додати матеріал


Облік основних засобів в програмі 1С Підприємство

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Облік основних засобів у програмі «1С Підприємство»

За правильну експлуатацію та збереження об'єкта необоротних активів відповідає матеріально відповідальна особа, за яким цей об'єкт закріплений наказом по підприємству або підрозділу.

Список матеріально відповідальних осіб формується на базі довідника «Места хранения». На відміну від переліку складів, які також вносяться в цей довідник і використовуються для обліку ТМЦ, пери введенні особи в полі «Тип» слід вказати значення «МОЛ», а в полі «МОЛ» вибрати працівника з довідника «соотруднікам». У полі «Найменування» вводиться довільний текст. Значення поля «Код» присвоюється автоматично.

Список необоротних активів міститься в однойменному довіднику. Реквізит «Вид необоротного активу» заповнюється вибором з випадаючого списку. На закладці «Додатково» встановлюють спосіб і норму амортизації об'єкта в бухгалтерському і податковому обліку.

У бухгалтерському обліку вказують вид і рахунок витрат на амортизацію. Реквізит «Метод розрахунку зносу» заповнюють з випадаючого списку. Його склад залежить від значення реквізиту "Вид необоротного активу» і визначається з урахуванням норм П (С) БО 7 «Основні засоби» та П (С) БО 8 «Нематеріальні активи». Так, для основних засобів будуть доступні наступні методи:

- Прямолінійне списання;

- Зменшення залишкової вартості;

- Прискорене зменшення залишкової вартості;

- Виробничий;

- Кумулятивний;

- Податковий.

Для інших НМА будуть доступні тільки методи «Прямолінійне списання» і «Виробничий», для гудвілу - тільки «Прямолінійне списання».

Аналітичний облік інвестицій на субрахунках рахунка 15 ведуть за допомогою субконто виду «Інвестиції», яка побудована на основі однойменного довідника.

Довідники «Места хранения», «Необоротні активи» та «Інвестиції» визначені в конфігурації як трирівневі. Алгоритми документів приймають рішення, аналізуючи значення реквізитів елементів довідника, а не їх структуру.

Описані види субконто "Необоротні активи» та «Місця зберігання» підключені до балансових рахунках 01, 10, 11, 12, 18 і 19. На рахунку 13 і на позабалансових рахунках НА та ОС ведуть облік тільки в розрізі нематеріальних активів.

На рахунку 15 і підлеглих йому субрахунках ведуть облік в розрізі інвестицій. Субрахунки самого нижнього рівня цього рахунку розділені попарно: субрахунку 152 «Придбання (виготовлення основних засобів)» підпорядковані субрахунка 1521 «Придбання основних засобів» і 1522 «Виготовлення основних засобів», і т.д. За субрахунками придбання основних засобів ведуть кількісний облік, за субрахунками їх виготовлення немає. Це дозволяє організувати облік створення основних засобів господарським способом і ремонту (поліпшення) покупних коштів.

Облік придбання необоротних активів

Придбання необоротних активів реєструється документом «Приходная накладная». У полі «Що опріходуем» вказується «ОС, НМА і ін необоротні матеріальні активи». При заповненні відкриється довідник «Інвестиції». Створимо в ньому необхідний елемент. Поля «Код», «Найменування», «Повне найменування», «Одиниця виміру» та «Ціна без ПДВ» заповнюються як зазвичай. Заповнюючи поле «Рахунок обліку», виберемо з Плану рахунків субрахунок 1521 «Придбання основних засобів».

У накладну потрапить і буде задіяний в обліку останній елемент довідника з найбільшим кодом. Завершивши введення рядка, закриємо прибуткову накладну і ознайомимося з сформованими документом проводками.

Таким чином, у бухгалтерському обліку буде нараховуватися знос, який поступово зменшить бухгалтерський прибуток, а в податковому обліку витрати на придбання об'єкта основного засобу віднесені до валових витрат цілком, «за першою подією», але будуть коригуватися через п. 5.9 Закону «Про податок на прибуток »до тих пір, поки об'єкт не буде списаний з позабалансового рахунку основних засобів.

Введення в експлуатацію

Для реєстрації факту введення в експлуатацію використовується документ «Введення в експлуатацію». Документ можна створити командою «Документи - Необор. Активи та МШП - Введення в експлуатацію »або додаванням рядка в журнал« Необоротні активи та МШП »з групи« Інші ». Режим введення на підставі для документа не передбачений, але в наявності є режим автозаповнення.

У групі реквізитів «Облік не введених в експлуатацію ТМЦ» шапки документа виберемо склад зберігання придбаної інвестиції і відзначимо пункт «Введення в експлуатацію необ. активів ». У групі «Параметри введення в експлуатацію» виберемо вид необоротних активів. Статтю валових витрат можна не вказувати, тому що ніяких витрат по цій операції не передбачається. Клацнемо на кнопці «Заповнити». З випадного меню можна вибрати два варіанти заповнення: по залишках і по групі довідника. Документ сам визначить, які субконто інвестицій на дату на дату введення документа є в залишках:

- На субрахунках 151, 152, і 155 при введенні в експлуатацію основних засобів;

- На субрахунку 153, якщо в полі «Вид необоротного активу» зазначено значення «Інші необоротні активи»;

- На субрахунку 154, при введенні в експлуатацію нематеріальних активів;

- На субрахунку 22 при введенні в експлуатацію ТМЦ.

Знайдені залишки будуть перенесені в табличну частину.

При автозаповнення по групі довідника в табличну частину документа буде перенесений весь склад обраної групи. Визначити, які інвестиції ще не введені в експлуатацію, легко по значенню колонки «Необоротний актив»: вона буде порожньою.

Вибравши потрібну інвестицію, введемо її кількість в третій колонці таблиці. У четвертій колонці, з заголовком «Необоротний актив», потрібно вибрати елемент довідника «Необоротні активи». Розкривши довідник клавішею F 4, виберемо групу «Основні засоби - Виробничі» і введемо в неї новий елемент клавішею Insert. На цьому заповнення реквізитів документа закінчено, його можна провести.

Після проведення документа об'єкт залишається в тому ж місці зберігання, на яке спочатку була віднесена інвестиція. При оприбуткуванні інвестиції на матеріально-відповідальна особа, перекидання можна зареєструвати документом «Перемещение». Якщо об'єкт оприбутковувалися на склад, цей документ застосувати не вдасться: для заповнення його поля ТМЦ буде відкриватися довідник «Номенклатура».

Оскільки вид необоротного активу вказується в шапці документа, то одним документом ввести в експлуатацію різні види активів неможливо. Реєструвати передачу в експлуатацію комп'ютера, операційної системи і принтера доведеться різними документами.

Нарахування зносу в бухгалтерському обліку та амортизації в податковому зазвичай проводиться при закритті звітного періоду. Розрахунок зносу і амортизації в «1С: Бухгалтерии» повністю автоматизований. Про це буде викладено в наступному розділі.

Відображення бухгалтерського зносу і податкової амортизації

Розрахунок зносу і амортизації в «1С: Бухгалтерии» повністю автоматизований. Створивши командою «Документи - Необоротні. Активи та МШП - Нарахування зносу »новий документ, в його екранній формі потрібно встановити всього два реквізити:

- Ввести дату документа;

- Встановити перемикач виду нарахування зносу в нжное становище.

У залежності від установки перемикача документ нараховує або податкову амортизацію, або бухгалтерський знос. За квартал повинні бути сформовані чотири документи «Нарахування зносу»: по одному за кожен місяць для нарахування бухгалтерського зносу і один за квартал податкової амортизації. Значить в останньому місяці кварталу будуть введені два документи.

Місяць нарахування бухгалтерського зносу і квартал податкової амортизації визначаються програмою за датою введення документа.

Розраховуючи бухгалтерську амортизацію, документ сам визначить і запишіть у реквізити довідника «Необоротні активи» норму амортизації об'єкта, виходячи із зазначеного для нього методу амортизації і терміну корисного використання. Якщо інформації для розрахунку виявиться недостатньо, у вікні коментарів (в нижній частині екрана) будуть виведені відповідні повідомлення. Отримавши їх, внесіть до реквізитів довідника «Необоротні активи» відсутні дані і перепроведіте документ.

При розрахунку податкової амортизації можна застосувати понижуючий коефіцієнт. Так як він зараз не використовується, значення цього поля має дорівнювати 1. Значення понижуючого коефіцієнта автоматично вибирається з групи «Ставки, пов'язані з ОС, НМА, МБП» довідника «Податки та відрахування». Там же воно редагується, але з урахуванням історії, так як це періодичний реквізит.

Норми податкової амортизації не розраховуються, а встановлюються Законом про податок на прибуток. Вони зберігаються в довіднику «Податки та відрахування» окремо для кожної групи ОЗ та окремо для основних засобів, придбаних до і після 1 січня 2004 року. Амотізацію в податковому обліку нараховують пообьектно тільки для основних засобів, що відносяться до першої групи.

Документ не лише розраховує податкову амортизацію, але і списує залишкову вартість об'єктів на валові витрати при досягненні ОЗ групи 1 порога амортизації і якщо виявить, що в інших податкових групах не залишилося об'єктів.

Знос нараховується проводками виду Дт 83 - Кт 13 на відповідні субрахунки. Остання проводка операції записує загальну суму зносу в дебет забалансового рахунку 09 «Амортизаційні відрахування». На цьому рахунку накопичується інформація про створення та використання амортизаційних відрахувань, яка необхідна для складання Звіту про власний капітал. Операція буде сформована документом з перемикачем, встановленим у положення «Розрахувати амортизацію в податковому обліку». Документ сформує проведення за кредитом позабалансових рахунків ОС1 (пообьектно), ОС2 і ОС3 (в цілому по групі) і НА2 (поообьектно).

Після проведення документа стає активною кнопка "Друк» для виведення відомості нарахування амортизації.

Таким чином, розрахунок бухгалтерського зносу і податкової амортизації досить простий і зручний в обліку.

Модернізація

Для відображення господарських операцій, пов'язаних з ремонтом або поліпшенням необоротних активів використовують документ «Модернізація необоротних активів». Новий документ можна ввести командою «Документи - Необор.актіви і МШП - Модернізація необ. активів », або шляхом додавання рядка до журналу« Необоротні активи та МШП ».

У шапці документа є реквізит «Роботи осуществл.», Який може приймати два значення: «Власними силами» та «Крізь підрядника». У залежності від установки реквізиту змінюється екранна форма документа і схема його проводок. А оскільки реквізит поміщений в шапку, зареєструвати модернізацію об'єкта змішаним чином не вдасться, доведеться вводити два документи.

Поліпшення своїми силами

Документ «Модернізація необоротного активу». У шапці документа вибираємо місце зберігання - МВО і сам необоротний актив. У полі «Вид діяльності» зазначимо той вид діяльності, до якого будуть віднесені витрати на модернізацію. Група реквізитів «Норма амортизації» в шапці документа заповниться автоматично. Норма амортизації відповідає значенню, зазначеному в параметрах об'єкта основних засобів.

Заповнюючи табличну частину, виберемо рахунок, з якого будуть списані витрачені ТМЦ, і три субконто цього рахунку. У колонці для вибору рахунку і виду модернізованого об'єкта вкажемо субрахунок обліку інвестицій, призначений для їх виготовлення (код субрахунка закінчується на цифру 2). Це важливий момент, тому що за такими субрахунками на відміну від субрахунків, призначених для обліку купівлі необоротних активів, не ведуть кількісний облік. Модернізований об'єкт основних фондів вказаний в шапці документа. Значить в колонках «Рахунок модерн.» І «Вид модерн.» Всіх рядків таблиці треба вводити одні й ті ж значенія.Введя кількість у графу «Кво», клацнемо на кнопці "Провести". Графи «Ціна» та «Сума» документ розрахує автоматично, виходячи з ціни покупки, зазначеної в реквізитах списаного ТМЦ. Документ одночасно дебетує позабалансовий рахунок ОСМ «Модернізація ОС (податковий облік)». Суми, накопичені на цьому рахунку, будуть автоматично розподілені на ВВ та балансову вартість ОЗ у податковому обліку документом «Закриття податкового періоду».

Клацнувши на кнопці «Друк», можна отримати і роздрукувати Акт прийому - здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів типової форми № ОЗ-2.

Поліпшення через підрядника

Документ «Модернізація необоротного активу». Склад табличній частині документа змінився: замість колонок для введення кількості, ціни і суми в ній тепер колонки для введення суми робіт (з ПДВ) і суми ПДВ. Якщо підрядник не є платником цього податку, в колонці «ПДВ» потрібно вказати нульове значення.

Документ відбив на рахунку ВР валові витрати за першою подією і відразу ж сторнувати її. У проводках використане «спільне» субконто «Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)». Адже реєструються валові витрати, що виникли за першою подією в зв'язку з оприбуткуванням послуги з ремонту. Та ж сума зареєстрована проведенням за дебетом позабалансового рахунку ОСМ. Як і при поліпшенні об'єкта своїми силами, ця сума буде розподілена документом «Закриття податкового періоду» між валовими витратами (субконто «Витрати на поліпшення основних фондів») і балансовою вартістю об'єкта в податковому обліку.

Вибуття та списання активів

Для реєстрації факту вибуття необоротного активу з експлуатації використовують багатофункціональний документ «Ліквідація необоротних активів». Новий документ вводять командою «Документи - Необор. Активи та МШП - Ліквідація необ. активів "або введенням рядка в журнал« Необоротні активи та МШП ».

Об'єкт може бути ліквідований наступними способами:

 1. Продаж. У цьому випадку на основній закладці документа полі «Вид ликвидации» встановлюють у значення «Реалізація», а на додатковому вводять реквізити покупця;

 2. Списання. Цей пункт вибирають на основній закладці документа, а на додатковому закладці уточнюють причину списання:

  • ліквідація за рішенням платника податку або КМУ;

  • ліквідація внаслідок дії обставин непереборної сили;

  • ліквідація в зв'язку з вимушеною заміною, якщо винну особу встановлено;

  • списання з іншої причини.

Продаж активів - документ «Ліквідація (списання, реалізація) необоротних активів»

На закладці «Основні» шапки документа встановлюємо полі «Вид ліквідації» в значення «Реалізація». У полі «Вид ПДВ» вкажемо значення ПДВ рівне 20%. У полі «Валові доходи» введемо субконто «Інші доходи і витрати», з кодом 5:5:2. На цьому субконто буде відображений валовий дохід від реалізації об'єкта покупцю, так як Порядком становлення декларації з податку на прибуток підприємства такий дохід наказано вказувати в рядку 01.6 декларації. Електрогенератор продається за ціною, нижчою від залишкової вартості, як це зазвичай і буває. У п. 5.2.10 Закону про податок на прибуток зазначено, що суму перевищення балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів над вартістю їх продажу включає до складу валових витрат. Це перевищення відображають у рядку 4.10 декларації. Тому в полі «Валові витрати» вибрано субконто «Витрати на поліпшення основних фондів» з кодом 5:12.

На закладці «Додатково» вказуються звичайні для накладної на продаж товарів реквізити.

При проведенні документ сформує операцію. Документ автоматично визначив момент виникнення першої події і кредитував рахунок 6415 «ПДВ». Але в податковому обліку прибутку є тільки одна проводка, записана в дебет рахунку ОСЗ способом сторно. Останнє розрахує документ «Закриття податкового періоду».

Документ у цьому режимі можна ввести на підставі документів «Договір» і «Рахунок». Сам документ є підставою для введення податкової накладної. Кнопка «Друк» дозволяє роздрукувати видаткову накладну.

Списання активів

Приклад списання активів за рішенням власника. У зв'язку з купівлею нового був списаний старий комп'ютер. На закладці «Додатково» у полі «Тип списання» вкажемо «Ліквідація за рішенням платника податку або КМУ», в полі "Вид затрат" виберемо «Зміст общехоз. ОС, НМА та ін ". Кнопка «Друк» дозволяє роздрукувати Акт списання типової форми ОЗ-3.

Бухгалтерський знос і податкова амортизація по об'єкту обліку необоротних активів повинні бать нараховані і за той період, в якому цей об'єкт ліквідується. Нарахування зносу і амортизації припиняється тільки з місяця (кварталу), наступного за періодом, в якому відбулася ліквідація. Значить, перед формуванням документа «Ліквідація необоротного активу» потрібно обов'язково провести документ «Нарахування зносу»: у бухгалтерському обліку - за місяць, в податковому обліку (для виробничих основних фондів) - за картелі ліквідації об'єкта. Якщо не дотримуватися таку послідовність введення документів, будуть помилково занижені бухгалтерський знос і податкова амортизація, а залишкова вартість ліквідованого об'єкта буде завищена.

Список використаної літератури

 1. Пічугін П. 1С: Бухгалтерія: доступно для бухгалтера. Повне практичеки посібник для сучасного бухгалтера. - Х.: Фактор, 2008.

 2. 1С Підприємство - Облік для України - Мочерний М.І. - 2007.

 3. Інформаційні технології в обліку - Бурій К.Ф. - 2006.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
53.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський облік основних засобів їх склад і класифікація Оцінка основних засобів ПБО 601
Бухгалтерський облік основних засобів 2 Поняття основних
Облік основних засобів 2 Поняття основних
Облік основних засобів 2 Роль основних
Облік основних засобів 2 Характеристика основних
Облік основних засобів
Облік основних засобів 14
Облік основних засобів
Облік основних засобів 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru