Маркетингове дослідження ринку металопластикових вікон і товарів фірми Віконний двір

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра економіки і маркетингу
Курсова робота
на тему: «Маркетингове дослідження ринку металопластикових вікон і товарів фірми« Віконний двір »
Перевірив:
Виконав:
студент групи
економічного факультету
спеціальність:
Харків-2007

Зміст
ВСТУП
1 ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
2 ФОРМУЛЮВАННЯ ПОШУКОВИХ ЗАПИТАНЬ І ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ Збирається інформація
3 РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1. Визначення складу спостережуваних змінних
3.2. Джерела отримання інформації
3.3. Вибір методу проведення дослідження
3.4. Вибір методу запису і зберігання
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ
5 ЗАПИС, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
6 АНАЛІЗ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ отриманої ІНФОРМАЦІЇ
7 ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

введення

Маркетингові дослідження - це наукове дослідження, спрямоване на систематичний збір, відображення і аналіз фактографічної інформації щодо потреб, думок, мотивацій, відносин, поведінки окремих осіб та організацій, пов'язаних з маркетингом, тобто всіма аспектами просування на ринку певних товарів і послуг, а також підготовку цієї інформації до прийняття маркетингових і управлінських рішень.
Сутність і призначення маркетингових досліджень цілком очевидні: підприємець, фірма при прийнятті маркетингових рішень, використовуючи інформацію, отриману при їх проведенні, поєднуючи максимально можливо ефективну і оперативну маркетингову інформацію про специфіку ринку, мотивації споживачів і т.п. І тут впритул стає проблема взаємодії з одного боку, економіки, маркетингу, з іншого боку - соціології, головним чином, методів і технологій проведення емпіричних соціологічних досліджень.

1 Визначення предмета дослідження і ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фірма «Віконний двір», що займається продажем металопластикових віконних конструкцій дніпропетровського виробництва, а також їх установкою, монтажем і сервісним обслуговуванням. Вона була створена порівняно недавно, але відразу ж зареєструвала свою торгову марку («Віконний двір»), і почала створювати дилерські мережі в найбільших містах східної України, в тому числі і в Харкові.
Зараз ринок міста складається з безлічі подібних фірм, що реалізують не тільки вікна українського виробництва, але і вікна інших виробників, а також двері, супутні товари, аксесуари та інші товари. Цінова категорія цих товарів в основному залежить від місця їх виробництва, і переважно - вище, ніж у товарів фірми.
Якщо оцінювати портфель замовлень фірми, то можна сказати, що він виглядає досить хаотично: у ньому присутні як поодинокі споживчі замовлення, так і замовлення великих обсягів, в тому числі і будівельних організацій. Це не тільки вносить деяку дезорганізацію в роботу фірми, але і не дає їй правильно і ефективно планувати свою діяльність, організовувати виконання замовлень і ведення сервісного обслуговування. Це відбувається з-за великої кількості різнорідних по суті замовлень і невеликих розмірів фірми, кількості її персоналу.
За результатами аналізу укладених за останній квартал договорів було визначено, що більшість замовлень надходить від споживачів на одне - три вікна, значно менша кількість замовлень надходить від великих замовників та будівельних організацій. У грошовому вираженні сума замовлень на вікна від споживачів також перевищує суму замовлень промислового ринку. Таким чином, керівництво визначило, що надалі необхідно орієнтуватися на споживчий ринок вікон, на що й повинна спиратися маркетингове дослідження.
Таким чином основна проблема, яка потребує вирішення полягає у формуванні політики фірми щодо споживачів і продаються фірмою товарів. Тобто, які товари, за якими цінами і кому продавати.
Дослідження має бути проведене з метою визначення критеріїв формування товарної політики та організації роботи фірми для роботи на споживчому ринку.

2 ФОРМУЛЮВАННЯ пошукових питань І ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ Збирається інформація
Перед початком дослідження необхідно, перш за все, визначити склад інформації, яку необхідно зібрати для досягнення мети дослідження і вирішення існуючої проблеми.
Таблиця 1. Аналіз пошукових питань.
Пошуковий питання
Параметри
1. Яка думка споживачів про металопластикові вікна та їх потреби?
- Думка щодо необхідності заміни вікон на металопластикові;
- Думка про відомих торгових марках вікон.
2. Які переваги і потреби споживачів щодо цих товарів?
- Ходові габарити вікон;
- Кольори рам;
- Фактури;
3. Яка цінова категорія в якій буде працювати фірма?
- Оцінка цін конкурентів;
- Цінова категорія одного вікна з найбільш ходовими параметрами;
4. Яка цільова аудиторія споживачів?
- Рід занять;
- Дохід;
5. На які маркетингові ходи цільова аудиторія відреагувала б підвищенням попиту?
- Знижки;
- Подарунки;
- Безкоштовний сервіс.

3 РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1. Визначення складу спостережуваних змінних
Склад спостережуваних змінних визначається виходячи з пошукових питань, що потребують вирішення. Згодом за цим змінним будуть складені анкетні питання. Результати визначення складу змінних заносяться в таблицю 2.
Таблиця 2. Склад змінних
Мінлива
Тип змінної
Шкала вимірювання
усвідомлення необхідності заміни вікон
Зовні не проявляється
Номінальна, закритий дихотомічний питання
думку про відомих торгових марках вікон
Зовні не проявляється
Порядкова шкала, закрите питання.
ходові габарити вікон
Безпосередньо спостережувана
Номінальна, закритий альтернативний питання
кольору рам
Зовні не проявляється
Номінальна, закритий альтернативний питання
фактура
Зовні не проявляється
Номінальна, закритий дихотомічний питання
оцінка цін конкурентів
Зовні не проявляється
Порядкова, ранжирующие питання
цінова категорія одного вікна з найбільш ходовими параметрами
Зовні не проявляється
Інтервальна, закритий альтернативний питання
дохід
Безпосередньо спостережувана
Пропорційна, закритий альтернативний питання
рід занять
Безпосередньо спостережувана
Номінальна, закритий альтернативний питання
маркетингові ходи, на які реагує потр.
Зовні не проявляється
Номінальна, закритий альтернативний питання
3.2. Джерела отримання інформації
Головним і єдиним джерелом інформації для маркетингового дослідження є цільова аудиторія фірми або організації. У даному випадку, цільова аудиторія визначається як люди, бажаючі змінити стандартні вікна на металопластикові або відразу поставити такі у себе в будинку. На цю кількість людей також впливає те, скільки з них готові заплатити за товар, його установку і супутні товари. Для розширення цільової аудиторії по категорії доходу, можна в майбутньому використовувати різні кредитні програми для населення, співпрацюючи з банками та кредитними операторами.
Для проведення дослідження, як правило, використовується лише частина генеральної сукупності - всього кількості осіб в цільової аудиторії, яка називається вибіркою. Обсяг вибірки залежить від необхідної достовірності результатів, варіації вибірки та допустимої помилки. У даному випадку, приймемо, вимагаю достовірність у розмірі 95%. Виходячи з цього значення отримуємо нормоване відхилення, рівне 1,96. Варіацію вибірки найдоцільніше прийняти рівною 50%, що виключає необхідність у проведенні Пілотний або будь-яких інших трудомістких методів її визначення. Допустима похибка вибірки приймається в розмірі 5%.
Розрахунок проводиться для визначення простий випадкової вибірки за формулою:
Z 2 * p * q
п = ------------
ε 2
1,96 2 * 50 * 50
п = --------------- = 197 людей
5 лютого
Таким чином, обсяг вибірки становитиме 193 чоловік. Для даного навчального дослідження буде опитано 40 осіб, при тому, що отримані результати будуть прийняті репрезентативними.
3.3. Вибір методу проведення дослідження
Найбільшою популярністю серед всіх методів проведення дослідження користується опитування. Це пояснюється універсальністю методу.
Серед усіх видів проведення такого виду дослідження найбільш відповідним для даного дослідження, відповідно до його тематики і характером подаються для відповідей питань, є усне інтерв'ю, яке буде проводитися серед всіх покупців і відвідувачів дилерських точок з продажу вікон і фірмових салонів, а також - біля будівельних супермаркетів.
3.4. Вибір методу запису і зберігання
Основою будь-якого опитування служить або анкета, або опитувальник. Для цього випадку в якість методу запису і зберігання інформації буде обрана анкета, питання по якій і буде задавати інтерв'юер.
Згідно цілям дослідження і правилам побудови анкети, можна визначити склад питань, які наводяться в анкеті. Номери питань відображають їх відповідність пошуковим питань, а порядок відповідає тому, який буде при проведенні опитування.
Здравствуйте! Вас вітає фірма «Віконний Двір». Дайте відповідь будь ласка на кілька запитань, за що ми будемо Вам дуже вдячні!
Слідкуйте за вказівками інтерв'юера для правильності інтерпретації Ваших відповідей.
1.1. Чи вважаєте Ви за необхідне замінити в найближчому майбутньому або коли-небудь вікна в своїй квартирі на металопластикові?
Так c Ні c
2.1. Виберіть один з Вашої точки зору правильний варіант:
У вас в квартирі вікна типових розмірів c
У вас в квартирі нестандартні за розмірами вікна c
У вашому приватному будинку вікна типових розмірів c
У вашому приватному будинку вікна нестандартних размеровc
2.2. Якого кольору Ви б обрали металопластик для себе?
Стандартного, білого c
Сірого c
Відтінки під світле дерево c
Відтінки під темне дерево c
Інший колір c
2.3. Чи погодилися б Ви заплатити за вікна трохи більшу суму заради того, щоб вони мали деревну фактуру?
Так c Ні c
3.1. Як Ви оцінюєте середні ціни на ринку металопластикових вікон? (7 - невиправдано високі; 6 - дуже високі ... 1 - вкрай низькі)
________
1.2 Як Ви оцінюєте виходячи з відомих Вам фактів торгові марки металопластикових вікон? (Оцініть за 7-бальною шкалою, де 7 - найкраща торгова марка, 1 - найгірша)
Rehau c KBE c Winbau c Kцmmerling c Opentech c Aluplast c
5.1. Виберіть найбільш важливий із запропонованих фактор для Вас при можливій покупці вікна.
Великі знижки c
Укоси і протимоскітні сітки в подарунок c
Гарантія безкоштовного сервісного обслуговування c
3.2. Вікна якої цінової категорії Ви могли б собі дозволити? (Йдеться про середніх розмірах, ціни на які Ви могли бачити в рекламі інших виробників)
600 - 750 грн. c 800 - 950 грн.c 1000 - 1200 грн. c
4.1. Визначте рівень Вашого доходу на місяць.
Менше 2000 грн. c 2001 - 4000 грн. c 4001 і більше c
4.2. Ваш рід занять
Підприємець c домогосподарка c пенсіонер c
службовець c інше c
Таблиця 3. Перевірка відповідності анкетних питань пошуковим
Питання анкети
Пошукові питання
1. Яка думка споживачів про металопластикові вікна та їх потреби?
2. Які переваги і потреби споживачів щодо цих товарів?
3. Яка цінова категорія в якій буде працювати фірма?
4. Яка цільова аудиторія споживачів?
5. На які маркетингові ходи цільова аудиторія відреагувала б підвищенням попиту?
1.Счітаете Ви за необхідне замінити вікна на металопластикові?
Просте табулювання
2.Виберіте варіант розміру ваших вікон (№ 2.1)
Просте табулювання
3.Какой кольору Ви б обрали металопластик?
Перехресне табулювання 3-4
4.Согласілісь б Ви заплатити за вікна велику суму для того, щоб вони мали деревну фактуру?
Перехресне табулювання 3-4
5.Как Ви оцінюєте ціни на ринку металопластикових вікон?
Перехресне табулювання 5-7
6.Как Ви оцінюєте тм металопластикових вікон?
Просте табулювання
7.Виберіте найбільш важливий із запропонованих фактор при покупці вікна.
Перехресне табулювання 5-7
8.Окна якої цінової категорії Ви могли б собі дозволити?
Перехресне табулювання 8-9
9.Определіте рівень Вашого доходу на місяць.
Перехресне табулювання 8-9
10.Род занять
Просте табулювання

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ
Збір інформації - один з найважливіших етапів маркетингового дослідження поряд з визначенням проблеми і мети дослідження. Він же і є найбільш трудомістким. Для здійснення цього етапу залучається співробітник для проведення інтерв'ю. На це виділяється певний проміжок часу. За цей час інтерв'юер має опитати вказану кількість людина в певних місцях, одночасно заносячи результати з кожного питання, що задається кожній окремій людині, в окрему анкету. Після проведення опитування анкети нумеруються в довільному порядку (якщо інше не обумовлено умовами проведення дослідження) для зручності їх подальшого кодування.

5 ЗАПИС, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
Зібрана інформація фіксується в анкетах, окремих для кожного респондента. Після закінчення проведення опитування зібрані анкети необхідно перевірити на наявність різноманітних помилок, неточностей, відсутність деяких відповідей, або їх нечитабельності та ін При невеликому обсязі вибірки (як і в даному випадку) поява таких помилок малоймовірно.
Для обробки отриманих відомостей інформація кодується. Спочатку складається спеціальна книга кодів, де позначаються коди кожного питання і варіанти відповіді на нього.
Таблиця 4. Книга кодів
№ пи.
Мінлива
Код категорії
Номер анкети (V1)
1
Усвідомлення необхідності заміни вікон (V2)
1-так; 2-немає
2
Ходові габарити вікон (V3)
1-Багатоквартирний будинок, типовий проект
2-Багатоквартирний будинок з нестандартними вікнами
3-Приватний будинок, стандартний проект
4-Приватний будинок, індивідуальний проект
3
Кольори рам (V4)
1-Стандартного, білого
2-Сірого
3 - Під світле дерево
4 - Під темне дерево
5 - Інший колір
4
Фактура (V5)
1-так; 2-немає
5
Оцінка цін металопластикових вікон (V6)
7 - невиправдано високі; 6 - дуже високі ... 1 - вкрай низькі
6
Думка про відомих торгових марках вікон
Rehau (V7.1)
7 - найкраща торгова марка, ... 1 - найгірша
KBE (V7.2)
7 - найкраща торгова марка, ... 1 - найгірша
Winbau (V7.3)
7 - найкраща торгова марка, ... 1 - найгірша
Kцmmerling (V7.4)
7 - найкраща торгова марка, ... 1 - найгірша
Opentech (V7.5)
7 - найкраща торгова марка, ... 1 - найгірша
Aluplast (7.6)
7 - найкраща торгова марка, ... 1 - найгірша
7
Маркетингові ходи, на які реагує споживач (V8)
1-Великі знижки
2-Укоси і антимоскитні сітки в подарунок
3-Гарантія безкоштовного сервісного обслуговування
8
Цінова категорія одного вікна з найбільш ходовими параметрами (V9)
1 - 600 - 750 грн.
2 - 800 - 950 грн.
3 - 1000 - 1200 грн.
9
Дохід (V10)
1-Менш 2000 грн.
2 - 2001 - 4000 грн.
3 - 4001 і більше
10
Рід занять (V11)
1-Підприємець
2-Домогосподарка
3-Пенсіонер
4-Службовець
5-Інше
Відповідно до книги кодів складається зведена таблиця, що включає всі надані відповіді на всі задані питання в закодованому вигляді. Відповідно до цієї таблиці на наступному етапі будується аналіз інформації, отриманої в ході дослідження.

Таблиця 5. Кодування анкет
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7.1
V7.2
V7.3
V7.4
V7.5
V7.6
V8
V9
V10
V11
1
1
1
1
2
7
6
7
6
7
2
3
1
1
1
2
2
1
2
4
1
4
7
7
5
7
2
2
3
1
2
4
3
2
1
2
2
5
6
6
6
7
2
4
3
2
3
1
4
1
1
1
2
5
6
6
6
7
3
3
3
1
2
4
5
2
1
1
2
5
5
7
6
7
3
4
1
2
3
1
6
1
3
5
2
6
7
7
6
7
3
5
2
1
2
4
7
2
2
3
1
3
6
7
6
7
2
2
2
1
3
1
8
1
1
1
2
7
6
6
5
7
2
4
1
2
2
4
9
2
1
4
1
4
6
7
6
7
2
4
3
3
2
4
10
2
2
1
2
5
5
6
6
6
3
5
1
1
3
1
11
1
1
4
1
4
6
6
6
7
2
4
2
1
2
4
12
2
2
3
1
4
6
7
6
7
2
3
1
1
3
1
13
1
1
2
2
7
5
6
6
7
2
5
2
1
1
5
14
1
2
1
2
5
5
6
6
6
2
6
2
3
2
1
15
1
1
2
2
7
6
6
6
7
3
6
2
2
2
4
16
1
1
4
1
2
5
5
5
7
3
5
3
1
1
2
17
2
1
4
1
5
6
6
5
7
2
4
2
2
3
1
18
1
1
1
2
5
5
7
5
7
3
2
1
2
2
4
19
2
4
4
1
4
7
7
6
7
4
4
2
1
3
1
20
1
1
3
1
4
4
6
6
7
3
4
1
2
1
3
21
1
2
1
2
6
6
7
6
7
3
3
1
3
2
4
22
1
1
2
2
5
5
7
6
7
3
5
3
1
2
3
23
1
1
3
1
4
6
6
5
6
2
6
3
1
2
1
24
1
4
1
2
5
7
6
5
7
3
3
2
1
1
2
25
2
1
1
2
5
4
5
5
7
3
5
1
2
3
1
26
1
1
1
2
5
6
6
5
6
2
5
3
3
1
2
27
2
4
5
2
6
7
7
7
7
2
4
2
1
2
4
28
1
1
4
1
4
5
6
5
7
3
2
1
1
2
4
29
1
1
4
2
5
6
7
5
7
3
4
2
1
2
4
30
1
1
1
2
5
5
5
5
6
2
4
1
2
2
4
31
2
1
4
2
7
6
6
6
7
4
2
3
1
3
1
32
1
4
1
2
5
7
7
6
7
3
2
3
2
2
3
33
1
1
5
2
5
6
7
6
7
3
2
3
1
2
4
34
2
1
3
1
4
6
7
6
7
3
3
1
1
3
1
35
1
3
1
2
6
7
7
6
6
3
4
1
2
1
5
36
1
1
3
1
3
6
7
6
7
3
5
2
1
2
4
37
2
2
1
2
7
7
7
5
7
2
6
2
3
2
4
38
1
1
4
1
4
6
7
7
7
2
5
1
3
2
1
39
1
1
5
2
6
6
6
6
7
3
4
2
1
2
4
40
1
1
2
2
5
5
6
6
6
3
5
1
1
1
3

6 АНАЛІЗ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ отриманої ІНФОРМАЦІЇ
Існує широкий спектр способів обробки та аналізу отриманої при проведенні дослідження інформації. З них для аналізу інформації отриманої вході даного дослідження обрані методи простого і перехресного табулювання. Ці методи використовуються в залежності від характеру анкетних питань і ступеня їх взаємозв'язку. Аналіз буде проводитися в прядці прямування анкетних питань.
Таблиця 6. Аналіз необхідності заміни вікон на металопластикові на думки споживачів.
Варіант відповіді
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Так
27
67,5
Ні
13
32,5
Таким чином, більшість опитаних, що становить 68%, вважають заміну вікон необхідним, в той час, як 32% в силу певних причин не вважає за потрібне змінювати вікна на нові.
Таблиця 7. Аналіз та оцінка найбільш поширених розмірів вікон у відповідності з можливими плануваннями житлових будинків.
Варіант відповіді
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Багатоквартирний будинок, типовий проект
27
67,5
Багатоквартирний будинок з нестандартними вікнами
7
17,5
Приватний будинок, стандартний проект
2
5
Приватний будинок, індивідуальний проект
4
10
Більшість представників цільової аудиторії проживає в багатоквартирних будинках зі стандартним плануванням і типовими розмірами вікон, це майже 68% відсотків респондентів. У багатоквартирних будинках з нестандартними вікнами проживає близько 18% респондентів. Це швидше за все або довоєнні споруди, вікна в яких потребують заміни, або новітні будівлі, де такої необхідності немає. Крім того, 15% респондентів проживає а приватних будинках, 10% з яких мають нестандартні вікна.
Таблиця 8. Аналіз переваг споживачів щодо кольору і фактури металопластикових рам. Перехресне табулювання.
Колір
Фактура
Разом
Так (під дерево)
Ні (без фактури)
Стандартного, білого
0
0
15
100
15
100
0
37,5
37,5
Сірого
0
0
5
100
5
100
0
12,5
12,5
Під світле дерево
6
100
0
0
6
100
15
0
15
Під темне дерево
8
80
2
20
10
100
20
5
25
Інший колір
0
0
4
100
4
100
0
10
10
Разом
14
26
40
35
65
100
З таблиці видно, що для тих, хто вибирає білий колір, фактура абсолютно не важлива, і таких людей - 38% від всієї цільової аудиторії. 13% респондентів вибрали б сірий колір, так само без фактури. Аналогічно, і інші однотонні колірні рішення не викликають у людей бажання бачити поверхню металопластику фактурною. У теж брешемо всі опитані, що вибрали колір під світле дерево (15%) і 20% віддають перевагу вікна з рамами під темне дерево вважають деревну фактуру необхідним елементом. Хоча, незважаючи на це, існує відсоток людей, готових погодитися на колірне рішення під темне дерево, але без фактури. Значить, цей елемент не завжди залежить від кольору обраного вікна.
Далі, провівши чергове перехресне табулювання, можна дізнатися, які маркетингові стимули можуть залучити споживачів яких категорій, тобто, що привернуло б у досліджувану фірму тих, хто вважає ціни конкурентів високими, а що - тих, хто вважає їх середніми, і т.п .
Таблиця 9. Аналіз маркетингових стимулів і цін конкурентів. Перехресне табулювання.
Ціна
Маркетинговий стимул
Разом
Великі знижки
Подарунки
Безкоштовний сервіс
невиправдано високі;
3
50
2
33
1
17
6
100
8
5
2
15
дуже високі
2
33
4
67
0
0
6
100
5
10
0
15
відносно високі
5
33
4
27
6
40
15
100
13
10
15
38
середні
5
50
2
20
3
30
10
100
13
5
8
25
відносно низькі
0
0
2
100
0
0
2
100
0
5
0
5
низькі
0
0
0
0
1
100
1
100
0
0
3
3
Разом
15
14
11
40
38
35
28
100
Таким чином, невиправдано високим середні ціни на металопластикові вікна в місті вважають 15% респондентів, з них 8% віддали перевагу б із запропонованих варіантів зниження цін - знижки, 5% - відливи і протимоскітні сітки в подарунок, і лише 2% обрали б безкоштовний сервіс. 5% вважають ціни дуже високими вибрали б знижки, 10% - подарунки. Ті, хто вважають ціни відносно високими розділилися так: 13% віддали перевагу б знижки, 10% - подарунки, 15% - безкоштовний сервіс. Рахуючі ціни середніми у 13% випадків бажають отримати знижки, у 5% - подарунки та у 8% - безкоштовний сервіс. Щодо низькими і низькими ціни на вікна в місті вважають за все відповідно 5 і 3% опитаних, і вони обрали б відповідно подарунки і безкоштовний сервіс.
Таблиця 10. Аналіз оцінок конкуруючих на ринку торгових марок
Бал
Rehau
KBE
Winbau
Kцmmerling
Opentech
Aluplast
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,85
17
42,5
0,3
6
15
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,5
20
50
0,525
7
17,5
4
0,2
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
3
7,5
1,1
11
27,5
5
1,25
10
25
0,375
3
7,5
1,75
14
35
0
0
0
0
0
0
1,125
9
22,5
6
3
20
50
2,55
17
42,5
3,6
24
60
1,05
7
17,5
0
0
0
1,05
7
17,5
7
1,4
8
20
3,5
20
50
0,35
2
5
5,775
33
82,5
0
0
0
0
0
Разом:
5,85
40
100
6,425
40
100
5,7
40
100
6,825
40
100
2,65
40
100
4,1
40
100

K KBE R. W A O
7 6 5 4 3 2 1
K - Kцmmerling
KBE - KBE
R - Rehau
W - Winbau
O - Оpentech
A - Аluplast
Малюнок 1. Графічна рейтингова шкала торгових марок
З малюнка видно, що харківськими споживачами добре сприймаються торгові марки німецьких виробників. Майже середньо сприймається марка Aluplast, і найгіршим чином - турецька марка Opentech. Це свідчить про те, що харківський споживач дуже вимогливий до якості металопластикових вікон, і добре зарекомендували себе як якісні вікна мають найбільшу підтримку серед респондентів.
Таблиця 11. Аналіз прибутку і цінової категорії товару
Дохід
Цінова категорія
Разом
600 - 750 грн.
800 - 950 грн.
1000 - 1200 грн.
Менше 2000 грн.
5
56
2
22
2
22
9
100
13
4
5
22
2001 - 4000 грн.
12
57
5
24
4
19
21
100
30
13
10
53
4001 і більше
6
60
4
40
0
0
10
100
15
10
0
25
Разом
23
11
6
40
58
27
15
100
56% мають дохід менше 2000 грн. / міс. воліли б вікна за цінами від 600 до 750 грн без додаткових витрат. Цей показник становить 13% загального обсягу вибірки. Усього людей з таким доходом в цільової аудиторії 23%. Більшість ж опитаних мають дохід від 2000 до 4000 грн. / міс., І з них 30% все ж віддали перевагу б низьку цінову категорію, 13% купували б по 800-95 - грн., А 10% - по 1000 - 1200 грн. Крім того, навіть люди з високим доходом в більшості своїй хотіли б купити вікна за низькими або середніми цінами.
Таблиця 12. Аналіз видів діяльності цільових споживачів
Вид діяльності
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Підприємець
12
30
Домогосподарка
5
12,5
Пенсіонер
4
10
Службовець
17
42,5
Інше
2
5
Отже, основна частина цільового сегменту споживачів складається із службовців - 43%, трохи менше підприємців - 30%. 12% становлять домогосподарки і 10% - пенсіонери.

7 ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
Як не дивно, не всі ще вважають за необхідне змінювати свої старі вікна на нові металопластикові, хоча людей, які так вважають, все ж таки більшість. Причина великого відсотка негативних відповідей з цього приводу може критися в тому, що ці люди або не мають фінансової можливості цього зробити, або не вважають цей продукт екологічно чистим і більш естетичним. Хоча останніх і меншість, необхідно при розробці реклами, враховувати цю категорію населення і спрямовувати на неї певні рекламні прийоми, що руйнують такі стереотипи.
Виходячи з отриманих даних, приблизно 68% вікон, повинні бути призначені для монтування в типових багатоквартирних будинках, у відповідності з типовими розмірами за проектами, співвідношення яких можна визначити за вторинними джерелами. Але не слід повністю орієнтуватися на типові розміри вікон, хоч вони і будуть становити більшу частину замовлень, потрібно мати і можливості замовляти для продажу і нестандартні розміри вікон.
Було з'ясовано, що більшість віддають перевагу однотонні колірні рішення рам (60% в цілому) не вважають фактуру рам необхідним елементом, а для тих, хто віддає перевагу деревні кольору (35%) - фактура обов'язкове. При цьому існує 5% респондентів, які вибираючи такі кольори, не зацікавлені в наявності фактури. Це говорить про те, що для більш повного охоплення цільового сегмента ринку, і повного задоволення потреб споживача необхідно обумовлювати, при бажанні замовника, кожен елемент оформлення, не кажучи вже про інших параметрах.
Що стосується цін конкурентів, то більшість респондентів назвали їх відносно високими (38%) і середніми (25%), крім того за 15% вважають їх високими і завищеними. Вкрай низькими ціни на цей товар не вважає практично ніхто. При цьому в категорії споживачів, які вважають ціни відносно високими і середніми воліли б великі знижки і безкоштовне сервісне обслуговування безоплатного надання супутніх товарів. А категорія споживачів, які вважають ціни дуже високими воліла б безкоштовні укоси і протимоскітні сітки, в той час як визнали ціни завищеними воліли б великі знижки.
Таким чином, не можна виключити жодного з названих маркетингових стимулу для залучення уваги всіх потенційних споживачів. Необхідно розробити цінову політику, при якій ці маркетингові ходи не відображалися б на прибутку підприємства.
Аналіз оцінок конкуруючих на ринку торгових марок показав, що найбільш сильними конкурентами для фірми є німецькі торгові марки, що продаються практично повсюдно. Турецький низькоякісний і непристосований для низьких температур аналог має негативний імідж, хоча продається і знаходить свого споживача. Таким чином, можна відзначити, що споживачі вимогливі до якості товару, і це потрібно враховувати у переговорах з постачальниками.
Всі категорії споживачів, включаючи навіть споживачів з високими доходами, вважали за краще б у більшості випадків набувати ока за низькими, і - рідше - середніми цінами. Це може пояснюватися думкою споживачів про те, що ціни на ринку і так не досить низькі. Необхідно орієнтуватися на середньо-низьку цінову категорію, для задоволення очікувань споживачів. Це допоможе переманити частину потенційних споживачів, а так само - підвищити іміджі і забезпечити окупність випуску.
Таким чином, споживач:
· Людина з високими вимогами до якості продукції;
· Службовець або підприємець, із середнім рівнем доходу;
· Високо цінує якість продукції.
При цьому товар:
· Повинен мати порівняно низьку ціну;
· У більшості випадків може мати середні параметри, але висока якість;
· До нього повинні додаватися такі маркетингові стимули як подарунки, знижки і безкоштовний сервіс.

список джерел інформації

1. Белявський І.К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз: Уч. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 320с.
2. Голубков Е. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика (2-е вид.). - М.: Финпресс, 2000. - 446 с.
3. Косенков С.І. Маркетінговi дослiдження. - К.: Скарби, 2004. - 464 с.
4. Маркетингові Дослідження. Навч.-метод. посіб. / За ред. А. Войчак - Київ.: КНЕУ, 2001. - 106 с.
5. Парсяк В.Н. Маркетингові дослідження. - К.: Наук. думка, 1995. - 145С.
6. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник - 2-е видання, перероблене і доповнене. - Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2002 .- 368 с.
7. Старостіна А.О. Маркетингові Дослідження. Практичний аспект. - К.: Наукова думка, 1998. - 256 с.
8. Черчілль Г. Маркетингові дослідження. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
323.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингове дослідження товарів конкурентів на прикладі ринку стільникових телефонів
Маркетингове дослідження ринку споживчих товарів і магазинів торгового дому Продсервіс
Маркетингове дослідження ринку стоматологічних послуг для підвищення ефективності роботи фірми
Дослідження та аналіз ринку вікон і дверей Санкт Петербурга
Маркетингове обгрунтування тактики фірми на ринку послуг
Маркетингове дослідження туристичної фірми Нова Тур
Маркетингове дослідження ринку
Маркетингове дослідження ринку сиру
Маркетингове дослідження ринку коньяків
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru