Маркетингова інформаційна система

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Роль інформації для маркетингового дослідження

1.1 Поняття маркетингової інформаційної системи, її роль на підприємстві та структура

1.2 Напрями дослідження та пошуку інформації в маркетингу

Глава 2. Сутність і аналіз вторинної інформації

Глава 3. Збір та аналіз первинних даних

3.1 Постановка цілей і завдань маркетингового дослідження

3.2 Методи та інструменти збору інформації

3.3 Аналіз результатів маркетингового дослідження

Глава 4. Маркетингова інформаційна система ВАТ «Нефіс Косметікс»

4.1 Коротка характеристика підприємства

4.2 Маркетингові дослідження ВАТ «Нефіс Косметікс» та їх вплив на прийняття управлінських рішень

Висновок

Список літератури

Введення

Інформація - особливо цінний товар. Починаючи будь-яку справу, людина завжди прагне заздалегідь отримати якомога більше відомостей про нього. Маркетинг не є виключенням. Чим більше менеджер з маркетингу зможе отримати інформації про кон'юнктуру ринку і про положення свого продукту, тим більше у нього шансів на успіх. Оскільки ринок не має фізичних меж, і на ньому зустрічаються інтереси багатьох людей, дуже складно виявити, хто і в якій кількості хотів би купити продукт і скільки заплатити за нього. Якщо ринок недостатньо вивчений, то компанія ризикує зазнати повне фіаско в своїх зусиллях по виробництву і маркетингу продукту. Часто зробити продукт - набагато більш легке завдання, ніж продати його. Отже, відділ маркетингу повинен прикласти всі зусилля для визначення ринкової кон'юнктури і можливої ​​реакції на вироблюваний компанією продукт.

Актуальність теми курсової роботи обумовлена ​​тим, що сучасний етап розвитку бізнесу характеризується підвищенням уваги менеджерів до постійно збільшується, зовнішнім і внутрішнім потокам інформації з метою подальшого їх використання для аналізу, прогнозування та прийняття управлінських рішень. Для зручності своєчасного отримання, сортування, аналізу, оцінки та розподілу точних даних на підприємствах необхідно створювати маркетингові інформаційні системи (МІС). Відповідно до одного з визначень МІС - це динамічна комбінація маркетингової інформації, комп'ютерних технологій і безперервно мінливого свідомості керівної ланки компанії. У майбутньому МІС належить перетворювати в систему маркетингових знань (СМЗ); це є важливою сучасною тенденцією роботи з інформацією більшості західних компаній. Потреба змін пов'язана з тим, що дані, що зберігаються в організації, з часом застарівають і перестають представляти цінність для фірми в довгостроковій перспективі. Для підвищення значимості зібраної інформації її слід узагальнювати і перетворювати на знання, що знаходиться в компанії як основи для прийняття найбільш ефективних рішень.

Метою нашої курсової роботи є вивчення технології побудови сучасної маркетингової інформаційної системи на підприємстві та виявлення її ролі в процесі прийняття управлінських рішень.

Для того, щоб досягти поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

 1. розглянути сутність інформації маркетингу, виділити її роль в процесі управління підприємством;

 2. розглянути поняття маркетингової інформаційної системи та її структуру;

 3. розглянути основні напрямки пошуку інформації;

 4. проаналізувати способи вивчення вторинної інформації;

 5. проаналізувати етапи проведення маркетингового дослідження;

 6. розглянути маркетингову інформаційну систему ВАТ «Нефіс косметікс» та її роль в процесі прийняття стратегічних рішень.

Робота чітко сконструйована і складається з чотирьох розділів, вступу, висновків, списку літератури.

Глава 1. Роль інформації для маркетингового дослідження

1.1 Поняття маркетингової інформаційної системи, її роль на підприємстві та структура

У процесі аналізу, планування, реалізації і контролю реалізації заходів маркетингу необхідна інформація про стан навколишнього середовища - про споживачів, конкурентів, дилерів, динаміці попиту і т.д.

Інформація є найважливішим підставою для будь-якого маркетингового дії і тим більше дослідження. Як стверджують багато маркетологів, інформаційна робота складає від третини до половини всього обсягу маркетингової діяльності.

Для успішного проведення маркетингової діяльності необхідно знати:

 • існуючий попит на товари фірми;

 • його сегментну структуру;

 • особливості споживчої поведінки покупців у різних сегментах;

 • тенденції зміни попиту і споживчого поведінки;

 • наявність потреб, що не покриваються існуючим пропозицією;

 • структуру конкуренції і стратегію конкурентів;

 • найближчі перспективи науково-технічного прогресу в своїй галузі і в галузях, які випускають або можуть випускати товари-замінники, і багато іншого.

Особливо важливо знати попит на продукцію фірми. Це стосується перш за все тієї фірми, яка збирається виходити на новий для себе ринок, але постійно вивчати стан попиту необхідно і згодом. Для збору, класифікації, аналізу, оцінки та поширення своєчасних і точних відомостей розробляються спеціальні системи маркетингової інформації.

Сукупність всієї інформації, необхідної для виконання маркетингових заходів, називається системою маркетингової інформації 1.

Ф. Котлер так визначає систему маркетингової інформації - постійно діюча система взаємозв'язку людей, обладнання, методичних прийомів, призначених для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, сучасної і точної інформації для використання її розпорядниками сфери маркетингу м метою вдосконалення планування, втілення в життя і контролю за виконанням маркетингових заходів 2.

Маркетингова інформаційна система складається з наступних підсистем: внутрішня інформація; зовнішня інформація, збір первинної інформації; аналіз інформації. На практиці ці підсистеми часто розглядаються як самостійні маркетингові інформаційні системи.

Орієнтовна модель маркетингової інформаційної системи відображена на малюнку 1.1.

Рис. 1.1 Модель маркетингової інформаційної системи 3

При розгляді інформаційного забезпечення процесу управління фірмою слід звернути увагу на таку складову частину, як інформаційна база, яка містить відомості про мікро-і макросередовищі маркетингу.

У сучасних умовах успішно функціонувати та динамічно розвиватися можуть тільки ті фірми, керівництво і фахівці яких мають повної, достовірної та своєчасної інформацією по всіх напрямах підприємницької діяльності. Вирішити цю проблему можна за рахунок створення як раз таки системи маркетингової інформації, використовуючи 4:

 • внутрішню звітність фірми, що характеризує показники продажів, закупівель, величину витрат, обсяги матеріальних запасів, а також включає дані про рух оборотних коштів, про дебіторську та кредиторську заборгованість і т. д.;

 • зовнішню поточну інформацію про події, що відбуваються в підприємницькому середовищі;

 • маркетингові дослідження, покликані забезпечити збір інформації, актуальною з точки зору стоїть перед фірмою конкретної проблеми;

 • результати аналізу маркетингової інформації, що містять конкретні пропозиції щодо прийняття необхідних управлінських рішень.

Джерела внутрішньої інформації: статистична звітність підприємства; бухгалтерська звітність; матеріали раніше проведених досліджень; звіти ревізій і перевірок; дані заявок, замовлень, договорів; надходять відомості; різного роду довідки, звіти; ділове листування і т. д. Вона зазвичай не використовується у відриві від інших джерел та видів інформації, оскільки не містить багатьох необхідних відомостей.

Система зовнішньої інформації орієнтована на джерела та методичні прийоми, за допомогою яких можна отримати інформацію про події та ситуації, що складаються у зовнішній маркетинговому середовищі.

У системі зовнішньої інформації виділяють джерела:

 • загальної маркетингової інформації (книги загальної економічної орієнтації, довідники, телебачення, радіо, виставки, законодавчі акти, рекламна діяльність масового характеру і т.д.).

 • вузькопрофільною маркетингової інформації (вузькоспеціалізовані друковані видання, книги, посібники, довідники з маркетингу, комерційні бази і бази даних, канали особистої комунікації і т. д.).

Інформація, яка вивчається керівництвом фірми, підрозділяється на два види - первинну і вторинну (оброблену).

Первинна інформація - це ніким не оброблені дані, зібрані вперше спеціально для якої-небудь конкретної співали.

Вторинна інформація - це матеріал, який хто-то свого часу підготував в обробленому вигляді, переслідуючи свої певні цілі, відмінні від цілей того, хто споживає цю інформацію як вторинну. Вона включає в себе дані, опубліковані у відкритих джерелах - офіційних виданнях державних установ, періодиці, книгах, а також звіти про колишніх дослідженнях, складені в самій фірмі або ж надані їй, звичайно за плату. Вторинна інформація дуже цінна своїй зручній для сприйняття формою, вона дешевше і більш доступна. Знайомство з новим для себе предметом завжди рекомендується починати саме з неї. Однак дані, оброблені для певних цілей, найчастіше за все виявляються з точки зору необхідної в даному випадку інформації застарілими, неточними, неповними, ненадійними або незручно агрегованими 5.

Тому, ознайомившись з вторинною інформацією, найчастіше за все приступають до самостійного збору первинної інформації. Саме це і називається маркетинговим дослідженням.

1.2 Напрями дослідження та пошуку інформації в маркетингу

Дослідження маркетингу являють собою збір, обробку та аналіз первинних даних з метою зменшення невизначеності, супутньої прийняттю маркетингових рішень. Дослідженням піддаються ринок, конкуренти, споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємств. Основою їх служать загальнонаукові і аналітико-прогностичні методи. Конкретним результатом досліджень маркетингу є розробки, які використовуються при виборі і реалізації стратегії і тактики маркетингової діяльності підприємства.

Дослідження ринку - найпоширеніше направлення у маркетингових дослідженнях. Воно проводиться з метою отримання даних про ринкові умови для визначення діяльності підприємства. Як підкреслюють фахівці, без ринкових досліджень неможливо систематично збирати, аналізувати і зіставляти всю інформацію, необхідну для прийняття важливих рішень, пов'язаних з вибором ринку, визначенням обсягу продажів, прогнозуванням і плануванням ринкової діяльності 6.

Об'єктами в даному випадку є тенденції і процеси розвитку ринку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних, демографічних, екологічних, законодавчих та інших факторів. Досліджуються також його структура, географія і ємність, динаміка продажів, стан конкуренції, що склалася кон'юнктура, можливості і ризики. Основними результатами дослідження ринку є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, виявлення ключових факторів успіху. Визначаються найбільш ефективні способи ведення конкурентної політики та можливості виходу на нові ринки. Здійснюється сегментація ринків, тобто вибір цільових ринків і ринкових ніш.

Дослідження споживачів дозволяє визначити і вивчити весь комплекс спонукальних чинників, якими керуються споживачі при виборі товарів (доходи, соціальне становище, статевовікова структура, освіта). В якості об'єктів виступають індивідуальні споживачі, сім'ї, домашні господарства, а також організації. Предметом дослідження є мотивація споживчої поведінки на ринку і визначають його чинники. Вивчається структура споживання, забезпеченість товарами, тенденції купівельного попиту. Крім того, аналізуються процеси та умови задоволення основних прав споживачів. Розробками тут є типологія споживачів, моделювання їх поведінки на ринку, прогноз очікуваного попиту. Мета такого дослідження - сегментація споживачів, вибір цільових сегментів ринку 7.

Дослідження конкурентів у тому, щоб отримати необхідні дані для забезпечення переваги на ринку, а також знайти можливості співпраці та кооперації з можливими конкурентами. З цією метою аналізуються їх сильні і слабкі сторони, вивчаються зайнята ними частка ринку, реакція споживачів на їх маркетингові засоби (вдосконалення товару, зміна цін, товарні марки, поведінка рекламних компаній, розвиток сервісу). Поряд з цим вивчаються матеріал, фінансовий, трудовий потенціал конкурентів, організація управління діяльністю. Результатами таких досліджень стають вибір шляхів і можливостей досягнення найбільш вигідного становища на ринку (лідерство, проходження за лідером, уникнення конкуренції), визначення активних і пасивних стратегій забезпечення цінової переваги чи переваги за рахунок якості пропонованих товарів 8.

Вивчення фірмової структури ринку проводиться, щоб отримати відомості про можливі посередниках, з допомогою яких підприємство буде в стані «бути присутнім» на обраних ринках. Крім комерційних, торгових та інших посередників, підприємство повинно мати правильне уявлення про інших «помічниках» у своїй діяльності на ринках. Це транспортно-експедиторські, рекламні, страхові, юридичні, фінансові, консультаційні та інші компанії та організації, які створюють в сукупності маркетингову інфраструктуру ринку.

Дослідження товарів націлене на визначення відповідності їх техніко-економічних показників і якості запитам і вимогам покупців, а також аналіз конкурентоспроможності. Дослідження товару дозволяють отримати відомості щодо того, що хоче мати споживач, які параметри вироби (дизайн, надійність, ціну, ергономіку, сервіс, функціональність) він найбільше цінує. Поряд з цим можна отримати дані для формування найбільш вдалих аргументів рекламної компанії, вибору відповідних торгових посередників.

Об'єктами тут є споживчі властивості товарів-аналогів і товарів-конкурентів, реакція споживачів на нові товари, і їх перспективні вимоги, товарний асортимент, упаковка, рівень сервісу, відповідність продукції законодавчим нормам і правилам. Результати дослідження дають можливість підприємству розробити власний асортимент відповідно до вимог покупців, підвищити його конкурентоспроможність, визначити напрямки діяльності в залежності від різних стадій «життєвого циклу» виробів, знайти ідею і розробити нові товари, модифіковані вироби, що випускаються, удосконалити маркування, виробити фірмовий стиль, визначити способи патентного захисту.

Дослідження ціни спрямоване на визначення рівня і співвідношення цін, щоб мати можливість отримувати найбільший прибуток при найменших витратах (мінімізація витрат і максимізація вигоди). В якості об'єктів виступають витрати на розробку, виробництво і збут товарів (калькуляція витрат), вплив конкуренції з боку інших підприємств і товарів-аналогів (порівняння техніко-економічних і споживчих параметрів), поведінка і реакція споживачів щодо ціни (еластичність попиту). У результаті вибираються найбільш ефективні співвідношення витрат і цін (внутрішні умови, витрати виробництва), а також ціни і прибутку (зовнішні умови) 9.

Дослідження просування товару і продажів має на меті визначити найбільш ефективні шляхи, способи і засоби якнайшвидшого доведення товару до споживача і його реалізації. Головними об'єктами тут стають торгові канали, посередники, продавці, форми і методи продажу, витрати звернення (зіставлення торгових витрат з розмірами одержуваного прибутку).

Дослідження системи стимулювання збуту і реклами - також одна з важливих напрямів маркетингових досліджень 10. Його мета полягає в тому, щоб виявити, як, коли і за допомогою яких засобів краще стимулювати збут, підвищити авторитет товаровиробника на ринку, успішно здійснювати рекламні заходи. В якості об'єктів в даному випадку виступають поведінка постачальників, посередників і покупців, ефективність реклами, ставлення споживчої громадськості, контакти з покупцями. Результати досліджень дозволяють виробити політику «паблік рілейшнз» (взаємини з публікою), створити сприятливе ставлення до підприємства, його товарах (сформувати імідж), визначити методи формування попиту населення, впливу на постачальників і посередників, подвисіть ефективність комунікаційних зв'язків, у тому числі реклами.

Дослідження внутрішнього середовища підприємства ставить метою визначення реального рівня його конкурентоспроможності в результаті зіставлення відповідних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

Глава 2. Сутність і аналіз вторинної інформації

Вторинна інформація - це або дані, отримані з інших (зазвичай зовнішніх) джерел, або власна інформація, отримана раніше з іншого приводу, з іншими цілями. Вторинну інформацію дешевше і швидше можна отримати, її легко використовувати, для більшої достовірності завжди можна послатися на авторитетні джерела, до того ж вона дозволяє перевірити одержувані первинні дані і підвищити ефективність їх використання. У цілому, на думку деяких фахівців, у 17 з 20 випадків вторинної інформації виявляється достатньо для прийняття відповідальних рішень. Але справа в тому, що в морі інформації про Росію поки мало професійних маркетингових даних, а офіційна, в тому числі відомча і регіональна статистика до цих пір не заслужила поваги серйозних спеціалістів. До того ж вторинна інформація, на жаль, розрізнена, рідко представлена ​​системно, а найголовніше, далеко не завжди відображає цілі майбутніх маркетингових дій, їх конкретні об'єкти та умови їх існування і розвитку.

Розглянемо основні джерела вторинної інформації. Основний масив цієї інформації представлений даними про фірми.

Регулярними джерелами інформації виступають: періодична преса, довідники по фірмах, статистичні щорічники, річні звіти про діяльність фірм, повідомлення торгово-промислових палат і союзів підприємців, інформація про роботу галузей, інші джерела інформації, включаючи ресурси комп'ютерних мереж, результати перепису населення та ін Розглянемо основні з них більш докладно.

1. Періодична преса - журнали і газети ділової орієнтації. Тут можна почерпнути багато відомостей про поточну діяльність фірм. Найбільш серйозна міжнародна інформація щорічно публікується в американському журналі Fortune у вигляді зведених таблиць по 500 американським і 500 неамериканським фірмам. Журнал проводить ранжування фірм за обсягами продажів з зазначенням їх приналежності до галузі виробництва і країні. Наводяться дані про обороти, активи, прибутку, числі зайнятих на фірмах.

Серед російських видань загальної економічної орієнтації можна виділити газети «Відомості», «Економіка і життя», «Фінансова газета», періодичні друковані видання «Комерсант», «Фінансові новини», «Інтерфакс-АиФ», журнали «Експерт», «Бізнес» , «Еко», а також вже видання маркетингової спеціалізації: «Маркетинг», «Попит», «Рекламний світ», «Маркетинг і маркетингові дослідження в Росії», «Практичний маркетинг», «Маркетинг у Росії і за кордоном», «Маркетолог ». Певний мережевий ресурс маркетингової інформації являє собою електронний журнал з маркетингу (http://4p.ru) 11.

2. Довідники по фірмах. Тут можна отримати систематизовані відомості про історію компанії, її виробничій базі, результати виробничої і торгівельної діяльності, склад правління та наглядової ради, про персональні зв'язки керівників компанії, її поштову та електронну адресу, а також з'ясувати, які фірми виробляють, продають або купують той чи інший товар і навіть отримати огляд розвитку економіки певної країни, що розвивається, плани економічного розвитку, відомості про урядових органах і т.п.

Відомості, що поміщаються в довідниках, черпаються виключно з опублікованих матеріалів і містять тільки ту інформацію, яку самі фірми вважають за потрібне довести до загального відома. Довідники видаються щорічно в основному приватними спеціалізованими видавництвами, спілками підприємців, торговими палатами в усіх розвинених капіталістичних країнах. Термін старіння інформації - один-два роки.

Залежно від характеру та обсягу інформації, що публікується інформації довідники по фірмах (як міжнародні, так і національні) можна розділити на такі види: товаро-фірмові та галузеві (обидва цих типу джерел інформації особливо значимі для маркетингових досліджень), адресні, по акціонерних товариствах, загальнофірмові , про фінансові зв'язки між фірмами. Видаються також директорські та біографічні довідники, що публікують відомості про представників ділового світу, на основі яких, зокрема, можна встановити зв'язки між окремими фірмами.

Загальнонаціональні російські довідники такі, як «Регістр РАУ-Пресс», «Незалежні виробники товарів і послуг», «Вся промисловість Росії», «Довідник російського комерсанта», довідники серії «Резерв» та інші, містять великий обсяг інформації про підприємства, фірми та організаціях України, що діють в різних галузях промисловості і у сфері послуг 12.

В Інтернеті з'явилися довідники фірм по регіонах з досить простими назвами - по цифрових кодів регіонів, наприклад: 29.ru/firms / - Архангельська область, http://59.ru/firms/ - Пермська область, http://23online.ru / firms / - Краснодарський край і т.д. Такого роду сайти структуровані за галузевим принципом і досить демократичні: для того щоб занести нову фірму в довідник (і мати можливість в подальшому редагувати інформацію про неї), необхідна всього лише електронна реєстрація на сайті. Зрозуміло, що така інформація потребує додаткової перевірки.

3.Статістіческіе щорічники. Держкомстат РФ видає як щорічники, так і щомісячники з назвами типу «Соціально-економічне становище Російської Федерації в лютому 2008 року». Аналогічні видання можна зустріти (а можна і не зустріти) по регіонах та галузях. Регулярно публікуються збірники за результатами переписів населення та вибіркових обстежень. Видаються також щомісячні журнали «Питання статистики» і «Статистичне огляд» 13.

Разом з тим доводиться визнати, що на сьогоднішній день в Росії немає жодного органу, установи або компанії, які мають повної структурованою інформацією про провідних російських виробників товарів і послуг.

У певному обсязі такого роду дані є в установах системи Держкомстату, Державному митному комітеті, Держкоммайна і податкових інспекціях, але вона недоступна для користувачів. Характерно, що в даний час первинна інформація про фірми надається безпосередньо продавцями та покупцями на ринку, представниками цікавлять підприємств і т.д. Вторинну інформацію можна почерпнути з офіційної статистики, із загальнонаціональної та місцевої преси та інших засобів масової інформації, а також скористатися послугами спеціалізованих фірм і організацій - вник МЕРТ РФ, Внешекономсервіса, ТПП РФ, різних асоціацій і т.д.

4.Годовие звіти про діяльність фірм. Вони складаються до щорічних зборів акціонерів і затверджуються радою директорів. У річних звітах дається щодо повна характеристика діяльності фірми в цілому та її виробничих відділень за минулий фінансовий рік, включаючи результати виробничої і торгівельної діяльності, розміри капіталовкладень, витрати на наукові дослідження, загальне число зайнятих. Іноді річний звіт містить ряд виробничих і фінансових показників діяльності фірми за останні 5-10 років. У звіті зазвичай наводиться також повний склад правління і ради директорів (наглядової ради фірми). Такого роду звіти - поки що велика рідкість для російських фірм і практикуються лише провідними компаніями. Біржові сполучення поширюються в ЗМІ «Агентством фінансової інформації», «Інтерфаксом» та ін

5.Сообщенія торгово-промислових палат, спілок підприємців. Певний обсяг інформації про російських і закордонних фірмах можна отримати через ТИП РФ, зокрема за допомогою Єдиної інформаційної мережі ТИП РФ. Ця мережа покликана подавати відомості про вітчизняні та закордонні підприємствах, про потенційних партнерів, про експортні та імпортних можливості російських та зарубіжних фірм. Можна використовувати наступні бази даних ТИП РФ: «Східноєвропейський бізнес», що охоплює більш ніж 50 тис. східноєвропейських фірм і компаній; «Ділова панорама», що містить дані по більш ніж 36 тис. підприємств і організацій СНД; «Ділове співробітництво», створена на основі спеціалізованої анкети, що містить докладну інформацію про підприємство.

7. Інші джерела інформації. У цій якості можуть виступати судові рішення, збірники постанов арбітражного суду, що публікуються видавництвом «Юридична література».

Часто збір інформації починається з аналізу рекламних оголошень. Найбільш масово вони публікуються в газетах типу столичних «З рук в руки», «Центр plus», «Екстра-М» і аналогічних регіональних виданнях. Йдуть у справу проспекти та буклети з виставок і ярмарків, прайс-листи. Не можна засудити і використання інформації із словників та енциклопедій - принаймні, для попередньої орієнтації в тій або іншій проблемі.

Особлива група джерел інформації зосереджена у сфері телекомунікаційних, у тому числі мережевих послуг.

Тільки в російській частині Інтернету на інформаційно-пошуковому порталі Rambler в середині 2007 р. за ключовим словом маркетинг можна було знайти 27,5 тис. сайтів і близько 433 тис. документів, в Yandex - понад мільйон сторінок.

Один з найбільш популярних і тематичних сайтів, що діє з 1998 р., розташувався за адресою www.marketing.spb.ru. У його он-лайнової бібліотеці відвідувачі отримали можливість знайомитися з книгами, статтями, енциклопедією, періодикою та бібліографією з маркетингу, реальними маркетинговими дослідженнями, програмним забезпеченням, семінарами та конференціями, отримати інформацію про маркетингові агентствах і професійних об'єднаннях маркетологів, налагодити професійне спілкування.

Безліч посилань на актуальні ресурси Інтернету з маркетингу можна знайти за адресою http://www.rc.ram.ru/questions/links.html.

У багатьох країнах світу вже давно функціонують банки (бази) даних, що створюються з комерційними цілями консультативними, видавничими фірмами, а також великими комп'ютерними фірмами, що спеціалізуються на виробництві і збуті програмного продукту. Такі фірми можуть обслуговувати кілька банків даних, відповідаючи за достовірність, своєчасне і активне оновлення міститься в них. Користувач може отримувати інформацію з баз даних шляхом передачі її по модему, а також на компакт-дисках, факсом, шляхом участі в інформаційних конференціях і форумах.

Коротку бізнес-інформацію можна знайти в так званих «Жовтих сторінках», аналогу поширених на Заході телефонних довідників. Стандартний сервіс включає в себе назву роду діяльності в бізнесі, номери телефонів та факсу, адресу електронної пошти, посилання на сторінку в Інтернеті й кілька рубрик, до яких може бути зарахований даний бізнес, а також короткий (20-50) слів опис діяльності фірми.

Глава 3. Збір та аналіз первинних даних

3.1 Постановка цілей і завдань маркетингового дослідження

Більшість маркетингових досліджень передбачає збирання та аналіз первинних даних.

Процедура маркетингових досліджень складається з комплексу послідовних приватних дій (етапів) 14:

1. Розробка концепції дослідження (постановка проблеми, визначення завдань і цілей).

2. Отримання та аналіз емпіричних даних (розробка робочого інструментарію, процес отримання даних, їх обробка та аналіз).

3. Формування основних висновків і оформлення результатів дослідження.

Маркетингові дослідження припускають, що на першому етапі слід чітко сформулювати, в чому полягає основна проблема, яку ви намагаєтесь вирішити. Це може бути потреба збільшити обсяг продажів, необхідність з'ясувати, чому продукт конкурента розкуповується краще, ніж ваш, або подання на ринку зовсім нового продукту і визначення відповідної реакції на нього. Проблематика маркетингового дослідження може випливати з виду товару і специфіки його споживання, рівня насиченості ринку, каналів просування і дій конкурентів, прогнозування майбутнього попиту, ефективності реклами, рівня цін, необхідного для реалізації продукту, визначення потенційних споживачів вашого продукту. Отже, завдання полягає в дослідженні в першу чергу тих проблем, від яких залежать сучасний стан та подальший розвиток ринку.

У цілому завдання маркетингових досліджень зводяться до визначення потенційних покупців вашого продукту, їх місцезнаходження та розміру коштів, які вони схильні сплатити за цей продукт, причин його придбання. Крім того, потрібно знати, які кошти комунікації можна використовувати для звернення до потенційних покупців. Потреба в цих даних обумовлюється наступними причинами: неможливістю розмістити рекламу у всіх засобах масової інформації та необхідністю доставки продукту в рамках наявної системи розповсюдження.

Від загальної постановки завдань і фактично сформованої ринкової ситуації залежить мета дослідження, яка випливає з стратегічних установок маркетингової діяльності підприємства і спрямована на зниження рівня невизначеності у прийнятті управлінських рішень. Повна програма маркетингових досліджень необов'язкова для всіх без виключення даних, які потрібно отримати. Тут слід виходити зі ступеня необхідності інформації, витрат на її отримання та цінності для ваших цілей 15.

3.2 Методи та інструменти збору інформації

На другому етапі маркетингового дослідження здійснюється збір інформації.

Ми прагнемо дізнатися, як можна більше про ринок, тому дуже важливо вирішити, який з багатьох методів отримання інформації для дослідницького проекту слід вибрати.

Існує три основні методи збору інформації: опитування, спостереження, експеримент та імітація. Розглянемо їх.

Останнім часом одним з найбільш поширених способів отримання необхідної інформації стає опитування певного кола людей, що мають безпосереднє відношення до досліджуваної проблеми. Провести опитування - це означає виявити існуючі позиції опитуваних по деякому кола питань, що відносяться до даної проблеми.

Для проведення опитування зазвичай готуються спеціальні питання, а також формулюються можливі відповіді на них. Якщо підготовлені питання в кожному конкретному випадку задаються не в одних і тих же формулюваннях і опитування приймає форму вільної бесіди, то його заведено називати интервьюированием. Якщо питання ставляться у фіксованій формі, то таке опитування називається анкетуванням. Для анкетування розробляється спеціальний опитувальний бланк - анкета. В анкеті одночасно з зазначенням питань, як правило, наводяться можливі відповіді на них. Це дозволяє опитуваним при мінімумі витрат часу відповісти на поставлені питання, а досліднику спростити процес обробки зібраної інформації. Анкетні опитування проводяться як в усній, так і в письмовій формі. У першому випадку дослідник звертається до опитуваному з усними питаннями (за текстом анкети) і сам фіксує відповіді в бланку анкети. При письмовому опитуванні анкетне бланк вручається опитуваному і той особисто заповнює його 16.

У залежності від того, ким є опитувані особи, опитування класифікують за такими групами:

 1. опитування споживачів;

 2. опитування працівників торговельних підприємств;

 3. опитування експертів.

За рівнем охоплення опитуваних опитування поділяються на:

 1. суцільні, коли охоплюються всі особи даної сукупності;

 2. вибіркові, що охоплюють лише частина одиниць даної сукупності.

Опитування населення в більшості випадків проводяться вибірково, так як організація суцільного опитування дуже трудомістка, а в багатьох випадках навіть неможлива і недоцільна.

За частотою проведення обстеження бувають двох видів:

 1. спорадичні - опитування окремих груп споживачів, що проводяться у разі необхідності вирішення конкретної проблеми;

 2. панельні - багаторазові опитування однієї і тієї ж групи осіб.

  У практиці діяльності різних фірм частіше використовуються спорадичні опитування, в той час як панельні опитування, тобто опитування спеціально підібраних осіб, що повторюються через певні інтервали, проводяться значно рідше, хоча вони найбільш цінні, тому що дозволяють простежити динаміку процесів, що відбуваються.

  Питання анкети повинні бути зрозумілими для всіх опитуваних осіб. Тому при їх формулюванні слід вживати прості, загальновідомі слова і короткі речення. Питання повинні бути точними, не допускають двозначних тлумачень.

  Визначення чисельності і складу осіб, які підлягають опитування, є найбільш складним етапом підготовки до проведення вибіркового анкетування. Дослідник повинен зробити таку вибірку, яка відповідала б завданням дослідження.

  Іншою формою опитування є інтерв'ю по телефону - кращий спосіб якнайшвидшого збору інформації. У ході його інтерв'юер має можливість роз'яснити незрозумілі для опитуваного питання. Основні недоліки: опитувати можна тільки тих, у кого є телефон, розмова має бути короткої за часом і носити занадто особистого характеру. У першу чергу також слід пам'ятати, що питання повинні бути ємними і конкретними. Але зазвичай по телефону важко одержати велику інформацію, оскільки мало в кого вистачає терпіння відповідати на питання 17.

  Наступною формою опитування є анкета, розсилається поштою, вимагає простих, чітко сформульованих питань. Недоліки: низький відсоток і швидкість повернення. Це досить дорогий захід, що вимагає значних витрат часу і приносить дуже малу віддачу. Люди, як правило, схильні проявляти скритність в тому, що стосується особистої інформації. Крім того, вони не бажають витрачати час на заповнення письмовій анкети. Їх можна зрозуміти, тому що анкети часто бувають занадто довгими, оскільки містять багато питань.

  Вибравши найбільш підходящого інструмента опитування і провівши його, дослідник повинен витягти із сукупності отриманих даних найбільш важливу інформацію і результати, обробити їх і на цій основі зробити відповідні висновки та пропозиції. Для підвищення ефективності і точності результатів досліджень опитування повинні застосовуватися в поєднанні з іншими методами (аналізом документів і даних статистичної звітності, спеціальних спостережень, експериментів).

  Спостереження являє собою один із способів отримання інформації для вирішення сформульованої проблеми шляхом безпосереднього аналізу поведінки окремих людей і вивчення процесів, що протікають. Наприклад, при виборі місця розташування магазину роздрібної торгівлі можна просто поспостерігати, скільки людей проходить повз цього місця. Великі людські потоки в поєднанні з наявністю зупинки одного або кількох транспортних засобів, а також стоянки для автомобілів зазвичай є надійним показником можливого успіху при розміщенні магазину. Однак якщо рух в районі передбачуваного розміщення магазину дуже інтенсивне, але заборонений поворот і немає місця для паркування, тоді місце вибрано невдало 18.

  Такий спосіб отримання інформації має як свої переваги так і недоліки в порівнянні з опитуванням.

  Переваги цього методу полягають у тому, що він дозволяє:

  • отримати необхідну інформацію про об'єкт спостереження незалежно від його бажань;

  • забезпечити більш високу об'єктивність дослідження;

  • врахувати стан навколишнього середовища;

  • простежити неусвідомлене поведінку спостережуваних.

  Основним недоліком є те, що дослідник не завжди може правильно витлумачити спостережувані явища. До того ж важко забезпечити необхідну репрезентативність спостереження.

  Експеримент є одним з методів отримання інформації про досліджуваний об'єкт на основі вивчення залежності одних чинників від інших. При цьому відбувається зміна одного або декількох параметрів за контрольованої незмінності інших 19.

  Перевага експерименту полягає в тому, що він дозволяє бачити причинно-наслідковий зв'язок досліджуваних явищ. Основні недоліки - проведення експерименту вимагає значних витрат і не завжди обгрунтованими є встановлені дослідником обмеження.

  Проведення імітації реальних процесів і явищ зумовлює побудову і аналіз моделі, яка описує конкретну ситуацію. Така модель може бути побудована і проведено її аналіз з використанням засобів обчислювальної техніки. Конкретна ситуація може бути промодульована і шляхом проведення ділової гри.

  Перевага методу імітаційного моделювання, як і експерименту, полягає в тому, що він дозволяє бачити причинно-наслідковий зв'язок досліджуваних явищ. Проте великі витрати, складність, залежність від окремих припущень обмежують сферу його застосування.

  Досить популярним методом збору інформації є вивчення публікацій (газети, журнали, довідники, брошури, проспекти і т.д.). Дуже часто це допомагає заощадити час і кошти. На Заході, наприклад, є низка видань, що спеціалізуються на публікації маркетингових досліджень, які можуть бути досить корисні при проведенні досліджень.

  Існує і такий метод дослідження ринку, як вибірковий маркетинг. Він полягає в тому, що компанія проводить дослідну партію продукту, вибирає місце для реалізації, що може бути охарактеризоване як «нормальне» або «Середня», і робить спробу реалізувати продукт. Здійснюється необхідна рекламна підтримка, що знаходиться у відповідності з планом подання продукту в національному масштабі, потім аналізуються результати. Експериментальна робота такого роду може бути надзвичайно корисною. Багато фахівців вважають, що це найефективніше дослідження.

  3.3 Аналіз результатів маркетингового дослідження

  Після завершення збору даних настає третій етан - відпрацювання (аналіз) отриманої інформації та формування звіту. Перший крок у процесі аналізу - перевірка анкети з метою встановлення якості відповідей, виявлення анкет, які можуть бути неприйнятними через неповного заповнення, і т.д. Наступний крок - конструювання формату ідеї, представленої у відповідях, шляхом зведення отриманих даних у таблиці, тим більше, що перед опитуванням було проведено повне тестування методу, яке включало і складання таблиць на основі отриманої інформації. На цій стадії ще існує небезпека представити дані таким чином, що вони не будуть показувати шуканий результат, тому треба діяти дуже уважно, щоб не спотворити результати досліджень.

  Після того як дані оброблені, їх необхідно представити у вигляді звіту відповідної форми, зробити копії і забезпечити ними всіх керівників компанії для оцінки. Залежно від характеру проведеного дослідження звіт може мати форму зведення або іншого текстового матеріалу, що допомагає оцінити отриманий результат. У всіх випадках представляється необхідним в узагальненому вигляді вказати, за допомогою якого методу була отримана інформація.

  Науковий звіт (доповідь) повинен містити таку інформацію 20:

  • мета дослідження;

  • для кого і як воно проводилось;

  • характеристику вибірки обстеження, час проведення, метод збору інформації (анкетування, поштою і т.п.);

  • запитальник (анкету);

  • відомості про виконавців, консультантів;

  • джерела отримання інформації, їх надійність при проведенні кабінетних досліджень.

  Після проведення маркетингового дослідження положення на ринку продукту компанії вживаються відповідні дії, а потім моніторинг покаже, надали чи вони сприятливий вплив на положення продукту на ринку, а отже, і те, як точно маркетингове дослідження відобразило реальну дійсність.

  Глава 4. Маркетингова інформаційна система ВАТ «Нефіс Косметікс»

  4.1 Коротка характеристика підприємства

  ВАТ «Нефіс Косметікс» - найбільше підприємство Республіки Татарстан, що спеціалізується на випуску товарів побутової хімії і продукції виробничо-технічного призначення.

  Сьогодні ВАТ «Нефіс Косметікс» - сучасне високотехнологічне підприємство, в рамках якого збудовані замкнуті ланцюжки з великою глибиною переробки, що дозволяють з вихідної сировини випускати широкий спектр продукції, що, в кінцевому підсумку, становить значну перевагу комбінату перед іншими виробниками.

  В даний час продукція комбінату виробляється на новітньому обладнанні провідних європейських виробників.

  Процес виробництва товарної продукції на комбінаті супроводжується багатоступінчастою системою контролю якості сировини та готової продукції фахівцями Центральної заводської лабораторії.

  На сьогоднішній день на Комбінаті випускається більше 370 найменувань продукції побутової хімії, які охоплюють всі цінові сегменти для всіх груп населення. Широко відомі бренди і торгові марки ВАТ «Нефіс Косметікс» - «AOS», «BiMax», «Sorti», «Sorti Крапля», «Біолан», «Лісова галявина», «Цілющі трави», «Love», «Love Secrets »,« пір'ячко » та ін Також підприємство випускає технічні кислоти (стеаринова і олеїнової кислоти) і гліцерин.

  Основні групи продукції, що випускається: синтетичні миючі засоби (СМС); сухі чистячі засоби (СЧС); рідкі миючі засобів (ЖМС) для посуду; рідкі миючі засоби для прання; кондиціонери для білизни; шампуні, гелі для душу, піни для ванн і пр. ; мило; свічки; технічна продукція (олеін, стеарин, гліцерин); інша продукція (пластифікатори, гліцериновий гудрон, госсіполовая смола) і т.д.

  Виробництво порошкоподібних синтетичних миючих засобів (СМС) і рідких миючих засобів (ЖМС) для посуду в даний час є пріоритетним для ВАТ «Нефіс Косметікс». На частку цих товарних груп за підсумками 2008 року припадає 38% і 28% від загального обсягу реалізованої продукції відповідно (у грошовому вираженні) рис. 4.1.

  Рис. 4.1 Структура виручки від реалізації готової продукції в 2008 р. 21

  За даними Міжнародного інформаційного агентства компанії «AC Nielsen », науково-виробничого об'єднання« Росса »та Асоціації виробників миловарній та олійно-жирової продукції ВАТ« Нефіс Косметікс »займає лідируючі позиції на всіх товарних ринках побутової хімії та технічної продукції 22:

  • з продажу засобів для миття посуду - 22,9% ринку Росії. Це друге місце після компанії «Procter & Gamble». В даний час засіб для миття посуду «AOS» фактично є єдиним серйозним конкурентом такого відомого бренду як «Fairy»;

  • з продажу синтетичних миючих засобів - 7,1%. Це перше місце серед російських виробників і третє місце після мультинаціональних компаній «Procter & Gamble», «Henkel»;

  • з виробництва туалетного мила - третю позицію серед вітчизняних виробників - 15,2% ринку. В даний час на російському ринку туалетного мила присутні такі великі гравці як ВАТ «Свобода» ЗАТ «Невська косметика», ВАТ «ППК Весна», ВАТ «Калина». При цьому частка їх на російському ринку туалетного мила практично однакова;

  • з технічної продукції комбінат займає близько 70% ринку Росії. Технічна продукція виробництва ВАТ «Нефіс Косметікс» використовується на російських підприємствах нафтохімічної, легкої, лакофарбової, паперовій та інших галузях промисловості.

  Потрібно відзначити, що компанія володіє сильним портфелем брендів. Брендами «Нефіс Косметікс» є такі торгові марки як: «Sorti», «BiMax», «AOS», «Біолан». Бренди «Sorti», «AOS», «Біолан» є «зонтичними»: продукція цих марок представлена ​​на ринках синтетичних миючих засобів, рідких миючих засобів, сухих чистячих засобів. На сьогоднішній день продукція представлена ​​в різних цінових сегментах, у тому числі: «високий», («AOS»), «середній» («BiMax»), «середній низький» («Sorti)», «низький» («Біолан» ). Частка наведених брендів у загальній структурі продажів продукції побутової хімії «Нефіс» склала за підсумками 2008 року 74%, при цьому найбільшу частку в продажах мають бренди «Sorti» і «AOS» -33% і 21% відповідно 23.

  4.2 Маркетингові дослідження ВАТ «Нефіс Косметікс» та їх вплив на прийняття управлінських рішень

  Продукція «Нефіс Косметікс» представлена ​​у всіх регіонах Росії і країнах СНД. У московський регіон і для федеральних роздрібних мереж реалізується через 100% дочірню компанію «Нефіс Косметікс» - «Нефко-Центр». «Нефіс Косметікс» має велику дилерську мережу, загальне число дилерів налічує 112 компаній, представлених у більшості регіонів присутності. Для стимулювання продажів «Нефіс Косметікс» проводить регулярні акції для дистриб'юторів: надає знижки, товарні кредити, системи бонусування за успішність продажу тощо Продукція «Нефіс Косметікс» представлена ​​в більшості великих торгових мереж: «Ашан», «Metro», «Перехрестя» , «Пятерочка», «Real», «Мосмарт» та ін Співпраця з найбільшими рітейлерами будується безпосередньо, виключаючи дистриб'ютора, що дозволяє надати більш вигідні умови для рітейлера і налагодити прямий канал продажів.

  Таким чином, ми бачимо, що діяльність компанії досить географічно різноманітна, що вимагає врахування специфіки окремих регіонів, вивчення потреб різних районів. У зв'язку з цим компанія активно проводить власні маркетингові дослідження, і користується вже обробленої вторинної інформацією. Як інструменти збору інформації компанія досліджує внутрішню звітність, звітність основних конкурентів, дослідження різних професійних агентств, дані власної дилерської мережі.

  Ми відзначаємо, що на сьогоднішній день основними конкурентами для «Нефіс» у двох основних сегментах (синтетичні миючі засоби і рідкі миючі засоби) є транснаціональні корпорації: «Procter & Gambel» і «Henkel». Незважаючи, як здається на перший погляд, складність конкуренції з світовими гігантами, «Нефіс», в ряді сегментів, якщо й не виграє гонку, то стабільно протягом останніх років перебуває в трійці лідерів. Явним підтвердженням даного факту є сегмент рідких миючих засобів, де, як ми зазначали вище, Компанія займає другу позицію після «P & G», випереджаючи «Henkel».

  Бренд «AOS» за перші два роки з моменту виходу на ринок зміг відіграти частку в 5,4%, у подальшому частка бренду на ринку досягла 8,5%. Збільшення виробничих потужностей, у тому числі за рахунок виходу на проектну потужність нового заводу синтетичних миючих засобів (сумарна річна потужність 140 тис. тонн) дозволить «Нефіс» зміцнити свої позиції.

  Відмінною характеристикою ринку побутової хімії є активне зростання «високого» цінового сегменту за рахунок переходу покупців з «середнього» і «низького» сегментів у більш високі. Так, починаючи з 2005 року на ринку синтетичних миючих засобів частка «високого» сегменту в натуральному обсязі збільшилася на 4%, тоді як частка «низького» сегмента впала за цей же період на 7%, а динаміка «середнього низького» і «середнього верхнього »була не більше 2%. Даний факт пояснюється зростанням споживчого попиту на більш якісні товари на тлі зростання добробут і культури населення. З огляду на такий тренд ринку побутової хімії, «Нефіс» в минулому році вивів на ринок лінійку продуктів «високого» сегмента: на ринку синтетичних миючих засобів - продукція під брендом «AOS» (4 серії), проведено повний рестайлінг асортиментного ряду «BiMa х».

  В кінці 2006 року «Нефіс Косметікс» придбав торгову марку «Біолан» у «Московського заводу синтетичних миючих засобів», частка якої за підсумками 2006 року становила 1% ринку і мала тенденцію до зниження. На сьогоднішній день під даною маркою випускаються пральні порошки, миючі засоби, порошки для чищення. Для кожного продукту торгової марки «Біолан» «Нефіс» розробив власну рецептуру.

  Після придбання торгової марки, «Нефіс Косметікс» було прийнято рішення про позиціонування бренду «Біолан» в «низькому» ціновому сегменті («Dosia») та перекладі бренду «Sorti» з «низького» сегмента в сегмент "середній-низький» («Міф »,« Дені »), де раніше продукція« Нефіс »представлена ​​не була. Даний факт став наслідком активного розвитку сегмента «середній-низький». Ми відзначаємо, що «Нефіс Косметікс» виходить у новий сегмент з уже відомим «сильним» брендом, що спрощує для Компанії завоювання маржинального сегмента. У рамках підтримки бренду, «Нефіс» планує зміна зовнішнього оформлення продукції, а так само рекламну підтримку. Відмінною особливістю дешевого сегмента є той факт, що основною вимогою в сегменті є ціна, що позначається на маржинальності. «Низький» сегмент є менш конкурентним, на відміну від інших сегментів, на поточний момент продукція «P & G» і «Henkel» в сегменті не представлена ​​24.

  Розглянемо ринок синтетичних миючих засобів (пральні порошки).

  Сумарний обсяг російського ринку пральних порошків, розрахований на основі даних НВАО «РОСС» склав 42,8 млрд. рублів або 700 тис. тонн у натуральному вираженні. Середні темпи зростання ринку, починаючи з 2006 року коливаються в діапазоні 2-2,5%, у вартісному вираженні динаміка більш значна, за вказаний період темп зростання ринку був у діапазоні 10,9-11,2%. Ми відзначаємо, що на сьогоднішній день російський ринок значно відстає від європейського рівня, так якщо середня норма споживання прального порошку в Європі становить 10-14 кг на рік, то в Росії показник за підсумками минулого року дорівнював 5 кг на рік, що може бути підтвердженням подальшого зростання російського ринку. Згідно з оцінками експертів, в 2008 році ринок збереже вищевказані темпи розвитку, і на кінець поточного року досягне значення в 714 тис.тонн. (+2% До рівня 2007 року).

  Російський ринок пральних порошків за підсумками 2008 року, згідно з даними AС Neilsen на 88% контролюється чотирма учасниками: «P & G» («Tide», «МІФ», «Ariel», «Tix») (51% у вартісному вираженні), «Henkel» («Пемос», «Денні», «Persil», «Losk», «Ласка») (26%), «Нефіс Косметікс» («AOS», «BiMax», «Sorti», «Біолан») (5,5%), «Benkiser» («Dosia») (5.1%) 25.

  У 2008 році «Нефіс Косметікс» зміцнив свої позиції на ринку: частка брендів Компанії виросла на 0,6% у вартісному вираженні і на 0,4% у натуральному. У березні-квітні 2007 року на ринок були виведені нові пральні порошки «Нефіс Косметікс»: «AOS» (раніше бренд був представлений тільки на ринку ЖМС) і «Біолан».

  Ми відзначаємо, що результати 2007-2008 року не є повністю репрезентативними, оскільки нові бренди увійшли на ринок тільки в середині першого півріччя минулого року. Вже в листопаді-грудні 2007 року у вартісному вираженні частка «Нефіс Косметікс» зросла до 6,5% (4,5% на початок року), в натуральному вираженні до 7,0% (4,8% на початок року).

  Виходячи із прогнозів, в поточному році частка «Нефіс» в натуральному вираженні виросте до 9% (5,7% за підсумками 2007 року). Зростання стане наслідком, перш за все, продовження розвитку нових брендів.

  Сумарний обсяг продажів синтетичних миючих засобів «Нефіс Косметікс» за підсумками минулого року склав 50 тис. тонн або 1 487 млн. рублів, що перевищило обсяги 2007 року на 39% у вартісному вираженні і на 28% у натуральному. Зростання 2008 року було забезпечено, перш за все, виходом в 2007 році на ринок нових пральних порошків, а також позитивною динамікою продажів прального порошку «BiMax».

  На кінець 2007 року найбільшу частку в структурі продажів займав бренд «Sorti» (44% у вартісному вираженні, 52% в натуральному). Ми відзначаємо тенденцію зниження частки продажів продукції під маркою «Sorti»: частка бренду в загальному обсязі продажів знизилася в натуральному виразі з 72% у 2006 році до 44% в 2007 році. Така тенденція є наслідком, як ми зазначали вище, перепозиціонування бренду в більш високий сегмент і в цілому політики Компанії, спрямованої на рівне сегментування портфеля брендів, в тому числі зростання часток більш маржинальних торгових марок («AOS», «BiMax») із сегментів « високий »і« середній »відповідно. Згідно планами «Нефіс» до 2009 року частка кожного бренду в портфелі не повинна була перевищувати 25-28%, що дозволить компанії мати як кількісний, так і якісне зростання.

  У цілому обсяг продажів за підсумками 2008 року склав 2 263 млн. рублів або 66 тис. тонн, показавши зростання до показників 2007 року на 52% у вартісному вираженні і 32% у натуральному. Найбільше зростання продажів планується в брендах AOS (+112% у вартісному вираженні до 2007 року), «Біолан» (+108%), «BiMax» (+95%) 26.

  Розглянемо наступний ринок - це рідкі миючі засоби для миття посуду

  Сумарний обсяг ринку, за підрахунками ACNeilsen, в 2007 році склав 186,6 тис. тонн або 10 132 млн. руб. Починаючи з 2005 року, ринок виріс на 17% у натуральному вираженні і 23% у вартісному. Позитивний тренд розвитку ринку рідких миючих засобів для миття посуду є наслідком переходу споживачів від використання мила і порошків до рідких миючих засобів.

  Позиції Компанії на ринку рідких миючих засобів за підсумками 2007 року є підтвердженням успішності конкуренції Нефіс a з «P & G» і «Henkel» За підсумками 2007 року «Нефіс Косметікс» займає другу позицію після «P & G», випереджаючи «Henkel»: сумарна частка «Нефіс »склала 20,5% як у вартісному, так і в натуральному виразах (див. рис.4.2).

  Рис.4.2 Російський ринок рідких миючих засобів 27

  «Нефіс» реалізує засоби для миття посуду під торговими марками «AOS», «крапля Sorti», «Біолан». Сумарний обсяг продажів зазначених брендів за підсумками 2007 року склав 1 151 млн. рублів або 38 тис. тонн, показавши 5% позитивну динаміку у вартісному і натуральному виразах. Зростання було забезпечено виведенням на ринок засоби для миття посуду під маркою «Біолан». У структурі продажів бренди «крапля Sorti» і «AOS» у вартісному вираженні мають рівні частки (по 46% кожний) 28.

  У натуральному вираженні частка «AOS» складає 33% проти 56% «Sorti». Це пояснюється різницею в цінах на торговельні марки внаслідок присутності «AOS» у 7% більш високому сегменті.

  До іншим рідким миючим засобам ми відносимо: шампуні, гелі для душу, піни для ванн, кондиціонери для білизни. Дана продукція випускається під брендами: «Love» (кондиціонер для білизни), «Love Secrets» (гель для душу, шампунь), «Polzavit» (шампунь, гель для душу), «пір'ячко» (кондиціонер для білизни), «Лісова галявина »(шампунь),« Цілющі трави »(шампунь),« Sorti »(піна для ванн).

  Сумарна частка вищенаведених брендів у загальному обсязі продажів побутової хімії незначна і за підсумками 2007 року становила близько 4% в натуральному і грошовому виразах. У цілому обсяг продажів за підсумками минулого року склав 155 млн. руб. або 5 тис. тонн, показавши незначне зростання (+8% до 2006 року) у вартісних показниках і зберігши обсяги в натуральному вираженні. У поточному році, згідно з прогнозованим обсягами, зростання сегменту інших рідких засобів буде більш динамічним: так у вартісному вираженні очікується зростання на 36%, в натуральному на 26%. Зростання стане наслідком прогнозованого зростання продажів шампунів, а також активного розвитку сегмента кондиціонерів для білизни 29.

  На сьогоднішній день ринок кондиціонерів для білизни, згідно з даними ACNeilsen, є одним з найбільш перспективних і динамічних ринків миючих засобів. У минулому році ринок виріс на чверть у грошовому і на 10% в натуральному вираженні. Всередині ринку активно розвивається сегмент концентрованих кондиціонерів, який за підсумками минулого року виріс в три рази як грошовому, так і в натуральному вираженні. У березні поточного року «Нефіс Косметікс» вивів на ринок концентрований кондиціонер під маркою «Love», тим самим поповнивши лінійку кондиціонерів, раніше представлену тільки звичайним кондиціонером під торговою маркою «пір'ячко» (0,2% ринку за підсумками 2007 року). У рамках підтримки нового бренду була запущена реклама на основних федеральних каналах. На третій місяць продажів частка ринку бренда «Love» склала 3,5%. Згідно з планами Компанії, за підсумками поточного року «Нефіс Косметікс» планує зайняти 9% частку ринку кондиціонерів.

  Таким чином, ми бачимо, що компанія ВАТ «Нефіс Косметікс», активно використовуючи методи збору первинної та вторинної інформації, приймає стратегічні рішення з приводу виробництва, збуту, розробки і впровадження тих чи інших видів продукції.

  Висновок

  Таким чином, на підставі проведеного курсового дослідження можна зробити наступні висновки.

  У першому розділі ми розглянули основні поняття, пов'язані з інформацією. Так, сукупність всієї інформації, необхідної для виконання маркетингових заходів, називається системою маркетингової інформації. Ф. Котлер так визначає систему маркетингової інформації - постійно діюча система взаємозв'язку людей, обладнання, методичних прийомів, призначених для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, сучасної і точної інформації для використання її розпорядниками сфери маркетингу м метою вдосконалення планування, втілення в життя і контролю за виконанням маркетингових заходів.

  Маркетингова інформаційна система складається з наступних підсистем: внутрішня інформація; зовнішня інформація, збір первинної інформації; аналіз інформації.

  Маркетингова інформація може бути внутрішньої і зовнішньої, вторинної та первинної.

  Вторинна інформація - це або дані, отримані з інших (зазвичай зовнішніх) джерел, або власна інформація, отримана раніше з іншого приводу, з іншими цілями. Джерелами вторинної інформації можуть бути періодичні видання, інтернет ресурси, довідники по фірмах, щорічні статистичні збірники і т.д. У другому розділі ми докладно розглянули їх.

  У третьому розділі ми розглянули процедури проведення маркетингового дослідження. Процедура маркетингових досліджень складається з комплексу послідовних приватних дій (етапів):

  1. Розробка концепції дослідження (постановка проблеми, визначення завдань і цілей).

  2. Отримання та аналіз емпіричних даних (розробка робочого інструментарію, процес отримання даних, їх обробка та аналіз).

  3. Формування основних висновків і оформлення результатів дослідження.

  Основними методами збору інформації є опитування, спостереження, експеримент та імітація.

  У четвертому розділі ми розглянули, як підприємство (ВАТ «Нефіс Косметікс») використовуючи первинну і вторинну інформацію приймає стратегічні управлінські рішення.

  Таким чином, можна сказати, що інформація є найважливішим підставою для будь-якого маркетингового дії і тим більше дослідження.

  Список літератури

  1. Акулич І.Л. Маркетинг. - Мн.: Висш.школа, 2002. - 447 с.

  2. Герчикова І. Методика проведення маркетингових досліджень / / Маркетинг, 2005. - № 3. - С.56-62.

  3. Горєлова А. Маркетингове дослідження: багатоаспектний погляд / / Маркетинг, 2007. - № 6. - С.59-68.

  4. Котлер Ф. Основи маркетингу. Короткий курс. - М.: Ізд.дом «Вільямс», 2007. - 656 с.

  5. Марданова Е. Маркетингова інформаційна система як основа прийняття бізнес-рішень / / Маркетинг і маркетингові дослідження, 2007. - № 3. - С.144-150.

  6. Маркетинг: загальний курс. / За ред. Н. Я. Колюжновой, А. Я. Якобсона. - М.: Омега-Л, 2006. - 476 с.

  7. Маркетинг. Принципи і технологія маркетингу у вільній ринковій системі: Підручник для вузів / Під ред. Н.Д. Еріашвілі. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2008. - 255с.

  8. Осташков А.С. Маркетинг: уч.пособ. - Пенза, 2005. - 294 с.

  9. Панкрухин А.П. Маркетинг. - М.: Омега-Л, 2005. - 656 с.

  10. Попов Є. Планування маркетингових досліджень на підприємстві / / Маркетинг, 2008. - № 1. - С.23-28.

  11. Фоміна Г.М. Маркетингова інформаційна система - нове поняття / / ЕКО, 2005. - № 5. - С.34-37.

  12. Цахау Р.К., Муртузаліева Т.В. Основи маркетингу. - М.: Изд-во «Іспит», 2005. - 448 с.

  13. Голубєв І. Група Нефіс - Татарський відповідь «P & G»?. Аналітичний огляд [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ib.nomos.ru

  14. ВАТ «Нефіс« Косметікс »[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nefco.ru

  1Марданова Е. Маркетингова інформаційна система як основа прийняття бізнес-рішень / / Маркетинг і маркетингові дослідження, 2007. - № 3. - С.145.

  2Котлер Ф. Основи маркетингу. Короткий курс. - М.: Ізд.дом «Вільямс», 2007. - С.79.

  3Панкрухін А.П. Маркетинг. - М.: Омега-Л, 2005. - С.62.

  4 Марданова Е. Маркетингова інформаційна система як основа прийняття бізнес-рішень / / Маркетинг і маркетингові дослідження, 2007. - № 3. - С.147.

  5Маркетінг: загальний курс. / За ред. Н. Я. Колюжновой, А. Я. Якобсона. - М.: Омега-Л, 2006. - С.124.

  6Маркетінг. Принципи і технологія маркетингу у вільній ринковій системі: Підручник для вузів / Під ред. Н.Д. Еріашвілі. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2008. - С81.

  7Горелова А. Маркетингове дослідження: багатоаспектний погляд / / Маркетинг, 2007. - № 6. - С.61.

  8 Маркетинг. Принципи і технологія маркетингу у вільній ринковій системі: Підручник для вузів / Під ред. Н.Д. Еріашвілі. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2008. - С83.

  9 Горєлова А. Маркетингове дослідження: багатоаспектний погляд / / Маркетинг, 2007. - № 6. - С.63.

  10 Горєлова А. Маркетингове дослідження: багатоаспектний погляд / / Маркетинг, 2007. - № 6. - С.64.

  11 Панкрухин А.П. Маркетинг. - М.: Омега-Л, 2005. - С.64.

  12 Панкрухин А.П. Маркетинг. - М.: Омега-Л, 2005. - С.65.

  13 Федеральна служба державної статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. Gks. Ru

  14Герчікова І. Методика проведення маркетингових досліджень / / Маркетинг, 2005. - № 3. - С.56.

  15 Герчикова І. Методика проведення маркетингових досліджень / / Маркетинг, 2005. - № 3. - С.58.

  16Попов Є. Планування маркетингових досліджень на підприємстві / / Маркетинг, 2008. - № 1. - С.24.

  17 Попов Є. Планування маркетингових досліджень на підприємстві / / Маркетинг, 2008. - № 1. - С.26.

  18 Герчикова І. Методика проведення маркетингових досліджень / / Маркетинг, 2005. - № 3. - С.59.

  19 Герчикова І. Методика проведення маркетингових досліджень / / Маркетинг, 2005. - № 3. - С.60.

  20Панкрухін А.П. Маркетинг. - М.: Омега-Л, 2005. - С.82.

  21 ВАТ «Нефіс« Косметікс »[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nefco.ru

  22 ВАТ «Нефіс« Косметікс »[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nefco.ru

  23 ВАТ «Нефіс« Косметікс »[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nefco.ru

  24 ВАТ «Нефіс« Косметікс »[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nefco.ru

  25 Голубєв І. Група Нефіс - Татарський відповідь «P & G»?. Аналітичний огляд [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ib.nomos.ru

  26 Голубєв І. Група Нефіс - Татарський відповідь «P & G»?. Аналітичний огляд [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ib.nomos.ru

  27 Голубєв І. Група Нефіс - Татарський відповідь «P & G»?. Аналітичний огляд [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ib.nomos.ru

  28 ВАТ «Нефіс« Косметікс »[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nefco.ru

  29 ВАТ «Нефіс« Косметікс »[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nefco.ru

  Посилання (links):
 1. http://www.nefco.ru/
 2. http://www.ib.nomos.ru/
 3. Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
  149.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Мікроуровневие маркетингова інформаційна система
  Інформаційна система WinPost
  Інформаційна система організації
  Інформаційна система в логістиці
  Бухгалтерський уч т як інформаційна система
  Сайт як інформаційна система
  Інформаційна система НБУ
  Інформаційна система ВНЗ
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru