Лісовий кодекс РФ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

29 січня 1997 N 22-ФЗ


ЛІСОВИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Прийнято

Державною Думою

22 січня 1997

(В ред. Федеральних законів від 25.07.2002 N 116-ФЗ,

від 10.12.2003 N 171-ФЗ, від 21.12.2004 N 172-ФЗ,

від 29.12.2004 N 199-ФЗ, від 09.05.2005 N 45-ФЗ,

від 21.07.2005 N 111-ФЗ, від 31.12.2005 N 199-ФЗ,

з ізм., внесеними Федеральними законами від 30.12.2001 N 194-ФЗ,

від 24.12.2002 N 176-ФЗ, від 23.12.2003 N 186-ФЗ)

Цей Кодекс встановлює правові основи раціонального використання, охорони, захисту і відтворення лісів, підвищення їх екологічного та ресурсного потенціалу.

Регулювання лісових відносин здійснюється з урахуванням уявлень про ліс як про сукупність лісової рослинності, землі, тваринного світу та інших компонентів навколишнього природного середовища, що має важливе екологічне, економічне та соціальне значення.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідними Конституції РФ статті 1 см. визначення Конституційного Суду РФ від 07.03.2003 N 62-О.

Стаття 1. Лісове законодавство Російської Федерації

Відповідно до Конституції Російської Федерації лісове законодавство Російської Федерації знаходиться в спільному віданні Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації.

Лісове законодавство України складається з цього Кодексу, інших федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації.

Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, що регулюють лісові відносини, не можуть суперечити цьому Кодексу та прийнятою відповідно до нього федеральних законів. У разі протиріччя між федеральним законом, що регулює лісові відносини, і іншим актом, прийнятим в Російській Федерації, діє федеральний закон.

Норми лісового права, що містяться в інших законах, повинні відповідати лісового законодавства Російської Федерації.

Федеральні органи виконавчої влади чи органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації можуть видавати акти, що містять норми лісового права, у випадках і в межах, передбачених законодавством Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 2. Завдання і цілі лісового законодавства Російської Федерації

Лісове законодавство Російської Федерації направлено на забезпечення раціонального та невиснажливого використання лісів, їх охорону, захист і відтворення виходячи з принципів стійкого управління лісами і збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах на основі науково обгрунтованого, багатоцільового лісокористування.

Стаття 3. Лісове законодавство Російської Федерації і норми міжнародного права

Загальновизнані принципи і норми міжнародного права, міжнародні договори Російської Федерації в галузі використання, охорони, захисту і відтворення лісів є складовою частиною правової системи Російської Федерації.

Міжнародні договори Російської Федерації застосовуються до відносин, що виникають в галузі використання, охорони, захисту і відтворення лісів, безпосередньо, за винятком випадків, коли для застосування міжнародного договору потрібно прийняття внутрішньодержавного правового акта.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Дія лісового законодавства Російської Федерації в часі

Акти лісового законодавства Російської Федерації не мають зворотної сили і застосовуються до відносин, що виникають після введення цих актів у дію.

Дія актів лісового законодавства Російської Федерації поширюється на відносини, що виникли до введення даних актів в дію, лише у випадках, якщо це прямо передбачено законом.

До відносин, що виникли до введення в дію актів лісового законодавства Російської Федерації, вони застосовуються до прав і обов'язків, що виникли після введення даних актів в дію.

Стаття 5. Відносини, регульовані лісовим законодавством Російської Федерації

Лісове законодавство України регулює відносини в галузі використання, охорони, захисту і відтворення лісів, як входять, так і не входять у лісовий фонд, а також земель лісового фонду, не вкритих лісовою рослинністю (лісові відносини).

Відносини в галузі використання і охорони земель лісового фонду регулюються лісовим і земельним законодавством Російської Федерації.

Відносини в галузі використання, охорони, захисту і відтворення деревно-чагарникової рослинності, не включеної в лісовий фонд і в лісу, які входять в лісовий фонд (далі - деревно-чагарникова рослинність), регулюються цивільним законодавством, законодавством Російської Федерації про рослинний світ, земельним , водним законодавством Російської Федерації, а також відповідними статтями цього Кодексу.

Відносини в галузі використання деревини, технічного і лікарської сировини, а також інших лісових ресурсів, добутих у встановленому порядку при користуванні лісовим фондом і лісами, що не входять в лісовий фонд (продукції), регулюються цивільним законодавством та іншим законодавством Російської Федерації.

Відносини в галузі використання і охорони тваринного світу, водних об'єктів, надр, атмосферного повітря регулюються лісовим законодавством Російської Федерації в тій мірі, в якій це необхідно для раціонального використання, охорони, захисту і відтворення лісів, як входять, так і не входять у лісовий фонд , а також земель лісового фонду, не вкритих лісовою рослинністю.

Майнові відносини, що виникають при використанні, охороні, захисту і відтворення лісів, як входять, так і не входять у лісовий фонд, а також земель лісового фонду, регулюються цивільним законодавством Російської Федерації, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Адміністративні відносини, у тому числі фінансові, що виникають при використанні, охороні, захисту і відтворення лісів, як входять, так і не входять у лісовий фонд, а також земель лісового фонду, не вкритих лісовою рослинністю, регулюються лісовим законодавством Російської Федерації відповідно до адміністративного і фінансовим законодавством Російської Федерації.

Глава 2. ОБ'ЄКТИ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Стаття 6. Об'єкти лісових відносин

Об'єктами лісових відносин є лісовий фонд Російської Федерації (далі - лісовий фонд), ділянки лісового фонду, права користування ними, лісу, які входять в лісовий фонд, їх ділянки, права користування ними, деревно-чагарникова рослинність.

Об'єкти лісових відносин використовують і охороняються з урахуванням багатофункціонального значення лісів, а також визнання їх основним засобом виробництва в лісовому господарстві.

Стаття 7. Лісовий фонд

Усі ліси, за винятком лісів, розташованих на землях оборони та землях міських і сільських поселень, а також землі лісового фонду, не вкриті лісовою рослинністю (лісові землі і нелісові землі), утворюють лісовий фонд.

(В ред. Федерального закону від 10.12.2003 N 171-ФЗ)

Межі лісового фонду визначаються шляхом відмежування земель лісового фонду від земель інших категорій.

(В ред. Федерального закону від 10.12.2003 N 171-ФЗ)

Віднесення земель до земель лісового фонду і переведення земель лісового фонду в землі інших категорій здійснюються у порядку, встановленому земельним і лісовим законодавством Російської Федерації.

(Частина третя в ред. Федерального закону від 10.12.2003 N 171-ФЗ)

Стаття 8. Землі лісового фонду

До складу земель лісового фонду входять лісові землі і нелісові землі.

До лісових земель відносяться землі, вкриті лісовою рослинністю і не покриті нею, але призначені для її відновлення (вирубки, гару, загиблі деревостани, Редин, пустирі, прогалини, площі, зайняті розплідниками, несомкнувшіміся лісовими культурами, і інші).

До нелісових земель відносяться землі, призначені для потреб лісового господарства (землі, зайняті просіками, дорогами, сільськогосподарськими угіддями, та інші землі), а також інші землі, розташовані в межах лісового фонду (землі, зайняті болотами, кам'янистими розсипами, та інші незручні для використання землі).

Стаття 9. Ділянки лісового фонду

До ділянок лісового фонду належать ділянки лісу, а також ділянки лісових земель, не вкритих лісовою рослинністю, і ділянки нелісових земель.

Межі ділянок лісового фонду повинні бути позначені в натурі з допомогою лісогосподарських знаків і (або) вказані в планово-картографічних матеріалах (лісових картах).

До ділянок лісового фонду і прав користування ними застосовуються положення цивільного законодавства про об'єкти цивільних прав, а також положення земельного законодавства Російської Федерації про земельні ділянки, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

До ділянок лісів, що не входять в лісовий фонд, застосовуються вимоги цієї статті, якщо інше не передбачено федеральними законами.

Стаття 10. Ліси, що не входять в лісовий фонд

(В ред. Федерального закону від 10.12.2003 N 171-ФЗ)

У лісовий фонд не входять ліси, розташовані на:

землях оборони;

землях міських поселень - міські ліси;

землях сільських поселень.

Стаття 11. Деревно-чагарникова рослинність

У лісовий фонд і в лісу, які входять в лісовий фонд, не включається деревно-чагарникова рослинність, розташована на:

землях сільськогосподарського призначення, у тому числі землях, наданих для садівництва та особистого підсобного господарства;

землях транспорту (на смугах відводів залізничних магістралей і автомобільних доріг);

землях міських і сільських поселень, в тому числі наданих для дачного, житлового та іншого будівництва (за винятком міських лісів);

(В ред. Федерального закону від 10.12.2003 N 171-ФЗ)

землях водного фонду (на смугах відводу каналів);

землях інших категорій.

Стаття 12. Оборотоздатність об'єктів лісових відносин

Оборот лісового фонду не допускається. Знаходження в обороті ділянок лісового фонду і не входять у лісовий фонд ділянок лісів, прав користування ними допускається у тій мірі, в якій це передбачено цим Кодексом.

Купівля-продаж, застава і здійснення інших угод, які тягнуть або можуть спричинити за собою відчуження ділянок лісового фонду, а також ділянок лісів, що не входять в лісовий фонд, не допускаються.

Угоди з правами користування ділянками лісового фонду та правами користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, здійснюються в порядку, встановленому лісовим законодавством Російської Федерації, а в частині, не врегульованій ним, цивільним законодавством.

Деревно-чагарникова рослинність може переходити від однієї особи до іншої в порядку, передбаченому цивільним законодавством та земельним законодавством Російської Федерації.

Глава 3. СУБ'ЄКТИ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Стаття 13. Учасники лісових відносин

Учасниками лісових відносин є Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти, громадяни та юридичні особи.

Участь Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, громадян та юридичних осіб у майнових та адміністративних відносинах, що виникають при використанні, охороні, захисту і відтворення об'єктів лісових відносин, визначається цивільним законодавством та адміністративним законодавством Російської Федерації в тій мірі, в якій зазначені відносини не врегульовані цим Кодексом.

Стаття 14. Російська Федерація і суб'єкти Російської Федерації - учасники лісових відносин

Від імені Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації в лісових відносинах відповідно беруть участь органи державної влади Російської Федерації і органи державної влади суб'єктів Російської Федерації в межах своєї компетенції, встановленої актами, визначальними статус цих органів.

Стаття 15. Муніципальні освіти - учасники лісових відносин

Від імені міських, сільських поселень і інших муніципальних утворень у лісових відносинах беруть участь органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, встановленої актами, визначальними статус цих органів.

Стаття 16. Громадяни та юридичні особи - учасники лісових відносин

Учасниками лісових відносин є громадяни та юридичні особи, що здійснюють ведення лісового господарства і (або) використання лісового фонду, а також лісів, що не входять в лісовий фонд.

Стаття 17. Лісокористувачі

Лісокористувачами є громадяни та юридичні особи, яким надані права користування ділянками лісового фонду і права користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд.

РОЗДІЛ II. ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЛІСОВИЙ ФОНД І НА ЛІСИ,

НЕ ВХОДЯТЬ У ЛІСОВИЙ ФОНД, ТА ІНШІ ПРАВА

КОРИСТУВАННЯ ЇХ ДІЛЯНКАМИ

Глава 4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 18. Зміст права власності на лісовий фонд і права власності на ліси, що не входять в лісовий фонд

Зміст права власності на лісовий фонд і права власності на ліси, що не входять в лісовий фонд, визначається цим Кодексом, цивільним законодавством та земельним законодавством Російської Федерації.

Власник несе тягар витрат на охорону, захист, відтворення та організацію раціонального використання належних йому об'єктів лісових відносин і має право на отримання доходів від використання лісового фонду та лісів, що не входять в лісовий фонд.

Володіння, користування і розпорядження лісовим фондом і не входять в лісовий фонд лісами здійснюються з урахуванням глобального екологічного значення лісів, їх відтворення, тривалості вирощування та інших природних властивостей лісу.

Стаття 19. Форми власності на лісовий фонд і на що не входять в лісовий фонд лісу

Ухвалою Конституційного Суду РФ від 09.01.1998 N 1-П положення про лісовий фонд, що містяться в частині першій статті 19, визнано відповідними Конституції РФ.

Лісовий фонд розташовані на землях оборони ліси перебувають у федеральній власності.

Частина друга втратила чинність. - Федеральний закон від 29.12.2004 N 199-ФЗ.

Форми власності на ліси, розташовані на землях міських поселень, встановлюються федеральним законом.

Стаття 20. Право власності громадян і юридичних осіб на деревно-чагарникову рослинність, розташовану на земельній ділянці

Деревно-чагарникова рослинність, розташована на земельній ділянці, що перебуває у власності громадянина чи юридичної особи, належить йому на праві власності, якщо інше не встановлено федеральним законом.

Володіння, користування і розпорядження зазначеної деревно-чагарниковою рослинністю здійснюються власником відповідно до вимог лісового законодавства Російської Федерації і Верховної Ради України про рослинний світ.

Деревно-чагарникова рослинність, яка з'явилася в результаті господарської діяльності або природним чином на земельній ділянці після передачі його у власність громадянину або юридичній особі, є його власністю, якою він володіє, користується і розпоряджається на свій розсуд.

Стаття 21. Лісові сервітути

Громадяни мають право вільно перебувати в лісовому фонді і в не входять у лісовий фонд лісах, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації (публічний лісової сервітут).

Права користування громадян та юридичних осіб ділянками лісового фонду і права користування ділянками не входять у лісовий фонд лісів можуть бути обмежені на користь інших зацікавлених осіб на підставі договорів, актів державних органів та актів органів місцевого самоврядування, а також судових рішень (приватний лісової сервітут).

Положення цивільного законодавства, земельного та іншого законодавства Російської Федерації застосовуються до лісових сервітутів у тій мірі, в якій це не суперечить вимогам цього Кодексу.

Стаття 22. Права користування ділянками лісового фонду і права користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд

Ділянки лісового фонду надаються громадянам та юридичним особам у користування на умовах і в порядку, що встановлені цим Кодексом, на наступних правах користування: оренди, безоплатного користування, концесії і короткострокового користування.

Правами користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, є безоплатне користування і короткострокове користування. Зміст цих прав та інші права користування визначаються федеральним законом.

До прав користування ділянками лісового фонду і прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, застосовуються положення цивільного законодавства та земельного законодавства Російської Федерації, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Права користування ділянками лісового фонду і права користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, здійснюються на основі визнання багатофункціонального значення лісів (одночасного використання різними особами і в різних цілях).

Глава 5. ВИНИКНЕННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ, ОБМЕЖЕННЯ,

ЗУПИНЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАВ КОРИСТУВАННЯ

Ділянок лісового фонду і прав користування ділянками

ЛІСІВ, НЕ входять у лісовий фонд

Стаття 23. Підстави виникнення прав користування ділянками лісового фонду і прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд

Права користування ділянками лісового фонду і права користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, виникають:

з актів державних органів;

з договорів;

із судових рішень;

з інших підстав, що допускаються цим Кодексом.

Права користування ділянками лісового фонду, за винятком публічного лісового сервітуту, виникають з моменту державної реєстрації договору оренди ділянки лісового фонду, договору безоплатного користування ділянкою лісового фонду та договору концесії ділянки лісового фонду; підписання протоколу про результати лісового аукціону; отримання лісорубного квитка, ордера або лісового квитка.

Стаття 24. Порядок виникнення прав користування ділянками лісового фонду і прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд

Права користування ділянками лісового фонду і права користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, виникають на підставі договору оренди ділянки лісового фонду, договору безоплатного користування ділянкою лісового фонду, договору концесії ділянки лісового фонду, а також лісорубного квитка, ордера або лісового квитка.

Лісокористувач у випадках і на умовах, які визначені лісовим законодавством Російської Федерації, має право за згодою власника передати право користування ділянкою лісового фонду або право користування ділянкою лісу, що не входить у лісової фонд, особі, яка не є його правонаступником, відповідно до договору.

У разі смерті громадянина-лісокористувача належне йому право користування переходить до іншої особи відповідно до заповіту або законом.

При реорганізації юридичної особи - лісокористувача належне йому право користування переходить до юридичної особи - правонаступника реорганізованої юридичної особи в установленому законодавством України порядку.

Право користування ділянкою лісового фонду і право користування ділянкою лісу, що не входить у лісової фонд, може переходити тільки до однієї особи за умови збереження мети використання цих ділянок, наявності у правонаступника необхідних коштів для їх здійснення, а при необхідності і ліцензії на здійснення відповідної діяльності.

Перехід права користування ділянками лісового фонду оформляється за допомогою внесення змін до договору, лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток.

Забороняється перехід від однієї особи до іншої права користування ділянкою лісового фонду, наданих у користування відповідно до договору концесії ділянки лісового фонду.

Стаття 25. Здійснення прав користування ділянками лісового фонду і прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд

Лісокористувачі здійснюють права користування ділянками лісового фонду і права користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, вільно, якщо це не погіршує стан лісів і земель лісового фонду, не завдає шкоди навколишньому природному середовищу, а також не порушує права і законні інтереси інших осіб.

Забороняється використання ділянок лісового фонду і ділянок не входять у лісовий фонд лісів в цілях і способами, які суперечать вимогам лісового законодавства Російської Федерації

Втручання органів державної влади в діяльність лісокористувачів по використанню ділянок лісового фонду і ділянок не входять у лісовий фонд лісів не допускається, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами.

Стаття 26. Обмеження і призупинення прав користування ділянками лісового фонду і прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд

Права користування ділянками лісового фонду і права користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, можуть бути обмежені або припинені в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення раціонального використання, охорони, захисту і відтворення лісів, як входять, так і не входять до лісовий фонд, а також земель лісового фонду, не вкритих лісовою рослинністю, захисту основ конституційного ладу, забезпечення оборони країни і безпеки держави, охорони здоров'я населення, навколишнього природного середовища, історико-культурної та природної спадщини, прав і законних інтересів громадян.

Стаття 27. Порядок обмеження та припинення прав користування ділянками лісового фонду і прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд

Права користування ділянками лісового фонду можуть бути обмежені або припинені за рішенням суду.

(Частина перша в ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Частина друга втратила чинність. - Федеральний закон від 09.05.2005 N 45-ФЗ.

Порядок обмеження та припинення права користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, визначається законодавством Російської Федерації.

Частини четверта - п'ята втратили силу. - Федеральний закон від 09.05.2005 N 45-ФЗ.

Стаття 28. Підстави припинення прав користування ділянками лісового фонду і прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд

Права користування ділянками лісового фонду і права користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, припиняються при відмові лісокористувача від прав користування, після закінчення строку користування, при припиненні діяльності юридичної особи - лісокористувача і в інших випадках, передбачених цим Кодексом та законодавством Російської Федерації.

Примусове припинення права користування ділянкою лісового фонду і права користування ділянкою лісу, що не входить у лісової фонд, можливо в лише у випадках:

систематичного (більше двох разів) порушення лісокористувачем лісового законодавства Російської Федерації;

аварій, стихійних лих і за інших обставин, які мають надзвичайний характер;

систематичного або більше трьох місяців протягом року невнесення лісокористувачем платежів за користування лісовим фондом;

порушення лісокористувачем встановлених правил користування ділянкою лісового фонду та ділянкою не входить у лісової фонд лісу або умов, передбачених лесорубочних квитком, ордером, лісовим квитком;

невиконання лісокористувачем лісовідновлювальних і протипожежних робіт, а також недотримання правил пожежної безпеки в лісах;

вилучення ділянки лісового фонду та ділянки не входить у лісової фонд лісу для державних потреб.

Припинення прав користування ділянками лісового фонду і прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, не звільняє лісокористувачів від адміністративної та іншої відповідальності за порушення лісового законодавства Російської Федерації.

Стаття 29. Порядок припинення прав користування ділянками лісового фонду і прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд

Права користування ділянками лісового фонду припиняються в результаті розірвання договору оренди ділянки лісового фонду, договору безоплатного користування ділянкою лісового фонду, договору концесії ділянки лісового фонду, анулювання лісорубного квитка, ордера, лісового квитка.

При відмові лісокористувача від права користування ділянкою лісового фонду це право припиняється на підставі заяви лісокористувача в письмовій формі.

Примусове припинення прав користування ділянками лісового фонду здійснюється територіальними органами федерального органу виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування з повідомленням у письмовій формі про це лісокористувача.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Порядок припинення прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, визначається законодавством Російської Федерації.

Стаття 30. Судовий захист прав користування ділянками лісового фонду і прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд

Захист порушених або оспорюваних прав користування ділянками лісового фонду і прав користування ділянками лісів, що не входять в лісовий фонд, здійснюється в судовому порядку.

Глава 6. Оренди ділянки лісового фонду, безоплатно

КОРИСТУВАННЯ, КОНЦЕСІЯ І КОРОТКОСТРОКОВЕ КОРИСТУВАННЯ

ДІЛЯНКАМИ ЛІСОВОГО ФОНДУ

Стаття 31. Договір оренди ділянки лісового фонду

За договором оренди ділянки лісового фонду лісгосп федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснює ведення лісового господарства організація органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації (орендодавець) зобов'язується надати лісокористувачеві (орендарю) ділянка лісового фонду за плату на строк від одного року до дев'яноста дев'яти років для здійснення одного або декількох видів лісокористування.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Здобуті відповідно до договору оренди ділянки лісового фонду лісові ресурси (продукція) є власністю орендаря.

Суборенда ділянок лісового фонду заборонено.

Оренда ділянок лісового фонду регулюється цим Кодексом, цивільним законодавством та Положенням про оренду ділянок лісового фонду, затвердженого Урядом Російської Федерації.

Стаття 32. Форма та державна реєстрація договору оренди ділянки лісового фонду

Договір оренди ділянки лісового фонду укладається в письмовій формі і підлягає державній реєстрації відповідно до цивільного законодавства.

З моменту державної реєстрації договір оренди ділянки лісового фонду вважається укладеним.

Стаття 33. Умови договору оренди ділянки лісового фонду

У договорі оренди ділянки лісового фонду зазначаються такі умови:

межі ділянки лісового фонду;

види лісокористування;

обсяги (розміри) лісокористування;

термін оренди;

розмір орендної плати і порядок її внесення;

обов'язки сторін з охорони, захисту ділянки лісового фонду і відтворення лісів;

порядок оплати лісокористувачеві проведених ним лісогосподарських робіт;

інші умови, передбачені лісовим законодавством Російської Федерації і визначені на розсуд сторін.

Стаття 34. Порядок надання ділянок лісового фонду в оренду

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Ділянки лісового фонду надаються в оренду за результатами лісових конкурсів.

Надання ділянок лісового фонду в оренду має здійснюватися гласно з урахуванням інтересів населення, що проживає на відповідній території.

Ділянки лісового фонду, передані в оренду, не підлягають переходу у власність орендаря після закінчення терміну оренди. Викуп орендованих ділянок забороняється.

Стаття 35. Порядок проведення конкурсів лісових

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Лісові конкурси організовуються і проводяться федеральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу.

Особа, що виграла конкурс лісової, і організатор лісового конкурсу підписують протокол про результати лісового конкурсу, на підставі якого укладається договір оренди ділянки лісового фонду.

Організація і проведення лісових конкурсів здійснюються в порядку, визначеному федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства, відповідно до цього Кодексу та цивільного законодавства.

Стаття 36. Договір безоплатного користування ділянкою лісового фонду

За договором безоплатного користування ділянкою лісового фонду лісгосп федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснює ведення лісового господарства організація органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації зобов'язується надати лісокористувачеві у випадку, передбаченому статтею 130 цього Кодексу, ділянка лісового фонду у безоплатне користування на строк до дев'яноста дев'яти років для здійснення одного або декількох видів лісокористування.

(Частина перша в ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Ділянки лісового фонду надаються у безоплатне користування на підставі рішень федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу.

(Частина друга в ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Порядок надання ділянок лісового фонду у безоплатне користування визначається цим Кодексом, цивільним законодавством та положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 37. Договір концесії ділянки лісового фонду

За договором концесії ділянки лісового фонду одна сторона зобов'язується надати іншій стороні на строк від одного року до дев'яноста дев'яти років право возмездного користування на певних умовах лісовими ресурсами на відповідній ділянці лісового фонду.

(Частина перша в ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

За договором концесії надаються в користування ділянки лісового фонду, як правило, неосвоєні, без інфраструктури, що склалася і потребують значних коштів для залучення цих ділянок в експлуатацію.

Концесія ділянок лісового фонду регулюється цим Кодексом та іншими федеральними законами.

Статті 38 - 41. Втратили силу. - Федеральний закон від 29.12.2004 N 199-ФЗ.

Стаття 42. Лісорубний квиток, ордер і лісовий квиток

Здійснення лісокористування допускається тільки на підставі лісорубного квитка, ордера або лісового квитка.

Підставою для видачі лісорубного квитка і (або) лісового квитка є договір оренди ділянки лісового фонду, договір безоплатного користування ділянкою лісового фонду, договір концесії ділянки лісового фонду, протокол про результати лісового аукціону або рішення федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Лісорубний квиток, ордер і (або) лісовий квиток видаються лісокористувачеві при короткостроковому користуванні лісовим фондом на строк до одного року. Лісорубний квиток на заготівлю живиці видається лісокористувачеві на весь термін підсочки деревостанів.

Лісорубний квиток і (або) лісовий квиток видаються лісокористувачеві щорічно на провадження видів лісокористування, зазначених у відповідному договорі.

Лісорубний квиток, ордер і лісовий квиток надають лісокористувачеві право здійснювати лише вказаний в них вид лісокористування в установленому обсязі (розмірі) і на конкретній ділянці лісового фонду.

Лісорубний квиток є документом, що надає лісокористувачеві право на заготівлю та вивезення деревини, живиці та другорядних лісових ресурсів. Лісорубний квиток видається лісгоспом федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснює ведення лісового господарства організацією органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Підставою для видачі лісництвом ордера є виданий цього лісництву лісорубний квиток.

На підставі ордера лісокористувачем здійснюються окремі види заготівлі та вивезення деревини, заготівля другорядних лісових ресурсів. Лісництвом на підставі ордера без видачі лісорубного квитка може здійснюватися відпуск деревини на пні дрібними партіями в порядку збирання валежной, сухостойной і буреломних деревини.

Лісовий квиток є документом, що надає лісокористувачеві право на здійснення лісокористування, за винятком видів лісокористування, зазначених у частині шостій цієї статті. Лісовий квиток на здійснення побічного лісокористування видається лісництвом, а на здійснення інших видів лісокористування - лісгоспом федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснює ведення лісового господарства організацією органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Лісгоспи федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснює ведення лісового господарства організація органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації для виконання ними лісогосподарських робіт (рубок проміжного користування, інших рубок та інших робіт) оформлюють лісорубний квиток і лісовий квиток в установленому порядку.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Форми лісорубного квитка, ордера та лісового квитка, порядок їх обліку, зберігання, заповнення та видачі лісокористувачеві встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 43. Порядок надання ділянок лісового фонду в короткострокове користування

Ділянки лісового фонду надаються в короткострокове користування терміном до одного року за результатами лісового аукціону або на підставі рішень федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу, за допомогою видачі лесорубочних квитків, ордерів або лісових квитків.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

На підставі рішень федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу, в короткострокове користування ділянки лісового фонду надаються лісокористувачам для задоволення потреб загальноосвітніх установ, дошкільних освітніх установ та інших установ, що фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету, для сільськогосподарських організацій і населення, відповідно розташовуються і проживає на даній території.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 44. Порядок проведення аукціонів лісових

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Лісові аукціони організуються і проводяться федеральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу.

Особа, що виграла лісовий аукціон, і організатор лісового аукціону підписують протокол про результати лісового аукціону, який має силу договору.

Організація і проведення лісових аукціонів здійснюються в порядку, визначеному федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства, відповідно до цього Кодексу та цивільного законодавства.

Стаття 45. Протокол лісового аукціону

У протоколі лісового аукціону зазначаються:

межі ділянки лісового фонду;

види лісокористування;

обсяги (розміри) лісокористування;

розмір плати за користування ділянкою лісового фонду та порядок його внесення;

інші умови лісового аукціону.

РОЗДІЛ III. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ

ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ЛІСОВОГО ФОНДУ

І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Глава 7. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ЛІСОВОГО

ФОНДУ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 46. Повноваження Російської Федерації в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів

До повноважень Російської Федерації у сфері використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів відносяться:

визначення основних напрямів державної політики в галузі ведення лісового господарства;

розробка і прийняття федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, контроль за їх дотриманням;

Ухвалою Конституційного Суду РФ від 09.01.1998 N 1-П положення про лісовий фонд, що містяться в абзаці четвертому статті 46, визнано відповідними Конституції РФ.

володіння, користування і розпорядження лісовим фондом, за винятком випадків, встановлених статтею 47 цього Кодексу;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

проведення єдиної інвестиційної політики в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів;

розробка, затвердження та реалізація федеральних державних програм використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів

визначення федеральних органів виконавчої влади в галузі лісового господарства, їх функцій і повноважень;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

встановлення порядку поділу лісового фонду за групами лісів і розмежування лісів першої групи за категоріями захисності, переведення лісів з однієї групи в іншу, а лісів першої групи з однієї категорії захисності в іншу;

встановлення норм і правил користування лісовим фондом;

визначення та затвердження розрахункової лісосіки;

встановлення видів платежів за користування лісовим фондом, встановлення ставок лісових податей (за винятком випадків, встановлених статтею 47 цього Кодексу), а також мінімальних ставок плати за деревину, що відпускається на корені;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

визначення порядку надання ділянок лісового фонду в користування;

затвердження правил відпуску деревини на пні, рубок лісу, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів;

організація і координація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт з ведення лісового господарства;

здійснення державного контролю за використанням, охороною, захистом лісового фонду та відтворенням лісів та встановлення порядку проведення цього контролю;

визначення порядку та організація ведення державного обліку лісового фонду, державного лісового кадастру, моніторингу лісів і лісовпорядкування;

здійснення міжнародного співробітництва Російської Федерації в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів;

висновок і організація виконання міжнародних договорів Російської Федерації в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів;

встановлення порядку здійснення державної статистичної звітності в галузі ведення лісового господарства;

призупинення, обмеження, припинення прав користування ділянками лісового фонду, а також призупинення, обмеження і припинення робіт, що представляють небезпеку для стану та відтворення лісів;

переклад лісових земель в нелісові землі в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства і користуванням лісовим фондом, і переведення земель лісового фонду в землі інших категорій;

(В ред. Федеральних законів від 10.12.2003 N 171-ФЗ, від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

оголошення ділянок лісового фонду зонами надзвичайних екологічних ситуацій та зонами екологічного лиха;

інші повноваження, віднесені до повноважень Російської Федерації Конституцією Російської Федерації і федеральними законами.

Відповідно до Федеральним законом від 31.12.2005 N 199-ФЗ з 1 січня 2007 року стаття 47 буде викладено в новій редакції.

Стаття 47. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюються за рахунок субвенцій з федерального бюджету, відносяться:

гасіння лісових пожеж у лісовому фонді на території суб'єкта Російської Федерації;

здійснення прав володіння, користування і розпорядження лісами, що раніше знаходилися у володінні сільськогосподарських організацій, їх охорона, захист і відтворення. У тому числі до цих повноважень належать:

прийняття рішень про надання ділянок лісового фонду в оренду, безоплатне користування і короткострокове користування;

організація і проведення лісових конкурсів і лісових аукціонів;

визначення ставок лісових податей;

видача лісорубного квитка, ордера і (або) лісового квитка;

дозвіл проведення в лісовому фонді будівельних робіт, видобутку корисних копалин, прокладання комунікацій та виконання інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства і здійсненням лісокористування, якщо для цього не потрібно перекладу лісових в нелісові землі або переведення земель лісового фонду в землі інших категорій;

забезпечення проведення лісовпорядкування;

забезпечення відтворення лісів;

забезпечення захисту лісів від шкідників і хвороб лісу;

проведення заходів з профілактики лісових пожеж, протипожежного облаштування.

Стаття 48. Втратила силу. - Федеральний закон від 29.12.2004 N 199-ФЗ.

Стаття 49. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі використання, охорони, захисту і відтворення лісів

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Органи місцевого самоврядування здійснюють використання, охорону, захист і відтворення лісів, розташованих в межах міських та сільських населених пунктів (за винятком міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга). Використання, охорона та відтворення лісів, розташованих в межах міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, здійснюються з урахуванням особливостей організації місцевого самоврядування, встановлених федеральним законом.

Органи місцевого самоврядування можуть наділятися окремими повноваженнями в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів відповідно до законодавства Російської Федерації.

Стаття 50. Основні принципи державного управління в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів

Державне управління в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів грунтується на принципах:

сталого розвитку (збалансованого розвитку економіки і поліпшення стану навколишнього природного середовища);

раціонального, безперервного, невиснажливого використання лісового фонду в інтересах Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації;

несумісності реалізації функцій державного управління в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів із здійсненням рубок головного користування і переробки отриманої при цьому деревини.

Глава 8. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ

ВЛАДИ СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ

У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ЛІСОВОГО

ФОНДУ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ За рахунок субвенції

З ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 51. Фінансове забезпечення виконання повноважень суб'єктів Російської Федерації за рахунок субвенцій з федерального бюджету

Відповідно до Федеральним законом від 31.12.2005 N 199-ФЗ з 1 січня 2007 року в частині першій статті 51 слово "другий" буде замінено словом "першої".

Кошти на здійснення повноважень суб'єктів Російської Федерації, зазначених у частині другій статті 47 цього Кодексу, передбачаються у складі Федерального фонду компенсацій, утвореного у федеральному бюджеті, у вигляді субвенцій. Обсяг коштів, передбачених бюджетом суб'єкта Російської Федерації, визначається виходячи із затверджених нормативів витрат на ведення лісового господарства і гасіння лісових пожеж на гектар земель лісового фонду та загальної площі лісового фонду, щодо якої органам державної влади суб'єктів Російської Федерації передаються відповідні повноваження, поправочних коефіцієнтів, враховують види лісогосподарських робіт, що виконуються на відповідних ділянках лісового фонду, середній клас природної пожежної небезпеки, яка існує рекреаційне навантаження і клас пожежної небезпеки за умовами погоди, а також із загального обсягу фінансування ведення лісового господарства, передбаченого у федеральному законі про федеральний бюджет на відповідний рік на передачу повноважень.

Субвенції зараховуються у встановленому для виконання федерального бюджету порядку на рахунки бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

Порядок витрачання та обліку коштів на надання субвенцій встановлюється Урядом Російської Федерації.

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації щоквартально подають до федерального орган виконавчої влади в галузі лісового господарства звіт про витрачання наданих субвенцій. При необхідності додаткові звітні дані представляються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кошти на реалізацію повноважень суб'єктів Російської Федерації, зазначених у статті 47 цього Кодексу, мають цільовий характер і не можуть бути використані на інші цілі.

У разі використання коштів не за цільовим призначенням уповноважений федеральний орган виконавчої влади має право здійснити стягнення вказаних коштів у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Контроль за витрачанням коштів здійснюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з контролю та нагляду у фінансово-бюджетній сфері, федеральним органом виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування та Рахунковою палатою Російської Федерації.

Стаття 52. Контроль за здійсненням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації повноважень в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів

Контроль за здійсненням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації повноважень в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів здійснюється федеральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства, федеральним органом виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування в межах компетенції, встановленої законодавством Російської Федерації.

У разі виявлення порушень положень Конституції Російської Федерації, федерального закону, інших нормативних правових актів Російської Федерації федеральні органи виконавчої влади, зазначені у частині першій цієї статті, має право давати письмові приписи щодо усунення таких порушень, обов'язкові для виконання органами державної влади суб'єктів Російської Федерації та посадовими особами органів державної влади суб'єктів Російської Федерації.

Стаття 53. Умови та порядок тимчасового вилучення у органів державної влади суб'єкта Російської Федерації повноважень в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів за рахунок надання субвенцій з федерального бюджету

У разі порушення органами державної влади суб'єкта Російської Федерації при здійсненні повноважень, зазначених у частині другій статті 47 цього Кодексу, положень Конституції Російської Федерації, федерального закону, нормативних правових актів Президента Російської Федерації і нормативних правових актів Уряду Російської Федерації, в тому числі призвів до погіршення стану лісового фонду чи до нецільового використання наданих субвенцій з федерального бюджету, ці повноваження можуть бути тимчасово покладені на федеральні органи виконавчої влади.

Рішення про тимчасове здійсненні федеральними органами виконавчої влади повноважень, при реалізації яких виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації допущені відповідні порушення, приймається Кабінетом Міністрів України з одночасним вилученням відповідних субвенцій.

Глава 9. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 54. Основні вимоги, що пред'являються до ведення лісового господарства

Лісогосподарські заходи та користування лісовим фондом повинні здійснюватися методами, які не завдають шкоди навколишньому природному середовищу, природним ресурсам та здоров'ю людини.

Ведення лісового господарства повинно забезпечувати:

збереження і посилення средообразующих, водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних природних властивостей лісів з метою охорони здоров'я людини;

багатоцільове, безперервне, невиснажливе користування лісовим фондом для задоволення потреб суспільства та окремих громадян в деревині та інших лісових ресурсах;

відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності, охорону і захист лісів;

раціональне використання земель лісового фонду;

підвищення ефективності ведення лісового господарства на основі єдиної технічної політики, використання досягнень науки, техніки і передового досвіду;

збереження біологічного різноманіття;

збереження об'єктів історико-культурної та природної спадщини.

Стаття 55. Групи лісів і категорії захисності лісів першої групи

Відповідно до економічних, екологічних та соціальних значенням лісового фонду, його розташування і виконуваними ним функціями виробляються поділ лісового фонду за групами лісів і розмежування лісів першої групи за категоріями захисності.

У лісовому фонді виділяються ліси першої, другої та третьої груп.

У лісах зазначених груп можуть бути виділені особливо захисні ділянки лісів з обмеженим режимом лісокористування (берего-і грунтозахисні ділянки лісу вздовж берегів водних об'єктів, схилів ярів і балок, узлісь лісів на кордонах з безлісним територіями, місця проживання та поширення рідкісних і перебувають під загрозою зникнення диких тварин, рослин та інші).

На особливо захисних ділянках лісів може бути заборонено застосування рубок головного користування. Рішення про заборону рубок головного користування на цих ділянках приймаються територіальними органами федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства.

(Частина четверта в ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Залежно від групи лісів і категорії захисності лісів першої групи встановлюється порядок ведення лісового господарства в них, використання лісового фонду, а також порядок вилучення ділянок лісового фонду.

Стаття 56. Ліси першої групи

До лісів першої групи належать ліси, основним призначенням яких є виконання водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, інших функцій, а також лісу особливо охоронюваних природних територій.

Ліси першої групи поділяються на такі категорії захисності:

заборонені смуги лісів по берегах річок, озер, водосховищ та інших водних об'єктів;

заборонені смуги лісів, що захищають нерестовища цінних промислових риб;

протиерозійні ліси;

захисні смуги лісів уздовж залізничних магістралей, автомобільних доріг федерального, республіканського і обласного значення;

державні захисні лісові смуги;

стрічкові бори;

лісу на пустельних, напівпустельних, степових, лісостепових і малолісних гірських територіях, що мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища;

ліси зелених зон поселень і господарських об'єктів;

ліси першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання;

ліси першої, другої та третьої зон округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;

особливо цінні лісові масиви;

ліси, що мають наукове або історичне значення;

пам'ятники природи;

горіхово-промислові зони;

лесоплодовие насадження;

прітундровие лісу;

лісу державних природних заповідників;

лісу національних парків;

лісу природних парків;

заповідні лісові ділянки.

Стаття 57. Ліси другої групи

До лісах другої групи належать ліси в регіонах з високою щільністю населення і розвиненою мережею наземних транспортних шляхів, ліси, що виконують водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції, мають обмежене експлуатаційне значення, а також лісу в регіонах з недостатніми лісовими ресурсами, для збереження яких потрібно обмеження режиму лісокористування.

Стаття 58. Ліси третьої групи

До лісах третьої групи відносяться ліси багатолісних регіонів, що мають переважно експлуатаційне значення. При заготівлі деревини має забезпечуватися збереження екологічних функцій цих лісів.

Ліси третьої групи розділяються на освоєння та резервні ліси.

Критерії віднесення лісів третьої групи до резервних лісах встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 59. Визначення меж земель, зайнятих лісами кожної групи лісів і кожної категорії захисності лісів першої групи

При віднесення лісів до груп лісів і категорій захисності лісів першої групи одночасно визначаються межі ділянок лісового фонду по кожній групі лісів і кожної категорії захисності лісів першої групи в порядку, встановленому цим Кодексом.

Параметри особливо захисних ділянок лісів затверджуються територіальними органами федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства на підставі матеріалів лісовпорядкування або спеціального обстеження. Перелік особливо захисних ділянок лісів встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 60. Порядок віднесення лісів до груп лісів і категорій захисності лісів першої групи

Віднесення лісів до груп лісів і категорій захисності лісів першої групи, а також переведення лісів з однієї групи лісів або категорії захисності лісів першої групи відповідно до іншої групи або категорію здійснюються на підставі матеріалів лісовпорядкування і спеціальних обстежень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Віднесення лісів до стрічкових борам, захисних смуг уздовж залізничних магістралей, автомобільних доріг федерального, республіканського та обласного значення, забороненим смугах лісів по берегах річок, озер, водосховищ та інших водних об'єктів, до лісів на пустельних, напівпустельних, степових, лісостепових і малолісних гірських територіях , що мають важливе значення для охорони навколишнього природного середовища, якщо це віднесення не пов'язане з переведенням лісів з однієї групи лісів в іншу, здійснюється територіальними органами федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 61. Порядок встановлення віку рубок

Вік рубок визначається виходячи із значення і продуктивності лісів, виконуваних ними функцій, а також біологічних особливостей виростають деревних порід.

Обгрунтування віку рубок проводиться при лісовпорядкування або за результатами наукових досліджень.

Встановлення віку рубок здійснюється федеральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 62. Розрахункова лісосіка і порядок її затвердження

Розрахункова лісосіка визначається при лісовпорядкуванні по кожному лісгоспу федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснює ведення лісового господарства організації органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації роздільно по господарствах (хвойному, м'яколистяних і твердолистяних) в межах груп лісів виходячи з принципів раціонального, безперервного та невиснажливого користування лісовим фондом.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Федеральний орган виконавчої влади в галузі лісового господарства визначає випадки, в яких розрахункова лісосіка встановлюється по кожному лісництву і ділянці лісового фонду, переданому в оренду, безоплатне користування та на концесію.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Розрахункова лісосіка затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства за участю федерального органу виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Розрахункова лісосіка вводиться в дію з першого січня року, наступного за роком закінчення лісовпорядних робіт.

Розрахункова лісосіка по кожному суб'єкту Російської Федерації визначається як сума затверджених у встановленому порядку розрахункових лісосік по відповідним лісгоспам федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства та здійснює ведення лісового господарства організаціям органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

При зміні меж ділянок лісового фонду, віку рубок, груп лісів, категорій захисності лісів першої групи, а також при інших змінах в лісовому фонді розрахункова лісосіка визначається і затверджується знову в порядку, встановленому цією статтею.

Стаття 63. Порядок переведення лісових земель в нелісові землі для використання їх у цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, користуванням лісовим фондом

(В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 172-ФЗ)

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Переведення лісових земель в нелісові землі для використання їх у цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, користуванням лісовим фондом, допускаються лише за наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи і здійснюються відповідно до матеріалів лісовпорядкування, а також з матеріалами, уточнюючими дані лісовпорядкування щодо ділянок лісового фонду, переклад яких заплановано матеріалами лісовпорядкування або не запланований, але необхідний для забезпечення державних і муніципальних потреб, з урахуванням територіальних комплексних схем містобудівного планування розвитку відповідних територій або їх частин.

(В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 172-ФЗ)

Переведення лісових земель в нелісові землі для використання їх у цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, користуванням лісовим фондом, здійснюється:

в лісах першої групи - Урядом Російської Федерації за поданням федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства (за винятком випадків перекладу для будівництва лінійних об'єктів);

в лісах першої групи при перекладі для будівництва лінійних об'єктів, а також у лісах другої і третьої груп - органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

(Частина друга в ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 199-ФЗ)

Порядок переведення лісових земель в нелісові землі для використання їх у цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, користуванням лісовим фондом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Переведення земель лісового фонду в землі інших категорій здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Склад і порядок підготовки документації про переведення земель лісового фонду в землі інших категорій визначаються Урядом Російської Федерації.

При перекладі лісових в нелісові землі для використання їх у цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, користуванням лісовим фондом, а також при перекладі земель лісового фонду в землі інших категорій громадяни та юридичні особи, в інтересах яких здійснюється переказ, відшкодовують втрати лісового господарства . Порядок розрахунку та відшкодування втрат лісового господарства при зазначених перекладах встановлюється Урядом Російської Федерації.

Стаття 64. Порядок переведення лісових земель в нелісові землі для використання їх у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства і користуванням лісовим фондом

Переведення лісових земель в нелісові землі для використання їх у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства і користуванням лісовим фондом, здійснюється федеральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу.

(Частина перша в ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

На ділянках лісового фонду, переданих в оренду або на концесію, при будівництві лісокористувачем лісовозних доріг, термін дії яких більше двох років, зведенні лісокористувачем на строк лісокористування будівель і споруд, пунктів зберігання деревини переклад лісових земель в нелісові землі здійснюється в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.

У рішенні федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації про переведення лісових земель в нелісові землі для використання їх у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства і користуванням лісовим фондом, зазначаються місце знаходження ділянки лісового фонду, його площу, мета і термін, на який здійснюється переказ, перелік дозволених до виконання робіт на даній ділянці, заходи з рекультивації цієї ділянки після закінчення терміну перекладу.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 65. Порядок погодження місць будівництва об'єктів, що впливають на стан і відтворення лісів

Місця будівництва об'єктів, що впливають на стан і відтворення лісів, погоджуються з органом державної влади суб'єкта Російської Федерації і відповідним територіальним органом федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства з обов'язковим проведенням державної екологічної експертизи.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 66. Порядок проведення в лісовому фонді робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства та лісокористування здійсненням

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 111-ФЗ)

Використання земель лісового фонду або земельних ділянок у складі таких земель, що надаються на період здійснення будівництва доріг, ліній електропередачі, ліній зв'язку (у тому числі лінійно-кабельних споруд), нафтопроводів, газопроводів та інших трубопроводів, об'єктів облаштування, що у межах наданих у користування ділянок надр, а також на період проведення геолого-розвідувальних та геофізичних робіт, видобутку корисних копалин, здійснюється за наявності затвердженого проекту рекультивації таких земель або земельних ділянок для потреб лісового господарства без переведення земель лісового фонду в землі інших категорій.

Проведення в лісовому фонді будівельних робіт, видобуток корисних копалин, прокладання комунікацій та виконання інших не пов'язаних з веденням лісового господарства та лісокористування здійсненням робіт, якщо для цього не потрібен переклад лісових земель в нелісові землі або переведення земель лісового фонду в землі інших категорій, здійснюються на підставі дозволу територіального органу федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу, за наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи.

В даному дозволі зазначаються найменування проведених робіт, терміни і умови їх виконання, вимоги до охорони навколишнього середовища.

У випадку, якщо виконання цих робіт пов'язане з рубками, лісгосп федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснює ведення лісового господарства організація органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації виписує лісорубний квиток.

Способи, що застосовуються при здійсненні зазначених робіт, не повинні погіршувати стан лісового фонду, відтворення лісів.

Стаття 67. Державний облік лісового фонду

Державний облік лісового фонду ведеться для організації раціонального використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів, систематичного контролю за кількісними та якісними змінами лісового фонду і забезпечення достовірними відомостями про лісовий фонд органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, зацікавлених громадян і юридичних осіб. Дані державного обліку лісового фонду використовуються при веденні державного лісового кадастру.

Перелік показників державного обліку лісового фонду, а також форми відповідних документів визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Порядок ведення державного обліку лісового фонду визначається законодавством Російської Федерації.

Стаття 68. Державний лісовий кадастр

Державний лісовий кадастр містить відомості про екологічні, економічних та інших кількісних і якісних характеристиках лісового фонду.

Дані державного лісового кадастру використовуються при державному управлінні лісовим господарством, організації його ведення, перекладі лісових в нелісові землі в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства і користуванням лісовим фондом, і при перекладі земель лісового фонду в землі інших категорій, визначенні розмірів платежів за користування лісовим фондом, оцінці господарської діяльності лісокористувачів та осіб, що здійснюють ведення лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 10.12.2003 N 171-ФЗ)

Ведення державного лісового кадастру здійснюють федеральний орган виконавчої влади в галузі лісового господарства та його територіальні органи.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Перелік показників державного лісового кадастру та методика економічної оцінки лісів визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Порядок ведення державного лісового кадастру визначається законодавством Російської Федерації.

Стаття 69. Моніторинг лісів

Моніторинг лісів є систему спостережень, оцінки і прогнозу стану і динаміки лісового фонду з метою державного управління в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів та підвищення їх екологічних функцій. Порядок здійснення моніторингу лісів встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 70. Втратила силу. - Федеральний закон від 29.12.2004 N 199-ФЗ.

Стаття 71. Лісова сертифікація

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Лісова сертифікація здійснюється з метою забезпечення здійснення екологічно обгрунтованого, економічно вигідного, соціально ефективного управління лісами.

Лісова сертифікація може бути добровільною або обов'язковою.

Обов'язковою лісової сертифікації на рівень вмісту радіонуклідів підлягають деревина і другорядні лісові ресурси, заготовлені на території лісового фонду, що зазнала радіаційного забруднення. Обов'язкова сертифікація лісова здійснюється в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про технічне регулювання.

Стаття 72. Лісовпорядкування

Лісовпорядкування включає в себе систему заходів щодо забезпечення раціонального використання лісового фонду, підвищення ефективності ведення лісового господарства та здійснення єдиної науково-технічної політики в лісовому господарстві.

При лісовпорядкування здійснюються:

визначення в установленому порядку меж ділянок лісового фонду та внутрішньогосподарська організація територій лісового фонду, лісгоспів федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснюють ведення лісового господарства організацій органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, а також меж національних парків, державних природних заповідників, лісгоспів освітніх установ вищої та середньої професійної освіти;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

виконання топографо-геодезичних робіт і спеціальне картографування лісового фонду;

інвентаризація лісового фонду з визначенням породного та вікового складу лісів, їх стану, а також визначення якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів;

виявлення реліктової лісової рослинності і особливо захисних ділянок лісів;

виявлення ділянок лісового фонду, які потребують проведення рубок головного користування, рубок проміжного користування, заходів з відновлення лісів і лісорозведення, меліорації, охорони та захисту лісів та інших лісогосподарських заходів, а також визначення порядку і способів їх проведення;

обгрунтування віднесення лісів до груп і категорій захисності лісів першої групи, підготовка пропозицій щодо переведення лісів з однієї групи або категорії захисності лісів першої групи відповідно до іншої групи або категорію, переклад не покритих лісом земель у вкриті лісом землі, нелісових земель у лісові землі;

визначення розрахункових лісосік, розмірів рубок проміжного користування;

визначення обсягу заходів з відновлення лісів і лісорозведення, охорони і захисту лісів, а також обсягу інших лісогосподарських заходів;

визначення розмірів побічного лісокористування та заготівлі другорядних лісових ресурсів, розміру користування лісовим фондом для потреб мисливського господарства та культурно-оздоровчих, туристичних та спортивних цілей;

лесобіологіческіе та інші спеціальні обстеження;

нагляд за здійсненням лісовпорядних проектів;

інші лісовпорядні дії.

Стаття 73. Лісовпорядні проекти

При лісовпорядкування лісового фонду складаються лісовпорядні проекти, в яких дається комплексна оцінка ведення лісового господарства і користування лісовим фондом за минулий період, розробляються основні положення організації та ведення лісового господарства. Лісовпорядні проекти та інші документи лісовпорядкування затверджуються в порядку, що встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства, і є обов'язковими нормативно-технічними документами для ведення лісового господарства, поточного та перспективного планування і прогнозування користування лісовим фондом та фінансування лісогосподарських робіт.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 74. Система проведення лісовпорядкування

Лісовпорядкування на території лісового фонду Російської Федерації проводиться державними лісовпорядними організаціями федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства. Лісовпорядкування виконується за єдиною системою в порядку, що встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Ведення лісового господарства та лісокористування без проведення лісовпорядкування забороняється.

Стаття 75. Інформація про лісовий фонд

Інформація про лісовий фонд включає в себе дані державного обліку лісового фонду, дані державного лісового кадастру, моніторингу лісів, лісовпорядкування та інші дані, отримані федеральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, підвідомчими їм організаціями при здійсненні ними своїх функцій.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Інформація про лісовий фонд, отримана за рахунок коштів федерального бюджету, є федеральною власністю і надається громадянам і юридичним особам у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 76. Державний контроль за станом, використанням, охороною, захистом лісового фонду та відтворенням лісів

Завданням державного контролю за станом, використанням, охороною, захистом лісового фонду та відтворенням лісів є забезпечення дотримання всіма громадянами та юридичними особами встановленого порядку користування лісовим фондом, правил відпуску деревини на пні, рубок головного користування, рубок проміжного користування та інших рубок, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів, а також інших вимог, встановлених законодавством Російської Федерації.

Державний контроль за станом, використанням, охороною, захистом лісового фонду та відтворенням лісів здійснюється федеральним органом виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування та його територіальними органами, іншими органами виконавчої влади в межах їх компетенції.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Порядок здійснення федеральним органом виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування та його територіальними органами державного контролю за станом, використанням, охороною, захистом лісового фонду та відтворенням лісів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 77. Державна лісова охорона Російської Федерації

Державна лісова охорона Російської Федерації (далі - державна лісова охорона) створюється у федеральному органі виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування і складається з посадових осіб федерального органу виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування та його територіальних органів. Перелік посадових осіб державної лісової охорони затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Завданнями державної лісової охорони є:

забезпечення додержання лісового законодавства Російської Федерації;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

здійснення державного контролю за станом, використанням, охороною, захистом лісового фонду та відтворенням лісів.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Державна лісова охорона відповідно до покладених на неї завдань зобов'язана:

запобігати та припиняти злочини та адміністративні правопорушення в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів;

здійснювати в межах своєї компетенції провадження у справах про адміністративні правопорушення;

забезпечувати в межах своєї компетенції правопорядок на території лісового фонду;

виконувати в межах своєї компетенції рішення судів;

направляти у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності, пред'являти позови в суд або арбітражний суд в межах своєї компетенції;

давати в межах своєї компетенції громадянам та юридичним особам вказівки (приписи) щодо усунення виявлених недоліків;

абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 09.05.2005 N 45-ФЗ;

виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством Російської Федерації.

Державної лісової охорони для виконання покладених на неї обов'язків надається право:

перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що дозволяють здійснювати користування ділянками лісового фонду;

складати протоколи про адміністративні правопорушення в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів, здійснювати затримання відповідних осіб та застосовувати інші передбачені законодавством про адміністративні правопорушення заходи;

затримувати і доставляти осіб, які вчинили злочини і адміністративні правопорушення в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів, до правоохоронних органів;

проводити відповідно до законодавства огляд транспортних засобів, інших об'єктів і місць, а при необхідності особистий огляд затриманих осіб;

вилучати у громадян і посадових осіб у відповідних випадках добуті лісові ресурси, знаряддя їх добування, а також транспортні засоби і в установленому порядку вирішувати питання про їх подальшу належність;

інші права, передбачені законодавством Російської Федерації.

Посадові особи державної лісової охорони мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю тільки у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

Посадовим особам державної лісової охорони вирішуються зберігання, носіння та застосування службової зброї в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Діяльність державної лісової охорони визначається положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 78. Державний захист посадових осіб державної лісової охорони

Посадові особи державної лісової охорони підлягають державному захисту відповідно до законодавства Російської Федерації.

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНА, ЗАХИСТ

І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ, ЯК ВХОДЯТЬ, ТАК І НЕ ВХОДЯТЬ

У ЛІСОВИЙ ФОНД, А ТАКОЖ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОВОГО ФОНДУ, не покритою

Лісова рослинність

Глава 10. ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВОГО ФОНДУ І НЕ ВХОДЯТЬ

У ЛІСОВИЙ ФОНД ЛІСІВ

Стаття 79. Основні вимоги до використання лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів

Лісокористування здійснюється з дотриманням таких основних вимог:

забезпечення безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісів для задоволення потреб економіки, населення в лісових ресурсах;

збереження і посилення средообразующих, водоохоронних, захисних та інших функцій лісів з метою охорони здоров'я громадян, поліпшення навколишнього природного середовища та розвитку економіки;

встановлення порядку лісокористування в залежності від значення лісів і виконуваних ними функцій, їх розташування, природних та економічних умов;

забезпечення умов для відтворення лісів;

платності лісокористування;

дотримання науково обгрунтованих норм лісокористування.

Стаття 80. Види лісокористування

У лісовому фонді можуть здійснюватися такі види лісокористування:

заготівля деревини;

заготівля живиці;

заготівля другорядних лісових ресурсів (пнів, кори, бересту, ялицевих, соснових, ялинових лап, новорічних ялинок та інших);

побічне лісокористування (сінокосіння, випасанні худоби, розміщення вуликів і пасік, заготівля деревних соків, заготівля і збір дикорослих плодів, ягід, горіхів, грибів, інших харчових лісових ресурсів, лікарських рослин і технічної сировини, збір моху, лісової підстилки та опалого листя, очерету та інші види побічного лісокористування, перелік яких затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства);

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

користування ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства;

користування ділянками лісового фонду для науково-дослідних цілей;

користування ділянками лісового фонду для культурно-оздоровчих, туристичних та спортивних цілей.

Використання ділянок лісового фонду може здійснюватися як з вилученням лісових ресурсів, так і без їх вилучення.

Ділянка лісового фонду може надаватися для здійснення одного або декількох видів лісокористування одному або декільком лісокористувачам.

Особливості використання ділянок лісового фонду при здійсненні певних видів лісокористування, а також види та особливості користування лісами, що не входять в лісовий фонд, визначаються федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, а також законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації відповідно до цим Кодексом.

Стаття 81. Втратила силу. - Федеральний закон від 29.12.2004 N 199-ФЗ.

Стаття 82. Права лісокористувачів при здійсненні ними лісокористування

При здійсненні лісокористування лісокористувачі мають право:

отримувати інформацію про ділянки лісового фонду, переданих їм у користування;

здійснювати користування лісовим фондом у встановлених межах;

зводити на строк лісокористування будівлі та споруди, пункти зберігання деревини, пов'язані з користуванням лісовим фондом, у встановленому порядку;

мати інші права, якщо їх реалізація не суперечить вимогам лісового законодавства Російської Федерації.

Стаття 83. Обов'язки лісокористувачів при здійсненні ними лісокористування

При здійсненні лісокористування лісокористувачі зобов'язані:

здійснювати користування ділянками лісового фонду відповідно до лісовим законодавством Російської Федерації;

дотримуватися умов договору оренди ділянки лісового фонду, договору безоплатного користування ділянкою лісового фонду, договору концесії ділянки лісового фонду, а також умови лісорубного квитка, ордера, лісового квитка;

не допускати нанесення шкоди здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу;

вести роботи способами, які запобігають виникненню ерозії грунтів, що виключають або обмежують негативний вплив користування лісовим фондом на стан і відтворення лісів, а також на стан водних та інших природних об'єктів;

дотримуватися на наданих їм у користування ділянках лісового фонду правила пожежної безпеки в лісах і проводити на зазначених ділянках протипожежні заходи, а в разі виникнення лісової пожежі забезпечувати його гасіння;

не залишати недоруб (лісосік з незакінченими рубками) і заготовленої деревини в місцях рубок після закінчення строків її заготівлі і вивезення;

проводити очищення лісосік від порубкових залишків одночасно із заготівлею деревини;

здійснювати лісовідновлювальні заходи у строки та на умовах, які зазначені в договорі оренди ділянки лісового фонду, договорі концесії ділянки лісового фонду, лісорубному квитку, ордері, лісовому квитку;

приводити землі на ділянках лісового фонду, наданих у користування, в стан, вказане в договорі оренди ділянки лісового фонду, договорі безоплатного користування ділянкою лісового фонду, договорі концесії ділянки лісового фонду, лісорубному квитку, ордері, лісовому квитку, за свій рахунок;

здавати ділянки лісового фонду лісгоспу федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснює ведення лісового господарства організації органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації після завершення на них робіт;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

проводити лісовідновлювальні заходи за свій рахунок на вирубках і площах, на яких в результаті діяльності лісокористувачів знищений підріст або загинула деревно-чагарникова рослинність;

відшкодовувати збитки і втрати лісового господарства в установленому порядку;

своєчасно вносити платежі за користування лісовим фондом;

дотримуватися санітарні правила у лісах;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

не допускати порушень прав інших лісокористувачів;

надавати в установленому порядку інформацію про користування лісовим фондом, а також інформацію, необхідну для визначення розмірів платежів за користування лісовим фондом, федеральному органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

виконувати інші обов'язки, передбачені лісовим законодавством Російської Федерації.

Стаття 84. Захист і гарантії прав лісокористувачів

Порушені права лісокористувачів підлягають відновленню. Збитки, завдані лісокористувачам у зв'язку з порушенням їх прав, підлягають відшкодуванню. Спори про відшкодування збитків вирішуються в судовому порядку.

При вилученні для державних та інших потреб земель лісового фонду лісокористувачеві відшкодовуються в повному обсязі збитки, пов'язані з цим вилученням, у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Стаття 85. Відшкодування збитків і втрат лісового господарства

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Відшкодування збитків і втрат лісового господарства лісгоспам федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснюють ведення лісового господарства організаціям органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 86. Перебування громадян у лісах

Громадяни мають право безоплатно перебувати на території лісового фонду та лісів, що не входять в лісовий фонд, збирати для власних потреб дикорослі плоди, ягоди, горіхи, гриби, інші харчові лісові ресурси, лікарські рослини і технічна сировина, брати участь у культурно-оздоровчих, туристичних і спортивних заходах, полювати, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.

Збір і заготівля громадянами дикорослих рослин та грибів, види яких занесені до Червоної книги Російської Федерації та в перелік нарковмісних рослин і природного наркомісткої сировини, забороняються.

Громадяни зобов'язані дотримувати правила пожежної безпеки в лісах, не допускати поломку, порубку дерев і чагарників, пошкодження лісових культур, засмічення лісів, знищення і руйнування мурашників і гнізд птахів, а також дотримуватися інших вимог законодавства Російської Федерації.

Перебування громадян у лісах з метою полювання регламентується цим Кодексом і законодавством Російської Федерації про тваринний світ.

Перебування громадян у лісах, збирання дикорослих плодів, ягід, горіхів, грибів, інших харчових лісових ресурсів, лікарських рослин і технічної сировини можуть бути обмежені федеральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу, в тому числі в інтересах пожежної безпеки лісів, ведення горіхово-промислового, лесоплодового або лісонасіннєвої господарства, а в державних природних заповідниках, національних парках, природних парках і на інших особливо охоронюваних природних територіях - у зв'язку з встановленим на них режимом лісокористування.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Глава 11. ВІДТВОРЕННЯ лісів і лісорозведення

Стаття 87. Цілі відтворення лісів і лісорозведення

Цілями відтворення лісів є своєчасне відтворення лісів на не вкритих лісом землях, покращення породного складу лісів, збільшення продуктивності лісів, забезпечення раціонального використання земель лісового фонду.

Цілями лісорозведення є створення лісів на нелісових землях, скорочення непродуктивних земель лісового фонду, створення захисних насаджень на землях, що не входять в лісовий фонд.

Стаття 88. Основні вимоги до підвищення продуктивності лісів

Використання ділянок лісового фонду, ведення лісового господарства повинні забезпечувати підвищення продуктивності лісів.

Підвищення продуктивності лісів здійснюється в результаті реалізації системи науково обгрунтованих рубок, відтворення лісів, поліпшення їх породного складу, створення та ефективного використання постійної лісонасіннєвої бази на селекційно-генетичній основі, гідролесомеліораціі, догляду за лісами та проведення інших лісогосподарських робіт.

Заходи щодо підвищення продуктивності лісів проводяться лісокористувачами і лісгоспами федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснюють ведення лісового господарства організаціями органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації відповідно до лісовпорядними проектами.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 89. Порядок відтворення лісів

Встановлення обсягу робіт з відтворення лісів, способів їх проведення та визначення відтворюваних деревних порід здійснюються лісгоспами федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснюють ведення лісового господарства організаціями органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації відповідно до лісовпорядними проектами з урахуванням змін, що відбулися в лісовому фонді .

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Відтворення лісів, заготівля лісового насіння і вирощування посадкового матеріалу здійснюються як лісгоспами федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснюють ведення лісового господарства організаціями органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, так і лісокористувачами.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 90. Обов'язки лісокористувачів з відтворення лісів

Лісокористувачі зобов'язані проводити лісовідновлювальні заходи на вирубках способами і за рахунок коштів, які вказані в договорі оренди ділянки лісового фонду, договорі концесії ділянки лісового фонду, лісорубному квитку, ордері, лісовому квитку; своєчасно передавати лісгоспу федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснює ведення лісового господарства організації органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації ділянки лісового фонду, на яких створені лісові культури, і інші облисіння ділянки.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Лісокористувачі зобов'язані дотримуватися вимог до збереження оптимальних умов для відтворення лісів. Ці вимоги повинні враховуватися при розробці нової техніки для заготівлі та трелювання деревини. Якщо проведення лісокористувачами робіт при здійсненні лісокористування негативно впливає на відтворення лісів, проведення цих робіт може бути припинено за рішенням суду.

(В ред. Федеральних законів від 29.12.2004 N 199-ФЗ, від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Лісокористувачі зобов'язані застосовувати при цих роботах техніку і технології, щодо яких в установленому порядку проведена державна екологічна експертиза і які забезпечують надійне збереження та відтворення лісів.

Стаття 91. Обов'язки лісгоспів федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснюють ведення лісового господарства організацій органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації щодо підвищення продуктивності лісів

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

З метою підвищення продуктивності лісів лісгоспи федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства та здійснюють ведення лісового господарства організації органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації зобов'язані:

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

здійснювати догляд за лісами, проводити роботи по селекції, лісового насінництва і сортовипробування цінних деревних порід, підвищенню родючості грунтів, запобігання водної та вітрової ерозії грунтів, заболочування, засолення та інших процесів, погіршують стан земель, а також інші роботи з поліпшення породного складу лісів, підвищення їх продуктивності і захисних властивостей. При цьому забезпечуються збереження і своєчасне відтворення кедра, дуба, бука та інших цінних деревних порід;

здійснювати рубки проміжного користування, якщо немає іншого виконавця цих рубок;

вживати заходів щодо ефективного відтворення лісів, створенню нових лісів та проведення гідролесомеліораціі надлишково зволожених земель;

будувати дороги лісогосподарського призначення;

надавати лісокористувачам допомогу у виборі способів відтворення лісів, забезпечення посівним і посадковим матеріалами і оплачувати в установленому порядку виконані ними лісовідновлювальні заходи.

Глава 12. ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСОВОГО ФОНДУ І НЕ ВХОДЯТЬ

У ЛІСОВИЙ ФОНД ЛІСІВ

Стаття 92. Цілі і завдання охорони і захисту лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів

Ліси підлягають охороні від пожеж, незаконних рубок (порубок), порушень встановленого порядку лісокористування і інших дій, що завдають шкоди лісовому фонду і не входять в лісовий фонд лісах, а також захисту від шкідників і хвороб лісу.

Охорона та захист лісів здійснюються з урахуванням їх біологічних та інших особливостей і включають в себе комплекс організаційних, правових та інших заходів щодо раціонального використання лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів, збереженню лісів від знищення, пошкодження, ослаблення, забруднення та інших негативних впливів .

Охорона та захист лісів здійснюються наземними і авіаційними методами лісгоспами федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства, базами авіаційної охорони лісів та іншими організаціями федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, а також федеральним органом виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування та його територіальними органами.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Основними завданнями охорони лісів від пожеж є попередження лісових пожеж, їх виявлення, обмеження розповсюдження і гасіння.

Стаття 93. Порядок здійснення заходів з охорони і захисту лісів

Уряд Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, федеральний орган виконавчої влади в галузі лісового господарства, федеральний орган виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування та їх територіальні органи забезпечують здійснення заходів з охорони і захисту лісів, боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу і лісовими пожежами, залучають для їх гасіння працівників, протипожежну техніку і транспортні засоби комерційних і некомерційних організацій, а також населення.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, федеральний орган виконавчої влади в галузі лісового господарства, федеральний орган виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування та їх територіальні органи забороняють в необхідних випадках на період високої пожежної небезпеки в лісах відвідування громадянами лісів і в'їзд до них транспортних засобів, а також проведення певних видів робіт на окремих ділянках лісового фонду.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Частина третя втратила чинність. - Федеральний закон від 29.12.2004 N 199-ФЗ.

Стаття 94. Обов'язки лісокористувачів з охорони лісів від пожеж

Лісокористувачі зобов'язані розробляти і затверджувати за погодженням з лісгоспами федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснюють ведення лісового господарства організацій органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації плани протипожежних заходів, а також проводити їх у встановлені терміни. Лісгоспи федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснюють ведення лісового господарства організації органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації сприяють лісокористувачам при розробці ними планів протипожежних заходів. Перелік протипожежних заходів, вимоги до планів цих заходів визначаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Громадяни та юридичні особи в місцях проведення на території лісового фонду робіт, культурно-масових та інших заходів зобов'язані мати кошти пожежогасіння відповідно до норм, затверджених федеральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства і федеральним органом виконавчої влади у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, а також містити зазначені кошти в пожежонебезпечний період в готовності, що забезпечує їх негайне використання. У разі відсутності затверджених норм на зазначені кошти громадяни і юридичні особи зобов'язані мати первинні засоби пожежогасіння, перелік і кількість яких визначаються територіальними органами федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства.

(В ред. Федеральних законів від 25.07.2002 N 116-ФЗ, від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 95. Державний пожежний нагляд в лісовому фонді і в не входять у лісовий фонд лісах

Державний пожежний нагляд в лісовому фонді і в не входять у лісовий фонд лісах здійснюється посадовими особами державної лісової охорони з метою контролю за дотриманням громадянами і юридичними особами вимог і правил пожежної безпеки в лісовому фонді і в не входять у лісовий фонд лісах, а також з метою припинення їх порушень.

Лісокористувачі і інші громадяни та юридичні особи, які здійснюють роботи на ділянках лісового фонду та землях, що межують з лісовим фондом, а також особи, відповідальні за проведення культурно-масових та інших заходів у лісовому фонді і в не входять у лісовий фонд лісах, за порушення вимог і правил пожежної безпеки несуть кримінальну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

Стаття 96. Участь громадських об'єднань в охороні лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від пожеж

З метою охорони лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від пожеж, попередження лісових пожеж та їх гасіння можуть створюватися добровільні пожежні дружини.

Порядок створення добровільних пожежних дружин визначається законодавством Російської Федерації.

Частина третя втратила чинність. - Федеральний закон від 29.12.2004 N 199-ФЗ.

Стаття 97. Авіаційна охорона лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів

Для охорони лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від пожеж, захисту від їх шкідників і хвороб лісу може використовуватися авіаційна охорона. Зона авіаційної охорони лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів визначається органом виконавчої влади в галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Авіаційна охорона лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів здійснюється спеціалізованими організаціями федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Для виконання функцій з охорони лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від пожеж спеціалізовані організації федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства забезпечуються добовими, місячними та періодичними прогнозами погоди, прогнозами пожежної небезпеки в лісовому фонді і в не входять у лісовий фонд лісах, щоденними зведеннями про погоду, супутниковою метеорологічною інформацією.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Положення про авіаційну охорону лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 98. Захист лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від шкідників і хвороб лісу

Захист лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від шкідників і хвороб лісу забезпечується систематичним спостереженням за станом лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів, своєчасним виявленням осередків шкідників і хвороб лісу, заходами з профілактики виникнення зазначених осередків, їх локалізації та ліквідації.

Захист лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від шкідників і хвороб лісу включає в себе наступні заходи:

поточні, експедиційні, аеровізуальние та інші лесопатологіческіе обстеження;

загальний, рекогносцирувальний і детальний нагляд за розвитком шкідників і хвороб лісу;

розробка авіаційних та наземних методів боротьби з шкідниками та хворобами лісу;

організація робіт з профілактики хвороб лісу та ліквідації осередків шкідників і хвороб лісу;

державний контроль за здійсненням перерахованих заходів.

Заходи щодо захисту лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від шкідників і хвороб лісу регламентуються санітарними правилами, затверджуваними федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 99. Обов'язки лісокористувачів щодо захисту лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від шкідників і хвороб лісу

З метою захисту лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від шкідників і хвороб лісу лісокористувачі зобов'язані:

проводити роботи способами і з дотриманням технологій, що забезпечують поліпшення санітарного стану лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів;

не допускати поширення шкідників і хвороб лісу на ділянках лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів, на яких ними здійснюється лісокористування;

здійснювати заходи щодо захисту лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від шкідників і хвороб лісу, передбачені договором оренди ділянки лісового фонду, договором концесії ділянки лісового фонду, лесорубочних квитком, ордером, лісовим квитком;

надавати допомогу лісгоспам федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства та здійснює ведення лісового господарства організаціям органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в здійсненні заходів щодо захисту лісового фонду від шкідників і хвороб лісу;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

своєчасно інформувати лісгоспи федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства та здійснюють ведення лісового господарства організації органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації про появу в лісовому фонді шкідників і хвороб лісу;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

виконувати санітарні правила у лісовому фонді і в не входять у лісовий фонд лісах.

Стаття 100. Участь органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в організації боротьби з лісовими пожежами, а також з шкідниками та хворобами лісу

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

З метою запобігання лісових пожеж, боротьби з ними, а також з шкідниками та хворобами лісу органи державної влади суб'єктів Російської Федерації в межах компетенції, встановленої статтею 47 цього Кодексу:

організовують щорічно розробку та виконання планів заходів з профілактики лісових пожеж, протипожежного облаштування лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів;

забезпечують готовність організацій, на які покладено охорона і захист лісів, а також лісокористувачів до пожежонебезпечного сезону;

стверджують щорічно до початку пожежонебезпечного сезону оперативні плани боротьби з лісовими пожежами;

встановлюють порядок залучення населення, працівників комерційних і некомерційних організацій, а також протипожежної техніки, транспортних та інших засобів зазначених організацій для гасіння лісових пожеж, забезпечують залучаються до цієї роботи громадян засобами пересування, харчуванням та медичною допомогою;

передбачають на періоди високої пожежної небезпеки в лісах створення лісопожежних формувань з числа залучених до гасіння лісових пожеж громадян та забезпечують готовність цих формувань до негайного виїзду в разі виникнення лісових пожеж;

створюють резерв пально-мастильних матеріалів на пожежонебезпечний сезон;

організують гасіння лісових пожеж у лісовому фонді на території суб'єкта Російської Федерації;

сприяють організаціям, на які покладено охорону і захист лісів, і лісокористувачам у будівництві та ремонті доріг протипожежного призначення, аеродромів і посадкових майданчиків для літаків і вертольотів, які використовуються для авіаційної охорони лісів від пожеж, у забезпеченні паливно-мастильними матеріалами лісопожежних формувань;

організовують проведення протипожежної пропаганди, регулярне висвітлення в засобах масової інформації питань про заощадження лісів, виконання правил пожежної безпеки в лісах;

забезпечують координацію всіх робіт по боротьбі з лісовими пожежами на території суб'єкта Російської Федерації і в разі необхідності створюють для цієї мети спеціальні комісії;

забезпечують у межах компетенції, встановленої цим Кодексом, проведення робіт по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу та поліпшення санітарного стану лісів, а також забороняють перебування громадян у лісах та здійснення лісокористування при проведенні авіахімічних, авіабіологіческіх і аерозольних заходів по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу.

Стаття 101. Обов'язки громадян та юридичних осіб щодо запобігання негативного впливу на стан лісів

Громадяни та юридичні особи при здійсненні діяльності, яка може надати або робить негативний вплив на стан лісів, зобов'язані проводити узгоджені з федеральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу, технологічні, санітарні та інші заходи з охорони і захисту лісів.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 102. Участь громадян і громадських об'єднань у забезпеченні раціонального використання, охорони, захисту і відтворення лісів

Громадяни та громадські об'єднання можуть брати участь у забезпеченні раціонального використання, охорони, захисту і відтворення лісів відповідно до законодавства Російської Федерації.

Про порядок застосування розділу V див. лист Державної податкової служби РФ N ВЗ-6-04/182, Мінфіну РФ N 22н, Рослесхоза N МГ-1-17-7/33 від 06.03.1997.

РОЗДІЛ V. Платежі за користування лісовим фондом

І ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ НА ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО

ГОСПОДАРСТВА

Глава 13. Платежі за користування лісовим фондом

Стаття 103. Види платежів за користування лісовим фондом

Платежі за користування лісовим фондом стягуються у вигляді лісових податей або орендної плати.

Лісові податі стягуються при короткостроковому користуванні ділянками лісового фонду, орендна плата - при оренді ділянок лісового фонду.

Ставки лісових податей встановлюються за одиницю лісового ресурсу, за окремими видами лісокористування - за гектар що знаходяться в користуванні ділянок лісового фонду.

Орендна плата визначається на основі ставок лісових податей.

Мінімальні ставки плати за деревину, що відпускається на пні, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Не стягується плата за деревину, заготовляється при рубках проміжного користування, що проводяться здійснюють рубки головного користування на орендованій ділянці орендарем за свій рахунок.

Особи, які внесли платежі за користування лісовим фондом, а також лісгоспи федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства та здійснюють ведення лісового господарства організації органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації звільняються від внесення плати за землю.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 104. Лісові податі

Лісові податі стягуються за всі види лісокористування.

Ставки лісових податей встановлюються федеральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції, визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу, або визначаються за результатами лісових аукціонів.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Лісові податі не стягуються за деревину, заготовляється лісгоспами федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства та здійснюють ведення лісового господарства організаціями органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації при проведенні рубок проміжного користування, інших лісогосподарських робіт, лісовпорядкування, науково-дослідних і проектних робіт для потреб лісового господарства, а також при заготівлі лісгоспами федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства та здійснюють ведення лісового господарства організаціями органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації другорядних лісових ресурсів та здійсненні побічного лісокористування.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 105. Орендна плата

При оренді ділянок лісового фонду орендарі вносять орендну плату.

Розмір орендної плати, порядок, умови і строки її внесення визначаються договором оренди ділянки лісового фонду.

Стаття 106. Розподіл і використання коштів, одержуваних при справлянні платежів за користування лісовим фондом

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Розподіл і використання коштів, одержуваних при справлянні платежів за користування лісовим фондом, проводяться в порядку, встановленому бюджетним законодавством Російської Федерації.

Стаття 107. Втратила силу. - Федеральний закон від 29.12.2004 N 199-ФЗ.

Глава 14. ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ НА ДЕРЖАВНЕ

УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ

ЛІСОВОГО ФОНДУ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ І НА ВЕДЕННЯ

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 108. Фінансування витрат на державне управління в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів та ведення лісового господарства

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Фінансування витрат на ведення лісового господарства, забезпечення використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу.

РОЗДІЛ VI. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У ГАЛУЗІ

ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ТА ВІДТВОРЕННЯ

ЛІСІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Глава 15. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ,

ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 109. Порядок вирішення спорів у сфері використання, охорони, захисту і відтворення лісів

Спори в галузі використання, охорони, захисту і відтворення лісів вирішуються в судовому порядку.

В адміністративному порядку суперечки в галузі використання, охорони, захисту і відтворення лісів вирішуються тільки у випадках, передбачених федеральним законом.

Глава 16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Стаття 110. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення лісового законодавства Російської Федерації

Особи, винні у порушенні лісового законодавства Російської Федерації, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

Штрафи за адміністративні правопорушення накладаються посадовими особами федерального органу виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування та його територіальних органів у межах встановлених законодавством Російської Федерації повноважень зазначених посадових осіб.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Особа, притягнута до кримінальної або адміністративної відповідальності за самовільне захоплення (заняття) ділянок лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів, зобов'язане звільнити зазначені ділянки у встановлені терміни.

Стаття 111. Відповідальність громадян та юридичних осіб за заподіяння шкоди лісовому фонду і не входять в лісовий фонд лісах

Громадяни та юридичні особи зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну лісовому фонду і не входять в лісовий фонд лісах, у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Стаття 112. Недійсність угод, укладених з порушенням лісового законодавства Російської Федерації

Угоди, здійснені з порушенням лісового законодавства Російської Федерації, є недійсними.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ VII. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

ЛІСОВОГО ФОНДУ, не входять у лісовий ФОНД ЛІСІВ,

ДЕРЕВИННО-чагарникової рослинності

Глава 17. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВОГО ФОНДУ

Стаття 113. Заготівля деревини

Заготівля деревини в лісах здійснюється при рубках головного користування, що проводяться в перестійних і стиглих лісостанах.

Заготівля деревини також здійснюється при рубках проміжного користування (рубках догляду за лісом, вибіркових санітарних рубках, рубках реконструкції та інших рубках, пов'язаних з рубанням малоцінних деревостанів, а також рубках деревно-чагарникової рослинності, яка втрачає захисні, водоохоронні й інші функції) та інших рубках ( суцільних санітарних рубках, розчищення лісових площ для будівництва гідровузлів, трубопроводів, доріг, а також при прокладанні просік, створенні протипожежних розривів, рубках для інших цілей).

Стаття 114. Способи рубок в залежності від груп лісів і категорій захисності лісів першої групи

У лісах третьої групи рубки головного користування проводяться способами, що забезпечують своєчасне відновлення цих лісів, ефективне та раціональне використання лісових ресурсів.

У лісах другої групи рубки головного користування проводяться способами, спрямованими на відновлення цінних порід дерев, збереження природних функцій лісів цієї групи і дозволяють ефективно і раціонально використовувати лісові ресурси.

У лісах першої групи проводяться рубки головного користування, спрямовані на поліпшення стану деревостанів, посилення природних функцій лісів цієї групи, а також на своєчасне й раціональне використання перестійних і стиглих деревостанів.

У лісах національних парків, природних парків, особливо цінних лісових масивах, лісах, що мають наукове або історичне значення, пам'ятників природи, горіхово-промислових зон, в лесоплодових насадженнях, лісопаркових частинах зелених зон, лісах першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання та лісах першої і другої зон округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів, державних захисних лісових смугах, протиерозійних, прітундрових лісах і заборонених смугах лісів, що захищають нерестовища цінних промислових риб, а також в кедрових лісах усіх груп лісів допускаються тільки рубки проміжного користування і тільки інші рубки.

У лісах державних природних заповідників, на заповідних лісових ділянках допускаються тільки інші рубки, відповідні заповідного режиму.

У гірських лісах застосовуються способи рубок головного користування з урахуванням захисного, протиерозійного та водорегулирующего значення цих лісів.

Стаття 115. Правила рубок

Заготівля деревини при рубках головного користування та рубках проміжного користування здійснюється відповідно до регіональних правилами рубок (настановами), які затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 116. Організація і порядок заготівлі деревини при рубках

Порядок відводу лісосік, передачі їх лісокористувачам, заготівлі деревини при рубках, а також розміри неустойок за порушення лісогосподарських вимог встановлюються Правилами відпуску деревини на пні в лісах України, затвердженими Урядом Російської Федерації.

Стаття 117. Обсяг заготівлі деревини при рубках головного користування

Заготівля деревини при рубках головного користування по території кожного лісгоспу федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснює ведення лісового господарства організацією органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, групам лісів і господарствам здійснюється в обсязі розрахункової лісосіки. Заготівля деревини при рубках головного користування в обсязі, що перевищує розрахункову лісосіку, забороняється.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 118. Визначення обсягу заготівлі деревини при рубках проміжного користування та інших рубках

Обсяг заготівлі деревини при рубках проміжного користування визначається при лісовпорядкуванні виходячи зі стану лісових насаджень, встановлених норм рубок догляду за лісом, вибіркових санітарних рубок, рубок реконструкцій і затверджується відповідним федеральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах компетенції , визначеної відповідно до статей 46 і 47 цього Кодексу.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Обсяг заготівлі деревини за інших рубках визначається лісгоспом федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснює ведення лісового господарства організацією органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації залежно від проектованих робіт з розчищення ділянок лісового фонду.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 119. Порядок заготівлі живиці

Заготівля живиці здійснюється у хвойних перестійних і стиглих деревостанів, які після закінчення встановленого терміну підсочки деревостанів призначаються для рубки головного користування. При недоліку перестійних і стиглих деревостанів допускається підсочка пристигаючих деревостанів, які до строку закінчення підсочки досягнуть віку рубок.

Не допускається передача зазначених деревостанів в підсочування без затверджених у встановленому порядку планів рубок головного користування та підсочки цих деревостанів.

Порядок заготівлі живиці встановлюється Правилами відпуску деревини на пні в лісах України, затвердженими Урядом Російської Федерації.

Правила підсочки зазначених деревостанів, а також зони їхньої обов'язкової підсочки затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(Частина четверта в ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 120. Порядок заготівлі другорядних лісових ресурсів та здійснення побічного лісокористування

Ділянки лісового фонду громадянам і юридичним особам надаються у користування для заготівлі другорядних лісових ресурсів та здійснення побічного лісокористування в порядку, встановленому цим Кодексом.

Правила користування лісовим фондом для заготівлі другорядних лісових ресурсів та здійснення побічного лісокористування затверджуються органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

(В ред. Федеральних законів від 29.12.2004 N 199-ФЗ, від 31.12.2005 N 199-ФЗ)

Стаття 121. Порядок користування ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства

Ділянки лісового фонду громадянам і юридичним особам можуть надаватися у користування для потреб мисливського господарства в порядку, встановленому цим Кодексом.

Порядок користування ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства встановлюється органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

(В ред. Федеральних законів від 29.12.2004 N 199-ФЗ, від 31.12.2005 N 199-ФЗ)

Частина третя втратила чинність. - Федеральний закон від 29.12.2004 N 199-ФЗ.

Стаття 122. Втратила силу. - Федеральний закон від 29.12.2004 N 199-ФЗ.

Стаття 123. Порядок користування ділянками лісового фонду для культурно-оздоровчих, туристичних та спортивних цілей

На ділянках лісового фонду, наданих для культурно-оздоровчих, туристичних та спортивних цілей, лісокористувачі проводять заходи з благоустрою цих ділянок за умови збереження лісів та природних ландшафтів, дотримання правил пожежної безпеки і санітарних правил у лісах.

(В ред. Федеральних законів від 10.12.2003 N 171-ФЗ, від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Порядок користування ділянками лісового фонду для культурно-оздоровчих, туристичних та спортивних цілей затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Частина третя втратила чинність. - Федеральний закон від 29.12.2004 N 199-ФЗ.

Стаття 124. Порядок користування ділянками лісового фонду на територіях традиційного проживання корінних нечисленних народів і етнічних спільнот

На територіях традиційного проживання корінних нечисленних народів і етнічних спільнот законодавством Російської Федерації встановлюється порядок користування ділянками лісового фонду, що забезпечує традиційний спосіб життя цих народів та етнічних спільнот.

Стаття 125. Державні природні заповідники, знаходяться на території лісового фонду

Ділянки лісового фонду закріплюються за державними природними заповідниками, що перебувають на території лісового фонду, в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Державні природні заповідники здійснюють функції державного управління на закріплених за ними ділянках лісового фонду.

Державні природні заповідники зобов'язані здійснювати охорону і захист закріплених за ними ділянок лісового фонду і в необхідних випадках забезпечувати відтворення лісів.

Використання, охорона, захист і відтворення лісів на територіях державних природних заповідників здійснюються відповідно до цього Кодексу та законодавством Російської Федерації про особливо охоронюваних природних територіях.

Стаття 126. Національні парки, що знаходяться на території лісового фонду

Використання, охорона, захист і відтворення лісів на територіях національних парків здійснюються відповідно до цього Кодексу та законодавством Російської Федерації про особливо охоронюваних природних територіях.

Стаття 127. Природні парки, що знаходяться на території лісового фонду

Ведення лісового господарства, у тому числі забезпечення охорони, захисту і відтворення лісів на територіях природних парків, здійснюють відповідні лісгоспи федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або здійснюють ведення лісового господарства організації органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.

(Частина перша в ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Використання, охорона, захист і відтворення лісів на територіях природних парків здійснюються відповідно до цього Кодексу та законодавством Російської Федерації про особливо охоронюваних природних територіях.

Стаття 128. Лісгоспи освітніх установ вищої професійної освіти, лісгоспи-технікуми і лісгоспи науково-дослідних установ федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Лісгоспи освітніх установ вищої професійної освіти, лісгоспи-технікуми і лісгоспи науково-дослідних установ федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства забезпечують ведення лісового господарства, використання, охорону, захист лісового фонду і відтворення лісів на закріплених за ними ділянках лісового фонду.

(Частина перша в ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Використання, охорона, захист і відтворення лісів на ділянках лісового фонду, закріплених за цими лісгоспами, здійснюються відповідно до цього Кодексу.

Стаття 129. Порядок користування ділянками лісового фонду в прикордонних зонах

Користування ділянками лісового фонду в прикордонних зонах здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом.

Особливості користування ділянками лісового фонду в прикордонних зонах встановлюються законодавством Російської Федерації.

Стаття 130. Особливості використання лісів, що раніше перебували у володінні сільськогосподарських організацій

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Ділянки лісового фонду, що раніше знаходилися у володінні сільськогосподарських організацій, можуть надаватися сільськогосподарським організаціям у безоплатне користування з метою забезпечення власних потреб в деревині та інших лісових ресурсах відповідно до статті 36 цього Кодексу.

Сільськогосподарські організації мають право здійснювати на наданих їм у користування ділянках лісового фонду всі види лісокористування. Нормативи обсягів лісокористування сільськогосподарським організаціям з метою забезпечення власних потреб в деревині та інших лісових ресурсах визначаються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації.

Глава 18. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ТА

ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ, НЕ входять у лісовий фонд

Стаття 131. Загальні вимоги до використання лісів, що не входять в лісовий фонд

Використання лісів, що не входять в лісовий фонд, визначається їх призначенням.

Використання лісів, що не входять в лісовий фонд, здійснюється відповідно до вимог лісовпорядкування, а у випадку, якщо лісовпорядкування не проводилося, використання таких лісів здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

При значній площі лісів, що не входять в лісовий фонд, необхідне проведення лісовпорядкування (парко-та лісовпорядкування). Мінімальну площу лісів, при якій необхідне проведення лісовпорядкування (парко-та лісовпорядкування), а також порядок, методику його проведення та склад лісовпорядної документації визначає федеральний орган виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства. Проведення лісовпорядкування (парко-та лісовпорядкування) сплачується у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Державний контроль за використанням, охороною, захистом та відтворенням лісів, що не входять в лісовий фонд, здійснюють федеральний орган виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 132. Ліси, розташовані на землях оборони

Ліси, розташовані на землях оборони, призначені для забезпечення потреб оборони і закріплюються за федеральним органом виконавчої влади з питань оборони.

Порядок закріплення зазначених лісів за федеральним органом виконавчої влади з питань оборони визначається Кабінетом Міністрів України.

Федеральний орган виконавчої влади з питань оборони здійснює ведення лісового господарства, а також забезпечує раціональне використання, охорону, захист і відтворення лісів, розташованих на землях оборони.

Порядок ведення лісового господарства, а також порядок використання, охорони, захисту і відтворення лісів, розташованих на землях оборони, визначаються законодавством Російської Федерації відповідно до цього Кодексу.

Державний контроль за веденням лісового господарства, використанням, охороною, захистом та відтворенням лісів, розташованих на землях оборони, здійснюється федеральним органом виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування і федеральним органом виконавчої влади з питань оборони.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Державний контроль за використанням, охороною, захистом та відтворенням лісів, розташованих на територіях режимних військових та оборонних об'єктів, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 133. Ліси, розташовані на землях міських поселень

Ліси, розташовані на землях міських поселень, призначені для відпочинку населення, проведення культурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також для збереження сприятливої ​​екологічної обстановки.

Ведення лісового господарства, а також використання, охорона, захист і відтворення лісів, розташованих на землях міських поселень, здійснюються в порядку, що встановлюється органами державної влади суб'єктів Російської Федерації відповідно до цього Кодексу.

У лісах, розташованих на землях міських поселень, забороняється здійснення лісокористування, несумісного з призначенням цих лісів. Допускається проведення у зазначених лісах рубок догляду, санітарних рубок, рубок реконструкції та оновлення, інших рубок.

Державний контроль за використанням, охороною, захистом та відтворенням лісів, розташованих на землях міських поселень, здійснюється федеральним органом виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Глава 19. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ

І ВІДТВОРЕННЯ ДЕРЕВИННО-чагарникової рослинності

Стаття 134. Деревно-чагарникова рослинність, розташована на землях сільськогосподарського призначення

Деревно-чагарникова рослинність, розташована на землях сільськогосподарського призначення, призначена для забезпечення захисту земель від впливу несприятливих природних, антропогенних і техногенних явищ за допомогою використання грунтозахисних, водорегулюючих та інших властивостей лісової рослинності.

Рубки деревно-чагарникової рослинності, розташованої на землях сільськогосподарського призначення, повинні забезпечувати поліпшення стану цієї рослинності і виконання нею своїх функцій. Допускається проведення рубок догляду, санітарних рубок, рубок реконструкції та оновлення, а також інших рубок деревно-чагарникової рослинності.

Порядок лісорозведення на землях сільськогосподарського призначення, догляду за деревно-чагарниковою рослинністю, її використання, охорона і захист, а також державний контроль за використанням, охороною і захистом цієї рослинності визначаються законодавством Російської Федерації.

Стаття 135. Деревно-чагарникова рослинність, розташована на землях залізничного транспорту

Деревно-чагарникова рослинність, розташована на землях залізничного транспорту, призначена для захисту залізничних магістралей від несприятливих природних явищ, запобігання забруднення навколишнього середовища, зниження шумового впливу залізничного транспорту.

Федеральний орган виконавчої влади в галузі залізничного транспорту та його організації здійснюють державне управління в галузі використання, охорони, захисту і відтворення зазначеної деревно-чагарникової рослинності.

Допускаються рубки догляду, санітарні рубки, рубки реконструкції, рубки спеціального призначення та інші рубки деревно-чагарникової рослинності, розташованої на землях залізничного транспорту. Порядок проведення цих рубок визначається органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі транспорту, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі лісового господарства.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Державний контроль за станом, використанням, охороною, захистом та відтворенням деревно-чагарникової рослинності, розташованої на землях залізничного транспорту, здійснюється федеральним органом виконавчої влади з нагляду в галузі транспорту, федеральним органом виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Стаття 136. Деревно-чагарникова рослинність, розташована на землях автомобільного транспорту та землях водного фонду

Деревно-чагарникова рослинність, розташована на землях автомобільного транспорту та землях водного фонду (на смугах відводу автомобільних доріг і каналів), призначена для захисту автомобільних доріг і каналів від несприятливих природних, антропогенних і техногенних явищ.

На смугах відводу автомобільних доріг і каналів допускається проведення санітарних рубок, рубок реконструкції та інших рубок.

Порядок лісорозведення, а також порядок використання, охорони і захисту деревно-чагарникової рослинності, розташованої на землях автомобільного транспорту та землях водного фонду, визначаються законодавством Російської Федерації.

Державний контроль за використанням, охороною і захистом деревно-чагарникової рослинності, розташованої на землях автомобільного транспорту та землях водного фонду, здійснюється федеральним органом виконавчої влади з нагляду у сфері природокористування.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 20. Введення в дію цього КОДЕКСУ

Стаття 137. Введення в дію цього Кодексу

Цей Кодекс набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Доручити Уряду Російської Федерації привести свої нормативні правові акти у відповідність із цим Кодексом.

Стаття 138. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації

Визнати такими, що втратили силу Основи лісового законодавства Російської Федерації (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1993, N 15, ст. 523) та Постанова Верховної Ради Російської Федерації "Про порядок введення в дію Основ лісового законодавства Російської Федерації" (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1993, N 15, ст. 525).

Президент

Російської Федерації

Б. ЄЛЬЦИН

Москва, Кремль

29 січня 1997

N 22-ФЗ

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Кодекс
383.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Лісовий кодекс України
Французький цивільний кодекс 1804 року - класичний кодекс буржуазії
Хімічний і лісовий комплекс
Лісовий комплекс світу
Лісовий фонд Бійкінского лісництва
Лісовий тип біологічного кругообігу
Фінансово-господарська діяльність ЗАТ Лісовий
Хіміко лісовий комплекс Російської Федерації
Хіміко-лісовий комплекс Російської Федерації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru