Мистецтво арабських народів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Реферат
по темі:
"Мистецтво арабських народів"
Написала: Жеребцова Л.В.
Вологда
ЗМІСТ
"1-3" 1. МИСТЕЦТВО АРАБСЬКИХ НАРОДІВ ............................................... .................................................. ............................ GOTOBUTTON _Toc389509973 _Toc389509973 2
2. МИСТЕЦТВО СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЄГИПТУ ............................................... .................................................. ........... GOTOBUTTON _Toc389509974 _Toc389509974 11
2.1. АРХІТЕКТУРА ................................................. .................................................. .................................................. ................ GOTOBUTTON _Toc389509975 _Toc389509975 12
2.2. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ................................................ .................................................. ............................ GOTOBUTTON _Toc389509976 _Toc389509976 14
3. ПІСЛЯМОВА ................................................. .................................................. .................................................. ............... GOTOBUTTON _Toc389509977 _Toc389509977 21
4. ЛІТЕРАТУРА ................................................. .................................................. .................................................. .................... GOTOBUTTON _Toc389509978 _Toc389509978 22


1. МИСТЕЦТВО АРАБСЬКИХ НАРОДІВ

Народам Арабського Сходу належить важливе місце в історії культури людства. Не випадково середньовічні географи називали Арабський Схід грудьми світу: тут протягом багатьох століть билося серце світової цивілізації. Арабська середньовічна культура розвивалася в Аравії, Іраку, Сирії, Палестині, Єгипті і Північній Африці, а також на території Південної Іспанії у період існування там Кордовського халіфату й арабських князівств. Середньовічна арабська культура у свій час була великим кроком вперед у прогресивному розвитку людства. Велика заслуга народів Арабського Сходу полягала й у тому, що вони зберегли (особливо в області науки) і передали наступним поколінням багато коштовних досягнень античності.
В історичній науці вірне уявлення про арабську культуру було вироблено не відразу. У минулому столітті, та й зараз ще, серед багатьох учених поширена помилкова думка, згідно з яким у всіх країнах, що входили в VII-IX століттях в арабський халіфат і сприйняли іслам, існувала єдина "арабська" культура. Таке розуміння арабської культури, некритично наступне середньовічної мусульманської традиції, веде до заперечення самостійності розвитку культури іранців, азербайджанців, узбеків, таджиків і багатьох інших народів в епоху середньовіччя. Насправді в країнах з неарабським населенням, що входили в халіфат, розвивалися, спираючись на давні традиції, місцеві культури, які, як і культура арабів, стали коштовним внеском у розвиток середньовічної цивілізації. Звичайно, між народами Ближнього і Середнього Сходу в умовах середньовіччя існувало складне і важливе для їхньої культури взаємодія, що породжувала риси спільності.
Культура народів, що населяли Аравійський півострів, відома з глибокої давнини. Античні географи називали південну, землеробську Аравію "щасливим". Тут із середини першого тисячоліття до н.е. існували багаті держави: Мінейська, а пізніше Сабейське. У першому тисячолітті до н.е. в північно-західній частині півострова (так званої "кам'янистої Аравії") виникла держава набатеїв. Процвітання цих царств визначалося вигідним економічним становищем на світових шляхах сполучення та великої посередницькою торгівлею з Єгиптом, Передньою Азією й Індією.
Архітектура і мистецтво древніх південно-арабських держав, вивчені ще далеко не досить, по своєму типу входять у коло культур рабовласницьких суспільств Передньої Азії. Збереглися залишки могутніх фортечних споруд, гребель і цистерн, а також твори скульптури і прикладного мистецтва. На кам'яних стелах, покритих письменами, зустрічаються зображення людей, тварин і орнаменти.
Основну масу населення Аравії з древніх часів складали кочівники, що займалися скотарством у степах і напівпустелях півострова. Глибокий і складний процес класового розшарування усередині арабського суспільства і політична обстановка, пов'язана з боротьбою між Іраном і Візантією, створили умови для виникнення середньовічного арабської держави. Політичне об'єднання арабів на початку VII століття відбувалося під егідою нової, що стала незабаром світової релігії - ісламу. Первісним місцем перебування засновника ісламу й глави арабської держави - пророка Мухаммеда і його спадкоємців - халіфів (звідси назва держави - халіфат) були аравійські міста Медина, а потім Мекка.
У VII столітті араби завоювали Палестину, Сирію, Месопотамію, Єгипет і Іран. У 661 році Муавія - арабський намісник у Сирії - захопив владу і поклав початок династії Омейядів. Столицею Омейядів став Дамаск. Наприкінці VII і початку VIII століття до халіфату була приєднана гігантська територія, що включала Піренейський півострів і всю Північну Африку на заході, Закавказзі і Середній Азії до кордонів Індії - на сході.
Арабський халіфат став великою ранньофеодальною державою, хоча в деяких її областях довгий час зберігалися рабовласництво і навіть первіснообщинні відносини. Арабська знати жорстоко експлуатувала селян і ремісників завойованих країн. Переможні військові походи й успіхи нової релігії не могли приховати ріст класових протиріч. Боротьба широких народних мас із феодальним гнітом виливалася в могутні повстання і часто йшла під гаслом звільнення від іноземного ярма. Вже в IX-Х століттях соціальні потрясіння, власне кажучи, викликали розпад халіфату на окремі держави.
Разом з тим пробуджені визвольною і класовою боротьбою творчі сили народів, що входили в арабський халіфат, привели до високого підйому середньовічної культури Ближнього і Середнього Сходу; її розквіт продовжувався і тоді, коли халіфату як єдиного цілого фактично вже не існувало.
У арабський халіфат увійшли країни, що стояли на різному рівні суспільного розвитку, що володіли різними культурними й художніми традиціями. Однак подібність форм розвитку феодалізму на Ближньому й Середньому Сході породило риси спільності в ідеології й в інших надбудовних явищах. Ці глибокі соціально-економічні причини, а не поширення релігії - ісламу - лежать в основі єдності, яке має місце і в середньовічній культурі арабських країн.
Важливу роль у розвитку арабської культури грала її взаємодія з високою середньовічною культурою Ірану, Середньої Азії та Закавказзя. Арабська мова була не тільки мовою священної книги мусульман - Корану, але їм, як латинню в Західній Європі, користувалися багато вчених, письменники й поети у всіх частинах багатомовного халіфату. Яскраві приклади творчої взаємодії зберегла історія літератури народів Сходу. Художня творчість багатьох народів втілилося й у знаменитій поемі "Лейла і Маджнун". Романтичний образ умираючого від любові Маджнуна і його коханої Лейли-Ромео і Джульєтти Сходу, - народившись ще на зорі феодалізму в арабському середовищі, надихнув на створення чудових добутків кращих поетів середньовічного Азербайджану, Ірану і Середньої Азії.
Важливі, однак, не тільки взаємодія і відома спільність, але і високий для того часу рівень культури народів Близького і Середнього Сходу. У IX-XIII століттях арабські, а також іранські, азербайджанські і середньоазіатські міста були найбільшими центрами освіти, славилися своїми бібліотеками, школами, університетами та іншими освітніми установами. Характерні популярні вислови того часу: "Найбільша прикраса людини - знання" або "Чорнило вченого настільки ж гідні поваги, як кров мученика". Не дивно тому, що сірійський письменник XII століття Усама Ібн Мункиз, автор "Книги повчання", оцінював успіхи сучасних франків, з якими йому довелося зіштовхуватися не тільки на військовому поприщі, але і в мирному житті, з позицій людини незмірно більшої культури.
Певний вплив на розвиток середньовічного мистецтва арабів, як і інших народів, які сповідували іслам, зробила релігія. Поширення ісламу знаменувало відмовлення від старих, дофеодальних релігій, твердження монотеїзму - віри в єдиного бога. Мусульманське представлення про світ як про створене богом єдине ціле мало важливе значення для формування характерної у середньовічну епоху естетичної ідеї про деяку, хоча і абстрактній гармонії всесвіту. Разом з тим іслам, як і всі середньовічні релігії, ідеологічно виправдовував і закріплював феодальну експлуатацію. Догми Корана затемнювали свідомість людини, перешкоджали його розвитку. Однак погляди на світ людей середньовічного Сходу, у тому числі їхні художні погляди, не можна зводити до релігійних уявлень. У світогляді людини середньовіччя суперечливо сполучалися ідеалістичні і матеріалістичні тенденції, схоластика й прагнення до пізнання реальної дійсності. Один з найвидатніших учених і філософів середньовічного Сходу, Абу Алі ібн Сіна (Авіценна), визнавав божественне походження всесвіту і разом з тим стверджував, що науково-філософське знання існує незалежно від релігійної віри. Ібн Сіна, Ібн Рушд (Аверроес), Фірдоусі, Навої і багато інших видатних мислителів середньовічного Сходу, у чиїх працях і поетичних творах особливо яскраво проявилися прогресивні риси епохи, затверджували силу людської волі й розуму, цінність і багатство реального світу, хоча, як правило , не виступали відкрито з атеїстичних позицій.
Коли мова йде про вплив ісламу на образотворче мистецтво, звичайно вказують на заборону зображувати живі істоти під страхом релігійної кари. Безсумнівно, що з самого виникнення вчення ісламу містило іконоборчу тенденцію, пов'язану з подоланням багатобожжя. У Корані кумири (швидше за все, скульптурні зображення древніх племінних богів) названі "маною сатани". Релігійна традиція рішуче відкидала можливість зображення божества. У мечетях і інших культових будинках не дозволялося поміщати також зображення людей. Коран і інші богословські книги прикрашалися тільки орнаментом. Однак спочатку в ісламі не було заборони зображувати живі істоти, сформульованого в якості релігійного закону. Тільки пізніше, ймовірно в IX-Х століттях, іконоборча тенденція ісламу була використана для заборони визначеної категорії зображень під страхом покарання в загробному світі. "Нещастя тому, - читаємо ми в коментарях до Корана, - хто буде зображувати живу істоту! У день останнього суду обличчя, яких художник представив, зійдуть з картини і прийдуть до нього з вимогою дати їм душу. Тоді ця людина, що не може дати своїм створенням душі, буде спалений у вічному полум'ї ";" Бережіться зображати панове плі людини, а пишіть тільки дерева, квіти і неживі предмети ".
Історія показала, що ці обмеження, що наклали відбиток на розвиток окремих видів мистецтва, мали значення не у всіх мусульманських країнах і строго виконувалися лише в періоди особливого посилення ідеологічної реакції.
Однак пояснення основних особливостей середньовічного мистецтва арабських народів треба шукати не в релігії, яка впливала, але не визначала його розвиток. Зміст художньої творчості народів Арабського Сходу, його шляхи та особливості були визначені темп новими ідейно-естетичними завданнями, які висунув поступальний хід розвитку суспільства, що вступило в епоху феодалізму.
Специфіка середньовічного мистецтва країн Арабського, як і всього Близького і Середнього Сходу дуже складна. Воно відображало живий зміст дійсності, але, як і вся культура середньовіччя, глибоко перейнята релігійно-містичним світоглядом, робило це в умовній, часто символічній формі, виробивши для художніх творів свій особливий образну мову.
Новаторство арабської середньовічної літератури і разом з тим її життєву основу характеризує звернення до духовного світу людини, створення моральних ідеалів, що мали загальнолюдське значення.
Великий образною силою перейняте й образотворче мистецтво Арабського Сходу. Однак як література користувалася переважно умовною формою для втілення своїх образів, так і в образотворчому мистецтві життєвий зміст виражалося особливою мовою декоративного мистецтва.
Умовність "мови" середньовічного образотворчого мистецтва в більшості народів була пов'язана з принципом декоративності, властивим не тільки зовнішнім формам, але і самій структурі, образному ладу художнього твору. Багатство декоративної фантазії і майстерне її перетворення в прикладному мистецтві, мініатюрі й архітектурі складають невід'ємну й коштовну якість чудових творів художників тієї епохи.
У мистецтві Арабського Сходу декоративність здобувала особливо яскраві і своєрідні риси, ставши основою образного ладу живопису і породивши найбагатше мистецтво візерунка, що володіє складним орнаментальним ритмом і часто підвищеною колористичною звучністю. У тісних рамках середньовічного світогляду художники Арабського Сходу знайшли свій шлях втілення багатства оточувала їх життя. Ритмом візерунка, його "килимовий", тонкої пластичністю орнаментальних форм, неповторною гармонією яскравих і чистих фарб вони виражали великий естетичний зміст.
Образ людини не був виключений з поля уваги художників, хоча звертання до нього було обмежено, особливо в період посилення релігійних заборон. Зображення людей заповнюють ілюстрації в рукописах і часто зустрічаються у візерунках на предметах прикладного мистецтва; відомі також пам'ятники монументального живопису з багатофігурними сценами і скульптурні образотворчі рельєфи. Однак і в таких творах людський образ підлеглий загальному декоративному рішенню. Навіть наділяючи багатьма життєвими рисами фігури людей, художники Арабського Сходу трактували їх поверхнево, умовно. У прикладному мистецтві фігурки людей найчастіше включені в орнамент, вони втрачають значення самостійного зображення, стаючи невід'ємною частиною візерунка.
Орнамент - "музика для очей" - грає дуже важливу роль у середньовічному мистецтві народів Арабського Сходу. Він певною мірою компенсує образотворчу обмеженість деяких видів мистецтва і є одним із важливих засобів вираження художнього змісту. Висхідна у своїй основі до класичних античних мотивів арабеска, що набула поширення в країнах середньовічного Сходу, стала новим типом орнаментальної композиції, що дозволила художникові заповнювати складним, плетеним, подібно мереживо, візерунком площини будь-якого обриси. Спочатку в арабесці переважали рослинні мотиви. Пізніше одержав поширення гіріх - лінійно-геометричний орнамент, побудований на складному сполученні багатокутників і багатопроменевих зірок. У розробці арабески, що застосовувалася для прикраси як великих архітектурних площин, так і різних побутових предметів, майстра Арабського Сходу досягли дивної віртуозності, створивши незліченну безліч композицій, у яких завжди сполучаються два початки: логічно-суворе математична побудова візерунка і велика одухотворяющая сила художньої фантазії.
До особливостей арабського середньовічного мистецтва відноситься також широке поширення епіграфічного орнаменту - тексту написів, органічно включених у декоративний візерунок. Відзначимо попутно, що релігія 113 усіх мистецтв особливо заохочувала каліграфію: переписати текст із Корана вважалося для мусульманина праведною справою.
Своєрідний декоративно-орнаментальний лад художньої творчості по-різному виражався в окремих видах мистецтва. Загальні для багатьох народів Ближнього і Середнього Сходу особливості архітектури були пов'язані з природно-кліматичними умовами країн і можливостями будівельної техніки. В архітектурі жител здавна були вироблені прийоми планування будинків із внутрішніми дворами та з захищеними від спеки терасами. Будівельна техніка породила особливі конструкції з глини, цегли й каменю. Зодчі того часу створили різноманітні форми арок - підковоподібних і особливо стрілчастих, винайшли свої системи склепінних перекриттів. Виняткової майстерності і художньої виразності досягли вони в кладці великих куполів, що спираються на тромпи (конструктивну систему, що виникла ще в дофеодальний період).
Середньовічні архітектори Арабського Сходу створили нові типи монументальних культових і світських будівель: вміщали тисячі молільників мечеті; мінарети - вежі, з яких закликали віруючих на молитву; медресе - будівлі мусульманських духовних училищ; караван-сараї і криті ринки, що відповідали розмаху торгової діяльності міст; палаци правителів, укріплені цитаделі, фортечні стіни з воротами та баштами.
Арабські зодчі, автори багатьох шедеврів середньовічного мистецтва, велику увагу приділяли декоративним можливостям архітектури. Тому однією з характерних рис синтезу мистецтв у монументальному зодчестві є важлива роль декоративних форм і особливе значення орнаменту, який то монохромним мереживом, то барвистим килимом покриває стіни і склепіння будинків.
Широке застосування в архітектурі Арабського Сходу одержали сталактити (мукарни) - декоративне заповнення зводів, ніш і карнизів у виді призматичних фігурок з ниткоподібної вирізом, розташованих виступаючими один над іншим рядами. Виникли сталактити з конструктивного прийому - особливої ​​кладки цегли для створення в кутах приміщень переходу від квадрату стін до кола купола.
Винятково важлива роль у художній культурі країн Арабського Сходу належала прикладному мистецтву. Економічною базою для цього служив інтенсивний розвиток ремесла. У художніх ремеслах знайшли яскраве вираження місцеві древні традиції мистецтва, тісно пов'язаного з народним побутом. Арабам - майстрам прикладного мистецтва - було властиво високе естетичне "почуття речі", що дозволяло, не порушуючи практичних функцій предмета, надавати йому красиву форму і вміло розташовувати на його поверхні візерунок. У прикладному декоративному мистецтві Арабського Сходу особливо яскраво проявилося значення культури орнаменту, розкрилися його величезні художні можливості. Орнамент привносить естетичний зміст у вчинені щодо виконання східні тканини, килими, розписну кераміку, вироби з бронзи і скла. Творам прикладного мистецтва Арабського Сходу властива ще одна важлива якість: вони звичайно складають дуже цілісний і виразний декоративний ансамбль з архітектурним інтер'єром.
Основним видом живопису, що отримали розвиток на Ближньому й Середньому Сході в епоху середньовіччя, було ілюстрування світських по змісту рукописів. Арабські майстри широко користувалися цією можливістю, створивши поряд із багатими орнаментальними прикрасами рукописів чудові серії барвистих мініатюр, що дають поетично-образну розповідь про долі героїв літературного твору.
У XVI столітті більшість країн Арабського Сходу було захоплено Османською Туреччиною, панування якої пізніше змінилося гнітом західноєвропейських колонізаторів, що гальмували розвиток національної культури і мистецтва. Однак і в пору занепаду, коли іноземні загарбники насаджували в архітектурі й образотворчому мистецтві форми, далекі народам Арабського Сходу, не вмирало справді національне художня творчість. Воно жило в творах арабських селян і ремісників, які, незважаючи на бідність і тяжкі умови життя, прагнули у візерунках на одягах і предметах народного начиння втілити свої представлення про прекрасне.
Розглянемо більш детально культуру арабських країн на прикладі мистецтва середньовічного Єгипту.

2. МИСТЕЦТВО СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЄГИПТУ

Історія середньовічного мистецтва Єгипту починається коптським періодом. Мистецтво коптів - єгиптян, які сповідують християнство, - розвивалося в IV-VII століттях н.е., у період, коли Єгипет входив до складу Візантійської імперії. Від цього часу збереглися васильки в Білому й Червоному монастирях на краю Лівійської пустелі і численні купольні гробниці. З розвитком архітектури був зв'язаний розквіт скульптурного візерунка і настінних розписів, виконаних на релігійні сюжети. Великою своєрідністю відрізнялися твори прикладного мистецтва: різьблення по кістці і дереву й особливо тканини.
У мистецтві коптів знайшло вираження загальне для всіх областей Візантії прагнення підкорити пізні античні художні традиції вимогам нової середньовічної релігійної ідеології. З іншого боку, у ньому виявилися сильні і чисто місцеві риси, що йшли своїми коренями в давньоєгипетську культуру. Боротьба цих тенденцій визначила своєрідність коптського мистецтва, що виробили свою специфічну художню мову і підготував грунт для високого підйому і розквіту мистецтва Єгипту в епоху зрілого середньовіччя.
У середині VII століття Єгипет увійшов до складу арабського халіфату, але вже в IX столітті він фактично був самостійною феодальною державою. Із середини Х століття, ставши центром могутньої держави Фатимідів, Єгипет почав грати особливу роль у середньовічній історії Близького Сходу. У XI-XII століттях він вів велику торгівлю з Візантією та Західною Європою; у руках єгиптян виявилася також транзитна торгівля Середземномор'я з країнами Індійського океану. Пізніше, в XIII столітті, після руйнування Багдада монголами, головне місто Єгипту - Каїр - претендувало на роль загальної мусульманської столиці. Однак ще важливіше було те, що Каїр став осередком культури, одним з найбільших центрів розвитку науки і мистецтва арабського світу. Поряд із точними науками в Каїрі процвітало вивчення історії; у XIV столітті з Тунісу в Єгипет переїхав Ібн Халдун, якого називають першим у світі соціологом; у Каїрі писали свої праці і великого історика середньовіччя Ахмед Макрізі. Середньовічний Єгипет дав світу чудові літературні твори: цикл арабських лицарських романів і остаточну редакцію народних казок "Тисяча і одна ніч".

2.1. АРХІТЕКТУРА

Кращі пам'ятники середньовічної архітектури Єгипту збереглися в Каїрі. Місто прожило велику історію. У 641 році арабський полководець Амр Ібн Аль-Ас заснував Фустат, руїни якого знаходяться на південній окраїні сучасного Каїра. Згідно легенди, першою на місці Фустату була споруджена мечеть. Невелика будівля уже в 673 році була розширена збільшенням колонади й двору. Незважаючи на пізніші переробки й ремонти, мечеть Амра заслужено вважається однієї із самих старих арабських колонних мечетей, що зберегли велич і простоту, властиві ранньоарабській монументальної архітектури. У великому залі мечеті більш ста мармурових колон, увінчаних різьбленими коринфськими капітелями, що підтримують високі напівкруглі арки. Красива перспектива йдуть вдалину колон і арок змушує відчути грандіозність просторості зали.
Надзвичайно яскраво втілена велич раннього арабського зодчества в архітектурі чудово зберегла свій первісний вигляд велика мечеть Ібн Тулуна, побудована в 876-879 роках у резиденції цього першого серед незалежних від Багдадського халіфату правителя середньовічного Єгипту. Величезний квадратний двір площею майже в гектар (92х92м), оточений стрілчастої аркатурою, що має на відміну від мечеті Амра, як опори не круглі колони, а прямокутні стовпи-пілони з тричетвертними колонками на кутах. Широкі проходи між стовпами поєднують зал перед міхрабом і обходи із трьох інших сторін двору в єдине просторове ціле. У мечеті легко розміщуються тисячі мусульман, що моляться. У ритмі стовпів і арок, що охоплюють двір по периметру, виражена сувора тектоніка архітектури мечеті, який підлеглі і декоративні мотиви.
Архівольти великих і малих арок, капітелі колонок і карнизи прикрашені різьбленим по стукоту стилізованим рослинним візерунком. Софіти великих арок мають більш складні орнаментальні композиції Декоративні деталі, прикрашаючи і гармонійно виділяючи основні площини й лінії будівлі, своїм розташуванням підкреслюють тектоніку цілого. Таким чином, візерунок і архітектурні елементи, з яких складається вигляд будівлі, перейняті єдиним орнаментальним ритмом. Цікаво відзначити, що стрілчастий профіль великих і малих арок мечеті як би повторюється в загострених вигинах стебла, утворить основу безперервного орнаменту, що йде по абрисі арок і по пілонів.
Зовні мечеть Ібн кожуха має характерні для ранньосередньовічних монументальних споруд Близького Сходу риси суворої фортечної архітектури. Традиції фортечного зодчества, а може бути, і реальна потреба у випадку нападу на місто перетворювати мечеть в оплот захисту викликали своєрідний прийом оточення культового будинку зовнішньою стіною, що створювала навколо мечеті вільний, нічим не забудований широкий обхід. Все ж таки монументальна гладь зовнішніх стін мечеті Ібн Тулуна не позбавлена ​​декоративної обробки: верхню частину стін розчленовує своєрідний фриз із стрілчастих вікон і арок, контрастно виділених світлотінню; крім того, ажурний парапет увінчує стіни. Близьке по характеру оформлення вікнами і арками було зроблено в IX столітті і на фасадах мечеті Амра. Таким чином, як і в Самаррі, у ранніх каїрських будівлях видно художня переробка найдавніших прийомів монументального фортечного зодчества.
В архітектурному образі мечеті важливу роль грає мінарет, що височить поруч з будівлею, між подвійними стінами. Дослідники вважають, що спочатку він мав вид східчастої круглої вежі, зовні якої спіраллю йшла сходи. Своїм розташуванням і формою мінарет сильно нагадує Мальвія великої мечеті в Самаррі. Як і там, спрямоване нагору тіло Мінарету було протиставлено горизонтально розтягнутій аркатуру двору. Про те, що поряд з місцевими художніми традиціями при спорудженні мечеті відігравали відому роль і месопотамські будівельні прийоми, свідчить також застосування цегельної кладки, не властивої зодчеству Єгипту.
У 1926 році в центрі двору мечеті був споруджений купольний павільйон над басейном для обмивання і, очевидно, одночасно нижню частину мінарету уклали в кубічної форми вежу.
До середини IX століття відноситься найбільш ранній з дійшли до нашого часу пам'ятників цивільної архітектури середньовічного Єгипту - Нілометр, побудований на острові Роду біля Фустату. Споруда представляє глибокий колодязь із високою колоною посередині, по якій вимірювався рівень води в Нілу. Стіни колодязя викладені каменем, прикрашені декоративними нішами і фризами з куфічними написами.

2.2. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Дослідження, проведені за останні кілька десятиліть, свідчать про розвиток у середньовічному Єгипті монументального живопису, а також мініатюри, особливо в XI-XII століттях. У каїрському Музеї ісламського мистецтва зберігається знайдений при розкопках 1932 року чудовий стінний розпис із зображенням людських фігур у великих стрілчастих обрамленнях. В одній з таких ніш розташована фігура сидячого чоловіка в строкатому халаті, з тюрбаном на голові і кубком у правій руці. Його округле обличчя не позбавлене живої виразності. Живопис виконаний у площинній манері, у світлих тонах; контури фігури позначені широкою вільною лінією.
Значне число мініатюр, що відносяться до фатимідської епохи, зібрано в Музеї ісламського мистецтва й у приватних зборах Каїра. Ці мініатюри мають яскраво виражену своєрідність, що дозволяє говорити про існування в Єгипті в цей період цілком самостійної школи мініатюр-однієї з найбільш ранніх в історії середньовічного мистецтва Близького Сходу.
Прикладне мистецтво Єгипту здавна відрізнялося високою художньою досконалістю й розмаїтістю видів. Особливо виділялися багато орнаментовані лляні і шовкові тканини, вироби з гірського кришталю, скла і металу.
Художнє ткацтво має в Єгипті древні традиції. Головні центри середньовічного текстильного виробництва - Олександрія, Даміетта, Тінніс - були знамениті своїми виробами ще в римський і візантійський час. Художні традиції коптських тканин III-IV століть продовжують жити з деякими змінами в єгипетському текстилі аж до кінця фатимидского часу. Це й не дивно: розкішні тканини в майстерних халіфів як і раніше вироблялися в значній частині руками майстрів-коптів.
Для тканин кінця VIII-IX століть характерний простий, строгий візерунок, що складається звичайно з нешироких смуг, заповнених куфічними написами, що містять благі побажання і нерідко ім'я правлячого халіфа чи нескладним геометричним орнаментом. При цьому велика частина тла тканини залишалася вільною.
У тканинах фатимидского часу (X-XII століття) відроджується все багатство технічних і художніх прийомів коптського ткацтва, заломлених, однак, у дусі вимог нової епохи: зникають настільки розповсюджені в коптській текстилі мальовничо виконані композиції й окремі фігури на міфологічні сюжети. Зображення різних птахів і тварин здобувають стилізовано-орнаментальний характер. Велику роль у художньому ладі декору грає поліхромія.
Вже в ранньофатимідських тканинах рубежу Х-Х1 століть з повною ясністю виявляються характерні для цього періоду прийоми композиції декору й орнаментації. Так, на одній із шовкових тканин вузькі смуги з куфічними написами (чорно-білі букви на кармінно-червоному тлі) виділяють широку смугу, прикрашену овальними медальйонами зі стилізованими зображеннями орла в середині і чотирьох качок по сторонах. Забарвлення деталей змінюється в кожному медальйоні: поле одного з них червоне з тонкою зеленою облямівкою, фігури птахів сині чи світло-блакитні на жовтому тлі; усередині фігури орла - обведений чорним контуром червоний щит із білим малюнком. В іншому медальйоні тло зелений з червоною облямівкою, качки червоні на білому тлі, орел жовтий на червоному тлі зі світло-блакитним внутрішнім малюнком на чорному щиті. Таке чергування кольорів при дрібномасштабному візерунку підсилює враження розмаїтості орнаменту і створює багату й тонку гру колірних плям. Для тканин цього часу характерні також смуги з куфічними написами по краях і зображеннями звірів і птахів (зайців, собак, качок) у середній смузі.
У художньому текстилі більш пізнього часу (XII століття) спостерігаються відомі зміни: напису замість кутастої куфи виконуються округлим почерком насх, малюнок робиться більш схематичним, улюбленим стає золоте тло. У цей час дуже поширені широкі декоративні смуги, де між вузьких кайм зі стилізованим буквеним орнаментом розташовані овальні чи ромбовидні медальйони, у яких чергуються зображення тварин і птахів. В забарвленні цих тканин домінує м'який жовто-золотий колір візерунка на кармінно-червоному тлі. Смуги з написами нерідко розділені тонкими ясно-синіми лініями. Орнаментальні смуги, значно більш широкі, чим у виробах попереднього періоду, розташовуються близько один до одного, залишаючи мало вільного тла.
Поряд з візерунковими лляними й шовковими тканинами в єгипетському текстилі були дуже поширені різні види вишивок. Прикрашались також дорогоцінні, заткані важкими золотими й срібними нитками тканини з дуже тонкою основою, на якій рельєфно виступали пишні візерунки. З XIII-XIV століть у єгипетському художньому текстилі переважають тканини, суцільно покриті вузькими різнобарвними смугами із дрібним геометричним візерунком, утвореним сполученнями різних зірок, трикутників і інших фігур.
У візерунку різьблення по дереву поряд із розвитком нових декоративних тенденцій досить міцно трималися старі місцеві традиції і технічні прийоми. Про це свідчить, зокрема, поширення фігурних зображень на багатьох різьблених панелях і дошках.
Одним з видатних зразків ранньофатимідського різьбленого дерева є іконостас церкви Варвари в Каїрі; хоча це, безсумнівно, робота коптського майстра, вона виявляє всі характерні для цього часу риси й мотиви. Панелі іконостаса прикрашені арабесковими завитками, у які укомпоновані зображення птахів, тварин і чудово виконані мисливські і жанрові сцени. Усі ці сюжетні зображення трактовані чисто декоративно, а фігури тварин і птахів часто поміщені в симетричній, геральдичній композиції.
Іншим цікавим прикладом є кілька панелей, що знаходяться в Музеї Вікторії й Альберта в Лондоні. Композиція їхнього візерунка у загальному однакова, складається з округлих переплетень квітучих стебел, трактованих у дусі арабески; міняються лише центральні зображення: у ряді випадків це стоячі друг перед іншому в геральдичній позі фігури птахів і тварин, на одній панелі зображений сидячий музикант. Завдяки значному поглибленню тла (приблизно на 1,5 см) створюється дуже багата й контрастна гра світлотіні, що чітко виявляє малюнок. Подібними ж рисами відрізняються і панелі з зображеннями кінських голів (Музей ісламського мистецтва, Каїр; Музей Метрополітен, Нью-Йорк), де глибоко обране тло ще сильніше підкреслює контури візерунка. На деяких панелях зустрічається різьблення в декілька планів.
Видатні зразки художнього різьблення по дереву, що прикрашали інколи Малий, плі Західний, палац, фатимідських халіфів (був закінчений між 1058 і 1065 роками), виявлені в комплексі марі-стану султана Калауна, де ці різьблені дошки були вдруге використані в XIII столітті. Спочатку вони складали фриз, прикрашений численними зображеннями мисливців, музикантів, танцівниць, торговців із верблюдами, звірів і птахів. Усі ці зображення розміщені на тлі рослинних утеч, даних більш низьким рельєфом, чим фігури. Малюнок тут вільніший і живіший, чим у ранніх пам'ятниках, але значно менш деталізований.
У різьбленому дереві XII століття фігурні зображення здобувають усе більш узагальнене, силуетне трактування, порівняно рідко зустрічалося в здобутках Х-XI століть; саме виконання їх стає менш ретельним. Зате удосконалюється й збагачується орнаментальне різьблення. Видатним пам'ятником цього часу є міхраб мечеті Сайїди Нафіси, виконаний між 1138 та 1145 роками (Музей ісламського мистецтва, Каїр). Його візерунок складається із прекрасно виконаних арабесок і плетінь виноградних лоз у сполученні з геометричними смугами, що утворюють багатокутники. Іншим прикладом служить дерев'яний різьблений надгробок аль Хусайні середини XII століття, уся поверхня якого покрита арабескою, що складається з геометричних полігональних візерунків і рослинних мотивів.
Серед єгипетських художніх виробів із бронзи Х-XII століть виділяються декоративні фігури й судини у виді різних тварин і птахів. Характерним прикладом є водолій у виді павича (X-XI століття, Лувр); його ручка закінчується стилізованою головою чи сокола кречета, що вчепився дзьобом у шию павича. Над округлим тулубом птаха з об'ємно переданими крилами піднімається довга, добірно вигнута шия, що несе невелику голову з напіввідкритим дзьобом. Оперення передано тонким карбованим орнаментом. У більш пізньому пам'ятнику цього роду - великому крилатому грифоні (XI-XII століття, музей у Пізі) орнаментальний початок домінує над пластичною формою - майже вся поверхня фігури покрита орнаментом, що імітує деталі оперення, смугами куфічних написів, клеймами із зображеннями сиренів і різних фантастичних тварин .
У XIII столітті, коли установилися тісні зв'язки Єгипту із Сирією й Іраком, у Єгипті з'явилася значна кількість художніх виробів прославлених іракських, особливо мосульських майстрів. Написи, вигравірувані на деяких предметах, зберегли нам імена мосульських майстрів, що працювали в Каїрі і мали вплив на творчість єгипетських ремісників. Цікавим прикладом художніх бронзових виробів цього часу є датована 1271 роком сферична прорізна курильниця з ім'ям еміра Бейсарі (Британський музей. Лондон). На поверхні курильниці між поясами написів розташовані круглі медальйони з ажурними зображеннями двоголових орлів; поле навколо медальйонів заповнено рослинною арабескою.
Прекрасний зразок художньої роботи 113 металу - шестигранний інкрустований столик султана Калауна, зроблений майстром Мухаммедом нон Сункуром 113 Багдада в 1327 році (Музей ісламського мистецтва в Каїрі). Його ажурні бічні стінки й дверцята, а також верхня площина прикрашені каліграфічними написами (укомпонованими в чи медальйони пояса), розетками та інкрустованими зображеннями зграйки птахів, що летять. Прорізні столики, курильниці, скриньки з металу і т. п. стають дуже розповсюдженими виробами в Єгипті, Сирії та Іраку в XIV - XV століттях.
Художня обробка металу використовувалася також в обробці монументальних будинків. Видатним прикладом цього роду є бронзові інкрустовані двері мечеті султана Хасану в Каїрі, прикрашені віртуозно виконаним багатоплановим геометричним орнаментом, ажурним різьбленням і поясами декоративних написів.
Мистецтво обробки гірського кришталю було особливо розвите в Х-XI століттях. З великих кристалів мистецьки вирізували глечики, келихи, кубки, флакони, різні шахові й інші фігури, їх поверхня часто гранувалася чи покривалася гравіруванням. Історик Макрізі повідомляє, що в скарбниці фатимідських халіфів зберігалося біля двох тисяч дорогоцінних кришталевих судин. Вироби єгипетських гранувальників дуже високо цінувалися в середньовічній Європі. Серед прекрасних творів цього роду особливо виділяються два великих глечики, що знаходяться в Музеї Вікторії й Альберта в Лондоні. На одному з них рельєфним гравіруванням серед великих кучерявих стебел і напівпальмет зображені великі хижі птахи, що клюють повалену лань. Малюнок дещо схематичний і узагальнений, але дуже упевнений і смів і чудово укомпонованими у відведений йому простір. Інший глечик позбавлений якого б то не було орнаментального декору; його головна перевага складається в разючій чіткості і пропорційності форми і бездоганній якості межі, що додавала йому в променях світла сяйво алмаза.
Художнє скло, що мало в Єгипті давні традиції, досягло свого найбільшого розквіту в XIII-XIV століттях, коли до відомих раніше прийомів прикраси - грануванню, гравірування, рельєфу, кольоровому і крученому склу - приєднався розпис золотом і кольоровими емалями. Основними центрами виробництва художнього скла були Фустат, Олександрія, Фаюм. По своїх формах і загальному характері декору художнє скло Єгипту близько до сірійського, але для нього типові великі написи з побажаннями, нерідко покривають широкими поясами майже всю поверхню судини.
Єгипетські художні керамічні вироби - розписані люстром і різними фарбами фаянсові і глиняні вази, чаші і блюда - часто поряд з різними рослинними і геометричними мотивами прикрашені зображеннями тварин, риб, птахів і людських фігур. Особливо красиві великі зеленувато-жовті люстрові страви XI століття з великими фігурними зображеннями, виконаними у вільній мальовничій манері. Серед зображень зустрічаються фігури музиканта, людини, що наливає в кубок вино, вершника, дво-і трифігурні жанрові і батальні сцени, а також реальні й фантастичні тварини, мотиви боротьби звірів. По стилі розпис на кераміку XI століття дуже близький до згаданого вище фатимідського настінного живопису.
У ХІІІ-ХV сторіччях мистецтво кераміки в Єгипті знову пережило підйом: виповнювалися судини з тонким багатобарвним розписом, що зображував тварин і птахів серед рослинних мотивів. Традиції розписної кераміки, як і інших видів прикладного мистецтва, продовжували жити в Єгипті протягом усієї епохи середньовіччя і зараз складають основу народних художніх ремесел.
Розвивалося на протязі багатьох століть мистецтво середньовічного Єгипту представляє велику, самобутню школу в історії мистецтва арабських країн, що грала велику роль у процесі взаємодії художніх культур Близького Сходу і Західної Європи.

3. ПІСЛЯМОВА

Внесок арабських народів в історію світового мистецтва і архітектури важко переоцінити. Вони внесли великий внесок у скарбницю світової художньої культури, створили твори мистецтва, одухотворені своєрідним і тонким розумінням прекрасного. Однак при наявності загальних рис мистецтво кожної області арабського світу міцно зв'язано з місцевими художніми традиціями, пройшло свій шлях розвитку, має яскраво вираженими особливостями. Риси неповторної своєрідності відрізняють пам'ятки середньовічного мистецтва Сирії від пам'яток Іраку, Єгипту, Північної Африки і мавританської Іспанії.
Творчість середньовічних арабських художників зробило плідніше вплив на мистецтво багатьох країн, в тому числі і на мистецтво Європи. Арабське або, як його частіше називали в Європі, "мавританський" художнє вплив простежується, особливо в тканинах, кераміці, прикрасі зброї та інших галузях прикладного мистецтва, не тільки в пору розквіту середньовічних арабських держав, але і багато сторіч після їх падіння.

4. ЛІТЕРАТУРА

1. "Мистецтво арабських народів" Б. Веймарн, Т. Каптерева, А. Подольський;
2. "Червона книга культури" під ред. В. Рабиновича.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Реферат
83.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Мистецтво арабських народів 2
Мистецтво арабських країн Ірану та Туреччини VIIXVII ст
Давнє мистецтво народів півдня Приамур`я петрогліфи і скульптура
Економіка Об`єднаних Арабських Еміратів
Встановлення турецького панування в арабських країнах
Соціальна географія Об`єднаних Арабських Еміратів
Проблема водних ресурсів в арабських країнах
Особливості розвитку спорту в Обєднаних Арабських Еміратах
Принципи використання транспорту при формуванні туристських маршрутів в Об`єднаних Арабських
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru