Маркетингове дослідження ринку квіткових магазинів і магазину Lilija

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра економіки і маркетингу
Курсова робота
на тему: «Маркетингове дослідження ринку квіткових магазинів і магазину« Lilija »
Виконала:
студентка групи
економічного факультету
спеціальності
Перевірив:
Харків
2007

зміст


ВСТУП. 3
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 4
2. ФОРМУЛЮВАННЯ ПОШУКОВИХ ЗАПИТАНЬ І ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ Збирається інформація .. 6
3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ .. 7
3.1. Визначення складу змінних. 7
3.2. Джерела отримання інформації. 7
3.3. Вибір методу проведення дослідження. 8
3.4. Вибір методу запису і зберігання. 9
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ .. 13
5. ЗАПИС, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ .. 14
6. АНАЛІЗ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ .. 19
7. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ .. 25
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ .. 27

введення
Під маркетинговими дослідженнями розуміється систематичний збір, відображення та аналіз даних з різних аспектів маркетингової діяльності. Маркетингові дослідження - це функція, яка через інформацію пов'язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу. Маркетингові дослідження пов'язані з прийняттям рішень по всіх аспектах маркетингової діяльності. Вони знижують рівень невизначеності і стосуються всіх елементів комплексу маркетингу і його зовнішнього середовища по тим се компонентів, які впливають на маркетинг певного продукту на конкретному ринку.
Яким чином може бути представлена ​​модель споживчої поведінки людини в умовах сучасної ринкової економіки? Її не можна розуміти спрощено: якщо людина високо оцінив товар - то він його обов'язково купить (зрештою, у нього просто в даний момент може не бути вільних грошей). Проте, якщо вже він негативно оцінив його, ніхто не змусить споживача купити даний товар.
Так, якщо реклама є рушієм торгівлі, то результати маркетингових досліджень, в яких відображені думки споживачів, являють собою фундамент усієї ринкової економіки. Природно, вплив подібних думок на регулювання ринкової економіки здійснюється, по-перше, стихійно, тобто незалежно від того, що і як думає і робить той чи інший виробник товару, по відношенню до даного товару формується певну громадську думку і, отже, товар купується або не купується. По-друге, подібне ставлення споживачів до товарів і послуг у сучасному ринковому суспільстві спеціально аналізується в процесі організації маркетингу та проведення маркетингових досліджень.

1. Визначення предмета дослідження. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Магазин живих квітів Lilija, який знаходиться на проспекті Леніна в місті Харкові, займається продажем широкого асортименту товарів, що включає живі зрізані квіти, горшкові рослини, декоративні елементи, аксесуари та багато іншого. Також тут можна оформити замовлення на оформлення та доставку букетів, скориставшись послугами досвідчених флористів, вибрати подарунок для любителів кімнатних рослин, упакувати його і не тільки його, але й інші подарунки.
Магазин орієнтований в основному на заможних споживачів, для яких високий рівень якості виконуваних послуг і вишуканість товару. Клієнти приходять в цей магазин не тільки для того, щоб зробити приємний подарунок собі або кому-небудь, але і щоб підкреслити свій високий статус і рівень престижу.
Магазин розташований в районі готелю «Національ», на невеликому віддаленні від кінця суцільного ряду дорогих бутіків і магазинів, серед яких, зокрема, є й інший подібний за орієнтацією магазин квітів, але менший за площею і асортименту. Поруч з магазином розташований в'їзд у двір, де нещодавно відкрилася автомийка.
До недавнього часу послуги і товари магазину користувалися порівняно великим попитом. Але зараз попит почав стабільно знижуватися. Власник магазину вирішив виділити кошти на проведення маркетингового дослідження для з'ясування причин цього явища. Під внутрішнє оформлення магазину вкладені великі кошти: тут крім використання дорогих оздоблювальних засобів, облаштований фонтан з маленьким басейном, а також багато іншого. Тому по можливості бажано зберегти як профіль магазину, так і саме його приміщення, не переїжджаючи на нове місце.
Таким чином, проблемою даного дослідження є падіння попиту на товари і послуги магазину квітів Lilija. Метою дослідження в такому випадку буде виявлення шляхів вирішення цієї проблеми, тобто нормалізації попиту, а також - усунення причин цього явища.

2. ФОРМУЛЮВАННЯ пошукових питань І ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ Збирається інформація
Перш за все, необхідно визначити, на які питання необхідно відповісти, щоб отримати інформацію для досягнення поставленої мети дослідження. Для цього складається ряд пошукових питань, які потребують вивчення.
Таблиця 1. - Аналіз пошукових питань і параметрів
Пошукові питання
Параметри
1. Чи правильно обрана цільова аудиторія споживачів?
Дохід
Соціальний статус
2. Чи правильно вибрано розташування магазину?
Місцезнаходження цільової аудиторії
Ставлення споживачів до розташування магазину
3. Як сприймають споживачі імідж магазину?
Назва
Зовнішнє оформлення
Внутрішнє оформлення
4. Яке ставлення споживачів до якості послуг і товарів магазину?
Якість послуг
Якість товарів
5. Яке ставлення до асортименту послуг і товарів
Асортимент товарів
Асортимент послуг
Сформулювавши на базі цих пошукових питань запитання анкети, можна буде дізнатися про те, що ж могло послужити причиною падіння попиту в магазині.

3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Визначення складу змінних

Склад спостережуваних змінних визначається для можливості формулювання анкетних питань на основі пошукових
Таблиця 2. - Склад спостережуваних змінних
Мінлива
Тип змінної
Шкала вимірювання
Дохід
Безпосередньо спостережувана
Пропорційна, альтернативний питання
Соціальний статус
Зовні не проявляється
Порядкова, закритий альтернативний питання
Місцезнаходження цільової аудиторії
Зовні не проявляється
Номінальна, закритий дихотомічний питання
Ставлення споживачів до розташування магазину
Зовні не проявляється
Номінальна, закритий дихотомічний питання
Сприйняття назви
Зовні не проявляється
Номінальна, закритий альтернативний питання
Сприйняття зовнішнього оформлення
Зовні не проявляється
Номінальна, напівзакритий альтернативний питання
Сприйняття внутрішнього оформлення
Зовні не проявляється
Номінальна, напівзакритий альтернативний питання
Оцінка якості послуг
Зовні не проявляється
Порядкова шкала, закрите питання.
Оцінка якості товарів
Зовні не проявляється
Порядкова шкала, закрите питання.
Визнання асортименту товарів широким
Зовні не проявляється
Номінальна, закритий дихотомічний питання
Оцінка асортименту послуг
Зовні не проявляється
Номінальна, напівзакритий дихотомічний питання

3.2. Джерела отримання інформації

Основним джерелом даних при проведенні маркетингових досліджень є цільові споживачі організації, для якої вони проводяться. Для магазину Lilija цільовою аудиторією є споживачі, які хочуть не тільки придбати для себе або для подарунка кому-небудь квіти або кімнатні рослини, але і підкреслити цим своє виняткове становище і можливості.
При проведенні дослідження як правило не можна обстежити всю генеральну сукупність, це можна зробити тільки якщо вона вкрай мала. Тому використовується вибірка, обсяг якої залежить від низки показників, таких як варіація вибірки, необхідна достовірність, і рівень допустимої помилки. Для даного дослідження важлива гранична достовірність результатів, тобто цей показник визначається рівнем довіри, рівним 99%. Виходячи з цього, отримуємо нормоване відхилення, рівне 2,58. Варіація вибірки може бути розрахована трьома способами, з яких доцільно в цьому випадку вибрати визначення її у розмірі 50% відповідей. Допустима похибка вибірки буде мати значення 10%.
Проста випадкова вибірка визначається за формулою:
п =
2,582 * 50 * 50
= 167ч.
102

3.3. Вибір методу проведення дослідження

Найбільш ефективним за обсягом можливих для збору даних і найбільш широко використовуваним методом маркетингового дослідження є опитування. Існує ряд способів проведення опитування, з яких для даного дослідження обрано письмове опитування споживачів, що проводиться за допомогою спеціально складених анкет.
Анкетування буде проводитися таким чином: кожному відвідувачеві і покупцеві магазину буде вручатися анкета та конверт для відповіді з зазначених на ньому поштовою адресою магазину. Таким чином, людина зможе вдома в спокійній і зручній для нього обстановці оцінити відвідування магазину і вибрати найбільш відповідні його думку варіанти відповідей.

3.4. Вибір методу запису і зберігання

Запис і збереження отриманої в ході дослідження інформації буде здійснюватися за допомогою анкет. Заповнені анкети респонденти відішлють за вказаною адресою, де і буде проводитися їх обробка. Необхідно передбачити достатній час для респондентів для відповіді: вона не повинна бути занадто великим, тому що він може просто забути про анкету, і занадто маленьким, тому що в опитуваних може не знайти часу відразу відповісти. Необхідно також передбачити певне додаткову кількість анкет, для того щоб запобігти ефекту від певного відсотка неповернення анкет.
Анкети будуть виглядати наступним чином:
Вас вітає магазин Lilija, в якому Ви нещодавно побували. Нам було б дуже цікаво дізнатися Вашу думку з приводу ряду питань, що стосуються нашого магазину
1. (3) Що Ви думаєте про назву магазину? (Виберіть один найбільш підходящий варіант)
c Воно благозвучне
c Відповідає загальному іміджу магазину
c Не викликає ніяких емоцій
c Воно невідповідний
2. (3) Яка Ваша думка про внутрішню обстановку в магазині?
c Обстановка вражає
c Обстановка перенасичена елементами
c Обстановка цілком пересічна
c Інше (укажите__________________________________________________)
3. (3) Яка Ваша думка про зовнішнє оформлення магазину?
c Зовнішнє оформлення непомітно
c Зовнішнє оформлення привабливе
c Зовнішнє оформлення відразливе
c Інше (вкажіть __________________________________________________)
4. (4) Як Ви оцінюєте якість послуг, що надаються магазином? (Оцініть за 5-бальною шкалою, де 5 - висока, 1 - низька)
5. (4) Як Ви оцінюєте якість товарів, представлених в магазині? (Оцініть за 5-бальною шкалою, де 5 - висока, 1 - низька)
6. (5) Чи вважаєте Ви асортимент представлених у магазині товарів досить широким?
c Так
c Ні
7. (5) Чи можна за допомогою послуг магазину задовольнити всі Ваші потреби, що стосуються його профілю?
c Так
c Ні (вкажіть, почему_______________________________________________)
8. (2) Чи зручно для Вас розташування нашого магазину?
c Так
c Ні
9. (2) Чи часто Ви буваєте поблизу нашого магазину?
c Так
c Ні
10. (1) Вкажіть Ваше соціальне становище:
c підприємець
c керівник
c службовець
c інше
11. (1) Який Ваш середньомісячний дохід?
c нижче 2500 грн.
c 2501 - 5000 грн.
c більше 5000
Таблиця 3. - Перевірка відповідності питань досліджуваним параметрам
Питання
Пошукові питання
1. Чи правильно обрана цільова аудиторія споживачів?
2. Чи правильно вибрано розташування магазину?
3. Як сприймають споживачі імідж магазину?
4. Яке ставлення споживачів до якості послуг і товарів магазину?
5. Яке ставлення до асортименту послуг і товарів
1.Що Ви думаєте про назву магазину?
Просте табулювання
2. Яка Ваша думка про внутрішню обстановку в магазині?
Просте табулювання
3. Яка Ваша думка про зовнішнє оформлення магазину?
Просте табулювання
4. Як Ви оцінюєте якість послуг, що надаються магазином?
Просте табулювання
5. Як Ви оцінюєте якість товарів, представлених в магазині?
Просте табулювання

6. Чи вважаєте Ви асортимент представлених у магазині товарів досить широким?
Просте табулювання
7. Чи можна за допомогою послуг магазину задовольнити всі Ваші потреби, що стосуються його профілю?
Перехресне табулювання 7-11
8. Чи зручно для Вас розташування нашого магазину?
Перехресне табулювання 8-10
9. Чи часто Ви буваєте поблизу нашого магазину?
Перехресне табулювання 9-10
10. Вкажіть Ваше соціальне становище:
Просте табулювання
Перехресне табулювання 9-10; 8-10
11. Який Ваш середньомісячний дохід?
Просте табулювання
Перехресне табулювання 7-11

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ
Збір інформації, як вже говорилося, проводиться у формі письмового віддаленого анкетування. Протягом певного проміжку часу, всі відвідувачі та покупці магазину при вході в магазин або при здійсненні покупки отримують анкету та конверт із зворотною адресою для пересилки. Так відбувається до тих пір, поки не вичерпається встановлена ​​кількість анкет. Протягом ще п'ятнадцяти днів після видачі останньої анкети, дослідники очікують отримання результатів анкетування. У випадку, якщо у строк приходить менше встановленої кількості анкет, строк подовжується до тих пір, поки не буде зібрано потрібну їх кількість. При отриманні до закінчення терміну більшої кількості анкет, ніж визначений об'ємом вибірки, збір анкет зупиняється, а зайві анкети відкидаються.

5. ЗАПИС, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
На цьому етапі проводиться перевірка кожної анкети на наявність помилок, неточностей, двоякості тлумачення відповідей та інших негативних явищ. При цьому ж виключаються анкети, не повністю заповнені, або анкети, де не вистачає складових її частин та ін Це дуже важливий етап, тому що в результаті очищення даних від неповної або помилкової інформації можна провести більш достовірний аналіз і зробити більш точні й правильні висновки .
У даному випадку, всі, хто прийшов за вказаною адресою анкети були заповнені правильно, відповіді на питання не потрапляють у ранг екстремальних значень. Було прийнято рівно стільки анкет, скільки було необхідно для проведення дослідження.
Всі отримані в ході дослідження дані кодуються (див. табл. 5) відповідно до составляемой попередньо книгою кодів (див. табл. 4).

Таблиця 4. Книга кодів.
№ питання
Мінлива
Код категорії
-
Номер анкети (V1)
-
1
Сприйняття назви (V2)
1 - Воно благозвучне
2 - Відповідає загальному іміджу магазину
3 - Не викликає ніяких емоцій
4 - Воно невідповідний
2
Сприйняття зовнішнього оформлення (V3)
1-Обстановка вражає
2-Обстановка перенасичена елементами
3 - Обстановка цілком пересічна
4 - Інше
3
Сприйняття внутрішнього оформлення (V4)
1 - Зовнішнє оформлення непомітно
2 - Зовнішнє оформлення привабливе
3 - Зовнішнє оформлення відразливе
4 - Інше
4
Оцінка якості послуг (V5)
5 - висока,
4 -
3 -
2 -
1 - низька
5
Оцінка якості товарів (V6)
5 - висока,
4 -
3 -
2 -
1 - низька
6
Визнання асортименту товарів широким (V7)
1 - Так
2 - Ні
7
Оцінка асортименту послуг (V8)
1 - Так
2 - Ні
8
Ставлення споживачів до розташування магазину (V9)
1 - Так
2 - Ні
9
Місцезнаходження цільової аудиторії (V10)
1 - Так
2 - Ні
10
Соціальний статус (V11)
1 - підприємець
2 - керівник
3 - службовець
4 - інше
11
Дохід (V12)
1 - нижче 2500 грн.
2 - 2501 - 5000 грн.
3 - понад 5000

Таблиця 5. Кодування анкет.
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
3
4
1
1
2
1
2
3
3
1
3
4
1
4
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
5
5
1
2
1
1
3
3
5
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2
6
1
2
1
5
5
1
1
1
1
1
2
7
1
1
2
4
3
1
2
1
1
2
3
8
3
2
4
5
4
1
1
1
1
1
2
9
2
1
1
5
5
1
1
1
1
2
3
10
1
4
4
4
2
1
1
1
1
2
3
11
1
1
1
4
3
1
1
1
1
2
2
12
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2
13
4
1
1
5
4
1
1
1
1
2
2
14
2
2
4
5
5
2
2
1
1
1
2
15
1
1
1
4
3
1
2
1
1
2
3
16
1
4
4
5
5
1
1
2
2
3
1
17
1
2
4
4
3
1
1
1
1
3
3
18
2
1
1
5
4
1
2
1
1
1
2
19
1
1
1
4
5
1
2
1
1
1
2
20
2
2
4
1
1
1
2
1
1
4
3
21
4
2
4
5
4
1
1
1
1
1
2
22
2
1
2
4
3
1
1
2
2
3
1
23
2
2
4
3
4
2
1
1
1
1
3
24
3
1
2
5
3
2
1
1
1
1
2
25
2
3
4
3
4
2
2
1
1
3
3
26
3
1
1
5
3
1
2
1
1
1
2
27
4
1
1
5
5
1
1
1
2
3
3
28
1
2
3
3
3
1
1
1
1
1
2
29
2
2
4
4
3
1
1
1
1
3
3
30
1
2
4
3
4
1
2
2
2
3
1
31
2
4
3
4
5
1
1
1
1
2
2
32
1
1
1
5
5
1
2
1
1
2
2
33
2
2
4
5
5
1
2
2
2
3
1
34
1
1
1
4
3
1
1
1
1
2
2
35
2
1
4
5
4
1
2
1
1
2
3
36
4
1
1
5
5
2
2
1
1
3
2
37
2
1
4
5
4
2
2
1
1
3
2
38
4
3
4
3
4
2
1
1
1
2
2
39
2
1
2
5
4
2
2
1
1
3
2
40
2
2
4
3
3
1
1
1
2
3
1

6. АНАЛІЗ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
Дотримуючись порядку проведення опитування, першим аналізуємо сприйняття клієнтами та відвідувачами магазину його назви «Lilija». Аналіз проводиться за допомогою методу простого табулювання.
Таблиця 6. Аналіз сприйняття назви.
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
1 - Воно благозвучне
15
37,5
2 - Відповідає загальному іміджу магазину
17
42,5
3 - Не викликає ніяких емоцій
3
7,5
4 - Воно невідповідний
5
12,5
Таким чином, 80% респондентів сприймають назву магазину позитивно, з них 37% вважають його просто милозвучною, а 43% вважають, що воно повністю відповідає загальному іміджу магазину. Таким чином, можна сказати, що назва не може бути однією з причин падіння попиту, і міняти його не потрібно.
Таблиця 7. Аналіз думок про внутрішній обстановці магазину
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
1-Обстановка вражає
21
52,5
2-Обстановка перенасичена елементами
13
32,5
3 - Обстановка цілком пересічна
3
7,5
4 - Інше
3
7,5
Близько 53% респондентів вважає, що внутрішня обстановка в магазині досить вражаюча. Тобто більшість опитаних сприймають внутрішнє оформлення магазину позитивно. Але, при цьому, існує досить великий відсоток - 32% вважають, що обстановка магазину перенасичена елементами
Таблиця 8. Аналіз думок про зовнішній оформленні магазину
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
1 - Зовнішнє оформлення непомітно
16
40
2 - Зовнішнє оформлення привабливе
4
10
3 - Зовнішнє оформлення відразливе
2
5
4 - Інше
18
45
Тут з'являється перший показник, який не є позитивно сприйнятим для більшості. Лише 10% респондентів визнали зовнішнє оформлення привабливим, а в той же час 40% вказують на те, що воно практично не помітно. При цьому, найбільший відсоток відповідей припадає на варіант «інше». Для цього варіанту відповіді респонденти мали можливість викласти свою власну думку про зовнішньому оформленні. При розгляді таких відповідей були виявлені дві сторони проблеми:
· По-перше, трохи більше половини респондентів, що вибрали цей варіант відповіді вказали на абсолютно непередбачена обставина: вивіска відкрилася нещодавно поруч з магазином автомийки розміщена над в'їздом на подвір'я на одному рівні з вивіскою магазину, так що виходить негативно сприймається поєднання: Автомийка. «Lilija».
· По-друге, окрім вивіски і спеціально оформлюваної і висаджується поруч з магазином клумби, відвідувачі не відзначають ніяких привабливих елементів зовнішнього оформлення.

Таблиця 9. Аналіз якості послуг, що надаються магазином
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Середнє значення
5 - висока,
19
47,5
2,375
4 - вище середнього
12
30
1,2
3 - середнє
7
17,5
0,525
2 - нижче середнього
1
2,5
0,05
1 - низька
1
2,5
0,025
Разом
40
100
4,18
З цієї таблиці видно, що більшість респондентів оцінюють якість послуг, що надаються магазином як вище середнього і високий 30% і 48% відповідно або 78% в цілому. Тільки 17% вважають якість послуг середнім. Середня оцінка якості послуг (У) магазину представлена ​​на малюнку 1 нижче.
Таблиця 10. Аналіз якості товарів, представлених в магазині
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Середнє значення
5 - висока,
12
30
1,5
4 - вище середнього
15
37,5
1,5
3 - середнє
11
27,5
0,825
2 - нижче середнього
1
2,5
0,05
1 - низька
1
2,5
0,025
Разом
40
100
3,90
Таблиця наочно показує, що хоч якість товарів, пропонованих магазином, і сприймається клієнтами гірше, ніж якість послуг, все ж більшість респондентів визначають його як вище середнього (38%) і високий (30%). При цьому вже 27% вважають якість товарів середнім. Середня оцінка якість товарів (Т) магазина представлена ​​на малюнку 1.

1 2 3 Т 4 У 5
Малюнок 1. Середні оцінки якості товарів і послуг магазину «Lilija»
Таблиця 11. Аналіз думок про широту асортименту продукції
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
1 - Так
32
80
2 - Ні
8
20
Незважаючи на думки про якість товарів, все ж переважна більшість споживачів вважають асортимент продукції магазину досить широким. Про це говорять відповідні відповіді 80% респондентів.
Таблиця 12. Аналіз можливості задоволення потреб споживачів за категоріями доходу
Дохід
Можливість магазину задовольнити всі потреби в послугах
Разом
та
немає
1 - нижче 2500 грн.
3
60
2
40
5
100
7,5
5
13
2 - 2501 - 5000 грн.
14
63,64
8
36,36
22
100
35
20
55
3 - понад 5000
7
53,85
6
46,15
13
100
17,5
15
33
Разом
24
16
40
60
40
100
Потреби більшості споживачів усіх категорій доходу (60%) може задовольнити асортимент послуг магазину. Для споживачів із низьким рівнем доходу менше 2500 грн. этот показатель составляет 7% от общего числа опрошенных, для среднего уровня доходов – 35%, для людей с высоким – 18%. В тоже время 20% покупателей средней категории по доходу и 15% – с высоким доходом не смогли в своё время найти нужную им услугу в исследуемом магазине. Среди пояснений, возможность которых была предусмотрена в анкете, преобладает указание на то, что при помощи службы доставки цветов магазина нельзя отправить также и подарок.
Таблиця 13. Анализ удобства расположения магазина для разных категорий населения.
Дохід
Удобство расположения магазина
Разом
та
немає
1 – предприниматель
14
100
0
0
14
100
35
0
35
2 – руководитель
11
91,67
1
8,33
12
100
27,5
2,50
30
3 – служащий
9
69,23
4
30,77
13
100
22,5
10
33
4 – другое
1
100
0
0
1
100
2,5
0
3
Разом
35
5
40
87,5
12,5
100
Подавляющее большинство клиентов считают расположение магазина для себя удобным. Для предпринимателей, 100%-удовлетворённыхрасположением магазина этот показатель составляет является наибольшим – 35% общего числа опрошенных. Но при этом сравнительно высокий процент служащих, составляющих почти треть (33%) целевой аудитории, не считают расположение удобным. Это мнение выражает 10% всех опрошенных этой категории, что может быть обусловлено сравнительной удалённостью и офисов, где они могут работать и мест их проживания от магазина. Этот факт можно проверить с помощью анализа ответов на следующий вопрос.
Таблиця 14. Анализ частоты пребывания целевых потребителей вблизи магазина.
Дохід
Частота пребывания вблизи магазина
Разом
та
немає
1 – предприниматель
14
100
0
0
14
100
35
0
35
2 – руководитель
12
100
0
0
12
100
30
0
30
3 – служащий
7
53,85
6
46,15
13
100
17,5
15
33
4 – другое
1
100
0
0
1
100
2,5
0
3
Разом
34
6
40
85,0
15,0
100
Эта таблица достоверно показывает, что, действительно, почти половина служащих (46%) – клиентов магазина чаще всего не находятся вблизи магазина в течение времени его работы. Остальные показатели этой таблицы подтверждают данные предыдущей, что говорит о том, что для большинства клиентов магазин всё-таки является удобно расположенным.

7. Висновки і рекомендації
В результате проведенного анализа можно составить такие выводы и рекомендации:
Название магазина было выбрано правильно, оно положительно воспринимается клиентами, и менять его нет необходимости. Внутреннюю обстановку магазина в большинстве случаев также воспринимают положительно, но, в тоже время, существует ряд клиентов (32%), считающих её перенасыщенной излишними элементами. Поэтому необходимо провести ревизию магазина, чтобы определить, какие именно элементы оформления могут раздражать покупателей.
Необходимо провести масштабную работу по созданию подходящего внешнего оформления магазина. Прежде всего, необходимо максимально разделить вывески автомойки магазина, возможно даже провести переговоры с владельцем автомойки о переносе или смене вывески, так чтобы она максимально отличалась от вывески магазина. Необходимо провести ремонт фасада здания там, где находится магазин, выделить его среди окружающей обстановки. При этом, параметры внешнего оформления должны соответствовать имиджу, создаваемому существующим и удовлетворяющим потребителей внутренним оформлением.
Качество товаров и услуг магазина воспринимается клиентами в целом положительно – как выше среднего и высокое. Но между восприятием потребителями качества товаров и качества услуг существует разница в пользу услуг, так как их качество потребители оценивают как более высокое. В связи с этим можно сказать, что магазину нужно ускорить переход на комнатные растения отечественных производителей, потому что закупавшиеся раньше голландские растения более требовательны к условиям ухода и содержания чем отечественные, а также они дороже. Но при всём этом, 80% покупателей считают ассортимент продукции, представленной в магазине достаточно широким.
В целом, большинство потребителей считают, что предлагаемый магазином ассортимент услуг может удовлетворить их потребности. Хотя в категории населения с высоким и средним доходом имеется большой процент тех, кто не смог получить нужные ему услуги в магазине. Для решения этой проблемы можно предложить в качестве нововведения – новую услугу по доставке небольших подарков вместе с букетами цветов. На эту мысль наталкивают многие ответы «нет» на соответствующий вопрос анкеты, где в специальной графе опрашиваемый указывает причину своего мнения.
Расположение в целом для потребителей является удобным, хотя есть определённый процент целевой аудитории, не удовлетворённый им. К нему относятся служащие, не часто бывающие вблизи магазина (15% опрошенных). Но, если ориентироваться на большинство, то можно отметить очень важный момент: магазин не нужно переносить, так как он находится именно там, где большую часть времени проводит большая часть целевых потребителей.
Таким образом, выделилось две основные причины падения спроса в магазине «Lilija»: во-первых, проблема с соседствующей автомойкой и её вывеской; во-вторых, с недостатками ассортимента. Для решения первой проблемы предлагается улучшить внешнее оформление магазина, выделить его на фоне окружения, договориться о переносе вывески автомойки. Для решения второй проблемы необходимо добавить в ассортимент новую услугу – доставку мелких подарков.

список джерел інформації

1. Белявський І.К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз: Уч. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 320с.
2.Голубков Є.П. Маркетингові дослідження, теорія, методологія і практика. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - М.: Видавництво «Финпресс», 2000. - 464 с. - (Маркетинг та менеджмент в Росії і за кордоном).
3. Косенков С.І. Маркетінговi дослiдження. - К.: Скарби, 2004. - 464 с.
4. Маркетингові Дослідження. Навч.-метод. посіб. / За ред. А. Войчак - Київ.: КНЕУ, 2001. - 106 с.
5. Парсяк В.Н. Маркетингові дослідження. - К.: Наук. думка, 1995. - 145С.
6. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник - 2-е видання, перероблене і доповнене. - Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2002 .- 368 с.
7. Старостіна А.О. Маркетингові Дослідження. Практичний аспект. - К.: Наукова думка, 1998. - 256 с.
8. Черчілль Г. Маркетингові дослідження. - СПб.: Питер, 2001. – 752с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
265.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингове дослідження ринку споживчих товарів і магазинів торгового дому Продсервіс
Маркетингове дослідження ринку
Маркетингове дослідження ринку коньяків
Маркетингове дослідження ринку кондиціонерів
Маркетингове дослідження ринку сиру
Маркетингове дослідження ринку кінопродукції
Маркетингове дослідження ринку сироварної продукції
Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів
Маркетингове дослідження ринку мобільних телефонів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru