Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері туризму з метою відкриття філії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра економіки і маркетингу
Курсова робота
на тему: «Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері туризму з метою відкриття філії турфірми« Сміт »
Виконав:
студентка групи
економічного факультету
спеціальність:
Харків-2007

Зміст
ВСТУП
1 ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
2 формулювання гіпотез і ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ Збирається інформація
3 РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1. Визначення складу спостережуваних змінних
3.2. Джерела отримання інформації
3.3. Вибір методу збору інформації
3.4. Вибір методу запису і зберігання даних
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ
5 ЗАПИС, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
6 АНАЛІЗ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
7 ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
ДОДАТОК А. АНКЕТА

введення

Під маркетинговими дослідженнями розуміється систематичний збір, відображення та аналіз даних з різних аспектів маркетингової діяльності. Маркетингові дослідження - це функція, яка через інформацію пов'язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу. Маркетингові дослідження пов'язані з прийняттям рішень по всіх аспектах маркетингової діяльності. Вони знижують рівень невизначеності і стосуються всіх елементів комплексу маркетингу і його зовнішнього середовища по тим се компонентів, які впливають на маркетинг певного продукту на конкретному ринку.
З точки зору об'єкта вивчення маркетингові дослідження являють собою комплексне дослідження. Так, дуже складно відокремити один від одного такі напрями досліджень як ринок, споживач, конкурент. Ринок немислимий без конкурентної боротьби, споживачі формують свою поведінку в певній ринковому середовищі.
Усі маркетингові дослідження здійснюються в двох розрізах: оцінка тих або інших маркетингових параметрів для даного моменту часу й отримання їх прогнозних значень. Як правило, прогнозні оцінки використовуються при розробці як цілей і стратегії розвитку організацій в цілому, так і її маркетингової діяльності.

1 Визначення предмета дослідження
В даний час індустрія туризму є однією з найбільш динамічно розвиваються форм у міжнародній торгівлі послугами. В останні 20 років середньорічні темпи зростання числа прибуттів іноземних туристів у світі склали 5,1%, валютних надходжень-14%. Так, якщо в 1950 р. число туристів у всьому світі становила 25 млн., кожне 16-е робоче місце, а оборот туріндустрії-2,1 млрд. доларів США, то згідно з даними Всесвітньої туристської організації (ВТО) у 1995 р. в світі було зареєстровано 576 млн. прибуттів туристів, надходження від міжнародного туризму досягли 372 млрд. доларів). У цілому обсяги валютних надходжень від туризму за період з 1950 по 1995 рік виросли в 144 рази.
Міжнародний туризм входить до числа трьох найбільших експортних галузей, поступаючись нафтовидобувній промисловості і автомобілебудуванню, питома вага яких у світовому експорті 11% і 8,6% відповідно. У 1991 році сумарний дохід країн світу від міжнародного туризму становив 7% від загального обсягу світового експорту і 3% від світового експорту послуг.
Міжнародний туризм у світі вкрай нерівномірний, що пояснюється в першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку країн і регіонів. Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в західноєвропейських країнах. На частку цього регіону доводиться понад 70% світового туристичного ринку і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20% доводиться на Америку, менше 10% - на Азію, Африку і Австралію разом узяті.
Таким чином, для відкриття нової філії туристичної фірми умови цілком сприятливі. Але необхідно також враховувати переваги і можливості споживачів того регіону і міста, де така організація відкривається.
Предмет дослідження - туристичні послуги та їх просування на ринку Харкова.
Проблема даного дослідження - відкриття філії туристичної фірми «Сміт» у Харкові.
Мета проведення дослідження - визначити переваги споживачів у сфері туризму, виявити нішу фірми на ринку Харкова.

2 формулювання гіпотез і ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ Збирається інформація
Для успішного проведення дослідження визначимо, яка інформація необхідна для розкриття проблеми та досягнення мети дослідження. Для цього спочатку складаються пошукові запитання (див. табл.1)
Таблиця 1 - Пошукові питання і їх параметри
Пошукові питання
Параметри
Яке ставлення споживачів до подорожей?
Прихильність
Частота поїздок
Які необхідні для клієнтів параметри поїздки?
Транспорт
Потреба в зручності
Які основні напрямки поїздок?
Відпочинок в Україні або за кордоном
Країни, в яких побували
Країни, які планується відвідати
Як туристи вважають за краще здійснювати поїздки?
За допомогою турфірм або самостійно
Які основні характеристики споживачів
Вік
Дохід

3 РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Визначення складу спостережуваних змінних

Після визначення питань, які потребують вирішення за допомогою дослідження, необхідно визначити, якими будуть основні змінні, що визначають склад анкетних питань, шкали їх вимірювання і характер самих питань. Для цього складається таблиця 2.
Таблиця 2 - Склад змінних
Мінлива
Тип змінної
Шкала вимірювання
Прихильність до подорожей
Зовні не проявляється
Номінальна шкала, закритий дихотомічний питання
Частота поїздок
Зовні не проявляється
Порядкова шкала, закритий альтернативний питання
Бажаний вид транспорту
Зовні не проявляється
Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Потреба в зручності
Зовні не проявляється
Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Місце відпочинку
Зовні не проявляється
Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Країни, відвідані в минулому році
Зовні не проявляється
Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Країни, які планується відвідати найближчим часом
Зовні не проявляється
Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Використання послуг турфірм
Зовні не проявляється
Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Вік
Безпосередньо спостерігається
Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Дохід
Безпосередньо спостерігається
Пропорційна шкала, альтернативний питання

3.2. Джерела отримання інформації

Наступним етапом слідує вибір цільової аудиторії споживачів, які можуть надати потрібну фірму інформацію. Це необхідно для того, щоб згодом визначитися з кількістю опитуваних. Для даного дослідження генеральною сукупністю будуть туристи, які здійснили поїздки на будь-які курорти за останні два роки.
Кількість опитуваних визначається виходячи з розмірів генеральної сукупності, а також рівня довіри α (в даному випадку - 95%); рівня варіації р (приймається рівним 50%); та допустимої помилки (тут буде використано значення 10%). Таким чином, розрахунок обсягу вибірки буде виглядати так:
п =
1,96 2 * 50 * 50
= 96 чол.
10 лютого
Тому необхідно опитати 96 осіб, але в навчальних цілях буде опитано всього 40.

3.3. Вибір методу збору інформації

Здійснення вибору методу збору інформації на користь одного з них залежить від тієї інформації, яку необхідно зібрати, від характеру анкетних питань, від можливого обсягу витрат на проведення збору інформації. У зв'язку з цим, для даного дослідження найбільш підходящим методом збору інформації буде опитування-інтерв'ю, що проводиться в усній формі.

3.4. Вибір методу запису і зберігання даних

Анкета, за допомогою якої проводиться опитування - найпоширеніше знаряддя дослідження при зборі первинних даних. У широкому сенсі, анкета - це ряд питань, на які опитуваний повинен дати відповіді. Анкета вимагає ретельної розробки, випробування, і усунення помилок до початку її використання. При розробці анкети особливу увагу потрібно звернути на форму питань, їх послідовність і формулювання. Відповідно до цього, пропонується такий ряд анкетних питань, збудованих в тому порядку, в якому вони будуть задані:
1. Чи любите ви подорож?
так ні
2. Як часто ви подорожуєте?
Щорічно Раз на 2 роки Раз на 2-5 років
3. На якому транспорті хотіли б подорожувати?
Наземний Водний Повітряний
4. У турпоїздці для вас має велике значення
Готель з повним набором послуг
Мальовнича місцевість
І те й інше
5. Що вам більше подобається?
відпочивати у себе на батьківщині
відпочивати за кордоном
5. В якій країні ви побували в 2007 році? (Зазначити галочкою одну)
Фінляндія Іспанія
Німеччина Франція
Швеція Єгипет
Болгарія Таїланд
Туреччина ОАЕ
Італія Японія
6. Яку країну ви плануєте відвідати найближчим часом? (Відзначити галочкою одну)
Фінляндія Іспанія
Німеччина Франція
Швеція Єгипет
Болгарія Таїланд
Туреччина ОАЕ
Італія Японія
7. Ви користуєтеся послугами турфірм або вважали за краще б відпочивати «дикуном»
віддаю перевагу послуги турфірм
віддаю перевагу відпочивати «дикуном»
9. Ваш вік
18-25
26-40
41-60
61 і більше
10. Ваш рівень доходів
Менше 2000 грн.
2001 - 5000 грн.
5001 і більше
Повний погляд анкети наведений у додатку А.
Питання повинні «перетинатися» з тими гіпотезами, які вимагають перевірки в ході дослідження. Для перевірки цього корисно використовувати таблицю візуального контролю відповідності питань перевіряється гіпотезам, де також вказується метод обробки отриманої на дане питання інформації.
Таблиця 3 - Перевірка відповідності питань перевіряється гіпотезам
Анкетні питання
Пошукові питання
Яке ставлення споживачів до подорожей?
Які необхідні для клієнтів параметри поїздки?
Які основні напрямки поїздок?
Як туристи вважають за краще здійснювати поїздки?
Які
основні характеристики споживачів
1.Любіте ви подорож?
Просте табулювання
2.Як часто ви подорожуєте?
Перехресне табулювання 2х10
3.На якому транспорті хотіли б подорожувати?
Просте табулювання
4.У турпоїздці для вас має велике значення
Перехресне табулювання 4х9
5.Что вам більше подобається?
Перехресне табулювання 5х8
6.В яких країнах ви побували в 2006 році?
Просте табулювання
7Какіе країни ви плануєте відвідати найближчим часом?
Просте табулювання
8.Ви користуєтеся послугами турфірм або вважали за краще б відпочивати «дикуном»?
Перехресне табулювання 5х8
9.Ваш вік
Перехресне табулювання 4х9
Просте табулювання
10.Ваш рівень доходів
Перехресне табулювання 2х10
Просте табулювання

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ
Збір інформації, як зазначено в розділі 3.3. проводиться у формі простого усного інтерв'ю. Інтерв'юер опитує відвідувачів великих торговельних центрів, попередньо інструктуючи кожного про форму надання відповіді, щоб уникнути зайвих помилок, заносячи їх відповіді в анкети.
Збір даних проводиться або безпосередньо у відділеннях туристичних фірм та агенцій, або у великих торгових центрах, аеропортах та відділах видачі віз.

5 ЗАПИС, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
Перевірка анкети може бути проведення, перш ніж починати опитування, коли потрібно перевірити анкету на невеликому числі осіб, щоб остаточно доопрацювати її методом поступового наближення; таким шляхом можна уникнути багатьох помилок. Якщо ж анкета готова повністю, то після проведення опитування також необхідно перевірити правильність її заповнення, точність і достовірність відповідей, наявність відповідей на всі питання, наявність всіх частин анкети.
Для обробки даних анкетування спочатку створюється книга кодів, за якою потім кодується отримана інформація.
Таблиця 4 - Книга кодів

Найменування змінної
Коди значень
Номер анкети (V1)
1
Прихильність до подорожей (V2)
1 - так; 2 - немає
2
Частота поїздок (V3)
1 - Щорічно; 2 - Раз на 2 роки, 3 - Раз на 2-5 років
3
Бажаний вид транспорту (V4)
1 - Наземний; 2 - Водний; 3-Повітряний
4
Потреба в зручності (V5)
1 - Готель з повним набором послуг
2 - Мальовнича місцевість
3 - І те й інше
5
Місце відпочинку (V6)
1 - відпочивати у себе на батьківщині; 2 - відпочивати за кордоном
6
Країни, відвідані в минулому році (V7)
1 - Фінляндія, 2 - Іспанія; 3 - Німеччина, 4 - Франція; 5 - Швеція, 6 - Єгипет; 7 - Болгарія, 8 - Таїланд, 9 - Туреччина, 10 - ОАЕ; 11 - Італія; 12 - Японія
7
Країни, які планується відвідати найближчим часом (V8)
8
Використання послуг турфірм (V9)
1 - віддаю перевагу послуги турфірм, 2 - віддаю перевагу відпочивати «дикуном»
9
Вік (V10)
1 - 18-25; 2 - 26-40; 3 - 41-60; 4 - 61 і більше
10
Дохід (V11)
1 - Менш 2000 грн.
2 - 2001 - 5000 грн.
3 - 5001 і більше
Таблиця 5 - Кодування даних анкетування
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
1
1
1
2
2
2
1
7
1
2
3
2
1
2
3
1
2
9
8
1
4
2
3
1
1
3
2
2
9
4
2
2
3
4
1
2
3
1
1
4
10
1
2
3
5
1
2
1
3
2
2
2
1
3
2
6
1
2
3
1
2
8
9
1
1
3
7
1
2
1
3
2
6
2
1
3
2
8
1
1
3
1
2
4
1
2
2
2
9
1
3
2
2
2
8
4
1
1
2
10
1
2
3
2
2
6
6
1
2
3
11
1
1
2
1
2
3
9
1
4
2
12
1
2
3
3
2
10
8
1
3
2
13
2
3
1
2
1
7
9
2
1
1
14
1
1
3
1
1
4
9
2
2
2
15
1
2
3
3
2
9
7
1
1
1
16
1
3
2
2
2
1
10
1
2
3
17
1
1
3
3
1
10
4
1
3
2
18
1
2
3
1
2
2
11
2
2
2
19
1
1
2
1
1
6
2
1
1
2
20
2
3
1
2
1
7
9
1
4
1
21
1
3
1
1
2
11
6
1
2
2
22
1
2
3
3
1
9
10
2
3
3
23
1
2
3
1
1
2
4
2
2
2
24
1
1
2
3
2
4
9
1
1
2
25
1
2
3
1
2
9
10
1
2
2
26
1
2
3
2
2
12
6
2
3
3
27
1
1
3
3
1
6
1
1
1
3
28
1
2
2
3
2
11
9
2
3
2
29
1
1
3
2
2
4
6
1
3
2
30
1
1
3
3
2
10
6
1
2
3
31
1
2
1
2
1
1
10
1
3
2
32
1
1
3
3
2
6
2
2
3
2
33
1
2
2
1
2
7
4
1
2
2
34
2
3
1
2
1
9
9
2
4
1
35
1
2
3
1
2
5
8
1
2
3
36
1
3
1
1
2
10
9
1
1
2
37
1
1
3
1
2
6
2
1
2
2
38
1
2
2
3
2
9
6
1
3
2
39
1
3
3
3
2
2
4
1
2
2
40
1
3
1
2
1
10
6
1
3
2

6 АНАЛІЗ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
За допомогою методів простого і перехресного табулювання проводиться аналіз отриманих результатів усного опитування, проведеного в даному дослідженні.
Таблиця 6 - Просте табулювання. Аналіз прихильності до подорожей.
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
- Так;
37
92,5
- Ні
3
7,5
Перший анкетне питання був призначений для визначення прихильності до подорожей тих, хто хоч раз скористався послугами туристичних фірм. Те, що 93% опитаних відповіли, що вони справді люблять подорожувати (а не скористалися даною послугою один раз швидше як виключення) говорить не тільки про правильність вибору цільової аудиторії, але й про можливу відносної стабільності їх попиту на дану послугу.
Таблиця 7 - Перехресне табулювання. Аналіз частоти подорожей в залежності від рівня доходів.
Рівень доходу
Частота подорожей
Всього
Щорічно
Раз на 2 роки;
Раз на 2-5 років
Менше 2000 грн.
0
0
1
25
3
75
4
100
0
2,5
7,5
10
2001 - 5000 грн.
11
44
9
36
5
20
25
100
27,5
22,5
12,5
63
5001 і більше
2
18,18
8
72,73
1
9,09
11
100
5
20
2,5
28
Разом
13
18
9
40
32,5
45
22,5
100
Отже, наведені дані підтверджують факт говорить про те, що люди з низьким доходом подорожують найрідше - раз 2-5 років. Таких 8%. Найбільше подорожують, як показало дане дослідження, люди із середнім доходом: щорічно - 28% опитаних, раз на два роки - 23%. Анкетування виявило, що в досліджуваному сегменті люди з високим доходом подорожують переважно раз на два роки - 20% всіх опитаних.
Таблиця 8 - Просте табулювання. Аналіз переваг щодо транспорту.
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Наземний;
9
22,5
Водний;
9
22,5
Повітряний
22
55
Отже, більшість людей 55%, складових цільову аудиторію воліють всім видам транспорту повітряний. Порівну людей - за більш ніж 22% віддають перевагу водний і наземний види транспорту.
Таблиця 9 - Перехресне табулювання. Аналіз очікувань від туристичної поїздки
Вік
Очікування від турпоїздки
Всього
Готель з повним набором послуг
Мальовнича місцевість
І те й інше
18-25;
3
75,00
2
50,00
3
75,00
8
200
7,50
5,00
7,50
20
26-40;
10
40,00
4
16,00
2
8,00
16
64
25,00
10,00
5,00
40
41-60;
0
0,00
4
36,36
8
72,73
12
109
0,00
10,00
20,00
30
61 і більше
2
18,18
2
18,18
0
0,00
4
36
5,00
5,00
0,00
10
Разом
15
12
13
40
32,50
25,00
32,50
90
Дані таблиці свідчать про те, що на вікову категорію від 18 до 25 років припадає 20% респондентів, приблизно по 7% яких вибирають або комфортні готелі або і те й мальовничі місця. Найбільшу категорію складають клієнти від 26 до 40 років (40%). З них 25% віддають перевагу перш за все зручність готелю і 10% - тільки мальовничу місцевість. Більш старші клієнти порівну (по 5%) діляться на що віддають перевагу або перше або друге.
Таблиця 10 - Перехресне табулювання. Аналіз
Уподобання
Місце відпочинку
Всього
У України
За кордоном
послуги турфірм;
7
24,14
22
75,86
29
100
17,5
55
73
відпочинок «дикуном»
6
54,55
5
45,45
11
100
15
12,5
28
Разом
12
28
40
32,5
67,5
100
73% опитаних вважають за краще користуватися послугами туристичних фірм, і з них 55% - відпочивати за кордоном. З тих, хто вважає за краще не користуватися послугами турфірм або агентств (всього 27%) - 15% хотіли б відпочивати в Україну.

Таблиця 11 - Просте табулювання. Аналіз відвідування країн у 2007 р. і планованого відвідування в 2008 р.
Відповідь
За 2007 рік
За 2008 рік (план)
Динаміка змін,%
Абс.
к-ть відповідей
Від.
к-ть відповідей,%
Абс.
к-ть відповідей
Від.
к-ть відповідей,%
Фінляндія;
3
7,5
2
5
66,7
Іспанія;
4
10
5
12,5
125
Німеччина;
1
2,5
0
0
-
Франція;
5
12,5
6
15
120
Швеція;
1
2,5
0
0
-
Єгипет;
6
15
7
17,5
116,7
Болгарія;
3
7,5
2
5
66
Таїланд;
2
5
3
7,5
150
Туреччина;
7
17,5
8
20
114,3
ОАЕ;
5
12,5
5
12,5
100
Італія;
2
5
2
5
100
Японія
1
2,5
0
0
-
Отже, найбільше число людей за 2007 рік відвідало Туреччину - 18%, і Єгипет - 15%, трохи менше - Францію та ОАЕ (12%), Іспанію - 10%. За 2008 рік респонденти в основному планують їхати в ті ж країни, хоча і з деякими змінами: на 14% зросте кількість охочих відвідати Туреччину, 50% планується приріст, який припадає на Таїланд, 17% - на Єгипет 20% - на Францію і 25% - на Іспанію. Приблизно по 33% складе відсоток зниження попиту на путівки до Фінляндії і Болгарію. Показники ОАЕ й Італії не зміняться.

7 висновки і рекомендації
У цілому, цільова аудиторія позитивно ставиться до подорожей, що говорить крім усього іншого і про можливу відносної стабільності попиту цих споживачів на дану послугу.
Аналіз частоти подорожей в залежності від рівня доходів, підтвердивши, що люди з низьким доходом їздять відпочивати куди-небудь найчастіше кожні 2-5 років, також вказав на несподіваний факт: респонденти, які мають високий рівень доходу подорожують не так часто, як могли б ( 20%) - раз на два роки. Значить, необхідно сформувати спеціальну рекламну стратегію, спрямовану на цю категорію споживачів, щоб стимулювати їх здійснювати більше поїздок, користуючись послугами саме даної туристичної фірми.
Більшість цільових клієнтів воліють повітряний транспорт - польоти на літаках. З решти двох видів має сенс популяризувати водний транспорт - морські і річкові круїзи на туристичних суднах. У підсумку, необхідно обов'язково мати договори з усіма перевізниками, щоб мати можливість економити на вартості квитків.
Найбільше число респондентів цільової аудиторії знаходиться у віковій категорії від 26 до 40 років - 40%. З них найбільше число є прихильниками повного сервісу в готелі. А 20% людей у ​​віці від 41 до 60 років потребують крім цього і в мальовничій навколишнього їхньому середовищі. У цілому, більше число людей потребує або високому рівні обслуговування в готелі або ще й крім цього в мальовничій середовищі. З цього випливає те, які місця досліджуване туристичне агентство має пропонувати відвідати своїм клієнтам, тобто це має визначати асортимент послуг.
Основна маса клієнтів воліє відпочивати за кордоном, тому спектр можливих туристичних місць необхідно поширювати в основному на добре відомі споживачеві курорти за кордоном.
З розрахованих за отриманими в ході дослідження даних щодо відвіданих і планованих до відвідування країн, можна зробити висновок про те, що основними країнами, на тури в які потрібно орієнтуватися є Туреччина, Єгипет, ОАЕ, Франція та Іспанія. Саме з турагентствами і готелями цих країн слід налагоджувати контакт при відкритті філії в Харкові. Крім того, необхідно всіляко в міру своїх можливостей сприяти організації прямих авіарейсів до пунктів призначення названих країн з Харківського аеропорту.

список джерел інформації

1. Белявський І.К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз: Уч. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 320с.
2.Голубков Є.П. Маркетингові дослідження, теорія, методологія і практика. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - М.: Видавництво «Финпресс», 2000. - 464 с. - (Маркетинг та менеджмент в Росії і за кордоном).
3. Косенков С.І. Маркетінговi дослiдження. - К.: Скарби, 2004. - 464 с.
4. Маркетингові Дослідження. Навч.-метод. посіб. / За ред. А. Войчак - Київ.: КНЕУ, 2001. - 106 с.
5. Парсяк В.Н. Маркетингові дослідження. - К.: Наук. думка, 1995. - 145С.
6. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник - 2-е видання, перероблене і доповнене. - Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2002 .- 368 с.
7. Старостіна А.О. Маркетингові Дослідження. Практичний аспект. - К.: Наукова думка, 1998. - 256 с.
8. Черчілль Г. Маркетингові дослідження. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.

додаток А

Анкета

Туристична фірма Сміт проводить опитування думок серед населення для визначення переваг щодо подорожей і відпочинку на курортах у зв'язку з відкриттям нового відділення фірми в Харкові.
Дайте відповідь, будь ласка, на ряд простих питань.
1. Чи любите ви подорож?
¨ так ¨ немає
2. Як часто ви подорожуєте?
¨ Щорічно ¨ Раз на 2 роки ¨ Раз на 2-5 років
3. На якому транспорті хотіли б подорожувати?
¨ Наземний ¨ Водний ¨ Повітряний
4. У турпоїздці для вас має велике значення
¨ Готель з повним набором послуг
¨ Мальовнича місцевість
¨ І те й інше
5. Що вам більше подобається?
¨ відпочивати у себе на батьківщині ¨ відпочивати за кордоном
5. В якій країні ви побували в 2007 році? (Зазначити галочкою одну)
Фінляндія____ Іспанія ____
Німеччина ____ Франція ____
Швеція ____ Єгипет ____
Болгарія ____ Таїланд ____
Туреччина ____ ОАЕ ____
Італія ____ Японія ____
6. Країну, яку ви плануєте відвідати в 2007 році відзначте галочкою.
Фінляндія____ Іспанія ____
Німеччина ____ Франція ____
Швеція ____ Єгипет ____
Болгарія ____ Таїланд ____
Туреччина ____ ОАЕ ____
Італія ____ Японія ____
7. Ви користуєтеся послугами турфірм або вважали за краще б відпочивати «дикуном»?
¨ віддаю перевагу послуги турфірм
¨ віддаю перевагу відпочивати «дикуном»
9. Ваш вік
¨ 18-25
¨ 26-40
¨ 41-60
¨ 61 і більше
10. Ваш рівень доходів
c Менш 2000 грн.
c 2001 - 5000 грн.
c 5001 і більше
Ми дуже вдячні вам за допомогу.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
247.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері СD носіїв для відкриття нового
Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері СD-носіїв для відкриття нового
Дослідження споживчих переваг
Маркетингове дослідження ринку споживчих товарів і магазинів торгового дому Продсервіс
Формування споживчих переваг
Маркетингові дослідження в сфері туризму
Кабінетні дослідження і методи збору вторинних даних Дослідження переваг студентів
Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао порошку різн
Хімічний склад матеріалів дослідження впливу на якість споживчих товарів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru