ЛІСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЛІСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

План

Введення

Загальна характеристика лісового ринку

Технологічні особливості лісопереробки

Світова торгівля товарами лісового комплексу і її структура

Структура світової торгівлі товарами лісового комплексу

Обсяги світової торгівлі товарами лісового комплексу

Географічна структура торгівлі

з імпорту та експорту

за видами продукції

по географічних ринків

Характеристика цін на світовому лісовому ринку

Характеристика цін на північноамериканському регіональному ринку

Пропозиція лісу

Вплив пропозиції на ціни

Витрати на колоди

Ціни на пиломатеріали й інфляція

Деякі фактори, що впливають на ціни

Продаж лісу нижче собівартості

Цикли цін на лісопродуктів

Висновок

Додаток

Література

Введення

Лісова промисловість є однією з найбільш цікавих для вивчення через свою складність, багатосторонності, поширеності по всьому світу і необхідності її продуктів для економіки будь-яких країн.

У своїй роботі ми поставили за мету розглянути лісовий комплекс в різних аспектах, роблячи упор на особливості ціноутворення і впливу цін на розвиток промисловості. Розгляд ми почали з загальної характеристики лісового комплексу і аспектів впливу лісових ресурсів на можливості промисловості. Далі нами коротко розглядаються технологічні особливості виробництва, асортимент продукції лісопереробної продукції, обсяги світової торгівлі. Також приділено увагу і географічній структурі: основним імпортерам і експортерам, виробництву окремих видів продукції по регіонах і розподілу на північноамериканський, тихоокеанський і європейський субринкі.

Крім характеристики цін на продукцію лісового комплексу, ми розглянули конкретні дані, що дозволяють скласти більш повне уявлення про світовий ринок лісу на основі північноамериканського регіонального лісового ринку.

У висновку ми зробили деякі висновки на підставі проробленої роботи, указавши можливі напрямки розвитку лісової промисловості та пов'язані з цим зміни в динаміці цін.

Загальна характеристика лісового комплексу

Продукція лісового комплексу, обсяг її виробництва, кон'юнктура даного ринку, ціни та інші показники безпосередньо пов'язані з положенням світових лісових масивів на конкретний момент часу, екологічною обстановкою і, відповідно, світовою і державною політикою конкретних країн з питання управління лісами.

Економічні, політичні, демографічні і соціальні тенденції задають напрямки управління лісами і впливають на формулювання національної політики з цього питання і формування відповідних установ. Основний вплив на площу лісів і їх кількість надають демографічні зміни (зростання) і урбанізація населення, потреби в продукції лісової промисловості, а також здатність лісів виконувати важливі екологічні функції. Політичні тенденції, що впливають на лісовий сектор - це децентралізація, приватизація, лібералізація торгівлі і глобалізація світової економіки (1).

Велику кількість урядових і міжнародних організацій в даний час контролюють питання, пов'язані з лісами і, отже, впливають на лісову промисловість і ціноутворення в даній галузі. Серед таких організацій можна назвати Міжурядову комісію з лісів (Intergovernmental Panel on Forests, IPF), започатковану в квітні 1995 року проведеної в Ріо-де-Жанейро в червні 1992 року Конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку (The United Nations Conference on Environment and Development , UNCED). Завданням IPF є проходження рекомендаціям UNCED по управлінню світовими лісами, вплив на світову спільноту в питаннях, що стосуються лісу. IPF проводить роботу спільно з міжнародними організаціями, урядами, неурядовими організаціями і приватним сектором, що дуже впливає на стан лісів і лісової промисловості.

Серед інших організацій можна назвати Управління світових лісів (SOFO), яке регулярно надає інформаційні зведення. Також можна сказати про Комісію з сільського господарства ООН (FAO). На матеріалах Програми оцінки лісових ресурсів (Forest Resources Assessment, FRA) ФАО базуються рішення, прийняті багатьма іншими організаціями.

Площа світових лісів, включаючи природні ліси і плантації, приблизно оцінювалася в 3 454 000 000 га в 1995 році, причому трохи більше половини їх припадала на країни, що розвиваються. Загальна втрата лісів в світі в 1990-1995 роках оцінювалася як 56,3 мільйони га, що розкладається на зменшення території лісів на 65,1 млн. га в основному в країнах, що розвиваються і збільшення там же їх територій на 8,8 млн. га. Загалом, зменшення територій лісу найбільш помітно в країнах, що розвиваються, хоча обсяги їх зменшення виявилися меншими, ніж спрогнозовані на 1980-1990 рр.., І на даний момент продовжують йти вниз.

Дослідження причин, що викликають зміни в лісовому масиві показують, що основні чинники - це розвиток сільського господарства в Африці, Азії і великі програми економічного розвитку, що супроводжуються переселенням, розвитком інфраструктури і сільського господарства в країнах Латинської Америки і Азії. Хоча видобуток лісу і не є основною причиною зменшення площі лісів прямо, але непрямо це важливий чинник тому лісозаготівельні роботи в багатьох областях супроводжувалися прокладанням доріг, які зробили перш віддалені області легко доступними для сільськогосподарської колонізації.

Хоча загальна площа лісового покриву стабільно зменшується, попит на продукцію лісового комплексу стабільно зростає. Статистика ФАО по лісових продуктів показує, що світове споживання продукції лісового комплексу зросла на 36% в 1994 році порівняно з 1970.

Споживання деревного палива, яке є основним або єдиним джерелом енергії для двох п'ятих світового населення продовжує зростати на 1,2% на рік. Приблизно 90% деревного палива виробляється і використовується в країнах, що розвиваються. На індустріально розвинені країни припадає приблизно 70% виробництва і споживання індустріальних лісових продуктів.

Багато країн розраховують в основному на плантації і фермерські лісові господарства в задоволенні своїх потреб в лісі. Різко зросла кількість лісу, на плантаціях в Азії, Океанії і Південній Америці. Тільки в країнах, що розвиваються площа лісових плантацій виросла з 40 млн. га в 1980 році до більш ніж 80 млн. га в 1995.

Однією з найбільш важливих тенденцій став розвиток більш ефективних технологій обробки, що дозволяють отримати значний ріст кінцевого продукту при скороченні споживання сирих матеріалів. Важливий також і перехід на більш екологічно чисті технології.

Технологічні особливості лісопереробки

Група лісової промисловості має справу з пиломатеріалами й іншими деревними матеріалами. Список виробів з дерева досить великий. За класифікацією США основні галузі даної промисловості містять у собі: - лісозаготівлю - лісопилки - подрібнення і виготовлення фанерного шпону - виготовлення дерев'яної тари - будівництво дерев'яних будинків - інші продукти з дерева.

Для того, щоб використовуватися надалі, дерево має бути перероблено в деякі основні види матеріалу. На це спрямовані перші три згадані галузі лісової промисловості.

У даних галузях використовується приблизно 20 технологічних процесів, серед яких: розпилювання, подрібнення, компресійна формовка, формування, обробка абразивними матеріалами, свердління, хімічна обробка і т.п.

Світова торгівля товарами лісового комплексу і її структура. Структура світової торгівлі товарами лісового комплексу

На галузі лісового комплексу припадає в даний час приблизно десята частина усього промислового виробництва в країнах з розвиненою ринковою економікою. У цей комплекс входять вельми різноманітні і несхожі один на одного виробництва, які об'єднує використання єдиної унікальної за своєю природою сировини, яким є деревина.

Деревина зберігає своє місце в сучасному світі як найважливіший вид природної сировини, використовуваного цивілізацією. Протягом останніх двох десятиліть деревиною було представлено приблизно 10% предметів праці у світі. Незважаючи на активну конкуренцію нових матеріалів і технологій, її частка практично не знижується. По цьому показнику лісова промисловість приблизно рівна хімічній індустрії, дещо перевершує харчову і майже вдвічі більш значна, ніж легка промисловість або металургія.

Товарна структура світового лісового ринку досить складна. Вона виглядає таким чином: Табл. 1 Товарна структура світового лісового ринку

% *

% **

Деревна сировина

13

21

в т.ч. пиловник хвойний

5

6

- "- Листяний

5

5

баланси

1

4

технологічна тріска і відходи

2

5

Продукція лісопиляння

19

26

в т.ч. пиломатеріали хвойні

13

22

- "- Листяні

5

4

Листові лісоматеріали

9

9

в т.ч. клеєна фанера

5

6

дсп

2

2

двп

1

1

Целюлоза, папір, картон

59

44

в т.ч. целюлоза

16

18

папір газетний

9

8

папір друкована і писальний

13

8

папір та картон пакувальні

9

6

Усього

100

100

Дані таблиці 1 -% * показують частку виробів у вартості світової торгівлі деревиною, їх можна співвіднести з даними таблиці 2 за 1989-1992 роки. Дані таблиці 1 -% ** показують ставлення до витраченої в експортному виробництві деревини.

В результаті ми бачимо, що в структурі світового лісового експорту переважають напівфабрикати і сировина, а до готової продукції можна віднести не більше чверті світової торгівлі продуктами лісового комплексу. У лісовому експорті СРСР в 1990 році, обсяг якого становив тоді близько 2 млрд. руб., Частка напівфабрикатів і сировини складала ще більше - до 97%.

Для найбільш повного розуміння товарної структури ринку можна розглянути товарний набір експорту найбільш забезпечених лісом держав, які є ведучими продавцями на даному ринку.

У Фінляндії з 9 млрд. дол лісового експорту приблизно 7 припадає на целюлозно-паперову продукцію, 1 - на пиломатеріали, тоді як вироби з деревини дають всього лише 2% виручки, вироби з паперу - 5%, меблі - 2%.

У Швеції з 10 млрд. дол, зароблених на лісовому ринку, 7 припадає на целюлозно-паперові товари, 1,5 млрд. дол - на пиломатеріали, вироби з деревини дають лише 4%, з паперу - 5%, меблі - 9 %.

Лісопромисловий комплекс Канади дає 20 млрд. дол всієї експортної виручки, в т.ч. від продажу целюлозно-паперової продукції - 13 млрд., пиломатеріалів - 5 млрд., вироби і меблі приносять 1,5 млрд.

США заробляють на даному ринку 15 млрд. дол, з яких 3 забезпечують продаж сировини, 2 - пиломатеріали, майже 7 млрд. дають целюлозно-паперові товари і по одному - вироби і меблі.

Тільки у декількох великих експортерів з середньою лісозабезпеченістю вироби і меблі в сумі дають вагому частину виручки: в Німеччині - приблизно 50%, у Франції - 40%, в Австрії - близько 30%.

Обсяги світової торгівлі товарами лісового комплексу

Оборот світової торгівлі продукцією їх деревини в цей час перевищує 140 000 мільйонів американських доларів (див. табл. 2). При цьому економічна значущість промисловості продовжує зростати. Це забезпечує продукції лісопромислового комплексу важливе місце в міжнародній торгівлі всіма товарами - приблизно 3,5%, а якщо врахувати вироби з деревини і паперу, а також меблі, - близько 4%.

Ступінь залученості лісопромислової продукції в міжнародний оборот досить висока. Для реалізації на зовнішньому ринку призначається п'ята частина виробництва пиломатеріалів, фанери, целюлози, паперу а картону, 15% деревних плит, 7% ділової деревини. Щодо високе значення зовнішнього ринку для виробництва та споживання зумовлене нерівномірністю розподілу в світі як лісових ресурсів, так і споживачів продукції деревопереробки, а також зростаючої спеціалізацією виробників.

Табл. 2. Світова торгівля лісопродуктів в 1961-1995 рр..

Рік

Світовий імпорт (1000 $)

Світовий експорт (1000 $)

1961

6773874

6038728

1962

6896229

6145705

1963

7418067

6690641

1964

8528850

7641857

1965

9091809

8087424

1966

9668582

8582037

1967

9981211

8841515

1968

11311820

9974352

1969

12812540

11277810

1970

14275310

12690920

1971

14969510

13167540

1972

17236770

15537150

1973

25199320

22435730

1974

33630670

29656030

1975

29196650

26084750

1976

35072640

31693920

1977

39194340

34266020

1978

43580790

38332430

1979

56024840

49904830

1980

63259850

56748770

1981

56967220

51871260

1982

55012780

47182950

1983

53510200

48316330

1984

56952440

51272880

1985

56410360

50774530

1986

65707260

58974620

1987

82342970

74563180

1988

95307600

89084130

1989

105695300

95857370

1990

111955100

100429500

1991

107302300

98547250

1992

111927300

104420000

1993

107243700

100257500

1994

123202800

114313100

1995

145977000

140964900

Географічна структура торгівлі

По імпорту і експорту

Канали міжнародної лісової торгівлі з'єднують між собою переважно промислово-розвинені країни Північної півкулі. Дві третини світового експорту забезпечують постачання всього з семи країн світу, в т.ч. (%): Канада - 19, США - 13 (див додаток, табл. 1 і табл. 2), Фінляндія і Швеція - по 9, Австрія - 3, держави на території колишнього СРСР - 2. Ще по 4% дають два ведучих лесоекспортеров "третього світу" - Індонезія і Малайзія. Понад мільярда доларів експортної виручки заробляють на лісі фірми Бразилії, Португалії, Югославії і Норвегії, а також Нідерландів, Японії, Італії, Бельгії, Великобританії і Швейцарії (останні шість країн вивозять багато паперу і виробів з неї). У сумі на ці 20 продавців припадає більше 90% світового лісопромислового експорту по вартості. Всі країни "третього світу" виручають від реалізації за кордоном аналізованої продукції приблизно стільки ж, скільки США, всі колишні соціалістичні країни (включаючи країни колишнього СРСР), - менше Німеччині і в півтора рази менше Швеції.

Приблизно така ж картина спостерігається і в лісопромисловому імпорті. Приблизно 30 промислово розвинених країн, розташованих майже виключно в Північній півкулі, забезпечують більше 80% світового імпорту. Першим за значенням покупцем виступають США - 16% світового імпорту. Далі слідують: Японія - 14%, Великобританія і Німеччина - по 10%, Франція та Італія - ​​6%. Імпорт перевищує мільярд доларів також у Нідерландів, Бельгії, Австрії, Данії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Китаю, Південної Кореї, Канади, Австралії і Гонконгу (перепродаж в Китай). Всі країни "третього світу" купують лісопромислових товарів на ту ж суму, що і Японія. Частка в світовому імпорті всіх колишніх соціалістичних країн (включаючи і колишній СРСР) - аналогічна частці Франції.

За видами продукції

У торгівлі сировиною останнє десятиріччя панували три постачальники - США, Малайзія і колишній СРСР. США продають за рубіж 25-27 млн. куб. м високоякісного хвойного пиловочника, технологічної тріски і фанерного кряжа листяних порід помірної кліматичної зони. Малайзія спеціалізується на постачанні листяних кряжів цінних тропічних порід (приблизно 20 млн. куб. М на рік до 1993 року, коли був заборонений експорт круглого лісу з малайзійського штату Сабах, що відвантажував за кордон 6-8 млн. куб. М), а колишній СРСР вивозив дешевий маломірний ліс (більше 9 млн. куб. м), а також хвойний пиловник (9 млн. куб. м). Помітними експортерами деревної сировини виступають також Франція, Німеччина, Канада (ці три країни звичайно продають за кордоном по 6-8 млн. куб. М необробленого лісу), Чілі (4 млн. куб. М), Австралія (технологічна тріска - приблизно 8 млн . куб. м).

З 100 млн. куб. м експорту пиломатеріалів більше 40% припадає на Канаду. Великими експортерами виступають також США - 7-9 млн., країни колишнього СРСР - 7 до недавнього часу, а зараз - удвічі менше, Швеція - 7-8, Фінляндія - 5 і Австрія - 4. Ведучими постачальниками листяних пиломатеріалів виступають Малайзія - 5 млн. куб. м і США - 2 млн. куб. м.

На ринку фанери домінує Індонезія, з 16 млн. куб. м світового експорту на неї падає більше 9. Інші великі постачальники: Малайзія - 1 млн. куб. м, США - до 2 млн., Канада і країни колишнього СРСР - по 200-400 тис. куб. м.

На ринку деревних плит, місткість якого досягає 13 млн. куб. м немає вираженого переважання одного або декількох експортерів. Більше інших плити вивозять Канада і Бельгія - майже по 2 млн. куб. м, Німеччина - 1,3 млн., США і Австрія - зазвичай більше 1 млн. куб. м. За ними звичайно слідував СРСР - до 700 тис. куб. м, але на останні роки об'єми значно знизилися.

Майже дві третини всієї реалізованої в зовнішній торгівлі целюлози відвантажується на світовий ринок з трьох країн: Канади - 8,2 млн. т, США - 5,6 млн. т і Швеції - 2,9 млн. т. Іншими великими експортерами виступають Фінляндія - 1,7 млн. т, а також Бразилія, Португалія - ​​по 1 млн. т. Обсяги колишнього СРСР також доходили до 1 млн. т.

Паперовий ринок характеризується великим числом експортерів. Але і з цієї продукції з 50 млн. т світової торгівлі на Канаду припадає 11 млн., на Фінляндію - 7, на Швецію - 6,5, на США - 5, на Німеччину - 4, на Австрію, Францію і Нідерланди - по 2 млн. т. Приблизно по 1 млн. т постачають за рубіж Бразілія, Італія, Норвегія.

Положення першої десятки лесоекспортеров на провідних товарних ринках виглядає приблизно таким чином: Табл. 3

Загальний

%

Деревна

сировину

Піломате-

ріали

Фанера і

плити

Целюлоза

Папір та

картон

місце

%

місце

%

місце

%

місце

%

місце

%

Канада

20

7

4

1

44

4

7

1

34

1

23

США

13

1

24

2

9

2

8

2

19

4

9

Фінляндія

10

17

1

5

5

11

2

4

7

2

14

Швеція

9

12

1

3

9

16

1

3

12

3

12

Німеччина

7

4

7

8

1

5

5

16

1

5

8

Франція

4

6

5

9

1

6

5

10

2

7

4

Індонезія

3

23

0

20

0

1

3

-

-

23

0,4

Малайзія

3

2

13

4

6

7

5

-

-

-

-

Австрія

3

18

1

6

4

8

4

11

1

6

4

СНД

3,5

3

12

7

4

13

1

5

5

9

2

Інші

25

32

17

27

21

27

За географічним ринкам

Світовий лісовий ринок ділиться на декілька регіональних субринків або секцій. Вони різняться за рівнем лісозабезпеченості, вимогам до якості і асортименту, по практиці, а також за рівнем цін. Особливо виражена ця відособленість регіональних ринків по сировині і пілометеріалам. Чим вища міра обробки, тим менша різниця в специфічних вимогах цих секцій ринків, тим ближче за ціну на різних регіональних ринках.

Основними регіональними секціями є північноамериканська, тихоокеанська і європейська.

Торгівля всередині північноамериканської секції представлена ​​майже виключно міжнародним обміном між фірмами США (див. табл. 3 додатка) і Канади. На неї припадає до 20% всієї місткості світового лісового ринку. Обидві ці країни порівняно добре лесообеспечени, тому ціни тут звичайно низькі. Північноамериканський ринок високо монополізований, поставки часто здійснюються з внутріфірмових каналах між різними філіями американських фірм у Канаді та канадських в США. Від багатьох постачальників ринок відгороджений високими митними та нетарифними бар'єрами. І США і Канада на інших ринках виступають традиційно найбільшими продавцями і, здавалося б, затвердитися тут новому експортеру практично неможливо. Однак поступово лісозабезпеченість на ринку США міняється. На заході континенту, який традиційно виступав як основний район-постачальник і для експорту і для інших районів США, наростає дефіцит деревини. У цих умовах американські фірми активно шукають зарубіжні джерела постачання і для себе, і для постачання своїх традиційних імпортних клієнтів в басейні Карібського моря. Ще в 1991-92 роках тут швидко росли ціни ще недавно дешевого пиловочника, а в 1993 різко підскочили ціни пиломатеріалів. У цих умовах північноєвропейські концерни стали робити спроби закріпитися на американському ринку і організували кілька пробних суднових відвантажень, за цінами ФОБ, які дещо перевищували європейські. Пиломатеріали, відвантажуються в США повинні відповідати вимогам експортних ГОСТ, поставлятися сухими і, бажано, в контейнерах.

Повну протилежність північноамериканської представляє тихоокеанська секція, на яку припадає трохи більше 20% світового лісового ринку. Ця секція лісодефіцитна - заготовки лісу тут обмежені жорсткими лісогосподарськими нормами. Основний покупець - Японія, другий за значенням - Китай. Багато лісової продукції купують Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг, Таїланд. Ще порівняно недавно цей ринок пред'являв попит майже виключно на деревну сировину і виступав можливим споживачем круглого лісу і технологічної тріски з районів, розташованих на периферії Тихого і Індійського океанів. Навпаки, стосовно експортерам скільки-небудь обробленої продукції тихоокеанські покупці зводили високі бар'єри тарифних і нетарифних обмежень. Однак поступово в позиціях тихоокеанських імпортерів відбулися істотні зміни. Зокрема, після підвищення в другій половині 80-х років курсів валют таких ведучих покупців, як Японія, Південна Корея і Тайвань, імпорт напівфабрикатів став вигідний і зараз на даний ринок припадає не тільки 55% кількості світового ринку по сировині, але і 15% - за матеріалами, 30% - по фанері, 20% - по целюлозі і 12% - по паперу і картону. Важливим доповненням до постачання деревної сировини з США, Канади, колишнього СРСР, країн Південно-Східної Азії, Чілі, Австралії і Нової Зеландії стала закупівля пиломатеріалів в цих країнах (крім території СРСР і Австралії), фанери в Індонезії, целюлозно-паперових товарів в Північній Америці, Чілі, Новій Зеландії Північній Європі. Висока привабливість даного ринку для російських експортерів, особливо розташованих в Сибіру і на Далекому Сході. З Європи до недавнього часу сюди відвантажувалася майже виключно целюлозно-паперові товари. Він у 1993 р. північноєвропейські концерни, залучені традиційно високими цінами даного ринку, стали опрацьовувати і питання відвантаження в східну Азію також і пиломатеріалів. Пробні партії об'ємом декілька десятків тисяч кубометрів були успішно реалізовані за цінами фоб, які були, мабуть, трохи вище середніх європейських (нинішній морський фрахт зі Швеції до Японії приблизно дорівнює вартості перевезення пиломатеріалів по залізниці з Швеції до Італії). Не виключено, що цей напрямок міжнародної лісової торгівлі отримає розвиток у майбутньому. Звичайно, орієнтуючись на японський ринок слід мати на увазі, що якісні вимоги тут зазвичай вище, ніж в Європі або на Близькому Сході. Наприклад, пиломатеріали повинні відповідати вимогам ГОСТ експортних і не містити товару нижчого 5 сортів. Палубний вантаж можна доставити через тропіки сухим, тільки в контейнері, та й у трюмі він збережеться тільки за умови жорсткого контролю вихідного вологість при навантаженні.

На європейську секцію припадає приблизно половина вартості світового лісового імпорту. Ринок цей характеризується середньою лісозабезпеченістю. Своїх ресурсів тут в принципі майже досить, щоб покрити потреби економічного розвитку, але вони часто дороги або не дають при виробництві продукції необхідної якості. Тому поряд з найширшим асортиментним обміном між собою держави Західної Європи закуповують великі об'єми якісної сировини і напівфабрикатів. За них європейці згодні платити досить високі ціни, нерідко помітно перевершують вартість продукції свого власного виробництва. У сумі, включаючи взаємну торгівлю, на Європу припадає зараз біля 40% світового ринку по деревній сировині, пиломатериалам і фанері, більше 70% - по деревних плитах, більше 50% - по целюлозі, паперу і картону. Однак зростаюча частина цих потреб задовольняється за рахунок випереджального розвитку торгівлі між власне європейськими країнами.

З Скандінавії в країни Європи прямують пиломатеріали, плити, масові целюлозно-паперові товари, з східної Європи і країн колишнього СРСР - сировина і пиломатеріали, з Північної Америки - масові целюлозно-паперові товари, фанера, дешеві будівельні і дорогі столярні пиломатеріали, з Південно- Східної Азії - пиломатеріали цінних порід і фанера, з Африки - цінна тропічна сировина, з Південної Америки - целюлоза, картон, пиломатеріали. Найбільшими імпортерами лісових товарів в Європі виступають Великобританія і Німеччина, які закуповують їх на суми, що перевищують 10 млрд. дол З великим відривом за ними слідують Італія і Франція, які платять за лісовий імпорт звичайно 5-6 млрд. дол

Середній рівень цін тут досить високий, хоча і звичайно трохи нижчий, ніж в тихоокеанській секції. Однак на ці ціни може розраховувати тільки постачальник якісної продукції, що відвантажує її в достатньому асортименті. В іншому випадку експортер неминуче вступає в конкуренцію з місцевими виробниками і заплатять йому менше, ніж свідомо більш оперативної, близької і краще знає ринок місцевій фірмі. В принципі європейський ринок низько монополізований, тарифні і інші бар'єри по лісових товарах порівняно легко переборні в тому випадку, якщо експортер не ущемляє інтереси місцевих виробників, наприклад, поставляючи товар за низькими демпінговими цінами. В цьому останньому випадку проти нього негайно починає діяти добре розроблений і жорсткий механізм антидемпінгового законодавства.

Самі європейські країни вивозять за межі регіону в основному дорогі високоякісні напівфабрикати і вироби.

Ці три секції охоплюють приблизно 90% світового лісового ринку. З решти найбільший інтерес представляє близькосхідна секція. Частка практично малозабезпечених лісом країн Північної Африки, Близького і Середнього Сходу в цьому світовому лісопромисловому імпорті складає близько 3%, але по окремих товарах вона помітно вище: по пиломатеріалах - більше 5%, по фанері - 10%. Близькосхідний ринок порівняно дорогий, вимоги до якості тут не такі високі, як у Європі. Але діяти на ньому експортеру непросто через специфічні умови, поширеного втручання державної влади, політичної та економічної нестабільності.

На відміну від багатьох інших базисних галузей виробництва місткість світового лісового ринку в 80-ті роки розширялася непоганими темпами. Вона збільшувалася в середньому за рік по пиломатеріалах - на 2,5%, по фанері (%) - на 8,5, по деревних плит - на 4,3, по целюлозі - на 3, по паперовій продукції - на 5%. Лише по круглому лісі відзначалися низькі темпи приросту ємності - 0,6% в середньому в рік. Це відображає тенденцію до поступового зростання у зовнішній торгівлі частки більш обробленої продукції.

Характеристика цін на світовому лісовому ринку

Для світового лісового ринку характерна множинність цін - на ньому оцінюються і реалізуються різні, часто не взаємозамінні сорти, види, типи одного і того ж товару. Ця множинність породжує певні проблеми при виборі представницьких, так званих світових цін.

Звичайними вимогами до світової ціни виступають доступність її для будь-якого продавця і покупця, а також показність.

Доступність передбачає регулярність здійснення операцій по даній ціні, платіж у вільно конвертованій валюті, вільний торгово-політичний режим на ринку, де виробляється угода. Операція повинна мати характер звичайної торгової операції, при якій продавець і покупець не пов'язані іншими зобов'язаннями і відносинами - тобто мається на увазі не товарообмінна угода і не поставка по внутріфірмових каналах між материнською компанією і її філією. Ціни саме таких операцій складаються в умовах високого напруження конкурентної боротьби, відображаючи, таким чином, істинну вартість товару на світовому ринку, вони, як правило, доступні для реєстрації і публікації.

Вимога показності ціни передбачає, що по ній або близько до неї здійснюється помітна частина світового обороту. Ця умова не така важлива як перша. Нерідко за світову ціну приймають ціну не самого великого ринку, якщо за іншими критеріями - типовості для інших учасників торгівлі, доступності та оперативності - вона більшою мірою відповідає поняттю світової ціни. Найбільшою мірою поняттю світової ціни відповідають біржові котирування і ціни аукціонних угод.

Необхідно зауважити, що ціни лесобумажной товарів як правило не відповідають даним пред'явленим вимогам, якщо приймати їх у суворій редакції. Причини цього різноманітні, але в цілому їх можна звести до найширшої номенклатурі сортів, видів і типів вироблюваних в світі лесобумажной товарів, до вихідної неоднорідності деревини і матеріалу (причому ця неоднорідність справляє визначальний вплив на вартість), до умовності застосування для багатьох лісових товарів самого поняття "світовий ринок". Як вже говорилося, основна маса угод по лісоматеріалів здійснюється на трьох великих регіональних ринках - північноамериканському, тихоокеанському і європейському (за іншими джерелами - північноамериканському, східно-азіатському і західноєвропейському). При цьому, регулярні торгові зв'язки між двома останніми не типові й на них падає невелика частина міжнародного обігу. Більш характерні постачання з Північної Америки в Західну Європу і Східну Азію, але вони мають майже односторонній характер, а північноамериканські експортери реалізують на інших ринках свою продукцію, вироблену звичайно по своїх національних стандартів. В результаті, кон'юнктура, динаміка, напрямок змін і рівень цін на цих регіональних ринках лісоматеріалів часто не збігаються, а в якості світових доводиться використовувати переважно регіональні ціни.

Для міжнародних зв'язків по целюлозно-паперовим товарах характерна велика уніфікованість і взаємозамінність продукції, ціни вільних угод при їх реалізації в різних країнах та регіонах відрізняються не так сильно, як по лісоматеріалів. Торгівля ними має універсальний. загальносвітовий характер. Проте, даний ринок сильно монополізований, і зростаюча частка міжнародного і національного обороту по них йде по закритих внутріфірмових каналах, що також породжує проблеми для визначення світової ціни.

Біржова торгівля для лесобумажной товарів малотіпічна. Фактично, лісові біржі діють у США (особливо великі обсяги торгів спостерігаються на Chicago Mercantil Exchange, CME), де вони впливають на торгівлю між США і Канадою, яка малоцікава для інших країн. Більш поширені аукціони. На них у багатьох країнах продається ліс на корені, через аукціони реалізується також невелика частина лісоматеріалів у Японії. Але, на увазі специфічності таких угод, застосування цін таких аукціонів також обмежено.

Навпаки, рівень і динаміка вартості багатьох лесобумажной товарів у міжнародному обороті визначається оптовими чи імпортними (експортними) цінами в окремих великих країнах-імпортерах (експортерах). Саме ціни такого роду виступають провідними орієнтирами при укладанні угод з реальним товаром. Так, в далекосхідному регіоні торгівля лісоматеріалами здійснюється в основному за оптовими або імпортних цін у Японії, або близько до них. Регулярно публікуються ціни, у разі необхідності можуть бути приведені до бази франко-порт Японії або країни-експортера вирахуванням відомого рівня орієнтовної величини прибутку і витрат оптовика, імпортера, а також транспортних та страхових витрат. У Західній Європі в якості світових цін часто використовується інформація агентських, так званих брокерських фірм за цінами представницьких на даний момент угод. Щодо рідше експортери випускають прейскуранти на свою типову продукцію. Близький до останнього випадку характер мають ціни целюлозно-паперових товарів - по більшості з них фірми-продавці оголошують рівень цін на представницький товар. Однак, у реальній практиці ці довідкові ціни зазвичай коригуються через механізм негласних або півголосних знижок або надбавок.

Такому чином, в більшості випадків доступні покупцеві або продавцеві ціни лесобумажной товарів мають характер довідкових. Вони фіксуються на типовий, відомий на ринку вид продукції. Ціни реальних угод нерідко дещо відрізняються за рахунок знижок і надбавок за якість, в порівнянні з базовою позицією, за рахунок різних умов постачання, платежу і т.п. Часом буває, що на ринку відома ціна умовної, необов'язково строго окресленої в реальній торгівлі якісної групи (наприклад, пиломатеріали різних груп фінських лісозаводі, пиловник з США гірській або прибережної заготовки), але фірми, регулярно присутні на ринку, зазвичай непогано орієнтовані, як належить за якістю і за ринковою вартістю базисна позиція і конкретний товар будь-якого постачальника.

Зовнішньоторговельні ціни такого роду публікуються, як правило, у спеціалізованій галузевій пресі. Досить повне уявлення про ціни целюлозно-паперових товарів дають видання "Pulp and Paper Week", "This Week". Ціни на лісоматеріали публікуються в журналах "Timber Traid Journal", "Ле Буа Насьональ", "Хольцкурір" і релізі "Ойвід тімвер". За далекосхідному ринку для аналогічних цілей можна користуватися виданнями "Бейзай Уіклі" і "Japan Lumber Journal", за північноамериканському - релізом "Рендом Ленгс". У нашій країні "БИКИ" а також "Комерційний бюлетень" Ринок лісу і лісоматеріалів ".

За деякими видами продукції з деревини, обсяг зовнішньої торгівлі за якими невеликий, або по яких великий рівень монополізації, ціни публікуються рідко і ці публікації носять випадкових характер. Аналогічні проблеми виникають при необхідності визначити вартість виробів з високим ступенем доопрацювання - правильна оцінка в даному випадку ускладнена найширшим діапазоном якісних параметрів виробів і дробностью їх номенклатури. У подібних випадках, ціна може визначатися тільки в ході конкретних переговорів з декількома незалежними фірмами. Орієнтовну вартість продукції на світовому ринку іноді доводиться визначати розрахунком, т. зв. середньої вартості одиниці товару при експорті або імпорті його в країну, на яку падає істотна частина світового обороту. Слід мати на увазі, що результати такого розрахунку мають дуже приблизний характер.

Ціни лесобумажной товарів у цілому порівняно стійкі. Вони змінюються, як правило, рідше, ніж ціни мінеральної сировини або товарів агропромислового комплексу, але, з іншого боку, частіше, ніж ціни продукції машинобудування чи товарів широкого споживання. Але в 80-і роки амплітуда і частота коливань практично всіх цін на продукцію з деревини підвищилася. Від раніше поширеною річний або піврічний фіксації цін ринок практично відійшов. Найбільш типова для 2-ї половини 80-х років поквартальна фіксація цін лесобумажной товарів. За деякими з них ціни оголошуються щомісяця, нарешті, на ряді ринків, наприклад, на північноамериканському і почасти на японському, поширена фіксація цін лісоматеріалів на кожну дату.

Сезонні коливання цін у лесобумажной товарів не дуже виражені, що пояснюється відносно високою питомою вагою в реалізованій ціні вартості деревини на пні, а також несезонним характером споживання багатьох видів продукції. Сезонність виявляється насамперед по товарах більш-менш тісно пов'язаним з будівництвом як зі сферою споживання. Сезонні пожвавлення будівництва у весняні і ранні осінні місяці нерідко супроводжуються коливаннями цін ряду лісоматеріалів.

У той же час, досить великий вплив на кон'юнктуру і ціни роблять випадкові фактори: вивалка лісу вітровали і снеголома, страйки, урядові рішення в галузі торгівлі, аномальні погодні умови. Незвично тепла зима, наприклад, може утруднити вивезення лісу і, навпаки стимулювати попит на нього в будівництві, тривала посуха приводить у ряді країн до припинення заготівель через пожежної небезпеки і т.д.

Рівень і динаміка цін на світовому ринку продукції з деревини в чому підпорядковані факторів циклічного розвитку загальної економіки. При цьому, у відносно більшій кількості випадків зміни в цінах лісоматеріалів випереджають за часом фазові зміни класичного загальногосподарського циклу. Навпаки, ціни целюлозно-паперових товарів частіше змінюються паралельно показникам загальноекономічного розвитку або навіть трохи відстають від них. Але ця закономірність не має обов'язкового, непорушного характеру. Середня тривалість циклу в цінах лесобумажной товарів за останні 20 років коливалася в межах 4-7 років. В останні роки кон'юнктура лісових ринків знаходилася на підйомі, а ціни відповідної продукції росли. У 1990 р. і кон'юнктура і ціни більшості лесобумажной товарів пройшли циклічний максимум. У 1991 році настав період циклічного спаду.

Ймовірно наявність на лісових ринках і більш тривалих коливань цін з дуже великою періодичністю, що охоплює кілька класичних загальногосподарських циклів і близької до 20-30 років. Якщо прийняти цю гіпотезу до уваги, то ринки товарів з деревини знаходяться зараз десь в середині спокійної фази тривалого циклу - між підйомом цін, який відзначався в 70-ті роки і вірогідним новим періодом їх прискореної динаміки в кінці 90-х років.

На рівень і динаміку цін лісових товарів помітно впливає також і гсударственно-монополістична практика регулювання ринку. Для більшості ринків лесобумажной продукції характерна олігополістична структура - наявність декількох, не завжди оформлених організаційно, але активно діючих єдиним фронтом на різних національних ринках груп виробників і експортерів. Імпортери і споживачі в більшості випадків менш тісно пов'язані між собою, хоча поступово об'єктивні закони економічного розвитку призводять і їх до необхідності об'єднуватися з метою проведення більш уніфікованої закупівельної та цінової політики. В основному, правда, це об'єднання імпортерів і споживачів проходить в рамках національних кордонів.

Широко застосовується на лісових ринках практика лідерства в цінах - потужні експортери оголошують, а негласні об'єднання великих імпортерів беруть рівень цін, на який згодом дорівнюють відносно незалежні дрібні і середні фірми.

Характеристика цін на північноамериканському регіональному ринку

Основні характеристики цін на продукцію лісового комплексу можна розглянути, взявши як приклад північноамериканський регіональний ринок, а зокрема - ринок пиломатеріалів. Цей регіональний ринок цікавий тим, що на ньому діють тисячі незалежних експортерів та імпортерів, а постійно мінливі ціни досить представницькі і реагують на будь-які тенденції ринку незважаючи на те, що ринок насилу приймає сторонніх експортерів. Вважається, що концентрація виробництва і продажів в навіть в найбільших фірмах одна з найнижчих з усіх галузей промисловості даного регіону, що робить неможливим якогось одного постачальника радикально впливати на ціни.

На біржових ринках північноамериканського регіону ліс котирується в усереднених сортах. Ціна визначається за тисячу деревних футів.

Також даний ринок цікавий тим, що перебуває під постійним спостереженням різних організацій. Серед найбільш активних можна назвати Асоціацію продуктів західних лісів (Western Wood Pruducts Association). Також ринок контролюється Службою лісів Департаменту сільського господарства США (United States Department of Agriculture Forest Service).

Фактори попиту мали тривалий вплив на ціни лісопродуктів. Зазвичай, коли зростала активність на ринку будівельних матеріалів, зокрема для будівництва будинків, ціни на ліс починали підвищуватися у міру того, як зростали обсяги закупівель. У такій ситуації лісопилки нарощували виробництво з метою використання переваги високих цін. Коли будівництво завмирало, зменшувалися продажу і лесопроізводітелі знижували виробництво до того моменту, поки будівельний ринок не оживав знову.

Ці тенденції живі і сьогодні на ринку пиломатеріалів. Але в порівнянні з попередніми роками лісова індустрія регіону, а особливо її частина розташована на західному узбережжі, має вельми обмежені можливості збільшення обсягів виробництва в міру зростання попиту. Значний спад кількості лісу доступного з публічних лісів і відповідний спад промисловості зробили неможливим для галузі підтримувати великі обсяги виробництва протягом тривалого часу.

Цю тенденцію можна простежити по ситуації на лісових біржах США влітку 1996 року. Лісопилки регіону були завантажені в цей період замовленнями унаслідок літнього періоду зростання активності будівництва. Проте, ціни дещо вирівнялися і становили 337,5 доларів за тисячу деревних фунтів. Слід враховувати, що для цін характерні зміни на вельми незначні величини, причому біржами встановлюються межі підвищення і зниження цін, які, проте, швидше довідкові, а не реальні. Попит на деревину різко зріс за дуже короткий період внаслідок того, що на східний берег США налетів ураган "Берта". Попит на будівельну деревину зростав пропорційно кількості позбавлених даху над головою людей. Тартака не справлялися з новими замовленнями і ціни різко піднялися до 358,7 доларів. Стає помітною реакція цін на ринку залежно від попиту. Можливо, ціни продовжували б зростати, але за наступний тиждень вони впали до 338 доларів за тисячу деревних футів. Це сталося внаслідок того, що було опубліковано повідомлення Міністерство торгівлі США від зниженні на 2,5% в порівнянні з минулим роком обсягів житлового будівництва.

За цими подіями слідував застій на американських і канадських лісопилках на увазі сезонного застою і ціни знизилися ще значніше.

Пропозиція лісу

Пропозиція лісу на даному ринку визначається в основному Західним регіоном, який завжди був головним постачальником на ринку, поставляючи більше 44% усього використовуваного лісу. Проте з 1987 року середні показники виробництва ліси скоротилися на одну третину (приблизно на 8,2 мільярда деревних футів), причому кількість лісопилок скоротилося вдвічі. Імпорт лісу і нарощування виробництва на півдні регіону частково заповнили провал на ринку, але залишилося питання про довгострокову здібності власних джерел заповнити розрив, що виник через промисловості Заходу. При цьому основним джерелом імпортного лісу в США є Канада. Ця держава перебуває під тиском угруповань за захист навколишнього середовища, які вимагають зниження лісозаготівель. Це прищепило уряд країни до вирішення про зниження лісозаготівель в громадських лісах, які є основним джерелом для лісової промисловості Канади.

Ліс з державних лісів на Заході США є основним джерелом постачання лісовими ресурсами індустрії даного ринку. За останні три десятиліття великі частини Західних лісів були вилучені з використання. За 90-і роки ця тенденція ще більше розширилася, в результаті чого значно знизився обсяг сировини з цього найбільшого ринку (див. рис. 1). У 1987 році майже 10 млрд. деревних футів було заготовлено в цьому районі щоб задовольнити попит на ринку. З цього часу різко зменшилася кількість лісу, що поставляється з урядових лісів цього регіону. Таким чином втрати склали 78 відсотків.

Вплив пропозиції на ціни

Зниження пропозиції лісу і відповідне зниження виробничих потужностей видалили з ринку те, що раніше було вирішальним фактором - можливість лісопилок підвищувати виробництво і користуватися перевагами високих цін. Через те, що оптові постачальники стали пристосовуватися до короткострокових зниженням та підвищенням цін, ринок став більш сприйнятливим до високих стрибків цін при підвищенні попиту. Надалі введення в Канаді квот на ліс в 1996 році призвело до недостатності ринкової пропозиції.

Вплив, який справили дані події на ціни, можна побачити на наступному прикладі. Будівництво, яке є найбільшим ринком збуту пиломатеріалів, отримувало значні прибутки в перших трьох кварталах 1996 року і закінчував його з 5,6% відривом від прибутків попереднього року. Перші шість місяців року для будівництва стали найбільш активними. Ця величезна активність на будівельному ринку спричинила активність покупців на ринку лісу, що принесло значне підвищення цін. Ціни зросли до 473 доларів за тисячу деревних футів у вересні в порівнянні з середніми цінами січня в 361 долар.

Витрати на колоди

Зміни в постачанні лісом також збільшили стрибкуватість цін, які лісопилки повинні платити за сировину (колоди). На даний момент лісопилки платять набагато вищі ціни за ліс, що підвищує витрати на виробництво пиломатеріалів. Однак ринок не реагує на зміну витрат відповідною зміною цін, що призводить до такого стану, що лісопилки встають перед необхідністю опускати ціни на продукцію нижчі за витрати на неї.

У 1987 році ціни на колоди були в середньому рівні 190 доларів за тисячу деревних футів за логарифмічною шкалою (Зазвичай з колод лісопилки можуть зробити в половину менше лісоматеріалів, а по логарифмічній шкалі - з 150 деревних футів колод проводиться 100 деревних футів пиломатеріалів). Ціни на пиломатеріали в цьому році становили 209 доларів за тисячу деревних футів.

Після зниження поставок лісу ціни на колоди стали рости значно швидше, ніж на пиломатеріали. До 1992 року тисячі деревних фунтів колод піднялася в ціні до 477 доларів, що означало підвищення цін на колоди на 150%. При цьому ціни на лісоматеріали зросли тільки на 43%.

Після піку цін на лісопродуктів в 1993 році, вони почали знижуватися. До 1994 року ціни на колоди стрибнули до 652 доларів, після чого в 1995 році колоди продавалися за 453 долара за тисячу деревних футів. У підсумку можна сказати, що ціни на колоди зросли з 1987 по 1995 роки на 263 долара за деревне фут, тобто за логарифмічною шкалою - більш ніж удвічі. Для порівняння, ціна яку стали отримувати лісопилки за тисячу деревних футів за цей же час виросла всього на 166 доларів.

Ціни на пиломатеріали й інфляція

На відміну від інших будівельних матеріалів, ціни на пиломатеріали не підвищуються в залежності від інфляції. Навіть якщо брати до уваги останній стрибок цін, реальні ціни на лісоматеріали зараз з поправкою на інфляцію все ще нижче вищого рівня, зафіксованого в кінці 70-х років. Згідно зі статистикою, середні ціни на ліс за перші 9 місяців 1996 року були рівні 429 доларам за тисячу деревних футів, а рекордні ціни були зафіксовані в жовтні 1979 року і дорівнювали 286 доларів.

Наведені щодо інфляції ціни на сьогоднішній день приблизно на 25% нижче досягнутого раніше рівня максимальних цін. Якби ціни на пиломатеріали трималися на тому ж максимальному рівні, то вони склали б на справжній момент приблизно 556 доларів за тисячу деревних футів, що на 136 доларів вище поточної середньої ціни.

Вплив факторів пропозиції лісу може бути відстежено на трендах наведених по інфляції цін на ліс. З 1985 по 1989, при тому, що лісопилки мали необхідний їм доступ до ресурсів для задоволення попиту, реальні ціни на пиломатеріали варіювалися менш ніж на 10 відсотків з року в рік. У 1990 році доступ до лісових ресурсів знизився і ціни на пиломатеріали зросли значно. Ціни, наведені щодо інфляції за 1990-1996 роки (середні за 9 місяців) варіювалися в межах більше 9 відсотків на відміну від попередніх років у чотирьох з шести років цього тимчасового проміжку.

Деякі фактори, що впливають на ціни

Незважаючи на те, що основні впливають на даний ринок фактори ясні, залишаються і деякі інші.

Наприклад, влітку ринок може бути стабільним, з низькими цінами в результаті спеки в деяких районах США і внаслідок цього - малої активності на лісових біржах.

Іншим фактором можна вважати національні свята, в які в США спостерігається зниження ділової активності, а також розпал відпускного сезону. Останній, проте, впливає на ціни в бік їх підвищення, тому що це час будівельного буму у населення регіону.

Також на ціни на ринку лісу діють ціни на нью-йоркському ринку державних облігацій Міністерства фінансів США.

Крім того, можна з упевненістю сказати, що будь-яке підвищення Федеральним резервом ставок за довгострокові кредити позначиться на цінах у бік їх підвищення, оскільки викличе зниження обсягів будівництва при тому, що будівельна промисловість споживає 2 / 3 всієї деревини м'яких сортів.

Іншим фактором, який впливає на ціни, є державна програма продажу лісу нижче собівартості.

Продаж лісу нижче собівартості

Дана програма продажу лісу нижче собівартості (Below-Cost Timber Sales) була розглянута конгресом США вперше в 1920 році, коли приймалася програма державного управління лісами. Реально програма почала діяти приблизно в 1960 році.

Зміст дій уряду таке: Лісова служба Департаменту сільського господарства США продає ліс за ціною нижче його реальної собівартості. Такі дії здійснюються в чисто локальних цілях: постачання лісопилок деяких регіонів, де вони є, але вартість лісу висока (гірські райони), забезпечення деяких районів паливними лісом, створення робочих місць, прокладання доріг, регулювання природних ландшафтів. Основні райони таких продажів - Аляска і район Роккі Моунтінс.

Незважаючи на незначні обсяги продажів, програма впливає на ціни з огляду на те, що прийняті конгресом рішення часто змінюють обсяги фінансування продажів, що веде до несподіваних стрибків цін на лісопродуктів.

Цикли цін на лісопродуктів

Як вже говорилося, зростання цін - це частина природного економічного циклу, відображена на ринку лісу. Ці цикли спостерігалися у промисловості лісового комплексу з моменту її зародження. Як видно, ціни на ліс можуть як підвищуватися, так і знижуватися під впливом тиску ринкових чинників. Ринок попиту, який існував у попередні роки, характеризувався значними відмінностями між максимальними і мінімальними цінами.

Подібний цикл спостерігався в 1993 році. Ціни відкрилися на початку року з 364 доларів за тисячу деревних футів. Зростаючий попит і сумніви на рахунок відповідної пропозиції підняли ціни до 498 доларів у квітні. Але потім, навесні і влітку, ціни почали знижуватися, упавши на 20% лише за чотиримісячний період.

Ще більш значний підйом і падіння цін послідувало за циклом 1993 року. При найбільшому підвищення попиту в 1994 році, ціни росли стабільно останній квартал 1993 року і зафіксували максимум в 496 доларів у січні 1994 року. Зрослі ціни і підвищений попит привели на ринок додаткова пропозиція. Обсяги імпорту зросли на 7,3%, поставки з Південних лісопилок піднялися на 4,3%, і навіть Західні лісопилки змогли підняти обсяги виробництва на 2.9%. При достатній кількості доступного на ринку лісу, цінової цикл пішов вниз. З 1994 року по 1995 ціни мали тенденцію до підвищення. До червня 1995 середні ціни впали до 343 доларів за тисячу деревних футів, що на 31% або на 153 долара нижче максимуму, досягнутого вісімнадцятьма місяцями раніше.

Загальний світовий ряд цін на продукцію лісового сектору можна простежити на графіку (див. рис. 3). Описаний цикл тут стає помітним. Тут же видно і підвищення цін на продукцію лісової промисловості, що відбувається в даному році. Крім рівнів цін на графіку також наведено 6-ти і 9-ти місячні середні, які дозволяють чіткіше простежити тенденції цін на світовому ринку і демонструють вже описаний момент початку підвищення цін на ліс, пов'язаний зі скороченням поставок лісу із Західного регіону США. Підвищення цін, що відбувається в даний час може охарактеризувати таблиця 4, в якій дано ціни на певні дати 1996-97 років. Ціни супроводжуються розрахованими середніми цінами на періоди в 4,8,12 і 24 тижні.

Табл. 4 Середні ціни на ліс в 1996-97 рр..

Date

Price

4 Week Average

8 Week Average

12 Week Average

24 Week Average

11/22/96

$ 447.00

11/27/96

$ 438.00

12 / 6 / 96

$ 439.00

12/13/96

$ 429.00

$ 438.25

12/20/96

$ 422.00

12/27/96

$ 423.00

1 / 3 / 97

$ 426.00

1/10/97

$ 435.00

$ 426.50

$ 432.37

1/17/97

$ 436.00

1/24/97

$ 439.00

1/31/97

$ 444.00

2 / 7 / 97

$ 441.00

$ 440.00

$ 433.25

$ 434.92

2/14/97

$ 442.00

2/21/97

$ 446.00

2/28/97

$ 445.00

3 / 7 / 97

$ 436.00

$ 442.25

$ 441.12

$ 436.25

3/14/97

$ 433.00

3/21/97

$ 431.00

3/28/97

$ 432.00

4 / 4 / 97

$ 441.00

$ 434.25

$ 438.25

$ 438.83

4/11/97

$ 455.00

4/18/97

$ 465.00

4/25/97

$ 463.00

5 / 2 / 97

$ 461.00

$ 461.00

$ 447.62

$ 445.83

$ 440.37

Висновок

В результаті виконаної роботи можна зробити деякі висновки і прогнози про стан морового лісового ринку і ціни на цьому ринку.

По-перше, в сучасних умовах спостерігається тенденція до збільшення ролі різних державних і добровільні природоохоронних організацій на внутрішній арені основних країн-виробників лісової продукції, а також і на світовому рівні. З цим можна зв'язати наступні тенденції. Нарощування площ лісів, які будуть вилучені із загальних територій, на яких відбувається лісозаготівля. Приблизно до 2005 року ці площі можуть скоротитися на 74% порівняно з 1980 роком тільки на території США, які найбільш схильні до впливу природоохоронних організацій на громадську думку і уряд країни. Однак, ситуація може змінитися з приходом нової адміністрації. З огляду на те, що в багатьох інших країнах вводяться квоти на вирубку і експорт лісу, можна спрогнозувати значне зниження територій лісозаготівлі по всьому світу. Це природно підніме ціни на більш високий рівень, що ми вже бачили на прикладі північноамериканського регіонального ринку лісової продукції.

Іншим чинником, пов'язаним із захистом навколишнього середовища, можна вважати боротьбу за безвідходні та екологічно-чисті технології переробки сировини, особливо в целюлозно-паперовій промисловості. Розробка нових технологій в лісопереробної промисловості - дуже дорогий захід, а якщо врахувати великі масштаби самої промисловості, то можна сказати, що і впровадження будь-якої нової технології зажадає значних капітальних витрат, які не сповільнять позначитися на цінах продукції.

Інша сторона нових технологій - більш раціональне використання ресурсів і зниження загальних витрат через підвищення виходу готового продукту їх тієї ж кількості сировини. Не можна сказати, що буде розвиватися швидше - підвищення цін, пов'язане з витратами на нові технології і зменшенням площ лісів або віддача від впровадження безвідходних технологій, але, мабуть, загалом ціни будуть підвищуватися.

Важливе значення має розподіл лісів в багатьох країнах на державні і приватні. Справа в тому, що припинення вирубки лісів в країнах з таким розподілом може відбуватися за рішенням уряду тільки на землях, якими воно володіє. Уряд не має права обмежувати вирубку і експорт лісу на приватних територіях, тому це заборонено законом більшості країн, а також Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (ГАТТ), однак цілком можливе застосування недискримінаційних експортних податків, які в більшості країн заборонені законодавством, але можуть бути застосовані по узгодженню з різними державними органами (наприклад, Конгресом США). При значному зниженні площ вирубки державних лісів і переході на вивіз лісу з регіонів, що належать приватним власникам, можливо серйозний вплив згаданих експортних податків на ціни.

Таким чином, на північноамериканському ринку, ціни будуть залежати від здатності імпорту в США Канадського лісу і збільшення виробництва лісу в Південному регіоні заповнити пропуски попиту.

Тенденції до підвищення цін на продукти лісової промисловості вже позначилися в розвинених країнах на інших галузях індустрії. Наприклад, підвищення цін на ліс в 1993 році (див. рис. 3) привело до того, що сталева промисловість з 1993 по 1997 роки зайняла 25% будівельного ринку (починаючи з 1% в 1993) за рахунок застосування стальних рам в будівництві будинків. Ця тенденція, можливо, продовжиться з підвищенням цін на ліс.

Інша сторона підвищення цін - залучення на ринок нових інвесторів. Це викликано тим, що якщо до 1993-94 років ріст цін не встигав за зростанням витрат постачальників і відсоток чистого прибутку знижувався з 1990 року, то в 1994 році при триваючому зростанні цін став рости і відсоток чистого прибутку в галузі. Довгостроковість необхідних вкладень не є перешкодою в сучасній лісовій промисловості зважаючи на поступове зростання цін у галузі, що гарантує приблизно однаковий дохід від вкладення в цінні папери і в лісову промисловість, у тому числі і в лісовирощування. Це гарантує возобновляемость ресурсів для лісової промисловості.

Таким чином, динаміка цін, що гарантує їх стабільне зростання дуже важлива для даної промисловості з огляду на те, що вона стимулює її ріст і гарантує відшкодування вкладених витрат і можливості розширеного відтворення. На найближчі роки така динаміка ймовірніше за все збережеться на увазі вищевикладених факторів, а також того, що на сьогоднішній момент характерний попит на більш якісну сировину і більш широкий його асортимент.

Додаток

Табл. 1 Обсяги експорту США основних продуктів м'якої деревини (у мільйонах кубометрів)

Колоди

Пиломатеріали

Фанера

1981

10.77

4.47

0.61

1982

14.11

3.81

0.40

1983

15.36

4.33

0.51

1984

15.26

3.74

0.33

1985

16.91

3.55

0.28

1986

15.93

4.46

0.54

1987

17.94

5.77

0.70

1988

20.81

7.62

0.89

1989

20.35

7.88

1.28

1990

18.09

6.86

1.43

1991

15.75

7.08

1.17

1992

13.84

6.06

1.28

Табл. 2 Обсяг експорту США основних продуктів м'якої деревини (у мільйонах доларів)

Колоди $ 1,002

Пиломатеріали $ 653

Фанера $ 167

1981

1,174

575

107

1982

1,068

601

136

1983

1,079

529

87

1984

1,169

492

75

1985

1,137

647

136

1986

1,526

850

179

1987

2,090

1,132

225

1988

2,145

1,391

268

1990

2,137

1,326

303

1991

1,841

1,341

249

1992

1,902

1,347

306

Табл. 3. Основні напрямки експорту США продуктів м'якої деревини (у мільйонах кубометрів і мільйонах доларів)

LOGS

Japan

Korea

China

Canada

1992 Volume

9.14

1.84

1.07

1.36

1988-92 Average

10.90

2.62

2.30

1.40

1992 Value

$ 1.493

$ 184

$ 121

$ 54

1988-92 Average

$ 1.454

$ 234

$ 215

$ 64

LUMBER

Japan

EC

Maxico

Canada

1992 Volume

3.37

0.94

0.95

0.74

1988-92 Average

2.82

1.00

0.91

0.97

1992 Value

$ 498

$ 285

$ 207

$ 141

1988-92 Average

$ 497

$ 269

$ 132

$ 156

PLYWOOD

EC

Mexico

Caribbean

Canada

1992 Volume

0.89

0.18

0.08

0.08

1988-92 Average

0.87

0.06

0.08

0.11

1992 Value

$ 212

$ 37

$ 23

$ 21

1988-92 Average

$ 190

$ 18

$ 19

$ 25

SOFTWOOD CHIPS

Japan

Canada

1992 Volume

3.97

0.44

1988-92 Average

5.26

0.24

1992 Value

$ 184

$ 12

1988-92 Average

$ 229

$ 6

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
164.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Лісова промисловість 2
Лісова промисловість
Лісова і деревообробна промисловість
Лісова промисловість і демографія Росії
Лісова деревообробна і целюлозно-паперова промисловість
Лісова промишленнность
Лісова таксація
Суниця лісова
Лісова аптека
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru