додати матеріал


приховати рекламу

Облік витрат у тваринництві на прикладі СПК Зоря

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення. 5
1 Організаційно-економічна характеристика СПК (колгосп) «Зоря». 7
2 Теоретичні основи обліку витрат і калькулювання собівартості в тваринництві та аналізу виробництва молока. 23
2.1 Огляд літератури. 23
2.2 Первинний облік витрат і виходу продукції у тваринництві. 27
2.3 Аналітичний і синтетичний облік витрат і виходу продукції у тваринництві 29
2.4 Калькулювання собівартості продукції тваринництва. 33
2.5 Аналіз виробництва молока. 36
3. Облік витрат і калькулювання собівартості в тваринництві та аналіз виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря» Почінковского району Нижегородської області 37
3.1. Первинний облік витрат і виходу молока в СВК (колгосп) «Зоря». 37
3.2 Аналітичний і синтетичний облік витрат і виходу молока в СВК (колгосп) «Зоря» 39
3.3 Калькулювання собівартості продукції тваринництва в СВК (колгосп) «Зоря» 44
3.4 Аналіз виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря». 46
Структура молочного стада в СПК (колгосп) «Зоря». 50
Таблиця 3.4.3. 51
Динаміка валового виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря». 51
Таблиця 3.4.4. 52
При вирівнюванні динамічного ряду отримане рівняння показує, що щорічно собівартість 1 ц молока збільшується на 10,668 руб. 55
Таблиця 3.4.7. 55
4 Удосконалення обліку витрат і виходу продукції та шляхи підвищення виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря» Почінковского району Нижегородської області 58
Висновки і пропозиції. 64
Список літератури .. 67

Введення

Наявність товарно-грошових відносин зумовлює об'єктивну необхідність поряд з вартістю товару використовувати і таку економічну категорію як собівартість виробництва продукції. Собівартість продукції являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, торгових ресурсів, а так само інших витрат на її виробництво і реалізацію. Визначення собівартості продукції здійснюється на основі даних, які характеризують найбільш ефективне і раціональне використання наявних сільськогосподарських угідь, основних фондів, матеріальних і трудових ресурсів, при забезпеченні нормальних умов праці, дотримання науково-обгрунтованої системи землеробства і тваринництва та умов охорони навколишнього природного середовища.
Основу собівартості продукції становлять витрати минулого і живої праці. Величезна праця, акумульований у засобах виробництва, оцінюється за фактичними цінами придбання. Жива праця враховується за розміром фактичної його оплати, включаючи й частину витрат з відтворення робочої сили.
Собівартість продукції є одним з найбільш важливих показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Вона показує в що обходиться виробництво сільськогосподарської продукції конкретного підприємства. У собівартості отримує відображення якісна сторона господарської діяльності підприємств: ефективність використання виробничий ресурсів, стан технології та організації виробництва, впровадження досягнень науки і передового досвіду, рівень управління господарством. Показник собівартості продукції необхідний для обгрунтування раціонального розміщення та спеціалізації сільськогосподарського виробництва, визначення його економічної ефективності, встановлення рівня цін на сільськогосподарську продукцію.
Метою курсової роботи є вивчення складу обліку витрат у тваринництві та аналіз собівартості продукції, а також розробка заходів, спрямованих на вдосконалення обліку витрат і зниження собівартості продукції. Об'єктом дослідження взято СВК «Зоря» Почінковского району Нижегородської області. Для дослідження поставленої мети були використані економіко-статистичні та розрахунково-конструктивні методи.

1 Організаційно-економічна характеристика СПК (колгоспу) «Зоря»

У рівнинному правобережжі річки Алатир, що химерної стрічкою звивається по краю Почінковского району Нижегородської області привільно розкинулося село Байкове. Сьогодні це затишна садиба відомого на всю область колгоспу «Зоря». За площею земельних угідь «Зоря» середнє господарство в районі, а от за трудовим досягненням - одне з кращих. А бере свій початок нинішня трудова слава Байківці від 1 квітня 1929 року, коли вперше група байковскіх мужиків створили свою комуну, яка називалася «Пролетарій» про чолі з Ніконовим Кузьмою Васильовичем. Починалася ця комуна з немудрі техніки, десятка корів, коней, та лічених пудів зерна в латаних штанях мішках. Але саме з них, з першої борозни, яку провів багато років тому на колгоспному полі перший артільний тракторист і беруть свої витоки сьогоднішні байковскіе многоцентнерние надої молока та щорічні надбавки у касі «Зорі».
З багатьох доданків складався сьогоднішній успіх «Зорі», коріння якого починалися в 30-і роки. «Секрет» успішної роботи в «Зорі» - це насамперед люди, які вкладали свою любов і тепло в цю роботу. Отже, у січні 1970 року довелося встати біля «керма» колгоспу «Зоря». Він на той час був в числі кращих у районі, а це накладало додаткову відповідальність. Нинішній керівник колгоспу Костянтин Дмитрович Архангельський став біля «керма» у 1977 році, вже тоді колгосп був великим будівельний майданчик. А не так давно, в 2000 році колгосп був реорганізований в СВК (колгосп) «Зоря».
Землі користування СПК (колгосп) «Зоря» розташоване в Північно-західній частині Почінковского району. Адміністративно-господарський центр - с. Байкове знаходиться в 15 кілометрах від районного центру села Починки і в 3 кілометрах від залізничної станції Ужівка, яка віддалена від Нижнього - Новгорода на 250 км .
Центральна садиба господарства пов'язана дорогою з твердим покриттям з автомагістраллю Починки - Нижній - Новгород. Це дозволяє в будь-який час року без особливих труднощів здійснювати закупівлі сировини необхідної для виробництва та реалізації готової продукції на переробні підприємства. Напрямок розвитку господарства м'ясо - молочне.
Клімат Почінковского району помірно - континентальний. Середньорічна температура становить 3,6. Особливістю клімату є недостатнє зволоження: загальна сума опадів становить 450 - 500 мм ., Переважають вітру півдня - західного напрямку. У цілому клімат сприяє вирощуванню високих врожаїв всіх с.-г. культур, а також розведення великої рогатої худоби.
Сучасне вплив рельєфу та інших факторів грунтоутворення обумовлено формуванням на території господарства великого розмаїття грунтів різних типів, але найбільше поширення мають чорноземи вищелочние і деревно-лугові. Більш наочно структура типів грунтів в СВК (колгосп) «Зоря» показано на діаграмі.
\ S
Кадрове забезпечення дозволяє СПК (колгосп) «Зоря» виконувати поставлені перед ним завдання. Результати діяльності будь-якого підприємства в значній мірі залежать від якісності прийнятих управлінським персоналом рішень. На ефективність одержуваної продукції рослинництва і тваринництва впливають не тільки виробничі, але і соціальні чинники. Соціальні чинники, враховуючи бажання людини до виконуваної роботи та його задоволеність умовами виробництва та життя сприяють або перешкоджають отриманню більш високих виробничих показників. Завданням керівника та фахівців підприємства при цьому є чітке уявлення про можливості застосовувані методи управління. Мистецтво управління людьми полягає в дозованому і диференційованому застосуванні тих чи інших методів впливу на соціальні групи людей і особу людини. Структура управління підприємством СПК (колгосп) «Зоря» (рис.1.2).
У СПК (колгосп) «Зоря» впроваджена і діє лінійно-функціональна структура управління. При даній структурі управління СПК беруть участь всі загальногосподарські апарати управління. Загальні збори членів кооперативу проводиться раз на рік, яке збирається для того, щоб підвести підсумки фінансового становища підприємства. Правління СВК вирішує питання, пов'язані з виробничою діяльністю. Загальне управління здійснює голова СВК (колгосп) «Зоря», який обирається на термін 3 роки. Голові підпорядковуються: фінансово-економічна і облікова служба, служба постачання і господарського обслуговування, а також цехи рослинництва, тваринництва, механізації та електроенергії, будівництва і ремонту з підрозділами (транспортно-виробничі бригади, кормодобивающая бригада, ланка по вирощуванню культур, ферми ВРХ і свинарська ферма, ремонтні майстерні, автопарк, машино-тракторного парку).

Правління СВК
Голова СВК
Служба постачання господарського обслуговування
Фінансово-економічна і облікова служба
Цех рослинництва
Тракторно-рільнича бригада № 1
Тракторно-рільнича бригада № 2
Кормодобивающая бригада
Ланка по вирощуванню кукурудзи
Ланка кінно-ручної праці
Цех тваринництва
Ферма ВРХ № 1
Ферма ВРХ № 2
Ферма ВРХ № 3
Свинарська ферма
Рільнича ферма
Цех механізації та електроенергії
Ремонтні майстерні
Автопарк
Машинний двір
Нафтогосподарств
Обслуговування електрики
Обслуговування та локалізація трудового виробництва
Цех будівництва та ремонту
Будівельно-ремонтна бригада
Загальні збори членів СПК


Рис. 1.2 Структура управління СПК (колгосп) «Зоря»
Головним надбанням господарства є земля. Роль землі воістину величезна і різноманітна. Раціональне використання земельних ресурсів має значення в економіці сільського господарства і країни в цілому. Структурою земельних угідь називається відсоткове співвідношення різних видів угідь у складі загальної площі. Від розмірів землекористування і структури сільськогосподарських угідь залежать обсяги виробництва продукції, її реалізації і результат діяльності господарства. Склад і структура земельного фонду наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Склад і структура земельного фонду в СВК (колгосп) «Зоря»

Категорії земель
Роки
2005
2006
2007
га
у% до загальної площі
га
у% до загальної площі
га
у% до загальної площі
Загальна земельна площа
3527
100
3527
100
3527
100
в т.ч. сільськогосподарські угіддя
2817
80
2817
80
2817
80
з них: ріллі
2050
58
2050
58
2050
58
сінокоси
236
7
236
7
236
7
пасовища
531
15
531
15
531
15
землі несільськогосподарського призначення
710
20
710
20
710
20
Площа посіву
2014
Х
1840
Х
1840
Х
Коефіцієнт використання ріллі,%
Х
98
Х
90
Х
90
У цілому, аналізуючи склад і структуру земельного фонду СПК (колгосп) «Зоря» можна сказати, що за досліджуваний період істотної зміни не відбулося. Загальний земельний фонд для потреб сільського господарства освоєно на 80%, при цьому с.-г. угіддя розорані на 58%. Площа пасовищ становить 531 га або 15%. Також значну частину в структурі земельного фонду займають землі не с.-г. призначення, вони складають 710 га або 20%. Коефіцієнт використання ріллі в середньому склав 93%, що свідчить про те, що в даному підприємстві частина земель переходить з ріллі в поклади.
Матеріальні ресурси поряд із земельними та трудовими ресурсами є необхідною умовою виробництва с.г. продукції. Від раціонального забезпечення с.-г. ресурсами і ефективного їх використання багато в чому залежить рівень виробництва основних видів продукції та ефективна діяльність підприємства в цілому. Основні виробничі показники, що характеризують розмір підприємства наведені в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 Розмір СПК (колгосп) «Зоря» і його виробничі показники
Показники
Роки
Темп росту,%
2005
2006
2007
Площа сільськогосподарських угідь, га
2817
2817
2817
100
Площа під зернові, га
950
950
950
100
Поголів'я худоби на відгодівлі, гол
1408
1371
1391
99
Поголів'я корів, гол
440
440
440
100
Чисельність працівників, чол
181
181
164
91
Валове виробництво, ц:
- Молоко
- Продукція вирощування кр.рог.ск.
29185
1940
32111
1942
32532
1874
112
98
Валовий збір, ц:
- Зерно
33165
33729
36195
109
Урожайність, ц / га:
- Зернові
34,91
35,5
38,1
109
Продуктивність:
- Молочна, ц / гол
- М'ясна ВРХ., Ц / гол
66,33
1,38
72,98
1,42
73,94
1,35
112
99
У СПК (колгосп) «Зоря» в 2007 році в порівнянні з 2005 роком площа с.-г. угідь і площа під зернові залишилася незмінною. Валове виробництво молока збільшилося на 12% або на 3347 ц за рахунок підвищення молочної продуктивності на 12% або на 7,61 ц / гол. Валове виробництво продукції вирощування великої рогатої худоби зменшилося на 2% або на 66 ц за рахунок зниження м'ясної продуктивності на 1% або на 0,03 ц / гол. і за рахунок зниження поголів'я худоби на відгодівлі на 1% або на 17 гол. Поголів'я корів залишилося незмінним. Чисельність працівників зменшилася на 9% або на 17человек. Валовий збір зерна збільшився на 9% або на 3030 ц. за рахунок підвищення врожайності на 9% або на 3,19 ц / га. У цілому господарство є середнім за розміром.
Спеціалізація сільського господарства являє собою форму суспільного поділу праці. Головне економічне значення спеціалізації господарства СПК (колгосп) «Зоря» полягає в тому, що вона створює умови для більш ефективного використання головного засобу виробництва - землі. Збільшення на цій основі кількості та поліпшення якості продукції рослинництва і тваринництва, є головним завданням сільського господарства. Спеціалізація господарства СПК (колгосп) «Зоря» представлена ​​в таблиці 1.3.
У середньому за три роки найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції займає виручка від реалізації молока 65,1% або 21976 тис.руб., А так само м'ясо великої рогатої худоби 21% або 7194 тис.руб. Частка рослинництва склала всього 10,3% або 3478 тис.руб. Частка тваринництва склала 89,7% або 30256 тис.руб. в загальній виручці від реалізації. Дані показники дозволяють зробити висновок про те, що аналізованих господарства СПК (колгосп) «Зоря» має молочно-м'ясний напрям розвитку.

Таблиця 1.3 Спеціалізація СПК (колгосп) «Зоря»

Показники
Роки
У середньому за три роки
2005
2006
2007
тис.
руб.
%
тис.
руб.
%
тис.
руб.
%
тис.
руб.
%
Зернові та зернобобові, всього
2141
8
3382
10
4735
11,5
3419
10
Інша продукція рослинництва
-
-
3
0,0
172
0,4
175
0,3
Разом по рослинництву
2141
8
3385
10
4907
11,9
3478
10,3
Велика рогата худоба
6024
23
7907
24
7651
18,5
7194
21
Свині
824
3
651
2
1280
3,1
918
3
Коні
-
-
16
0,08
38
0,1
18
0,1
Молоко
17508
65,3
21152
63,6
27269
66,1
21976
65,1
Інша продукція тваринництва
18
0,1
7
0,02
-
-
8
0,1
Продукція власного виробництва
172
0,6
131
0,3
121
0,3
141
0,4
Разом по тваринництву
24546
92
29864
90
36359
88,1
30256
89,7
Всього по господарству
26687
100
33249
100
41266
100
33734
100
Будь-яке с.-г. підприємство не може здійснювати свою діяльність без матеріально технічних ресурсів. Основні виробничі фонди являють собою найважливішу частину матеріально-технічної бази с.-г. виробництва. Вони є провідними факторами зростання продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Основні фонди являють собою сукупність предметів виробничого та невиробничого призначення, які в натуральній формі функціонують, у виробництві якої вони беруть участь. Дані характеризують розміри і структуру основних фондів наведені в таблиці 1.4.
Таблиця 1.4 Динаміка і структура основних засобів в СВК (колгосп) «Зоря»
Види основних засобів
Роки
2005
2006
2007
тис. руб.
%
тис. руб.
%
тис. руб.
%
Будинки
16076
29,5
16002
20,6
16042
19,7
Споруди
3540
6,5
3540
4,6
3540
4,3
Машини та обладнання
23831
44
44989
58
47030
57,7
Транспортні засоби
2690
4,9
3013
3,9
3928
5
Виробничий і господарський інвентар
934
1,7
1584
2,0
934
1,1
Продуктивна худоба
3347
6,1
4534
5,8
5947
7,3
Робоча худоба
107
0,2
107
0,1
107
0,1
Багаторічні насадження
250
0,5
250
0,3
250
0,3
Інші види основних засобів
3674
6,7
3674
4,7
3674
4,5
Разом:
54449
100
77693
100
81452
100
в т.ч. виробничі
50775
93,3
74019
95,3
77778
95,5
невиробничі
3674
6,7
3674
4,7
3674
4,5
У цілому, аналізуючи склад і структуру основних фондів СПК (колгосп) «Зоря» можна сказати, за досліджуваний період їх вартість збільшилася на 27003 тис.руб., В тому числі виробничих на 27003 тис.руб. Найбільшу питому вагу в структурі основних фондів у 2007 році займають машини і устаткування та їх вартість склала 47030 тис.руб., Що на 23199 тис.руб. більше, ніж у 2005 році. Також значну частину в структурі основних фондів займають будівлі, але за аналізований період спостерігається зниження їх вартості. Так в 2007 році вартість будівель склала 16042 тис.руб., Що на 34 тис.руб. або на 9,8% менше, ніж у 2005 році. Порівняно невелику частину в структурі основних фондів займає продуктивна худоба, його вартість в 2007 році склала 5947 тис.руб., Що на 2600 тис.руб. більше, ніж у 2005 році. У зв'язку з впровадженням у виробництво техніки - робоча худоба використовується все менше. Тому вартість робочої худоби в структурі основних фондів займає незначну частину, всього лише 107 тис.руб. і за аналізований період не змінювалася.
За три роки СВК «Зоря» збільшив вартість таких основних засобів як: машини й устаткування, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, продуктивна худоба. Це говорить про невеликі успіхи господарства в області забезпечення основними засобами.
Забезпеченість сільськогосподарських підприємств основними засобами виробництва і ефективність їх використання є важливими факторами, від яких залежать результати господарської діяльності, зокрема якість, повнота та своєчасність виконання сільськогосподарських робіт, а отже, і обсяг виробництва продукції, її собівартість, фінансовий стан підприємства. У зв'язку з цим аналіз забезпеченості підприємств основними фондами і пошук резервів підвищення ефективності їх використання має велике значення. Дані характеризують стан матеріально - технічної бази в СПК (колгосп) «Зоря» представлені в таблиці 1.5.
У зв'язку з тим, що в 2007 році в СПК (колгосп) «Зоря» відбулося збільшення середньорічної вартості ОПФ на 29291 тис.руб. в порівнянні з 2005 роком, а площа с.-г. угідь залишилася незмінною - фондообеспечен-ність збільшилася на 1040 тис.руб./100 га с.-г. угідь, а у зв'язку зі зниженням середньорічної чисельності в 2007 році по рівнянню з 2005 роком на 17 осіб фондоозброєність збільшилася 207 тис.руб. / чол. Внаслідок скорочення енергетичних потужностей в 2007 році в порівнянні з 2005 роком на 1670 л . С. енергоозброєність зменшилася на 5 л .с. / чол, а енергозабезпеченість на 59 л .с./100 га с.-г. угідь. Фондовіддача в 2007 році в порівнянні з 2005 роком знизилася на 0,01 руб. Навантаження ріллі на 1 трактор у зв'язку зі зменшенням одиниць техніки в 2007 році склала 5 га ., Що на 23 га . більше, ніж у 2005 році.
Таблиця 1.5 Стан матеріально-технічної бази в СПК (колгосп) «Зоря»
Показники
Од. ізм.
Роки
Відхи-ня (+,-)
2005
2006
2007
Середньорічна вартість ОПФ
тис.руб.
50282
66071
79573
+29291
Наявність енергетичних потужностей
к.с.
8939
9499
7269
-1670
Площа сільськогосподарських угідь
га
2817
2817
2817
-
Середньорічна чисельність працівників
чол
181
181
164
- 17
Фондообеспеченность
тис.руб. / 100 га с.-г. угідь
1785
2345
2825
+1040
Фондоозброєність
тис.руб. / чол
278
365
485
+207
Енергозабезпеченість
к.с. / 100 га с.-г. угідь
317
337
258
-59
Енергоозброєність
к.с. / чол
49
52
44
-5
Фондовіддача
руб.
0,53
0,5
0,52
-0,01
Наявність тракторів
фіз.ед.
33
35
24
-9
Навантаження ріллі на 1 трактор
га.
62
59
85
+23
Достатня забезпеченість сільськогосподарського підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягу виробництва продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості господарства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання сільськогосподарських робіт, ефективність використання техніки і як результат, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників. Динаміка трудових ресурсів у СВК «Зоря» представлена ​​в таблиці 1.6.
Таблиця 1.6 Динаміка трудових ресурсів СПК (колгосп) «Зоря»
Показники
Роки
Темп росту,%
2005
2006
2007
Середньорічна чисельність працівників, чол
181
181
164
91
в т. ч. зайняті у с.-г. виробництві
180
180
164
91
в т.ч.: Робочі постійні
132
132
119
90
з них трактористи - машиністи
24
24
20
83
оператори машинного доїння
26
26
26
104
скотарі великої рогатої худоби
23
23
23
104
працівники свинарства
5
5
5
45
працівники конярства
1
1
1
100
Робітники сезонні і тимчасові
16
16
13
81
Службовці
32
32
32
100
з них: керівники
8
8
8
100
фахівці
16
16
16
100
Коефіцієнт надходження
Коефіцієнт вибуття
У СПК (колгосп) «Зоря» в 2007 році в порівнянні з 2005 роком відбулося зниження середньорічної чисельності працівників на 9%, у тому числі чисельність працівників зайнятих у сільсько- виробництві знизилася на 9%. Кількість постійних робітників у 2007 році склала 119 чоловік, що на 10% менше, ніж у 2005 році. Це відбулося переважно за рахунок зниження чисельності трактористів-машиністів на 17%, працівників свинарства на 55% і сезонних і тимчасових працівників на 19%. Але, є і позитивні моменти: чисельність скотарів великої рогатої худоби та операторів машинного доїння збільшилася на 4%. Чисельність працівників конярства, а також службовців за аналізований період не змінювалася. Коефіцієнт вибуття у 2007 році склав 0,13, це на 24% менше ніж у 2005 році, що пов'язано зі зниженням чисельності вибулих працівників.
При оцінці діяльності господарства застосовують показники, узагальнено характеризують підсумки роботи відповідного колективу і використовуються для стимулювання його діяльності. Оціночні показники повинні враховувати специфіку діяльності колективу, всебічно характеризувати результати праці, забезпечувати усунення впливу факторів, що не залежать від діяльності даного господарства. Дані, що характеризують фінансову діяльність СПК (колгосп) «Зоря» наведені в таблиці 1.7.
У СПК (колгосп) «Зоря» виручка від реалізації у 2007 році в порівнянні з 2005 роком збільшилася на 55% або 14579 тис.руб., В тому числі за рахунок збільшення виручки від рослинництва на 129% або 2766 тис.руб. і від тваринництва на 48% або на 11813 тис.руб. Собівартість реалізованої продукції зросла в 2007 році в порівнянні з 2005 роком на 58% або на 13175 тис.руб., В тому числі за рахунок збільшення собівартості продукції рослинництва на 81% або на 1711 тис.руб. і продукції тваринництва на 55% або на 11464 тис.руб.
Рентабельність в 2007 році в порівнянні з 2005 роком знизилася на 12%, за рахунок зниження рентабельності продажів по тваринництву на 32%. У цілому позитивним слід виділити рівень рентабельності 15%, що означає, що вкладені кошти окупилися і на кожен вкладений рубль додатково отримано 15 копійок прибутку, при цьому в звітному році найбільш рентабельною є галузь рослинництва.
Таблиця 1.7 Фінансовий результат виробничої діяльності СПК (колгосп) «Зоря»
Показники
Од.
Роки
Відхилення, (+; -)
Темп росту,%
2004
2005
2006
Виручка всього:
тис. руб.
26687
33249
41266
+14579
155
в т. ч.: рослинництво
2141
3385
4907
+2766
229
тваринництво
24546
29864
36359
+11813
148
Собівартість всього:
тис. руб.
22816
25488
35991
+13175
158
в т. ч.: рослинництво
2122
2888
3833
+1711
181
тваринництво
20694
22600
32158
+11464
155
Прибуток (+), збиток (-)
тис. руб.
3871
7761
5275
+1404
136
в т. ч.: рослинництво
19
497
1074
+1055
5653
тваринництво
3852
7264
4201
+349
109
Рентабельність (збитковість)
%
17
30
15
-2
88
в т. ч.: продажів по рослинництву
1
17
28
+27
2800
продажів по тваринництву
19
32
13
-6
68
Фінансовий результат діяльності ще не є достатнім показником стійкості підприємства, для цього необхідно зробити розрахунок відповідних коефіцієнтів, що визначають фінансовий стан підприємства. У таблиці 1.8 розраховані основні коефіцієнти ліквідності підприємства та ефективності використання капіталу.
Коефіцієнт поточної ліквідності дає загальну оцінку ліквідності підприємства, показуючи, скільки рублів оборотних коштів (поточних активів) припадає на один рубль поточної короткострокової заборгованості (поточних зобов'язань).
Таблиця 1.8 Показники ліквідності в СВК (колгосп) «Зоря»
Показники
роки
2005
2006
2007
Ліквідність:
-Поточна
15,8
22,7
24,1
-Швидка
0,32
0,26
0,44
-Абсолютна
5,5
0,008
0,1
Коефіцієнт:
-Фінансової залежності
1,35
1,63
1,53
-Структури довгострокових вкладень
0,32
0,51
0,49
-Співвідношення власних і залучених коштів
0,35
0,63
0,53
-Маневреності власного капіталу
0,5
0,54
0,59
У СПК (колгосп) «Зоря» коефіцієнт поточної ліквідності збільшується з кожним роком і в 2007 році, він збільшився на 8,3 в порівнянні з 2005 роком. Це пояснюється високою питомою вагою запасів у підсумку оборотних активів. Коефіцієнт швидкої ліквідності за період 2005 - 2007 рік збільшився на 0,12, але все ж таки залишається досить низьким і не перевищує орієнтовний значення (1). Отже, підприємству завжди є, чим розрахуватися з кредиторами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2007 році склав 0,1. Це говорить про те, що підприємство тільки на 10% може швидко розплатитися по короткострокових зобов'язаннях, це є досить низьким показником. Коефіцієнт фінансової залежності до загальної суми джерел формування майна підприємства коливається від 1,35 до 1,53, тобто в 2007 році частка фінансової залежності збільшився на 0,18.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу не має орієнтовного значення, але оскільки даний коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу вкладено в оборотні кошти, а в сумі з капіталізованої частини дорівнює 1, то можна вважати, що норматив повинен бути менше 1, у мінімального значення межа не існує . У нашому випадку він коливається від 0,5 до 0,59.
Коефіцієнт структури довгострокових вкладень варіює по роках. У 2005 році становить 0,32, у 2006 році 0,51, а в 2007 році - 0.49. Структура довгострокових вкладень у 2007 році в порівнянні з 2005 роком збільшилася на 0,17. Збільшення цього показника, говорить про надійність підприємства та високій якості стратегічного планування.
Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів у 2007 році в порівнянні з 2005 роком збільшився на 0,18. Це говорить про те, що власні та залучені кошти з кожним роком зростають.
Таким чином, СПК (колгосп) «Зоря» є у фінансовому плані досить стійким підприємством і має більшість позитивних тенденцій розвитку. Галузь тваринництва приносить більше прибутку, ніж галузь рослинництва. Господарство має молочно-м'ясний напрям, при цьому в господарстві добре розвинена і галузь рослинництва.

2 Теоретичні основи обліку витрат і калькулювання собівартості в тваринництві та аналізу виробництва молока

2.1 Огляд літератури

Молочно-продуктивний підкомплекс АПК - це складна система, що об'єднує людей, необхідні ресурси для виробництва і реалізації кінцевої продукції з метою задоволення потреб населення в різноманітній продукції вважає Мустафаєва У.З [8, с. 18-24].
Результативність ведення галузей тваринництва багато в чому залежить від раціонального використання кормів. Кома у тваринництві є найважливішою складовою частиною матеріальних оборотних коштів (МОС). Ефективність використання залежить від рівня продуктивності худоби. Вище продуктивність тварин - нижче кормоемкость продукції та робіт. Однак висока продуктивність худоби може бути досягнута різними шляхами: і при перевитраті кормів на голову тварини, і при годівлі худоби за науково обгрунтованими нормами так пише Г. К. Кулик [6, с.2]
Рівень раціонального використання кормів забезпечує високу їх економічну ефективність. Не дивлячись на відносно високу економічну ефективність використання кормів в молочному скотарстві, втрати в сумі прибутку суттєві. Вони обумовлені двома факторами: перевитратою кормів і необоротних продукції.
Найбільш істотним фактором, що формує продуктивність худоби, слід вважати систему годівлі, догляду та утримання. У молочному скотарстві ж необхідно виділити яловість. Суть її полягає у несвоєчасному осіменінні корів після і чергового отелення. Це призводить до зменшення молочної продуктивності корів і недоотримання телят.
Найважливішими резервами підвищення економічної ефективності галузі скотарства є заходи щодо зменшення кормоемкості продукції, а так само вдосконалення системи первинного обліку - основи дієвого, комплексного, поточного та оперативного аналізу вважає Савицька Г. В. [12, с. 51-69].
Здійснення економічно необгрунтованих реформ в аграрному секторі особливо негативно позначилося на розвитку тваринництва. Для цієї галузі у валовій продукції сільського господарства знизилася з 57 - 60% у 1990 році до 44 - 47% у 2002 році. Виробництво основних видів продукції і поголів'я тварин на цей період зменшилася в 1,5 - 1,7 рази. Через різке зниження обсягів виробництва продукції тваринництва не тільки зменшилась питоме споживання продукції тваринництва, а й зросла питома вага імпорту в забезпечення населення до 35 - 40%, а в багатьох промислових центрах і великих мегаполісах - до 60 - 70%, що значно вище допустимого порогу продовольчої безпеки країни. Молочне тваринництво перебуває в глибокій кризі, вважає Морозов М. П. [7, c. 20].
Його відмітними ознаками є:
- Висока ресурсомісткість продукції всіх видів, особливо м'яса, стримуюча зниження витрат і зростання рентабельності виробництва;
- Низький рівень використання (40 - 60%) генетичного потенціалу застосовуваних порід тварин;
- Слабка оснащеність ферм сучасними засобами механізації з високим рівнем зносу машин та обладнання;
- Вкрай обмежені масштаби застосування сучасних технологій утримання та годування тварин, незадовільне забезпечення тварин кормами і низька їх якість. Сьогодні у тваринництві колективних господарств стали переважати технології, засновані на переважному застосуванні ручної праці, а в особистих господарствах всі процеси по догляду та утримання тварин виконуються вручну. На частку ЛПХ сьогодні припадає 45% валового виробництва м'яса і 52% молока;
- Розвал матеріально - технічної бази галузі, включаючи її індустріальну основу - великі спеціальні ферми і комплекси промислового типу, які забезпечували високоефективне виробництво з мінімальними витратами ресурсів;
- Незадовільний комплектування об'єктів тваринництва кваліфікованими кадрами, особливо інженерно - технічного профілю, майстрами машинного доїння, руйнування бази підготовки кадрів для тваринництва;
-Незатребуваність в галузі досягнень науково - технічного прогресу в різних сферах технології, механізації і автоматизації праці, що зумовлено неплатоспроможністю господарств і посилюється диспаритетом цін і ін
Нинішній стан матеріально-технічної бази тваринництва знаходиться, як вже зазначалося, в критичному стані.
Зниження рівня оснащеності ферм технікою і механізації виробничих процесів, незбалансованість раціонів годівлі тварин, низьке використання їх продуктивного потенціалу стали основними причинами підвищення витрат ресурсів, особливо праці, на виробництво продукції та зменшення рентабельності підгалузей тваринництва так вважає Коваленко Н.Я. [5, с. 89-94].
Витрати кормів і енергії на отримання продукції тваринництва в Росії в 2,8 - 3,5 рази перевищують показники західних країн. Разом з низькими показниками продуктивності тварин і продуктивності праці працівників вони стали основними причинами високої собівартості і збитковості продукції тваринництва. У 2002 році повна собівартість 1 ц молока склала в сільгосппідприємствах 394 руб. і зросла в порівнянні з 2001 роком на 6,2%; 1 ц приросту ваги великої рогатої худоби - 3605 руб. (Зростання на 6,3%); 1 ц приросту ваги свиней - 3161 руб. (Зниження на 1,6%), 1000 шт. яєць - 967 руб. (Зростання на 1,1%). Рентабельність виробництва яєць складає 16,5%, молока - 0,8%, свинини - 0,3%, а виробництво м'яса всіх видів стало збитковим (22%). Рівень збитковості реалізованої продукції тваринництва в 2002 році перевищив 6%. Звичайно, при таких економічних показниках неможливо протистояти конкуренції імпортованої із західних країн тваринницької продукції.
Одним з необхідних і найважливіших умов виходу тваринництва з кризи, відродження і розвитку відросли, є прискорене технічне переоснащення об'єктів високоефективними комплектами машин і устаткування з урахуванням організаційно - економічних, природно-кліматичних факторів і умов виробництва.
У сучасних умовах нова техніка і технічне переоснащення ферм є основою застосування ресурсозберігаючих технологій, підвищення продуктивності та поліпшення умов праці.
Існують різні думки з питання визначення поняття стійкості сільськогосподарського виробництва. Виробництво будь-якого продукту може бути стійким, але недостатньою для задоволення потреб, і навпаки, виробництво може бути нестійким, з великими змінами, хоча потреби і будуть задовольнятися за рахунок запасів та імпорту.
З іншої точки зору вважається, що не можна говорити про стійкість розвитку галузі, якщо темпи зростання не пропорційні темпам зміни потреб. З теоретичної точки зору, стійкість повинна забезпечити неухильне зростання виробництва сільськогосподарської продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб суспільства. Але реально це не завжди можливо через екстремальні відхилень погодних умов від типової норми, а також нераціонального використання ресурсного потенціалу, недотримання термінів та технологій так вважає Кисельов Є. Б. [4, с.53].
Негативний вплив на стійкість сільськогосподарського виробництва в перехідний до ринкових відносин період погіршило матеріально-технічне постачання села, особливо ПММ, добривами, комбікормами.
Головними причинами низької стійкості є технологічні та організаційно-економічні фактори, які виявилися недостатньо гнучкими для того, щоб постійно і оперативно пристосовуватися до до природно-кліматичних умов.

2.2 Первинний облік витрат і виходу продукції у тваринництві

У первинному обліку використовується велика кількість різноманітних документів, на підставі яких виробляються всі наступні записи. Можна виділити наступні групи документів: з обліку витрат праці, предметів праці (в тому числі по витраті кормів та інших матеріальних цінностей), по використанню засобів праці, з обліку виходу продукції, приросту живої маси та приплоду.
Основним документом з обліку витрат праці працівників тваринництва є розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва (ф. № 135-АПК). Нарахування оплати праці тваринникам проводиться в основному за отриману продукцію (молоко, приріст живої маси, приплід, вовна, яйця і т. д.). Тому для нарахування оплати залучаються і документи, в яких фіксується вихід продукції: журнали обліку надою молока, акти на оприбуткування приплоду тварин, відомості зважування тварин, акти на переведення тварин із групи в групу. На підставі зафіксованого в цих документах виходу продукції нараховують оплату праці тваринникам у відповідності з діючими в господарстві розцінками.
Облік відпрацьованого часу працівниками тваринництва ведуть щодня по кожному працівнику ферми в табелі обліку робочого часу (ф. № 140-АПК).
Основним видом витрат предметів праці у тваринництві є витрата кормів, первинний облік яких на фермах ведуть у відомостях обліку витрати кормів (ф. № 175-АПК). Відомість є комбінованим накопичувальним документом, на підставі якого виробляють і видачу (відпустку) кормів, і списання їх у розхід. Зведений облік витрат кормів на фермі ведуть у журналі обліку витрати кормів (ф. № 303-АПК). У ньому на кожен вид і групу тварин відводять окремі сторінки для запису витрати кормів по кожному їх виду у фізичній масі, в перекладі на кормові одиниці і при необхідності за змістом перетравного протеїну.
Витрата інших матеріальних цінностей у тваринництві (біопрепаратів, медикаментів, дезінфікуючих засобів і т. п.) оформляють у встановленому порядку лімітно-забірними відомостями, накладними та іншими видатковими документами.
Витрати засобів праці у тваринництві фіксують в першу чергу в документах з нарахування амортизації і відрахувань в ремонтний фонд. Форми документів використовуються ті ж, що і при нарахуванні амортизації і відрахувань в ремонтний фонд за основними засобами у рослинництві.
Для обліку виходу продукції у тваринництві застосовують велику кількість документів. Це пов'язано, перш за все з різноманітністю умов і характеристик окремих видів продукції в різних галузях тваринництва. Всі ці документи можна підрозділити на дві групи: по оприбуткуванню продуктів тваринництва і оприбуткуванню приросту живої маси та приплоду.
До першої групи документів належать: журнал обліку надою молока (ф. № 176-АПК) - для оприбуткування молока, акт настригу і прийому вовни (ф. № 181-АПК) - для оприбуткування вовни. У спеціалізованих господарствах використовуються і інші форми документів. До другої групи документів належать: акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № 211-АПК), накопичувальний акт на оприбуткування приплоду звірів (ф. № 228-АПК), відомість зважування тварин (ф. № 216-АПК) і розрахунок визначення приросту ваги (ф. № 217-АПК) на оприбуткування приросту живої маси, а також ряд додаткових форм у спеціалізованих господарствах (акт на вихід і сортування добового молодняку ​​птиці та ін.)

2.3 Аналітичний і синтетичний облік витрат і виходу продукції у тваринництві

При встановленні об'єкта обліку в тваринництві визначають групи тварин з приблизно однорідної характеристикою вікового складу і видів продукції, одержуваної від даної групи худоби. Наприклад, при формуванні об'єктів обліку витрат і отриманої продукції в молочному скотарстві окремо враховують доросле поголів'я корів і биків виробників (основне стадо) і окремо молодняк різного віку від кожної групи тварин. Від основного стада отримують молоко і приплід, а від молодняка - приріст живої маси.
По кожному об'єкту обліку в тваринництві витрати з утримання тварин, птиці, звірів, овець та ін враховуються за такими статтями:
1) оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби; 2) засоби захисту тварин; 3) корму; 4) зміст основних засобів, у тому числі: нафтопродукти, амортизація основних засобів, ремонт основних засобів; 5) роботи та послуги; 6) організація виробництва і управління; 7) втрати від падежу тварин; 8) інші витрати.
За статтею «Оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби» враховуються: нарахована основна і додаткова заробітна плата різним працівникам тваринництва за фактично виконані роботи, отриману продукцію; нараховані суми премій за результатами за рік, надбавки і доплати за роботу в надурочний час і в нічний час. З цієї статті відображають також суми відрахувань на соціальні потреби в установленому порядку від нарахувань заробітної плати в пенсійний фонд, фонд соціального страхування, в медичний страховий фонд.
До статті «Засоби захисту тварин» включається вартість витрачених біопрепаратів, придбаних за рахунок грошових коштів підприємства.
За статтею «Корми" відображається вартість витрачених кормів як власного виробництва, так і покупних. На цю статтю відносять також витрати з транспортування кормів з поля до місця зберігання, з відділення до відділення і витрати з приготування кормів у кормоцехах.
До статті «Зміст основних засобів» включають:
1.Расходи на оплату праці персоналу, що обслуговує основні засоби (електрики, слюсарі та інші працівники, крім трактористів-машиністів, закріплених в технологічному процесі).
2. Відрахування на соціальні потреби.
3.Стоимость нафтопродуктів, витрачених у тваринництві в процесі роботи, для змащування обладнання та ін
4.Амортізація на повне відновлення основних засобів, що використовуються в тваринництві.
5.Расходи на капітальний та поточний ремонт основних засобів тваринництва, зокрема: витрати на оплату праці ремонтних робітників, відрахування на соціальні потреби із заробітної плати ремонтних робітників; вартість будівельних матеріалів з ремонту будівель, запасних частин з ремонту устаткування та інших матеріалів.
Стаття «Організація виробництва та управління» включає в себе частку загальновиробничих і загальногосподарських витрат, які розподіляються по закінченні року по об'єктах обліку в тваринництві пропорційно загальній сумі витрат, за винятком вартості кормів.
За статтею "Втрати від падежу тварин» відображають вартість загиблого молодняка і тварин на відгодівлі, птиці, звірів, кроликів, бджіл при відсутності провини матеріально відповідальних осіб, за винятком випадків загибелі поголів'я від стихійних лих.
Як відомо, втрати від загибелі худоби з вини відповідальних осіб відшкодовуються за рахунок цих осіб, а загибель поголів'я через стихійних лих відноситься на фінансові результати.
До статті «Інші витрати» включають:
-Вартість спеціального одягу та взуття, що видається працівникам ферм, безпосередньо зайнятим по догляду за поголів'ям худоби, птиці, звірів, кроликів і ін, за винятком вартості спеціального одягу, видаваної ветеринарним працівникам, сторожам та іншим, які належать до загальновиробничому персоналу;
-Вартість підстилки для тварин (солома, торф, тирса);
-Витрати зі штучного осіменіння тварин (утримання пункту осіменіння тварин, вартість сперми, оплата праці техніка-осеменатора та ін);
-Витрати на обгородження ферм, обладнання дезбарьеров, будівництво санпропускників та інших об'єктів, пов'язаних з санітарно-ветеринарних заходів;
-Витрати на будівництво та утримання літніх таборів, загонів, навісів та інших споруд накопичувального характеру для тварин. Ці витрати спочатку враховуються у складі витрат майбутніх періодів і відносяться на об'єкти обліку в тваринництві рівними частками протягом усього терміну їх використання після закінчення року;
Синтетичний облік витрат і отриманої продукції в тваринництві ведеться на рахунку 20 «Основне виробництво», субрахунок «Тваринництво». За дебетом цього рахунку на початку року (на 1 січня) відображається сальдо в сумі витрат по незавершеному виробництву в тваринництві по галузях (інкубація, рибництво, бджільництво), за змістом поголів'я худоби, птиці, звірів протягом року, суми коригування планової собівартості кормів, послуг допоміжних виробництв та інших статей витрат до фактичної методом додаткових записів або методом «Червоне сторно» після закінчення року.
За кредитом рахунку 20 «Основне виробництво», субрахунок «Тваринництво», записується отримана продукція (молоко, приплід, приріст живої маси, вовна, яйце, мед та інші види продукції) протягом року за плановою собівартістю з коригуванням планової собівартості до фактичної, також методом додаткових записів або методом «Червоне сторно» після закінчення року.
Сумою коректувальних записів рахунок 20 «Основне виробництво», субрахунок «Тваринництво», закривається за винятком окремих галузей, що мають незавершене виробництво.
Рахунок 20 «Основне виробництво», субрахунок «Тваринництво», дебетується в кореспонденції з такими рахунками:
70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» - на суму нарахованої заробітної плати працівникам тваринництва;
69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» - на суму відрахувань по єдиному соціальному податку;
10 «Матеріали» - на вартість витрачених біопрепаратів, медикаментів та інших засобів з лікування тварин за умови придбання їх за рахунок коштів організації або на вартість підстилки, інвентарю та господарського приладдя, на вартість витрачених у тваринництві нафтопродуктів; або будівельних матеріалів, запасних частин, ремонтно -тих-нічних матеріалів, витрачених на капітальний і поточний ремонт основних засобів у тваринництві;
02 «Амортизація основних засобів» - на суму амортизації, нарахувань по основних засобів, які у тваринництві;
23 «Допоміжні виробництва» - на вартість послуг різних допоміжних виробництв галузі тваринництва;
25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати» - на суми, що припадають на тваринництво;
11 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» - на вартість полеглого поголів'я, прийнятого за рахунок господарства.
Рахунок 20 «Основне виробництво», субрахунок 20-2 «Тваринництво», кредитується на вартість отриманої продукції протягом року в плановій оцінці з коректуванням за підсумками року до її фактичної величини за дебетом наступних рахунків залежно від виду одержуваної продукції:
11 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» - на вартість отриманого приплоду, приросту живої маси, розрахункового приросту, на суму коригування планової собівартості цих видів продукції за підсумками року до фактичної.
43 «Готова продукція» - на вартість отриманої продукції (молоко, яйця, вовна, мед та ін) протягом року за плановою собівартістю з коригуванням по закінченні року до фактичної;
20 «Основне виробництво», субрахунок 20-1 «Рослинництво» - на вартість гною, вивезеного з ферм та внесеного під окремі культури.
Аналітичний облік витрат і отриманої продукції ведеться на аналітичних рахунках за об'єктами обліку витрат у тваринництві, за тваринницьким фермам в особових рахунках (виробничих звітах) за формою № 83-АПК.
Особовий рахунок (виробничий звіт) відкривають на місяць, квартал або рік з використанням вкладних аркушів.
Особовий рахунок (виробничий звіт) має два розділи. У першому розділі записуються витрати за встановленими статтями окремо по кожному об'єкту обліку. У другому розділі вказується отримана продукція. Дані цього розділу у зведеному вигляді щомісяця переносяться в журнал-ордер № 10-АПК.

2.4 Калькулювання собівартості продукції тваринництва

У молочному скотарстві об'єктами обчислення собівартості є: по основному череді - молоко і приплід, з вирощування молодняку ​​і відгодівлі дорослої худоби - приріст живої маси і загальна жива маса худоби.
За основним молочному стаду собівартість продукції визначають наступним чином. Із загальної суми витрат, врахованих на аналітичному рахунку, виключають вартість побічної продукції у встановленій оцінці гній, волосся-сирець, шерсть-линька, шкіри, утилізовані туші загиблих тварин та ін.) Решта витрати відносять на валовий вихід основної продукції - молоко і приплід. Витрати між цими сполученими видами продукції розподіляють відповідно з витратою обмінної енергії кормів: на молоко - 90%, на приплід - 10% '. Собівартість 1 ц. молока обчислюють діленням суми витрат, що припадає на його виробництво, на фізичну масу отриманого молока, а собівартість приплоду - розподілом витрат, віднесених на нього, на отриману кількість голів приплоду.
За вирощування молодняку ​​і відгодівлі великої рогатої худоби об'єктами обчислення собівартості є одержуваний приріст живої маси і загальна жива маса худоби. Собівартість 1 ц приросту живої маси визначають шляхом ділення загальної суми витрат за вирахуванням собівартості побічної продукції, що відносяться до приросту живої маси даної облікової групи худоби, на отриманий від цієї облікової групи худоби валовий приріст живої маси в центнерах: Валовий приріст живої маси визначають за наступною формулою :

м до + м у-м п-м н,
де Мк - маса поголів'я тварин на кінець року;
Мв - маса вибулого поголів'я за рік, включаючи полеглих тварин за їх масі на останнє зважування до відмінка;
Мп - маса надійшов поголів'я і приплоду;
Мн - маса поголів'я до початку року.
У фактичну собівартість приросту живої маси включають суму втрат від загибелі молодняка і дорослої худоби на відгодівлі, за винятком сум втрат, що підлягають стягненню з винних осіб, а також внаслідок епізоотій і стихійних лих, що відшкодовуються у встановленому порядку страховими органами або списуються на фінансові результати. Суми втрат в обліку по субрахунку 20-2 виділяють по статті "Втрати від падежу тварин".
Крім обчислення собівартості приросту живої маси по молодняку ​​худоби і тваринам на відгодівлі визначають також собівартість 1 ц живої маси. Такий розрахунок необхідний у зв'язку з тим, що по одному і тому ж виду молодняку ​​тварин і дорослої худоби на відгодівлі застосовуються різні ціни при обліку їх надходження на рахунок 11 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі". Наприклад, приплід телят оцінюють за плановою собівартості однієї голови незалежно від маси приплоду. Приріст живої маси телят оцінюють за його планової собівартості. Куплених телят прибуткують за фактичними цінами придбання. Доросла худоба, прийнятий на відгодівлю, і молодняк худоби народження минулих років беруть до уваги на початок року по середній собівартості 1 ц живої маси за минулі роки.
Щоб кожен вид був врахований за однаковою ціною незалежно від джерел надходження і часу перебування в господарстві, повинен застосовуватися порядок оцінки тварин за середньої собівартості 1 ц живої маси відповідно до розрахунку фактичної собівартості живої маси тварин.
Для визначення собівартості 1 ц живої маси до витрат, віднесених на приріст живої маси даної групи худоби чи птиці додають первісну вартість тварин на початок року, вартість тварин, що надійшли на вирощування і відгодівлю, і вартість приплоду поточного року. Отриману суму ділять на загальну живу масу поголів'я, за яким визначається собівартість (маса залишку тварин на кінець року плюс маса вибулого поголів'я протягом року без приросту живої маси за полеглими тваринам). З цієї собівартості оцінюють всіх тварин, які вибули з господарства (проданих, переведених в основне стадо, забитих у господарстві і т. д.) і залишилися на кінець року, виходячи з їх живої маси.
Собівартість приросту живої маси телят, включаючи масу приплоду у віці до 8 місяців, становлять витрати на утримання корів і нетелей, бугаїв-плідників і телят у віці 8 місяців з відрахуванням витрат, віднесених на молоко (за ціною реалізації) та іншу продукцію (гній, шерсть-линьку, волосся-сирець)
Собівартість 1 ц приросту живої маси телят до моменту відлучення визначають діленням суми витрат, віднесених на приплід і приріст живої маси телят у віці до 8 місяців, і балансової вартості телят, які перебували у цій групі на початок року та надійшли протягом року з боку, на загальну живу масу телят у віці до 8 місяців, що були на кінець року і вибулих за рік, включаючи живу масу полеглих тварин (в частині приросту поточного року). З цієї собівартості визначають вартість телят, що залишилися на кінець року.
Собівартість приросту живої маси молодняку ​​старше 8 місяців та дорослої худоби на відгодівлі становлять витрати по їх утриманню за вирахуванням витрат, віднесених на іншу продукцію. Собівартість 1 ц живої маси цих тварин визначають у порядку, викладеному вище, в цілому по продукції скотарства.

3. Облік витрат і калькулювання собівартості в тваринництві та аналіз виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря» Почінковского району Нижегородської області

3.1 Первинний облік витрат і виходу молока в СВК (колгосп) «Зоря»

У СПК (колгосп) «Зоря» в первинному обліку по тваринництву використовується велика кількість різноманітних документів, на підставі яких виробляються всі наступні записи в бухгалтерському обліку. Можна виділити наступні групи первинних документів: документи з обліку витрат праці, з обліку предметів праці, по використанню засобів праці, з обліку виходу продукції.
Основним документом з обліку витрат праці є розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва (додаток 1).
Нарахування заробітної плати необхідно вести у формі № 135-АПК «Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва», виходячи з обсягу виконаних робіт, на які встановлено відрядні розцінки. У даному документі можна одночасно вести облік по 25 працівникам і різним роботам. По кожному працівнику виводяться підсумки відпрацьованого часу і нарахованої оплати праці, а так само виводяться загальні підсумки. Дані документа переносяться в розрахунково-платіжну відомість і в накопичувальну відомість обліку витрат. В кінці місяця розрахунок підписується зоотехніком і здається в бухгалтерію. Оскільки нарахування оплати праці тваринником проводиться за отриману продукцію (молоко, приплід), то для нарахування залучаються документи в яких фіксується вихід продукції, з використанням діючих розцінок на неї.
Облік відпрацьованого часу веде щоденно в табелі обліку робочого часу бригадир (додаток 2). У нього записується весь штатний склад працівників. У документі щодня відзначають вихід на роботу, кількість відпрацьованих годин, неявки відображаються умовними позначеннями: «О» - відпустка, «Б» - лікарняний лист, «П»-прогул, «К» - відрядження.
У кінці місяця у табелі підводять підсумки про відпрацьований час, днями неявки на роботу, після чого його здають до бухгалтерії.
Основним видом витрати предметів праці у тваринництві є витрата кормів. Вартість витрачених кормів списується на підставі «Відомості обліку витрати кормів» (додаток 3), яка складається у двох примірниках. Відомість є комбінованим накопичувальним документом, на підставі якого виробляють і видачу (відпустку) кормів, і списання їх у розхід.
Витрата інших матеріальних цінностей у тваринництві (біопрепаратів, медикаментів, дезінфікуючих засобів і т. п.) оформляють у встановленому порядку лімітно-забірними відомостями (додаток 4), накладними внутрішньогосподарського призначення (додаток 5) та іншими витратними документами.
Витрати засобів праці у тваринництві фіксують в першу чергу в документах з нарахування амортизації і відрахувань в ремонтний фонд. Форми документів використовуються ті ж, що і при нарахуванні амортизації і відрахувань в ремонтний фонд за основними засобами у рослинництві.
Для обліку виходу продукції у тваринництві застосовують велику кількість документів. Це пов'язано, перш за все, з різноманітністю умов і характеристик окремих видів продукції в різних галузях тваринництва. Всі ці документи можна підрозділити на дві групи: по оприбуткуванню продуктів тваринництва (молока) і оприбуткуванню приросту живої маси та приплоду.
До першої групи документів належать: журнал обліку надою молока (ф. № 176-АПК) (додаток 6) - для оприбуткування молока. До другої групи документів належать: акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № 211-АПК), відомість зважування тварин (ф. № 216-АПК) і розрахунок визначення приросту (ф. № 217-АПК) (додаток 7) на оприбуткування приросту живої маси.

3.2 Аналітичний і синтетичний облік витрат і виходу молока в СВК (колгосп) «Зоря»

У розділі 1.2. Облікової політики СПК (колгосп) «Зоря» визначено, що витрати і вихід продукції галузі тваринництва обліковується на операційному калькуляційної рахунку 20 «Основне виробництво», субрахунок 2 «Тваринництво» по дебету якого відображають витрати, а по кредиту - вихід продукції.
За даним субрахунком виділяють окремі види і групи тварин в межах галузей: велика рогата худоба (молочне і м'ясне скотарство), свинарство. У свою чергу молочна велика рогата худоба підрозділяється на: основне стадо молочної худоби (корови і бики-виробники) і тварини на вирощуванні та відгодівлі (телиці і бички різного віку, тварини вибракувані з основного стада), і відповідно м'ясної велику рогату худобу підрозділяється на: основне стадо м'ясної худоби (корови, бики-виробники, телята до 8 місяців) і тварин на вирощуванні та відгодівлі (телиці і бички старше 8 місяців).
Первістки переводяться в основне стадо лише після оцінки їх фактичної продуктивності протягом строку не більше 3 місяців після отелення. Витрати на їх утримання в цей період відносять на облікову групу молодняку.
Облік витрат на аналітичних рахунках за рахунком 20 «Основне виробництво», субрахунок 2 «Тваринництво», ведуть з подальшої номенклатурі статей витрат:
1. «Оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби»
2. «Засоби захисту тварин»
3. «Корми»
4. «Зміст основних засобів», в тому числі:
а) Нафтопродукти,
б) Амортизація основних засобів,
в) Ремонт основних засобів.
5. «Роботи та послуги»
6. «Організація виробництва та управління»
7. «Втрати від падежу тварин»
8. «Інші витрати»
За статтею «Оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби» враховуються: нарахована основна і додаткова заробітна плата різним працівникам тваринництва за фактично виконані роботи, отриману продукцію; нараховані суми премій за результатами за рік, надбавки і доплати за роботу в надурочний час і в нічний час. З цієї статті відображають також суми відрахувань на соціальні потреби в установленому порядку від нарахувань заробітної плати в пенсійний фонд, фонд соціального страхування, в медичний страховий фонд.
До статті «Засоби захисту тварин» включається вартість витрачених біопрепаратів, придбаних за рахунок грошових коштів підприємства.
За статтею «Корми" відображається вартість витрачених кормів як власного виробництва, так і покупних. На цю статтю відносять також витрати з транспортування кормів з поля до місця зберігання, з відділення до відділення і витрати з приготування кормів у кормоцехах.
До статті «Зміст основних засобів» включають:
1.Расходи на оплату праці персоналу, що обслуговує основні засоби (електрики, слюсарі та інші працівники, крім трактористів-машиністів, закріплених в технологічному процесі).
2. Відрахування на соціальні потреби.
3.Стоимость нафтопродуктів, витрачених у тваринництві в процесі роботи, для змащування обладнання та ін
4.Амортізація на повне відновлення основних засобів, що використовуються в тваринництві.
5.Расходи на капітальний та поточний ремонт основних засобів тваринництва, зокрема: витрати на оплату праці ремонтних робітників, відрахування на соціальні потреби із заробітної плати ремонтних робітників; вартість будівельних матеріалів з ремонту будівель, запасних частин з ремонту устаткування та інших матеріалів.
Стаття «Організація виробництва та управління» включає в себе частку загальновиробничих і загальногосподарських витрат, які розподіляються по закінченні року по об'єктах обліку в тваринництві пропорційно загальній сумі витрат, за винятком вартості кормів.
За статтею "Втрати від падежу тварин» відображають вартість загиблого молодняка і тварин на відгодівлі, птиці, звірів, кроликів, бджіл при відсутності провини матеріально відповідальних осіб, за винятком випадків загибелі поголів'я від стихійних лих.
Як відомо, втрати від загибелі худоби з вини відповідальних осіб відшкодовуються за рахунок цих осіб, а загибель поголів'я через стихійних лих відноситься на фінансові результати.
До статті «Інші витрати» включають:
-Вартість спеціального одягу та взуття, що видається працівникам ферм, безпосередньо зайнятим по догляду за поголів'ям худоби, птиці, звірів, кроликів і ін, за винятком вартості спеціального одягу, видаваної ветеринарним працівникам, сторожам та іншим, які належать до загальновиробничому персоналу;
-Вартість підстилки для тварин (солома, торф, тирса);
-Витрати зі штучного осіменіння тварин (утримання пункту осіменіння тварин, вартість сперми, оплата праці техніка-осеменатора та ін);
-Витрати на обгородження ферм, обладнання дезбарьеров, будівництво санпропускників та інших об'єктів, пов'язаних з санітарно-ветеринарних заходів;
-Витрати на будівництво та утримання літніх таборів, загонів, навісів та інших споруд накопичувального характеру для тварин. Ці витрати спочатку враховуються у складі витрат майбутніх періодів і відносяться на об'єкти обліку в тваринництві рівними частками протягом усього терміну їх використання після закінчення року;
Синтетичний облік витрат і отриманої продукції в тваринництві ведеться на рахунку 20 «Основне виробництво», субрахунок «Тваринництво». За дебетом цього рахунку на початку року (на 1 січня) відображається сальдо в сумі витрат по незавершеному виробництву в тваринництві по галузях (інкубація, рибництво, бджільництво), за змістом поголів'я худоби, птиці, звірів протягом року, суми коригування планової собівартості кормів, послуг допоміжних виробництв та інших статей витрат до фактичної методом додаткових записів або методом «Червоне сторно» після закінчення року.
За кредитом рахунку 20 «Основне виробництво», субрахунок «Тваринництво», записується отримана продукція (молоко, приплід, приріст живої маси, вовна, яйце, мед та інші види продукції) протягом року за плановою собівартістю з коригуванням планової собівартості до фактичної, також методом додаткових записів або методом «Червоне сторно» після закінчення року.
Сумою коректувальних записів рахунок 20 «Основне виробництво», субрахунок «Тваринництво», закривається за винятком окремих галузей, що мають незавершене виробництво.
Рахунок 20 «Основне виробництво», субрахунок «Тваринництво», дебетується в кореспонденції з такими рахунками:
70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» - на суму нарахованої заробітної плати працівникам тваринництва;
69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» - на суму відрахувань по єдиному соціальному податку;
10 «Матеріали» - на вартість витрачених біопрепаратів, медикаментів та інших засобів з лікування тварин за умови придбання їх за рахунок коштів організації або на вартість підстилки, інвентарю та господарського приладдя, на вартість витрачених у тваринництві нафтопродуктів; або будівельних матеріалів, запасних частин, ремонтно -тих-нічних матеріалів, витрачених на капітальний і поточний ремонт основних засобів у тваринництві;
02 «Амортизація основних засобів» - на суму амортизації, нарахувань по основних засобів, які у тваринництві;
23 «Допоміжні виробництва» - на вартість послуг різних допоміжних виробництв галузі тваринництва;
25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати» - на суми, що припадають на тваринництво;
11 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» - на вартість полеглого поголів'я, прийнятого за рахунок господарства.
Рахунок 20 «Основне виробництво», субрахунок 20-2 «Тваринництво», кредитується на вартість отриманої продукції протягом року в плановій оцінці з коректуванням за підсумками року до її фактичної величини за дебетом наступних рахунків залежно від виду одержуваної продукції:
11 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» - на вартість отриманого приплоду, приросту живої маси, розрахункового приросту, на суму коригування планової собівартості цих видів продукції за підсумками року до фактичної.
43 «Готова продукція» - на вартість отриманої продукції (молоко, яйця, вовна, мед та ін) протягом року з плано-
вої собівартості з коректуванням після закінчення року до фактичної;
20 «Основне виробництво», субрахунок 20-1 «Рослинництво» - на вартість гною, вивезеного з ферм та внесеного під окремі культури.
Аналітичний облік витрат і отриманої продукції ведеться на аналітичних рахунках за об'єктами обліку витрат у тваринництві, за тваринницьким фермам в особових рахунках (виробничих звітах) за формою № 83-АПК.
Особовий рахунок (виробничий звіт) (додаток 8) в СВК (колгосп) «Зоря» відкривають на місяць, квартал або рік з використанням вкладних аркушів.
Особовий рахунок (виробничий звіт) має два розділи. У першому розділі записуються витрати за встановленими статтями окремо по кожному об'єкту обліку. У другому розділі вказується отримана продукція. Дані цього розділу у зведеному вигляді щомісяця переносяться в журнал-ордер № 10-АПК.

3.3 Калькулювання собівартості продукції тваринництва в СВК (колгосп) «Зоря»

Визначення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) необхідно для визначення ефективності проектованих і здійснюваних агротехнічних, технологічних, організаційних та економічних заходів щодо розвитку і вдосконалення виробництва, обгрунтування цін, визначення прибутку та обчислення податків.
Основу собівартості продукції (робіт, послуг) складають витрати минулої і живої праці. Минулий працю, акумульований у засобах виробництва, оцінюється за фактичними цінами придбання, а матеріали власного виробництва - за собівартістю в конкретному підприємстві. Жива праця враховується за розміром фактичної його оплати, включаючи й частину витрат з відтворення робочої сили.
Собівартість показує, у що обходиться виробництво сільськогосподарської продукції конкретного підприємства. У собівартості знаходять відбиток якісної сторони господарської діяльності підприємства: ефективність використання виробничих ресурсів, стану технології та організації виробництва, впровадження досягнень науки і передового досвіду, рівень управління господарством.
Собівартість валової продукції являє собою суму всіх виробничих витрат на її отримання. Собівартість одиниці продукції визначають, як відношення виробничих витрат до обсягу валової продукції конкретного виду. Вона розраховується за формулою:
Сума виробничих витрат, руб
Собівартість = ------------------------------------------------ -
Обсяг валової продукції, ц
Собівартість 1ц. молока розраховується наступним чином: із загальної суми витрат відняти вартість побічної продукції (гною) решта витрати розподіляються на молоко і на приплід наступним чином: 90% на молоко і 10% на приплід, витрати на молоко ділимо на валове виробництво і отримуємо собівартість 1ц. молока.
Собівартість продукції основного стада складає 18501 тис. руб.: З них 1850 тис.руб. на приплід і 16651 тис.руб. на молоко. За рік у колгоспі отримані 32111 ц. молока і 580 голови приплоду, собівартість протягом року молоко продавалося за ціною 518,54 руб. за ц.
18501000 руб. * 0,9
------------------------- = 518,54 руб. / Ц. = 5,19 грн. / кг.
32111 ц.
18501000 руб. * 0,1
-------------------------- = 3190 руб. / гол.
580 гол
Таблиця 3.3.1 Розрахунок фактичної собівартості продукції молочного скотарства в СВК «Зоря» за 2006 рік
Вид продукції
Кількість продукції
% Розподілу
Собівартість
Калькуляційна різниця
планова
Фактична
Всього руб.
На одиницю продукції
Всього руб.
На одиницю продукції
Всього руб.
На одиницю продукції
Молоко, ц
32111
90
12747600
481,40
16651000
518,54
3903400
37,14
Приплід, гол
580
10
1416400
2417
1850000
3190
433600
733
Разом:
Х
100
14164000
Х
18501000
Х
4337000
Х
Відповідно калькуляційна різниця на 1 центнер молока склала 37,14 руб. Приплід протягом року було реалізовано за ціною 3190 руб. за голову. Собівартість за рік склала 18501000 руб., Відповідно калькуляційна різниця 733 руб.

3.4 Аналіз виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря»

Вивчення собівартості одиниці продукції тваринництва необхідно почати з аналізу валового виробництва. На рівень виробництва продукції тваринництва впливає кілька чинників, основними є: поголів'я і продуктивність худоби.
Чисельність поголів'я тварин в умовах конкретного с.-г. підприємства визначається його спеціалізацією, розвитком кормовиробництва, забезпеченістю трудовими ресурсами і тваринницькими приміщеннями, організацією відтворення стада і т.д. Основними джерелами поповнення стада є: отримання приплоду, покупка молодняку ​​тварин у населення у порядку контракції, придбання племінної худоби в спеціалізованих господарствах. Необхідною умовою відтворення стада є виконання плану з перекладу тварин із групи в групу. Основними причинами вибуття тварин є: реалізація державі, продаж населенню і міжгосподарським підприємствам, забій у господарстві, відмінок і загибель тварин. (Мал. 3.4.1).

Рис. 3.4.1 Динаміка поголів'я молочного стада в СВК «Зоря»
У СВК «Зоря» протягом останніх трьох років поголів'я молочного стада залишилося без змін і склало 440 голів.
У порівнянні з іншими видами тварин велика рогата худоба має найвищу молочною продуктивністю. Від корови при правильному вирощуванні та утриманні отримують до 6 тис.кг молока при жирності до 4% і вище. Велика рогата худоба має здатність використовувати більш дешеві корми. У раціоні великої рогатої худоби переважають грубі й соковиті корми, виробництво яких в ряді зон обходиться дешевше, ніж виробництво зерна, що становить основу раціону в свинарстві. Від правильного та збалансованого харчування великої рогатої худоби залежить і продуктивність. Один з головних показників валового виробництва - продуктивність корів має нестійкий характер. (Ріс.3.4.2).

Ріс.3.4.2 Динаміка продуктивності молочного стада в СВК «Зоря»
Динаміка продуктивності молочного стада в СВК «Зоря» за останні три роки збільшилася на 12,8 ц / гол., Це відбулося за рахунок поліпшення якості кормів, рівня годівлі та зменшення яловості маточного поголів'я.
Рівень продуктивності тварин вимірюється кількістю продукції, отриманого від тварини за певний період часу. Так основним показником продуктивності корів є надій молока на одну фуражну корову за день, місяць, рік. Продуктивність корів формується під впливом багатьох факторів: рівня годівлі, якості кормів і структури кормових раціонів, ефективності використання кормів, умов утримання тварин, яловості маточного поголів'я, а також породного і вікового складу. Удій на 1 корову безпосередньо залежить від періоду лактації. Ця залежність простежується в таблиці 3.4.1.
Таблиця 3.4.1 Динаміка молочної продуктивності корів в СВК (колгосп) «Зоря»
Вік
Роки
Середньорічні
2004
2005
2006
Абсолют-вий приріст
Темп росту,%
1-а лактація
5092
5140
5836
744
115
2-я лактація

5985
6471

6950

965

116
Третя лактація
4-я лактація
5-а лактація
6-я лактація
7-я лактація
8-а лактація
9-я лактація
У СПК (колгосп) «Зоря» найбільша молочна продуктивність була отримана від корів з 2 по 9 лактації, причому в 2006 році в порівнянні з 2004 роком вона збільшилася на 965 кг / гол або на 16%. Молочна продуктивність корів 1 лактації також збільшилася і в 2006 році склала 5836 кг / гол, що на 744 кг / гол або на 15% більше ніж у 2004 році. Аналізуючи молочну продуктивність корів в цілому по господарству позитивним слід відзначити щорічне її збільшення.
Скотарство займає провідне місце серед інших галузей тваринництва. Воно дає цінний продукт харчування - молоко. На ВРХ припадає до 70% загального поголів'я продуктивної худоби, понад 50% валової продукції тваринництва. У результаті племінної роботи, що проводиться у с.-г. протягом багатьох років створено високопродуктивні породи ВРХ молочного та м'ясного напрямку, а також комбіновані. Використання та ведення вузькоспеціалізованих порід худоби для умов конкретних зон є важливим напрямом науково технічного прогресу в тваринництві. СПК (колгосп) «Зоря» прагне до наявності чистопородних корів. Структура молочного стада представлена ​​в таблиці 3.4.2.
Таблиця 3.4.2 Структура молочного стада в СПК (колгосп) «Зоря»
Показники
Роки
2004
2005
2006
гол
%
гол
%
гол
%
Породний склад:
Чистопородні
440
100
440
100
440
100
Третє покоління
-
-
-
-
-
-
Разом:
440
100
440
100
440
100
Віковий склад:
1-а лактація
128
29,1
159
36,1
121
27,5
2-я лактація
83
18,9
71
16,1
118
26,8
Третя лактація
102
23,2
62
14,1
65
14,8
4-я лактація

100
22,7

128
29,1
96

21,8
5-а лактація
6-я лактація
23
5,2

20
4,6

36
8,2
7-я лактація
8-а лактація
4
0,9

4
0,9
9-я лактація
Разом:
440
100
440
100

440
100
У цілому, аналізуючи структуру молочного стада СПК (колгосп) «Зоря» можна сказати, що господарство направлено на розведення чистопородних корів, поголів'я яких за аналізований період не змінювався та складає 440 голів. У залежності від лактації корів поголів'я варіює. Так поголів'я корів 1 лактації в 2006 році склала 121 голову, що на 7 голів менше, ніж у 2004 році. Поголів'я корів 3 лактації, а також 4-5 лактацій у 2006 році в порівнянні з 2004 роком знизилося на 37 і 4 голови відповідно. Позитивним слід виділити зростання числа корів 2 лактації (у 2006 році їх поголів'я склало 118 голів, що на 35 голів більше ніж у 2004 році) та їх частки в загальній структурі, так як цей показник в цілому відбивається на зростанні продуктивності корів.
Порівняльна економічна оцінка виробництва окремих видів продукції тваринництва, що проводиться з метою виявлення найбільш ефективних видів і проводиться за натуральними та вартісними показниками:
üпродуктівность с.-г. тварин;
üвиход валової продукції.
Валова продукція молочного скотарства залежить від 2х чинників: поголів'я та продуктивності. Вплив цих факторів на валове виробництво нами вивчено за допомогою індексного методу аналізу (таблиця 3.4.3)

Таблиця 3.4.3 Динаміка валового виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря»

Показники
Од. ізм.
Роки
Відхилення (+, -)
2004
2005
2006
Продуктивність (ПР)
ц / гол
60,18
66,33
72,98
12,8
Поголів'я (П)
гол
440
440
440
-
Валове виробництво (ВП)
ц
26480
29185
32111
5631
У СПК (колгосп) «Зоря» валове виробництво молока в 2006 році в порівнянні з 2004 роком збільшилася на 5631 ц, це відбулося за рахунок збільшення продуктивності у 2006 році в порівнянні з 2004 роком на 12,8 ц / гол. У = П1 * ПР1/П0 * ПР0 = 440 * 72,98 / 440 * 60,18 = 1,2
У ВП = П 1 * ПР 1 / П 0 * ПР 0 = 440 * 72,98 / 440 * 60,18 = 1,2
У ВП (П) = П 1 * ПР 1 / П 0 * ПР 1 = 440 * 72,98 / 440 * 72,8 = 1
У ВП (ПР) = П 0 * ПР 1 / П 0 * ПР 0 = 440 * 72,98 / 440 * 60,18 = 1,2
Застосована нами система індексів показала, що збільшення валового виробництва молока в 1,2 рази відбулося за рахунок збільшення продуктивності корів.
Всі явища і процеси господарської діяльності підприємства перебувають у взаємозв'язку, взаємозалежності й обумовленості. Кожне явище можна розглядати як причину і як наслідок. Кожен результативний показник залежить від численних і різноманітних факторів. Чим детальніше досліджується вплив факторів на величину результативного показника, тим точніше результати аналізу та оцінка якості роботи підприємства. Звідси важливим методологічним питанням в аналізі господарської діяльності є вивчення та вимірювання впливу факторів на величину досліджуваних економічних показників. Під факторним аналізом розуміється методика комплексного аналізу та системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Вплив факторів на виробництво молока в СВК (колгосп) «Зоря» представлено в таблиці 3.4.4.
На зміну обсягу виробництва молока в повній мірі впливає продуктивність корів. Так за рахунок збільшення продуктивності корів у 2006 році в порівнянні з 2004 роком на 12,8 ц / гол, валове виробництво збільшилося на 5631 ц.
Собівартість продукції є одним з найбільш важливих показників економічної ефективності с.-г. виробництва. Вона показує, у що обходиться виробництво с.-г. продукції конкретного підприємства. Собівартість валової продукції являє собою суму всіх зроблених витрат на її отримання.

Таблиця 3.4.4 Факторний аналіз виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря»

Показник
Поголів'я, гол
Продуктив-ність, ц / гол
Валове виробництво, ц
Зміна валового виробництва
2004
2006
2004
2006
2004
ум.
2006
Всього
в т.ч. за рахунок зміни
поголів'я
продуктивності
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Молоко
440
440
60,18
72,98
26480
26480
32111
5631
-
5631
Собівартість продукції є одним з найбільш важливих показників економічної ефективності с.-г. виробництва. Вона показує, у що обходиться виробництво с.-г. продукції конкретного підприємства. Собівартість валової продукції являє собою суму всіх зроблених витрат на її отримання. Собівартість одиниці продукції визначають як відношення зроблених витрат до обсягу валової продукції конкретного виду. Показник собівартості продукції необхідний для визначення його економічної ефективності, встановлення рівня цін на с.-г. продукцію.
Оцінка економічної ефективності виробництва продукції тваринництва проводиться за комплексом натуральних і вартісних показників. Для оцінки економічної ефективності виробництва молока використовуються такі показники як собівартість 1 ц, ціна реалізації 1 ц, продуктивність праці, фінансовий результат.

Таблиця 3.4.5 Ефективність виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря»

Показники
Од. ізм.
Роки
Темп росту,%
2004
2005
2006
Трудомісткість 1 ц
люд.-год / ц
6,3
5,3
5,2
83
Продуктивність праці
ц / люд.-год
0,16
0,19
0,19
119
Собівартість 1 ц
руб.
481
508
519
108
Ціна реалізації 1 ц
руб.
561
654
714
127
Фінансовий результат (+, -) всього:
тис.руб.
1703
2912
5534
325
в т.ч. на 1 голову
руб.
3870
6618
12577
325
на 1 ц
руб.
64,3
100,0
172,3
268
У СПК (колгосп) «Зоря» продуктивність праці в 2006 році в порівнянні з 2004 роком збільшилася на 0,03 ц / люд.-год або на 19%, а трудомісткість 1 ц з кожним роком знижується в середньому на 17%. Собівартість 1 ц молока в 2006 році в порівнянні з 2004 роком зросла на 38 рублів або 8%. У зв'язку з цим зросла і ціна реалізації 1 ц молока, в 2006 році вона склала 714 рублів, що на 153 рубля більше ніж у 2004 році. Від реалізації молока підприємство отримує прибуток, причому в 2006 році в порівнянні з 2004 роком вона збільшилась у цілому на 3831 тис.руб або в 3 рази, у тому числі на 1 голову збільшилася на 8707 тис.руб., На 1 ц на 108 рублів .
Таблиця 3.4.6 Динаміка собівартості 1 ц молока в СВК (колгосп) «Зоря»
Показники
2000р.
2001р.
2002р.
2003р.
2004р.
2005р.
2006р.
Собівартість 1 ц молока, грн.
462,21
455,88
450,11
469,07
481,40
508
519
Темп росту,%
ланцюгової
100
99
99
104
103
105
102
базисний
100
99
97
102
104
110
112
У 2001 році в порівнянні з 2000 роком собівартість 1 ц. молока знизився на 1%, в 2002 році в порівнянні з 2000 роком собівартість знизилася на 3%, в 2003 році в порівнянні з 2000 роком собівартість збільшилася на 2%, в 2004 році в порівнянні з 2000 роком собівартість збільшилася на 4%, в 2005 році порівняно з 2000 роком - на 10%, в 2006 році в порівнянні з 2000 роком собівартість 1ц. молока збільшилася на 12%. Збільшення собівартості є негативним моментом в діяльності підприємства. Більш наочно динаміка собівартості 1ц. молока показана на малюнку 3.4.3.

При вирівнюванні динамічного ряду отримане рівняння показує, що щорічно собівартість 1 ц молока збільшується на 10,668 руб.

Таблиця 3.4.7 Склад і структура собівартості 1 ц молока в СВК (колгосп) «Зоря»

Показники
Роки
2004
2005
2006
тис. руб.
%
тис. руб.
%
тис. руб.
%
Корми
8842
63
4642
28
6210
34
Оплата праці з відрахуваннями
1899
13
3083
19
3053
17
Зміст основних засобів
1299
9
2211
14
2642
14
Інші
2124
15
6443
39
6596
35
Разом:
14164
100
16379
100
18501
100
У цілому, аналізуючи склад і структуру собівартості 1 ц молока в СВК (колгосп) «Зоря» можна сказати, що вона з кожним роком збільшується і в 2006 році вона склала 18501 тис.руб., Що на 4337 тис.руб. більше ніж у 2004 році. Найбільшу питому вагу в структурі собівартості 1 ц займає вартість кормів, але в 2006 році в порівнянні з 2004 роком спостерігається її зниження на 2632 тис.руб. Це є позитивним моментом, тому що спостерігається економія грошових коштів. Також значну частину в структурі собівартості 1 ц молока займають витрати на оплату праці з відрахуваннями, які в 2006 році склали 3053 тис.руб., Що на 1154 тис.руб. більше, ніж у 2004 році. Інші витрати, які включають електроенергію, оплату послуг з зоотехнічного та ветеринарного обслуговування в 2006 році в порівнянні з 2004 роком зросли на 4472 тис.руб.
Більш наочно структура собівартості 1 ц молока в СВК (колгосп) «Зоря» показано на малюнку 3.4.4.
\ S


Рис. 3.4.4 Структура собівартості 1 ц молока в СВК (колгосп) «Зоря»
Головною умовою підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності сирого молока, є збільшення продуктивності корів пери одночасному зменшенні витрат на виробництво молока, в першу чергу - кормів. Тому на багатьох підприємствах обраний сенажних - силосний тип годівлі з застосуванням концкорми, тому що він є найефективнішим. Корми є основним засобом для вирощування тварин. Витрати на корми в тваринництві є основними витратами. Динаміка витрат на корми представлена ​​в таблиці 3.4.8.
Таблиця 3.4.8 Динаміка витрат на корми в СПК (колгосп) «Зоря»
Показники
Роки
Відхилення (+;-)
2004
2005
2006
Витрати на корм
всього, тис. руб.
8842
4642
6210
-2632
У т. ч. на 1 гол., Руб.
20095
10550
14114
-5981
Витрати на корм в СПК (колгосп) «Зоря» в 2006 році в порівнянні з 2004 роком знизилися на 2632 тис.руб. Це є позитивним моментом для господарства. Витрати на 1 гол. також скоротилися на 5981 руб. Господарство має знизити витрати на дорогі корми, за рахунок заміни на більш дешеві (наприклад, частина концентратів - на соковиті).
Враховуючи ситуацію, що склалася в СВК (колгосп) «Зоря», необхідно в наступному році значно поліпшити якість кормів шляхом вдосконалення структури кормовиробництва. Слід істотно збільшити частку посівів високобілкових культур і кормових моркви, а також збільшити питому вагу сіна і сінажу. Потребує вдосконалення технологія заготівлі та зберігання кормів і процес підготовки їх до згодовування. Витрати кормів становлять основну частину собівартості продукції і є одним з основних чинників зростання продуктивності тварин.

4 Удосконалення обліку витрат і виходу продукції та шляхи підвищення виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря» Почінковского району Нижегородської області

У СПК (колгосп) «Зоря», як і в інших великих сприятливих господарствах району, є оргтехніка та ПК, яка використовується не на повну потужність, зокрема на комп'ютерах виконуються тільки журнали - ордери, накладні на відпуск продукції. У той час як набагато зручніше вести бухгалтерський і податковий облік у відповідних програмах. Останнім часом для ведення обліку в сільгосппідприємствах використовується програма «1С: Бухгалтерія», версія 7.7., Модифікована і прикладна до сільгосп обліку.
Пропонується використання зазначеної версії «1С: Бухгалтерія», установка якої останнім часом проводиться з дозволу та після реєстрації в податковій інспекції. Якщо підприємство не має можливості придбати дану програму, ринок інформаційних технологій дає можливість придбати частинами пакети прикладних програм, типу Бембі, ІНФО-БУХГАЛТЕР, які не потребують реєстрації в податковій інспекції та дозволяють впроваджувати машинний облік частинами. Це дуже зручно для виконавців, оскільки розрахунок таблиць, особливо витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, коли необхідно розподіляти невеликі суми, наприклад загальновиробничих витрат або інших витрат, по базам розподілу в програмі електронних таблиць, це виконується автоматично.
Аналогічно підраховуються підсумки, скорочують робочий час бухгалтера, витрачений на цю операцію в 20 разів. Крім того, автоматизована система обробки інформації, при наявності якісного принтера, дозволяє економити значні кошти на бланках, їх підшивці і архівуванні.
Чи варто говорити про те, що пошук потрібної інформації в комп'ютері в разі втрати звітності, або для звірки з податковою інспекцією, банком, постачальниками, покупцями, фізичними особами значно спрощується і скорочує час на пошуки в кілька сотень разів. Зберігання машинної інформації не займає багато місця і скорочує об'єм і терміни архівації.
Первинний облік вимагає значної модифікації. По-перше, всі бланки потрібно привести до форми уніфікованих, по-друге, нема поділу між рахунками 20-1 (рослинництво) і 20-2 (тваринництво) в частині витрат кормів, тобто витрата в рослинництві є витратою кормів у тваринництві, при цьому не враховуються витрати на їх переробку, заробітна плата мірошника відноситься до загальновиробничих витрат. Тоді як вона повинна бути врахована у собівартості кормів.
Бухгалтерії СВК (колгосп) «Зоря» слід розробити графік документообігу, в якому повинні бути зазначені терміни здачі звітності структурними підрозділами та відповідальні особи за складання, і достовірність цієї звітності. Обчислення собівартості слід вести окремо по основному череді помісячно виділяючи витрати на молоко і на приплід. Крім того облік витрат по приросту слід оформляти в окремому документі при цьому розділяючи заробітну плату скотарів на утримання худоби на відгодівлі та догляд за основним стадом. При правильному обліку витрат на виробництво відпаде потреба в поділі загальної суми витрат на молоко, приплід і приріст, що до цього становило титанічний труд і не відображало фактичної собівартості молока.
Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціалізації і кооперування. На спеціалізованих підприємствах з масово-потоковим виробництвом собівартість продукції значно нижче, ніж на підприємствах виробляють цю ж продукцію в невеликих кількостях. Розвиток спеціалізації вимагає встановлення найбільш раціональних кооперативних зв'язків між підприємствами.
Зниження собівартості продукції забезпечується, насамперед, за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції.
Основними шляхами скорочення матеріально-грошових витрат у процесі виробництва сільськогосподарської продукції є наступні:
1. Впровадження комплексної механізації та автоматизації виробництва, застосування нових машин і устаткування.
2. Поліпшення якості та скорочення втрат сільськогосподарської продукції.
3. Розвиток механізації і підвищення концентрації виробництва.
4. Підвищення продуктивності худоби.
5. Скорочення витрат на управління виробництвом і реалізацію.
6. Раціональне використання сировини, матеріалів, палива.
7. Впровадження ресурсо-і енергозберігаючих технологій.
8. Зниження матеріаломісткості виробництва (ефективне використання матеріально-технічних ресурсів).
9. Ефективне використання основних засобів.
Резерви збільшення виробництва молока
Основними можливими джерелами резервів збільшення виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря» є зростання поголів'я і збільшення продуктивності тварин.
Резерви зростання поголів'я визначаються в процесі аналізу виконання плану по обороту стада. Це скорочення яловості маточного поголів'я, падежу тварин і реалізація їх на м'ясо високим вагою.

Таблиця 4.1 Резерв збільшення виробництва молока за рахунок зміни поголів'я в СПК (колгосп) «Зоря»
Вид продукції
Продуктивність, ц / гол.
Поголів'я корів, гол.
Резерв збільшення виробництва молока, ц.
Факти-чеський
Очікувана даємо
Відхилення (+;-)
Молоко
72,98
440
470
+30
2189
При збільшенні поголів'я корів на 30 голів, дозволить господарству додатково отримати 2189 ц молока.
Основними джерелами зростання продуктивності тварин є підвищення рівня їх годівлі та ефективності використання кормів, скорочення яловості корів, поліпшення вікового і породного складу стада, а також умов утримання тварин.
Резерв збільшення виробництва продукції за рахунок підвищення рівня годівлі тварин визначається наступним чином: можливий приріст рівня годівлі (кількість кормових одиниць на одну голову) множиться на фактичну окупність кормів у даному господарстві або ділиться на фактичну витрату кормів у розрахунку на одиницю продукції. Отриманий резерв зростання продуктивності множиться на плановане поголів'я тварин.
Щоб визначити резерв збільшення виробництва продукції за рахунок підвищення ефективності використання кормів, необхідно можливе скорочення кормів на одиницю продукції помножити на фактичний обсяг виробництва і отриманий результат розділити на планову (можливу) норму витрати.
Резерв збільшення виробництва продукції за рахунок поліпшення породного складу стада можна підрахувати таким чином: намечаемое зміна питомої ваги i-й породи помножити на фактичну продуктивність відповідної породи тварин і результати підсумувати. Розраховане таким чином зміна середньої продуктивності потрібно потім помножити на фактичне або можливе поголів'я відповідного виду тварин (корів, телят свиней).
Аналогічним чином визначаються резерви збільшення обсягу виробництва молока за рахунок поліпшення вікового складу стада. Зміна структури стада за віковою ознакою призведе до збільшення середньорічного надою молока від однієї корови.
Великі втрати продукції мають сільськогосподарські підприємства в результаті яловості корів, продуктивність яких нижче приблизно на 50%. При визначенні резервів збільшення виробництва молока за даними зоотехнічного обліку необхідно встановити втрати молока в середньому на одну ялову корову і помножити на понадпланове кількість або можливе скорочення ялових корів. Це суттєвий невикористаний резерв збільшення виробництва продукції.
Зростанню продуктивності тварин і виходу продукції значно сприяють хороші умови утримання тварин, належний догляд, правильний режим годування та поїння, сумлінне ставлення працівників до своєї справи. Ці резерви виявляються на основі порівняльного аналізу роботи різних господарств, ферм, окремих працівників та вивчення передового досвіду. При цьому необхідно забезпечити рівність всіх інших умов: рівня годівлі, якості кормів, структури раціонів, породного і вікового складу стада і т.д. Якщо така рівність відсутня, продуктивність тварин слід вирівняти по перерахованих факторів і тільки після цього проводити порівняння. Якщо і після цього продуктивність тварин на передовій фермі буде вище, ніж на інших, то цю різницю можна вважати результатом кращого догляду та утримання тварин.
Суттєвим резервом збільшення виробництва продукції тваринництва є скорочення її втрат. Значні втрати продукції пов'язані з хворобами тварин, порушенням технологічної дисципліни. Результат цього - падіж тварин, вимушений забій, зниження приросту живої маси, виходу приплоду і молока.
На закінчення аналізу необхідно узагальнити всі виявлені резерви збільшення виробництва продукції по кожному виду в натуральному виразі та в цілому по галузі тваринництва у вартісній оцінці (у порівнянних і поточних цінах).
Виявлені резерви повинні бути пов'язані з конкретними і реальними заходами щодо їх використання. При цьому необхідно враховувати стан кормової бази, наявність трудових ресурсів, тваринницьких приміщень, а також ринки збуту.

Висновки і пропозиції

СПК (колгосп) «Зоря» є прибутковим підприємством і має досить стійке фінансове становище. Цьому сприяє сприятливі кліматичні і природні умови.
Протягом останніх 3 років підприємство спеціалізується на виробництві в основному молока і м'яса.
Виручка від реалізації в 2006 році в порівнянні з 2004 роком збільшилася на 47% або 10582 тис.руб., В тому числі за рахунок збільшення виручки від рослинництва на 27% або 724 тис.руб. і від тваринництва на 49% або на 9858 тис.руб. Найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції займає виручка від реалізації молока 63,6% або 21152 тис.руб. Це визначає спеціалізацію господарства як молочну.
Проведений аналіз виробництва молока в СВК (колгосп) «Зоря» показав, що спостерігається збільшення валового виробництва молока на 21% або на 5631 ц за рахунок підвищення молочної продуктивності на 21% або на 12,8 ц / гол.
У період з 2004 року по 2006 рік у господарстві відбулося зменшення загальної чисельності працівників на 11 осіб.
Найбільшу питому вагу в структурі собівартості 1 ц молока займає вартість кормів, але в 2006 році в порівнянні з 2004 роком спостерігається її зниження на 2632 тис.руб.
Позитивним моментом слід зазначити, що СПК (колгосп) «Зоря» досить оснащений основними фондами та енергетичними потужностями. У цілому підприємство є прибутковим і рентабельним більшою мірою за рахунок галузі тваринництва. Оскільки СПК (колгосп) «Зоря» від галузі рослинництва отримує незначний прибуток, то йому слід прийняти відповідні заходи, щоб надалі не отримати збитку. Це можна досягти шляхом зменшення виробництва збиткової продукції і збільшення прибуткової.
У СПК (колгосп) «Зоря» є оргтехніка та ПК, яка використовується не на повну потужність, зокрема на комп'ютерах виконуються тільки рахунку-фактури та накладні на відпуск продукції. Для ведення обліку в сільгосппідприємствах рекомендуємо використовувати програма «1С: Бухгалтерія», версія 7.7., Модифікована і прикладна до сільгосп обліку. У СВК «Зоря» при обліку витрат на виробництво молока сума побічної продукції не віднімається за рахунок чого збільшується собівартість основної продукції, що вкрай неправильно.
Первинний облік вимагає значної модифікації. По-перше, всі бланки потрібно привести до форми уніфікованих, по-друге: необхідно проводити розподіл між рахунками 20-1 (рослинництво) і 20-2 (тваринництво) в частині витрат кормів.
Бухгалтерії СВК (колгосп) «Зоря» слід розробити графік документообігу, в якому повинні бути зазначені терміни здачі звітності структурними підрозділами та відповідальні особи за складання, і достовірність цієї звітності. Обчислення собівартості слід вести окремо по основному череді помісячно виділяючи витрати на молоко і на приплід.
Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціалізації і кооперування.
Зниження собівартості продукції забезпечується, насамперед, за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції.
Основними шляхами скорочення матеріально-грошових витрат у процесі виробництва сільськогосподарської продукції є наступні:
10. Впровадження комплексної механізації та автоматизації виробництва, застосування нових машин і устаткування.
11. Поліпшення якості та скорочення втрат сільськогосподарської продукції.
12. Розвиток механізації і підвищення концентрації виробництва.
13. Підвищення продуктивності худоби.
14. Скорочення витрат на управління виробництвом і реалізацію.
15. Раціональне використання сировини, матеріалів, палива.
16. Впровадження ресурсо-і енергозберігаючих технологій.
17. Зниження матеріаломісткості виробництва (ефективне використання матеріально-технічних ресурсів).
18. Ефективне використання основних засобів.
Перераховані пропозиції не тільки можуть принести прибуток господарству, а й сприятимуть відновленню села в цілому.

Список літератури

1. «Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в сільськогосподарських організаціях», затвердженого Мінсільгоспом Російської Федерації 6 червня 2003 року № 792.
2. Річна бухгалтерська звітність АПК за 2004, 2005, 2006 роки.
3. Ільченко О.М. «Інтенсивні технології в молочному скотарстві - резерв підвищення його економічної ефективності» / / «Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств» № 1 2006 [с. 19-25].
4. Кисельов О.Б. «Ринок молока і молокопродуктів в 1 кварталі 2005р.» / / «Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств» № 6. - 2005. - С.53
5. Коваленко Н.Я. Економіка сільського господарства. Підручник - М.: 1999 [с. 89-94]
6. Кулик Г.К. «Чому потрібно пріоритетно розвивати російське село» / / «АПК: Економіка, управління» № 5 2006. - С.2.
7. Морозов Н.П. «Оцінка вартості об'єктів управління в молочно-продуктивному підкомплексі» / / «АПК: Економіка, управління». - № 7. - 2004. - С. 20.
8. Мустафаєва У.З «Регресійний аналіз залежності обсягу виробленої продукції від витрат на неї» / / «Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств» № 5 2007 [с. 18-24].
9. Пизенгольц М.Є. Бухгалтерський облік у сільському господарстві, Т.2. Підручник - М.: Фінанси і статистика, 2002 [с. 134-146].
10. Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств. Підручник - М.: Майстерність, 2001 [с. 97-107].
11. Расторгуєва Р.Н. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських організаціях: Підручник для початкової професійної освіти - 2-е вид., - М.: Видавництво. центр «Академія». - 2003. - С. 322.
12. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств АПК; Підручник - М.: Нове знання, 2001 (економічна освіта) [с. 51-69].
13. «Фінанси». / За редакцією Ковальової А.М. Підручник - М.: 1996 [с. 55-60]
14. «Фінанси підприємств». / За редакцією Н. В. Колчина. - М.: 1998 [с. 39-43]
15. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. Підручник - М.: 1995 [с. 45-50]
16. «Економіка і статистика фірм». / За редакцією Ильенковой С.Д. - М.: 1996 [с. 14-16]
17. Юсуфов А.М. Практикум з економічного аналізу. Навчальний посібник - М.: 2004 [c. 21-29].
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
485.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік витрат калькулювання та бюджетування в тваринництві
Облік оплати праці на прикладі ТНВ Зоря Ігнатенко і Компанія
Облік витрат виходу продукції та її собівартості в рослинництві в СПК Полтавський Полтавського
Облік і розрахунки з оплати праці на прикладі СПК Степовий Целінські рай
Облік і розрахунки з оплати праці на прикладі СПК Степовий Целінські району Ростовської області
Облік непрямих витрат на прикладі СП Павловський центр телекомунікацій
Облік і аналіз витрат обігу на прикладі ТОВ Промтехінвест
Облік витрат на будівництво на прикладі Будівельно монтажного поезії
Облік непрямих витрат на прикладі СП Павловський центр телекомунікац
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru