Класифікація рахунків за економічним змістом

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1) Рахунки, призначені для обліку основних засобів та інших довгострокових вкладень:

01 ОС

02 Знос ОС

03 Довгострокові орендовані ОС

04 Нематеріальні активи

05 Амортизація нематеріальних активів

06 Довгострокові фінансові вкладення

07 Устаткування до установки

08 Капітальні вкладення

09 Орендні зобов'язання до надходження

2) Рахунки, для обліку виробничих запасів:

10 Матеріали

11 Тварини на вирощування і відгодівлю

12 МШП

13 Знос МШП

14 Переоцінка матеріальних цінностей

15 Заготівельні і придбання матеріалів

16 Відхилення у вартості матеріалів

17 ПДВ по придбаних цінностях

3) Рахунки для обліку витрат на виробництво:

20 Основне виробництво

21 Напівфабрикати власного проіззводства

23 Допоміжне виробництво

25 Загальновиробничі витрати

26 Загальногосподарські витрати

28 Брак у виробництві

29 Обслуговування виробництва і господарства

30 Некапітальні роботи

31 Витрати майбутніх періодів

4) Рахунки для обліку готової продукції, товарів та їх реалізації:

40 Готова продукція

41 Товари

42 Торгова націнка

43 Комерційні витрати

44 Витрати обігу

45 Товари відвантажені

46 Реалізація продукції, робіт і послуг

47 Реалізація і інше вибуття ОС

48 Реалізація інших активів

5) Рахунки, призначені для обліку грошових коштів:

50 каса

51 Розрахунковий рахунок

52 Валютний рахунок

55 Спеціальні рахунки в банках

56 Грошові документи

57 Переклади шляху

58 Короткострокові фінансові вкладення (облік цінних паперів)

6) Рахунки, призначені для обліку розрахунків між підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами:

60 Розрахунки з постачальниками і підрядниками

61 Розрахунки за авансами виданими

62 Розрахунки з покупцями і замовниками

63 Розрахунки за претензіями

64 Розрахунки за авансами одержаними

65 Розрахунки по майновому і особистому страхуванню

67 Розрахунки з позабюджетних платежів

68 Розрахунки з бюджетом

69 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

70 Розрахунки з персоналом з оплати праці

71 Розрахунки з підзвітними особами

73 Розрахунки з персоналом за іншими операціями

75 Розрахунки з засновниками

76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

78 Розрахунки з дочірніми (залежними) підприємствами

79 Внутрішньогосподарські розрахунки

7) Рахунки, призначені для обліку фінансових результатів та використання прибутку:

80 Прибутки і збитки

81 Використання прибутку

82 Забезпечення

83 Доходи майбутніх періодів

84 Нестачі і втрати від псування цінностей

8) Рахунки, призначені для обліку капіталів і резервів:

85 Статутний капітал

86 Резервний капітал

87 Додатковий капітал

88 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

89 Резерви майбутніх витрат і платежів

9) Рахунки, призначені для обліку кредитів і цільового фінансування

90 Короткострокові кредити банків

92 Довгострокові кредити банків

93 Кредити банків для працівників

94 Короткострокові позики

95 Довгострокові позики

96 Цільові фінансування і надходження

97 Орендні зобов'язання

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.bigmir.net/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Шпаргалка
8.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Класифікація рахунків
Класифікація рахунків за призначенням і структурі
Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
Класифікація бухгалтерських рахунків за структурою і призначенням
Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Шпора по міжнародним економічним відносинам
Виробничий зростання забезпечується зростанням економічним
Розробка інструментарію оцінки ефективності управління соціально-економічним розвитком муніципальних
Тексти з таємним змістом
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru