Облік основних господарських операцій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

(Шпаргалка)

1.Учет операцій по розрахунковому рахунку (51)

Всі підпр-я, що мають статус юр. особи, відкривають в банку р / с. На р / р надходить виручка, отримані позики, кредити, ср-ва з бюджету, депонир-а зарплата і ін

Дебет:

Сальдо поч .- залишок ден. ср-в

09 - поступл-а за долгосроч. оренді

46,47,48,62,76 - виручка від реалізації

50 - виручка, депонується. з / п, повернення Невикор. сум

55 - повернення Невикор. акредитива, чеків

63 - надходження за претензіями

64 - аванси

73 - внесок готівкою в погаш-е позики, отримані. у банку для співробітників

75 - внесок засновників у статут. капітал

76 - надходження від дебітор. заборгова-ти

80 - получ. штрафи, пені,%, неустойки, дивіденди і т. д.

90,92 - кредити банків (краткосроч., довгострокові.)

93 - кредити банків для працівників підприємства

94,95 - поступл-я позик (краткосроч., довгострокові.)

96 - цільові финансир-е і поступ-я

Кредит:

06,58 - краткосроч. і довгострокові. фінанс. влож-я

50 - ср-ва, надіс. в касу

55 - відкриття акредитива, чекової книжки

60 - оплата за-ти постачальнику

61 - видача авансів

63 - удовлетв-е претензій

67 - виплати у внебюджет. фонди

68 - сплата податків (виплати до бюджету)

69 - виплати до фондів

76 - виплата кредитор. Заборго-ти

78 - виплатити дочці. підпр-у

80 - виплачу. штрафи, неустойки, пені

90,92 - погашення кредитор. Заборго-ти (краткосроч., довгострокові.)

93 - погашення кредитор. Заборго-ти перед банком за видачу кредиту для співробітників

94,95 - погашення позик

97 - погаш-е платежів за довгострокові. оренді

2. Облік касових операцій (50)

Каса підприємства призначена для прийому, зберігання та видачі ден. готівкових ср-в. Всі операції по касі регламентовані.

Дебет:

Сальдо поч .- залишок налич-ти в межах ліміту

46,48 - реалізація за готівку

51 - надходження ден. ср-в з р / р

71 - повернення Невикор-х сум підзвітними особами

73 - повернення грошей працівниками за кредитами банків

52 - надходження валюти

Кредит:

51 - повернення готівки з каси на р / р (депонір. з / п)

57 - передача сум інкасатору

70 - видача з / п

71 - видача сум підзвіт. особам

73 - видача сум співробітникам

3. Облік розрахунків з підзвітними особами (71)

Дебет:

Сальдо поч .- заборгованість підзвіт-х осіб підпр-у

50-а) видано під звіт підзвіт-м особам; б) відшкодування перевитрати підзвіт. осіб

Кредит:

Сальдо поч .- Заборго-ть підпр-я підзвіт. особам

50 - повернення Невикор. підзвіт. сум

10,12,41 - витрата підзвіт. сум на придбавши-е товар.-матер. цінностей

20,26,44 - командіровоч. витрати в межах норм (списання на собівартість-ть)

81,88 - на відрядження понад установл. норм

4. Облік основних ср-в (01)

Дебет:

Сальбо поч .- первонач. ст-ть осн. ср-в (собственн.), нах-ся в експлуатації

03 - включ. до складу власної. осн. ср-в викуплених орендованих раніше

08 - придбавши-е осн. ср-в, включ. всі витрати з підготовки та експлуатації осн. ср-в.

75 - внесення засновниками вкладу до статуту. фонду у вигляді осн. ср-в

87 - одержання осн. ср-в безоплатно

Кредит:

47 - всі вибуття осн. коштів

5. Знос основних ср-в (02)

Дебет:

47 - списання зносу у зв'язку з вибуттям осн. ср-в

Кредит:

Сальдо поч .- нарахований знос

20,23,25,26,44 - нарахування зносу

02 (2) ® 02 (1) - присоед-е нарахованого зносу за викупленим раніше орендою. осн. ср-вам

6. Облік готової продукції (40)

Дебет:

Сальдо поч .- залишок готовий. прод-ції по фактич. собівартість-ти

20 - поступл-е готовий. прод-ції з произв-ва по фактич собівартість-ти

Кредит:

45 - фактич. собівартість-ть відвантажені. прод-ції

46 - фактич. собівартість-ть реаліззов. прод-ції

7.Учет матеріалів (іспольз. рахунку 10,15,16; в данн. Випадку-рахунок 10)

Дебет:

Сальдо поч .- фактич. собівартість-ть залишків матеріалів і сировини

60 - фактич. собівартість-ть матер-лів, поступівш. від постачальника

71 - фактич. собівартість-ть матер-лів, постуівш. від підзвіт. осіб

50 - фактич собівартість-ть матер-лів, придбаний. за готівку

20,23 - повернення Невикор-х матеріалів, які можуть бути використ. в ін якості (для вторич. использ-я)

14 - дооцінка матер-ів

80 - надлишок матеріалів, виявлення. при інвент-і

Кредит:

20,23,25,26 - відпуск матеріалів у вироб-во

48 - реализ-я непереработ. матер-лов

14 - уцінка матеріалів

84 - недостача матер-лов

8. Облік ПДВ (іспольз. рахунку 19,46,47,48,69; на 19 - облік ПДВ, относ. До придбання. Цінностям; в данн. Випадку-19)

Дебет:

Сальдо поч .- ПДВ за Невикор. матер-лам

60,76 - ПДВ з придбання. товар.-матер. цінностям

Сальдо кон .- ПДВ на оставш. матеріали

Кредит:

68,31 - списання ПДВ за використ. товар.-матер. цінностям

При реаліз-і ПДВ за виробленої підприємством продукції належить в Д рахунків реалізації і в До 68 рахунку.

9. Облік розрахунків з персоналом з оплати праці (70)

Дебет:

68 - утримання прибутк. податку

69 - спини-е податку (виплати) до Пенсійного фонду. фонду (1%)

76 - депонування з / п; спини-е аліментів, переказ грошей працівника на особовий рахунок його банку

73 - суми, віднімаючи. з з / п для погашення позики банку для працівника; спини-е сум для покриття збитків

71 - повернення Невикор. підзвіт. сум

50 - видача з / п

Кредит:

Сальдо поч .- нарахування., Але не виплачених. з / п

20,23,25,26,44 - нарахування з / п

69 - допомоги по тимчасовій. непрацездатності

89 - начисл-е відпускних

88 - начисл-е премій

Сума з / п, нарахування. працівникам підпр-я, явл. дуже важливим показником, тому що ця сума є базою для обчислення багатьох податків. При цьому нарахування. сума податку не віднімаючи. з з / п і до рахунку 70 не має ніякого відношення. Ці податки Показув. за Д рахунків виробництва (вкл. в собівартість-ть) і за К рахунків 68,69. Як% від з / п исчисл.: Страх. внески-5,4%; внески до Пенсійного фонду. фонд-28%; медицин. страх-е-3,6%; фонд зайнятості-1,5% і т. д.

10. Облік витрат на вироб-во (20)

Підсумкова опер-я, зв. з определ-ем фактич. виробництв. витрат (або собівартість-ти), від правильного определ-я яких залежить сума получ. прибутку.

Дебет:

Сальдо поч .- залишок незавершеного. вироб-ва

10,12 - витратять. на вироб-во товар.-матер. цінності

70 - начисл-е з / п і низки премій

69 - відмінності. виплати по соц. страх-ю і забезпеченню

02,05,13 - включення зносу в собівартість-ть

23,25,26 - включ-е в собівартість-ть витрат допоміжних. произв-ва, общепроізводств. і общехоз. витрат

Кредит:

40 - випуск готовий. прод-ції

11. Облік реалізації (іспольз. рахунку 46,47,48; в данн. Випадку-рахунок 46)

Дебет:

40 - фактич. собівартість-ть реаліз. прод-ції

43 - комерц. витрати

68 - ПДВ

Кредит:

62, (76) - виручка за реаліз. прод-цію

За дебетом рахунків реалізації Показув., У що нам обійшлася реализ-я, по кредиту-виручка (скільки отримано), потім Д порівнявши. з К і різниця буде явл. прибутком або збитком.

12. Облік прибутків і збитків (80)

Дебет:

62,63,76, (51) - нереалізація. витрати

10,12,41 - втрати товар.-матер. цінностей в рез-ті стихій. лих

73 - збитки підпр-та з-за неплатоспроможний-ти дебітора

68 - сплата податків (на образ-е, имущ-во і т. д.)

46,47,48 - збитки від реаліз-і

82 - образів-е резерву з зімніть. боргами

Кредит:

62,63,76 - внереалізац. прибуток, штрафи, пені, неустойки отримані., дивіденди

83 - доходи, получ. раніше, але относ. до настоящ. періоду

10,12,41 - надлишки товар.-матер. цінностей

При реформації балансу справ. проводка Д80К81 на суму Невикор. прибутку; після данн. опер-й: порівнюється оборот по Д і К на рахунку 80; якщо оборот по К більше обороту по Д, тобто залишається прибуток (для нового року вона буде явл. прибутком минулих років), то в цьому випадку справ. проводка Д80К88 на суму оставш. нераспределен. прибутку: перенесення прибутку на рахунок 88 (тобто прибуток минулих років) для закриття рахунку 80. Якщо оборот по Д більше обороту за К на рахунку 80, то в цьому випадку справ. проводка Д88К80 на суму непокрит. збитку.

13. Використання прибутку (81)

Дебет:

Сума використ. прибутку з початку року (в кінці року Спис. на рахунок 80)

68 - податок на прибуток

73 - виплати працівникам за рахунок прибутку

76 - відсоток за кредит понад ставки ЦБ

71 - оплата витрат на відрядження понад норми

68,76 - различ. штрафи, пені

41,50 - надання допомоги, добро-ти

50,51,76 - представницькі витрати понад норми

75 - виплата доходів засновникам

86 - прибуток, направл. у резерв. капітал

88 - відрахування до фондів

96 - прибуток, направл. на цільове финансир-е

Кредит:

80 - при наявності прибутку-списання використ. за рік прибутку

[У разі, якщо на 80 рахунку прибутку недостатньо, справ. складність. проводка:

80 - прибуток, нах. на рахунку 80

88 - відсутня сума прибутку]

Якщо на 80 рахунку взагалі немає прибутку, то 81 рахунок покривши. тільки за рахунок 88-го.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.shpori4all.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Шпаргалка
18.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік операцій основних господарських процесів
Облік операцій основних господарських процесів
Облік та оформлення операцій з формування статутного капіталу Облік операцій по руху основних
Облік господарських операцій на підприємстві
Облік господарських операцій при поточній оренді
Облік майна зобов`язань і господарських операцій в організації
Облік господарських операцій при поточній оренді Загальні положення
Облік фінансово-господарських операцій при застосуванні загальної системи оподаткування в ТОВ Стаєр
Види оренди основних засобів і облік орендних операцій
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru