Надійність і діагностика електрообладнання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки України
Донбаський державний технічний університет
Кафедра "Електричні машини та апарати"
Семестрові завдання № 1
"Надійність і діагностика електрообладнання"
(Спеціальність 7.092206-електричні машини та апарати)
Варіант № 6

Виконав: студент гр.

Перевірив: старший викладач

Алчевськ 2009


ЗМІСТ
Технічне завдання
Введення
Рішення поставленої задачі
Висновки
Перелік посилань

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2 (В5)
Дано з точки зору надійності структурна схема електроустановки, що містить у вигляді блоків електродвигуни, трансформатори, пускорегулювальної апаратури та ін (див. малюнок 1). Відомі ймовірності безвідмовної роботи входять до неї елементів. Потрібно знайти ймовірність безвідмовної роботи всієї електроустановки в цілому.
А
C
D
У
Підпис: УПідпис: DПідпис: C
E

Рисунок 1 - Структурна схема електроустановки

ВСТУП
Надійність є найважливішим техніко-економічним показником якості будь-якого технічного пристрою, зокрема електричної машини, що визначає її здатність безвідмовно працювати з незмінними технічними характеристиками протягом заданого проміжку часу за певних умов експлуатації.
Одним із способів визначення надійності електричної машини є її розбиття на блоки на базі єдності функціонування та фізичних процесів, що відбуваються при роботі машини. Знайдена таким способом надійність називається структурна.
Структурною надійністю електричної машини називається результуюча надійність при заданій структурі і відомих значеннях надійності всіх вхідних в неї блоків або елементів.

Вирішення поставлених завдань
Представлена ​​система складається з трьох (А, С і Е) паралельних ланцюгів різної надійності. Визначимо надійність блоку А:

Блок В не резервований і має надійність
Визначимо надійність роботи блоку С:

Визначимо надійність роботи блоку D:

Визначимо надійність роботи блоку E:

Результуюча ймовірність безвідмовної роботи всієї резервованій системи дорівнює:

Відповідь:

ВИСНОВКИ
Розрахунок структурної надійності електроустановки показав, що результуюча ймовірність безвідмовної роботи всієї резервованій системи дорівнює 0,79, що є дуже низькою величиною. Це є наслідком низького значення ймовірності безвідмовної роботи блоку В. Для збільшення ймовірності безвідмовної роботи рекомендується, або замінити блок В блоком з більш більшою ймовірністю безвідмовної роботи, або зарезервувати блок В блоком з більш більшою ймовірністю безвідмовної роботи. Якщо блок В буде замінений блоком з імовірністю безвідмовної роботи 0,96, то результуюча ймовірність безвідмовної роботи всієї резервованій системи стане дорівнює 0,948, а якщо блок В буде зарезервований блоком з імовірністю безвідмовної роботи 0,9, то результуюча ймовірність безвідмовної роботи всієї резервованій системи збільшитися до 0,967.
Але на практиці ці рекомендації виконати не завжди є можливим.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
Котеленець Н.Ф., Кузнєцов Н.Л. Випробування і надійність електричних машин: Навчальний посібник для вузів за спец. «Електромеханіка». - М.: Вищ. шк., 1988. - 232 с., Іл.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фізика та енергетика | Контрольна робота
11кб. | скачати


Схожі роботи:
Надійність інформаційних систем
Надійність програмного забезпечення
Надійність функціонування систем
Структурна надійність систем
Розрахунок на надійність стереодекодера СД А 7
Розрахунок на надійність стереодекодера СД-А-7
Надійність технологічних машин
Фінансова надійність страхової компанії
Надійність ергономіка якість АСОІУ
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru