Курортно-туристичний комплекс України

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення

1. Поняття КТК і особливості його формування.

2. Природно-економічні історичні умови формування КТК

2.1 Історичні особливості

2.2 Природні передумови

2.3 Економічні передумови

3. Сучасний стан та характер розміщення галузей КТК

3.1.Курортное господарство.

3.2 Туристичне господарство.

4. Проблеми і перспективи розвитку курортно-туристичного комплекса30

Висновок

Список літератури

Введення

Україна з її багатими природними ресурсами та сприятливим кліматом, безцінними пам'ятками культури та історії має всі підстави для успішного прийому російських та іноземних туристів.

Курорти України можна розділити на великі 4 групи: Крим, Карпати, Азов, Чорноморське побережжя. І в кожній курортній зоні відпочиваючі отримають прекрасний відпочинок.

Курортні комплекси знамениті:

 • множиною і різноманітністю вибору пляжів,

 • санаторіїв, оздоровчих комплексів, грязьових лікарень,

 • історичними місцями, де постійно проводяться екскурсії (по історичних замків князів, монастирям, фортецям),

 • архітектурними пам'ятками,

 • дуже м'яким і ідеальним кліматом, де можна відпочивати в будь-який час року (кліматичні умови Україна значно краще і м'якше, ніж пропонують туристам закордонні курорти),

 • надзвичайною красою і мальовничими місцями: гір, водоспадів, лісів, печер, ущелин.

Мета роботи - розгляд курортно-туристичного комплексу України.

Завдання курсової роботи - вивчення місця і ролі КТК в національному комплексі країни, аналіз сучасних тенденцій його розвитку та структурних особливостей, пошук шляхів вирішення проблем розвитку КТК на сучасному етапі.

1. Поняття КТК і особливості його формування

Курортно-туристичний комплекс - це сукупність пов'язаних між собою галузей і підприємств, об'єднаних спільною метою цілорічне використання курортів півострова з метою відновного лікування, медичної реабілітації та оздоровлення населення України, ближнього і далекого зарубіжжя, а також створення конкурентоспроможного туристичного продукту на основі ефективного використання природних, лікувальних, соціально культурних і виробничо-економічних ресурсів регіону. Основною метою розвитку курортно-рекреаційного та туристичного комплексу є формування конкурентоспроможного на світовому і національному рівнях туристичного продукту на основі ефективного використання рекреаційного потенціалу (Додаток 1).

Поняття курортно-туристського комплексу це поєднання функцій санаторно-курортного і туристського обслуговування для підвищення конкурентоспроможності підприємств цієї сфери в умовах транзитивної економіки.

Санаторно-курортний і туристський комплекс розглядається як сукупність пов'язаних між собою галузей і підприємств господарського комплексу, діяльність яких спрямована на задоволення потреб у санаторно-курортному лікуванні, реабілітації, оздоровлення та відпочинок громадян України, ближнього і далекого зарубіжжя, а також на створення конкурентоспроможного санаторно- курортного і туристського продукту на основі ефективного та раціонального використання природних, соціально-культурних і виробничо-економічних ресурсів.

Передбачається, що для створення нового готельного фонду та об'єктів інфраструктури всього комплексу необхідно передбачити інвестиційні вкладення на реконструкцію, переозброєння і нове будівництво, що дозволить підняти відтворювальну структуру основних фондів регіону на якісно новий рівень, кардинально змінити технічну базу і збільшити частку сервісного обслуговування туристів до 30 -50% і окупити витрати протягом 5-7 років.

Туристичні і курортно-рекреаційні зони повинні створюватися в межах вже сформованих курортних районів і рекреаційних зон. При цьому перевагу необхідно віддавати тим учасникам, які мають вигідну транспортну інфраструктуру, що склалася мережу здравниць і туристичних установ.

Основний обслуговування туристів служить туристська програма, яка формується з комплексу таких послуг, як проживання, харчування, екскурсійне обслуговування, транспортні, Дозвілля-розважальні, спортивні, курортні, побутові послуги та ін

Велике значення мають вимоги до якості обробки, обладнання та оснащення номерного фонду та курортно-туристичного комплексу, громадських приміщень і санвузлів, дизайну, стильовим архітектурним особливостям будівлі. Вітчизняні фахівці розробили вимоги, що визначають склад, структуру і значення показників якісних характеристик курортно-туристичного комплексу.

Базисної основою для розробки туристських програм є:

 • мальовниче, що викликає інтерес місце розташування об'єкта;

 • хороші погодно-кліматичні умови;

 • хороше санітарний стан місця відпочинку, його чистота та охайність;

 • комфортність і затишні готелі;

 • здорове й смачне харчування, його хороша організація;

 • максимальна ізольованість від шуму;

 • наявність природних водойм.

Ці дані отримані з безлічі опитувань, проведених серед туристів. Вони говорять про те, що створення сприятливих умов для відпочинку основа туристського програмування, саме на основі сприятливих рекреаційних ресурсів і можливостей складаються програми обслуговування.

2. Природно-економічні історичні умови формування КТК

Україна з її багатими природними ресурсами та сприятливим кліматом, безцінними пам'ятками культури та історії має всі підстави для успішного прийому російських та іноземних туристів. Курортні зони: Крим, Карпати, Азов, Чорноморське побережжя

У формуванні і функціонуванні територіально-рекреаційної системи істотну роль грають природні чинники. Поряд з використанням природних ресурсів людиною безпосередньо, для споживання, велике значення мають так само природні чинники, які впливають на естетичне сприйняття людини або необхідні для зміцнення його здоров'я, підвищення працездатності, поліпшення самопочуття. Певними рекреаційними властивостями володіють ландшафти, клімат, рослинність і навіть такі "нематеріальні" ресурси, як тиша, дзвін струмка або шум водоспаду. Особливо важливий такий чинник, як рівень різноманітності природних комплексів, їх комфортність.

Однак для того, щоб туристична галузь в Україні стала настільки ж дохідною, необхідний ряд умов. Перша і найважливіша - у нас є багатюща природа, безліч визначних пам'яток світового значення, є де поєднати відпочинок із лікуванням. Друга умова - наявність добре підготовлених, стабільних, упевнених у собі кадрів. Сьогодні в Україні у сфері туризму працює понад чотири тисячі ліцензованих туристичних підприємств.

2.1 Історичні особливості

Аналізується становлення туризму, формування масового пролетаріату, і його інерційність у 20 - 40-ті роки. З'ясовано критична зв'язок з основними процесами суспільного життя: ентузіазм, класовий підхід, українізація. Сучасну інноваційну політику на ринку праці слід формувати на основі позитивного досвіду, який забезпечить розвиток масового туризму в Україну.

Одним з яскравих символів ХХ - XXI століть став міжнародний туризм. У світлі перебудови Україні як незалежної держави відкрилися великі перспективи її культурного відродження. Помітне місце у формуванні національної самосвідомості народу грає туристичне та екскурсійне справу як найбільш масовий, активний і наочний метод пізнання історії та культури рідного краю. Сьогодні потрібно не втратити, а доцільно використовувати найкращі досягнення організаційної та економічної діяльності туристської системи, що закладалися на початку її становлення в 20-х роках ХХ ст.

У березні 1918 р. як підрозділ Міністерства народної освіти України був створений екскурсійний відділ, яким керувала член Центральної Ради С. Русова. Вони прагнули використовувати туризм як важіль ідеологічного впливу на населення з метою формування «соціалістичної свідомості».

Щоб система могла нормально функціонувати, потрібно було створити мережу екскурспунктов, екскурсбаз, екскурскомун. Вони повинні були організовувати прийом і відправлення туристів, забезпечувати їх керівниками екскурсій, надавати проживання, харчування, туристське спорядження.

Згідно з положенням, поступово створили мережу територіальних туристичних закладів на чолі з Всеукраїнськими екскурсійної базою і комуною. Екскурсійні пункти відкривалися в селах при клубах. Екскурсійні бази - у місцях, багатих на історичні пам'ятки, з привабливими кліматичними умовами. Екскурсійні комуни - у губернських містах. У екскурскомунах діяли: виставковий кабінет, бібліотека, дослідницька лабораторія, гуртожиток, для туристів.

Подальшому розвитку українського туризму не сприяли важка праця на новобудовах індустрії і голодомор 1932 - 1933 рр.. Більш того, розпалювалася класова ворожнеча, непримиренність щодо релігії. Українські туристичні заклади, що об'єднував УМПЕТ в березні в 1930 р., були звинувачені в неспроможності пропагувати соціалістичні ідеї. Тепер вони були підпорядковані Всесоюзному добровільному товариству пролетарського туризму і екскурсій (з філією УКРТУРЕ) і акціонерному товариству «Інтурист. У довоєнні роки як буржуазних націоналістів репресували також і значну кількість істориків-краєзнавців, що знизило якість туристичних послуг. Лише з другої половини 30-х років число охочих отримати туристичні послуги зросла.

Саме в 20 - 30-ті роки були створені основні структурні ланки сучасної туристичної системи: екскурсбюро, бази, станції. Після закінчення Великої Вітчизняної війни поступово відроджується і туристична галузь; особливо швидко цей процес відбувався з початком «хрущовської відлиги». Тоді здійснилося становлення виїзного туризму. Всесоюзне акціонерне товариство «Інтурист» мала більше ніж 100 відділень, але агентств по всьому СРСР, в тому числі 7 в Україні. ВАТ «Інтурист» став одним з десяти великих турфірм світу. З 1958 р. став діяти Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник» ЦК ВЛКСМ. Потрібно підкреслити, що туристичний продукт також був заідеологізованості, як і вся суспільно-політичне життя в СРСР. Місця в будинках відпочинку розподіляли в першу чергу серед робітників, які мали найбільші трудові досягнення. Незважаючи на це, темпи розвитку галузі поступово зростали. Якщо в 1956 р. радянські туристи відвідали 61 країну, то в 1963 р. вже 106 країн світу. За весь термін організованого туризму 50 млн. радянських громадян відвідали 142 держави світу. У 1964 - 1965 рр.. в Києві були побудовані туристичні установи, які є кращими до справжнього: готель «Дніпро» (на сучасній Європейській площі) та мотель-кемпінг «Пролісок» (на житомирській трасі); в 2001 р. першим у державі статут 5-зіркового отримав відреставровану готель «Україна» (збудований ще в 1908 р.). У 2004 р. в Донецьку побудували аналогічний «Донбас-Палац»

З початку 70-х рр.. при уряді УРСР створили Управління з іноземного туризму, а з 1989 р. діє Асоціація «Укрінтур». Індекс продуктивності праці в промисловості України в 1997 р. склав 76% (у 1990 р. - 100%). З 1997 р. Україна - член Всесвітньої туристської організації. Тільки в 1999 р. вдалося зупинити падіння виробництва, але його обсяг в 2000 р. все ще становив 58% від 1990 р. Прямим наслідком цього показника поки що низький, щодо європейського, рівень туристичного бізнесу в країні.

І все ж, ставлення до туризму поступово змінюється на позитивне. Свідченням цього є діяльність Держкомтуризму України з виконання програми розвитку туризму в Україні до 2010 року. Остання передбачає екскурсійне обслуговування 20 млн. людей з надходженням від туристичних послуг 8 млрд. дол. Для порівняння: у 1998 р. надано туристичних послуг 13 млн. осіб на 3,8 млрд. дол. США.

Важливе значення мають заходи щодо запобігання негативних наслідків техногенної діяльності підприємств, зокрема санітарно-епідеміологічний контроль. Все це є основою сучасної інноваційної політики з формування відповідного ринку робочої сили і розвитку масового туризму.

2.2 Природні передумови

Географічне положення визначає багато сприятливі умови української землі. Україна розташована в межах чотирьох природних зон: мішаних лісів (до широти Києва), лісостеповій, степовій (до Кримських гір) і сухих субтропіків (Південний берег Криму). Великим багатством є величезний земельний фонд з чорноземними грунтами.

Ландшафт Україні становлять хвилясті родючі рівнини, рельєф яких знижується в міру наближення до Чорноморського узбережжя.

По-своїми природними і кліматичними умовами Україна належить до числа країн світу, в яких практично в кожному регіоні є свої джерела здоров'я.

В Україні великі запаси лікувальних грязей. Особливе місце займають унікальні ресурси озокериту Бориславського родовища у Львівській області. Торф'яні грязі є у Львівській та Івано-Франківській областях. Серед мулисто-сульфідних значними є Куяльницький і Шаболатському (Одеська область), а також Чокракське (Крим) родовища.

Значні і різноманітні рекреаційні ресурси України. Це численні лікувальні джерела в Карпатах та Полтавської області, морські курорти і зони відпочинку Чорноморського узбережжя. Клімат Україна майже на всій території помірно-континентальний і тільки на південному березі Криму має риси субтропічного.

Природна рослинність (у зміненому вигляді) займає третину території України, а лісами покрито 14% її площі.

Провідне місце належить відпочинку на природі. Тому важливим ресурсом є лісова рослинність. Лесолечебние ресурси в Україні розділені досить нерівномірно. Найбільше лісових масивів у Південно-Західному районі, де формування рекреаційних територій спирається саме на цей фактор. У Закарпатській, Київській, Житомирській, Черкаській областях ліси виконують функції водорегулірованія, водоохорони, почвозащіти. Кліматичні ресурси сприяють розвитку рекреаційної діяльності. Береги, моря, річки, водосховища, озера, Українські Карпати та Кримські гори, лісові масиви, - для цих ландшафтів характерне сполучення чистого повітря, наповненого киснем, та високої вологості. Гірські долини, захищені хребтами, характеризуються сприятливим мікрокліматом для розвитку кліматичних курортів.

Рекреаційні ресурси пляжів грають важливу роль у роботі курортів на берегах морів, річок, озер. У Кримській, Одеській, Донецькій, Миколаївській областях є штучні та природні лікувальні пляжі.

В Україні діє 45 курортів загальнодержавного і міжнародного значення та 13 курортів місцевого значення; є понад 400 санаторіїв, які можуть прийняти на лікування понад 600 тис. відпочиваючих.

Найбільшою популярністю у туристів і відпочиваючих користуються райони Південного берега, включно з Гірським Кримом, узбережжя Чорного та Азовського морів і Карпати.

2.3 Економічні передумови

У будь-якій країні, незалежно від існуючого в ній ладу та історичного періоду, основними факторами розвитку рекреації виступають економічні. Але загальний вплив і вплив кожного з них різниться в залежності від мінливих соціально-економічної ситуації. Курортно-туристичний комплекс України не є винятком, і в різні етапи його існування і розвитку вплив кожного з цих факторів було неоднаково.

Вплив на розвиток курортів окремих факторів може слабшати чи підсилюватися, для того, щоб зрозуміти механізм впливу соціально-економічних чинників на розвиток рекреації, необхідно вивчити умови розвитку курортів в різні історичні періоди.

Переміщення людей по світу існувало здавна. Можна вважати туристами Марко Поло, Афанасія Нікітіна та інших. Але масові подорожі, визначили становлення туризму як самостійної галузі, стали можливі завдяки соціально-економічних змін, що відбуваються в суспільстві в результаті його розвитку.

У цьому відношенні найважливішими передумовами, що визначили розвиток туризму та формування курортних центрів, можна вважати наступні:

- Розвиток транспорту. Поява залізниць і пароплавів різко збільшили рухливість населення, з появою автомобіля свобода переміщення ще більше зросла. Розвиток авіаційного транспорту зробило доступними для туристів найвіддаленіші райони світу. Влияние развития транспорта на туризм и рекреацию характеризуется двумя тенденциями: во-первых, увеличивается скорость передвижения и соответственно сокращается время, затрачиваемое на дорогу; во-вторых, по мере развития транспорта услуги на перевозки становятся доступны все более широким слоям населения. Можно сказать, что и сегодня и в будущем развитие транспорта останется важнейшим фактором развития туризма и рекреации;

- расширение международных экономических связей и международной торговли привели к увеличению не только торговых оборотов, но и культурного обмена, обеспечили возможность получения людьми обширной информации о других странах;

- повышение уровня жизни широких слоев населения. Этот фактор определил экономическую свободу граждан и предоставил возможность им реализовать право на свободу перемещения;

- увеличение продолжительности свободного времени. Продолжительность свободного времени населения напрямую связана с научно-техническим прогрессом в общественном производстве. Увеличивая продолжительность свободного времени, с одной стороны, НТП приводит к более высокой интенсивности труда, что делает потребность в отдыхе необходимостью;

- развитие демократических процессов определило право граждан различных стран на свободу перемещения.

Указанные предпосылки повлияли на развитие туризма и рекреации в Украине.

3. Современное состояние и характер размещения отраслей КТК

В Украине туристическая индустрия находится в стадии становления как самостоятельный сектор экономики. Состоянием на 1 января в 2006 г., страну посетило 17,6 млн. иностранных граждан. Услуги по выездному туризму предоставлены 16,4 млн. граждан. Объем выездного туризма вырос на 12,8 % в сравнении с прошлым годом, стремительно сокращается количество однодневных посетителей.

Для любого государства необходимо иметь надлежащий уровень развития гостиничного хозяйства, ведь он способствует оживлению всех общественно-экономических контактов и связей, усиливает экономический потенциал регионов, поднимает рейтинг государства, отдельных его городов, в мировом содружестве, и наоборот, недостаток гостиниц тормозит все эти процессы.

Хотя гостиничное хозяйство дает достаточно быстрое возвращение вложенных средств, в Украине оно развивается недостаточно быстрыми темпами. В течение 1999-2002 гг. доходы гостиничного хозяйства составляли ежегодно около 0,3 % валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики Украины, в 2003 г. этот показатель несколько увеличился и составил 0,4 %, в 2004 г. и в 2005 г. - около 0,5 %.

Начиная с 1995 г., хранилась тенденция сокращения количества предприятий гостиничного хозяйства через убыточность, предоставление в аренду другим предприятиям и тому подобное. В 2005 г. ситуация несколько поменялась к лучшему, наметилась тенденция на увеличение предприятий гостиничного хозяйства. Да, на территории Украины в 2005 г. функционировали уже 1232 предприятия гостиничного хозяйства, в т.о. 788 гостиниц, 17 мотелей, 8 гостинично-офисных центров, 6 кемпингов, 35 молодежных баз, и горных убежищ, 235 общежитий для приезжих и 143 других места для краткосрочного обитания. В сравнении с 2004 г. их количество увеличилось на 40 единиц, или на 3,4 %. Это состоялось в основном в результате создания новых гостиниц, расширения, круги отчитывающихся непрофильных предприятий, которые имеют на своем балансе молодежные турбазы и горные убежища и другие места для краткосрочного размещения, или тех предприятий, что в отчетном году начали деятельность с предоставлением гостиничных услуг. (Приложение 2).

Увеличение количества предприятий гостиничного хозяйства наблюдается в таких областях, как Луганска и Львовская - на 18 единиц в каждой, в Киев на 13, Сумская и Черкасская - на 5 единиц в каждой, Автономная Республика Крым - на 4, Ивано-Франковска, Сумская и Харьковская области - соответственно на 3 предприятия в каждой.

Рядом с этим, состоялось сокращение числа предприятий гостиничного хозяйства в сравнении с 2004 г. в Житомирской области - на 5 единиц, Донецкой, Закарпатской, Полтавской и Тернопольской - на 4 предприятия в каждой, Кировоградской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой - на 3 предприятия в каждой. Сокращение количества предприятий состоялось в основном за счет ликвидации или продажи их физическим лицам.

Согласно функциональной структуре предприятий гостиничного хозяйства, как и раньше, наиболее распространенными в Украине являются два типа предприятий (83,0 % от общего количества): гостиницы - 63,9 % но общежития - 19,1 %.

Другие типы предприятий, распространенные в большинстве стран (мотели, кемпинги, молодежные базы и горные убежища) в Украине случаются редко, хотя, учитывая их вместимость и функциональность, могли бы стать толчком к последующему развитию отрасли. Однако в сравнении с 2004 г. количество некоторых типов предприятий увеличились. Да, молодежных турбаз и горных убежищ стало на 9 единиц, или на 25,7 %, больше, мотелей - на 2 единицы, или на 11,8 % (Приложение 3).

В Украине больше всего предприятий гостиничного хозяйства расположено в Киеве (8,8 % от общего количества), Днепропетровской (8,6), Одесской (6,4) областях и Автономной Республике Крым (6,3), что связано с высоким уровнем их индустриального развития, наличием центров туристических потоков или курортной местности.

Больше двух третей (68,4 %) всего количества предприятий гостиничного хозяйства - предприятия частной формы собственности, в основном это небольшие предприятия, которые имели численность работающих до 50 человек; 16,8%- коммунальной собственности; 14,8 % - государственной (Приложение 4).

Эффективность использования предприятий гостиничного хозяйства зависит от многих факторов: качества обслуживания, звездной категории гостиниц, наличия при предприятиях гостиничного хозяйства структурных подразделений, которые предоставляют дополнительные услуги, комфортабельности и технической оснастки номеров.

В 2005 г. в общем потенциале предприятий гостиничного хозяйства насчитывалось 51,7 тыс. номеров (в 2004 г. - 50,4 тис). Жилая площадь номеров в целом по стране против 2004 г. увеличилась на 60,2 тыс. кв. м и составила 1072 тыс. кв. м. Средняя площадь одного номера составляла 20,7 кв. м. против 20,1 в 2004 г.

Для усовершенствования обслуживания клиентов предприятия гостиничного хозяйства продолжали в 2005 г. предпринимать конкретные шаги относительно увеличения количества номеров классов люкс, полу-люкс. Да, за 2005 г. их количество в целом по Украине увеличилось в сравнении с 2004 г. на 891 единицу, или 12,2 %, и составляла 8,2 тыс. номеров. В сравнении с 2004 г. количество одноместных номеров увеличились на 125, или 1,1 %, и на 01.01.2006 г. в целом по Украине их насчитывалось уже 11,8 тыс. Наибольший рост количества этих номеров состоялся на предприятиях Киева (на 114 единиц, или 4,2 % по отношению к количеству одноместных номеров в 2004 г.), Луганской (на 72, или 18,2 %) и Львовской (на 59, или 12,5 %) областей.

На протяжении 2005 г. также увеличились количество двуместных номеров в сравнении с предыдущим годом соответственно на 261, или 1,2 %, и составляла 22,6 тыс. Увеличение двуместных номеров имело место на предприятиях Львовской области, Автономной Республики, Крым и Луганской области (соответственно на 338, или 21,9 %; 137, или 4,0 %, но 105, или 17,7 %). Количество трехместных и с большим количеством мест номеров в сравнении с 2004 г. почти не изменилась (Приложение 5).

Начиная с 2000 г., в Украине наметилась позитивная тенденция роста количества лиц, которых обслуживали предприятия гостиничного хозяйства. Только на протяжении 2005 г. в гостиницах и других местах для краткосрочного обитания было обслужено 3938,2 тыс. приезжих, что на 30,5 тис, или 0,8 %, больше, чем в 2004 г.; 199,5 тис, или на 5,3 % больше, чем в 2003 г.; 361,3 тис, или на 10,1 % больше, чем в 2002 г.; 440,9 тис, или на 12,6% больше, чем в 2001 г.; 650,8 тис, или на 19,6 % больше, чем в 2000 г.; 844,7 тис, или на 27,3 % больше, чем в 1999 г.; 587,7 тис, или на 17,5 % больше, чем в 1998 г.

В 2005 г., как и в предыдущем году, больше всего приезжих останавливалось в гостиницах м. Киева (974,1 тыс. чел.), Одесской (289,8), Днепропетровской областей (270,3), Автономной Республики Крым (256,6), Львовской области (237,3).

В гостиничном хозяйстве важным элементом является количество принятых иностранных туристов, которые приносят государству валютную выручку (экспорт услуг), стимулируют развитие тех отраслей, которые принимают участие в их обслуживании. Все это способствует росту национального дохода и повышению жизненного уровня населения. Да, в сравнении с 2004 г. объем экспорта услуг по гостиницам и другим местам для краткосрочного обитания увеличился на 41,8 % и составлял 74,5 млн. дол. США. Всего за 2005 г. было обслужено 773,8 тыс. граждан других стран (19,6 % от общего количества), из которых немного больше двух третей, как и в предыдущем году, останавливалось в гостиницах г. Киева, Автономной Республики, Крым, Львовской и Одесской областей. На сегодня, согласно стандартизации, в Украине функционируют два 5-звездочные гостиницы "Премьер-дворец" в Киеве и "Донбасс-Палас" в Донецке, обслуживают приезжих около тридцати двух 4-звездочные гостиниц, остальные (свыше семисот гостиниц) трехзвездочные, 2-звездочные и 1-звездочные.

Общая сумма доходов гостиниц и других мест для краткосрочного обитания в 2005 г. составила 1495,5 млн. гривен, что на 624,4 млн. гривен, или 71,7 %, но 327,8 млн. гривен или 28,1 %, больше, чем в 2003 и 2004 годах соответственно. Больше чем три четверти (76,0 %) всех доходов получены от основной деятельности - платы за обитание, 19,1 %- от предоставления дополнительных услуг, 16,7% - от другой деятельности.

Доходы от предоставления услуг относительно обитания в гостиницах и других местах для краткосрочного обитания без учета оплаченных налогов в 2005 г. составляли 959,5 млн. гривен, что больше от уровня предыдущего года на 216,8 млн. гривен (или на 9,5 % в сравненных ценах). Гостиницами м. Киева получено 40,1 % этой суммы, 11,2 - гостиницами Автономной Республики Крым, 6,7 - Одесской, 5,9 - Донецкой, 5,8 - Днепропетровской и 5,6 % - Львовской областей (Приложение 6).

Следовательно, туристическое и гостиничное хозяйство - важна составляющая сферы услуг Украины. Его эффективное функционирование является индикатором позитивных изменений в экономике нашего государства, важной предпосылкой интенсификации международных связей и интеграции страны в мировое содружество. Приоритетным направлением развития сферы туристических и гостиничных услуг есть доведение их качества до международных стандартов и усовершенствования туристических технологий, внедрения новых видов и форм обслуживания, которое позволит в более полном объеме удовлетворить потребности клиентов.

Однако недостаточный уровень инвестиций и капиталовложений, несовершенство функциональной структуры, низкий уровень предоставления основных и дополнительных услуг не дают возможность использовать полностью имеющийся потенциал и занять надлежащее место среди самых развитых туристических стран мира.

3.1 Курортное хозяйство

Все народы с незапамятных времен находили в окружающей их среде лечебные средства. Особое значение предоставлялось минеральным водам, лечебных грязей и климата, которые применялись для лечения различных заболеваний.

Особенно полезно для организма климатотерапия, поскольку в процессе эволюции человек постоянно был под воздействием климатических факторов, и в организме выработались особый привычные механизмы (система терморегуляции, Биологический ритмов и т.п.). Санаторно-Курортное лечение не только Существенно дополняет медикаментозное лечение, но часто используется как самостоятельный, альтернативный способ лечения.

Воздействие природных физических факторов, а также режима двигательной активности и рационального лечебно питания способствует повышения защитно-приспособленческих сил организма. Физические факторы, в отличие от большинства лекарственных средств, является наиболее физиологическими, естественными для организма, не подавляя, а мобилизуя его резервные возможности и не вызывая побочных нежелательных явлений и аллергических реакций.

Курортное лечение способствует улучшения кровообращения, дыхание. Кроме того, санаторно-Курортное лечение, основой которого является тесное общение с природой, заполняет ощутимый для большинства городских жителей дефицит природной среды.

Благодаря географическому положению, Геологическому строению и гидрогеологическим условиям Украина традиционно имеет все виды курортов.

Первые бальнеологические курорты в Украине возникли на минеральных водах в Шкло (1576 г.), в Трускавце (1827 г.) и в Моршине (1877 г.) Львовской области; Березивце под Харьковом (1862) и в Миргород Полтавской области (1917 г.); грязевые - на Сакском озера в Крыму (1799 г.), на Одесских лиманах (1829 г.), на Славянский озерах в Донбассе (1832 г.), в Евпатории (1890 г.) и в Бердянске (1902 г) (Приложение 7).

За эти годы методы санаторно-курортного лечения превратились в научно-обоснованные и рационально используются для лечения различных видов заболеваний.

Кроме того, на территории Украины постановлением Кабинета Министров Украины был утвержден перечень и Границы 265 территорий, резервировались для организации зон лечения и отдыха населения.

Интенсивное Курортное строительство позволило создать систему специализированных санаториев.

В связи с распадом СССР ситуация в санаторно-курортной отрасли резко ухудшилась. За годы самостоятельности Украины санаторно-Курортное системе практически НЕ уделялось внимание со стороны государства. Отсутствие бюджетного финансирования привело к свертыванию ряда государственных программ (санаторно-Курортное лечение больных туберкулезом, травматические болезни спинного мозга и т.д.). Все специализированные санатории прошли, в основном, сезонный характер работы, при этом многие из них свернули свои лечебные базы и начали переходить в разряд учреждений отдыха с низким уровнем сервисного обслуживания. Ввиду отсутствия контроля начали появляться новые учреждения (базы отдыха с лечение, центры здоровья и т.д.), имеющие слабую медицинскую базу и неквалифицированный персонал. Санаторно-курортная система Украины в настоящее время как система не существует, хотя актуальность санаторно-курортного лечения остается довольно высокой.

Существенным тормозом на пути восстановления и развития санаторно-курортного комплекса Украины и Крыма является отсутствие четко законодательства в курортную деятельность. Особенно острыми являются проблемы собственности и налогообложения.

В последние годы Крым перестает быть доступным курортом через непомерно дороговизну санаторно-курортных и оздоровительных услуг. Резкое сокращение множество отдыхающих не только увеличивает экономические и социальные проблемы региона, но и приводить к потери специалистов в области научной и практической курортологии, сокращение объемов работ в тех отрасли хозяйственного комплекса, непосредственно ориентированные на санаторно-курортную сферу и ее инфраструктура.

Развитие санаторно-курортной системы Украины невозможно из-за несовершенства налогового законодательства и просчеты в финансовой политике государства.

Такие условия не только приводят к неправомерному удорожанию санаторно-курортных услуг, но и снижают возможности их полной загрузки, а значит, увеличивают убытки отрасли.

В связи с этим необходимо создать Государственный Комитет по управления курортами. Такая структура взяла бы на себя функции разработки и реализации единой общегосударственной программы развития курортного дела и координацию деятельности в этой сфере всех заинтересованных министерств и ведомства.

Это позволить создать организационные условия для аккумуляции, распределение и контроля за использование материально-финансовых ресурсов, связанных с реализации мероприятий по повышения эффективности работы курортного комплекса Украины.

Все проблемы санаторно-курортного комплекса Украины требуют комплексного долгосрочного регулирования на общегосударственном уровне.

Крим

Отдых в Крыму манит чистотой и полезностью соленого моря, ласковыми лучами южного солнца, особым климатом, целебным воздухом, множеством гостиниц, пансионатов, санаториев и детских оздоровительных лагерей… он привлекал и продолжает привлекать туристов со всех уголков мира (Приложение 8).

Кроме того - отдых в Крыму полон духовными открытиями, сюда в поисках вдохновения издавна съезжались известные писатели, поэты, живописцы и музыканты. В этом чудесное свойство крымского края! На данный момент инфраструктура Крыма развивается усиленными темпами и если до недавнего времени наибольшей популярностью пользовался отдых на Южном берегу Крыма, то сейчас во всех остальных уголках полуострова вы сможете найти замечательные туристические объекты. Отдых в Крыму полон комфорта и беззаботности. Курортные города удивляют архитектурными достопримечательностями и неповторимыми пейзажами горного Крыма и такими настоящими пляжами, берегами и теплым морем.

Феодосія

Восточный Крым, на его теплой ладони лежит прекрасный цветок - Феодосия (пер. с греческого "Богом данная") - популярный и вместе с тем полный уединения курортный город. Целебные грязи, минеральные воды, сухой и жаркий климат, богатый опыт медиков и современная техника - все это сулит вам отдых в Феодосии. Посещение оздоровительных центров можно сочетать с неспешными прогулками по городу, который существует уже около 26 столетий. Феодосия интересна своими достопримечательностями. На улице Галерейной находятся Картинная галерея им. И. К. Айвазовского и музей А. Грина, на улице Ленина - мечеть Муфтий-Джами (1623 г.) и армянский храм Сергия (Саркиса) XV в. - здесь размещается собрание каменных плит - лапидарий, в котором выставлены генуэзские, армянские и тюркские памятники. А в 1990 г. открыт в Феодосии был открыт Музей дельтапланеризма.

Євпаторія

Евпатория - один из древнейших городов юга Украины. Современная Евпатория расположена на берегу мелководного Каламитского залива. С востока к окраинам города Евпатория подступает крупнейшее в Крыму озеро Сасык-Сивашское, с запада - знаменитое Мойнакское озеро. Кроме того, вокруг Евпатории разбросаны многочисленные лиманы и соленые озера. Отдых в Евпатории - это поистине уникальное сочетание курортных богатств - жаркое солнце и теплое море, прекрасные песчаные пляжи, лечебные грязи, термальные источники минеральных вод... Благодаря всем этим факторам Евпатория получила широкую известность как первоклассный климатический и бальнеологический курорт и детская здравница. Отдых в Евпатории замечательный благодаря её особому климату, который здесь более сухой, чем на Южном берегу Крыма.Здесь дышится легко даже в самые жаркие дни. И хотя город открыт для ветров всех направлений, даже зимой здесь не бывает холодно, а летом прохладные юго-западные бризы вместе с желанной прохладой приносят чистейшие потоки целебного, насыщенного солями, ионизированного воздуха. Купальный сезон в Евпатории начинается во второй половине мая. Наиболее теплый месяц - июль (средняя температура +23,2 С). Евпаторийская осень, как и повсюду в Крыму, - лучшее время года. Здешний климат нередко сравнивают с климатом курортных мест на севере Италии и юге Франции. В Евпатории около 80 санаторно-курортных учреждений, в том числе 27 санаториев (из них 20 детских), 10 пансионатов и домов отдыха, водолечебница, две курортные поликлиники, водогрязелечебница 'Мойнаки'.

3.2 Туристическое хозяйство

Объект туризма включает в себя три основные составляющие - туристский регион (место), туристскую организацию и туристское предприятие. Турист пользуется комплексом услуг, которые предоставляются ему в определенном месте (или регионе), где происходит туристское мероприятие. Это место из-за своих привлекательных факторов становится центром туризма. Туристские места отличаются причинами, по которым в них задерживается турист.

Когда турист выбирает цель своего путешествия, он сравнивает между собой различные места и те услуги, которые там имеются, и выбирает из них то, что ему лучше подходит. Тот продукт, которые турист заказывает и покупает, состоит из услуг, предлагаемых в данном месте (туристском регионе). Территория, где предлагается комплекс услуг, не всегда имеет четко выраженные границы. Это может быть и часть региона, и туристский центр, где имеется вся необходимая материальная база для организации отдыха и размещения туристов. Такая территория может охватывать какую-либо область, страну и даже группу стран, которые турист выбирает как цель своего путешествия.

Туристский регион можно рассматривать, учитывая требования самих отдыхающих. При такой модели выделяются четыре параметра, исходя из которых отдыхающий, прибыв однажды на место отдыха, хочет осуществить свои туристские мотивы еще раз. В зависимости от опыта, мотива поездки и удаленности от места жительства отдыхающий выделяет следующие параметры: жилье, место, ландшафт и экскурсии.

В Украине существует множество туристических центров. Великолепное разнообразие ландшафтов удивляет своей неповторимостью. Украинские просторы выделяют огромное количество маршрутов по исследованию природы.

«Семь природных чудес Украины» — всеукраинский конкурс для определения семи природных памятников Украины, проведенный в 2007—2008 годах. Эти места поражают своей красотой и считаются важнейшими туристическими местами.

Аскания-новая (биосферный заповедник, Херсонщина)

Целинная степь „Аскания-новая” – единственный в Европе участок типчаково-ковыльной степи, которой никогда не касался плуг, - имеет большую научную, культурно познавательную и практическую ценность.

Заповедная степь состоит из трех массивов: Северный, Южный, Большой Чапельский, а также перелогов, где с 1966 года изучаются процессы возобновления естественной растительности. Благодаря целине хранится реликтовый фаунистический комплекс. Здесь надежное место помещения видов, которые стали редкими или очутились на грани исчезновения и попали на страницы "Красной книги Украины".

Гранитно-степное Побужье (регионально ландшафтный парк, Николаевщина)

Настоящей жемчужиной для туристов является регионально ландшафтный парк «Гранитно степное Побужжя».

Долину реки Южный Буг недаром считают одной из наилучших естественных «жемчужин» Украины. В долине реки Южный Буг, между селами Мигия и Олександривка найдено 98 археологических достопримечательностей. Они имеют большую научную ценность и представляют непрерывный хронологический ряд от палеолита (какие датируются 30 тысяч лет до н.э.), и времен формирования славянского этноса. Стремительные скалы, которые образуют каньоны по берегам рек достигают высоты до 50 метров и являются замечательным местом для тренировок альпинистов. Территория имеет чрезвычайно высокий рекреационный потенциал – удивительные пейзажи, историко-культурную ценность, большое количество радоновых источников, хорошую автотранспортную развязку и является одной из наилучших в Европе естественных трасс для водного слалома.

Днестровский каньон (Винницкая, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая обл.)

Мы увлекаемся природой Альп и Кавказа, Карпат и Крыма, и стремимся что-нибудь побывать там. Но не все знают, что Днестровская долина с ее ландшафтами имеет свою неповторимую красоту.

Наиболее интересным, самым живописным участком Днестра является его отрезок в 250 км от устья Золотой Липы к устью Збруча – Днестровский каньон. Днестр течет по каньйоноподобной долине. На его территории около 100 достопримечательностей живой и неживой природы мирового значения. На реке Днестр горы подходят так близко к реке, что образуют каньон, руслом которого течет река. Потоки в некоторых местах срываются из кручи просто в реку, превращаясь в живописные водопады. На берегах реки, в окружающих селах встречаются памятники культуры разных народов.

Мраморная пещера (АР Крым)

Мраморная пещера – уникальная за красотой пещера со сложной системой залов и галерей. Здесь завещано более чем 160 карстовых пещер, шахт, колодцев. Самая известная пещера открыта в 1987 году это Мраморная пещера. Вход к ней находится на высоте 920м над уровнем моря.

Она состоит из трех частей: Главной галереи, Нижней и бокового «Тигрового хода». Заслуга в открытии, сохранении и оборудовании Мраморной пещеры, принадлежит симферопольским спелеологам.

Уникальность Мраморной пещеры принесла ей мировую популярность. По оценке известных спелеологов, она принадлежит к пятерке самых красивых оборудованных пещер планеты. Для входа посетителей в пещеру построен искусственный 10-метровый тоннель.

Подольские Товтры (национальный естественный парк, Хмельницк)

Товтры - это остатки береговых рифов. Аналогов в мире нет, но подобные за геологическими структурами скалистые гряды есть у Великобритании и США... Национальный естественный парк „Подольские Товтры” создан Указом Президента Украины от 27.06.1996 года с общей площадью 261316 гектаров. Товтры– это местное название скалистой дугообразной гряды, высота которого в пределах парка достигает в среднем 400м над уровнем моря.

На поприщах объекта установлено и эксплуатируется несколько источников минеральных вод разных типов, которые имеют лечебные свойства.

Большую ценность и значимость для рекреационного хозяйства Национального естественного парка "Подольские Товтры" составляет запас минеральных вод. Значительную туристически-рекреационную ценность составляют лесные массивы. Рядом с реками и другими водными акваториями им отводится основная роль в организации кратковременного отдыха населения. Основные возможные виды туристической деятельности: пешеходный, водный, автомобильный и конный, лыжный, познавательно культурный.

Свитязь (Озеро, Волынь)

Озеро Свитязь - больше всего и самое глубокое озеро естественного происхождения в Украине. Свитязь чем-то похож на море, в ветреную погоду волны здесь достигают 1,5 высоты.

Входит в группу Шацких озер. Озеро Свитязь питают артезианские источники. Вода здесь чрезвычайно прозрачна.

Есть у Свитязя удивительная привлекательная сила. Следует войти в его хрустальную воду, как душа наполняется светлой радостью. Почти вдоль всей береговой полосы озера растут леса. В летнее время здесь можно в изобилии вдохновляться напоенным ароматом хвои воздухом, насобирать черники, ежевики, грибов. Такого удовлетворения не имеет ни один, кто привык отдыхать на морском побережье.

Синевир (Озеро, Закарпатье)

Наибольшее озеро Закарпатья - Синевир, которое образовалось 10 тысяч лет назад на высоте 989 метров над уровнем моря. Озеро Синевир справедливо считается самым ценным естественным сокровищем Национального естественного парка "Синевир" и является одной из визитных карточек Украинских Карпат. Оно расположено на высоте 989 метров над уровнем моря. Площадь водного плеса составляет около 5 гектаров, наибольшей глубины 22 метра. Пейзажи отмечаются чрезвычайной живописностью и величеством. Стремительные склоны, покрытые стройными елями, возраст которых составляет 140-160 лет, спадают прямо к водной поверхности. Посредине озера разместился, словно зрачок голубого глаза, небольшой островок площадью всего несколько метров. Отсюда и народное название - Морской глаз.

4. Проблемы и перспективы развития курортно-туристического комплекса

Развитие туризма в Украине существенно влияет на такие секторы экономики, как транспорт, торговля, связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, и является одним из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

По подсчетам Всемирной Туристической Организации, в 2001 году за количеством приезжих иностранных туристов Украина занимала 22 место в мире (5,8 млн. лиц, что составляет около 1 % от мировых туристических приезжих). За прогнозными расчетами относительно развития выездного туризма в Украине до 2005 года, его численность вырастет до 9,3 млн. лиц; прогноз на 2010 год-12,1 млн. лиц; прогноз на 2020 год - 15,0 млн. лиц.

Как и для многих европейских стран, где наиболее мощными являются туристические потоки между соседними государствами, так и для Украины, на перспективу, совокупная часть туристического обмена с Россией, Беларусью и Молдовой, будет колебаться в пределах 60 % в общих объемах тур потоков.

Анализируя перспективы развития туристической индустрии в Украине на следующие десять лет, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что современный туризм - это и сфера экономики и жизнедеятельности общества в целом, которая в той или иной мере интегрирует практически все отрасли. Именно это и определяет одно из первых мест, которое занимает туризм в мировой экономике. Именно этот фактор должен стать главным в формировании нового государственного подхода к туризму как той отрасли, приоритетное развитие которой может положительно повлиять на экономическое и социальное положение страны в целом, стимулировать ряд важных отраслей экономики, способствовать укреплению нового позитивного имиджа Украины на мировой арене.

Стратегической целью развития туристической индустрии в Украине можно определить создание конкурентоспособного на мировом рынке туристического продукта, способного максимально удовлетворить туристические потребности населения страны, обеспечить на этой основе комплексное развитие территорий и их социально-экономических интересов при сохранении экологического равновесия и историко-культурной окружающей среды. Программа действий, сориентированная на достижение этой цели, должна быть синхронизированной с общими темпами становления рыночных механизмов и соотносительной с политикой структурных реформ в экономике.

По мнению одного из ведущих специалистов туризма Роберта А. Браймера, "в настоящее время наиболее тормозным фактором в развитии туризма на общественном уровне является отсутствие внимания и поддержки со стороны политиков и общественной власти. Когда на туризм не учитывают, его доходы не определены, отсутствует тщательное планирование и, как следствие, отсутствующий и развитие. Как только будет глубокая заинтересованность на законодательном уровне, сочетание усилий для подъема статуса индустрии туризма на высший уровень не только в виде деклараций, но и конкретных мера относительно установления и поддержки экономических связей, станет эффективно действовать маркетинг в сфере туризма, с тех пор можно рассчитывать на видимые результаты".

Один из ключевых вопросов, который необходимо решить в ближайшее время, - вопрос оптимизации взаимодействия туризма и культуры, как на уровне центральных органов власти, так и на местах. Культурное наследие, музеи, театры, в большинстве стран мира является исключительно важным фактором привлечения туристов, генерации международных и локальных туристических потоков. И в результате этого, своего клиента получают транспорт и общественное питание, гостиницы, местная промышленность но др.

Перспективное развитие туризма в Украине существенно повлияет на занятость населения. Если в 2005 году количество работников в туристической отрасли будет составлять 169 тыс. чел., а занятость в туризме с учетом других отраслей (транспорт, торговля, связь но др.) и временной занятости в течение активного туристического сезона -2,79 млн. лиц, то уже в 2010 году эти показатели будут составлять, соответственно 220 тыс. лиц и 3,63 млн. лиц.

Важными факторами, которые будут влиять в последующем на развитие рынке туризма, являются демографические изменения, материальное и социальное состояние населения, уровень образования, длительность отпуска, профессиональная занятость и много других факторов.

Демографическая структура населения Украины и анализ возрастных групп, которые больше всего путешествуют, еще раз подтверждают, что в Украине наиболее активная часть населения от 30 до 40 лет, в отличие от высокоразвитых стран, где люди старшей возрастной группы (55-60 лет) играют все более важную роль в международном туризме.

Постепенное увеличение количества работающих людей, обеспечения высшего дохода, на каждого члена семьи, повышение длительности оплачиваемого отпуска и гибкость рабочего времени-условия для более удобного отдыха.

Одним из важнейших факторов, что влияет на развитие как внутреннего, так и международного, туризма, является благосостояние населения. Существует четкая связь между тенденцией развития туризма, общим экономическим развитием и личными доходами граждан. Туристический рынок очень ощутимый к изменениям в экономике. При стабильных ценах роста личного потребления на 2,5 % увеличивает расходы на туризм на 4 %, а рост личного потребления на 5 % - на 10%.

Основные проблемы туристической отрасли В Указе Президента Украины "Об Основных направлениях развития туризма в Украине до 2010 года" туризм должен стать одним из источников пополнения государственного и местных бюджетов, потому необходимо определить проблемы работы туристической отрасли и рассмотреть основные направления по их решению. В работе туристической отрасли можно выделить следующие проблемы, которые сдерживают ее развитие. Серед них:

- отсутствие разветвленной системы информационно-рекламного обеспечения деятельности отрасли и туристических представительств за рубежом;

- отсутствие цивилизованных условий пересечения границы и неблагоприятный визовый режим для иностранных туристов;

- налоговое законодательство, которое не способствует вложению инвестиций в инфраструктуру туризма и санаторно-курортный комплекс;

- разноведомственная подчиненность туризма и санаторно-курортного комплекса;

- недостатки в системе регионального управления;

- проблема теневой экономики;

- необходимость передаваемости части полномочий органам местного самоуправления.

Для усовершенствования рекреационно-туристической деятельности большое значение имеет информация об окружающей среде, которая включает демографические, научно-технические, политико-правовые, социально-культурные, естественные и экономические факторы. К тому же все факторы макро- и микросреды взаимосвязанных и взаимообусловленные. Поэтому все данные должны быть сосредоточены в соответствующих информационных центрах, объединенных в единственную информационную систему. Эта система должна быть полная, понятная в использовании и общедоступная.

Государственная налоговая система имеет существенное влияние на социально-экономическую эффективность рекреационно-туристической деятельности, потому главным заданием государства является устранение барьеров для развития туристической сферы путем принятия Налогового кодекса и проведения взвешенной налоговой политики с целью поддержки и защиты субъектов рекреационно-туристической деятельности.

Проблемы, что связаны с налоговым законодательством Украины, прежде всего, касаются уплаты налога на добавленную стоимость, земельного налога, гостиничного и курортного сборов. Не отработан механизм поощрительного налогообложения информационно-рекламной деятельности, стимулирования инвестиций, в туристическую отрасль. Оптимизация налогообложения рекреационно-туристической деятельности будет способствовать повышению доходной части бюджетов всех уровней: государственного, региональных, местных предприятий рекреационно-туристической деятельности. Туристическая отрасль имеет прямое и опосредствованное влияние на предприятия экономики региона, стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства, таких секторов экономики, как транспорт, строительство, торговля, сельское хозяйство, производство товаров широкого потребления. Развитие и создание новых предприятий будет способствовать наполнению бюджетов всех уровней и перестройке региона в целом.

Назревшая необходимость предоставить соответствующие полномочия органам местного самоуправления относительно развития туризма в регионах. Это будет способствовать оздоровлению экономики в регионах, социальной защите его населения и улучшению ситуации в туризме в целом.

Первоочередным должна быть поэтапная передаваемость местный органам власти прав на лицензирование туристической деятельности, сертификацию предприятий гостиничного хозяйства и пунктов питания, а также полномочий относительно соответствующего контроля. Основу такого механизма составляет финансово-экономическая регуляция развития туристической сферы, которая должна осуществляться через:

- механизм платежей за использование природных рекреационных ресурсов;

- эффективную налоговую политику;

- систему местных собраний (курортный рекреационный сбор, налог на частный жилищный фонд, который используется в рекреационных целях, и тому подобное);

- механизм ценообразования на рекреационно-туристические услуги;

- инновационно-инвестиционную политику и кредитование.

В условиях кризиса, когда очень высокой является психологическая нагрузка и ограниченное количество семейного бюджета может быть выделена на отдых, необходимо развивать местные виды туризма, которые являются дешевле и могут дать толчок для развития, совместимых с туризмом сфер экономики.

Висновок

На основании изученного материала, можно сделать следующие выводы: что курортная зона Украины может предложить огромное количество мест для отдыха и санаторных комплексов в любое время года, что особенно привлекает отдыхающих; имеет все идеальные климатические, природные; исторические места (монастыри, крепости, исторические города, музеи) которые сохранились до нашего времени, и многие туристы стремятся увидеть эти исторически-значимые места; множество архитектурных памятников и строений; развитость гостиничных и развлекательных комплексов.

Но чтобы привлечь отдыхающих, особенно в летний период, необходимо:

1.пересмотреть и упростить таможенную систему Украины, ведь сколько времени занимает, чтобы попасть в страну визы и загранпаспорта, многие отдыхающие едут зарубеж, из-за более простого, более быстрого оформления заграндокументов, и меньшем стоимостном выражении.

2. привлекать больше инвесторов, для нового строительства и реконструкции гостиничных комплексов, или каких-либо высокорентабельных проектов, для привлечения новых туристов.

3. снизить цены на гостиничные, санаторные комплексы, и их обслуживание, чтобы привлечь как можно больше отдыхающих.

4. сделать как можно больше экскурсионных и развлекательных центров отдыха.

5. привлечь иностранных туристов на украинские курорты.

6. развивать местные виды туризма для дальнейшего успеха крупных туристических фирм Украины.

Список літератури

1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. – К.: Знання України, 2002.

20.Барчуков И.С. Санаторно-курортное дело:учебное пособие.-М.,2006.-303с.

2. Бовсуновская А.Я. География туризма: учебное пособие. – Д., 2002.

3. Верт Н. История советского государства, 1900 – 1991. - М., 1995.

4. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры alma mater // Вестник высшей школы. - 1999. – № 3. - С. 2

5. Выступление Председателя Совета министров АРК Плакиды В. Т. на Третьей международной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал Украина» в Ливадии//Газета «Крымские известия» № 28 (3747) 15 февраля 2007 года.

6. Енциклопедія українознавства. – К., 1995. - Т. 3.

7. Грачова Л., Попович С. Туризм в Україні на зламі тисячоліть // Материалы ІІІ Междунар. научно-практ. конф. – Славяногорск. - 1999. - С. 61.

8. История советского рабочего класса. - М., 1984. - Т. 3.

9. Кифяк В.Ф. «Організація туристичної діяльності в Україні»Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с.

10. Коваленко О. Вирішили погратися із законом, та не врахували наслідків // НалогИнформ. - 2008. - №42

11. Красноносов Ю.Н. Формирование кадров рабочих угольной промышленности Украины: Дис. канд. ист. наук. – Донецк, 1995.

12. Лихолобова З.Г. Поступь новаторов. – Донецк: Донбасс, 1976

13. Мельник П.В., Старостенко Г.Г. Напрями удосконалення оподаткування туристично-рекреаційної діяльності.

14. Моя земля – земля моїх батьків. – Донецьк, 1995.

15. Правда через роки. – Донецьк: Либідь, 1995.

16. Програма «Україна – 2010». – К., 1999. – 92 с.

17. Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки" (від 29.04.2002 № 583) // www.zakon.rada.gov.ua

18. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва.Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.

19.Стеченко. Державне регулювання економіки // www.referatik.com.ua/manual/ukr/2/33/

20. Указ Президента України "Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року" (вiд 10.08.1999 № 973/99) // www.zakon.rada.gov.ua

21. Україна: утвердження незалежної держави / Під ред. В. Литвина. – К., 2001.

22. Статистическая оценка санаторно-оздоровительного и туристического обеспечения АРК. Симферополь, 2002 год. Стр. 7.

23. www.crimea.edu - сайт Крымской академии наук.

24. www.tour.crimea.com - всё о туризме на Украине.

25. http://tourlib.net/

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Реферат
146.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Курортно-рекреаційний комплекс України Основні проблеми і перспективи розвитку
Лісовиробничий комплекс України
Агропромисловий комплекс України
Металургійний комплекс України 2
Машинобудівний комплекс України
Хімічний комплекс України
Лісопромисловий комплекс України
Народногосподарський комплекс України
Машинобудівний комплекс України
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru