Літній відпочинок та оподаткування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Літній відпочинок та оподаткування
Податок на додану вартість
Передача працівникам путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення
Ситуація 1
У організації на балансі є підрозділ - санаторій, путівки в який звільнені від ПДВ. Зазначені путівки передаються працівникам організації безкоштовно.
Відповідно до підп. 1.1.4 ст.2 Закону "Про податок на додану вартість" (далі - Закон) об'єктом оподаткування визнаються обороти з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) на території РБ.
Оскільки путівка передається працівникові безоплатно, має місце безоплатне надання послуг власного виробництва, яке є об'єктом оподаткування.
Згідно з п. 4 ст.6 Закону при іншому вибутті товарів, безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), вироблених (виконаних, наданих) платником, податкова база визначається виходячи із собівартості таких товарів (робіт, послуг).
Пунктом 2 ст.10 Закону встановлено, що при безоплатній передачі товарів (виконанні робіт, наданні послуг), при обміні товарами (роботами, послугами) або при натуральній оплаті праці товарами (роботами, послугами) моментом їх фактичної реалізації визнається відповідно день передачі (виконання , надання), обміну або оплати.
У той же час відповідно до п. 7 ст.10 Закону моментом виконання робіт (надання послуг) визнається день передачі виконаних робіт (наданих послуг) відповідно до оформленими документами (приймально-здавальні акти та інші аналогічні документи).
Згідно подп. 2.25 ст. 3 Закону звільняються від оподаткування обороти з реалізації на території РБ путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення населення організаціями, їх відокремленими підрозділами, що здійснюють санаторно-курортне лікування та оздоровлення населення, за переліком таких організацій, їх відокремлених підрозділів, затверджується Президентом. Даний перелік затверджено Указом Президента від 19.03.2006 № 154 (зі змінами та доповненнями, далі - Перелік № 154).
Отже, якщо санаторій включений до зазначеного переліку, оборот з безоплатної передачі путівки звільняється від ПДВ і відображається по стор 8 податкової декларації при настанні моменту фактичної реалізації - тобто у податковому періоді, коли працівнику передана путівка.
Згідно з п. 3 ст.15 Закону у разі одночасного використання придбаних (ввезених) товарів (робіт, послуг) у виробництві і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких звільнені від оподаткування, та товарів (робіт, послуг ), операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню, віднесення сум ПДВ, відображених у книзі покупок, за винятком сум ПДВ, сплачених (пред'явлених) при придбанні (ввезенні) основних засобів і нематеріальних активів, до витрат платника з виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг ) здійснюється наростаючим підсумком з початку року виходячи з частки обороту від операцій з реалізації товарів (робіт, послуг), звільнених від оподаткування, у загальному обсязі обороту від реалізації товарів (робіт, послуг).
Враховуючи викладене, якщо організацією не ведеться окремий облік податкових вирахувань, що припадають до звільнених від ПДВ оборотів, такі відрахування наростаючим підсумком підлягають розподілу по питомій вазі і в частині, що припадає на оборот, відбитий по стор 8 податкової декларації, відносяться на витрати платника.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій в ситуації 1:
Зміст господарської операції
Дебет
Кредит
Сума, руб.
Відображення витрат на утримання санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, туристичних таборів і т.п.
29-5
02, 05, 10, 18, 26, 60, 68, 69, 70, 71, 76 та інших
100 000
Списання витрат при безоплатній передачі путівок, включених до Переліку № 154 працівникам організації
92-2
29-5
100 000
Ситуація 2
Організація уклала договір з оздоровчим закладом РБ на придбання для працівників путівок на санаторно-курортне лікування на території РБ. Продавцем путівки ПДВ не виставлений у зв'язку з вживаною пільгою. Організація оплатила путівки за працівників.
З 2008 року виключено зі ст. 2 Закону подп. 1.1.1 і власне споживання невиробничого характеру, як об'єкт не обкладається ПДВ. Об'єктом оподаткування є обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) на території РБ.
Оскільки безпосередньо організацією послуги з оздоровлення не виявляються, придбання організацією даних послуг, вартість яких не відшкодовується працівником, розглядається як власне споживання і, відповідно, об'єкт для обчислення ПДВ відсутній.
Таким чином, оборот з передачі путівки працівнику не є об'єктом оподаткування і не відображається в податковій декларації. Відповідно, даний оборот не бере участь у розподілі податкових відрахувань по питомій вазі.
Ситуація 3
Організація з договором, укладеним з туристичною фірмою, сплатила за працівника путівку в санаторій на Україну. ПДВ туристичної фірмою не пред'явлено.
У даній ситуації також відсутній об'єкт оподаткування, оскільки немає надання послуг, а є оборот за власним споживання невиробничого характеру придбаних послуг.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій в ситуаціях 2, 3:
Зміст господарської операції
Дебет
Кредит
Сума, руб.
Придбання путівок в оздоровчі установи
60
51
100 000
Оприбуткування путівок в оздоровчі установи
50-3
60
100 000
Безоплатна передача своїм працівникам путівок в оздоровчі установи
92-2
50-3
100 000
Ситуація 4
Організація уклала договір з туристичною фірмою на придбання путівки на санаторно-курортне лікування в РБ. Путівка оплачена організацією і передана працівнику безкоштовно. Продавцем путівки пред'явлений податок на додану вартість.
Оскільки самою організацією послуги з оздоровлення не виявляються, придбання організацією даних послуг, вартість яких не відшкодовується працівником, є власним споживанням і, відповідно, об'єкт для обчислення ПДВ відсутній.
Пунктом 3 ст.7 Закону встановлено, що податкова база при реалізації придбаних на стороні товарів за регульованими роздрібними цінами з урахуванням податку на додану вартість визначається як різниця між ціною реалізації і ціною придбання цих товарів. При цьому ціни придбання та реалізації також визначаються з урахуванням податку на додану вартість.
Зазначене положення поширюється також на реалізацію путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення населення.
Згідно подп.7.9 ст.16 Закону не підлягають відрахування суми податку на додану вартість, сплачені (підлягають сплаті) покупцем при придбанні і (або) ввезенні товарів, податкова база по яких визначається відповідно до п. 3 ст. 7 Закону, за винятком випадків, встановлених подп. 12-1.2 п. 12-1 ст. 16.
Оскільки путівка не є товаром, сума "вхідного" ПДВ приймається до відрахування у загальновстановленому порядку.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій в ситуації 4:
Зміст господарської операції
Дебет
Кредит
Сума, руб.
Придбання для працівників організації путівки на санаторно-курортне лікування в РБ
60
51
118 000
Оприбуткування путівок
50-3
60
100 000
Відображення податку на додану вартість, пред'явленого продавцем
18-1
60
18 000
Безоплатна передача своїм працівникам путівок на санаторно-курортне лікування
92-2
50-3
100 000
Прийнятий до відрахування ПДВ, пред'явлений продавцем
18-2
18-1
18 000
Ситуація 5
Організація з договором, укладеним з туристичною фірмою, придбала путівку в оздоровчий заклад РБ. Продавцем пред'явлена ​​сума податку на додану вартість. Путівка передається працівникові, який відшкодовує 50% від її вартості, решту витрат з придбання списуються за рахунок власних коштів організації.
Оскільки путівка підтверджує право на надання туристичних послуг, працівникові передаються придбані послуги з частковим відшкодуванням їх вартості.
Відповідно до підп. 1.20 ст. 3 Закону не підлягають оподаткуванню обороти по відшкодуванню платнику його працівниками вартості робіт (послуг), придбаних для них платником. Таким чином, відшкодовується працівником частину вартості путівки не обкладається ПДВ.
Невідшкодовуваний частина, що списується за рахунок власних коштів організації, також не підлягає оподаткуванню, оскільки з 2008 року власне споживання невиробничого характеру об'єктів не обкладається ПДВ.
У той же час подп.7.7 ст.16 Закону встановлено, що не підлягають відрахування суми ПДВ, сплачені (підлягають сплаті) при придбанні робіт і послуг, що відшкодовуються працівниками платника і не оподатковуваних відповідно до подп. 1.20 п. 1 ст. 3 Закону.
Таким чином, якщо з вартості путівки її продавцем пред'явлений ПДВ, 50% суми ПДВ передається для відшкодування працівникові.
Решту суми "вхідного" ПДВ платник може прийняти до відрахування, керуючись тим, що путівка не є товаром, а значить, заборона на відрахування суми ПДВ, встановлений подп.7.9 ст.16 Закону, на неї не поширюється.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій в ситуації 5:
Зміст господарської операції
Дебет
Кредит
Сума, руб.
Придбання для працівників організації путівки в оздоровчі заклади РБ
60
51
118 000
Оприбуткування путівок
50-3
60
100 000
Відображення податку на додану вартість, пред'явленого продавцем
18-1
60
18 000
Безоплатна передача своїм працівникам путівок в оздоровчі установи РБ
73
50-3
100 000
Списання 50% податку на додану вартість, пред'явленого продавцем, за рахунок працівника
73
18-1
9 000
Списання 50% вартості путівки в оздоровчі заклади РБ за рахунок коштів організації (без ПДВ)
92-2
73
50 000
Утримання 50% вартості путівки в оздоровчі заклади РБ із зарплати працівників (у т.ч. ПДВ)
70
73
59 000
Прийняття до відрахування 50% податку на додану вартість, пред'явленого продавцем
18-2
18-1
9 000
Ситуація 6
Організація передає працівникам путівки на базу відпочинку, що знаходиться на балансі організації, з оплатою працівниками 10% вартості цих путівок.
Відповідно до п.13 ст.7 Закону податкова база при реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва за цінами нижче їхньої собівартості визначається виходячи з ціни реалізації таких товарів (робіт, послуг).
Враховуючи викладене, при реалізації працівникові туристичної послуги власного виробництва за ціною нижче собівартості податковою базою є ціна реалізації, тобто сума отриманої оплати від працівника, що дорівнює 10% від вартості путівки. Дана сума відображається у ряд 2 податкової декларації, а у разі застосування пільги з ПДВ по подп. 2.25 ст.3 Закону - у ряд 8 податкової декларації.
При віднесенні невідшкодовуваний частини витрат за рахунок власних коштів організації оподаткування не проводиться, оскільки в 2008 р . власне споживання невиробничого характеру не визнається об'єктом обкладення ПДВ.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій в ситуації 6:
Зміст господарської операції
Дебет
Кредит
Сума, руб.
Відображення витрат на утримання санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, туристичних таборів і т.п.
29-5
02, 05, 10, 18, 26, 60, 68, 69, 70, 71, 76 та інших
100 000
Варіант № 1 (оздоровчий заклад не включено в перелік організацій, звільнених від ПДВ): путівки в перелічені установи передані своїм працівникам з оплатою 10% вартості
73
91-1
11 800
91-2
29-5
10 000
91-3
68-2
1 800
Варіант № 2 (оздоровчий заклад включено до переліку організацій, звільнених від ПДВ): путівки в перераховані вище установи передані своїм працівникам з оплатою 10% вартості
73
91-1
10 000
91-2
29-5
10 000
Списання витрат на утримання санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, туристичних таборів і т.п.
92-2
29-5
90 000
Ситуація 7
Працівникові організації, який придбав путівку в санаторно-курортний заклад, виплачена за його заявою матеріальна допомога.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій в ситуації 7:
Зміст господарської операції
Дебет
Кредит
Сума, руб.
Керівництвом організації прийнято рішення про надання працівнику матеріальної допомоги
92-2
70
100 000
Працівникові організації виплачена матеріальна допомога
70
50
100 000
Відповідно до ст.2 Закону об'єктом оподаткування є обороти з реалізації на території РБ товарів.
Для цілей Закону до товарів не відносяться гроші.
Таким чином, виплата працівникові матеріальної допомоги не є об'єктом обкладення ПДВ.
Передача працівникам туристичних та екскурсійних путівок (турів)
Ситуація 8
Організація безоплатно передала працівникові придбаний нею тур до Болгарії і відбила даний оборот по стор 8а податкової декларації.
Як випливає з Інструкції про порядок заповнення книги покупок, податкової декларації (розрахунку) з податку на додану вартість, податкової декларації з податку на додану вартість за товарами, ввезеними з Російської Федерації, розрахунку відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість, затвердженого. постановою Міністерства з податків і зборів від 05.02.2007 № 22 (зі змінами та доповненнями), у ряд 8а податкової декларації відображаються обороти, місцем реалізації яких не є територія РБ.
Згідно подп. 1.3 ст. 33 Загальної частини Податкового кодексу місцем реалізації послуг визнається територія РБ, якщо послуги фактично опиняються на території РБ в сфері культури, мистецтва, освіти, фізичної культури, туризму, відпочинку і спорту.
Таким чином, місцем реалізації туристичних послуг є місце їх здійснення і в даному випадку таким не визнається територія РБ.
Разом з тим слід враховувати, що при безоплатній передачі працівникові придбаних туристичних послуг організація ці послуги не надає, а виникає власне споживання невиробничого характеру. Тому у зв'язку з відсутністю обороту з реалізації послуг у організації, немає необхідності і їх відображення у податковій декларації, тобто стор 8а податкової декларації заповнювати не треба.
Ситуація 9
Організація передає працівнику придбаний нею тур на відпочинок до Словенії. Працівник відшкодовує 50% вартості туру. Інша частина вартості відноситься за рахунок власних коштів організації. ПДВ продавцем не пред'явлено.
У зазначеному випадку відносно очікуваного відшкодування частини вартості туру доцільно керуватися подп. 1.20 ст.3 Закону, згідно з яким не визнаються об'єктом оподаткування обороти по відшкодуванню платнику його працівниками вартості робіт (послуг), придбаних для них платником. При наявності суми "вхідного" ПДВ вона відноситься на вартість послуг (подп.7.7 ст.16 Закону). Відсутність суми "вхідного" ПДВ не тягне за собою необхідності в обчисленні ПДВ.
Тому щодо відшкодування частини вартості туру немає об'єкта оподаткування, і дана операція не відображається в податковій декларації.
Частина вартості туру, віднесена за рахунок власних коштів організації, також не є об'єктом оподаткування і не відображається в податковій декларації.
Прибутковий податок
Склад доходів, оподатковуваних прибутковим податком, визначений ст. 4 Закону "Про прибутковий податок з фізичних осіб" (далі - Закон про прибутковий податок). При визначенні податкової бази враховуються всі доходи платника, отримані ним як у грошовій, так і в натуральній формі, за винятком доходів, що не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування), зазначених у ст. 12 Закону про прибутковий податок.
Стосовно до описаних вище ситуацій не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування):
- Вартість путівок, за винятком туристичних, в санаторно-курортні та оздоровчі заклади, оплачених за рахунок коштів соціального страхування, а також за рахунок коштів республіканського і місцевих бюджетів (подп. 1.9 ст. 12 Закону про прибутковий податок);
- Не є винагородами за виконання трудових чи інших обов'язків доходи, одержувані від організацій і індивідуальних підприємців, в т.ч. у вигляді матеріальної допомоги, подарунків та призів, оплати вартості путівок, в межах 150 базових величин у сумі від усіх джерел протягом податкового періоду (подп. 1.17 ст. 12 Закону про прибутковий податок);
- Не є винагородами за виконання трудових чи інших обов'язків доходи, одержувані від профспілкових організацій членами цих профспілкових організацій, в т.ч. у вигляді матеріальної допомоги, подарунків та призів, оплати вартості путівок, в межах 30 базових величин у сумі від усіх джерел протягом податкового періоду (подп. 1.24 ст. 12 Закону про прибутковий податок).
Таким чином, екскурсійні (туристичні) тури, путівки в оздоровчі заклади, сплачені за рахунок коштів власного споживання невиробничого характеру, не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування) у межах розмірів, встановлених подп. 1.17, 1.24 ст. 12 Закону про прибутковий податок. У частині перевищення таких розмірів доходи підлягають оподаткуванню в порядку, передбаченому Законом про прибутковий податок для оподаткування доходів, одержуваних платниками від відповідних джерел.
Внески до фонду соціального захисту населення (ФСЗН)
Обов'язкові страхові внески до ФСЗН не нараховуються на вартість придбаних за рахунок коштів наймача путівок до дитячих оздоровчих закладів (п. 15 постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 25.01 1999 № 115 (зі змінами та доповненнями) (далі - Постанова № 115).
Таким чином, екскурсійні (туристичні) тури, путівки в оздоровчі заклади для працівників організації, сплачені за рахунок коштів власного споживання невиробничого характеру, підлягають обкладенню обов'язковими страховими внесками до ФСЗН, за винятком виплат, зазначених у п. 15 Постанови № 115.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996р.
2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 р . № 218-З. Прийнятий Палатою представників 28 жовтня 1998 . Схвалений Радою Республіки 19 листопада 1998 . (Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 1999 р ., № 7-9, ст.101).
3. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 18 октября 1994 года № 3321-XII (Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 р ., № 34, ст.566).
4. Годунов В.М. Коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь з додатком актів законодавства та судової практики (постатейний): У 3 кн. Кн. 2. Розд. III. Загальна частина зобов'язального права. Розділ IV. Окремі види зобов'язань (глави 30-50) / Відп. ред. і керівник авторського колективу В.Ф. Чигир. - Мн.: Амалфея, 2005.
5. Цивільне право: Підручник Автор: Алексєєв С.С., Гонгало Б.М. М.: 2006р. - 480с.
6. Цивільне право. Автор: "Фоков А.П., попони Ю.Г., Черкашина І.Л. та ін" Видавництво: "КноРус". 2008.
7. Колбасін Д.А. Цивільне право. Загальна частина. - Мн.: ПоліБіг. На замовлення громадського об'єднання «Молодіжне наукове товариство». 1999. - 360С.
8. Господарське право Республіки Білорусь: Практичний посібник / С. С. Вабищевич. - Мн.: Молодіжне наук. т-во, 2002. - 398с.
9. Господарське право Республіки Білорусь. Особлива частина. Практ. посібник - Мн.: «МНО», 2001. - 318с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
76.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Відпочинок
Зимовий і літній час
Вірш Літній сад
Літній цикл свят
Робота і відпочинок
Відпочинок у Греції
Щоденник по літній практиці у таборі
Літній сад у Санкт-Петербурзі
Відпочинок літніх людей
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru