Міжнародні перевезення вантажів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення. 2
1. Дослідження залежності собівартості перевезення від різних техніко-експлуатаційних факторів при міжнародних перевезеннях. 3
1.1 Розрахунок витрат на паливо. 4
1.2 Витрати по поточному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів. 5
1.3 Витрати на ремонт і відновлення автомобільних шин. 8
1.4 Розрахунок витрат, пов'язаних з амортизацією рухомого складу. 9
1.5 Розрахунок заробітної плати водіїв. 13
1.6 Розрахунок накладних (загальногосподарських витрат) 14
1.7 Розрахунок заробітної плати керівників, фахівців і службовців. 15
1.8 Розрахунок амортизаційних відрахувань. 16
2. Вибір раціональних маршрутів роботи автотранспортних засобів. 19
3. Обгрунтування максимально допустимих термінів очікування зворотного завантаження 24
Висновок. 31
Література. 32

Введення
Під міжнародним перевезенням розуміється перевезення вантажів між двома і більше державами, що виконується на умовах, які встановлені укладеними цими державами міжнародних угод.
Вантажний автотранспорт постійно збільшує свою частку в перевезеннях. Цей вид перевезень надзвичайно гнучкий у відношенні маршрутів і графіків руху. Вантажівки в змозі перевозити товар "від дверей до дверей», позбавляючи відправника від необхідності зайвих перевезень. Вантажівки - рентабельний вид транспорту для перевезення на невеликі відстані дорогих товарів. У багатьох випадках автотранспортні тарифи конкурентно порівнянні з тарифами залізниць, але при цьому вантажівки звичайно забезпечують більш високу оперативність послуг, що надаються.
В даній контрольній роботі ми визначимо залежність собівартості перевезення від різних техніко-експлуатаційних факторів при міжнародних перевезеннях, виберемо раціональний маршрут роботи автотранспортного засобу, обгрунтуємо максимально допустимі терміни очікування зворотного завантаження, а також оформимо товарно-транспортну документацію на перевезення.

1. Дослідження залежності собівартості перевезення від різних техніко-експлуатаційних факторів при міжнародних перевезеннях

Вихідних дані:
- Автомобіль-тягач Volvo FH 12, бортовий, з напівпричепом масою 8 т, вантажопідйомністю 20 т і пробігом 400 тис. км;
- Вантажний автомобіль-фургон Mercedes-Benz Atego, вантажопідйомністю 15 т, пробігом 500 тис. км;
- Мікроавтобус Mercedes Benz 812, фургон, вантажопідйомністю 2,6 т і пробігом 350 тис. км.
Автомобіль-тягач працює на маршруті Гомель-Мінськ-Москва-Могилів-Гомель, при цьому на ділянці Мінськ-Москва перевозиться 0,820 = 16 т вантажу, на ділянці Москва-Могилів - 0,920 = 18 т вантажу, На інших ділянках транспортний засіб слід в порожньому стані. Автомобіль-фургон Mercedes-Benz Atego працює на маршруті Гомель-Рязань-Москва-Варшава-Мінськ-Гомель. При цьому на ділянці Гомель-Рязань перевозиться 1 ∙ 15 = 15 т вантажу, на ділянці Москва-Варшава - 0,9 ∙ 15 = 13,5 т вантажу, на ділянці Варшава-Мінськ - 0,7 15 = 10,5 т вантажу . На інших ділянках транспортний засіб слід у порожньому стані. Мікроавтобус Mercedes Benz 812 працює на маршруті Гомель-Могильов-Мінськ-Санкт-Петербург-Гомель. На ділянці Гомель-Могилів перевозиться 1 2,6 = 2,6 т вантажу, на ділянці Мінськ-Санкт-Петербург - 1 ∙ 2,6 = 2,6 т вантажу і на ділянці Санкт-Петербург-Гомель - 0,7 ∙ 2 , 6 = 1,82 т вантажу. На інших ділянках транспортний засіб слід у порожньому стані. Зробимо розрахунок собівартості перевезень за статтями витрат. Визначимо змінні складові собівартості.

1.1 Розрахунок витрат на паливо

1 Для автомобіля-тягача Volvo FH 12 лінійна норма становить 26,7 л/100 км. Тоді на ділянці Мінськ-Москва протяжністю 717 км витрата палива 717 ∙ 26,7 / 100 = 191,4 л. На цій же ділянці тягач буксирує причіп масою 8 т і вантаж масою 16 т. Загальна буксирувана маса 16 +8 = 24 т. Обсяг транспортної роботи 24 ∙ 717 = 17 208 ткм. З урахуванням того, що на кожні 100 ткм рекомендується збільшувати лінійну норму на 1,3 л, отримаємо збільшення витрати 17208 ∙ 1,3 / 100 = 223,7 л. Сумарна витрата палива 191,4 +223,7 = 415,1 л. Через те, що робота ведеться на асфальтоване покриття в основному поза населеними пунктами, даної витрата можна зменшити на 15%, тобто 415,1-0,15 ∙ 415,1 = 352,8 л. Аналогічним чином можна отримати сумарний витрата палива на ділянці Москва-Могилів: 0,85 ∙ (574 ∙ 26,7 / 100 +26 ∙ 574 ∙ 1,3 / 100) = 295,2 л.
Для ділянки Гомель-Мінськ: 0,85 ∙ (303 ∙ 26,7 / 100 +8 ∙ 303 ∙ 1,3 / 100) = 95,6   л.
Для ділянки Могилів-Гомель: 0,85 ∙ (178 ∙ 26,7 / 100 +8 ∙ 178 ∙ 1,3 / 100) = 56,1 л.
Сумарна витрата палива: 352,8 +295,2 +95,6 +56,1 = 799,7 л. Знаючи, що вартість дизельного палива дорівнює 2140 руб. / Л, можна визначити Обшіе витрати на паливо: 1150 ∙ 799,7 = 919655 руб. Тоді питомі витрати на 1 км пробігу 919655 / (303 +717 +574 +178) = 518,99 грн. / км.
2 Для автомобіля-фургона Mercedes-Benz Atego лінійна норма витрати палива складає 16,2 л/100 км. Витрата на ділянці Гомель-Рязань складе 752 ∙ 16,2 / 100 = 121,8 л. Обсяг транспортної роботи 15 ∙ 752 = 11 280 ткм. З урахуванням 15%-го зниження і збільшенням витрати на лінійну норму - 228,1 л.
На ділянці Рязань-Москва витрата палива 0,85 ∙ (187 ∙ 16,2 / 100) = 25,7 л.
На ділянці Москва-Варшава: 0,85 ∙ (1248 ∙ 16,2 / 100 +13,5 ∙ 1248 ∙ 1,3 / 100) = 358,1 л.
На ділянці Варшава-Мінськ: 0,85 ∙ (542 ∙ 16,2 / 100 +10,5 ∙ 542 ∙ 1,3 / 100) = 137,5 л.
На ділянці Мінськ-Гомель витрата палива 0,85 (303 ∙ 16,2 / 100) = 41,7 л.
Сумарна витрата 228,1 +25,7 +358,1 +137,5 +41,7 = 791,1 л. Вартість палива 791,1 ∙ 1150 = 300 035 руб., Питома вартість на 1 км пробігу 300035 / (752 + +187 +1248 +542 +303) = 141,72 грн. / км.
3 Для мікроавтобуса Mercedes Benz 812 лінійна норма становить 14,5 л/100 км.
4 Витрата палива на ділянці Гомель-Могилів 0,85 ∙ 178 ∙ 14,5 / 100 = 21,9 л. Сумарна витрата на маршруті 0,85 ∙ 14,5 ∙ (178 +196 +784 +959) / 100 = 260,9 л. Вартість палива 260,9 ∙ 1150 = 558 369 руб. Питомі витрати на паливо на 1 км пробігу 558369 / 2117 = 263,8 грн. / км.

1.2 Витрати по поточному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів

Дані витрати розраховуються відповідно до постанови Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь «Про затвердження норм часу на перевезення вантажів автомобільним транспортом і норм витрат на технічне обслуговування та ремонт рухомого складу автомобільного транспорту Республіки Білорусь» від 1 листопада 2002 року № 35. Згідно з цим документом витрати на технічне обслуговування та ремонт складаються з суми наступних складових:
- Заробітна плата ремонтних та допоміжних робочих
; (1.1)
- Матеріальні витрати
; (1.2)

- Витрати на мастильні матеріали
; (1.3)
де ЗП, МОЗ, СМ - відповідно норми витрат на заробітну плату ремонтних та допоміжних робочих, матеріальні витрати та мастильні матеріали на 1000 км пробігу;
СТ - годинна тарифна ставка робітника першого розряду, яка діє на підприємстві (500 руб. / Год);
L - запланований пробіг, км;
До т - коригуючий коефіцієнт до Норм залежно від типу рухомого складу. Для автобусів, легкових та вантажних бортових автомобілів приймається рівним 1, для вантажних автомобілів: тягачів - 0,99, самоскидів - 1,1, цистерн -1,13, фургонів - 1,05, рефрижераторів - 1,18;
ІЦ - індекс цін виробників промислової продукції виробничо-технічного призначення, розрахований наростаючим підсумком до грудня 2001 року; приймається рівним 2,46;
ЗТ - витрати на паливо, руб.
Законодавством Республіки Білорусь встановлено відрахування у бюджетні фонди від коштів на оплату праці в розмірі 39% від заробітної плати. Тому витрати на заробітну плату ремонтних і допоміжних робітників повинні бути збільшені на 39%.
1 Для автомобіля-тягача Volvo FH 12:
- Заробітна плата ремонтних та допоміжних робочих
руб.
З урахуванням відрахувань від коштів на оплату праці 257966,9 ∙ 1,39 = 358573,95 руб.;
- Матеріальні витрати
руб.
- Витрати на мастильні матеріали
руб.
Для напівпричепа:
- Заробітна плата ремонтних та допоміжних робочих
руб.
З урахуванням відрахувань від коштів на оплату праці 72209 ∙ 1,39 = 100370,5 руб.
- Матеріальні витрати
руб.
- Витрати на мастильні матеріали
S CM = 0,2 ∙ 69527,6 = 13905 руб.
Сумарні витрати складуть 855838,3 руб., Питомі витрати на 1 км пробігу - 482,9 грн. / км
2 Для автомобіля-фургона Mercedes-Benz Atego:
- Заробітна плата ремонтних та допоміжних робочих
руб.
З урахуванням відрахувань від коштів на оплату праці 438859 ∙ 1,39 = 610 014 руб.;
- Матеріальні витрати
руб.
- Витрати на мастильні матеріали
руб.
Сумарні витрати складуть 1086531,7 руб., Питомі витрати на 1 км пробігу - 358 руб. / км
3 Для мікроавтобуса Mercedes Benz 812
- Заробітна плата ремонтних та допоміжних робочих
руб.
З урахуванням відрахувань від коштів на оплату праці ∙ 1,39 = 478657,02 руб.
- Матеріальні витрати
руб.
- Витрати на мастильні матеріали
руб.
Сумарні витрати складуть 1118534 крб., Питомі витрати на 1 км пробігу - 528 руб. / км.

1.3 Витрати на ремонт і відновлення автомобільних шин

Дані витрати розраховуються відповідно до постанови Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь від 21 грудня 2000 р. № 52 «Правила експлуатації автомобільних шин».
1 Для автомобіля-тягача Volvo FH 12 з напівпричепом необхідно 12 шин марки 12,00 R20. Норма пробігу такої шини становить 93 тис. км, а її ціна - 250 тис. руб. Тоді витрати на ремонт і відновлення однієї шини складуть 2,7 руб. / км. Оскільки на даному транспортному засобі 12 шин, то сумарні питомі витрати на їх відновлення 12 ∙ 2,7 = 32,4 руб. / км.
2 Для автомобіля-фургона Mercedes-Benz Atego необхідно 6 шин марки 12,00 R20. Норма пробігу такої шини становить 93 тис. км, а її ціна - 250 тис. руб. Тоді витрати на ремонт і відновлення однієї шини складуть 2,7 руб. / км. Оскільки на даному транспортному засобі 6 шин, то Сумарні питомі витрати на їх відновлення 6 ∙ 2,7 = 16,2 руб. / км.
3 Для мікроавтобуса Mercedes Benz 812 необхідно 6 шин марки 9,00 / R20. Норма пробігу такої шини становить 93 тис. км, а її ціна - 220 тис. руб. Тоді витрати на ремонт і відновлення однієї шини складуть 2,36 грн. / км. Оскільки на даному транспортному засобі 6 шин, то сумарні питомі витрати на їх відновлення 6 ∙ 2,36 = 14,2 руб. / км.

1.4 Розрахунок витрат, пов'язаних з амортизацією рухомого складу

Амортизаційні відрахування на повне відновлення транспортних засобів визначаються у відповідності з постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь та Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь «Про затвердження положення про порядок формування тарифів на перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом в Республіці Білорусь »від 12 квітня 2001 р. № 74 / 8. Якщо амортизаційні відрахування на повне відновлення транспортних засобів встановлені в залежності від пробігу транспортного засобу, то вони включаються в змінну складову собівартості перевезення, а амортизаційні відрахування, норма амортизації за якими встановлено у відсотках від вартості рухомого складу, - в постійну складову. Крім того, нормативно-правовою документацією передбачено збільшення норм амортизаційних відрахувань на автомобілі, більше 70% часу працюють з напівпричепами та причепами, на 10%. Норми встановлюють суму амортизаційних відрахувань у відсотках від вартості рухомого складу на 1000 км. Розрахунок амортизації основних засобів
, (1.4)

де К пф - коефіцієнт, що враховує суму амортизації інших основних засобів, що припадають на даний вид перевезень;
S a - амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складу (автомобілів, причепів, напівпричепів), грн.
Амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складу визначаються:
- Для рухомого складу, норма відрахувань за яким встановлена ​​залежно від пробігу (продуктивний спосіб розрахунку амортизаційних відрахувань),
(1.5)
де В а - вартість, яка амортизується автомобіля, руб.;
N ас - норма амортизаційних відрахувань,%;
L - пробіг на маршруті, км
К а - коефіцієнт коригування норм амортизації рухомого складу залежно від умов експлуатації (змінності роботи, умов навколишнього середовища, в якій вони експлуатуються); може приймати значення 1 <К а <1,3;
- Для рухомого складу, норма відрахувань за яким встановлена ​​незалежно від пробігу (лінійний спосіб розрахунку амортизаційних відрахувань),
(1.6)
де n р - кількість робочих днів у році; в розрахунках приймається рівним 300.
До пф визначається прямим рахунком, якщо організація займається тільки перевезенням, тобто витрат на амортизацію та відновлення основних засобів до витрат на амортизацію рухомого складу за період, що передує розрахунковому. При здійсненні організацією різних видів діяльності даний коефіцієнт визначається відповідно до облікової політики, прийнятої в організації. Для розрахунків До пф можна прийняти рівним 1,4. При використанні повністю замортизованих автомобілів (причепів, напівпричепів) в собівартість включається тільки амортизація інших основних засобів, що припадає на даний вид перевезень.
Припустимо, що згідно з прийнятою на підприємстві політиці амортизаційні відрахування для автомобіля-тягача Volvo FH 12, автомобіля-фургона Mercedes-Benz Atego і мікроавтобуса Mercedes Benz 812 встановлені в залежності від пробігу (за продуктивної способу), тому вони будуть включатися в змінну складову собівартості. Для напівпричепа амортизаційні відрахування встановлені в незалежності від пробігу (за лінійним способом), тому вони будуть включатися в постійну складову собівартості.
Амортизаційні відрахування на відновлення тягача Volvo FH 12
руб. ∙
Амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів 240992 ∙ 1,4 = 337388,8 руб. Тоді питомі витрати на 1 км 337388,8 / тисячу сімсот сімдесят дві = 190,4 грн. / км.
Амортизаційні відрахування на відновлення автомобіля-фургона Mercedes-Benz Atego
руб. ∙
Амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів 293800,8 ∙ 1,4 = 411321,12 руб. Тоді питомі витрати на 1 км 411321,12 / 3032 = 135,66 грн. / км.
Амортизаційні відрахування на відновлення мікроавтобуса Mercedes Benz 812
руб.
Амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів 75576,9 ∙ 1,4 = 105807,66 руб. Тоді питомі витрати на 1 км 105807,66 / 2117 = 49,98 руб. / км.
На підставі виконаних розрахунків змінних складових собі-вартості міжнародних автомобільних перевезень можна визначити сумарні змінні витрати. Результати розрахунків наведено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 - Визначення змінної складової собівартості міжнародних автомобільних перевезень
Транспортний засіб
Вантажопідйомність, т
Коефіцієнт використання вантажопідйомності
Коефіцієнт використання пробігу
Питомі витрати на паливо, грн. / км
Питомі витрати на ремонт і поточне обслуговування, руб. / км
Питомі витрати на віднов - лення шин, руб. / км
Питомі витрати на аморти - цію основних засобів, руб. / км
Сумарні змінні затра - ти, руб. / км.
Volvo FH 12 + причіп
20
0,85
0,73
519
482,9
32,4
190,4
1224,7
Mercedes-Benz Atego
15
0,87
0,84
141,72
358
16,2
135,66
651,58
Mercedes Benz 812
2,6
0,9
0,91
263,8
528
14,2
49,98
855,98

1.5 Розрахунок заробітної плати водіїв

Годинна заробітна плата водіїв, що працюють на погодинній оплаті, визначається за формулою (згідно з наказом Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь 25,07.2005 № 210-Ц)
(1.7)
де К т - тарифний коефіцієнт за єдиною тарифною сіткою (додаток Е);
Т с - місячна тарифна ставка робітника першого розряду, яка діє на підприємстві, приймається шляхом множення годинної тарифної ставки (у навчальних цілях приймається рівної 500 руб. / Год) на кількість робочих годин у місяці, тобто 500 • 192 = 96 000 руб.;
До д - коефіцієнт, що враховує добавки, премії і т.д. до зарплати. Визначається як відношення загального фонду заробітної плати водіїв за вирахуванням оплати за участь у ремонті, доплати за понаднормову роботу й оплату за простій до фонду заробітної плати водіїв, нарахованого за тарифними ставками і окладами; ЛПЯ розрахунків прийняти К д = 1,89;
Т м - середньомісячний баланс робочого часу; в розрахунках прийняти рівним 192 ч.
При розрахунку цієї статті витрат необхідно враховувати відрахування у бюджетні фонди від коштів на оплату праці, які становлять 39% від заробітної плати.
Розрахунок заробітної плати водіїв зведемо в таблицю 1.2

Таблиця 1.2 - Розрахунок заробітної плати водіїв
Транспортний засіб
Вантажопідйомність, т
До т
Т с,
тис. руб.
До д
Т м
Годинна заробітна плата водіїв, руб / год.
Годинна заробітна плата водіїв з урахуванням відрахувань у бюджетні фонди, руб / год.
Volvo FH 12 + причіп
20
2,59
96
1,89
192
2447,6
3402,1
Mercedes-Benz Atego
15
2,4
2268
3152,5
Mercedes Benz 812
2,6
2,22
2003,4
2784,7

1.6 Розрахунок накладних (загальногосподарських витрат)

Ці витрати визначаються (згідно з наказом Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь 25.07.2005 № 210-Ц) шляхом множення зарплати водія на коефіцієнт, що враховує загальногосподарські витрати, що припадають на 1 руб. зарплати водія. Даний коефіцієнт визначається як відношення загальногосподарських витрат, що відносяться на перевезення вантажів за питомою вагою, до виручки та фонду заробітної плати водіїв. Він враховує такі витрати, як лізингові платежі, єдиний податок, оплата за дороги, дозволи, книжки МДП та ін, страхування, екологічний податок, земельний податок, відрядження водієві. У розрахунках прийняти значення даного коефіцієнта, рівне 1,4. Розрахунок накладних витрат зведемо в таблицю 1.3.

Таблиця 1.3 - Розрахунок загальногосподарських витрат
Транспортний засіб
Вантажопідйомність, т
Годинна заробітна плата водіїв, руб / год.
Коефіцієнт, що враховує загальногосподарські витрати
Загальногосподарські витрати, руб / год.
Volvo FH 12 + причіп
20
2447,6
1,4
3426,6
Mercedes-Benz Atego
15
2268
3175,2
Mercedes Benz 812
2,6
2003,4
2804,8

1.7 Розрахунок заробітної плати керівників, фахівців і службовців

Заробітна плата керівників, фахівців і службовців визначається (наказ Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь 25.07.2005 № 210-Ц) шляхом множення заробітної плати водіїв на коефіцієнт заробітної плати керівників, фахівців і службовців, що припадає на 1 карбованець заробітної плати водіїв. Визначається прямим рахунком, якщо організація займається тільки перевезенням, тобто ставленням заробітної плати керівників, фахівців і службовців до заробітної плати водіїв за період, що передує розрахунковому. При здійсненні організацією різних видів діяльності даний коефіцієнт визначається відповідно до облікової політики, прийнятої в організації. Для розрахунків приймаємо значення даного коефіцієнта, рівний 0,6
Розрахунок даної статті витрат наведено в таблиці 1.4

Таблиця 1.4 - Розрахунок заробітної плати керівників, фахівців і службовців
Транспортний засіб
Вантажопідйомність, т.
Годинна заробітна плата водіїв, руб / год.
Коефіцієнт заробітної плати керівників, фахівців і службовців
Заробітна плата керівників, фахівців і службовців, руб / год.
Заробітна плата керівників, фахівців і службовців з урахуванням відрахувань від коштів на оплату праці, руб / год.
Volvo FH 12 + причіп
20
2447,6
0,6
1468,6
2041,3
Mercedes-Benz Atego
15
2268
1360,8
1891,5
Mercedes Benz 812
2,6
2003,4
1202,7
1670,8

1.8 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Крім перерахованих статей у постійну складову собівартості слід віднести витрати на амортизацію рухомого складу, норма амортизації по якому передбачена незалежно від пробігу. Дані витрати визначаються з виразу (1.6).
Розрахунок амортизаційних відрахувань
Амортизаційні відрахування за лінійним способом на відновлення напівпричепа
руб. / год
Амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів 4000 ∙ 1,4 = 5600 руб / год.
Розрахунок сумарних постійних витрат на 1 год роботи зведений в таблицю 1.5.

Таблиця 1.5 - Розрахунок сумарної постійної складової собівартості
Транспортний засіб
Вантажопідйомність, т
Годинна заробітна плата водіїв, руб / год.
Годинна заробітна керівників, фахівців, службовців, руб / год.
Накладні витрати, грн / год.
Амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, руб / год.
Сумарна постійна складова собівартості, руб / год.
Volvo FH 12 + причіп
20
3402,1
2041,3
3426,6
5600
14470
Mercedes-Benz Atego
15
3152,5
1891,5
3175,2
-
8219,2
Mercedes Benz 812
2,6
2784,7
1670,8
2804,8
-
7260,3
Після визначення питомої постійної і питомої змінної складової собівартості автомобільних перевезень вантажів у міжнародному сполученні визначимо їх залежність від параметрів транспортного засобу та перевізного процесу. В якості таких параметрів виступають вантажопідйомність транспортного засобу, коефіцієнт використання вантажопідйомності і коефіцієнт використання пробігу. Висунемо гіпотезу про залежність змінної складової собівартості перевезень від вантажопідйомності транспортного засобу, коефіцієнта використання вантажопідйомності і коефіцієнта використання пробігу. Причому дана залежність має вигляд
(1.8)
де - Коефіцієнти рівняння регресії;
q - Вантажопідйомність транспортного засобу, т;
- Коефіцієнт використання пробігу;
- Статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності.
Висувається гіпотеза про залежність постійної складової собівартості від вантажопідйомності транспортного засобу. Причому ця залежність має вигляд
(1.9)
де - Коефіцієнти рівняння регресії.
Відповідно до висунутої гіпотезою про залежність постійної і змінної складової собівартості від параметрів транспортного засобу та перевізного процесу, а також на підставі таблиць 1.1 та 1.5 визначимо коефіцієнти рівнянь кореляції. Використання методів теорії ймовірності та математичної статистики дозволяє сформувати вираз залежності постійної змінної від вантажопідйомності, ступеня її використання та коефіцієнта використання пробігу в наступному вигляді: S nep = = 289 +191 q - 165 γ ст. Навівши подібні, можна отримати: S nep = 289 +191 q (1-0,86 βγ ст). З отриманого виразу можна визначити, що змінна складова собівартості збільшується зі збільшенням вантажопідйомності транспортного засобу і зменшується зі збільшенням коефіцієнтів використання вантажопідйомності і пробігу.
Аналогічно можна отримати залежність постійної складової собівартості від вантажопідйомності транспортного засобу: S nocr = 6090 +408 q. З цього виразу видно, що із збільшенням вантажопідйомності транспортного засобу постійна складова собівартості збільшується

2. Вибір раціональних маршрутів роботи автотранспортних засобів

Вихідні дані:
- Автомобіль-тягач Volvo FH 12 з напівпричепом вантажопідйомністю
20 т;
- Пряма їздку здійснюється за маршрутом Вітебськ-Самара;
- Вантаж подається під завантаження в м. Вітебськ 10.04 в 11.00;
- Маса пред'являється до перевезення вантажу 19 т;
- Відстань перевезення 1568 км;
- Ставка фрахту за пряму перевезення 3500 тис. руб.
Визначимо час звільнення транспортного засобу після виконання прямий поїздки. Для виконання прямий їздки автотранспортний засіб повинен зробити порожній пробіг до місця першої навантаження. Відстань від м. Гомеля до м. Вітебська одно 333 км. Довжина прямої поїздки з вантажем по вихідним даним дорівнює 1568 км. Тоді довжина всього пробігу в прямому напрямку 1 568 +333 = 1 901 км. Час, що витрачається на навантажений пробіг, - 1568 / 22 - 71 год 17 хв. Тоді транспортний засіб звільниться в пункті прямий вивантаження 13.04 о 10 год 17 хв.
Питома прибуток визначається за формулою:
, (2.1)
де -Технічна швидкість
  - Пробіг автомобіля з вантажем за час роботи на маршруті, км;
- Коефіцієнт використання пробігу автомобіля;
-Питома виручка за одиницю пробігу;
q-вантажопідйомність транспортного засобу, яким виконується перевезення
-Нормативний час на завантаження і розвантаження автомобільного транспортного засобу;
-Очікувана тривалість простоїв при контролі та документальному оформленні перевезень (на митницях та ін);
-Передбачувана тривалість очікування попутної завантаження
Визначимо питому прибуток від роботи автотранспортного підприємства на маршруті за умови виконання першої з пред'явлених до перевезення зворотному напрямку їздки. Це їздку Москва-Молодечно. Вантаж готовий до відправки 13.04 о 9:00, але в цей час автомобіль буде знаходитися в дорозі до Самари, тобто на дане завантаження автотранспортний засіб не встигає. Для даного прикладу безліч таких завантажень наведено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 - Безліч зворотних завантажень, на які встигає транспортний засіб
Пункт навантаження
Пункт вивантаження
Дата і час подачі вантажу під навантаження
Маса висунутого до перевезення вантажу, т
Відстань перевезення, км
Ставка фрахту, тис. руб.
Час очікування, год: хв
Самара
Мінськ
13.04.2007 12:00
19
1772
2045
1,72
Самара
Мінськ
14.04.2007 10:00
19
1772
1384
23,72
Н. Новгород
Мінськ
15.04.2007 10:00
19
1158
3701
16,85
Н. Новгород
Мінськ
16.04.2007 10:00
18
1158
1440
40,85
Твер
Мозир
16.04.2007 10:00
20
845
1860
16,22
Чудово
Мінськ
16.04.2007 11:00
20
845
1520
3,3
Вологда
Мінськ
16.04.2007 12:00
19
1178
2000
18,12
Самара
Мінськ
17.04.2007 12:00
19
1772
2005
97,72
Москва
Гродно
17.04.2007 15:00
16
987
2030
53,22
Санкт-Петербург
Мінськ
15.04.2007 10:00
18
785
2045
20,43
Москва
Мінськ
17.04.2007 10:00
20
716
1950
48,22
Н. Новгород
Мінськ
16.04.2007 10:00
20
1158
1830
64,85
Визначимо значення питомої прибутку при роботі на маршруті зі зворотним їздку Самара-Мінськ, при якій вантаж готовий до відправки 13.04.2007 о 12 год Знайдемо параметри, що входять у вираз питомої прибутку:
- Технічна швидкість дорівнює 60 км / год;
- Довжина їздки з вантажем 1568 +1772 = 3340 км;
- Коефіцієнт використання пробігу на маршруті (1568 +1772) / (333 +1568 +0 +1772 +301) = 0,84;
- Питома фрахт при перевезенні вантажу в прямому напрямку 3500000/1568 = 2232,1 грн. / км, а при перевезенні у зворотному напрямку - 2045000/1772 = 1154,1 грн. / км. Тоді середнє значення питомої фрахту (2232,1 ∙ +1568 +1154,1 ∙ 1772) / (1568 +1772) = 1660 руб. / км;
- Змінна складова собівартості на 1 км пробігу для тягача Volvo FH 12 з напівпричепом вантажопідйомністю 20 т з роботи № 1 складає 1245,6 грн. / км;
- Постійна складова собівартості на 1 год роботи для тягача Volvo FH 12 з напівпричепом вантажопідйомністю 20 т з роботи № 1 складає 14470 руб. / Год;
- Вантажопідйомність транспортного засобу, яким виконується перевезення, дорівнює 20 т;
- Час на завантаження-вивантаження вантажу приймемо рівним 24 год, а час на митне оформлення рівним 10 ч.
Підставляючи отримані числові значення у вираз питомого прибутку, отримаємо:
руб. / (ч ∙ т)
Отримане негативне значення питомої прибутку говорить про збитковість роботи на даному маршруті. Результати розрахунків для інших можливих варіантів зворотного завантаження наведені в таблиці 2.2.
Висновок. З розрахунків видно, що за умовою максимуму питомого прибутку доцільно виконувати зворотну їздку Н. Новгород-Мінськ. Маршрут роботи автотранспортного засобу наступний: Гомель-Вітебськ-Самара-М. Новгород-Мінськ-Вітебськ-Гомель. Питома прибуток при цьому дорівнює 214,59 руб. / (Ч ∙ т).
Таблиця 2.2 - Визначення питомого прибутку за варіантами маршрутів роботи автотранспортного засобу
Пряма їздку
Зворотній їздку
Дата і час подачі вантажу під навантаження
Маса висунутого до пере - візку вантажу, т
Сумарний навантажений пробіг, км
Коефіцієнт використання пробігу
Ставка фрахту, тис. руб.
Час очікування, год
П уд, руб. / (Ч ∙ т)
Вітебськ-Самара
Самара-Мінськ
13.04.2007 12:00
19
3340
0,84
1660
1,72
-392,703
Самара-Мінськ
14.04.2007 10:00
19
3340
0,84
1462,3
23,72
-717,676
Н. Новгород-Мінськ
15.04.2007 10:00
19
2726
0,67
2641,6
16,85
211,1452
Н. Новгород-Мінськ
16.04.2007 10:00
18
2726
0,67
1812,2
40,85
-738,51
Твер-Мозир
16.04.2007 10:00
20
2413
0,58
2221,3
16,22
-612,75
Чудово-Мінськ
16.04.2007 11:00
20
2413
0,53
2080
3,3
-969,484
Вологда-Мінськ
16.04.2007 12:00
19
2746
0,6
2002,9
18,12
-764,42
Самара-Мінськ
17.04.2007 12:00
19
3340
0,84
1648,2
97,72
-563,05
Москва-Гродно
17.04.2007 15:00
16
2555
0,56
2164,4
53,22
-741,156

3. Обгрунтування максимально допустимих термінів очікування зворотного завантаження

Вихідні дані:
- Пряма їздку автотранспортного засобу: Гомель-Вітебськ-Самара;
- Напрям очікуваної зворотного завантаження Нижній Новгород-Мінськ;
- При поверненні автотранспортного засобу з Санкт-Петербурга як в завантаженому, так і в порожньому стані автомобіль знову буде забезпечений їздку Вітебськ-Самара.
У разі якщо автотранспортний засіб дочекається зворотного завантаження, то маршрут роботи буде наступний: Гомель-Вітебськ-Самара-Нижній Новгород-Мінськ-Вітебськ-Самара. У разі повернення автотранспортного засобу в порожньому стані маршрут роботи буде наступним: Гомель-Вітебськ-Самара - Вітебськ-Самара.
Визначимо питому прибуток автотранспортного підприємства при поверненні транспортного засобу в порожньому стані. Для визначення питомої прибутку використані наступні дані:
- Технічна швидкість дорівнює 60 км / год;
- Довжина їздки з вантажем 1568 +1568 = 3136 км;
- Коефіцієнт використання пробігу на маршруті 3136 / (333 +1568 +
1568 +1568) = 0,62;
- Питома фрахт при перевезенні вантажу 3500000/1568 = 2232,14 грн. / км;
- Змінна складова собівартості на 1 км пробігу для тягача Volvo FH 12 з напівпричепом вантажопідйомністю 20 т з роботи № 1 складає 1224,7 грн. / км;
- Постійна складова собівартості на 1 год роботи для тягача Volvo FH 12 з напівпричепом вантажопідйомністю 20 т з роботи № 1 складає 14470 руб. / Год;
- Вантажопідйомність транспортного засобу, яким виконується перевезення, дорівнює 20 т;
- Час на завантаження-вивантаження вантажу з урахуванням того, що виконується дві поїздки з вантажем, приймемо рівним 24 год, а час на митне оформлення з урахуванням того, що кордон перетинається 3 рази, рівним 15 год:
руб. / (ч ∙ т).
Умова очікування вантажу запишемо наступним чином:
(3.1)
Визначимо максимально допустимий час очікування зворотного завантаження Нижній Новгород-Мінськ. Вихідні дані для розрахунків:
- Маршрут роботи Гомель-Вітебськ-Самара-Нижній Новгород-Мінськ-Вітебськ-Самара;
- Технічна швидкість дорівнює 60 км / год;
- Довжина їздки з вантажем 1568 +1158 +1568 = 4294 км:
- Коефіцієнт використання пробігу на маршруті 4294 / (333 +1568 +679 +1158 +280 +1568) = 0,77;
- Питома фрахт при перевезенні вантажу в напрямку Вітебськ-Самара 3500000/1568 = 2232,1 грн. / км; питома фрахт при перевезенні вантажу в напрямку Нижній Новгород-Мінськ 3701000/1158 = 3196,1 грн. / км; середній питомий фрахт ( 2232,1 ∙ +1568 +3196,1 ∙ 1158 +2232,1 ∙ 1568) / (1568 +1158 + +1568) = 2492,1 грн. / км;
- Змінна складова собівартості на 1 км пробігу для тягача Volvo FH 12с напівпричепом вантажопідйомністю 20 т з роботи № 1 складає 1245,6 грн. / км;
- Постійна складова собівартості на 1 год роботи для тягача Volvo FH 12 з напівпричепом вантажопідйомністю 20 т з роботи № 1 складає 14470 руб. / Год;
- Вантажопідйомність транспортного засобу, яким виконується перевезення, дорівнює 20 т;
- Час на завантаження-вивантаження вантажу з урахуванням того, що виконується три завантажених їздки, приймемо рівним 24 ∙ 1,5 = 36 год, а час на митне оформлення - 10 ∙ 1,5 = 15 год
Підставимо вихідні дані в нерівність (3.1):

Висловимо звідси час очікування зворотного завантаження;

Побудуємо графік функції П уд = f (Т ож) для випадку, коли транспортний засіб дочекається зворотного завантаження, яка після спрощень набуде вигляду
(3.2)
Побудуємо графік вийшла функції (рисунок 3.1). З графіка видно, що при скільки завгодно великих Т очікуван питома прибуток прагнути до якогось числа. З виразу (3.2), спрямувавши Т очікуван у нескінченність, можна помітити, що П уд буде прагнути до -14470 / 2 = -723,5 руб. / (Т ∙ ч). Іншими словами, при скільки завгодно великому часу простою в очікуванні зворотного завантаження значення питомої прибутку для розглянутого прикладу не зменшиться нижче -723,5 руб. / (Т ∙ ч).

Т ож, год
П (уд) = f (Т ож), \ S
руб. / (т.ч)
Малюнок 3.1 - Графік залежності питомої прибутку від часу очікування зворотного завантаження
При розгляді варіанту, коли транспортний засіб повертається у порожньому стані, було отримано, що питома прибуток дорівнює -394,36 руб. / (Т-ч). Тому виходить, що вигідніше як завгодно довго чекати зворотне завантаження, ніж повертатися в порожньому стані. Однак якщо згадати фізичну сутність питомого прибутку, то можна помітити, що її числове значення - це прибуток, який принесе транспортний засіб при роботі на маршруті на одиницю його вантажопідйомності в одиницю часу. Так як організація роботи автотранспортного засобу на маршруті без зворотного завантаження займає певне, кінцеве кількість одиниць часу, то можна визначити сумарний прибуток, яку принесе автомобіль. Для цього необхідно визначити час, що витрачається на роботу на даному маршруті, а загальний пробіг розділити на середньогодинної пробіг, тобто 5037/22 = 228,95 ч. Тоді прибуток від роботи на даному маршруті буде дорівнює добутку питомого прибутку на вантажопідйомність транспортного засобу і на час, що витрачається на роботу на даному маршруті: -394,36 ∙ 20 ∙ 228,95 = -1, 81 млн. руб.
Якщо розглядати варіант з очікуванням зворотного завантаження, то можна визначити кількість годин очікування, при якому сумарний прибуток від даного варіанту організації роботи автотранспортного засобу буде дорівнює прибутку, отриманої при першому варіанті. Відповідне цього рівності значення часу очікування і буде критичним. Тоді необхідно помножити питомий прибуток, яку принесе транспортний засіб, якщо дочекається вантаж у зворотному напрямку, на вантажопідйомність та на кількість годин очікування з урахуванням часу на рух і прирівняти до сумарного прибутку при поверненні у порожньому стані. У формалізованому вигляді можна записати так:

Підставивши в це рівняння вираз (3.2), можна отримати:
;
Рішення отриманого квадратного рівняння дасть два кореня: Т ож1 = 234,51 г.; Т ож2 = -202,77 ч. З огляду на, що час має бути числом не негативним, можна сказати, що Т очікуван = 234,51 ч. Інакше кажучи , за існуючих умов, коли в разі повернення транспортного засобу в порожньому або завантаженому стані автомобіль чекає тільки одна завантаження, вантаж вигідно чекати не більше 234,51 години. Якщо перспективні плани роботи автомобільного транспортного засобу зміняться, то розрахунки з визначення максимально допустимого часу очікування зворотного завантаження необхідно провести ще раз для нових умов роботи.
Зробимо перевірку отриманих даних. Підставимо значення максимально допустимого часу очікування зворотного завантаження у вираз (3.2):
руб. / (ч ∙ т).
Іншими словами, якщо автотранспортний засіб буде чекати зворотне завантаження 234,51 ч., питома прибуток від роботи на маршруті буде складати -195,26 руб. / (Ч ∙ т). Тоді сумарний прибуток від роботи на даному маршруті -195,26 ∙ (234,5 +5586 / 22) ∙ 20 = -1900000 руб.
Отже, при поверненні в порожньому стані і в разі очікування зворотного завантаження максимально допустиму кількість годин значення прибутку будуть однаковими. Якщо кількість годин очікування буде менше максимально допустимого значення, то прибуток при поверненні у порожньому стані буде менше того прибутку, який принесе транспортний засіб, дочекавшись зворотного завантаження.
Розрахуємо економічний ефект варіанту, коли транспортний засіб чекає зворотне завантаження половину максимально допустимого часу очікування в порівнянні з варіантом повернення у порожньому стані. Як вже було визначено, сумарні збитки при поверненні у порожньому стані складуть близько 1,9 млн руб. Визначимо прибуток у разі, коли час очікування зворотного завантаження 0,5 ∙ 234,5 = 117,25 ч. Підставивши даний час у вираз (3. 1), можна знайти значення питомої прибутку руб. / (ч ∙ т).
Сумарний дохід від роботи на получившемся маршруті 53 ∙ (117,25 +5586 / 22) ∙ 20 = 393 428.
Загальний економічний ефект варіанту з часом очікування зворотного завантаження в порівнянні з варіантом з порожнім пробігом 1900000 +393428 = 293428 руб.
Висновок. При виконанні роботи було встановлено, що в разі повернення автотранспортного засобу в порожньому стані сумарні збитки будуть рівні 1,9 млн. руб., Максимальний термін очікування зворотного завантаження дорівнює 234,5 ч. Економічний ефект варіанту, при якому зворотний завантаження очікується половину часу від максимально допустимого, в порівнянні з варіантом, при якому транспортний засіб повертається у порожньому стані, буде дорівнює 2,29 млн. руб.

Висновок

В результаті виконання контрольної роботи ми визначили що, змінна складова собівартості збільшується зі збільшенням вантажопідйомності транспортного засобу і зменшується зі збільшенням коефіцієнтів використання вантажопідйомності і пробігу, а постійна складова собівартості збільшується зі збільшенням вантажопідйомності транспортного засобу.
При виборі раціонального маршруту нами визначено що доцільно виконувати зворотну їздку Н. Новгород-Мінськ. Маршрут роботи автотранспортного засобу наступний: Гомель-Вітебськ-Самара-М. Новгород-Мінськ-Вітебськ-Гомель. Питома прибуток при цьому дорівнює 214,59 руб. / (Ч ∙ т).
При виконанні третього роботи було встановлено, що в разі повернення автотранспортного засобу в порожньому стані сумарні збитки будуть рівні 1,9 млн. руб., Максимальний термін очікування зворотного завантаження дорівнює 234,5 ч. Економічний ефект варіанту, при якому зворотний завантаження очікується половину часу від максимально допустимого, в порівнянні з варіантом, при якому транспортний засіб повертається у порожньому стані, буде дорівнює 2,29 млн. руб.
Заповнена товарно-транспортна документація при міжнародних автомобільних перевезеннях.


Література

1 Аземша С.А. Міжнародні перевезення вантажів: Навчальний метод. посібник. - Львів: БелГУТ, 2007. - 69 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
176.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Міжнародні перевезення 2 Класифікація вантажів
Договір перевезення вантажів
Договір перевезення вантажів 2
Договір перевезення вантажів 3
Організація міжнародного перевезення вантажів
Показники перевезення вантажів та пасажирів
Розрахунок програми з перевезення вантажів
Договір повітряного перевезення вантажів
Організація компанії з перевезення вантажів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru