Застосування математичних методів при оновленні парку автотранспортного підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ГОУ ВПО
Російський державний
торговельно-економічний університет
(РГТЕУ)
Контрольна робота з дисципліни
«Фінансова математика»
Застосування математичних методів при оновленні парку автотранспортного підприємства
Виконано студентом
Носковим А.А.
Москва
2009

Зміст
Введення
1. Розрахунок прибутковості постійної ренти постнумерандо
2. Розрахунок ефективної ставки для контракту з Mercedes Benz. Розрахунок ефективної ставки для контракту з Лейслер Холдинг Лімітед
3. Розрахунок теперішньої вартості потоку платежів за договорами лізингу з
Mercedes Benz і Leisler Holding Limited
4. Технічні характеристики Man TGA 18 480 BLS і Mercedes Benz1841 LS Actros
5. Розрахунок інтегральних показників
Список використаної літератури

Введення
Автотранспортні підприємства, які займаються міжнародними автомобільними перевезеннями, періодично змушені оновлювати свій парк автомобілів. Питання технічного оснащення російських автотранспортних підприємств, які займаються міжнародними перевезеннями зараз дуже актуальний, тому що російський виробник самохідної вантажної техніки не виробляє продукції, що відповідає високим технічним і екологічним вимогам європейських країн, а європейська техніка (автопоїзда Mercedes Benz, Man, Scania, Volvo і т.д.) коштує дуже дорого.
Практика показує, що найбільш прийнятним способом придбання такої техніки є міжнародний лізинг. Власне, за допомогою цього інструменту російські автотранспортні підприємства переоснащують свій парк.
Однією з переваг придбання саме європейських вантажівок (кромці їх надійність і довговічності) є те, що після закінчення терміну договору лізингу (як правило це 4 роки) вантажівку і причіп до нього стоїть досить великих грошей. І при продажу одного такого автопоїзда на внутрішньому ринку за виручені гроші можна придбати собі ще 3 або 4 лізингових автопоїзда.
Але завжди постає питання про якість пропонованої техніки порівняно з її аналогами у інших виробників і про ціну питання. Інструменти, пропоновані математичними методами надають можливість порівняти і вибрати найбільш прийнятний варіант придбання.
У даній роботі проводиться порівняння ефективності угоди з придбання в міжнародний лізинг 5 тягачів і порівнюються два виробники (Mercedes-Benz і Man) а також умови двох лізингових контрактів з лізинговими компаніями, які займаються лізингом цієї техніки (Leisler Holding Limited і Mercedes Benz Feinenshnel Servises) . Спочатку цієї роботи проводиться порівняння фінансової ефективності цієї угоди (розраховується ефективна ставка і приведена вартість потоку платежів) а в кінці - порівняння самої техніки між собою з урахуванням фінансових умов угоди.
Вступні дані за умовами угоди наведено нижче:
Марка, модель
Man TGA 18 480 BLS
Mercedes-Bents 1841 LS Actros
Рік випуску
2007
2007
Вартість предмета лізингу
52 200 €
63 000 €
Кількість
5
5
Сума авансу
10%
10%
Термін лізингу (n)
4,67
4
Періодичність виплат (m)
12
4
Розмір члена ренти (R)
6345 €
24 330 €
Вартість поруки (5% від лізингового платежу) *
317 €
1 217 €
Страхування предмету лізингу
Лізингодавець - страхувальник. Сума страхової премії закладена в лізинговий платіж
Лізингодавець - страхувальник. Сума страхової премії закладена в лізинговий платіж
Прим.:
* Відповідно до вимог Лізингодавця (і Mercedes Benz і Leisler Holding Limited) Лізингоодержувач повинен укласти договір поруки. Умовами договору поруки передбачено оплату за послугу в розмірі 5% від розміру лізингового платежу.

Розрахунок прибутковості постійної ренти постнумерандо

Де
- Ефективна ставка
- Коефіцієнт приведення ренти постнумерандо
- Коефіцієнт приведення ренти постнумерандо при нижньому значенні i
- Коефіцієнт приведення ренти постнумерандо при верхньому значенні i
- Верхня процентна ставка
- Нижня процентна ставка

Де
R - член ренти
А - приведена вартість ренти

Де
m - кількість виплат на рік
n - термін ренти
i - річна процентна ставка
Точність розрахунку 5 євро
Розрахунок для контракту з Mercedes Benz
1. Розрахунок коефіцієнта приведення ренти постнумерандо за ефективною ставкою

2. Розрахунок коефіцієнта приведення ренти постнумерандо при нижньому значенні i.
Припустимо, що = 15.5%, тоді

3. Розрахунок коефіцієнта приведення ренти постнумерандо при верхньому значенні i.
Припустимо, що = 17,5%, тоді

4. Розрахунок ефективності контракту для лізингодавця


5. Перевірка.


Розрахунок для контракту з Лейслер Холдинг Лімітед
1. Розрахунок коефіцієнта приведення ренти постнумерандо за ефективною ставкою.

2. Розрахунок коефіцієнта приведення ренти постнумерандо при нижньому значенні i.
Припустимо, що = 18%, тоді


3. Розрахунок коефіцієнта приведення ренти постнумерандо при верхньому значенні i.
Припустимо, що = 20,%, тоді

4. Розрахунок ефективності контракту для лізингодавця.

5. Перевірка.


Висновок: з точки зору прибутковості операції умови контракту з Mercedes Benz краще ніж з Leisler Holdigs Limited, тому що у першому випадку ефективна ставка нижча на 2,9 процентних пункту.
Розрахунок теперішньої вартості потоку платежів за договорами лізингу з Mercedes Benz і Leisler Holding Limited
Найбільш зручним показником для зіставлення двох контрактів з точки зору ціни є показник теперішньої вартості (PV).
Для визначення поточної вартості потоку платежів за двома контрактами необхідно скласти приведені до поточного моменту два потоки платежів: лізингові платежі і платежі за поручительство:

де,
- Приведена вартість лізингових платежів.
- Приведена вартість платежів за договором поруки.
;
Де
- Розмір лізингового платежу
- Розмір платежу за договором поруки
В якості ставки дисконтування використовується прийнятна норма прибутковості на вкладений капітал - 15%.
Розрахунок PV для контракту з Leisler Holding Limited
Термін лізингу (n)
4,67
Періодичність виплат (m)
12
Розмір члена ренти (R)
6345 €
Прийнятна норма прибутковості
15%
Вартість поруки ХК ЗАТ "Совтрансавто"
317 €
1. Розрахувати PV лізингових платежів.


2. Розрахувати PV платежів за договором поруки

3. Розрахувати PV спільне.

Розрахунок PV для контракту з Mercedes Benz
Термін лізингу (n)
4
Періодичність виплат (m)
4
Розмір члена ренти (R)
24330 €
Прийнятна норма прибутковості
15%
Вартість поруки ХК ЗАТ "Совтрансавто"
1217 €
1. Розрахувати PV лізингових платежів.

2. Розрахувати PV платежів за договором паручітельства.


3. Розрахувати PV спільне.

Розрахунок інтегральних показників якості техніки
1. Визначимо методом парних порівнянь істотність кожної ознаки
Vmax
W
Тб

ГРП
Si
Mi
Ri
Vmax
1
0
0
0
2
3
0,12
4
W
2
1
0
0
2
5
0,2
3
Тб
2
2
1
2
2
9
0,36
1

2
2
0
1
2
7
0,28
2
ГРП
0
0
0
0
1
1
0,04
5
Де, , N-кількість показників
Прим.: У розрахунку не використовувалися показники повної маси та екологічного типу двигуна з-за того, що дані показники ідентичні.
2. Ранжируємо показники за ступенем їх прорітетності.
1
Ємність паливного бака
Тб
2
Витрата палива

3
Потужність двигуна
W
4
Максимальна швидкість
Vmax
5
Допустиме навантаження на сідло
ГРП
3. Матриця бальних оцінок. Так як кількість об'єктів порівняння невелика (всього 2), то застосовуємо не 5, а 3-х бальну шкалу.
1
2
3
Mi
Тб
650-737
738-824
825-910
0,36

26.8-30
23.4-26.7
20-23.3
0,28
W
408-432
433-457
458-480
0,2
Vmax
85-86,6
86,7-88,3
88,4-90
0,12
ГРП
10600-10900
10901-11201
11202-11500
0,04
4. Визначаємо значення інтегральних оцінок якості вантажівок без урахування ціни. Для цього використовується наступна формула:
, Де
- Інтегральна оцінка
- Вага показника
- Бал показника

0.36 * 3 = 1.08
0.28 * 1 = 0.28
0.2 * 3 = 0.6
0.12 * 1 = 0.25
0.04 * 3 = 0.12
2.33

0.36 * 1 = 0.36
0.28 * 3 = 0.84
0.2 * 1 = 0.2
0.12 * 3 = 0.36
0.04 * 1 = 0.04
1.8
5. Визначення співвідношення ціна / якість автомобіля.
Man TGA 18 480 BLS = 267 148 / 2.33 = 114 655 79
Mercedes Banz Actros 1841 LS = 303 247 / 1.8 = 168 470

Висновок
По співвідношенню ціна - якість кращим є той об'єкт у якого це співвідношення менше. У даному випадку - це Man TGA 18 480 BLS.

Список використаної літератури
1. «Математичні методи і моделі в комерційній діяльності» Фомін Г.П.
2. «Фінансова математика» Четиркін Є.М.
3. «Завдання та тести з фінансової математики» Капітоненко В.В.
4. «Фінансова математика. Практичний курс »Самарою К.Л.
5. «Управління фінансами лізингової компанії» Кіркоров О.М.
6. Офіційний сайт Ман Автомобілі Росія www.man-mn.ru
7. Офіційний сайт Мерседес Бенц Рус www.mercedes-benz.ru
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Математика | Контрольна робота
76.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Застосування математичних методів у мовознавстві
Застосування економіко-математичних методів в економіці
Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі
Роль лізингу в оновленні технічної бази підприємства
Теоретичні основи математичних та інструментальних методів економіки
Особливості математичних методів застосовуваних для вирішення економічних задач
Історія виникнення і розвитку методів реконструкції математичних моделей динамічних систем
Застосування загальнодидактичних принципів в організації занять з розвитку математичних уявлень
Робота автотранспортного підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru