приховати рекламу

Контрабанда - економіко-історічесткіе аспекти

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ТЮМЕНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЛАТНОГО НАВЧАННЯ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Курсова робота

на тему: КОНТРАБАНДА

Виконав: Студент 2 курсу 33 гр.

ФПО Маслова Катерина Сергіївна

Науковий керівник:

К.ю.н. доцент А.В. Сумачев

Т Ю М Е Н Т - 2004

План:

Стор.

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

Глава 1. Контрабанда як правопорушення в історичному аспекті ... 4-6

Глава 2. Контрабанда як злочину у сфері економічної

діяльності:

2.1 Поняття, об'єкт і предмет контрабанди; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7-10

2.2 Ознаки контрабанди ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10-13

Глава 3. Кваліфікована контрабанда.

3.1 Поняття кваліфікованого виду контрабанди; ... ... ... ... ... ... ... .14-15

3.2 Контрабанда наркотиків та інших психотропних та

сильнодіючих речовин; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15-18

3.3 Контрабанда творів мистецтва і коштовностей; ... ... ... ... ... 18-21

3.4 Відповідальність за кваліфікований вид контрабанди ... ... ... .. 21-24

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25-26

Список джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27-28

ВСТУП

Останнім часом все більшого поширення у всій злочинному середовищі завойовує контрабанда.

Корені її тягнуться з глибокої давнини. Зародилося це явище ще в XIV столітті, коли стали формуватися товаро-грошові відносини.

Метою даної курсової роботи з'явиться дослідження причин цього явища.

У сучасному кримінальному праві контрабанда відноситься до розділу злочинів у сфері економічної діяльності та її суспільна небезпека визначається тим, що даним діянням заподіюється значна шкода зовнішньоекономічної діяльності, що має важливе значення для розвитку економіки Російської Федерації.

Основні питання, на які даної роботи передбачає зробити ключовий акцент, це-об'єкт і предмет контрабанди, ознаки і кваліфікаційний вид контрабанди.

Глава 1. КОНТРАБАНДА ЯК ПРАВОПОРУШЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ.

У Західній Європі контрабанда як правопорушення з'явилася в XIV - XVI ст. в період бурхливого розвитку товарно-грошових відносин, коли держави визнали для себе невигідним для себе безперешкодний ввіз і вивіз товарів і в законодавчому порядку встановили певні правила провезення товарів через державний кордон.

Для здійснення контролю над провозом товарів і стягнення мита та інших зборів, встановлених державою, на сухопутному кордоні й у портах були створені спеціальні державні установи-митниці.

Будь-яке порушення встановлених законом та іншими нормативними актами правил провезення товарів і цінностей через кордон з приховуванням їх від контролю з боку митниці стало іменуватися контрабандою, а винні у вчиненні таких дій підлягали покаранню.

Саме слово «контрабанда» була запозичена з італійської мови і увійшло в багато сучасних мов (contra - проти і bando - урядовий указ). Воно включає поняття порушення закону або урядового розпорядження.

Слово «контрабанда» означає також товар, або який-небудь заборонений законом до ввезення чи вивезення предмет, таємно провезений чи пронесений через кордон держави. 1

Мита стали набувати роль знаряддя державної торгової політики в міру виникнення єдиного національного ринку. Цей процес у різних країнах відбувався неординарно і нерівномірно, але всюди він починався з митних обмежень, виникнення яких і послужило поштовхом до розвитку контрабанди.

Інакше кажучи, контрабанда виникла і стала розвиватися як протидія введеним обмеженням та встановленим митним бар'єрам.

Війни в Європі в XVI - XVII століттях породили ще один різновид контрабанди-військову.

Під цим видом контрабанди малися на увазі поставки нейтральними державами однієї з воюючих сторін таких предметів і матеріалів, які інший воюючою стороною оголошувалися забороненими.

Зауважу, що і під час війн і в періоди між ними контрабандна торгівля продовжувала зростати, незважаючи на прийняття низкою країн спеціальних законів. І якщо в період раннього меркантилізму контрабандою займалися окремі купці, то в епоху розвиненого меркантилізму контрабандною торгівлею стали займатися торгові компанії Європи.

Виникнення контрабанди в Росії відноситься до періоду, коли відбувався процес утворення єдиного ринку та встановлення на державному кордоні митних бар'єрів. Це сталося на початку XVII століття.

У цей час слідом за Соборним укладенням 1, упорядочивший фіскальні обов'язки купецтва, уряд ввів Митний статут (1653 р.), і Новоторговий статут (1667г.), що знаменували собою встановлення в країні системи протекціонізму.

Відповідно до цих статутами обмежувалася торгівля іноземних купців, яким відтепер дозволялося продавати свої товари тільки оптом і в межах прикордонних міст. В'їзд іноземних купців у внутрішні райони держави регламентувався спеціальним дозволом, за що з них крім митних зборів стягувалися додаткові збори, а також проїжджаючи мито.

З виходом Росії до берегів Балтійського моря для запобігання контрабандного ввезення та вивезення товарів морем Петро I створює спеціальну митну службу в портах.

Важливим заходом для посилення боротьби з контрабандою була установа в Росії в 1754г. прикордонної варти як особливого корпусу для охорони державних кордонів в митному і військово-поліцейському відношеннях. Пізніше була створена прикордонна козача варта і спеціальна митна варта.

До скасування кріпосного права в Росії діяв складний постатейний звід норм кримінального права. Ухвала про покарання (1845г.) 1 включало систематизоване законодавство про контрабанду.

Після судової реформи 1864г. це укладення зазнало змін. Так, з Уложення до Митного статут були перенесені норми, що регулювали питання «Про стягнення і покарання за порушення правил, встановлених для ввезення та вивезення товарів», «Про стягнення за порушення правил,, встановлених для провезення товарів з одних митниць в інші і для відвозу товарів »,« Про стягнення за порушення митних правил за азіатській торгівлі (астраханської, сибірської, кавказької) »,« Про покарання за опір митним розпорядженням і чинам ».

Перенесення цих положень до Митного статут не змінило їх характеру, і тому до них застосовувалися і в наступний час всі норми загальної частини Уложення про покарання кримінальних та виправних 1885года, яке з подальшими доповненнями діяло аж до Жовтневої революції.

З цієї глави ми бачимо, що контрабанда як правопорушення виникла в період розвитку товарно-грошових відносин і як би її не контролювали, вона продовжує існувати вже протягом багатьох століть.

Глава 2. КОНТРАБАНДА ЯК ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1Понятіе, об'єкт і предмет контрабанди.

У сучасному кримінальному праві контрабанда відноситься до розділу злочинів у сфері економічної діяльності.

Злочинами у сфері економічної діяльності є передбачені Кримінальним кодексом 1 суспільно небезпечні діяння, які посягають на суспільні відносини, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг. 2

Кримінальний кодекс Російської Федерації встановлює відповідальність за 32 види злочинів у сфері економічної діяльності. Зауважу для порівняння, що в Кримінальному кодексі 1960р. їх було лише 11.

Контрабанда (ст. 188 КК) завдає шкоди фінансово-економічній системі держави, оскільки до державного бюджету не надходять мита і збори, встановлені на ввезені товари, а також створює загрозу громадській безпеці, якщо предметом контрабанди є зброя, боєприпаси, наркотики та інші предмети , вилучені з вільного обігу.

Суспільна небезпека контрабанди, як зазначається в «Курсі кримінального права» т.4 3, визначається тим, що даним діянням завдається істотна шкода зовнішньоекономічної діяльності, що має важливе значення для розвитку економіки Російської Федерації. Крім того, контрабанда може завдати великої шкоди суспільній безпеці, моральності населення, життя і здоров'я людини та іншим правоохоронюваним інтересам при незаконному переміщенні через митний кордон предметів, заборонених в цивільному обороті, наприклад, наркотичних засобів, сильнодіючих, отруйних, отруйних або вибухових речовин, вогнепальної зброї, боєприпасів тощо

У статті 19 ТК вказується на те, що всі особи на рівних підставах мають право на ввезення до Російської Федерації, а також і вивезення з неї товарів і транспортних засобів, у тому числі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Ніхто не може бути позбавлений цього права або ж обмежений у ній, за винятком випадків, передбачених Митним кодексом та іншими законодавчими актами Російської Федерації.

Стаття 20 Митного кодексу 1 Російської Федерації вказує на те, що ввезення та вивезення окремих товарів і транспортних засобів можуть бути заборонені виходячи з міркувань державної безпеки, захисту громадського порядку, моральності населення, життя і здоров'я людини, захисту тварин і рослин, охорони навколишнього природного середовища , захисту художнього, історичного та археологічного надбання народів Росії і зарубіжних країн, захисту права власності, в тому числі на об'єкти інтелектуальної власності, захисту інтересів російських споживачів товарів, що ввозяться і виходячи з інших інтересів країни на підставі актів законодавства Російської Федерації та міжнародних договорів Російської Федерації.

Об'єктом злочину є зовнішньоекономічна діяльність.

Об'єктивна сторона, контрабанди полягає у переміщенні через митний кордон Російської Федерації товарів або зазначених у ст. 188 КК інших предметів і речовин при наявності хоча б одного із зазначених у цій статті ознак: крім або з приховуванням від митного контролю або з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації або поєднане з недекларированием або недостовірним декларуванням.

Стаття 3 ТК вказує на те, що митну територію Російської Федерації складають сухопутна її територія, територіальні та внутрішні води і повітряний простір над ними.

Митна територія Російської Федерації включає в себе і знаходяться в морській винятковій економічній зоні її штучні острови, установки і споруди, над якими Російська Федерація має виключну юрисдикцію щодо митної справи.

Проте, на території Російської Федерації можуть знаходитися і вільні митні зони, а також вільні митні склади. Їхні території розглядаються як знаходяться за межами митної території Російської Федерації, за винятком випадків, визначених Митним кодексом та іншими законодавчими актами з митної справи.

Безпосередній об'єкт контрабанди - суспільні відносини, що регулюють товарообіг через митний кордон і забезпечують внесення до бюджету митних зборів і зборів.

Додаткові об'єкти: при контрабанді озброєння - громадська безпека; при контрабанді наркотиків-, радіоактивних та інших сильнодіючих речовин-здоров'я населення.

Предметом контрабанди (ч.1 ст. 188 КК) є товари (продукти харчування, одяг, взуття, транспортні засоби), російська або іноземна валюта, за винятком предметів, зазначених у ч.2 цієї статті (наркотичні та інші сильнодіючі та отруйні речовини і тощо)

Склад злочину має місце, якщо переміщення товарів чи інших предметів здійснено у великому розмірі, тобто якщо їх вартість перевищує п'ятсот мінімальних розмірів оплати праці.

2.2 Ознаки контрабанди.

Об'єктивна сторона контрабанди полягає у переміщенні через митний кордон Російської Федерації товарів або зазначених у ст. 188 КК інших предметів і речовин при наявності хоча б одного із зазначених у цій статті ознак.

Об'єктивна сторона злочину характеризується наступними ознаками:

діяння - переміщення предметів або товарів контрабандою через митний кордон;

місце скоєння злочину - митний кордон Російської Федерації;

спосіб переміщення-приховування від митного контролю предмета контрабанди, обманне використання документів та ін

Митним кордоном Російської Федерації є межі митної території Росії, а також периметри вільних митних зон і вільних складів (п.4 ст.3 Митного кодексу РФ. 1)

Під переміщенням предметів контрабанди, досконалим крім митного контролю, розуміється їх транспортування поза визначених митними установами Російської Федерації місць-митниць, митних постів.

Поняття «переміщення» міститься у п.5 ст. 18 ТК. Переміщення через митний кордон Російської Федерації товарів чи інших предметів-вчинення дій з ввезення на митну територію Російської Федерації або вивезення з цієї території товарів або транспортних засобів будь-яким способом включаючи пересилання у міжнародних поштових відправленнях, використання трудопроводного транспорту та ліній електропередачі.

Під переміщенням товарів через митний кордон крім митного контролю розуміється їх переміщення, здійснюване поза визначених митними органами Росії місць або поза встановленим часом виробництва митного оформлення. Якщо ж переміщення товарів зустрічається з приховуванням від митного контролю, то воно означає використання схованок або інших способів, що утруднюють виявлення товарів, або ж надання одним товарам вигляду інших.

У випадках, коли митному органу Російської Федерації як документів, необхідних для митних цілей, надаються документи підроблені, недійсні, отримані незаконним шляхом і які містять недостовірні відомості, відбувається переміщення товарів, вчинене шляхом обману. А переміщення товарів, яке пов'язане з некдекларірованіем або ж недостовірним декларуванням, значить незаявлення за встановленою письмовій, усній або ж іншій формі достовірних відомостей, яких заяв недостовірних відомостей про товари, їх митний режим та інших відомостей, необхідних для митних цілей (ст. 276 - 279 ТК.)

Контрабанда-злочин з формальним складом. Воно вважається закінченим з моменту переміщення товарів або інших предметів через митний кордон. Всі основні ознаки вказані в законі (ч.1 і 2 ст. 188 КК).

З суб'єктивної сторони контрабанда передбачає наявність вини у формі прямого умислу, тобто суб'єктивна сторона - прямий умисел.

Особа усвідомлює, що незаконно переміщує через митний кордон товари чи інші предмети у великому розмірі, і бажає вчинити ці дії.

При цьому свідомість винного охоплює і протиправний спосіб вивезення або ввезення контрабанди.

Наприклад, при контрабанді товарів з приховуванням їх від митного контролю особа усвідомлює, що незаконно переміщує через митний кордон ті чи інші товари і використовує для цього схованку, що утруднює їх виявлення, або надає одним товарам вигляду інших і бажає перемістити через митний кордон товари таким шляхом.

До того ж, для складу контрабанди абсолютно не має значення, ніж було обумовлено бажання винного незаконно перемістити товари чи інші предмети через митний кордон Російської Федерації.

Мотивами злочину можуть бути різні спонукання-користь, брехливо поняті інтереси служби та ін

Суб'єктом контрабанди можуть бути особи, які досягли 16-річного віку.

У ст. 188 КК встановлена ​​диференційована кримінальна відповідальність залежно від предмета контрабанди.

Частина 2 статті 188 КК встановлює підвищену відповідальність за переміщення предметів, щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих, отруйних та інших речовин, озброєння, ядерної, хімічної, біологічної та інших видів зброї масового знищення і т.п.

Переміщення через митний кордон будь-яким способом перерахованих у ч. 2 товарів утворює контрабанду незалежно від їх вартості.

Кваліфікуючими ознаками контрабанди (ч.3 ст. 188 КК) є:

- Вчинення злочину неодноразово (два або більше разів);

- Особа не була звільнена від кримінальної відповідальності;

-Судимість не була знята або погашена;

-Вчинення контрабанди службовою особою з використанням свого службового становища (посадові особи митних органів, фахівці з митного оформлення, депутати Федеральних Зборів Російської Федерації, члени Уряду);

-Вчинення контрабанди з застосуванням фізичного або психічного насильства до особі, яка здійснює митний контроль.

Особливо кваліфікуючі визнається контрабанда, вчинена організованою групою (ч.4 ст. 188 КК) - стійкою згуртованою групою осіб, спеціально організувалися для заняття контрабандою.

Такі основні ознаки контрабанди.

З цієї глави ми бачимо, що в сучасному кримінальному праві контрабанда відноситься до розділу злочинів у сфері економічної діяльності та її суспільна небезпека визначається тим, що даним діянням завдається істотна шкода зовнішньоекономічної діяльності, що має важливе значення для розвитку економіки Російської Федерації.

Стаття 1888 КК безпосередньо вказує на те, що контрабанда завдає шкоди фінансово-економічній системі держави.

Контрабанда передбачає наявність вини у формі прямого умислу, тобто суб'єктивна сторона-прямий умисел.

Мотивами злочину можуть бути різні спонукання, які для складу контрабанди зовсім не мають значення.

Глава 3. КВАЛІФІКОВАНЕ КОНТРАБАНДА.

3.1 Поняття кваліфікованого виду контрабанди.

Кваліфікованим видом контрабанди є вчинення злочину неодноразово, посадовою особою з використанням свого службового становища або із застосуванням насильства до особі, яка здійснює митний контроль.

Особливо кваліфікований вид контрабанди-вчинення цього злочину організованою групою. 1

Кваліфікована контрабанда регулюється Федеральним законом від 8 січня 1998р. «Про наркотичні засоби і психотропні речовини.» 2; Положенням про порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин, затвердженим постановою Уряду РФ від 16 березня 1996р. № 278 3; Федеральним законом від 21 листопада 1995р. «Про використання атомної енергії» 4, Федеральним законом від 13 грудня 1996р. «Про зброю» 5, Законом Російської Федерації від 15 квітня 1993р. «Про вивезення і ввезення культурних цінностей». 6

При кваліфікації контрабанди перш за все виникають питання, пов'язані з використанням поняття «товар». Наприклад, чи є контрабандою незаконний електронний переказ грошей за кордон? Відповідно до п.1 ст.18 Митного Кодексу Російської Федерації товарами є будь-яке рухоме майно, в т.ч. валюта, валютні цінності, електрична, теплова, інші види енергії і транспортні засоби за винятком транспортних засобів, що використовуються для міжнародних перевезень пасажирів і товарів, включаючи контейнери та інше транспортне устаткування. Електронні грошові перекази до товарів ТК РФ не відносить. Наприклад, якщо мова про готівкової валюті, яку намагаються вивести-це контрабанда. Якщо валюта пересилається електронним переказом, то залежно від обставин вчинене може бути класифіковано за ст. 193 КК РФ чи з ін статтями КК РФ, але не як контрабанда. На цей факт зазначається в «Коментарях до Кримінального кодексу РФ» 1

2.2 Контрабанда наркотиків та інших психотропних речовин та сильнодіючих речовин.

Поняття «наркотичні засоби та психотропні речовини» визначено ст.1 Федерального закону «Про наркотичні засоби і психотропні речовини.»

Наркотичні засоби - речовини синтетичного або природного походження, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, в тому числі Єдиної Конвенції про наркотичні речовини 1961р. Це, наприклад, марихуана, гашиш, героїн, промедол, морфін.

Новим словом у контрабанді наркотиків останнім часом стала китайська експансія на Далекому Сході, поступово розповзається і по всій Росії. Приміром, ефедрин китайського виробництва закидається на територію РФ, де потім у підпільних лабораторіях переробляється в один із самих сильнодіючих наркотиків-так званий «лід». Навесні 1997р. китайські спецслужби провели операцію під кодовою назвою «Ефедра», в ході якої було завдано удару по великої банді, яка спеціалізується на контрабанді ефедрину в Росію з Китаю. В Урумчі-адміністративному центрі Синьцзян-Уйгурського автономного району-були арештовані одинадцять громадян Китаю, задіяних в операції з цим апаратом. У них були конфісковані 300 тисяч доларів, виручених від переправлення ефедрину в Росію і Казахстан. Китайські джерела назвали цей випадок найбільшим за всю історію КНР. 1

Звідси можна помітити, що Росія не тільки служить транспортним коридором для перекидання наркотиків в інші країни, але і сама в своєму розпорядженні всі необхідні можливості для їх виготовлення. В основному з підпільних лабораторій виходять амфетамін і героїн.

Припускають, що російські банди взяли участь в організації виготовлення амфетаміну в Естонії та Литві. Амфетамін естонського походження користується великим попитом у наркоманів Швеції-він вважається кращим за якістю, ніж той, що ще на початку 90-х років став надходити до Скандинавії з Польщі.

Психотропні речовини - це речовини синтетичного або природного походження, препарати, природні матеріали, що роблять вплив на психіку людини (амобарбітал, амінорекс, кетамін, фторотан і ін)

Сильнодіючими є речовини, які надають небезпечне для здоров'я і життя людини дію при прийомі їх у значних дозах або при наявності медичних протипоказань (барбітал, седуксен, димедрол з ефедрином, клофелін, псевдоефедрин, хлороформ та ін)

Отруйні речовини - це речовини, що надають токсичну (що отруює) вплив на організм людини (ангідрид оцтової кислоти, зарин, зміїна отрута, кальцій ціаністий, метиловий спирт, арсеновий ангідрид, синильна кислота та ін)

Отруйні речовини - це такі хімічні реагенти та їх сполуки, які впливають на центральну нервову систему людини або органи дихання і навіть у незначних дозах викликають їх поразка, але не належать до хімічної зброї (аміак, хлор та ін)

Радіоактивні речовини - це не пов'язані з ядерним матеріалами речовини, що випускають іонізуюче випромінювання (радій-226, цезій-137, полоній-210 і т.д.)

Вибухові речовини - це речовини, які при певних видах зовнішньої дії здатні на дуже швидке самораспространяющемуся хімічне припинення з виділенням тепла та утворенням газів (тротил, амоніти, пластитом, еластіти, димний і бездимний порох, тверде ракетне паливо і т.д.)

Озброєння - це будь-які види продукції військового призначення, у тому числі бойова неогнестрельное зброю, засоби зв'язку, навігаційні прилади і радіолокаційна апаратура військового призначення та ін

Вибуховий пристрій являє собою комбінацію вибухової речовини та спеціального пристосування (детонатора, детонатора і т.п.), призначеного для виробництва вибуху.

Вогнепальна зброя-це зброя, призначена для механічного ураження цілі на відстані снарядом, що одержує спрямований рух за рахунок енергії порохового чи іншого заряду.

До боєприпасів належать предмети озброєння та метало спорядження, призначене для ураження цілі і містять вибуховий, метальний, піротехнічний або вишибной заряди, або їх поєднання.

Ядерну, хімічну, біологічну та інші види зброї масового ураження-це різні пристрої, засоби та речовини, а також засоби їх доставки, що застосовуються у військових цілях для масового знищення (ураження) живої сили противника, бойової техніки, споруд, зараження навколишнього природного середовища, продовольства, води та інших матеріальних об'єктів.

Під іншими видами зброї масового ураження розуміється будь-яке інше зброя, здатна за рахунок фізичних або хімічних факторів забезпечити масову загибель людей.

Матеріали та обладнання, які можуть бути використані для створення зброї масового ураження, щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення через митний кордон РФ, - це різні матеріали та обладнання, які можуть бути використані для створення відповідної зброї масового ураження або засобів її доставки. Це, наприклад, різні сплави, композити, органічні речовини, різні механізми, контрольно-вимірювальна апаратура та інші засоби, які можуть бути використані при створенні того іншого виду зброї масового ураження (ядерного або хімічного), а також ракетної техніки як специфічного засобу його доставки . Порядок вивезення зазначених матеріалів і устаткування регламентується Федеральним законом від 18 липня 1999р. «Про експертне контролі». 1

Перелік стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення через митний кордон, визначається Федеральним законом від 13 листопада 1995р. «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та іншими нормативними документами, зокрема, Указом Президента РФ від 14 лютого 1996р. № 202 «Про затвердження Списку ядерних матеріалів, обладнання, спеціальних неядерних матеріалів та відповідних технологій, які підпадають під експортний контроль» 2 і постановою Уряду РФ від 8 травня 1996р. № 557 «Про затвердження Положення про порядок експорту та імпорту ядерних матеріалів, обладнання, спеціальних неядерних матеріалів та відповідних технологій. 3

3.3 Контрабанда творів мистецтва і коштовностей.

Під культурними цінностями розуміються рухомі предмети матеріального світу, що знаходяться на території РФ, створені окремими особами або групами осіб і мають важливе значення як для народів Росії, так і для світової культури. 4

Відповідно до ст.6 Закону РФ від 15 квітня 1993р. «Про вивезення і ввезення культурних цінностей» під культурними цінностями розуміються рухомі предмети матеріального світу, що знаходяться на території Російської Федерації, а саме культурні цінності: створені окремими особами або групами осіб, які є громадянами Російської Федерації; мають важливе значення для Російської Федерації і створені на її території іноземними громадянами та особами без громадянства, які проживають на території Російської Федерації; придбані археологічними, етнологічними та природничо експедиціями за згодою компетентних властей країни, звідки походять ці цінності; придбані в результаті добровільних обмінів; отримані в якості дарунка або законно придбані за згодою компетентних органів влади країни, звідки походять ці цінності.

Під дію цього Закону (ст.7), зокрема, підпадають такі категорії предметів: історичні цінності, в тому числі пов'язані з історичними подіями в житті і техніки, розвитком суспільства і держави, історією науки і техніки, а також належні до життя і діяльності видатних особистостей (державних, політичних, громадських діячів, мислителів, діячів науки, літератури, мистецтва); предмети та їх фрагменти, отримані в результаті в результаті археологічних розкопок художні цінності, в тому числі: картини і малюнки повністю ручної роботи на будь-якій основі з будь-яких матеріалів, оригінальні скульптурні твори з будь-яких матеріалів у тому числі рельєфи; оригінальні художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів; художньо оформлені предмети культурного призначення, зокрема, ікони, гравюри, естампи, літографії та їх оригінальні друковані форми, твори декоративно-прикладного мистецтва , в тому числі художні вироби зі скла, кераміки, дерева, металу, кістки, тканини та інших матеріалів; вироби традиційних народних художніх промислів; складові частини і фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток монументального мистецтва; старовинні книги, видання, що представляють особливий інтерес ( історичний, художній, науковий і літературний), окремо або в колекціях; рідкісні рукописні і документальні пам'ятники; архіви, включаючи фото, - фоно,-кіно, - відеоархіви; унікальні та рідкісні музичні інструменти; поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в колекціях; старовинні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування; рідкісні колекції та зразки флори і фауни, предмети, що представляють інтерес для таких галузей науки, як мінералогія, анатомія і палеонтологія; інші рухомі предмети, у тому числі копії, що мають історичне , художнє, наукове чи інше культурне значення, а також узяті державою під охорону як пам'ятки історії та культури. 1

До цього часу неможливо оцінити, яка кількість творів мистецтва безслідно зникло з російських музеїв або було замінено майстерно виконаними копіями. Міжнародна торгівля мистецтвом стала останнім часом привабливим ринком для 2нових росіян », які розраховують відмити свої чорні гроші. Саме російські торговці мистецтвом стали зараз провідними покупцями на міжнародних аукціонах. Експерти навіть кажуть про своєрідну каруселі, коли те чи інше, вивезене з країни самим хитромудрим шляхом, потім продається в Росії, але вже набагато дорожче. Виручені ж від продажу гроші після йдуть на нові придбання, знову на Заході.

Встановлено, що зараз існує два шляхи для контрабанди творів мистецтва. Один веде з Петербурга водним шляхом до Прибалтики, а звідти на Захід, насамперед у Німеччину. Другий транзит здійснюється по залізниці, через Брянськ на Україні і далі на Захід.

Слід зазначити і факт участі організованої злочинності в торгівлі дорогоцінними металами, а також дорогоцінними каменями. Перший приклад-це виготовлення підробок під Фаберже відомим Михайлом Монастирським, що пізніше став депутатом Держдуми Росії від ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР). Свої сурогати Монастирський успішно збував на Заході. Другий приклад-імпорт південноафриканських необроблених алмазів через Ізраїль. Ці операції проводилися ще за радянських часів, коли не існувало офіційних відносин СРСР та Ізраїлю, коли СРСР брав участь у міжнародному бойкоті ПАР. Сенс імпорту полягав у використанні дешевої радянської робочої сили для шліфування алмазів. У лютому 1993 року була конфіскована велика партія алмазів, що прибула до Росії на пароплаві зі Сьєрра-Леоне. Вартість конфіскованого оцінювалася більш ніж у шість мільйонів доларів. Однак незабаром імпортерам-експортерам вдалося залагодити всі необхідні формальності, і угода була доведена до кінця.

3.4 Відповідальність за кваліфікований вид контрабанди.

Б.В. Здравомислов в підручнику «Кримінальне право Російської Федерації» 1 безпосередньо вказує на випадки, коли настає відповідальність за кваліфікований вид контрабанди.

Частина 2 ст. 188 передбачає відповідальність за кваліфікований вид контрабанди, предметом якої є: наркотичні засоби, психотропні, сильнодіючі, отруйні, отруйні, радіоактивні або вибухові речовини, озброєння, вибухові пристрої, вогнепальна зброя або боєприпаси, ядерну, хімічну, біологічну та інші види зброї масового ураження, матеріали та обладнання, які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження і щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення через митний кордон РФ, стратегічно важливі сировинні товари та культурні цінності, щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення через митний кордон. У цьому випадку винний повинен усвідомлювати, який саме предмет він незаконно перевозить через митний кордон. Тобто, як пояснює автор підручника «Російське кримінальне право» В.Н. Кудрявцев 2, це діяння має бути скоєно крім чи з приховуванням від митного контролю або з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації, або пов'язане з недекларированием або недостовірним декларуванням.

В ч.3 ст. 188 КК РФ встановлено відповідальність за кваліфікований вид контрабанди, коли злочин відбувалося:

В ч.3 ст. 188 КК встановлена ​​відповідальність за кваліфікований вид контрабанди, коли злочин відбувалося: 1) неодноразово, або 2) службовою особою з використанням свого службового становища, або 3) із застосуванням насильства до особі, яка здійснює митний контроль.

Ознака вчинення контрабанди неодноразово збігається за змістом з аналогічним ознакою інших злочинів у сфері економічної діяльності.

Суб'єктом контрабанди, укладеної з використанням посадовою особою свого службового становища, є посадові особи, які здійснюють контрольні функції на митному кордоні Російської Федерації, а також інші посадові особи, які зловживають посадовими повноваженнями з метою незаконного переміщення товарів чи інших предметів.

Контрабанда, яка здійснена посадовою особою з використанням свого службового становища, не вимагає додаткової кваліфікації дій винного за ст. 285 КК.

У випадках, коли на особу, яка здійснює контрольні функції на митному кордоні, виявляється фізичний вплив, а саме: наносяться побої, заподіюється легкий або середньої тяжкості шкоди здоров'ю з метою примусити його не перешкоджати незаконному переміщенню товарів або ж інших предметів через митний кордон, говорять про вчиненні контрабанди з застосуванням насильства до лиця.

Особливо кваліфікованим видом контрабанди є вчинення цього злочину організованою групою (ч.4 ст. 188 КК.)

Контрабанда буде визнана досконалою організованою групою в тому випадку, якщо вона зроблена стійкою групою з двох або ж більше осіб, заздалегідь які об'єдналися для спільного незаконного переміщення товарів або інших предметів через митний кордон Російської Федерації.

Ті особи, що сприяли вчиненню контрабанди, будуть підлягати кримінальній відповідальності за співучасть у даному злочині, якщо їхні дії підпадуть хоча б під один з ознак, зазначених у ст. 188 КК.

У випадках, коли особа поряд з контрабандою здійснює і інші злочини, наприклад, підробку документів, незаконне придбання або збут зброї, боєприпасів, вибухових речовин, незаконне виготовлення, придбання, зберігання, або збут наркотичних засобів, дії винного слід кваліфікувати за сукупністю злочину.

З цієї глави ми бачимо, що кваліфікованим видом контрабанди є вчинення злочину неодноразово; службовою особою з використанням свого службового становища або із застосуванням насильства до особі, яка здійснює митний контроль.

Відповідальність за кваліфікований вид контрабанди встановлена ​​в ч.3 ст. 188 КК і буває вона у випадках, коли злочин відбувалося: 1) неодноразово або 2) службовою особою з використанням свого службового становища, або 3) із застосуванням насильства до особі, яка здійснює митний контроль.

ВИСНОВОК

На закінчення курсової роботи можна зробити наступні висновки:

1. Контрабанда, як правопорушення виникла в період розвитку товарно-грошових відносин і існує вже протягом багатьох століть.

2. Контрабанда, тобто переміщення у великому розмірі через митний кордон Російської Федерації товарів чи інших предметів за винятком зазначених у ч.2 ст. 188, вчинені крім чи з приховуванням від митного контролю або з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації або поєднане з недекларированием або недостовірним декларуванням, карається позбавленням волі на строк до 5 років.

3. У сучасному кримінальному праві питання контрабанди регулюються статтею 188, де безпосередньо вказується на те, що контрабанда завдає шкоди фінансово-економічній системі держави.

4. Право на ввіз і вивіз тих чи інших товарів і транспортних засобів регулюють ст. 19 і 20 Митного кодексу Російської Федерації.

5. Контрабанда передбачає наявність вини у формі прямого умислу, тобто суб'єктивна сторона - прямий умисел.

Особа усвідомлює, що незаконно переміщує через митний кордон товари чи інші предмети у великому розмірі, і бажає вчинити ці дії.

6. Мотивами злочину можуть бути різні спонукання-користь, брехливо поняті інтереси служби та інші. Для складу контрабанди вони зовсім не мають значення.

7. Суб'єктом контрабанди є особа, яка досягла 16-річного віку.

8. Кваліфікованими ознаками контрабанди є:

-Вчинення злочину неодноразово (два або більше разів);

-Особа не була звільнена від кримінальної відповідальності;

-Судимість не була знята;

-Вчинення контрабанди службовою особою з використанням службового становища;

-Вчинення контрабанди з застосуванням фізичного, або психічного насильства до особі, яка здійснює митний контроль.

9. Кваліфікованим видом контрабанди є вчинення злочину неодноразово, посадовою особою з використанням свого службового становища або із застосуванням насильства до особі, яка здійснює митний контроль.

10. Відповідальність за кваліфікований вид контрабанди встановлена ​​в ч.3 ст. 188 КК і наступає вона у випадках, коли злочин здійснилося:

-Неодноразово або

-Посадовою особою з використанням свого службового становища, або

-З застосуванням насильства до особі, яка здійснює митний контроль.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Закон Російської Федерації від 15 квітня 1993р. «Про вивезення і ввезення культурних цінностей».

2. Федеральний закон від 8 січня 1998р. «Про наркотичні засоби і психотропні речовини» / Відомості Верховної Ради України. 1998. № 3 ст. 219

3.Федеральний закон від 21 листопада 1995р. «Про використання атомної енергетики».

4. Федеральний закон від 13 грудня 1996р. «Про зброю».

5.Собраніе законодавства Російської Федерації. 1996р. № 8

6. Відомості Верховної Ради Федераціі.1999 № 3 ст. 3773

7. Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федераціі.1993г. № 20 Ст. 718

8. Кримінальний кодекс Російської Федерації .- 5-е изд.-М.: Вид-во «Ось-89», 2000

9. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. / За ред. В.І. Радченко.

10. «Коментар до КК РФ. Розширений кримінально-правовий аналіз. / За заг. Ред. В.В. Мозякова .- 2-е вид., Перераб. і доп.-М.: Вид-во «Іспит», 2004.

11. Митний кодекс Російської Федерації.

12. Вєтров Н.І. Кримінальне право. Особлива частина. Підручник для вузов.-ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2000.

13. Волженкін Б.В. Указ. соч.

14. Контантінов А., Дікселіус М. Бандитська Росія.-СПб.; Бібліополіс; ОЛМА-ПРЕСС, 1997.

15. Контрабанда і контрабандисти: наркотики, антікрваріат, зброю. / Авт.-сост. Т.І. Ревяко .- Мн.: Літ-ра. 1997р.

16. Курс кримінальної право. Том 4. Особлива частина.

17. Російське законодавство Х-ХХ століть. Т.6 Законодавство першої половини XIX століття .- М.: Юрид. лит., 1998р.

18. Російське законодавство Х-ХХ століть. У дев'яти томах. Т. № Акти Земських Соборів .- М.: Юрид. літ.1985г.

19. Російське кримінальне право. Особлива частина. / За ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова .- М.: МАУП, 1997.

20. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина.: Підручник. / За ред. проф. Б.В. Здравомислова .- Вид. 2-е, перероб. і доп .- М.: МАУП, 1999.

1 Контрабанда і контрабандисти: наркотики, антикваріат, зброю. / Авт.-сост. Т.І. Ревяко.-Мн.: Літ-ра, 1997. С. 11-12

1 Російське законодавство Х-ХХ століть. У дев'яти томах. Т.3 Акти Земських соборів .- М.: Юрид. літ .. 1985. С. 75

1 Російське законодавство Х-ХХ століть. Т.6. Законодавство першої половини XIX века.-М.: Юрид. лит., 1998 .- С. 160

1 Кримінальний кодекс Російської Федерації .--5-е вид. -М.: Изд-во «Ось-89», 2000.

2 Вітрів Н.І. Кримінальне право. Особлива частина: Підручник для вузів .- ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2000. С.166

3 Курс кримінального права. Том. 4. Особлива частина. С. 86

1 Митний кодекс Російської Федерації.

1 Митний кодекс Російської Федерації.

1 Кримінальне право в запитаннях і відповідях.: Навчальний посібник / Г.М. Берзенков та ін Відп. Ред. В.С. Комісарів .- М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2003. С.217

2 Федеральний закон від 8 січня 1998р. «Про наркотичні засоби і психотропні речовини». / Відомості Верховної Ради Федераціі.1998. № 3 ст. 219

3 Відомості Верховної Ради Федераціі.1996 № 13 Ст. 1350

4 Там же. 1995. № 48.Ст. 4552; № 3.Ст. 396; № 7 Ст. 808

5 Там же. 1996. № 51 Ст. 5681; 1998. № 30 Ст. 3613, № 31Ст. 3834; № 51 Ст. 6269; 1999 № 47.Ст. 5612; 2000 № 16 Ст.1640

6 Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1993. № 20 Ст. 718

1 «Коментар до КК РФ. Розширений кримінально-правовий аналіз / За заг. Ред. В.В. Мозякова.-2-е вид., Перераб. і доп.-М.: Вид-во «Іспит», 2004. С. 418

1 Контантінов А., Дікселіус М. Бандитська Росія .- СПб.: Бібліополіс; ОЛМА-ПРЕСС, 1997. С. 437

1 Збори законодавства Російської Федераціі.1999. № 30.Ст. 3774

2 Відомості Верховної Ради Федераціі.1996 № 8 Ст. 742

3 Там же. 1996. № 20 Ст. 2358

4 Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник / Г.М. Берзенков, В.С. Комісарів, Н.Ф. Кузнєцова, І.М. Тяжкова: Відп. ред. В.С. Комісарів .- М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2003. С. 217

1 Волженкін Б.В. Указ. соч. С.188-189; Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В.І. Радченко. С. 312-314

1 Кримінальне право Російської Федерації .- Особлива частина: Підручник / За ред. проф. Б.В. Здравомислова .- Вид. 2-е перероб. і доп .- М.: МАУП, 1999.С. 219

2 Російське кримінальне право. Особлива частина. / За ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова .- М.: МАУП, 1997. С. 206

28


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
108.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Контрабанда економіко історічесткіе аспекти
Економіко-правові аспекти кримінальних банкрутств
Економіко-правові аспекти кримінальних банкрутств
Економіко-правові аспекти форфейтингу в Україні
Закон концентрації капіталу економіко-правові аспекти
Контрабанда
Контрабанда та боротьба з нею
Контрабанда наркотичних засобів
Контрабанда прояв міжнародної організованої злочинності
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru