Маркетингове дослідження на прикладі торгового підприємства Торгсвязь

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Загальна характеристика організації
ТОВ «Торгсвязь» було зареєстровано 15.12.2000 р. державної реєстраційної палатою при міністерстві юстиції республіки Марій-Ел за адресою: м. Йошкар-Ола, вул. Будівельників 100. Засновником товариства є Загайнов Сергій Юрійович, він же на даний момент і очолює підприємство.
ТОВ «Торгсвязь» створювалося з метою реалізації інтелектуального потенціалу населення й одержання прибутку в інтересах учасників. Предметом діяльності товариства є:
- Виробництво товарів народного споживання, випуск продукції виробничо-технічного призначення;
- Оптова та роздрібна торгівля товарами виробничої та невиробничої групи;
- Надання маркетингових, інформаційних рекламних і дизайнерських послуг;
- Транспортні послуги, перевезення людей і вантажів, технічне обслуговування автотранспорту;
- Виробництво та переробка промислової продукції, будівельних матеріалів;
- Операції з нерухомим майном;
- Будівельно-монтажні роботи.
Але не дивлячись на всі перераховані вище товари і послуги, основним профілем фірми є виробництво наступної продукції: побутове газове обладнання (лічильники, котли, витяжки, колонки), обладнання для систем опалення та водопостачання, електрокотли, нагрівачі і запірна арматура.

Техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Торгсвязь»
№ п / п
Показники
Одиниця виміру
Базовий рік
Звітний рік
Відхилення
Абсолют. (+/-)
Відносить. (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Виручка від реалізації
Чисельність
Вироблення
Основні засоби
Фондовіддача
Собівартість
Валовий прибуток
Прибути на 1 працівника
Витрати на 1 руб. продук.
Рентабельність продажів
Рентабельність майна
Рентабельність
загальна
руб.
чол.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
%
%
%
100997
158
639
5118
19,7
77475
23522
148,9
0,76
23,8
256
84,6
101084
144
702
5681
17,8
70862
30222
209,8
0,7
29,9
296
97,9
87
-14
63
561
-1,9
-6613
6700
60,9
-0,06
6,1
40
13,3
100
91
109
111
90,4
91
128
140,9
92
125,6
115,6
115,7
Висновок: на даний момент діяльність фірми є прибутковою, так як виручка і загальна рентабельність виробництва зросли порівняно з минулим роком.

2. Управління маркетингу
ТОВ «Торгсвязь» має складну розгалужену систему управління.
Кожен орган управління спеціалізується на виконанні окремих видів управлінської діяльності. Виконання вказівок у межах його компетенції є обов'язковим для виробничих підрозділів.
Переваги структури управління ТОВ «Торгсвязь»:
· Висока компетентність спеціалістів, які відповідають за реалізацію конкретних функцій;
· Розширення можливостей лінійних керівників з оперативного управління;
· Структура націлена на реалізацію постійно виконуваних завдань.
Проте, не дивлячись на достоїнства, у неї існує і ряд недоліків:
· Складнощі підтримки стабільних взаємозв'язків між службами;
· Тривала процедура прийняття рішень;
· Ієрархія в структурі взаємин;
· Зниження відповідальності виконавців;
· Порушення принципів єдиноначальності;
· Утруднюється реалізація нововведень.
3. Аналіз макросередовища підприємства
Макросередовище - це зовнішні прямі і непрямі впливу на підприємство, такі як держава, економічна його складова і т.д. Від макросередовища залежить діяльність підприємства і вона характеризує необхідність тієї чи іншої діяльності підприємства.

Характеристики факторів макросередовища для ТОВ «Торгсвязь»
№ п / п
Сфера макросередовища
Характеристика
Оцінка
1.
Державна і політична
Регулювання цін на основну продукцію шляхом встановлення цін держ. підприємств на аналогічну продукцію
+4
2.
Економічна
Регулювання цін шляхом зміни податкових ставок, пряма залежність від курсу долара.
+4
3.
Технологічна
Розробка нових видів приладів (колонки, нагрівачі) з меншим споживанням енергії і більшим ККД
+5
4.
Екологічна
Основним відходами є залишки металу після виробництва основних видів товарів; залишки йдуть на переплавлення і подальше використання у виготовленні продукції, отже відходи мінімальні
+4
5.
Соціально-демографічна та культурна
Впливає чисельність населення і основний вид отримання тепла (природний газ, електрика) для випуску певного виду продукції
+4
\ S
1 - державна і політична сфера
2 - економічна сфера
3 - технологічна сфера
4 - екологічна сфера
5 - соціально-демографічна та культурна сфера
Висновок: усі сфери макросередовища впливають на ТОВ «Торгсвязь» позитивно і це створює основу для подальшого розвитку цього підприємства.

4. Аналіз мікросередовища підприємства
Мікросередовище характеризує внутрішні взаємини на підприємстві, а саме взаємодії з основними контактними аудиторіями, такими як, наприклад, постачальники і споживачі. Фактори макросередовища безпосередньо впливають на діяльність організації.
Характеристика факторів макросередовища для ТОВ «Торгсвязь»
№ п / п
Сфера мікросередовища
Суб'єкт
Опис
Бал
1.
Постачальники
Підприємства, які постачають матеріали для виготовлення основного виду продукції; поставка металопрокату, пластмасових деталей та приладів (комп'ютерні плати, мікропроцесорні системи контролю та управління приладами)
Постачання продукції для подальшої переробки та продажу
9
2.
Посередники
Магазини оптової та роздрібної торгівлі
Здійснюють оптову та роздрібну торгівлю продукцією ТОВ «Торгсвязь»
7
3.
Замовники і покупці
Населення Поволжя
Набувають газові прилади і прилади опалення
10
4.
Конкуренти
Державні і приватні підприємства, що займаються випуском аналогічної продукції (приклад: фірма «Нева-Люкс», С-Петербург, займається випуском газових колонок та газового обладнання)
Складають конкуренцію ТОВ «Торгсвязь» в аналогічних сферах діяльності
7

\ S
Висновок: з усіх сфер мікросередовища найбільшу значимість представляють замовники і покупці. Конкурентів у даного підприємства трохи і мало з них становлять велику загрозу.
5. Характеристика ринку
Для кожної організації характерний свій ринок, на який вона поставляє свої товари і послуги. Характеристика ринку для ТОВ «Торгсвязь» представлена ​​в таблиці нижче.
№ п / п
Класифікаційна ознака
Тип ринку для ТОВ «Торгсвязь»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Територіальний охоплення
Ринковий механізм впливу держави
Тип конкуренції
Співвідношення попиту і пропозиції
Ступінь зрілості
Законність
Термін використання
Матеріальна специфіка
Тип споживання
Ступінь агрегування
Ціннісна значущість
Зовнішній світовий ринок
Участь гос-ва: прямий вплив на попит і пропозицію
Ринок монопольної конкуренції
Ринок покупця: пропозиція набагато вище попиту
Розвивається ринок надання послуг
Легальне надання послуг
Ринок товарів тривалого використання
Ринок продуктів, що мають матеріальне втілення
Споживчий ринок
Ринок побутового обладнання → газове обладнання;
Ринок побутового обладнання → устаткування для опалення.
Ринок товарів і послуг (газове обладнання)
Висновок: ТОВ «Торгсвязь» має дуже розвинений ринок та інфраструктуру щодо здійснення реалізації своєї продукції і надання вторинних послуг (що не відносяться до основних видів діяльності).
6. Сегментація ринку
Вибираємо ознаки сегментації ринку для ТОВ «Торгсвязь»:
1) Демографічні: район проживання, рівень доходів.
2) Психографічний: соціальний шар, район проживання.
Вік
Рівень
доходів
м. Йошкар-Ола
сел. Медведеве
сел. Руем
сел.
Оршанка
Низький
(2300-3000 руб.)
**
**
***
***
Середній
(3000-10000 грн.)
****
****
****
****
Високий
(10000 + + руб.)
****
***
***
***
Соціальний
шар
Регіон
проживання
Робітники
Управлінці
(Начальство)
Вище керівництво
Культурна та політична еліта
м. Йошкар-Ола
****
****
****
***
сел. Медведеве
***
***
***
*
сел. Руем
***
****
****
*
сел.
Оршанка
***
***
***
*
**** - Високий вплив
*** - Середньо вплив
** - Низький вплив
* - Вплив дуже слабке або практично відсутній
Висновок: Як видно з таблиць 1 і 2, основними сегментами ринку для ТОВ «Торгсвязь» є люди всіх розмірів достатку, всіх соціальних верств. Основним сегментом є жителі м. Йошкар-Ола середнього та високого рівня достатку.
7. Аналіз життєвого циклу продукту
Діяльність ТОВ «Торгсвязь» включає в себе наступні види послуг:
1) виробництво товарів народного споживання, випуск продукції виробничо-технічного призначення;
2) оптова та роздрібна торгівля товарами виробничої та невиробничої групи;
3) надання маркетингових, інформаційних рекламних і дизайнерських послуг;
4) транспортні послуги, перевезення людей і вантажів, технічне обслуговування автотранспорту;
5) виробництво і переробка промислової продукції, будівельних матеріалів;
6) операції з нерухомим майном;
7) будівельно-монтажні роботи;
8) виробництво побутового газового обладнання, обладнання для систем опалення та водопостачання, електрокотли, нагрівачі і запірна арматура.

Характеристика товарного асортименту організації
№ п / п
Фази ЖЦТ
Товар або послуга
1.
Впровадження
Пункти 3), 6), 7)
2.
Зростання
Пункти 2), 3), 5), 6), 6)
3.
Зрілість
Всі перераховані вище пункти 1) - 8)
4.
Спад
Продукція з перерахованих вище, на яку буде найбільший попит в даний період
Висновок: В даний час ТОВ «Торгсвязь» знаходиться на кордоні стадії росту і зрілості, але в асортименті присутні всі види товарів і послуг, перераховані вище (п / п 1) - 8)). Підприємство має перспективи виходу на більш широкий ринок (загальноросійський) і надалі світової, в ті країни, де буде необхідна основна продукція підприємства (країни з помірним кліматом).
8. Канали збуту продукції
ТОВ «Торгсвязь» здійснює туристські і екскурсійні послуги без посередників, так що складемо схему продажу газованої води, яка є більш складною.
Висновок: Реалізацію продукції ТОВ «Торгсвязь» здійснює за допомогою посередників, а саме оптових складів і пунктів роздрібного продажу, що знаходяться як у власності підприємства, так і приватних підприємців. Це знімає з підприємства витрати на транспортування, зберігання і реалізацію товару (приватні підприємці).
9. Визначення стратегії маркетингу
В даний час ТОВ «Торгсвязь» знаходиться на кордоні стадій росту і зрілості. Продукція є використовуваної протягом великого проміжку часу (наприклад газові колонки). Тому має місце зниження попиту на продукцію після того, як її придбають велика частина покупців і необхідна стратегія стимулюючого маркетингу, тобто необхідно оживляти знижується попит шляхом удосконалення побутових приладів і виходу їх на новий технічний рівень. Також необхідна стратегія підтримує маркетингу для підтримки оптимального попиту шляхом реклами продукції та виявлення її позитивних сторін.
Загальний висновок: В даний час організація ТОВ «Торгсвязь» є процвітаючою, попит на основну продукцію істотний, тому що дуже велика частина населення, в будинки і квартири яких проведено природний газ, потребує заміни газових колонок. Також є великий попит на обігрівачі, особливо в зимовий період. На інші види продукції і послуг попит непостійний і вони не є основним видом діяльності підприємства. Необхідно постійне удосконалення побутових газових приладів для створення максимального попиту на них і тим самим одержання максимального прибутку.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
62.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування на прикладі ООО Кафе Молодіжне 2
Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування на прикладі ООО Кафе Молодіжне
Маркетингове дослідження ринку споживчих товарів і магазинів торгового дому Продсервіс
Маркетингове дослідження на прикладі гіпермаркетів КЕЙ
Маркетингове дослідження на прикладі гіпермаркетів ОКЕЙ
Маркетингове дослідження реклами на прикладі компанії L oreal
Маркетингове дослідження реклами на прикладі компанії Loreal
Маркетингове дослідження підприємства ВАТ Пласткард
Маркетингове дослідження товарів конкурентів на прикладі ринку стільникових телефонів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru