приховати рекламу

Культура ісламу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Алтайський державний технічний університет ім. І.І. Ползунова
Бійський технологічний інститут
Кафедра гуманітарних наук
Реферат
з культурології
КУЛЬТУРА ІСЛАМУ
Виконав:
студент гр. ПІЕ-73
Тумакова Н.С.
Прийняв:
Єрьоміна Л.О.
Бійськ, 2007

Зміст
Введення
1.Іслам: напрями, течії, секти
1.1 Засновник ісламу
1.2 Напрями, течії, секти
2. Іслам як спосіб життя
2.1 Джерела віровчення
2.2 Символ віри ісламу
2.3 Шаріат
2.4 Основні цінності ісламу
2.5 Етикет прийняття їжі, заборони, приписи та обряди
2.6 Свята в ісламі
Висновок
Література

Введення
Іслам-третя і остання з розвинених монотеїстичних релігій. Вона виникла на Близькому сході, своїм корінням йшла в ту ж грунт, харчувалася тими ж ідеями, грунтувалася на тих же культурних традиціях, що християнство і іудаїзм. Це релігійна система, що склалася на базі двох її попередників, так що запозичення в плані загальнокультурному, але і чисто теологічному, релігійно-культовому, відчутні тут на кожному кроці. Ними наповнена священна книга мусульман - Коран. Вони позначаються в символі віри, у принципах культу, у міфології, заповідях, моралі і т.п.
Іслам зіграв величезну роль в історії та культурі не тільки арабів, але і всіх народів близькосхідного регіону, а також іранців, тюрків, індійців, індонезійців, багатьох народів середньої Азії, Кавказу, Поволжя, Балкан, значної частини населення Африки. У результаті арабського завоювання і під прямим впливом ісламу складалися не лише долі народів «ісламського світу», а й їхні культурні традиції, ідейний багаж, норми побуту моралі, міфо - поетичні та епічні образи й перекази, які й сьогодні багато в чому визначають їхнє життя. Звичайно, підкорені арабами країни і народи зберігали і розвивали власні доісламські культурні традиції - і тим більше це відноситься до країн, куди іслам проник мирним шляхом. Однак, протягом століть майже абсолютного панування ісламу доісламські традиції або безповоротно йшли в минуле, або настільки перетворювалися, що практично звелися лише до національно-культурної специфіки. Зрозуміло, ця специфіка дуже дорога кожному з народів ісламського світу, так як відображає його обличчя і надає йому оригінальний вигляд. І в цьому сенсі її не можна недооцінювати, вважати другорядним. Однак, важливо підкреслити, що у будь-якого з мусульманських народів вона з лишком перекривається комплексом норм та приписів загального для всіх них ісламу.
1. Іслам: Напрямки, течії, секти
На початку VII століття н.е. в Аравії, що вважалася в ті часи околицею цивілізованого світу, несподівано з'явилося невелике, але сильне, ідейно спаяне військо. Це військо протягом декількох років захопило величезні простору - від Середньої Азії до Іспанії. Народи Близького і Північного сходу, Північної Африки, Піренейського півострова були на деякий час об'єднані в гігантську державу - Арабський Халіфат, піддані якого засвоїли принесену з Аравії віру. З плином часу халіфат подрібнили на окремі самостійні держави. Політична карта Близького і Середнього сходу неодноразово змінювалася, деякі країни регіону опинялися в залежності від європейських держав, проте все ніколи підкорені арабами країни (крім Іспанії) до цих пір зберегли релігійну спільність. Іслам поширився у регіонах, де арабських завойовників ніколи не було, наприклад, в Індонезії, Малайзії, в деяких країнах Чорної Африки, в Поволжі.
Сьогодні на землі іслам сповідують близько мільярда осіб. Тому іслам - поряд з християнством і буддизмом - називають світовою релігією.
1.1 Засновник ісламу
Засновником ісламу був пророк Мухаммед. Він народився в 570 році н.е. При створенні свого вчення пророк спирався на три основні релігії, поширені тоді в Аравії: семітичні язичництво, іудаїзм і християнство.
Мухаммед почав свою релігійну діяльність в Мецці, яка була на той час великим релігійним і торговельним центром регіону. Головною релігійною святинею Мекки був храм Кааба з Чорним каменем. У храмі зберігалися зображення племінних богів. Все це зробило Каабу об'єктом паломництва арабів.
Першими віруючими стали найближчі родичі Мухаммеда, його слуги і раби. Між прихильниками нової релігії і язичниками в кінці кінців виник конфлікт. Пророк був змушений тікати в сусіднє місто Ясриб (Медину). Здавалося, ставши ізгоєм, Мухаммед повинен був потрапити в повну залежність від взяли його. Але сталося інакше. Племена, що населяли Ясриб, сповідували різні релігії. Серед них були язичники, іудеї і християни, і жителі міста і околиць часто не могли домовитися один з одним. Мухаммеду, який не належав ні до однієї з пануючих в Ясриб релігій, вдалося стати свого роду арбітром у суперечках між громадами.
Таким чином, Мухаммед отримав можливість поширювати свою релігію. У Ясриба склалася мусульманська громада - умма, що стала ядром майбутнього арабської держави. Ставши на чолі Ясриба (згодом міста-пророка-Медіни, де він був похований в 632 році) Мухаммед підпорядкував собі всю Аравію, в тому числі і Мекку після ряду битв з мексиканцями був укладений договір. Вони визнали владу пророка, прийняли іслам. При Мухаммеда іслам був єдину, монолітну релігійну систему. Після смерті пророка виникло питання про верховної влади. Наступники пророка - халіфи - повинні були стежити за тим, щоб люди жили відповідно до Корану та Сунной.
Серед мусульман почалася боротьба за владу. Третій халіф Осман - був убитий заколотниками. Четвертий халіф - Алі був визнаний далеко не всіма мусульманами. Алі був не тільки найближчим соратником Мухаммеда, але і родичем пророка - його двоюрідним братом. Багато хто з прихильників Алі вважали, що спорідненість з пророком дає йому і його нащадкам-виключне право на владу, що вони одні мають успадкованої від Мухаммеда здатністю бути посередниками між Богом і людиною.
У ході боротьби Алі з Омейядами (родичами Османа) в кінці VII століття з'явилося течія в ісламі - харіджити.
1.2 Напрями, течії, секти
Одним з головних напрямків ісламу є сунізм. Його прибічники називають себе ахль ас-сунна (люди Сунни) і вважають, що саме вони дотримуються традицій пророка. Сунітом є той, хто визнає перших чотирьох халіфів законними, хто не сумнівається у достовірності хадисів (оповідань про Мухаммеда, що входять до Сунну) і дотримується ритуальних, побутових та соціальних правил. В даний час велика частина мусульман - суніти.
Вже в VII-VIII століттях в ісламі починає виділятися містичне напрямок - суфізм. Суфії (від слова «суф», що означає грубу вовняну накидку, в яку вони одягалися) - це своєрідні мусульманські ченці. Перші релігійні громади суфіїв з'явилися в Іраку (Куфа, Басра, Багдад) та Сирії на початку VII століття, потім вони швидко поширилися всюди від Іспанії до Індії. Пригнічуючи, а то й лякаючи правовірних своїм незвичайним виглядом і дивною поведінкою, суфії спочатку викликали насторожене ставлення до себе, підозра й навіть переслідування влади. Присвятивши себе Аллаху, прагнучи піти від мирських справ, відмовляючись від майна і від земних уподобань, угамовуючи свої почуття і пристрасті, суфії як би протиставляли себе звичайним правовірним і вважали необов'язковим для себе ті норми життя, обряди й умовності, які були обов'язкові для останніх. Проте з часом до суфіям звикли. Суфії стали почувати себе в ісламському світі більш впевнено; офіційні власті визнали їх і, більше того, стали широко використовувати їх авторитет і заклики підкоритися волі Аллаха. Суфізм поширився в Південній та Південно-Східної Азії, а також у Туреччині.
У XVII столітті аль-Ваххаб і його прихильники - ваххабіти, прагнучи повернути ісламу первозданну чистоту, стали виступати проти мирських розваг, а також проти посередників-духівників у взаєминах з Аллахом. Їх ідеологією став суворий монотеїзм. Ваххабіти енергійно боролися проти всього, що суперечило їх переконанням, у тому числі проти шанування святих місць. Виступивши під гаслом джихаду, ваххабіти розгромили ряд аравійських міст, включаючи Мекку (де вони знівечили священний Чорний камінь у храмі Каабі).
Після смерті Алі політична опозиція набула характеру релігійно-сектанского руху, що протистояло сунізму. Надалі з цієї секти розвинувся шиїзм. Шиїти вірять, що Мухаммед, наділений божественною благодаттю, передав її своїм нащадкам. Для шиїтів важлива святість не тільки пророка, але і Алі, авторитет якого базувався на його особистих якостях. Набула поширення легенда, що архангел Джебраил просто переплутав Мухаммеда і Алі, так як вони були дуже схожі. Відповідно до цих принципів у шиїтів склалося уявлення про святих імамів. Імамом може бути тільки Алідів - нащадок пророка з лінії Алі. Шиїти створили свій кодекс священних текстів. Вони визнають канонічний текст Корану. Однак вони не задоволені тим, що в цій книзі не відображена роль Алі.
Однією з найбільших шиїтських сект є алавіти. Її засновником вважається Мухаммед Ібн Нусайр. Вчення алавітів являє собою змішання елементів шиїтського віровчення і християнства. Згідно з ученням алавітів, Бог втілення трьох іпостасей (Сенс, Ім'я, Врата), які періодично втілюються в пророків. Як і багато інших шиїтські секти, алавіти визнають перенаселення душ, відкидають деякі обряди і моральні заборони ісламу. Вони обожнюють Ісуса, шанують християнських апостолів, справляють християнські свята (Різдво, Великдень).

2. Іслам як спосіб життя
Основним кредо ісламу є широко відома і часто вживається фраза: «Немає бога крім Аллаха і Мухаммед пророк його». У цьому вислові чітко і виразно виражена ідея монотеїзму, доведена до свого найбільш послідовного завершення саме в ісламі. Тільки один Аллах - бог єдиний і безликий, вищий і всемогутній, мудрий і всемилостивий, творець всього сущого і його верховний суддя. Слово і волю Аллаха, його заповіді і суть вчення доніс до правовірних великий пророк Мухаммед.
Роль Мухаммеда у виникненні ісламу важко переоцінити. Далеко не один пророк стояв біля колиски всієї мудрості ісламу, всіх приписів Корану і норм шаріату (все це створювалося протягом довгих десятиліть і ідейних уявлень, що існували і розвивалися задовго до ісламу), але саме Мухаммед був засновником нової релігії, визначив її основні параметри та сформулював суть її принципів.

2.1 Джерела віровчення
Основні ідеї та принципи Мухаммеда зафіксовані в Корані, основному джерелі мусульманського віровчення. Відповідно до загальноприйнятої в ісламі традиції, текст Корану був поведан пророку самим Аллахом за посередництвом Джебраила (біблійного архангела Гавриїла, який служив в якості посередника між Богом і людьми). Аллах не раз передавав свої священні заповіді через різних пророків - Мойсея, Ісуса, нарешті, Мухаммеда. Цим ісламське богослов'я пояснює і численні збіги текстів Корану і Біблії: переданий через більш ранніх пророків священний текст був спотворений іудеями та християнами, які багато чого в ньому не зрозуміли, дещо втратили, перекрутили, тому тільки в своїй останній версії, авторизованій великим пророком Мухаммедом , правовірні можуть мати вищу і безперечну божественну істину.
Ця легенда про Коран, якщо очистити її від божественного втручання, близька до істини. Основний зміст Корану так само тісно пов'язане з Біблією. Але пояснюється все набагато простіше, ніж те намагається робити мусульманське богослов'я. Сам Мухаммед книжок не читав, в тому числі і Біблії. Однак, ступивши на шлях пророка, він через посередників дуже старанно ознайомлювався зі змістом іудо-християнських текстів, що оповідали про той самий єдиний і всемогутній бога, якого під ім'ям Аллаха став почитати Мухаммед. Переробляючи їх у своїй свідомості і вміло поєднуючи з арабської національно-культурною традицією, Мухаммед саме на цій основі будував свої перші проповіді, які будучи потім записані його секретарями-писарів, лягли в основу Корану.
Дослідники Корану чимало потрудилися над вивченням цієї книги, історії та обставин її виникнення і оформлення, її канонізації. На думку одного з кращих знавців арабської культури академіка І.А. Крачковського, спеціально досліджував і переклав Коран на російську мову, в тексті Корану, незважаючи на відмінність мови і стилю окремих його розділів, можна відчути певну єдність головного змісту, основної ідеї, висхідній до проповідей Мухаммеда. Фахівці розрізняють серед глав (сур) Корану дві основні групи - мексиканську, висхідну до проповідей починав свій пророчий шлях Мухаммеда, коли ще мало хто визнавав його вероучителя, і медичну, що базується на висловах вже широко визнаного і почитавшегося засновника ісламу.
Коран складається з 114 різних за характером та обсягом глав. Якщо виключити першу з них, невелику молитву, часто повторювану правовірними і грає роль в ісламі роль християнської молитви «Отче наш», то всі інші 113 глав розташовані в ньому в порядку убутного обсягу, так що останні з них, найменші, складаються всього з декількох рядків, тоді як перші є цілі трактати, розділені на сотні невеликих абзаців.
За характером ці трактати дуже різноманітні. Поряд з перекладанням біблійних історій тут можна знайти міркування про порядок розлучення, поряд з описами історичних подій періоду протистояння Мекки і Медіни-міркування про світобудову, про взаємовідносини людини зі світом надприродних сил. Багато місця приділяє Коран основам мусульманського права, зустрічаються в ньому і лірико-поетичні тексти, і міфологічні сюжети. Словом, Коран, як і Біблія, це свого роду божественна енциклопедія, звід знань, заповідей і інструкцій мало не на всі випадки життя.
Друге джерело мусульманського віровчення - Сунна, свого роду священний переказ про життя і діяльність пророка. Сунна складається з хадисів, що оповідають про висловлювання пророка з того чи іншого конкретного приводу, його вчинки або невисловлених одобрениях.
Отже, канонічний текст Корану і численні хадіси Сунни - ось та документально догматична база, на якій покоїться віровчення ісламу, світогляд і поведінку мусульман.
2.2Сімвол віри ісламу
Коран і Сунна були доступні далеко не кожному - їх вивчали й аналізували лише порівняно деякі грамотні й освічені мусульмани. До широкого загалу простого народу, неписьменних селян заповіді ісламу доходили лише в усній формі проповідей і у вигляді священних заповідей, що складали обов'язковий для кожного правовірного комплекс правил поведінки, насамперед релігійного.
Основних обов'язків мусульманина іслам налічує п'ять: сповідання, молитва, піст, милостиня і хадж.
Принцип сповідання - Центральний в ісламі. Щоб стати мусульманином, достатньо дотримати саме його, тобто урочисто вимовити фразу про те, що немає бога окрім Аллаха і Мухаммед його пророк. Тим самим людина стає покірним Аллаху, мусульманином. Але ставши їм він повинен дотримуватись обов'язків правовірного.
Молитва - обов'язковий щоденний п'ятикратний ритуал, від якого можуть бути звільнені лише хворі, немічні та малі діти. Ті хто не молиться п'ять разів на день - не вірні. Молитву належить здійснювати на зорі, опівдні, після полудня, при заході сонця і перед сном. Частіше за все її здійснюють індивідуально, рідше - групами, звичайно в мечетях (не менше 40 чоловіків, жінки в мечетях не моляться). Там же по п'ятницях і в дні свят - урочисті богослужіння, якими керують шановані в ісламській общині керівники - імами. Перед молитвою правовірний зобов'язаний провести обряд очищення. Якщо немає води, наприклад в пустелі, можна очиститися піском. Це розмежування, в чистому місці на спеціальному килимку і звернувшись у бік Мекки.
Перед здійсненням молитви слід обов'язково заявити (вголос або про себе) про свій намір здійснити молитву. Потім той, хто молиться стоячи здіймає руки, вкладаючи одну в іншу, присідає, знову встає і здіймає руки догори. Після цього він опускається на коліна і робить земний уклін, супроводжуючи все це невиразним бурмотінням формули сповідання віри і першої сури Корану.
Під час кожної з п'яти щоденних молитов мусульмани повторюють свого роду молитовний ритуал (ракат) по два, а то й три, чотири рази. По п'ятницях число ракатів зростає, а під час посту досягає часом двадцяти. Крім п'яти обов'язкових щоденних молитов, правовірні здійснюють додаткові - за померлих, з нагоди вступу в шлюб, народження дитини, важливого підприємства або починання.
Щоб правовірні за своїми поточними справами не забували про час молитви, в містах і селах споруджуються високі мінарети при мечетях, а служителі муедзини гучними голосами сповіщають про те, що час молитви настав. Якщо молитва здійснюється в мечеті, що прийшли туди зобов'язані здійснювати обмивання в спеціальному басейні з проточною водою, встановленому на подвір'ї. При молитві в мечеті всі стають обличчям до спеціальній ніші - міхраб, що вказує бік Мекки, і роблять Ракати, повторюючи всі рухи стоїть попереду них (теж обличчям до Мекки) імама.
Пост. У мусульман лише один головний і обов'язковий посаду, але зате він триває цілий місяць. В арабських країнах цей місяць називається рамадан, а в Туреччині, Ірані, Афганістані трохи інакше - рамазан.
Мусульманський посаду своєрідний: цілий день не можна ні їсти, ні пити, ні тим більше розважатися, палити і т.п. Єдине, що дозволено ковтати власну слину.
Шаріат описує правила поста до найдрібніших подробиць. Порушенням утримання вважається не тільки навмисне введення або випадкове потрапляння в рот, глотку, тим більше в шлунок найменшого кількості їжі, води або іншої рідини, а в горло - навіть пилу, диму чи пари, а й прийняття ліків. Заборонені та медичні процедури, пов'язані з введенням всередину лікувальних препаратів - уколи, клізми і т.п.
Однак всі перераховані вимоги повинні виконуватися лише вдень. У темний час доби, з вечора до ранку, пост переривається. Коран так визначає добовий час посту: «Їжте і пийте, поки не стане відрізнятися перед вами біла нитка і чорна нитка на зорі, потім виконуйте пост до ночі».
У шаріаті перераховані поважні причини, за якими можна відступити від дотримання посту. Так, рамадан не обов'язковий для хворих, людей похилого віку і неповнолітніх. Від посту вільні вагітні і годують грудьми жінки. Проте всі, хто пропустив пост, за винятком дітей і невиліковно хворих, зобов'язані відшкодувати його, коли відпадуть ці поважні причини: або заплатити спокутування шляхом роздачі милостині біднякам, або «отпостіться» в будь-який інший місяць, крім рамадана.
Увечері про закінчення денного утримання сповіщають по радіо і телебаченню. Іноді за старою традицією в провінційних містечках про це сповіщає постріл з гармати. Починається вечірнє розговляння - іфтар. Влітку це близько восьми, взимку - близько п'ятої вечора. Усі, хто поститься зайняті в цю годину їжею. Вулиці порожніють.
У сучасному житті дотримуватися посту особливо важко тим, хто працює на заводах, фабриках, будівництві, транспорті: трудитися натщесерце цілий день на повну силу навряд чи хто зможе. Тому у великих містах пост тримають не все. Тим не менш період рамадана негативно позначається на багатьох сферах життя мусульманських країн: в цей час падає ділова активність, знижується продуктивність праці, зводяться до мінімуму всі громадські та культурні заходи.
Милостиня. Кожен імущий зобов'язаний раз на рік ділитися своїми доходами, виділяючи частину їх у якості милостині на користь бідних. Крім обов'язкової милостині, сприймати як очисного ритуалу імущих і обчислюється звичайно в кілька відсотків їх річного доходу, існує і додаткова милостиня, що виражалася у вигляді відплати окремим особам, подаяння жебракам, дарування на упорядковані потреби - будівництво мечетей, шкіл, лікарень.
Хадж - П'ятий і останній із обов'язкових стовпів віри, причому найменш обов'язковий з усіх. Вважається, що кожен здоровий мусульманин раз в житті може відвідати святі місця в Мецці і вклонитися Каабі.
Територія Мекки вважається священною. Перш ніж вступити на неї, паломник повинен привести себе в стан «освітлення» (іхрам). Він здійснює обмивання всього тіла - одягається в особливий одяг. Вона складається з двох шматків тканини; один служить поясним одягом і обертається навколо стегон - виходить щось на зразок спідниці до колін або трохи нижче. Інший шматок закриває груди і ліве плече, кінці зав'язуються під пахвою на правому боці - це щось на зразок шалі. Обидва шматка не повинні мати швів - «не знати, що таке голка». Такий одяг існувала в арабів до ісламу, вона схожа також на шати древніх євреїв. Голова залишається непокритою. Взуттям можуть бути тільки сандалії.
Разом з чоловіками у хадж можуть відправлятися їх родички. Спорідненість має бути засвідчена документами. Одяг паломниць повністю закриває фігуру, покриває голову, щоб не було видно волосся. Відкритими залишаються тільки кисті рук і обличчя.
Найбільший мусульманське свято - свято жертвоприношення. Він відзначається в останній день хаджу. Основний зміст цього свята - жертовне заколювання тварини: кожен заможний мусульманин ріже сам або просить зарізати вівцю або бика і роздає м'ясо біднякам. Свято триватиме чотири дні; ці дні у всіх мусульманських країнах неробочі. Усюди готують м'ясні страви, влаштовують багатолюдні і рясні трапези. Бідні люди їдять досхочу, а багатії роздачею дарового м'яса спокутують свої гріхи і заспокоюють совість.
Деякі мусульманські богослови розглядають в якості ще одного - шостого «стовпи» релігії війну проти «невірних» - джихад, яка була однією з головних обов'язків мусульманина, всієї мусульманської громади на першому етапі історії ісламу. Проте починаючи з IX-X століть поняття «джихад» (первісне значення - «старання», «старанність») наповнилося новим змістом. З'явилося уявлення про вищу форму джихаду як внутрішньому, духовному самовдосконаленні на шляху пізнання Аллаха. Втім, про розширювальному тлумаченні цього поняття свідчить і раннеісламская поезія. Так, поет Джаміль у своїх віршах заявляє, що його любов до Оспіваний їм Бусайне-не що інше, як джихад. Нині в багатьох мусульманських країнах джихадом називають боротьбу за подолання економічної і культурної відсталості, за прогрес у суспільних відносинах.
2.3 Шаріат
Шаріат означає «шлях», «проходження». За утвердившемуся в ісламській літературі думку, шаріат визначається як сукупність звернених до людей приписів.
Шаріат - це звід релігійних і правових норм, складений на основі Корану і Сунни, що містить норми державного, спадкового, карного і шлюбно-сімейного права. Мусульманське право єдине: воно не підрозділяється на цивільне, карне, релігійне. Тісно пов'язане з релігією і обумовлений у своїх основних принципах авторитетами Калама, це право, перш за все, релігійне, враховують і норми звичаєвого права, адату.
Шаріат спирається на Коран і Сунну, свого роду склепіння і кодекси ісламського законодавства.
Мусульманське право, на відміну від інших правових систем, не є самостійна галузь науки. Воно аж до найдрібніших деталей-невід'ємна частина релігії ісламу. Ілме шарате (законоведініе) поділяється на дві частини: ілме калом і ілме фекха. Ілме калом (вчення про віру) викладає правила і постанови про основні принципи релігії. Фекха означає пізнання, осягнення. Це ісламська доктрина про правила поведінки мусульман (юриспруденція, мусульманське право). Ілме фекха (мусульманське правознавство) включає в себе практичні вчення про віру і постоновленія з побуту мусульман. Фекха складається з трьох частин: ебодот, ма'омелот і укубат. Ебодот-практичне вчення про віру: про обряди, про молитви, посту, паломництві, милостиню та ін Ма'омелот-(відношення, зіткнення) розглядає питання неправомірної поведінки, тобто покарання, а укубат-покарання.
Приписи шаріату численні і строгі. Вони визначають всі норми взаємовідносин людини в сім'ї та суспільстві, регламентують майже всі деталі його побуту і разом зі звичайним правом (адатів) створюють настільки густу мережу обов'язкових приписів, що це вже саме по собі гарантує конформність поведінки правовірних. Зрозуміло, не всі і не завжди дотримуються норми шаріату. У мусульманському світі, як і всюди, трапляються порушення і злочини. Однак суворість кримінального законодавства та особливо покарань шаріату не тільки вражає, але виявляє помітний дисциплінуючий вплив.
Шаріат регулює цивільні взаємовідносини, порядок вирішення майнових спорів, стягнень і покарань у разі порушення релігійних приписів, норми поведінки, відправлення культу, ритуалу і
т. п. Згідно шаріату, дії людей поділяються на шість основних
категорій:
. обов'язкові (за невиконання яких слід покарання);
. рекомендовані (тобто бажані, але не обов'язкові);
. дозволені;
. негожі, (тобто осуджені, але не карані);
. заборонені;
. карані
2.4 Основні цінності ісламу
Перша, найважливіша цінність в ісламі - релігія.
Релігія, як відомо, є одна з форм суспільної свідомості - сукупність духовних уявлень, що грунтуються на вірі в надприродні сили та істоти (богів, духів), які є предметом поклоніння.
Другою цінністю ісламу є життя. В ісламі життя сприймається як Божий дар, як найцінніша зі всього того, чим наділив Бог всяка жива істота. Дарування життя і позбавити її - виняткова привілей Бога Мусульманин ніколи не повинен забувати про те, що життя - Божий дар, і для мусульманина вважається священним обов'язком жити справжнім життям і завжди бути готовим повернути її назад з легкою совістю на першу вимогу Бога.
В ісламі самогубство так само заборонено, як і незаконне позбавлення життя іншої людини. Прощенню за самогубство підлягають лише особи, що вдалися до цього в результаті яких-небудь розумових захворювань.
Шаріат передбачає три категорії людей, чиї дії залишаються безкарними: спляча людина, людина страждає божевіллям, дитя не досягла зрілості.
Надзвичайно суворо в ісламі карається навмисне вбивство. За вчинення умисного вбивства Коран передбачає смертну кару у вигляді кровної помсти. Шаріат забороняє особисто вершити суд. Право кровної помсти може бути реалізовано лише після винесення обвинувального вироку, що підтверджує навмисний характер скоєного вбивства. Позбавлення людини життя за недозволеним обставинам шаріатом віднесено до гріхів першого порядку, тобто до смертних гріха. Особа, що позбавила людину життя не в оплату за інше життя, буде перебувати в пеклі вічно.
Третьою цінністю ісламу є власність. Праця в ісламі має дуже важливе значення. Саме результатом чесного, сумлінного праці є власність. Осуджується перебування в неробство; людина не повинна бути тягарем для інших. Безчесним поведінкою вважається паразитування в суспільстві. В ісламі категорично заборонено жебрацтво. Згідно з переказами, які підлягають неухильному виконанні, просити подаяння дозволено тільки лише трьом категоріям людей: того, хто перебуватиме в безвихідній ситуації, хто багато заборгував і хто взяв на себе борг і не може виплатити її. Працездатні особи повинні самі заробляти собі на життя, а не існувати на чужі милостині, що вважається вкрай ганебним явищем. В ісламі не проводитися різниця між видами робіт. Будь-яка суспільно корисна праця шанована. Головним критерієм є законний характер праці. Кожен мусульманин повинен заробляти собі на життя і творити свою власність тільки законним гідним способом. Незаконним і недостойним способом існування вважається заробляння із заподіянням шкоди іншим людям. Такий спосіб вважається нечистим - харам, навпаки, чесно і справедливо зароблене вважається чистим - хала.
В ісламі право власності охороняється і гарантується шаріатом. У сучасних ісламських державах власність поділяється на дві форми: приватну і державну. Посягання на власність карається досить суворо. Покарання у шаріаті класифікується на: Худуд, Касас, дійат і тазір.
Худуд мовою релігійно-правових норм означає визначення покарання згідно божественному праву. Мета Худуд згідно з мусульманськими нормами є залякування. До Худуд відносяться: побиття камінням, відсікання частин тіла, тілесні покарання, розп'яття. Ця група покарань застосовувалася, наприклад, за вчинення умисного вбивства, розкрадання, згвалтування.
Тазір-система видів покарань, що накладаються на розсуд судді, має на меті виправлення винного. Покарання за тазір призначається тоді, коли характер вчиненого діяння і особу винного дають суду підстави вважати, що його виправлення можливе. Тазір буває чотирьох родів і ступенів. До тазір відносяться: ув'язнення, тілесні покарання, різні види штрафу.
2.5 Етикет прийняття їжі, заборони, приписи та обряди
В ісламі існує свій кодекс пристойності. Особливо детально розроблений він у їжі. Брати їжу і питво покладається тільки правою рукою. Ліва вважається «нечистою» - нею сякаються. Тільки правою рукою слід передавати страви та інші прилади співтрапезникам. При їжі їжу рекомендується брати трьома (або більше) пальцями, але ніяк не двома. Різати хліб ножем забороняється потрібно його ламати руками.
Широко відомо, що в ісламі існує як би «сухий закон»: мусульманам заборонено вживати спиртні напої, і в цьому є своя логіка: п'яний не може здійснювати намаз, бо молитву не можна починати нечистим, до числа яких завжди ставилися і п'яні. Для мусульманина вважається тяжким гріхом не тільки вживання вина, але навіть присутність при п'яному застілля. Один з хадисів говорить: «Вино - джерело гріхів. Той, хто випив вина, втрачає розум. Він не знає бога, не визнає ні чиїх прав, нікого не поважає, навіть своїх рідних і близьких ... »Є й харчові заборони. Мусульмани не повинні їсти свинину, вживати в їжу кров і падаль. Заборонені також азартні ігри: азарт спалює людини і відволікає його від обов'язків.
До числа приписів шаріату належать норми, що стосуються прав і становища жінки. Про ці права, точніше, про безправ'я жінок в ісламських країнах відомо чимало. Офіційна процесуальна норма шаріату прирівнює двох жінок до одного чоловіка (зокрема, при засвідченні).
Правовірні, по Корану, мають право брати дві, три, навіть чотири дружини (якщо мають кошти утримувати їх), не рахуючи рабинь-наложниць, кількість яких практично не обмежена. Крім того, чоловік завжди має право на розлучення і тим самим - на заміну дружин. Дружина права на розлучення не має, вона зобов'язана погоджуватися з будь-яким рішенням чоловіка, в тому числі й у випадку розлучення. Дружина і рабиня повинні дотримуватися вірність своєму панові, перелюбство жорстоко карається. Щоправда, практика побиття невірної дружини каменями - це норма адату, ніж офіційно канонізованого шаріату. Однак у випадку, якщо невірність дружини доведена, підтверджена свідками, закони шаріату настільки ж суворі й нещадні до провинилася. Разом з тим в Корані і нормах шаріату зафіксовані і певні права жінки - як цивільні, так і майнові. Так, жінку, у тому числі і рабиню, не можна позбавити її дитини (у разі розлучення з дружиною, продажу рабині), якщо останній має потребу в її звільнення. Практично це означає, що до семи років дитина за будь-яких умовах залишається з матір'ю, надалі він може бути взятий батьком, але не беззастережно, не при будь-яких обставин. За жінкою визнаються певні права при розділі майна, спадкування, розлучення. Дружина у мусульман не приносить із собою приданого, але, хоча плата за дружину, калим - це теж практика адату, ніж канонічна норма шаріату, жінок, у тому числі і малолітніх дівчаток, їхні родичі часто продавали, дарували, словом, використали майже як товар , що мав вартість і ціну. Норми шаріату і особливо адату передбачають обов'язкове самітництво жінок. Одяг мусульманки повинна володіти певними якостями і відповідати ряду умов, що є абсолютно необхідним:
1.) Жіночий одяг повинна приховувати все тіло жінки за винятком особи і долонь. Закривати обличчя необхідно лише в одному випадку - якщо на ньому присутні фарба або макіяж. У всіх інших ситуаціях закривати обличчя необов'язково.
2.) Жіноче вбрання не повинно бути прозорим і матеріал для нього слід підбирати щільний, через який не можна розглянути колір шкіри або нижній одяг.
3.) Одяг повинен бути широкою і просторою, а не вузькою і облягає.
4.) Жіночий одяг не повинна бути викликає і кидається в очі.
Жінкам практично завжди був закритий шлях до освіти, до будь-якої громадської діяльності.
З усіх приписів ісламу, які найбільш суворо дотримуються населенням мусульманських країн - це обряд обрізання. Хлопчиків приблизно в семирічному віці, коли вони вважалися вже виходять з-під материнської опіки, піддавали цієї операції, коріння якої сягають, мабуть, до обрядів ініціації древніх. Обрізання було відомо семітським племенам з незапам'ятних часів і вважалося важливим обрядом у євреїв, які піддавали цієї операції 8-денних немовлят. В ісламі обряд обрізання семирічних (рідше більш старших) хлопчиків служить, як і в іудеїв, свого роду символом релігійної приналежності і 'вважається обов'язковим. Цей обряд символізує дорослішання дитини, перехід його в нове, «доросле» стан. Витерпіти біль-справа честі хлопця, якого задовго готують до операції, роз'яснюючи йому всю ритуальну важливість. Після обрізання хлопчик більше вже не повертається на жіночу половину будинку: його відокремлюють від сестер і долучають до чоловіків сім'ї. Як і інші обряди, обрізання зазвичай супроводжується святом, на який з'їжджається безліч родичів з відповідними подарунками з нагоди свята.
Ще один важливий сімейний обряд в житті мусульманина - весілля. Молодих зазвичай вінчає один із служителів ісламу, який, здійснюючи церемоніал, найчастіше читає четверту суру Корану, де викладаються основні положення ісламу про місце, права та обов'язки жінки в сім'ї та суспільстві. Здійснює обряд імам або мулла від імені ісламу ніби скріплює союз молодих, перетворюючи його в офіційно визнаний і має силу закону шлюб.
Урочисто, знову-таки зі спеціальними ритуальними обрядами, наголошується в сім'ї мусульманина і народження дитини, особливо сина. І нарешті, останній з серії обрядів, супутніх мусульманину протягом всього його життя, - похорон. Цей мусульманський похоронний обряд зберегла багато доісламських традицій. «Поспішайте ховати своїх мертвих, - говорив Мухаммед .- Вони скоріше досягнуть вічного блаженства, якщо були праведні в земному житті. А якщо вони були хибні, то тим самим ви швидше віддаліться від них, засуджених горіти в полум'ї пекла ». Тому тіло покійного в мусульманських країнах зазвичай ховають протягом 24 годин після смерті. Померлого обмивають, натирають пахощами, загортають у саван (Кафа) з білого полотна. Саван зав'язується біля голови і ніг. Труну або похоронні носилки накривають чорним покривалом, несуть головою вперед. Небіжчика кладуть в могилі по-різному, виходячи з місцевих народних звичаїв. Але якщо ховають у труні, тіло повинно лежати або головою, або правим боком до Мекки. Пам'ятників на могилі зазвичай не ставлять, обмежуючись суворим кам'яним надгробком у вигляді круглого або чотиригранного стовпа.
2.6 Свята в ісламі
Як правило, всі сімейні обряди мусульман супроводжуються святами. Однак крім сімейних свят в ісламі існують і загальні, що стосуються всіх і що продовжуються часом по кілька днів. Один з таких загальних релігійних свят - Ураза-байрам, свято розговіння, що припадає на перший день місяця після місячного посту в Рамазанов. Це свято триває три дні, протягом яких кожен з правовірних звітує за місяць посту: наскільки ретельно він дотримувався приписи, вивчав текст Корану, умиротворяв свою душу, приборкував пристрасті, роздавав милостиню і т. д. Якщо він допустив порушення посту, то зобов'язаний у відшкодування сплатити штраф, найчастіше у вигляді жертви барана, верблюда або у грошовій формі.
Інший великий мусульманське свято припадає на 70-ий день після закінчення посту. Це курбан-байрам, велике свято жертвопринесення. Знову ріжуть худобу на честь Аллаха і в ім'я райського майбутнього. Свято Курбан-байрам - найбільш тривалий, він тягнеться не менше чотирьох днів. Інші свята коротше. Так 12 числа місяця рабі-альавваля відзначається день народження пророка. У мечетях в цей день відбувається богослужіння. Правовірні на честь пророка влаштовують бенкети, збирають пожертви.
Висновок
Отже, незважаючи на наявність різних напрямів, течій і сект, іслам в цілому являє собою досить цільну релігійну систему. Сформована на стику древніх європейської та близькосхідної цивілізацій, що ввібрала в себе всі елементи християнства і іудаїзму, грецької філософії та римського права, ця система виявилася складним підсумком багатостороннього синтезу. Основою цього синтезу були арабська культура і арабська державність.
Іслам показав себе однією з найбільш значних сил серед світових релігійних систем. Його сила полягала і полягає в тому, що він пронизав усі пори мусульманського суспільства, визначив характер соціально-економічних
Відносин, культуру і побут правовірних.
Таким чином, сила ісламу полягає в основах, які були закладені ще Мухаммедом. Іслам і сьогодні жива, що розвивається релігія, яка активно втручається в соціально-політичне життя ісламських країн і в світову політику.

Література:
1. Боронбеков Основні цінності ісламу. Об'єкти охорони шаріату / / держава й право-2003-№ 2 стор 92-101.
2. Васильєв Л.С. Історія релігій сходу. Навчальний посібник для Вузів четверте видання. 1999р.
3. Ельянов Є.В. Іслам: основні напрями, течії та секти. / / Історія (ПС) - 2001 - № 40 стор 1-3.
4. Єремєєв Д. Є. Іслам: спосіб життя і стиль мислення.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Релігія і міфологія | Реферат
79.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Культура Ісламу 2
Цивілізація ісламу
Аравія до ісламу
Зародження ісламу
Спадщина Ісламу
Походження ісламу
Метафізика ісламу
Етика ісламу
Розвиток ісламу

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru