Огляд статті Л І Скворцова Мова спілкування і культура екологія і мова

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ ФІЛІЯ МОСКОВСЬКІЙ АКАДЕМІЇ
ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРИ УРЯДІ
Г. МОСКВИ
РЕФЕРАТ
ТЕМА: Огляд статті Л.І. Скворцова «Мова спілкування і культура (екологія та мова
Виконала: Хабарова Л.В.
Група Б-733
Благовєщенськ 2007

Стаття Л.І. Скворцова «Мова спілкування і культура (екологія та мова)» присвячена проблемі стану сучасної літературної мови і російської мови. У роботі описуються питання екології культури і предмети лінгвістичної екології, а також чинники та умови розвитку сучасної російської мови, що робить на нього найбільший вплив. Автор закликає читача оберігати російську мову від засмічення вульгаризмами і жаргонізмів, непотрібними іншомовними запозиченнями, від різного роду неточностей, помилок і неправильностей. Це все може призвести до зубожіння мови і до збіднення або омертвіння думки.
Мета статті - показати читачеві важливість збереження російської мови та культури мови, адже рідна мова - душа нації; у мові та через мову можна побачити важливі особливості і риси, національну психологію, характер народу, склад його мислення.
Автор пропонує осмислити культуру мови в екологічному аспекті - як частина здорового навколишнього «мовної середовища існування», звільненої від помилок і неточностей, небажаної нівелювання, негативно впливають на життя мови, на загальну духовність і моральність. Екологічний підхід до питань культури мовлення, мовленнєвого спілкування передбачає відповідальне ставлення до національних мовних традицій, виховання дієвої любові до рідної мови, турботу про його минуле, сьогодення і майбутнє.
Письменник надає особливого значення предмету лінгвістичної екології, яким є культура мислення і мовної поведінки, виховання лінгвістичного смаку, захист і «оздоровлення» літературної мови, визначення шляхів і способів його збагачення і вдосконалення, естетика мовлення. Також підкреслює, що екологія мови та екологія культури стає однією з актуальних завдань сьогодення.
Л.І. Скворцов виділяє три фактори розвитку сучасної російської мови. По-перше, це загальнонародних літературних мов, яка приводила і призводить до постійного оновлення літературних норм, до їх звільнення від застарілих елементів, що суперечать духу народної мови, тенденціям загальномовного розвитку - в бік демократизації. По-друге, це широке і активне долучення сучасного освіченого читача до творчості таких письменників як В. Набоков, Б. Зайцев, І. Шмельов, М. Алданов, знайомство з працями М. Бердяєва, С. Булгакова, П. Струве, П. Сорокіна, В. Розанова, Г. Федотова, Е. Трубецького, П. Флоренського, Д. Андрєєва, та багато інших. ін Все це, безумовно, впливає на сучасну літературну мову, піднімаючи його авторитет, виховуючи мовної смак говорять і пишуть. По-третє, це розквіт всіх жанрів сучасної публіцистики, розвиток засобів масової інформації, безпосередньо відображають подих часу, активні процеси, що відбуваються і в суспільстві, і в мові.
Автор підкреслює, що сучасна усна і письмова мова стилістично знижується і огрублюються. Мова художньої літератури відчуває тенденції до безликості і стандартності. Мова науки страждає від непотрібної ускладненості, достатку не завжди виправданих іншомовних запозичень у галузі термінології. Публіцистика часом грішить багатослівністю, невиразністю і невиразністю.
Письменник пропонує створити «Безглуздий словник» (антонім до «Тлумачний словник»), щоб з його допомогою вчити школярів, як не треба говорити і писати. До словника пропонується включити поширені помилки типу бо язнь, гла венство, значи ний, здійсню ному, поглибити, наміри ня, кошти, забезпе чення, господарі, «СКУД н еют», «ч е резвичайний »,« беспреце н дентний »,« кон'юктурно »та багато інших. ін У нього можуть увійти такі обороти і конструкції, як більш молодше, інша альтернатива, приїхав з Італії, сувеніри на пам'ять і т. д. У цьому «словнику» знайде відповідне місце і газетна реклама.
Особливе місце в статті приділяється прекрасного письменникові Андрію Платонову, його романи і повісті - художнє втілення народних дум і народного російської мови в усьому його мудрому недорікуватості - вважає автор. Також, відзначає «труднощі» мови А. Платонова, на яку нарікають читачі, - багато в чому уявна, надумана. Адже це звичайна складність освоєння нового і незвичайного культурного шару (коли він і важкий, і багатий). Але вже на те воно і багатство, і скарб, що не дається без праці і зусиль.
«У російській літературній мові сконцентрована наша національна культура. І поки ми добре говоримо і пишемо по-російськи, нам не загрожує ніяка денаціоналізація - при всіх економічних і політичних змінах або навіть катаклізмах »- пише Л.І. Скворцов.
Письменник підтверджує, що лінгвоекологіческое «культивування» рідної мови як мови нації допомагає духовному відродженню народу. Воно служить базою для зміцнення економічної, господарської, політичної, державної та інших сторін суспільного життя. Воно веде до загального облаштування, до самоповаги нації, до стабільного і гармонійного суспільний розвиток і, в кінцевому рахунку, до економічного й культурного процвітання народу і країни.
«Причина багатьох економічних і політичних труднощів, з якими зіткнулася наша країна в останні роки, полягає в помітному падінні морального рівня суспільства. Як ніколи раніше суспільство наше потребує духовного відродження, моральний розвиток, в утвердженні високої моральності. Це повинно виявлятися в усьому, в тому числі і в мові, в манері нашого повсякденного спілкування і поведінки, в розумінні завдань постійного культурного вдосконалення кожного з нас »- стверджує автор.
На мій погляд, стаття Л.І. Скворцова дуже цікава і патріотична по відношенню до російської мови і культури мовлення. Наведено багато прикладів неправильного вживання різних слів, курйозні фрази архітекторів, журналістів, ведучих. Маса цитат знаменитих письменників і публіцистів, таких як К. Д. Ушинський, М. Заболоцький, Ф.М. Достоєвський, Ф.І. Буслаєв, Л.В. Щерба.
Я цілком і повністю згодна з автором статті в тому, що ми повинні приділяти більше уваги нашої повсякденної мови та письма, прищеплювати нашим дітям любов до художньої літератури, до російського мистецтва, до науки і, звичайно ж, на превеликий російської мови та культури мови.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Реферат
14.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Огляд статті ЧИ Скворцова Мова спілкування і культура екологія і мова
Мова мова спілкування
Невербальна мова спілкування
Мова і спілкування тварин
Мова мова слово в духовній літературі роздуми педагога-словесника
офіційні та неофіційні ситуації спілкування Підготовлена ​​і спонтанна мова
Мова падонкаф або албанська мова
Мова спілкування комп`ютерників потреба в афіліації чи щось більше
Мова і культура
© Усі права захищені
написати до нас