приховати рекламу

Кримінальна відповідальність за замах

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
1. Охарактеризуйте підстави і межі кримінальної відповідальності за готування і замах. Обставини, які підлягають врахуванню при призначенні покарання за незакінчений злочин
2. Охарактеризуйте такі види злочинів: розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконний оборот наркотичних засобів, психотропних засобів
3. Завдання
Список використаних джерел

1. Охарактеризуйте підстави і межі кримінальної
відповідальності за готування і замах. Обставини, які підлягають врахуванню при призначенні покарання за незакінчений злочин
Приготування до злочину - це підшукання або пристосування засобів і знарядь або інше умисне створення умов для вчинення злочину. Із закону випливає, що приготування означає, що на цій стадії попередньої злочинної діяльності починається практична реалізація виник злочинного наміру.
Підшукання засобів (знарядь) - це придбання засобів (знарядь) для вчинення злочину. Ці кошти (знаряддя) злочину можуть бути придбані шляхом виготовлення, придбання, обміну, отримання у борг тощо
Пристосування засобів (знарядь) - зміна зовнішніх форм і конструктивних особливостей цих предметів, яке необхідне для вчинення злочину.
Інше умисне створення умов для вчинення злочину може виразитися в найрізноманітніших діях (бездіяльності) не підпадають під ознаки підшукання, які не підпадають під ознаки знарядь чи засобів, але необхідні для здійснення злочинного задуму, пошук і вербування співучасників, усунення перешкод, огляд місця злочину [4 . с. 45].
З об'єктивної сторони, приготування завжди містить конкретні дії по створенню умов для вчинення умисних злочинів.
З суб'єктивної сторони підготовчі дії характеризуються наявністю прямого умислу.
Приготування до злочину, не представляє великої суспільної небезпеки, кримінальну відповідальність не тягне. Відповідальність за готування до злочину настає за тією ж статтею Особливої ​​частини Кримінального кодексу республіки Білорусь, що і за закінчений злочин, з посиланням на дану статтю.
Замахом на злочин (ст. 14 КК РБ) - умисне діяння або бездіяльність особи, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з не залежних від цієї особи обставинам.
Об'єктивні ознаки замаху: дія, безпосередньо спрямоване на вчинення злочину; недоведення злочину до кінця; недоведення злочину до кінця з незалежних від особи обставин.
Усі так звані матеріальні склади умисних злочинів можуть мати стадії готування і замаху. Винятком з цього правила є злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними діями потерпілого (ст.102 і ст.108 КК РБ).
Усі так звані формальні склади злочинів можуть мати стадію готування, але найчастіше замах на них неможливо. З цього правила є винятки щодо складів формальних злочинів, у яких: а) об'єктивна сторона складається з декількох дій; б) об'єктивну сторону може утворювати тривалу дію.

Види замахів:

а) закінчена замах; має місце, коли суб'єкт виконав всі дії, які він вважав за необхідне виконати для здійснення злочинного наміру, але злочинний результат не настав з причин, не залежних від волі винного; дії, що входять в об'єктивну сторону злочину, виконані повністю; в відміну від закінченого злочину при кінченому замах відсутній суспільно небезпечний наслідок, що є ознакою об'єктивної сторони даного злочину;
б) незакінчена замах; має місце в тому випадку, коли суб'єкт з незалежних від нього причин не виконав всіх дій, які вважав необхідними для виконання свого злочинного наміру; дію, що може дати складу закінченого злочину, виконано не повністю;
в) непридатний замах - замах, при якому злочинний намір винного не реалізується внаслідок його фактичної помилки.

Види непридатного замаху:

- Замах на негідний предмет характеризується вчиненням винним таких дій, які хоч і спрямовані проти певного предмета, але в дійсності не створюють для нього реальної небезпеки в силу відсутності предмета посягання, або в силу того, що даний предмет не володіє необхідними властивостями (наприклад, спроба скоїти крадіжку з квартири, яка порожня, постріл в труп або опудало і т.п.);

- Замах з непридатними засобами; суб'єкт, не усвідомлюючи цього, для досягнення злочинного результату використовує такі засоби, які об'єктивно за своїми властивостями не можуть привести до досягнення наміченої мети (спроба вистрілити з рушниці, яке не заряджена, спроба отруїти речовиною, яка не отруйно) - замах на негідний об'єкт.

Приготування до злочину і замах на злочин можуть відбуватися тільки з прямим умислом. Склад незакінченого злочину не може бути усмотрен при наявності в особи непрямого умислу чи необережною провини.
Замах і готування до злочину кваліфікуються за ст. 15 і відповідної її частини, якою передбачено скоєне винним злочин. Якщо при цьому у вже виконані дії міститься склад іншого закінченого злочину, застосовуються правила про сукупність злочинів [4. с. 89].
Відмінність замаху від готування і закінченого злочину: при замаху на злочин винний, здійснюючи повністю або частково дії (бездіяльність), що є обов'язковою ознакою об'єктивної сторони злочину, безпосередньо посягає на об'єкт кримінально-правової охорони, створює реальну загрозу заподіяння йому шкоди, розраховуючи на досягнення бажаного злочинного результату.
На відміну від замаху дії (бездіяльність), що утворюють готування до злочину безпосередньо не спрямовані на об'єкт кримінально-правової охорони, не створює загрози заподіяння йому шкоди. Вони формує умови для заподіяння такої шкоди в майбутньому. На відміну від закінченого злочину при замаху або не настає бажаний злочинний результат (у злочинах з матеріальним складом), або не здійснені всі дії утворюють об'єктивну сторону (у злочинах з формальним складом).
Відповідальність за замах на злочин настає за тією ж статтею Особливої ​​частини Кримінального кодексу Республіки Білорусь, що і за закінчений злочин, з посиланням на дану статтю.
При призначенні покарання за незакінчений злочин враховуються характер і ступінь суспільної небезпечності дій, вчинених винним, ступінь здійснення злочинного наміру та обставини, в силу яких злочин не було доведено до кінця. Смертна кара за готування до злочину і замах на злочин не призначається (ст. 67 КК РБ).

2. Охарактеризуйте такі види злочинів: розкрадання
наркотичних засобів, психотропних речовин, а також
незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних засобів
Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, а також сильнодіючих і отруйних речовин сприяє поширенню наркоманії як суспільно небезпечного явища, яке тягне шкідливі наслідки для здоров'я громадян і робить вплив на зростання злочинності. При розгляді справ про злочини, пов'язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, сильнодіючими і отруйними речовинами, необхідно вживати всіх передбачених законом заходів до об'єктивного, повного і всебічного дослідження обставин, виявлення джерел придбання винними таких засобів, речовин і обладнання, необхідного для їх виготовлення.
При розгляді справ про злочини, предметом яких є наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини, слід керуватися ст.ст. 327 - 334 КК. Законом Республіки Білорусь від 22 травня 2002 р. № 102-З "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори", постановою Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь від 28 травня 2003 р. № 26 "Про затвердження Республіканського переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають державному контролю в Республіці Білорусь ", а при їх кількісної оцінки - постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24 листопада 2000 р. № 1785" Про затвердження Переліку наркотичних засобів та психотропних речовин, які виявляються в незаконному обороті, з їх кількісними оцінками "[ 8. с. 114].
Згідно з приміткою до ст.327 КК, а також ст.1 Закону Республіки Білорусь "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори" під наркотичними засобами, психотропними речовинами, а також речовинами, використовуваними при виготовленні, виробництві та переробці наркотичних засобів і психотропних речовин (прекурсорами), розуміються засоби і речовини, а також препарати, що їх містять, включені до Республіканського перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають державному контролю в Республіці Білорусь відповідно до законодавства Республіки Білорусь, міжнародними договорами Республіки Білорусь, "Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року, Конвенцією про психотропні речовини 1971 року, Конвенцією ООН про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року. Також слід враховувати, що для визначення виду засобів і речовин (наркотичну, психотропну, сильнодіючий або отруйна), їх назв і властивостей, походження, способу виготовлення чи переробки, а також для встановлення приналежності рослин до культур, що містить наркотичні речовини, потрібні спеціальні знання. Тому при розгляді справ даної категорії необхідно мати відповідні експертними висновками.
Відповідальність за розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів з метою виготовлення таких засобів або речовин (ст.327 КК) настає у разі навмисного, протиправного, безоплатного заволодіння ними шляхом крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, шахрайства, зловживання службовими повноваженнями, привласнення, розтрати плі використання комп'ютерної техніки з законного або незаконного володіння юридичних осіб або громадян. Як розкрадання слід кваліфікувати збір заборонених до обробітку рослин, що містять наркотичні речовини (або їх частин - коробочок, стебел маку, стебел конопель тощо), вирощуваних на земельних ділянках сільськогосподарських та інших підприємств чи громадян. Розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів може відбуватися незалежно від наявності чи відсутності у винного корисливої ​​мети. Дії особи, яка вчинила розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та їх подальшу без мети збуту переробку, зберігання, перевезення, пересилання, підлягають кваліфікації за ст.327 КК і ч.1 ст.328 КК. Якщо ж винний мав на меті збуту названих засобів і речовин, вчинене слід кваліфікувати за ст.327 КК і ч.ч.2, 3 або 4 ст.328 КК. При засудженні особи за вчинення злочину, передбаченого ст.327 та ст.333 КК, у вироку необхідно вказати, яким із способів, перелічених у примітці до глави 29 КК, викрадений. Розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, сильнодіючих або отруйних речовин, вчинене шляхом розбою, визнається закінченим з моменту застосування насильства або загрози його застосування з метою безпосереднього заволодіння цими засобами чи речовинами, а шляхом вимагання - з моменту пред'явлення вимоги про передачу цих коштів або речовин, підкріпленого загрозою вчинення дій, перелічених у ст. 208 КК.
Розкрадання названих засобів або речовин або прекурсорів іншим способом визнається закінченим злочином, якщо вони були вилучені і винний мав реальну можливість розпорядитися ними на свій розсуд. Розкрадання, передбачене ст.333 КК, на відміну від інших альтернативних діянь, названих у цій статті, може мати місце незалежно від наявності або відсутності мети збуту предмета розкрадання. Вчинення розкрадання з метою заволодіння не тільки наркотичними засобами, психотропними речовинами або прекурсорами, сильнодіючими отруйними речовинами або, але і майном власника слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст.ст.327, 333 КК, і за відповідними статтями, що передбачають відповідальність за розкрадання майна .
Під незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, сильнодіючих і отруйних речовин розуміється як возмездная, так і безоплатна їх передача іншим особам, яка може бути здійснена за допомогою продажу, дарування, обміну, сплати боргу, дачі в борг і іншим способом. При цьому не може кваліфікуватися, як незаконний збут ін'єкція однією особою іншій особі наркотичного засобу або психотропної речовини, якщо зазначене засіб або речовина належить самому споживачу. Про наявність умислу на збут можуть вказувати такі обставини, як попередня домовленість про постачання наркотичних засобів, дача зобов'язання оплатити надану послугу наркотиками, значний обсяг наркотичних засобів, придбання цих коштів особою, їх не вживають. При цьому не має значення, призначалися чи придбані або викрадені наркотичні засоби для реалізації на території Республіки Білорусь або інших держав.
Під незаконним виготовленням наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, сильнодіючих або отруйних речовин слід розуміти умисні дії, спрямовані на отримання з наркотиковмісних рослин, лікарських, хімічних та інших речовин одного або декількох готових до використання та споживання наркотичних засобів або психотропних речовин з числа включених до Республіканський перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Незаконною переробкою наркотичних засобів або психотронних речовин є умисні дії, спрямовані на рафінування (очищення від сторонніх домішок) твердої або рідкої суміші, яка містить одне або декілька наркотичних засобів або психотропних речовин, або на підвищення концентрації наркотичного засобу або психотропної речовини, а також одержання на їх основі речовин, що не є наркотичними засобами чи психотропними речовинами.
Незаконне виготовлення і незаконну переробку наркотичних засобів або психотропних речовин слід кваліфікувати як закінчений злочин з початку вчинення дій, спрямованих на отримання готових до використання та споживання наркотичних засобів або психотропних речовин або на рафінування чи підвищення у препараті концентрації наркотичних засобів та психотропних речовин або речовин, не є наркотичними засобами чи психотропними речовинами.
Незаконним придбанням наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, сильнодіючих або отруйних речовин слід вважати покупку, прийняття в дар, одержання в рахунок боргу, борг, в якості оплати за послуги, в результаті обміну на інші предмети, привласнення знайденого, збирання дикорослих рослин або частин , що містять наркотичні речовини, а також залишків неохоронюваних посівів наркотиковмісних рослин після завершення їх прибирання і т.п. Під незаконним зберіганням наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, сильнодіючих або отруйних речовин слід розуміти будь-які умисні дії, пов'язані з фактичним перебуванням таких засобів і речовин у володінні винного (при собі, в тайнику, у приміщенні та інших місцях). Відповідальність за зберігання настає незалежно від його тривалості [10. с. 78].
Перевезенням наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, сильнодіючих і отруйних речовин є умисні дії по їх переміщенню з одного місця в інше, в тому числі в межах одного і того ж населеного пункту, вчинені з використанням будь-якого виду транспортних засобів і з порушенням порядку, встановленого Законом Республіки Білорусь "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори".
Під пересиланням названих засобів, речовин або прекурсорів слід розуміти відправлення їх з одного пункту в інший поштою, багажем, нарочним, з використанням транспортних засобів або іншим способом, коли фактичне переміщення їх у просторі здійснюється без участі відправника. Для притягнення до відповідальності за незаконне зберігання, виготовлення, переробку, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів не має значення, належали вони винному чи іншій особі. Дії обвинуваченого, вчинила незаконний оборот наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів без мети збуту, підлягають кваліфікації за ч.1 ст.328 КК і в тих випадках, коли вони вчинені повторно, у великому розмірі, групою осіб, службовою особою з використанням своїх службових повноважень, організованою групою. Відповідальність за розкрадання і незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також за посів або вирощування заборонених до обробітку рослин, що містять наркотичні речовини, а так само за незаконний обіг сильнодіючих або отруйних речовин за ознакою повторності настає незалежно від того, чи був винний раніше засуджений за вчинення будь-якого з перелічених у законі злочинів. Повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності або судимість за нього погашена або знята у встановленому законом порядку. Якщо під виглядом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів, сильнодіючих і отруйних речовин збувалися будь-які інші речовини з метою заволодіння грошима чи майном громадян, то дії винного слід кваліфікувати як шахрайство. Набувачі в цих випадках несуть відповідальність за замах на незаконне придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів, сильнодіючих і отруйних речовин [9. с. 110].
При вирішенні питання про великому розмірі розкрадання, незаконного виготовлення, переробки, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку, що міститься в постанові Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24 листопада 2000 р. № 1785 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів та психотропних речовин, які виявляються в незаконному обороті, з їх кількісними оцінками ", необхідно виходити з кількісних показників, встановлених у даному Переліку для кожного виду таких засобів і речовин. В інших випадках при визначенні великого розміру слід виходити не тільки з фактичної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин в обсязі і вазі, але і з властивостей їх різних видів за ступенем впливу на організм людини.
Дії, пов'язані з незаконним переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, сильнодіючих і отруйних речовин через митний кордон Республіки Білорусь, підлягають кваліфікації за сукупністю ст.228 КК і відповідної статті КК, яка передбачає відповідальність за протиправні дії, пов'язані з даними засобами, речовинами і прекурсорами. Звільнення особи від кримінальної відповідальності (примітка до ст.328 КК) можливе за сукупності двох обов'язкових умов: добровільної здачі наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та його активної сприянні розкриттю або припинення злочину, пов'язаного з незаконним обігом цих засобів і речовин, викриття осіб, його вчинили, виявлення майна, здобутого злочинним шляхом. Під добровільною здачею названих засобів, речовин і прекурсорів слід розуміти дії, коли особа, маючи можливість і далі здійснювати, заборонені кримінальним законом діяння з ними, з власної волі передає їх органам кримінального переслідування до пред'явлення вимоги про їх здачу. Мотив добровільної здачі значення не має.
Відповідальність за посів (закладення насіння або розсади в грунт або іншу живильне середовище) на будь-яких земельних ділянках, в тому числі на порожніх землях, або вирощування (догляд за посівами і сходами з метою доведення їх до певної стадії дозрівання) заборонених до обробітку рослин, що містять наркотичні речовини, а також культивування сортів конопель, маку чи інших рослин, що містять наркотичні речовини (ст.329 КК), настає, якщо винний переслідував мета збуту зазначених рослин або виготовлення з них наркотичних засобів. Злочин вважається закінченим з моменту посіву незалежно від подальшого всхода або зростання рослин. Під культивуванням, яке включає в себе посів або вирощування, слід також розуміти вдосконалення технології вирощування рослин, що містять наркотичні речовини, виведення нових сортів, підвищення їх врожайності, розвиток стійкості до несприятливих погодних умов, догляд за дикорослими рослинами (розпушування грунту, полив і т. п.).
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст.331 КК, виражається у вчиненні будь-яких дій, спрямованих на збудження у інших осіб бажання до споживання наркотичних засобів або психотропних речовин за допомогою переконання (пропозиції, вмовляння, дача рад тощо), шляхом обману, обмеження свободи, застосування насильства, знущання над особистістю. Для визнання злочину закінченим не потрібно, щоб схиляти особа фактично спожило наркотичний засіб або психотропну речовину. Дії винного, спрямовані на збудження у двох і більше осіб бажання споживати наркотики, повинні кваліфікуватися за ч.2 ст.331 КК у тому випадку, якщо вони охоплювалися єдиним умислом незалежно від того, здійснюються ці дії стосовно обох осіб одночасно або в різний час. Якщо особа, схиляє до споживання наркотичних засобів або психотропних речовин, брало участь в їх збуті, розкраданні, виготовленні, переробці, придбання, зберігання, перевезення або пересилання, його дії слід кваліфікувати за сукупністю ст.331 КК та відповідних частин ст.327 КК або ст .328 КК. Дії суб'єкта у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років по відміні іншого неповнолітнього до споживання наркотичного засобу або психотропної речовини за відсутності в його діях інших кваліфікуючих ознак, зазначених у ч.2 ст.331 КК, кваліфікуються за ч.1 ст.331 КК.
Відповідальність за надання приміщення для вживання наркотичних чи інших одурманюючих засобів (ч.1 ст.332 КК) настає як при неодноразовому, так і при разовому наданні приміщень для споживання наркотичних засобів, психотропних речовин або інших засобів, що викликають одурманювання, незалежно від того, переслідував Чи винний корисливу мету. Під організацією кубла (ч.2 ст.332 КК) мається на увазі активна діяльність за наймом або пристосуванню приміщення для споживання наркотичних засобів або психотропних речовин, з придбання останніх для їх споживання, пошук клієнтів або створення інших умов для споживання відповідних речовин. Зміст кубла означає вчинення дій, що забезпечують функціонування кубла належним чином: підтримання приміщення в належному вигляді, ремонт, постачання відвідувачів наркотичними засобами чи психотропними речовинами, необхідними інструментами та обладнанням, забезпечення охорони і т.д. При цьому не має значення, яку мету - корисливу або іншу - переслідував винний. Якщо організатор або утримувач притону збував відвідувачам наркотичні засоби або психотропні речовини або схиляв інших осіб до їх споживання, його дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст.332 КК та ст.328 КК або ст.331 КК. До кримінальної відповідальності за порушення правил поводження з наркотичними засобами та психотропними речовинами, сильнодіючими і отруйними речовинами, а також з речовинами, інструментами та устаткуванням, використовуваним для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, можуть бути залучені як посадові, так і інші особи, які в силу дорученій їм роботи зобов'язані дотримуватися зазначені правила, за умови, що ці порушення спричинили втрату або розкрадання названих засобів, речовин або предметів. Якщо в діях посадової особи, яке допустило порушення цих правил, є ознаки злочину проти інтересів служби, то такі діяння слід додатково кваліфікувати за відповідними статтями глави 35 КК.
При призначенні покарання особам, винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 327 - 334 КК, слід враховувати характер вчиненого і настали наслідки, ставлення винного до вчиненого злочину, дані про його особу. Неприпустимо призначення невиправдано м'яких мір покарання особам, винним у вчиненні діянь, які сприяють незаконному поширенню та немедичного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. При наявності медичного висновку про те, що винний страждає наркоманією або токсикоманією, суд зобов'язаний обговорити питання про застосуванні до такій особі поряд з покаранням за вчинений злочин примусових заходів безпеки і лікування відповідно до ст.107 КК.
Питання про речові докази, якими є вилучені наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, дозволяється згідно ст.98 КПК. За вступ вироку в законну силу у відповідності до Положення про порядок обігу вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 30 грудня 2002 р. № 1827, вони підлягають передачі в комісії по роботі з майном, зверненим у дохід держави, при місцевих виконавчих і розпорядчих органах, а предмети, що використовувалися для виготовлення, переробки і споживання наркотичних засобів або психотропних речовин, їх прекурсорів, сильнодіючих або отруйних речовин, - знищенню.
Враховуючи суспільну небезпеку злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, судам слід реагувати шляхом винесення окремих ухвал на встановлені в ході судового розгляду причини та умови, що сприяли вчиненню злочинів, а також на недоліки у роботі органів і посадових осіб, які здійснюють кримінальне переслідування.

3. Завдання
Верченко, повертаючись вночі від дівчини, почув жіночий крик «тримайте грабіжника» і кинувся за тікали від жінки чоловіком. Наздогнавши тікав він поставив йому підніжку, той упав на тротуар і, вдарившись об асфальт, втратив свідомість. Підбігши потерпіла, підняла лежала близько злочинця сумку, відняту у неї. У сумці були документи, гроші і жіноча косметика. Верченко підняв грабіжника за комір, але ознак життя не виявив. Тоді потерпіла Строгине порадила залишити грабіжника, і вони разом покинули місце події.
1. Чи є в даній події обставини, що виключають злочинність діяння Верченко?
2. Чи підлягає кримінальної відповідальності Верченко за статтею 159 КК?
Рішення завдання
Стаття 35 «Заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин» Кримінального кодексу республіки Білорусь.
«1. Не є злочином заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин, при його затриманні для передачі органам влади і припинення можливості здійснення ним нових злочинів, коли воно намагається або може сховатися від слідства і суду, якщо іншими засобами затримати така особа не представлялося можливим і при цьому не було допущено перевищення необхідних для цього заходів. 2. Перевищенням заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин, визнається їх явна невідповідність характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного затримуваних особою злочину і обставинам затримання, коли особі без необхідності заподіюється явно надмірний, не викликаний обстановкою шкода. Таке перевищення тягне за собою кримінальну відповідальність лише у випадках умисного позбавлення життя чи заподіяння тяжкого або менш тяжкого тілесного ушкодження. 3. Право на затримання особи, яка вчинила злочинне діяння, поряд із спеціально уповноваженими особами мають також потерпілі та інші громадяни ».
Таким чином, в даній події обставини виключають злочинність діяння є на підставі викладеної вище статті.
Стаття 159 «Залишення в небезпеці» Кримінального кодексу республіки Білорусь.
«1. Ненадання особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, необхідної і явно не терпить зволікання допомоги, якщо вона свідомо могла бути надана винним без небезпеки для його життя чи здоров'я або життя чи здоров'я інших осіб, або неповідомлення належним установам або особам про необхідність надання допомоги - караються громадськими роботами, або штрафом, або виправними роботами на строк до одного року.
2. Свідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя і здоров'я стані і позбавленого можливості вжити заходів до самозбереження по малолітству, старості, хвороби або внаслідок своєї безпорадності, у випадках, якщо винний мав можливість надати потерпілому допомогу і був зобов'язаний про нього піклуватися, - карається арештом або обмеженням волі на строк до двох років.
3. Свідоме залишення в небезпеці, вчинене особою, яка сама по необережності чи з непрямим умислом поставило потерпілого в небезпечне для життя чи здоров'я стан, - карається арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років ».
Керуючись викладеної вище статтею можна сказати, що і Строгино і Верченко будуть нести відповідальність відповідно до статті 159 КК Республіки Білорусь.

Список використаних джерел
1. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. Мінськ «Білорусь» 1997.
2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь: з коммент. до розділів / коммент. В. Ф. Чигир. - 3-е вид. - Мн.: Амалфея, 2000. - 704с.
3. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь. Прийнятий Палатою представників 2 червня 1999 року. Схвалений Радою республіки 24 червня 1999 року / Оглядова стаття А. В. Баркова. - Мн.: Амалфея, 1999. - 320с.
4. Бабин Н. А. Кримінальну право Республіки Білорусь. Загальна частина: Конспект лекцій. - Мн.: «Арт-Вертеп», 2000. - 325с.
5. Бабин Н.А. Кримінальне право Республіки Білорусь. Особлива частина: Конспект лекцій. - Мн.: «Арт-Вертеп», 2000. - 452с.
6. Борік С. В. Судоустрій: Підручник. - Мн.: Амалфея, 2000 - 208с.
7. Ігнатов О.М., Красиков Ю.А. Курс російського кримінального права: в 2т. Т.1 Загальна частина, М., 2001.
8. Кримінальне право Республіки Білорусь. Особлива частина: Навчальний посібник / Н. Ф. Ахраменка, Н. А. Бабій, В. В. Борода та інші.; Під ред. Н. А. Бабія, І. О. Грунтова - Мн.: Нове знання, 2002. - 912с.
9. Кримінальне право Республіки Білорусь. Особлива частина. Мн.: 2001.
10. Кримінальне право. Особлива частина. Підручник для вузів. Відповідальні редактори: І. Я. Козаченко, Г. П. Новосьолов. - М.: Видавнича група НОРМА - ИНФРА. М, 2000. - 768с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
59.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Замах на злочин Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин
Кримінальна відповідальність співучасників Кримінальна відповідальність організаторів та учасни
Кримінальна відповідальність
Кримінальна відповідальність 2
Кримінальна відповідальність
Кримінальна відповідальність дезертира
Кримінальна відповідальність за хабарництво
Кримінальна відповідальність за хуліганство
Кримінальна відповідальність неповнолітніх 8
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru