приховати рекламу

Лейкоцитарний індекс інтоксикації у хворих на жовчно-кам`яну хворобу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

А.Т. Чорманов, Є.Ш. Ідришев-Абзалбек


Лейкоцитарний індекс інтоксикації у хворих на жовчно-кам'яну хворобу.


Науковий керівник д.м.н. проф. М. І. Оразбеков


Розрахунок лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) призначений для визначення ступеня інтоксикації при гнійно - запальних захворюваннях будь-якої локалізації. ЛІІ має важливе значення як для контролю за лікуванням так і для прогнозу хвороби. Клінічне значення ЛІІ полягає у визначенні тяжкості гнійно - запального процесу, а також можливості застосування його як критерію, який допомагає поряд з клінічними і лабораторними дослідженнями, діагностувати прогресування процесу або розвиток гнійного ускладнення.

Існує кілька формул розрахунку ЛІІ, такі як: Кальф-Каліфа Я.Я (1941), Фіщенко Ф.Я. (1989), Островського В.К. (1983).

Формула Кальф - Каліфа з аналізу літературних даних не отримала широкого застосування, що зумовлено складністю його розрахунку і труднощами запам'ятовування. Нами була обрана формула Островського, так як вона більш спрощена і легко запам'ятовуваність. Це формула розрахунку ЛІІ, в якій в чисельнику знаходитися сума процентного вмісту клітин мієлоїдного ряду, а в знаменнику сума інших клітин білої крові.


Формула розрахунку ЛІІ за Островським В.К. (1983)


ПК + мієліт. + Ю. + П. + с.

ЛІІ = ------------------------------------------------ ------

Лимф. + Мон. + Е.. + Б.


Де: ПК - плазматичні клітини, мієліт. - Міелоціти, ю. - Юні, п. - паличкоядерні, с. - Сегментоядерние, лімфи. - Лімфоцити, мон. - Моноцити, е.. - Еозинофіли, б. - Базофіли.


При розрахунку ЛІІ норма становить 1,6 + 0,5


Для розрахунку ЛІІ були взяті хворі з 2 і 3 хірургічних відділень НЦХ ім. А. Н. Сизганова. При хірургічних захворюваннях ЛІІ вивчений нами у 40 хворих, чоловіків було - 15 чоловік, жінок - 25. Віковий контингент досліджуваних хворих був від 18 до 75 років. Усі хворі перебували у стаціонарі з діагнозом жовчнокам'яна хвороба (ЖКХ).

17 з них були з ускладненнями основного захворювання і у 23 відмічено не ускладнений її перебіг. Основними ускладненнями ЖКБ були: водянка жовчного міхура, місцевий серозний перитоніт, хронічний панкреатит індуративний, стеноз великого дуоденального соска, механічна жовтяниця і гнійний холангіт. Всі хворі були оперовані, з них у 13 прооізведени лапаротомного холецистектомії, і у 27 лапароскопічні холецистектомії.


Таблиця 1


ЛІІ, пульс і температура у хворих з ЖКХ.


показник Групах обстеження

норма

Хворі з неосложнен-

ної ЖКБ

Хворі з ослож-

ненной ЖКБ


пульс

60 -80

78,9 + 2,2


80,2 + 1,8


Темп-ра

0

36 С + 0,5-1,0


36,2 + 0,05


36,7 + 0,1


ЛІІ


1,6 + 0,5


1,9 + 0,2


3,5 + 1,07


У таблиці 1 показано, що у хворих з не ускладненою формою ЖКБ пульс і температура знаходяться в межах норми, але ЛІІ підвищений в 1,1 разів в порівнянні з нормою. У хворих з ускладненою формою ЖКБ пульс знаходився на верхній межі норми, температура не зазнавала істотних змін, а ЛІІ підвищувався в 2,1 разів в порівнянні з нормою. Отже, судячи за середніми показниками пульсу і температури можна сказати, що в обох групах хворих вони змінюються в незначній мірі, або практично відповідають нормі. ЛІІ при не ускладнених формах ЖКБ підвищувався за рахунок основного захворювання, а в другій групі хворих він підвищувався за рахунок приєднання до основного захворювання якого-небудь ускладнення з вище перерахованих. Отже показник ЛІІ є більш достовірним у діагностиці ускладнених форм ЖКХ.


Таблиця 2


Динаміка ЛІІ, пульсу і температури у хворих після операції.показник


До операції


Після операції


пульс


76,4 + 1,4


82 + 1,1


Темп-ра


36,7 + 0,06


36,7 + 0,08


ЛІІ


2,7 + 0,4


2,8 + 0,6


У таблиці 2 ми бачимо, що пульс і температура до операції знаходилися в межах норми, але ЛІІ підвищувався в 1,6 рази в порівнянні з нормою. Після операції відмічено незначне почастішання пульсу, температура не змінювалася. ЛІІ підвищувався в 1,7 рази в порівнянні з нормою. Незначне підвищення ЛІІ після операції в порівнянні з ЛІІ до операції пов'язане з травматичністю операції і надходженням в організм токсичних продуктів, що утворюються при поділі і размозжении тканин внаслідок порушення процесів відмежування. При адекватній терапії в післяопераційному періоді ЛІІ у хворих обох форм з ЖКБ поступово знижувався і до моменту виписки зі стаціонару він досягав норми (1,7 + 0,3).

У висновку треба зазначити, що застосування ЛІІ в умовах хірургічної і терапевтичної клініки має велике значення для оцінки ступеня інтоксикації і ефективності лікування. Поряд з високою діагностичною цінністю визначення в динаміці індексу за Островським В.К. (1983) дозволяє своєчасно виявити розвиток ускладнень і прогресування процесу при неадекватному лікуванні.


Література:


  1. Фіщенко А.Я. Клінічна хірургія 1989 9 Київ Здоров'я стор.68-69

  2. Мурашов З.М. Зміна ЛІІ в перед-і післяопераційному періоді у хворих холециститом (рад. Мед. 1975 2 стор 112-116)

  3. Островський В.К. Світіч Ю.М. ЛІІ при гострих гнійних та запальних захворювань легенів. (Вісник хірургії ім. І. І. Грекова 1983 т. 131 11 стор 21-24)

  4. Верник С.Д. Застосування ЛІІ для оцінки ефективності лікування інфільтратів (Хірургія 1972 9 стор 84-87)

  5. Кальф-Каліф Я.Я. Про ЛІІ та його практичне значення (Лікарська справа 1941 1 стор.31-33)

  6. Сазонов А.М. Муромський Ю.А. Деякі питання лікування гострих ускладнених абсцесів легень (рад. Мед. 1979 12 стор 11-15)

  7. Сухоруков В.П. Про ЛІІ (Клін. Хірургія 1982 1 стор 20-22)

  8. Прохоров А.М. Велика Радянська Енциклопедія. Москва Рад. Енциклопедія стор 417

  9. Прохоров А.М. Велика Радянська Енциклопедія. Москва Рад. Енциклопедія стор 223

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Реферат
12.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Клініко топографічне об рунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам яну хворобу
Хронічний холецистит ускладнений жовчнокам`яну хворобу
Хірургія Хронічний холецистит ускладнений жовчнокам`яну хворобу
Жовчно-кам`яна хвороба та її лікування
Історія хвороби жовчно-кам`яна хвороба
Література - Хірургія жовчно-кам`яна хвороба
Анестезія у хворих на ішемічну хворобу серця
Продукція мелатоніну у хворих на виразкову хворобу 12-палої кишки
Особливості агрегації тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru