Методи факторного аналізу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МОСКОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Тверський філія
Кафедра загальногуманітарних дисциплін
Контрольна робота
Навчальна дисципліна: «Теорія економічного аналізу»
Варіант 3
Федорова Тетяна Миколаївна
2009

Задача 1
На підставі даних таблиці визначте вплив ефективності використання основних фондів на обсяг випуску продукції, використовуючи способи абсолютних і відносних різниць. Сформулюйте висновки.
Показники
Базисний рік
Звітний рік
Відхилення (+ / -)
Темп зростання%
1 Обсяг випуску продукції, тис. р..
22500
23350
+850
103,78
2.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. р..
19100
19300
+200
101,05
3.Фондоотдача, р. (Розрахувати)
1.1780
1.2098
+0,0318
102,70
До числа узагальнюючого показника рівня використання основних фондів відноситься фондовіддача. Фондовіддача виражається відношенням вартості продукції, виготовленої за рік до середньорічної вартості основних виробничих фондів.
f = NF
де
f - фондовіддача
N - обсяг випуску продукції, тис. р..
F - середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.р.
баз = 22500 = 1.1780 руб.
f факт = 22500 = 1.2098 руб.

Проаналізуємо вплив чинника використання ресурсів на зміну обсягу продукції методом абсолютних різниць.
Використовуємо двухфакторную модель, що зв'язує результативний показник (обсяг випуску продукції) з показниками використання основних виробничих фондів:
N = F * f
Вплив зміни фактора на зміну результативного показника:
ΔN F = ΔF ХF 0 = +200 x1, 1780 = +235,6 (тис. грн.)
ΔN f = F 1 х Δ f = 19300 х 0,0318 = +613 (тис. грн.)
ΔN F + ΔN f = 235,6 + 613,74 = 849,34 (тис грн.)
Результати розрахунків дозволяють зробити наступні висновки: обсяг продажів зріс у звітному періоді на 3,78%, що становить 850 тис. р..; Основні виробничі фонди використовувалися досить ефективно; зростання обсягу продажів частково обумовлений підвищенням їхньої середньорічної вартості (вплив даного чинника склало 235, 6 тис. грн.), але переважно обсяг продажів збільшився за рахунок більш ефективного використання основних засобів, підвищення фондовіддачі призвело до збільшення обсягу продажів на 613 тис. р..
Також можна використовувати метод відносних різниць. Перш за все необхідно перетворити модель, замінивши якісні показники формулами їх розрахунку.
Вплив зміни вартості ОПФ і фондовіддачі на зміну обсягу випуску продукції:
Δ N F = N 0 х (k F - 1) = 22500 х (1,011 - 1) = +247.5 (тис. грн.)
Δ N f = N 0 х (k N - k F) = 22500 х (1,0378 - 1,011) = +603 (тис. грн.),
де k F - коефіцієнт зміни середньорічної вартості ОПФ;
k N - коефіцієнт зміни прибутку від продажів.
Сукупний вплив чинників:
ΔN F + ΔN f = 247.5 + 603 = 850.5 (тис. грн.).
Таким чином, збільшення обсягу продажів обумовлене не тільки збільшенням вартості ОПФ, але і в більш значній мірі підвищенням ефективності використання ОПФ. Зроблені розрахунки свідчать про переважне вплив підвищення фондовіддачі ОПФ на збільшення обсягу продажів (603 тис. крб.).
Задача 2
Розрахуйте кількісний вплив факторів на результативний показник, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок. За результатами факторного аналізу написати аналітичне висновок.
Показники
За планом
За звітом
1.Випуск виробів, тис. шт.
8620
8750
2Удельний витрата матеріалу на 1000 шт. виробів, т
0,215
0,2
3.Себестоімость 1 т матеріалу, р
7000
7600
4.Матеріальние витрати на весь випуск виробів, тис. р..
12973,1
13965
Фактори, що впливають на результати фінансово-господарської діяльності, перебувають у взаємозв'язку і взаємозумовленості. Розрахунок і оцінка впливу факторів на зміну результативних показників називається факторний аналіз.
Розрахунок впливу факторів способом ланцюгової підстановки:


МОЗ = N * УР
де МЗ - маса заготовленої сировини
N - випуск виробів
УР - питома витрата матеріалу
МОЗ пл = 8620 * 0,215 = 1853.3
МОЗ ф = 8750 * 0,21 = 1837.5


Загальна зміна обсягу випуску продукції:

в тому числі за рахунок зміни маси заготовленої сировини, питомої витрати сировини 15.5 тис. руб. (1853-1837)
Щоб встановити, як змінилися матеріальні витрати на одиницю продукції, потрібно різниця між питомою витратою замінює матеріалу (УР 1) і питомою витратою замінного матеріалу (УР 0) помножити на ціну замінного матеріалу (Ц 0), а різниця між ціною замінює матеріалу (Ц 1 ) і ціною замінного матеріалу (Ц 0) - на питома витрата замінює матеріалу (УР 1) і результати потім скласти:
УМЗ = (УР 1-УР 0) * Ц 0; *
УМЗ = (Ц 1-Ц 0) * КР 1.
УМЗ = (0,21-0,215) * 7000 =- 35 (тис. грн.);
УМЗ = (7600-7000) * 0,21 = +126
126-35 = +91 (тис. грн.)
Таким чином, план з виробництва вироби перевиконано за рахунок зменшення питомої витрати матеріалів (-35 тис. грн.), Хоча при цьому при цьому збільшилася вартість матеріалів. Матеріальні витрати на одиницю продукції змінилися на 91 (тис. грн.) З ф - маса сировини, т., сировини фактична
З пл - маса сировини, т., сировини планова
З пл = ВП ф * УР
УР - витрата сировини на виробництво 100 шт. виробів, т
ВП-випуск продукції плановий
З пл = 8620 * 0,215 = 1853,3 т
З ф = 8750 * 0,21 = 1837,5 т
Загальна зміна обсягу випуску продукції
ΔVВП заг = 8750-8610 = +130 (тис. шт.)
в тому числі за рахунок зміни маси витраченої сировини
З пл - З ф = 1837,5-1853,3 = -15,8 т
питомої витрати сировини
УР = 0,21-0,215 = 0,005 т
1. 8750-8620 = 130 перевиконання плану;
2. 0,215-0,21 = 0,005 зменшення питомої витрати матеріалу на 1000шт. виробів;
3. 7000-7600 = [-600] збільшення собівартості на 1 тону від планового;
4. 12973.1-13965 = [-99.9] збільшення матеріальних витрат на весь випуск виробі від планового;
Незважаючи на збільшення собівартості на випуск 1 тонни матеріалу і збільшення матеріальних витрат на весь випуск виробі, перевиконання плану по випуску виробів за даними наведеної таблиці досягнуто через зменшення питомої витрати матеріалу на 1000 шт. виробів.
Використовуючи дані таблиці, розрахуємо показники матеріаловіддачі за формулою: Мо = О / М, де О - обсяг випуску продукції за рік, М - матеріальні затрати.Мо0 = О0 / М0 = 8620 / 12973.1 = 0,661 (грн.); Мо1 = О1 / М1 = 8750 / 13965 = 0,627 (грн.). Таким чином, відхилення від плану складе з матеріальних витрат: М1 - М0 = 13965 - 12973.1 = 991.9 (тис. крб.); За показником матеріаловіддачі: Мо1 - Мо0 = 0,661 - 0,627 = 0,034 (грн.). Відсоток виконання плану за обсягом випуску продукції за рік: (О1 / О0) * 100% = (8750 / 8620) * 100% = 101,51%; з матеріальних витрат: (М1 / М0) * 100% = (13965 / 12973.1 ) * 100% = 107,65%; за показником матеріаловіддачі: (Мо1 / Мо0) * 100% = (0,627 / 0,661) * 100% = 94,86%. Залежність обсягу випуску продукції від факторів (матеріальні витрати, матеріаловіддача) можна описати за допомогою мультиплікативної моделі: О = Mо * M. спосіб ланцюгових подстановок.О = Mо * M. Тоді вплив зміни матеріальних витрат на узагальнюючий показник можна розрахувати за формулою: Oусл1 = M1 * Mо0 = 13965 * 0,661 = 9230,87 (тис. крб.); Oусл1 = Oусл1 - Oo = 9230,9 - 8620 = 610,87 (тис . руб.). Далі визначимо вплив зміни матеріаловіддачі на узагальнюючий показник: Oусл2 = O1 - Oусл1 = 8750 - 9230,87 = -480,87 (тис. крб.). Таким чином, на зміну обсягу випуску продукції позитивний вплив мало збільшення на 0,034 руб. матеріаловіддачі, що викликало збільшення обсягу випуску продукції на 610,87.
На зміну обсягу випуску продукції негативний вплив мало збільшення на 99.9 тис. руб. матеріальних витрат, що спричинило зменшення обсягу випуску продукції на 780.87 тис. крб.
Отже, незважаючи на збільшення собівартості на випуск 1 тонни матеріалу і збільшення матеріальних витрат на весь випуск виробі, перевиконання плану по випуску виробів за даними наведеної таблиці досягнуто через зменшення питомої витрати матеріалу на 1000 шт. виробів.
Задача 3
Визначте приріст продукції від ліквідації втрат робочого часу. Кількість втраченого часу склало за рік 350 чол-год. Середньогодинна виробіток одного робітника 800 руб.
Знаючи величину втрат робочого часу в людино-годинах і фактичну вироблення (середньогодинну) одного робітника, можна визначити величину втрат у цілісному вираженні через обсяг невиконання послуг і в продуктивності праці, які складуть 350 * 800 = 280 000 руб.
Приріст продукції від ліквідації втрат робочого часу 280000 крб.
Задача 4
За даними таблиці розрахуйте методо м абсолютні х різниць;
1) вплив на відхилення в обсязі виробленої продукції порівняно з планом зміни загальної кількості днів, відпрацьованих робітниками;
2) вплив на відхилення в обсязі виробленої продукції порівняно з планом зміни середньоденної вироблення робітника.

Показники
План
Звіт
1.Общее число відпрацьованих усіма робітниками:
-Людино-днів, тис. ЧД
-Людино-годин, тис. ЧАС (ГГ)
у тому числі основними робітниками:
-Людино-днів, тис. ДН
-Людино-годин, тис. СРЧАС
46
360
40,56
314,61
43,88
342
40,49
318,003
2.Середньорічна чисельність:
-Працюючих промислово-виробничого персоналу, чол. СЧ (ППП)
в тому числі:
-Всіх робітників, чол СЧП (КР)
з них:
-Основних робочих СЧОР
235
200
172
240
195
176
3. Обсяг виробленої продукції, ВП тис. руб
320450
288975
За результатами розрахунків написати аналітичне висновок.
Залежність розміру продукції від трудових факторів математично формулюється так:
ВП = СЧП * СРДН * СРСМ * ПТЧ
ВП = УДР * СРСМ * СРДН * ПТЧ.
де ВП - випуск продукції,
СЧП - середньооблікова чисельність робітників,
СРДН - середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником на рік,
СРСМ - середнє число годин, відпрацьованих одним робітником за день,
ПТЧ - годинна продуктивність праці,
УДР - питома вага робітників у складі працюючих.
Розрахунок впливу факторів на обсяг виробленої продукції зробимо способом абсолютних різниць. Невідомі характеристики розраховуємо на підставі вихідних даних:
1.Удельний вага робітників у складі працюючих УДР = СЧП / СЧ,
де СЧ - середньооблікова чисельність.
УДР О = 200/235 = 0,852
УДР ф = 195/240 = 0,813
ΔУДР = 0.039
УДРО О = 172/235 = 0,733
УДРО ф = 176/240 = 0,733
де УДРО - питома вага основних робітників у складі працюючих
ΔУДРО = 0.0
УДРОР О = 172/200 = 0,86
УДРОР О = 176/195 = 0,903
де УДРОР - питома вага основних робітників у складі всіх робочих
ΔУДРОР = 0.043
2.Часовая продуктивність праці ПТЧ = ВП / ЧАС,
де ЧАС - число відпрацьованих людино-годин.
ПТЧ = ВП / ЧАС
ПТЧ Про робітники = 320450/360 = 890.139 руб
ПТЧ ф робітники = 288975 / 342 = 844.956 руб
ΔПТЧ = 45.183
ПТЧ Про робітники осн = 320450/314.61 = 1018.563 руб
ПТЧ ф робітники осн = 288975/318.003 = 908.718 руб
ΔПТЧ = 109.845
3.Среднее число днів, відпрацьованих одним робітником:
СРДН = ДН / СЧП,
де ДН - число відпрацьованих людино-днів.
СРДН р пл = 46000/200 = 230
СРДН р ф = 43880/195 = 225.026
Δ СРДН робітники = 225 .. 026-230 = -4.974
СРДН ор пл = 40560/172 = 235.814
СРДН ор ф = 40490/176 = 226.201
Δ СРДН осн робітники = 226.201-235.814 = - 9.613
4.Средняя тривалість робочого дня СРСМ = ЧАС / ДН.
СРСМ ор пл = 314.61/40.56 = 7.757
СРСМ ор ф = 318.003/40.49 = 7.854
СРСМ р пл = 360.00/46.00 = 7.826
СРСМ р ф = 342.0/43.88 = 7.794
5. Середньоденна вироблення робочого
ДВ пл раб = 320450:46,00:200 = 34.832 (р.)
ДВ факт раб = 288975:43,88:195 = 33,772 (р.)
ДВ пл осн раб = 320450:40,56:172 = 45,934 (р.)
ДВ факт осн раб = 288975: 40,49:176 = 40.551 (р.)
6.Отработано днів одним робітником (одним основним робочим за рік (Д):
Д ПЛР = 46000: 200 = 230,00
Д фр = 43880: 195 = 225,026
ΔД р = 225,026 -230,00 = -4.974
Д плор = 40560: 172 = 235,814
Д фор = 40490: 176 = 230,057
ΔД ор = 230,057 - 235,814 = - 5.757
Для аналізу впливу трудових факторів на розмір випущеної продукції використовуємо розрахунки.
Вплив на розмір випуску продукції знаходимо по вихідній формулі методом відмінностей - досліджуваний фактор представляємо у вигляді відмінності фактичного показника і планового, інші характеристики формули зобов'язані мати планові значення.
1. Наприклад, вплив конфігурації чисельності основних робочих знаходимо наступним чином:
ВП = (СЧРф - СЧРпл) * СРДНпл * СРСМпл * ПТЧпл
Саме час = (176-172) * 235.814 * 7.76 * 1018.563 = +7455541.4 руб
ВПр = (195-200) * 235.814 * 7.854 * 890.139 = - 8243057.1 руб
2. Зміна річного виробітку при зміні кількості відпрацьованих днів одним робочим
ΔГВ р = УД ф * ΔД * ДВ пл = 0,813 * (-4,974) * 265,9574 = -1075,495 (тис.р.)
ΔГВ ор = УД ф * ΔД * ДВ пл = 0,903 * (-5,757) * 265,9574 = -1382,5984 (тис.р.)
Таблиця
Характеристики
План
Факт
Виконання
плану,%
Відхилення,%
Вплив на розмір випуску продукції, тис. грн. (+, -)
1.Випуск продукції, тис. грн.
2.Среднеспісочная чисельність основних робітників, чол.
3.Среднее число днів, відпрацьованих одним основним робочим на рік
4.Длітельность робочого дня
5.Среднедневная вироблення основного робочого, руб.
320450
172
235.814
7.76
45,934
288975
176
230.057
7,854
40,551
90,18
102,33
97.78
101,21
88.28
-9,82
+2,33
-2,22
+1,21
-11.72
-31475
+7455.541
Обсяг продукції також визначається низкою факторів:
ВП пл = КР пл * Д пл * П пл * СВ пл
ВП пл = 200 * 195,75 * 7,76 * 890,14 = 27042,81 (тис. грн.)
ВП кр = КР ф * Д пл * П пл * СВ пл = 195 * 195,75 * 7,76 * 890,14 = 26366,74 (тис. грн.)
ВП д = КР ф * Д ф * П пл * СВ пл = 95 * 182,73 * 7,76 * 890,14 = 24626,47 (тис. грн.)
ВП п = КР ф * Д ф * П ф * СВ пл = 195 * 182,83 * 7,854 * 890,14 = 24924,78 (тис. грн.)
ВП св = КР ф * Д ф * П ф * СВ ф = 195 * 182,83 * 7,854 * 844,956 = 23659,58 (тис. грн.)
ΔВП заг = ВП св - ВП пл = 23659,58-27042,81 =- 3383,23 (Тис. грн.)
ΔВП кр = ВП кр - ВП пл = 26366,74-27042,81 =- 676,07 (Тис. грн.)
ΔВП д = ВП д - ВП кр = 24626,47-26366,74 =- 1740,27 (Тис. грн.)
ΔВП п = ВП п - ВП д = 24924,78-246262,47 = +298,31 (Тис. грн.)
Разом: -3383,23-676,07-1740,27 +298,31 =- 5501,26 (тис. грн.)
Негативний вплив на обсяг продукції надав такий чинник, як кількість відпрацьованих днів одним робітником (-4.974), і основним робітникам (-9.613) позитивне - середня тривалість робочого дня.
За нашими даними середньоденна вироблення робітника підприємства нижче планової.
Саме час = (176-172) * 235.814 * 7.76 * 1018.563 = +7455541.4 руб
ВПр = (195-200) * 235.814 * 7.854 * 890.139 = - 8243057.1 руб
За нашими даними середньоденна вироблення робітника підприємства нижче планової на 11.72%. Вона скоротилася за рахунок зменшення частки робітників у загальній чисельності ППП, а також понадпланові цілоденні та внутрішньозмінні втрати робочого часу, в результаті чого вона зменшилася відповідно на 7,98, 8,64 і 4,97 тис. руб.
Таким чином, аналізуючи дані табл., Можна зробити наступні висновки: позитивно на розмір випуску продукції вплинуло збільшення чисельності основних робітників і підвищення продуктивності праці. Але розмір випуску продукції міг бути ще вище, якщо б не знизилася питома вага робітників у складі працюючих, якби число робочих днів не зменшилося в порівнянні з плановим показником і тривалість зміни залишилася б на плановому рівні.
Задача 5
Використовуючи дані, представлені в таблиці, розрахувати вплив екстенсивності та інтенсивності використання засобів праці на динаміку виручки від продажів. Розрахунок факторів зробити будь-яким методом факторного аналізу. За результатами розрахунків написати аналітичне висновок.
Показник
Одиниця виміру
Умовне позначення
1-й рік
2-й рік
Темпи зростання,%
1. Виручка від продажу продукції
тис. р..
N
79700
83610
104.9
2. Трудові ресурси:
а) середньооблікова чисельність працівників
б) оплата праці з нарахуваннями
чол
тис. р..
R
U
381
11628
382
11900
100.3
102.3
Матеріальні витрати
тис. р..
M
50228
52428
104.4
Основні виробничі фонди:
а) величина основних виробничих фондів:
б) амортизація.
тис. р.
тис. р..
F
A
74350
8311
78581
8726
105.7
105.0
Оборотні кошти
тис. р..
E
16007
16241
101.5
Сукупні витрати (собівартість)
S
70167
73054
Прибуток
тис. р..
P
5350
10556
NS
Витрати на 1 карбованець продукції
коп.
Z
Рентабельність продукції
%
p N
P: N
Виробіток на 1 працюючого
тис. р..
D
209,186
218,874
+9,188
N: R
Зарплатоемкость
тис. р..
z ємк
0,146
0,142
U: N
Фондовіддача
f
1.072
1.064
-0.008
N: F
Матеріаловіддача
μ
1,587
1,595
+0,008
N: M
Оборотність оборотних коштів
I
4.98
5.15
+0.17
N: E
Рентабельність витрат
p s
P: S * 100
Факторний аналіз прибутку:
Р пл = NS
Де Р - прибуток
N - виручка від продажу
S - собівартість
Існують наступні види моделей детермінованого аналізу - аддатівние моделі - моделі, в які фактори (х i) входить у вигляді алгебраїчної суми. Наприклад,
S = M + U + A + S пр
де S - собівартість продукції
М - матеріальні витрати
U - витрати на оплату праці
А - амортизація
S пр - інші витрати.
S пл = 50228 +11628 +8311 = 70167 (тис.р.)
S ф = 52428 +1190 +8726 = 73054 (тис.р.)
Кратні моделі - моделі, які являють собою відношення факторів, наприклад, Z = S: N
Де Z - витрати на 1 карбованець продукції.
Може бути отримана змішана і аддатівная модель з новим набором факторів.
N = R * D
R - середньооблікова чисельність працюючих
D - продуктивність праці 1 робітника (середньорічна вироблення продукції на 1 працюючого)
Розмір фонду зарплати залежить від трьох чинників: чисельності працюючих, вироблення продукції на 1 працюючого і зарплатоемкості.
D пл = 79700:381 = 209,186
D факт = 83610:382 = 218,874
Z ємк пл = 11628:79700 = 0,146
Z ємк ф = 11900:83610 = 0,142
Проаналізуємо вплив екстенсивних та інтенсивних факторів використання ресурсів на зміну обсягу продукції методом абсолютних різниць.
Відповідно до детермінованим підходом використовуємо двохфакторну моделі, що зв'язують результативний показник (обсяг продажів) з кількісними та якісними показниками використання трудових ресурсів, основних виробничих фондів, матеріалів та оборотних коштів:
Розрахуємо вплив зміни факторів на зміну результативного показника
Δ N R = ΔR х D 0 = +1 х 209, 186 = +209,186 (тис. грн.)
ΔN D = R ф х ΔD = 382 х 9, 688 = +3700,816 (тис. грн.)
ΔN R + ΔN D = +209,186 + 3700,816 = 3910 (тис грн.)
ΔN F = ΔF ХF 0 = 4231x1, 072 = +4535 (тис. грн.)
ΔN f = F ф х Δ f = 78581 х - 0,008 = -628,648 (тис. грн.)
ΔN F + ΔN f = 4535 -628,648 = 3906,32 (тис грн.)
ΔN M = ΔMхN 0 = 2200x1, 587 = +3491.4 (тис. грн.)
ΔN μ = M ф х Δμ = 52428 х 0,008 = +419,424 (тис. грн.)
ΔN M + ΔN μ = 3491,4 + 419,424 = 3910,824 (тис. грн.)
ΔN E = ΔE х l 0 = 234 х 4,98 = +1165,32 (тис. грн.)
ΔN l = E ф х Δ l = 16241 х 0,17 = 2760,97 (тис. грн.)
ΔN E + ΔN l = 1165,32 + 2760,97 = 3926,29 (тис. грн.)
Результати розрахунків дозволяють зробити наступні висновки: обсяг продажів зріс у звітному періоді на 4,9%, що складає 3910 тис. р..; За рахунок збільшення чисельності працюючих обсяг продажів підвищився на 209,186 тис. р.. Зростання виробітку продукції на одного працюючого справив позитивний вплив (+3910 тис. грн.) На результативний показник, що свідчить про ефективність використання трудових ресурсів;
основні виробничі фонди також використовувалися досить ефективно; зростання обсягу продажів частково обумовлений підвищенням їхньої середньорічної вартості (вплив даного чинника склало 4535 тис. грн.), але за рахунок менш ефективного використання основних засобів, зниження фондовіддачі призвело до зменшення обсягу продажів на 628,648 тис руб.
Підвищення матеріаловіддачі і оборотності оборотних коштів призвело до підвищення обсягу продажів відповідно на 419,424 тис. р.. і 2760,97 тис. р..

Використана література
1. Баканов М.І. Теорія економічного аналізу: Підручник / М.І. Баканов, А.Д. Шеремет. - 4-е вид., Доп. і перераб .- М.: Фінанси і статистика, 2000. - 416 с.
2. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури / В.В. Ковальов. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 560 с.
3. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник / В.В. Осмолвскій, Л.І. Кравченко, Н.А. Русак і д.р.; Під загальною ред. В.В. Осмоловського. - Мн.: Нове знання, 2001. - 318 с.
4. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА - М, 2002. - 333 с. - (Серія «Вища освіта»).
5. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М.: Бухгалтерський облік, 2003.
6. Кондраков Н.П. Основи фінансового аналізу. - М.: Главбух, 2003.
7. Русак Н.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання: Довідковий посібник. - М.: Вища школа, 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
86.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Методи детермінованого і стохастичного факторного аналізу
Детерміновані економіко математичні моделі та методи факторного аналізу
Методика факторного аналізу
Застосування факторного аналізу в психодіагностики
Методи аналізу ринку
Фотометричні методи аналізу
Спектральні методи аналізу
Методи фінансового аналізу
Методи хімічного аналізу
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru