Методологія оцінки фінансової діяльності банку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення.
1. Глава № 1. Методологія аналізу фінансового стану банку:
1.1. Загальноекономічна ситуація в країні.
1.2. Структура банківської системи Росії.
1.3. Функції ЦБ РФ, спрямовані на підтримку надійності й оцінку діяльності банківських установ.
1.4. Діяльність комерційних банків.
1.5. Фактори, що впливають на стійкість банків.
1.6. Поняття ризики.
1.7. Засоби управління ризиками.
1.8. Основні характеристики фінансового стану банків:
1.8.1. Капітал банку.
1.8.2. Активи балансу.
1.8.3. Ліквідність банку.
1.8.4. Платоспроможність банку.
1.9. Джерела інформації.
1.10. Аналіз загальної фінансової звітності (Інструкції ЦБ РФ № 17).
1.11. Рейтингова оцінка комерційних банків.
1.11.1. Поняття рейтингу.
1.11.2. Недоліки використовуються в даний час рейтингів.
1.11.3. Підходи у складанні рейтингів.
1.12. Внутрішній аналіз фінансового стану комерційного банку.
1.12.1. Експрес - аналіз.
1.12.2. Деталізований аналіз.
1.13. Російська практика оцінки ліквідності комерційного банку.
1.14. Введення нової системи економічних нормативів, максимально наближених до МСФЗ:
1.14.1. Норматив достатності капіталу банку.
1.14.2. Нормативи ліквідності банку.
2. Глава № 2. Оцінка фінансового стану комерційного банку:
2.1. Аналіз фінансового стану комерційного банку, що проводиться ЦБ РФ:
2.14.1. Методика аналізу виконання економічних нормативів за Інструкцією № 1 ЦБ РФ.
2.14.2. Аналіз фінансової звітності комерційного банку за Інструкцією № 17 ЦБ РФ.
2.2. Аналіз фінансового стану банків з використанням рейтингової оцінки.
2.3. Внутрішній аналіз фінансового стану комерційного банку:
2.3.1. Аналіз пасивних операцій.
2.3.2. Аналіз активних операцій.
3. Глава № 3. Створення єдиної системи оцінки фінансового стану комерційного банку:
3.14.Недостаткі російських методів оцінки фінансового стану комерційних банків.
3.15.Зарубежний досвід оцінки фінансового стану комерційних банків - рейтингова система CAMEL.
3.16.Аналітіческій центр фінансової інформації.
Висновок.
Введення.
В умовах глобалізації економіки, створення регіональних економічних просторів (Єдиний ринок в Європі, НАФТА на американському континенті), розширення інвестиційних можливостей, розвитку міжнародних фінансових ринків, бурхливих процесів в області інформаційних технологій все більшого значення набуває необхідність гармонізації стандартів фінансової звітності в усьому світі.
З метою задоволення потреб світового співтовариства в створенні сучасної системи фінансової звітності в 1973 році був утворений Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФО). До нього увійшли представники професійних організацій бухгалтерів: Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Мексики, Нідерландів, Великобританії, Ірландії та США. На сьогоднішній день КМСФО об'єднує посланців 143 бухгалтерських організацій з 104 країн, що представляють інтереси 2 млн. бухгалтерів. Комітет є незалежною приватною організацією, мета якої полягає в розробці єдиних принципів бухгалтерського обліку, які використовуються комерційними організаціями всього світу при складанні фінансової звітності.
На сьогоднішній день три країни з числа провідних держав світу не підтримали міжнародні стандарти фінансової звітності. Це - США, де діє своя система звітності - GAAP, Канада і Японія.
C урахуванням активно розвивається процесу переходу багатьох країн світу на нову форму фінансової звітності питання вибору системи міжнародних стандартів з усією гостротою постало в Росії. Не є секретом, що між американською GAAR і КМСФО розгорнулася запекла боротьба за право включення Росії до сфери свого впливу. Важко сказати, що вплинуло на прийняття російськими владою рішення з даного питання, однак незабаром, 06.03.1998г., Вийшла Постанова Уряду РФ N 283 "Про затвердження програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності". Згідно, цієї програми, мета реформування системи бухгалтерського обліку полягає в тому, щоб привести національну систему бухгалтерського обліку відповідно до вимог ринкової економіки та міжнародними стандартами фінансової звітності. Тим самим наша країна однозначно висловилася на користь МСФЗ.
Відповідно до Наказу N 43н від 06.07.99г. про затвердження Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організацій" (ПБУ 4 \ 99) нова бухгалтерська звітність вводиться з 2000р.
З переходом Росії на МСФЗ спрощує доступ міжнародним, насамперед американським, інвесторам і кредиторам на російський ринок, в чому вони дуже зацікавлені.
КМСФО бачить мету вироблення єдиних норм бухгалтерського обліку в тому, щоб створити рівні умови інвесторам у всіх країнах світу. Тут-то і починаються перешкоди. Давно вже помічено, що в європейських країнах правила бухгалтерського обліку в принципі розвиваються в іншому напрямі. Він ведеться більш на користь податкових органів, ніж на користь інвесторів. Очевидно, що до таких країн належить і Росія. Таким чином, проект включення Росії до числа країн, які застосовують МСФЗ, вимагатиме переорієнтації бухгалтерського обліку, тобто зміна його цілі з податковою на інвестиційну. Така зміна дається не легко [25]. Проблеми переходу на міжнародні принципи обліку в банках ми розглянемо у розділі № 1.
На сьогоднішній момент у Росії фінансова звітність організацій існує у двох варіантах: одна - для податкових органів, інша - для інвесторів у рамках застосування МСФЗ. І аналіз фінансової звітності комерційних банків здійснюють, спираючись на дві Інструкції ЦБ РФ: Інструкція Банку Росії від 01.10.97г № 1 "Про порядок регулювання діяльності банків" (далі Інструкція № 1) та Інструкція Банку Росії від 01.10.1997г № 17 "Про складання фінансової звітності "(далі Інструкція № 17).
Інструкція № 1 використовується виключно для контролю над діяльністю комерційних банків. Вона встановлює порядок розрахунку всіх показників, що входять у розрахунок обов'язкових економічних нормативів, а також гранично допустимі значення самих економічних нормативів. На підставі поданої звітності ЦБ РФ і на аналізі критеріїв фінансового стану кредитної організації, визначається: до якої категорії належить банк, тобто є він проблемним чи ні. Звітність, складена за Інструкцією № 1 малокорисна більшості, як інвесторів, так і вкладників. У розділі № 2 ми більш докладно зупинимося на методиці аналізу за Інструкцією № 1.
Інструкція № 17 - це нова форма фінансової звітності, яка є певним етапом наближення російських норм бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів та практики. Головне призначення міжнародних стандартів загальної фінансової звітності - зробити її такою, щоб вона могла бути корисна найбільшому числу користувачів для прийняття ними економічних рішень. У розділі № 2 розглянута методика аналізу звітності банку на прикладі Інструкції № 17.
Відмінності у підходах до складання звітності та зумовила різницю в тих чи інших показників. Російська фінансова звітність розрахована в основному на задоволення потреб наглядових органів, в цьому її головна специфіка. У ній досить багато зайвої і малозрозумілою для інвесторів інформації. Основні переваги МСФЗ в тому, що вони досить прості у вивченні та осмисленні. До будь-якої статті самій звітності даються чіткі пояснення, коментарі. В обов'язковому порядку у фінансовій звітності присутній облікова політика, яка використовувалася банком. Перераховуються основні допущення, які застосовувалися при формуванні фінансової звітності. Безсумнівно, аналіз, складений за Інструкцією № 17 більш прогресивний і більш корисний для осмислення про діяльність комерційного банку [26, с.67].
З 2001р. в Росії здійснюється пілотний проект з переходу банків на міжнародні стандарти фінансової звітності за участю Європейського співтовариства. Він проводиться на базі 6 російських банків. Протягом 16 місяців, на першому етапі роботи, буде створена нормативна база, визначать терміни переведення на МСФЗ всієї банківської системи. Основна мета проведення програми - підвищення прозорості вітчизняних кредитних організацій для кредиторів, вкладників і західних інвесторів. На думку експертів, не різке, а поступове її впровадження допоможе ЦБ РФ з урахуванням помилок і прорахунків застосувати накопичений досвід при введенні нових правил бухгалтерського обліку в повсякденний банківський обіг.
Мета даної роботи: на основі проведеного аналізу фінансового стану "Умовного" комерційного банку, показати істотні відмінності в підході до аналізу за Інструкцією № 1 ЦБ РФ, у порівнянні з Інструкцією № 17 ЦБ РФ. Розкрити переваги та недоліки обох методів обліку і вказати на основні проблеми переходу на Міжнародні принципи обліку в банках.
 
Глава № 1. Методологія аналізу фінансового стану банку.
 
1.1 Загальноекономічна ситуація в країні.
Відновлення банківської системи після кризи 1998 року пішла більш швидкими темпами, ніж передбачали експерти. Розширення операцій банків, що почалося з 2 кварталу 1999 року, дає можливість тимчасового перепочинку навіть тим кредитним організаціям, які втратили значну частину капіталу. Проте було б помилковим вважати, що найважче вже позаду. На нинішньому етапі ключовим питанням стає забезпечення "м'якої посадки" банківської системи та виведення її на нову траєкторію розвитку. Слід зазначити, що зростання банківського сектору в минулому році був достатньо рівномірним: найбільші банки відновлювалися трохи швидше дрібних, а регіональні трохи швидше московських. Така динаміка пояснюється тим, що банки підживлювалися коштами підприємств. У 2000 році це джерело зростання був практично вичерпаний. Тепер з різним ступенем вірогідності можна розраховувати лише на приплив коштів приватних вкладників та інвестицій з-за кордону. Але при цьому необхідно зберегти платоспроможну банківську систему [9].
Однією з умов визнання російських банків міжнародним банківським співтовариством є підготовка не тільки загальної бухгалтерської та фінансової звітності, а й внутрішньої звітності у вигляді, максимально наближеної до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Кожна група користувачів фінансової звітності (акціонери, потенційні інвестори, законодавчі органи і т.д.) прагнуть отримати різні відомості про комерційному банку. Однак у тих випадках, коли виникає необхідність надання фінансової звітності закордонному партнеру, російські банки змушені готувати цю звітність у відповідності до вимог МСФЗ. Ця умова дотримуються всі банки, що прагнуть одержати закордонні кредити [10].
Глобалізація ринку фінансових та банківських послуг призвела до необхідності вироблення міжнародних стандартів регулювання банківської діяльності. Такі зусилля були прийняті провідними світовими фінансовими колами в липні 1988 року в Базелі. Базельська угода, відоме під назвою "International Covergence of Capital Measures and Capital Standards", являє собою спробу застосувати єдині правила регулювання банківської діяльності в індустріально розвинених країнах Заходу.
Банк Росії з початку 90-х років прагне дотримуватися даних рекомендацій у роботі з російськими комерційними банками. Ця практика знайшла відображення в цілому ряді нормативних документів, прийнятих Банком Росії, починаючи з 1991 року. Керівництво нашої країни, включаючи Банк Росії, прагнути інтегрувати Росію в світову фінансову систему. Цей процес йде досить інтенсивно, і провідну роль тут грає Банк Росії. В основних напрямках державної грошово-кредитної політики на 1998 рік, відомий як рік переходу вітчизняної банківської системи на новий План рахунків бухгалтерського обліку, зазначалося, що вдосконалення системи банківського нагляду проводиться Банком Росії в тісній взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями - Базельським комітетом з банківського нагляду, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, а також Європейським банком реконструкції та розвитку. Питання переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності, як відомо, з усією гостротою постало і перед Росією [11].
У травні 2000року на парламентських слуханнях було оголошено, що російська система бухобліку буде грунтуватися на міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ). Однак думки учасників заходу щодо темпів і повноти їх впровадження розійшлися. Іноземці наполягали, що введення міжнародних принципів бухгалтерського обліку є необхідною умовою для припливу інвестицій до Росії - навіть більш важливим, ніж вирішення податкових проблем. Один з провідних експертів міжнародного центру системи бухобліку Девід Даманті пообіцяв, що максимум через п'ять років очікується приєднання до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) всіх країн - членів Європейського співтовариства. Надалі, протягом двох-трьох років, може відбутися злиття цих стандартів з американськими. Таким чином, вже через 7-10 років інвестори в усьому світі отримають можливість аналізувати фінансову звітність організацій різних країн, складену у відповідності з одними і тими ж принципами. І ті країни, які виявляться не готовими до цього моменту, не зможуть нормально конкурувати на міжнародних ринках. Чекати з введенням нових правил ще 3-4 роки Росія, на його думку не може [12].
Але сам процес переходу на міжнародні принципи фінансової звітності банків пов'язаний з великими проблемами. Що це за проблеми ми розглянемо далі.
1.2 Проблеми переходу на міжнародні принципи обліку в банках.
Проблеми переходу на міжнародні принципи бухгалтерського обліку займають важливе місце у становленні вітчизняної банківської системи.
Передумови, що склалися в даний час в комерційних банках, для вирішення цього питання є, проте стримуючий вплив на їх розвиток надають наступні могутні чинники.
Перший. Нерівномірний насичення комерційних банків кваліфікованими бухгалтерськими кадрами. Гострий дефіцит у таких фахівцях особливо відчувають нещодавно створені банки. Очевидно, без активної участі самих банків, а також без співробітництва з іноземними консультантами, і різних банківських асоціацій, проблему підготовки кваліфікованих бухгалтерських кадрів вирішити дуже важко.
Другий. Принципова зміна уявлень про бухгалтерської професії, що зараз зароджується в банківській практиці у зв'язку з долученням до міжнародних стандартів обліку. Якщо раніше бухгалтерський облік прирівнювався до рахівництву, то тепер ми бачимо, що за кордоном банківський бізнес відійшов від подібних уявлень. Рахівництво - ведення записів по рахунках - лише частина бухгалтерського обліку. Крім рахівництва бухгалтерський облік в даний час включає в себе аналіз облікової інформації та участь у прийнятті управлінських рішень, тобто в банківському менеджменті. При рейтинговій оцінці банківського персоналу участь в аналізі та управлінні банком повинен розглядатися як обов'язковий для бухгалтерських кадрів.
Третій. Недостатність нормативної бази для бухгалтерського оформлення цілого ряду банківських операцій, досить застарілий План рахунків комерційних банків і російські стандарти утрудняють аналіз банківської діяльності, не дозволяють використовувати показники та коефіцієнти оцінки надійності, стійкості банків, що використовуються в зарубіжній банківській практиці.
3. Статутний фонд банку залишився на колишньому рівні і дорівнює 12000 УРАХУВАННЯМ Значить зростання капіталу в основному за рахунок прибутку на 33,4%
(Див. таблицю № 6).
Таблиця № 6
Структура капіталу філії банку
(Тис.руб.)
Показники
На 1.04.00 року
На 1.04.01 року
Зміна (%)
Капітал-всього: (стор.1 +2 +3 +4-5)
1555
2233
678
1. УФ
-
-
-
2. Інші фонди
197
842
645
3. Прибуток нерозподілений
1336
2036
700
4. Основні засоби
22
30
8
5. Інші витрати
-
675
675
 
 

Аналіз активних операцій.

Розміщення власних і залучених ресурсів здійснюється за традиційними напрямами (див. додаток № 7):
· Видача кредитів;
· Операції з цінними паперами;
· Розвиток матеріально - технічної бази.
Обсяг виданих позик за аналізований період збільшився на 9517 т. р.. (На 42%), у тому числі кредити підприємствам - на 42% (8902 т. н.), В результаті чого питома вага цієї статті у загальному обсязі активів, що приносять дохід зріс з 63% - на 1.04.00 року до 70, 0% - на 1.04.01 року; позики приватним особам збільшилися на 615 т. р.. (Темп зростання за аналізований період склав 49%).
На 1.04.01 року кредитні ресурси склали 30583т. рублів, у тому числі: кредити підприємствам - 21372 т. рублів, приватним особам - 1265 т. рублів, векселі викуплені - 7674т. рублів. З них кредити, видані на термін:
¨ до 1 місяця 2%
¨ від 1 до року 70%
¨ понад рік 18%
Крім цього, в розрізі активів, що приносять дохід, спостерігається зниження частки простроченої заборгованості. Так за аналізований період сума прострочених кредитів становила: на 1.04.00 року - 294 т.р., а на 01.04.01г - 272 УРАХУВАННЯМ
Відповідно, спостерігається зростання активів, що не приносять прибуток, зростання обумовлене, переважно, зростанням:
- Коррахунки в ЦБ - на 33,6% (с1093 т. р. до 1646 т. р.)
- Зменшення рахунку в ЦБ РФ - на 3% (з 407 УРАХУВАННЯМ до 367 т. н.)
- Грошових коштів в касі банку - на 13% (з 1659 УРАХУВАННЯМ до 1915 т. р.)
- Деяким зростанням за статтею основних засобів - на 19% (з 811 УРАХУВАННЯМ до 998 т. р.).
З одного боку, дані тенденції свідчать про зниження ліквідності, що підтверджується розрахунками за Інструкцією № 1 ЦБ РФ. Разом з тим, з огляду на "рухливість" перерахованих статей, можна зробити висновок, що з метою виконання обов'язкових економічних нормативів, баланс банку "підчищають" ближче до звітної дати.
 
Висновки: Результати проведеного аналізу активних і пасивних операцій свідчать про необхідність реструктуризації балансу. Велика частка грошових коштів, зосереджених у кредитному портфелі банку, а захищеності цього виду ризику немає, як немає достойного отримання прибутку за рахунок цієї статті балансу .. Всі кошти спрямовані на отримання щохвилинної прибутку, але вони ніяким чином не захищені.
 
 
Глава № 3. Заходи спрямовані, на поліпшення ефективності та прибутковості роботи банку.
       
Висновки зроблені за результатами загального аналізу фінансового стану комерційного банку виявили ряд необхідних заходів, які необхідно провести банку найближчим часом, щоб не допустити його банкрутства.
У зв'язку з тим, що баланс банку є його основним звітним документом, який використовується як наглядовими органами, так і інвесторами і вкладниками, має сенс дії з управління власними коштами конкретизувати за двома напрямками: поліпшення стану активів і поліпшення стану пасивів банку.

3.1.Методи поліпшення стану пасивів банку.
 
Основними методами покращення стану пасивів балансу є:
- Зниження витрат на виплату відсотків за користування залученими коштами;
- Зміна термінів погашення боргових інструментів;
- Збільшення банківського капіталу;
- Зниження витрат: скорочення персоналу, урізати великі вкладення в інфраструктуру, наприклад, нові будівлі, комп'ютерні мережі та ін
Найшвидшим і найбільш ефективним способом поліпшення стану пасивів є збільшення банківського капіталу. Основних джерел для цього зростання сьогодні у російських банків може бути чотири:
- По-перше, це власний прибуток, зароблений банком;
- По-друге, допомогу засновників банку;
- По-третє, залучення позикових коштів, у вигляді субординованих кредитів;
- По-четверте, проведення додаткової емісії акцій.
З моєї точки зору, власний прибуток банків не зможе зробити вирішального впливу на проблему збільшення банківського капіталу. Причини більш ніж очевидні. Додаткові збитки, що виникли в 1998 році з-за краху ринку ГКО, міжбанківського ринку, що виріс зобов'язаннями за форвардними валютними контрактами та іншим причин, які широко відомі, з'їдять велику частину балансового прибутку банків (притому не тільки одного року), якщо взагалі не приведуть до негативному фінансовому результату за підсумками року.
Найбільш ефективним може бути проведення емісії акцій. Тримачі колишніх акцій отримають переважне право на акції нової передплати, які можуть бути продані їм за договірною ціною. Найчастіше нова емісія і поява нових акціонерів призводять до зміни структури капіталу, до втрати впливу колишніх власників, розпорошення капіталу. Важливо, щоб амбіції колишніх власників, їх прагнення зберегти контроль над прийняттям рішень не стримували капіталізацію банку, не перешкоджали припливу нового капіталу.
Результативними можуть бути і два інших джерела - допомогу засновників і субординовані позики. Засновники можуть брати участь в капіталі банку як безпосередньо, так і через свої дочірні або залежні від них структури, що різко підвищує ризик формування статутного капіталу банку за рахунок позикових джерел. Субординованим кредитом у нас визнається кредит, виданий на строк не менш ніж на 5 років, видає в гривнях або у валюті країн з числа "групи розвинених", не може бути витребуваний достроково, основна сума виданого кредиту погашається після закінчення строку кредитного договору.
Досвід показує, що такі способи, як додаткова емісія акцій, нарощування нерозподіленого прибутку, прискорене формування резервного та інших фондів банку економічно вигідні як самим банкам, так і їх власникам в періоди господарського пожвавлення, підйому, а також при наявності високих інфляційних доходів.
У той же час зниження частки активів з підвищеним рівнем ризику, скорочення, зокрема, кредитного портфеля, використовується в періоди спаду і зменшення попиту на позикові кошти.
Все вище сказане дозволяє зробити наступний висновок. Зростання банківського капіталу - основне завдання для створення в Росії працездатною банківської системи. Протягом найближчих років для вирішення цього завдання, як наглядовим органам, так і кредитним організаціям доведеться багато попрацювати. При цьому проблема ідентифікації формування статутного капіталу банків за рахунок позикових коштів є першочерговою.
3.2 Методи поліпшення стану активів.
 
      Існують два основні методи поліпшення стану активів балансу:
- Зняття неякісних активів;
- Поліпшення якості активів із збереженням їх на балансі банку.
Зняття ослаблених активів з балансу передбачає їх списання або продаж третім сторонам.
Продаж активів так званої компанії з управління активами, створюваної сторонами, зацікавленими в оздоровленні банку, часто застосовується в міжнародній практиці. Така компанія купує активи у банку за касові кошти, або за номінальною ціною, або за номіналом за вирахуванням резервів. Серед власників (власників акцій) цій компанії можуть бути акціонери банку, держава чи інші фінансові компанії.
Інший спосіб - продати активи на вільному ринку боргових зобов'язань, який набув останнім часом певний розвиток.
Списання означає 100-процентні збитки і відрахування з основного капіталу, при цьому відбувається зниження величини балансу банку.
Поліпшення якості активів передбачає підвищення ймовірності отримання коштів за активами. Для цього можуть бути вжиті заходи за трьома основними напрямками:
- Активні зусилля з боку банку, спрямовані на отримання коштів за боргами;
- Підвищення платоспроможності боржника за рахунок зміни графіка обслуговування зобов'язань по боргу, а також консультування з питань управління його бізнесом і раціонального використання позикових коштів;
- Отримання додаткового або більш істотного заставного забезпечення боргових зобов'язань.

Всі перераховані вище заходи щодо поліпшення стану, як активів так і пасивів банку, можуть бути реально застосовані на оздоровлення розглянутого нами "Умовного" банку. Оскільки банку необхідно провести термінову реструктуризацію статей балансу, за рахунок проведення, наприклад, наступних заходів:
1. Збільшити частку активів, що приносять дохід, за рахунок:
· Стримування обсягу кредитування, порівнюючи його з власними засобами;
· Збільшення обсягу операцій з цінними паперами, валютними операціями, розрахунково-касовим обслуговуванням;
· Розширення переліку банківських послуг, наприклад, факторингових і лізингових операцій;
· Розширення практики депозитних операцій в ГУ ЦБ.
2. Визначати щомісячний ліміт видачі кредитів приватним та юридичним особам за низькою ставкою (в ув'язці з прибутковістю активних операцій і вартістю залучення), перегляд графіків погашення боргових зобов'язань боржників і збільшення заставного забезпечення боргових зобов'язань.
3. Знизити процентні і кредитні ризики шляхом їх ув'язки з прибутковістю банку, ставкою рефінансування.
Дані розрахунків свідчать про те, що швидше за все банк зіткнеться з проблемами в найближчий 2001 рік. Хоча зараз рік вдалося закінчити з прибутком і навіть спостерігається її зростання.
Тим не менш, проведений аналіз свідчить про нестабільність стану банку. Це підтверджує аналіз структури балансу: пропорція між активами, які приносять дохід, і непрацюючими активами має тенденцію в бік збільшення останніх; слабка диверсифікація: більше 70% відсотків доходів складають доходи від кредитування підприємств і організацій.
Керівництвом банку, за результатами проведеного аналізу, повинні бути вжиті заходи до підвищення керованості банку (зниження стихійності в роботі). Отримані результати частково можуть бути пояснені проблемами зростання.
Проведений аналіз не можна вважати повним - це всього лише спроба проаналізувати фінансовий стан банку за методиками ЦБ РФ. Не дивлячись на різні підходи до аналізу поточного фінансового стану: за Інструкціям № 1, № 17, внутрішній аналіз, практично не приділено уваги аналізу якості менеджменту, так як у російській банківській практиці не напрацьований необхідний методологічний апарат. Теорія і практика аналізу фінансового стану комерційного банку в Росії не універсальна, немає єдиного підходу до розрахунку та роботі з однотипними характеристиками.
При "підключенні" міжнародних стандартів обліку, розрахункові показники істотно чи погіршуються або поліпшуються, що зайвий раз свідчить про недосконалість діючої в даний час системи обліку.

 
 
 
3.3 Перевага міжнародних   методів оцінки фінансового стану комерційного банку
Російська фінансова звітність розрахована в основному на задоволення потреб наглядових органів, в цьому її головна специфіка. У ній досить багато зайвої і малокорисною для інвесторів інформації.
Основна перевага МСФЗ в тому, що вони досить прості у вивченні та осмисленні. До будь-якої статті самій звітності даються чіткі пояснення, коментарі. В обов'язковому порядку у фінансовій звітності присутній облікова політика, яка використовувалася банком. За допомогою цих звітів користувачі фінансової звітності кредитної організації мають можливість оцінити її ліквідність, платоспроможність, фінансову гнучкість і прибутковість.
На Базельському нараді була прийнята нова методика розрахунку ліквідності балансу банку. Принципово новим підходом було те, що в основу методики було покладено показник достатності капіталу банку, а активи банку стали оцінюватися по ступені ризику. І цей норматив має тенденцію до постійного зростання. ЦБ РФ посилив вимоги до банків щодо дотримання мінімального розміру власних коштів (капіталу).
Змінилися істотно принципи обліку доходів і витрат. Основною відмінністю є те, що відповідно до міжнародних стандартів використовується принцип нарахування з обліку доходів, а у відповідності з російськими стандартами - касовий метод. Тобто доходи у фінансовій звітності відображаються в міру їх фактичного отримання. Відповідно до міжнародних стандартів фінансова звітність надає зовнішньому користувачеві інформацію не тільки про проведені в минулому операціях і фактично отримані доходи і проведені витрати, але також і дані, які включають в себе майбутні платежі за зобов'язаннями. Тобто відображаються всі потенційні вимоги і зобов'язання банку на конкретний момент.
Наступне суттєва відмінність міжнародних стандартів від російських полягає в підходах до оцінки якості та вартості активів. Це дуже наочно видно на прикладі державних цінних паперів. На сьогоднішній день у нас резерви по державних паперах не створюються. А відповідно до міжнародних стандартів банку, що становить звітність, доводиться створювати ці резерви і оцінювати, скажімо, державні папери за ринковою вартістю.
Торкнулися зміни і до підходу якості кредитного портфеля банку. Зокрема, в якості забезпечення в нас приймається тільки застава матеріальних цінностей, хоча забезпеченням (причому більш ваговим і більш ліквідним) можуть бути і поруки, банківські гарантії, застави цінних паперів, блокування своїх грошових коштів, депозити. Тому, на думку багатьох фахівців, резерв за міжнародними стандартами істотно відрізняється від резерву за російськими.
З приводу вимог прозорості банківської системи. Вважається, що в Росії одна з найбільш непрозорих економік. Тому нам і боятися давати гроші інвестори. До того ж у нас немає нормального законодавства проти відмивання грошей. А взагалі корінна відмінність міжнародних стандартів від російських полягає в тому, що вони призначені, перш за все, для зовнішнього користувача. Тобто для того, щоб інвестор, познайомившись зі звітністю, міг вирішити, куди вигідно вкладати гроші. А російська система спочатку створювалася на користь того, щоб систематизувати звітність для її надання в ЦБ РФ, у статистичні органи тощо Тобто для того, щоб відзвітувати перед державою. І природно, всі західні інвестори вважають за краще, щоб ми давали їм свою звітність за міжнародними стандартами, а не за російськими.
Таким чином МСФЗ спочатку формувалися як стандарти для фінансової звітності підприємств, яка необхідна інвесторам.

Висновок
 
Сьогодні очевидна тенденція до глобалізації економічного життя всіх країн світу. Виходячи з неї, принципи бухгалтерського обліку в Росії, повинні бути тими ж, що і в інших країнах. Крім того, що випливають з принципів основні поняття бухгалтерського обліку, методики моніторингу, вимірювання, реєстрації, узагальнення господарських операцій в Росії повинні бути аналогічні вживаним в світовому співтоваристві. Це, у свою чергу, слугуватиме гарантією отримання подібних результатів - фінансової звітності, зрозумілою для потенційних інвесторів всіх країн світу.
Протягом найближчих п'яти років очікується приєднання до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) всіх країн - членів Європейського співтовариства. Надалі, протягом двох-трьох років, може відбутися злиття цих стандартів з американськими. Таким чином, вже через 7-10 років інвестори всього світу отримають можливість аналізувати фінансову звітність організацій різних країн, складену у відповідності з одними і тими ж принципами.
Міжнародні стандарти фінансової звітності більш прогресивні в порівнянні з російськими. Якщо вона підготовлена ​​за МСФЗ, то вона містить великий обсяг різноманітної інформації про його діяльність. Ретельно проаналізувавши звітні дані, можна отримати чітке уявлення про загальні напрямки діяльності, фінансовому положенні, структуру активів та перспективи розвитку комерційного банку.
Банк Росії з початку 90-х років прагне дотримуватися даних рекомендацій у роботі з російськими комерційними банками. Ця практика знайшла відображення в цілому ряді нормативних документах, прийнятих Банком Росії, починаючи з 1991р. Керівництво нашої країни, включаючи Банк Росії, прагнути інтегрувати Росію в світову фінансову систему. Цей процес йде досить інтенсивно.
Але не можна забувати про проблеми, пов'язані з переходом на нові міжнародні принципи бухгалтерського обліку. І вони роблять стримуючий вплив на розвиток МСФЗ. Основні проблеми, звичайно, пов'язані з адаптацією облікових, бухгалтерських систем. Потрібна відповідна база перепідготовки фахівців, навчальні матеріали, посібники, потрібно розібратися в наших реаліях. Щоб люди вчилися на прикладах російської дійсності і по вітчизняній літературі. А це буде залежати багато в чому і від тих зарубіжних консультантів, з якими ми працюємо.
У сформованих умовах змінюються і підходи до аналізу. Споживачі банківських послуг, самі банкіри усвідомлюють необхідність в найбільш повних і достовірних засобах аналізу банківської надійності. Чим же на сьогоднішній момент може відповісти банківська система?
Як показали проведені розрахунки, коли ще не в достатній мірі напрацьовано методологічний апарат, законодавство залишає бажати кращого, навіть самі великі банки Росії за міжнародними мірками дотягують, в кращому разі, до "середнячків", залишаються серйозні проблеми і прогалини в підходах до банківського аналізу. Які вони? Можна навести такий перелік:
· Аналізований банк розглядається як окремо існуючий фінансовий інститут: не оцінюється "вага" конкретного банку у фінансовій системі країни (того чи іншого регіону), не враховуються можливі впливи акціонерів (їх сила), клієнтів.
· До непорівнянні за початковим умовам банкам підходять з "єдиним мірилом", наприклад: не ранжирується оцінка банку в залежності від приналежності до регіону, хоча всім зрозуміло, що банки, Московського регіону, мають набагато більш потужним потенціалом хоча б тому, що в Москві зосереджено більше 60% обсягу фінансових коштів країни. Отже, має бути розроблена уніфікована методика, взвешивающая показники діяльності конкретного банку в залежності від його належності до того чи іншого регіону.
· Аналіз, свідчить про різний об'ємі доступної інформації, і, як наслідок - розбіжність у визначенні однотипних показників, що є основними при проведенні аналізу фінансового стану комерційного банку, наприклад: ризикові активи, склад капіталу, зобов'язання банку і т.п. Дані невідповідності призводять до розбіжності в оцінці ключових співвідношень і як наслідок - незбіжні оцінка фінансового стану банку.
· Практично не приділяється уваги трендам показників банку, всі проведені розрахунки здійснюються на вже напрацьованих цифрах.
· Немає можливості оцінити рівень банківського менеджменту (для цього просто не існує напрацьованих методик).
· Немає єдиної системи оцінки фінансового стану банку.
На думку провідних російських банкірів, існуючі сьогодні в Росії інструменти оцінки фінансового стану комерційних банків дуже близькі до міжнародних вимог. Але все ж таки не відповідають вимогам часу і сьогоднішньої необхідності в інформації, хоча б тому, що, широко використовувані "системи оцінок", побудовані
на розрахунку коефіцієнтів за даними виключно балансу без аналізу внутрішнього якості рахунків, можуть давати велику частку похибки, а баланс у вигляді залишків по рахунках не дозволяє адекватно оцінити якість активів і зобов'язань банку, відобразити його реальний стан.
Разом з тим, позитивною тенденцією можна вважати той факт, що в сучасній Росії почали приділяти серйозну увагу питанням надійності банківської системи та окремого комерційного банку.
У Росії здійснюється пілотний проект з переходу банків на міжнародні стандарти фінансової звітності за участю Європейського співтовариства. Він проводиться на базі 6 російських банків. Протягом 16 місяців, на першому етапі роботи, буде створена нормативна база, визначено терміни переведення на МСФЗ всієї банківської системи.
Але якщо вже наша банківська система рухається у бік відповідності міжнародним стандартам, звичайно, всі зацікавлені в тому, щоб вимоги і пруденційні норми, які пред'являються ЦБ РФ, були б єдиними і щоб не потрібно було вести подвійну звітність. Також зрозуміла політика ЦБ РФ, він намагається йти до міжнародних стандартів як би поетапно. І за різними напрямками з'являються то один, то інший документ, що максимально наближають загальну систему складання звітності до міжнародних стандартів.
Будемо сподіватися - все вищезгадане сприяє тому, що в самому найближчому, доступному для огляду майбутньому замість методів "миттєвої фотографії" російська банківська система буде мати повністю налагоджені й абсолютно достовірні методи аналізу фінансового стану комерційного банку. Методи, які виконують своє основне завдання - підвищення інформаційної забезпеченості всіх учасників російського банківського ринку.
Література:
1. Федеральний закон РФ "Про банки і банківську діяльність" від 02.12.1990г. № 395-1.
2. Федеральний закон РФ "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" від 02.12.1990г. № 394-1.
3. Центральний Банк Російської Федерації. Інструкція від 01.10.1997г № 1. Про порядок регулювання діяльності банків.
4. Центральний Банк Російської Федерації. Інструкція від 01.10.1997г № 17. Про складання фінансової звітності.
5. Правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території РФ від 18.06.1997г. № 61.
6. Рейтинг 200 найбільших банків Росії за розміром власного капіталу. \ \ Комерсант - Гроші. 2000 р - № 49.с.96-102.
7. Фінансовий менеджмент. Під редакцією академії менеджменту і ринку. Є.С. Стоянової. Москва. Видавництво Перспектива. 2000р. с.665.
8. Е. Сердінов. Банківська справа. Підручник для вузів. Москва. Видавництво Фінанси і статистика. № 3 2000р. с.528.
9. М. Матвієнков. Ризикова експансія. \ \ Експерт. 2000 р - № 11.с.30.
10. А.В. Суворов. Деякі питання методології аналізу фінансової стійкості комерційного банку. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2000 р - № 4.с.42.
11. О.М. Акімова, О.Ю. Береговий. Форми банківської звітності відповідно до Інструкції № 1. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2000 р - № 4.с.71-76.
12. Хроніка, події, факти. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2000 р - № 7.с.6 - 7.
13. Г. Баранов. Банки пішли у відрив. \ \ Комерсант . 2000 р - № 49.с.103-105.
14. І.Ю. Сєдової. Аналіз фінансового стану окремих кредитних організацій. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2000 р - № 4.с.39-40.
15. Інформація, моніторинг. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2000 р - № 3.с.6.
16. Є. Маковська, А. Івантер. Контрольний в голову. \ \ Експерт. 2000 р - № 15.с.6-7.
17. Інформація, моніторинг. Фінансами займуться розвідники. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2000 р - № 9.с.4.
18. Вказівка ​​ЦБ РФ від 03.01.2001г. № 895-У.
19. Інформація, моніторинг. ЦБ РФ збільшить проблемні банки. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2000 р - № 3.с.6.
20. Інформація, моніторинг. Для фінрозвідки не буде таємниць. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2001р - № 2.с.4.
21. А. Буздалін, А. Брітанішскій. Експертна система аналізу банків на основі методики CAMEL. \ \ Бізнес і банки. 2000 р - № 22.с.10-16.
22. Н.Е. Соколинська. Облік кредитних ризиків і аналіз кредитного портфеля. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2000 р - № 4.с.88-108
23. Т.В. Гвелесіані. Внутрішній контроль банківської діяльності як інструмент аудитора. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2001р - № 1.с.78-84
24. М.Б. Чиркова. Доходи і витрати комерційних банків і їх облік. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2001р - № 2.с.60-74
25. І. Є. Смирнов. Перехід банків на міжнародні стандарти фінансової звітності: перший досвід. \ \ Оподаткування , облік та звітність. 2001р - № 5.с.66-71
Додаток N 1
Баланс "Умовного" головного банку
(Тис. крб.)
Номер рахунку

Сума
01.04.00г
Сума
01.04.01г
1 порядку
2 порядки


АКТИВ202
20202
20002
19836

20206
0
0

20207
1089
1219

20208
953
933

20209
800
744
Разом

22844
22732
301
30102
41464
84628

30110
16268
62638

30114
72933
64319
302
30202
37172
51002

30204
10433
10711

30221
0
0
303
30302
163035
51939

30306
153000
32810
306
30602
216
3382
320
32002
0
0

32003
23000
0

32004
5000
0
321
32102
0
0

32103
0
0
Разом

522521
381429
401
40104
283666
12000
442
44208
12000
0
446
44605
10000
9600
447
44705
500
0
450
45004
0
750
451
45101
16097
18988

45103
21500
38100
452
45201
31963
22408

45203
74500
44300

45204
11300
55050

45205
7243
18640

45206
63642
120193

45207
5409
20330

45208
145
2025
453
45306
680
200
454
45401
7000
5443

45405
1200
6650

45406
11392
28870

45407
840
1500
455
45502
10
0

45503
50
725

45504
281
237

45505
6893
5881

45506
3307
2834

45507
464
362
458
45809
200
200

45812
1688
879

45814
1207
1469

45815
523
432
459
45909
237
237

45912
1187
748

45914
577
577

45915
161
161
474
47406
0
374

47408
4571
913

47423
3825
278

47427
2759
4980
Разом

587217
426765
501
50102
0
0

50103
9649
4916
502
50202
0
0
509
50901
1464
3089

50903
59
1500
512
51207
22
23
514
51401
0
0

51402
299
9875

51403
26407
22094

51405
0
468
515
51501
9750
24

51502
13338
7142

51503
30456
44129

51504
3744
7327

51505
3557
5313

51506
2319
640

51507
2861
731

51509
153
0
525
52502
4968
4465
Разом

109046
111745
601
60102
429
429
602
60201
2
2

60202
1266
3660
603
60302
171
81

60304
7
4

60306
0
0

60308
45
29

60310
60
67

60312
2064
980

60323
179
6
604
60401
19189
62369

60402
12169
13748

60403
4394
5774
607
60701
0
0
609
60901
2226
2600
610
61001
60
13

61002
80
99

61004
7
9

61005
7
5

61006
268
248
611
61101
3806
4408
614
61401
719
0

61403
244
372

61405
624
23

61406
0
0
Разом

48016
94962
702
70201
0
0
704
70401
0
837
705
70501
230
36

70502
0
375
Разом

230
1248
РАЗОМ АКТИВ

1289874
1038881
ПАСИВ102
10202
0
1050

10203
1096
46

10204
10824
10824

10205
80
80
106
10601
2243
42063

10603
197
2567
107
10701
1800
1800

10702
24704
21728

10703
25884
28404

10704
3957
3957
Разом

70785
112519
301
30109
10
10015
302
30220
6706
0

30222
0
0

30223
7391
955
303
30301
163035
51939

30305
153000
32810
313
31302
0
0

31303
28500
263
320
32010
280
200
Разом

358922
96182
401
40101
5416
0

40102
283666
0
402
40201
22
5834

40202
74
125

40205
1
645

40206
10
164
404
40403
0
8713

40404
0
0

40407
3
0

40408
6499
0

40410
17
0
405
40502
741
3

40503
3262
3155
406
40602
100
2398

40603
140190
207847
407
40701
4825
4908

40702
169747
185515

40703
3576
5143
408
40802
4745
6274

40805
11
68

40807
1181
423
409
40901
1755
0

40905
0
0

40906
0
0

40911
143
0
420
42005
500
4500
421
42101
1750
1910

42107
40000
215000

42108
30
26
423
42301
4015
43425

42302
578
138

42303
5644
6459

42304
18496
27161

42305
6067
10459

42307
295
237

42308
31820
0
442
44210
120
0
446
44609
100
120
447
44709
5
96
450
45009
2
0
451
45109
736
8
452
45209
8058
591
453
45309
7
13983
454
45409
2766
2
455
45508
1837
429
458
45818
3618
3580
474
47403
0
374

47407
1
6441

47411
592
638

47416
51
80

47422
144
107

47426
127
275
Разом

753343
667254
509
50904
24
1765
514
51410
267
796
515
51510
813
703
523
52301
20503
1608

52303
23741
116074

52304
10697
0

52305
1404
0

52306
11379
2059

52307
5542
5542
524
52405
1
2

52406
403
13
525
52501
2
16
Разом

83785
128578
601
60105
201
201
602
60206
3
3
603
60301
338
1685

60303
0
1

60305
639
2350

60307
0
0

60311
0
0

60322
1
16
606
60601
870
2866

60602
4289
5107

60603
1375
1589
609
60903
638
871
611
61103
3806
4408
612
61201
0
0
613
61301
4921
0

61302
3732
0

61304
3
6

61305
174
11

61306
0
0

61307
0
0
Разом

20990
19114
701
70101
0
0
703
70301
2049
3545

70302
0
11689
Разом

2049
15234
РАЗОМ ПАСИВ

1289874
1038881

Додаток № 2
Виконання економічних нормативів "Умовного" банку
(Тис. крб.)
Норматив

Граничне
значення
Фактичне значення
Граничне
Значення
Фактіч.
значення

2000
01.04.00 р.
2001
01.04.01г.
Норматив достатності власних коштів (відношення капіталу банку до сумарного обсягу активів, зважених з урахуванням ризику)
Н1 = К \ (АР + КРВ + КРС-РЦ-РК-РД)
> = 11%
21.65%
> = 10%
19,69%
Норматив миттєвої ліквідності (відношення суми високоліквідних активів до суми зобов'язань по рахунках до запитання) Н2 = ЛАМ \ ОВМ
> = 20%
34,30%
-
34,87%
Норматив поточної ліквідності (відношення суми ліквідних активів до суми зобов'язань по рахунках до запитання на термін до 30 днів)
Н3 = ЛАМ \ ОВТ
> = 70%
73.16%
-
76.64%
Норматив довгострокової ліквідності (відношення всієї заборгованості банку понад рік до капіталу) Н4 = КРД \ (К + ОД)
> = 120%
7.95%
-
5.22%
Норматив загальної ліквідності (процентне співвідношення ліквідних активів і сумарних активів банку) Н5 = ЛАТ \ (А-Ро)
> = 20%
53.34%
-
46.36%
Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу Н6 = КРЗ \ К
> = 25%
23.67%
-
24.89%
Максимальний розмір великих кредитних ризиків Н7 = Кскр \ К
> = 800%
359.11%
-
314.76%
Максимальний розмір ризику на одного кредитора (вкладника) Н8 = Овкл \ К
> = 25%
127.77%
-
127.79%
Максимальний розмір кредитного ризику на одного акціонера (учасника) банку Н9 = Кра \ К
> = 20%
19.04%
-
19.69%
Сукупна величина великих кредитних ризиків на акціонерів (учасників) банку Н9.1 = Кра всього \ К
> = 50%
22.70%
-
30.02%
Максимальний розмір кредитів, наданих своїм інсайдерам, виданих на їх користь Н10 = Кри \ К
> = 2%
1.03%
-
0.08%
Сукупна величина кредитів, виданих інсайдерам Н10.1 = Кри всього \ К
> = 3%
0.20%
-
0.18%
Максимальний розмір залучених грошових вкладів (депозитів) населення Н11 = Увімкнути \ К
> = 100%
63.18%
-
56.34%
Максимальний розмір зобов'язань перед нерезидентами Н11.1 = Він \ К
400%
0
-
0
Норматив використання власних коштів (капіталу) банку для придбання часток (акцій) ін юр.осіб Н12 = Кін всього \ К
> = 25%
0.06%
-
0.96%
Власні кошти банку, що інвестуються на придбання часток акцій одного юр.особи Н12.1 = Кін \ К
> = 5%
0.02%
-
0.94%
Норматив ризику власних вексельних зобов'язань Н13 = ВО \ К
> = 100%
77.14%
-
80.32%
Власні кошти (капітал) До
106653


156000

Додаток N 3
Баланс філії "Умовного" банку
(Тис. крб.)
Номер рахунку

Сума
Сума
1 порядку
2 порядки
На 01.04.00г
На 01.04.01г
АКТИВ202
20202
1659
1915
Разом

1659
1915
301
30102
1093
1646
302
30202
407
367
303
30302
0
0
Разом

1500
2040
452
45201
306
490

45204
200
300

45205
1370
0

45206
3300
24808

45207
5410
5190

45208
145
2025
454
45405
100
0

45406
1640
5213
455
45504
27
113

45505
237
1148

45506
386
4
458
45814
147
147

45815
147
125
474
47408
20
0

47423
4
10

47427
348
698
475
47502
0
23
Разом

13787
40494
515
51501
35
24

51502
0
194

51503
0
7456

51504
3685


51505
2800

Разом

6520
7674
603
60302
0
1

60308
1
1

60312
29
21

60323
13
0
604
60401
210
202

60402
436
631

60403
165
165
609
60901
9
76
610
61006
1
2
611
61101
509
621
614
61401
23
0

61403
11
5
Разом

1407
1725
702
70203
0
0

70209
0
0
705
70501
18
4
Разом

18
4
РАЗОМ АКТИВ

24891
53852
ПАСИВ106
10601
22
30
107
10701
0
0

10703
197
197
Разом

219
227
302
30223
122
948
303
30301
15893
15771

30305
0
25736
Разом

16015
42455
405
40502
11
1
406
40602
0
0
407
40702
3349
4627

40703
35
83
408
40802
242
368
409
40911
0
0
423
42301
66
1188

42303
224
197

42304
460
732

42305
173
237

42307
21
19

42308
1301
0
452
45209
249
0
453
45315
0
2
454
45409
17
0

45415
0
52
455
45508
7
0

45515
0
23
458
45818
294
272
474
47407
0
0

47411
23
23

47416
0
0

47422
1
1
475
47501
0
698
Разом

6473
8889
515
51510
65
77
523
52301
120
0
Разом

185
77
603
60301
18
12

60305
0
0
606
60601
5
6

60602
65
175

60603
19
32
609
60903
4
22
611
61103
509
621
613
61301
348
0

61302
0
0

61304
0
0

61306
0
0
Разом

968
868
701
70101
0
0

70102
0
0
703
70301
1031
1336
Разом

1031
1336
РАЗОМ ПАСИВ

24891
53852

Агрегований балансовий звіт Філії (тис. крб.)
Статті
звіту
Сума на
01.01.00г
Сума на
01.01.01г
АКТИВ


Грошові кошти
1659
1915
Кошти в ЦП
1500
2040
Позичкова заборгованість
19935
47437
Відсотки нараховані
348
698
Резерв
632
792
Чистий судна заборгованість
19935
47437
Основні засоби
728
841
Витрати майбутніх періодів
11
5
Інші активи
67
33
РАЗОМ
23614
52177
ПАСИВ


Кошти клієнтів
6027
8424
Боргові зобов'язання
120
0
Інші зобов'язання
15912
40150
Усього зобов'язань
22059
48574
Власні кошти


Фонди і прибуток
197
197
Переоцінка ОС
22
30
Чистий прибуток
1031
1336
Розподілена прибуток
18
4
Нерозподілений прибуток
1336
2036
Витрати та ризики
325
0
РАЗОМ
23614
52177

Звіт про прибутки та збитки Філії
(Тис. крб.)
Найменування статей

Сума

01.04.00г

Сума

01.04.01г
+ \ -
1.ДОХОДИ БАНКІВ
3872
34 3486
-386
Отримані відсотки за кредити
2574
1553
-1021
Недержавним ком.організ.
2398
1078
-1320
Підприємцям
0
383
+383
Фізичним особам
176
92
-84
Інші доходи
185
273
+88

9
0
-9
Діск.доход по іншим векселями
176
273
+97
Дохід за ІВ
254
1194
+940
За обмінними операціями з ІВ
67
29
-38
Інші операції
0
7
+7
Дохід від переоцінки
187
1158
+971

859
466
-393
Дохід під можливі втрати кр.
419
223
-196
Комісія за касовими операціями
143
102
-41
За розрахунковими операціями
227
140
-87

1
0
-1

6
0
-6

8
0
-8
Інші доходи
15
1
-14

40
0
-40
2.РАСХОДИ БАНКІВ
2841
2622
-219
Відсотки сплачені
617
44
-573
Фізичним особам
617
44
-573

350
0
-350

350
0
-350
Інші витрати
175
1146
+971
Витрати від переоцінки в ІВ
175
1146
+971

208
683
+475
ЗП
150
503
+353
Відрахування від ЗП
58
174
+116
Витрати з підготовки кадрів
0
5
+5
Фінансування соц-побут потреб
0
1
+1

1491
749
-742
Витрати під возм.потері по кред.
395
213
-182
Комісія уплач.по ін операц.
0
2
+2
Витрати на ВТ
134
63
-71

1
0
-1
Бланки суворої звітності
0
9
+9
Поштово-телеграфні витрати
86
54
-32
АМ ОС
29
19
-10
1 категорії
1
1
0
2 категорії
20
14
-6
3 категорії
8
4
-4
МШП
240
8
-232
НА
1
8
+7
Друкарські і канцеля витр.
11
11
0
Ремонт ОС
32
8
-24
Утримання будинків і соор.
114
96
-18
Охорона
66
100
+34

6
0
-6

2
0
-2
Оренда
116
47
-69
Лізинг
10
4
-6
Податки зараховують на витрати
210
99
-111
Інші витрати
38
8
-30
3.РЕЗУЛЬТАТИ деят-ти
1031
1336
+864


Додаток N 6
Таблиця коригувань банківська звітність форма N 112
Щомісяця тис. руб.
Коригування
сума на 01.04.00г
Сума на 01.04.01г
А1
2
0
А2
0
0
А3
0
0
В3
0
0
А4
0
0
В4
0
0
А5
0
0
В5
0
0
А6
0
0
В6
0
0
А7
0
0
В7
0
0
А8
0
0
В8
0
0
А9
348
698
В9
0
667
А10
0
0
В10
0
0
А11
0
0
А12
0
0
А13
18
4
А14
0
0
А15
0
0
В15
0
0
А16
0
0
В16
0
0
А17
0
0
В17
0
0
А18
0
0
В18
0
0
А19
0
0
А20
23
23
В20
0
22
А21
0
0
А22
0
0
А23
0
0
А24
0
0
А25
0
0
А26
0
0
А27
0
0
А28
0
0

Додаток N 7
Аналіз активних та пасивних операцій філії "Умовного" банку
(Тис. крб.)

ОПЕРАЦІЇ
СУМА
01.04.00г
СУМА
01.04.01г
+ / -
1.ПРІВЛЕЧЕННИЕ ЗАСОБИНа р \ рахунках (405,406,407,408,409)
3637
4394
+757
Вклади населення (423)
2245
2373
+128
Депозити (421)
0
0
0
Розрахунки за транз.платежам (30301)
15893
15771
+122
Векселі випущені (523)
120
0
-120
РАЗОМ
21895
22538
+643
2.РАЗМЕЩЕННИЕ ЗАСОБИКредити юр.осіб (452,453,454)
12470
21372
безопасность. Отсюда, неспособность некоторых банков обеспечить банковскую тайну, в то время как развитие банковского бизнеса требует возведения банковской тайны в ранг государственной политики. Согласно, западной статистики  60% всех преступлений в банковской сфере совершается персоналом банка.
      Пятый. Недостаточный профессионализм в области бухгалтерского учета некоторых аудиторских фирм, отсутствие их ответственности за качество проверок также отрицательно сказывается на общем уровне бухгалтерской работы. Банковская инфраструктура должна включать квалифицированный аудит, который бы занимался не только подтверждением отчетности, но и оценивал качество руководства, менеджмента банка на основе анализа рисков, ликвидности, доходности и т.п. Сюда же должна входить квалифицированная юридическая служба, агентство по регистрации залогов, чтобы избежать двойного или многократного их использования.
       Шестой. Отсутствие стабильного законодательства, в том числе налогового и судебного. Нестабильность развития экономики.
      Как видно, переход на международные принципы учета в банках начал осуществляться в непростых условиях их деятельности.
      Формирование механизма оценки ликвидности коммерческих банков России, постсоветского периода началось сразу после возникновения двухуровневой структуры банковских учреждений. Остановимся немного на самой структуре и функциях, которые закреплены за каждым ее элементом.
  
 
1.3 Структура банковской системы России
     Банковская система России является двухуровневой:
1     уровень - Центральный банк Российской Федерации;
2          уровень – кредитный организации, филиалы, представительства иностранных банков.
В законе РФ “ О банках и банковской деятельности в РФ” определяются следующие субъекты банковской системы.
       Центральный банк РФ (Банк России) является юридическим лицом и имеет свой устав, утверждаемый Государственной Думой. Банк России - самостоятельное учреждение, осуществляющее свои расходы за счет собственных доходов. Он единственный банк в России, наделённый правом выпуска (эмиссии) наличных денег. Выполняет роль главного координирующего и регулирующего органа денежно-кредитной системы страны. Находится в собственности Российской Федерации [2].
       Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Законом РФ “О банках и банковской деятельности”. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество [1].  
      Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц, размещать указанные средства от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц.
      Небанковская кредитная организация - кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Законом “О банках и банковской деятельности”.  Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком России.
      Иностранный банк - банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. Банки, в свою очередь, подразделяются на универсальные и специализированные.
      Универсальные банки составляют основу банковской системы, они способны предоставлять своим клиентам до 200 видов услуг. Их главными функциями являются:
·      аккумулирование временно свободных денежных средств;
·      кредитование субъектов финансового рынка;
·      организация и осуществление расчетов в хозяйстве;
·      проведение операций с ценными бумагами;
·      хранение финансовых и материальных ценностей;
·      проведение трастовых операций;
     Основным отличием специализированных банков является предоставление очень узкого спектра финансовых услуг своим клиентам, то есть специализация банка на определённом виде предоставляемых услуг. Специализация бывает: функциональной, отраслевой, клиентской, территориальной.
      Не последнюю роль на финансовом рынке играет Центральный Банк РФ. Какие основные функции он выполняет и методы, направленные на поддержание надежности банковских учреждений мы рассмотрим далее.     
 
1.4 Функции ЦБ РФ, направленные на поддержание надежности и оценку деятельности банковских учреждений.
 
     Центральный банк РФ  в соответствии с Федеральным Законом “О Центральном банке РФ”   выполняет роль главного координирующего и регулирующего органа  денежно-кредитной системы России. Одной из основной целей его деятельности является обеспечение эффективной и стабильной работы всей банковской системы.
    В связи с этим на ЦБ РФ возложен ряд функций [2]:
-       разработка и проведение контрольно-денежной политики
-       регулирование денежного обращения
-       регулирование деятельности кредитных организаций и осуществление контроля за ними
-       осуществление безналичных расчетов в общенациональном масштабе
-       организация валютного регулирования
-       хранение золотовалютных запасов страны
    Для их исполнение ЦБ РФ использует следующие инструменты и методы:
-       установление правил, регламентирующих деятельность кредитных организаций
-       осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций
-       установление и осуществление контроля за соблюдением обязательных экономических нормативов кредитными организациями
-       установление резервных требований
-       рефинансирование кредитных организаций
-       проведение дисконтной политики
-       проведение операций на открытом рынке
-       осуществление валютных интервенций.
     Но и в деятельности ЦБ РФ в течение 2000г-2001г года произошли очень большие изменения.
     Августовский кризис 1998 года выявил недостаточную эффективность системы надзора ЦБ РФ, осуществляемой за деятельностью коммерческих банков. В связи с этим возникла идея ликвидации его  надзорной монополии и  объединения надзорных функций всех финансовых институтов в особом государственном надзорном органе, а также создания контроля за операциями  на всех сегментах финансового рынка. Сторонники подобной системы, внесли поправки подобного рода в Закон о ЦБ РФ, ссылаясь на международный опыт. В большинстве западных стран надзорные функции выполняют независимые от ЦБ  организации. Скорее всего, на процедуру передачи этих функций в нашей стране будет отведено несколько лет.
     Именно так в середине 90-х годов поступили власти Великобритании. В прошлом году функции надзора Банка Англии были переданы специально созданной комиссии по надзору за финансовыми службами.
     Самому Банку России в подобной ситуации останется следить за проведением  денежной политики, осуществлять хранение средств федерального бюджета и государственных  внебюджетных фондов, проводить операции по обслуживанию государственного долга [16]. 
     Глава ЦБ РФ Виктор Геращенко против этого. На встрече  с банкирами в Казани он отметил, что только в странах с развитой экономической и банковской системой можно разделить регулирующую и надзорную функцию. Западные страны отличаются от России стабильностью законодательства, в том числе и налогового, и развитой судебной системой. У нас же создание подобного органа может привести не к усилению позиции государства, а к возникновению нового криминального бизнеса. Нет никаких гарантий, что из подобного досье о финансовом положении гражданина (для этого ему не обязательно быть нарушителем закона) информация не начнет утекать в различные криминальные структуры.
     Другая причина в том, что создание отдельного органа надзора за деятельностью коммерческих банков потребует дополнительных бюджетных расходов.
     Тем не менее В. Путин одобрил идею создания финансовой разведки. По сути предполагается, что это будет аналитический центр, отслеживающий финансовые операции на суммы превышающие 10000$. Финансовая разведка будет находиться  в структуре  Минфина РФ. В ней будут работать эксперты – гражданские люди, отслеживающие движение финансовых потоков. Для нее не должно быть ни банковских, ни иных тайн. В подобной службе работают  во Франции 30 человек, в Голландии-20.
       В начале 2001 года принудительного банковского надзора ЦБ РФ обнародовал и направил территориальным учреждениям Банка России новую методику анализа финансового состояния банков, которая должна повысить качество банковского надзора. ЦБ РФ надеется, что новая методика позволит ему быстрее замечать возникшие у банков проблемы.
     Новая методика должна свести воедино то огромное количество нормативных актов, которые были выпущены по этой теме за последние несколько лет.  Конечная цель проведения анализа состоит в выявлении у банка проблем на возможно более ранних стадиях их формирования.
     Для этого ЦБ РФ предлагает своим управлениям изучать финансовые показатели банка по шести направлениям:
- структурный анализ банковского отчета
- структурный анализ отчета о прибылях и убытках
- оценка рентабельности деятельности банка и его отдельных операций
- анализ достаточности капитала
- анализ кредитного риска
- анализ рыночного риска
- анализ риска ликвидности
    По результатам анализа финансового состояния банка составляется заключение, которое должно содержать обобщающие выводы по каждому разделу анализа.
    Сейчас, по данным ЦБ РФ,  к  проблемным относятся 238 из более чем 1300 российских банков. Критерии, по которым ЦБ заносит банк в категорию проблемных, были установлены еще в 1998 году. Однако сотрудник департамента пруденциального надзора ЦБ Маиса Ксензова заявила, что в ближайшее время эти критерии будут изменены. При обнаружении хотя бы    одного не устраненного нарушения в отчетности банк автоматически будет попадать в группу проблемных. При этом Центробанк будет принимать во внимание не только результаты собственных проверок, но и заключения  аудиторских фирм [19].
     Свое решение ЦБ РФ мотивирует результатами проверок банков, проводимых им за последние три года. Они свидетельствуют, что у восьми из каждых десяти проведенных банков в отчетности обнаруживаются нарушения. В большинстве случаев они не устраняются. В результате чего отчетность не дает представления о реальном положении дел в банке. В ЦБ РФ уверены, что новые требования заставят банки более тщательно относиться к составлению своих финансовых документов. Однако это не объясняет, почему  ЦБ решил изменить требования именно сейчас. Скорее всего, появление нового критерия определения проблемных банков связано с возросшим давлением на ЦБ РФ со стороны правительства как раз по этой части. И Банк России придумал, чем ответить на эту критику. Ведь теперь практически любой российский банк можно будет причислить к проблемным. В любом случае количество проблемных банков вскоре должно заметно увеличиться. А значит, Банк России сможет показать правительству,  что адекватно воспринял критику [15].
      Подробнее остановимся на роли, которую играют коммерческие банки на финансовом рынке России.
1.5 Деятельность коммерческих банков.
 
Деятельность коммерческих банков в России регламентирована Законом “О банках и банковской деятельности”.
    Коммерческие банки и кредитно-банковская система в целом в условиях России стали определяющим и одним из главных факторов сохранения и развития экономики, реализации и продвижения инвестиционных программ, в т.ч. государственных, все большего слияния промышленно-производственного и банковского капитала в форме финансово-промышленных групп  - основы развития экономики.
    Коммерческий банк является активным элементом рыночной экономики. Главное назначение банка в том, чтобы аккумулировать денежные средства и предоставлять их в кредит. Поэтому коммерческий банк представляет собой деловое предприятие, которое оказывает услуги своим клиентам, т.е. вкладчикам (кредиторам) и  заемщикам, извлекая прибыль за счет разницы процентов, получаемых от заемщиков и вкладчиков (кредиторов) за предоставленные денежные средства.
   Основной функцией коммерческих банков является посредничество между кредиторами и заемщиками, причем банки, в отличие от других финансовых небанковских структур, обеспечивают основную часть всех средств денежного обращения экономики конкретной страны.
     Поэтому коммерческие банки представляют собой:
-       во-первых, коммерческую организацию, которая привлекает денежные средства юридических и физических лиц, от своего имени, размещает их на условиях платности, возвратности и срочности, а также осуществляет расчетные, комиссионно-посреднические и иные операции,
-       во-вторых, финансовое предприятие, которое  сосредотачивает временно свободные денежные средства  (вклады ), предоставляет их во временное пользование в виде кредитов (займов), выступает посредником во взаимных платежах и расчетах между юридическими и физическими лицами.
Хотя впрямую банки денежные потоки не создают, а их обслуживают, функции коммерческого банка выражаются также в том, что они являются средствами продвижения в систему  рыночной экономики и мирохозяйственных связей других участников рынка – промышленности, торговли, небанковского финансового сектора, государства и населения – через их денежные потоки.
 Коммерческие банки – это социально-экономическая отрасль, которая наиболее гибко реагирует   на любые изменения как в экономической, так и в политической жизни общества.
    Особенность российских условий состоит в том, что процесс создания и развития коммерческих банков в России совпал с фазой сужения процесса воспроизводства участников рынка - реального капитала. Не объективные процессы, сложившиеся в современных экономических условиях, позволяют сделать вывод о том, что банковский проект в масштабах страны является единственным на сегодняшний день успешно реализованным макроэкономическим проектом, которому способствовали следующие особенности российской экономической среды и банков как специфического общественно-экономического института:
-       банковская сфера деятельности, в отличие от других сфер, не подвергалась сужению процесса воспроизводства,
-       коммерческие банки – эта финансовая отрасль, которая имеет современную историю и наиболее гибко реагирует на любые   изменения, происходящие на финансовом рынке,
-       коммерческие банки – это уникальное финансово-экономическое образование для создания “дополнительных  денег”, поскольку деньги делаются, как правило,  на любой банковской операции за счет финансового посредничества между сторонами сделки, 
-       банкротства банков весьма редки, поскольку превратить стабильно работающий банк в несостоятельный очень сложно. Для этого нужно: иметь совершенно непрофессиональное руководство, либо осуществлять высоко-рискованные масштабные финансовые операции,  связанные с нарушением законов или общепринятых правил банковской деятельности.
Немаловажным качеством кредитно-банковской системы является ее устойчивость из-за объективного экономического содержания основных функций денег (как средства обращения, меры стоимости, средства накопления, средства платежа), которые (функции) обеспечивают поддержание устойчивости кредитно-банковской системы до тех пор, пока существует денежное обращение. Банковская система не подвергается сужению процесса воспроизводства в рамках денежного обращения: объем денежных агрегатов постоянно растет, потому что увеличиваются обороты участников свободного  рынка из-за  естественной эволюционной структуризации экономики страны. Но это качество- устойчивость – автоматически не распространяется на отдельно взятый коммерческий банк [7].
Рассмотрим подробнее основные проблемы устойчивости  коммерческого банка.
1.6 Факторы, влияющие на устойчивость банков.
 
     Основная проблема устойчивости коммерческих банков лежит в плоскости нестабильной экономики России, которая делает только первые шаги в направлении открытого общества с целью найти свое место в мирохозяйственных отношениях.
     Выделим в качестве параметров, влияющих на устойчивость банка, следующие факторы:
-       социально-политическая ситуация, которая включает в себя устойчивость существующего правительства, влияние оппозиции, корректировку финансово-экономической и социальной политики, стабильность или социальную напряженность в административно-территориальных образованиях, политическое окружение (ориентация),
-       общеэкономическое состояние – потенциал реального сектора экономики, обновление и выбытие производственных мощностей, конкурентоспособность товаропроизводителей, сальдо платежного баланса страны (экспорт \ импорт), возможности межотраслевого перелива ресурсов, инвестиций (приток \ отток капитала),
-       положение на финансовом рынке, включающее в себя: процентную ставку по привлечению банковских вкладов, доходность денежного рынка, доходность рынка ценных бумаг, обменный курс национальной валюты, объем спроса \ предложения на валюту, операции на валютной бирже, денежную эмиссию, темп инфляции и инфляционные ожидания, стоимость обслуживания государственного долга, политику Центробанка России, объем золотовалютных резервов, предложение денежной массы, конкуренцию банковских продуктов \ услуг,
-        внутренняя устойчивость кредитной организации включает в себя параметры, отражающие наличие \ отсутствие стратегии в миссии банка,   профессиональную квалификацию кадров, качество банковского  менеджмента, достаточность капитала [7,с.505-507].
     Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на устойчивость банка характеризуется рисками. Что это такое рассмотрим подробнее.
1.7 Понятие риски.
 
      Риск – это всегда неопределенность, которая приводит к дополнительным расходам, не дополучению доходов, упущенной выгоде и далее банкротству. Оказывая услуги, банки сталкиваются как с собственными коммерческими рисками, так и с рисками своих  клиентов. В последнее время проблема банковских рисков стала особенно актуальной, в связи с чем возникает необходимость управления ими. Однако управление рисками будет эффективным, если банк учитывает факторы, влияющие на каждый вид риска.
       Риски очень сложно классифицировать по факторам, их вызывающим, так как их проявлению способствует воздействие совокупности различных как внешних, так и внутренних факторов. Например, причиной роста риска ликвидности может быть не только невозможность оперативного привлечения денежных ресурсов, но и ошибки в планировании, некомпетентность персонала, низкое качество кредитного портфеля (угроза не возврата большой доли выданных кредитов).
      Приведённые факторы могут стать причиной возникновения следующих наиболее распространённых банковских рисков:
·       риск ликвидности
·       процентный риск
·       кредитный риск
·       рыночный риск
·       политический риск
·       валютный риск
·       риск изменения конъюнктуры рынка
·       страновой риск
·       риск форс-мажорных обстоятельств.
      Риск ликвидности связан с потерей возможности,  быстро превращать свои активы в денежную форму или привлекать дополнительные ресурсы в достаточном объёме для оплаты предъявляемых обязательств.
      Процентный риск связан с колебаниями процентных ставок на рынке. Если, например, на рынке произошло падение ставок, размещение производится под более низкий процент, а ставки по привлеченным банком средствам не изменились (возможно в силу того, что они гарантированны на весь срок действия договора), то банк понесёт убытки (либо недополучение прибыли), поскольку будет вынужден выплачивать повышенные проценты по привлеченным средствам.
      Кредитный риск связан с возможностью невыполнения заёмщиком своих финансовых обязательств (не возврат долга).
      Рыночный риск связан с возможным обесценением ценных бумаг. Может возникнуть в результате колебания нормы ссудного процента, изменения прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитентов, а также инфляционного обесценения денег.
       Политический риск определяется стабильностью и предсказуемостью политического климата в стране, уровнем противостояния отдельных политических сил, возможностью резкого изменения приоритетов и направления развития страны, отношения со странами-контрагентами по ВЭД клиентов российских банков.
       Валютный риск возникает при проведении валютных операций банком и связан с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого колебания валютных курсов.
       Риск изменения конъюнктуры рынка возникает при возникновении резких и неблагоприятных изменений на отдельных сегментах финансового рынка. Если банк имеет узкую специализацию и работает только на данном рынке, то такая ситуация существенно подрывает надёжность банка. Для универсальных банков потеря отдельных рынков менее болезненна, но тоже может явиться причиной сбоев в его работе.
       Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран-клиентов или стран-контрагентов, импортёров или экспортёров, работающих  с данным банком. Одним из возможных способов оценки уровня странового риска является индекс БЕРИ (германская фирма БЕРИ). Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год. Таким образом, анализируются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнёра (в том числе и России).
       Риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникающих в результате чрезвычайных и непредотвратимых событий (например, стихийное бедствие, война, эмбарго, введение валютных ограничений, забастовки и т.д.) Частично его можно определить по таблице “Интегральная и частные бальные оценки  стран  мира по степени риска инвестирования и надёжности деловых связей” в журнале “Euronomy”. Одной из частных оценок является показатель вероятности возникновения форс-мажорных обстоятельств (там же приводятся показатели эффективности экономики и политического риска).
     Чтобы уменьшить  влияние рисков на деятельность банка надо уметь ими управлять. Что для этого необходимо рассмотрим в следующем параграфе.
 1.8 Средства управления рисками.
     Риск является неизбежной частью банковской деятельности. Все известные способы управления или разрешения проблемы рисков можно отнести к одному из следующих:
-       избежание риска или отказ  (банк в силу специфичности своей деятельности не может избежать риска, но он обязан взять его на себя – иначе упраздняется прибыль),
-       удержание или признание риска (признание ущерба возможно, когда размер предполагаемого ущерба незначителен, и им можно пренебречь, или есть возможность превращения  одного риска в другой, или “измельчение” одного вида риска на несколько с меньшими объемами),
-       предупреждение риска (возможность уберечься от потерь или случайностей при помощи конкретного набора превентивных действий),
-       контроль риска (ограничение дальнейшего роста размера убытка, уже имевшего место при помощи сбора и обработки достоверной информации),
-       передача или страхование риска (перераспределение потерь среди участников операции или плата за снижение риска страховщику).
     Система разрешения рисков рассматривается как совокупность банковских продуктов (банковских финансовых технологий, правил и процедур) или совокупность производственных методов и процессов в финансово-кредитной организации, обеспечивающая управление банковским капиталом (собственным и привлеченными платными денежными средствами). Другими словами, это концепция определения областей и видов рисков, а также управление совокупностью банковских рисков, которая подразумевает определение факторов риска, этапы и работы, при которых риск возникает. Т.е. установление потенциальных областей риска, качественная идентификация (выявление) возможных рисков и обеспечение разрешения рисковой ситуации с помощью банковских продуктов и услуг [7, с.528-529].
    В банковском деле основными ключевыми видами риска являются: кредитный, процентный, валютный и риск ликвидности. Рассматривать детально мы их  не будем. Остановимся подробнее на основных характеристиках  финансового состояния коммерческого банка
1.9 Основные характеристики финансового состояния банка.
 
         Финансовое  состояние коммерческого банка характеризуется  следующими критериями: достаточностью капитала, качеством активов, ликвидностью баланса, эффективностью деятельности и уровнем управления (менеджментом) банка. Рассмотрим основные критерии.
1.9.1 Капитал банка.
       Капитал (собственные средства) коммерческого банка выполняет несколько важных функций в ежедневной деятельности и для обеспечения долгосрочной жизнедеятельности банка.
    Во-первых, капитал служит для защиты от банкротства (деньги на черный день), компенсируя текущие потери до решения возникающих проблем.
    Во-вторых, капитал обеспечивает средства, необходимые для создания, организации и функционирования банка до привлечения достаточного количества депозитов. Новому банку нужны средства до его открытия.
    В-третьих, капитал поддерживает доверие клиентов к банку и убеждает кредиторов в его финансовой силе. Капитал должен быть достаточно велик для обеспечения уверенности заемщиков в том, что банк способен удовлетворить их потребности в кредитах, даже если экономика переживает спад.
     В-четвертых, капитал обеспечивает средства для организованного роста, предоставления  новых услуг, выполнения новых программ и закупки оборудования. В период роста банк нуждается в дополнительном капитале для поддержки и защиты от риска, связанного с предоставлением новых услуг и развитием банка (в том числе созданием филиалов).
     Таким образом, капитал банка – это своего рода буфер, или поглотитель ущерба, возникающего вследствие реализации рисков. Годами считалось и у нас и за рубежом, что крупные банки нуждаются в меньшем собственном капитале, чем местные, просто потому, что им более доступны рынки денег и капитала и они могут нанимать более компетентных менеджеров.
     Сегодня и рынок, и регулирующие органы всех стран признают, что требования к капиталу должны быть одинаковыми для всех банков, и эти требования должны учитывать возможные риски [11,с.71-76].
     Основой собственных средств банка является уставный фонд. Условия работы на финансовом рынке требуют от коммерческих банков постоянного его наращивания. За последнее время Центральный банк несколько раз менял размер минимального капитала для вновь открываемых банков.
         Для российских банков, которые еще не смогли преодолеть последствия финансового кризиса 1998г, восстановление собственных средств и постоянное наращивание объема капитала является важнейшими стратегическими     целями [12,с.79].
     Центральный банк снизил требования к рублевому эквиваленту минимального уставного капитала и небанковских кредитных организаций, создаваемых в 1 квартале 2001 года.
    1) Уставный капитал создаваемого банка, за исключением дочернего банка иностранного банка, устанавливается в размере не менее 26 150 000 рублей.
     2) УК небанковской кредитной организации, за исключением дочерней небанковской кредитной организации иностранного банка, устанавливается в размере не менее 2 615 000 руб.
     3) УК создаваемой дочерней кредитной организации иностранного банка устанавливается в размере не менее 261 500 000 руб.
     Подобных уступок от ЦБ РФ уже несколько лет (с момента выхода знаменитой, ориентированной на норму Базельского комитета, Инструкции N 1) добивалось банковское сообщество. Мотивация: невозможно автоматически перенести международные стандарты на не слишком богатую материально российскую почву. ЦБ проявил “понимание момента” и снизил планку минимального размера УК  для действующих банков. Так что нынешнее решение ЦБ, с одной стороны, можно отнести к разряду пролоббированных самыми банками. При этом не исключено, что для не слишком богатых региональных структур и эта незначительная скидка на “пропуск” в банковское сообщество сможет сыграть  принципиальную роль.
    4) Размер собственных средств (капиатал) банка, ходатайствующего о получении генеральной лицензии на осущетсвление банковских операций, должен быть не менее 130 750 000 руб.[18].
     Основные разногласия вызывают дополнения к закону “О несостоятельности кредитных организаций “. Центральный банк настоял на том, чтобы в законе появилась норма о признании банка банкоротом в том случае, если уровень достаточности капитала падает ниже 2%.
     Однако в результате работы над поправками банкиры предложили своеобразный “размен”, они соглашаются с установлением нормы 2%, а за это ЦБ РФ идет на существенное самоограничение. Его суть сводится к тому,  что ЦБ РФ должен будет объявлять об изменении норм расчета состояния банков за 5 месяцев и новые правила будут действовать не менее обного календарного года без  всяких изменений.
     Правда, пока совершенно неясно, какие меры ЦБ РФ будет принимать к таким “проблемным” банкам. По сегодняшним нормативным документам признание проблемным грозит банку запретом на проведение ряда операций и даже сменой руководства. В принципе, Банк России имеет право отозвать у таких банков лицензию. Однако пока в ЦБ не могут ответить, будут ли распространяться эти меры на новые проблемные банки.
     В начале 2000г на заседании “круглого стола” в “Президент-Отеле” на тему “Банковская реформа в России” первый зам.председателя ЦБ РФ Т.В.Парамонова рассказала, что разработка и внедрение новых правил финансовой отчетности для коммерческих банков является частью реформирования банковской системы.
     Внедрение международных стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности очень важно. Уже сейчас некоторые российиские банки вынуждены составлять два отчета, разница между которыми существенна. Она выражается в снижении достаточности капитала при использовании международных стандартов. Внедрение международных правил составления отчетности может увеличить риск возможной недокапитализации банков. Чтобы капитализировать банки, нужно определить, какие методы капитализации использовать. Капитализации через бюджет не будет, рассчитывать  придется прежде всего на акционеров банков.
     Сейчас происходит косвенная декапитализация банковской системы. Рынки банковских услуг после кризиса не восстановились, кроме валютного, высокая степень рисков и отсутствие доходности в реальном секторе экономики не дают возможность получить достаточную прибыль. Кроме того, прибыль по большей части, уходит в бюджет через налогообложение [20].
1.9.2. Активы баланса.
     Активы баланса по своему экономическому содержанию подразделяется на приносящие (работающие) и не приносящие (неработающие).
      К активам, не приносящим   доход, могут быть отнесены денежные средства в кассе, на  корреспондентских счетах в расчетно-кассовых центрах, на счете обязательных резервов Банка России, а также основные средства, материалы, операционные расходы и отвлеченные средства за счет прибыли банка.
      Остальные активы относятся к категории работающих. Это все операции с клиентурой банка по кредитной системе: ссудные операции с юридическими лицами, кредиты банка, расчеты по иностранным операциям, операции с ценными бумагами (за исключением тех, которые приобретены в целях участия в деятельности других предприятий), лизинговые операции, выданные гарантии и др. Для учета работающих активов используются ссудные счета, а также счета, на которых учитываются предоставленные межбанковские кредиты, приобретенные ценные бумаги, корреспондентские счета в других банках (счета НОСТРО).
     Деление активов на работающие и неработающие необходимо для определения доходности банка. По оценкам специалистов, оптимальный уровень неработающих активов должен составлять не более 20% от суммы всех активов.
1.9.3. Ликвидность банка.
       Под ликвидностью понимается способность банка своевременно выполнять свои обязательства. Возможность потери такой способности называется риском ликвидности.
      Не будет преувеличением сказать, что риск ликвидности является основным банковским риском, аккумулирующим в себе проявление всех прочих банковских рисков. В самом деле – не возвращенный вовремя кредит, неблагоприятное изменение рыночных процентных ставок, валютных курсов или курсов ценных бумаг – все это приводит к уменьшению имеющихся в распоряжении банка денежных средств, обеспечивающих выполнение обязательств.
     Очень важно, что даже однократный отказ банка от своевременного выполнения своих обязательств, пусть даже вызванный временными и устранимыми причинами (например, технической задержкой платежей), может необратимым образом сказаться не его состоянии и в крайнем случае привести к банкротству. Такой отказ, получивший огласку, становится сигналом для клиентов и вкладчиков о неблагополучном положении дел в банке и вызывает отток размещенных в банке денежных средств.
     Поэтому управление банковской ликвидностью является ключевой задачей управления банком.
     ЦБ РФ имеет возможность устанавливать определенные нормативы ликвидности, ориентируя банки на их соблюдение. Чем выше реальные установленные показатели отражают состояние ликвидности банка, тем больше возможности у самого банка и надзорного органа своевременно выявить проблемы с ликвидностью и устранить их.
     Таким образом, ликвидность банка есть качественная характеристика деятельности банка, обусловленная множеством факторов, находящихся в постоянном изменении.
1.9.4. Платежеспособность банка.
      В материалах Всемирного банка платежеспособность связывается с величиной собственного капитала банка. Капитал со знаком “минус” означает неплатежеспособность банка.
      В экономической литературе России платежеспособность рассматривается как более общая и как более узкая категория по отношению к ликвидности банка. В случае восприятия ее в качестве более общей категории она рассматривается в комплексе внутренних и внешних факторов, влияющих на это состояние, а ликвидность – в ракурсе внутренних факторов.
     Но наиболее распространенная точка зрения определяет ликвидность банка как динамическое состояние, а платежеспособность как состояние на определенную дату, выражающееся в своевременности выполнения банком обязательств на эту дату. При таком определении ликвидности и платежеспособности обязательств, банк может не выполнить в отдельные периоды своих платежных обязательств, но будет оставаться ликвидным. В то же время утрата ликвидности предполагает систематическую неплатежеспособность.
     Не платежеспособность, вытекающая из утраты ликвидности банка, означает, во-первых, неспособность банка изыскать внутренние источники для погашения взятых на себя обязательств, во-вторых, невозможность привлечь для этой цели внешние источники [8,с.132].
       Финансовая стабильность банка была и остается важнейшим фактором его выживания, поскольку банкротство в нынешних экономических условиях есть, прежде всего, результат его финансовой деятельности. Самым простым способом анализа деятельности коммерческого банка является анализ его финансовой отчетности. Рассмотрим процесс становления методики анализа финансовой отчетности на примере Инструкции №1 ЦБ РФ. 
     
     
1.10 Формирование механизма оценки ликвидности коммерческих банков (на примере Инструкции №1). 
    Формирование механизма оценки ликвидности коммерческих банков России, постсоветского периода началось сразу после возникновения двухуровневой структуры банковских учреждений.
    Разграничение функций между ЦБ РФ и банками, занимающимися кредитно-расчетным обслуживанием юридических и физических лиц, определило необходимость государственного регулирования ликвидностью вновь созданных банков для обеспечения доверия к банковской системе. Уже в 1989г Государственный банк СССР   установил для коммерческих и кооперативных банков ряд нормативных показателей, обязательных к выполнению. Их по началу было всего пять.
     К числу этих показателей относились: ограничение обязательств банка (К 1), ограничение вкладов граждан (К 2), коэффициент текущей ликвидности баланса банка (К 4), коэффициент среднесрочной ликвидности  баланса банка (К5), максимальный размер риска на одного заемщика (К 3).
      С принятием в 1990г Закона РСФСР “О Центральном банке РСФСР (Банке России)” Банк России пересмотрел существующую до этого времени систему экономических нормативов. В соответствии  с Законом Банк России расширил круг экономических нормативов, ввел деление их на основные (обязательные для выполнения) и оценочные (ориентировочные), установил дифференцированные уровни предельных значений этих показателей в зависимости от типа, порядка и года создания банка.
     Начиная с апреля 1991 г, в связи с введением в действие Инструкции ЦБ РСФСР N 1, все коммерческие банки стали рассчитывать 10 показателей. Их  можно подразделить на 4 группы: первая группа характеризовала достаточность капитала банка; вторая группа-ограничение обязательств банка; третья показатели ликвидности баланса банка; четвертая группа - максимальный   размер риска на одного заемщика.
     Первая группа показателей, позволяющих оценить достаточность капитала, включала, установление: а) минимального уровня уставного капитала банка; б) нормативного соотношения величины собственного капитала и активов, исчисленных с учетом их риска.
    Уставный   капитал – это тот капитал, который был сформирован для его создания за счет выпуска акций или паевых взносов.
     Собственный капитал – это более широкое понятие. В собственный капитал включается не только уставный капитал, но и все его специальные фонды, резервы и прибыль.
Для оценки достаточности собственного капитала    были введены показатели Н 1, Н 2, Н 2.1.
    Показатель Н 1 действует до настоящего времени, он характеризует отношение собственного капитала и активов, рассчитанных с учетом всех его отдельных групп. Такой метод оценки достаточности капитала давно применяется в международной практике. Российская практика, правда, имеет некоторые особенности в методике определения указанного коэффициента и его нормативного значения.
     Методика расчета собственного капитала с момента выхода Инструкции N 1, претерпела многократные изменения. В подсчет собственного капитала, кроме уставного фонда, специальных фондов и прибыли, не включались, а затем  стали исключаться доходы будущих периодов, сумма собственного капитала стала уменьшаться на приобретенные банком ценные бумаги акционерных обществ, величина собственного капитала стала учитывать переоценку валютных ценностей.
      Разновидностью показателя Н 1 являлись показатели Н 2 и Н 2.1.
     Показатели Н 2 и Н 2.1 – это соотношение собственного капитала банка и активов с повышенным риском.
     Вторая группа показателей, вводившая ограничение обязательств банка, характеризовалась одним показателем Н3 (ранее данный показатель был известен банками как  К 1). Он отражал соотношение между капиталом банка и его обязательствами.  К обязательствам банка относились: остатки средств на расчетных и текущих счетах, срочные депозиты, вклады населения, остатки на счетах “Лоро”, полученные межбанковские кредиты, кредиторская  задолженность, 50% гарантированных обязательств, выданных банком.
     Регулирование ликвидности баланса коммерческих банков в соответствии с указаниями Банка России, изданными в 1991г, осуществлялось до 1995г на основе показателей Н 4, Н 5, Н 6, Н 7, Н 8, составляющих третью группу.
      Показатели Н 4 и Н 5 относились к оценочным, т.е. использовались самими банками для управления активами и пассивами в целях поддержания ликвидности баланса. Начиная с 1995г, эти показатели отменены.
      Четвертая группа экономических нормативов, регулировавших ликвидность банка, была связана с оценкой максимального размера риска на одного заемщика. Риск банка возрастает в зависимости от объема выданного кредита. Поэтому посредством показателя  Н9  Банк России   стимулировал коммерческие банки дифференцировать размещение ссуд по многим клиентам, ограничивал концентрацию предоставляемых средств одному клиенту. Расчет показателя происходил в четыре этапа.
      В течение 1995 года в качестве экономических нормативов, регулирующих ликвидность коммерческих банков, применялись показатели Н1,Н3,Н4,Н8,Н9 [8,с.133-141].
1.11 Введение новой системы экономических нормативов, максимально приближенных к МСФО.
 
     Принятие в апреле 1995г нового Закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” внесло определенные изменения в свыше описанную систему оценки ликвидности банков.
     Во-первых, новый закон существенно изменил набор экономических нормативов, устанавливаемых централизованно.
     Во-вторых, введены единые критериальные уровни экономических нормативов применительно к разным типам банков.
     В-третьих, устранено деление экономических нормативов на обязательные и оценочные.
    В-четвертых, методика расчета отдельных показателей (например, Н 1) и их предельные значения приближены   к международным стандартам.
     Новая система экономических нормативов введена в действие с 1 апреля 1996 года. После издания новой Инструкции N 1 Центрального банка РФ, определяющей конкретный механизм ее применения.
     Рассмотрим основные положения новой системы экономических нормативов деятельности кредитных организаций.
     К числу экономических нормативов отнесены:
-       минимальный размер уставного капитала;
-       норматив достаточности капитала;
-       нормативы ликвидности;
-       максимальный размер риска на одного заемщика или групп связанных заемщиков;
-       максимальный размер крупных кредитных рисков;
-       максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);
-       максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим  инсайдерам;
-       максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения;
-       нормативы использования собственных средств кредитных организаций для приобретения долей (акций) других юридических лиц;
-       максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим акционерам (пайщикам);
-       норматив риска собственных вексельных обязательств;
-       норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами [8,с.141-147].
     Предпочтение как самому основному отдается нормативу достаточности капитала (Н1).  Далее подробнее рассмотрим, из  чего он состоит и какую роль играет.  
 
 
 
Норматив достаточности капитала.
 
     Следует отметить, что в соответствии с МСФО при оценке активов банка используется критерий достаточности капитала (Н1). Как и в действовашей ранее системе, он отражает соотношение собственного капитала, к активам, взвешенным с учетом риска.
Н 1= К АПИТАЛ \ (АР – РЦ – РК – РД + КРВ  + КРС + РР) х 100%,
где АР -  сумма активов банка, взвешенных с учетом риска, для  определния суммы совокупного риска активов АР вводится таблица активов, различающихся по степени риска (Таблица N ).
      КРВ – величина кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета.
      КРС -   величина кредитного риска по срочным сделкам.
      РР – размер рыночного риска.
     РЦ – общая величина созданного резерва под обесценение ценных бумаг.
     РД – величина созданного резерва на возможные потери по прочим активам с дебиторами.
     РК – разница между резервами на возможные потери по ссудам 2-4 групп риска и счетами, не вошедшими в расчет капитала банка.
    Минимально допустимое значение норматива Н 1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала) банка в следующих размерах:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 от 5 млн евро и выше                                                 менее 5 млн евро
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  с 01.02.99г – 8%                                                           с 01.02.99г – 9%
таблиці показано відповідність розрахунків окремих пунктів банківського капіталу за методикою Банку Росії в порівнянні з аналогічними показниками за міжнародними фінансовими стандартами.


Таблиця № 1
Відповідність капіталу
Пункт
N 31-П
Найменування показників
лей у Положенні N 31-П
Аналог з міжнародних
стандартам
2.1.1
Статутний капітал
кред.ор., створеної в
формі АТ

Сплачений акціонерний капітал (повністю оплачені прості акції банку). При цьому вартість переданого в оплату акцій майна
(Майнових прав) вказується в
реальній оцінці. Реальність оцінки
майна і імущ.прав повинна бути
підтверджена аудиторами.
2.1.2
Емісійний дохід
Розкриті резерви (в частині капіталізації за рахунок нерозподіленого прибутку і емісійного доходу)2.1.3
Частина фондів кредитної
організації,
сформованих за рахунок при-
були попередніх років
Прибуток минулого року, залишилася в розпорядженні банку
2.1.4
Частина прибутку предшест-
чих років, підтверджений-
ва аудиторами
Прибуток минулого року, залишилася в розпорядженні банку
2.2.1
Нематеріальні активи
НА, не мають реальної оцінки, не опубліковані збитки минулого року
2.2.2
Непокриті збитки перед-
простують років
Збитки банку
3.2
Частина резервів на можливі
втрати по позиках 1 групи
ризику
Резерви для покриття збитків, можливих у майбутньому, але не спостерігаються в даний момент, д.б. менше 1,25% від суми А

Аналогів немає
Резерви для переоцінки активів, які страхують можливі збитки в результаті коливання курсів валют

Аналогів немає
Резерви для переоцінки А, у вигляді ЦП

Аналогів немає
Резерви на випадок знецінення А, розмір яких д.б. не менше 1,5% від А, зважених з урахуванням ризику.
3.3
Субординовані кредити
Субординовані зобов'язання
3.4
Прівілігірованние акції,
за винятком не отося-
трудящих до кумулятивним
Привілейовані некумклятівние акції
3.5
Прибуток попереднього
року, до аудиторського що підтверджуються
дженою
Нерозподілений залишок прибутку минулих
років, що залишився в розпорядженні банку
3.6
Джерела додаткового
капіталу з урахуванням обмежень
Субординовані кредити не можуть переви-
щувати 50% величини основного капіталу
4.1
Величина недосозданного ре-
резерву під можливі втрати
за позиками 2-4 гр. Ризику
Резерви для переоцінки А, що значаться на балансі у вигляді цінних паперів
Аналіз даної таблиці дозволяє зробити висновок, що позиція Банку Росії значно наблизилася до міжнародних стандартів. До недавнього часу поняття "капітал банку" трактувався у нас в більш вузькому сенсі, ніж за кордоном. До його складу включалися тільки власні кошти банку. Сьогодні загальний капітал банку (його власні кошти) включає весь сплачений Статутний капітал, премія по акціях, окремі види резервів та нерозподілений прибуток.
Показник "власні кошти (капітал) банку" є традиційним і в той же час наочним і сопоставівим показником, який отримав широке поширення в міжнародній фінансовій практиці.
Застосовувана методика розрахунку величини цього показника передбачає розподіл капіталу на два рівні, враховуючи, що складові частини капіталу схильні до змін в різному ступені і мають різні джерела утворення.
Сьогодні банківський капітал розраховується як сума основного капіталу, в якому домінують власні кошти банку, і додаткового капіталу, основним компонентом якого є частина позикових коштів банку, так званий субординований борг. Включення частини позичених коштів у розрахунок банківського капіталу є принципово новим для вітчизняної банківської практики.
Основний капітал - це "капітал першого рівня". Вважається, що він є незмінним і може повністю поглинути збитки, ктором може понести комерційний банк протягом фінансового року.
Додатковий капітал - це "капітал другого рівня". У цілому він також захищає вкладників банку, але має менш постійний характер, а його вартість схильна до змін.
Таким чином, капітал банку це і не власний капітал і не позиковий капітал. Це абсолютно нова категорія, яка враховує при оцінці платоспроможності банків специфіку банківської діяльності.
У відповідності з Базельською угодою достатність капіталу банку оцінюється за допомогою наступних показників:
1) співвідношення між основним капіталом (капіталом 1 рівня) і додатковим капіталом (капіталом 2 рівня);
2) нормативу достатності капіталу, що обчислюється як співвідношення сукупного капіталу (основного і додаткового) до активів, зважених з урахуванням ризику.
Для першого показника встановилося вимога, згідно якого співвідношення між основним і додатковим капіталами повинно бути в межах 1:1, тобто додаткові елементи не повинні перевищувати основний капітал.
Для другого показника було встановлено, що основний капітал повинен бути дорівнює 4%, а сукупний капітал - 8% від загальної суми активів, зважених з урахуванням ризику (він може коливатися від 0 до 100%).
Достатність капіталу має статичний і динамічний аспекти.
Статичний аспект достатності капіталу згідно з рекомендаціями Базельського комітету наступний. Жоден банк, що приймає депозити і видає кредити, не повинен мати статутний капітал менше 5 млн ЄВРО. Жоден банк не має права приступати до діяльності, якщо він не відповідає цій вимозі по капіталі.
Динамічний аспект достатності капіталу більш складний. Він пов'язаний з обов'язковим дотриманням банками так званих "Базельських нормативів і стандартів". Основним показником достатності капіталу служить коефіцієнт Кука (виражає відношення капіталу банку до активів, зважених за ступенем ризику), який повинен становити не менше 8%.
До 1993 практично всі розвинені країни приєдналися до Базельської угоди і задовольняли його вимогам. Росія не була винятком з цього правила, проте процес впровадження у нас міжнародних стандартів розрахунку достатності капіталу банку має свою специфіку.
З-за великої кількості матеріалу ми небудь докладно зупинятися на всі зміни в розрахунку капіталу банку, які відбулися в нашій країні за останні два роки. Численні редакції і поправки, зроблені за цей період в області розрахунку величини капіталу банку доводять, як непросто приживаються у нас загальноприйняті правила і стандарти банківської деятельсності.
Нагадаємо, що капітал банку прийнято оцінювати по статистичному (абсолютний розмір капіталу банку) і динамічному (достатність капіталу) параметрами. Розгляд почнемо з вимог, що пред'являються Банком Росії до величини власних коштів (капіталу) россійіскіх банків.
Згідно з Листом Банку Росії від 21 серпня 1998 року N 179-Т у відношенні організацій, власні кошти яких становлять суму, еквівалентну менш як 1 млн євро, приймається рішення про зміну виду кредитної організації (банк - небанківська кредитна організація).
Укаазаніем Банку Росії від 6 серпня 1998 року N 311-У було встановлено, що починаючи зі звітності за станом на 1 січня 1999 року фактичне значення власних коштів (капіталу) кредитних організацій нижче
100 тис.євро - для небанківських кредитних організацій,
1 млн євро - для банків,
5млн євро - для банків, які клопочуть про отримання генеральної ліцензії, є порушенням обов'язкових економічних нормативів.
Відзначимо, що такі жорсткі вимоги, які пред'являються Банком Росії до величини капіталу російських банків, були виправдані в умовах відносно стабільного розвитку вітчизняної банківської системи. В умовах наслідків фінансової кризи 1998 року подібні вимоги для переважної більшості російських банків є нездійсненними. Розуміючи це, Банк Росії своїми директивними документами припинив введення нормативів, що регулюють мінімально достатній розмір капіталу банку з 01.01.99г, перенісши їх введення в дію на 2001 рік. Банком Росії було заявлено, що стосовно банків, які не виконали зазначені вимоги щодо нарощування величини свого капіталу до мінімального рівня, не буде зроблено ніяких примусових заходів до 1 січня 2001 року.
 
 
Відмінні риси в розрахунку величини капіталу банку.
За норму, згідно з міжнародними стандартами, прийнята природна основа активних операцій банків - операції з кредитування клієнтів. Ризик при проведенні такого типу операцій, згідно Базельським угодами 1988 року, за точку відліку і дорівнює 100%.
Ризикованість іпотечного кредитування під заставу майна вважається зниженою у порівнянні з нормою, і ризик за цими видами кредитних операцій встановлено в розмірі 50%. До цієї ж групи ризику рекомендовано відносити різні види муніципальних зобов'язань.
Кредити, надані іншим банківським установам, які знаходяться під постійним контролем національних фінансових органів, з точки зору міжнародних стандартів, вважаються ще менш ризикованими вкладеннями. Коефіцієнт ризику цієї групи банківських активів встановлено рівним 20%.
І нарешті, всі зобов'язання центральних банків і урядів, включаючи гарантовані ними кредити і випущені ними цінні папери, розглядаються як без ризикові, тобто не вимагають покриття банківським капіталом.
На відміну від базельського підходу в Інструкції N 1, що діяла в нашій країні до 1 квітня 1996 року, в якості "точки відліку" ризикованості банківських активів був узятий не ризик кредитних операцій, а ризик простроченої заборгованості та опротестованих векселів. Інакше кажучи, для російського банку нормою передбачалося вважати те, що для закордонного банку було крайнім випадком - не повернення кредиту. Такий "зсув" у визначенні ступеня ризику за видами активних операцій привів до того, що переважна частина активів вітчизняних банків зважувалася зі значно меншим ризиком. Це в свою чергу багаторазово зменшувало сукупний обсяг активів, зважених з урахуванням ризику, для розрахунку достатності капіталу банку.
Результатом було те, що основний економічний норматив - норматив достатності власних коштів (капіталу) банку - був повністю непрацездатним, так як російському банку треба було "дуже постаратися", щоб його порушити.
З першого квітня 2000 основний норматив Н 1, що характеризує достатність капіталу, розраховується за новою методикою. Її принциповою відмінністю є включення до розрахунку нормативу величини ринкового ризику за окремими фінансовими інструментами. Таким чином, сьогодні при визначенні ступеня ризикованості окремих категорій банківських активів нові вимоги Банку Росії принципово не відрізняються від міжнародних стандартів.
Разом з тим, як випливає з наведеної таблиці № 1, в методиці розрахунку величини банківського капіталу російських банків містяться і деякі відмінності від міжнародних стандартів:
- Недостатня розвиненість фондового ринку не дозволяє мати в обігу в істотних обсягах такі фінансові інструменти, як кумулятивні і некумулятивні акції, безстрокові і привілейовані преференційні акції, субординовані позики тощо, які широко розповсюджені в індустріально розвинених країнах;
- З чотирьох видів резервів (резерв, що страхує банк від можливих втрат при коливанні курсів валют, резерв з цінних паперів, резерв для покриття збитків, можливих у майбутньому, резерв на випадок знецінення банківських активів) російські банки сьогодні мають у своєму розпорядженні всього лише двома складовими (резерв по цінних паперів та резерв по можливих втрат за позиками), з яких у розрахунок додаткового капіталу включено лише резерв по позичках першої групи ризику;
- У розрахунок основного капіталу включений резерв за акціями дочірніх структур;
- Прибуток поточного року і створені в поточному році фонди кредитної організації включаються до розрахунку основного капіталу тільки за умови наявності у банку аудиторського висновку;
- Субординованим кредитом у нас визнається кредит, який відповідає таким умовам: кредит повинен бути виданий строком не менше ніж на 5 років, кредит видається в рублях або у валютах країн з числа "групи розвинених країн", кредит не може бути витребуваний достроково, процентна ставка за рублевому кредиту не може перевищувати процентну ставку, що встановлюється Банком Росії, процентна ставка по валютному кредиту не може перевищувати ставки Libor + 6%, основна сума виданого кредиту погашається після закінчення строку кредитного договору.

Проблеми нарощування капіталу в російських банків.
Завершуючи розмову про статистичному параметрі вимірювання банківського капіталу, зробимо ряд важливих, з моєї точки зору, зауважень.
Проблема підтвердження достовірності банківського капіталу вітчизняних банків полягала у знаходженні у власних засобах банку джерел, які не могли бути віднесені до власних. Простіше кажучи, з балансової величини власних коштів банку треба було виключити величину знайдених позикових компонентів. У вітчизняній аудиторській практиці ця проблема відома як формування статутного капіталу банку за рахунок позикових коштів.
Нова методика розрахунку банківського капіталу загострює цю проблему. Російським банкам дано два роки своєрідної перепочинку. За цей час ті з них, хто збирається продовжувати роботу на банківському ринку, повинні вирішити завдання нарощування свого капіталу до рівня, визначеного вимогами Банку Росії. Майже трикратне зниження курсу рубля по відношенню до долара, що стало наслідком фінансової кризи в серпні 1998 року, призвело до девальвації рублевої частини статутного капіталу, що в свою чергу викликало зниження сукупної величини банківського капіталу в більшості російських банків.
Як відомо, норматив достатності банківського капіталу встановлено Банком Росії в євро, а прогнози на найближчі роки розходяться тільки в оцінках зниження курсу рубля. Це може призвести до того, що банки, які до кризи не мали проблем з достатністю свого капіталу, швидше за все з нею зіткнуться. Ймовірно, що Банку Росії вдасться законодавчо застосувати і таку міру, як заборона формування статутних капіталів знову утворюються банків за рахунок статутних капіталів діючих банків у разі визнання останніх банкрутами.
Таким чином, більша частина російських банків буде змушена шукати нові джерела для поповнення своїх капіталів.
1.12 Нова фінансова звітність за Інструкцією ЦБ РФ № 17.
Ефективність управління комерційними банками визначає можливість системи комерційних банків здійснювати свою діяльність уміло і в повній відповідності з потребами й економічними цілями держави.
Важливу роль при цьому відіграє порядок складання комерційними банками фінансової звітності, що подається як Центральному банку, так і фізичним та юридичним особам, що є позичальниками або вкладниками банків. В умовах нашої країни це необхідно, в першу чергу, для створення та збереження довіри до банків і кредитної системи Російської Федерації.
Загальна фінансова звітність - це звітність комерційного банку, використовувана для ознайомлення і аналізу його діяльності Центральним банком, керівниками комерційного банку, іншими зацікавленими юридичними та фізичними особами, а також в подальшому - для відкритої публікації.
Фінансова звітність є мовою ділового спілкування. Вона повинна представляти своєчасну, правдиву та точну інформацію. Умови міжнародної інтеграції капіталів висувають певні вимоги до фінансової звітності, які полягають в необхідній уніфікації методів і підходів до її складання, що дозволяє зробити форми звітів інвесторів і потенційних отримувачів коштів різних країн порівнянними, порівнянними.
Не викликає сумнівів, що складання загальної фінансової звітності російськими комерційними банками істотно відрізняється від міжнародних стандартів, що робить її практично нечітаемой для зарубіжних фахівців, тому виникає необхідність наближення російських норм і правил до міжнародних стандартів [4].
Першим суттєвим кроком на шляху до вирішення проблеми вдосконалення звітності комерційних банків Російської федерації, була розробка Робочою групою ЦБ РФ з реформи бухгалтерського обліку в комерційних банках Тимчасової Інструкції ЦБ РФ зі складання загальної фінансової звітності комерційними банками від 24.08.93 року № 17 (далі - Інструкція № 17). Надалі вона неодноразово редагувалася і зараз вона максимально наближена до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Мета Інструкції - створити комерційним банкам нову форму загальної фінансової звітності, яка наблизить російські норми бухгалтерського обліку в банках до міжнародних стандартів та практики, дозволить банківським аналітикам проводити необхідний аналіз (при опублікуванні даних Інструкції № 17 буде створюватися велика база для зіставлення результатів діяльності різних комерційних банків ); дати можливість особам, зацікавленим в методах і результатах роботи того чи іншого комерційного банку, отримати максимум доступної інформації про сюжеті фінансовій установі.
Інструкція № 17 розроблена в рамках державної програми "Про перехід РФ на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики відповідно до вимог розвитку ринкової економіки", схваленої Верховною Радою (Розпорядження Голови Верховної ради РФ від 14.01.93 року) та Радою Міністрів - Урядом РФ ((Постанова Ради Міністрів РФ від 12.02.93 року). Інструкція містить вимоги щодо складання нових форм банківської звітності, виходячи з діючого в банках РФ плану рахунків. Інструкція № 17 в ряді випадків заснована не на чинному законодавстві, а на світових нормах бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим складання нових форм звітності зажадає умовного виправлення кількох статей балансу.
Засадничі правила складання загальної фінансової звітності (за Інструкцією № 17). Подані форми звітності узагальнюють інформацію про ліквідність і платоспроможність комерційного банку. Така інформація необхідна, для визначення здатності банку вчасно виконувати свої фінансові зобов'язання. У цьому відношенні пояснювальна записка до звітів є особливо важливою через що містяться в ній описів причин і наслідків їх взаємозв'язку, що забезпечує повноту фінансової звітності.
У формах звітності також узагальнюється інформація про ризики, пов'язані з активами і пасивами, що враховуються на балансі комерційного банку і за балансом, з метою пояснення причин існування цих ризиків керівництво комерційного банку описує в пояснювальній записці до звітності, як банк управляє ризиками та контролює їх.
Активи та пасиви мають бути оцінені та відображені у звітах розумно з достатньою мірою обережності, щоб не переносити вже існуючі, потенційно загрозливі фінансовому становищу банку ризики, на наступні періоди.
Правила оцінки активів і пасивів повинні застосовуватися послідовно з року в рік, тобто комерційний банк повинен постійно керуватися одними й темі ж правилами бухгалтерського обліку, крім випадків істотних змін у своїй діяльності або в правовому механізмі.
У звітності повинні відображатися доходи і витрати, пов'язані виключно до звітного періоду в міру їх здійснення у ньому, незалежно від часу надходження платежів або коштів по них.
Внаслідок цього, доходи та витрати, нарощені, але не отримані або не виплачені до кінця звітного періоду, чи розрахунок за якими переноситься на майбутні періоди, повинні враховуватися у звітності того періоду, в якому вони виявлені. Наприклад, у разі видачі позики, за якою клієнт сплачує відсотки на кожне двадцяте число, банк повинен врахувати на кінець звітного періоду, у своїх доходах решту відсотків з 20-го числа.
Фінансові звіти повинні бути достатньо ясними і докладними, щоб уникнути двозначності, правдоподібно відбивати операції комерційного банку та їх вплив на його фінансовий стан з необхідними поясненнями в записках.
Разом з тим, Інструкція № 17 не позбавлена ​​низки недоробок: в неї не внесені всі зміни, передбачені світовими стандартами і необхідні для складання російськими банками звітів, повністю приведених у відповідність до світової практики [4].
По-перше, Інструкцією не враховано вплив інфляції на фінансові показники діяльності банків, що містяться у їх звітності. А це дуже важливо для Росії, оскільки в умовах інфляції, що склалися в країні, оцінка ліквідності, рентабельності, надійності діяльності банку, ступеня ризику окремих операцій істотно спотворює визначення кордонів, зон фінансового ризику.
По-друге, в Інструкції не враховано принцип відстроченого оподаткування. За міжнародними стандартами прибуток не може залежати від податкової політики і податкові правила не повинні впливати на порядок бухгалтерського обліку операцій банку.
У Росії ж застосування принципу відстроченого оподаткування для комерційних банків неможливо, тому що відповідно до Указу президента РФ від 22.10.92 року № 2270 "Про деякі зміни в оподаткуванні та у взаєминах бюджетів різних рівнів (зі змінами від 24.12.93 року) оподаткування банків з 1.01.94 року здійснюється в порядку і на умовах, визначених законом РФ "Про податок на прибуток підприємств і організацій".
Комерційні банки повинні проводити авансові внески податку на прибуток, виходячи з передбачуваного прибутку і лише після закінчення звітного періоду розрахувати суму податку виходячи з фактично одержаного прибутку. Різниця між сумою авансового внеску і фактичною сумою, що підлягає внеску до бюджету, уточнюється на суму, розраховану з урахуванням відсотка за користування банківським кредитом, встановленого в минулому звітному періоді ЦБ РФ. Такий підхід не відповідає принципу відстроченого оподаткування, прийнятого у міжнародній практиці.
Отже, загальна фінансова звітність комерційних банків вимагає подальшої доробки і вдосконалення. При цьому слід активно використовувати закордонний досвід (не варто винаходити "велосипед"), враховуючи специфіку умов, в яких працюють вітчизняні комерційні банки. Необхідно брати до уваги прийнятий в Росії план рахунків бухгалтерського обліку, порядок оподаткування та недосконалість нормативної бази.
Проведемо аналіз фінансового стану "Умовного" комерційного банку і на його прикладі розглянемо, в чому принципова відмінність російських та зарубіжних методів оцінки ліквідності банків.

Глава № 2. Оцінка фінансового стану комерційного банку

(На прикладі головного "Умовного" банку).
 
У даному розділі представлений аналіз фінансового стану комерційного банку на прикладі двох нині існуючих інструкцій ЦБ РФ: Інструкції № 1, 17.
У п.2.1.1. розглядається аналіз фінансового стану комерційного банку на прикладі Інструкції № 1. Ця фінансова звітність використовувалася і використовується виключно для контролю над діяльністю комерційних банків. Алгоритми розрахунку фінансових показників, використовуваних для розрахунку економічних нормативів - основного інструменту контролю, орієнтовані на специфіку російського бухгалтерського обліку і використовуються як інструмент нагляду за діяльністю комерційних банків на території РФ.
У п.2.1.2. представлений розрахунок фінансового стану комерційного банку на прикладі Інструкції № 17, тут розрахунок фінансових показників орієнтований на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Ці два підходи і зумовили різницю в розрахунку тих чи інших показників.
Використовуючи аналіз фінансового стану "Умовного" комерційного банку, на прикладі двох інструкцій ЦБ РФ, виявимо переваги і недоліки російських і зарубіжних методів обліку фінансового стану комерційних банків.
З метою дотримання комерційної таємниці та нерозголошення фінансової інформації, розрахунки, аналіз і висновки про фінансовий стан (надійності) банку проведені на основі даних звітності та інших джерел "Умовного" головного банку і одного з його філій.
Розроблені та представлені баланси головного "Умовного" і філії банку, звіт про прибутки і збитки філії "Умовного" банку (Форма № 2), відомості про виконання економічних нормативів з розшифровкою показників головного "Умовного" банку, використовуваних для розрахунку економічних нормативів, похідні форми (такі як угруповання балансу філії по економічно однорідних групах, динаміка складових доходів і витрат філії банку і т.п.).
Щоб уникнути статичності проведеного аналізу, проводиться порівняння становища банку в динаміці. За період аналізу обраний річний інтервал: на 1.04.00 року і на 1.04.01 року, оскільки дванадцяти місяців достатньо, щоб виявити ті чи інші тенденції і зміни в показниках фінансового стану і банку та його філії.
Проведемо аналіз фінансового стану "Умовного" комерційного банку на прикладі головного банку.
2.1 Аналіз фінансового стану комерційного банку, що проводиться
Центральним банком Російської Федерації
 
2.1.1 Методика аналізу виконання економічних нормативів
(За Інструкцією № 1).
 
Інструкція Банку Росії від 01.10.97г № 1 "Про порядок регулювання діяльності банків" є основним нормативним документом, що використовуються як інструменту нагляду за діяльністю комерційних банків на території Російської Федерації. Ця Інструкція встановлює порядок розрахунку всіх показників, що входять у розрахунок обов'язкових економічних нормативів, а також гранично допустимі значення самих економічних нормативів.
Аналіз економічних нормативів, як уже зазначалося, здійснюється за такими напрямами:
· Порівняння фактичних значень показників з нормативним (критеріальним) значенням;
· Розгляд динаміки зміни аналізованого показника;
· Виявлення факторів, які вплинули на показники.
На підставі поданої звітності комерційними банками з даної Інструкції № 1, Центральний Банку РФ на підставі критеріїв фінансового стану кредитної організації, визначає, до якої категорії належить банк. Існує дві категорії: перша - фінансово стійкі банки і банки, що мають окремі недоліки, друга - кредитні організації, що мають серйозні фінансові труднощі і знаходяться в критичному положенні. Крім таких критеріїв, як рівень капіталу і відсутність неплатежів, підставою для переведення банку в більш низький розряд стане надання недостовірної інформації.
Для кредитних організацій зарахування до тієї чи іншої категорії надійності не може служити причиною для прийняття якихось санкцій. Однак внутрішня класифікація може ЦП для прийняття рішення по організації перевірок. А їх результатом цілком можуть бути і покарання винних банків.
На першому етапі аналізу необхідно скласти таблицю, що характеризує фактичний рівень економічних нормативів у зіставленні з їх граничними значеннями. Ця таблиця, як правило, складається на місячні дати. У додатку № 2 представлена ​​скорочена таблиця в динаміці, в ній містяться дані на дві звітні дати: початок 2000р і початок 2001 року.
Після цього перевіряється відповідність кожного показника його критеріальні значенням, і виявляються причини, що спричинили ті чи інші відхилення у значенні нормативів.
1.04.00 року. З наведених у додатку № 2 "Виконання економічних нормативів" даних видно, що на 1.04.00 року виконані всі показники економічних нормативів, за винятком одного - М 8 - максимальний розмір ризику на одного кредитора (вкладника). На значення даного нормативу впливають показники, викладені в Інструкції № 1 ЦБ РФ.
· Н 8 - величина вкладу або отриманого кредиту, отриманих гарантій та поручительств конкретної кредитної організацією, залишків за рахунками однієї чи пов'язаних між собою кредиторів (вкладників) і власні кошти (капіталу) банку.
Н8 = Овкл \ К,
де Овкл - сукупна сума зобов'язань банку перед вкладниками: за вкладами, депозитами; залишках на розрахункових, поточних, кореспондентських рахунках і до запитання; за субординованими кредитами, в частині не включених у розрахунок власного К; строкові вклади фізичних осіб; інші залучені кошти.
К - капіталу банку.
Отже, порушення викликане: з одного боку - перевищенням допустимої величини ризику, з іншого - недостатнім розміром власного капіталу. Хоча перевищення, швидше за все, сталося саме через недостатнє розміру власного капіталу, так як при малому капіталі навіть малі ризики стають значними.
Висновки про недостатність власних коштів підтверджуються динамікою показників власного капіталу (див. таблицю № 2).
Станом на 1.04.00 року розмір власних коштів банку (див. додаток № 2) становив 106653 тис. р.., А вже на 01.04.01г - 156000 тис. р.. Овкл визначаємо за Інструкцією № 1 ЦБ РФ: на 01.04.00г склали 136270 тис. р.., А на 01.04.01г - 199352 тис. р.. Спостерігаємо зростання Овкл в 1,46 рази, а зростання капіталу банку в 1,33 рази. Це сталося внаслідок того, що:
· Значна сума дебіторів із заборгованістю понад 30 днів (див додаток № 1) близько 85442 тис. р.., На величину яких, відповідно до Інструкції № 1, зменшується розмір капіталу банку.
Загальновідомо, що ризик банку зростає в залежності від обсягу виданого кредитного портфеля. Якщо керуватися тільки виконанням нормативу, порушеного на 01.04.00год (при збереженні інших параметрів на колишньому рівні), то обсяг власних коштів повинен становити:
К = 106653 тис. р.., Н8 = 127,77%, Овкл = 136270 тис. р.. Щоб Н8 = 25% (max), при К = 106653 тис. р.., Овкл повинно бути = (25 х 106 653) \ 100 = 26 663 тис. р.., Що менше даного Овкл в 4 рази.
Розрахуємо яким повинен бути капітал банку К, при Овкл = 136270 тис. р.., Н8 = 25%. К = (136 270 \ 25) х100% = 545082 тис. р.., Тобто нестача в капіталі в 5 разів.
Ми провели грубий аналіз, але він доводить основну причину, чому Н8 перевищує критичне значення в 5 разів. Недолік капіталу банку не може покрити такий значний вид ризику (Н8).
Відповідно до цього, банк повинен або скоротити даний вид ризику, або збільшити розмір капіталу. Але, оскільки, скорочення ризиків, як правило, пов'язано зі зниженням параметрів економічного зростання, єдиним способом врегулювання виконання нормативів є збільшення капіталу банку, оскільки:
· Банк, що має більш велику суму власного капіталу, може збільшити максимальний розмір кредиту, що видається одному клієнту або групі взаємопов'язаних клієнтів
· Підвищується можливість залучати більш великі депозити (вклади) як від юридичних так і від фізичних осіб
· Мати більший (і більш диверсифікований) позичковий портфель і т.п.
Щоб переконатися в стійкості або випадковості ситуації необхідно розглянути показники в динаміці (див. додаток № 2).
1.04.01 року. З наведених у додатку № 2 "Виконання економічних нормативів" даних видно, що в порівнянні з 1.04.00 роком, становище банку, з точки зору виконання нормативів, суттєво погіршується.
Так Н6, 8,9, близькі до критичних значень згідно з вимогами Центрального Банку Росії:
норм.% 1.04.00 1.04.01
· Н 6 max 25 23,67 24,89
· М 8 max 25 127,77 127,79
· Н 9 max 20 19,04 19,69
Норматив Н6 на 2000р виконаний, але вже на 2001р близький до критичного значення. Те ж саме ми спостерігаємо з виконанням нормативу Н9: на 2000р він виконаний, а на 2001р також близький до критичної позначки. Тобто якщо темп нарощування власного капіталу буде йти такими ж темпами, то швидше за все до кінця року ці нормативи будуть вже далеко за критичними значеннями. У таблиці № 3 показана динаміка показника власного капіталу "Умовного" банку.
Таблиця № 2
"Динаміка показника власного капіталу" Умовного "банку"
(Тис. грн.)
Дата
Сума капіталу
01.04.00г
106653
01.05.00г
107513
01.06.00г
108428
01.07.00г
109759
01.08.00г
111754
01.09.00г
115742
01.10.00г
112356
01.11.00г
113357
01.12.00г
114566
01.01.01г
119900
01.02.01г
129400
01.03.01г
147274
01.04.01г
156000
Чим це обумовлено?
Як зазначалося вище, всі перераховані нормативи є нормативами, на значення яких впливає розмір капіталу банку, тому, очевидно, що погіршення пов'язано, перш за все, з недостатнім розміром власних коштів. Це твердження підтверджують дані таблиці "Динаміка структури власного капіталу банку" (див. таблицю № 3).
Таблиця № 3
"Динаміка структури власного капіталу" Умовного "банку
(Тис. грн.)
Основні статті капіталу банку
Сума
На 01.04.00г
Сума
На 01.04.01г
Статутний фонд
12000
12000
Інші фонди
56345
55889
Нерозподілений прибуток банка
2049
15234
Основні кошти банку
35752
81891
Переоцінка основних засобів банку
2440
44630

Розрахунок власних коштів (капіталу) банку (за Інструкцією ЦБ РФ № 1) здійснюється за формулою: 102 +103 +104-105 +106 +107-60319 + (61305 +61306 +61307 +61308- код 8917-61405-61406-61407 -61408) + (701-702) + (703-704-705)-код 8948-код 8949-код 8965-код ​​8967 + (код 8968-код 8969)-код 8970-код 8971-код 8934-50802-50803 -601А-60201 +60105 + код 8915.
Або: дорівнює сумі статутного капіталу (фонду), фондів кредитної організації та нерозподіленого прибутку, зменшена на витрати капітального характеру, допущені збитки, викуплені власні акції та іншу дебіторську заборгованість тривалістю понад 30 днів.
Розглянемо динаміку структури власного капіталу "Умовного" банку.
З таблиці № 3 видно, що за аналізований період розмір власних коштів (капіталу) банку збільшився більш в 1,33 разів. Розглянемо, які зміни відбулися за рік у його структурі:
· Збільшення прибутку минулих років і звітного періоду;
· Трохи зменшилися інші фонди банку на 456 тис. р..;
· Збільшився обсяг коштів,
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
882.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка та методологія визначення фінансової діяльності підприємства
Методологія і методи комплексної оцінки фінансово економічної діяльності господарюючих суб`єктів
Методологія і методи комплексної оцінки фінансово-економічної діяльності господарюючих суб`єктів
Методи комплексної оцінки господарсько фінансової діяльності
Аналіз фінансової діяльності комерційного банку за даними бухгалтерського балансу
Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ Правекс-банк
Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ Правекс-банк
Поняття ризиків та управління ними методологія оцінки
Довготривале безробіття в Україні методологія оцінки та регулювання
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru