додати матеріал


приховати рекламу

Міліція громадської безпеки та забезпечення законних інтересів громадян ПМР

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кафедра Адміністративного права та адміністративної діяльності

Курсова робота

Тема:

Міліція громадської безпеки та забезпечення законних інтересів громадян ПМР

План

Введення

1. Правові положення МОБ і його роль у забезпеченні громадської безпеки і законних інтересів громадян

1.1 Правовою основою діяльності міліції є Конституція

2. Основні напрямки діяльності МОБ щодо забезпечення громадської безпеки та законних інтересів громадян

3. Взаємодія МОБ з іншими підрозділами міліції

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Міліція громадської безпеки в системі МВС ПМР, правові основи створення та функціонування.

Здійснювані в Придністровській Молдавській Республіці глибокі соціально-економічні перетворення відбуваються в складній, суперечливій обстановці, що супроводжується зростанням злочинності, підвищенням її організованості, мобільності та оснащеності. Це зумовлює необхідність подальшої організації діяльності правоохоронних органів, з метою нейтралізувати тенденцію зростання злочинності, посилити захист життя, здоров'я, прав і свобод громадян 1.

У Росії, відповідно до міжнародної правоохоронної практикою, для вирішення двоєдиного завдання боротьби зі злочинністю та забезпечення громадського порядку, закріплена функціонально-організаційна структура міліції, що передбачає її розподіл на два види: кримінальну міліцію і міліцію громадської безпеки Указом Придністровської Молдавської Республіці № 205 визначено, що МОБ (місцева міліція) є складовою частиною міліції ПМР і входить до структури Міністерства внутрішніх справ ПМР, У районах, містах МОБ створюється і функціонує як самостійного структурного ланки у складі відповідних відділів (управлінь) внутрішніх справ.

В даний час в МОБ налічується близько 2 / 3 штатної чисельності міліції. Склад міліції громадської безпеки, порядок створення, реорганізації та ліквідації її підрозділів, а також чисельність МОБ, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України Республіці. З урахуванням досить складної системи ВГБ, функціонування її підрозділів - саме об'ємне і багатоаспектний напрямок діяльності міліції, здійснюване в профілактичних, адміністративно-правових і кримінально-процесуальних формах.

1. Правові положення МОБ і його роль у забезпеченні громадської безпеки і законних інтересів громадян

1.1 Правовою основою діяльності міліції є Конституція

Придністровської Молдавської Республіки, цей Закон, інші закони та правові акти Придністровської Молдавської Республіки, акти органів місцевої влади, видані в межах їх повноважень. У своїй діяльності міліція керується також і іншими правовими актами, що діють на території Придністровської Молдавської Республіки відповідно до законодавства Придністровської Молдавської Республіки.

Основними завданнями міліції громадської безпеки (місцевої міліції) є: забезпечення особистої безпеки громадян, охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, попередження і припинення злочинів та адміністративних правопорушень, розкриття злочинів, у справах яких провадження попереднього слідства не обов'язково, а також надання в межах компетенції допомоги громадянам, посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям та громадським об'єднанням, у здійсненні ними своїх прав і обов'язків у діяльності, що не суперечить чинному законодавству.

До складу міліції громадської безпеки (місцевої міліції) входять чергові частини, підрозділи дільничних інспекторів міліції, патрульно-постової, дорожньо-патрульної і паспортної служб, дізнання, віз та реєстрації, інспекції у справах неповнолітніх та підрозділи адміністративної служби міліції.

Чисельність міліції громадської безпеки (місцевої міліції), що міститься за рахунок республіканського бюджету Придністровської Молдавської Республіки, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Чисельність міліції громадської безпеки (місцевої міліції), що міститься за рахунок місцевих бюджетів, встановлюється державною адміністрацією. Перелік підрозділів міліції громадської безпеки (місцевої міліції), які утримуються за рахунок зазначених бюджетів 2, визначається Кабінетом Міністрів України, встановлюється їх чисельність не повинна бути нижче нормативів, затверджених Урядом за поданням Міністерства внутрішніх справ.

Створення, реорганізація та ліквідація підрозділів міліції громадської безпеки (місцевої міліції), які утримуються за рахунок республіканського бюджету Придністровської Молдавської Республіки, здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Створення, реорганізація та ліквідація підрозділів міліції громадської безпеки (місцевої міліції), які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, здійснюються державними адміністраціями за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.

Міліція громадської безпеки (місцева міліція) входить до складу територіальних органів внутрішніх справ.

Начальники міліції громадської безпеки (місцевої міліції) міст і районів призначаються на посаду і звільняються з неї міністром внутрішніх справ за поданням голів відповідних державних адміністрацій. Вони є за посадою заступниками начальників міських і районних органів внутрішніх справ.

2. Основні напрямки діяльності МОБ щодо забезпечення громадської безпеки та законних інтересів громадян

Закон визначає вісім основних напрямків діяльності міліції громадської безпеки (далі - МОБ):

1) забезпечення безпеки особистості;

2) охорона громадського порядку;

3) забезпечення громадської безпеки;

4) охорона власності;

5) виявлення, попередження і припинення адміністративних правопорушень;

6) попередження, припинення і розкриття злочинів;

7) розшук окремих категорій осіб;

8) сприяння кримінальної міліції.

Забезпечення безпеки особистості здійснюється МОБ в першу чергу шляхом реагування на заяви громадян про загрози їх життю та здоров'ю. У зв'язку з цим МОБ вживає заходів щодо припинення наявних загроз, їх нейтралізації та усунення. У сферу її діяльності входить надання допомоги громадянам, постраждалим від злочинів, адміністративних правопорушень і нещасних випадків, особам, які знаходяться в безпорадному або іншому стані, небезпечному для їхнього життя і здоров'я, рятування людей при аваріях, катастрофах, пожежах, стихійних лихах.

Охорона громадського порядку МОБ передбачає передусім забезпечення правопорядку на вулицях, площах, у парках, на транспортних магістралях, інших громадських місцях, при проведенні мітингів, походів і інших публічних заходів.

Виконання завдання забезпечення громадської безпеки включає забезпечення безпеки дорожнього руху, ліцензійно-дозвільну діяльність у сфері обігу цивільної й службової зброї, здійснення приватної охоронної та детективної діяльності, підтримка порядку при надзвичайних ситуаціях, участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій.

Охорона власності полягає у виконанні договорів про охорону майна фізичних та юридичних осіб, забезпечення збереження знайдених і зданих у міліцію документів, речей, цінностей та іншого майна, охорони майна, що залишилося без нагляду при надзвичайних ситуаціях.

Універсальний характер носить діяльність МОБ по боротьбі з адміністративними правопорушеннями. Вона поширюється на дуже широке коло адміністративних правопорушень. Такими об'єктами впливу виступають різні види правопорушень:

посягають на права громадян, здоров'я населення (проведення забороненої передвиборчої агітації, порушення санітарно-епідеміологічних вимог, незаконне придбання або зберігання наркотичних засобів в невеликих розмірах і т.д.);

посягають на власність (самовільний видобуток бурштину, дрібне розкрадання чужого майна тощо);

в галузі охорони навколишнього природного середовища (випуск в експлуатацію транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах, порушення правил користування об'єктами тваринного світу, правил охорони рибних запасів, правил утримання собак і кішок і т.д.), 3

на транспорті і в галузі дорожнього руху (порушення правил реєстрації та експлуатації транспортних засобів, порушення водіями та пішоходами правил дорожнього руху, безквитковий проїзд і т.д.);

в області підприємницької діяльності, фінансів (незаконний продаж товарів, порушення правил продажу окремих видів товарів, обман споживачів у невеликому розмірі тощо);

посягають на громадський порядок і громадську безпеку (дрібне хуліганство, появу у громадських місцях у стані сп'яніння, стрільба з вогнепальної зброї в не відведених для цього місцях і т.д.);

посягають на порядок управління (непокора законному розпорядженню працівника міліції, самоуправство і т.д.).

МОБ безпосередньо попереджає і припиняє зазначені та інші адміністративні правопорушення, вживає заходів до їх виявлення.

Досить широкі у цьому зв'язку її процесуальні повноваження. Співробітники МОБ мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, опитувати свідків, призначати експертизи, здійснювати адміністративне затримання та інші дії, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення. По значній кількості складів адміністративних правопорушень у відповідності з КпАП ПМР посадові особи МОБ наділені правом розгляду справ про них.

Завдання попередження, припинення і розкриття злочинів МОБ вирішується щодо злочинів, в яких провадження попереднього слідства необов'язково. У їх числі: умисне спричинення легкої шкоди здоров'ю, побої, зараження венеричною хворобою, образа, викрадення, привласнення, розтрата без кваліфікуючих ознак, знищення або пошкодження майна з необережності, незаконне підприємництво без кваліфікуючих ознак, злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості, незаконне використання товарного знака, обман споживачів, незаконний оборот зброї без кваліфікуючих ознак, незаконне полювання і т.д.

Відносно цих злочинів міліція громадської безпеки проводить дізнання.

У плані реалізації розшукової завдання міліція громадської безпеки безпосередньо відповідає за розшук осіб, які ухилились від військового обліку, призову на військову службу або військові збори, проходження військової служби за призовом, і за встановлення особи громадян, які не мають документів, що засвідчують особу.

Сприяння з боку міліції громадської безпеки кримінальної міліції забезпечується по всьому спектру вирішуваних нею завдань. Сили і засоби міліції громадської безпеки використовуються при проведенні операцій з припинення діяльності злочинних груп, при ліквідації збройних формувань, звільнення заручників, у боротьбі з тероризмом, для розшуку осіб, які ухиляються від слідства і суду, на користь державного захисту посадових осіб правоохоронних органів і для виконання ряду інших подібних завдань, що вирішуються кримінальною міліцією.

Названі завдання не вичерпують всієї компетенції міліції громадської безпеки. Поряд з ними співробітники міліції громадської безпеки виконують контрольні функції за дотриманням встановлених правил реєстраційного обліку, в'їзду та перебування на території Придністров'я іноземних громадян та осіб без громадянства, обліку, зберігання і використання коштів кольорового копіювання, сприяють органам державної влади, їх посадовим особам у виконанні покладених на них завдань, коли їм чиниться опір або загрожує небезпека, конвоюють затриманих та осіб, взятих під варту, та ін

Чільним напрямом діяльності міліції громадської безпеки є адміністративно-правова діяльність. Вона складається з адміністративно-правових відносин, в які вступають співробітники міліції з громадянами та організаціями при охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки. Це відносини переважно влади і підпорядкування. У межах адміністративно-правових повноважень, наданих Законом про міліцію, співробітники міліції громадської безпеки:

отримують від громадян і посадових осіб необхідні пояснення, відомості, довідки;

викликають громадян і посадових осіб у справах і матеріалами, що знаходяться у провадженні міліції;

перевіряють у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу;

здійснюють адміністративне затримання громадян на строк до трьох годин;

доставляють у медичні установи або в чергові частини органів внутрішніх справ і містять в них до витвереження осіб, що перебувають у громадських місцях у стані сп'яніння та втратили здатність самостійно пересуватися чи орієнтуватися в навколишньому середовищі або можуть завдати шкоди оточуючим або собі;

входять безперешкодно в житлові та інші приміщення громадян, на належні їм земельні ділянки, на територію і в приміщення, займані організаціями, і оглядають їх при переслідуванні осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, або за наявності достатніх даних вважати, що там вчинено чи вчиняється злочин, стався нещасний випадок;

направляють на огляд осіб, підозрюваних у вчиненні злочину чи адміністративного правопорушення, для визначення наявності в організмі алкоголю чи наркотичних засобів або доставляють даних осіб до медичної установи, якщо результат огляду необхідний для підтвердження чи спростування факту правопорушення або об'єктивного розгляду справи про правопорушення;

тимчасово обмежують або забороняють рух транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах, доступ громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, зобов'язують їх залишитися там або покинути ці ділянки і об'єкти з метою захисту здоров'я, життя і майна громадян, проведення слідчих і розшукових дій;

забороняють експлуатацію транспортних засобів за наявності у них технічних несправностей, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, зупиняють транспортні засоби і перевіряють документи на право користування і керування ними;

оглядають місця зберігання і використання зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів, а також об'єкти, де вони звертаються;

вилучають у громадян і посадових осіб документи, що мають ознаки підробки, а також речі, предмети і речовини, вилучені з цивільного обороту, що знаходяться у громадян без спеціального дозволу, та здійснюють інші юридично значимі дії.

До компетенції міліції громадської безпеки входить також провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Поряд з повноваженнями адміністративно-правового характеру для виконання покладених завдань міліція громадської безпеки реалізує також надані їй оперативно-розшукові та кримінально-процесуальні повноваження.

Разом з тим потрібно зазначити, що оперативно-розшукова діяльність міліції громадської безпеки носить усічений характер. Спеціалізованими оперативно-розшуковими підрозділами вона не має. Співробітники міліції громадської безпеки, застосовуючи норми закону "Про оперативно-розшукову діяльність", здійснюють в основному опитування громадян, спостереження у формі особистого розшуку, наводять довідки, виробляють перевірочні закупівлі, використовують конфіденційне сприяння громадян.

Свою специфіку має і кримінально-процесуальна діяльність міліції громадської безпеки. У змісті кримінально-процесуальної діяльності міліції громадської безпеки як органу дізнання в залежності від її характеру виділяються чотири напрями:

1) попереднє розслідування кримінальних справ у формі дізнання;

2) припинення злочинів незалежно від ступеня їх суспільної небезпеки;

3) затримання підозрюваного у скоєнні злочину;

4) виконання доручень слідчого та прокурора щодо конкретних кримінальних справах.

Для здійснення дізнання у складі міліції громадської безпеки створюються спеціалізовані підрозділи. Незалежно від цього провадження у справі може бути доручено начальником міліції громадської безпеки будь-якого її співробітника. Часто ця функція реалізується дільничними інспекторами міліції.

Як і у випадку з кримінальною міліцією, вся повнота кримінально-процесуальних повноважень належить начальнику міліції громадської безпеки. І тоді, коли КПК ПМР говорить про орган дізнання, всі рішення, прийняті дізнавачем (співробітником, яка провадить дізнання), затверджуються начальником міліції громадської безпеки або його заступником.

Згідно з інформацією, представленою міністром, станом на 31 грудня 2009 року правоохоронними органами ПМР було зареєстровано:

5863 правопорушення, що на 11,6% менше, ніж у 2008 році.

За звітний період на території республіки зареєстровано 1544 тяжких правопорушення, що на 28,4% менше в порівнянні з попереднім роком. Зниження окремо тяжких правопорушень склало майже 9%. Поліпшення криміногенної ситуації було визначено за такими показниками, як:

вбивства (-34%)

замахи на вбивства (-56,2%)

розбійні напади (-12,2%)

вимагання (-32,6%)

хуліганства (-5,9%).

Разом з тим в 2009 році відзначено зростання за такими видами злочинів, як грабежі (+3,9%), нанесення тяжких тілесних ушкоджень (+7,6%), викрадення (+9,1%).

3. Взаємодія МОБ з іншими підрозділами міліції

Міліція громадської безпеки виконує свої завдання у взаємодії з кримінальною міліцією, іншими службами органів внутрішніх справ ПМР і внутрішніми, а також іншими правоохоронними органами.

Міліція громадської безпеки з метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, запобігання і припинення злочинів взаємодіє з органами представницької і виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, трудовими колективами, громадськими об'єднаннями та громадянами, інформує їх і засоби масової інформації про свою діяльність щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.

Ефективність забезпечення правопорядку в чому залежить від безпосереднього зв'язку міліції з трудовими колективами, населенням та засобами масової інформації. Правоохоронна практика показує, що, спираючись на підтримку трудових колективів, населення і засоби масової інформації, міліція більш успішно вирішує завдання щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.

Співробітники міліції проводять у трудових колективах та серед населення інформаційно-консультативну діяльність. Роз'яснюють закони та інші правові акти з питань забезпечення правопорядку, особистої та громадської безпеки, охорони власності від протиправних посягань. Вони інформують населення про стан правопорядку в місті або іншому населеному пункті, тобто на території обслуговування.

Взаємодія з трудовими колективами (незалежно від форм власності) та населенням підтримують: підрозділи патрульно-постової служби міліції - в процесі охорони громадського порядку на вулицях, в парках, площах і в інших громадських місцях, а також при проведенні масових заходів; підрозділи Державної інспекції з безпеки дорожнього руху - з трудовими колективами автотранспортних організацій у справі забезпечення безпеки дорожнього руху; дільничні інспектори міліції - з трудовими колективами підприємств, організацій та населенням з питань профілактики правопорушень на обслуговуваній ними території; співробітники ліцензійно-дозвільної служби - з колективами приватних охоронних об'єднань, а також підприємств, які мають вогнепальну зброю і вибухові матеріали, що використовуються у господарській діяльності; підрозділи позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ - з колективами об'єктів, які вони охороняють; співробітники кримінальної міліції, дізнавачі і слідчі - з трудовими колективами і населенням при проведенні заходів щодо попередження, припинення і розкриття злочинів.

Аналогічну співпрацю з трудовими колективами і населенням здійснюється і іншими службами органів внутрішніх справ.

Важливе значення в організації розглянутого взаємодії має зміцнення зв'язку з трудовими колективами і населенням на закріпленій за органом внутрішніх справ території. У цих цілях організовуються і проводяться профілактичні заходи із залученням громадян. Населення інформується про стан громадського порядку, про припинення і розкриття злочинів. Керівники органів внутрішніх справ, дільничні інспектори та інші співробітники міліції звітують в трудових колективах, перед населенням, що проживає на території, що обслуговується, про роботу органів внутрішніх справ.

Органами внутрішніх справ практикуються письмові та усні (по радіо, телебаченню) звернення до населення міста або району, або до конкретної категорії громадян, які несуть відповідальність за виховання малолітніх. Звернення можуть містити прохання про надання сприяння співробітникам міліції у наведенні порядку на території мікрорайону, району, міста і т.п. У зверненнях вносяться пропозиції про утворення формувань з мешканців того чи іншого будинку для охорони порядку в під'їздах, дворах у денний і вечірній час, а також для попередження квартирних крадіжок, викрадення автомототранспортних засобів та інших злочинів. Громадянам співробітниками міліції повідомляються номери телефонів, за якими вони можуть цілодобово передавати необхідну інформацію про протиправні посягання на їх права, свободи, майно та інші законні інтереси.

Нерідко міліція звертається до населення з проханням про сприяння їй у пошуку злочинців, виявлення свідків, доказів по справі встановлення особистості по непізнаних трупах, розшуку викрадених дітей, а також в отриманні іншої інформації, корисної для боротьби зі злочинністю.

Підтримка зв'язку із засобами масової інформації. Необхідною умовою виконання завдань і функцій, покладених на органи внутрішніх дув (міліцію), є підтримка ними зв'язки із засобами масової інформації.

Контакти з журналістами та іншими представниками засобів масової інформації можуть включати в себе надання їм допомоги в отриманні та перевірці інформації (проведення інтерв'ю, ознайомлення з матеріалами, залучення представників преси для участі в рейдах, патрулюванні та інших заходах).

З найбільш актуальних і важливих питань діяльності органів внутрішніх справ проводяться прес-конференції, брифінги, прийоми, зустрічі представників преси з керівництвом внутрішніх справ, керівниками служб та підрозділів органів; для більш ефективного інформування представників засобів масової інформації готуються прес-релізи.

Прес-конференція - це зустріч керівників органу внутрішніх справ, його служб і підрозділів з представниками засобів масової інформації для бесіди з питань, що становлять великий суспільний інтерес, з приводу якого-небудь важливої ​​події. Як правило, після відповідної заяви керівника він чи інші посадові особи орган відповідають на запитання присутніх кореспондентів.

Брифінг - короткий нараду з представниками засобів масової інформації, де висловлюється позиція керівництва органу внутрішніх справ з питання, громадськість питання, дається інформація про події за певний період часу, конкретної роботи органу, думках на розглянуту проблему, що вимагає свого вирішення.

Прес-реліз - спеціальний бюлетень, підготовлений органом внутрішніх справ для працівників засобів масової інформації. Звичайно в ньому містяться повідомлення, інформація про будь-яку подію, проблеми і т.п.

Співробітники органів внутрішніх справ виступають перед журналістами і представниками інших засобів масової інформації на радіо, телебаченні, в пресі; консультують редакції по готуються публікацій, радіо та теле передач.

Велике значення у формуванні позитивної думки про роботу органів внутрішніх справ щодо зміцнення правопорядку мають зв'язку з депутатами, представниками політичних партій, рухів, релігійних об'єднань та ін

До найбільш поширених форм зв'язку з представниками і лідерами зазначених об'єднань, як показує практика, відносяться:

підтримання з керівниками та лідерами національних земляцтв, релігійних об'єднань постійних відносин, координація зусиль щодо запобігання міжнаціональних конфліктів серед населення, в тому числі через засоби масової інформації;

участь представників органів внутрішніх справ у з'їздах, конференціях, демонстраціях та інших заходах, що проводяться громадськими об'єднаннями;

обмін інформацією з депутатами, лідерами громадських рухів і релігійних концесій;

інтерв'ювання лідерів партій, рухів, земляцтв з питань забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в населеному пункті, що обслуговується тим чи іншим органом внутрішніх справ, а також з метою з'ясування громадської думки про роботу органів внутрішніх справ.

Висновок

За підсумками вивчення теми курсової роботи, слід зробити наступні висновки:

1) У структурі МВС ПМР система МОБ найбільш складна структура, а функціонування її підрозділів - саме об'ємне і багатоаспектний напрямок діяльності міліції, здійснюване в профілактичних, адміністративно-правових і кримінально-процесуальних формах;

2) По суті, діяльність співробітників МОБ неможливо уявити без взаємодії з громадянами, тим більше в галузі припиненні правопорушень, забезпеченні та організації охорони громадського порядку. І громадяни є головною опорою в діяльності кожного співробітника міліції. Вона виражається від простого звернення до них з питань з'ясування тих чи інших обставин ще до становлення громадянина як свідка - очевидця, інформатора. Уміння спілкування з громадянами співробітнику міліції дозволить вирішити будь-які соціально-проблемні питання;

3) У зв'язку з вищесказаним, співробітники МОБ повинні володіти певними специфічними професійно-психологічними якостями. Вони, наприклад, виражаються:

а) при несенні патрульно-постової служби - вміння спілкуватися з різними категоріями громадян, володіння публічної обстановкою поста, маршруту, вміння вирішувати загально профілактичні питання;

б) в роботі дільничного інспектора міліції - наявність досвіду роботи з людьми, вміння контактувати з населенням, наявність високого всебічного професійного рівня і знання напрямків діяльності всіх служб в системі МВС ПМР, детальне знання обслуговуваного адміністративного ділянки, вміння нести психологічні і практичні навантаження;

в) співробітник чергової частини - повинен уміти оперативно управляти силами і засобами, професійно формувати слідчо-оперативні групи, володіти оперативною обстановкою на території обслуговування ОВС, бути готовим до несподіваних ситуацій;

г) дізнавач - вміти логічно мислити і застосувати ті чи інші процесуальні дії, знати методику допиту щодо будь-якого громадянина і процесуальні норми, організовувати і планувати слідчі дії щодо розслідуваних кримінальних справах;

д) співробітники підрозділів у справах неповнолітніх - повинні мати психолого-педагогічними якостями і вміти контактувати з дітьми, провести бесіду з соціально-моральним питань як з дорослими, так і неповнолітніми і т.д.

У рамках курсової роботи мною вивчена організаційна структура міліції громадської безпеки, основні напрямки діяльності підрозділів МОБ. Зроблено спробу узагальнити та проаналізувати нормативно-правову базу з обраної теми.

Застосовувалися логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий методи аналізу, аналіз та узагальнення отриманих даних.

У якості бази виступили різні нормативно-правові акти, теоретичні та методичні джерела, інформаційно-аналітичні документи інтернет ресурси, укази і накази МВС ПМР.

Список використаної літератури

  1. Конституція ПМР від 24 грудня 1995 р. (із змінами на 2000р.)

  2. Статут ППС МВС ПМР

  3. Наказ МВС ПМР № 330

  4. Наказ МВС ПМР № 64

  5. Наказ МВС ПМР № 98

  6. Наказ МВС ПМР № 255 від 20 липня 2003

  7. Адміністративна діяльність ОВС (Загальна частина) Коренєва О.П. МЮИ МВС РФ 1999р.

  8. "Навчальний посібник Адміністративна діяльність ОВС" (Особлива частина) 1987 р.

1 Конституція ПМР ст.2

2 Тобто фінансування відбувається не з місцевого бюджету

3 Адміністративна діяльність ОВС (загальна частина) Корнєєва А.П. МЮИ МВС Р. Ф. 1999р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
62.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Захист прокурором трудових прав і законних інтересів громадян у грома
Нотаріат і його роль у захисті прав та законних інтересів громадян і юрид
Захист прокурором трудових прав і законних інтересів громадян в цивільному судочинстві
Нотаріат і його роль у захисті прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб
Способи забезпечення виконання зобовязань як гарантії захисту та законних інтересів учасників
Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на об`єктах транспорту
Гарантії прав свободи та законних інтересів особи
Право дитини на захист своїх прав і законних інтересів
Захист прав і законних інтересів біженців в міжнародному праві
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru