Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства на прикладі ВАТ Завод

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Кафедра бухгалтерського обліку, аналіз та аудиту

ПРОЕКТ

З дисципліни: Комплексний економічний аналіз господарської діяльності

На тему: Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства на прикладі ВАТ "Завод ЗБК -1"

Перевірила:

Бендерська О.Б.

Білгород 2007

Зміст

Введення

I. Коротка характеристика підприємства

II. Оцінка якості звітності

III. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів підприємства

 1. Склад, структура і динаміка активів і пасивів організації

2.Показателі фінансової незалежності, структури капіталу і мобільності підприємства

3. Показники забезпеченості підприємства власними оборотними засобами

4. Оцінка фінансової стійкості підприємства по забезпеченості запасів джерелами формування

5. Оцінка ліквідності балансу

6. Коефіцієнти платоспроможності підприємства

7. Оцінка задовільності структури балансу та прогноз втрати (відновлення) платоспроможності

8. Аналіз показників оборотності капіталу підприємства

9. Аналіз складу, структури і динаміки фінансових результатів підприємства

10. Оцінка показників рентабельності

11. Вихідні дані для факторного аналізу показників рентабельності

12. Факторний аналіз показників рентабельності

13. Розрахунок беззбиткового обсягу продажів і запасу фінансової міцності

VI. Управлінський виробничий аналіз

14. Аналіз динаміки обсягів продажів продукції

15. Аналіз використання трудових ресурсів

16. Аналіз складу, структури і динаміки основних фондів

17. Показники руху і технічного стану основних фондів

18. Аналіз ефективності використання основних фондів

19. Аналіз використання виробничої потужності та обладнання

20. Аналіз використання матеріальних ресурсів

21. Оцінка впливу екстенсивності та інтенсивності використання виробничих ресурсів на відхилення в обсязі продукції

22. Оцінка виробничого потенціалу підприємства

23. Аналіз складу, структури та динаміки витрат

24. Аналіз показників собівартості продукції

Висновок

Список літератури

Програми

Введення

Управління підприємством у ринковій економіці характеризується особливостями:

 1. У загальній сукупності ресурсів підприємства домінуючу частину набувають фінансові ресурси;

 2. Наслідком реальної самостійності підприємств основною проблемою керівників стає пошук джерел фінансування та оптимізація інвестиційної політики;

 3. Встановлюючи комерційні відносини з контрагентами, потрібно покладатися виключно на власну оцінку його фінансової спроможності.

Всі ці особливості передбачають проведення комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності - це системне, комплексне, планомірне дослідження всіх процесів господарської діяльності в усіх ланках господарської діяльності підприємства.

Мета даного курсового проекту - комплексний економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити ряд наступних завдань:

 • Коротко описати досліджуване підприємство;

 • Провести оцінку якості бухгалтерської звітності;

 • Проаналізувати фінансовий стан і фінансові результати підприємства;

 • Провести управлінський виробничий аналіз.

Предмет дослідження - фінансовий стан підприємства. Об'єктом дослідження є Відкрите Акціонерне Товариство «Завод ЗБК-1».

I. Коротка характеристика підприємства

Характеристика ВАТ завод ЗБК-1

Відкрите Акціонерне Товариство «Бєлгородський завод залізобетонних конструкцій 1» створено в порядку приватизації державних і муніципальних підприємств та відповідно до Указу Президента РФ «Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства» від 01.07.1992г. № 721.

Відкрите акціонерне товариство «Завод ЗБК-1» створене в 2003 році шляхом виділення з ВАТ «Бєлгородський завод ЗБК - 1». Статутний капітал Товариства становить 4650600 крб.

Товариство має власну виробничу базу, розташовану за адресою: м. Білгород, вул. Комунальна 5.

Основною метою діяльності Товариства є найбільш повне та якісне задоволення потреб російських та іноземних юридичних осіб, громадян РФ в продукції (роботах, послугах) виробленої Товариством відповідно до статутної діяльності, а так само отриманні прибутку.

Основними видами діяльності Товариства є:

 • Виробництво і реалізація будівельних матеріалів

(Залізобетонні конструкції, бетони, розчини, стінові камені, тротуарна плитка тощо);

 • Оптова торгівля;

 • Здача майна в оренду.

ВАТ «завод ЗБК-1» на ринку будматеріалів більше 50 років. Протягом цього часу відбувалось безперервний розвиток і вдосконалення виробництва, впровадження нових передових технологій, розширення сфер послуг, що надаються підприємством.

У результаті завод ЗБК-1 здатний в даний час виконувати весь комплекс проектних, будівельних, монтажних робіт від початку будівництва об'єкту до здачі «під ключ».

Товариство має частки в наступних підприємствах:

 • ТОВ ДОЗ ЗБК - 1 - 100%;

 • ТОВ ЗХМ ЗБК - 1 - 100%;

 • ТОВ СТС ЗБК - 1 - 98%;

 • ТОВ Стройколор ЗБК - 1 - 100%;

 • ТОВ Управляюча компанія ЗБК - 1 - 100%.

Середньооблікова чисельність працівників у 2003 році склала 886 осіб, а в 2004 році - 889 осіб.

Індекс цін - 1,162.

В умовах реформування економіки завод взяв курс на переорієнтацію і розширення виробництва, на випуск тільки конкурентоспроможної продукції, що має попит на ринку збуту, в тому числі, випуск конструкцій для будівництва багатоповерхових будинків за прогресивними технологіями та індивідуального житлового будівництва.

У будівельному комплексі Бєлгородської області завод ЗБК-1 займає провідне місце.

Бажаючи залишитися на рівні зростаючих вимог замовників, постійно вдосконалюється продукція, підвищується її технологічність, споживчі властивості та екологічна безпека.

Основні види діяльності:

 • Виготовлення залізобетонних виробів і деталей ККД для об'єктів соціального, культурного, побутового, житлового та промислового призначення, арматурних каркасів, товарних бетонів та розчинів, керамзитового гравію;

 • Виготовлення індивідуальних збірних залізобетонних виробів;

 • Виробництво дрібноштучних виробів, виготовлених на Виробництво комплектуючих деталей для будівництва будинків «під ключ»:

 • сантехнічна фасонина з пластмаси;

 • електротехнічні заготовки;

 • вироби з жерсті для покрівельних робіт;

 • шпаклівки та мастики;

 • прилади опалення.

    • Виготовлення малих архітектурних форм з металу, бетону, дерева;

    • Благоустрій території із застосуванням тротуарної плитки;

    • Виготовлення вантажозахоплювальних пристроїв;

    • Оптова і роздрібна торгівля.

В даний час колектив заводу досить успішно працює в складних умовах становлення ринкової економіки, проявляє творчість у вирішенні технічних питань, роблячи упор на передові технології і високу кваліфікацію працівників.

Товариство є акціонером ВАТ Ніжнеольшанское, ВАТ Северінвестбанк. За підсумками 2003 року Северінвестбанком було виплачено дохід в сумі 141972 рублів.

Генеральним директором призначаються виконавчі директори, які стежать за діяльністю підприємства за різними напрямками.

Динаміка розвитку ВАТ «З ЗБК-1» ЗА 1997-2003р.1997

199 8

199 9

2000

2001

2002

2003

Річний

Оборот з ПДВ

Мол.

Руб.

4,3

18,6

71,2

88,4

120,6

144,0

304,7

Виробництво

продукції (ж / б, бетон)

Тис.м


164,0

159,0

182,9

143,1

143,3

145,0

197,0

Керамзитовий

гравій

Тис.м

77

92

92

61

67

62

93

Столярні вироби

Тис.м

29,3

37

50,9

48

40

41,3

51

Введення житлової площі в експлуатацію

М.

1324

2445

3216

9600

13134

16600

18364

У структуру підприємства входять кілька цехів і дільниць.

Основні цехи:

 • цех залізобетонних виробів;

 • бетонно-розчинний вузол;

 • арматурний цех;

 • цех дрібноштучних виробів;

 • цех ковальсько-пресових виробів;

Допоміжні цехи:

 • ремонтно-механічний цех;

 • Паросилове господарство;

 • кранова бригада;

 • електроцех;

 • автозаправна станція.

Інженерно-технічні працівники об'єднані в різні служби і відділи, одним з яких є бухгалтерія.

Вищим органом управління Товариством є загальні збори акціонерів. У проміжках між загальними зборами вищим органом управління Товариством є рада директорів Товариства, до компетенції якого входить вирішення питань загального керівництва діяльністю Товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Виконавчим органів Товариства є генеральний директор. Генеральний директор призначається загальними зборами акціонерів. Він здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю підприємства.

Всі цехи та служби заводу оснащені сучасною комп'ютерною технікою, яка пов'язана в єдину локальну мережу. Фахівцями відділу інформаційних технологій розроблено програмний комплекс для автоматизації виробничих завдань. З початку 1998 року завод має вихід у глобальну мережу INTERNET і представлений там своєю сторінкою.

II. Оцінка якості звітності

Проаналізувавши бухгалтерську звітність ВАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1» можна зробити висновок про те, що дані зі звітності за минулий і звітний рік збігаються. А саме значення активу і пасиву балансу на кінець 2003 року збігається з початком 2004 року.

У I розділі бухгалтерського балансу «Необоротні активи» у ВАТ «ЗБК № 1» на 2003 рік відсутні дані про нематеріальні активи, дохідних вкладеннях в матеріальні цінності та інших необоротних активах. У 2004 році відсутні дані про нематеріальні активи та інших необоротних активах.

У II розділі балансу «Оборотні активи» на 1 січня 2004 року немає даних про інших необоротних активах і довгострокової дебіторської заборгованості, а на 1 січня 2005 року відсутні дані тільки про інших необоротних активах.

У III розділі бухгалтерського балансу «Капітал і резерви» за 2003 і 2004 рік є в повному обсязі дані про власний капітал і резерви.

У IV розділі «Довгострокові зобов'язання» за два аналізованих періоду немає тільки даних про інших довгострокових зобов'язаннях.

У V розділі «Короткострокові зобов'язання» бухгалтерського балансу відсутні дані про заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів, резервах майбутніх витрат і інших короткострокових зобов'язаннях.

Дані у Звіті про прибутки та збитки за звітний і минулий роки представлені в повному обсязі, відсутні дані тільки про надзвичайні доходи та витрати.

Інформація по Звіту про зміни капіталу за минулий і звітний роки представлена ​​не в повному обсязі, а саме є дані про чистий прибуток і резервах, утворених відповідно до установчих документів. Це пояснюється тим, що відкрите акціонерне товариство «Завод ЗБК-1» створене в 2003 році шляхом виділення з ВАТ «Бєлгородський завод ЗБК - 1», тобто відбулося створення нової юридичної особи.

У звіті про рух грошових коштів представлена ​​вся інформація, необхідна для аналізу господарської діяльності підприємства.

Щодо форми № 5 «Додатки до бухгалтерського балансу» можна сказати, що є дані про основні засоби, амортизації основних засобів і дохідних вкладень у матеріальні цінності, про фінансові вкладення в статутні капітали інших організацій, про дебіторську та кредиторську заборгованість і про витрати за звичайними видами діяльності (за елементами витрат).

Пояснювальна записка, необхідна для аналізу фінансово - господарської діяльності підприємства, нам не була надана.

У цілому, бухгалтерську звітність за два роки можна вважати достовірною і якісною для проведення аналізу. Тому, що всі дані на кінець минулого року відповідають початку звітного. Відсутні дані лише за 2002 рік, тому що у 2003 році відбулася реорганізація юридичної особи.

III. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів підприємства

 1. Склад, структура і динаміка активів організації

  Порівняльний аналітичний баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом агрегування (ущільнення) окремих статей і доповнення його показниками структури, а також розрахунками динаміки.

  Аналітичний баланс корисний тим, що зводить воєдино і систематизує розрахунки. Цей баланс об'єднує показники як горизонтального, так і вертикального аналізу.

  Порівняльний аналітичний баланс дозволяє попередньо оцінити фінансовий стан підприємства, тобто провести експрес - аналіз.

  Фінансовий стан підприємства і його стійкість в значній мірі залежить від того, яким майном володіє підприємство, в які активи вкладено капітал, і який дохід вони йому приносять. Головною ознакою активів бухгалтерського балансу є ступінь ліквідності.

  Всі активи поділяються на:

  -Необоротні;

  -Оборотні.

  Розділ I. Необоротні активи. У цьому розділі відображаються: нематеріальні активи, основні засоби (будівлі, споруди, машини, обладнання, що знаходяться у власності організації, земельні ділянки, об'єкти природокористування і т. д.); незавершене будівництво, дохідні вкладення в матеріальні цінності, довгострокові фінансові вкладення (інвестиції в дочірні і залежні суспільства, інші організації), відкладені податкові активи.

  Розділ II. Оборотні активи. Цей розділ об'єднує запаси, податок на додану вартість по придбаним цінностям, довгострокова та короткострокова дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти. Актив будується в порядку зростання ліквідності.

  Таблиця 1

  Аналітичний баланс підприємства

  Найменування статей

  Коди

  рядків

  Абсолютні значення


  Питома

  вага

  Зміни

  Темп приросту ланцюгової


  Абсолютних

  значень

  Питомої

  ваги
  Поч. пр.г.

  Поч. отч.г.

  Кон. отч.г.

  Нач пр.г

  Нач.отч.г.

  Кон.отч.г.

  Пр.г.

  Отч.г

  Пр.г.

  Отч.г.

  П.

  г

  Отч.г

  Нематеріальні активи

  110

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -

  Основні засоби

  120

  117 175

  134 832

  149 977

  30,5

  27,7

  20,9

  17657

  15145

  -2,8

  -6,8

  15,1

  11,2

  Незавершене будівництво

  130

  26 988

  17 286

  8416

  7,0

  3,6

  1,2

  -9702

  -8870

  -3,4

  -2,4

  -35,9

  -51,3

  Прибуткові вкладення в мат. цінності

  135

  -

  -

  24 741

  -

  -

  3,5

  -

  24741

  -

  3,5

  -

  -

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  21 331

  21 338

  14 874

  5,5

  4,4

  2,1

  7

  -6464

  -1,1

  -2,3

  0,03

  -30,3

  Відкладені податкові

  активи

  145

  -

  3

  45

  -

  0,0006

  0,0062

  3

  42

  0,0006

  0,0056

  -

  1400

  Разом внеоборотнихактів

  190

  165 494

  173 459

  198 053

  43,0

  35,7

  27,6

  7965

  24594

  -7,3

  -8,1

  4,8

  41,1

  Запаси

  210

  58 463

  59 794

  79 848

  15,2

  12,3

  11,1

  1331

  20054

  -2,9

  -1,2

  2,3

  33,5

  ПДВ по придбаних цінностях

  220

  6 476

  5 370

  9 293

  1,7

  1,1

  1,3

  -1106

  3923

  -0,6

  0,2

  -17,1

  73,1

  Довгострокова дебіторська

  заборгованість

  230

  -

  -

  1 801

  -

  -

  0,25

  -

  1801

  -

  0,25

  -

  -

  Короткострокова дебіторська

  заборгованість

  240

  150 716

  225 230

  345 835

  39,2

  46,3

  48,3

  74514

  120605

  7,1

  2

  49,5

  53,5

  Краткосрочниефінансовие вкладення

  250

  3 459

  15 157

  40 593

  0,9

  3,1

  5,7

  11698

  25436

  2,2

  2,6

  338,2

  62,7

  Грошові кошти

  260

  100

  6979

  40 903

  0,03

  1,4

  5,7

  6879

  33924

  1,37

  4,3

  6879

  486,1

  Разом оборотних активів

  290

  219 214

  325 530

  518 273

  57,0

  64,3

  72,4

  106316

  192743

  7,3

  8,1

  48,5

  59,2

  Разом активи

  300

  384 708

  485 989

  716 326

  100

  100

  100

  101281

  230337

  -

  -

  26,3

  47,3

  Висновок:

  Проаналізувавши дані бухгалтерського балансу за два роки, можна зробити висновок, що валюта балансу з кожним роком збільшується, так на кінець 2004 року її вартість составляет716 326 тис. руб., Тоді як на початок 2004 року вона становила 485 989 тис. руб.Т. е. валюта балансу збільшилася у звітному році на 230337тис. руб., а в минулому на 101281 тис.руб. Це свідчить про нарощування господарського обороту ВАТ «ЗБК № 1».

  Вартість активів збільшується за рахунок значного збільшення оборотних активів, якщо на початок 2003 року вартість оборотних активів становила 219 214, а на кінець 2003 і на початок 2004 року їх вартість складала 325 530 тис. руб., То на кінець 2004 року вона склала 518 273 тис. руб. Темп приросту оборотних активів за 2003 рік склав 48,5%, а за 2004 рік 59,2%, що свідчить про стабільну роботу підприємства і зростання обсягів виробництва.

  Необоротні активи збільшилися за 2003 рік на 7965тис. руб., а за 2004 рік на 24594 тис. руб., але частка необоротних активів у складі всіх активів підприємства зменшилася у 2003 році на 7,3% і склала 35,7% на кінець року в порівнянні з 43,0% на початок року. У 2004 році частка необоротних активів у складі сукупних активів так само зменшилася на 8,1% і склала на кінець року 27,6%. Темп приросту на конец2003 року склав 4,8%, а на кінець 2004 року - 41,1% ..

  Нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво та довгострокові фінансові вкладення становлять необоротні активи підприємства, але найбільшу питому вагу мають основні засоби

  (20,9% від валюти балансу на кінець звітного року, у той час як необоротні активи - всього - 27,6%). Вартість основних засобів за 2003 рік збільшилася на 17657 тис.руб., А за 2004 рік на 15145 тис.руб. Частка решти складових незначна. Частка незавершеного будівництва у складі активів на початок минулого року становила 7%, на початок звітного - 3,6%, на кінець звітного - 1,2%.

  Довгострокові фінансові вкладення в минулому році збільшилися на 7 тис. руб., А в звітному зменшилися на 6464 тис.руб.

  Найбільшу частку у складі оборотних активів на початок 2003 становить короткострокова дебіторська заборгованість - 39,2%, на початок і кінець 2004 року так само набольшая частку в складі оборотних активів займає короткострокова дебіторська заборгованість - 46,3% і 48,3% відповідно.

  Запаси за 2003 рік збільшилися на 1331 тис. крб., А за 2004 рік на 20054 тис. крб., Що свідчить про стабільність виробничого потенціалу, а короткострокова дебіторська заборгованість постійно збільшується. Грошові кошти підприємства в кожному звітному періоді так само збільшуються, так за 2003 рік їх вартість збільшилася на 6879 тис.руб., А в 2004 році на 33924 тис.руб., Що говорить про статок грошових коштів у організації. Короткострокові фінансові вкладення так само з кожним роком збільшуються, темп приросту за 2003 р. Склав 338,2%, а за 2004 р. - 62,7%.

  Таким чином, в минулому і звітному періодах вартість майна ВАТ «ЗБК № 1» збільшилася. Це відбулося в основному за рахунок збільшення вартості оборотного капіталу, а так як основну частку оборотних коштів становить запаси і дебіторська заборгованість, то їх збільшення говорить про збільшення попиту на продукцію ВАТ «ЗБК № 1».

  Якщо актив балансу розкриває предметний склад майнової маси організації, то пасив має інше значення. Він показує, по-перше, яка величина коштів (капіталу) вкладена в господарську діяльність організації і, по-друге, хто і в якій формі брав участь у створенні її майнової маси. Пасив балансу - це, в певному сенсі, сума зобов'язань організації.

  Пасив бухгалтерського балансу складається з трьох розділів, а саме

  • 3 розділ «Капітал і резерви»;

  • 4 розділ "Довгострокові зобов'язання";

  • 5 розділ «Короткострокові зобов'язання».

  У 3 розділі наводяться дані про власні джерела коштів у різних угрупованнях: статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

  У 4 розділі відображаються довгострокові позики і кредити, а так же відкладені податкові зобов'язання.

  У 5 розділі балансу наводяться дані про короткострокові позики і кредити, кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів і резервах майбутніх витрат.

  У процесі аналізу необхідно вивчити склад, структуру і динаміку джерел формування коштів підприємства. Капітал - це кошти, якими володіє суб'єкт господарювання для здійснення своєї діяльності з метою одержання прибутку.

  Формується капітал підприємства як за рахунок власних, так і за рахунок позикових джерел, тобто капітал поділяється на власний і позиковий.

  Власний капітал підприємства розраховується як сума рядків 490 «Капітал і резерви», 640 «Доходи майбутніх періодів», 650 «Резерви майбутніх витрат і платежів».

  Позиковий капітал розраховується як сума рядків 590 «Довгострокові позикові кошти», 690 «Короткострокові позикові кошти», за вирахуванням суми по рядках 640 «Доходи майбутніх періодів», 650 «Резерви майбутніх витрат і платежів».

  Сукупний капітал підприємства дорівнює сумі власного і позикового капіталу або валюті балансу (рядок 700).

  У Росії організація вважається фінансово стійкою, якщо частка власного капіталу становитиме більше 50% від сукупного капіталу.

  Важливим є наявність у підприємства постійного капіталу.

  Постійний капітал - це сума власного капіталу і довгострокових позикових засобів (рядок 590).

  Постійний капітал направляється на фінансування активів, які дадуть віддачу в довгостроковій перспективі.

  Найменування

  статей

  Коди

  рядків

  Абсолютні значення

  Питома вага

  Зміни

  Темп приросту ланцюгової

  Абсолютних

  значень

  Питомої

  ваги
  Нач пр. р.

  Нач отч.г.

  Кон отч р

  Нач.пр.г

  Нач отч.г

  Кон.отч.г

  Прош.г.

  Отч.г.

  Пр.г.

  Отч.г


  Пг

  Ог

  Статутний капітал

  410

  4651

  4651

  4651

  1,2

  0,96

  0,6

  0

  0

  -0,2

  -0,4

  -

  -

  Соб.акціі вик. у акц-в


  -

  7

  -

  -

  0,001

  -

  7

  -7

  0,001

  -0,001

  -

  -

  Додатковий

  капітал

  420

  156032

  156030

  156030

  40,6

  32,1

  21,8

  -2

  0

  -8,5

  -10,3

  -0,001

  -

  Резервний капітал

  430

  -

  233

  233

  -

  0,05

  0,03

  233

  0

  0,05

  -0,02

  -

  -

  Нерозподілений прибуток

  470

  160 104

  247 619

  376353

  41,6

  51,0

  52,5

  87515

  128734

  9,4

  1,5

  54

  519

  Разом капітал і резерви

  490

  320 787

  409 180

  539259

  83,4

  84,2

  75,3

  88393

  130079

  0,8

  -8,9

  27,6

  31,8

  Довгострокові позики і кредити

  510

  -

  2352

  1275

  -

  0,5

  0,18

  2352

  -1077

  0,5

  -0,32

  -

  -45,8

  Відкладені податкові зобов'язання

  515

  -

  1052

  1670

  -

  0,2

  0,3

  1052

  618

  0,2

  0,1

  -

  58,7

  Разом довгострокові зобов'язання

  590

  -

  3404

  2945

  -

  0,7

  0,4

  3404

  -459

  0,7

  -0,3

  -

  -13,5

  Короткострокові позики і кредити

  610

  2190

  -

  42000

  0,6

  -

  6,0

  -2190

  42000

  -0,6

  6,0

  -

  -

  Кредиторська заборгованість

  620

  61119

  73156

  132122

  15,9

  15,0

  18,4

  12037

  58966

  -0,9

  3,4

  13,2

  80,6

  Заборгованість перед учасниками з виплати доходів

  630

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Доходи майбутніх періодів

  640

  612

  249

  -

  0,16

  0,05

  -

  -363

  -249

  -0,11

  -0,05

  -59,3

  -

  Резерви майбутніх витрат

  650

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші короткострокові зобов'язання


  660

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Разом краткосроч.обязат-ва

  690

  63921

  73405

  174122

  16,6

  15,1

  24,3

  9484

  100717

  -1,5

  9,2

  14,8

  137,2

  Разом капітал,

  в тому числі:


  700

  384 708

  485 989

  716 326

  100

  100

  100

  101281

  230337

  -

  -

  26,3

  47,3

  Собств.

  капітал


  320787

  409 180

  539259

  83,4

  84,2

  75,3

  88393

  130079

  0,8

  -8,9

  27,6

  31,8

  Позиковий капітал


  63921

  76809

  177067

  16,6

  15,8

  24,7

  12888

  100258

  -0,8

  8,9

  20,2

  130,5


  Висновок:

  За даними таблиці можна сказати, що основна частина пасивів організації належить власного капіталу, причому його абсолютні показники збільшуються в кожному звітному періоді (на початок 2003 року - 320787 тис. крб.; На початок 2004 року - 409180 тис. крб.; На кінець 2004 року-539259 тис. крб.) за рахунок нерозподіленого прибутку. Значення нерозподіленого прибутку за 2003 р. збільшилося 85515 тис. руб., А за 2004 р. на 128734 р.

  Але, незважаючи на це, питома вага власного капіталу за 2004 р. зменшився на 8,9%, хоча він збільшився за абсолютними показниками. Це можна пояснити великим збільшенням сукупного капіталу і впливом інфляційної складової. Темп приросту власного капіталу за минулий рік склав - 27,6%, за звітний - 31,8%.

  У структурі власного капіталу найбільше значення нерозподіленого прибутку і додаткового капіталу. Значення нерозподіленого прибутку збільшується за минулий рік на 87515 тис. крб., А за звітний на 128734 тис. руб. Питома вага за 2003 р. збільшився на 9,4%, за 2004 р. - на 1,5%. Темп приросту нерозподіленого прибутку за минулий рік склав 54%, а за звітний 51%.

  Додатковий капітал має стабільне значення і в динаміці практично не змінюється. Те ж саме можна сказати і про статутний капітал, тобто його значення не змінюється протягом двох років.

  У структурі позикових засобів організації найбільшу питому вагу займає кредиторська заборгованість, інші значення показників у структурі позикових коштів не значні. Питома вага кредиторської заборгованості на початок 2003 року дорівнював 15%, на початок 2004 р. -15,0%, а на кінець 2004 р. - 18,4%. Темп приросту кредиторської заборгованості за минулий рік склав 13,2%, а за звітний - 80,6%.

  Довгострокові зобов'язання змінюються незначно, темп їх приросту на кінець звітного року склав - 13,5%.

  Короткострокові зобов'язання за 2003 р. збільшилися на 9484 тис.руб., За 2004 р. їх значення збільшилося на 230337. Темп приросту за минулий рік склав 26,3%, а за звітний - 47,3%. Питома вага короткострокових зобов'язань у складі сукупного капіталу на початок 2003 р. - 16,6%, на початок 2004 р. - 15,1%, а на кінець 2004 р. - 24,3%.

  З розрахунків видно, що позиковий капітал підприємства на кінець 2004 року становить 24,7%, тобто збільшився на 8,9%. Це відбулося за рахунок збільшення короткострокових зобов'язань (на 9,2%), у той час як довгострокові зобов'язання зменшилися на 0,3% і склали на кінець звітного періода0, 4%. Темп приросту позикового капіталу за минулий рік - 20,2%, а за звітний - 130,5%.

  Таким чином, власний капітал ВАТ «ЗБК № 1» на кінець 2004року становив 75,3%, а позиковий капітал на цю ж дату - 24,7%. Таке співвідношення капіталів підприємства свідчать про стабільність, стійкості його фінансового стану.

  Після вступу в силу Федерального Закону від 7 серпня 2001 року № 120-Ф.З. «Про внесення змін і доповнень до Ф.З. про акціонерні товариства »з 1січня 2002 мінімальний розмір резервного капіталу не повинен бути менше 5% від статутного капіталу. У нашому випадку резервний капітал підприємства становить 5% від статутного.

  У цілому капітал підприємства збільшився в 2004 році в порівнянні з початком 2003 року.

  1. Показники фінансової незалежності, структури капіталу і мобільності підприємства

  Фінансову незалежність підприємства, структуру капіталу, а так само мобільність можна оцінити за допомогою таких коефіцієнтів:

  1. Коефіцієнт автономії. Він визначає, яка частина активів організації покривається за рахунок власних коштів. Вважається нормальним, якщо власний капітал становить більше половини сукупного капіталу, тобто його нормативне значення складає більше 0,5. Чим вище значення коефіцієнта, тим підприємство більш стійке, стабільне і не залежить від зовнішніх кредиторів.

  2. Коефіцієнт фінансової залежності показує частку позикового капіталу в загальній сумі майна підприємства. Даний коефіцієнт є зворотним попередньому, отже, його норматив менше, ніж 0,5.

  3. Коефіцієнт рівноваги показує співвідношення власного і позикового капіталу. Якщо у підприємства власні кошти перевищують позикові, то можна говорити про те, що воно здатне управляти своїми ресурсами. Він повинен бути більше або дорівнює 1.

  4. Коефіцієнт фінансового ризику є зворотним коефіцієнту рівноваги, тому його норматив менше 1. Він показує, якою мірою підприємство залежить від зовнішніх джерел фінансування, тобто характеризує величину позикових коштів, що припадають на кожен рубль власних коштів, вкладених а активи підприємства.

  Наступні коефіцієнти характеризують структуру позикового капіталу:

  1. Коефіцієнт фінансової стійкості. Він показує ступінь незалежності підприємства від короткострокових позикових джерел фінансування.

  2. Коефіцієнт залучення довгострокових позикових коштів. Він показує, яка частина необоротних активів не належить підприємству, тобто характеризує залежність підприємства від зовнішніх інвесторів у частині фінансування необоротних активів. Бажано, щоб цей коефіцієнт був невисоким і в динаміці не збільшувався.

  Так само дуже важливими є коефіцієнти, що характеризують майновий стан підприємства:

  1. Коефіцієнт мобільності. Він показує частку оборотного, тобто мобільного капіталу, у загальній сумі майна. Чим він більше, чим краще.

  2. Індекс постійного активу показує, яка частина власного капіталу вкладена у необоротні активи.

  Таблиця 2

  Показники фінансової незалежності, структури капіталу і мобільності підприємства

  п / п.

  Найменування показника

  Порядок

  розрахунку

  Нормативне

  значення

  Фактичні

  значення

  Зміни

  Нач пр.г

  Нач отч р

  Кон отч р

  Пр.г.

  Отч.г.

  1

  Коефіцієнт автономії


  0, 83

  0, 84

  0, 75

  0,01

  -0,09

  2

  Коефіцієнт фінансової залежності


  <0, 5

  0,17

  0,16

  0,25

  -0,01

  0,09


  Коефіцієнт рівноваги


  1

  5

  5,3

  3,05

  0,3

  -2,25

  4

  Коефіцієнт фінансового ризику  <1

  0,20

  0,19

  0,33

  -0,01

  0,14

  5

  Коефіцієнт фінансової стійкості


  > 0,5

  0,83

  0,85

  0,76

  0,02

  -0,09

  6

  Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів


  -

  0

  0,008

  0,005

  0,008

  -0,003

  7

  Частка короткострокових зобов'язань у позиковому капіталі  -

  1

  0,96

  0,98

  -0,04

  0,02

  8

  Коефіцієнт мобільності  0.5

  0,57

  0,67

  0,72

  0,1

  0,05

  9

  Індекс постійного активу


  <1

  0,52

  0,42

  0,37

  -0,1

  -0,05

  Висновок:

  За даними таблиці 2 можна сказати, що значення коефіцієнта автономії на початок 2003 р., а так само на початок і кінець 2004 р. відповідає нормативу, але у звітному році намітилася тенденція до його зменшення (-0,09). Це говорить про те, що дане підприємство стійко, стабільне і не залежить від зовнішніх кредиторів.

  Відповідно, значення коефіцієнта фінансової залежності за звітний і минулий періоди теж відповідають нормативу. Норматив цього коефіцієнта <0,5, його значення на початок минулого року - 0,17, на початок звітного - 0,16, а на кінець звітного - 0,25. Ці значення свідчать про те, що позиковий капітал покривається за рахунок загальної суми майна підприємства.

  Значення коефіцієнта рівноваги на початок і кінець звітного періоду відповідають нормативним. А саме норматив становить 1, значення на початок минулого року - 5, на початок звітного -5,3, а на кінець звітного року - 3,05. Потрібно відзначити, що значення даного коефіцієнта за 2004 р. знизилося на 2,25. Всі ці значення показують, що ВАТ «ЗБК № 1» не залежить від зовнішніх джерел фінансування.

  Отримані значення коефіцієнта фінансового ризику відповідають нормативам. Це означає, що підприємство здатне управляти своїми ресурсами і незначною мірою залежить від зовнішніх джерел позикових коштів. На кінець 2004 року на кожен карбованець власних коштів доводиться 0,33 руб. позикових коштів.

  Значення коефіцієнт фінансової стійкості відповідає нормативному в кожному звітному періоді. Нормативне значення коефіцієнта фінансової стійкості> 0,5, фактичні значення на початок 2003 р. -0,83, на початок 2004 р. - 0,85, а на кінець 2004 р. - 0,76.

  Отже підприємство в незначній мірі залежить від короткострокових позикових джерел фінансування.

  Значення коефіцієнта залучення довгострокових позикових коштів невисока (0,008 - на початок звітного року та 0,005 - на кінець звітного періоду) і в динаміці знижується, отже, підприємство з кожним роком стає все більш незалежним від зовнішніх інвесторів у частині фінансування необоротних активів.

  Значення коефіцієнта мобільності відповідає нормативу, і в динаміці збільшується, а це є позитивною тенденцією у розвитку підприємства.

  Індекс постійного активу відповідають нормативу в кожному звітному періоді. У динаміці його значення зменшується. Він показує, що у необоротні активи вкладена значна частина власного капіталу.

  Показник частки короткострокових зобов'язань у позиковому капіталі має значення, наближене до одиниці. Це говорить про те, що в позиковому капіталі найбільша частина - це короткострокові зобов'язання. В динаміці цей показник зменшується, що характеризує підприємство з позитивної сторони.

  3. Показники забезпеченості підприємства власними оборотними засобами

  Власний капітал підприємство може використовувати для придбання:

  - Необоротних активів;

  - Оборотних активів.

  Власні оборотні кошти - це та частина власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття його поточних активів.

  Власні оборотні кошти можна розрахувати за формулою:

  ВОК = СК - ВНА, де

  СОС - власні оборотні кошти;

  СК - власний капітал;

  Вна - необоротні активи.

  ВОК = (490 + 640 + 650) - 190.

  Розрахувавши СОС за цією формулою, ми можемо оцінити наявність або недолік цих коштів. Але їх абсолютна величина не дозволяє оцінити ступінь задовільності фінансового стану підприємства. Це можна зробити, розрахувавши відносні показники забезпеченості підприємства власними оборотними засобами.

  Коефіцієнт забезпеченості організації власними оборотними коштами показує, яким має бути наявність цих коштів у підприємства. Вважається, що, принаймні, власні оборотні кошти повинні складати 10%.

  Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами показує яку частку власні оборотні засоби займають у формуванні запасів і витрат. Нормативне значення цього показника становить приблизно 0,6-0,8.

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу дозволяє оцінити, яка частина власного капіталу знаходиться в складі власних оборотних коштів. Нормативне значення цього показника більше 0,5.

  Всі описані вище коефіцієнти розраховані в табл. 3.

  Таблиця 3

  Показники забезпеченості підприємства власними оборотними засобами

  п / п


  Найменування показника


  Порядок

  розрахунку

  Нормативне

  значення

  Фактичне значення

  зміни

  Нач пр р.

  Нач отч р

  Кон отч р

  Пр р.

  Отч р.

  1

  Величина власних оборотних коштів, тис. руб.


  ВОК = СК - внеоб А + ДЗК

  -

  155905

  235970

  341206

  80065

  105236

  2

  Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами оборотних активів  0,1

  0,71

  0,72

  0,66

  0,01

  -0,06

  3

  Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами запасів


  0,6 - 0,8

  2,6

  3,9

  4,3

  1,3

  1,1

  4

  Коефіцієнт маневреності  > 0,5

  0,5

  0,6

  0,6

  0,1

  0

  Висновок:

  Абсолютна величина власних оборотних коштів ВАТ «ЗБК № 1» позитивна і збільшується в кожному звітному періоді. За 2003 р. значення власних оборотних коштів збільшилася на 80065 тис. руб. , А за 2004 р. - на 105236 тис.руб. Це характеризує підприємство з позитивної сторони.

  Значення коефіцієнта забезпеченості оборотних активів підприємства власними засобами задовольняють нормативи. Значення цього коефіцієнта у звітному році незначно знижується. Таким чином, можна зробити висновок про те, що підприємство має достатню величину власного капіталу для ведення виробничо-господарської діяльності, а, отже, фінансовий стан підприємства стабільно і стійко.

  Розраховані значення коефіцієнта забезпеченості власними джерелами запасів набагато вище нормативних значень. В динаміці цей показник збільшується. Це говорить про те, що на складах підприємства великі обсяги запасів. Значення коефіцієнта маневреності відповідають нормативним значенням. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що значна частина власного капіталу знаходиться в мобільній формі, що дозволяє ВАТ «ЗБК № 1» вільно маневрувати капіталом. Значення цього коефіцієнта в динаміці практично не змінюється, хоча високі його значення позитивно характеризують фінансовий стан підприємства.

  4. Оцінка фінансової стійкості підприємства по забезпеченості запасів джерелами формування

  Для промислових підприємств і організацій, що володіють значною часткою матеріальних оборотних коштів у своїх активах, застосовують методику оцінки достатності джерел фінансування матеріальних оборотних коштів. Тобто співвідношення вартості запасів і величин власних і позикових джерел їхнього формування є найважливішим фактором стійкості фінансового стану підприємства.

  Запаси - рядок 210 бухгалтерського балансу.

  Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовується декілька показників, які відображають різні види джерел:

  1. Власні оборотні кошти:

  ВОК = СК - Вна = (490 + 640 + 650) - 190

  2. Власні та довгострокові позикові джерела формування запасів і витрат:

  СОС '= СК - ВНА + ДЗК = 490 + 640 + 650 - 190 + 590

  3. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат:

  Заг. Σ іст. = СК - ВНА + ДЗК + КрКріЗ = (490 + 640 + 650) - 190 + 590 + 610

  Для визначення типу фінансової стійкості необхідно порівняти величину запасів і витрат з величиною джерел їх формування.

  Існує 4 типи фінансової стійкості:

  1.Абсолютная стійкість:

  З ≤ СОС

  Дане співвідношення показує, що всі запаси повністю покриваються власними оборотними коштами, тобто підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів.

  1. Нормальна стійкість:

  З ≤ СОС + ДЗК

  Дане співвідношення відповідає положенню, коли успішно функціонуюче підприємство використовує для покриття запасів і витрат «нормальні джерела коштів», тобто власні та залучені.

  3. Нестійке положення:

  З ≤ СОС + ДЗК + КрКріЗ

  Нестійке фінансове становище підприємства пов'язане з порушенням платоспроможності, але при якому все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги в результаті поповнення джерел власних коштів за рахунок скорочення дебіторської заборгованості та прискорення оборотності запасів.

  4. Кризовий фінансовий стан:

  З ≥ СОС + ДЗК + КрКріЗ

  При даному стані організація повністю залежить від позикових джерел фінансування, тобто власного капіталу, довго і короткострокових кредитів і позик не вистачає для фінансування матеріальних оборотних коштів.

  Таблиця 4

  Оцінка фінансової стійкості підприємства по забезпеченості запасів джерелами формування

  Найменування показника


  Порядок

  розрахунку


  Значення  поч. пр. р


  поч. отч.г


  кін. отч. г


  Величина запасів, тис. руб.  Стор.210 (Ф № 1)

  58463

  59794

  79848

  Власні джерела формування запасів, тис. руб.  СК - внеоб + ДЗК

  155905

  235970

  341206

  Власні та довгострокові джерела формування запасів, тис. руб.


  ВОК + ДЗК

  155905

  239374

  344151

  Загальна сума нормальних джерел формування запасів, тис. руб.

  -

  155905

  239374

  344151

  Тип фінансової стійкості


  -

  Нормальна

  стійкість

  Нормальна

  стійкість

  Нормальна

  стійкість

  Висновок:

  Порівнюючи розраховані вище показники, можна сказати, що на початок 2003 року стан ВАТ «ЗБК № 1» було нормальним. Тобто поповнення запасів на підприємстві відбувалося тільки за рахунок власних і довгострокових позикових коштів. Величина запасів у динаміці збільшується, власні та довгострокові джерела формування так само збільшуються.

  До початку 2004 року стан підприємства залишилося незмінним нормально стійким. Це означає, що запаси підприємства покриваються «нормальними джерелами», тобто власним і довгостроковим позиковим капіталом.

  До кінця 2004 року фінансовий стан ВАТ «ЗБК № 1» продовжує залишатися нормально стійким, тобто у підприємства немає необхідності залучати короткострокові позикові кошти для покриття запасів, так як вони повністю покриваються власним капіталом і довгостроковими позиковими засобами. Отже ВАТ «ЗБК № 1» успішно і стабільно функціонує.

  1. Оцінка ліквідності балансу

  Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку платоспроможності організації. Тобто її здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

  Ліквідність активів - це здатність активів перетворюватися в гроші, і чим швидше, тим краще.

  Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання їх термінів.

  У залежності від ступеня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи:

  А1 - найбільш ліквідні активи.

  А1 = с.250 + с.260, де

  с. 250 - короткострокові фінансові вкладення;

  с.260 - грошові кошти.

  До А2 відносяться швидко реалізовані активи:

  А2 = с. 240 + з 270, де

  с.240 - короткострокова дебіторська заборгованість;

  с.270 - інші оборотні активи.

  А3 - повільно реалізовані активи.

  А3 = с.210 + с.220, де

  с.210 - запаси;

  с.220 - ПДВ по придбаних цінностях.

  А4 - це важкореалізовані активи.

  А4 = с.190 + с. 230

  с.190 - необоротні активи;

  С.230 - довгострокова дебіторська заборгованість.

  Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати:

  П1 - найбільш термінові зобов'язання.

  П1 = с.620, де

  с.620 - кредиторська заборгованість

  П2 - короткострокові пасиви.

  П2 = с.610 + с. 630 + с.660, де

  С.610 - короткострокові кредити і позики

  С.630 - заборгованість учасникам по виплаті доходів

  С.660 - інші короткострокові пасиви

  П3 - довгострокові пасиви.

  П3 = с.590, де

  С.590 - довгострокові зобов'язання

  П4 - постійні (стійкі) пасиви.

  П4 = с.490 + с. 640 + с. 650, де

  С.490 - власний капітал

  С. 640 - доходи майбутніх періодів

  С.650 - резерви майбутніх витрат

  Таблиця 5

  Оцінка ліквідності балансу

  Найменування групи активів, порядок розрахунку  Значення, УРАХУВАННЯМ


  Найменування групи пасивів, порядок розрахунку


  Значення, УРАХУВАННЯМ


  Знак


  Величина платіжного надлишку (нестачі), УРАХУВАННЯМ

  Нач пр.г.

  Нач отч.г.

  Кон отч.г.


  Нач пр.г.

  Нач отч.г.

  Кон отч.г.

  Поч. пр. р.


  Нач отч.г.

  Кон отч.г.

  Нач пр.г.

  Н р

  Кг

  А1 = стр 250 +

  стр260

  Наїб. ліквідні активи

  3559

  22136

  81496

  П1 =

  стр620

  Найбільш термінові зобов'язання

  61119

  73156

  132122

  А1 <П1

  А1 <П1

  А1 <П1

  -57560

  -51020

  -50626

  А2 =

  стр240 +

  стр270

  Бистрореаліз. активи

  150716

  225230

  345835

  П2 =

  стр610 + стр630 +

  стр660

  Короткострокові пасиви

  2190

  -

  42000

  А2> П2

  А2> П2

  А2> П2

  148526

  225230

  303835

  А3 =

  стр210 + стр

  220

  Медленнореалізуе

  мі активи

  64939

  65164

  89141

  П3 =

  стр590

  Довгострокові пасиви

  -

  3404

  2945

  А3> П3

  А3> П3

  А3> П3

  64939

  61760

  86196

  А4 =

  стр190 + стр

  230

  Важкореалізовані активи

  165494

  173459

  199854

  П4 =

  стр490 + стр

  640 +

  стр650

  Постійні пасиви

  321399

  409429

  539259

  А4 <П4

  А4 <П4

  А4 <П4

  -155905

  -235970

  -339405

  Висновок:

  Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо одночасно є наступні співвідношення:

  А1 ≥ П1;

  А2 ≥ П2;

  А3 ≥ П3;

  А4 ≤ П4.

  Як видно з таблиці 5, ліквідність бухгалтерського балансу на початок минулого року ВАТ «ЗБК № 1" не є абсолютною. Тому, що на початок 2003 р. не виконується найперше співвідношення, тобто найбільш ліквідні активи (А1) повинні бути найбільш термінових зобов'язань (П1). Але за виробленим розрахунками видно, що найбільш ліквідні активи значно менше найбільш термінових зобов'язань. Така ж ситуація триває протягом наступного року. А саме, на кінець звітного року баланс вважати абсолютно ліквідним не можна.

  Мінімальним умова фінансової стійкості є виконання четвертого нерівності, що свідчить про наявність у підприємства власних необоротних коштів, і в нашому випадку ця умова виконується.

  За першою групою активів і пасивів за минулий і звітний роки спостерігається платіжний недолік, на інших групах активів і пасивів і в 2003 році і в 2004 році присутній платіжний надлишок. Тобто виконуються останні три нерівності.

  Тому порівнюючи отримані нерівності з оптимальним варіантом, можна зробити висновок про те, що бухгалтерський баланс ВАТ «ЗБК № 1» за два роки є ліквідним, але не абсолютно. Так як всі нерівності виконуються, крім одного і дотримується мінімальна умова фінансової стійкості. Це означає, що дана організація при необхідності своєчасно і повністю здатна розрахуватися за своїми боргами.

  6. Коефіцієнти платоспроможності підприємства

  Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення.

  Таким чином, основними ознаками платоспроможності є:

  а) наявність в достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку;

  б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

  Для оцінки платоспроможності розраховують наступні коефіцієнти:

  1. коефіцієнт абсолютної ліквідності;

  2. коефіцієнт проміжної ліквідності;

  3. коефіцієнт поточної ліквідності.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності, тобто миттєвої ліквідності, показує, яку частина короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів і короткострокових цінних паперів. Цей коефіцієнт визначає платоспроможність підприємства на момент складання балансу. Значення коефіцієнта визнається достатнім, якщо він становить 0,1-0,7

  Коефіцієнт проміжної ліквідності (проміжного покриття, критичної ліквідності) показує яка частина короткострокових зобов'язань організації може бути негайно погашена за рахунок засобів на різних розрахунках в короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках з дебіторами. Допустимі його значення 0,7-0,8, а оптимальне значення - 1. Це платоспроможність підприємства у разі погашення його контрагентами короткострокової дебіторської заборгованості.

  Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття поточних зобов'язань), він показує, яку частину поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити, мобілізувавши всі оборотні кошти. Тобто цей коефіцієнт дозволяє встановити, у якій кратності поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. Нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності повинне бути більше 2.

  Коефіцієнт платоспроможності за період розраховується за даними звіту про рух грошових коштів. Він характеризує здатність підприємства розраховуватися грошима. Даний показник використовується при перспективному аналізі для оцінки майбутньої платоспроможності за даними бізнес - планів. Якщо розрахований показник менший 1, отже, план розроблений не коректно, а притоки і відтоки грошових коштів не збалансовані.

  Таблиця 6

  Коефіцієнти платоспроможності підприємства

  Найменування показника

  Порядок розрахунку


  Нормативне значення  Фактичні значення

  Зміни


  Нач пр.г.  Нач отч.г.  Кон отч.г.


  Пр.г.

  Отч.г.

  Коефіцієнт автономії

  0,5

  0, 83

  0, 84

  0, 75

  0,01

  -0,09

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності


  0,1

  0,3

  0,5

  0,2

  0,2

  Коефіцієнт проміжної ліквідності


  0,7-7,8

  2,4

  3,4

  2,5

  1

  -0,9

  Коефіцієнт поточної ліквідності


  3,4

  4,2

  2,9

  0,8

  -1,3

  Коефіцієнт платоспроможності за період


  Х

  1,02

  1,6

  Х

  0,58

  Висновок:

  Розраховане значення коефіцієнта автономії на початок 2003 р., а так само на початок і кінець 2004 р. відповідає нормативу, але у звітному році намітилася тенденція до його зменшення (-0,09). Це говорить про те, що дане підприємство стійко, стабільне і не залежить від зовнішніх кредиторів.

  Розрахункові значення коефіцієнта абсолютної ліквідності задовольняють нормативним, а саме, на початок минулого року - 0,1, на початок звітного - 0,3, а на кінець звітного періоду - 0,5. Це означає, що організація в разі потреби зможе погасити найближчим час короткострокову заборгованість за рахунок грошових коштів і короткострокових цінних паперів.

  Розраховані значення коефіцієнта проміжної ліквідності в нашому випадку не задовольняють нормативним, тобто підприємство на даний момент не здатне покрити свої поточні короткострокові зобов'язання за рахунок засобів на різних рахунках у короткострокових цінних паперах, а так само надходжень по розрахунках з дебіторами.

  А ось розрахункові значення коефіцієнта поточної ліквідності відповідають нормативному значенню. Це означає, що організація зможе погасити свої поточні зобов'язання при реалізації оборотних коштів, тобто поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. Коефіцієнт поточної ліквідності-це головний показник платоспроможності. За 2003 рік спостерігається збільшення цього показника на 0,8, а за 2004 рік значення коефіцієнта поточної ліквідності знизилося на 1,3.

  Значення коефіцієнта платоспроможності за період у 2003 році одно 1,02, а в 2004 році 1,6. Це говорить про те, що бізнес - план підприємства розроблений коректно, а притоки і відтоки грошових коштів збалансовані.

  Таким чином, можна сказати, що підприємство в цілому є платоспроможним.

  7. Оцінка задовільності структури балансу та прогноз втрати (відновлення) платоспроможності

  У законі «Про неспроможність (банкрутство)» від 16.10.02 року № 127 - ФЗ. У цьому законі дано чітке визначення поняття неспроможності. Це визнана арбітражним судом або оголошена боржником нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати зобов'язання щодо сплати обов'язкових платежів. Під грошовим зобов'язанням розуміється обов'язок боржника сплатити кредитору певну суму грошей за цивільно-правовим договором та з інших підстав, передбачених Цивільним Кодексом РФ. До обов'язкових платежів віднесені податки, збори та інші обов'язкові внески до бюджету відповідного рівня і в позабюджетні фонди в порядку і на умовах, що визначаються законодавством РФ.

  Критерієм неплатоспроможності боржника - юридичної особи є невиконання обов'язку щодо сплати зазначених вище сум платежів протягом трьох місяців з моменту настання дати платежу.

  Відповідно до даного закону та методичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємства і встановлення незадовільної структури бухгалтерського балансу (№ 31-р від 12.08.94) оцінка незадовільною структури бухгалтерського балансу проводиться на основі наступних показників:

  1. Коефіцієнт поточної ліквідності

  2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  3. Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності.

  Якщо перші два коефіцієнти обидва чи хоча б один з них не задовольняють нормативу, то підприємство визнається неплатоспроможним і тоді розраховується коефіцієнт відновлення за період рівний 6 місяців.

  Якщо коефіцієнт відновлення більше 1, то в підприємства є реальна можливість відновити свою платоспроможність у найближчі 6 місяців і навпаки. Якщо значення перших двох коефіцієнтів перевищують нормативні значення, але намітилася тенденція зниження коефіцієнта поточної ліквідності на кінець періоду, то розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності за період 3 місяці. Коефіцієнти поточної ліквідності та забезпеченості власними оборотними засобами вже були розраховані в ході аналізу.

  Таблиця 7

  Оцінка задовільності структури балансу та прогноз втрати (відновлення) платоспроможності

  Найменування показника


  Порядок розрахунку


  Нормативне значення

  Фактичне значення

  на початок року


  нарешті

  року


  Коефіцієнт поточної ліквідності


  4,2

  2,9

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами


  0,1

  0,72

  0,66

  Коефіцієнт втрати платоспроможності за період, що дорівнює трьом місяцям  > 1

  Х

  2,3

  Коефіцієнт відновлення платоспроможності за період, що дорівнює шести місяцям  > 1

  Х

  Х

  Висновок:

  З таблиці 7 видно, що значення коефіцієнта поточної ліквідності відповідають нормативному значенню. А саме, на початок звітного року - 4,2, а на кінець - 2,9.

  Розраховане значення коефіцієнта забезпеченості власними оборотними коштами на початок і кінець року задовольняє нормативному значенню.

  Відповідно до Методичних становищем з оцінки фінансового стану підприємства і встановлення незадовільної структури бухгалтерського балансу (№ 31-р від 12.08.94): якщо значення коефіцієнта поточної ліквідності і коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами перевищують нормативні значення, але намітилася тенденція зниження коефіцієнта поточної ліквідності на кінець періоду, то розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності за період 3 місяці.

  Отже, необхідно розрахувати коефіцієнт втрати платоспроможності за 3 місяці.

  > 1,

  Кутрів. = 2,3

  Отримане значення цього коефіцієнта більше 1, що говорить про реальну можливість не втратити свою платоспроможність протягом трьох місяців.

  Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що ВАТ «ЗБК № 1» не має тенденцій до розвитку банкрутства. Структуру його балансу можна вважати задовільною.

  8. Аналіз показників оборотності капіталу підприємства

  Термін ділова активність у широкому сенсі означає весь спектр зусиль спрямованих на просування фірми на ринках продукції, праці капіталу, тобто показники ділової активності характеризують результати і ефективність, поточної основної виробничої і комерційної діяльності.

  Для оцінки ділової активності використовуються:

  1) якісні критерії;

  2) кількісні показники.

  Якісні - тобто жорстко формалізації:

  • широта ринків збуту;

  • наявність продуктів поставляються на експорт;

  • репутація підприємства, що виражається в популярності клієнтів.

  Кількісна оцінка ділової активності може бути проведена за наступними категоріями:

  • оцінка ступеня виконання плану за основними показниками і аналіз відхилень;

  • оцінка рівня ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства.

  Показники оборотності дуже важливі для оцінки фінансового стану підприємства. До цих показників відносяться:

  1. Коефіцієнт оборотності капіталу - показує кількість оборотів, що здійснюються оборотним капіталом за певний період часу, і характеризує обсяг реалізованої продукції на 1 руб., Вкладений в оборотні кошти;

  2. Тривалість одного обороту - це середній термін за який повертаються в господарську діяльність організації грошові кошти, вкладені у виробничо - комерційні операції.

  Чим вище швидкість обороту, тим більше прибутку отримає підприємство при вкладенні одних і тих же коштів. Прискорення оборотності капіталу сприяє скороченню потреби в оборотному капіталі (абсолютне вивільнення), приросту обсягів продукції (відносне вивільнення) і, значить, збільшення одержуваного прибутку. В результаті покращується фінансовий стан організації, зміцнюється платоспроможність. Але прискорення оборотності має сенс, коли діяльність підприємства рентабельна, тобто в якості фінансового результату - прибуток.

  Уповільнення оборотності потребує залучення додаткових коштів для продовження господарської діяльності організації хоча б на рівні минулого періоду.

  Можливо також визначення приватних показників оборотності, при цьому замість загальної суми оборотних активів використовуються окремі складові елементи.

  Для підприємства бажано, щоб зміна коефіцієнта оборотності в динаміці мало позитивне значення, при зміні тривалості одного обороту в динаміці - з від'ємним значенням.

  Якщо число оборотів скоротилося, тобто мало місце прискорення оборотності, то можна порахувати відносну економію (перевитрата - при уповільненні оборотності). У таблиці 8 наведено розрахунок показників оборотності позикового і власного капіталу, сукупного капіталу і оборотних активів.

  Таблиця 8

  Аналіз показників оборотності капіталу підприємства

  Найменування показника


  Порядок розрахунку


  Значення


  Зміна

  Нач отч.г.

  Кон отч.г.


  Оборот за рік, тис. руб.


  Стор 010 ф № 2 (виручка)

  384557

  878034

  Х

  Середньорічна величина

  сукупного капіталу,

  тис. руб.

  435348,5

  601157,5

  Х

  Коефіцієнт оборотності сукупного капіталу

  0,88

  1,46

  0,58

  Тривалість одного обороту сукупного

  капіталу, дні

  409

  247

  -162

  Середньорічна величина

  власного капіталу,

  тис. руб.

  365414

  474344

  Х

  Коефіцієнт

  оборотності

  власного капіталу

  1,05

  1,85

  0,8

  Тривалість одного обороту власного

  капіталу, дні

  343

  195

  -148

  Середньорічна величина

  позикового капіталу, тис. руб

  70365

  126938

  Х

  Коефіцієнт

  оборотності позикового капіталу

  5,47

  6,92

  1,45

  Тривалість одного обороту позикового капіталу, дні

  66

  52

  -14

  Середньорічна величина

  оборотних активів, тис. руб

  272372

  421901,5

  Х

  Коефіцієнт

  оборотності оборотних активів

  1,41

  2,08

  0,67

  Тривалість одного обороту оборотних активів, дні, в тому числі:


  255

  173

  -82

  тривалість одного обороту запасів, дні

  55

  28

  -27

  тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, дні


  180

  117

  -63

  тривалість одного обороту короткострокових

  фінансових вкладень, дні

  9

  11

  2

  тривалість одного обороту грошових коштів, дні

  3

  10

  7

  -Родолжітельность одного обороту інших оборотних активів, дні
  -

  -

  -

  Одноденний оборот,

  тис. руб.

  Х

  1754

  Х

  Економія (перевитрата) оборотних активів внаслідок зміни оборотності


  Е (П) = ΔПродолжительность1оборотаОбА *

  Одноденний оборот

  Х

  -143828

  (Е)

  Х

  Висновок:

  У цілому по ВАТ «ЗБК № 1» можна сказати, що коефіцієнти оборотності в динаміці збільшуються, що говорить про більшому зростанні значень сукупного капіталу і його складових, а також активів у порівнянні з виручкою від реалізації продукції.

  Коефіцієнт оборотності сукупного капіталу збільшився на 0,58 і на коні звітного періоду склав 1,46. Отже, тривалість одного обороту сукупного капіталу зменшилася на 162 і на кінець 2004 року составіла247 днів. Прискорення оборотності капіталу сприяє скороченню потреби в оборотному капіталі (абсолютне вивільнення), приросту обсягів продукції (відносне вивільнення) і, значить, збільшення одержуваного прибутку. В результаті покращується фінансовий стан організації, зміцнюється платоспроможність.

  Коефіцієнт оборотності власного капіталу збільшився на 0,8 і до кінця звітного року році склав 1,85. А отже, тривалість одного обороту власного капіталу в 2004 році зменшилася на 148 днів і стала 195 днів (у той час як на початок року вона становила - 343 дні.

  Коефіцієнт оборотності позикового капіталу теж збільшився на 1,45, а тривалість одного його обороту знизилася на 14 днів і склала 52 дня на кінець звітного періоду.

  Оборотність оборотних активів збільшилася на 0,67, тривалість одного обороту оборотних активів зменшилась на 82 дні і стала 173 дні, в тому числі тривалість одного обороту запасів скоротилася на 27 днів і стала на кінець року 28 днів, тривалість обороту дебіторської заборгованості зменшилася на 63 дня і стала 117 днів, тривалість обороту короткострокових фінансових вкладень збільшився на 2 дні і стала замість 9дней - 11, тривалість одного обороту грошових коштів так само збільшилася і стала 10 днів.

  А отже, зі зменшенням тривалості одного обороту оборотних активів на 82 дні і з прискоренням оборотності, на підприємстві за звітний період відбулася економія оборотних коштів, яка склала - 143828 тис. руб.

  9. Аналіз складу, структури і динаміки фінансових результатів підприємства

  На відміну від балансу, що представляє собою звід моментних даних про майновий і фінансовий стан підприємства, звіт про прибутки і збитки призначений для характеристики фінансових результатів його діяльності за звітний період.

  У звіті прибутки і збитки доходи і витрати мають бути показані з підрозділом на звичайні та надзвичайні. Звичайними являютсядоходи, одержувані від регулярної передбаченої статутом діяльності підприємства. Надзвичайними доходами вважаються надходження, що виникають як наслідки непередбачених обставин (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.п.): страхове відшкодування, вартість матеріальних цінностей, що залишаються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів і т.п.

  Величина виручки (доходу) визначається виходячи з ціни, встановленої договором між організацією та покупцем (замовником) або користувачем активів організації.

  За статтею "Собівартість реалізованої продукції" відображаються фактичні витрати, пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, пов'язані з реалізованої продукції.

  Стаття «Валовий прибуток» є розрахунковий показник, що визначається як різниця між нетто-виручкою і собівартістю.

  Стаття «Комерційні та управлінські витрати» характеризує витрати, пов'язані зі збутом продукції у виробників і товарів у торговельних і збутових організацій, а також величину загальногосподарських витрат організації.

  Стаття "Прибуток (збиток) від продажу» є розрахунковий показник, що визначається як різниця між валовим прибутком і витратами комерційного і управлінського характеру.

  Рядок Сальдо операційні доходи і витрати розраховується як різниця між операційними доходами та витратами.

  Рядок Сальдо позареалізаційних доходів і витрат розраховується як різниця між позареалізаційними доходами і витратами.

  Стаття "Прибуток і збиток до оподаткування» є розрахунковий показник, який визначається як різниця між наведеними вище доходами і витратами.

  Рядок «Відкладені податкові активи і зобов'язання» розраховується як різниця меду цими активами і зобов'язаннями.

  За статтею «Податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток.

  Рядок «Сальдо надзвичайних доходів і витрат» відображає різницю між ними.

  Стаття "Чистий прибуток (збиток)» є розрахунковий показник, що визначається як різниця між прибутком (збитком) до оподаткування і величиною податку на прибуток.

  Оцінка динаміки, структури і тенденції зміни фінансових результатів може бути дана, якщо додати до показників цієї форми ряд розрахунків. Отримані результати доцільно представити таблицею (табл. 9).

  Таблиця 9

  Аналіз складу, структури і динаміки фінансових результатів підприємства

  Найменування показника


  Порядок розрахунку (коди рядків)


  Абсолютні значення, УРАХУВАННЯМ


  Питома вага,%


  Зміни


  Темп приросту,%

  За попередній

  період

  За звітний період


  Абсолютних знач

  ень

  Питомої

  ваги


  За попередній

  період

  За звітний період
  Виручка


  010

  384557

  878034

  100

  100

  493477

  -

  128,3

  Собівартість проданої продукції

  020

  239742

  608615

  60,3

  69,3

  368873

  9

  153,9

  Валовий прибуток

  029

  144815

  269419

  37,7

  30,7

  124604

  -7

  85,7

  Комерційні витрати

  030

  3363

  7525

  0,87

  0,85

  4162

  -0,02

  123,8

  Управлінські витрати

  040

  15777

  30678

  4,1

  3,5

  14901

  -0,6

  94,5

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  125675

  231207

  32,7

  26,3

  105532

  -6,4

  83,9

  Операційні доходи

  090

  14856

  84114

  3,9

  9,6

  69258

  5,7

  466,2

  Операційні витрати

  100

  12598

  86210

  3,3

  9,8

  73612

  6,5

  584,3

  Позареалізаційні доходи

  120

  1133

  1765

  0,3

  0,2

  632

  -0,1

  55,8

  Позареалізаційні витрати

  130

  6072

  43184

  1,6

  4,9

  37112

  3,3

  611,2

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  122856

  188546

  31,9

  21,4

  65690

  -10,5

  53,5

  Сальдо відкладених податкових активів і зобов'язань


  141-142

  -1055

  575

  -0,3

  0,07

  -1630

  0,37

  154,5

  Поточний податок на прибуток

  150

  29624

  58104

  7,7

  6,6

  28480

  -1,1

  96,1

  Сальдо надзвичайних доходів і витрат


  160

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду  190

  92180

  129887

  23,9

  14,8

  37707

  -9,1

  40,9

  Висновок:

  Проаналізувавши показники Звіту про прибутки та збитки, можна зробити наступні висновки: за даними таблиці 9 сталося значне збільшення виручки, її темп приросту складає 128,3%. За абсолютним значенням виручка збільшилася в порівнянні з 2003 роком з 384557 тис. руб. до 878034 тис. руб.

  Собівартість проданої продукції в 2004 році збільшилася на 368873 тис.руб. і склала 608615 тис.руб. Темп її приросту склав 153,9%.

  Питома вага собівартості збільшився на 9%. Це спричинило за собою збільшення валового прибутку на 124604 тис. руб.

  Значно збільшилися комерційні та управлінські витрати підприємства, темп приросту управлінських видатків склав - 94,5%, а темп приросту комерційних витрат - 123,8%. Внаслідок чого, збільшується прибуток від продажів на 105532 тис.руб., Хоча її питома вага за звітний період знизився на 6,4%.

  Значення операційних доходів збільшується на 69258 тис.руб., Їх питома вага так само збільшується на 5,7%, а темп приросту склав - 466,2%.

  Значення і питома вага операційних витрат збільшується протягом звітного періоду, а темп приросту складає - 584,3%.

  Позареалізаційні доходи збільшуються на 632 тис.руб., А питома вага скорочується на 0,1%. Темп їх приросту склав - 55,8%.

  Позареалізаційні витрати так само збільшуються на 37112 тис.руб., Темп їх приросту складає 611,2%.

  У результаті цього прибуток до оподаткування збільшується на 65690 тис.руб., Питома вага знижується на 10,5%, а темп її приросту становитиме - 53,5%.

  Сальдо відкладених податкових активів і зобов'язань зменшується на 1630 тис.руб., А питома вага збільшується на 0,37%.

  Поточний податок на прибуток так само збільшується на 28408 тис.руб., Його питома вага зменшується на 1,1%, а темп приросту складає 96,1%.

  Сальдо надзвичайних доходів і витрат відсутній.

  У результаті прибуток (збиток) до оподаткування помітно зросла: якщо в 2003 році вона дорівнювала 92180 тис. руб., То до 2004 року стала 129887 тис.руб. Питома вага чистого прибутку підприємства у 2003 році - 23,9%, а в 2004 році знизився на 9,1% і склав 14,8%,. Темп приросту - 40,9%.

  10. Оцінка показників рентабельності

  Існує безліч коефіцієнтів рентабельності (прибутковості) залежно від того, з якої позиції намагаються оцінити ефективність фінансово-господарської діяльності комерційної організації. Тому вибір оціночного коефіцієнта залежить від алгоритму розрахунку, точніше, від того, який показник ефекту (прибутку) використовується в розрахунках. У світовій обліково-аналітичний практиці відомі різні інтерпретації показників прибутку, а якогось єдиного універсального коефіцієнта ефективності (рентабельності) не існує.

  У залежності від того, з чим порівнюється обраний показник прибутку, виділяють дві групи коефіцієнтів рентабельності:

  • рентабельність інвестицій (капіталу);

  • рентабельність продажів.

  У першому випадку в якості базисного показника (знаменника дробу) береться будь - якого з показників ресурсів, а в чисельнику дробу - відповідний показник прибутку.

  У другому випадку зіставляють показник прибутку та виручку від реалізації.

  Коефіцієнти рентабельності (прибутковості), з одного боку, являють собою окремий випадок показників ефективності, коли в якості показника ефекту виступає в чисельнику дробу береться прибуток, а в знаменнику - величина ресурсів або витрат.

  Таблиця 10

  Оцінка показників рентабельності

  Найменування показника


  Порядок розрахунку


  Значення


  Зміна

  Минулий рік

  Звітний рік


  Окупність витрат з прибутку від продажів


  48,5

  35,7

  -12,8

  Рентабельність продажів за прибутком до оподаткування


  31,9

  21,5

  -10,4

  Рентабельність продажів по чистому прибутку


  23,9

  14,8

  -9,1

  Рентабельність активів за прибутком до оподаткування


  25,3

  27,8

  2,5

  Рентабельність фондів з прибутку до оподаткування


  3,26

  0,26

  3

  Рентабельність власного капіталу по чистому прибутку


  22,5

  25,9

  3,4

  Рентабельність позикового капіталу за чистим прибутком


  120,1

  73,4

  -46,7

  Висновок:

  У 2004 році в порівнянні з попереднім роком деякі показники рентабельності зменшилися, а деякі збільшилися.

  Окупність витрат з прибутку від продажів зменшилася на 12,8. Це говорить про те, що значення прибутку від продажів, що припадає на один карбованець витрат, знизилося з 48,5 до 35,7 руб.

  Рентабельність продажів за прибутком до оподаткування так само знизилася на 10,4 руб. А отже, прибуток до оподаткування, яка припадає на один карбованець виручки від реалізації продукції знизилася з 31,9 руб. до 21,5 руб.

  Значення рентабельності продажів по чистому прибутку за 2004 рік так само впало з 23,9 до 14,8 руб. Значить, чистий прибуток, що припадає на карбованець виручки від продажу, теж скоротилася.

  Рентабельність активів за прибутком до оподаткування збільшився на 1 рубль. Це означає, що значення прибутку до оподаткування по відношенню до активів, збільшилася на 1 рубль.

  Рентабельність фондів з прибутку до оподаткування збільшився на 0,36 рублів. Це говорить про те, що значення прибутку до оподаткування по відношенню до рубля використовувалися фондів, зросла з 0,9 до 1,26 рублів.

  Рентабельність власного капіталу по чистому прибутку виросла на 1,6 рубля. Тобто чистий прибуток, що припадає на один карбованець власного капіталу, зросла.

  Рентабельність позикового капіталу по чистому прибутку скоротилася на 46,7 рублів. Це говорить про те, що величина чистого прибутку за звітний період скоротилася по відношенню до одного рубля позикового капіталу з 120,1 до 73,4 рублів.

  У цілому всі показники рентабельності позитивні і знизилися за звітний період незначно, отже ВАТ «ЗБК № 2» прибутково.

  11. Вихідні дані для факторного аналізу показників рентабельності

  Для проведення факторного аналізу показників рентабельності необхідно спочатку розрахувати деякі показники:

  1. Рентабельність продажів за прибутком до оподаткування розраховується як відношення прибутку до оподаткування до виручки.

  2. Середньорічна величина сукупних активів.

  3. Коефіцієнт оборотності сукупних активів розраховується шляхом ділення виручки підприємства на середньорічну величину сукупних активів.

  4. Середньорічна величина основних фондів за залишковою вартістю.

  5. Фондовіддача розраховується як відношення виручки від реалізації до середньорічної величини основних фондів за залишковою вартістю.

  6. Середньорічна величина оборотних фондів.

  7. Коефіцієнт оборотності оборотних фондів розраховується шляхом співвідношення виручки до середньорічної величини оборотних фондів.

  8. Рентабельність продажів по чистому прибутку - це співвідношення чистого прибутку до виручки.

  9. Середньорічна величина власного і позикового капіталу.

  10. Середньорічна величина коефіцієнта фінансового ризику

  Таблиця 11

  Вихідні дані для факторного аналізу показників рентабельності

  Найменування показника


  Порядок розрахунку


  Значення


  Зміна
  Минулий рік

  Звітний рік  Рентабельність продажів за прибутком до оподаткування


  31,9

  21,5

  -10,4

  Середньорічна величина сукупних активів, тис. руб.


  435348,5

  601157,5

  Х

  Коефіцієнт оборотності сукупних активів


  0,9

  1,46

  0,56

  Середньорічна величина основних фондів за залишковою вартістю, тис. руб.


  126003,5

  142404,5

  Х

  Фондовіддача, грн. / руб.

  3,1

  6,1

  3

  Середньорічна величина оборотних фондів, тис. руб.

  272372

  421901,5

  Х

  Коефіцієнт оборотності оборотних фондів


  0,91

  2,08

  1,17

  Рентабельність продажів по чистому прибутку


  23,9

  14,8

  -9,1

  Середньорічна величина власного капіталу, тис. руб.


  365414

  474344

  Х

  Середньорічна величина позикового капіталу, тис. руб.


  70365

  126938

  Х

  Середньорічна величина коефіцієнта фінансового ризику


  0,20

  0,26

  0,06

  Висновок:

  У даній таблиці ми зробили розрахунок вихідних даних для факторного аналізу показників рентабельності. А саме, зробили розрахунок рентабельності продажів за прибутком до оподаткування. Значення цього показника знижується за звітний період на 10,4.

  Середньорічна величина сукупних активів збільшується з 435348,5 тис. руб. до 601157,5 тис. руб. Це відбувається, в основному, за рахунок значного збільшення оборотних активів.

  Коефіцієнт оборотності сукупних активів за звітний період підвищується на 0,56. Цей показник показує, що сукупні активи в минулому періоді робили 0,9 оборотів, а в звітному - 1,47 обороту.

  Середньорічна величина основних фондів за залишковою вартістю збільшилася за 2004 рік.

  Значення фондовіддачі за звітний рік збільшується з 3,1 до 6,1.

  Середньорічна величина оборотних фондів так само збільшується з 272372 тис. руб. до 421901,5 тис. руб.

  Оборотні фонди за минулий рік роблять 0,91 оборот, а за звітний - 2,08. Рентабельність продажів по чистому прибутку зменшується з 23,9 до 14,8.

  Середньорічна величина власного і позикового капіталу збільшується.

  Так само збільшується за звітний рік значення коефіцієнта фінансового ризику з 0,20 до 0,26.

  12. Факторний аналіз показників рентабельності

  Оцінку впливу факторів на зміну показника загальної економічної рентабельності за прибутком до оподаткування зробимо інтегральним методом. Чинниками є рентабельність продажів за прибутком до оподаткування та оборотність сукупних активів, відповідно х і y.

  F = xy;

  Оцінку впливу факторів на зміну показника рентабельності фондів за прибутком до оподаткування (Х) зробимо інтегральним методом. Чинниками є рентабельність продажів за прибутком до оподаткування, фондовіддача основних фондів і оборотність оборотних фондів, відповідно А, В і С.

  ;

  ;

  Оцінку впливу факторів на зміну показника рентабельності власного капіталу по чистому прибутку проведемо методом ланцюгових підстановок. Чинниками є рентабельність продажів по чистому прибутку, оборотність сукупних активів і структура капіталу. Позначимо їх - А, В і С.

  ;

  ;

  Таблиця 12

  Факторний аналіз показників рентабельності

  п / п


  Фактор


  Розрахунок впливу


  Розмір впливу


  I.

  Оцінка впливу факторів на зміну показника загальної економічної рентабельності за прибутком до оподаткування


  1

  Рентабельність продажів за прибутком до оподаткування  -12,272

  2

  Оборотність сукупних активів


  14,952


  Сумарний вплив факторів


  Х

  2,68

  II.

  Оцінка впливу факторів на зміну показника рентабельності фондів за прибутком до оподаткування  1

  Рентабельність продажів за прибутком до оподаткування


  16,4

  2

  Фондовіддача основних фондів  -6,8

  3

  Оборотність оборотних фондів  -6,25


  Сумарний вплив факторів  Х

  3,35

  III.

  Оцінка впливу факторів на зміну показника рентабельності власного капіталу по чистому прибутку  1

  Рентабельність продажів по чистому прибутку  -13,63

  2

  Структура капіталу  13,62

  3

  Оборотність сукупних активів


  3,16


  Сумарний вплив факторів  Х

  3,15

  Висновок:

  1. Розрахувавши вплив факторів на зміну показника

  загальної економічної рентабельності, можна зробити висновок про те, що рентабельність продажів за прибутком до оподаткування впливає негативно. Значення загальної економічної рентабельності збільшилася в результаті зміни рентабельності продажів за прибутком до оподаткування у бік зменшення на 12,272 і зміни оборотності сукупних активів, але в позитивну сторону на 14,952. Причому найбільший вплив на економічну рентабельність справила оборотність сукупних активів (14,952). Сумарний вплив факторів склало 2,68.

  1. За даними факторного аналізу можна зробити висновок про те, що

  показник рентабельності фондів за прибутком до оподаткування збільшився в результаті збільшення рентабельності продажів за прибутком до оподаткування на 16,4; а так само в результаті негативного впливу фондовіддачі основних фондів на -6,8 і оборотності оборотних фондів на 6,25. Сумарний вплив факторів склало 3,35.

  III. За даними факторного аналізу можна зробити висновок про те, що на зміну показника рентабельності власного капіталу по чистому прибутку справила найбільший вплив оборотність сукупних активів на 5,97. У цілому рентабельність власного капіталу збільшилася в результаті: негативного впливу рентабельності продажів по чистому прибутку на 6,36, позитивного впливу фондовіддачі на 1,3 і позитивного впливу сукупних активів на 5,97. Сумарний вплив факторів склало 0,91.

  13. Розрахунок беззбиткового обсягу продажів і запасу фінансової міцності

  Формалізація процедур аналізу та планування витрат заснована на їх підрозділі на змінні і постійні. Перші змінюються пропорційно обсягу виробництва, другі залишаються стабільними при зміні цього обсягу. Але угруповання витрат на постійні та змінні є умовною і іноді пропонується ділити витрати на напівзмінні і полупостоянние. Визначення постійних змінних витрат дозволяє виявити умови беззбитковості виробництва і реалізації продукції.

  Беззбитковий обсяг продажів - це обсяг продукції, доходи від продажу якої в точності покривають сукупні витрати на її виробництво і реалізацію, забезпечуючи тим самим нульовий прибуток. Це так само той обсяг виробництва, який потрібно реалізувати, що б покрити витрати на виробництво і комерційні витрати. Оскільки підприємство виробляє кілька видів продукції, то ми будемо знаходити беззбиткову виручку:

  .

  Графічний метод зручний для ілюстрації залежності між показниками, які беруть участь у розрахунку точки беззбитковості аналітичним методом.

  Таблиця 13

  Розрахунок беззбиткового обсягу продажів і запасу фінансової міцності

  Найменування показника


  Порядок розрахунку


  Значення


  Зміна
  Минулий рік

  Звітний рік


  Обсяг продажів, тис.руб.


  Виручка (стор. 010 Ф № 2)

  384557

  878034

  493477

  Сума змінних витрат,

  тис. руб.  Собівартість (стр.020 Ф № 2)

  239742

  608615

  368873

  Сума постійних витрат,

  тис. руб.


  Комм. + Керуван. Витрати (стр.030 +040 Ф № 2)

  19140

  38212

  19072


  Беззбитковий обсяг продажів, тис. руб.  50368

  123265

  72897

  Запас фінансової міцності, тис. руб.
  334189

  754769

  420580

  Запас фінансової міцності,%  86,9

  85,9

  -1

  Знайдемо точку беззбитковості графічним способом


  У

  Висновок:

  За даними таблиці 13 графіка видно, що з об'ємом продажів збільшується і сума змінних і постійних витрат. Величина змінних витрат збільшується на 368873 тис. руб., А значення постійних на 19072 тис.руб.

  Беззбитковий обсяг продажів у минулому році дорівнює 50368 тис. руб., А в звітному - 123265 тис. руб., Тобто беззбитковий обсяг продажів збільшився на 72897 тис.руб. Отже, поріг рентабельності у звітному році дорівнює 50368 тис. руб., При цьому обсязі продажів прибуток і збитки підприємства дорівнюють нулю. Насправді це той обсяг продажів, який потрібно реалізувати, щоб виручкою покрити витрати на виробництво і комерційні витрати. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що ВАТ «ЗБК № 1» може значно знизити обсяг продажів і не стати банкрутом.

  Значення запасу фінансової міцності збільшується у звітному році на 420580 тис. руб. Аналітичні розрахунки збіглися з графічними.

  IV. Управлінський виробничий аналіз.

  14. Аналіз динаміки обсягів продажів продукції

  Для аналізу динаміки обсягів продажів продукції необхідні дані не тільки про обсяги продажів за минулий і звітний роки, але і за звітний рік у цінах минулого року. Для цього ми використовуємо індекс цін, який дорівнює 1,162. Обсяг продажів за звітний рік у цінах минулого року визначається шляхом ділення значення за звітний рік на індекс цін.

  Індекс зростання дорівнює відношенню значень обсягів продажів за звітний рік у цінах минулого до минулого року.

  Аналіз динаміки обсягів продажів продукції необхідний для подальших розрахунків з аналізу використання трудових ресурсів, аналізу використання матеріальних ресурсів і т.д.

  Таблиця 14

  Аналіз динаміки обсягів продажів продукції

  Обсяг продажів продукції,

  тис. руб.


  Зміна, тис. руб.


  Темп приросту,%


  Індекс зростання


  Минулий рік

  Отч.год в цінах минулого року

  Звітний рік
  384557

  755623

  878034

  371066

  96

  1,96

  Висновок:

  Обсяг продажів продукції за звітний рік у цінах минулого року збільшився на 371066 крб. Темп приросту склав 96%, а індекс зростання 1,96.

  15. Аналіз використання трудових ресурсів

  Трудові ресурси - це працездатна частина населення. Використання трудових ресурсів впливає на ефективність господарської діяльності і фінансове благополуччя організації.

  Завдання аналізу трудових ресурсів:

  1. Оцінка обсягу, складу, структури і якості трудових ресурсів;

  2. Аналіз забезпеченості виробництва кадрами. Забезпеченість виробництва кадрами - це відповідність фактичної наявності працівників тих чи інших категорій і потреб виробництва в кадрах;

  3. Аналіз використання фонду робочого часу. Фонд робочого часу - це кількість годин, відпрацьованих усіма працівниками відповідно до плану. Даний показник характеризує повноту використання трудових ресурсів за часом, тобто інтенсивність використання трудових ресурсів. Фонд робочого часу залежить від чисельності працівників, тривалості робочої зміни в годинах від кількості відпрацьованих днів;

  4. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції, тобто аналіз ефективності використання трудових ресурсів. До таких показника відносяться середньогодинна виробіток одного працівника, трудомісткість одного рубля продукції, а так само економія (перевитрата) трудових ресурсів. Трудомісткість є зворотним показником ефективності використання трудових ресурсів. Відносна економія або перевитрата трудових ресурсів характеризує на скільки осіб менше (при економії) або більше (при перевитраті) знадобиться у звітному році, що б зробити таку ж кількість як у минулому періоді за рахунок зростання (зниження) продуктивності праці.

  Індекс фізичного обсягу дорівнює 2,28. Розраховується він шляхом розподілу обсягу продажів звітного періоду на обсяг продажів минулого періоду.

  Таблиця 15

  Аналіз використання трудових ресурсів

  Найменування показника


  Порядок розрахунку


  Значення


  Зміна

  Минулий рік

  Звітний рік


  Середньорічна чисельність працівників, чол.


  Х

  886

  889

  3

  Обсяг продажів продукції в порівнянних цінах,

  тис. руб.

  Х

  384557

  755623

  371066

  Середньорічне виробництво одного працівника,

  тис. грн. / чол.


  434

  850

  416

  Відпрацьовано годин всеміработнікамі за рік

  1707853,6

  1733550

  25696,4

  Середньогодинна виробіток одного працівника, руб / год.


  0,22517

  0,435882

  0,210712

  Трудомісткість одного рубля продукції, ч / руб.

  4,44109

  2,2942

  -2,14689

  Відносна економія

  (Перевитрата) трудових ресурсів


  Х

  Х

  -1131

  Висновок:

  Середньорічна чисельність працівників ВАТ «ЗБК № 1» збільшилася у звітному році на 3 особи. Середньорічне виробництво одного працівника в минулому році становила 434 тис. / чол., А в звітному - 850 тис.руб / чол., Отже вироблення збільшилася на 416 тис.руб / чол. Що є позитивною тенденцією для підприємства.

  Кількість відпрацьованих годин всіма працівниками за звітний рік збільшується на 25696,4 годин і стає 1733550 годин. Це говорить про те, що трудові ресурси використовуються набагато інтенсивніше, ніж у минулому.

  Середньогодинна виробіток одного працівника так само збільшується на 0,210712 грн. / чол. і в 2004 складає 0,435882 грн. / чол. Збільшення в динаміці цього показника - це позитивна тенденція.

  Трудомісткість одного рубля продукції зменшується з 4,44109 ч / руб. до 2,2942 ч / руб. Це говорить про те, що витрати на трудові ресурси скорочуються. Що позитивно характеризує підприємство.

  Отримане значення економії говорить про те, що на 1131 особи менше знадобилося б у звітному році, що б зробити таку ж кількість продукції як в минулому періоді за рахунок зростання продуктивності праці.

  16. Аналіз складу, структури і динаміки основних фондів

  Основні фонди - це засоби виробництва і в сукупності складають виробничу базу підприємства. Виробництво продукції забезпечується наявністю промислово - виробничих фондів. Крім того, господарська діяльність забезпечується за рахунок основних виробничих фондів непромислового призначення (основні фонди транспорту, сільського господарства, будівництва і т.д.). У складі основних фондів є фонди невиробничого призначення (об'єкти соціальної інфраструктури).

  За ступенем використання розрізняють: основні фонди в експлуатації, на ремонті, на консервації та в резерві. За функціональним призначенням розрізняють земельні ділянки, об'єкти природокористування, будівлі та споруди.

  За ступенем приналежності основні фонди поділяють на власні, орендовані та передані в оренду.

  Основні фонди відображаються в бухгалтерському балансі за залишковою вартістю, а в додатку до бухгалтерського балансу за первісною та відновною. При оцінці обсягів основних фондів, динаміки потрібно пам'ятати про те, що вони можуть переоцінюватися. Тому, порівнюючи обсяги основних фондів за різні періоди, необхідно привести їх до порівнянної вартісної оцінки.

  При аналізі структури основних фондів необхідно виділити активну і пасивну частину. До активної частини належать об'єкти безпосередньо брали участь у виготовленні продукції (робочі машини, обладнання та транспортні засоби). До пасивної частини відносяться всі інші.

  Таблиця 16

  Аналіз складу, структури і динаміки основних фондів

  Найменування показника


  Порядок розрахунку (коди рядків)


  Абсолютні значення, УРАХУВАННЯМ


  Питома вага,%


  Зміна питомої ваги,%


  Темпи приросту ланцюгові,%

  Нач пр.г.

  Нач отч.г.

  Кон отч.г.

  Нач пр.г.

  Нач отч.г.

  Кон отч.г.  Прош.г.

  Отч.г.

  Прош.г.

  Отч.г.

  Будинки  56556

  56556

  50153

  39,5

  39,8

  28,7

  0,3

  -11,1

  -

  -11,3

  Споруди та передатчиком. пристрої.


  8285

  8166

  19814

  5,8

  5,7

  10,3

  -0,1

  4,6

  -1,4

  142,6

  Машини та обладнання


  61841

  61783

  87200

  43,2

  43,5

  49,3

  0,3

  -0,2

  -0,09

  0,4

  Транспорт


  2067

  1251

  2699

  1,4

  0,9

  1,5

  -0,5

  0,6

  -39,5

  115,7

  Виробництв. і хоз.инвентарь


  1282

  1275

  1792

  0,9

  0,9

  1,0

  0

  0,1

  -0,5

  40,5

  Земельного. ділянки та об'єкти прир-ня


  12933

  12933

  12933

  9,1

  9,1

  9,1

  0

  0

  -

  -

  Інш. види основних засобів


  180

  132

  163

  0,1

  0,1

  0,1

  0

  0

  -26,6

  23,4

  Разом основні фонди, в т. числі:


  143144

  142096

  174754

  100

  100

  100

  -

  -

  -0,03

  22,9

  активна частина  63908

  63034

  89899

  44,6

  44,4

  50,8

  -0,2

  6,4

  -1,4

  42,6

  Висновок:

  За даними таблиці 16 можна сказати, що в цілому значення основних фондів у минулому році знизилося, а в звітному значно підвищилося.

  Це пояснюється значним збільшенням споруд та передавальних пристроїв, а так же транспортних засобів.

  Темп приросту основних фондів за 2003 рік склав - 0,03%, а в 2004 році склав 22,9%.

  У складі основних фондів значення будівель в минулому році не змінилося, а в звітному темп приросту склав - 11,3%, тобто абсолютне значення зменшилося.

  Споруди та передавальні пристрої в минулому році скоротилися, а звітному збільшилися. Темп приросту у звітному році склав 142,6%, а в прошлом1, 4%. Питома вага їх на початок 2003 р. становив 5,8% від всіх основних фондів, на початок 2004 г.5, 7%, а на конец10, 3%.

  Кількість машин і устаткування за два роки змінюється незначно. Темп їх приросту у минулому році становить - 0,09%, а в звітному 0,4%

  Питома вага транспортних засобів у минулому році зменшився на - 0,5%, а в звітному виріс на 0,6%. Темп приросту за 2003 р. склав - 39%, а за 2004 р. 115,7%.

  Значення виробничого та господарського інвентарю практично в минулому періоді не змінюється, а от у звітному темп приросту складає 40,5%.

  Інші види основних засобів в минулому періоді знижується, у звітному - збільшується.

  У цілому, основні фонди в звітному періоді збільшуються. Що позитивно характеризує підприємство.

  Активна частина основних фондів становить практично половину всіх фондів. За 2003 рік активна частина зменшується на 1,4%, а за 2004 рік збільшується на 42,6%.

  17. Показники руху і технічного стану основних фондів

  Ефективність виробництва залежить від забезпеченості основними фондами. Забезпеченість основними фондами-це відповідність потреб виробництва в основних фондах і наявності основних фондів, яке визначається як в цілому по підприємству (у вартісному вираженні), так і за окремими групами однорідних об'єктів. Забезпеченість виробництва основними фондами змінюється в результаті руху основних засобів. Інтенсивність цих процесів можна виміряти за допомогою коефіцієнта оновлення основних фондів і коефіцієнта вибуття.

  Найважливішим моментом при оцінці забезпеченості виробництва основними фондами є оцінка їх технічного стану. Технічний стан оцінюється за даними бухгалтерського обліку. Ступінь зносу парку основних засобів визначає коефіцієнт зносу. Так само розраховується коефіцієнт придатності.

  Ці показники розраховуються на будь-яку звітну дату. Оскільки методи нарахування амортизації напряму пов'язані зі швидкістю старіння устаткування, то дані показники характеризують технічний стан з певною часткою умовності.

  Чим вище коефіцієнт придатності, тим нижче коефіцієнт зносу. У динаміці бажано зниження коефіцієнта зносу і збільшення коефіцієнта придатності.

  Про інтенсивність заміни устаткування можна судити за показником середнього терміну експлуатації основних фондів, що є оберненим коефіцієнту вибуття. В окремо взятому періоді величина цього показника може виявитися аномально менше або більше.

  Таблиця 17

  Показники руху і технічного стану основних фондів

  Найменування показника


  Порядок розрахунку


  Значення


  Зміна

  Минулий

  рік


  Звітний рік  Індекс зростання ОФ


  1,15

  1,11

  -0,04

  Коефіцієнт оновлення ОФ


  0,01

  0,32

  0,31

  Коефіцієнт вибуття ОФ


  0

  0,17

  0,17

  Середній термін експлуатації ОФ


  0

  6

  6

  Коефіцієнт зносу основних фондів станом на кінець року

  0

  0,21

  0,21

  Коефіцієнт придатності основних фондів станом на кінець року

  1 -

  0

  0,79

  0,79

  Висновок:

  За даними таблиці 17 індекс зростання основних фондів у минулому році дорівнює 1,15, а в отчетном1, 11. Коефіцієнт оновлення основних фондів за 2004 рік збільшується на 0,31. Даний коефіцієнт показує яку частину від наявних на кінець звітного періоду основних фондів складають нові фонди. Збільшення цього показника в динаміці свідчить про те, що підприємство закуповує і використовує нове обладнання. Це позитивно характеризує підприємство.

  Коефіцієнт вибуття основних фондів так само збільшується на 0,17.

  Він показує яка частина основних засобів, за якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з - через ветхість та з інших причин. Збільшення в динаміці коефіцієнта вибуття говорить про те, що аналізоване підприємство позбавляється від застарілого обладнання.

  Середній термін експлуатації основних фондів за звітний період збільшився приблизно на 6 років.

  Коефіцієнт зносу основних фондів станом на кінець року збільшився тільки в звітному році на 0,21. Даний показник характеризує частку вартості основних засобів, списану на витрати в попередніх періодах. Отже, обладнання підприємства зношується, але незначно. Доповненням до коефіцієнта зносу є коефіцієнт придатності.

  Коефіцієнт придатності основних фондів станом на кінець року так само збільшився тільки в 2004 році на 0,79.

  18. Аналіз ефективності використання основних фондів

  Ефект від використання основних фондів - це вироблена продукція та отримана в результаті цього прибуток (збиток). До показників, що відображає ефективність використання основних засобів, належать фондовіддача, фондомісткість та економія (перевитрата) фондів.

  ;

  де ОФ у вартісному вимірі та V пр в цілому по підприємству, так само виражається в грошових одиницях. Фондовіддача може розраховуватися як за первісною вартістю, так і за залишковою. Фондовіддача може розраховуватися по всіх основних фондів, по основних або за їх активної частини. По окремих видах продукції фондовіддача може розраховуватися в натуральних показниках. Зворотним показником ефективності використання основних фондів є фондомісткість продукції:

  Фондомісткість є основним чинником, що визначає рівень фондовіддачі. Якщо фондовіддача і фондомісткість розраховуються у вартісних показниках, то для порівняння їх за різні періоди часу, потрібно обчислити їх у порівнянних цінах. Зростання фондовіддачі скорочує потребу виробництва в основних фондах і дозволяє підвищити обсяги виробництва.

  Економічний ефект від зміни ефективності використання основних фондів можна оцінити як:

  .

  Величина цього показника характеризує на скільки треба збільшити або зменшити основні фонди в звітному періоді, що б зробити таку ж кількість продукції як в минулому році, через зростання (зменшення) фондовіддачі.

  Таблиця 18

  Аналіз ефективності використання основних фондів

  Найменування показника


  Порядок розрахунку


  Значення


  Зміна

  Минулий

  рік


  Звітний рік
  Середньорічна величина основних фондів по залишковій вартості в порівняних цінах, тис. крб.


  Х

  126003,5

  142404,5

  16401

  Обсяг продажів продукції в порівнянних цінах, тис. крб.


  Х

  384557

  755623

  371066

  Фондовіддача основних фондів, руб. / руб.  3,05

  5,31

  2,26

  Фондомісткість продукції, грн. / руб.  0,33

  0,19

  -0,14

  Середньорічна величина основних фондів за залишковою вартістю в діючих цінах, тис. крб.  Х

  126003,5

  142404,5

  16401

  Рентабельність основних фондів з прибутку до оподаткування


  97,5

  132,4

  34,9

  Відносна економія (перевитрата) основних фондів, тис. грн.


  Е (П) =

  Х

  -1448834

  Х

  Висновок:

  Середньорічна величина основних фондів за залишковою вартістю в порівнянних цінах збільшився за звітний період на 16401 руб. Переоцінка основних фондів не здійснювалася за аналізовані періоди.

  Фондовіддача основних фондів за минулий рік склав 3,05 грн. / руб., А в звітному 5,31 грн. / руб., Отже збільшився на 2,26. Зростання фондовіддачі в динаміці - це позитивна тенденція.

  Фондомісткість за 2004 рік скорочується на 0,14 грн. / руб і на 2004 рік становить 0,19 грн. / руб. Це позитивно характеризує підприємство.

  Рентабельність основних фондів з прибутку до оподаткування збільшується з 97,5% до 132,4%. Це говорить про те, що значення прибутку до оподаткування, яка припадає на один карбованець основних фондів, збільшується на 34,9% у звітному періоді.

  Індекс фізичного обсягу - 2,28.

  Отримане значення відносної економії говорить про те, що на

  1448834 рублів потрібно зменшити основні фонди в звітному періоді, що б зробити таку ж кількість продукції як в минулому році, через зростання фондовіддачі.

  19. Аналіз використання виробничої потужності та обладнання

  Технічний рівень виробництва визначає ефективність виробництва і впливає на повноту використання всіх ресурсів. До показника технічного рівня відносяться фондоозброєність і технічна озброєність. Фондоозброєність визначається за наступною формулою:

  ;

  Технічна озброєність:

  .

  Технічна озброєність праці ще не гарантує його високу продуктивність, а є передумовою.

  Виробнича потужність - максимальний обсяг виробництва продукції, який може бути досягнутий при використанні повного завантаження та максимальної ефективності використання всіх наявних у підприємства ресурсів. Але реальні обсяги виробництва завжди менше виробничої потужності через неповне використання. Досягнення виробничої потужності забезпечить найбільш економічний режим роботи підприємства. Тому в ході аналізу необхідно шукати резерви виробництва. Багато в чому це досягається певною повнотою використання засобів виробництва як за часом, так і по потужності.

  Таблиця 19

  Аналіз використання виробничої потужності та обладнання

  Найменування показника


  Порядок розрахунку


  Значення


  Зміна

  Минулий

  рік


  Звітний рік
  Середньорічна величина основних фондів за первісною (відновлювальною) вартістю в порівнянних цінах, тис. грн.

  Х

  71048

  158425

  87377

  Фондоозброєність,

  тис. грн. / чол.

  80,19

  178,2

  98,02

  Середньорічна величина обладнання в порівнянних цінах, тис. крб.

  Х

  57505,3

  68413

  10907,7

  Технічна озброєність,

  тис. грн. / чол.

  64,9

  76,9

  12

  Висновок:

  Середньорічна величина основних фондів за первісною (відновлювальною) вартістю в порівнянних цінах у минулому році склала 71048 рублів, а в звітному 158425 крб., Отже збільшилася на 87377 руб. Фондоозброєність показує скільки основних фондів (у грошовому вираженні) припадає на людину. Значення фондоозброєнності за минулий рік склало 80,19 тис. грн. / чол, а в звітному 178,2 тис.руб. / чол. середньорічна величина обладнання в порівнянних цінах за 2004 рік збільшилася на 10907,7 ​​тис. крб.

  Технічна озброєність показує скільки робочих машин і устаткування (у грошовому вираженні) припадає на одного працівника. У минулому році це значення становило 64,9 тис.руб. / чол, а в звітному 76,9 тис.руб. / чол. Збільшення в динаміці показників фондоозброєності та технічної озброєності характеризують з позитивної сторони аналізоване підприємство. З цього можна зробити висновок про те, що

  ВАТ «ЗБК № 1» закуповує і використовує нове обладнання і основні фонди.

  20. Аналіз використання матеріальних ресурсів

  Матеріальні ресурси це невід'ємна частина виробничого процесу. Завдання аналізу матеріальних ресурсів:

  1. Аналіз забезпеченості виробництва матеріальними ресурсами;

  2. Оцінка стану складських запасів, сировини, матеріалів;

  3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів;

  4. Оцінка впливу використання матеріальних ресурсів і обсягів продукції, що виготовляється.

  У цілому по підприємству рівень ефективності використання матеріальних витрат визначається за допомогою наступних показників:

  Матеріаловіддача показує скільки продукції в рублях припадає на рубль матеріальних витрат:

  де - Обсяг продажів з кожного рубля матеріальних витрат

  МОЗ визначаються за формою № 5.

  Матеріаломісткість показує скільки рублів матеріальних витрат припадає на рубль продукції:

  Відхилення матеріаломісткості і матеріаловіддачі призводить до економії чи перевитрати матеріальних витрат.

  Таблиця 20

  Аналіз використання матеріальних ресурсів

  Найменування показника


  Порядок розрахунку


  Значення


  Зміна

  Минулий

  рік


  Звітний рік
  Матеріальні витрати в порівнянних цінах, тис. крб

  Х

  150325

  329733

  179408

  Обсяг продажів продукції в порівнянних цінах, тис. крб.  Х

  384557

  755623

  371066

  Матеріаловіддача, руб. / руб.


  2,6

  2,3

  -0,3

  Матеріаломісткість продукції, грн. / руб.  0,38

  0,43

  0,05

  Відносна економія (перевитрата) матеріальних ресурсів, тис. руб.


  Е (П) =

  Х

  -13008

  Х

  Висновок:

  Значення матеріальних витрат за звітний період збільшилася на 179408 крб. Значення матеріальних витрат за звітний рік ми привели до порівнюваний цінами.

  Матеріаловіддача незначно скоротилася з 2,6 руб. / руб. до 2,3 руб / руб. Це говорить про те, що значення продукції в рублях, що припадає на рубль матеріальних витрат знизилося на 0,3 руб / руб. Це негативно характеризує підприємство. Але значення матеріаломісткості скоротилося на 0,05 руб / руб., Це позитивний момент. Це зниження передбачає, що матеріальні витрати на карбованець продукції знизилися.

  Отримане значення відносної економії говорить про те, що на 13008 рублів потрібно зменшити матеріальні витрати у звітному періоді, що б зробити таку ж кількість продукції як у минулому році.

  21. Оцінка впливу екстенсивності та інтенсивності використання виробничих ресурсів на відхилення в обсязі продукції

  Продуктивність праці та чисельність трудових ресурсів є факторами, безпосередньо визначальними результати виробництва.

  Нарощування обсягів виробництва за рахунок збільшення чисельності працівників при незмінній виробленні, тобто за рахунок додаткових витрат - це екстенсивний спосіб. А збільшення обсягів виробництва за рахунок збільшення продуктивності праці при незмінній чисельності - це інтенсивний шлях (він переважний при обмеженості ресурсів). Відповідно кількісні фактори - екстенсивні, а якісні - інтенсивні фактори. Для визначення впливу екстенсивності та інтенсивності трудових ресурсів на обсяг виробництва складемо факторну модель:

  ;

  де середньорічна чисельність - екстенсивний фактор, а вироблення - інтенсивний. Розрахуємо вплив інтегральним методом.

  Для аналізу впливу екстенсивності та інтенсивності на обсяги виробництва основних фондів, як екстенсивного фактора ми беремо середньорічну вартість основних фондів, а в якості інтенсивного - фондовіддачу. Складемо факторну модель:

  Відхилення факторної моделі дозволяють оцінити причини зміни обсягу виробництва в динаміці, виявити резерви поліпшеного використання основних фондів, планувати діяльність підприємства.

  Проведемо факторний аналіз інтегральним методом, аналогічно описаному вище.

  Оцінка впливу екстенсивності та інтенсивності на обсяги виробництва матеріальних ресурсів, як екстенсивного фактора ми вибираємо матеріальні витрати, а інтенсивний фактор - це матеріаловіддача. Факторний аналіз проведемо інтегральним методом. Для його проведення складемо факторну модель:

  Х = МОЗ * МО.

  Таблиця 21

  Оцінка впливу екстенсивності та інтенсивності використання виробничих ресурсів на відхилення в обсязі продукції

  Фактор


  Величина фактору в порівнянних цінах

  Зміна


  Розрахунок впливу


  Розмір впливу
  Пр.г.

  Отч.г.

  1.Среднегодовая чисельність працівників, чол.

  886

  883

  3

  1926

  2.Середньорічна виробіток одного працівника, тис.руб. / чол.

  434

  850

  416

  369200

  Сумарний вплив


  Х

  Х

  Х

  371126

  1.Среднегодовая величина основних фондів за залишковою вартістю, тис.руб.


  126003,5

  142404,5

  16401

  68556,18

  2.Фондоотдача основних фондів, руб. / руб.

  3,05

  5,31

  2,26

  303301,04

  Сумарний вплив

  Х

  Х

  Х

  371857,2

  1. Матеріальні витрати, тис. грн.

  150325

  183150

  32825

  80421,25

  2.Матеріалоотдача, руб. / руб.

  2,6

  2,3

  -0,3

  -50021,25

  Сумарний вплив

  Х

  Х

  Х

  30400

  Висновок:

  Розрахувавши вплив трудових ресурсів на обсяг виробництва:

  Х1 = 750550Х0 = 379424

  Х = 371126;

  = 1926 = 369200

  = 1926 +369200 = 371126.

  Робимо висновок про те, що на обсяг виробництва більшою мірою позитивно впливає інтенсивний фактор - середньорічна вироблення одного працівника (369200)

  Проаналізувавши вплив основних фондів на зміну обсягу виробництва, можна сказати, що в більшій мірі на збільшення обсягу виробництва вплинуло інтенсивний фактор - фондовіддача (303301,04).

  Провівши розрахунок впливу матеріальних ресурсів на зміну обсягу виробництва, робимо висновок про те, що на зміну обсягу виробництва в позитивну сторону більше вплинув екстенсивний фактор - матеріальні витрати (80421,25), а негативно - матеріаловіддача (-50021,25)

  У цілому на збільшення обсягу виробництва більше впливають інтенсивні фактори, отже, аналізоване підприємство збільшує обсяги виробництва за рахунок інтенсивності використання виробничих ресурсів, не залучаючи додаткові.

  22. Оцінка виробничого потенціалу підприємства

  Виробничий потенціал - це сукупність активів, які використовуються або можуть бути використані в основній діяльності підприємства. Оскільки у промислових підприємств основною діяльністю є виробництво продукції, то для організації, що займається іншими видами діяльності, замість терміна виробничий потенціал доречно вживати термін профільні активи.

  У загальному випадку профільні активи розглядаються як баласт підприємства та доцільність їх присутності на підприємстві потрібно оцінювати.

  Висока частка виробничого потенціалу сукупних активів забезпечує максимальні можливості з виробництва продукції і підвищує рентабельність основної діяльності. Вважається, що виробничий потенціал повинен становити не менше 50% сукупних активів і в динаміці має збільшуватися. До складу виробничого потенціалу включається:

  1. Нематеріальні активи виробничого призначення;

  2. Основні виробничі фонди;

  3. Незавершене будівництво виробничого призначення;

  4. Виробничі запаси;

  5. Незавершене виробництво.

  За бухгалтерським балансом величину виробничого потенціалу можна визначити тільки із завищенням.

  Таблиця 22

  Оцінка виробничого потенціалу підприємства

  Найменування показника


  Порядок розрахунку (коди рядків)  Абсолютні значення, УРАХУВАННЯМ  Питома вага,%


  Зміна питомої ваги,%


  Темпи приросту ланцюгові,%

  Нач пр.г.

  Нач отч.г.

  Кон отч.г

  Нач пр.г.

  Нач отч.г.

  Кон отч.г.

  Пр.г.

  Отч.г.

  Пр.г.

  Отч.г

  Основні фонди


  120

  117 175

  134 832

  149 977

  30,5

  27,7

  20,9

  -2,8

  -6,8

  15,1

  11,2

  Незакінченим. строит-во

  130

  26 988

  17 286

  8416

  7,0

  3,6

  1,2

  -3,4

  -2,4

  -35,9

  -51,3

  Вироб. запаси

  210

  58 463

  59 794

  79 848

  15,2

  12,3

  11,1

  -2,9

  -1,2

  2,3

  33,5

  Незакінченим.

  виробництво

  213

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Виробничий потенціал

  120 +130 +210 +

  213

  202626

  211912

  238241

  100

  100

  100

  -

  -

  4,5

  12,4

  Частка виробничого потенціалу в активах

  Х

  Х

  Х

  53

  44

  33

  9

  -11

  Х

  Х

  Висновок:

  За даними таблиці 22 абсолютне значення основних фондів збільшується в кожному звітному періоді, але питома вага у складі сукупних активів зменшується за минулий рік на 2,8%, у звітному на 6,8%. Темп їх приросту у 2003 році склав 15,1%, у 2004 році 11,2%. Збільшення в динаміці основних фондів позитивно характеризує підприємство.

  Незавершене будівництво скорочується, питома вага в минулому періоді скоротився на 3,4%, у звітному на 2,4%. Темп приросту за 2003 рік склав -35,9, у звітному -51,3.

  Величина виробничих запасів з кожним роком збільшується, темп приросту у 2003 році склав 2,3%, у звітному 33,5. Питома вага виробничих запасів у складі сукупних активів зменшаться в кожному звітному періоді.

  Незавершеного виробництва і нематеріальних активів на підприємстві немає. Тому виробничий потенціал дорівнює сумі основних фондів, незавершеного будівництва та виробничих запасів. Величина виробничого потенціалу з кожним роком збільшується, що позитивно характеризує підприємство. Але от частка виробничого потенціалу в динаміці зменшується, це негативна тенденція. На початок минулого року ця величина склала 53%, на початок звітного 44%, а на кінець 2004 року 33%.

  23. Аналіз складу, структури та динаміки витрат

  Витрати всіх ресурсів, виражені в грошовій формі, що застосовуються у виробництві продукції, називають собівартістю. Планування і облік собівартості ведеться за економічними елементами. Класифікація за економічними елементами дозволяє виявити внесок в собівартість продукції окремих видів виробничих ресурсів. Витрати за економічними елементами ділять на:

  1. матеріальні витрати;

  2. витрати на оплату праці;

  3. витрати на соціальні потреби;

  4. витрати на амортизацію;

  5. інші витрати (орендна плата, страхові платежі та інші).

  Дане угрупування дозволяє визначити характер виробництва. Виробництво може виявитися матеріаломістким, фондомісткість і т.д.

  Дане угрупування є універсальною для всіх господарюючих суб'єктів і визначається нормативними документами з бухгалтерського обліку на загальноукраїнському рівні.

  Таблиця 23

  Аналіз складу, структури та динаміки витрат

  Найменування показника


  Порядок розрахунку (коди рядків)


  Абсолютне значення, тис. руб.

  Удельнийвес,%


  Зміни


  Темп приросту,%

  за перед. період


  за отч. період


  за перед. період


  за отч. період


  Абс.

  знач, тис. руб

  Уд.

  Ваги,

  %


  Матеріальні витрати


  710

  150325

  383150

  62,7

  69,1

  232825

  6,4

  154,9

  Витрати на оплату праці


  720

  36690

  95352

  15,3

  17,2

  58662

  1,9

  159,9

  Відрахування на соціальні потреби


  730

  12492

  30024

  5,2

  5,4

  17532

  0,2

  140,3

  Амортизація


  740

  11822

  16427

  4,9

  3,0

  4605

  -1,9

  38,9

  Інші витрати


  750

  28413

  29885

  11,9

  5,3

  1472

  -6,6

  5,1

  Разом витрати  760

  239742

  554838

  100

  100

  315096

  -

  131,4

  Висновок:

  За даними таблиці 23 абсолютне значення матеріальних витрат збільшується за звітний період на 232825 тис.руб. Темп приросту склав 154,9%. Питома вага у складі загальних витрат збільшується за звітний рік на 6,4% і становить 69,1%.

  Витрати на оплату праці за аналізований період збільшуються на 58662 тис.руб. Питома вага у складі сукупних витрат збільшився 15,3% до 17,2%. Темп їх приросту становив 159,9%.

  Відрахування на соціальні потреби так само за 2004 рік збільшуються на 17532 тис.руб, питома вага їх трохи збільшився у звітному періоді на 0,2%. Темп приросту склав 140,3%.

  Амортизація так само збільшується на 4605 тис. крб, але питома вага за звітний рік скорочується на 1,9%, а темп приросту 38,9%. Інші витрати збільшуються на 1472 тис. крб, а питома вага у складі сукупних витрат скоротився на 6,6%.

  У цілому сукупні витрати по підприємству за звітний період збільшуються на 315096 тис.руб.

  Оскільки переважають матеріальні витрати у складі сукупних витрат, виробництво можна вважати матеріаломістким. Зростання витрат говорить про те, що підприємство збільшує випуск продукції.

  24. Аналіз показників собівартості продукції

  Собівартість - це виражені в грошовій формі витрати всіх ресурсів, що застосовуються у виробництві. Собівартість це зворотний показник ефективності виробництва. При ефективній діяльності рівень собівартості відносно низький і знижується в динаміці.

  Показниками собівартості є:

  1. Повна собівартість товарної продукції в цілому, а так само за елементами витрат, за статтями калькуляції та інших угруповань;

  2. Витрати періоду за звичайними видами діяльності (разом витрат по Ф № 5);

  3. Витрати на рубль продукції;

  4. Повна собівартість проданої продукції (стр.020 + стр.030 + стр.040 Ф № 2);

  5. Собівартість окремих виробів на одиницю або на весь обсяг виду продукції;

  6. Сума витрат за центрами відповідальності.

  Зниження собівартості є найважливішим чинником забезпечення прибутковості роботи компанії, її конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості. Основні завдання управління собівартістю:

  1. виявлення резервів зниження собівартості;

  2. розробка заходів щодо їх залучення у виробництво.

  Таблиця 24

  Аналіз показників собівартості продукції

  Найменування показника


  Порядок розрахунку (коди рядків)


  Значення


  Зміна

  Минулий рік

  Звітний рік


  Повна собівартість реалізованої продукції, УРАХУВАННЯМ  Стр.020 +

  стр.030 + стр040

  258882

  646827

  387945

  Витрати на 1 карбованець реалізованої продукції, р. / Р.


  Стр.020/стр.010

  0,6

  0,7

  0,1

  Висновок:

  За даними таблиці 24 повна собівартість реалізованої продукції за минулий період склала 258882 тис. крб., А за звітний рік 646827. Отже, значення цього показника збільшилося на 387945 тис. руб.

  Витрати на карбованець реалізованої продукції за звітний рік збільшуються на 0,1 руб. Значення цього показника за минулий рік склало 0,6 рублів, а за звітний рік 0,7 рублів.

  Збільшення собівартості говорить про нарощування підприємством обсягів виробництва і продажів.

  Висновок

  У даному курсовому проекті був проведений комплексний економічний аналіз господарської діяльності ВАТ «Завод ЗБК № 1».

  Відкрите Акціонерне Товариство «Бєлгородський завод залізобетонних конструкцій 1» створено в порядку приватизації державних і муніципальних підприємств та відповідно до Указу Президента РФ «Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства» від 01.07.1992г. № 721.

  У цілому, бухгалтерську звітність за два роки можна вважати достовірною і якісною для проведення аналізу. Тому, що всі дані на кінець минулого року відповідають початку звітного. Відсутні дані лише за 2002 рік, тому що у 2003 році відбулася реорганізація юридичної особи.

  Проаналізувавши дані бухгалтерського балансу за два роки, можна зробити висновок, що валюта балансу з кожним роком збільшується, так на кінець 2004 року її вартість составляет716 326 тис. руб., Тоді як на початок 2004 року вона становила 485 989 тис. руб.Т. е. валюта балансу збільшилася у звітному році на 230337тис. руб., а в минулому на 101281 тис.руб. Це свідчить про нарощування господарського обороту ВАТ «ЗБК № 1». Основна частина пасивів організації належить власного капіталу, причому його абсолютні показники збільшуються в кожному звітному періоді.

  До кінця 2004 року фінансовий стан ВАТ «ЗБК № 1» продовжує залишатися нормально стійким, тобто у підприємства немає необхідності залучати короткострокові позикові кошти для покриття запасів, так як вони повністю покриваються власним капіталом і довгостроковими позиковими засобами. Отже, ВАТ «ЗБК № 1» успішно і стабільно функціонує.

  Бухгалтерський баланс ВАТ «ЗБК № 1» за два роки є ліквідним, але не абсолютно. Так як всі необхідні нерівності виконуються, крім одного і дотримується мінімальна умова фінансової стійкості. Це означає, що дана організація при необхідності своєчасно і повністю здатна розрахуватися за своїми боргами.

  Всі коефіцієнти платоспроможності задовольняють нормативам, тому, можна сказати, що підприємство в цілому є платоспроможним. Структура балансу вважається задовільною та ВАТ «Завод ЗБК - 1» має реальну можливість не втратити свою платоспроможність протягом трьох місяців.

  Зі зменшенням тривалості одного обороту оборотних активів на 82 дні і з прискоренням оборотності, на підприємстві за звітний період відбулася економія оборотних коштів, яка склала - 143828 тис. рублів на кінець звітного року.

  Проаналізувавши показники Звіту про прибутки та збитки, можна зробити наступні висновки: за даними таблиці 9 сталося значне збільшення виручки, її темп приросту складає 128,3%. За абсолютним значенням виручка збільшилася в порівнянні з 2003 роком з 384557 тис. руб. до 878034 тис. руб.

  У цілому всі показники рентабельності позитивні і знизилися за звітний період незначно, отже ВАТ «ЗБК № 1» прибутково.

  Поріг рентабельності у звітному році дорівнює 50368 тис. руб., При цьому обсязі продажів прибуток і збитки підприємства дорівнюють нулю. Це той обсяг продажів, який потрібно реалізувати, щоб виручкою покрити витрати на виробництво і комерційні витрати. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що ВАТ «ЗБК № 1» може значно знизити обсяг продажів і не стати банкрутом.

  Отримане значення економії трудових ресурсів говорить про те, що на 1131 особи менше знадобилося б у звітному році, що б зробити таку ж кількість продукції як в минулому періоді за рахунок зростання продуктивності праці.

  Основні фонди в звітному періоді збільшуються. Що позитивно характеризує підприємство. Активна частина основних фондів становить практично половину всіх фондів. За 2003 рік активна частина зменшується на 1,4%, а за 2004 рік збільшується на 42,6%. Отримане значення відносної економії основних фондів говорить про те, що на

  1448834 рублів потрібно зменшити основні фонди в звітному періоді, що б зробити таку ж кількість продукції як в минулому році, через зростання фондовіддачі.

  На збільшення обсягу виробництва більше впливають інтенсивні фактори, отже, аналізоване підприємство збільшує обсяги виробництва за рахунок інтенсивності використання виробничих ресурсів, не залучаючи додаткові.

  Незавершеного виробництва і нематеріальних активів

  на підприємстві немає. Тому виробничий потенціал дорівнює сумі основних фондів, незавершеного будівництва та виробничих запасів. Величина виробничого потенціалу з кожним роком збільшується, що позитивно характеризує підприємство. Але от частка виробничого потенціалу в динаміці зменшується, це негативна тенденція. На початок минулого року ця величина склала 53%, на початок звітного 44%, а на кінець 2004 року 33%.

  У цілому сукупні витрати по підприємству за звітний період збільшуються на 315096 тис. руб.

  Оскільки переважають матеріальні витрати у складі сукупних витрат, виробництво можна вважати матеріаломістким. Зростання витрат говорить про те, що підприємство збільшує випуск продукції.

  Список використаної літератури

  1. Аналіз і діагностика фінансово - господарської діяльності підприємства / Табурчак П.П., Вікуленко О.Є.: Навчальний посібник для вузів - Спб.: Хіміздат, 2001 - 288с.

  2. Баканов М.І. Теорія економіческогоаналіза / М.І. Баканов, А.Д. Шеремет. М.: Фінанси і статистика, 2000р.

  3. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності. - М.: ДІС, 2003р.

  4. Ковальов В.В.

  Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: фінанси і статистика, 2002 .- 560 с.

  4) Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - М.: ЮНИТИ, 2002.

  5) Савицька Г.В.

  Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник / 7-е вид. - Мн.: Нове знання, 2002. - 704 с.

  6) Шеремет А.Д., Негашев Є.В. «Методика фінансового аналізу», М.: Инфра-М, 2003.-325 с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Диплом
  489.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Комплексний економічний аналіз господарської діяльності ВАТ Агат
  Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства
  Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства 2
  Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства 2 лютого
  Комплексний економічний аналіз господарської діяльності 3
  Комплексний економічний аналіз господарської діяльності 2
  Аналіз та оцінка фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ Московський завод Сапфір
  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ВАТ Курганпрібор А
  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ВАТ Воронезький верстатобудівний
  © Усі права захищені
  написати до нас