Контроль за проведенням зовнішньоторговельних операцій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Контроль за проведенням зовнішньоторговельних операцій

Документи, що встановлюють вимоги до порядку здійснення зовнішньоторговельних операцій
Одним з основних документів, що встановлюють вимоги до порядку здійснення зовнішньоторговельних операцій є Указ Президента Республіки Білорусь від 27.03.2008 № 178 «Про порядок проведення та контролю зовнішньоторговельних операцій» (далі - Указ № 178).
19 лютого 2009 Президентом Республіки Білорусь видано Указ № 104 «Про внесення змін і доповнень до Указу Президента Республіки Білорусь від 27 березня 2008 р. № 178» (далі - Указ 104), який набирає чинності з 1 квітня 2009 року.
Указом № 104 значно спрощені порядок проведення та контролю зовнішньоторговельних операцій.
Зокрема, з 1 квітня 2009 року значно розширено перелік зовнішньоторговельних операцій, на які не поширюється дія Указу № 178. До таких операцій належать операції:
1) проводяться:
- Між резидентами і нерезидентами за договорами, які передбачають передачу майна в оренду, фінансову оренду (лізинг) незалежно від того, є орендарем або орендодавцем резидент чи нерезидент, а також від місця знаходження майна, переданого в оренду, фінансову оренду (лізинг);
- Між резидентами і нерезидентами в рамках виконання адміністративних процедур;
- Відповідно до договорів страхування (всіх видів), договорами позики і кредитними договорами;
- Представництвами (філіями) резидентів, дипломатичними та іншими офіційними представництвами (філіями), консульськими установами Республіки Білорусь, які перебувають за межами Республіки Білорусь, для власних потреб, необхідних для забезпечення функціонування перерахованих представництв (філій), консульських установ;
- Відповідно до зовнішньоторговельними договорами, за умовами яких фактичними одержувачами охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, послуг виступають фізичні особи-резиденти або фізичні особи-нерезиденти;
- На території Республіки Білорусь резидентами з представництвами (філіями) нерезидентів, дипломатичними та іншими офіційними представництвами (філіями), консульськими установами іноземних держав, що перебувають у Республіці Білорусь, для власних потреб, необхідних для забезпечення функціонування перерахованих представництв (філій), консульських установ;
- На території Республіки Білорусь резидентами з фізичними особами - нерезидентами з реалізації резидентами товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, робіт і послуг) для використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю;
2) відносяться відповідно до законодавства Республіки Білорусь до банківських операцій;
3) розрахунки за якими здійснюються:
- Фізичними особами, які є індивідуальними підприємцями, готівкою грошовими коштами за межами Республіки Білорусь;
- Через рахунки резидентів (банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями - через кореспондентські рахунки), відкриті в банках-нерезидентах (у тому числі рахунки, на яких відображаються зобов'язання резидентів перед банками-нерезидентами);
4) інші операції, передбачені Національним банком Республіки Білорусь.

Зовнішньоторговельна операція
Указом № 104 змінено саме визначення терміна «зовнішньоторговельна операція». Визначення цього терміна більш розширено і вказує на обов'язок завершення зовнішньоторговельної операції.
Під зовнішньоторговельної операцією розуміються:
- Кожна експортна відвантаження товарів за окремої митної декларації в рамках одного зовнішньоторговельного договору (сукупність зазначених відвантажень, здійснених в рамках одного зовнішньоторговельного договору протягом 1 дня по відповідним митним деклараціям, оформленим одним митним органом, а у разі, коли митне оформлення не виробляється, - за окремим товаросупровідним документом (документами)), яка повинна бути завершена надходженням грошових коштів або іншими способами, передбаченими у п. 1.7 Указу № 178;
- Кожен етап виконання робіт, надання послуг, передачі охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності в рамках одного зовнішньоторговельного договору (сукупність зазначених етапів, здійснених в рамках одного зовнішньоторговельного договору протягом 1 дня), оформлений актом про приймання-здачі виконаних робіт, наданих послуг, отриманої охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності або іншим документом (іншими документами), передбачених законодавством Республіки Білорусь якої держави, що є місцем знаходження (місцем постійного проживання) нерезидента-контрагента, який повинен бути завершений надходженням грошових коштів або іншими способами , які передбачені у пункті 1.7 Указу № 178;
- Кожен проведений платіж в рамках одного зовнішньоторговельного договору (сукупність платежів, проведених у рамках одного зовнішньоторговельного договору одним банком протягом 1 операційного дня), який повинен бути завершений отриманням товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконанням робіт, наданням послуг або іншими способами, передбаченими у п. 1.9 Указу № 178.
Завершення зовнішньоторговельної операції
Виходячи з нового визначення терміна і вимог п. 1.7 Указу № 178 (в редакції Указу № 104), при експорті зовнішньоторговельна операція може бути завершена шляхом:
- Надходження грошових коштів за передані товари (охоронювану інформацію, виняткові права на результати інтелектуальної діяльності), виконані роботи, надані послуги згідно з зовнішньоторговельним договором;
- Отримання страхового відшкодування за договором страхування експортного ризику, укладеним між експортером (банком) та страховою організацією або нерезидентом та страховою організацією;
- Повернення переданих за зовнішньоторговельним договором резидентами товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності).
З 1 квітня 2009 року Указом № 104 при експорті зовнішньоторговельна операція може бути завершена також шляхом:
- Надходження грошових коштів (за вирахуванням дисконту) за договором фінансування під поступку грошової вимоги (факторингу), укладеним між експортером та банком (небанківською кредитно-фінансовою організацією);
- Негрошового припинення зобов'язань способами, визначеними Радою Міністрів Республіки Білорусь спільно з Національним банком Республіки Білорусь.
До 1 квітня 2009 року крім зазначених способів експортери можуть припиняти зобов'язання за допомогою:
- Заліку зустрічних однорідних грошових вимог, що випливають з двосторонніх зовнішньоторговельних договорів, а також відповідно до міжнародних договорів про взаємні безготівкові розрахунки, що здійснюються на основі клірингу;
- Обміну на еквівалентну за вартістю кількість товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконаних робіт, наданих послуг, оформленого двостороннім зовнішньоторговельним договором (Указом № 104 ці два способи виключені).
У пункті 1.8 Указу № 178 передбачено, що при завершенні зовнішньоторговельної операції надходження грошових коштів за передані товари (охоронювану інформацію, виняткові права на результати інтелектуальної діяльності), виконані роботи, надані послуги згідно з зовнішньоторговельним договором, отримання страхового відшкодування за договором страхування експортного ризику, укладеним між експортером (банком) та страховою організацією або нерезидентом та страховою організацією здійснюється тільки на рахунки експортерів. Винятком із зазначеного правила є грошові кошти:
- Використовувані при розрахунках, вироблених відповідно до міжнародних договорів Республіки Білорусь;
- Направляються на сплату податків відповідно до законодавства іноземної держави;
- Спрямовані нерезидентами на оплату витрат експортерів, пов'язаних з будівельними роботами за межами Республіки Білорусь в період їх виконання;
- Отримані від проведення виставок, спортивних та інших культурно-масових заходів за межами Республіки Білорусь і спрямовані на оплату витрат з їх проведення;
- Отримані представниками міжнародних перевізників (резидентами) від нерезидентів за межами Республіки Білорусь як аванси в рахунок оплати витрат за договорами транспортної експедиції (перевезення вантажів) і використовуються для цих цілей;
- Належні експортерам за зовнішньоторговельними договорами і спрямовані ними без надходження на їх рахунки на оплату своїх зобов'язань перед банками, у тому числі перед банками-нерезидентами (крім зобов'язань щодо сплати комісійної винагороди банку, який обслуговує рахунок експортера в Республіці Білорусь, і зобов'язань за договорами, укладеними з банками і яка передбачає здійснення банками діяльності для власних потреб).
З 1 квітня 2009 року Указом № 104 із зазначеного переліку також виключаються грошові кошти:
- Направляються нерезидентом на рахунок іншого резидента відповідно до умов договору поступки вимоги, укладеного між експортером і даними резидентом. При цьому новий кредитор стає експортером і на нього поширюються всі відповідні вимоги Указу № 178;
- Належні експортерам в інших випадках, визначених Національним банком Республіки Білорусь.
До 1 квітня 2009 року на рахунки експортерів також можуть не зараховуватимуться кошти, що надійшли за зовнішньоторговельними договорами, укладеними на підставі угод, укладених на біржових торгах відкритого акціонерного товариства «Білоруська універсальна товарна біржа», а також належні експортерам в інших випадках, визначених Радою Міністрів Республіки Білорусь спільно з Національним банком за погодженням з Президентом Республіки Білорусь. Указом № 104 дані випадки виключені.

Довідково
Згідно зі ст. 11.36 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення (далі - КпАП) передбачена адміністративна відповідальність за перевищення вартості відвантаженого товару, виконаних робіт, наданих послуг з експорту в порівнянні з договірною вартістю отриманого товару, виконаних робіт, наданих послуг (сумою отриманих грошових коштів).
Однак відповідальність за вчинення правопорушень не застосовується в підтверджених документами випадках, якщо:
- Товар в той час, коли ризики несла білоруська сторона, виявився знищеним, безповоротно втраченим внаслідок аварії або дії непереборної сили;
- Сталася недостача в силу природного зносу або втрат при нормальних умовах транспортування і зберігання;
- Товар вибув з володіння білоруської сторони внаслідок неправомірних дій органів чи посадових осіб іноземної держави;
- Повернення переведеної в рахунок оплати товару суми виявився неможливим в силу дії непереборної сили, оголошеного іноземною державою мораторію, а також неправомірних дій органів чи посадових осіб іноземної держави.
Згідно з ч. 1 ст. 11.39 КоАП несанкціоноване розпорядження грошовими коштами від експорту товарів (робіт, послуг) без зарахування на свій рахунок тягне за собою накладення штрафу на індивідуального підприємця або юридичну особу у розмірі суми коштів, не отриманої на свій рахунок.
Згідно зі ст. 11.40 КоАП перерахування грошових коштів від експорту товарів (робіт, послуг) без зарахування на свій рахунок без відповідного дозволу тягне за собою накладення штрафу на індивідуального підприємця або юридичну особу у розмірі суми перерахованих коштів.
При експорті розрахунки в білоруських рублях резидентом за зовнішньоторговельними договорами, укладеними між іншим резидентом і нерезидентом, не допускаються. Разом з тим Указом № 104 Національному банку Республіки Білорусь надано право визначення випадків, при яких такі розрахунки допускаються. У зв'язку з чим, внесено відповідну зміну до п. 1.3 Указу № 178. Раніше таке право надавалося Раді Міністрів Республіки Білорусь спільно з Національним банком.
Довідково
Згідно зі ст. 11.38 КоАП експорт товарів (робіт, послуг), оплачених білоруськими рублями за нерезидента, тягне за собою накладення штрафу на індивідуального підприємця або юридичну особу у розмірі до 100% суми цих коштів.
Згідно з п. 1.9 Указу № 178 при імпорті зовнішньоторговельна операція може бути завершена шляхом:
- Отримання товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконання робіт, надання послуг та плати за них згідно зовнішньоторговельним договором;
- Отримання страхового відшкодування за договором страхування підприємницького ризику, укладеного між імпортером та страховою організацією або нерезидентом та страховою організацією;
- Отримання грошових коштів по банківській гарантії;
- Повернення грошових коштів (за вирахуванням комісій банків-нерезидентів), раніше перерахованих в якості плати за товари (охоронювану інформацію, виняткові права на результати інтелектуальної діяльності), виконані роботи, надані послуги.
З 1 квітня 2009 року Указом № 104 зазначений перелік доповнено негрошових припиненням зобов'язань способами, визначеними Радою Міністрів Республіки Білорусь спільно з Національним банком.

Довідково
Згідно зі ст. 11.41 КоАП отримання резидентом Республіки Білорусь (при негрошовій формі припинення зобов'язань) товарів (робіт, послуг) на порушення встановлених вимог тягне за собою накладення штрафу на індивідуального підприємця або юридичну особу у розмірі до 100% вартості поставлених на експорт товарів (робіт, послуг).
Указом № 104 внесено зміни до п. 1.10 Указу № 178, згідно з якими встановлено, що при імпорті розрахунки за зовнішньоторговельними операціями здійснюються тільки з рахунків імпортерів, за винятком розрахунків, вироблених:
- З використанням кредитів банків, виданих імпортерам, позик, позик, наданих імпортерам нерезидентами;
- З рахунку іншого резидента відповідно до умов договору переведення боргу, укладеного між імпортером і даними резидентом. При цьому новий боржник стає імпортером і на нього поширюються всі відповідні вимоги Указу № 178;
- Шляхом виконання банком зобов'язань за виданими гарантіями за даними зовнішньоторговельним договорами;
- За допомогою виконання банком зобов'язань за валютно-обмінних операцій;
- В інших випадках, визначених Національним банком Республіки Білорусь.
До 1 квітня 2009 року при імпорті розрахунки за зовнішньоторговельними операціями здійснюються тільки з рахунків імпортерів, за винятком розрахунків, вироблених:
- З використанням кредитів банків, виданих імпортерам;
- У формі акредитивів;
- Шляхом виконання банком зобов'язань за виданими гарантіями за даними зовнішньоторговельним договорами;
- За допомогою виконання банком зобов'язань за валютно-обмінних операцій;
- За зовнішньоторговельними договорами, укладеними на підставі угод, укладених на біржових торгах відкритого акціонерного товариства «Білоруська універсальна товарна біржа»;
- В інших випадках, визначених Радою Міністрів Республіки Білорусь спільно з Національним банком за погодженням з Президентом Республіки Білорусь.
Таким чином, з 1 квітня 2009 року розрахунки при імпорті можуть проводитися за рахунок позик, позик, наданих імпортерам нерезидентами, з рахунків іншого резидента за договором боргу, укладеним між імпортером і даними резидентом.
Довідково
Згідно з ч. 2 ст. 11.39 КоАП несанкціоноване перерахування грошових коштів зі свого рахунку для оплати за товари (роботи, послуги) з імпорту, якщо імпортером є інша особа, тягне за собою накладення штрафу на індивідуального підприємця або юридичну особу у розмірі суми перерахованих коштів.
За загальним правилом встановленому в п. 1.4 Указу № 178 резиденти зобов'язані забезпечити завершення кожної зовнішньоторговельної операції в повному обсязі в такі строки:
- При експорті - не пізніше 90 календарних днів з дати відвантаження товарів (передачі охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконання робіт, надання послуг.
- При імпорті - не пізніше 60 календарних днів з дати проведення платежу.
Довідково
Згідно зі ст. 11.37 КоАП незабезпечення посадовою особою або індивідуальним підприємцем при реалізації зовнішньоторговельних договорів своєчасного надходження товарів (виконання робіт, надання послуг) з імпорту тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 30 базових величин.
Зазначене загальне правило доповнено Указом № 104 наступними нормами, які стосуються імпорту:
- Резиденти зобов'язані в зазначені терміни забезпечити при імпорті надходження товарів на митну територію Республіки Білорусь;
– расчеты по внешнеторговым договорам, предусматривающим импорт товаров без их поступления на таможенную территорию Республики Беларусь, осуществляются на основании разрешений Национального банка, выдаваемых по ходатайству Совета Министров Республики Беларусь либо иного государственного органа.
Справочно
Згідно зі ст. 11.43 КоАП отсутствие разрешительных документов в установленных законодательством Республики Беларусь случаях влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до ста процентов стоимости экспортированных (импортированных) товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Указом № 104 обозначен приоритет международного права. Так, предусмотрено, что если международными договорами Республики Беларусь установлены иные сроки прекращения обязательств по внешнеторговым операциям, то применяются правила таких международных договоров Республики Беларусь.
Национальному банку Республики Беларусь предоставлено право определить иные сроки прекращения обязательств по отдельным видам договоров на осуществление внешнеторговых операций. Ранее такое право предоставлялось Совету Министров Республики Беларусь по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.
Кроме того, согласно п. 1.5 Указа № 178 с учетом изменений, внесенных Указом № 104, указанные сроки завершения внешнеторговых операций могут быть продлены (без взимания платы) по объективным причинам, подтвержденным соответствующими документами, по заявлению резидента Национальным банком Республики Беларусь (его главными управлениями по областям) в установленном порядке.
Ранее такое продление возможно было до начала фактической реализации внешнеторговой операции либо в ходе ее реализации в порядке, установленном им по согласованию с Комитетом государственного контроля Республики Беларусь.
Действующая в настоящее время Инструкция о порядке выдачи разрешений на продление сроков прекращения обязательств при осуществлении внешнеторговых операций утверждена постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.07.2008 № 100.
Дата завершения внешнеторговых операций
Указом № 104 внесены уточнения в определение даты выполнения работ (оказания услуг, получения или передачи охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), в связи с чем внесены соответствующие изменения в п. 1.1 Указа № 178.
Так, под датой выполнения работ (оказания услуг, получения или передачи охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) понимается дата подписания сторонами акта о приемке-сдаче выполненных работ (оказанных услуг, полученной охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо иного документа, предусмотренного законодательством Республики Беларусь либо государства, являющегося местом нахождения (местом постоянного жительства) нерезидента-контрагента, подтверждающего факт исполнения обязательства по внешнеторговой операции.
Таким образом, указанная дата определяется не только на основании акта о приемке-сдаче выполненных работ (оказанных услуг, полученной охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), а также иного подтверждающего факт исполнения обязательства по внешнеторговой операции документа, предусмотренного законодательством Республики Беларусь либо государства, являющегося местом нахождения (местом постоянного жительства) нерезидента-контрагента.
При осуществлении международных перевозок дата выполнения услуг по перевозке грузов определяется как дата получения груза грузополучателем, отмеченная им в товаросопроводительных документах. До 1 апреля 2009 года указанная дата может также определяться как дата получения груза последующим перевозчиком (Указом № 104 данное правило исключено).
Правила определения даты завершения внешнеторговой операции при экспорте и импорте зависят от разрешенных законодательством способов расчетов и принципиально не изменились (приведены в приложении).
Регистрация сделки
Указом № 104 механизм оформления паспорта сделки заменен процедурой регистрации сделки в банке по заявительному принципу.
Соответственно из Указа № 178 исключены все нормы, касающиеся порядка регистрации паспорта сделки, а также нормы, предусматривающие административную ответственность за неправомерный отказ банка резиденту в регистрации паспорта сделки.
Понятийный аппарат (п. 1.1 Указа № 178) дополнен новым термином «регистрация сделки». Под регистрацией сделки понимается проставление на документе (документах), посредством которого оформлено заключение внешнеторгового договора (а в случае, когда в соответствии с условиями договора его исполнение осуществляется на основании отдельно подписанных приложений, - на каждом отдельно подписанном приложении к внешнеторговому договору), оттиска штампа банка с указанием регистрационного номера сделки и заверением его подписью уполномоченного работника банка (при электронном документообороте - указание регистрационного номера сделки и заверение его электронной цифровой подписью).
Согласно п. 1.11 Указа 178 (в редакции Указа № 104) по каждому внешнеторговому договору, стоимость товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг) по которому составляет 3000 евро в эквиваленте и более, экспортер (импортер) обязан зарегистрировать сделку в банке, обслуживающем счет экспортера (импортера).
Сделка регистрируется до отгрузки товаров, передачи охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнения работ и оказания услуг нерезиденту либо проведения платежей.
В случае, когда в соответствии с условиями договора его исполнение осуществляется на основании отдельно подписанных приложений, регистрация осуществляется по каждому отдельно подписанному приложению к внешнеторговому договору.
Справочно
Згідно зі ст. 11.42 КоАП представление недостоверных сведений при оформлении разрешительных документов на ввоз (вывоз) товаров влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до двадцати процентов контрактной стоимости экспортированных (импортированных) товаров.
Обязанность по регистрации сделки не распространяется на внешнеторговые договоры, предусматривающие предварительное исполнение обязательств нерезидентом в полном объеме.
Регистрация сделки осуществляется уполномоченным работником банка, обслуживающего счет экспортера (импортера), по заявительному принципу в день представления экспортером (импортером) (его уполномоченным представителем) документа (документов), посредством которого оформлено заключение внешнеторгового договора, либо отдельно подписанного приложения к внешнеторговому договору.
Регистрация заключается в проставлении на таком документе (документах) оттиска штампа банка с указанием регистрационного номера сделки и заверением его подписью уполномоченного работника банка (при электронном документообороте – указание регистрационного номера сделки и заверение его электронной цифровой подписью).
Установлен также закрытый перечень случаев, в которых регистрация сделки не осуществляется:
– непредставление в банк документа (документов), посредством которого оформлено заключение внешнеторгового договора, либо отдельно подписанного приложения к внешнеторговому договору;
– представление документов в банк, не обслуживающий счет экспортера (импортера).
Неосуществление регистрации сделки по иным основаниям не допускается.
Таможенное оформление товаров по внешнеторговым договорам производится только при наличии регистрационного номера сделки. Регистрационный номер сделки указывается в таможенных декларациях, а случаях, когда в соответствии с законодательством таможенное оформление не производится, – в статистической либо периодической декларации (п. 1.16.2 Указа № 178).
В отдельных случаях из Указа № 178 исключены отдельные нормы, устанавливающие требования к регистрации сделок. В частности с 1 апреля 2009 года исключена необходимость согласования проводимых внешнеторговых сделок в отношении пивоваренного ячменя и неподжаренного солода из ячменя с концерном «Белнефтехим», а также регистрации открытым акционерным обществом «Белорусская универсальная товарная биржа» сделок, заключенных на биржевых торгах.

Статистическое декларирование
Согласно п. 1.14 Указа № 178 (в редакции Указа № 104) резиденты при исполнении внешнеторговых договоров, когда в соответствии с законодательством таможенное оформление товаров не производится, обязаны в порядке и случаях, установленных Советом Министром Республики Беларусь, представить статистическую декларацию или периодическую статистическую декларацию в центр статистического декларирования или в пункт таможенного оформления для регистрации.
Справочно
Згідно зі ст. 11.42 КоАП представление недостоверных сведений при оформлении статистической декларации или периодической статистической декларации влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до 20% контрактной стоимости экспортированных (импортированных) товаров.
Згідно зі ст. 11.43 КоАП отсутствие статистической декларации или периодической статистической декларации в установленных законодательством Республики Беларусь случаях влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до 100% стоимости экспортированных (импортированных) товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Згідно зі ст. 11.44 КоАП непредставление в установленный срок статистической декларации или периодической статистической декларации – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до 10% стоимости экспортированных (импортированных) товаров.
Исходя из поручения п. 2 Указа № 104 Совет Министров Республики Беларусь до 1 мая 2009 года должен принять единый комплексный нормативный правовой акт, которым будет урегулирована процедура и случаи представления статистической декларации (периодической статистической декларации).
До указанной даты статистические декларации представляются в порядке, установленном в п. 1.14 и 1.15 Указа № 178, постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 10.07.2001 № 33 «О статистическом декларировании товаров».
Перечень центров статистического декларирования товаров установлен в приложении к постановлению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 15.04.2005 № 23.
С 1 мая 2009 года нормы, регулирующие представление, регистрацию статистических деклараций, из Указа № 178 исключаются.
Поскольку процедура оформления паспорта сделки заменена процедурой регистрации сделки, а также в связи с исключением из Указа № 178 норм, регулирующих представление статистических деклараций, разрешения осуществлять перемену лиц в обязательстве с перерегистрацией сделки, то внесен ряд изменений в обязанности резидентов совершающих внешнеторговые сделки.
Так, помимо указанных выше требований по каждому заключенному внешнеторговому договору резиденты обязаны:
1) представить банку документы (сведения), необходимые для осуществления банком функций агентов валютного контроля не позднее 7 рабочих дней:
– со дня зачисления на их счета денежных средств, поступивших от экспорта товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), выполненных работ, оказанных услуг;
– со дня подписания документа, в соответствии с которым изменяются условия завершения внешнеторговой операции;
2) по каждой экспортной (импортной) отгрузке (поставке) товаров, когда в соответствии с законодательством их таможенное оформление не производится, представить для регистрации таможенным органом статистическую декларацию или периодическую статистическую декларацию, в порядке и случаях, установленных Советом Министров Республики Беларусь.
3) получить разрешение Национального банка (его главного управления по области) на продление срока завершения внешнеторговой операции с последующим уведомлением Национального банка в порядке, установленном Национальным банком, о завершении данной внешнеторговой операции в случае, если предусмотренный договором либо фактический срок поступления товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), выполнения работ, оказания услуг либо получения денежных средств за переданные товары (охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности), выполненные работы, оказанные услуги превышает срок, установленный законодательством;
4) перерегистрировать сделку при реорганизации резидента либо перемене лиц в обязательстве по внешнеторговому договору со стороны экспортера (импортера);
5) указать в таможенной декларации, а в случае, когда в соответствии с законодательством таможенное оформление не производится, – в статистической либо периодической статистической декларации регистрационный номер сделки;
6) представить по требованию государственных органов и банков, уполномоченных согласно законодательству осуществлять контроль за проведением внешнеторговых операций, запрашиваемые в соответствии с их полномочиями документы в установленные ими сроки;
7) предусмотреть в документах, посредством которых проводятся внешнеторговые операции, условия расчета. При цьому під умовами розрахунку розуміється встановлене зовнішньоторговельним договором зобов'язання здійснення однією стороною розрахунку до виконання або за фактом виконання зобов'язання іншою стороною.
Право разъяснения вопросов применения Указа № 178 предоставлено Национальному банку Республики Беларусь.

Список використаних джерел
1. Ашмаріна Є.М. Деякі аспекти розширення предмету фінансового права в Російській Федерації. - М., 2004.
2. Агарков М.М. Предмет і система радянського цивільного права / / Радянська держава і право. - 1940. - № 8-9.
3. Байтін М.І., Петров Д.Є. Метод регулирования в системе права: виды и структуры // Журнал российского права - 2006. - № 2.
4. Горбунова О.М. Поняття предмета і методу фінансового права і його місце в системі російського права / / Фінансове право: Підручник / Відп. ред. О.Н. Горбунова. - 3-е вид. - М., 2005.
5. Головин А.Ю., Логвинова И. В. Понятие финансового права, его особенности и связи с другими отраслями права // Финансовое право: Учеб. посібник / За ред. О.Ю. Головіна, Е.А. Федоровою. - М., 2005.
6. Горбунова О.М., Грачова Є.Ю. Система фінансового права / / Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Є.Ю. Грачової, Г.П. Толстопятенко. - М. - 2006.
7. Карасьова М.В. Фінансове право Росії: нові проблеми і нові підходи / / Держава і право. - 2003. - № 12.
8. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. Мінськ «Білорусь» 1997.
9. Рукавишникова І.В. Фінансово-правове регулювання ринку цінних паперів / / Фінансове право. - 2005. - № 7.
10. Л.А. Ханкевіч «Фінансове право Республіки Білорусь». Навчальний посібник / Мн. Видавництво «Амалфея» 2002р.
11. Фінансове право. Підручник / За ред. проф. О.Н. Горбунової Видавництво «МАУП» М., 2003.
12. Фінансове право. Серія «Підручники, навчальні посібники» / За ред. проф. В.М. Мандріна Ростов-на-Дону Видавництво «Фенікс», 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
62.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Оподаткування зовнішньоторговельних операцій
Організація зовнішньоторговельних операцій
Техніка та технологія зовнішньоторговельних операцій
Продовження термінів завершення зовнішньоторговельних операцій
Методи кредитування зовнішньоторговельних операцій в республіці Білорусь
Контроль операцій на валютних рахунках
Контроль і ревізія розрахункових операцій
Контроль операцій з обліку готової продукції
Контроль товарних операцій у роздрібній торгівлі
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru