Кінематичний розрахунок приводу стрічкового конвеєра і розрахунок черв`ячної передачі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Індивідуальне завдання
з дисципліни «Деталі машин і ПТМ»
Тема: «Кінематичний розрахунок приводу стрічкового конвеєра і розрахунок
черв'ячної передачі »

1. Вихідні дані
Тип редуктора - черв'ячний
Сила корисного опору на стрічці редуктора F = 8 кН
Швидкість руху стрічки V = 0,6 м / с
Діаметр барабана конвеєра D = 0,4 м
Матеріал черв'ячного валу - Сталь 40ХН (гарт)
Матеріал черв'ячного колеса - БрА10Ж4Н4
2. Кінематична схема приводу стрічкового конвеєра

Рисунок 2.1 Кінематична схема приводу стрічкового конвеєра
3. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
3.1 Загальний ККД приводу стрічкового конвеєра.
Приймаються ККД черв'ячного редуктора = 0,9 [1, c. 5]
Коефіцієнт, що враховує втрати пари підшипників кочення = 0,99 [1, c. 5]
ККД відкритої ланцюгової передачі = 0,92 [1, c. 5]
ККД відкритої ремінної передачі = 0,97 [1, c. 5]
Втрати в опорах вала приводного барабана = 0,99 [1, c. 5]

3.2 Визначаємо потужність на валу барабана
, КВт
3.3 Визначаємо необхідну потужність електродвигуна
, КВт
Вибираємо стандартний асинхронний електродвигун серії 4А, закритий обдувається потужністю Р = 7,5 кВт з синхронною частотою обертання 1500 об / хв 4А132S4УЗ та ковзанням s = 3,0%. Номінальна частота обертання валу двигуна = 1500-0,030 1500 = +1455 об / хв.
3.4 Визначаємо кутову швидкість вала двигуна
, Рад / с
3.5 Визначаємо кутову швидкість барабана

, Рад / с
3.6 Визначаємо загальне передавальне відношення

З рекомендацій [1, c. 7] приймаємо передавальне відношення редуктора Uред = 8; ланцюгової передачі передачі Uц = 3; ремінної передачі Uр = 2,115.
Перевірка виконана
3.7 Визначаємо результати кінематичних розрахунків на валах
Вал А:
Частота обертання вала об / хв
Кутова швидкість рад / с
Потужність на валу кВт
Крутний момент Н м
Вал Б:
Частота обертання вала об / хв
Кутова швидкість рад / с
Потужність на валу кВт
Крутний момент Н м
Вал В:
Частота обертання вала об / хв
Кутова швидкість рад / с
Потужність на валу кВт
Крутний момент Н м
Вал Г:
Частота обертання вала об / хв
Кутова швидкість рад / с
Потужність на валу кВт
Крутний момент Н м
Результати кінематичних розрахунків зведені в таблицю 3.1
Таблиця 3.1 Результати кінематичних розрахунків
Вал
Кутова швидкість , Рад / с
Частота обертання п, об / хв
Потужність на валу Р, кВт
Крутний момент Т, Н м
А
152,3
1455,0
6,150
40,38
Б
72,0
687,8
5,970
82,90
У
9,0
85,9
5,267
585,0
Г
3,0
28,6
4,800
1600
Перевірка кН м = 1600 Н м
Умова виконана

4. Розрахунок зубчастих коліс редуктора
4.1 Число витків черв'яка Z1 приймаємо в залежності від передаточного числа: при Uред = 8 приймаємо Z1 = 4 [1, с 55]
Тоді число зубів черв'ячного колеса:
Z2 = Z1 U = 4 8 = 32
При цьому перевірка виконана
4.2 Матеріал черв'ячного валу - 40ХН з твердістю після гарту не менше 45 HRC [1, с. 35]. Матеріал вінця черв'ячного колеса - БрА10Ж4Н4.
Попередньо приймаємо швидкість ковзання в зачепленні
Vз = 4м / с. [1, с 68]
Тоді при тривалій роботі допускається контактне напруження
[ ] = 175 МПа [1, с. 68].
Допустиме напруження згину для нереверсивний роботи
[ ] = KFL [ ]
У цій формулі KFL = 0,543 при тривалій роботі;
[ ] = 101 МПа [1, с. 66].
[ ] = 0,543 101 = 54,8 МПа
Приймаються попередньо коефіцієнт діаметра черв'яка q = 8. [1, c 55]
4.3 Приймаються попередньо коефіцієнт навантаження К = 1,2. [1, c 369]
Визначаємо міжосьова відстань з умови контактної витривалості
, Мм
де Т3 - крутний момент на відомому валу редуктора Т3 = ТБ = 585 Н м (див. табл. 3.1)
К - коефіцієнт навантаження До = 1,2 [1, c 369]
Z2 - число зубів веденого колеса
мм
Модуль
мм
Приймаємо по ГОСТ 2144-76 стандартні значення т = 8 мм; q = 8
Міжосьова відстань при стандартних значеннях т і q:
мм
4.4 Основні розміри черв'яка
ділильний діаметр черв'яка
d1 = qm = 8 8 = 64 мм
діаметр вершин витків черв'яка
мм
діаметри западин витків черв'яка
мм
довжина нарізаною частини шліфованого черв'яка
мм
Приймаються в1 = 130 мм.
Ділильний кут підйому витка при Z1 = 4 і q = 8 = 26 34 '[1, с. 57].
4.5 Основні розміри вінця черв'ячного колеса:
ділильний діаметр черв'ячного колеса

мм
діаметр вершин зубів черв'ячного колеса
мм
діаметри западин зубів черв'ячного колеса
мм
найбільший діаметр колеса
мм
ширина вінця черв'ячного колеса
мм
Окружна швидкість черв'яка
м / с,
де п1 - частота обертання черв'ячного валу, п1 = ПБ = 687,8 об / хв (див. табл. 3.1)
Швидкість ковзання
м / с

при цій швидкості [ ] = 184 МПа
похибка становитиме .%, Що в межах допустимих відхилень [1, с 62].
4.6 Розрахунок контактних напруг [ ]:
Вибираємо 7-ю ступінь точності передачі, при цьому Кv = 1,0 [1, с. 65].
Коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження визначаємо за формулою [1, c 64]
,
де - Коефіцієнт деформації черв'яка при q = 8 і z = 4 = 47 [1, с. 64].
х-допоміжний коефіцієнт х = 0,6 [1, с. 65].

Коефіцієнт навантаження

Перевіряємо контактну напругу за формулою
МПа

Отриманий результат більше допустимого напруги на %, Що свідчить про перевантаження в допустимих межах [1, c 62]. Уточнюємо ширину вінця черв'ячного колеса:
мм
Приймаються ширину вінця b = 65 мм
4.7 Перевірка міцності зубів черв'ячного колеса на згин.
Еквівалентне число зубів

Коефіцієнт форми зуба YF = 2,37 [1, с. 63].
Напруга вигину
МПа
що значно менше обчисленого раніше [ ] = 54,8 МПа
Умова виконана.
4.8 Результати розрахунків зубчастих коліс зведені в таблицю 4.1

Таблиця 4.1 Основні характеристики зачеплення
№ п / п
Параметр
Черв'ячний вал
Черв'ячне колесо
1.
Міжосьова відстань, мм
160
2.
Модуль, мм
8
3.
Кількість зубів
4
32
4.
Ділильний діаметр, мм
64
256
5.
Діаметр вершин зубів, мм
80
272
6.
Діаметри западин, мм
44,8
236,8
7.
Найбільший діаметр колеса, мм
___
284
8.
Довжина нарізаної частини шліфованого черв'яка, мм
155
___
9.
Ширина вінця черв'ячного колеса, мм
___
65
10.
Матеріал
Сталь 40ХН
БрА10Ж4Н4
11.
Допустиме контактне напруження, МПа
184
12
Розрахункове контактне напруження, МПа
191
13.
Допустиме напруження згину, МПа
____
54,8
14.
Розрахункове напруження згину, МПа
____
7,66

5. Література
1. Чернавський С.А. Курсове проектування деталей машин: Навчальний посібник для учнів машинобудівних спеціальних технікумів - М.: Машинобудування, 1988.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
51кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок черв`ячної передачі
Привід стрічкового конвеєра Кінематичний розрахунок
Розрахунок приводу стрічкового конвеєра
Розрахунок і проектування приводу стрічкового конвеєра Визначення потужності
Розрахунок приводу стрічкового конвеєра з циліндричним одноступінчастим редуктором і ланцюговою передачею
Проектний розрахунок стрічкового конвеєра
Розрахунок металорізальних інструментів черв`ячної фрези комбінованого свердла і шлицевой протягання
Кінематичний розрахунок приводу Розрахунок приводу
Кінематичний розрахунок приводу
© Усі права захищені
написати до нас