову основу заснування інституту мирових суддів в суб'єктах РФ. Згідно статті 51 Статуту мирові судді Бєлгородської області є суддями загальної юрисдикції області. Білгородська область стала одним з перших регіонів Росії, де стали діяти мирові судді.
У березні 2000 року були прийняті закони «Про мирових суддів Бєлгородської області», «Про створення судових ділянок і посад мирових суддів Бєлгородської області». Одразу були дозволені і питання про порядок організаційного забезпечення діяльності світових суддів. Федеральними та обласними законами, що регламентують діяльність світових суддів, передбачено, що їх матеріально-технічне забезпечення повинна здійснювати адміністрація Бєлгородської області за рахунок коштів обласного бюджету. Однак згідно з Федеральним законом «Про судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації» організаційним забезпеченням районних і міських судів займається управління Судового департаменту. Тому логічним виявилося наступне рішення: адміністрація Бєлгородської області і управління Судового департаменту уклали договір про порядок взаємодії з організаційного забезпечення діяльності світових суддів Бєлгородської обрости. Згідно з цим документом, організаційним забезпеченням діяльності світових суддів (тобто рішенням всіх фінансових, матеріально-технічних, кадрових та інших питань, спрямованих на створення умов для повного і незалежного здійснення ними правосуддя) займається управління Судового департаменту. Для вирішення всіх цих питань в Управлінні був створений відділ з організаційного забезпечення діяльності світових суддів.
Згідно із законодавством, мировим суддею може стати громадянин, який досяг 25-річного віку, має вищу юридичну освіту, стаж роботи з юридичної професії не менше п'яти років, не здійснив ганьблять його вчинків і склав кваліфікаційний іспит.
Світові судді призначаються обласної Думою за поданням Губернатора області. Відбір кандидатів на посади мирових суддів здійснюється на конкурсній основі. Порядок і умови проведення конкурсу встановлюються законом Бєлгородської області.
Відповідно до законодавства, мирові судді розглядають кримінальні справи, покаранням за які може стати позбавлення волі на строк не більше трьох років позбавлення волі. Це можуть бути дрібні крадіжки, шахрайства, викрадення автомобіля, образу, наклеп, а також більш серйозні злочини погроза вбивством, незаконне проведення аборту, умисне заподіяння шкоди здоров'ю, вбивство в стані афекту, через необережність, перевищення меж необхідної оборони.
У підсудність світових суддів входять і численні цивільні справи: межові, майнові спори (якщо сума позову не перевищує 500 мінімальних розмірів оплати праці), справи про розірвання шлюбу (якщо відсутній спір про дітей), розділ майна подружжя, трудові спори (крім позовів про відновлення на роботі).
Сьогодні стало очевидним, що інститут світової юстиції відбувся і виправдав покладені на нього надії. Світові судді значно розвантажили федеральні суди, дали федеральним суддям можливість більш ретельно розглядати складні кримінальні та цивільні справи. Правосуддя стало більш доступним для громадян, а судова система - більш розвиненою.

Основна література
1. * Федеральний закон від 06 жовтня 1999р. № 184-ФЗ (ред. від 19.06.2004 р.) «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» / / СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
2. * Статут Бєлгородської області від 31 грудня 2003р. (Ред. 18.11.2005 р.) / / Бєлгородські известия. 10 січня 2004р.
3. * Виборчий кодекс Бєлгородської області від 1 квітня 2005р. / / Бєлгородські известия (спеціальний випуск). 21 січня 2003р.
4. * Закон Бєлгородської області від 13 березня 2000р. «Про мирових суддів Бєлгородської області» / / Бєлгородські известия. 2000. 15 березня.
Додаткова література
1. * Закон Бєлгородської області від 19 грудня 2005р. «Про статус депутата Бєлгородської обласної думи».
2. * Дрімучих Є.І., Сисоєва В.В. Інститут світової юстиції: проблеми і перспективи / / Вісник Белю МВС Росії. 2003. № 1. - С. 64-67.
3. Григор'єва Л. А. Скасування виборів голів суб'єктів Федерації визнана конституційної / / Адвокат. - 2006. - № 1. - С. 45-58.


1 Думські відомості. 2004. 20 березня.
[1] Білгородська правда. - 2003. - 31 травня.
7 Бєлгородські известия. 2003. 7 жовтня.
1 Бєлгородські известия. 2006. 28 квітня.
1 Бєлгородські известия. 2004. 17 серпня.
2 Бєлгородські известия. 2004. 24 березня.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
81.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Юридична відповідальність депутатів Державної Думи РФ Органи державної влади
Органи державної влади
Органи державної влади 2
Вищі органи державної влади України
Органи державної влади в XIX-ХХ століттях
Вищі органи державної влади в Республіці Білорусь
Органи виконавчої влади Ростовської області
Адміністрація Архангельської області та органи виконавчої влади
Адміністрація Архангельської області та органи виконавчої влади 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru