додати матеріал


Наступність у роботі дошкільного закладу і школи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Нижегородський державний педагогічний університет
Кафедра дошкільної педагогіки
Конспект уроку з педагогіки на тему:
Наступність у роботі ДОП і школи

Мета уроку: дати уявлення про зв'язок між дошкільною установою та школою, розкрити поняття та зміст наступності у виховно-освітньої роботи ДОП і школи.
Завдання:
1. формувати знання про сутність наступності у виховно-освітньої роботи ДОП і школи.
2. підводити до вміння узагальнювати отримані знання, виділяти головне.
3. розвивати вміння вловлювати зв'язок нового матеріалу з уже наявними знаннями, практичним досвідом.
4. виховувати педагогічна свідомість студентів: підводити до усвідомлення нерозривного зв'язку між дошкільною установою та школою, єдності цілей навчання і виховання.
Тип уроку: виклад нового матеріалу.
Вид уроку: лекція.
Засоби: дошка, роздатковий матеріал (графіки, таблиці).
Методи і прийоми: словесні / розповідь, бесіда, пояснення, уточнення, запитання /, наочна / наочний приклад /, практичні / проблемні ситуації /.
План уроку:
I. Організаційне початок / 5 хв. /
II. Виклад нового матеріалу / 20 хв. /
III. Первинне повторення нового матеріалу / 15 хв. /
IV. Підведення підсумків / 5 хв /.
Чорний текст - під запис
I. Здравствуйте, шановні студенти!
Давайте познайомимося! Я студентка 5 курсу педагогічного університету, Матвейцева Ольга Сергіївна, проведу у вас педагогіку.
Розглянемо ми сьогодні дуже значиму й актуальну тему, знання якої стане в нагоді вам в майбутньому. За психологією ви проходили, і знаєте, наскільки важлива підготовка дітей до школи, особливо у наш час, тому що з кожним роком зростають вимоги освітніх програм. Сьогодні ми з педагогічної точки зору розглянемо цю проблему. Тема нашого уроку - Наступність ДОП і школи.
План: 1. Місце ДОП в системі освіти. Значення наступності в роботі ДОП і школи.
2. Зміст наступності в роботі ДОП і школи.
3. Показники готовності дитини до школи.
4. Співпраця сім'ї, ДОП і школи.
II. 1. Громадські дошкільні установи здійснюють широку програму виховно-освітню роботу з підготовки дітей до школи. Підготовка дітей до школи повинна бути різносторонньою і починатися задовго до вступу до школи, перш за все, сім'єю та дошкільним закладом. Умовою успішного здійснення завдання підготовки дітей до школи є наявність наступності у роботі д / с і школи, яка може бути визначена - змістовна, двосторонній зв'язок, що припускає, з одного боку, спрямованість виховно-освітньої роботи в д / с з урахуванням шкільних вимог, а з іншого боку, опору вчителя на рівень розвитку старших дошкільників.
Завданням д / с в даному випадку полягає в тому, щоб забезпечити такий рівень всебічного розвитку дітей, спираючись на який вчитель зможе успішніше вирішувати стоять перед ним завдання.
Мета і завдання суспільного дошкільного виховання / родина, ДОП, школа / визначені загальними цілями виховання з урахуванням специфіки віку дітей. Які цілі виховання ви пам'ятаєте? / Мета-ідеал - всебічний розвиток особистості, стратегічна, тактична задача, відображення у вихованні інтересів очікувань різних соціальних груп, розвиток здібностей, духовних потреб особистості /.
Таким чином, значення наступності в роботі ДОП і школі:
· Умова успішного здійснення завдання підготовки дітей до школи.
· Створення умов для реалізації в педагогічному процесі єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання, яка забезпечує формування особистості.
· Зближення умов виховання та навчання, завдяки чому перехід до нових умов навчання здійснюється з найменшими психологічними труднощами.
· Природне входження дітей в нові умови, що сприяє підвищенню ефективності навчання з перших днів перебування в школі.
2. Отже, умовою успішного здійснення завдання підготовки дітей до навчання в школі є наявність наступності в роботі дитячого садка і школи - змістовна, двосторонній зв'язок, що припускає, з одного боку, спрямованість виховно-освітньої роботи в д / с з урахуванням шкільних вимог, а з іншого боку, опору вчителя на рівень розвитку старших дошкільників.
Робота по встановленню наступності зі школою має такі напрямки: зміст, методи, форми навчання.
Умовою наступності в методах і формах виступає єдність їх спрямованості на забезпечення свідомості, міцного засвоєння знань, розвиток розумових здібностей і творчої активності, як у школі, так і в д / с.
Спільними рисами заняття і уроку повинні бути:
1. програмність змісту;
2. чітко організована тимчасова регламентація;
3. керівна роль педагога;
4. використання научнообоснованних методів і прийомів.
Також необхідна наступність педагогічних вимог і умов виховання. Адже придбані дошкільнятами форми поведінки, моральні уявлення і почуття є фундаментом нових форм моральної свідомості в початковій школі. Школа в свою чергу створює умови для подальшого виховання:
1. школа створює необхідні умови для подальшого якісного розвитку коллектевізма.
2. в школі відбувається формування високих громадянських почуттів / патріотизм, почуття обов'язку /.
3. в школі триває робота по естетичному вихованню.
4. у навчально-виховному процесі школи відбувається спадкоємне розвиток всіх сторін особистості
Таким чином, спрямованість усього педагогічного процесу в д / с і школі на всебічний розвиток особистості дитини є засадничою умовою для досягнення наступності.
Педагогами складається єдиний спільний план, метою якого і є конкретизація роботи за цими напрямами: 2 частини - зміст спільної роботи вихователя і вчителя, ознайомлення дітей зі школою.
Формами організації спільної роботи вихователя і вчителя можуть бути:
· Відвідування д / с, школи
· Участь у пед.советах
· Взаємна консультування
· Спільне проведення батьківських зборів
· Організація конференцій
· Вивчення програм виховання і навчання дітей і т.д.
Друга частина плану - ознайомлення дітей зі школою включає: відвідування підготовчих груп школи, 1 вересня, бібліотеки, спортивного, актового залу, порожніх класів у формі екскурсій, бесід.
Таким чином, найважливішою умовою ефективності роботи з налагодження спадкоємних зв'язків є доброзичливий діловий контакт між вихователем і вчителем.
3. Готовність до навчання в школі - найважливіший підсумок виховання і навчання в д / с і сім'ї. Вона визначається системою вимог, які пред'являє школа до дитини. Характер цих вимог обумовлений появою нової соціально-психологічної позиції школяра, новими завданнями та обов'язками, до виконання яких дитина має бути підготовлений.
Школа вимагає від дітей ні скільки спеціальних знань і вмінь, скільки більш складних форм розумової діяльності, високого рівня розвитку морально-вольових якостей, здібностей до управління своєю поведінкою.
Завдання д / с полягає в тому, щоб всією системою виховно-освітньої роботи забезпечити формування у дітей готовності до школи, що відповідає вимогам сучасного шкільного навчання.
Підготовка дітей до школи передбачає:
1. Таку організацію виховної роботи в д / с, яка забезпечує високий рівень загального всебічного розвитку дошкільників.
2. Спеціальну підготовку по засвоєнню тих навчальних предметів, які будуть освоюватися в початкових класах школи.
Існують загальна, психологічна, спеціальна готовність до школи.
Загальна готовність - виступає як найважливіший підсумок всебічного виховання дошкільнят, досягнення дитиною певного рівня розумового, морального, вольового, естетичного і фізичного розвитку, необхідного йому при вступі в умови школи.
У змісті загальної готовності виділяються морально-вольова, інтелектуальна і фізична готовність, які мають місце при здійсненні зв'язку ДОП і школи, тому що визначають якості, необхідні для навчання.
Зміст морально-вольової готовності визначається вимогами до поведінки дитини, зумовленими позицією школяра. Дані вимоги ставлять учня перед необхідністю самостійно і відповідально виконувати навчальні обов'язки, бути організованим, дисциплінованим, керувати своєю поведінкою. Виконання цих вимог здійснюється в процесі тривалої, цілеспрямованої виховної роботи в д / с і сім'ї.
Отже, показники морально-вольової готовності до школи:
1. Наявність таких рис поведінки, як самостійність, організованість, дисциплінованість.
2. Уміння дитини будувати взаємини з дорослими і однолітками у відповідності з правилами культури спілкування.
3. Сформованість відносини дошкільника до праці: бажання працювати, почуття задоволення від виконаної роботи, повагу до праці оточуючих.
Значення інтелектуальної готовності обумовлено провідним видом діяльності школяра - вченням, які вимагають напруженої розумової праці, активізації здібностей до пізнавальної діяльності.
Показники інтелектуальної готовності:
1. наявність досить широкого запасу знань про навколишній світ.
2. певний рівень розвитку пізнавальної діяльності.
3. оволодіння елементами навчальної діяльності / чітко виконувати вказівки, вміти здійснювати контроль за своєю поведінкою /.
4. високий рівень розвитку мови: чітке звуковимову, різноманітність словника, вміння висловлювати свої думки.
Показники фізичної готовності:
1. хороший стан здоров'я, загартованість, певна витривалість, працездатність організму.
2. оволодіння культурно-гігієнічні навички, звичкою дотримуватися правил особистої гігієни.
Психологічна готовність включає в себе мотиваційну готовність у прагненні дитини до навчання, бажання бути школярем, певний рівень вольового і соціального розвитку.
Спеціальна готовність є додаток до загальної готовності, визначається наявністю спеціальних ЗУН.
4.Однім з найважливіших умов практичної реалізації наступності д / с і школи є встановлення ділового контакту між вихователями підготовчої групи і вчителями 1 класів школи, що здійснюється в різних аспектах:
1. Інформаційно-просвітницький аспект - взаємне ознайомлення з завданнями навчально-виховної роботи.
2. Методичний аспект - взаємне ознайомлення з методами і формами навчально-виховної роботи в старшій, підготовчій групах і 1 класах школи.
3. Практичний аспект - виражається з одного боку в попередньому знайомстві з майбутніми учнями, з іншого - у куруванні колишніх вихованців під час їх навчання в 1 класі школи.
Конкретними формами реалізації даного змісту є безперервна взаємодія вихователів та вчителів і систематичні відвідування ними один одного / школи, д / з /, тобто встановлення всебічного змістовного співробітництва між д / с і школою є запорукою досягнення високого рівня підготовки дітей до школи.
Роль сім'ї в розвитку дитини.
Сім'я відіграє велику роль у розвитку особистості дитини: у засвоєнні норм поведінки, розвитку індивідуальних особливостей і здібностей. Переваги сімейного виховання:
1. мала кількість дітей
2. атмосфера любові, психологічний комфорт
3. можливість включитися в різні види діяльності
4. можливість спілкування з людьми різного віку і досвіду
Негативні сторони:
1. професійна недосвідченість батьків
2. відсутність повноцінного спілкування з однолітками
3. наявність різних цілей
Як ви вважаєте, якого виховання краще дотримуватися?
При всій своїй універсальності сімейне виховання не забезпечує всіх умов для повноцінного розвитку дитини.
Тому сімейне та суспільне виховання повинні сприяти, максимально розвиваючи дитини і об'єднуючи свої зусилля для повноцінного розвитку особистості.
III. Отже, ми сьогодні розібрали спадкоємний зв'язок ДОП і школи. А тепер пропоную вам розглянути педагогічні ситуації. Спробуйте дати свої рекомендації з точки зору готовності до школи і зв'язку методів виховання і навчання.
IV. Добре! Ситуації вірно розібрані, дані грамотні педагогічні оцінки. А тепер згадаємо, як визначається поняття спадкоємність? Які її основні напрямки, умови? Добре!
Домашнє завдання - підготуватися до опитування по темі по своїх записів з уроку.
До побачення!

Додаток
Наступність у роботі ДОП і школи
Спільна робота вихователя та вчителя
Ознайомлення дітей зі школою
· Відвідування, школи і д / с
· Участь у пед.советах
· Консультування
· Проведення батьківських зборів
· Конференції
· Відвідування підготовчих груп школи, бібліотеки, класів, актової, спортивного залів.
· Бесіда про майбутній вступі до школи
Готовність до навчання в школі
Загальна психологічна спеціальна
· Морально-вольова
· Інтелектуальна
· Фізична
Співпраця ДОП і школи
· Інформаційно-просвітницький аспект
· Методичний аспект
· Практичний аспект
Форми роботи ДОП з родиною
Наочно-інформаційна Безпосередня
/ Стенди, виставки /
Групова Індивідуальна
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Конспект
27.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Вихователь дошкільного закладу спеціаліст з дошкільного виховання
Вихователь дошкільного закладу спеціаліст з дошкільного виховання
Наступність у навчанні математики дитячого садка і школи
Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
Формування іміджу дошкільного навчального закладу
Удосконалення діяльності муніципального дошкільного закладу
Співпраця сім`ї та дошкільного закладу у вихованні дітей
Організація системи менеджменту дошкільного навчального закладу
Проблеми вдосконалення управління діяльністю дошкільного навчального закладу
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru