додати матеріал


Математичне забезпечення САПР

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема : Математичне забезпечення САПР.

 1. Загальні поняття та вимоги до МЗ.

 2. Способи отримання математичних моделей.

 3. Постановка задач оптимізації.

 4. Класифікація і характеристика методів оптимізації.

1.

МЗ включає в себе мат. методи, мат. моделі та алгоритми.

Мат. моделі описують взаємозв’язки параметрів об’єкту, а також дозволяють оцінити наслідки проектних рішень. Важливою перевагою мат. моделей є можливість одержати інформацію про об’єкт проектування без проведення натуральних експериментів.

Основні вимоги до мат. моделей:

 1. універсальність;

 2. точність;

 3. адекватність;

 4. економічність.

 1. Універсальність – мат. моделі – означає можливість її застосування для аналізу певної групи об’єктів.

 2. Точність м.м. – оцінюється мірою співпадання даних, отриманих по м.м. із реальними даними.

 3. Адекватність м.м. – здатність відображати властивості об’єкту із похибкою не вище заданої.

 4. Економічність м.м. – характеризується затратами обчислюваних ресурсів на її реалізацію.

До обч. ресурсів відносять:

 1. час, який необхідний для реалізації мат. моделей.

 2. об’єм машинної пам’яті.

2. Способи отримання мат.моделей.

Існує три отримання м.м.:

 1. Аналітичний;

 2. Експериментально-аналітичний;

 3. Експериментальний.

Суть аналітичного способу отримання м.м. полягає в застосуванні класичних законів фізики, хімії та ін.наук.

Суть експериментально-аналітичного методу полягає в обчисленні значень коефіцієнтів для насамперед відомої моделі.

Для отримання мат. моделей експериментальний метод – 9.3. док. необхідно реалізувати сукупність експериментальних досліджень, серію дослідів тощо.

Експериментальні дослідження можуть проводитись за класичним способом та за допомогою математичного планування експериментів.

Недолік класичного методу – це велика кількість дослідів.

Перевага – вища точність опису.

Мат. програмування експерименту дозволяє побудувати мат. залежності (м.м.) при значно меншій кількості дослідів.

Найширше для опису процесів та об’єктів д/о застосовуються: повнофакторні плани (ПФП); плани Бокса (В); а також центральні композиційні уніфориронтотабельні плани (УКУРП).

Класичн. 52 = 25

ПФП N = 2R = 4

X1

X2

Y

X1min

X2min

Y1

X1max

X2min

Y2

X1min

X2min

Y3

X1min

X2min

Y4

Y = b0+b1x1+b2x2+b12 * x1x2

Перевагаменша кількість дослідів.

Недолік – точність опису гірша.

Якщо модель 1-го порядку неадекватна, то переход. до планів Бокса, та до УКУРП.

Реалізація цих планів дозволяє отримати мат. моделей у вигляді рівняння регресії 2-го порядку.

де:

y значення вихідного параметра (критерія оптимізації);

b0 значення вільного члена;

bi значення лінійних коефіцієнтів;

bii – значення квадратних коефіцієнтів;

bij значення коефіцієнтів парної взаємодії;

xi – значення вхідних факторів.

3. Загальна постановка задач оптимізації.

2 види м.м.

 1. описового характеру;

 2. оптимізаційні.

Після побудови м.м. проектувальник здійснює її оптимізації:

 1. вибір оптичного типу об’єкта;

 2. вибір оптимальної конструктивної схеми;

 3. оптимізацію параметрів об’єкту;

 4. пошук оптимального управління об’єктом;

 5. оптимізацію допусків та параметрів.

Після побудови м.м. формуємо функцію мети (критерії оптимізації).

Функція мети – кількісний показник, який дозволяє оцінити ефективність прийнятих рішень.

Критерії (показники) оптимізації поділяються на 3 групи:

 1. технічні;

 2. техніко-економічні;

 3. екологічні.

1 – надійність, енерго- та металомісткість, тривалість служби.

2 – продуктивність, собівартість, рентабельність і ін.

3 – оцінюють вплив проектованого об’єкту на довкілля.

Після побудови функції мети формують обмеження на параметри (продуктивний облад.; габаритні розміри меблевих виробів, к.к.д., швидкодію та ін.).

Після цього приступаємо до вибору методу оптимізації.

Для оптимізації використовуються:

 1. Класичні або аналітичні методи (диференційне числення, варіаційне числення, метод многочленів Лагранжа).

 2. Методи мат. програмування:

а) лінійне;

б) нелінійне;

в) динамічне;

г) стохастичне програмування.

(стохастична – випадковість в часі).

Лінійне програмування – використовується в тих випадках, коли функція мети та обмеження мають лінійний характер (Simplex - метод).

Нелінійне програмування – застосовується в тих випадках, коли функція мети або обмеження є нелінійним (методи сканування, градієнтні).

Стохастичне програмування - …, коли маємо справу із випадковими факторами.

Динамічне програмування – використовується для оптимізації дискретних об’єктів, які можна природно або умовно поділити на окремі стадії в часі або просторі.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
21.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Мовне забезпечення САПР
Апаратне забезпечення САПР
Інформаційне та організаційне методичне забезпечення САПР
Математичне забезпечення схемотехнічного проектування
Структура і склад по САПР
Особливості використання САПР технологапрограміста
Використання генетичних алгоритмів в САПР ТП
Особливості використання САПР технолога програміста
Основи САПР системи автоматизованого проектування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru