Маркетингове дослідження на прикладі торгового підприємства Торгсвязь

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Загальна характеристика організації
ТОВ «Торгсвязь» було зареєстровано 15.12.2000 р. державної реєстраційної палатою при міністерстві юстиції республіки Марій-Ел за адресою: м. Йошкар-Ола, вул. Будівельників 100. Засновником товариства є Загайнов Сергій Юрійович, він же на даний момент і очолює підприємство.
ТОВ «Торгсвязь» створювалося з метою реалізації інтелектуального потенціалу населення й одержання прибутку в інтересах учасників. Предметом діяльності товариства є:
- Виробництво товарів народного споживання, випуск продукції виробничо-технічного призначення;
- Оптова та роздрібна торгівля товарами виробничої та невиробничої групи;
- Надання маркетингових, інформаційних рекламних і дизайнерських послуг;
- Транспортні послуги, перевезення людей і вантажів, технічне обслуговування автотранспорту;
- Виробництво та переробка промислової продукції, будівельних матеріалів;
- Операції з нерухомим майном;
- Будівельно-монтажні роботи.
Але не дивлячись на всі перераховані вище товари і послуги, основним профілем фірми є виробництво наступної продукції: побутове газове обладнання (лічильники, котли, витяжки, колонки), обладнання для систем опалення та водопостачання, електрокотли, нагрівачі і запірна арматура.

Техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Торгсвязь»
№ п / п
Показники
Одиниця виміру
Базовий рік
Звітний рік
Відхилення
Абсолют. (+/-)
Відносить. (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Виручка від реалізації
Чисельність
Вироблення
Основні засоби
Фондовіддача
Собівартість
Валовий прибуток
Прибути на 1 працівника
Витрати на 1 руб. продук.
Рентабельність продажів
Рентабельність майна
Рентабельність
загальна
руб.
чол.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
%
%
%
100997
158
639
5118
19,7
77475
23522
148,9
0,76
23,8
256
84,6
101084
144
702
5681
17,8
70862
30222
209,8
0,7
29,9
296
97,9
87
-14
63
561
-1,9
-6613
6700
60,9
-0,06
6,1
40
13,3
100
91
109
111
90,4
91
128
140,9
92
125,6
115,6
115,7
Висновок: на даний момент діяльність фірми є прибутковою, так як виручка і загальна рентабельність виробництва зросли порівняно з минулим роком.

2. Управління маркетингу
ТОВ «Торгсвязь» має складну розгалужену систему управління.
Кожен орган управління спеціалізується на виконанні окремих видів управлінської діяльності. Виконання вказівок у межах його компетенції є обов'язковим для виробничих підрозділів.
Переваги структури управління ТОВ «Торгсвязь»:
· Висока компетентність спеціалістів, які відповідають за реалізацію конкретних функцій;
· Розширення можливостей лінійних керівників з оперативного управління;
· Структура націлена на реалізацію постійно виконуваних завдань.
Проте, не дивлячись на достоїнства, у неї існує і ряд недоліків:
· Складнощі підтримки стабільних взаємозв'язків між службами;
· Тривала процедура прийняття рішень;
· Ієрархія в структурі взаємин;
· Зниження відповідальності виконавців;
· Порушення принципів єдиноначальності;
· Утруднюється реалізація нововведень.
3. Аналіз макросередовища підприємства
Макросередовище - це зовнішні прямі і непрямі впливу на підприємство, такі як держава, економічна його складова і т.д. Від макросередовища залежить діяльність підприємства і вона характеризує необхідність тієї чи іншої діяльності підприємства.

Характеристики факторів макросередовища для ТОВ «Торгсвязь»
№ п / п
Сфера макросередовища
Характеристика
Оцінка
1.
Державна і політична
Регулювання цін на основну продукцію шляхом встановлення цін держ. підприємств на аналогічну продукцію
+4
2.
Економічна
Регулювання цін шляхом зміни податкових ставок, пряма залежність від курсу долара.
+4
3.
Технологічна
Розробка нових видів приладів (колонки, нагрівачі) з меншим споживанням енергії і більшим ККД
+5
4.
Екологічна
Основним відходами є залишки металу після виробництва основних видів товарів; залишки йдуть на переплавлення і подальше використання у виготовленні продукції, отже відходи мінімальні
+4
5.
Соціально-демографічна та культурна
Впливає чисельність населення і основний вид отримання тепла (природний газ, електрика) для випуску певного виду продукції
+4
\ S
1 - державна і політична сфера
2 - економічна сфера
3 - технологічна сфера
4 - екологічна сфера
5 - соціально-демографічна та культурна сфера
Висновок: усі сфери макросередовища впливають на ТОВ «Торгсвязь» позитивно і це створює основу для подальшого розвитку цього підприємства.

4. Аналіз мікросередовища підприємства
Мікросередовище характеризує внутрішні взаємини на підприємстві, а саме взаємодії з основними контактними аудиторіями, такими як, наприклад, постачальники і споживачі. Фактори макросередовища безпосередньо впливають на діяльність організації.
Характеристика факторів макросередовища для ТОВ «Торгсвязь»
№ п / п
Сфера мікросередовища
Суб'єкт
Опис
Бал
1.
Постачальники
Підприємства, які постачають матеріали для виготовлення основного виду продукції; поставка металопрокату, пластмасових деталей та приладів (комп'ютерні плати, мікропроцесорні системи контролю та управління приладами)
Постачання продукції для подальшої переробки та продажу
9
2.
Посередники
Магазини оптової та роздрібної торгівлі
Здійснюють оптову та роздрібну торгівлю продукцією ТОВ «Торгсвязь»
7
3.
Замовники і покупці
Населення Поволжя
Набувають газові прилади і прилади опалення
10
4.
Конкуренти
Державні і приватні підприємства, що займаються випуском аналогічної продукції (приклад: фірма «Нева-Люкс», С-Петербург, займається випуском газових колонок та газового обладнання)
Складають конкуренцію ТОВ «Торгсвязь» в аналогічних сферах діяльності
7

\ S
Висновок: з усіх сфер мікросередовища найбільшу значимість представляють замовники і покупці. Конкурентів у даного підприємства трохи і мало з них становлять велику загрозу.
5. Характеристика ринку
Для кожної організації характерний свій ринок, на який вона поставляє свої товари і послуги. Характеристика ринку для ТОВ «Торгсвязь» представлена ​​в таблиці нижче.
№ п / п
Класифікаційна ознака
Тип ринку для ТОВ «Торгсвязь»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Територіальний охоплення
Ринковий механізм впливу держави
Тип конкуренції
Співвідношення попиту і пропозиції
Ступінь зрілості
Законність
Термін використання
Матеріальна специфіка
Тип споживання
Ступінь агрегування
Ціннісна значущість
Зовнішній світовий ринок
Участь гос-ва: прямий вплив на попит і пропозицію
Ринок монопольної конкуренції
Ринок покупця: пропозиція набагато вище попиту
Розвивається ринок надання послуг
Легальне надання послуг
Ринок товарів тривалого використання
Ринок продуктів, що мають матеріальне втілення
Споживчий ринок
Ринок побутового обладнання → газове обладнання;
Ринок побутового обладнання → устаткування для опалення.
Ринок товарів і послуг (газове обладнання)
Висновок: ТОВ «Торгсвязь» має дуже розвинений ринок та інфраструктуру щодо здійснення реалізації своєї продукції і надання вторинних послуг (що не відносяться до основних видів діяльності).
6. Сегментація ринку
Вибираємо ознаки сегментації ринку для ТОВ «Торгсвязь»:
1) Демографічні: район проживання, рівень доходів.
2) Психографічний: соціальний шар, район проживання.
Вік
Рівень
доходів
м. Йошкар-Ола
сел. Медведеве
сел. Руем
сел.
Оршанка
Низький
(2300-3000 руб.)
**
**
***
***
Середній
(3000-10000 грн.)
****
****
****
****
Високий
(10000 + + руб.)
****
***
***
***
Соціальний
шар
Регіон
проживання
Робітники
Управлінці
(Начальство)
Вище керівництво
Культурна та політична еліта
м. Йошкар-Ола
****
****
****
***
сел. Медведеве
***
***
***
*
сел. Руем
***
****
****
*
сел.
Оршанка
***
***
***
*
**** - Високий вплив
*** - Середньо вплив
** - Низький вплив
* - Вплив дуже слабке або практично відсутній
Висновок: Як видно з таблиць 1 і 2, основними сегментами ринку для ТОВ «Торгсвязь» є люди всіх розмірів достатку, всіх соціальних верств. Основним сегментом є жителі м. Йошкар-Ола середнього та високого рівня достатку.
7. Аналіз життєвого циклу продукту
Діяльність ТОВ «Торгсвязь» включає в себе наступні види послуг:
1) виробництво товарів народного споживання, випуск продукції виробничо-технічного призначення;
2) оптова та роздрібна торгівля товарами виробничої та невиробничої групи;
3) надання маркетингових, інформаційних рекламних і дизайнерських послуг;
4) транспортні послуги, перевезення людей і вантажів, технічне обслуговування автотранспорту;
5) виробництво і переробка промислової продукції, будівельних матеріалів;
6) операції з нерухомим майном;
7) будівельно-монтажні роботи;
8) виробництво побутового газового обладнання, обладнання для систем опалення та водопостачання, електрокотли, нагрівачі і запірна арматура.

Характеристика товарного асортименту організації
№ п / п
Фази ЖЦТ
Товар або послуга
1.
Впровадження
Пункти 3), 6), 7)
2.
Зростання
Пункти 2), 3), 5), 6), 6)
3.
Зрілість
Всі перераховані вище пункти 1) - 8)
4.
Спад
Продукція з перерахованих вище, на яку буде найбільший попит в даний період
Висновок: В даний час ТОВ «Торгсвязь» знаходиться на кордоні стадії росту і зрілості, але в асортименті присутні всі види товарів і послуг, перераховані вище (п / п 1) - 8)). Підприємство має перспективи виходу на більш широкий ринок (загальноросійський) і надалі світової, в ті країни, де буде необхідна основна продукція підприємства (країни з помірним кліматом).
8. Канали збуту продукції
ТОВ «Торгсвязь» здійснює туристські і екскурсійні послуги без посередників, так що складемо схему продажу газованої води, яка є більш складною.
Висновок: Реалізацію продукції ТОВ «Торгсвязь» здійснює за допомогою посередників, а саме оптових складів і пунктів роздрібного продажу, що знаходяться як у власності підприємства, так і приватних підприємців. Це знімає з підприємства витрати на транспортування, зберігання і реалізацію товару (приватні підприємці).
9. Визначення стратегії маркетингу
В даний час ТОВ «Торгсвязь» знаходиться на кордоні стадій росту і зрілості. Продукція є використовуваної протягом великого проміжку часу (наприклад газові колонки). Тому має місце зниження попиту на продукцію після того, як її придбають велика частина покупців і необхідна стратегія стимулюючого маркетингу, тобто необхідно оживляти знижується попит шляхом удосконалення побутових приладів і виходу їх на новий технічний рівень. Також необхідна стратегія підтримує маркетингу для підтримки оптимального попиту шляхом реклами продукції та виявлення її позитивних сторін.
Загальний висновок: В даний час організація ТОВ «Торгсвязь» є процвітаючою, попит на основну продукцію істотний, тому що дуже велика частина населення, в будинки і квартири яких проведено природний газ, потребує заміни газових колонок. Також є великий попит на обігрівачі, особливо в зимовий період. На інші види продукції і послуг попит непостійний і вони не є основним видом діяльності підприємства. Необхідно постійне удосконалення побутових газових приладів для створення максимального попиту на них і тим самим одержання максимального прибутку.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
62.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування на прикладі ООО Кафе Молодіжне 2
Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування на прикладі ООО Кафе Молодіжне
Маркетингове дослідження ринку споживчих товарів і магазинів торгового дому Продсервіс
Маркетингове дослідження на прикладі гіпермаркетів КЕЙ
Маркетингове дослідження на прикладі гіпермаркетів ОКЕЙ
Маркетингове дослідження реклами на прикладі компанії L oreal
Маркетингове дослідження реклами на прикладі компанії Loreal
Маркетингове дослідження підприємства ВАТ Пласткард
Маркетингове дослідження товарів конкурентів на прикладі ринку стільникових телефонів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru