Контрольна робота з предмету «Теорія бухгалтерського обліку»

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗАВДАННЯ 1.

Скласти початковий баланс підприємства на 1 березня 1999 року.

Залишки по синтетичних рахунках на 1 березня 1999 року.

№ рахунків

Найменування рахунків

Сума (грн.)

Дт

Кт

01

Основні засоби

750000,00

02

Знос основних засобів

104250,00

10-01

Сировина і матеріали

92000,00

10-03

Паливо

14000,00

20

Основне виробництво

9000,00

31

Витрати майбутніх періодів

330,00

40

Готова продукція

12500,00

45

Товари відвантажені

5000,00

50

Каса

100,00

51

Розрахунковий рахунок

21000,00

60

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

21600,00

68

Розрахунки з бюджетом

2300,00

69

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

1780,00

70

Розрахунки з персоналом з оплати праці

16800,00

71

Розрахунки з підзвітними особами

4000,00

80

Прибутки та збитки

58000,00

81

Використання прибутку

46000,00

85

Статутний капітал

645200,00

90

Короткострокові кредити банків

104000,00

Разом:

953930,00

953930,00

Початковий баланс буде таким:

Баланс

на 1 березня 1999

Актив

Сума

Пасив

Сума

I. Основні засоби та інші необоротні активи

I. Джерела власних коштів

Основні засоби (рах. 01)

750000,00

Знос основних засобів (рах. 02)

104250,00

Статутний капітал (рах. 85)

645200,00

Разом у розділі I

750000,00

Разом у розділі I

749450,00

II. Запаси і витрати

II. Розрахунки та інші пасиви

Сировина і матеріали (рах. 10-01)

92000,00

Розр. з постачальниками і подрядч. (Рах. 60)

21600,00

Паливо (рах. 10-03)

14000,00

Розрахунки з бюджетом (рах. 68)

2300,00

Основне виробництво (рах. 20)

9000,00

Розрахунки по соц. страхів. і обеспеч. (Сч.69)

1780,00

Витрати майбутніх періодів (рах. 31)

330,00

Розр. з персоналом з оплати праці (сч.70)

16800,00

Готова продукція (рах. 40)

12500,00

Прибутки та збитки (рах. 80)

58000,00

Товари відвантажені (рах. 45)

5000,00

Короткострокові кредити банків (рах. 90)

104000,00

Разом по розділу II

132830,00

Разом по розділу II

204480,00

III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

Каса (рах. 50)

100,00

Розрахунковий рахунок (рах. 51)

21000,00

Розрахунки з підзвітними особами (рах. 71)

4000,00

Використання прибутку (сч.81)

46000,00

Разом у розділі III

71100,00

Разом у розділі III

-

БАЛАНС

953930,00

БАЛАНС

953930,00

ЗАВДАННЯ 2.

Скласти кореспонденцію рахунків за всіма господарськими операціями за березень 1999 року і записати їх у журналі реєстрації господарських операцій, підрахувати підсумок сум.

Операції за березень 1999 року.

№ №

Найменування документа

Найменування операцій

Сума (грн.)

п / п

Всього

У тому числі

1

Рахунки постачальників

Отримано і оприбутковано на склад матеріали від постачальників

97000,00

2

Наряди, табель, розрахункова відомість

Нараховано заробітну плату працівникам підприємства:

А) робітникам основного виробництва

Б) загальногосподарські персоналу

106000,00

82000,00

24000,00

3

Розрахунок Бухгалте.

Зроблено відрахування на соц. страх., в Пенсійний фонд, обов'язкове мед. Страхування, до фонду зайнятості (38,5%) від суми нарахованої заробітної плати

(40810,00)

А) робітникам основного виробництва

(31570,00)

Б) загальногосподарські персоналу

(9240,00)

4

- «-

Утримано прибутковий податок

11130,00

5

Лімітні карти

Витрачені матеріали для потреб основного виробництва

98000,00

6

Вимога

Відпущено паливо на опалення адміністративної будівлі

4000,00

7

Авансовий звіт

Представлений і затверджений авансовий звіт підзвітної особи Антонова на відрядження:

А) віднесено на загальногосподарські витрати

Б) внесено в касу підприємства

2800,00

2740,00

60,00

8

Розрахунок бухгалтерії

Списані на загальногосподарські витрати частина раніше врахованих витрат майбутніх періодів

130,00

9

Розрахунок бухгалтерії

Списуються в кінці місяця загальногосподарські витрати на рах. 20 «Основне виробництво»

? (40110,00)

10

Накладні

Оприбутковано на склад за фактичною собівартістю готова продукція, випущена з основного виробництва

225800,00

11

Видатковий касовий ордер

Видано з каси під звіт Остапчук Олегу Сергійовичу на господарські витрати

9,50

12

Відомості, вимоги

Відвантажено зі складу готова продукція покупцям за фактичною собівартістю (операції з рах. 45)

225800,00

13

Виписки з розрахункового рахунку

Надійшло на розрахунковий рахунок за реалізацію продукції за оптовими цінами

248000,00

14

Виписки з розрахункового рахунку

Перераховано з розрахункового рахунку:

А) бюджету - утриманий податок із заробітної плати працівників підприємства

Б) страхові внески

В) банку - в погашення кредиту

Г) постачальникам в погашення заборгованості

116600,00

11600,00

40000,00

45000,00

20000,00

15

Розрахунок бухгалтерії

Списується сума реалізованої продукції покупцям за фактичною собівартістю

225800,00

16

Розрахунок бухгалтерії

Списується на відповідний рахунок результат від реалізації продукції

? (22200,00)

17

Чек і прихід. касовий ордер

Отримано з розрахункового рахунку в касу на виплату заробітної плати робітникам і службовцям

35000,00

18

Платіжна відомість

Видана з каси заробітна плата робітникам і службовцям

35000,00

19

Акт ліквідації

Ліквідовано обладнання внаслідок повного фізичного зносу:

А) за первісною вартістю

Б) знос на день ліквідації

15000,00

15000,00

Загальногосподарські витрати

№ № операції

Статті витрат

Сума (грн.)

Заробітна плата

24000,00

Відрахування на соціальне страхування та забезпечення

9240,00

7

Витрати на відрядження

2740,00

6

Утримання приміщень (опалення, освітлення)

4000,00

8

Інші витрати (підписка, орендна плата)

130,00

РАЗОМ:

40110,00

Кореспонденція рахунків за даними господарськими операціями за березень 1999 буде наступною:

Отримано і оприбутковано на склад матеріали від постачальників (97000,00)

Дт рах. 10 «Матеріали»

Кт рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

97000,00

Нараховано заробітну плату працівникам підприємства:

А) робітникам основного виробництва

(82000,00)

Дт рах. 20 «Основне виробництво»

Кт рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

82000,00

Б) загальногосподарські персоналу (24000,00)

Дт рах. 26-06 «Загальногосподарські витрати»

Кт рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

24000,00

Зроблено відрахування на соц.страх., До Пенсійного фонду, обов'язкове мед. страхування, до фонду зайнятості:

А) робітникам основного виробництва (31570,00)

Дт рах. 20 «Основне виробництво»

Кт рах. 69 «Розрахунки по соц. страхуванню і забезпечення »

31570,00

Б) загальногосподарські персоналу (9240,00)

Дт рах. 26-06 «Загальногосподарські витрати»

9240,00

Кт рах. 69 «Розрахунки по соц. страхуванню і забезпечення »

Утримано прибутковий податок (11130,00)

Дт рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

Кт рах. 68 «Розрахунки з бюджетом»

11130,00

Витрачені матеріали для потреб основного виробництва (98000,00)

Дт рах. 20 «Основне виробництво»

Кт рах. 10-01 «Матеріали»

98000,00

Відпущено паливо на опалення адміністративної будівлі (4000,00)

Дт рах. 26-05 «Загальногосподарські витрати»

Кт рах. 10-03 «Матеріали (паливо)»

4000,00

Представлений і затверджений авансовий звіт підзвітної особи Антонова на відрядження (2800,00)

А) віднесено на загальногосподарські витрати (2740,00)

Дт рах 26 «Загальногосподарські витрати»

Кт рах. 71 «Розрахунки з підзвітними особами»

2740,00

Б) внесено в касу підприємства (60,00)

Дт рах. 50 «Каса»

Кт рах. 71 «Розрахунки з підзвітними особами»

60,00

Списані на загальногосподарські витрати частина раніше врахованих витрат майбутніх періодів (130,00)

Дт рах. 26 «Загальногосподарські витрати»

Кт рах. 31 «Витрати майбутніх періодів»

130,00

Списуються в кінці місяця загальногосподарські витрати на рах. 20 «Основне виробництво» (40110,00)

Дт рах. 20 «Основне виробництво»

Кт рах. 26 «Загальногосподарські витрати»

40110,00

Оприбутковано на склад за фактичною собівартістю готова продукція, випущена з основного виробництва (225800,00)

Дт рах. 40 «Готова продукція»

Кт рах. 20 «Основне виробництво»

225800,00

Видано з каси під звіт Остапчук О.С. на господарські витрати (9,50)

Дт рах. 71 «Розрахунки з підзвітними особами»

Кт рах. 50 «Каса»

9,50

Відвантажено зі складу готова продукція покупцям по фактичній собівартості (операції з рахунку 45) (225800,00)

Дт рах. 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

Кт рах. 45 «Товари відвантажені»

225800,00

Надійшло на розрахунковий рахунок за реалізацію продукції за оптовими цінами (248000,00)

Дт рах. 51 «Розрахунковий рахунок»

Кт рах. 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

248000,00

Перераховано з розрахункового рахунку:

А) бюджету - утриманий податок із заробітної плати працівників підприємства (11600,00)

Дт рах. 68 «Розрахунки з бюджетом»

Кт рах. 51 «Розрахунковий рахунок»

11600,00

Б) страхові внески (40000,00)

Дт рах. 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»

Кт рах. 51 «Розрахунковий рахунок»

40000,00

В) банку - в погашення кредиту (45000,00)

Дт рах. 90 «Короткострокові кредити банків»

Кт рах. 51 «Розрахунковий рахунок»

45000,00

Г) постачальникам в погашення заборгованості (20000.00)

Дт рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

Кт рах. 51 «Розрахунковий рахунок»

20000,00

Списується сума реалізованої продукції покупцям за фактичною собівартістю (225800,00)

Дт рах. 45 «Товари відвантажені»

Кт рах. 40 «Готова продукція»

225800,00

Списується на відповідний рахунок результат від реалізації продукції (22200,00)

Дт рах. 45 «Товари відвантажені»

Кт рах. 80 «Прибутки та збитки»

22200,00

Отримано з розрахункового рахунку в касу на виплату заробітної плати робітникам і службовцям (35000,00)

Дт рах. 50 «Каса»

Кт рах. 51 «Розрахунковий рахунок»

35000,00

Видана з каси заробітна плата робітникам і службовцям (35000,00)

Дт рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

Кт рах. 50 «Каса»

35000,00

Ліквідовано обладнання внаслідок повного фізичного зносу:

А) за первісною вартістю (15000,00)

Дт рах. 47 «Реалізація та інше вибуття основних засобів»

Кт рах. 01 «Основні засоби»

15000,00

Б) знос на день ліквідації (15000,00)

Дт рах. 02 «Знос основних засобів»

Кт рах. 47 «Реалізація та інше вибуття основних засобів»

15000,00

Журнал реєстрації господарських операцій

№ операцій

Кореспондуючі рахунки

Сума (грн.)

за завданням

Дт

Кт

Всього

У тому числі

1

10

60

97000,00

2

106000,00

2а)

20

70

82000,00

2б)

26-06

70

24000,00

3

40810,00

3а)

20

69

31570,00

3б)

26-06

69

9240,00

4

70

68

11130,00

5

20

10-01

98000,00

6

26-5

10-03

4000,00

7

2800,00

7а)

26

71

2740,00

7б)

50

71

60,00

8

26

31

130,00

9

20

26

40110,00

10

40

20

225800,00

11

71

50

9,50

12

62

45

225800,00

13

51

62

248000,00

14

116600,00

14а)

68

51

11600,00

14б)

69

51

40000,00

14в)

90

51

45000,00

14г)

60

51

20000,00

15

45

40

225800,00

16

45

80

22200,00

17

50

51

35000,00

18

70

50

35000,00

19а)

47

01

15000,00

19б)

02

47

15000,00

Разом:

1564189,50

266210,00

ЗАВДАННЯ 3.

Скласти розрахунок результату від реалізації готової продукції.

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) і товарів - це позитивна (негативна) різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами на її виробництво і реалізацію.

У нашій задачі це буде: 248000,00 - 225800,00 = 22200,00 руб.

Результат від реалізації

Реалізовано готової продукції

Результат від реалізації

За оптовими цінами

За фактичною собівартістю

248000,00

225800,00

22200,00

ЗАВДАННЯ 4. І ЗАВДАННЯ 5.

Відкрити рахунки синтетичного обліку та записати в них залишки на 1 березня 1999 року. Рахунки розташувати в порядку зростання номерів.

Записати у відкриті синтетичні рахунки (див. завдання № 4) операції за березень 1999 року, вказавши їх номера згідно журналу реєстрацій. Підрахувати і записати обороти по Дт і Кт рахунків. Підрахувати і записати залишки на 1 квітня 1999 року.

Рахунки синтетичного обліку на 1 березня 1999 року:

Рахунок № 01 «Основні засоби» Рахунок № 02 «Знос основних засобів»

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 1 березня 1999

750000, -

Залишок на 1 березня 1999

104250, -

Операція № 19а

15000, -

Операція № 19б

15000, -

Обороти за березень

-

15000, -

Обороти за березень

15000, -

-

Залишок на 1 квітня 1999

735000, -

Залишок на 1 квітня 1999

89250, -

Рахунок № 10-01 «Сировина і матеріали" Рахунок № 10-03 «Паливо»

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 1 березня 1999

92000, -

Залишок на 1 березня 1999

14000, -

Операція № 1

97000, -

Операція № 6

4000, -

Операція № 5

98000, -

Обороти за березень

97000, -

98000, -

Обороти за березень

-

4000, -

Залишок на 1 квітня 1999

91000, -

Залишок на 1 квітня 1999

10000, -

Рахунок № 20 «Основне виробництво» Рахунок № 26 «Загальногосподарські витрати»

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 1 березня 1999

9000, -

Залишок на 1 березня 1999

-

-

Операція № 2а

82000, -

Операція № 2б

24000, -

Операція № 3а

31570, -

Операція № 3б

9240, -

Операція № 5

98000, -

Операція № 6

4000, -

Операція № 9

40110, -

Операція № 7а

2740, -

Операція № 10

225800, -

Операція № 8

130, -

Операція № 9

40110, -

Обороти за березень

251680, -

225800, -

Обороти за березень

40110, -

40110, -

Залишок на 1 квітня 1999

34880, -

Залишок на 1 квітня 1999

-

-

Рахунок № 31 «Витрати майбутніх періодів» Рахунок № 40 «Готова продукція»

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 1 березня 1999

330, -

Залишок на 1 березня 1999

12500, -

Операція № 8

130, -

Операція № 10

225800, -

Операція № 15

225800, -

Обороти за березень

-

130, -

Обороти за березень

225800, -

225800, -

Залишок на 1 квітня 1999

200, -

Залишок на 1 квітня 1999

12500, -

Рахунок № 45 «Товари відвантажені» Рахунок № 47 «Реалізація та ін вибуття основних засобів»

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 1 березня 1999

5000, -

Залишок на 1 березня 1999

-

-

Операція № 12

225800, -

Операція № 19а

15000, -

Операція № 15

225800, -

Операція № 19б

15000, -

Операція № 16

22200, -

Обороти за березень

248000, -

225800, -

Обороти за березень

15000, -

15000, -

Залишок на 1 квітня 1999

27200, -

Залишок на 1 квітня 1999

-

-

Рахунок № 50 «Каса» Рахунок № 51 «Розрахунковий рахунок»

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 1 березня 1999

100, -

Залишок на 1 березня 1999

21000, -

Операція № 7б

60, -

Операція № 13

248000, -

Операція № 11

9,50

Операція № 14

116600, -

Операція № 17

35000, -

Операція № 17

35000, -

Операція № 18

35000, -

Обороти за березень

35060, -

35009,50

Обороти за березень

248000, -

151600, -

Залишок на 1 квітня 1999

150,50

Залишок на 1 квітня 1999

117400, -

Рахунок № 60 № Розрахунки з постачальниками та підрядниками "Рахунок № 62« Розрахунки з покупцями і замовниками »

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 1 березня 1999

21600, -

Залишок на 1 березня 1999

-

-

Операція № 1

97000, -

Операція № 12

225800, -

Операція № 14 м

20000, -

Операція № 13

248000, -

Обороти за березень

20000, -

97000, -

Обороти за березень

225800, -

248000, -

Залишок на 1 квітня 1999

98600, -

Залишок на 1 квітня 1999

22200, -

Рахунок № 68 «Розрахунки з бюджетом» Рахунок № 69 «Розрахунки по соц. страхуванню і забезпечення »

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 1 березня 1999

2300, -

Залишок на 1 березня 1999

1780, -

Операція № 4

11130, -

Операція № 3

40810, -

Операція № 14а

11600, -

Операція № 14б

40000, -

Обороти за березень

11600, -

11130, -

Обороти за березень

40000, -

40810, -

Залишок на 1 квітня 1999

1830, -

Залишок на 1 квітня 1999

2590, -

Рахунок № 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» Рахунок № 71 «Розрахунки з підзвітними особами

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 1 березня 1999

16800, -

Залишок на 1 березня 1999

4000, -

Операція № 2

106000, -

Операція № 7

2800, -

Операція № 4

11130, -

Операція № 11

9,50

Операція № 18

35000, -

Обороти за березень

46130, -

106000, -

Обороти за березень

9,50

2800, -

Залишок на 1 квітня 1999

76670, -

Залишок на 1 квітня 1999

1209,50

Рахунок № 80 «Прибутки та збитки» Рахунок № 81 «Використання прибутку»

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 1 березня 1999

58000, -

Залишок на 1 березня 1999

46000, -

Операція № 16

22200, -

Обороти за березень

-

22200, -

Обороти за березень

-

-

Залишок на 1 квітня 1999

80200, -

Залишок на 1 квітня 1999

46000, -

Рахунок № 85 «Статутний капітал» Рахунок № 90 «Короткострокові кредити банків»

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 1 березня 1999

645200, -

Залишок на 1 березня 1999

104000, -

Операція № 14в

45000, -

Обороти за березень

-

-

Обороти за березень

45000, -

-

Залишок на 1 квітня 1999

645200, -

Залишок на 1 квітня 1999

59000, -

ЗАВДАННЯ 6.

Відкрити рахунки аналітичного обліку до синтетичного рахунку № 71 «Розрахунки з підзвітними особами», записати в них залишки на початок місяця.

Залишки за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку № 71 «Розрахунки з підзвітними особами» на 1 березня 1999 року.

№ №

п / п

Прізвище, ім'я, по батькові

підзвітної особи

Сума заборгованості

1

Антонов Сергій Юрійович

2800,00

2

Лівшиць Станіслав Павлович

1200,00

РАЗОМ:

4000, -

Рахунки аналітичного обліку до синтетичного рахунку № 71

Рахунок № 71-01 (Антонов С.Ю.) Рахунок 71-02 (Лівшиць С.П.) Рахунок № 71-03 (Остапчук О.С.)

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

З н. 2800, -

З н. 1200, -

З н. -

-

7а) 2740, -

11) 9,50

7б) 60, -

Про. -

Про. 2800, -

Оборот -

Оборот -

Про. 9,50

Оборот -

З к. -

-

З к. 1200, -

З к. 9,50

ЗАВДАННЯ 7.

Дати характеристику рахунку № 70 № «Розрахунки з персоналом з оплати праці» відповідно до класифікації рахунків.

Синтетичний облік розрахунків з персоналом (що складається і не перебувають в обліковому складі підприємства) по оплаті праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги, пенсій працюючим пенсіонерам та інших виплат), а також по виплаті доходів по акціях і інших цінних паперів даного підприємства здійснюється на рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці». За кредитом рахунка відображають нарахування з оплати праці, допомог за рахунок відрахувань на державне соціальне страхування, пенсій та інших аналогічних сум, а також доходів від участі у підприємстві, а за дебетом - утримання із нарахованої суми оплати праці та доходів, видачу належних сум працівникам і виплачені вчасно суми оплати праці і доходів. Сальдо цього рахунку, як прави-ло, кредитове і показує заборгованість підприємства перед робітниками і службовцями по заробітній платі та інших зазначених виплат.

Відповідно до класифікації рахунків (в залежності від отримання показників про засоби і джерелах утворення коштів), рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» - пасивний.

Цей рахунок синтетичний (за ступенем деталізації одержуваних у рахунках показників).

По відношенню до бухгалтерського балансу - рахунок 70 - балансовий.

ЗАВДАННЯ 8.

Скласти оборотну відомість по аналітичному рахунку № 71. Провести звірку взаємопов'язаних показників: підсумки оборотної відомості по аналітичному рахунку за березень звіряються з даними відповідного синтетичного рахунку.

Оборотна відомість по рахунку № 71

Номер

рахунки

Сальдо на 1 березня 19999 року

Обороти за березень

Сальдо на 1 квітня 1999

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

71-01

2800,00

2800,00

-

-

71-02

1200,00

-

-

1200,00

71-03

-

-

9,50

9,50

РАЗОМ:

4000,00

-

9,50

2800,00

1209,50

Звіряючи ці дані з даними синтетичного рахунку № 71 (із завдання № 5), можна переконатися в правильності наших розрахунків (початкове сальдо, обороти за місяць по Дт і Кт, кінцеве сальдо - відповідають даним синтетичного рахунку № 71).

ЗАВДАННЯ 9.

Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за березень. Рахунки записати в порядку зростання номерів. Звірити підсумок оборотів оборотної відомості з підсумком журналу реєстрації операцій.

Оборотна відомість по рахунках розрахунків за березень 1999 року.

п / п

Номер

рахунки

Сальдо на 1 березня 1999

Обороти за березень

Сальдо на 1 квітня 1999

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

01

750000,00

15000,00

735000,00

2

02

104250,00

15000,00

89250,00

3

10-01

92000,00

97000,00

98000,00

91000,00

4

10-03

14000,00

4000,00

10000,00

5

20

9000,00

251680,00

225800,00

34880,00

6

26

-

-

40110,00

40110,00

-

-

7

31

330,00

130,00

200,00

8

40

12500,00

225800,00

225800,00

12500,00

9

45

5000,00

248000,00

225800,00

27200,00

10

47

-

-

15000,00

15000,00

-

-

11

50

100,00

35060,00

35009,50

150,50

12

51

21000,00

248000,00

151600,00

117400,00

13

60

21600,00

20000,00

97000,00

98600,00

14

62

-

-

225800,00

248000,00

22200,00

15

68

2300,00

11600,00

11130,00

1830,00

16

69

1780,00

40000,00

40810,00

2590,00

17

70

16800,00

46130,00

106000,00

76670,00

18

71

4000,00

9,50

2800,00

1209,50

19

80

58000,00

22200,00

80200,00

20

81

46000,00

-

-

46000,00

21

85

645200,00

-

-

645200,00

22

90

104000,00

45000,00

59000,00

Разом:

953930,00

953930,00

1564189,50

1564189,50

1075540,00

1075540,00

При звірці підсумку оборотів оборотної відомості з підсумком журналу реєстрації операцій ми бачимо, що сума всіх господарських операцій в журналі збігається з сумою оборотів за березень в оборотній відомості.

ЗАВДАННЯ 10.

Скласти баланс на 1 квітня 1999 року, використовуючи дані про залишки в оборотній відомості за синтетичними рахунками.

БАЛАНС на 1 квітня 1999

Актив

Сума

Пасив

Сума

I. Основні засоби та інші необоротні активи

I. Джерела власних коштів

01. Основні засоби

735000,00

02. Знос основних засобів

89250,00

85. Статутний капітал

645200,00

Разом у розділі I

735000,00

Разом у розділі I

734450,00

II. Запаси і витрати

II. Розрахунки та інші пасиви

10-01. Сировина і матеріали

91000,00

60. Розр. з постачальниками і підрядниками

98600,00

10-03. Паливо

10000,00

62. Розрахунки з покупцями і замовниками

22200,00

20. Основне виробництво

34880,00

68. Розрахунки з бюджетом

1830,00

31. Витрати майбутніх періодів

200,00

69. Розр. по соц.страхование та забезпечення

2590,00

40. Готова продукція

12500,00

70. Розрахунки з персоналом з оплати праці

76670,00

45. Товари відвантажені

5000,00

80. прибутки та збитки

80200,00

46. Реалізація продукції (робіт, послуг)

22200,00

90. Короткострокові кредити банків

59000,00

Разом по розділу II

175780,00

Разом по розділу II

341090,00

III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи.

50. Каса

150,50

51. Розрахунковий рахунок

117400,00

71. Розрахунки з підзвітними особами

1209,50

81. Використання прибутку

46000,00

Разом у розділі III

164760,00

Разом у розділі III

БАЛАНС

1075540,00

БАЛАНС

1075540,00

Список літератури

Венте Наталя. Контрольна робота з предмету «Теорія бухгалтерського обліку»


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Шпаргалка
218.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Контрольна робота з бухгалтерського обліку
Практичні завдання з предмету «Теорія бухгалтерського обліку»
Контрольна робота з предмету Муніципальне право
Контрольна робота 00 по предмету Вітчизняна історія ІР
Контрольна робота 00 по предмету Вітчизняна історія ІР
Теорія бухгалтерського обліку 2
Теорія бухгалтерського обліку 3
Теорія бухгалтерського обліку 6
Теорія бухгалтерського обліку 7
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru