Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері СD-носіїв для відкриття нового

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра економіки і маркетингу

Курсова робота

на тему: «Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері З D-носіїв для відкриття нового магазину»

Виконав:

студент групи

економічного факультету

спеціальність:

Перевірив:

Харків-2007

Зміст

ВСТУП

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

2. Формулювання гіпотез і ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ Збирається інформація

3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ Спостерігалась мінлива

3.2. ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.3. ВИБІР МЕТОДУ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

3.4. ВИБІР МЕТОДУ ЗАПИСИ І ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

5. ЗАПИС, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

6. АНАЛІЗ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ

7. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

введення

У процесі маркетингу підприємець, фірма і т. п. планують, що і як випускати, куди направляти товар, яку призначити на нього ціну та ін Для цього, безумовно, необхідно знати свого потенційного покупця, його можливості, наміри, нарешті, просто мати дані про наявність аналогічного товару на ринку, попит на нього і про багатьох інших таких проблемах. Подібна інформація добувається в процесі маркетингових досліджень.

Очевидно, що маркетингові дослідження покликані в основному вирішувати завдання дослідження ринку, поповнення відповідною інформацією маркетингові інформаційні системи і частково - проблеми оцінки стану ринку і прогнозу його розвитку (основна роль у вирішенні цих завдань належить вже безпосередньо маркетингу).

У цілому ж, значущість маркетингових досліджень виходить з самої маркетингової філософії, основою якої є пошук або, у певних випадках - формування потреби та її подальше задоволення. Тобто маркетингове дослідження - це механізм управління, що знижує до мінімуму ризик і невизначеність відносин на ринку, саму можливість випуску товару без точного визначення цільової групи споживачів і, отже, неможливість його реалізації.

 1. Визначення предмета дослідження

Дилер російської кампанії по запису і тиражування компакт-дисків «Real Records» в Україні - фірма «Moon Records» збирається відкрити новий магазин у місті Харкові.

У ситуації, що склалася в Україні, коли найбільш прибутковою є продаж нелегальної контрафактної продукції такого роду, досить важко працювати виробникам і реалізаторам, які продають сертифіковану і ліцензовану продукція. Внаслідок того, що нелегальні З D-носії продаються значно дешевше ніж ліцензовані, вони користуються найбільшим попитом. Боротьба з нелегальною продукцією і її виробниками ведеться досить мляво, і в той же час ніяких поблажок виробникам і продавцям легально - не робиться. У такій ситуації досить важко працювати на цьому ринку.

Незважаючи на це все ж відкриваються нові відділи в торгових центрах і фірмові магазини, що займаються продажем різноманітних видів С D-носіїв.

Таким чином, у цій ситуації необхідно визначити переваги споживачів щодо цього виду продукції для того, щоб новий магазин найкраще відповідав потребам його клієнтів і витримував конкуренцію з іншими реалізаторами.

Предмет даного дослідження - З D-носії різних виробників, форматів і змісту.

Проблема даного дослідження - відкриття нового магазину аудіо і відео продукції на С D-носіях у світлі посилення конкуренції з боку нечесних конкурентів, що продають не ліцензовані З D-носії.

Мета дослідження - визначити переваги споживачів щодо цього виду продукції, для того щоб змогти найкращим чином їх задовольнити в новому магазині.

 1. Формулювання гіпотез і ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ Збирається інформація

На даному етапі визначаються основні моменти, які необхідно прояснити для того, щоб провести ефективне дослідження думок споживачів.

Таблиця 1 - Аналіз гіпотез і пошукових питань

Пошукові питання

Параметри

1. Які основні параметри закупівлі дисків споживачів?

Частота покупок

Тип купуються дисків

Місце покупок

2. Які переваги щодо тематики змісту?

Тематика дисків в цілому

Жанр музики

Жанр комп'ютерних ігор

3. Як споживачі дізнаються про новинки?

ЗМІ

Знайомі та ін

4. Яка мета покупки і переваги споживачів щодо подарункових наборів та упаковки?

Для кого найчастіше купують

Ставлення до подарунковим набором

Ставлення до художнього оформлення дисків

5. Яке ставлення споживачів до піратської продукції?

Наявність ліцензії

Схильність до звернення в організацію прав споживачів щодо якості дисків?

6. На яких споживачів потрібно орієнтуватися?

Пол

Вік

Рід занять.

 1. РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

  1. Визначення складу спостережуваних змінних

Після визначення того, яку саме інформацію необхідно зібрати, потрібно визначити склад змінних, які характеризують думки споживачів щодо поставлених питань.

Таблиця 2 - Визначення складу змінних

Мінлива

Тип змінної

Шкала вимірювання

Частота покупок

Зовні не проявляється

Відносна шкала, закритий альтернативний питання

Тип купуються дисків

Зовні не проявляється

Номінальна шкала, закритий альтернативний питання

Місце покупок

Зовні не проявляється

Номінальна шкала, закритий альтернативний питання

Тематика дисків в цілому

Зовні не проявляється

Номінальна шкала, закритий альтернативний питання

Жанр музики

Зовні не проявляється

Номінальна шкала, закритий альтернативний питання

Жанр комп'ютерних ігор

Зовні не проявляється

Номінальна шкала, закритий альтернативний питання

Засіб отримання інформації про новинки

Зовні не проявляється

Номінальна шкала, закритий альтернативний питання

Для кого найчастіше купують

Зовні не проявляється

Номінальна шкала, закритий альтернативний питання

Ставлення до подарунковим набором

Зовні не проявляється

Номінальна шкала, закритий альтернативний питання

Ставлення до художнього оформлення дисків

Зовні не проявляється

Номінальна шкала, закритий альтернативний питання

Наявність ліцензії

Зовні не проявляється

Номінальна шкала, закритий дихотомічний питання

Схильність до звернення в організацію прав споживачів

Зовні не проявляється

Номінальна шкала, закритий дихотомічний питання

Пол

Безпосередньо спостережувана

Номінальна шкала, закритий дихотомічний питання

Вік

Безпосередньо спостережувана

Пропорційна шкала, закритий альтернативний питання

Рід занять.

Зовні не проявляється

Порядкова шкала, закритий альтернативний питання

  1. Джерела отримання інформації

Визначення джерела отримання інформації пов'язане з рішенням двох питань: визначенням цільової аудиторії, в якій власне і буде проводитися дослідження; визначення обсягу вибірки, тобто кількості людей, яких потрібно опитати.

Цільова аудиторія для даного профілю магазину може бути цілком широкою. Ринок CD-дисків є одним з найбільш об'ємних серед всіх товарів широкого споживання, його ємність практично необмежена. Кожен третій купує диски різної тематики хоча б раз на місяць або для себе або для кого-небудь. Інші ж купують їх або частіше, або рідше. Але факт залишається фактом - інформація, в тому числі і записана на компакт-диск, якого б типу вона не була - найцінніший товар і завжди затребувана. Будь-яка продукція на ринку CD-дисків знаходить свого покупця. Таким чином, запитавши будь-якої людини, можна отримати необхідні для дослідження і аналізу відомості.

Далі необхідно розрахувати обсяг вибірки, для того, щоб визначитися з кількістю опитуваних. Розрахунок проводиться для випадку простий випадкової вибірки. Проста випадкова вибірка визначається за формулою:

п =

z 2 * p * q


ε 2

де n - обсяг вибірки;

z - нормоване відхилення, яке визначається виходячи з обраного рівня довірливості α. Для даного випадку α = 95%, z = 1,96;

p - знайдена варіація вибірки. Приймається рівною 50%;

q = (100 - р);

ε - допустима помилка. Приймається в розмірі 7%

п =

1,96 2 * 50 * 50

= 196ч.


2 липня


Таким чином, потрібно опитати 196 чоловік.

  1. Вибір методу збору інформації

Вибір методу збору інформації безпосередньо залежить від існуючої проблеми та цілей проведення дослідження. Що стосується ринку компакт-дисків, то для проведення дослідження на цьому ринку серед цільових споживачів найефективніше використовувати метод збору інформації - опитування, який з технічкою точки зору може бути різним: у вигляді персонального опитування, поштового або телефонного опитування. У даному випадку вибирається персональний опитування - інтерв'ю.

  1. Вибір методу запису і зберігання даних

Основним інструментом для запису і зберігання інформації при проведенні опитування служить запитальник, який представляє з себе ряд питань, збудованих в певній послідовності.

Для відповідей на питання анкети (див. нижче) респонденту буде потрібно небагато часу - приблизно 5 хвилин, так як питання переважно легкі, зрозумілі і які передбачають односкладові відповіді.

Вас вітає компанія «Moon Records», що займається випуском і продажем компакт-дисків. Не могли б Ви приділити нам трохи часу і відповісти на ряд запитань?

У кожному питанні Вам необхідно вибрати тільки один варіант відповіді.

 1. Як часто ви купуєте диски?

¨ Частіше ніж раз на місяць

¨ Раз на місяць

¨ Раз на кілька місяців

¨ Рідше ніж раз на рік

 1. Який тип дисків ви купуєте частіше?

¨ CD

¨ DVD

 1. Де ви найчастіше купуєте диски?

¨ На ринку

¨ У спеціалізованих магазинах

¨ Через незареєстровані законом джерела.

 1. Диски якої тематики ви купуєте найчастіше?

¨ Комп'ютерні ігри

¨ Навчальні програми

¨ Музика

¨ Фільми

¨ Інше

 1. При покупці музичних дисків музику якого жанру ви віддаєте перевагу?

¨ Класичну

¨ Клубну

¨ Рок

¨ Попса

¨ Шансон

 1. При покупці комп'ютерних ігор який жанр ви віддаєте перевагу?

¨ Рольові

¨ Стратегії

¨ Симулятори

¨ Екшен

¨ Спортивні

¨ Дитячі

 1. Звідки ви дізнаєтеся про новинки?

¨ З журналів

¨ По телебаченню

¨ По радіо

¨ Від ​​знайомих

¨ З рекламних плакатів і постерів

¨ Інше

 1. Для кого ви найчастіше купуєте диски?

¨ Для себе

¨ Для дитини

¨ У подарунок

 1. Як ви ставитеся до подарунковим набором дисків, які дорожче їх простих оригіналів?

¨ Всіляко підтримую їх присутність на ринку

¨ Ставлюся вкрай негативно - це витрата зайвих грошей

 1. Чи вважаєте ви важливим якісне художнє оформлення упаковок, або вам важливо лише зміст?

¨ Так, вважаю важливим.

¨ Ні, оформлення мені зовсім не важливо.

 1. Чи зверталися ви коли-небудь в організацію захисту прав споживача?

¨ Так

¨ Ні

 1. Ви частіше купуєте диски:

¨ Ліцензійні

¨ Піратські

 1. Вкажіть вашу стать:

¨ чоловіча

¨ жіноча

 1. Вкажіть ваш вік:

¨ До 25 років

¨ 26 - 35 років

¨ 36 і більше

 1. Вкажіть ваш рід занять:

¨ школяр;

¨ студент;

¨ бізнесмен;

¨ службовець;

¨ домогосподарка;

Після побудови анкети необхідно перевірити відповідність анкетних питань пошуковим. Для цього будується спеціальна таблиця (табл. 4)

Таблиця 3. Перевірка відповідності анкетних питань пошуковим.

Питання

Пошукові питання


1. Які основні параметри закупівлі дисків?

2. Які переваги щодо тематики змісту?

3. Як споживачі дізнаються про новинки?

4.Цель купівлі, ставлення до наборів та упаковці?

5. Яке ставлення споживачів до піратської продукції?

6. На яких споживачів потрібно орієнтуватися?

1.Як часто ви купуєте диски?

Перехресне табулювання 1 Х 15


2.Какой тип дисків ви купуєте частіше?

Просте табулювання


3.Где ви найчастіше купуєте диски?

Просте табулювання


4.Діскі якої тематики ви купуєте найчастіше?


Перехресне табулювання

4 Х 14

5.Музику якого жанру надаєте перевагу?


Просте табулювання

6.Який жанр ігор ви віддаєте перевагу?


Просте табулювання

7.Откуда ви дізнаєтеся про новинки?Просте табулювання
8.Для кого ви найчастіше купуєте диски?
Перехресне табулювання

8 Х 99.Як ви ставитеся до подарунковим набором дисків
Перехресне табулювання

8 Х 910.Важно чи художнє оформлення?
Просте табулювання11.Обращалісь ви коли-небудь у ТЗПС

Просте табулювання


12.Ви частіше купуєте диски

Просте табулювання


13.Укажіте вашу стать


Просте табулювання

14.Укажіте ваш вік


Перехресне табулювання

4 Х 14

15.Укажіте ваш рід занять

Перехресне табулювання

1 Х 15 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

Проведення збору первинної інформації передбачає крім збору фактів, а збір даних, які б дозволили підтвердити або спростувати гіпотези щодо проблеми. Це важливий етап, який часто виявляється найбільш трудомістким етапом маркетингового дослідження. Від якості та адекватності зібраної інформації залежить надійність висновків, які згодом будуть зроблені дослідником.

Цей етап полягає в проведенні опитування респондентів у місці зосередження цільової групи споживачів. Як визначено у розділі 3.2, цільовою групою споживачів є велике число людей, що мають можливість використовувати цей вид продукції.

Збір інформації, тобто саме інтерв'ю за складеними вопросникам проводиться в місцях великого скупчення людей поблизу магазинів і торгових центрів, що продають компакт-диски.

 1. ЗАПИС, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

Перш за все, необхідно перевірити правильність та адекватність отриманих при проведенні дослідження даних. У силу того, що опитування проводилося в якості простого усного інтерв'ю за допомогою спеціально найнятого інтерв'юера, помилок в даному випадку бути не повинно.

Після проведення перевірки, відповідно до составляемой попередньо книгою кодів (див. табл. 4), всі отримані в ході дослідження дані кодуються (див. табл. 5).

Таблиця 4 - Книга кодів

Мінлива

Коди значень

-

Номер анкети (V1)

-

1

Частота покупок (V 2)

1-Частіше ніж раз на місяць

2-Раз на місяць

3 - Раз на кілька місяців

4 - Рідше ніж раз на рік

2

Тип купуються дисків (V 3)

1 - CD; 2 - DVD

3

Місце покупок (V 4)

1-На ринку

2-В спеціалізованих магазинах

3-Через незареєстровані законом джерела.

4

Тематика дисків в цілому (V 5)

1 - Комп'ютерні ігри

2 - Навчальні програми

3 - Музика

4 - Фільми

5 - Інше

5

Жанр музики (V 6)

1 - Класичну

2 - Клубну

3 - Рок

4 - Попса

5 - Шансон

6

Жанр комп'ютерних ігор (V 7)

1 - Рольові

2 - Стратегії

3 - Симулятори

4 - Екшен

5 - Спортивні

6 - Дитячі

7

Засіб отримання інформації про новинки (V 8)

1 - З журналів

2 - По телебаченню

3 - По радіо

4 - Від знайомих

5 - З рекламних плакатів і постерів

6 - Інше

8

Для кого найчастіше купують (V 9)

1 - Для себе

2 - Для дитини

3 - У подарунок

9

Ставлення до подарунковим набором (V 10)

1 - Всіляко підтримую їх присутність на ринку

2 - Ставлюся вкрай негативно - це витрата зайвих грошей

10

Ставлення до художнього оформлення дисків (V 11)

1 - Так, вважаю важливим.

2 - Ні, оформлення мені зовсім не важливо

11

Наявність ліцензії (V 12)

1 - Ліцензійні

2 - Піратські

12

Схильність до звернення в організацію прав споживачів (V 13)

1 - Так

2 - Ні

13

Пол (V 14)

1 - Чоловік

2 - Жіночий

14

Вік (V 15)

1 - До 25 років

2 - 26 - 35 років

3 - 36 і більше

15

Рід занять (V 16)

1 - школяр;

2 - студент;

3 - бізнесмен;

4 - службовець;

5 - домогосподарка;

Таблиця 5 - Кодування анкетних даних

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

1

1

1

1

3

4

4

4

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

1

1

1

2

5

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

4

3

5

4

2

1

1

2

1

2

1

1

4

1

1

2

3

2

2

2

1

2

1

1

1

2

1

2

5

3

1

1

3

1

4

4

1

1

1

2

1

1

1

3

6

1

2

1

2

2

1

5

3

1

1

1

1

2

1

2

7

3

2

1

4

4

5

2

1

2

2

2

1

1

1

4

8

2

2

1

1

2

2

4

1

2

2

1

1

2

1

2

9

1

1

2

4

3

5

4

3

2

2

2

1

1

1

1

10

1

2

1

3

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

3

11

1

1

1

5

3

5

4

1

2

2

2

2

2

1

1

12

4

2

1

3

2

2

6

1

2

1

1

1

1

2

2

13

1

2

3

4

2

3

4

3

1

2

1

1

1

3

5

14

3

2

1

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

4

15

2

2

1

2

1

3

1

1

2

1

2

1

1

1

2

16

1

1

1

3

4

3

4

1

1

1

2

1

1

1

1

17

2

1

1

1

3

1

5

1

2

1

2

1

2

1

1

18

2

1

1

4

3

5

4

2

2

2

2

1

1

1

5

19

4

2

3

3

2

3

3

1

1

1

1

1

2

2

2

20

1

1

1

1

4

3

4

1

1

2

2

2

1

1

4

21

4

2

2

4

2

3

4

3

2

2

1

1

1

1

2

22

3

2

1

4

5

2

2

1

1

1

2

1

1

1

5

23

3

1

1

3

4

3

6

1

2

2

2

1

2

2

2

24

3

1

1

3

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

25

4

2

1

4

3

6

4

1

1

2

2

1

1

1

2

26

1

2

1

3

4

5

6

1

1

1

2

1

2

1

1

27

2

1

1

2

2

5

6

1

2

2

1

1

1

1

5

28

1

1

2

4

3

3

4

1

2

2

2

1

1

1

2

29

1

1

1

1

2

5

5

1

2

1

2

2

2

1

1

30

2

1

2

2

1

3

4

2

1

2

1

2

1

2

1

31

2

2

1

3

4

5

4

1

2

1

2

1

2

1

4

32

1

1

1

3

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

33

2

2

3

4

3

4

4

1

2

2

2

1

2

1

2

34

3

2

1

3

3

2

4

3

2

1

2

1

1

1

5

35

2

2

1

2

2

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

36

3

1

1

3

4

4

4

1

2

2

2

1

1

1

3

37

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

38

1

1

1

1

2

3

4

1

2

1

1

1

1

1

2

39

3

2

1

3

2

3

2

1

2

1

1

1

1

1

1

40

2

2

1

3

2

5

4

1

2

1

1

1

1

1

2

 1. АНАЛІЗ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ

Аналіз отриманих у ході дослідження даних буде проводитися за допомогою таблиць простого і перехресного табулювання.

Таблиця 6 - Аналіз відповідності частоти покупок З D-дисків і роду занять. Перехресне табулювання.

Частота покупок

Рід занять

Всього


1 - школяр;

2 - студент;

3 - бізнесмен;

4 - службовець;

5 - домогосподарка;


1-Частіше ніж раз на місяць

3

20

5

33

3

20

3

20

1

7

15

100


8

13

8

8

3

38

2-Раз на місяць

4

33

4

33

0

0

1

8

3

25

12

100


10

10

0

3

8

30

3 - Раз на кілька місяців

3

33

3

33

1

11

1

11

1

11

9

100


8

8

3

3

3

23

4 - Рідше ніж раз на рік

1

25

3

75

0

0

0

0

0

0

4

100


3

8

0

0

0

10

Всього

11

15

4

5

5

40


28

38

10

13

13

100

Таблиця показує, що взагалі найчастіше купують З D-диски школярі та студенти на них припадає 28 і 38% опитаних. При цьому, по 10% з них купують цей товар раз на місяць, по 8% - раз на кілька місяців, а студенти в більшості випадків (13%) купують З D-диски частіше ніж раз на місяць.

Таблиця 7 - Аналіз співвідношення покупок СD і DVD. Просте табулювання

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей,%

1 - CD;

21

52,5

2 - DVD

19

47,5

Таким чином, видно, що відсоток купують обидва види носіїв практично однаковий. Зовсім недавно закінчилася епоха CD, за купівлю якого висловилися 53%, і йому на зміну прийшов більш ефективний, більш надійний, більш місткий DVD, який найчастіше купують 47%. Не дивлячись на свої очевидні переваги DVD має один істотний недолік, який здатний вплинути як на попит серед споживачів, так і на виробничі потужності початківця підприємства - дорожнечу. Зараз на прилавках з'являється все більше DVD-дисків, іноді їх кількість навіть переважає над CD-дисками. Як показує дослідження - це не зовсім правильно.

Таблиця 8 - Аналіз місць покупок компакт-дисків. Просте табулювання

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей,%

1-На ринку

31

77,5

2-В спеціалізованих магазинах

6

15

3-Через незареєстровані законом джерела.

3

7,5

Як показує дослідження, переважна більшість громадян - 78%-купують компакт-диски на ринках, тим більше, що в Харкові є відома всім городянам торгова точка, де представлений великий асортимент неліцензійних дисків - книжковий ринок «Райський куточок». У спеціалізованих магазинах купують диски тільки 6% опитаних, над чим слід задуматися при відкритті нового магазину.

Таблиця 9 - Аналіз предпочитаемой тематики дисків за віком. Перехресне табулювання.

Вік

Зміст диска

Всього


1 - Комп'ютерні ігри

2 - Навчальні програми

3 - Музика

4 - Фільми

5 - Інше


1 - До 25 років

6

18

4

12

13

38

10

29

1

3

34

100


15

10

33

25

3

85

2 - 26 - 35 років

1

20

2

40

2

40

0

0

0

0

5

100


3

5

5

0

0

13

3 - 36 і більше

0

0

0

0

1

100

0

0

0

0

1

100


0

0

3

0

0

3

Всього

7

6

16

10

1

40


18

15

38

25

3

100

З таблиці видно, що більшість представників цільової аудиторії у віці до 25 років (85% цільової аудиторії) найчастіше купують музичні компакт-диски - 33%, фільми - 25%, і комп'ютерні ігри - 15%. З більш старшої вікової категорії по 5% віддають перевагу навчальним категоріям і музиці.

Таблиця 10 - Аналіз переваг в музиці. Просте табулювання

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей,%

1 - Класична

4

10

2 - Клубна

17

42,5

3 - Рок

9

22,5

4 - Попса

9

22,5

5 - Шансон

1

2,5

Дослідження показало, що більшість цільової аудиторії слухають клубну музику - 42%, крім того більша її частина (по 23%) купує диски з рок-і поп-музикою, 10% переваг віддано класиці.

Таблиця 11 - Аналіз переваг у комп'ютерних іграх. Просте табулювання

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей,%

1 - Рольові

5

12,5

2 - Стратегії

6

15

3 - Симулятори

13

32,5

4 - Екшен

4

10

5 - Спортивні

11

27,5

6 - Дитячі

1

2,5

Дані приведеної таблиці показують, що більшість цільових споживачів воліють спортивні ігри - 28% і симулятори - 32%, крім того, 15% переваг віддано стратегіям.

Таблиця 11 - Аналіз джерел інформації для споживачів про новинки. Просте табулювання

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей,%

1 - З журналів

4

10,3

2 - По телебаченню

7

17,2

3 - По радіо

1

3,4

4 - Від знайомих

20

50

5 - З рекламних плакатів і постерів

3

8,6

6 - Інше

4

10,3

Як показують результати дослідження - рівень якості реклами на ринку CD не високий. Принаймні, далеко не кожна рекламна кампанія досягає мети, якраз більшість респондентів - 50% - дізнаються про нові види продукції від знайомих, а не з джерел, спрямованих безпосередньо на інформування споживачів.

Таблиця 12 - Аналіз ставлення до подарунковим набором, у зв'язку з метою покупок. Перехресне табулювання.

Ціль покупки

Ставлення до подарунковим набором

Всього


1 - Підтримують

2 - Не підтримують


1 - Для себе

15

50

15

50

30

100


37,5

37,5

75

2 - Для дитини

1

25

3

75

4

100


2

8

10

3 - У подарунок

4

67

2

33

6

100


10


5

15

Всього

18

22

40


45

55

100

Ті, хто купує диски виключно для себе розділилися рівно навпіл на тих, хто підтримує і не підтримує наявність на ринку подарункових наборів дисків - по 37%. Більшість підтримується наявність подарункових наборів тільки тими, хто купує їх власне на подарунки.

Таблиця 13 - Аналіз думок про художньому оформленні упаковки. Просте табулювання

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей,%

1 - Так, вважаю важливим.

23

57,5

2 - Ні, оформлення мені зовсім не важливо

17

42,5

58% опитаних цінують наявність ефектною упаковки та оформлення диска, у той час як 42% вважають оформлення абсолютно не важливим.

Таблиця 14 - Аналіз переваг щодо законності оформлення продукції. Просте табулювання

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей,%

1 - Ліцензійні

16

40

2 - Піратські

24

60

Як показали результати дослідження, наведені в таблиці 14, ліцензійні диски воліє купувати меншість - 40% проти 60%, впевнено купують піратську продукцію.

Таблиця 15 - Аналіз схильності до звернення в організацію прав споживачів. Просте табулювання

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей,%

1 - Так

35

87,5

2 - Ні

5

12,5

Таким чином, усвідомлюючи те, що при покупці контрафактної продукції споживачі ризикують втратою грошей, вони не звертаються в організацію прав споживачів. Таких споживачів 88%.

Таблиця 16 - Аналіз структури цільового сегмента по підлозі.

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей,%

1 - Чоловік

23

57,5

2 - Жіночий

17

42,5

З таблиці видно, що у чоловіків досліджувана продукція користується великим попитом ніж у жінок, що в процентному співвідношенні становить приблизно 58% і 42% відповідно.

 1. висновки і рекомендації

Велику частину цільової аудиторії становлять студенти та школярі, які купують З D-диски від одного до декількох разів на місяць.

Продаж саме CD-дисків є найбільш перспективною для магазину-новачка, будучи також найбільш дешевим і, поки що, найбільш популярним серед споживачів варіантом. Пізніше, налагодивши продажу і зміцнивши свої позиції на ринку, потрібно буде перейти і на DVD-продукцію. Це буде на порядок дорожче, проте істотно різноманітить товарний ряд, а іноді допоможе навіть заощадити (там, де потрібно кілька CD - буде достатньо 1 DVD).

78% опитаних при проведенні дослідження купують диски на ринках. З цього випливає, що при відкритті нового магазину слід робити упор у рекламній кампанії на високу якість і ціни, подібні з цінами на ринках, інакше привернути широкий сегмент ринку не вдасться.

Дослідження показало, що найбільш популярним товаром є диски музичного змісту. Більшість представників цільової категорії споживачів віддає перевагу музиці (33%), фільмів (25%) та комп'ютерним іграм (15%). Приблизно з таких асортиментних категорій потрібно починати новому магазину. Однак, у сфері музичних дисків присутня досить висока конкуренція, тому перш ніж виходити на цей ринок - слід ретельно продумати шляхи досягнення конкурентних переваг а також шляхи боротьби з конкурентами. Те ж стосується і продажу дисків з фільмами. Попит на кінопродукцію також дуже високий, однак, як показало дослідження, вимоги до її якості більш жорсткі, ніж в інших галузях. Дотримання відповідної якості продукції, що продається вимагає великих витрат на організацію ефективних каналів поставок. Більш доступним в галузі CD-продукції є продаж комп'ютерних ігор і програм. Рівень конкуренції тут не настільки великий. Але саме тут рівень піратства найбільш високий, що може послужити своєрідним конкурентним бар'єром.

З музичних дисків велика частина асортименту повинна бути зорієнтована на клубну, а також на рок-і поп-музику. Щодо переваг у комп'ютерних іграх, можна припустити, що необхідно орієнтуватися в основному на симулятори, спортивні ігри і стратегії.

Дійсно, рекламні кампанії на ринку CD можна перерахувати по пальцях, що і змушує людей спочатку в експериментальному порядку купувати продукт, а вже потім радити його знайомим. Це істотно уповільнює реакцію ринку попиту на появу новинок. Подібна ситуація може стати ключем до ринку для початківця магазину. З причини майже повної відсутності якісної реклами, грамотно організована рекламна акція майже напевно досягне успіху, формуючи тим самим необхідний рівень попиту. Подальше завдання - цей попит утримати, але у разі успіху кампанії і формування відповідної репутації це буде не так вже й складно.

Згідно з дослідженням, кількість споживачів "за" і "проти" подібної продукції дорівнює приблизно 50 на 50. Це означає, що споживач, у принципі, не проти придбати подарунковий набір, однак продукція НЕ повинна представлятися лише в одних подарункових наборах. Подібне явище часом зустрічається на ринку - виробник намагається "викачати" із споживача побільше грошей шляхом надання лише таких наборів. Споживачеві нічого не залишається, крім як купити продукцію за явно завищеною ціною - адже альтернативи ніде не знайти.

Яскраві кольори, якісне оформлення упаковок та його оригінальність завжди приваблювали покупців. На ринку CD та DVD упаковка часто ніяк не впливає на вміст (яскравий приклад - все та ж піратська продукція). І, згідно з дослідженням, за варіант відсутності гарної упаковки віддавали свій голос переважно споживачі піратської продукції, в той час як споживачі ліцензійної продукції цінують як зміст, так і оформлення.

Як не сумно, але, згідно з опитуванням, велика частина населення активно купує піратські копії, свідомо знаючи про це. Безумовно, є і та частина населення, яка заради якості пропонованих продуктів готова і переплатити, але таких людей значно менше. Але покупці, усвідомлюючи походження продукції навіть не прагнуть звернутися в організацію прав споживачів для захисту своїх прав, і таких - 88%. Для виходу з подібної ситуації для початківця магазину є 2 шляхи:

1.Сформіровать ефективну систему захисту продукції від незаконного копіювання.

2. Піти "в тінь". Іншими словами - самим зайнятися продажем піратсткой продукції. Звичайно, це протизаконно, проте це принесе прибутки, з яких можна розширити і легалізувати виробництво.

Так чи інакше, піратство у сфері виробництва CD і DVD - серйозна загроза, з якою не можна не рахуватися. І якщо компанія хоче домогтися успіху - заходи повинні бути зроблені заздалегідь.

список джерел інформації

1. Белявський І.К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз: Уч. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 320с.

2.Голубков Є.П. Маркетингові дослідження, теорія, методологія і практика. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - М.: Видавництво «Финпресс», 2000. - 464 с. - (Маркетинг та менеджмент в Росії і за кордоном).

3. Косенков С. І. Маркетингів i досл iдження. - К.: Скарби, 2004. - 464 с.

4. Маркетингові Дослідження. Навч.-метод. посіб. / За ред. А. Войчак - Київ.: КНЕУ, 2001. - 106 с.

5. Парсяк В.Н. Маркетингові дослідження. - К.: Наук. думка, 1995. - 145С.

6. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник - 2-е видання, перероблене і доповнене. - Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2002 .- 368 с.

7. Старостіна А.О. Маркетингові Дослідження. Практичний аспект. - К.: Наукова думка, 1998. - 256 с.

8. Черчілль Г. Маркетингові дослідження. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
173.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері СD носіїв для відкриття нового
Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері туризму з метою відкриття філії
Дослідження споживчих переваг
Маркетингове дослідження ринку споживчих товарів і магазинів торгового дому Продсервіс
Формування споживчих переваг
Маркетингові дослідження ринку книжкової продукції та перспектив відкриття нового книжкового магазину
Дослідження ринку для нового товару
Маркетингове дослідження ринку стоматологічних послуг для підвищення ефективності роботи фірми
Кабінетні дослідження і методи збору вторинних даних Дослідження переваг студентів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru