приховати рекламу

Механізм створення скандального іміджу Психологія реклами

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Реферат.

За курсом Психологія і педагогіка.
Тема: «Механізм створення скандального іміджу. Психологія реклами »

Зміст

"1-2" Вступ .. 2
Глава 1. Теоретичні розробки в галузі психології реклами і public relations. 3
1.1 Людські комунікації. 3
1.2 Структура потреб і мотиви з позицій рекламного справи. 5
1.3 Маніпулятивні основи політичної реклами .. 7
Глава 2. Практичні приклади застосування рекламних та PR-технологій .. 8
2.1 Нові методи PR та політичні діячі. 8
2.2 Моделювання ситуації: дія маніпулятивних механізмів в рамках невеликої групи людей. 10
Висновок .. 15
Список літератури ... 16

Введення

Ще Фукідід говорив, що більшість людей не утрудняє себе пошуком істини і схильне засвоювати готові погляди. Найбільшу актуальність це висловлювання набуває в сучасному світі комунікативної взаємодії, що стає все більш і більш витонченим. І якщо "більшість людей не користується власними мізками активно і продумано", то завжди знайдуться люди, які це зроблять за них. Щоправда, зроблять це у своїх інтересах.
Реклама - явище соціально-психологічне, багатопланове, що зачіпає самі затаєні ділянки психіки сучасної людини.
Психологічний вплив рекламної інформації проявляється в процесах переробки рекламних повідомлень - емоціях, думках, можливих рішеннях, які обумовлюють конкретні поведінкові акти. Так чи інакше в рекламний процес виявляються втягнутими феномени переробки інформації - відчуття, сприйняття, увага, пам'ять і т.п.
З іншого боку, у процесах переробки рекламної інформації активно беруть участь ставлення людини до рекламного повідомлення, його емоції та почуття, наприклад відчуття задоволення, власної гідності, заздрості, його розуміння і прийняття в свідомість або, навпаки, відторгнення сприйнятого і понятого, але не розділеного.
Дослідниками доведено, що сприйняття і переробка рекламної інформації здійснюються під впливом безлічі різних факторів, але три з них присутні практично завжди: це когнітивний (пізнавальний), емоційний (афективний) та поведінковий (конативний) чинники.
Метою даної роботи є вивчення механізмів формування скандального іміджу, епатажу як елементів рекламної діяльності. Існує думка, що створення кожною окремою людиною думки про себе, ставлення з боку інших членів суспільства можна порівняти з продажем. Отже, методи реклами і public relations цілком застосовні в повсякденній діяльності.
У роботі розглядаються теоретичні аспекти впливу на емоції, думки і рішення, наводиться оцінка скандального іміджу, наприклад, В.В. Жириновського, а також пояснюються результати самостійного практичного досвіду автора.
Завдання даної роботи полягає у систематизації теоретичних матеріалів про застосування методів психології в рекламі, самореклами і PR і поясненні результатів досвіду з точки зору теорії.
За основу для даної роботи були взяті публікації у спеціалізованих друкованих виданнях, матеріали мережі Internet і матеріали навчальних посібників з психології реклами.

Глава 1. Теоретичні розробки в галузі психології
реклами і public relations

1.1 Людські комунікації

Коли ми хочемо щось повідомити, у нас з'являється образ: що це буде, навіщо нам це треба, кому це буде передано і як це буде передано. Тут же у нас формуються очікування: як повинен відреагувати людина або цільова група людей, що прийняли інформацію.
Наш образ не видно, не доступний, не зрозумілий будь-кому, окрім нас. Тому далі ми безпосереднім чином кодуємо «напівфабрикат» у форму, доступну для сприйняття іншими. Тут з'являється друга проблема: наскільки адекватно ми кодуємо інформацію? Наскільки ми самі вміємо висловлювати свої думки.
Щоб зрозуміти, як буде сприйнята інформація безпосередньо людиною-приймачем, розглянемо механізм сприйняття. Приймаюча «пристрій» набагато складніше розглянутого вище передавального «пристрої».
Людина сприймає інформацію із зовнішнього світу всіма органами почуттів: зір, слух, нюх, дотик, смак. Можна однозначно говорити і приймати за аксіому, що при прийнятті інформації будуть брати участь всі ці аналізатори. Питання тільки в тому, які з них будуть приймати інформацію і в якому обсязі, а які - «шуми» і в якій кількості.
«Шуми» важливіше нашої самої цікавої інформації, вони блокують свідомість. І це підвищує важливість ірраціональних підходів. На «шуми» можна «чіпляти» інформацію для підсвідомості і свідомості.
Безперечно, що різні люди бачать одне й те ж по-різному. На кожен об'єкт інформації приклеюється ярлик, іншими словами, зовнішня інформація піддається класифікації. Можна виділити, наприклад, такі категорії: Цікаво, чи не цікаво, правда, брехня, важливо, неважливо, терміново, не терміново і т.д.
Від такого ярлика залежить рух далі шляхом логічного мислення через товщу свідомості до підсвідомості, що не знає слова «ні».
Навряд чи людина, яка вам не довіряє, витратить на вас три години. Але, тим не менше, повідомляється інформація може бути дуже корисна або дуже небезпечна, а може, на основі цієї інформації будуть зроблені далекосяжні висновки, тому що вашою інформацією буде доповнена інша, вам не відома інформація. Тоді й п'ять годин не межа, а за цей час можна і ставлення до себе змінити.
Щоб віддавати собі звіт в тому, що буде відбуватися в голові іншої людини, що приймає інформацію, її потрібно знати. Але знати всіх неможливо. Незнання конкретної людини може бути компенсовано знанням різних типів людей. Відповідно, і методи будуть ті, які виправдали себе для такого типу людей.
Розглянувши два основних, найскладніших «пристрою-механізму» - джерело і приймач інформації - можна перейти до розгляду всього процесу в цілому, а також тих складових, які не були згадані.
Інформація проходить наступні етапи:
ü наш образ
ü кодування образу в зрозумілу форму
ü виконавець нашого задуму
ü передача оформленої інформації в канал
ü канал зв'язку
ü вилучення інформації з каналу
ü отримання сигналу про проходження інформації
ü реагування на сигнал
ü прийом інформації й «шумів»
ü декодування і відсів інформації
ü сприйняття і осмислення
ü рішення про реакцію
ü реакція одержувача
ü дії одержувача

1.2 Структура потреб і мотиви з позицій
рекламної справи

Сучасні рекламні спеціалісти дотримуються теорії трьох психологічних станів:
ü людина знає, що з ним відбувається і може пояснити це;
ü людина віддає собі звіт у своїх почуттях, але не може пояснити їх причину;
ü - людина нічого не знає ні про свій стан, ні про причини, що його викликали.
Друге і третє стану - це область аналізу мотивів.
Мотивація поведінки людини визначається його ціннісними уявленнями. При цьому поняття «цінність» може бути, а може і не бути категорією формальної логіки.
Зазвичай людина задовольняє свої потреби у зростаючому порядку. На першому місці природні потреби, потім потреби в безпеці, у приналежності до певної соціальної групи, у повазі до себе, в реалізації власного «Я» і т.д.
Ієрархію потреб можна представити наступним чином:
ü об'єктивна потреба
ü усвідомлена потреба
ü пошуки варіантів задоволення
ü пробне споживання
ü оцінка результатів
ü постійне споживання
На останній стадії товар або послуга вже як би рекламують себе самі. Варто лише час від часу нагадувати про них споживачеві. Мотиви, таким чином, виконують роль двигуна вчинків людини, хоча і далеко не завжди усвідомлено.
Психологами встановлено, що існує відома різниця між справжніми значеннями вживаються людиною дій і раціональними поясненнями причин того, чому саме так, а не інакше поступив в даний момент людина.
У найзагальнішому вигляді мотиви можна розділити на такі види:
ü емоційні (знайти привабливість, зберегти увага близьких, виділитися з маси собі подібних, викликати захоплення, бути прийнятим в певному середовищі, подолати страх, задовольнити цікавість, відчути себе комфортно і т.д.)
ü раціональні
ü утилітарні
ü естетичні
ü мотиви престижу
ü мотиви уподібнення і мотиви моди
ü мотиви самоствердження
ü мотиви традиції
Мотиви уподібнення та моди, з одного боку, і мотиви самоствердження, з іншого - є єдність протилежностей.
У рекламі тонко обігрується один з психологічних парадоксів. Реклама апелює до інстинкту солідарності. Однак споживач найчастіше використовує річ для того, щоб відрізнятися від іншого. Виходить, що ностальгія за колективності живить собою індивідуальну конкуренцію.
Інші глибинні мотиви, часто використовуються в рекламних кампаніях:

ü почуття впевненості
ü надійність
ü самозадоволення
ü творчі нахили
ü об'єкти любові
ü сімейні традиції
ü заздрість
ü недовірливість
ü лестощі


1.3 Маніпулятивні основи політичної реклами

У сучасному трактуванні поняття "маніпуляція" розглядається як "вплив на людину (групу людей) з метою спонукання до дій, що суперечать його (їх) власним інтересам". При застосуванні маніпуляція відрізняється від зовні схожої на неї прийому прихованого впливу, і різниця ця полягає в прагненні активної сторони до досягнення одностороннього виграшу. Слід зауважити, що від інших видів психологічного впливу маніпуляцію відрізняє закритий характер: приховуються не тільки цілі, наміри чи інтереси активної сторони, але і сам факт переслідування інших, крім декларованих цілей. Таким чином, сутність маніпуляції полягає у видимій відкритості інформації, декларування піднесених цілей, але при цьому існує щось приховане від очей, якийсь механізм, який дозволяє здійснювати вплив на людей, не будучи сам при цьому виявленим. Реальні цілі та мотиви маніпуляторів практично завжди розходяться з декларованими.
Використання підсвідомих і підпорогової інформаційних стимулів різних модальностей: аудіальних, візуальних, аудіо-візуальних, тактильних. До універсальних побудником поведінки відносяться такі людські почуття і мотиви, як потреба в безпеці, їжі, об'єднанні з іншими людьми і групами, у владі і досягненні, почуття гордості і потреба в самоповазі. Часто рухає людськими вчинками прагнення до затишку і підвищенню статусу, ворожість до "інших" і бажання комфорту, в тому числі і психологічного, потреба в захисті і контроль на подіями і людьми, контролі над власним життям. Всі мішені для маніпуляції в політичній рекламі існують тільки у певному політичному, економічному, психологічному, культурному, соціальному контексті. Цей контекст завжди вивчається найретельнішим чином.

Глава 2. Практичні приклади застосування
рекламних та PR-технологій


2.1 Нові методи PR та політичні діячі

На жаль, не існує поки що спеціальних досліджень, присвячених обгрунтуванню поняття "епатаж" стосовно до вивчення важливих ситуацій історії та сучасності. Традиційно феномен епатажу розглядалося у контексті вивчення особистого життя індивіда, в жанрі історичної біографії, коли аналізу піддається сам факт виходу за межі норми, досліджується сама норма, часом з позицій якого психологічного, або юридичного підходів. В якості феномена соціального життя кінця ХХ століття, явища має глибокі соціокультурні підстави, епатаж до цих пір не вивчався.
Своєрідність сучасного етапу існування епатажу полягає в його масовому поширенні, у перетворенні епатажу в стійку характеристику соціального життя. Феномен епатажу можна вивчати з різних теоретичних позицій. Взаємодоповнюючими підходами є теорія девіантної поведінки, концепція кризи ідентифікації та теорія гри. Шокування публіки, навмисна скандалізація, відхилення від норми дозволяють розглядати епатаж як прояв девіантної поведінки. З точки зору структурної, епатаж є наслідком втрати ідентифікацій і виявляється як невідповідність поведінки нормативним вимогам соціального середовища, епатаж - пошук ідентифікації.
Однак такий підхід не може виділити таку важливу характеристику епатажу як його ігровий характер.
Основна функція гри полягає в переключенні з повсякденного на неповседневное, в проблематизації кордонів повсякденності. Саме ці характеристики гри притаманні епатує поведінки, ігровий аспект якого так часто був описаний в жанрі історичної біографії, присвяченій тому чи іншому приватному нагоди епатажу.
Епатуюча поведінка завжди включає момент гри, за допомогою якої здійснюється вихід за межі норми. Слід підкреслити, що, на відміну від девіантної поведінки, що ламає норму, гра дозволяє епатує суб'єкту не руйнувати, а творити, бо вона творить порядок за межами простору повсякденного життя. Так, «карнавал божевільний з точки зору офіційної культури, але сам карнавал як культурна форма має свій строгий порядок, твориться за певними законами і тому відкриває нове ціннісно-смисловий простір» [1] . Епатуючий суб'єкт виявляє "Божевілля" світу, в якому йому трапилося жити.
Наприклад, В. Жириновський будує свою публічну політику на демонстративно-викликають акторськи-театральних принципах, навіть не намагаючись приховувати те обставина, що робить це свідомо і цілеспрямовано. Досвід Жириновського кращих його часів (коли мужики йшли голосувати, як вони казали, "за клоуна", бо з ним "хоча б веселіше", і дійсно "наголосували") цілком доводить життєздатність такого починання. Крім того, цей же досвід вже неодноразово використовувався. Борис Миколайович Єльцин виконував з Женею Осики рок-н-рол. Сергій Кирієнко фотографувався в кімоно (мало не з катаної) і запускав над притихлою Москвою повітряна куля з загрозливим "Небо наше". А губернатор Тульської області Стародубцев купував на ювілейному аукціоні поросят і телят і тут же дарував їх ударникам виробництва. Все це було наочно, з блиском, по-своєму яскраво і оригінально. А значить - продуктивно. Виникає питання - чому ж погані такі прийоми?
Так от саме, що нічим. Крім, мабуть, одного - недостатнього масштабу задумки. Оскільки брати треба значно ширший: посилювати видовищний ефект, збільшувати охоплення, а найголовніше - регулярність. Подібні шоу-епізоди, трюки, або як їх не назви, можна вводити як постійну і навіть обов'язкову передвиборну практику.
Політична реклама не обходиться і без використання такого психологічного механізму, як апеляція до емоційної сфери особистості. Тут існує кілька моментів, які роблять цей механізм ефективним. Звернення до емоцій не потребує жодного раціонального обгрунтування своїх аргументів. До того ж будь-які образи, пов'язані з сильними емоціями, надовго затримуються в пам'яті людей. Такі емоції, як страх, ненависть, презирство, сум'яття і, навпаки, почуття патріотизму, гордості, почуття власної гідності ефективно використовується при створенні політичної реклами і для формування потрібних образів і стереотипів.
Рекламне повідомлення буде оцінено, коли в ньому буде неабияка частка драматизації подій. Інформація подається не сухо, а з якимось конфліктом, наростанням, напругою. При цьому ті чи інші приватні факти перетворюються в єдино важливе, чи не головне, подія сьогоднішнього життя. Цей прийом має вселяє вплив. Людина активно відкривається, людина чутливий до історії. Його захоплює сюжет, спад напруги, ритміка.
Особистість, яка претендує на особливий вплив, завжди знаходиться в стані боротьби. Чітка бійцівський позиція, постійна готовність до бійки. Бійцівський позиція передбачає, що новаторська діяльність починається з повстання проти існуючих норм і авторитетів, ніж викликає відповідну охоронну агресію на свою адресу.
Крім того, що у людини є здатність до навіюваності, у нього є цілий арсенал психологічних захистів, які включаються неусвідомлено. На індивідуальному рівні - прийоми догляд (у тому числі і чисто фізичний), вигнання, більш тонкий - блокування. Психічні процеси вступають на захист особи від маніпуляції. Вплив на масову свідомість може супроводжуватися дисфункціональними ефектами:
1. Наркотизирующее ефект (в основному ТБ). Людина з екрану отримує сурогатні події. У результаті людина втрачає активність. Ефект типовий для нашого часу в молодіжному середовищі.
2. Ефект "приватизації" - приватний, людина отримує багато гнітючої, сумної інформації. Реакція на чеченські події - люди байдужі. Ця інформація нестерпна.
3. Ефект "сповільненої дії" - сильний подразник, що містить не популярну ідею, спрацює не відразу.
4. Ефект "сплячий" - людина, що сприймає інформацію, швидше забуває джерело, ніж саму інформацію.
5. Ефект "бумеранга" - викликання ефекту протилежного бажаному. Демонстрація антинаркотичного фільму викликала зростання наркоманії. Російська ментальність парадоксальна.
6. Ефект насичення - якщо довго тримати монетку на долоні, то перестаєш її відчувати. Ефект яскраво проявляється в емоційних групах. У період соціальних потрясінь.
7. Ефект "Реактанс" - якщо людина розуміючи, що на нього впливають, реагує протестом. У нього немає своєї позиції, він її не сформував, але він не хоче прийняти й ту, яку йому нав'язують.
Маніпуляція політичним сприйняттям - процес дуже складний. І його не можна завжди однозначно розглядати як насильство над людьми - суб'єктами сприйняття. Метою будь-якої маніпуляції політичним сприйняттям є зміна чийогось політичної поведінки шляхом зміни його системи образів і стереотипів, що лежать в основі поведінки. По суті справи, в ході маніпуляції вступають у взаємодію система образів політика, який здійснює маніпуляцію, перш за все його образ потрібного майбутнього того, хто є об'єктом маніпуляції, і система образів у самого об'єкта.

2.2 Моделювання ситуації: дія маніпулятивних
механізмів в рамках невеликої групи людей

При створенні наведеної нижче ситуації ставилася мета перевірити теоретичні розробки в галузі створення скандального іміджу та використання цікавих рекламних методик впливу на сприйняття аудиторії.
Для проведення досліду була вибрана не зовсім звичне середовище, а саме частина інтернет-аудиторії, постійні учасники одного з екатерінбургськіх форумів. Нижче наведено діалог між так званої цільової аудиторією і умовним джерелом інформації (Guardian angel).
Таблиця 1.
Форум Автоклубу на сайті Е1. Ru

Кому помити машину ... [1]
Guardian angel
ЛІНЬ? Блин! Стільки пафосу ... Такі ми всі круті. МИ - ЧЛЕНИ ... автоклубу! А ось так розкрутиш кого-небудь покататися ... І виявиться ... Не просто ТУП! ДУЖЕ ТУП! [2] І МАШИНА брудний! [3]
А що? Покажіть чисту, буду розважати розмовами всю дорогу ...
AHTOH
Нихрена не зрозумів. Але якщо хочеш - можеш мені помити.
Guardian angel
Ось ... Я ж кажу ... Інтелект на рівні педалі гальма ...
Помиєш САМ! А коли помиєш, почитай яких-небудь книжок. [4]
AHTOH
А ти сама (сам?) То зрозуміла чого написала?
На інтелект до речі не скаржуся. А ти раз така розумна - ганяй на трамваї, їх миють щодня та не по разу
Guardian angel
Молодець!
А я взагалі-то пішки ходжу ... І дратуватися на затори не доводиться, і для здоров'я корисно ...
А ось посперечатися люблю ... Критика народжує здорову дискусії, чи знаєш ... [5]
Guardian angel
Корисно - ніжками ходити. І ніжки стрункі, і вражень повно ...
А ти знаєш, скільки нової інформації на нас обрушується крім нашого бажання просто по дорозі додому? [6]
maybach
основний-то твій лейтмотив цієї теми - це не тупізна автоклубовцев, а бажання поїздити на чистій машині, але ж?
Troy
(Задумливо) Дівчинка напевно страшенно страшна ....
maybach
млинець, але ж у неї вийшло. вже 20 відповідей зібрала. [7]
NORICK
ой-ой, і чого ти зранку така злюща? ... [8]
а чому б тобі не кататися зі своєю коханою людиною?
навіщо тобі розкручувати на "покататися" автоклубовцев? А якщо вони, тупі і на брудних машинах, тебе, солоденька, ще й пограбують?
або тобі просто завидно, що тупі дядьки разьезжают на дорогих машинах, а ти пішечки ходиш? [9]
Guardian angel
Сонце, я нікому не заздрю ​​... У мене є все, що мені потрібно, і що я вибираю в цьому житті. Просто вже дуже дратує, коли пальці гнуть ... ні з того, ні з сього ... [10]
Ну і люблю я позлити чоловічків ...
Та ось ... Скрегіт інтелекту ... А ще хіба ми не воюємо кожен день? З собою, за себе, за ... та хіба мало ... Ось і ви ... Здорові мужики, а накинулися на тендітну ... [11]
Ай-ай-ай!
Господа, достойніше треба себе вести ... Чемно там ...
А про крокодилів ... Хтось цікавився моєю зовнішністю? [12]
http://www.timus.ru/image/get.aspx/2ad5a4fb-14a5-4bfd-859d-b562ca8fe121
Guardian angel
Але відповіді могли бути більш гідними. Чи розумієш, культура і гордість ... Ввічливість ...
До речі, ПАНОВЕ, ВЕЛИКИЙ РЕСПЕКТ ЗА ТЕ, ЩО ПОКИ БЕЗ МАТА! [13]

Troy
Ну я не знаю кому як, але раз хтось тама сказав що немає думки про зовнішність, то я б не посадив її в машину ...
Мілан
maybach) нас щас об'вят тупицями, тому як ми таку просту тему не зрозуміли [14]
Борт 730
Та в цій темі логіки навіть немає, проста розводка, і матюкатися я не збирався, просто заверну по іншому, ви че фото не бачили - я спокійний як слон ... [15]
Guardian angel
Думаєте, мені необхідно чужу думку про себе? Між іншим, як тільки людина стає дорослою, його перестає хвилювати чужу думку ...
І ще. Ви знаєте, що таке СВОБОДА? [16]
По-моєму, немає. Ви не вільні від своїх безглуздих інстинктів. Як тварини. Варто було сказати щось неприємне ... Всі відразу полізли в бійку, показали ікла і загарчали. Матюкатися і ображати ... Вам від цього легше. Самоствердження? Безглуздий спосіб ...
Ребятушки, спокійно. Читайте книжки, дивіться навколо ... Погода - супер, люди - забавні, машина блищить, в голові - вітер! Життя прекрасне! [17]
NORICK
по розвід. даними ця дівчина раніше була сірою мишкою, а тепер, мабуть, з неї прут комплекси [18]
Мілан
Не дуже вдала фотка, ксожаленію якість фотографів підкачало. Тому навіть думки немає з приводу зовнішності дами)
maybach [гість]

Цитата: По-моєму, немає. Ви не вільні від своїх безглуздих інстинктів. Як тварини. Варто було сказати щось неприємне ... Всі відразу полізли в бійку, показали ікла і загарчали.
Матюкатися і ображати ... Вам від цього легше. Самоствердження? Безглуздий спосіб ...

и по біблії, мабуть, живеш, щоки підставляєш. тобі часто на "щось" безстороннє відповідають ласкою? [19]
error not found [гість]
Помоему занадто багато уваги цій "бридкою дівчинці" тут приділяють, закрийте тему нехай спаму в іншому місці! [20]
Арізона [гість
щас наша опонентка накопичить колючок свіженьких і знову видасть спірне судження [21]
NORICK
Guardian angel! Зая! стукни до мене в асю, ми з тобою наодинці обговоримо тупість і бруд ... [22]
Думка зі сторони:)
Забавно! дуже забавно було почитати.
Подразник у клубі
Спочатку я подумав що тут насправді все тупі-И-И-ті. Але всупереч першому думку, стали траплятися й здорові думки
Тоді я вирішив, що це виняток - ну, інтелект, як і більшість всього в світі розподілений за нормальним законом (читай, ТеорВер і мастат)
І нарешті, замислився ... А що якби в нашу тусовку прийшов такий ось же "ангел" і почав наїжджати
Скажімо в форумі rsdn-а? наприклад
або тут же, скажімо десь тут http://www.e1.ru/resource/phorum/list.php?f=37
Чесне слово, щось подібне б почалося б ...
Мабуть людина - є стадна тварина все-таки.
Всім привіт, стадо
olympya
Ну вже дуже зацікавила мене ента тема ... просто хочеться подивитися в очі цієї дівчини .. хоча б навіть і на фото. [23]
svs57
М-да. Ви б дівчина краще нашому дорогому Чернецькому - щодо тупості, мовляв, місто в бруді тримаєш - тупий значить. А те що ви тут на нас даремно кігтики точите ... У гіршому випадку опустять на словах, тобто віртуально, як щас опустили. Зате вже якщо сірий будинок комплексами трусне, для вас все буде дуже-дуже навіть реально. І нам би користь була б від вашого подвигу - дивись по чистому місту б їздили і самі чистіше були б. [24]
Крокодил
Признавайся!! мати розтак, хто її катав і кого це вона так лає.
Джареф [гість]
Ну де ангел-то? їй счас ще одну фразу відморозити (будь-який набір слів сканает, як зазвичай і тема змете рекорди форуму. Імхо трохи залишилося. Якби тут мужик скосорезіл, послали б на ... і в 0 сек. тему змінили, а тут - не вистачає видно дам на форумі, навіть з цією (див. фото) - стільки розмов! [25]
Snаке
Ангел а ти випадком диплом не пишеш? Наприклад з темою "Реакція людей на неадекватну поведінку" або "Реакція людей на пацієнта психлікарні". А дорога? [26]
Sergey T
Давно таких хітових топіків не було [27]
Guardian angel
І знову здрастуйте!
Я насправді тут. Ну не можна ж цілий день у компа! Хм .. І знову готова до активних дебатів!
Крокодил
Дик це, дівчина, ангел тоіссь.
будь ласка, дайте відповідь громадськості на питання - хто вас так образився (засмутив, etc). [28]
прохання без отмазонов - що ось недобре поступати не буду і не скажу.
так, ще дискусію про сенс слів (ну наприклад я не відмазуюся. а просто нічого не скажу) розвивати в іншому місці.
всі з нетерпінням чекаємо відповіді.
Guardian angel
Не буду називати імен. І ніхто мене не образив. Просто 3:00 безпросвітної тупості ... Після такого можна і в депресію впасти ... Розчаруватися в людях ...
Так. І ще шалена думка промайнула. От, припустимо, дізналися б ви ім'я ... І що? Влаштували б темну за сьогоднішні дебати?
А по-моєму, не варто ... Просто ми всі разом сьогодні дуже здорово провели час.
Американці б сказали LET'S CALL IT A DAY! [29]
Крокодил
Ангел. і типу красиво пішла гггииииии. [30]
Джерело: http://www.e1.ru
Примітка: орфографія, пунктуація і лексика учасників форуму збережена.
Перш за все, необхідно зазначити, що експеримент дійсно пройшов успішно. Мета, поставлена ​​автором спочатку, була досягнута. Це виразилося в трансформації відносини, у зміні образу в свідомості цільової аудиторії. А саме, на наступний день після отримання представленої вище інформації, після спілкування у форумі учасники дослідної групи стали проявляти інтерес до особистості автора (і в даному випадку - джерела інформації, носія іміджу, об'єкта створення іміджу), що виразилося в спробах зв'язатися з автором за допомогою мережі Інтернет, в інтересі до думок і ідей, у позитивних висловлюваннях про його зовнішність і розумових здібностях.
Тепер розглянемо наведений у Таблиці 1 матеріал з точки зору цілей даного досвіду, спробуємо дати теоретичне пояснення результатами досвіду.
Отже, вже в назві теми бесіди був використаний якийсь спеціальний прийом: інтригуюча назва [1], натяк на можливість задоволення однієї з регулярних потреб аудиторії. Потім аудиторії були запропоновані 2 практично не пов'язаних між собою затвердження [2] та [3], кожне з яких саме по собі не могло не викликати негативну реакцію або, принаймні, нерозуміння.
Потім була запропонована одна з позитивних ідей автора [4]. А потім ще позитивна характеристика [5] і просто нейтральна інформація [6]. Однак, відповідно до особливостей сприйняття позитивної та негативної інформації, оскільки негативна інформація про об'єкт (у даному випадку) про автора надійшла раніше, вона була прийнята за основу судження, позитивна ж інформація, що надійшла пізніше, була негайно вилучена в підсвідомість [7].
Дія ще одного механізму психологічного захисту проявилося далі. Цей механізм - сублімація. Взагалі можливість спілкування з джерелом інформації для учасників форуму, швидше за все, можна пояснити саме дією цього простого механізму. Група «піддослідних» як б отримала можливість обгрунтовано і безкарно позбутися від своєї негативної енергії, емоцій, а, можливо, і комплексів за допомогою перенесення власних якостей на особистість автора [8]. Образи в даному випадку є просто виплеск негативної енергії під прикриттям придуманих мотивів і «відчуття ліктя» («всі так роблять» = весь Автоклуб). [9]
У результаті експерименту автор прийшов до висновку, що практично всі дії цільової групи при її контакті з джерелом інформації можна пояснити дією механізмів психологічного захисту. Таким чином, варіюючи зміст запропонованої інформації, можна приблизно уявити заздалегідь реакцію випробуваної групи і створити у умовних «споживачів» (об'єктів впливу рекламних) визначеного ставлення до об'єкта реклами або створення іміджу.
Нижче наведено приклади інформації різного характеру і спрямованості і реакцій на цю інформацію (з точки зору кінцевої мети - створення певного іміджу, генерування інтересу до персони):
ü ідеї автора (позитивна інформація про автора): [10], [11], [16], [29];
ü подразники: [12], [13], [17], [29];
ü негативна реакція «цільової аудиторії»: [15], [18];
ü позитивна реакція «цільової аудиторії»: [14], [19], [20] - [23], [25] - [28], [30].

Висновок

На закінчення хотілося б навести як результатів роздумів автора на тему створення іміджу і на тему взаємодії суспільства і особистості взагалі такі рядки:
Він був негарним дитиною.
Вони не любили за це.
Він відчував гостро і тонко.
Вони ненавиділи вітер ...
Сміялися над тим, що прогнали.
Йому було просто не потрібно.
Він вирвався на самому початку.
Їм тільки потім стало душно.
Одного разу знайшли його келію.
Він радий був, вони теж раді,
І з ним віддавалися веселощам,
Ще не дізналися по погляду.
Хотіли б спалити його книги,
Убити його вільні пісні.
Лай, тупіт, ріг, постріли, крики -
Пішов. А куди - невідомо.
Вільний. Невеселий, не похмурий,
Ізгой йшов без дороги
Від тих, без кого не заплаче,
Від дурних, боязких і строгих.
Бути свята на попелищі!
Бути знову задусі і спокою!
І хто слід вигнанця знайде,
Той буде оголошено ізгоєм.

Список літератури


Бедулін Ю. М. Технології ефективних продажів реклами в газети. СПб.: ПИТЕР, 2001. - 400 с.
Гульбінскій М., Сорокіна О. «Короткий курс» для ефективних політиків. М.: АВАНТІ, 1999. - 248 с.
Мошканцев Р. І. Психологія реклами. М.: ИНФРА-М, 2000. - 230 с.
Немов Р. С. Загальна психологія. М.: ВЛАДОС, 2003. - 400 с.
Щебет Д. А. Маніпулятивні основи політичної реклами / / Політжурнал. - 2003
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Реферат
83.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Вплив реклами на формування іміджу сучасного політика
Психологія формування іміджу персоналу телекомпанії
Технології створення іміджу
Мистецтво створення іміджу
Особливості розробки та створення іміджу організації
Прийоми і методи створення індивідуального іміджу
ПР технологи для створення іміджу організації
Розробка методології створення сприятливого іміджу України
Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас