Оподаткування взаємозалікових операцій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

При взаємозаліку ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснюється в звичайному порядку.

Однак при здійсненні заліку зустрічних вимог у бухгалтера може зустрітися ситуація, коли організації відвантажують один одному товари, що обкладаються податками на додану вартість за різними ставками.

Виникає питання, як визначити суму податку, яку платник податку може взяти до відрахування. Розглянемо дану ситуацію на прикладі.

Приклад.

Організація ТОВ "Міф" реалізувала організації ТОВ "Будівельник" книжкову продукцію (ставка ПДВ 10%) на загальну суму 11 000 рублів, в тому числі ПДВ 1000 рублів.

Фактична собівартість книжкової продукції становить 6000 рублів.

ТОВ "Будівельник" здійснило відвантаження ТОВ "Міф" будівельних матеріалів на суму 12 000 рублів, у тому числі ПДВ 18% - 1 830 рублів.

Облікова вартість будівельних матеріалів дорівнює 7 000 рублів.

Організації склали акт заліку взаємних вимог.

Обидві організації працюють з метою обчислення прибутку за методом нарахування, моментом виникнення бази оподаткування по ПДВ вважається момент оплати.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Міф" були зроблені такі проводки:

На дату відвантаження книг:

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

62 субконто ТОВ "Будівельник"

90-1

11 000

Відвантажено книжкова продукція покупцеві

90-1

76-5 субконто ТОВ "Будівельник"

1000

Нараховано ПДВ відкладений

90-2

41

6000

Списано собівартість книжкової продукції

41

60 субконто ТОВ "Міф"

10 170

Прийняті до обліку будівельні матеріали від ТОВ "Будівельник"

19

60 субконто ТОВ "Будівельник"

1 830

Відображено ПДВ за прийнятими будівельних матеріалів

На підставі статті 410 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі ГК РФ) сторони оформили залік зустрічних вимог на суму 11 000 рублів (меншою заборгованості).

60 субконто ТОВ "Будівельник"

62 субконто ТОВ "Будівельник"

11 000

Проведено взаємозалік

На дату підписання сторонами акту про залік взаємних вимог відвантажена книжкова продукція вважається оплаченою, тому що відповідно до вимог статті 167 Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ) для платників податків, які затвердили у своїй обліковій політиці момент виникнення бази оподаткування по ПДВ з оплати, оплатою товарів (робіт, послуг) визнається припинення зустрічного зобов'язання набувача зазначених товарів (робіт, послуг) перед платником податків, яке безпосередньо пов'язане з поставкою (передачею) цих товарів (виконанням робіт, наданням послуг), за винятком припинення зустрічного зобов'язання шляхом видачі покупцем - векселедавцем власного векселя.

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

76-5 субконто ТОВ "Будівельник"

68

1000

Отже, в цей момент бухгалтер ТОВ "Міф" нарахує ПДВ до сплати в бюджет

Суму ПДВ по придбаних будівельних матеріалів ТОВ "Міф" має право прийняти до відрахування після проведення заліку зустрічних вимог виходячи з фактично сплаченої суми, тобто з розрахунку 11 000 рублів.

Тут у бухгалтера виникає питання: яку суму податку можна зарахувати - виходячи зі ставки 10 або 18 відсотків?

ТОВ "Міф" може поставити до відшкодування суму податку виходячи з тієї ставки, за якою оподатковуються придбані організацією будівельні матеріали (18%). При цьому зовсім неважливо, що товар, який реалізується ТОВ "Міф" обкладається податком за ставкою 10%.

Таким чином, бухгалтер ТОВ "Міф" зробить наступну проводку:

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

68-1

19

1 678

Прийнятий до відрахування ПДВ в частині оплачених будівельних матеріалів (11 000 рублів х 18: 118)

Зверніть увагу!

На практиці, нерідко податкові органи вважають інакше.

Їх позиція заснована на тому, що залік взаємних вимог підпадає під пункт 2 статті 172 НК РФ.

Відповідно до цієї статті, при використанні платником податку власного майна (в тому числі векселя третьої особи) в розрахунках за придбані їм товари (роботи, послуги) суми податку, фактично сплачені платником податку при придбанні вказаних товарів (робіт, послуг), обчислюються виходячи з балансової вартості зазначеного майна (з урахуванням його переоцінки й амортизації, які проводяться відповідно до законодавства Російської Федерації), переданого в рахунок їх оплати.

Грунтуючись на даному пункті НК РФ, податкові органи вважають, що якщо організація відвантажила товари, які обкладаються податком на додану вартість за ставкою 10%, а придбала товари зі ставкою 18%, то при проведенні заліку зустрічних вимог організація має право прийняти до відрахування ПДВ, обчислений виходячи із ставки 10%.

На наш погляд, дана позиція не законна, так як залік взаємних вимог не можна підвести під дію пункту 2 статті 172 НК РФ.

Даний пункт застосуємо, коли організація спочатку укладає договір міни, тобто, набуває якесь майно в обмін на власне. При такому договорі кожна із сторін, одночасно виступає і покупцем і продавцем.

При взаємозаліку ситуація дещо інша, сторони укладають два окремих договору, розрахунок, за яким спочатку передбачений грошовими коштами, інакше кажучи між сторонами по суті не передбачається розрахунок за зобов'язанням власним майном.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що "вхідний" податок на додану вартість по майну, отриманому за взаємозаліком, приймається до відрахування на загальних підставах.

Так як в даному прикладі, в результаті проведення заліку ТОВ "Мрія" погасило своє зобов'язання лише частково (11 000 рублів), решту суми "вхідного" податку організація зможе відшкодувати з бюджету тільки після погашення суми, що залишилася (1000 рублів).

Тепер розглянемо, як позначаться ці операції в іншої сторони - ТОВ "Будівельник":

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

62 субконто ТОВ "Міф"

90-1

12 000

Відвантажено будівельні матеріали

90-3

76-5 субконто ТОВ "Міф"

1 830

Нараховано ПДВ відкладений

90-2

41

7000

Списано собівартість будівельних матеріалів

41

60 субконто ТОВ "Міф"

10 170

Прийнята до обліку книжкова продукція від ТОВ "Міф"

19

60 субконто ТОВ "Міф"

1000

Відображено ПДВ за оприбуткованої книжкової продукції

На підставі статті 410 ЦК РФ сторони оформили залік зустрічних вимог на суму 11 000 рублів (меншою заборгованості).

60 субконто ТОВ "Міф"

62 субконто ТОВ "Міф"

11 000

Проведено взаємозалік

76-5 субконто ТОВ "Міф"

68

1 678

Нараховано ПДВ до сплати в бюджет з суми сплачених будівельних матеріалів

Після проведення взаємозаліку бухгалтер ТОВ "Будівельник" може поставити суму "вхідного" ПДВ за книгами до відрахування:

68-1

19

1000

Прийнятий до відрахування ПДВ по оприбуткованих і оплаченої книжкової продукції

Коли ТОВ "Міф" остаточно розрахується за поставлені будівельні матеріали, бухгалтер ТОВ "Будівельник" донарахує відкладений податок до сплати в бюджет.

Закінчення приклад.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://klerk.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
19.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Оподаткування зовнішньоторговельних операцій
Оподаткування доходів та операцій з цінними паперами
Система оподаткування операцій з цінними паперами
Оподаткування доходів та операцій з корпоративними облігаціями
Особливості оподаткування доходів і операцій страхових організацій
Особливості оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з ці
Особливості оподаткування операцій фізичних осіб з похідними інструментами
Особливості оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з цінними паперами
Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru