приховати рекламу

Кримінальна відповідальність неповнолітніх

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МОСКОВСЬКА ФІНАНСОВО-ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
Курсова робота
Студента____ курсу
юридичного факультету
Гераськіна Сергія Миколайовича
з дисципліни "Кримінальне право"
Тема: Кримінальна відповідальність неповнолітніх
Керівник: __________________
_______________________________
оцінка
захищена
2006

ЗМІСТ
Введення. 2
Глава 1. Кримінальна відповідальність неповнолітніх по російському карному праву. 2
1.1. Загальна характеристика злочинності неповнолітніх. 2
1.2. Системи і види покарань неповнолітніх. 2
Глава 2. Порядок призначення покарання неповнолітнім та їх звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. 2
2.1. Призначення покарання неповнолітнім. 2
2.2. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 2
2.3. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від відбування покарання і заміна покарання більш м'яким. 2
2.4. Інші особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 2
Висновок. 2
Список використаних джерел літератури .. 2

Введення

В даний час, коли йдуть масштабні і швидкі процеси соціально-економічних змін у суспільстві, особливо важко доводиться молодим з їх ще не усталеним світоглядом рухливою системою цінностей. Уявлення неповнолітнього про мораль і право в силу вікових причин перебувають на вербальному рівні, не стали свідомими, тим більш автоматичними регуляторами його поведінки. Увага до підлітка, молоді в даний час має бути різко посилено, особливо в плані запобігання правопорушенням, конфліктів, які в деяких регіонах беруть гострі, а то і лякаючі форми.
Сучасний рівень злочинності неповнолітніх настійно вимагає вивчення всього комплексу проблем, що обумовлюють це негативне соціальне явище.
В умовах, коли в силу труднощі перехідного періоду в країні спостерігається тенденція активізації криміногенних факторів і зростання злочинності, значення дослідження проблеми ще більше актуалізується, бо від забезпечення морального здоров'я підростаючого покоління залежить майбутнє нашого суспільства.
Об'єктом дослідження виділяється механізм кримінальної відповідальності неповнолітніх, а метою - аналіз ефективності законодавчої бази та програм взаємодії слідчих органів з органами профілактики злочини у боротьбі з цим видом злочинності. Відповідно до цього в курсовій роботі ставляться наступні завдання:
Виявити особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх, особливості покарань, а також основні процесуальні особливості, розслідування подібних справ, підстави припинення справи, звільнення від кримінальної відповідальності;
Визначити місце, функції, цілі та завдання наукового забезпечення профілактики правопорушень неповнолітніх та намітити шляхи активізації роботи на даному напрямку.
В якості предмета виступають нормативні акти, що регламентують особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, інші документи, наукові статті, а також матеріали статистики, що відображають тенденції злочинів неповнолітніх і показують ефективність (неефективність) вирішення проблем подібного роду.
Методологічною основою дослідження курсової роботи є діалектичний метод пізнання.
Розглянемо докладно теоретичні питання формування та положення про кримінальну відповідальність підлітків у російському кримінальному праві.

Глава 1. Кримінальна відповідальність неповнолітніх по російському карному праву

Виділення самостійного розділу V та глави 14 УкрФА, присвячених особливостям кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, обумовлена ​​актуальністю проблеми злочинності підлітків, специфікою кримінальної відповідальності осіб, яким на момент скоєння злочину не виповнилося вісімнадцяти років, і значенням карних заходів протидії правопорушенням цієї соціальної групи. Значною мірою глава 14 (ст.87-96 КК РФ) є зведенням норм, які містять виключення із загальних правил кримінальної відповідальності, передбачених спільною частиною КК. Необхідність цього диктується як поширеністю злочинності неповнолітніх, значною питомою вагою її в загальній масі злочинності, так і особливостями соціально-психологічного, морального і правового виховання цієї категорії населення.
Глава 14 розділу V УкрФА відповідає мінімальним стандартним правилам ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх, 1985 року, інших документів ООН і загальновизнаним міжнародним принципам [1], враховує досвід регламентації цих питань у дореволюційному російському кримінальному законодавстві (Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845 року. Кримінальне укладення 1903 року) і в сучасному зарубіжному законодавстві.
При відповідальності неповнолітніх дуже важливо точне встановлення віку особи, яка вчинила злочин. Порядок встановлення віку особи, яка вчинила злочин. Порядок встановлення віку та правила, якими керуються російські суди, органи слідства і дізнання, містяться в постанові Пленуму Верховного Суду СРСР № 16 від 3 грудня 1976 року "Про практику застосування судами законодавства у справах про злочини неповнолітніх і про залучення їх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність "(з подальшими змінами) [2].
Відповідно до п.6 зазначеної постанови необхідно вживати заходів до точного встановлення віку неповнолітнього (число, місяць, рік народження). При цьому особа вважається досягли певного віку не в день народження, а починаючи з наступної доби.
При встановленні віку судово-медичною експертизою днем ​​народження підсудного слід вважати останній рік того року, який названий експертами, а при визначенні віку мінімальною і максимальною кількістю років слід виходити передбачуваного експертизою мінімального віку такої особи.

1.1. Загальна характеристика злочинності неповнолітніх

Злочини неповнолітніх характеризуються наступними основними рисами:
· Специфічністю предмета злочинного посягання (наприклад, типово "підлітковий" асортимент викраденого);
· Специфікою часу і місця вчинення злочину, тому що, з одного боку, за часом перебування поза домом і місце знаходженням неповнолітніх у переважній більшості випадків ведеться контроль з боку дорослих і тому вони менш, ніж дорослі, вільні у пересуванні, а з іншого - існують місця (двори, під'їзди та підвали будинків, парки, дискотеки і т.д.), де найчастіше в певний час проводять дозвілля неповнолітні;
· Специфікою способу вчинення злочину (груповий характер більшості злочинів неповнолітніх; відсутність послідовності та логіки в їхніх діях, наприклад, спроба проникнути в приміщення спочатку одним, а потім іншим шляхом; використання так званих книжкових способів скоєння злочину, тобто способів, заснованих на наслідуванні діям героїв детективних романів і кінофільмів; вчинення злочинів "серіями", якщо перше не було своєчасно розкрито; вчинення на місці події бешкетних або цинічних дій, наприклад, безглузда псування товарів, розгром приміщень, нецензурні написи і т.д.; неприйняття на місці події ретельних заходів до приховання слідів злочину);
· Специфікою приховування та використання результатів злочину, обумовленої в чому тим, що неповнолітній менше, ніж дорослі вільні не тільки в пересуванні, але в реалізації та зберіганні майна (наприклад, створення неповнолітніми сховищ викраденого в довколишніх від місця проживання сараях, на горищах і т. д.), а також віковими особливостями особистості (наприклад, створення сховищ викраденого в лісі та інших "таємничих" місцях і, навпаки, навмисне вихваляння викраденим);
· Специфікою особистості злочинця і мотивації злочинної поведінки;
· Специфікою особистості потерпілого.
Пункти "e" та "f" вимагають більш детального аналізу. Для неповнолітніх першорядне значення мають проблеми самоствердження (в першу чергу в групі однолітків) і показ своєї "дорослості", що при ще неповної сформованості психіки часто проявляється на тлі групового тиску, наслідування і навіювання. Тому крадіжка чужого майна, досконала підлітками та юнаками, часто не відрізняються явно корисливими цілями і стійкістю корисливих мотивів. Мотивація таких злочинів в багатьох випадках пов'язана з помилковою романтикою, бажанням заволодіти престижної річчю, неправильні розумінням дружби і товариства, прагненням показати свою "дорослість", "сміливість".
Незважаючи на вжиті заходи щодо попередження правопорушень підлітків, динаміка скоєних ними злочинів дає підставу зробити висновок про триваючі негативні процеси, що протікають в середовищі неповнолітніх.
"Злочини неповнолітніх - це відповідь на всі ті негативні процеси, які відбуваються в нашому суспільстві [3]" і з цим важко не погодитися. Число протиправних діянь, зареєстрованих в розрахунку на кожні 100 тисяч неповнолітніх, які досягли віку притягнення до кримінальної відповідальності, в 1999 році склала 2183,1. Порівняємо: аналогічний показник по відношенню до дорослого населення набагато нижче - 1751 злочинів. Характерно, що зростання підліткової злочинності випереджає зростання юнацької популяції: злочинність за 10 років зросла на 30%, а підліткове населення зменшилося на 21%. Більше 80% розкритих злочинів у 2002 році скоєних підлітками, відноситься до групи тяжких та особливо тяжких. Кожен шостий підліток раніше вже порушував закон, 18,8% - на момент вчинення злочинного посягання перебували в стані алкогольного сп'яніння. У всіх федеральних округах більше половини підлітків - учасників злочинів скоїли їх у групі за попередньою змовою.
За останні п'ять років кількість злочинів, скоєних неповнолітніми спільно з дорослими, збільшилася на 13,7% (з 64,1 до 72,9 тис), а їх питома вага - з 30,6 до 35%. Із загального числа розслідуваних у 2000 році злочинів 8,9% вчинені підлітками і при їх співучасті.
Аналіз структури злочинності неповнолітніх показує, що підліткової злочинності властивий груповий характер. Саме в групі неповнолітні, як правило, здійснюють найбільш тяжкі діяння насильницького характеру. Незважаючи на те, що насильницькі злочини не займають у злочинності неповнолітніх провідного місця за кількісними показниками, сам характер насильницьких злочинів має підвищену суспільну небезпеку: вони заподіюють непоправної шкоди життю та здоров'ю громадян, значний матеріальний збиток, вселяють почуття неспокою і страху, причому росте зухвалість таких злочинів і озброєність осіб, які їх здійснюють. Груповий спосіб вчинення злочинів не тільки посилює насильство по відношенню до потерпілого, а й якісно змінює це насильство, сутність якого полягає в тому, що групове насильство набагато перевищує межі прояви насильства кожним з членів групи окремо.
Приклад: 27.03. 2002 року в будівлі за адресою: м. Магнітогорськ, вул. Фрунзе, б.7 виявлений труп Капущу М.І. з видимими ознаками насильницької смерті. За даним фактом порушено кримінальну справу № 730840 за ст.105 ч.1 УкрФА. У ході слідства встановлено, що в ніч з 26 на 27 березня 2002 неповнолітні: Накоряков А.Г. 1985 р. н.; Попов Е.А. 1986 р. н.; Григорій В.М. 1989 р.; Басиров В.В. 1989 р.; Хлюстом І.А. 1989 р.; Шмаков А.С. 1992 р. н. діючи спільно і узгоджено, група осіб за попередньою змовою, з корисливих спонукань з особливою жорстокістю, озброївшись металевим ломом і ножем, використовуючи їх як зброю і передаючи один одному, спільно, з метою вбивства, бажаючи заподіяти особливі муки і страждання, завдали сторожу Капущу М.І. безліч, не менше 183 ударів ногами і руками в голову і різні частини тіла, безліч, не менше 36 ударів ломом по голові і тілу і безліч, не менше 26 ударів ножем в передню та задню поверхню грудної клітини. З метою приховування слідів злочину зазначені особи облили труп Капущу М.І. бензином і підпалили. Після вбивства сторожа в продовження свого злочинного умислу на вчинення розбійного нападу викрали з будівлі майно на загальну суму 619 рублів. Викраденим майном розпорядилися за власним бажанням [4].
До числа факторів, що впливають на збільшення насильницьких злочинів неповнолітніми, слід також віднести бродяжництва та бездоглядності підлітків. За останнє п'ятиріччя кількість неповнолітніх учасників злочинів, які не мають постійного джерела доходу, збільшилася на 52%. Таким чином, серед причин, що впливають на зростання насильницької злочинності неповнолітніх принципове значення мають збільшення числа неповнолітніх, які опинилися без належного батьківського піклування або під кримінальним впливом сім'ї або найближчого побутового оточення; загострення питань, пов'язаних із суспільно корисної зайнятістю неповнолітніх; недоступність для них багатьох форм дозвілля та найнеобхідніших споживчих товарів; різке скорочення кількості клубів, спортивних секцій, оздоровчих таборів; зниження ролі школи у вихованні підростаючого покоління; поширення культу насильства на телебаченні, відеофільмах, радіопередачах, літературі; міжнаціональні конфлікти та міграція населення; безкарність підлітків, які вчиняють правопорушення, в тому числі злочину; недоліки і прорахунок в діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинності серед неповнолітніх.

1.2. Системи і види покарань неповнолітніх

Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду СРСР "Про практику застосування судами законодавства у справах про злочини неповнолітніх і про залучення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність від 03 грудня 1976 р." ... покарання неповнолітніх в особливій мірі має бути підпорядковане мети виправлення і перевиховання винних та попередження вчиненню нових злочинів (у редакції постанови Пленуму № 17 від 05.12. 1986 р).
Особливості психіки неповнолітнього і його соціального статусу припускають особливості застосовуваних до нього заходів кримінального покарання: заходи ці більш м'які, більшою мірою орієнтовані на виховний вплив і відображають умови життя неповнолітнього у суспільстві. До неповнолітніх не застосовуються найбільш суворі заходи кримінального покарання (смертельна кара і довічне позбавлення волі), кримінальний закон не передбачає застосування до неповнолітніх покарань, застосування яких не можна або недоцільно зважаючи на особливості соціального статусу неповнолітнього (позбавлення права займати певні посади, конфіскація майна, обмеження свободи і покарання, які застосовуються до військовослужбовців).
Видами покарання, призначаються неповнолітнім, є у відповідності зі статтею 88 УкрФА:
· Штраф (частина 2, ст.88 УкрФА);
· Позбавлення права займатися певною діяльністю (частина 1, ст.88 УкрФА);
· Обов'язкові роботи (частина 3, ст.88 УкрФА);
· Виправні роботи (частина 4, ст.88 УкрФА);
· Арешт (частина 5, ст.88 УкрФА);
· Позбавлення волі на певний строк (частина 6, ст.88 УкрФА).
У статті міститься вичерпний перелік покарань, які до визначених у ній обмеженнями можуть призначатися неповнолітнім.
У цьому переліку вказана майже половина всіх видів покарань, передбачених статтею 44 УкрФА (6 з 14). У нього не увійшли покарання:
які недоцільно призначати неповнолітнім у силу їх соціального, правового та фактичного становища (позбавлення права займати певні посади, а також покарання, передбачені пунктами "в", "е", "ж", "з", "к" ст.44);
зумовлені положеннями пункту "а" конвенції про права дитини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року, відповідно до якої жодна дитина не повинен бути підданий тортурам та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видом поводження чи покарання.
Ні смертна кара, ні довічне тюремне ув'язнення не передбачають можливості звільнення, не призначаються за злочини, вчинені особами, молодшими 18 років.
Разом з тим із шести видів покарань, які можуть призначатися неповнолітнім, тільки одне не пов'язано із залученням їх до праці (штраф). Таким чином, праця залишається найбільш ефективним показником становлення винного на шлях виправлення. Тому рекомендації, які суд може відповідно до пункту 7 дати органу, виконуючому покарання, повинні стосуватися головним чином організації процесу трудової діяльності неповнолітніх. Ці рекомендації можуть бути пов'язані з методами та прийомами виховного характеру, зумовленими особистістю неповнолітніх та виявленими судом.
Судом слід призначати покарання у вигляді штрафу неповнолітнім, оголошеним повністю дієздатними, відповідно до статті 27 ЦК РФ. Оголошення неповнолітнього повністю дієздатним проводиться за рішенням органу опіки та піклування за згодою обох батьків, усиновителів чи піклувальника або - за відсутності такої згоди - за рішенням суду (частина 1 ст.27 ГКРФ). Це покарання може призначатися неповнолітнім за змістом закону, як у якості основного, так і в якості додаткового.
Так штраф призначається тільки при наявності в неповнолітнього засудженого самостійного заробітку чи майна, на яке може бути звернено стягнення. Визначаючи розмір штрафу, суд повинен враховувати, що це покарання не повинно позбавляти засудженого необхідних для нормального життя матеріальних благ.
У разі призначення неповнолітнім покарання, пов'язаного з ізоляцією їх від суспільства (арешт або позбавлення їх від суспільства на певний термін) або приміщення їх до спеціальної виховної або лікувально-виховний заклад, судом необхідно вирішувати питання про призначення їм в якості додаткового покарання позбавлення права займатися певною діяльністю.
В інших випадках питання про доцільність призначення неповнолітнім цього покарання в якості основного або додаткового суди повинні вирішувати виходячи з даних про особу винного та конкретних обставин справи, а також життєвих ситуацій.
Зміст, розміри, правила призначення і наслідки невиконання покарання у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю зафіксовані у статті 47 УкрФА.
Відповідно до частини 3 статті 88 УкрФА обов'язкові роботи призначаються на строк від 40 до 160 годин, полягають у виконанні робіт, посильних для неповнолітнього і виконуються або у вільний від навчання або основної роботи час. Тривалість виконання даного виду покарань особам у віці до 15 років не може перевищувати двох годин на день, а особам у віці від 15 до 16 років - трьох годин на день. "Вільний від навчання час" не включає в себе час, необхідний неповнолітнім для самопідготовки, виконання домашніх завдань, при цьому враховується час додаткового навчання неповнолітнього: музичні школи, спортивні секції і т.д. Обов'язкові роботи працюючим неповнолітнім призначаються з урахуванням характеру та тяжкості праці його за місцем основної роботи.
Порядок виконання цього покарання і правила поводження з засудженими встановлюються кримінально-виконавчим законодавством РФ.
У разі злісного ухилення засудженого у віці від 16 до 18 років від відбування обов'язкових робіт останні замінюються йому арештом. При цьому час, протягом якого неповнолітній відбував обов'язкові роботи, враховується при визначенні терміну арешту при розрахунку: один день арешту за 8 годин обов'язкових робіт (п.3 ст.49).
Виконавчі роботи призначаються неповнолітнім на строк до одного року (частина 4 ст.88 УкрФА). Покарання це застосовується тільки до працюючих неповнолітнім. Дане покарання по можливості не повинно перешкоджати соціальному розвитку неповнолітнього, наприклад: вступу до навчального закладу.
Відповідно до частини 6 статті 88 УкрФА, арешт призначається неповнолітнім, які досягли віку 16 років до моменту винесення вироку, на термін від 1 до 6 місяців. Призначаючи неповнолітнім арешт, суд повинен враховувати ту обставину, що дана міра по можливості не повинна шкодити навчанні неповнолітнього.
Такий вид покарання як позбавлення волі призначається неповнолітнім засудженим на строк не більше 10 років і відбуває:
· Неповнолітніми чоловічої статі, засудженими вперше до позбавлення волі, а також неповнолітніми жіночої статі - у виховних колоніях загального режиму;
· Неповнолітніми чоловічої статі, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях посиленого режиму.
Відповідно до частини 7 статті 88 КК РФ суд може дати вказівку органу, виконуючому покарання, про облік при поводженні з неповнолітнім засудженим певних особливостей його особистості.
Це можуть бути особливості психіки неповнолітнього, фізична слабкість і поганий стан здоров'я, здібності і схильності до певного виду діяльності.
Деякі види покарань, передбачені КК по відношенню до неповнолітніх, не застосовуються на практиці вже тривалий час. Наприклад, штрафи не призначаються з-за того, що у них немає самостійного доходу, арешти - у зв'язку з відсутністю арештних будинків, не застосовуються до цих пір і обов'язкові роботи. У результаті суд змушений позбавляти волі неповнолітніх злочинців або застосовувати умовне засудження, яке, як показує практика, рано чи пізно все одно призводить цих осіб до реальної ізоляції від суспільства.
Що ж стосується обов'язкових робіт, то ч.3 ст.88 КК пояснює: "Обов'язкові роботи ... полягають у виконанні робіт, посильних для неповнолітнього і виконуються ним у вільний від навчання чи основної роботи час ...". Навряд чи надірвалися б 14-18 літні злочинці, упорядковуючи рідне місто, селище під контролем спеціалізованих відділів УВС або членів комісій у справах неповнолітніх при органах місцевого самоврядування.
Арешт, як і покарання у вигляді позбавлення волі, теж є суворою ізоляцією від суспільства, але при цьому його термін набагато менше майже будь-якого, якого призначає суд, терміну позбавлення волі. Тому вважаю, що дана міра стосовно до неповнолітніх переважно.
На мій погляд, якнайшвидше введення в дію названих покарань благотворно позначиться на виправленні і перевихованні неповнолітніх злочинців.

Глава 2. Порядок призначення покарання неповнолітнім та їх звільнення від кримінальної відповідальності і покарання

У статті 3 Конвенції про права дитини закріплено, що у всіх діях щодо дітей, незалежно від того, якими б органами вони не робилися першочергову увагу необхідно приділяти якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Згідно з п.4 ст.15 Конституції РФ складовою частиною системи нашої держави є загальновизнані норми і принципи міжнародного права. Більше того, у названій конституційній нормі передбачено пріоритетність і верховенство міжнародних договорів Російської Федерації по відношенню до невідповідним суперечить їх нормам внутрішньодержавних правових актів. Це обумовлює необхідність приведення діючої Інструкції з організації роботи підрозділів у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ відповідно до норм і принципів міжнародних правових актів.
Новий Кримінальний кодекс Російської Федерації, прийнятий Державною Думою РФ 24 травня 1996 схвалений Радою Федерації Федеральних зборів РФ в значній мірі виконує прогалини і недоліки попереднього КК, він більшою мірою відповідає завданням побудови і нового суспільства, державного та громадського ладу Російської Федерації. З огляду на особливості психології неповнолітніх, в новий КК введений спеціальний розділ "Кримінальна відповідальність неповнолітніх", в якому врахована специфіка цієї вікової групи. Необхідність спеціальних норм про відповідальність неповнолітніх у кримінальному праві прямо випливає з принципів справедливості та гуманізму.
У відповідності зі ст.87 КК РФ, який вступив в дію 1 січня 1997 року, "неповнолітніми визнаються особи, яким до часу здійснення злочину виповнилося чотирнадцять, але не виповнилося вісімнадцять".
КК РФ так само як і КК РРФСР встановлює вік, після досягнення якого неповнолітній може підлягати кримінальній відповідальності - 16 років. В окремих випадках, коли здійснюється достатньо серйозний злочин, суспільна небезпека якого усвідомлюється в більш ранньому віці, кримінальній відповідальності підлягають особи, які досягли до часу скоєння злочину 14 років.
Всі злочини, перелічені в ч.2 ст.20 КК, відповідальність за вчинення яких настає з 14 років, є умисними.
Малолітні, які не досягли 14-річного віку, не підлягають кримінальній відповідальності, при цьому законодавець виходить з того факту, що малолітній не може повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними.
Новелою в КК РФ є зазначення в ч.3 ст.20 про те, що не підлягає кримінальній відповідальності неповнолітній, який досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, який внаслідок відставання в психічному розвитку в момент вчинення суспільно небезпечного діяння не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. Таке гуманістичне положення в першу чергу стосується розумово відсталих підлітків, інтелектуальний розвиток яких не відповідає їхньому віку.
Неповнолітній, що досяг віку кримінальної відповідальності (14 або 16 років), що скоїв злочин проходить перед призначенням покарання комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, яка є одним з найбільш складних видів дослідження, оскільки при цьому необхідно застосування спеціальних знань не тільки загальної, медичної та соціальної психології , але і в таких дисциплінах, як психологія "патопсихологія дітей та підлітків".
Після досягнення 18-річного віку особа втрачає правовий статус неповнолітнього.
Відповідно до статті 96 КК кримінально-правові норми, що встановлюють особливість відповідальності неповнолітніх, у виняткових випадках з урахуванням характеру вчиненого діяння особи суд може застосувати до осіб, які вчинили злочин у віці від 18 до 20 років. До цих осіб не може бути застосоване приміщення їх до спеціальної виховної або лікувально-виховної установи для неповнолітніх.
Дана норма може застосовуватись у випадках, коли особа, яка досягла 18-річного віку, не досягло звичайного для цього віку рівня психічної і соціальної зрілості, і застосування спеціальних норм про відповідальність неповнолітнього кращим чином забезпечує реалізацію принципів кримінальної відповідальності.

2.1. Призначення покарання неповнолітнім

Особливості призначення покарання неповнолітнім передбачені ст.89 КК РФ. При призначенні покарання неповнолітньому враховуються умови його життя та виховання, ступінь психічного розвитку, інші особливості особистості. Неповнолітні як обставина, що пом'якшує покарання, враховуються в сукупності з іншими обставинами пом'якшуючими і обтяжуючими покарання.
При призначенні покарання вивчається особистість неповнолітнього обвинуваченого шляхом витребування і прилучення до справи різноманітних документів про його вік (у справі повинна знаходитися копія свідоцтва про народження обвинуваченого), довідки з інспекції та комісії у справах неповнолітніх, громадських пунктів охорони порядку, лікувальних установ, довідки про судимість , копії вироків, характеристики на самого неповнолітнього обвинуваченого, його батьків, потерпілих, а при необхідності на інших осіб.
При визначенні ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину слід виходити із сукупності всіх обставин, при яких було скоєно злочинне діяння (форма вини, мотив, спосіб, обстановка і стадія вчинення злочину, тяжкість наслідків, що настали, ступінь і характер участі кожного із співучасників злочину і пр).
Чинне національне законодавство, що регламентує порядок призначення покарання неповнолітнім, не відповідає мінімальним стандартам ООН. Відповідно до Пекінським правилами сама система правосуддя щодо неповнолітніх злочинців повинна бути орієнтована в першу чергу на забезпечення їх благополуччя.
Суди при визначенні виду і розміру покарання повинні виходити не тільки з принципу "відплата по заслугах", але і порівнювати міри покарання з особливостями особистості правопорушника, обставинами їм скоєного [5].
Вищевикладене передбачає наявність у кримінальному законі добре продуманою "драбини покарань".
На жаль, чинний КК позбавляє суд можливості вибору покарання для малолітніх злочинців з урахуванням всіх конкретних обставин справи. Більш того, в цілому ряді випадків у законі передбачена фактично безальтернативна санкція.
Аналіз правозастосовчої практики останніх років показує, що суддя має право застосувати до неповнолітнього лише один вид покарання - позбавлення волі на певний строк (п. "е" ч.1 ст.88 КК РФ). Застосування інших видів покарання (обов'язкові роботи, арешт) або поки не передбачено законом, або практично виключено (позбавлення права займатися певною діяльністю, штраф, виправні роботи), так як більшість неповнолітніх не працює, а можливості заплатити штраф у них незначні.
Особливу увагу при призначенні покарання неповнолітнім, крім характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного ними злочину і даних про їх особистості, необхідно приділяти умовам їх життя, відносин у сім'ї, з найближчими родичами, а також впливу самого покарання на виправлення неповнолітнього і його подальшу соціальну адаптацію. Більш суворий вид покарання з числа передбачених, призначається тільки у тих випадках, якщо менш суворий вид покарання не може забезпечити досягнення цілей покарання. Щоправда, в силу ст.73 КК РФ покарання, призначене неповнолітньому, може бути визнано умовним.
Існуюча система кримінального покарання неповнолітніх повинна бути піддана вдосконалення. Наприклад, допустити застосування у всіх випадках і штрафу, і виправних робіт, але з відстрочкою виконання покарання до 18 років, або ввести нові види покарань, які реально можна застосувати до вперше порушив кримінальний закон неповнолітньому, незалежно від його віку, наявності роботи і майна .
Вважаю також за можливе застосування примусових заходів виховного характеру до підлітків, які вчинили тяжкі злочини. Якщо дорослим, з урахуванням обставин справи і даних про особу, нерідко призначається покарання, наприклад за незначні крадіжки, із застосуванням ст.64 КК у вигляді мінімальних штрафів, тобто всі підстави не передавати суду за подібні діяння неповнолітніх.

2.2. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності

Неповнолітній, який вперше вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що його виправлення може бути досягнуто шляхом застосування примусових заходів виховного впливу.
Частина 2 ст.90 КК РФ передбачає такі види примусових заходів виховного впливу:
· Попередження;
· Передача під нагляд батьків або осіб які їх замінюють, або спеціалізованого державного органу;
· Покладання обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду;
· Обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього.
Відповідно до ч.1 ст.91 КК РФ "попередження полягає в роз'ясненні неповнолітньому шкоди, заподіяної його діянням, і наслідків повторного вчинення злочинів, передбачених цим кодексом". Попередження має важливе виховне та правове значення.
Передача під нагляд полягає у покладанні на батьків або осіб які їх замінюють або спеціалізований державний орган обов'язку по виховному впливу на неповнолітнього і контролю його поведінки. При застосуванні даної примусового заходу батьків обмежуються в способах виконання цього обов'язку: обов'язок батька конкретизується, і йому доручається, наприклад, забезпечити контроль за вільним часом дитини, не дозволяти залишати дитині будинок після певної години і ін Даний захід є своєрідним попередженням батькам та іншим особам про можливість залучення їх дитини (підопічного) до відповідальності, з тим, щоб спонукати їх до більш активної виховної діяльності. У разі, коли батьки та інші особи не згодні прийняти обов'язки з нагляду, або не здатні належним чином виконати цей обов'язок, віддається перевага спеціалізованому державному органу (ч.2 ст.91 КК).
Обов'язок загладити заподіяну шкоду призначається з урахуванням майнового стану та трудових навичок неповнолітнього. Цивільне законодавство передбачає майнове відшкодування моральної шкоди, проте, в деяких випадках за згодою потерпілого, моральна шкода може бути загладжена вибаченням порушника (ч.2 ст.91 КК).
У відповідності зі ст.92 КК РФ неповнолітній засуджений за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання з застосуванням примусових заходів виховного впливу, передбачених ч.2 ст.90 УкрФА. Крім того, відповідно до ч.2 ст.92 УкрФА неповнолітній, засуджений за вчинення злочину середньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що цілі покарання можуть бути досягнуті тільки шляхом приміщення його до спеціальної виховної або лікувально-виховної установа для неповнолітніх.
Одним з видів звільнення від кримінальної відповідальності є амністія (ст.84 УкрФА). Актом про амністію особи, які вчинили злочини, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, а особи, засуджені за вчинення злочинів, можуть бути звільнені від покарань, або призначене їм покарання може бути скорочено або замінено більш м'яким видом покарання, або такі особи можуть бути звільнені від додаткового виду покарання. З осіб, які відбувають покарання, актом про амністію може бути знята судимість (ч.2 ст.84 УкрФА).

2.3. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від відбування покарання і заміна покарання більш м'яким

Згідно ст.93 КК РФ умовно-дострокове звільнення неповнолітнього від відбування покарання може бути застосоване до особи, засудженої до виправних робіт або до позбавлення волі після фактичного відбуття ним:
· Не менше однієї третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості;
· Не менше половини строку покарання, призначеного судом за тяжкий злочин;
· Не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за особливо тяжкий злочин.
Підстави для застосування умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від покарання ті ж, що і для дорослих засуджених: суд повинен визнати, що для свого виправлення особа не має потребу в повному відбуванні призначеного судом покарання. При цьому особа може бути повністю або частково звільнено від відбування поряд з основним від додаткового виду покарання (ч.1 ст.79 УкрФА).
На неповнолітніх, щодо яких застосовано умовно-дострокове звільнення від покарання поширюються всі вимоги ч.7 ст.79 УкрФА про підстави і порядок скасування умовно-дострокового звільнення протягом решти не відбутої частини покарання та її виконання.
Крім того, до особливостей кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх відноситься значне скорочення строків давності та погашення судимості. На підставі ст.94 УкрФА строки давності (закінчення з дня вчинення злочину певних кримінальним законом часових відрізків, що дає підставу для звільнення особи від кримінальної відповідальності), передбачені ст.78 і 83 КК РФ, стосовно до неповнолітніх скорочуються на половину.
На відміну від умовно-дострокового звільнення заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання може застосовуватися до осіб, які відбувають тільки один вид покарання - позбавлення волі.
Підставою для заміни не відбутої частини покарання у вигляді позбавлення волі більш м'яким видом покарання є така ступінь виправлення засудженого, при якій подальше його виправлення стає можливим в умовах відбуття не позбавлення волі, а іншого, більш м'якого покарання.
Така можливість визначається тим, що поведінка засудженого і його ставлення до виправлення обов'язків свідчать про успішне протікання процесу виправлення, який може ефективно продовжуватися і в умовах відбування покарання з меншим вмістом карального елементу, ніж позбавлення волі.

2.4. Інші особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

У ст.87 КК РФ містяться тільки особливості відповідальності неповнолітніх за вчинені ними злочини. Підстава ж кримінальної відповідальності і принципи в них єдині з дорослими. За більшість злочинів кримінальна відповідальність настає з 18-річного віку. За злочини, вичерпно перелічені в ч.2 ст.20 КК РФ, відповідальність настає з 14 років. Вік кримінальної відповідальності як обов'язкова ознака суб'єкта відповідного злочину визначається на момент вчинення діяння (дії або бездіяльності) незалежно від часу настання наслідків.
Підставою кримінальної відповідальності неповнолітніх, точно так само, як і дорослих осіб, є наявність в їх діяннях всіх ознак складу злочину, включаючи і ознаки, що характеризують вік суб'єкта.
Віковий період від 14 до 18 років, а в ряді випадків і до 20 років характеризує якісно новий етап соціалізації особистості.
Російське Кримінальне законодавство не лише встановлює досить високий вік, після досягнення якого може наставати кримінальна відповідальність, але і визначає ряд особливостей застосування кримінальної відповідальності до неповнолітніх, що відображають застосування принципу гуманізму.
При засудженні до позбавлення волі неповнолітніх, як зазначено в ч.6 ст.88 КК РФ, максимальний термін покарання у всіх випадках не може перевищувати десяти років.
Чинне законодавство і Верховний Суд Росії орієнтують на необхідність зваженого, обдуманого підходу до застосування даного покарання, особливо у випадках вчинення злочинів невеликої або середньої тяжкості, за наявності обставин, що пом'якшують відповідальність. Відповідно до норм кримінально-процесуального права суд в обвинувальному вироку зобов'язаний мотивувати призначення покарання у вигляді позбавлення волі, якщо санкція кримінального закону передбачає й інші покарання, не пов'язані з позбавленням волі.
При цьому повинні дотримуватися зазначені ч.1 ст.60 про те, що більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається тільки у випадку, якщо менш суворий вид покарання не зможе забезпечити досягнення цілей покарання неповнолітніх.

Висновок

Живильним середовищем злочину неповнолітніх є: неформальні об'єднання молоді антигромадської спрямованості, нерідко ворогуючі між собою. Серед причин, що впливають на зростання насильницької злочинності неповнолітніх, принципове значення мають: збільшення числа неповнолітніх, які опинилися без належного батьківського піклування або під кримінальним впливом сім'ї або найближчого побутового оточення, загострення питань, пов'язаних із суспільно корисної зайнятістю неповнолітніх; недоступність для них багатьох форм дозвілля та найнеобхідніших споживчих товарів; різке скорочення кількості клубів, спортивних секцій, оздоровчих таборів; зниження ролі школи у вихованні підростаючого покоління; поширення культу насильства на телебаченні, в відеофільмах, радіопередачах, літературі; міжнаціональні конфлікти; недоліки і прорахунки в діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинності серед неповнолітніх.
Проведений аналіз злочинності неповнолітніх свідчить про те, що пом'якшення негативних тенденцій, що сприяють її зростанню, неможливо без досягнення стабілізації в економічній і соціальній середовищах, без послідовного проведення законодавчої і судово-правової реформ, реалізації програм, спрямованих на профілактику бездоглядності та злочинності, без цілеспрямованої роботи всіх служб та підрозділів органів внутрішніх справ щодо попередження насильницьких злочинів серед неповнолітніх. На жаль, відданий забуттю один з основоположних принципів профілактики - її гуманність.
Профілактика в діяльності органів внутрішніх справ поступово враховує свою виховну спрямованість. Общепрофілактіческіе заходи щодо попередження злочинів серед підлітків стали проводитися формально і не відповідають повсякденному житті.
У сучасних умовах за нашими уявленнями, вони повинні бути пропагандистськими, дидактичними і страхітливими.

Список використаних джерел літератури

Нормативно-правові акти:
1. Конвенція про права дитини 1990 року. ООН Нью-Йорк (російська мова) 1991 р.
2. Про практику призначення судами Російської Федерації покарання у вигляді позбавлення волі. Постанова Пленуму Верховного Суду Російської Федерації, від 14 квітня 1988 р. / / Збірник постанов Пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) по кримінальних делам.М., 1995.
3. Про судову практику у справах про злочини неповнолітніх і про залучення їх у злочинну діяльність від 25.12. 1990 р. / / у редакції ПВС РФ від 21.12. 1993
Література
4. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації (постатейний) / Відповідь. ред.Л. Л. Кругліков. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 1080 с.
5. Коментар до Кримінально-процесуального кодексу РФ. / / За ред. І.Л. Петрухіна. - М., 2004 р.
6. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / За ред. проф.Л.Д. Гаукмана і проф. С.В. Максимова. - М.: Ексмо, 2004. - 416 с.
7. Авдєєв В. Стадія правового регулювання посткрімінального поведінки неповнолітніх. / / Боротьба зі злочинністю. - 2002. - № 3.
8. Меркушов А. Практика розгляду кримінальних справ у відношенні неповнолітніх. / / Ріс. юстиція. - 2000. - № 6. - С.8-10.
9. Пудовочкін Ю. Класифікація випадків втягнення неповнолітніх у злочинну групу. / / Ріс. юстиція. - 2000. - № 12. - С.37-38.


[1] Конвенція про права дитини 1990 ООН - Нью-Йорк (російська мова) 1991.
[2] Збірник постанов Пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) по кримінальних справах. - М., 1995. - С. 146 - 155.
[3] Пляшечник Н.П. Насильницька злочинність неповнолітніх / / Вісник МВС Росії. - 2000, № 3 (50). - С.100. Додаток № 1.
[4] З архіву прокуратури Орджонікідзевського району г.Магнітогорска № 18п - 2002 (слідчий Петров С.А.)
[5] п. 5 Мінімальних стандартних правил ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх. Затверджено Резолюцією 40/33 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. / Права людини і судочинства. Збори міжнародних документів. Варшава. 1996.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
86.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Кримінальна відповідальність неповнолітніх 7
Кримінальна відповідальність неповнолітніх 2
Кримінальна відповідальність неповнолітніх 5
Кримінальна відповідальність неповнолітніх 4
Кримінальна відповідальність неповнолітніх 8
Кримінальна відповідальність неповнолітніх 3
Кримінальна відповідальність неповнолітніх та її особливості
Кримінальна відповідальність неповнолітніх 2 Еволюція кримінальної
Кримінальна відповідальність неповнолітніх 2 Історичний розвиток

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru