Забезпечення сплати митних зборів податків у рамках митних кодексів Республіки Білорусь

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Забезпечення сплати митних зборів, податків у межах митних кодексів Республіки Білорусь та митного союзу: порівняльний аналіз

Використання механізму забезпечення сплати митних зборів, податків має досить широке поширення у світовій практиці митного регулювання, спрямоване на захист економічних інтересів держави. Вимога митних органів щодо надання забезпечення сплати митних зборів, податків направлене на скорочення випадків незаконного залучення товарів в економічний оборот без сплати митних платежів. Забезпечення сплати митних зборів, податків є свого роду гарантією належного виконання особами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, взятих на себе зобов'язань, встановлених Митним кодексом Республіки Білорусь (далі - ТК РБ).

Виконання платником обов'язки по сплаті митних зборів, податків має бути забезпечене безупинно протягом усього терміну дії зобов'язання. Тому термін дії наданого забезпечення сплати митних зборів, податків повинен бути достатнім для своєчасного направлення митним органом вимоги про виконання зобов'язання, прийнятого перед цим митним органом.

З 1 липня 2010 р. набирає чинності Митний кодекс Митного союзу (далі - ТК ТЗ), який визначає єдиний порядок митного оформлення товарів, що переміщуються в межах єдиної митної території Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації. Так, згідно з ч. 2 п. 5 ст. 85 ТК ТЗ митні органи взаємно визнають виданий митним органом, який прийняв забезпечення сплати митних зборів, податків, документ, що підтверджує прийняття такого забезпечення. Порядок подання та форма такого документа, а також термін його дії визначаються міжнародним договором держав - членів митного союзу.

Як і в ТК РБ, так і в ТК ТЗ встановлені конкретні випадки, при яких вимагається надання забезпечення сплати митних зборів, податків.

Порівняльний аналіз норм митного законодавства з питань надання забезпечення сплати митних зборів, податків ТК РБ і ТК ТЗ відображений в таблиці.

Таблиця 1. - Порівняльний аналіз норм митного законодавства

Норма

Митний кодекс Республіки Білорусь

Митний кодекс Митного союзу

Сплата митних зборів, податків забезпечується такими способами

1. Запорукою майна.

2. Банківською гарантією.

3. Внесенням грошових коштів на рахунок митного органу.

4. Порука

1. Грошовими засобами (грошима).

2. Банківською гарантією.

3. Поручительством.

4. Запорукою майна.

Законодавством держав - членів митного союзу можуть бути передбачені інші способи забезпечення сплати митних зборів, податків

Особа, яка обирає спосіб забезпечення

Платник

Платник

Порядок застосування способів забезпечення, а також валюта, в якій вноситься сума такого забезпечення

Визначається ТК РБ

Визначається законодавством держави - ​​члена митного союзу, до митного органу якого надається забезпечення

Забезпечення сплати митних зборів, податків проводиться

Особою, у якого виникає податкове зобов'язання, або іншою особою на користь особи, у якої виникає податкове зобов'язання зі сплати таких платежів

Платником, а при перевезенні товарів згідно з митною процедурою митного транзиту - також і іншими особами за платника, якщо ця особа має право володіти, користуватися і (або) розпоряджатися товарами, щодо яких проводиться забезпечення

Забезпечення сплати митних зборів, податків є надзвичайно

1. Митному органу відправлення або призначення.

2. Митному органу, що здійснює митне оформлення

1. Митному органу, що здійснює випуск товарів.

2. При транзиті - митному органу відправлення або призначення.

3. Митному органу, в якому одним і тим же особою здійснюється декілька митних операцій.

4. Митному органу, що включає в реєстр митних представників яких митних перевізників, або уповноважених економічних операторів

Випадки, при яких вимагається надання забезпечення сплати митних зборів, податків

1. У разі надання відстрочки та (або) розстрочки сплати митних зборів, податків (подп. 2.1 п. 2 ст. 260 ТК РБ).

2. При отриманні дозволу на митний транзит (подп. 3.5 п. 3 ст. 107 ТК РБ).

3. При отриманні дозволу на тимчасове зберігання товарів на складі одержувача товарів за наявності у такого одержувача невиконаного податкового зобов'язання зі сплати ввізних митних зборів, податків і (або) при невиконанні такою особою зобов'язань з тимчасового зберігання товарів згідно з митною процедурою тимчасового зберігання товарів у випадках, встановлених п. 2 ст. 131 ТК РБ.

4. При розміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення у випадках, визначених п. 7 ст. 190 ТК РБ.

5. При митному оформленні товарів у випадках відсутності документів, що підтверджують країну походження товарів, або при виявленні ознак того, що подані документи оформлені неналежним чином і (або) містять недостовірні відомості, до подання таких документів або уточнюючих відомостей (ст. 24 ТК РБ)

1. У випадках, встановлених ст. 85 ТК ТЗ:

1.1. зміни строків сплати митних зборів, податків, якщо це передбачено міжнародними договорами та (або) законодавством держав - членів митного союзу;

1.2. перевезення товарів згідно з митною процедурою митного транзиту;

1.3. приміщення товарів під митну процедуру переробки товарів за межами митної території.

2. При включенні до реєстру митних представників (п. 3 ст. 13 ТК ТЗ).

3. При включенні до реєстру митних перевізників (п. 2 ст. 19 ТК ТЗ).

4. При включенні до реєстру уповноважених економічних операторів (п. 1 ст. 39 ТК ТЗ).

5. До подання документів, що підтверджують країну походження товарів, або уточнюючих відомостей про країну походження (п. 2 ст. 63 ТК ТЗ).

6. Для випуску товарів при виявленні ознак вказівки недостовірних відомостей про митну вартість товарів і проведення додаткової перевірки (п. 2 ст. 69 ТК ТЗ).

7. При випуску товарів до подання митної декларації (п. 3 ст. 197 ТК ТЗ).

8. При випуску товарів при необхідності дослідження документів, проб і зразків товарів або отримання висновку експерта (п. 1 ст. 198 ТК ТЗ).

9. При випуску товарів при виявленні адміністративного правопорушення або злочину (п. 2 ст. 199 ТК ТЗ).

10. При розміщенні товарів у митний процедуру митного складу без їх фактичного розміщення на митному складі (ч. 2 п. 4 ст. 230 ТК ТЗ)

Випадки, при яких не вимагається надання забезпечення сплати митних зборів, податків

1. Згідно з п. 2 ст. 113 ТК РБ забезпечення не вимагається:

1.1. при перевезенні товарів залізничним транспортом, якщо дозвіл на митний транзит видається перевізнику;

1.2. при перевезенні товарів митним перевізником;

1.3. при перевезенні товарів під митним супроводом;

1.4. коли розмір податкового зобов'язання зі сплати ввізних митних зборів, податків щодо іноземних товарів, які розміщені під митну процедуру митного транзиту, становить суму, еквівалентну не більше ніж 60 базових величин;

1.5. коли це встановлено законами, актами Президента Республіки Білорусь, постановами Уряду Республіки Білорусь і (або) міжнародними договорами Республіки Білорусь.

2. Якщо сума належних до сплати митних зборів, податків становить в еквіваленті менше 500 євро на день прийняття митним органом митної декларації або на день прийняття рішення про надання відстрочки та (або) розстрочення (подп. 4.1 п. 4 ст. 260 ТК РБ)

1. Згідно з п. 2 ст. 217 ТК ТЗ забезпечення не вимагається:

1.1. якщо як декларанта виступають митний перевізник або уповноважений економічний оператор;

1.2. якщо товари переміщуються залізничним і трубопровідним транспортом або лініями електропередачі;

1.3. якщо це встановлено міжнародними договорами;

1.4. якщо товари перевозяться під митним супроводом;

1.5. в інших випадках, встановлених ТК ТЗ і (або) міжнародними договорами держав - членів митного союзу.

2. Якщо сума належних до сплати митних зборів, податків і відсотків не перевищує суму, еквівалентну 500 євро на день реєстрації митної декларації або на день прийняття рішення про ненадання забезпечення (п. 2 ст. 85 ТК ТЗ)

Фіксований розмір забезпечення встановлюється

Урядом Республіки Білорусь, якщо інше не визначено Президентом Республіки Білорусь (п. 3 ст. 261 ТК РБ)

Законодавством держав - членів митного союзу

Відповідно до ст. 88 ТК ТЗ, за аналогією зі ст. 113 ТК РБ, при розміщенні товарів у митний процедуру митного транзиту сума забезпечення сплати митних зборів, податків визначається виходячи із сум митних зборів, податків, що підлягають сплаті при переміщенні товарів під митні процедури випуску для внутрішнього споживання (згідно ТК РБ - під митний режим вільного обігу ) або експорту. Звернемо увагу, що розрахунок сум забезпечення сплати митних зборів, податків на підставі норм ст. 88 ТК ТЗ проводиться без урахування тарифних преференцій і пільг по сплаті митних зборів, податків у державі - члені митного союзу, митний орган якого здійснює випуск товарів, але не менше сум митних зборів, податків, які б підлягали сплаті в інших державах - членах митного союзу , як якщо б товар розміщувався на територіях цих держав - членів митного союзу під митні процедури випуску для внутрішнього споживання або експорту без урахування тарифних преференцій і пільг по сплаті митних зборів, податків. При цьому для визначення сум забезпечення сплати митних зборів, податків застосовується курс іноземної валюти, встановлений згідно із законодавством держави - ​​члена митного союзу, митний орган якого здійснює випуск товарів згідно з митною процедурою митного транзиту.

Одним з нововведень є те, що законодавством держав - членів митного союзу може передбачатися включення в суму забезпечення сум митних зборів, відсотків.

У ТК ТЗ збережена вже існуюча норма, яка стосується розрахунку сум забезпечення. Так, якщо при встановленні суми забезпечення сплати митних зборів, податків неможливо точно визначити суму підлягають сплаті митних зборів, податків чинності неподання в митний орган точних відомостей про характер товарів, їх найменування, кількість, країну походження та митної вартості, сума забезпечення визначається виходячи з найбільшої величини ставок митних зборів, податків, вартості товарів і (або) їх фізичних характеристик у натуральному вираженні (кількість, маса, об'єм або інші характеристики), які можуть бути визначені на підставі наявних відомостей, порядок їх використання встановлюється законодавством держав - членів митного союзу .

Відзначимо, що в ТК ТЗ відсутня випадок, при якому не потрібне надання забезпечення сплати митних зборів, податків при розміщенні товарів у митний процедуру митного транзиту, якщо розмір податкового зобов'язання зі сплати митних зборів, податків щодо товарів, які розміщені під вказану процедуру, становить затверджену фіксовану величину. У рамках ТК РБ не вимагається надання забезпечення сплати митних зборів, податків, коли розмір податкового зобов'язання зі сплати ввізних митних зборів, податків щодо іноземних товарів, які розміщені під митну процедуру митного транзиту, становить суму, еквівалентну не більше ніж 60 базових величин.

Як і в митному законодавстві, так і в ТК ТЗ стягнення несплачених митних зборів, податків проводиться митними органами за рахунок наданого забезпечення сплати митних зборів, податків. Причому у випадку недоставки іноземних товарів, поміщених під митну процедуру митного транзиту, обов'язок зі сплати митних зборів, податків виникає у декларанта митної процедури митного транзиту, а також солідарно з ним у особи, яка надала за декларанта забезпечення сплати митних зборів, податків.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Митна система | Реферат
30.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Скільки митних зборів і податків вимагає кожен митний режим
Способи забезпечення виконання трудових обов`язків зі сплати податків і зборів
Справляння митних зборів
Організація сплати митних платежів
Гаранти сплати митних платежів
Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів
Структура митних органів і способи комплектування митних установ
Правове регулювання сплати митних платежів
Деякі особливості сплати митних платежів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru