Міжнародні фондові індекси

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство освіти
Державна освітня установа
Вищої професійної освіти
Тульський державний університет
Факультет економіки і права
Кафедра «Світова економіка»
 
Контрольно-курсова робота
з дисципліни «Світова економіка»
на тему:
Міжнародні фондові індекси
Тула 2007

Зміст
Введення
1) Методи розрахунку фондових індексів
2) Міжнародні фондові індекси:
2.1) Сімейство індексів Morgan Stanley Capital International (MSCI)
2.2) Сімейство глобальних індексів Dow Jones Global Indexes
2.3) Індекси сімейства FTSE All - World Index Series
2.4) FTSE Global Stock Market Sectors
2.5) Індекси акцій нових ринків
3) Фондові індекси США
4) Російські фондові індекси
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Історія фондових індексів у світі налічує вже не одне десятиліття. Найперший фондовий індикатор був розроблений і застосований в кінці XIX ст. У 1884 р . в США Чарлз Доу почав розраховувати середній показник по зміні курсових вартостей акцій 11 найбільших на той час промислових компаній. З 1928 р . індекс став розраховуватися по тридцяти фірмам, причому кількість складових та методика розрахунку залишилася незмінною у фірмі «Доу Джонс» до цих пір.
Найперший європейський індекс, що з'явився в Англії, також включав 30 складових. У 1935 р . на сторінках газети «Financil news», яку згодом поглинула добре відома зараз в усьому світі «Financial times» (FT), з'явився перший фондовий індекс Англії. Його укладачі постаралися відібрати три десятки провідних компаній британської промисловості, причому структура складових повинна була відображати співвідношення галузей у національній економіці.
Британський «індустріальний» індекс FT-30 розвивався всі ці роки, в його структурі відбувався постійний зсув акценту від тяжкої промисловості в сторону компаній, зайнятих в сервісі. Однак поворотним для нього став 1984 р ., Коли вперше була прийнята до уваги фінансова акція - Національного Вестмінстерського Банку. З цього часу індекс FT-30 втратив свій промисловий ексклюзив і зараз він називається Індексом звичайних акцій «Файненшиал Таймз».
У 1962 р . був введений індекс актуаріїв, або в іншому назві Індекс всіх акцій. У нього вже увійшли більше 700 складових з різних секторів економіки. Завдяки своєму широкому покриттю, він міг бути інструментом виміру поведінки ринку в тривалий період. Істотна перевага Індексу актуаріїв ще й у тому, що він показує інвесторам не тільки рух ринку в цілому, але й окремих секторів і галузей зокрема.
У січні 1994 р . виповнилося 10 років, мабуть, найпопулярнішому британському індексом Футсі-100. У всіх сенсах він став хіба що золотий серединою: кількість складових збалансовано величиною ринкового покриття. Цей індекс відразу став розраховуватися в режимі реального часу.
В кінці 80-х р. на ринок вийшла Всесвітня серія, що складається з 11 регіональних індексів. Інформація збирається з семи широких економічних секторів. У розрахунок приймається 36 складових галузевих індексів, отриманих на основі більше 100 подотраслевих категорій.
Світовий індекс базується на 2,5 тис. акцій з 24 країн світу. Робота по його звіту здійснюється трьома структурами - газетою «Файнешл Таймс», американським інвестиційним банком «Голдман Загз» та фірмою «Каунті Натвест Сек'юрітіз». Для такого об'ємного показника дуже важлива якісна вибірка складових. Для того щоб ці індикатори на покупку акцій мали прикладне значення, не повинно бути юридичних обмежень різних країн. Незважаючи на складність обробки і розрахунків. Світовий індекс актуаріїв не єдиний у своєму роді. Зіставний охоплення представляють ще три індикатори: Міжнародний індекс Морган Стенлі та Перший Бостон Юромані Індекс.
Наведені факти - лише невелика частина колосальної кількості фондових індикаторів, існуючих на світовому просторі ринку цінних паперів. Крім зведених і композитних, існує маса спеціалізованих показників, завдяки яким сучасні фондові посередники управляють світовим інвестиційним процесом.
Будь-який фондовий індекс показує те, що в нього заклали його розробники шляхом визначення вибірки складових і методу розрахунку. Як правило, чим ширше вибірка, тим індекс ближче до індикатора стану економіки чи окремої галузі. Більш мобільним і кон'юнктурним індикатором фондовий індекс стає при об'єднанні складових не за галузевою ознакою, а за критерієм капіталізації компанії, тобто сумарної ринкової вартості всіх акцій, що перебувають в обігу.

1. Методи розрахунку фондових індексів
У загальному вигляді фондові індекси являють собою середня зміна цін певного набору цінних паперів. Момент чи період часу, з яким відбувається порівняння, називається базисним. У базисний період ціни акцій, включених у той чи інший індекс, трансформуються таким чином, щоб на цю дату індекс дорівнював 10, 100 або 1000 для простоти розрахунків.
Незважаючи на різноманітність фондових індикаторів, в основі їх розрахунків лежать три принципових методу розрахунків:
- Метод середньої арифметичної простої;
- Метод середньої геометричної;
- Метод середньої арифметичної зваженої.
При методі середньої арифметичної простої ціни акцій всіх емітентів, що входять в індекс, на момент закриття торгів складаються і сума ділиться на кількість складових для отримання середньої величини.
Беремо акцію кожного виду з ринку: тоді індекс буде дорівнювати:

де n - кількість досліджуваних акцій
Кожна акція має однакову вагу незалежно від розміру компанії.
У першого методу є одна перевага - простота розрахунку. Слід, правда, мати на увазі, що навіть при самому простому методі розрахунку реальне літочислення фондового індексу відбувається значно складніше, оскільки його формула включає в себе різні коефіцієнти, які дозволяють гармонійно при необхідності замінювати акції одного емітента на акції іншого, враховувати і більш складні процеси на ринку - злиття, поглинання і т. д.
Поряд з відносною простотою розрахунків у методу середньої арифметичній простий є істотні недоліки: він не враховує реальний масштаб ринку акцій конкретного емітента; в його структурі однакове місце відведено і найбільш «сильної», і найбільш «слабкої» компанії у вибірці. За даним методом досі розраховуються індекси з сімейства «Доу Джонс».
Індекс за методом середньої геометричної обчислюється множенням цін акцій, складових індекс один на одного. З цього твору потім вилучається корінь п-го ступеня де п - число акцій в індексі:

Як і при використанні методу простої середньої арифметичної не береться до уваги той факт, що обсяг торгівлі з акцій різних компаній може бути різним.
За даним методом розраховується два відомих індексу: FT-30 в Англії і The Value line Composite Index в США.
Метод середньої арифметичної зваженої застосовується для того, щоб відобразити в індексі вплив об'ємних показників тобто використовується методика зважування цін акцій. Найбільш часто в якості ваги використовується ринкова капіталізація компанії. Цей метод найбільш популярний у світовій практиці фондових індексів, оскільки він адекватно враховує вплив тих акцій, за якими капіталізація вища і які більш ліквідні.
Види акцій:
Ціни:
Число акцій (обсяг продажів):
;

Метод середньої арифметичної зваженої має деякі варіації: поточний стан ринку може порівнюватися зі станом ринку або в базисний, або в попередній період.
До найбільш відомих індексах, що розраховується за цим методом, можна віднести сімейство індексів S & P, зведений індекс Нью-Йоркської фондової біржі, FT-100.

2. Міжнародні фондові індекси
Методологія розрахунку індексів динамічно відображає процеси, що відбуваються на фондових ринках, перш за все глобалізацію економік і рух капіталів.
У зв'язку з цим особливу групу індексів складають так звані міжнародні індекси. Метою створення міжнародних фондових індексів була необхідність вирішення проблеми зіставлення динаміки ринків на базі єдиної методології розрахунку індексів, єдиних критеріїв вибору акцій, що входять до складу індексу, а також реалізація можливості групових зіставлень в тому випадку, коли групові індекси можуть бути методологічно порівнянні.
Однією з найважливіших цілей створення міжнародних фондових індексів є формування відповідної інформації для прийняття інвестиційних рішень міжнародними інвесторами.
2.1 Сімейство індексів Morgan Stanley Capital International (MSCI)
Сімейство індексів Morgan Stanley Capital International (MSCI) являє собою одне з найбільш відомих родин індексів, на які орієнтується значна частина інвесторів, що діють на міжнародних ринках.
Дані індекси розраховуються як по окремих країнах, по групах країн, по регіонах, по секторах економіки, так і по світу (зведений індекс).
MSCI Country Index розраховується за акціями кожної з 51 країн, включених в розрахунок. Відбір акцій у розрахунок країнових індексів здійснюється на базі наступного алгоритму. До розгляду приймаються акції, що котируються на біржі. Вони розбиваються за групами галузей. З кожної групи відбираються акції, ранжуються, далі до розгляду приймаються акції, сумарна капіталізація яких дорівнює 60% загальної капіталізації. Потім виключаються акції з низькою ліквідністю і перехресним володінням.
MSCI Al Country Indexes - індекси, що розраховуються в цілому по всім ринкам (розвиненим і що формуються), а також по окремих регіонах. Наприклад, MSCI World Index Free включає акції компаній як розвинутих, так і цих ринків 49 країн.
MSCI Developed Market Index - індекс, у розрахунок якого входять акції 24 країн, що мають розвинені фондові ринки.
MSCI Emerging Market Index - індекс, у розрахунок якого входять акції 27 країн, що відносяться до формується ринків.
Методика розрахунку індексів MSCI спирається на спосіб зваженої капіталізації на базі формули Ласпейреса.
Знаючи про те, що розрахунок всіх індексів здійснюється за єдиною методологією, інвестори можуть брати зіставні рішення по ринках, регіонам, секторах. Відповідно можливе проведення коректного порівняльного аналізу динаміки ринків.
2.2 Сімейство глобальних індексів Dow Jones Global Indexes
У рамках зазначеного сімейства індексів розраховуються індекси за країною, по групах країн, світовий індекс Доу-Джонса. У розрахунок світового глобального індексу Доу-Джонса входять акції 2856 компаній з 29 країн світу, у тому числі 728 американських, 199 компаній з Великобританії, 504 японських компанії. Крім того, індексу цього сімейства розраховуються за секторами економіки.
У Європі це індекси групи Dow Jones STOXX, мета створення якої - забезпечення певних стандартів для вимірювання динаміки та стану фондового ринку та створення ліквідної бази для похідних інструментів як в європейській зоні, так і в зоні дії євро.
Всі індекси цієї групи розраховуються на єдиній методологічній базі і є капіталізаційної-зваженими, що розраховується на базі формули Ласпейреса.
У рамках цього сімейства індексів розраховуються наступні індекси:
· Dow Jones STOXX - на базі першокласних акцій («блакитних фішок») компаній з 16 європейських країн;
· Dow Jones STOXX 50 (50 компаній з лідируючих секторів економіки в 16 європейських країнах);
· Dow Jones EURO STOXX («блакитні фішки» - акції компаній з країн зони євро);
· Dow Jones EURO STOXX 50 (на базі 50 компаній країн, що входять в зону євро).
Крім того, в рамках цього сімейства індексів розраховуються індекси по 19 секторам економіки, такі, наприклад, як Dow Jones STOXX Auto, Dow Jones STOXX Bank і т.д.
2.3 Індекси сімейства FTSE All - World Index Series
На даний сімейство входять такі відомі індекси, як FTSE All - World Index (2274 акції), FTSE World Index (1880 акцій), FTSE World Europe (578 акцій), All World Developed (1673 акції), All - World All Emerging (601 акція).
У рамках цього сімейства розроблено низку регіональних індексів, таких, як Americas (706 акцій), North Amerika (592 акції), Europe (649 акцій), Eurobloc (314 акцій), Asia Pasific (810 акцій), Middle East & Africa.
Поряд з регіональними індексами розраховуються і країнові індекси. Наприклад, у розрахунок країнової індексу по Росії включено 9 акцій, Німеччині - 37, США - 499, Китаю - 45, Японії - 332.
У рамках сімейства FTSE All - World Index Series розраховуються також індекси за секторами економіки - FTSE Industry Sectors, при цьому виділяється 10 секторів економіки. Наприклад, у розрахунок індексу з фінансового сектору Financials включено 364 акції, а в розрахунок сектора Ciclical Cons Goods - 85 акцій.
2.4 FTSE Global Stock Market Sectors
Окрема сім'я індексів складають індекси, що входять до групи FTSE Global Stock Market Sectors. У рамках цього сімейства індексів виділяються 11 секторів економіки, по кожному з яких і розраховуються індекси. У розрахунок кожного з 11 індексів входять 30, 40 або 50 акцій компаній - світових лідерів з найбільшим показником капіталізації і є найбільш ліквідними. Кожен індекс охоплює близько 90% капіталізації сектора. Виділено наступні сектори, за якими розраховуються індекси Autos (30 акцій), Banks (50), Basic Industries (50), Energy (30), Financial (50), General Industries (50), Media (40), Pharmaceuticals (30), Technology (50), Telecoms (30), Utilities (50).
2.5 Індекси акцій нових ринків
Відображаючи поява так званих нових ринків, створених для акцій молодих, динамічних компаній, було створено і підтримується Німецькою біржею сімейство індексів нового ринку. Воно включає наступні індекси:
· EURO. NM All Share Index - у його розрахунку приймають участь всі акції нового ринку, що котируються на біржах Амстердама, Брюсселя, Франкфурта і Парижа, тобто на тих біржах, де існують секції нового ринку;
· EURO. NM Belgium Index - для бельгійського фондового ринку;
· Neuer Markt NEMAX 50 Index - для німецького фондового ринку;
· NMAX Index - для фондового ринку Нідерландів;
· Nouveau Marche Index - для французького фондового ринку.
Кожен з цих 5 індексів розраховується як ціновий, так і індекс повної доходності, тобто індекс, який приймає до уваги дивіденди.

3. Фондові індекси США
Фондовий ринок США - один з найбільш представницьких за кількістю індексів. Для побудови еталонного фондового індексу скористаємося найбільш поширеними і різнобічними індексами фондового ринку США: Dow Jones Composite Average - зведений індекс, що видається компанією Dow Jones & Company, яка є видавцем Wall Street Journal; Standard & Poor 's 500 - зведений індекс рейтингового агентства Standard & Poor; NYSE Composite - зведений індекс акцій Нью-Йоркської фондової біржі; AMEX Composite - зведений індекс Американської фондової біржі; NASDAQ Composite - зведений індекс американської Національної асоціації дилерів з цінних паперів; Russell 3000 Index - індекс, що видається компанією Frank Russell Company; Value Line Composite (Arithmetic) Index - індекс, що публікується компанією Value Line Inc.
Принцип відбору індексів фондового ринку США полягає в тому, щоб індекси відрізнялися один від одного за своєю структурою з урахуванням трьох факторів:
1. Ступені охоплення фондового ринку.
2. Відносної ваги, приписуваного окремих цінних паперів, що входять до бази розрахунку фондового індексу.
3. Методу усереднення цін цінних паперів, що становлять базу розрахунку фондового індексу.
Вибрані фондові індекси можна розбити на 3 групи. У першу групу входять фондові індекси, що включають цінні папери, спеціально відібрані компанією, що публікує індекс; в другу - фондові індекси, що включають всі цінні папери, що беруть участь в угодах в даній торговій системі; в третю - фондові індекси, для яких цінні папери відбираються на основі деякого критерію, наприклад ринкової капіталізації компанії-емітента.
До першої групи належать 2 самих популярних фондових індексу США: індекс Dow Jones Composite Average і Standard & Poor індекс 's 500. Індекс Dow Jones Composite Average включає 30 акцій найбільших промислових компаній, 15 акцій найбільших комунальних підприємств, 20 акцій найбільших транспортних компаній, що обертаються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Передбачається, що компанії, акції яких включені в базу розрахунку індексу, досить повно представляють ринок у цілому. Склад бази розрахунку індексу час від часу змінюється з причин злиттів, банкрутств, зниження активності компаній, акції яких включені в базу розрахунку індексу, або, навпаки, при включенні до бази розрахунку індексу акцій швидко зростаючої компанії. Методика розрахунку цього індексу передбачає визначення середнього арифметичного цін входять до нього акцій. Особливість методики - використання спеціального «поточного середнього дільника», корректируемого в міру зміни складу індексу. З цієї причини індекс є безрозмірною величиною, використовуваної для відстеження динаміки ринку.
Індекс Standard & Poor 's 500 містить вибірку з 500 акцій, що котируються на головних національних біржах та позабіржовому ринку. Склад індексу визначає комітет корпорації Standard & Poor's, який може додавати або виключати як окремі акції, так і групи акцій якої-небудь галузі. завдання комітету - визначення складу індексу, з тим щоб він в найбільш повній формі описував стан фондового ринку. На сьогоднішній день укрупнена галузева пропорція бази розрахунку індексу наступна: 400 промислових, 40 комунальних, 20 транспортних і 40 фінансових компаній. 80% акцій, представлених в індексі, звертаються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Індекс відображає динаміку майже 70% капіталу, інвестованого в ринок акцій США. Він розраховується за технологією «зважування по капіталізації».
У другу групу потрапляють індекси Нью-Йоркської і Американської фондових бірж, а також індекс американської Національної асоціації дилерів з цінних паперів, що враховують ринкову вартість всіх акцій, що котируються на цих біржах. На перші 2 біржі припадає відповідно 85% та 5% вартості акцій, що обертаються на фондових ринках США.
Індекс NYSE Composite - головний на Нью-Йоркській фондовій біржі. Він зважує за вартістю акції всіх корпорацій, що зареєстрували свої папери на Нью-Йоркській фондовій біржі (близько 2300 компаній). Індекс NYSE Composite, по суті, являє собою середню вартість акції на біржі і на відміну від індексу Dow Jones Composite Average вимірюється не в пунктах, а в доларах.
Індекс AMEX Composite є узагальненим композитним індексом всіх цінних паперів, що обертаються на Американській фондовій біржі, де виставляються акції менш великих, ніж представлені на Нью-Йоркській фондовій біржі, компаній. Тому за індексом AMEX Composite можна вивчати поведінку акцій середніх і невеликих компаній.
NASDAQ Composite Index - зведений індекс, що враховує поведінку більше 3000 американських і закордонних корпорацій, що пройшли листинг в системі електронної торгівлі американської Національної асоціації дилерів з цінних паперів. Особливістю індексу можна вважати наявність значної кількості іноземних компаній - більше ніж на Нью-Йоркській та Американської фондових біржах разом узятих.
У третя групу входять індекси Russell 3000, Value Line Composite (Arithmetic). Індекс Russell 3000 публікується компанією Frank Russell Company (Tacoma, Washington) - консультантом пенсійних фондів та інших інституційних інвесторів. Цей індекс включає акції перших за рівнем ринкової капіталізації 3000 компаній, що становить близько 98% фондового ринку США. В основу методики розрахунку індексу покладена формула капіталізації зважування.
Індекс Value Line Composite (Arithmetic) відображає середнє арифметичне відносних змін курсової вартості приблизно 1700 випусків акцій, які найбільш активно продаються і купуються на Нью-Йоркській та Американської біржах і на позабіржовому ринку, щодо базової величини, визначеної 30 червня 1961 р . і прийнятої за 100. Особливість методики розрахунку індексу в тому, що курсам всіх акцій надаються однакові ваги. Тому індекс схильний до великих коливань і своєрідно відбиває які економічні процеси.

4. Російські фондові індекси
Незважаючи на дитячий вік фондового ринку Росії, російські компанії досягли у сфері будівництва фондових індексів, і на сьогоднішній день тут використовується неабияку їх кількість, як схожих один на одного, так і відрізняються в силу різноманітності підходів до обчислення. Для реконструкції еталонного фондового індексу розглянемо найбільш поширені індекси російського фондового ринку:
1) Московська міжбанківська валютна біржа (ММВБ) розраховує і представляє учасникам фондового ринку індекси ММВБ і ММВБ 10. Перший призначений для позначення довгострокових тенденцій розвитку російського фондового ринку, другий повинен відображати поточну ситуацію на ньому і відстежувати локальні коливання кон'юнктури ринку та настроїв учасників.
Індекс ММВБ розраховується з 22 вересня 1997 р . і являє собою зважений за ринковою капіталізацією індекс ринку найбільш ліквідних акцій російських емітентів, допущених до обігу на ММВБ з включенням до котирувальних листи ММВБ. Індекс розраховується на основі цін угод, укладених в секції фондового ринку ММВБ в режимі основних торгів з акціями, які складають базу розрахунку даного індексу.
Індекс ММВБ 10 (публікується з 19.03.2001) являє собою цінової, не зважений індекс, що розраховується як середнє арифметичне зміни цін десяти найбільш ліквідних акцій, допущених до обігу в секції фондового ринку, помножене на поправочний коефіцієнт. Індекс відображає в режимі реального часу приріст вартості портфеля, що складається з 10 акцій, ваги яких у складі портфеля в початковий момент часу однакові. Склад бази розрахунку індексу визначається один раз на квартал на підставі показників ліквідності.
2) Індекс РТС розраховується з 1.09.1995 р., початкове значення дорівнює 100. Індекс РТС є офіційним індикатором Фондової біржі Російської торгової системи (РТС). Для розрахунку індексу використовуються акції, які входять до котирувальних листи першого і другого рівнів біржі, використовуються також акції, відібрані Інформаційним комітетом біржі на основі експертної оцінки. Це зведений індекс, він відображає рух всього російського ринку акцій і часто використовується аналітиками для складання щоденних і щотижневих ринкових образів. Індекс розраховується як відношення сумарної ринкової капіталізації акцій, включених до бази розрахунку індексу, до сумарною ринкової капіталізації цих же акцій на початкову дату, помножене на значення індексу на початкову дату. При цьому він перераховується кожні 30 хвилин протягом торговельної сесії в двох значеннях - валютному і рублевому. Карбованцеві значення є допоміжними і визначаються на основі валютних значень.
3) З 3 січня 2001р. "Індексне агентство РТС-Інтерфакс» розраховує інвестиційний фондовий індекс RUIX, який відображає динаміку котирувань найбільш ліквідних російських акцій, що обертаються на Фондовій біржі РТС. Індекс обчислюється в режимі реального часу. З 15.12.2003 року в нього входять 10 найбільш ліквідних звичайних акцій, що обертаються в РТС (РАО «ЄЕС Росії», ГМК «Норільський нікель», НК «ЛУКОЙЛ», АТ «Мосенерго», АТ «Ростелеком», АТ «Ощадбанк РФ» , АТ «Сибнефть», АТ «Сургутнафтогаз», АТ «Татнафта" і НК "ЮКОС»). Значення індексу в кожен момент часу представляє собою відношення поточної ринкової капіталізації цінних паперів, включених у базу розрахунку індексу, до ринкової капіталізації паперів на базовий момент часу, помножене на коефіцієнт, коригуючий зміни в кількісній структурі акцій і лістингу самого індексу. Початкове значення індексу, на момент закриття торгів 3.01.2001 р., прийнято за 100. Ціна акції для розрахунку індексу визначається як середня між другою, третьою і четвертою кращими котируваннями на купівлю та продаж, виставляються операторами ринку в РТС, що, за задумом авторів, має зменшити можливості для маніпулювання цінами.
4) Індекс RUX розраховується «Індексним агентством РТС-Інтерфакс», транслюється також РТС. Початкова дата розрахунку - 5 січня 1998 р ., Початкове значення - 100. індекс зважений за капіталізацією, методика його визначення дуже схожа на методику розрахунку індексу Інтерфакс-РТС. Індекс обчислюється в рублевому і доларовому значеннях 1 раз на хвилину. особливістю індексу RUX є те, що при його розрахунку, крім цін акцій, що обертаються в РТС, використовуються ціни угод з акціями АТ «Газпром», що укладаються на Московській фондовій біржі.
5) Зведений індекс AK & M - Власний фондової індекс інформаційного агентства AK & M - покликаний характеризувати весь російський ринок акцій. Дата початку розрахунку - 1 вересня 1993 р ., Початкове значення - 1000 (без урахування деномінації). В основі методики його розрахунку - визначення відносного зміни сумарної ринкової капіталізації компаній, акції яких включені в базу розрахунку. База розрахунку індексу дуже широка і включає акції з досить низькою ліквідністю, з чого випливає особливість розрахунку індексу - визначення ринкової капіталізації на базі котирувальних цін акцій.
6) RBC Composite Index розраховується і публікується агентством «РосБізнесКонсалтинг» з 1 вересня 1997 р ., Коли значення індексу становило 100 пунктів. Методика його розрахунку класична, заснована на среднегеометрической зважуванні котирувань, що надходять з торговельних майданчиків ММВБ, РТС і МФБ. Середньогеометричні зважування виконується за капіталізацією компаній лістингу.

Висновок
Повсюдне використання фондових індексів - об'єктивна необхідність ринкової економіки. У загальному вигляді фондові індекси є показниками, що відображають рівень або зміна цін певного набору цінних паперів, включених у базу розрахунку фондових індексів. Широке поширення фондових індексів обумовлено тим, що вони в інтегральній формі характеризують поведінку учасників ринку цінних паперів. Це дозволяє використовувати індекси як для оцінки глобальних ринкових процесів, так і для вимірювання поточної ринкової кон'юнктури. Однак при користуванні фондовими індексами необхідно враховувати особливості, які носять об'єктивний характер і мають стійку тенденцію до зростання.
Перша особливість полягає в тому, що область застосування фондових індексів безперервно розширюється. В даний час формули і методики розрахунку фондових індексів ускладнилися, а самі вони застосовуються для оцінки стану ринку цінних паперів і відбуваються на ньому змін, для визначення макроекономічної ситуації, аналізу та прогнозування кон'юнктури ринку цінних паперів, оцінки ефективності управління портфелем цінних паперів, а також у як базисного активу для похідних фінансових інструментів і в дослідницьких цілях для визначення характеристик властивостей ринку цінних паперів.
Друга особливість пов'язана з тим, що фондові індекси не є звичайними фінансовими показниками - за останні десятиліття вони самі перетворилися на товар. В даний час строковими індексними контрактами (ф'ючерсами та опціонами) торгують понад 50 світових біржових майданчиків. Крім того, все більшого поширення набувають індексні фонди, які відтворюють структуру вибраного фондового індексу, а також цінні папери, прив'язані до певних фондовим індексам.
Третя особливість полягає в тому, що в умовах виникають і розвиваються ринків капіталу учасникам фондового ринку одночасно пропонується до десятка індексів одного і того ж призначення.
Четверта особливість полягає в серйозності наслідків, до яких можуть призвести похибки фондових індексів. Наслідки відіграють величезну роль у функціонуванні ринку цінних паперів, в макроекономічних дослідженнях, у прогнозуванні поведінки учасників ринку, в тенденціях змін курсів цінних паперів. Кожен фондовий індекс характеризує певне середовище світового фондового ринку, враховуючи специфіку діяльності компаній або їх територіальна ознака. Все це висуває підвищені вимоги до фондових індексах, в першу чергу до їх якості.
П'ята особливість пов'язана з прискореним розвитком економічних наук на основі широкого застосування економічних вимірювань, вдосконалення яких є найважливішою умовою вивчення економічних об'єктів, явищ, процесів. Якісні фондові індекси в теорії пізнання відіграють ключову роль як постачальники достовірної інформації.
Таким чином, об'єктивні умови сучасного економічного розвитку все настійніше вимагають розробки надійних методів кількісної оцінки якості фондових індексів.

Список використаної літератури
1) Бельзецкій А.І. Фондові індекси: оцінка якості. / А. І. Бельзецкій. - Минск: «Нове знання», 2006. - 310 с.
2) Бельзецкій А.І. Надійність фондових індексів / / Фондовий ринок, 2005, № 9, с. 22-29.
3) Детинич В. Індекси ринку акцій / / Вісник НАУФОР, 2002, № 5, с. 35-40.
4) Кандинський О.А. Управління фінансовими ризиками: Пошук оптимальної стратегії. / О.А. Кандинського. - М.: АТ «Консалтбанкір», 2000. - 270 с.
5) Рубцов Б.Б. Зарубіжні фондові ринки. / Б.Б. Рубцов. - М.: Инфра-М, 2002. - 280 с.
6) Салін В.М. Біржова статистика: Навчальний посібник для вузів. / В.М. Салін, І.В. Добашін. - М.: Фінанси м статистика, 2003. - 176 с.
7) http://www.elitarium.ru
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
73.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Фондові індекси
Фондові індекси 2
Фондові індекси Україні
Середній арифметичний та середній гармонійний індекси область їх застосування Ланцюгові і базисні індекси
Фондові біржі
Фондові біржі та їх функції
Фондові біржі Огляд
Фондові біржі особливості їх діяльності
Світова економіка та міжнародні економічні відносини Міжнародні організації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru