Королівство Данія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

I. Загальні політичні, географічні та історичні відомості.

Королівство Данія відноситься до числа малих європейських держав як по чисельності населення - 5 189 000, так і по розмірах території - 43 080 кв. км. Середня щільність населення - 120 чоловік на 1 кв. км. Столиця - Копенгаген (1 343 000). Найбільші міста - Орхус (272 000), Оденсе (181000).

За державним устроєм Данія є конституційною монархією. Голова держави - Королева Маргрете II. Монарх виконує головним чином представницькі функції. Законодавчим органом влади є однопалатний парламент з 179 депутатів - Фолькетінг. Основна релігія - християнство. Грошова одиниця країни - датська крона, що складається з 100 ері.

Данія розташована в північно-західній частині Європейського континенту на великому півострові, який називається Ютландія, а також на групі островів (406), найбільшими з яких є Зеландія, Фюн, Лолланд-Фалстер і Борнхольм. До складу королівства на правах автономій входять найбільший в світі острів - Гренландія і Фарерськиє острова. Власне Данія в адміністративному плані поділяється на 14 областей (амтов) і столичний округ.

Данія - рівнинна країна. Береги порізані і загальна берегова лінія становить 7,3 тис. км. Ліси займають біля 11% всієї території країни. Є багато озер. Їх загальна площа становить 700 кв. км. Майже з усіх боків Данія оточена морем, і тому клімат тут м'який, з сильними вітрами. Дикої природи в Данії мало, оскільки практично вся її територія розорана.

Вже 100 000 років тому на цих землях жили люди, але в епоху останнього льодовикового періоду життя тут практично припинилося. У 8 тисячолітті до н.е. лід почав повільно танути, з'явилася перша скудна рослинність, що призвело до появи в цих місцях стад північних оленів. Услід за тваринами на північ попрямували кочові племена мисливців. Біля XI століття н.е. датські та інші скандінавські вікінги почали здійснювати набіги на узбережжя Європи. У 1016 році вікінги захопили Англію, а потім розширили кордони своїх володінь, підкоривши Німеччину. У 1397 році Данія об'єдналася зі своїми сусідами, Норвегією і Швецією, але протягом наступних століть між трьома скандінавськими країнами йшли війни, і Данія втратила велику частину своїх територій. Сучасні її кордони були визначені в 1920 році.

У наші дні Данія - процвітаюча країна. Її система соціального забезпечення гарантує населенню безкоштовне медичне обслуговування, освіту і грошову допомогу. 85% населення живе у великих і малих містах і зайнято в основному в сфері обслуговування. Рівень життя в Данії високий.

 1. Економіка країни

Макроекономічна характеристика.

Данія - країна з високорозвинутою економікою. За виробництвом ВВП на душу населення (більше за 26 тис. дол.) Данія займає четверте місце в Європі (після Швеції, Люксембурга і Норвегії). Основою економічного потенціалу країни є промисловість і високоефективне сільське господарство. Данія, крім цього, є риболовецькою державою, а також має в своєму розпорядженні один з найбільших в світі морських торгівельних флотів. Має розгалужену мережу транспортно-експедиторських і торгово-промислових компаній по всьому світу, що значною мірою визначає успіхи у просуванні датського експорту. Данія має добре розвинену освітню і науково-дослідну базу, що дозволяє їй утримуватися на передових технологічних позиціях у світі. Торгівля програмним забезпеченням, інформатика і обслуговування комп'ютерів стали в Данії важливим сектором економіки, обсяг реалізації послуг якого перевищує 17,5 млрд. крон.

У Данії діє одна з кращих систем соціального захисту населення. У сукупних громадських витратах витрати на соціальний захист, освіту і охорону здоров'я становлять 70 %, в той час як на оборону, правоохоронну діяльність і державне управління - тільки 15%.

Основна частина працездатного населення країни зайнята на малих і середніх підприємствах. Така структура бізнесу робить датську економіку гнучкою і здібною до оперативного реагування на зміни кон'юнктури.

Датський агропромисловий комплекс є одним з ключових секторів економіки країни і експорт сільськогосподарської продукції традиційно забезпечує значну частку валютних надходжень у торговому балансі Данії. Експортується більш двох третин сільгосппродукції, що виробляється в країні. Датське сільське господарство сьогодні здатне задовольнити потреби 16 млн. чоловік у продуктах тваринного походження при населенні країни 5,2 млн. чоловік. Причому Данію навряд чи можна віднести до числа країн з дуже комфортними природними умовами для сільського господарства.

Сільськогосподарське виробництво Данії характеризується високим рівнем технології і агротехніки, який досягається за рахунок систематичного використання самих передових розробок у цій області, високого ступеню механізації і автоматизації робіт. У сільському господарстві Данії зайнято біля 5% працездатних населення країни з тенденцією до поступового скорочення. Основою сільськогосподарського виробництва є сімейна ферма. Загальна кількість господарств в країні - 68,8 тисяч при середньому розмірі фермерського господарства 40 га.

У сільському господарстві Данії йде процес концентрації виробництва і укрупнення ферм. Також відбувається укрупнення підприємств, обслуговуючих фермерів і тих, що займаються переробкою сільгосппродукції.

Фермерські об'єднання створюють ряд кооперативних компаній для організації матеріально-технічного постачання виробництва, лізингу і технічного обслуговування сільгосптехніки, а також для закупівлі на фермах готової сільгосппродукції, її подальшої переробки і реалізації, в тому числі і на експорт. Ці компанії зараз є провідними в агропромисловому секторі Данії.

Діє немало приватних фірм, і хоч частка кожної з них у загальному обсязі постачання товарів і наданні послуг, а також у заготівлі і переробці сільгосппродукції невелика, однак, їх існування підтримує обстановку конкуренції, а значить і високий рівень обслуговування.

Рослинництво. Площа землі, що обробляється в країні становить 2,72 млн. га (65% всіх території Данії). Земля, що оброблюється, використовується таким чином: 56,9% - під зернові, 13,6% - трави і зелені корми, 9% - вирощування технічних і бобових культур, 5,7% - коренеплоди, 6,5% - вирощування насіннєвого матеріалу, біля 1% зайнято садами, 7% - пасовища. Серед продукції галузі найбільшою врожайністю характеризуються озима пшениця, ячмінь, овес, жито, картопля, цукровий буряк, сім'я рапсу.

Тваринництво. Воно є найбільшою і високоефективною галуззю сільського господарства Данії. На частку тваринництва припадає приблизно три чверті сукупних фермерських прибутків.

Висока ефективність датського тваринництва зумовлена застосуванням науково-обгрунтованих систем утримання сільськогосподарських тварин, а також практично повсюдним високим рівнем механізації і автоматизації на всіх ділянках виробництва і переробки продукції. Якісно збалансована кормова база. Важливе місце у тваринництві займає молочна худоба. Значну питому вагу має також виробництво свинини, яловичини і бройлерної птиці. Прибутковою і розвиненою галуззю є хутрове звірівництво. По виробництву норки Данія країна займає лідируюче місце в світі (майже третина світового виробництва). З обсягу вилову риби Данія займає друге місце серед країн ЄС після Англії і займає третє місце в світі з експорту риби. Галузь експортує рибу і морські продукти до 114 країн світу.

У Данії приділяється пильна увага питанням захисту навколишнього середовища. Чинні закони жорстко регулюють застосування хімічних речовин, диктують порядок і масштаби використання органічних добрив, а також виключають скидання відходів сільгоспвиробництва в довкілля. Екологічно чисті технології в датському сільському господарстві успішно впроваджуються не тільки під адміністративним пресом, але також тому, що вони стали економічно вигідними для самих фермерів.

Дві третини промислової продукції, що виробляється у Данії, йде на експорт. Провідними галузями датської індустрії є металообробка, машинобудування і приладобудування. Тут створюється біля 34% всього обсягу промислового виробництва. Важливе місце займає харчова - 26%, хімічна - 16,5%, целюлозно-паперова і поліграфічна - 8,5%, а також деревообробна і меблева - 7,8% промисловість. Всі ці галузі мають стійку тенденцію до зростання виробництва і експорту своєї продукції. Після декількох років стагнації намітився підйом текстильної і швейної промисловості. У цей час ці галузі дають біля 3,5% від загального обсягу промислового виробництва.

Найбільш динамічно розвиваються галузі промисловості, що спеціалізуються на виробництві меблів, фармацевтичних товарів, медичного, природоохоронного і повітряенергетичного обладнання, а також агропромисловий комплекс мають гарні шанси на збільшення темпів зростання. У промисловості і сільському господарстві ще сильніше буде зроблено упор на пріоритет екологічно чистих технологій.

Транспортна промисловість Данії (морський, залізничний, автомобільний, повітряний, трубопровідний транспорт) традиційно вважається однією з найважливіших галузей економіки і є третьою за обсягом експорту в країні. Продовжується розвиток транспортної інфраструктури, насамперед мережі швидкісних автошляхів і переправ через протоки, а також модернізація і електрифікація залізничного транспорту, будівництва мініметро у Копенгагені.

Данія є однією з небагатьох країн, які займаються морським суднобудуванням. Навіть в умовах жорсткої конкурентної боротьби і значних виробничих витрат датчани, завдяки своїй високій кваліфікації, продовжують грати помітну роль на суднобудівному ринку і викликають інтерес зарубіжних підприємців до інвестування.

Добувна промисловість Данії концентрується навколо датського сектору шельфу Північного моря. Основною компанією, що займається розробкою і видобутком нафти і газу в цьому регіоні є консорціум Dansk Underground. Велика частина цих енергоресурсів використовується всередині країни. На експорт йде природний газ - біля 3 млрд. куб. метрів (Швеція і Німеччина) і невелика частина сирої нафти. Геологічні дослідження на Гренландії виявили великі промислові запаси уранових і цинкових руд, молібдену і торію, а також кам'яного вугілля. На південному сході від Фарерських островів ведеться пошук нафти і газу. Крім того, в країні в невеликих обсягах експлуатуються знаходження солі, вапняка, крейди, глини для керамічного виробництва і інертних матеріалів для будівництва. Данія - країна з розвиненою енергетикою.

Що стосується текстильної промисловості Данії, то слід звернути увагу на такі тенденції у розвитку цієї галузі. Оскільки кожна компанія спеціалізується на одній або декількох стадіях виробництва готової продукції, була створена широка мережа обслуговуючих компаній. Наприкінці 90-х років намітилася тенденція до злиття компаній у великі економічні підрозділи.
Одній з тенденцій галузі в останні роки стало розміщення власне виробничої фази в країнах Далекого Сходу, Південної, а пізніше і Східної Європи. Це зумовлене низькою вартістю робочої сили в цих регіонах. Зараз спостерігається підйом у виробництві продукції галузі.

Лісова промисловість. У Данії 11% території займають ліси, 2/3 з яких знаходиться в приватній власності. У середньому на одного датчанина припадає 1 кв. км. лісових угідь. Сьогодні 10% всіх зайнятих в промисловому виробництві Данії працюють у лісопромисловому комплексі. Це одна з галузей, що найбільш швидко розвиваються.

Одна з самих розвинених галузей промисловості Данії - меблева, яка визначилася як галузь ще у 17 столітті. Відтоді якість датських меблів підтримувалася на високому рівні. Сьогодні меблева промисловість займає 8е місце серед найважливіших експортних галузей країни.

Електронна промисловість займає вузький сегмент на датському виробничому ринку. У даній сфері працюють 2233 компанії, що становить лише 0,52% від їх загального числа. На їх частку припадає 0,92% продукції, що виробляється, і 2% датського експорту у виробничій сфері. Ряд датських компаній займають передові позиції на ринку контрольно-вимірювальної апаратури для телекомунікаційний сектора. Добре відомі в світі і датські оптоволоконні технології. Датчани мають великий досвід у виробництві і обслуговуванні стільникових мереж зв'язку і морських радіосистем.

Данія володіє однією з кращої в Європі телекомунікаційною інфраструктурою, і компанії, зайняті в цьому секторі економіки, пропонують широкий спектр послуг.

Датська держава як одна з своїх цілей ставить створення в країні високорозвинутого інформаційного суспільства при збереженні людських, соціальних і культурних цінностей. Політичну відповідальність за формування технологічної політики і розвиток в цьому напрямі несе Міністерство досліджень й інформаційних технологій. Міністерство керується планом дій, основні положення якого зводяться до наступного:
раціоналізація використання інформації, що
міститься в державних регістрах, і захист конфіденційної інформації, отримання максимальної вигоди при використанні Інтернету і національних електронних мереж для обміну науковою інформацією, подальше впровадження інформаційних технологій у систему освіти і медицину, підключення до загальної електронної мережі всіх культурних установ з використанням бібліотек як базових центрів поширення інформації про культуру, підтримка зусиль з підготовки та поширення датських освітніх програм по радіо-, тілі- і електронним каналах, максимальне використання інформаційних технологій, що полегшують адаптацію інвалідів у суспільстві, використання інформаційних технологій для оптимізації транспортних потоків, об'єднання датських компаній в єдину мережу для обміну електронною документацією, впровадження інформаційних технологій на робочому місці, створення ефективної і недорогої системи телекомунікаційний послуг, створення єдиної суспільної електронної мережі, посилення впливу на політику ЄС в області інформаційних технологій, максимальне використання відповідних програм ЄС.

Основними елементами фінансової системи Данії є: міністерство фінансів Данії; Центральний банк; комерційні банки і ощадні банки; пенсійні фонди і страхові компанії; заставно-кредитні інститути; Копенгазька фондова і ф'ючерська біржа; Датський центр цінних паперів. Здоровий стан фінансової системи Данії забезпечує загальнодоступність внутрішніх кредитів для переважного числа датських резидентів, включаючи різні фінансові установи і приватних осіб. Однією з основних умов надання кредитів є позитивна кредитна історія і баланс позичальника (для приватних осіб - стабільне джерело прибутку), а також наявність ліквідних активів.

ІІІ. Участь Данії у світовому господарстві.

Зовнішньоторгівельний оборот Данії становить 770 млрд. крон. Таким чином, частка зовнішньої торгівлі у валовому внутрішньому продукті країни дорівнює 68,7%.

Основними зовнішньоторгівельними партнерами Данії є країни ЄС: ФРН, Швеція, Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Франція. На їх частку приходиться 68,5% всього обороту зовнішньої торгівлі Данії. На американському континенті найбільшим партнером Данії є США (4,4% від сукупного зовнішньоторгівельного товарообороту), в азіатсько-тихоокеанському регіоні - Японія (2,9%) і Китай (1,2%).

Експорт. Щорічно Данія експортує товарів і послуг на суму 403,6 млрд. крон. Частка експорту у ВВП становить 36%. Основним експортним ринком Данії залишається Німеччина - 22% усього датського експорту. За нею йдуть Швеція і Великобританія - (по 9,1%), Норвегія (6,6%) і Франція, із заморських ринків найбільше значення для датських експортерів мають США, Японія, Південна Корея і Гонконг.

Три чверті вартості експорту Данії складає промислова продукція, і частка інших галузей має тенденцію до скорочення. У той же час, саме торговим обміном в групі харчових продуктів і тварин створюється основна частина (67%) активу зовнішньоторгівельного балансу Данії.

За останні роки зріс експорт палива, паливно-мастильних матеріалів, газу і електроенергії. Також зріс актив у торгівлі товарами хімічної групи. Збільшення сталося практично за рахунок зростання експорту медичних і фармацевтичних продуктів

Данія займає провідне місце на світовому ринку як постачальник обладнання для цементної промисловості, а також обладнання для цукрових заводів і для молочної і м'ясної промисловості. Значною експортною статтею Данії є медичне обладнання і прилади.

Важливе місце в датському експорті займають меблі. Сьогодні Данія виробляє меблів більше, ніж будь-яка інша країна Європи, і біля 80% виробництва припадає на експорт.

Імпорт. Данія імпортує товарів і послуг на суму приблизно 366,4 млрд. крон. Частка імпорту в ВВП - 32,7%. Основними постачальниками товарів на датський ринок є країни ЄС, на які припадає 65,4% вартості датського імпорту. Найбільші постачальники - ФРН (20,5%), Швеція (11,6%), Великобританія (6,8%), Нідерланди (6,6%), Франція (5,2%), Норвегія (5,1%). З інших великих постачальників слід відмітити - США (4,8%), Японія (2,3%) і Китай (1,7%).

Данія є великим імпортером продовольчих товарів. Данія імпортує значну кількість напоїв і тютюнових виробів. Не маючи розвиненої сировинної бази, Данія імпортує значні кількості промислової сировини як рослинного і тварини, так і мінерального походження. Найбільш значним є імпорт деревини. Основними постачальниками деревини є Швеція, Фінляндія і ФРН. Помітне місце в загальному імпорті займають товари паливно-енергетичної групи, особливо вугілля, нафта і нафтопродукти. Машини, обладнання і транспортні засоби утворюють саму велику по вартості групу датського імпорту.

Внаслідок свого членства в ЄС Данія позбавлена права вести односторонні прямі переговори і укладати двосторонні торгові угоди з третіми країнами. Будучи членом ЄС, Данія бере участь в преференційних угодах ЄС з країнами Середземномор'я, Африки. Вона також є учасником угод між Європейським співтовариством і Європейською Асоціацією вільної торгівлі.

Зовнішньоекономічна політика і торгово-договірна практика Данії визначаються з одного боку положеннями Римського договору, Маастріхтських угод і ряду інших домовленостей країн членів ЄС і, з іншого боку, внутрішнім датським законодавством.

Особливістю датської позиції відносно єдиної зовнішньоекономічної політики і практики в ЄС є питання участі Данії у розвитку Валютного і економічного союзу (ВЕС) ЄС. Формально позиція Данії оформлена у вигляді спеціальних зауважень до Маастріхтським угод і полягає в тому, що країна не приєднується до єдиної валюти (євро) і відповідно, не делегує повноваження в єдиний наднаціональний банк в рамках ВЕС ЄС. До цього часу у датському суспільстві дебатується питання про доцільність участі або неучасті в ВЕС, причому, якщо уряд Данії, великі об'єднання ділових кіл країни виступають за участь у ВЕС, то громадянське суспільство і ряд опозиційних партій - проти.

Передаючи значною мірою повноваження по формуванню зовнішньоекономічної політики в компетенцію ЄС, Данія зберігає цілий ряд особливостей національного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі з метою економічної безпеки країни і захисту внутрішнього ринку.

Основним засобом обмеження на ввезення товарів в Данію є митний тариф. Встановлення митних ставок і основ функціонування митної системи відносяться до компетенції органів ЄС. Основою для класифікації переміщуваних через датський кордон товарів і визначення розмірів митного збору, що підлягає сплаті з цих товарів, є Митний тариф Данії, який введений в дію з 1 січня 1988 року. У його основу положена: "Гармонізована система опису і кодування товарів" Ради з митного співробітництва, "Єдина номенклатура ЄЕС" і "Єдиний тариф ЄЕС".

ЄС має ряд угод щодо торгових преференціях з рядом країн, згідно з якими розмір імпортного мита значно знижений або навіть повністю відмінений. Розмір імпортного мита загалом коливається від 4 до 16% по різних групах товарів.

У регіональному плані Данія широко співробітничає з наступними інститутами: Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація. Європейська комісія, Секретаріат Phare (Програма Phare для спільних підприємств), TACIS (Технічне сприяння). У структурі фінансових портфелів всіх вищезгаданих організацій є спеціальні програми, орієнтовані на підтримку інвестиційних процесів в економіці країн Східної Європи, СНД.

Джерела:

1.http://www.geoportal.narod.ru/data/euro/denmark/

2.http://denmark.in-russian.com

3.http://encycl.yandex.ru/cgi-bin/art.pl?art=bse/00021/64200.htm&encpage=bse

4.http://www.capitan.ru/strany/dania/dania.html

5.http://srd.yahoo.com/srctg/2810369/Danmark/28/36/*http://dir.yahoo.com/Regional/Countries/Denmark/Business_and_Economy/

6.http://www.nationalbanken.dk

7.http://www.yahoo.com/regional/regoins/europe/governement/european_union_eu_/countries/

Ссылки (links):
 • http://www.geoportal.narod.ru/data/euro/denmark/
 • http://srd.yahoo.com/srctg/2810369/Danmark/28/36/*http://dir.yahoo.com/Regional/Countries/Denmark/Business_and_Economy/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Астрономія | Реферат
  57.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Данія
  Ісландія і Данія
  Данія Становлення держави
  Данія - країна королівської порцеляни
  Данія Прапор датського короля
  Королівство Іспанія
  Королівство Нідерланди
  Королівство Іспанія
  Королівство Кастилії й Леона в XIII - XV ст
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru