Мережеві операційні системи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Воронезький Державний Технічний Університет
ФВЗО
Кафедра''Комп'ютерні інтелектуальні технології проектування''
К О Н Т Р О Л Ь Н А Я Р А Б Про Т А
З дисципліни: «Мережі ЕОМ та телекомунікації»
На тему: "Мережні операційні системи"
Виконала: Донських Наталія Олександрівна
Група АМ - 023 «у», 3 курс
Шифр: 202501
Воронеж
З Про Д Е Р Ж А Н Н Я

Введення
3
1
Операційна система NetWare фірми Novell
4
2
Мережеві операційні системи LAN Meneger, Windows NT і LAN Server
10
3
Мережева операційна система Windows NT Advanced Server
15
4
Мережева операційна система Lantastic
19
 
 
 
 
 
 
 
В В Е Д Е Н Н Я
Мережева операційна система необхідна для управління потоками повідомлень між робочими станціями та серверами. Вона може дозволити будь-якій робочій станції працювати з поділюваним мережевим диском чи принтером, які фізично не підключені до цієї станції.
У деяких комп'ютерних мережах є виділений автономний комп'ютер, який виконує функції тільки файлового сервера. Такі системи називаються ЛВС з файловим сервером. В інших, малих ЛВС, робоча станція може одночасно виконувати і функції файлового сервера. Це однорангові ЛВС.
Компоненти мережевої операційної системи на кожній робочій станції і файловому сервері взаємодіють один з одним за допомогою мови, званим протоколом. Одним із загальних протоколів є протокол фірми IBM NetBIOS (Network Basic Input Output System - Мережева операційна система введення-виведення). Іншим поширеним протоколом є IPX (Internet-work Packet Exchange - Міжмережевий обмін пакетами) фірми Novell.
Нижче наведено список деяких мережевих операційних систем із вказівкою їх виробників:
Операційна система
Виробник
Apple Talk
Apple
LANtastic
Artisoft
NetWare
Novell
NetWare Lite
Novell
Personal NetWare
Novell
NFS
Sun Microsystems
OS / 2 LAN Manager
Microsoft
OS / 2 LAN Server
IBM
Windows NT Advanced Server
Microsoft
POWERfusion
Performance Technology
POWERLan
Performance Technology
Vines
Ba
 
 
 
1 Операційна система NetWare фірми Novell
Novell була однією з перших компаній, які почали створювати ЛВС.
Вона виробляла як апаратні засоби, так і програмні, проте останнім часом фірма Novell сконцентрувала зусилля на програмних засобах ЛВС.
Далі наводяться деякі характеристики програмних продуктів NetWare:
· У середовищі NetWare здатне працювати більшу кількість додатків, ніж у будь-який інший ЛВС.
· ОС NetWare здатна підтримувати робочі станції, керовані DOS, DOS і Windows, OS / 2, UNIX, Windows NT, Mac System 7 і іншими ОС.
· ЛВС NetWare може працювати з великою кількістю різних типів мережевих адаптерів, ніж будь-яка інша операційна система. Для досягнення поставлених цілей ви можете вибрати апаратні засоби від безлічі різних постачальників. З NetWare можна використовувати ARCnet, EtherNet, Token Ring чи практично будь-який інший тип мережного адаптера.
· ЛВС NetWare може розростатися до величезних розмірів.
· ЛВС NetWare надійно працює.
· Засоби захисту даних, що надаються NetWare, більш ніж достатні для більшості ЛВС.
· NetWare допускає використання більш ніж 200 типів мережевих адаптерів, більш ніж 100 типів дискових підсистем для зберігання даних, пристроїв дублювання даних і файлових серверів.
Фірма Novell має контракти про підтримку ОС NetWare з найбільш великими і потужними з незалежних організацій, таких як Bell Atlantic, DEC, Hewlett-Packard, Intel, Prime, Unisys і Xerox.
Розглянемо докладніше структуру даної ОС.
Файловий сервер в NetWare є звичайним ПК, мережева ОС якого здійснює управління роботою ЛВС. Функції управління включають координацію робочих станцій і регулювання процесу поділу файлів і принтера в ЛОМ. Мережеві файли всіх робочих станцій зберігаються на жорсткому диску файлового сервера, а не на дисках робочих станцій.
Є три версії ОС NetWare. Версія 2.2 може працювати на комп'ютері 80286 (або більш пізніх моделях), що використовується в якості файлового сервера. При покупці ОС необхідно купувати ліцензію на число користувачів (5, 10, 50, 100). Версії ОС NetWare 3.12 і більш нова 4.0 орієнтовані на 32 розрядні шинні архітектури і процесори 80386, 80486 або Pentium. Є також варіанти мережевої ОС NetWare, призначені для роботи під управлінням багатозадачних, розрахованих на багато користувачів операційних систем OS / 2 і UNIX. Версію 3.12 ОС NetWare можна придбати для 20, 100 або 250 користувачів, а версія 4.0 має можливість підтримки до 1000 користувачів.
Всі версії ОС добре сумісні між собою, тому в одній і тій же комп'ютерної мережі можна мати файлові сервери з різними версіями ОС NetWare.
Деякі команди ОС NetWare:
· NPRINT - передача текстового файлу на принтер;
· LOGIN - команда під'єднання до сервера (для від'єднання - LOGOUT);
· WHOAMI - ідентифікація користувача (інформація про поточний сеансі);
· USERLIST - видача імен користувачів, приєднаних до ЛОМ в даний момент;
· SEND - посилка повідомлення якого-небудь користувачеві;
У NetWare розрізняють три типи накопичувачів: локальні накопичувачі, мережеві накопичувачі та пошукові накопичувачі. Локальні накопичувачі фізично підключені до робочих станцій. Мережні накопичувачі - це накопичувачі на жорстких дисках файлового сервера. Аналогічно тому, як в DOS, застосовується засіб PATH для завдання списку накопичувачів і директорій, в яких за умовчанням розшукуються прикладні програми, в ОС NetWare використовується поняття пошукового накопичувача.
· МАР - перегляд поточного статусу накопичувачів (без параметрів), і перепризначення їх (з параметрами);
ОС NetWare дозволяє маніпулювати файлами і директоріями різними способами. Можна копіювати, знищувати, перейменовувати, записувати, роздруковувати і розділяти файли в ЛОМ. Є також певна система прав доступу до файлів і директорій.
Як файли так і директорії на сервері в ЛВС під управлінням ОС NetWare мають атрибути. Ці атрибути можуть скасовувати права, надані користувачам в ЛОМ.
· RIGHTS - список прав якими ви володієте для даної директорії;
· NCOPY - копіювання файлів;
· NDIR - список файлів даної директорії. На відміну від команди DOS DIR вона виводить додаткову інформацію для кожного файлу та директорії;
· CAPTURE - перенаправлення друку на розділяється мережевий принтер.
Сервер і файлова система з ОС NetWare.
Є деякі відмінності сервера ЛВС NetWare від звичайного ПК. Для накопичувача на жорсткому диску цього комп'ютера застосована структура форматування абсолютно відмінна від тієї, яка застосовується в DOS. Неможливо отримати доступ до жорсткого диска такого сервера, якщо ви завантажили DOS з дискети. Але для користувача ЛВС, який працює під управлінням DOS і одержав доступ до сервера зі свого терміналу, жорсткий диск сервера представляється просто як додатковий до вже існуючих.
Формат запису даних на жорсткому диску, який застосований в ОС NetWare, включає більшу кількість інформації про файли та директоріях, ніж це було можливо в DOS. Файли в ОС NetWare поряд з атрибутами "тільки для читання", "прихований" і "архівний" можуть додатково мати атрибут "неподільні" і "розділяється" (він вказує на можливість розділення файлу в ЛВС багатьма користувачами одночасно). Крім цього, ОС NetWare додає до інформації про фото наступні елементи: вихідну дату створення, ім'я творця файлу, дату останнього доступу до файлу, дату останньої модифікації файлу, дату і час останньої архівації файлу.
Захист даних в ОС NetWare.
Система захисту даних в ЛВС NetWare включає в себе наступні заходи:
· Захист від несанкціонованого приєднання до ЛВС шляхом присвоєння імен і паролів користувачам, а також обмеженнями на доступ до ЛВС користувачів з певними іменами в певний час дня;
· Система довіряють право (trustee rights), що дозволяє контролювати, до яких файлів і директорій може мати доступ користувач, а також які операції він може робити з ними;
· Система атрибутів для директорій або файлів, які визначають можливість копіювання, перегляду, запису і поділу їх в ЛОМ.
Для кожної директорії існує маска максимальних прав, що зберігає максимальні привілеї, які може в ній мати користувач. Нижче перераховані вісім прав, які можуть бути зазначені в цій масці:
· Право читання з відкритих файлів;
· Право запису у відкриті файли;
· Право відкривати файли;
· Право створювати нові файли;
· Право знищувати файли;
· Право створювати, перейменовувати або прати піддиректорії, і встановлювати довіряють право над директоріями всередині директорії та її піддиректоріях;
· Право проводити пошук файлів у директорії;
· Право модифікації атрибутів файлу.
Відмовостійкість системи NetWare.
Відмовостійкість є на сьогоднішній день однією з найбільш важливих характеристик, і розробники NetWare приділили належну увагу цьому питанню. У версіях 2.2, 3.12 і 4.0 ОС NetWare застосована технологія SFT (System Fault Tolerant-Система захисту при відмовах устаткування). Система захисту при відмовах устаткування означає безперебійну роботу файлового сервера при різного роду відмовах апаратних засобів. У всіх версіях NetWare є засоби мінімізації втрат даних у разі фізичних ушкоджень поверхні накопичувачів. Система SFT пішла далі в цьому відношенні, запропонувавши методи дзеркального відображення дисків і дублювання дисків.
У системі NetWare є можливість контролю сигналів джерела безперебійного живлення UPS. При виявленні перебою з подачею електроенергії ОС повідомляє користувачів про це і повідомляє їм у будь проміжком часу вони мають у своєму розпорядженні для завершення своєї роботи. Після закінчення цього проміжку часу ОС автоматично закриє всі файли в системі і вимкне себе.
Нарешті, система SFT пропонує систему TTS (трасування обробки запиту). Прикладні програми, що використовують цю систему, інтерпретують послідовність дій з базами даних як одну операцію - або всі дії виконані успішно, або ні одне з них.
Порівняльні характеристики різних версій ОС:
· Advanced NetWare 2.0.
Ця версія була випущена в 1986 році. Однією з видатних особливостей ОС NetWare 2.0 була здатність з'єднувати до чотирьох різних мереж з одним файловим сервером.
· NetWare 2.1x, SFT NetWare і NetWare 386
У 1987 році вийшла NetWare SFT яка відрізнялася від попередньої версії підвищеної отказоустойчивостью і збереженням даних.
Версія 2.15 NetWare і NetWare для Macintosh дебютували в 1988 році. Істотним недоліком цих версій було дуже великий час інсталяції (воно включало в себе час тестування жорсткого диска і могло тривати день або навіть два).
32-розрядна мережева ОС NetWare 386 була випущена у вересні 1989 року. У ній була значно поліпшена система захисту даних, продуктивність і гнучкість.
· ОС NetWare 2.2
У версії 2.2 NetWare фірма Novell зібрала все найкраще з попередніх версій NetWare. Всі варіанти версії 2.2 мають однакові можливості й однаковий рівень відмовостійкості. Версія 2.2 випускається на 5, 10, 50 або 100 користувачів. Відповідно змінюється і ціна на цей програмний продукт у залежності від кількості користувачів. Поліпшений процес інсталяції, є підтримка VAP (Value Added Processes) - окремих програмних модулів, що стикуються з ОС NetWare і дозволяють файлового сервера виконувати деякі додаткові функції.
· ОС NetWare 3.12
Ця ОС використовує переваги процесорів 80386, 80486 або Pentium. Вона надає можливості: приєднання до одного сервера до 250 користувачів, обсяг дискової пам'яті до 32 терабайт, розмір файлу до 4Г, один файл може розташовуватися на декількох накопичувачах, одночасно можуть бути відкриті до 100000 файлів. ОС NetWare 3.12 має поліпшену систему захисту даних. Також новою є концепція NLM (NetWare Loadable Module - Завантажувані модулі NetWare) програмних модулів, що завантажуються (вивантажуються) у файловий сервер в процесі роботи.
NetWare 3.12 випускається в конфігурації на 20, 100 або 250 користувачів. У сервері можуть зберігатися файли для робочих станцій з різними ОС: DOS, Macintosh, OS / 2, UNIX. Для цього на сервері передбачені спеціальні атрибути для імен файлів. Недоліком операційної системи NetWare 3.12 є система допомоги і підказок, де самим слабким місцем є користувальницький інтерфейс
Ще одна особливість цієї версії ЛВС - в неї включений новий інтерфейс транспортного рівня (TLI - Transport Layer Interface), заснований на ODI. Цей інтерфейс надає широкий діапазон можливостей для організації зв'язків, включаючи IPX / SPX, NetBIOS, LU 6.2 (APPC), іменовані канали зв'язку для робочих станцій, керованих DOS і OS / 2, TCP / IP, інтерфейс Berkley 4.3 Sockets і UNIX System V Stream / TLI.
· ОС NetWare 4.0
Версія 4.0 повністю сумісна з попередніми версіями, і користувач може навіть не помітити різниці.
Найбільш значною особливістю ОС NetWare 4.0 є система NDS (NetWare Directory Service - Система обслуговування директорій в ОС NetWare), що представляє собою ієрархічно організовану базу даних. Використана також нова система іменованих директорій, що дозволяє користувачам приєднуватися до серверів за одну операцію. NetWare 4.0 дозволяє одночасну роботу 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 і 1000 користувачів. При цьому доступ можливий до 54000 файлових серверів (раніше ця цифра дорівнювала 8). Новинками у версії 4.0 є: система кешування передбачуваного читання, компресія даних і компонування блоків даних, що дозволяють заощаджувати простір на жорсткому диску файл-сервера, поліпшена система захисту даних і ресурсів ЛОМ.
2 Мережеві операційні системи LAN Meneger, Windows NT і LAN Server
Хоча ці мережеві операційні системи користуються меншою популярністю, ніж OC NetWare, вони більше підходять під починаючу широко розвиватися програмну технологію клієнт / сервер. Багато фахівців вважають, що майбутнє саме за цією технологією, тому цілком можливо, що в майбутньому ОС NetWare втратить свої лідируючі позиції, але поки вона залишається широко поширеною і популярною.
Обидві мережеві ОС LAN Manager і LAN Server працюють, спираючись на OS / 2. Для роботи ОС LAN Manager 2.2 потрібно OS / 2 версії 1.21 або пізніше, в той час як LAN Server 3.0 вимагає OS / 2 2.0. Робочі станції можуть управлятися DOS версії 3.3 або OS / 2 версії 1.21.
При використанні OS / 2 в якості операційної системи для управління файловим сервером ЛВС з'являється можливість обслуговування запитів робочих станцій в багатозадачному середовищі, заснованої на принципі поділу пам'яті. Кожній задачі або прикладній програмі виділяються певні області пам'яті, які обслуговуються паралельно. При цьому прикладна програма складається з процесів. Важливою перевагою є простота програмного управління комп'ютерами в середовищі OS / 2, навіть якщо вони використовуються як файлових серверів. Сама система OS / 2 має такі позитивні риси як:
· Немає обмеження пам'яті на рівні 640К для прикладних програм;
· OS / 2 версії 2.х надає користувачеві одночасний доступ до декількох сеансів DOS, кожен з яких може розташовувати об'ємом ОЗУ 620К;
· Система OS / 2 допускає можливість роботи в Microsoft Windows;
· Проста інсталяція з використанням графічного інтерфейсу;
· Віртуальна пам'ять;
· Швидкий доступ до диска;
· Високопродуктивна файлова система (HPFS - High Performance File System);
· Підтримка національних мов (NLS - National Language Support);
· Підтримка вдосконаленого механізму управління системою живлення (APM - Advanced Power Management);
· Захист цілісності системи;
· Швидка 32-х розрядна архітектура;
· Підтримка карт розширення PCMCIA.
Система OS / 2 надає в розпорядження програмісту іменовані канали (named pipes). Програміст може інтерпретувати ці канали як файли, але насправді іменовані канали містять повідомлення. Вони рухаються від робочих станцій до файлового сервера. На сервері прикладна програма може виконувати їх обробку.
Інтерфейс командного рядка.
Для введення мережевих команд необхідно запустити програму NET з деякими параметрами. Далі наводяться найбільш важливі і часто використовувані варіанти команди NET з параметрами.
Команди для звичайної робочої станції
LOAD - Завантажує різні мережні протоколи;
NET CONTINUE - Продовжує припинене обслуговування;
NET HELP - Виводить підказку для команди;
NET NAME - Привласнює ім'я комп'ютера;
NET PAUSE - Призупиняє зв'язок з мережею;
NET PRINT - Виводить черга завдань печатки або відправляє файл на друк;
NET START - Запускає мережа WORKSTATION;
NET USE - Виводить на екран колективні ресурси або привласнює літерні позначення дисків або імена новим ресурсів, що розділяються;
UNLOAD - вивантажувати мережевий протокол.
Додаткові команди для поліпшеної робочої станції
NET ACCESS - Можливість перегляду дозвіл допуску;
NET COPY - Копіює мережеві файли;
NET LOGON - Приєднує до мережі;
NET LOGOFF - від'єднувати від мережі;
NET PASSWORD - Змінює пароль;
NET START - Запускає робочу станцію чи визначає з якими робочими станціями існує з'єднання;
NET TIME - Виробляє синхронізацію годин робочих станцій з годинником файлового сервера;
NET USE - Виводить на екран колективні ресурси або привласнює літерні позначення дисків;
NET VIEW - Виводить на екран список серверів і їх ресурсів;
NET WHO - Показує список користувачів, приєднаних до мережі.
При використанні накопичувачів, адміністратор визначає, які ресурси файлового сервера можуть бути розділяються. З робочою станції виявити, що розділяються є весь диск або тільки його директорія неможливо.
Однією з істотних причин, в силу яких LAN Manager і LAN Server виявилися менш популярними, ніж мережева ОС NetWare, є великий обсяг дискового простору, необхідний для збереження програмних і конфігураційних файлів LM і LS. Зазвичай при роботі з NetWare, щоб мати доступ до файлового сервера, потрібно зберігати на робочій станції від двох до шести набольших файлів. При роботі з LAN Manager і LAN Server для тих же цілей необхідно від 1М до 3М дискового простору на робочій станції.
Вимоги до обсягу пам'яті для програмного забезпечення робочих станцій під управлінням LAN Manager і LAN Server також набагато вище, ніж для NetWare. Для LM і LS приблизний об'єм пам'яті під драйвера дорівнює 90К, а робочі станції під управлінням NetWare вимагають тільки від 50К до 60К пам'яті під робочі драйвера.
Гарантія захисту даних.
Файлові сервери і робочі станції організовані в областях. Область - це група серверів і робочих станцій з аналогічними вимогами до захисту даних. У великих мережах під управлінням LAN Manager і LAN Server є можливість установки декількох областей. Області надають простий спосіб для контролю доступу користувачів до мережі і до мережевих ресурсів. Користувач може реєструватися в декількох областях, але приєднуватися до мережі він може тільки в якійсь одній з цих областей.
У мережі під управлінням LAN Manager і LAN Server захист даних на рівні користувача складається з контролю при приєднанні до мережі та системи дозволів.
Кожен зареєстрований користувач має пароль. Для доступу до мережі в певній галузі користувач вказує своє ім'я та пароль. Мережевий адміністратор може обмежити доступ деяким користувачам у певний час, в певні дні або з певних робочих станцій. Ці обмеження встановлюють межі, в яких користувачі мають право доступу до ресурсів, що. Користувач може присвоїти файлів і директорій наступні атрибути:
Дозвіл
Опис
Зміна атрибутів
Зазначає файли, як тільки для читання або тільки для запису
Зміна дозволів
Надає або скасовує доступ іншим співробітникам
Створити
Створює файли і директорії
Видалити
Видаляє файли та директорії (за наявності дозволу у користувача)
Виконати
Запускає виконання файлів з розширеннями EXE, BAT або COM, але не робить читання або копіювання цих файлів.
Читати
Дозволяє читання або копіювання файлів, запуск програм, зміну директорії і застосування розширених атрибутів системи OS / 2 для файлів
Записати
Дозволяє записати файл
Розглянуті мережеві операційні системи LAN Manager і LAN Server дають можливість контролювати доступ до клавіатури і екрану файлового сервера. У спеціальному невиділений режимі роботи файловий сервер дозволяє користувачам переглядати і управляти чергами друку, але не дозволяє змінювати псевдоніми зареєстрованих користувачів або інші адміністративні дані. Для доступу до екранів з адміністративними даними користувач повинен задати спеціальний пароль.
 
3 Мережева операційна система Windows NT Advanced Server
На початку 1993 року фірма Microsoft випустила нову мережеву ОС NT Advanced Server, і ця операційна система розширює характеристики і переваги OC LAN Manager по декількох напрямках.
ОС Advanced Server є 32-х розрядної операційною системою, але на відміну від LAN Server, NT Advanced Server може працювати і на платформах MIPS R4000 фірми Intel чи Alpha фірми DEC. Передбачена робота системи Advanced Server в симетричному мультипроцесорної (з декількома центральними процесорами) комп'ютерами. Додаткові обчислювальні потужності на файловому сервері можуть бути використані для додатків типу клієнт / сервер.
У системі Advanced Server надається захист даних рівня С2. Це означає, що мережева ОС має захищену процедуру приєднання до ЛВС, захист пам'яті, облік і контроль доступу (власник поділюваних ресурсів має можливість визначити, хто в даний момент користується цими ресурсами). Рівня захисту С2 або вище вимагають деякі промислові або військові ЛВС. Що стосується надійності, то система Advanced Server використовує файлову систему, засновану на транзакціях і дозволяє скасувати цілу серію пов'язаних модифікацій файлів, якщо ця серія не була завершена успішно. Вона також має засоби підтримки RAID п'ятого рівня (Redundant Array of Inexpensive Disks - Надмірна масив недорогих накопичувачів), можливість розпізнавання сигналів від джерела безперебійного живлення і програмне забезпечення для збереження даних на магнітній стрічці.
До наявної в LAN Server і LAN Manager системі областей в ОС NT Advanced Server додано нове цікаве рішення, що зветься Областями довіри (Trusted Domains). Вона полягає в тому, що з однієї області можна "довірити" свої файли іншій області, і тоді користувач другий області зможе отримати до них доступ без додаткового приєднання до мережі в першій області.
Системним адміністраторам в управлінні системою NT Advanced Server допомагає утиліта Performance Monitor. Крім того, ця мережна ОС підтримує протоколи SNMP і NetView з управління мережею. Іншими утилітами, що входять до складу Advanced Server, є User Manager, Disk Administrator, Event Viewer і поліпшена Control Panel.
Корисним є засіб Browse-Master. Кожен ПК з розділяютьсяресурсами періодично повідомляє серверу Browse-Master список цих ресурсів. При натисканні на робочій станції кнопки Browse видається список доступних ресурсів, отриманих Browse-Master від комп'ютера. Цей метод зменшує трафік ЛВС, так як тепер робочих станцій і серверів не потрібно безперервно обмінюватися інформацією про ресурси один з одним.
Система Advanced Server використовує протокол SMB на базі NetBIOS для обміну інформацією про перенаправлення файлів. Крім того, система Advanced Server сумісна з системами LAN Manager, LAN Server, Windows for Workgroups, і навіть зі старої PC LAN Program. Крім цього, в системі Advanced Server є засоби підтримки протоколів транспортного рівня, таких як TCP / IP та IPX / SPX фірми Novell.
Відмінності між LM, NT і LS.
Для налаштування системи LAN Server можна просто модифікувати файли config.sys і ibmlan.ini. У системі LAN Manager є засіб автопідстроювання, яке контролює дії файлового сервера і автоматично здійснює модифікації в ініціюючих файлах. Щоб ці зміни вступили в силу необхідно час від часу вимикати і включати файл-сервер.
Іншою відмінною рисою системи LAN Manager є запам'ятовування мережевих зв'язків. Користувачі при черговому приєднання до ЛВС автоматично будуть мати ті ж зв'язку, що і в останньому сеансі. Це властивість можна дозволити або скасувати за допомогою опції / PERSISTENT = команди NET USE.
Архітектура протоколів на вимогу (DPA - Demand Protocol Architecture) є характеристикою, яку фірма Microsoft запозичила у форми 3Com. Ця компанія купила у фірми Microsoft ліцензію на систему LAN Manager і дещо поліпшила цю систему, але фірма ЗСоm не змогла продати значної кількості копій цієї поліпшеної версії LM. Коли вона вирішила залишити спроби перепродажу поліпшеної версії програмного забезпечення, фірма Microsoft викупила назад ліцензію у фірми ЗСоm. У загальних рисах, система DPA дозволяє динамічно завантажувати і вивантажувати набір протоколів. DPA можна використовувати для епізодичного доступу до файлового сервера під управлінням NetWare. У цьому випадку система DPA тимчасово завантажить на робочій станції програмне забезпечення 1РХ і NETX мережевої ОС NetWare. Після закінчення сеансу зв'язку з файловим сервером під управлінням NetWare система DPA звільнить області пам'яті, використані для розміщення IРХ і NETX. Проте у повсякденній діяльності користувачам мережі з файловими серверами, керованими LAN Manager або NetWare, потрібно не тільки тимчасовий доступ до обох типів серверів. Тому хоча система DPA представляє технічне рішення, його навряд чи можна вважати цілком корисними практичним. У системі LAN Manager є спеціальний засіб, зване NetWare Connectivity, що дозволяє легко отримувати одночасний доступ як до файлового сервера під управлінням LAN Manager, так і до файлового сервера під управлінням NetWare.
Система LAN Manager також надає засіб для дистанційного адміністрування. Якщо ви володієте привілеями адміністратора, ви можете приймати або виключати користувачів та виконувати інші адміністративні завдання з будь-якої робочої станції, керованої OS / 2, чи поліпшеної робочої станції під управлінням LAN Manager. Таким чином, для виконання адміністративних функцій немає необхідності, обов'язково перебувати у файлового сервера.
Система LAN Manager має засіб встановлення пароля для обмеження доступу до поділюваних ресурсу або пристрою. Цього властивості немає в системі LAN Server.
Обидві системи, LAN Manager і LAN Server, використовують концепції захисту даних за допомогою областей і паролів для доступу до мережі, але кілька різними шляхами. Тому якщо вам захочеться використовувати LAN Manager і LAN Server в одній і тій же мережі, то вам доведеться організувати роздільні області для кожної з цих мережевих ОС. В одній з цих областей всі файлові сервери повинні будуть працювати під керуванням LAN Manager, а в іншій-під управлінням LAN Server. При цьому, якщо робоча станція в області під контролем LAN Server намагається отримати доступ до області контролю LAN Manager, то попередньо необхідно переконатися в тому, що вона була приєднана до мережі в області, керованої LAN Server. При роботі з робочими станціями з області LAN Manager такої проблеми не існує.
У системі LAN Server для поділюваних ресурсів можна застосовувати скорочені імена, а в системі LAN Manager такої можливості немає. У цій системі потрібно використовувати повні імена поділюваних ресурсів.
Припустимо, що в системі LAN Server до комп'ютера з ім'ям PRODUCTION, підключений розділяється принтер зі скороченим ім'ям REPORTS. Повне ім'я розділяється принтера є \ \ PRODUCTION \ PRINTER1. Таким чином, робоча станція, керована системою LAN Server, може розділяти пристрій REPORTS, а робоча станція, керована системою LAN Manager, для доступу до цього пристрою повинна буде використовувати його повне ім'я \ \ PRODUCTION \ PRINTER1.
Системи LAN Manager і LAN Server добре працюють спільно в ЛВС Token Ring, але не поєднуються ідеально в ЛВС EtherNet. При роботі в ЛВС EtherNet, можливо, знадобиться змінити конфігурації обох мережевих ОС. Справа в тому, що система LAN Server підтримує протокол DIX (Digital Intel Xerox) версії 2.0 і протокол IEEE 802.3, а LAN Manager не підтримує протокол DIX. Тому, щоб при роботі в ЛВС EtherNet робочі станції могли використовувати обидва типи серверів, необхідно переключити обидві системи, LM і LS, на використання протоколу IEEE 802.3.
Система LAN Manager - це 16-розрядне програмне забезпечення, в той час як Windows NT AS і LAN Server є 32-розрядними. Таким чином, теоретично останні два програмних продукту більше підходять для використання в сучасних комп'ютерах, оснащених 32-розрядними процесорами. І справді, мережева ОС LAN Server має гарну продуктивність, а ось ОС Windows NT використовує таку архітектуру операційної системи, яка ізолює мережеве програмне забезпечення від мережевого адаптера дуже багатьма шарами проміжного програмного забезпечення. У результаті, згідно з даними про продуктивність, опублікованими в журналах PC Week і PC Magazine, Windows NT AS повільніше мережевих ОС NetWare або LAN Server. Крім того. Windows NT AS займає більше місця на диску і в пам'яті, ніж LAN Manager або LAN Server. В даний час фірма Microsoft працює над тим, щоб зробити Windows NT AS більш швидкої і компактній мережевої ОС.
4 Мережева операційна система Lantastic
По популярності і числу продажів мережева ОС LANtastiс фірми Artisoft протягом тривалого часу була лідером на ринку однорангових ЛОМ. Тому фірма Novell з Personal NetWare і фірма Microsoft c Windows for Workgroups зробили спробу проникнути в цю область ринку, створену фірмою Artisoft. Всі ці фірми пропонують високоякісне програмне забезпечення, і тому цікаво, який з програмних продуктів стане найбільш популярним на ринку. Мережева ОС POWERLan, також є сильним конкурентом і, можливо, в майбутньому зуміє витіснити такі мережеві ОС, як Windows for Workgroups, Personal NetWare і LANtastic.
ОС LANtastic має ряд характеристик, що дозволяють їй прекрасно функціонувати, незважаючи на те, що вона є не самою швидкодіючою з мережевих ОС для однорангових ЛОМ. ОС LANtastic має прекрасні можливості поділу принтера. З додатковими апаратними засобами, що поставляються фірмою Artisoft, можлива навіть організація звуковий електронної пошти в ЛОМ. ОС LANtastic вимагає дуже невеликого обсягу пам'яті і має засоби для поділу накопичувачів типу CD-ROM. Фірма Artisoft пропонує мережеві адаптери Ethernet, які працюють особливо добре з ОС LANtastic. Є можливість включення комп'ютерів Macintosh в ЛВС, керовану ОС LANtastic. Ця система прекрасно сумісна і з Windows.
Технічна підтримка ОС LANtastic включає електронну дошку оголошень, до якої можна отримати доступ за допомогою модему, і телефонні консультації фірми Artisoft у відділі підтримки користувачів.
Можливості ОС LANtastic.
LANtastic є популярної мережевої ОС вже протягом ряду років. Версія 4.0, випущена в липні 1991 року, дає можливість роботи з прикладними програмами Windows. Працюючи в ній, можна управляти мережею, чергами друку, електронної поштою простим натисканням кнопок миші. Фірма Artisoft почала продаж версії 5.0 ОС LANtastic в березні 1993 року. У цій версії додані засоби для організації роботи ОС LANtastic в ЛВС NetWare на базі файлових серверів і можливості для розділення в ЛВС графічних і текстових даних прикладних програм пакету Windows. У квітні 1994 року фірма Artisoft випустила версію 6.0 ОС LANtastic. Нова версія має кілька більшу швидкодію, ніж попередні, і надає орієнтовані на застосування в середовищі Windows утиліти для управління ресурсами ЛВС. Є навіть шлюз до цифрового текстового пейджеру - можна викликати, до пейджеру співробітників, відсутніх в даний момент за робочими станціями.
У версії 6.0 ОС LANtastic передбачені кошти для роботи з факсами в ЛОМ. Для цього необхідно встановити факс / модем на ПК, що є сервером, завантажити додатковий модуль LANtastic для обслуговування факсимільного апарату і можна починати приймати і відправляти факси з усієї ЛВС. Нова версія ОС LANtastic надає більше коштів для управління сервером, включаючи контроль використання його ОЗУ. Цей засіб дозволяє максимізувати обсяг пам'яті, яку може використовувати сервер для прискорення обробки запитів файлів. Версія 6.0 ОС LANtastic також містить власний модуль SHARE.EXE, що має більш високу швидкодію, ніж програма SHARE з DOS, хоча з нею ця ОС також може працювати.
Попередні версії LANtastic були незалежні від мережевих адаптерів. Починаючи з версії 4.0, якщо ви бажаєте використовувати мережевий адаптер виробництва іншої фірми, необхідно доплатити додатково (по 99 доларів для кожної робочої станції) за програмні драйвери мережного адаптера.
OC LANtastic може працювати в ЛВС, що нараховує від двох до декількох сотень робочих станцій. При великій кількості робочих станцій продуктивність ЛВС падає (через те, що ОС на сервері базується на DOS). Для подолання цього фірма Artisoft пропонує використовувати в таких випадках один або кілька ПК в якості виділених файлових серверів.
У своєму складі ОС LANtastic містить багато корисних мережевих утиліт, що мають інтерфейс з користувачем через систему меню або з командного рядка DOS. Є також кошти для організації між користувачами ЛВС діалогу за допомогою клавіатури, електронна пошта та засоби для виконання адміністративних функцій. Крім цього, ОС LANtastic включає резидентну програму LANPUP використання "гарячих клавіш" для доступу до системи меню мережевих утиліт.
Система меню в ОС LANtastic.
При запуску команди NET без параметрів автоматично активується система меню ОС LANtastic. Меню Main Functions в ОС LANtastic має такі опції:
· Мережеві накопичувачі і принтери;
· Управління чергами друку;
· Поштова служба;
· Переговори з іншими користувачами;
· Приєднання / вихід з системи;
· Управління реєстрацією користувачів;
· Огляд дій сервера.
Команди мережевої ОС LANtastic
Команда
Функція
ATTACH
Виділити всі колективні диски на сервері
AUDIT
Помістити контрольну інформацію в log-файл
CHANGEPW
Змінити пароль
CHAT
Почати набирати повідомлення іншому користувачеві
CLOCK
Синхронізувати годинник робочої станції з годинником файлового сервера
COPY
Копіювати файл з сервера на робочу станцію
DETACH
Скасувати перепризначення мережевих накопичувачів
DIR
Аналог команди DIR DOS, але показує також мережеву інформацію і атрибути файлів
DISABLEA
Скасувати псевдонім
EXPAND
Визначити повний шлях до файлу
HELP
Видати підказку
INDIRECT
Дозволяє створити непрямий (indirect) файл, тобто містить посилання на файл в іншій теці. Якщо вказати прикладній програмі використовувати непрямий файл, то ОС LANtastic, перепризначив його, буде дійсності звертатися до того файлу, на який наведено посилання. Таким чином, ця команда дозволяєте отримати доступ до файлів в інших директоріях без зміни поточної директорії.
LOGIN
Почати мережевий сеанс
LOGOUT
Закінчити роботу в ЛВС
LPT TIMEOUT
Поставити тривалість перерви для спулера друку OC LANtastic, після закінчення якого друк файлу вважається закінченою
MAIL
Передати поштове повідомлення
MESSAGE
Дозволити або заборонити повідомлення про надходження чергового поштового повідомлення
POSTBOX
Повідомити про надійшли поштових повідомленнях
PRINT
Аналогічна команді PRINT в DOS
QUEUE HALT
Зупинити мережевий спулера друку
QUEUE PAUSE
Тимчасово призупинити мережевий спулера друку
QUEUE RESTART
Відновити роботу спулера друку
QUEUE STATUS
Показати чергу друку
RECEIVE
Показати останнє мережеве повідомлення
RUN
Запустити DOS-програму на зазначеному сервері
SEND
Послати повідомлення іншому користувачеві ЛВС
SHOW
Повідомити про конфігурації робочої станції в ЛВС, до яких серверів вона приєднана, і показати список наявних серверів
SHUTDOWN
Поставити зупинку або перезавантаження файлового сервера
UNUSE
Скасувати перепризначення накопичувачів на жорстких дисках і принтерів
USE
Провести перепризначення накопичувачів на жорстких дисках і принтерів в ЛВС
Вимоги до обсягу ОЗУ.
На робочій станції для нормальної роботи ОС LANtastic потрібно всього 34К пам'яті: 3,211 для програми мережного драйвера, 13,2 К для NetBIOS, 5.1К для програми SHARE і 12,511 для модуля, який здійснює перепризначення дисків. Частина програми підтримки мережевого адаптера завантажується безпосередньо в ОЗУ на карті адаптера EtherNet. На сервері для нормальної роботи ОС потрібно додатково ще 2613К пам'яті, і в сумі займаний об'єм пам'яті становить 60.5К. При використанні адаптера LANtastic EtherNet і комп'ютера з процесором моделі 80386 і вище все програмне забезпечення може бути розміщено у верхній області пам'яті.
Продуктивність.
За своїм швидкодії ОС LANtastic займає середнє положення серед мережевих ОС. Для прискорення виконання запитів на обслуговування файлів в ній передбачена система кешування, звана LANcache, яка може працювати в розширеній, додаткової або звичайної пам'яті. Користувач може задати обсяг пам'яті, що використовується для цих цілей, за замовчуванням береться вся наявна розширена або додаткова пам'ять, Ця система має настроювану тимчасову затримку при записі даних на диск (delayed write function). Така тимчасова затримка, коли сервер відповідає робочим станціям, що дані записані на диск, хоча фактично це виробляється лише через якийсь час, може призвести до втрати частини даних при збої в системі електроживлення файлового сервера.
Стара версія LANcache мала звичку псувати диск. Ця проблема усунена у версіях LANtastic, починаючи з 4.0.
Надійність роботи.
У OC LANtastic коректно проводиться поділ файлів, захоплення записів у файлах, взаємозв'язок з використанням NetBIOS і інші мережеві операції. Тому прикладні програми повинні працювати добре в цій ОС, особливо якщо вони є мережевими. При збоях в мережі електропостачання ОС LANtastic може впізнавати сигнали джерела безперебійного живлення і автоматично зберігати дані.
У ранніх версіях ОС LANtastic при перезавантаженні файлового сервера у робітників станцій виникали проблеми при відновленні зв'язків з сервером, починаючи з версії 6.0, в систему додані засоби для автоматичного відновлення зв'язку робочих станцій з сервером після його перезавантаження.
Простота використання.
ОС LANtastic проста в установці і адмініструванні. Інструкції та документація прості, і ними легко користуватися. Проте пошук у предметному покажчику буває утруднений, а документація не містить згадки про те, що при встановленні LANtastic в DOS версії 5.0 і вище необхідно використовувати програму LOADFIX. Система підказок і меню гранично спрощує адміністрування і щоденну роботу в цій ЛВС.
Система захисту даних
Система захисту даних від несанкціонованого доступу в ОС LANtastic пропонує багато можливостей. Після реєстрації кожного з користувачів ЛВС можна у вікні системи Windows призначити йому потрібні права та дозволи. Те ж можна зробити і за допомогою команди NET_MGR для адміністрування системи захисту даних. В обох випадках для виконання цих функцій необхідно мати привілеї системного адміністратора.
Команди NET, MGR вимагають спеціального пароля - це перша лінія оборони в системі безпеки ОС LANtastic. Фірма Artisoft рекомендує користувачам періодично змінювати свої паролі, і ОС може автоматично нагадувати про це через програмовані проміжки часу. До числа заходів захисту даних також належить надання прав доступу до певних директорій на файловому сервері. За допомогою засобу контролю сервера можна стежити за доступом до файлів і встановлювати певні дні тижня та години, коли користувачі з певними псевдонімами можуть отримувати доступ до файлів ЛВС.
Вартість ОС LANtastic.
Фі
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Контрольна робота
105.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Мережеві можливості Windows 9X за версіями Основні мережеві програми і їх призначення
Операційні системи
Операційні системи 2
Операційні системи Microsoft
Операційні системи 2 лютого
Дискові операційні системи
Операційні системи Windows
Системи програмування та операційні системи
Операційні системи файлові системи
© Усі права захищені
написати до нас