Озеро Байкал 2 Формування і

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачатиОЗЕРО БАЙКАЛ

ВИКОНАЛА УЧ-ЦА 7 КЛАСУ

Хохлова КСЕНІЯ

ЗМІСТ:

Введення

Озеро Байкал

Походження назви

Вік

Глибина

Байкальська западина

Площа озера

Обсяг

Вода

Льодостав на Байкалі

Шторми

Байкальські вітри

Клімат

Екологія

Зубожіння природи Байкалу

Висновок

Список літератури

Введення

Озера і водосховища, часто об'єднуються під однією назвою озеровідних водойм, складають своєрідну групу водних об'єктів, істотно відрізняються як від річок, так і від морів. Якщо в річках головною причиною руху води є градієнт сили тяжіння, то в озерах - вітер. Але в ряді випадків риси річкового режиму притаманні озерам, а озерного - ділянкам річок. Так, наприклад, у багатьох проточних озерах існують течії, характерні для річок.

Основна відмінність озера від моря - відсутність безпосереднього водообміну з океаном. Виняток становлять озера морських узбереж, в яких водообмін з морем чи океаном здійснюється безперервно або періодично.

У режимі озера істотну роль відіграють форма і розміри улоговини. Крім того, режим озер тісніше пов'язаний з географічними особливостями навколишнього суші та її водами.

Кожне озеро виникає і розвивається у певній географічній середовищі і взаємодіє з нею. Водне харчування, коливання обсягу водної маси і рівня, особливості режиму озер залежать від розмірів і географічних умов їх басейнів.

Керівна роль у формуванні та розвитку озер належить інтегруючим географічним чинникам: рельєфу, клімату і стоку. У кожному озеровідном водоймі відбуваються фізичні, хімічні і біологічні процеси, сукупна дія яких визначає його режим. Інтенсивність і спрямування цих процесів у свою чергу визначається впливом географічних умов, в яких існує озеро.

Водна маса озера розташовується в його улоговині. Ступінь заповнення улоговини водою залежить від водного балансу озера.

Улоговини озер виникають під дією різних факторів, що формують рельєф земної кори. Водні маси можуть бути континентального або океанічного походження. В останньому випадку утворюються залишкові (реліктові) озера.

Для озера характерний уповільнений водообмін, в результаті якого водна маса, перебуваючи тривалий час в улоговині, зазнає суттєвих змін і набуває особливостей, значно відрізняють її від вступників у водойму вод стоку та атмосферних опадів.

Іншою характерною особливістю озер є акумуляція в них переважної частини надходить у процесі стоку завислих, ваблених наносів і розчинених елементів, продуктів елолового зносу, а також матеріалу, що виникає в самому озері в результаті життєдіяльності водних організмів і взаємодії водної маси і улоговини.

При тривалому перебуванні водної маси в улоговині в озері накопичуються надходять у воду органічні і мінеральні речовини, відбуваються хімічні реакції, розвиваються і відмирають водні організми. У результаті цих явищ відбувається кругообіг речовин у водоймі, що полягає в хімічному і біологічному обміні між водною масою і грунтом дна, перетворення деякої частини мінеральних елементів в органічні, накопиченні останніх, і часткове відновлення їх у мінеральні. Кругообігом речовин визначаються біологічні, а в значній мірі, і гідрохімічні особливості озер. У зв'язку з цим роль біологічних факторів у режимі озеровідних водойм незрівнянно більше, ніж у режимі річок і морів.

Географічне значення озер проявляється в наступних основних напрямках:

1. Регулювання стоку.

2. Зміна мінералізації і сольового складу надійшли вод.

3. Вплив на клімат (особливо на мікроклімат) прилеглого району.

4. Участь у формуванні рельєфу.

5. Вплив на грунтові води.

6. Утворення нових гірських порід з накопичених в озері відкладень.

7. Створення специфічних умов для життєдіяльності організмів.

Озера регулюють стік річок, затримуючи в своїх улоговинах порожнисті води і віддаючи їх в інші періоди. У водах озер відбуваються хімічні та біологічні реакції. Одні елементи переходять з води у донні відкладення, інші - навпаки. У ряді озер, головним чином не мають стоку, у зв'язку з випаровуванням води підвищується концентрація солей. Результатом є суттєві зміни мінералізації і сольового складу озер.

Завдяки значній теплової інерції водної маси великі озера пом'якшують клімат прилеглих районів, зменшуючи річні і сезонні коливання метеорологічних елементів.

Форма, розміри і рельєф дна озерних улоговин істотно змінюються при накопиченні донних відкладень. Заростання озер створює нові форми рельєфу, рівнинні або навіть опуклі. Озера і особливо водосховища часто створюють підпір грунтових вод, викликає заболочування прилеглих ділянок суші. У результаті безперервного накопичення органічних і мінеральних частинок в озерах утворюються потужні товщі донних відкладень. Ці відкладення видозмінюються при подальшому розвитку водойм і перетворенні їх на болота або сушу. За певних умов вони перетворюються на гірські породи органічного походження - біоліти.

Озеро є абсолютно особливою середовищем існування організмів, одні з яких проводять своє життя у воді, інші в міру розвитку переходять на сушу.

Я б хотіла для детального опису взяти саме унікальне за своєю суттю озеро - озеро Байкал

Озеро Байкал

Байкал - пам'ятка не тільки Росії, а всього світу. Багатьох людей планети це озеро приваблює не тільки своєю неповторною красою, але і, перш за все унікальною чистотою своїх вод. Байкал володіє унікальними особливостями. Йому немає рівних у світі за віком, глибині, запасами і властивостями прісної води, різноманіттям й ендемізму органічного життя.

Походження назви

У далекому минулому народи, які населяють берега Байкалу, кожен по-своєму іменували озеро. Китайці в древніх хроніках іменували його "Бейхай" - "північне море", евенки називали Ламу - "море", бурят-монголи - "Байгаал-далай" - "великий водойма". Походження назви "Байкал" точно не встановлено. Найбільш поширена версія, що "Байкал" - слово тюркомовне, походить від "бай" - багатий, "куль" - озеро, що значить "багате озеро". Перші російські землепрохідці Сибіру вживали евенкійське назву "Ламу". Після виходу загону Курбата Іванова на берег озера росіяни перейшли на Бурятське назву "Байгаал". При цьому вони лінгвістично пристосували його до своєї мови - Байкал, замінивши характерне для бурять "г" на більш звичне для російської мови "до".

Вік

Байкал - одне з найдавніших озер планети, його вік вчені визначають в 25 млн. років. Більшість озер, особливо льодовикового і старичні походження, живуть 10-15 тис. років, а потім заповнюються опадами і зникають з лиця Землі. На Байкалі немає ніяких ознак старіння, як у багатьох озер світу. Навпаки, дослідження останніх років дозволили геофізикам висловити гіпотезу про те, що Байкал є зарождающимся океаном. Це підтверджується тим, що його берега розходяться зі швидкістю до 2 см в рік, подібно до того, як розходяться континенти Африки і Південної Америки.

Глибина

Серед озер земної кулі озеро Байкал займає 1 місце по глибині. На Землі лише 6 озер мають глибину понад 500 метрів. Найбільша позначка глибини південної улоговині Байкалу - 1423 м, у середній - 1637 м, у північній - 890 м. Для порівняння наведу таблицю:

Озеро

Глибина (м)

Байкал (Росія)

1637

Танганьїка (Африка)

1435

Каспійське море

1025

Ньяса (Африка)

706

Іссик-Куль (Киргизія)

702

В. Невільниче (Канада)

614

Ківу (Африка)

496

Верхнє (США)

393

Женевське (Швейцарія)

310

Байкальська западина

Байкальська западина трохи ширше сучасного озера, але набагато глибше його. Глибина западини визначається висотою гір над нею, глибиною озера і товщиною вистилають його дно донних опадів. Найглибша точка корінний западини Байкалу лежить приблизно на 5-6 тис. метрів нижче рівня світового океану. "Коріння" западини борознять всю земну кору і йдуть у верхню мантію на глибину 50-60 км. Це найглибша улоговина земної суші.

Площа озера

За площею Байкал займає 8 місце в світі серед озер і приблизно дорівнює площі такої країни, як Бельгія.

Озеро

Площа (тис. кв. Км)

Каспійське море

376 000

Верхнє (США)

82 400

Вікторія (Африка)

68 000

Гурон (США)

59 600

Мічиган (США)

58 100

Аральське море

37 100

Танганьїка (Африка)

34 000

Байкал (Росія)

31 500

Ньяса (Африка)

30 800

Обсяг

Байкал - найбільше сховище прісної води на планеті (23 тис. км3), що перевищує об'єм води, що міститься в п'яти Великих озерах Північної Америки (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо) разом узятих, або в 2 рази більше, ніж у озері Танганьіка. У улоговині Байкалу зосереджено близько 20% світових запасів прісних озерних вод планети (виключаючи льодовики, снежники і льоди, де вода знаходиться в твердому стані).

Вода

Байкал - найчистіше на Землі природне сховище прісної питної води. Рідкісна чистота і виняткові властивості байкальської води обумовлені життєдіяльністю тваринного і рослинного світу озера. За рік армада рачків (епішура) здатна тричі очистити верхній п'ятдесятиметровій шар води. У Байкальської воді дуже мало розчинених і зважених мінеральних речовин, мізерно мало органічних домішок, багато кисню. Мінералізація вод озера - 96,4 міліграма на літр, у той час, як у багатьох інших озерах вона доходить до 400 і більше міліграмів на літр. Слабо мінералізована байкальська вода ідеально підходить для організму людини. Аналізи, зроблені в лабораторних центрах зі світовою репутацією, підтвердили відповідність байкальської води всім жорстким нормам, пропонованим до питної води.

У світі не збереглося відкритих водойм з прісною водою, придатних для розливу питної води. Виняток становить лише Байкал. З 1992 р. розпочато промисловий розлив байкальської води в пластикові пляшки. Вода береться з глибини 400 метрів, де зберігається постійна температура 4,2 ° C, і де вона захищена водної товщею від поверхневих забруднень.

Вченими встановлено, що крапля води, потрапляючи в Байкал з його приток, відстоюється тут роками. Водообмін (заміна глибинних вод поверхневими) відбувається в північній улоговині за 225 років, у середній - за 132 роки і в південній - за 66 років. Навесні, після звільнення від льоду, прозорість води досягає 40 метрів, це в десятки разів більше, ніж в інших озерах. Наприклад, в Каспії прозорість води становить 25 метрів, на Іссик-Кулі - 20 метрів. Байкальська вода, розливається в пластикові пляшки ємністю 1,5 літра підприємством "Байкальські води", незамінна під час подорожей. Її запас дозволяє гарантовано уникнути проблем кишково-шлункових захворювань, вставати на нічліг у будь-якому місці, не витрачаючи час на пошук струмків, джерел, колодязів.

Аналізи, проведені в Лімнологічного інституту СО РАН. Університеті Південної Кароліни (США), а також лабораторіях Японії та Кореї підтверджують, що байкальська вода володіє високими якісними характеристиками. Процес водозабору та водопідготовки відноситься до області "високих технологій" і захищений патентом на винахід. Усі виробничі цикли оснащені італійським обладнанням, а технологічна тара і сама продукція відповідає міжнародним вимогам якості. Поєднання "високих технологій і високої якості води дозволяють випускати питну воду з тривалим терміном зберігання (в експерименті до трьох років) без зміни смакових якостей, не дивлячись на відсутність будь-яких консервантів. Байкальська вода єдина питна вода, завдяки природному складу, розливається в пляшки без застосування консервантів Присутність пляшки води в салоні автомобіля - це можливість попити, помити руки, овочі або фрукти, змочити ганчірку і навести порядок у салоні. Навіть якщо і пролив трохи на сидінні або на штани - не біда, висохне і не залишить ніяких слідів. У пляшці можна розчинити пакет "Zuko" і отримати смачний ароматний напій.

Все це дозволяє рекомендувати байкальську воду, розлиту в пластикові пляшки, як ідеальну для мандрівників. ВАТ "Байкальські води" м. Іркутськ, вул. Радянська, 3. Тел. (395-2) 34-75-31

Органічний світ

У фауні Байкалу представлені майже всі типи тварин, що мешкають в прісних водоймах. У світі немає іншого озера, біологічне різноманіття якого було б настільки велика і унікально. З 2635 відомих видів і різновидів тварин і рослин, знайдених на сьогодні в озері, майже 2 / 3 ендемічні й ніде в світі більше не зустрічаються. Тому Байкал можна вважати одним з географічних центрів походження біологічних видів.

Льодостав на Байкалі

Байкал щорічно замерзає. У перші 3-4 дні при температурі повітря нижче-20 ° С лід наростає по 4-5 см за добу. Наприкінці жовтня замерзають мілководні затоки, 1-14 січня-глибоководні райони. У південній частині Байкал закритий 4-4,5 місяці, у північній частині - 6-6,5 місяців. По акваторії озера товщина льоду коливається від 70 до 113 см, при цьому виявлено закономірність: чим більше снігу, тим тонше лід. Тороси досягають 1,5-3 метрів висоти. Лід товщиною 50 см витримує вагу до 15 тонн, тому взимку по льоду Байкалу можна вільно пересуватися на автомобілях. Уздовж північно-західного узбережжя й у Малому морі утворюється вільний від снігу прозорий лід, крізь який на мілководді можна бачити дно. Злом льоду починається від мису Б. Кадильний 25-30 квітня, що викликається таненням льоду під впливом висхідних потоків теплих вод підводних джерел. В останню чергу 9-14 червня звільняється від льоду північна частина озера.

Шторми

Штормові вітри на Байкалі звичні наприкінці літа й восени. Максимальна швидкість вітру на озері йдеться у квітні, травні та листопаді, мінімальна - у лютому і липні. 80% літніх штормів спостерігається у другій половині серпня і у вересні, при цьому висота хвиль у середній улоговині Байкалу досягає 4-4,5 метрів при крутизні 22 °.

Період

повторюваність шторму

висота хвилі

серпень - вересень

70-80%

4-4,5 метр

листопад - грудень

80-90%

5,5-6,0 метрів

Байкальські вітри

Різноманіття байкальских вітрів відображено в їх місцевих назвах (понад 30). Вікові спостереження місцевих жителів дозволили виділити ряд закономірностей для кожного вітру.

Верховик (Ангара) - так називають північний вітер, що дме вздовж усього Байкалу з півночі на південь. Верховик - сухий вітер, в ясну, сонячну погоду він дме спокійно, без різких поривів. Нерідко такий вітер утримується безупинно більше 10 днів. Перші тривалі верховики спостерігаються на Байкалі з середини серпня. Наприкінці листопада - початку грудня верховик розгойдує Байкал важкими крутими хвилями до 4-6 метрів. Баргузин - могутній вітер, оспіваний у пісні "Славне море - священний Байкал", дме з Баргузинской долини поперек і вздовж Байкалу. Цей вітер дме рівно, з поступово наростаючою міццю, але його тривалість помітно поступається верховику. Цей вітер приносить з собою сонячну стійку погоду.

Култук - вітер, що дме від краю Байкалу вздовж усього озера. Култук несе з собою жорстокі шторми і погану дощову погоду. Цей вітер не буває таким тривалим, як верховик.

Гірська - північно-західний бічний байкальський вітер, раптово зривається з гір. Це самий підступний і поривчастий вітер. Він починається несподівано і швидко набирає силу.

Сарма - різновид гірської, найсильніший і найстрашніший з вітрів на Байкалі. Вітер виривається з долини річки Сарма, що у Мале море. Швидкість його перевищує 40 м / с. Влітку вітер може раптово початися і також раптово скінчитися, восени сарма іноді дме цілу добу. Провісником сарма є хмари над триголовим гольцем Прибайкальский хребта.

Клімат

Озеро має пом'якшувальний вплив на клімат. Величезні водні маси озера в літній період прогріваються до глибини 200-250 метрів і, як акумулятор, накопичують велику кількість тепла. Тому зима на Байкалі більш м'яка, а літо прохолодніше, ніж на решті території Сибіру. Різниця температури повітря між Іркутськом і узбережжям Байкалу в денні години може становити 8-10 ° С.

Місцевість

Червень

Грудень

Іркутськ

+25 +30 ° С (+77 +86 ° F)

-20 -25 ° С (-4 -24 ° F)

Байкал

+15 +18 ° С (+59 +64 ° F)

-12 -15 ° С (+10 +5 ° F)

Абсолютний максимум за період метеоспостережень в Іркутську досягав +36 ° С (+97 ° F), абсолютний мінімум -50 ° С (-58 ° F)

Екологія

Байкал - великий пам'ятник природи. Йому немає рівного на земній кулі. Боротьба за його охорону залишила незгладимий слід в історії природоохоронного руху.

Далеке азіатське озеро серед диких гірських хребтів і глухий ведмежою тайги. Чому воно викликає такий величезний інтерес і справді всенародну тривогу і турботу? Які особливості природи висунули його на перше місце серед трьох мільйонів озер нашої країни? Що зробило його центром уваги світової екологічної громадськості?

Щоб відповісти на ці запитання, слід звернутися до ряду цифр, тому що саме вони містять більшість відповідей.

Байкал - одне з найбільших озер земної кулі, найбільше прісноводне озеро Росії. Його довжина - 636 кілометрів, площа водної поверхні - 31500 квадратних кілометрів. Байкал в 1,7 рази більше Ладозького озера, найбільшого в Європі. Серед прісних озер світу він посідає шосте місце. Більше нього два африканських озера - Вікторія-Ньянза і Танганьїка і три з п'яти Великих американських озер - Верхнє, Гурон і Мічиган.

Тому, що Байкал згадувався в старовинних рукописах і розповідях ранніх мандрівників і був відомий європейцям ще до початку нашої ери, він зобов'язаний своїм величезним розмірам.

Байкал - не тільки найбільше прісноводне озеро Росії, але і найглибше озеро нашої планети. Його найбільша глибина 1637 метрів. Гранична глибина Танганьїки - 1435 метрів, Іссик-Куля - 702. За свідченням лімнології Л. Россолімо на Землі всього вісім озер мають глибину понад 500 метрів і близько 30 - більше 300.

Танганьїка - прісний водойму, але її вода містить підвищену кількість солей магнію. Вся товща прісних вод глибше 700-800 метрів може бути вивчена тільки в Байкалі.

Середня глибина озера також дуже велика - 730 метрів. Вона перевищує максимальні глибини багатьох дуже глибоких озер. Саме це в кінцевому рахунку визначає запаси води в Байкалі. Це найбільше за ресурсами води прісноводне озеро Землі. Його обсяг - 23600 кубічних кілометрів, що складає близько 20% прісних озерних вод планети - у всіх прісних озерах світу міститься 123 000 кубічних кілометрів води. У Байкалі води більше, ніж у всіх п'яти Великих американських озерах разом узятих.

Для того щоб уявити собі всю величезність водного тіла озера, нагадаємо, що річці Ангарі, щорічно виносить 60,9 кубічних кілометрів води, потрібно 387 років безперервної роботи, щоб осушити його чашу за умови, звичайно, що за цей час у нього не буде потрапляти і з його поверхні не буде випаровуватися вода

Озеро лежить в Байкальської западині - бездонною кам'яної чаші, з усіх боків оточеної горами. Глибина западини визначається висотою гір над нею, глибиною озера і товщиною вистилають його дно пухких опадів. Шар цих озерних опадів місцями досягає 6 тисяч метрів, а їхній обсяг у два рази перевищує обсяг озера і досягає 46000 кубічних кілометрів. Знаючи товщину шару опадів, неважко вирахувати, що глибина кристалічного ложа Байкалу сягає 8-9 кілометрів.

Найглибша точка корінний ванни Байкалу лежить приблизно на 7 тисяч метрів нижче рівня океану. Кам'яна колиска озера - найглибша улоговина на земній суші. За даними геолога Н. А. Флоренсова, "коріння" западини борознять всю земну кору і йдуть у верхню мантію на глибину 50-60 кілометрів. Він образно назвав Байкальскую западину вікном у надра Землі, що допомагає пізнання сутності її глибинних процесів.

Основні властивості байкальської води можна коротко охарактеризувати так: в ній дуже мало розчинених і зважених мінеральних речовин, мізерно мало органічних домішок, багато кисню. Мінералізація вод озера - 96,4 міліграма на літр, у той час як у багатьох інших озерах вона доходить до 400 і більше міліграмів на літр.

Про байкальську воду кажуть, що вона дуже чиста. Найбільший байкаловед Г.Ю. Верещагін стверджував, що в деяких випадках її цілком можна вживати замість дистильованої.

Від чистоти води залежить її прозорість. Дивовижна прозорість байкальської води давно вже стала легендою. Байкал - не тільки надзвичайно чисте, але й саме прозоре озеро на світі. Навесні після звільнення від льоду прозорість його води досягає сорока метрів - в десятки разів більше, ніж у багатьох інших озерах. У цей час року озеро вражає таким дзвінко-синім кольором води, що від неї неможливо відірвати очей.

Сама чудова особливість Байкалу - його старовину. З якого часу, з якого геологічного періоду історії Землі веде своє літочислення Славне морі? "Таємниця ця велика є" - так повинен відповісти на це питання суворий вчений муж. Тим не менш, кажучи про вік Байкалу, можна з великим ступенем ймовірності дотримуватися певного порядку величин. З огляду на глибоку реліктовий ендемізм фауни озера, більшість дослідників визначають його вік в 20-30 мільйонів років! Така тривалість існування озера може здатися неправдоподібною. Адже величезна більшість озер, особливо льодовикового і старичні походження, живуть 10-15 тисяч років, потім заповнюються опадами, затягуються сплавин і рано чи пізно спершу перетворюються на болота, а потім і зовсім висихають.

Байкал - один з найстаріших і, мабуть, самих надійних довгожителів серед озер всього світу. Знаючи швидкість опадонакопичення на його дні - 4,1-4,5 сантиметра в тисячоліття, можна сподіватися, що він буде жити ще, принаймні, кілька десятків мільйонів років.

Винятковість багатьох фізико-географічних особливостей озера стала причиною надзвичайного розмаїття його тваринного і рослинного царств. І в цьому відношенні йому немає рівного серед прісних водойм світу. Відкрито ще не всі байкальські організми. Якщо до 1962 року в ньому було виявлено 1219 видів тварин, то до 1978 року їх кількість збільшилася на 179 - щорічно в Байкалі відкривають близько 10 нових тварин. До 1978 року було описано близько 2250 видів організмів - 1398 тварин і понад 850 рослин. За той час, поки я пишу цю книгу і поки вона буде друкуватися, напевно відкриють декілька нових форм.

Тут багато рачків-бокоплавов - 225 видів, ракушкових рачків, або остракод, - понад 100 видів, черевоногих молюсків - 83 види, олігохет - 66 видів, планарий - близько 50 видів, найпростіших - більше 300 видів.

В озері живе 52 види риб, серед яких 27 - дуже різноманітні за формою тіла, забарвленням і способу життя бички-подкаменщиков, або шіроколобкі. Два види - велика і мала голомянка - відомий іхтіолог всього світу.

Харчову піраміду озерної екосистеми вінчає типово морський ссавець - тюлень, або байкальська нерпа.

Для того щоб уявити собі всі нечуване багатство фауни Байкалу, досить згадати, що, наприклад, байкальські бокоплави становлять близько однієї третини цих тварин світової фауни.

Різноманітність органічного світу вражає уяву, але не менш феноменально та його своєрідність. Безліч що мешкають в озері тварин і рослин не зустрічаються більше в жодній водоймі земної кулі.

У Байкалі 848 видів ендемічних тварин - близько 60% і 133 види ендемічних рослин - 15%. У фауні озера 97 ендемічних родів (кожен четвертий рід ендемічний) та 11 родин. Все це дозволяє виділити озеро в Байкальскую підобласть Голарктики, рівноцінну величезної за площею Європейсько-Сибірської підобласті. Деякі дослідники зводять його в ранг Байкальської зоогеографічної області.

Отже, по ряду деяких основних особливостей природи - вік, розміри, глибина, глибина кристалічного ложа, запаси води, її чистота і прозорість, різноманіття і ендемізм органічного життя Байкал абсолютно незвичайний прісний водойму, причому більшість його особливостей виняткові в масштабах земної кулі.

Така екстраординарність Байкалу ставить його в один ряд з найбільшими пам'ятниками природи світового значення.

Завдання збереження цього природного дива лягла на плечі нашого суспільства, і ми повинні її вирішити.

Байкал завжди вражав мандрівників дикістю і первозданністю своєї природи, користувався славою одного з самих ведмежих кутів Сибіру в прямому і переносному сенсі цих слів. Один з ранніх натуралістів - Густав Радде нарікав, що засилля ведмедів "не дозволило" йому проникнути в гущавину лісів і "змусило" відмовитися від сходження на Лису гору півострова Святого Носа.

"Байкал дивний, і недаремно сибіряки величають його не озером, а морем. Вода прозора незвичайно, так що видно крізь неї, як крізь повітря; колір у неї ніжно-бірюзовий, приємний для ока. Береги гористі, покриті лісами; колом дичину непроглядна, безпросвітна. Достаток ведмедів, соболів, диких кіз і всякої дикої всячини. "Таким побачив Славне морі А.П. Чехов у 1890 році під час поїздки на Сахалін.

З тих пір пройшло мало не ціле століття. Байкал змінився. На його берегах виросли міста і заводи, уздовж південного узбережжя від порту Байкал до Посольського сміття пройшла залізниця, поруч - широке асфальтоване шосе. На багато десятків кілометрів простягнулися бетонні дамби, волнобоі і хвилерізи. Близько 30 кілометрів північного узбережжя нещодавно крають Байкало-Амурська магістраль. У бухті Піщаної, Утуліке, на берегах Посольського сміття і в багатьох інших місцях все літо не змовкає шум на туристських базах. Води озера вдень і вночі борознять гуркотливі теплоходи, катери і самохідні баржі. Стрімкий і всюдисущий "москітний флот" - всілякі "прогреси" "обі" і "казанки" зробили легкодоступними найвіддаленіші бухти і острови. Якщо в кінці п'ятдесятих років на всьому північно-східному узбережжі допотопним стаціонарним "Л-6" була оснащена одна єдина рибальський човен, то зараз у кожного населеного пункту можна побачити десятки, сотні човнів з підвісними моторами.

Район Малого Моря в розпал туристичного сезону пропускає багато тисяч машин з шанувальниками відпочинку на природі, рибалками. Навіть у північного краю Ольхон можна побачити машини і намети відпускників. Іркутськ, Улан-Уде, Ангара і багато інших міст шлють сюди цілі натовпи моторизованих гінців.

Цей бурхливий потік цивілізації служить яскравим прикладом стихійного натиску на природу.

Чи зуміє природа Байкалу витримати такий небувалий наплив техніки і людей? Що слід робити, щоб запобігти або хоча б послабити швидко прогресуючу антропогенне ерозію місцевих ландшафтів?

Для того, щоб відповісти на ці запитання, потрібно зазирнути в минуле озера і постаратися побачити ті зміни в її природі, які сталися в останні століття.

Зубожіння природи Байкалу

Глибоко помилково думку, що зубожіння природи Байкалу почалося недавно і що до появи механізованих засобів транспорту і сучасної техніки озеро залишалося природним заповідником. Вже до часу появи на Байкалі перших російських землепроходцев в його природі відбулися помітні зміни: у Прибайкальский степах зникли майже всі види копитних тварин, в озері Хорон на північ від Байкалу була винищена нерпа.

Перші більш-менш грунтовні відомості про природу Байкалу повідомлені академіком І.Г. Георгі - учасником знаменитої академічної експедиції "великого північного натураліста" Петра Симона Палласа. Як свідчить географ Карл Ріттер, 13 червня 1772 Георгі "сів для плавання на плоскодонний полудощанік, керований 12 матросами з козаків" і "першим з натуралістів оплил озеро, тільки завдяки чому з'явилася можливість скласти скільки-небудь вірну його картину".

Спершу шлях експедиції лежав на північний схід до Малого Морю і острова Ольхон. Ольхон вразив її учасників надзвичайних достатком риби та птиці, а Мале Море - великими бакланами.

"У протоці, званому Тонким Морем, - писав Георгі, - знаходиться 9 бакланів островів, названих так від надзвичайного безлічі що водяться на них бакланів. Скелі цих островів до того суцільно вкриті їдким послідом бакланів і чайок, що з першого погляду здаються оштукатуреними і вибіленими. "Обігнувши озеро з півночі і просуваючись уздовж узбережжя, мандрівники досягли Чівиркуйского затоки, де їх уяву була шокована неймовірним безліччю навколоводних птахів. Особливо багато пернатих гніздилося на островах. Вони побачили, що навіть зростаючі там кедри були "... покриті гніздами чаплею і бакланів; навіть всі окремі стрімчаки до такої міри покриті послідом (гуано) цих птахів, що здаються пофарбованими білою фарбою. Птахи збираються тут такими незліченними зграями, як чи де в іншому місці на материку Старого Світу, саме тому, що велика кількість риби і особливо омуль в цих затоках також перевершує будь-які імовірності ". Ці відомості я скрізь наводжу по "Землезнавство Азії" Карла Ріттера.

Хоча до часу експедиції пройшло більше 130 років з моменту проникнення на Байкал російських (1643 рік), мандрівник зауважив, що всі російські поселенці, які живуть на берегах озера, склали б не дуже велике селище. Тут, за його твердженням, легше було зустріти бурого ведмедя байкальського і побіжного Нерчинського каторжника, ніж російського селянина. Про багатьох районах Байкалу, маючи на увазі відсутність слідів діяльності людини, він писав, що вони схожі на "абсолютно мляву пустелю".

Ці свідчення можуть створити враження, що експедиція застала природу Байкалу у всій її первозданній повноті. Але це не зовсім так. Уважно вчитуючись в опис подорожі, можна знайти чимало нарікань на зубожіння природи, скорочення чисельності і навіть зникнення деяких видів тварин.

Байкальський тюлень на той час став дуже рідкісний в південно-західній частині озера, а у верхів'ях річки Верхньої Ангари були остаточно винищені найбільш дорогі чорні соболя. Розповідаючи про природу острова Ольхон, мандрівник не згадує соболя, який був виловлений тут, мабуть, ще в XVII столітті. Описуючи півострів Святий Ніс, зауважує, що "дичину там винищена", маючи на увазі, ймовірно, соболя і копитних. Дуже цікаво вказівку, що "бобрів на Байкалі вже немає, хоча вони часто трапляються ще на гірських річках Саянського хребта. Тільки на Верхній Ангарі, проти Баунтовского озера, бобри зустрічаються ще часто; кажуть, що раніше вони водилися і на річках, що впадають в Байкал . "Таким чином, вже до часу першої природничо-наукової експедиції навколо озера його природа зазнала відчутних втрат. І це не дивно. В кінці XVII століття південний Байкал представляв собою досить жвавий торговий шлях між Росією і Китаєм. Вийшовши з Іркутська, купецькі парусно-гребні дощаники піднімалися по Ангарі до Байкалу, потім уздовж берега добиралися до Голоустноє, де містилася спеціальна переправа через озеро, а далі по Селенге пливли до Удіне і Селенгінський, щоб, подолавши ще кілька десятків кілометрів по суші, досягти Кяхти.

У той час в Прибайкалля добували багато осетрів, омуль, тюленів та хутрових звірів. Китайці охоче купували товар й особливо цінували шкурки дитинчат нерпи, які вживали на узлісся сукні. Китай закуповував також жир тюленя як харчовий продукт і для вичинки шкір. Розповідаючи про вперше описаної П.С. Палласом таємничої голомянка, І.Г. Георгі повідомляє, що її жир витоплюють прибережні жителі і також вигідно збувають китайцям.

У 1855 році, частково повторивши шлях експедиції, Байкал вивчав інший відомий натураліст - Густав райці. Він також відзначив скорочення чисельності деяких видів тварин, зокрема кабарги.

Сто років тому, до часу п'ятирічного вивчення Байкалу географом і геологом І.Д. Черським, природна обстановка в Прибайкалля, особливо в його південній частині, змінилася дуже помітно. У 1879 році в Култук було вже 65 дворів із 433 жителями, а в селі Ліственічное, колись колишньому зимовище і поштового станцією, - 90 дворів, церква, пристань і більше 400 жителів. На місці перевозу в гирлі Голоустноє зросла село Голоустноє з 33 дворами і 172 селянами.

До цього часу в південній частині озера повністю зникли гніздування великих бакланів. І.Д. Черський не знайшов цих птахів навіть на Бакланов Камені біля бухти Піщаної, де їх у величезній кількості бачив Радде. На Чаячьем Утьосі на північ від Великих Котів пропали гніздів'я чайок. Помітно скоротилася чисельність осетра і омуля, а в деякі річки, наприклад у Соснівку, омуль перестав заходити на нерест.

Все це незаперечно свідчить, що перші вельми болючі удари по дикій природі Байкалу були нанесені не залізницею, ставними неводами і вогнепальною зброєю, а цибулею, кулемкой і заездки - примітивними, але в певних умовах надзвичайно добутливим знаряддями полювання та рибної ловлі.

На початку нашого століття після появи Транссибірської магістралі збіднення байкальської природи різко прискорилося. Йшли масовані рубки лісу, був майже повністю знищений соболь, різко скоротилася чисельність лося, мазала й багатьох інших цінних тварин. У тридцяті роки на Байкалі перестали гніздитися сірі гуси і тайгові гуменники. Зовсім не стало гуся-Сухонос, який у великій кількості мешкав в дельті Селенги. До початку шістдесятих років згинули великі баклани. Зникають лебеді-кликуни, у кілька разів скоротилася чисельність орлана-білохвоста, дуже рідкісними стали скопа і чорний шуліка. Все рідше зустрічаються біля берегів виводки гоголя, великого і довгоносого крохаля. Усього кілька гнізд червоної качки можна виявити біля берегів і островів Малого Моря і на південному Байкалі. На північному заході озера швидко скорочується ареал горбоносих турпанов.

Особливо помітно збідніла фауна островів, і зокрема Ольхон. Вже до часу роботи академічної експедиції Палласа на ньому не залишилося соболя, виловленого аборигенами. Потім поступово зникли марали, козулі, дрохви, великі баклани.

Такі деякі сумні підсумки стихійного натиску цивілізації на дику природу Прибайкалля.

Висновок

Людина не тільки робить істотний вплив на режим ряду природних озер, але і створює штучні озера - водосховища - з метою найбільш повного і комплексного використання природних вод. Їх режим заздалегідь проектується з урахуванням впливу фізико-географічних чинників і запитів народного господарства і надалі регулюється гідротехнічними заходами. У зв'язку з цим режим водоймищ набуває ряд особливостей, що відрізняють їх від озер.

Поряд з водоймищами широко розгорнулося будівництво ставків, які забезпечують населені пункти гідроенергії, служать джерелом водопостачання, використовуються для рибництва та розведення водоплавної птиці.

Значення озер у народному господарстві також велике. На озерах широко розвинене рибне господарство та рибні промисли, по озерах проходять транспортні шляхи, з озерних відкладень видобувають мінеральну і органічна сировина. У ряді районів озера є основними джерелами водопостачання. Лікувальні грязі (донні відкладення) деяких озер широко використовуються в медицині.

Список літератури

  1. А. Авакян, Водосховища, М., Думка

  2. Б. Богословський, Озерознавство, М., МГУ

  3. Л. Таллінн, Історія сучасних озер, М., Наукова школа

  4. М. Закопалов, Загальні закономірності виникнення та розвитку озер, С.-П-г, Наука

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Географія | Реферат
121.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Озеро Байкал
Озеро Байкал 2
Кірекское озеро
Байкал Мекка 20 століття
Твори на вільну тему - Лісове озеро
Історія створення балету Лебедине озеро
Екологічні проблеми озера Байкал
Аналіз картини Озеро гірських духів ГІ Гуркіна
Природні ресурси та екологія озера Байкал
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru