приховати рекламу

Забезпечення прав учасників кримінального процесу при закінченні попереднього розслідування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Курсова робота з кримінального процесу

на тему:

«Забезпечення прав учасників кримінального процесу при закінченні попереднього розслідування»

Зміст

Введення

Глава 1

1.1 Поняття і форми закінчення попереднього слідства і дізнання

1.2 Кримінально-процесуальна діяльність слідчого та дізнавача при закінченні попереднього розслідування

1.3 Забезпечення прав учасників кримінального процесу при закінченні попереднього розслідування і направлення справи до суду. Проблеми забезпечення прав учасників кримінального процесу при закінченні попереднього розслідування і направлення справи до суду

Глава 2

2.1 Поняття інституту закінчення попереднього розслідування. Його значення, цілі та варіанти

2.2 Відмінності закінчення попереднього розслідування у формі попереднього слідства і дізнання формі

2.3 Алгоритм дії слідчого і дізнавача при ухваленні рішення про закінчення попереднього розслідування

2.4 Фактичні та юридичні підстави прийняття рішення про закінчення попереднього розслідування

2.5 Вибір варіанта закінчення і порядок закінчення попереднього розслідування. Порядок кримінально-процесуальних дій слідчого чи дізнавача при різних варіантах закінчення попереднього розслідування

Глава 3

3.1 Порядок пред'явлення матеріалів кримінальної справи, особам які беруть участь у кримінальній справі при закінченні попереднього розслідування і складанні єдиного висновку та направлення справи до суду

3.2 Правила дозволяють уникнути затягування термінів ознайомлення з матеріалами кримінальної справи

3.3 Особливості ознайомлення з матеріалами кримінальної справи з кількома обвинуваченими у відношенні неповнолітніх

3.4 Права та обов'язки учасників при закінченні попереднього розслідування у формі дізнання та попереднього слідства

3.5 Дискусійні моменти, пов'язані із закінченням попереднього розслідування: терміни закінчення попереднього розслідування, строки утримання під вартою.

3.6 Дісскусіонние питання про застосування заходів безпеки потерпілих, свідків, про необхідність надання речових доказів при ознайомленні з матеріалами кримінальної справи

Висновок

Список літератури

Введення

Попереднє розслідування - це одна з центральних тем курсу "Кримінально-процесуальне право".

Попереднє розслідування - найбільша за термінами і кількістю складаються документів частина кримінально-процесуальної діяльності. Саме на цій стадії до суду вирішуються завдання кримінального процесу.

Заснована на законі, принципах і загальних умовах провадження попереднього розслідування діяльність слідчих (органів дізнання) сприяє ефективній боротьбі зі злочинністю, зміцнення правопорядку, вихованню громадян у дусі неухильного дотримання законів.

Необгрунтоване провадження попереднього розслідування негативно позначається на боротьбі зі злочинністю в цілому. Воно призводить до марної витрати сил, коштів і часу органів попереднього розслідування, до відволікання їх від розкриття дійсно скоєних тяжких злочинів. До того ж громадяни в цих випадках без наявності до того необхідності викликаються в міліцію, податкову поліцію, інші правоохоронні органи, відриваються від суспільно корисної праці.

Глава 1

1.1 Поняття і форми закінчення попереднього слідства і дізнання

Попереднє розслідування - це врегульована законом діяльність органів дізнання, попереднього слідства та прокуратури з розкриття злочинів, викриття винних, обгрунтованого притягнення їх в якості обвинувачених, щодо встановлення всіх обставин кримінальної справи і вирішення інших завдань кримінального процесу. Діяльність цих органів направлена ​​також на з'ясування характеру і розміру збитку, заподіяного злочином, забезпечення цивільного позову або можливої ​​конфіскації майна, виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, і вжиття заходів до їх усунення.

При провадженні попереднього розслідування вирішуються важливі завдання загальні для суду, прокурора, органів попереднього слідства та дізнання. Формулюючи завдання кримінального судочинства, закон конкретизує їх рішення стосовно стадій кримінального процесу, встановлює межі повноважень органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, визначаючи тим самим безпосередні завдання окремих стадій процесу та органів, які ведуть провадження у кримінальній справі.

Завдання попереднього розслідування:

- Швидке і повне розкриття злочину (встановлення у визначеному законом порядку обставин злочину і яка його вчинила,).

Злочин вважається розкритим повно, коли встановлені всі обставини, що підлягають доведенню у справі (ст.73 КПК України):

- Викриття винних як завдання попереднього розслідування полягає в тому, що органи дізнання та попереднього слідства повинні зібрати достатньо доказів, на основі яких можна зробити однозначний висновок про наявність події злочину і складу злочину в діянні особи, яка притягається до кримінальної відповідальності.

Вирішуючи покладені на них завдання, органи дізнання та попереднього слідства зобов'язані виявляти причини й умови, що сприяли вчиненню злочину, і вживати заходів до їх усунення. Вони вносять у відповідні державні органи, громадські організації або посадовим особам подання про вжиття заходів до усунення цих причин і умов. Не пізніше ніж у місячний строк за поданням повинні бути вжиті заходи і про результати повідомлено особі, яка подала подання.

Слід зазначити, що вже саме кримінальне розслідування та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, проведені своєчасно, на належному рівні і в суворій відповідності з законом, сприяють зміцненню законності і правопорядку.

Форми попереднього розслідування

Попереднє розслідування проводиться у формі попереднього слідства або у формі дізнання (ст.150 КПК України).

Дізнання здійснюється дізнавачами. Попереднє слідство, здійснюється:

1) слідчими прокуратури;

2) слідчими органів федеральної служби безпеки;

3) слідчими органів внутрішніх справ Російської Федерації;

4) слідчими органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Попереднє слідство розглядається в розділі 22 КПК РФ. Попереднє слідство у кримінальній справі повинно бути закінчено в строк, що не перевищує 2 місяців з дня порушення кримінальної справи.

Слідча група - це не колегіальний орган, який вирішує питання розслідування більшістю голосів, як це має місце в суді.

Дізнання є однією з форм попереднього розслідування, на яку законодавцем покладено самостійна завдання - досудове провадження у значній кількості складів злочинів. Їх перелік наведено в п.1 ч.3 ст.150 КПК України.

Хоча дізнання представляє собою "прискорену" форму розслідування, його не можна вважати "спрощеної" формою, оскільки на дізнання повною мірою поширюється порядок розслідування, встановлений гл.21 КПК України "Загальні умови попереднього розслідування", гл.22 "Попереднє слідство", гол .24 "Огляд. Огляд. Слідчий експеримент "і т.д.

1.2 Кримінально-процесуальна діяльність слідчого та дізнавача при закінченні попереднього розслідування

Слідчий - процесуально самостійний орган розслідування, учасник кримінально-процесуальної діяльності. Йому надані широкі повноваження, які необхідно розглядати в нерозривному зв'язку з цілями, призначенням і принципами кримінального процесу, керуючись вимогами кримінально-процесуального законодавства, дотримання яких визначає реалізацію, наданих слідчому прав і покладених на нього обов'язків.

Слідчі є посадовими особами прокуратури (п.1 ч.2 ст.151), органів ФСБ (п.2 ч.2 ст.151), ОВС (п.3 ч.2 ст.151). Законодавець у ч. 2 ст. 38 КПК наділяє слідчого значними повноваженнями по напряму ходу розслідування, виробництва слідчих та інших процесуальних дій, які складають юридичну основу процесуальної самостійності слідчого. Слідчий має право самостійно висувати і перевіряти версії, планувати слідчі та інші процесуальні дії, збирати, перевіряти та оцінювати докази в порядку, встановленому КПК. На підставі цього можна дати наступну класифікацію прийнятих слідчим процесуальних рішень за критерієм процесуальної самостійності.

Слідчий самостійно може приймати такі процесуальні рішення:

 • · Визнання докази неприпустимим (ч.2 ст.88);

 • · Прийняття рішення про привід обвинуваченого (підозрюваного), а також потерпілого і свідка (ст.113);

 • · Виклик громадян для допиту (ст.187);

 • · Затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів (ст.91), винесення постанови про притягнення їх як підозрюваних або обвинувачуваних;

 • · Про виділення з кримінальної справи в окреме виробництво іншої кримінальної справи (ч.1 ст.154), виносити постанову про виділення з кримінальної справи матеріалів, які містять відомості про новий злочин (ст.155).

Слідчий здійснює такі процесуальні функції:

 • розгляд заяв і повідомлень про злочин;

 • дослідження обставин справи;

 • огорожу громадян від безпідставного звинувачення у скоєнні злочину;

 • обвинувачення у вчиненні злочину;

 • забезпечення відшкодування матеріального збитку, заподіяного злочином, і виконання вироку в частині конфіскації майна;

 • припинення злочинів та вжиття заходів до усунення обставин, що сприяють вчиненню злочину;

 • розшук обвинуваченого (обвинувачених), місце знаходження яких невідоме;

 • дозвіл кримінальних справ.

Попереднє розслідування як стадія кримінального процесу є, перш за все, регульовану законом діяльність слідчого по встановленню і процесуального закріплення доказів, з метою повного та швидкого розкриття злочинів, викриття винних і притягнення їх до кримінальної відповідальності. Ця діяльність слідчого здійснюється під наглядом прокурора, процесуальним контролем суду (судді), начальника слідчого відділу і спрямована на припинення і попередження злочинів, з'ясування та усунення обставин, що сприяють вчиненню злочинів.

При розслідуванні ж слідчий здійснює кримінальне переслідування, яке є основною його функцією, в основі якого лежить звинувачення. Отже, слідчий на попередньому слідстві представляє сторону обвинувачення. Тому на цій стадії кримінального процесу як одна з найважливіших гарантій об'єктивності існує захист.

1.3 Забезпечення прав учасників кримінального процесу при закінченні попереднього розслідування і направлення справи до суду. Проблеми забезпечення прав учасників кримінального процесу при закінченні попереднього розслідування і направлення справи до суду

Необхідність забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства була вперше офіційно визнана Законом СРСР від 12 червня 1990 р. N 1556-I "Про внесення змін і доповнень до Основ кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік". Закон встановив "обов'язок органів дізнання, слідчого, прокурора і суду вживати заходів до забезпечення безпеки учасників процесу та інших осіб "."... за наявності достатніх даних, що потерпілому, свідку або іншим бере участь у справі, а також членам їх сімей або близьким родичам погрожують вбивством, застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна або іншими протиправними діями, орган дізнання, слідчий, прокурор, суд зобов'язані вжити передбачених законодавством Союзу РСР і союзних республік заходів до охорони життя, здоров'я, честі, гідності та майна цих осіб, а також до встановлення винних та притягнення їх до відповідальності "(ст. 27.1).

Забезпечення прав і законних інтересів учасників попереднього розслідування - прояв проголошених в КПК принципів недоторканості особи (ст. 10), охорони прав і свобод людини і громадянина в кримінальному судочинстві (ст. 11), недоторканності житла (ст. 12), таємниці переговорів і повідомлень (ст. 13), права на користування рідною мовою (ст. 18), права на оскарження кримінально-процесуальних рішень і дій або бездіяльності (ст. 19). Для безпосереднього забезпечення прав і законних інтересів учасників розслідування глави 21-22 КПК містять такі загальні умови: обов'язковість розгляду клопотань; заходи щодо захисту учасників процесу; заходи піклування про дітей, про утриманців підозрюваного або обвинуваченого і заходи щодо забезпечення збереження його майна; судовий порядок отримання дозволу на виробництво низки слідчих дій; участь перекладача.

Відомості про наявність загроз можуть бути отримані і в результаті оперативно-розшукових заходів, які для їх введення в кримінальний процес оформляються рапортом. Згідно з ч. 2 ст. 11 Федерального закону від 12 серпня 1995 р. N 144-ФЗ (в наступних редакціях) "Про оперативно-розшукову діяльність" результати ОРД можуть використовуватися в доведенні по кримінальних справах відповідно до положень кримінально-процесуального законодавства Російської Федерації, що регламентують збирання, перевірку і оцінку доказів. Дане положення конкретизовано Інструкцією про порядок представлення результатів оперативно-розшукової діяльності органу дізнання, слідчого, прокурора або до суду. У будь-якому випадку подаються відомості повинні дозволяти зробити висновок про наявність події і його протиправності (п. 5 Інструкції).

Частина 9 ст. 166 КПК РФ містить найбільш поширену в даний час процедуру забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Згідно з цією нормою при необхідності забезпечити безпеку потерпілого, його представника, свідка, їх близьких родичів, родичів і близьких осіб слідчий вправі в протоколі слідчої дії, в якому беруть участь потерпілий, його представник або свідок, не наводити дані про їх особистості. У цьому випадку виноситься спеціальне мотивовану постанову, в якому вказується псевдонім даного учасника і наводиться зразок його підпису.

Згідно з ч. 2 зазначеної статті при наявності загрози вчинення насильства, вимагання та інших злочинних дій щодо потерпілого, свідка або їх близьких родичів, родичів, близьких осіб контроль і запис телефонних та інших переговорів допускаються за письмовою заявою зазначених осіб, а за відсутності такої заяви - на підставі судового рішення. З метою забезпечення безпеки учасників судового розгляду, їх близьких родичів, родичів чи близьких осіб можливе призначення закритого судового розгляду (п. 4 ч. 2 ст. 241 КПК України).

При необхідності забезпечення безпеки свідка, його близьких родичів, родичів і близьких осіб суд згідно з ч. 5 ст. 278 КПК України без оголошення справжніх даних про особу свідка має право провести його допит в умовах, що виключають візуальне спостереження свідка іншими учасниками судового розгляду, про що суд виносить ухвалу чи постанову. Крім перерахованих вище кримінально-процесуальних заходів слід звернути увагу на можливість здійснення попереджувальних (профілактичних) заходів безпеки. Так, в ході слідчих дій слідчий має право (і зобов'язаний) виявляти випадки потенційних погроз на адресу учасників кримінального судочинства і реагувати на них належним чином. Це стосується і ситуацій, коли поведінку допитуваного підозрюваного або обвинуваченого, наявність у нього судимості, факт вчинення ним насильницького злочину дають підставу для висновку про можливість протиправного впливу на потерпілого, свідків та інших учасників кримінального судочинства. До профілактичних заходів слід віднести роз'яснення про можливість настання кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти зазначених учасників, а також про неприпустимість погроз та інших протиправних дії.

Вищевикладене дозволяє обгрунтувати висновок про те, що система кримінально-процесуальних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, включає в себе три групи заходів:

1) заходи, безпосередньо спрямовані на забезпечення безпеки при виробництві конкретних процесуальних дій;

2) супутні заходи, прийняття яких створює належні умови для кримінального судочинства і тим самим мінімізує необхідність застосування заходів першої групи (до другої групи відносяться профілактичні заходи, які можуть здійснюватися в ході провадження у кримінальній справі);

3) заходи, закріплені в інших нормативних правових актах, які не повинні суперечити Конституції РФ, федеральним конституційним законам і КПК РФ.

Глава 2

2.1 Поняття інституту закінчення попереднього розслідування. Його значення, цілі та варіанти

Закінчення попереднього розслідування - це заключна частина (етап) стадії попереднього розслідування, яка настає тоді, коли всі слідчі (процесуальні) дії по повному, всебічному і об'єктивному дослідженню обставин справи закінчені і необхідно приймати рішення про подальшу долю справи. Редакція ч. 2 ст. 127 та ст. 211 КПК дозволяє констатувати наявність можливості початку аналізованого етапу і за письмовою вказівкою прокурора, який наглядає про припинення кримінальної справи.

Закінчення попереднього розслідування складається з наступних дій слідчого (органу дізнання):

1) систематизації матеріалів (у хронологічному чи тематичному порядку) і оцінки зібраних доказів;

2) оформлення провадження у справі;

3) повідомлення учасників кримінального процесу про закінчення попереднього розслідування;

4) з'ясування чи бажає обвинувачений мати захисника

і виклику останнього, якщо отримано позитивну відповідь;

5) оформлення відмови обвинуваченого від захисника або його прохання про ознайомлення з матеріалами справи окремо від захисника;

6) роз'яснення обвинуваченому права клопотатися про розгляд його справи судом присяжних, а також юридичних наслідків задоволення такого клопотання;

7) фіксації надійшов клопотання в спеціальному протоколі;

8) повідомлення інших обвинувачених, що заявлено клопотання про розгляд справи судом присяжних;

9) пред'явлення потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві або їх представникам, обвинуваченому і його захисникові матеріалів попереднього слідства для ознайомлення і складання відповідного протоколу;

10) дозволу надійшли клопотань;

11) прийняття рішення, що визначає подальший рух кримінальної справи;

12) складання підсумкового документа, яким завершується попереднє розслідування (обвинувального висновку і т. п.).

Загальноприйнято виділяти як мінімум три варіанти закінчення попереднього розслідування:

 • складання обвинувального висновку;

 • винесення постанови про припинення кримінальної справи;

 • винесення постанови про направлення справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

Тим часом обгрунтовані судження також про існування такого різновиду закінчення попереднього розслідування, як оформлення протоколу про обставини злочину, перерахованого до ст. 414 КПК (передбачене ст.ст. 416 та 418 КПК порушення кримінальної справи та відмову у порушенні кримінальної справи) (див. п. 2.2 цієї роботи).

Значення обвинувального висновку полягає в тому, що воно визначає межі судового розгляду. Суд може розглядати справу тільки відносно обвинувачених і лише в межах того обвинувачення, яке сформульоване в обвинувальному висновку. Змінити обвинувачення суд може тільки, якщо:

 • цим не погіршиться становище підсудного,

 • не порушиться його право на захист,

 • не буде поставлено звинувачення більш тяжке або істотно відрізняється за фактичними обставинами від обвинувачення, викладеного в обвинувальному висновку.

Попереднє розслідування закінчується припиненням кримінальної справи за наявності підстав, перелік яких відображений у законі. Класифікувати їх можна на 6 груп:

а) обставини, що виключають провадження у справі (ст. 5 КПК) (див. п. 1.5.3 цієї роботи)

б) зміна обстановки, внаслідок чого повністю втрачається суспільна небезпека вчиненого злочину або особи, яка його вчинила (ст. 6. КПК);

в) обставини, що дають слідчому право звільнити особу, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності:

 • діяльне каяття (ст. 7 КПК);

 • неповноліття особи, вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо його виправлення може бути досягнуто шляхом застосування примусових заходів виховного віз-дії (ст. 8 КПК);

 • примирення з потерпілим (ст. 9 КПК);

г) не доведеність участі обвинуваченого у вчиненні злочину (п. 2 ст. 208 КПК);

д) докази відсутності для суспільства, себе чи інших осіб небезпеки, що виникає з боку особи вчинила суспільно небезпечне діяння, виходячи з характеру цього діяння і його психічного стану (п. 1 ст. 406 КПК);

е) відсутність згоди зазначеного в законі органу "(посадової особи) на залучення до кримінальної відповідальності (наприклад, судді - ст. 16 Закону РФ« Про статус суддів у РФ »).

У загальній складності кримінально-процесуальний закон передбачає 26 підстав припинення кримінальної справи в стадії попереднього розслідування.

Завданнями попереднього розслідування є швидке і повне розкриття злочину, викриття винних і правильне застосування закону з тим, щоб кожен який учинив злочин був підданий справедливому покаранню, і жоден невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений. У багатьох випадках воно вінчає роботу органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Проте фактичні дані, отримані оперативно-розшуковими заходами, набувають юридичне значення лише в межах кримінально-процесуальної діяльності. Виробництво попереднього розслідування у встановлений законом термін, своєчасне його завершення є необхідною умовою успішного розкриття злочину, виявлення, закріплення та використання доказів, створення необхідних передумов для розгляду кримінальної справи в суді, належного забезпечення обвинуваченому, потерпілому та іншим учасникам кримінального судочинства права на участь у судовому розгляді.

2.2 Відмінності закінчення попереднього розслідування у формі попереднього слідства і дізнання формі

На органи дізнання покладається вжиття необхідних оперативно-розшукових та інших передбачених кримінально-процесуальним законом заходів з метою виявлення злочинів та осіб, які їх вчинили. Так само, на органи дізнання покладається обов'язок вжиття всіх заходів, необхідних для попередження і припинення злочину.

Діяльність органів дізнання розрізняється в залежності від того, чи діють вони у справах, в яких провадження попереднього слідства є обов'язковим, або ж у справах, в яких провадження попереднього слідства необов'язково. За наявності ознак злочину, в яких провадження попереднього слідства є обов'язковим, орган дізнання порушує кримінальну справу і, керуючись правилами кримінально-процесуального закону, проводить невідкладні слідчі дії для встановлення і закріплення слідів злочину: огляд, обшук, виїмку, огляд, затримання і допит підозрюваних, допит потерпілих і свідків. Про виявлений злочин і почате дізнання орган дізнання негайно повідомляє прокурора.

За виконання невідкладних слідчих дій орган дізнання, не чекаючи вказівок прокурора і закінчення терміну, передбаченого ч. 1 ст.121 КПК, зобов'язаний передати справу слідчому. У випадку якщо даний злочин підслідно різним органам попереднього слідства, справа направляється прокурору, для визначення органу, який буде проводити попереднє слідство. Після передачі справи слідчому орган дізнання може проводити по ньому слідчі та розшукові дії тільки за дорученням слідчого. У разі передачі слідчому справи, по якому не виявилося можливим виявити особа, яка вчинила злочин, орган дізнання продовжує вживати оперативно-розшукові заходи для встановлення злочинця, повідомляючи слідчого про результати.

За справи, в яких провадження попереднього слідства не обов'язково, орган дізнання порушує справу і приймає всі передбачені кримінально-процесуальним законом заходи для встановлення обставин, що підлягають доведенню у кримінальній справі.

При провадженні дізнання у справах, в яких попереднє слідство не обов'язково, орган дізнання керується правилами, встановленими КПК для попереднього слідства, за таким винятком:

 • виключено;

 • потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники сповіщаються про закінчення дізнання і направлення справи прокурору, але матеріали справи для ознайомлення їм не пред'являються;

на органи дізнання не поширюється правило, встановлене ст. 127 КПК. При незгоді з вказівками прокурора, орган дізнання вправі оскаржити їх вищестоящому прокурору, не припиняючи виконання цих вказівок.

У справах, по яких не обов'язковим є попереднє слідство, матеріали дізнання є підставою для розгляду справи в суді. Дізнання, в яких провадження попереднього слідства є обов'язковим, закінчується складанням постанови про направлення справи слідчому.

При наявності однієї з підстав передбачених ст.195 КПК, орган дізнання має право припинити провадження у справі, за якою попереднє слідство не обов'язково. Про зупинення дізнання виноситися постанову, копія якого в добовий термін направляється прокурору.

2.3 Алгоритм дії слідчого і дізнавача при ухваленні рішення про закінчення попереднього розслідування

Органом попереднього розслідування є слідчий. Слідчий покликаний розкрити злочин і викрити винних, тобто встановити, який злочин, коли і яким способом скоєно, виявити всіх осіб. причетних до його скоєння, з'ясувати всі ознаки злочину, що утворюють його склад. всі дані, що характеризують суб'єкта злочину, його суб'єктивну і об'єктивну сторони, причини і умови, що сприяли вчиненню злочину. За діями слідчого проводить контроль начальник слідчого відділу. Як суб'єкт кримінального процесу слідчий володіє широкою процесуальної самостійністю. Він, як правило, самостійно приймає рішення, пов'язані з виробництвом слідчих та інших процесуальних дій.

Діяльність слідчого характеризується:

 • процесуальної регламентованою коштів та строків слідства, високої формалізованість соціально рольової функції слідчого;

 • пізнавально-пошукової спрямованістю;

 • оперативністю (практичні результати одного дії зумовлюють вибір іншої дії);

 • спрямованістю на подолання можливої ​​протидії зацікавлених осіб;

 • наявністю владних повноважень, широкої соціальної комунікативністю, підвищеної одноосібної відповідальністю за прийняті рішення.

  Сукупність дій на початку дізнання може змінюватися. Дії, що складають початок дізнання, залежать, наприклад, від того, хто порушує кримінальну справу. Так, якщо рішення про розслідування приймається прокурором, то відпадає потреба в повідомленні його про виявлений злочин. Між початком і закінченням дізнання знаходяться слідчі та інші дії і рішення, спрямовані на збирання доказів і встановлення на цій основі обставин скоєного злочину, інакше - розкриття злочину - вжиття заходів по встановленню обставин злочину. Дізнавач самостійно проводить слідчі та інші процесуальні дії і приймає процесуальні рішення.

  По завершенні розслідування дізнавач складає обвинувальний акт. Обвинувальний акт - процесуальний документ, в якому формулюється обвинувачення на підставі доказів, що викривають обвинуваченого у вчиненні злочину. Обвинувальний акт передбачений в КПК РФ замість протоколу, складеного раніше в порядку ст. 415 КПК України. Рішення, прийняте у формі обвинувального акта, оформляється за правилами ст. 225 КПК України і поєднує в собі два процесуальних акту - постанова про притягнення як обвинуваченого і обвинувальний висновок. Обвинувальний акт виготовляється як мінімум в трьох примірниках, оскільки копія обвинувального акта вручається обвинуваченому і його захиснику (ст. 226 ч. 3 КПК України). Обвинувальний акт, складений в порядку ст. 225 КПК України, затверджується начальником органу дізнання і служить правовою підставою для передачі кримінальної справи прокурору. Отримавши кримінальну справу з обвинувальним актом, прокурор зобов'язаний перевірити обгрунтованість і законність всього провадження у справі, повноту та об'єктивність розслідування, визначити допустимість зібраних доказів, дотримання прав і свобод учасників процесу, відповідність обвинувального акта вимогам, викладеним в КПК РФ.

  Дізнавач наділений такими основними правами:

  1) при перевірці повідомлення про злочин вимагати виробництва документальних перевірок, ревізій та залучати до їх участі фахівців (ч. 4 ст. 144 КПК РФ);

  2) клопотати про продовження строку перевірки повідомлення про злочин до 10 діб (в окремих випадках - до 30 діб) (ч. 3 ст. 144 КПК РФ);

  3) застосовувати заходи процесуального примусу (гл. 12 - 14 КПК України);

  4) приймати процесуальні рішення, передбачені КПК України (ч. 2 ст. 41 КПК України);

  5) здійснювати виробництво невідкладних слідчих дій за дорученням органу дізнання (ст. 40, 157 КПК України);

  6) оскаржити вказівки начальника органу дізнання прокуророві, а вказівку прокурора - вищестоящому прокурору (ч. 4 ст. 41 КПК України). Слід звернути увагу на той факт, що оскарження дізнавачем вказівок начальника органу дізнання та прокурора не зупиняє їх виконання розглянутих учасником кримінального судочинства;

  7) інші права, передбачені КПК РФ.

  По завершенні розслідування дізнавач складає обвинувальний акт. Він оформляється за правилами ст. 225 КПК України і поєднує в собі два процесуальних акту - постанова про притягнення як обвинуваченого і обвинувальний висновок. Складання обвинувального акта має правовим наслідком зміна кримінально-процесуального статусу особи, підозрюваної у вчиненні злочину. Дана особа стає обвинуваченим, набуваючи при цьому певну відмітну сукупність прав та обов'язків у кримінальному судочинстві. Цим процесуальним документом підводяться підсумки дослідження обставин злочину та особистості особи, яка притягається до кримінальної відповідальності. Складання обвинувального акта зобов'язує дізнавача ознайомити обвинуваченого і його захисника з цим документом, а також з матеріалами кримінальної справи. Обвинувальний акт, складений в порядку ст. 225 КПК України, затверджується начальником органу дізнання і служить правовою підставою для передачі кримінальної справи прокурору і подальшого його розгляду судом по суті.

  Взаємодія слідчих і органів дізнання є однією з головних умов швидкого і повного розкриття злочинів. Під взаємодією слідчих і органів дізнання слід розуміти засновану на правових актах узгоджену діяльність, спрямовану на розкриття та розслідування злочинів.

  2.4 Фактичні та юридичні підстави прийняття рішення про закінчення попереднього розслідування

  Завершальний етап розслідування, на якому підбиваються його підсумки, остаточно формулюється і виражається в процесуальних документах внутрішнє переконання слідчого і дізнавача по кожному з обставин справи, по кожному зібраному доказу, виявляються прогалини та суперечності в їх сукупності, являє собою найважливішу частину попереднього розслідування. Сказане рівною мірою відноситься до всіх форм закінчення попереднього розслідування, проте, на відміну від інших, при припинення кримінальної справи не тільки створюються умови для правильного вирішення справи, але воно безпосередньо дозволяється.

  Крім того, будучи одним з «рубіжних рішень», що перешкоджають подальшому провадженню, припинення кримінальної справи відіграє важливу роль у забезпеченні прав і законних інтересів особистості. По-перше, це проявляється в тому, що при підведенні підсумків розслідування слідчий перевіряє повноту, всебічність і об'єктивність встановлення всіх обставин справи, в тому числі і виправдують обвинуваченого і пом'якшують його вину, а формулюючи висновки, виходить з усієї сукупності зібраних доказів. По-друге, прокурор, отримавши копію постанови про припинення кримінальної справи, зобов'язаний проконтролювати об'єктивність висновків слідчого. По-третє, обвинуваченому, потерпілому, особі чи установі, за заявами яких кримінальну справу було порушено, забезпечується можливість ознайомлення з постановою про припинення кримінальної справи та її оскарження. Нарешті, прийняття рішення про припинення кримінальної справи по перерахованих в п.3 ч.2 ст.133 КПК РФ підставах є неодмінною умовою виникнення права на реабілітацію, у тому числі права на відшкодування шкоди, пов'язаної з кримінальним переслідуванням.

  Завершальний етап поділяють на такі частини:

  1) прийняття рішення про закінчення розслідування і пред'явлення слідчого виробництва учасникам процесу для ознайомлення, процесуальне оформлення закінчення попереднього розслідування, 2) розв'язання клопотань учасників процесу та виробництво додаткового розслідування; 3) складання обвинувального висновку та направлення справи прокуророві; 4) розгляд справи прокурором, прийняття по ньому рішення і направлення справи до суду; 5) прийняття рішення про припинення кримінальної справи; 6) направлення справи до суду з постановою про застосування примусових заходів медичного характеру; 7) зупинення провадження у кримінальній справі.

  Дійсно, в один етап правильно поєднувати такі процесуальні дії і рішення, які мають самостійне кримінально-процесуальне призначення при здійсненні розслідуванні і в даному випадку служать одній меті - констатації закінчення розслідування. Інша справа, що при цьому недостатньо просто скласти відповідний документ (постанова), необхідно дотримати права і законні інтереси учасників процесу, а прокурор повинен перевірити правильність висновків слідчого.

  Тому закінчення, як частина попереднього розслідування, за своєю структурою неоднорідний і являє собою єдиний завершальний етап, що включає комплекс процесуальних дій і рішень, конкретний перелік і порядок виконання яких різниться на підставі кримінально-процесуального закону в залежності від виду прийнятого слідчим і дізнавачем рішення.

  Виходячи з ст.158, 439, а також голів 29-32 КПК України, що регламентують закінчення попереднього слідства і дізнання, формами закінчення попереднього розслідування є: складання обвинувального висновку або обвинувального акта; постанови про направлення справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру, припинення кримінальної справи.

  2.5 Вибір варіанта закінчення і порядок закінчення попереднього розслідування. Порядок кримінально-процесуальних дій слідчого чи дізнавача при різних варіантах закінчення попереднього розслідування

  Існує чотири варіанти закінчення попереднього розслідування:

  1) підстави, реабілітують особа, щодо якого приймається рішення про припинення справи; 2) нереабілітуючі підстави, що тягнуть в силу ряду причин звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) підстави, які констатують неможливість повторного розслідування діянь осіб, про які компетентні державні органи прийняли рішення , не скасовані у встановленому законом порядку; 4) інші підстави, що виключають при наявності певних умов кримінальну відповідальність окремих категорій осіб, які не передбачені кримінально-процесуальним законодавством.

  Необхідно погодитися і з тим, що доцільність такої класифікації обумовлена ​​можливістю:

  1) чітко висловити думку органу досудового розслідування у постанові про припинення кримінальної справи про невинність і реабілітації громадянина; 2) констатувати вчинення кримінально-караного діяння конкретною особою, не визнаючи його винним (тому що відповідно до закону таким правом наділений тільки суд, який виніс обвинувальний вирок).

  Виходячи їх цього, реабілітуються підставами припинення кримінальної справи та кримінального переслідування слід вважати:

  • відсутність події злочину;

  • відсутність в діянні складу злочину;

  • відсутність заяви потерпілого, якщо кримінальну справу може бути порушено не інакше як за його заявою;

  • відсутність згоди відповідного державного органу або професійного співтовариства на здійснення кримінального переслідування осіб, щодо застосовується особливий порядок провадження у кримінальних справах (ст.447, 448 КПК України);

  • непричетність підозрюваного або обвинуваченого до вчинення злочину;

  • наявність у відношенні підозрюваного або обвинуваченого вступило в законну силу вироку за тим же обвинуваченням або ухвали суду чи постанови судді про припинення кримінальної справи за тим самим обвинуваченням, або нескасованої постанови органу дізнання, слідчого або прокурора про припинення кримінальної справи за тим самим обвинуваченням або про відмову в порушенні кримінальної справи;

   • відмова Ради Федерації або Державної Думи у задоволенні клопотання Генерального прокурора Російської Федерації про направлення кримінальної справи відносно члена Ради Федерації або депутата Державної Думи до суду;

   • відмова Державної Думи в дачі згоди на позбавлення недоторканності Президента Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, і (або) відмова Ради Федерації у позбавленні недоторканності даної особи.

   У зв'язку з цим на стадії попереднього розслідування нереабілітуючими підставами припинення кримінальної справи і (або) кримінального переслідування слід визнати:

   • закінчення строків давності;

   • смерть підозрюваного або обвинуваченого, за винятком випадків, коли провадження в кримінальній справі є необхідним для реабілітації померлого;

   • примирення сторін;

   • зміна обстановки;

   • акт про амністію;

   • діяльне каяття;

   • щодо неповнолітнього із застосуванням примусового заходу виховного впливу;

   • при виробництві по застосуванню примусових заходів медичного характеру, коли характер вчиненого діяння і психічний розлад особи не пов'язані з небезпекою для неї або інших осіб або з можливістю заподіяння їм іншого суттєвої шкоди.

   Порядок закінчення попереднього розслідування:

   1. Слідчий і дізнавач виконують аналіз і оцінку зібраних у справі доказів в їх сукупності з точки зору достатності для висновку про неможливість продовжити розслідування через наявність однієї з обставин, передбачених у ст.24-28, 427, 439 КПК України в якості підстав припинення кримінальної справи і (або) кримінального переслідування. Сукупність зібраних слідчим і дізнавачем доказів повинна обумовлювати прийняття саме такого рішення, а не якого-небудь іншого, інакше висновок про припинення справи є неправильним або передчасним.

   2. Відповідно до ч.1 213 КПК України рішення слідчого або дізнавача про припинення кримінальної справи оформляється постановою, яка, як і будь-яке інше рішення, повинно відповідати вимогам законності, обгрунтованості і вмотивованості (ч.4 ст.7 КПК України). Кримінально-процесуальний закон встановлює положення, які необхідно відобразити в цьому процесуальному рішенні (ч.2 213 КПК України), проте в ньому часто допускаються помилки. Так, відсутня мотивація, маємо протиріччя між описової та резолютивної частинами, які створюють непереборні сумніви у правильності припинення кримінальної справи і тягнуть скасування цих рішень.

   3. Припиняючи кримінальну справу, слідчий і дізнавач повинні вирішувати всі питання, що з нього випливають: про скасування запобіжного заходу, а також накладання арешту на майно, кореспонденцію, тимчасового відсторонення від посади, контролю і запису переговорів; про речові докази (п.8, 9 год .2 213 КПК України). Не кожне з цих процесуальних рішень є обов'язковим за припиняє кримінальну справі. Такі рішення приймаються лише в тих випадках, коли це диктується конкретними обставинами справи. Так, якщо в справі є речові докази, то у резолютивній частині постанови про припинення кримінальної справи стосовно них слід вказати конкретні розпорядчі заходи.

   4. З метою перевірки законності та обгрунтованості рішення слідчого і дізнавача про припинення кримінальної справи відповідно до ч.1 213 КПК України копія постанови про припинення кримінальної справи направляється прокурору. Отримавши постанову про припинення кримінальної справи, прокурор повинен перевірити правильність складання даного документа. Невмотивованість постанови і відсутність у ньому відомостей про повідомлення зацікавлених учасників процесу з роз'ясненням їх процесуальних прав може викликати сумнів у правильності припинення кримінальної справи. У цих випадках прокурор витребує справу і після його вивчення робить висновок про законність та обгрунтованість припинення виробництва.

   5. Дотримання прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства при припиненні кримінальної справи і (або) кримінального переслідування включає: своєчасне повідомлення про припинення справи; надання можливості ознайомитися з його матеріалами, вирішення заявлених клопотань; вручення або направлення копій постанови про припинення справи, для роз'яснення права пред'явлення цивільного позову в порядку цивільного судочинства; роз'яснення права та порядку оскарження прийнятого рішення.

   6. Припинення кримінальної справи і (або) кримінального переслідування за реабілітуючими підставами має особливість: відповідно до ч. 2 ст. 212 КПК України слідчий і дізнавач приймає заходи щодо реабілітації особи. Крім визнання права на реабілітацію, слідчий, дізнавач зобов'язані роз'яснити громадянинові порядок відновлення його порушених прав та відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним переслідуванням.

   7. Розгляд скарг на закриття кримінальної справи і (або) кримінального переслідування не входить власне у кримінально-процесуальну діяльність органів слідчого і дізнавача, оскільки здійснюється після закінчення попереднього розслідування прокурором або судом. Однак роль такої діяльності контролюючих органів важко переоцінити як з позицій забезпечення законності в кримінальному судочинстві, так і з точки зору гарантій прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства.

   Глава 3

   3.1 Порядок пред'явлення матеріалів кримінальної справи, особам які беруть участь у кримінальній справі при закінченні попереднього розслідування і складанні єдиного висновку та направлення справи до суду

   Виробництво попереднього розслідування закінчується з дотриманням різних процесуальних форм. Найчастіше складається обвинувальний висновок слідчим або особою, яка проводила дізнання, і разом з матеріалами справи надсилається прокуророві. Після затвердження обвинувального висновку прокурором справа направляється до суду для розгляду по суті. Попереднє розслідування може бути також закінчено шляхом винесення постанов про припинення справи, про направлення справи до суду для застосування клиць вчинила протиправне діяння, примусових заходів медичного характеру, а також про припинення справи з направленням його матеріалів до суду для застосування заходів адміністративного стягнення. В якій би формі не здійснювалося закінчення попереднього розслідування, слідчий повинен бути твердо переконаний у підтвердженні зібраними доказами всіх обставин, що утворюють предмет доказування по кримінальній справі. При цьому він повинен оцінити зібрані по справі докази в їх сукупності. Рішення про закінчення попереднього слідства приймається, коли встановлюється, що воно проведено повно, об'єктивно і всебічно.

   Визнавши попереднє слідство закінченим, слідчий зобов'язаний систематизувати всі зібраних у справі матеріали за епізодами пред'явленого обвинувачення і по особам, залученим до відповідальності, а також описати їх, зброшурувати, підшити та пронумерувати. Про своє рішення закінчити виробництво і направити справу до суду слідчий повідомляє потерпілому, цивільній особі, цивільному відповідачеві або їх представникам. Він роз'яснює їм їх право знайомиться з матеріалами справи. З цього приводу слідчий складає протокол або долучає до справи копію письмового повідомлення. Якщо зазначені учасники процесу не клопочуть, що б їх ознайомили з матеріалами, про це зазначається в протоколі, який підписується слідчим і відповідним учасником. Потерпілому, цивільній особі або їх представникам надається можливість знайомиться з матеріалами кримінальної справи в їх повному обсязі. Цивільний відповідач або його представник знайомиться з матеріалами справи, що відносяться лише до пред'явленого позову. Обсяг цих матеріалів визначає слідчий. Якщо в процесі попереднього слідства були застосовані звукозапис, відео або кінозйомка, організовано прослуховування телефонних або інших переговорів, потерпілий, якщо він про це клопоче, повинен бути ознайомлений з цими матеріалами.

   Учасник процесу при ознайомленні зі справою вправі робити з нього виписки, заявляти клопотання про доповнення проведеного слідства. У протоколі слідчий вказує, до кого з учасників процесу і в якому обсязі були пред'явлені матеріали справи для ознайомлення, які клопотання були заявлені і яке рішення по них прийняв слідчий. Письмові клопотання долучаються до кримінальної справи.

   Слідчий повинен не тільки надати право учасникам процесу знайомитися з матеріалами справи та робити з них витяги, а й забезпечити для цього реальні можливості. У цих цілях він визначає місце і час, протягом якого учасники процесу повинні ознайомитися зі справою. Важливо мати на увазі, що у справах, за якими проводилося дізнання замість попереднього слідства, названі особи з матеріалами справи не знайомляться Відповідно до статті 200 КПК РБ слідчий або особа, яка здійснювала дізнання, оголошують у всіх випадках обвинуваченому, що слідство у справі закінчено, і що він має право ознайомитись з усіма матеріалами справи, заявити клопотання про доповнення матеріалів шляхом допиту нових облич, передопроса вже допитаних у ході розслідування, про витребування і прилучення до справи нових речовинних доказів і додаткових документів, призначення та проведення додаткової та повторної експертизи, про проведення очних ставок з потерпілими або свідками і т.д. Пред'явлення обвинуваченому для ознайомлення всіх матеріалів кримінальної справи є суттєвою гарантією забезпечення його прав на захист. Ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи є також одним з процесуальних засобів перевірки повноти, всебічності та об'єктивності відбувся попереднього розслідування або дізнання.

   Обвинувачений у праві ознайомитися з матеріалами справи самостійно або з участю захисника. Якщо обвинувачений виявить бажання ознайомиться з матеріалами кримінальної справи з участю захисника, то це клопотання має бути задоволене в усіх без винятку випадках.

   За груповими кримінальних справах матеріали кримінальної справи повинні бути пред'явлені для ознайомлення окремо кожному з обвинувачених. З тактичної позиції слідчий вправі пред'явити для ознайомлення з матеріалами справи окремо обвинуваченому і окремо захиснику, якщо з їхнього боку немає заперечень. При такому ознайомленні слідчий складає окремі протоколи, в яких вказує, коли, протягом якого часу, в якому обсязі були надані обвинуваченому і його захиснику матеріали для ознайомлення. Після здійснення зазначених процесуальних дій складається обвинувальний висновок.

   3.2 Правила дозволяють уникнути затягування термінів ознайомлення з матеріалами кримінальної справи

   Термін, протягом якого вони мають право знайомитися з мате-ріалами справи, законом не обмежений. У випадках, коли обвинувачені або захисники навмисно затягують закінчення попереднього слідства, слідчий з санкції прокурора вправі встановити певний строк для ознайомлення з матеріалами справи. При цьому слідчий складає графік ознайомлення зі справою, в якому вказується протягом якого часу, з якими матеріалами ознайомляться обвинувачений і його захисник. Складений слідчим графік підписується слідчим, обвинуваченим і його захисником.

   За ознайомленні з матеріалами справи слідчий опитує обвинуваченого і захисника про наявність клопотань. Клопотання можуть бути заявлені як в усній, так і в письмовій формі. Зміст заявлених клопотань заноситься слідчий. Письмові клопотання крім цього долучаються до справи. Слідчий зобов'язаний обговорити і прийняти рішення по кожній із заявлених клопотань.

   Якщо слідчий відмовляє повністю або частково в задоволенні заявлених клопотань, він вносить з цього приводу мотивована постанова. Від слідчого потрібно об'єктивність і неупередженість при прийнятті рішення про відмову в задоволенні клопотань. Обвинувачений і його захисник не позбавлені права повторювати свої клопотання у ході судового розгляду кримінальної справи. Відмовляючи у задоволенні заявлених клопотань, слідчий зобов'язаний роз'яснити обвинуваченому і захиснику їх право оскаржити його рішення прокурору. Задоволення клопотань, заявлених обвинуваченим і його захисником, у всіх випадках тягне за собою виконання слідчим додаткових процесуальних дій.

   Про задоволення клопотань не потрібно винесення слідчим спеціальної постанови, хоча деякі слідчі вважають за необхідне виносити такі постанови - це не є порушенням закону.

   3.3 Особливості ознайомлення з матеріалами кримінальної справи з кількома обвинуваченими у відношенні неповнолітніх

   Якщо в справі притягнуто кілька обвинувачених, то позиція кожного обвинуваченого за даними клопотаннями повинна бути відображена в окремому протоколі. Якщо у кримінальній справі залучено кілька обвинувачених, протокол про оголошення закінчення попереднього розслідування складається окремо щодо кожного з обвинувачених. У випадках, коли обвинувачений клопоче про участь захисника при ознайомленні його з матеріалами справи, слідчий складає з цього приводу окремий протокол, в якому викладається рішення слідчого про допуск до участі в процесі захисника і про надання йому права ознайомлюватися з матеріалами справи. Протокол про пред'явлення обвинуваченому матеріалів справи підписується слідчим, обвинуваченим і його захисником.

   Загальний порядок вирішення клопотань учасників провадження у кримінальній справі слідчий вирішує виходячи з положень, закріплених в гол. 15 цього Кодексу та ст. 219. Клопотання підлягає розгляду і вирішенню безпосередньо після його заяви. Якщо негайне прийняття рішення за клопотанням, заявленому при ознайомленні з кримінальною справою, неможливо, воно повинно бути дозволено не пізніше трьох діб (ст. 121).

   Незалежно від того, ким з учасників провадження у кримінальній справі було заявлено клопотання про доповнення попереднього слідства, якщо воно стосується з'ясування обставин, що мають значення для правильного його дозволу, слідчий зобов'язаний його задовольнити.

   Після доповнення слідства слідчий знову зобов'язаний ознайомити з матеріалами справи всіх учасників, перелічених у ч. 1 і ч. 2 ст. 215 Кодексу, за наявності на це їх волевиявлення.

   3.4 Права та обов'язки учасників при закінченні попереднього розслідування у формі дізнання та попереднього слідства

   Якщо зібрані по справі докази достатні для складання обвинувального висновку, слідчий зобов'язаний повідомити про це кожного обвинуваченого і роз'яснити йому його право на ознайомлення з усіма матеріалами кримінальної справи як особисто, так і з допомогою захисника, законного представника, про що складається протокол відповідно до ст . 166 та ст. 167 Кодексу.

   Про закінчення попереднього слідства, з моменту прийняття слідчим такого рішення, він повідомляє також кожного захисника, законного представника обвинуваченого, якщо вони беруть участь у кримінальній справі, а також потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників, яким роз'яснюється право на ознайомлення з матеріалами справи . Повідомлення слідчого про закінчення ним попереднього слідства і роз'яснення кожному з цих осіб їх права на ознайомлення з матеріалами справи можуть бути як письмовими (наприклад, порядок поштою), так і усними (телефонограма), а також при особистій явці зазначених осіб до слідчого. Важливо, щоб ці обставини знайшли відображення в справі шляхом залучення до нього копій відповідних документів (листи, телефонограми, протоколи тощо). Якщо захисник, законний представник обвинуваченого або представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача з поважних причин не можуть з'явитися для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в призначений слідчим час, то слідчий попереджає їх про те, що ознайомлення з матеріалами справи може бути відкладено тільки на строк не більше 5 діб.

   Обвинуваченому, виявив бажання ознайомитися з матеріалами справи за допомогою обраного ним захисника, а також у випадках, коли захисник вже бере участь у справі, роз'яснюється, що відповідно до закону (ч. 4 ст. 215 КПК) у разі неможливості обраного нею захисника своєчасно з'явитися для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи пред'явлення матеріалів може бути відкладено також на 5 діб. Після закінчення цього часу обвинуваченому пропонується обрати іншого захисника за його розсуд або при клопотанні обвинуваченого слідчий надає йому допомогу для явки іншого захисника. Якщо обвинувачений відмовиться від призначеного захисника, то йому пред'являються матеріали кримінальної справи для ознайомлення без участі захисника. Проте слід мати на увазі, що це правило не поширюється на випадки, коли участь захисника у кримінальній справі відповідно до ст. 51 Кодексу є обов'язковим.

   У разі якщо обвинувачений, не утримується під вартою, при фактичному її повідомленні про закінчення попереднього слідства і роз'ясненні йому права на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи не є для реалізації своїх прав без поважних причин або іншим чином ухиляється від ознайомлення, слідчий після закінчення 5 діб з дня оголошення йому про закінчення слідчих дій або ознайомлення зі справою інших учасників судочинства, зазначених у ч. 2 ст. 215 Кодексу, складає обвинувальний висновок і направляє справу прокуророві.

   У матеріалах кримінальної справи в обов'язковому порядку повинні бути відомості про те, що обвинуваченому роз'яснено його права та обов'язки, передбачені ст. ст. 47, 215, 217 Кодексу, і що вони йому зрозумілі, а також відомості про те, що обвинувачений не був для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи без поважних на те причин або навмисно ухилявся від ознайомлення зі справою. У числі таких документів можуть бути протокол повідомлення про закінчення слідчих дій (додаток 148 до ст. 476 КПК РФ), підписаний обвинуваченим і його захисником, у разі участі останнього в справі, процесуальні документи про обрання запобіжного заходу обвинуваченому, протокол його допиту і т. п.

   Істотною обставиною, що гарантує право на захист, є те, що на даному етапі слідчий повинен роз'яснити обвинуваченому його наступні права:

   про розгляд кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів, якщо обвинувачення пред'явлене за статтями КК РФ, що входять в перелік злочинів, передбачених п. 1 ч. 3 ст. 31 КПК України, одночасно роз'яснивши обвинуваченому особливості розгляду кримінальної справи цим судом, його права в судовому розгляді з участю суду присяжних і порядок оскарження такого судового рішення;

   про можливість розгляду кримінальної справи колегією з трьох суддів федерального суду загальної юрисдикції - у випадках, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 30 КПК РФ;

   клопотати про застосування особливого порядку судового розгляду - у випадках, передбачених ст. 314 КПК України (без проведення судового розгляду у кримінальних справах про злочини, покарання за які не перевищує 10 років позбавлення волі (гл. 40 Кодексу)).

   3.5 Дісскусіонние моменти, пов'язані із закінченням попереднього розслідування: терміни закінчення попереднього розслідування, строки утримання під вартою

   Припинення кримінальної справи, як форма закінчення попереднього розслідування, полягає, перш за все, у прийнятті органом розслідування, рішення про закінчення збирання доказів через їх недостатності для того, щоб зробити обгрунтований висновок про можливість продовжувати провадження у кримінальній справі. До змісту цієї діяльності слід віднести також і приведення в порядок, оформлення матеріалів справи. Висновок про припинення кримінальної справи слідчий і дізнавач формулюють і обгрунтовують у постанові про припинення кримінальної справи. Отже, і складання постанови є одним з елементів форми закінчення попереднього розслідування.

   Припинення кримінальної справи за закінченням строків давності кримінального переслідування (п.3 ч.1 ст.24 КПК України) засновано на тому, що кримінальна відповідальність має наступати відразу після скоєння злочину або через нетривалий час. Хоча закінчення значного періоду часу не означає, що діяння втратило ознаки злочину, проте його суспільна небезпека зменшується. Крім того, винна в цьому діянні особа втрачає суспільну небезпечність, якщо воно тривалий час не здійснює нових злочинів і не робить спроб сховатися від слідства і суду.

   Припинення кримінальної справи по даній підставі припускає не тільки закінчення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за даний злочин, але й відсутність обставин, що порушують протягом строків давності. Частина 3 ст.78 КК РФ передбачає, що протягом строку давності зупиняється, якщо особа, яка вчинила злочин, сховається від слідства або суду. Іншими словами, час, що минув з моменту умисного ухилення особи від кримінальної відповідальності за скоєне до моменту його затримання або явки з повинною, не зараховується в строк давності.

   Відсутність заперечень підозрюваного або обвинуваченого проти припинення кримінального переслідування за закінченням терміну давності (ч.2 ст.27 КПК України) є важливою процесуальною гарантією прав і законних інтересів підозрюваного або обвинуваченого, його репутації і доброго імені. Заперечення проти припинення кримінального переслідування у цій підставі зобов'язує слідчого і дізнавача продовжити виробництво в загальному порядку і дає можливість особі, яка не визнає себе винним у скоєнні інкримінованого злочину, домагатися реабілітації по суду.

   3.6 Дісскусіонние питання про застосування заходів безпеки потерпілих, свідків, про необхідність надання речових доказів при ознайомленні з матеріалами кримінальної справи

   Необхідність забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства була вперше офіційно визнана Законом СРСР від 12 червня 1990 р. N 1556-I "Про внесення змін і доповнень до Основ кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік". Закон встановив "обов'язок органів дізнання, слідчого, прокурора і суду вживати заходів до забезпечення безпеки учасників процесу та інших осіб" "... при наявності достатніх даних, що потерпілому, свідку або іншим бере участь у справі, а також членам їх сімей або близьким родичам погрожують вбивством, застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна або іншими протиправними діями, орган дізнання, слідчий, прокурор, суд зобов'язані вжити передбачених законодавством Союзу РСР і союзних республік заходів до охорони життя, здоров'я, честі, гідності та майна цих осіб, а також до встановлення винних та притягнення їх до відповідальності "(ст. 27.1). Дана стаття повинна була діяти одночасно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу РРФСР. Проте в ній містилася бланкетна відсилання до інших законодавчих актів, які так і не були прийняті. Більш того, Федеральним законом від 18 грудня 2001 р. N 177-ФЗ "Про введення в дію Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації" дані Основи визнані такими, що втратили юридичну силу на території країни.

   Таким чином, система норм, що регламентують безпеку учасників кримінального судочинства, через відсутність будь-якого початкового досвіду в даній сфері правового регулювання у КПК України встановлена ​​знову.

   Відправні положення, що стосуються безпеки учасників кримінального судочинства, закріплені у ч. 3 ст. 11 КПК України в якості складової частини принципу охорони прав людини і громадянина в кримінальному судочинстві. Той факт, що дані норми визначені на такому високому рівні, в повній мірі підтверджує значимість безпеки осіб, які сприяють правосуддю. Невипадково Конституція РФ в ст. 2 закріпила, що людина, її права і свободи є найвищою цінністю, а визнання, дотримання та захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави.

   Висновок   У систему правоохоронних органів РФ входять органи попереднього розслідування.

   Попереднє розслідування - це діяльність уповноважених законом державних органів і посадових осіб, спрямована на попередження, припинення і розкриття злочинів, викриття винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності та відновлення прав потерпілих від злочину. Попереднє розслідування може здійснюватися у двох формах: у формі попереднього слідства і в формі дізнання.

   Попереднє слідство здійснюють слідчі при ОВС, прокуратури, ФСБ і Держнаркоконтролю. Попереднє слідство здійснюється протягом 2 місяців. Цей термін може бути продовжений прокурором міста, суб'єкта РФ і Генеральним прокурором РФ до 6, 12 і 18 місяців відповідно. Максимальний термін попереднього слідства законом не встановлений. При направлення кримінальної справи до суду підсумковим рішенням є обвинувальний висновок.

   Дізнання можуть здійснювати дізнавачі, слідчі і органи дізнання. Термін дізнання - 20 діб. Він може бути продовжений прокурором, але не більше ніж на 10 діб. Тобто максимальний термін дізнання - 30 діб. При направлення кримінальної справи до суду підсумковим рішенням є обвинувальний акт. Прокурор, на свій розсуд, може також прийняти кримінальну справу до свого провадження і провести по ньому попереднє слідство в повному обсязі, володіючи при цьому повноваженнями слідчого.

   Процесуальний статус слідчого і дізнавача практично нічим не відрізняється: вони незалежні; приймають процесуальні рішення самостійно, керуючись законом і грунтуючись тільки на своєму внутрішньому переконанні і матеріалах справи (тут є відмінність: дізнавач стверджує обвинувальний акт у начальника ОД і у прокурора, а слідчий - тільки у прокурора); самостійно приймають рішення про хід розслідування; володіють однаковим набором засобів для досягнення цілей кримінального переслідування (тут між ними є різниця: окреме доручення, згідно з КПК, може давати органу дізнання тільки слідчий, хоча чіткої заборони на це дізнавачу закон не встановив) , несуть повну відповідальність за всі свої дії і рішення у справі.

   Список літератури

   I. Нормативні акти

   1. Конституція Російської Федерації. Прийнята на всенародному референдумі 12 грудня 1993 року. М., 2005.

   2. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації від 18 грудня 2001 року № 174-ФЗ (в ред. ФЗ від 09. 01. 2006 року). М., 2006.

   3. Кримінально-процесуальний кодекс РРФСР від 27 жовтня 1960 року (в ред. ФЗ від 07.08.2000 N 119-ФЗ). М., 2001. - Втратив чинність з 1 липня 2002 року.

   4. Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13 червня 1996 року № 63-ФЗ (в ред. Від 5. 01. 2006 року № 11-ФЗ). М., 2006.

   5. Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність» від 12 серпня 1995 року № 144-ФЗ (в ред. ФЗ від 02. 12. 2005 року № 150-ФЗ). М., 2006.

   II. Література

   6. Абдуллаєв Ф., Зайцев О. Дізнання за КПК РФ / / Кримінальне право. 2002. № 3.

   7. Абдуллаєв Ф., Зайцев О. Процесуальне становище дізнавача за КПК РФ / / Законність. 2002. № 12.

   8. Александров А.С., Ковтун М.М. Кримінальний процес Росії. Підручник. М., 2003.

   9. Арестова Є.М. Припинення кримінальної справи (кримінального переслідування) при провадженні дізнання / / Російський слідчий. 2003. № 11.

   10. Арестова Є.М. Виробництво органами дізнання невідкладних слідчих дій у кримінальних справах, за якими обов'язково провадження попереднього слідства / / Російський слідчий. 2003. № 10.

   11. Великий юридичний словник / За ред. А.Я. Сухарєва, В.Є. Крутских. М., 2002.

   12. Гірко С.І. Новий КПК України: проблеми застосування / / Юридичний консультант. 2002. № 8.

   13. Гірко С.І. Розслідування злочинів у формі дізнання в системі МВС Росії / / Юридичний консультант. 2003. № 7.

   14. Гірко С.І. Сучасні проблеми інституту підтримки органом дізнання звинувачення перед судом / / Російський слідчий. 2005. № 6.

   15. Голубєв Н.А. До питання про застосування нового КПК РФ / / Російський слідчий. 2003. № 11.

   16. Жданова Є.В., Целінський Б.П. Проблеми дізнання у справах про злочини, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків / / Російський слідчий. 2004. № 1.

   17. Косова С.А. Особливості провадження дізнання у справах, в яких попереднє слідство не обов'язково / / Законодавство і практика. 2002. № 1.

   18. Кругліков А. Слідчі дії та проблеми їх виробництва органами дізнання за дорученням слідчого / / Кримінальне право. 2003. № 3.

   19. Малишева О.А. До питання про кримінально-процесуальному статусі дізнання / / Російський суддя. 2004. № 5.

   20. Малишева О.А. Деякі аспекти виробництва попереднього розслідування за новим кримінально-процесуальним законодавством / / Юрист. 2003. № 1.

   21. Малишева О.А. Становлення органів слідства в російській державі (дореволюційний період) / / Юрист. 2002. № 12.

   22. Манова Н. С. Попереднє слідство: ідеї та нові законодавчі реалії / / Держава і право. 2003. № 2.

   23. Масленников М.Я. Взаємодія органів дізнання, слідства і прокуратури з органами адміністративної юрисдикції / / Російський слідчий. 2002. № 3.

   24. Назаренко В. Форми розслідування злочинів / / Законність. 2002. № 12.

   25. Невський С.А., Сичов Є.А. Взаємодія слідчих і органів дізнання при розслідуванні злочинів / / Російський слідчий. 2003. № 9.

   26. Нікіфоров О.М. Межі судового оскарження рішень і дій (бездіяльності) дізнавача, слідчого і прокурора під час досудового провадження / / Російський суддя. 2005. № 5.

   27. Петрухін І.Л. Концептуальні засади реформ кримінального судочинства / / Держава і право. 2002. № 5.

   28. Сергєєв А.Б. Дізнання в ОВС: Навчальний посібник. Челябінськ, 2003.

   29. Сергєєв А.Б. Особливості формування органів дізнання в Росії / / Історія держави і права. 2002. № 5.

   30. Суслов В.М. Питання регламентації діяльності органів дізнання в КПК РФ. Новий кримінально-процесуальний закон: теорія і практика застосування. М., 2003.

   31. Кримінальний процес. Підручник / За ред. В.П. Божьев. М., 2002.

   32. Управління органами розслідування злочинів / Під ред. І.І. Колесникова. М., 2000.

   33. Химичева Г.П.. Досудове провадження у кримінальних справах: концепція вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності. М., 2003.

 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Держава і право | Курсова
  196.1кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Забезпечення прав учасників кримінального процесу при закінченні перед
  Державний захист учасників кримінального процесу на стадіях попереднього розслідування
  Дотримання прав учасників кримінального процесу при призначенні і проведенні судових експертиз
  Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства
  Особливості повноважень учасників кримінального процесу
  Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства
  Обвинувачений і гарантії його процесуальних прав у стадії попереднього розслідування
  Кримінально-процесуальні заходи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства
  Поняття і класифікація учасників кримінального судочинства Учасники кримінального судочинства

  Нажми чтобы узнать.
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru