приховати рекламу

Заходи забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


План

1. Застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративних правопорушень у сфері споживчого ринку

2. Порушення справи про адміністративне правопорушення

3. Завдання

Бібліографічний список

1. Застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративних правопорушень у сфері споживчого ринку

З метою припинення адміністративного правопорушення, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення адміністративного правопорушення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи про адміністративне правопорушення та виконання прийнятого у справі постанови уповноважена особа має право в межах своїх повноважень застосовувати такі заходи забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення:

1) доставляння;

2) адміністративне затримання;

3) особистий огляд, огляд речей, огляд транспортного засобу, що знаходяться при фізичній особі; огляд належать юридичній особі приміщень, територій, що знаходяться там речей і документів;

4) вилучення речей і документів;

5) усунення від управління транспортним засобом відповідного виду;

5.1) огляд на стан алкогольного сп'яніння 1;

6) медичний огляд на стан сп'яніння;

7) затримання транспортного засобу, заборона його експлуатації;

8) арешт товарів, транспортних засобів та інших речей;

9) привід;

10) тимчасова заборона діяльності 2.

Шкода, заподіяна незаконним застосуванням заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, підлягає відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством. 1

Вимоги про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконним застосуванням заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення (частина 2 статті 27.1 КоАП РФ) і незаконним притягненням до адміністративної відповідальності, підлягають розгляду відповідно до цивільного законодавства в порядку цивільного судочинства 2.

Справи про притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб і індивідуальних підприємців у зв'язку із здійсненням ними підприємницької та іншої економічної діяльності, віднесені федеральним законом до підвідомчості арбітражних судів, розглядаються за загальними правилами позовного провадження, передбаченим Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, з особливостями, встановленими у розділі № 1 і федеральному законі про адміністративні правопорушення.

Провадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності порушується на підставі заяв органів та посадових осіб, уповноважених відповідно до федерального закону складати протоколи про адміністративні правопорушення (адміністративні органи) і звернулися з вимогою про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність 3 .

На прохання будь-якої з сторін арбітражний суд має право приймати будь-які забезпечувальні заходи, які він вважатиме за необхідне, щодо предмета спору, включаючи заходи зі збереження товарів, які є предметом спору, як, наприклад, розпорядження про передачу їх на зберігання третій стороні або про продаж товарів, є швидкопсувними.

Такого роду заходи можуть прийматися у формі проміжного рішення. Арбітражний суд вправі зажадати надання забезпечення витрат на здійснення таких заходів.

Звернення сторони до судового органу з проханням про вжиття забезпечувальних заходів не повинно розглядатися як несумісне з угодою про арбітраж або як відмова від цієї угоди 1.

Звернення сторони до суду до або під час арбітражного розгляду з проханням про вжиття заходів до забезпечення позову і винесення судом ухвали про вжиття таких заходів не є несумісними з арбітражною угодою.

Якщо сторони не домовилися про інше, третейський суд може на прохання будь-якої сторони розпорядитися про вжиття якою-небудь стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які він вважає необхідними. Третейський суд може зажадати від будь-якої сторони надати належне забезпечення у зв'язку з такими заходами.

Відповідно до частини 1 статті 202 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації справи про притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб і індивідуальних підприємців у зв'язку із здійсненням ними підприємницької та іншої економічної діяльності, віднесені федеральним законом до підвідомчості арбітражних судів, розглядаються за загальними правилами позовного провадження з особливостями , встановленими главою 25 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації і федеральним законом про адміністративні правопорушення (Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення, КпАП).

У випадках, коли в главі 25 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації містяться конкретні правила, то саме вони підлягають застосуванню при розгляді арбітражним судом справ про притягнення до адміністративної відповідальності (зокрема, за результатами розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд приймає рішення, а не постанова, як це передбачено в статті 29.9 КоАП).

Стаття 321 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації встановлює нові терміни пред'явлення виконавчого листа до виконання. Якщо шестимісячний строк пред'явлення виконавчого листа до виконання, встановлений статтею 201 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації 1995 року, не минув до 1 вересня 2002 року, то він продовжує текти до закінчення строків, передбачених статтею 321 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації 1.

Важливо зазначити, що заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення застосовуються тільки у зв'язку з адміністративним правопорушенням і тільки спеціально уповноваженими на це особами. Заходи забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення є різновидом заходів адміністративного примусу. Тому при їх застосуванні слід пам'ятати, що відповідно до ч.3 ст.1.6 КоАП РФ при застосуванні заходів адміністративного примусу не допускаються рішення і дії (бездіяльність), що принижують людську гідність.

Слід зазначити, що з 1 липня 2008 р. частина 1 статті 27.1 доповнено пунктом 5.1, згідно з яким до заходів забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення додано огляд на стан алкогольного сп'яніння.

2. Порушення справи про адміністративне правопорушення

Приводами до порушення справи про адміністративне правопорушення є:

1) безпосереднє виявлення посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення 1;

2) надійшли з правоохоронних органів, а також з інших державних органів, органів місцевого самоврядування, від громадських об'єднань матеріали, що містять дані, які вказують на наявність події адміністративного правопорушення;

3) повідомлення і заяви фізичних та юридичних осіб, а також повідомлення в засобах масової інформації, що містять дані, які вказують на наявність події адміністративного правопорушення (за винятком адміністративних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 5.27, статтями 14.12, 14.13 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації) ;

4) фіксація адміністративного правопорушення у сфері дорожнього руху працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото - і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото - і кінозйомки, відеозапису;

5) підтвердження містяться в повідомленні або заяві власника (власника) транспортного засобу даних про те, що у випадках, передбачених пунктом 4 цієї частини, транспортний засіб знаходився у володінні чи в користуванні іншої особи 1.

Приводами до порушення справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 14.12, 14.13, 14.23 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, є приводи, зазначені в пунктах 1 і 2 частини 1 статті 28.1, а також повідомлення і заяви власника майна унітарного підприємства, органів управління юридичної особи , арбітражного керуючого, а при розгляді справи про банкрутство - зборів (комітету) кредиторів.

Зазначені в частинах 1 і 1.1 матеріали, повідомлення, заяви підлягають розгляду посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Справа про адміністративне правопорушення може бути порушено посадовою особою, уповноваженою складати протоколи про адміністративні правопорушення, тільки за наявності хоча б одного з приводів, передбачених частинами 1 і 1.1 статті 28.1 Кодексу про адміністративні правопорушення в Російській Федерації, і достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення.

Справа про адміністративне правопорушення вважається порушеною з моменту:

1) складання протоколу огляду місця скоєння адміністративного правопорушення;

2) складання першого протоколу про застосування заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачених статтею 27.1 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення;

3) складання протоколу про адміністративне правопорушення або винесення прокурором постанови про порушення справи про адміністративне правопорушення;

4) винесення ухвали про порушення справи про адміністративне правопорушення при необхідності проведення адміністративного розслідування, передбаченого статтею 28.7 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення 1;

5) оформлення попередження або з моменту накладення адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо відповідно до частини 1 статті 28.6 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення протокол про адміністративне правопорушення не складається;

6) винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення у разі, передбаченому частиною 3 статті 28.6 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення.

У разі відмови в порушенні справи про адміністративне правопорушення за наявності матеріалів, повідомлень, заяв, посадовою особою, яка розглянула зазначені матеріали, повідомлення, заяви, виноситься мотивована ухвала про відмову в порушенні справи про адміністративне правопорушення.

Протокол про адміністративне правопорушення 2.

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол, за винятком випадків, передбачених статтею 28.4, частинами 1, 1.1 та 3 статті 28.6 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про особу, стосовно якого порушено справу про адміністративне правопорушення, прізвища, імена, по батькові, адреси місця проживання свідків і потерпілих, якщо є свідки і потерпілі, місце, час вчинення і подія адміністративного правопорушення, стаття Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення або закону суб'єкта Російської Федерації, що передбачає адміністративну відповідальність за дане адміністративне правопорушення, пояснення фізичної особи чи законного представника юридичної особи, щодо яких порушено справу, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

При складанні протоколу про адміністративне правопорушення фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких порушено справу про адміністративне правопорушення, а також іншим учасникам провадження у справі роз'яснюються їх права і обов'язки, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, про що робиться запис у протоколі .

Фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких порушено справу про адміністративне правопорушення, повинна бути надана можливість ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення. Зазначені особи мають право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу.

У разі неявки фізичної особи, чи законного представника фізичної особи, чи законного представника юридичної особи, щодо яких ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, якщо вони повідомлені у встановленому порядку, протокол про адміністративне правопорушення складається у їх відсутність. Копія протоколу про адміністративне правопорушення надсилається особі, щодо якої він складений, протягом трьох днів з дня складання зазначеного протоколу.

Протокол про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка його склала, фізичною особою або законним представником юридичної особи, щодо яких порушено справу про адміністративне правопорушення. У разі відмови зазначених осіб від підписання протоколу, а також у випадку, передбаченому частиною 4.1 статті 28.2, в ньому робиться відповідний запис.

Фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких порушено справу про адміністративне правопорушення, а також потерпілому вручається під розписку копія протоколу про адміністративне правопорушення.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.1, 5.7, 5.21, 5.23 - 5.25, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 7.24, частиною 2 статті 7.31, статтями 12.35, 13.11, 13.14, частинами 1 і 2 статті 14.25, статтями 14.35, 15.10 , частиною 3 статті 19.4, статтями 19.9, 20.26, 20.28, 20.29 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, порушуються прокурором. При здійсненні нагляду за додержанням Конституції Російської Федерації і виконанням законів, що діють на території Російської Федерації, прокурор також вправі порушити справу про будь-якому іншому адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та законом суб'єкта Російської Федерації.

Про порушення справи про адміністративне правопорушення прокурором виноситься постанова, яка повинна містити відомості, передбачені статтею 28.2 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення.

Протокол про адміністративне правопорушення складається негайно після виявлення вчинення адміністративного правопорушення.

У разі якщо потрібне додаткове з'ясування обставин справи або даних про фізичну особу або відомостей про юридичну особу, щодо яких порушується справа про адміністративне правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення складається протягом двох діб з моменту виявлення адміністративного правопорушення.

У разі проведення адміністративного розслідування протокол про адміністративне правопорушення складається після закінчення розслідування у строки, передбачені статтею 28.7 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення 1.

У випадку, якщо при здійсненні фізичною особою адміністративного правопорушення призначається адміністративне покарання у вигляді попередження або адміністративного штрафу, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а уповноваженою на те посадовою особою на місці вчинення адміністративного правопорушення оформляється попередження або накладається адміністративний штраф у порядку, передбаченому статтею 32.3 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, що стягується в порядку, передбаченому статтею 32.2 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення.

У разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1 і 3 статті 17.14 і статтею 17.15 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення не складається. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, призначення та виконання адміністративного покарання здійснюються в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення, з урахуванням особливостей, встановлених Федеральним законом "Про виконавче провадження".

У разі, якщо особа, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, заперечує наявність події адміністративного правопорушення і (або) призначені йому адміністративне покарання або відмовляється від сплати адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення, складається протокол про адміністративне правопорушення.

У разі виявлення адміністративного правопорушення, передбаченого главою 12 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення і зафіксованого із застосуванням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото - і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото - і кінозйомки, відеозапису, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у справі про адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, і оформлюється в порядку, передбаченому статтею 29.10 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та матеріалів, отриманих із застосуванням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото - і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото - і кінозйомки, відеозапису, надсилаються особі, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення , протягом трьох днів з дня винесення вказаної постанови 1.

У випадках, якщо після виявлення адміністративного правопорушення в галузі антимонопольного, патентного законодавства, законодавства про природні монополії, законодавства про рекламу, про вибори і референдуми, законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання, законодавства про захист прав споживачів, про авторське право та суміжні права, про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів, в області податків і зборів, митної справи, експортного контролю, державного регулювання цін (тарифів) на товари (послуги), охорони навколишнього середовища, виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, пожежної безпеки, дорожнього руху та на транспорті, неспроможності (банкрутства), розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб здійснюються експертиза чи інші процесуальні дії, що вимагають значних тимчасових витрат, проводиться адміністративне розслідування.

Рішення про порушення справи про адміністративне правопорушення та проведенні адміністративного розслідування приймається посадовою особою, уповноваженим відповідно до статті 28.3 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення складати протокол про адміністративне правопорушення, у вигляді визначення, а прокурором у вигляді постанови негайно після виявлення факту вчинення адміністративного правопорушення.

В ухвалі про порушення справи про адміністративне правопорушення зазначаються дата і місце складання визначення, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала визначення, привід для порушення справи про адміністративне правопорушення, дані, які вказують на наявність події адміністративного правопорушення, стаття Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення або закону суб'єкта Російської Федерації, що передбачає адміністративну відповідальність за дане адміністративне правопорушення. При винесенні ухвали про порушення справи про адміністративне правопорушення фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких її винесено, а також іншим учасникам провадження у справі про адміністративне правопорушення роз'яснюються їх права і обов'язки, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, про що робиться запис у визначенні.

Копія ухвали про порушення справи про адміністративне правопорушення протягом доби вручається під розписку або висилається фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких її винесено, а також потерпілому.

Адміністративне розслідування проводиться за місцем вчинення або виявлення адміністративного правопорушення. Адміністративне розслідування у справі про адміністративне правопорушення, порушеній посадовою особою, уповноваженою складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводиться зазначеною посадовою особою, а за рішенням начальника органу, в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, або його заступника - іншою посадовою особою цього органу, уповноваженим складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Термін проведення адміністративного розслідування не може перевищувати один місяць з моменту порушення справи про адміністративне правопорушення. У виняткових випадках зазначений строк за письмовим клопотанням посадової особи, у провадженні якого перебуває справа, може бути продовжений вищестоящим посадовою особою на термін не більше одного місяця, а у справах про порушення митних правил, а так само Правил дорожнього руху або правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило заподіяння легкої або середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого, начальником вищестоящого органу на строк до шести місяців.

Після закінчення адміністративного розслідування складається протокол про адміністративне правопорушення або виноситься постанова про припинення справи про адміністративне правопорушення 1

3. Завдання

2 березня 2005 до співробітників патрульно-постової служби звернулася пенсіонерка і повідомила про дивну поведінку двох молодих людей, які періодично діставали з кишені якісь таблетки і крадькома вживали їх. Нарядом міліції вказані громадяни: 16-річний Лаптєв і 22-річний Овечкін були затримані і доставлені до чергової частини ОВС. У протоколі значилося, що Лаптєв і Овечкін вчинили адміністративне правопорушення, що передбачає відповідальність за вживання наркотичних засобів без призначення лікаря.

Дайте правову оцінку ситуації.

Вкажіть елементи складу адміністративного правопорушення.

Який орган (посадова особа) має повноваження складати протокол?

У якому порядку розглядається справа?

Який вид покарання можна застосувати?

Відповідь:

Наркотичні засоби - речовини синтетичного або природного походження, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації, відповідно до законодавства Російської Федерації, міжнародними договорами Російської Федерації, в тому числі Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року.

Психотропні речовини - речовини синтетичного або природного походження, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації, відповідно до законодавства Російської Федерації, міжнародними договорами Російської Федерації, в тому числі Конвенцією про психотропні речовини 1971 року.

Необхідно розмежовувати складу адміністративних правопорушень і злочинів, передбачених статтею 188 і главою 25 Кримінального кодексу Російської Федерації, а також Постановою Пленуму Верховного Суду РФ від 15.06.2006 N 14 "Про судову практику у справах про злочини, пов'язаних з наркотичними засобами, психотропними, сильнодіючими і отруйними речовинами ".

Відповідно до Закону Російської Федерації "Про міліцію" від 18.04.1991 № 1026-1 (ред. від 27.07.2006), співробітники міліції зобов'язані здійснювати в порядку, встановленому відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення, особистий огляд громадян, огляд знаходяться при них речей при наявності достатніх даних вважати, що громадяни мають при собі зброю, боєприпаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, наркотичні засоби або психотропні речовини 1.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються уповноваженими на це органами на підставі процесуальних документів.

Об'єктом аналізованого правопорушення виступає здоров'я громадян, а також встановлений порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Об'єктивну сторону правопорушення складають протиправні дії, виражені в незаконному придбанні наркотичних засобів або психотропних речовин або їх зберіганні.

Суб'єктом правопорушення виступають фізичні особи, які досягли шістнадцятирічного віку.

Суб'єктивна сторона діяння виражається у формі прямого умислу.

Незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин увазі споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря.

На підставі статті 40 Федерального Закону від 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. від 25.10.2006) "Про наркотичні засоби і психотропні речовини" в Російській Федерації забороняється споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря, при цьому загальний порядок відпуску наркотичних засобів і психотропних речовин фізичним особам закріплений у статті 25 цього Закону. Наказом Міністерства охорони здоров'я РФ від 13.05.2005 N 330 затверджено Перелік посад медичних та фармацевтичних працівників, а також організацій і установ, яким надано право відпустки наркотичних засобів та психотропних речовин фізичним особам, зареєстрований в Мін'юсті РФ 10.06.2005 N 6711. До вищевказаних осіб належать: завідувач аптечної організацією; заступник завідувача аптечної організацією; завідувач відділом аптечної організації; заступник завідувача відділом аптечної організації; провізор аптечної організації; фармацевт аптечної організації.

Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин неповнолітніх, або організація, утримання місць розпусти для споживання наркотичних засобів або психотропних речовин і ін містить склад злочину в рамках статей 230, 232 і ін Кримінального Кодексу Російської Федерації.

Виключеннями виступають випадки, передбачені ч.3 ст. 20.20, тобто споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря або споживання інших одурманюючих речовин на вулицях, стадіонах, у скверах, парках, у транспортному засобі загального користування, в інших громадських місцях, а також ст. 20.22 - поява в стані сп'яніння неповнолітніх віком до шістнадцяти років, так само розпивання ними алкогольної і спиртовмісної продукції, споживання ними наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря, інших одурманюючих речовин на вулицях, стадіонах, у скверах, парках, у транспортному засобі загального користування, в інших громадських місцях.

При вчиненні даного правопорушення передбачена можливість звільнення особи від адміністративної відповідальності у наступних випадках: при добровільному зверненні особи в лікувально-профілактичний заклад для лікування, а також при направленні особи з його згоди на медичне та соціальне відновлення в лікувально-профілактичний заклад.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються суддями на підставі процесуальних документів.

Споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря або споживання інших одурманюючих речовин на вулицях, стадіонах, у скверах, парках, у транспортному засобі загального користування, а також в інших громадських місцях тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів 1.

Бібліографічний список

  1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ / / Збори законодавства РФ, 07.01.2002, (ч.1), ст.1.

  2. Федеральний закон Російської Федерації «Про внесення змін до кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення» від 24.07.2007 N 210-ФЗ / / Російська газета, № 164, 31.07.2007.

  3. Федеральний закон «Про внесення змін до кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення та інші законодавчі акти Російської Федерації, а також деяких положень законодавчих актів Російської Федерації» від 09.05.2005 N 45-ФЗ / / Російська газета № 100, 13.05.2005.

  4. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 24.07. 2002 № 95-ФЗ (ред.от 11.06.2008) / / Російська газета, № 137,27.07.2002 р.

  5. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ (схвалений Генеральною ансамблів ООН 15.12.1976) / / Закон, № 2, 2003р.

  6. Постанова Пленуму Верховного суду РФ «Про деякі питання, що виникають у судів при застосуванні кодексу Російської федерації про адміністративні правопорушення» від 24.03.2005 № 5 / / Російська газета, № 80, 19.04. 2005р.

  7. Постанова Пленуму ВАС РФ «Про деякі питання, пов'язані з веденням в дію Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації» від 09.12.2002 № 11 / / Вісник ВАС РФ, № 2, 2003р.

  8. Постатейний коментар до Кодексу про адміністративні правопорушення під редакцією Е.Г. Ліпатова і С.Є. Чаннова.

1 П. 5.1 введений Федеральним законом Російської Федерації від 24.07.2007 N 210-ФЗ «Про внесення змін до кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення» / / Російська газета, № 164, 31.07.2007.

2 П. 10 введений Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ «Про внесення змін до кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення та інші законодавчі акти Російської Федерації, а також деяких положень законодавчих актів Російської Федерації» / / Російська газета № 100, 13.05 .2005.

1Г.27.ст.27.1 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ / / Збори законодавства РФ, 07.01.2002, (ч. 1), ст.1.

2 Постанова Пленуму Верховного суду РФ від 24.03.2005 № 5 «Про деякі питання, вознікоющіх у судів при застосуванні кодексу Російської федерації про адміністративні правопорушення» / / Російська газета, № 80, 19.04. 2005р.

3 П.1.ст.202. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 24.07. 2002 № 95-ФЗ (ред.от 11.06.2008) / / Російська газета, № 137,27.07.2002 р.

1 Ст.26 Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ (схвалений Генеральною ансамблів ООН 15.12.1976) / / Закон, № 2, 2003р.

1 Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 № 11 «Про деякі питання, пов'язані з веденням в дію Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації» / / Вісник ВАС РФ, № 2, 2003р.

1 П.1 введений Федеральним законом Російської Федерації від 24.07.2007 N 210-ФЗ «Про внесення змін до кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення» / / Російська газета, № 164, 31.07.2007.

1 гл.28 ст.28.1 «Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення» від 30.12.2001 № 195-ФЗ / / Збори законодавства РФ, 07.01.2002, (ч.1), ст.1.

1 П.4 введений Федеральним законом Російської Федерації від 24.07.2007 N 210-ФЗ «Про внесення змін до кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення» / / Російська газета, № 164, 31.07.2007

2 Ст.27.4 «Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення» від 30.12.2001 № 195-ФЗ / / Збори законодавства РФ, 07.01.2002, (ч.1), ст.1.

1Ст.28.5 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ / / Збори законодавства РФ, 07.01.2002, (ч.1), ст.1.

1Ст.28.6 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ / / Збори законодавства РФ, 07.01.2002, (ч.1), ст.1.

1Ст.28.7 28.8 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ / / Збори законодавства РФ, 07.01.2002, (ч.1), ст.1.

1 Закон РФ від 18.04.1991 N 1026-1 (ред. від 27.07.2006) "Про міліцію" / / Відомості СНР і ЗС РРФСР 18.04.1991г., № 16, ст.503.

1Ст.20.20. Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ / / Збори законодавства РФ, 07.01.2002, (ч.1), ст.1.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
69.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Заходи забезпечення провадження в справі про адміністративне правонар
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення застосовуються міліцією
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення як вид адміністративного
Перегляд постанов і рішень у справі про адміністративне правопорушення
Провадження у справах про адміністративне правопорушення
Податкові перевірки і провадження у справі про податкове правопорушення
Провадження у справах про адміністративне правопорушення поняття принципи стадії
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правона
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru