Забезпечення пожежної безпеки на виробництві та в побуті

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки України
Севастопольський національний технічний університет
Факультет технології та автоматизації машиноприладобудування і транспорту
Кафедра прикладної екології та охорони праці
Реферат
по темі: Забезпечення пожежної безпеки на виробництві та в побуті
з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
Виконав:
студентка групи І-27-д
**** О.С.
"____"_________ 2008р.
Перевірив:
"____"_________ 2008р.
Севастополь
2008

ЗМІСТ
Введення
1 Визначення пожежної безпеки
2 Пожежна безпека на виробництві
3 Пожежна безпека в побуті
4 Пожежна профілактика
Висновок
Список використаних джерел


ВСТУП
Н і для кого не секрет, що пожежі найчастіше відбуваються від безтурботного ставлення до вогню самих людей. Пожежі завдають величезний матеріальний збиток і в ряді випадків супроводжуються загибеллю людей. Проблема загибелі людей при пожежах - це предмет особливого занепокоєння. Тому захист від пожеж є найважливішим обов'язком кожного члена суспільства і проводиться в загальнодержавному масштабі. Рішення даної проблеми вимагає реалізації комплексу наукових, технічних і організаційних завдань.
Протипожежний захист має своєю метою вишукування найбільш ефективних, економічно доцільних і технічно обгрунтованих способів і засобів попередження пожеж та їх ліквідації з мінімальним збитком при найбільш раціональному використанні сил і технічних засобів гасіння.

1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Пожежна безпека - це стан об'єкта, при якому виключається можливість пожежі, а в разі його виникнення використовуються необхідні заходи по усуненню негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальних цінностей. Пожежна безпека може бути забезпечена заходами пожежної профілактики і активного пожежного захисту. Пожежна профілактика включає комплекс заходів, спрямованих на попередження пожежі або зменшення його наслідків. Активна пожежна безпека - заходи, що забезпечують успішну боротьбу з пожежами або вибухонебезпечною ситуацією.
Система забезпечення пожежної безпеки - це сукупність сил і засобів, а також заходів правового, організаційного, економічного, соціального і науково-технічного характеру, спрямованих на боротьбу з пожежами. Основними елементами системи забезпечення пожежної безпеки є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, громадяни, які беруть участь у забезпеченні пожежної безпеки.
Основними функціями Системи забезпечення пожежної безпеки є:
1. Нормативне правове регулювання і здійснення державних заходів у галузі пожежної безпеки
2. Створення пожежної охорони та організація її діяльності,
3. Розробка і здійснення заходів пожежної безпеки,
4. Реалізація прав, обов'язків і відповідальності в галузі пожежної безпеки,
5. Проведення протипожежної пропаганди та навчання населення заходам пожежної безпеки
6. Сприяння діяльності добровільних пожежних і об'єднань пожежної охорони,
7. Залучення населення до забезпечення пожежної безпеки,
8. Науково-технічне забезпечення пожежної безпеки,
9. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки,
10. Здійснення державного пожежного нагляду та інших контрольних функцій щодо забезпечення пожежної безпеки,
11. Виробництво пожежно-технічної продукції, виконання робіт і надання послуг у галузі пожежної безпеки,
12. Ліцензування діяльності (робіт, послуг) в галузі пожежної безпеки та сертифікація продукції і послуг у галузі пожежної безпеки,
13. Протипожежне страхування
14. Встановлення податкових пільг та здійснення інших заходів соціального і економічного стимулювання забезпечення пожежної безпеки
15. Гасіння пожеж та проведення пов'язаних з ними першочергових аварійно-рятувальних робіт,
16. Облік пожеж та їх наслідків
17. Встановлення особливого протипожежного режиму.
2 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ
Виробничі об'єкти відрізняються підвищеною пожежною небезпекою, тому що характеризується складністю виробничих процесів, наявністю значних кількостей зріджених горючих газів, твердих горючих матеріалів, великий оснащеністю електричних установок та інше.
Основними причинами пожеж найчастіше бувають:
1) Порушення технологічного режиму - 33%.
2) Несправність електрообладнання - 16%.
3) Погана підготовка до ремонту обладнання - 13%.
4) Самозаймання промасленого ганчір'я та інших матеріалів - 10%
Джерелами займання можуть бути також відкритий вогонь технологічних установок, розпечені або нагріті стінки апаратів та обладнання, іскри електрообладнання, статична електрика, іскри удару і тертя деталей машин та обладнання тощо Крім того, джерелом запалення можуть служити порушення норм і правил зберігання пожежонебезпечних матеріалів, необережне поводження з вогнем, використання відкритого вогню факелів, паяльних ламп, куріння у заборонених місця, невиконання протипожежних заходів щодо обладнання пожежного водопостачання, пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння та ін
Як показує практика, аварія навіть одного великого агрегату, що супроводжується пожежею і вибухом, наприклад, у хімічній промисловості вони часто супроводжують один одному, може призвести до дуже тяжких наслідків не тільки для самого виробництва і людей його обслуговують, а й для навколишнього середовища. У зв'язку з цим надзвичайно важливо правильно оцінити вже на стадії проектування пожежо-і вибухонебезпечність технологічного процесу, виявити можливі причини аварій, визначити небезпечні фактори та науково обгрунтувати вибір способів і засобів пожежо-і взривопредупрежденія і захисту.
Важливим чинником у проведенні цих робіт є знання процесів і умов горіння і вибуху, властивостей речовин і матеріалів, які застосовуються в технологічному процесі, способів і засобів захисту від пожежі і вибуху.
Заходи з пожежної профілактики поділяються на організаційні, технічні, режимні та експлуатаційні.
Організаційні заходи: передбачають правильну експлуатацію машин і внутрішньозаводського транспорту, правильне утримання будівель, території, протипожежний інструктаж.
Технічні заходи: дотримання протипожежних правил і норм при проектуванні будівель, при пристрої електропроводів і устаткування, опалення, вентиляції, освітлення, правильне розміщення обладнання.
Режимні заходи - заборона куріння у невстановлених місцях, заборона зварювальних та інших вогневих робіт у пожежонебезпечних приміщеннях тощо.
Експлуатаційні заходи - своєчасна профілактика, огляди, ремонти і випробування технологічного обладнання.
Права та обов'язки підприємств.
Законом "Про пожежну безпеку" підприємствам надані такі права;
- Створювати, реорганізовувати і ліквідовувати в установленому порядку підрозділи пожежної охорони, які вони утримують за рахунок власних коштів, у тому числі на основі договорів з Державною протипожежної службою;
- Вносити до органів державної влади та органи місцевого самоврядування пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;
- Проводити роботи з встановлення причин та обставин пожеж, які сталися на підприємствах;
- Запроваджувати заходи соціального і економічного стимулювання забезпечення пожежної безпеки;
- Отримувати інформацію з питань пожежної безпеки, у тому числі в установленому порядку від органів управління та підрозділів пожежної охорони.
На підприємства законом також покладаються такі обов'язки:
- Дотримуватися вимог пожежної безпеки, а також виконувати приписи, постанови та інші законні вимоги посадових осіб пожежної охорони;
- Розробляти та здійснювати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
- Проводити протипожежну пропаганду, а також навчати своїх працівників заходи пожежної безпеки;
- Включати в колективний договір (угода) питання пожежної безпеки;
- Утримувати в справному стані системи та засоби протипожежного захисту, включаючи первинні засоби гасіння пожеж, не допускати їх використання не за призначенням;
- Створювати та утримувати відповідно до встановлених норм органи управління та підрозділи пожежної охорони, у тому числі на основі договорів з Державною протипожежної службою;
- Сприяти пожежної охорони при гасінні пожеж, встановлення причин і умов їх виникнення та розвитку, а також при виявленні осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки та виникнення пожеж;
- Надавати в установленому порядку при гасінні пожеж на територіях підприємств необхідні сили і засоби, паливно-мастильні матеріали, а також продукти харчування та місця відпочинку для особового складу пожежної охорони, що бере участь у виконанні бойових дій по гасінню пожеж, і залучених до гасіння пожеж сил;
- Забезпечувати доступ посадових осіб пожежної охорони, при здійсненні ними службових обов'язків на території, в будівлі, споруди і на інші об'єкти підприємств;
- Надавати на вимогу посадових осіб Державної протипожежної служби відомості та документи про стан пожежної безпеки на підприємствах, в тому числі про пожежну небезпеку виробленої ними продукції, а також про що відбулися на їхній території пожежах та їх наслідки;
- Негайно повідомляти в пожежну охорону про виниклі пожежах, несправності наявних систем і засобів протипожежного захисту, про зміну стану доріг та проїздів.
Згідно з Правилами пожежної безпеки на кожному підприємстві наказом (інструкцією) повинен бути встановлений відповідний їх пожежної небезпеки протипожежний режим у тому числі:
1. Визначено та обладнані місця для куріння.
2. Визначено місця і допустима кількість одноразово перебувають у приміщеннях сировини, напівфабрикатів та готової продукції
3. Встановлено порядок збирання горючих відходів і пилу, зберігання промасленого спецодягу;
4. Визначено порядок знеструмлення електрообладнання у разі пожежі і після закінчення робочого дня;
Повинні бути регламентовані:
1. Порядок проведення тимчасових вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;
2. Порядок огляду і закриття приміщень після закінчення роботи;
3. Дії працівників при виявленні пожежі;
4. Визначено порядок і терміни проходження протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму, а також призначені відповідальні за їх проведення.
У будинках і спорудах (крім житлових будинків) при одноразовому знаходженні на поверсі більше 10 осіб мають бути розроблені і на видних місцях вивішені плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, а також передбачена система (установка) оповіщення людей про пожежу.
Керівник об'єкта з масовим перебуванням людей (50 чоловік і більше) на додаток до схематичного плану евакуації людей при пожежі зобов'язаний розробити інструкцію, визначальну дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півріччя повинні проводитися практичні тренування всіх задіяних для евакуації працівників.
Для об'єктів з нічним перебуванням людей (дитячі сади, школи-інтернати, лікарні тощо) в інструкції повинні передбачатися два варіанти дій: у денний і в нічний час.
Керівники підприємств, на яких застосовуються, переробляються і зберігаються небезпечні (вибухонебезпечні) сильнодіючі отруйні речовини, зобов'язані повідомляти підрозділам пожежної охорони дані про них, необхідні для забезпечення безпеки особового, складу, який залучається для гасіння пожежі та проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт на цих підприємствах.
Територія підприємств у межах протипожежних розривів між будівлями, спорудами та відкритими складами, повинна своєчасно очищатися від горючих відходів, сміття, тари, опалого листя, сухої трави і т.п. Горючі відходи, сміття і т.п. слід збирати на спеціально виділених майданчиках у контейнери або ящики, а потім вивозити.
Протипожежні розриви між будівлями і спорудами, штабелями лісу, пиломатеріалів, інших матеріалів та обладнання не дозволяється використовувати під складування матеріалів, обладнання і тари, для стоянки транспорту і будівництва (установки) будівель і споруд.
Дороги, проїзди, під'їзди і проходи до будівель, споруд, відкритих складів і вододжерел, використовувані для пожежогасіння, підступи до стаціонарних пожежних драбин і пожежного інвентаря повинні бути завжди вільними, утримуватися в справному стані, а взимку бути очищеними від снігу і льоду.
Для всіх виробничих та складських приміщень повинні бути визначені категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також клас зони за Правилами улаштування електроустановок, які слід позначати на дверях приміщень.
Близько обладнання, що має підвищену пожежну небезпеку, слід вивішувати стандартні знаки (аншлаги, таблички) безпеки.
Одна з умов забезпечення пожежо-і вибухобезпеки будь-якого виробничого процесу - ліквідація можливих джерел займання.
3 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ПОБУТІ
Про сновном причинами пожеж в побуті є:
1. Необережне поводження з вогнем при палінні і приготуванні їжі
2. Використання електропобутових приладів, теле-, відео-і аудіотехніки не адаптованих до вітчизняної електромережі або несправних,
3. Проведення електрогазозварювальних робіт при ремонтних роботах у квартирах,
4. Дитячі пустощі з вогні
5. Діяльність комерційних структур працюють з порушеннями правил пожежної безпеки та ін
4 ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА
Для попередження розповсюдження пожежі з однієї будівлі на інше між ними влаштовують протипожежні розриви. При визначенні протипожежних розривів виходять з того, що найбільшу небезпеку у відношенні можливого займання сусідніх будівель і споруд представляє теплове випромінювання від вогнища пожежі. Кількістю прийнятої теплоти сусіднім з палаючим об'єктом будівлею залежить від властивостей палива і температури полум'я, величини випромінюючої поверхні, площі світлових прорізів, групи займистості огороджувальних конструкцій, наявності протипожежних перепон, взаємного розташування будівель, метеорологічних умов і т.д.
До протипожежних перешкод відносять стіни, перегородки, перекриття, двері, ворота, люки, тамбур-шлюзи і вікна. Протипожежні стіни повинні бути виконані з негорючих матеріалів, мати межу вогнестійкості не менше 2.5 годин і спиратися на фундаменти. Протипожежні стіни розраховують на стійкість з урахуванням можливості однобічного обвалення перекриттів і інших конструкцій при пожежі.
Протипожежні двері, вікна і ворота в протипожежних стінах повинні мати межу вогнестійкості не менше 1.2 години, а протипожежні перекриття не менше 1 години. Такі перекриття не повинні мати отворів і отворів, через які можуть проникати продукти горіння при пожежі.
При проектуванні будинків необхідно передбачити безпечну евакуацію людей на випадок виникнення пожежі. При виникненні пожежі люди повинні покинути приміщення протягом мінімального часу, який визначається найкоротшим відстанню від місця їх знаходження до виходу назовні.
Кількість евакуаційних виходів з будівель, приміщень та з кожного поверху будинків визначається розрахунком, але має становити не менше двох. Евакуаційні виходи повинні розташовуватися розосереджено. При цьому ліфти та інші механічні засоби транспортування людей при розрахунках не враховують. Ширина ділянок шляхів евакуації повинна бути не менше 1 м, а дверей на шляхах евакуації не менш 0.8м. Ширина зовнішніх дверей сходових кліток повинна бути не менше ширини маршу сходів, висота проходу на шляхах евакуації - не менше 2 м. При проектуванні будинків і споруд для евакуації людей повинні передбачатися такі види сходових клітин та сходів: незадимлювані сходові клітини (сполучені з зовнішньої повітряної зоною або обладнані технічними пристроями для підпору повітря); закриті клітини з природним освітленням через вікна у зовнішніх стінах; закриті сходові клітини без природного освітлення; внутрішні відкриті сходи (без огороджувальних внутрішніх стін); зовнішні відкриті сходи. Для будинків з перепадами висот слід передбачати пожежні драбини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Правила пожежної безпеки У Російській Федерації; Инфра-М, Москва 1994
2. Охорона праці. Практикум. № 6 / 1997.

Основні вимоги пожежної безпеки
Головною умовою одержання дозволу від органів пожежного нагляду є виконання вимог пожежної безпеки. Навіть для підприємств віднесених до групи, на яку поширюється повідомний принцип, усі протипожежні міри залишаються обов'язковими до виконання.
Нижче викладені найбільш важливі організаційні та інженерно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємствах.
Які організаційні заходи пожежної безпеки обов'язкові для підприємств?
Як призначаються особи, відповідальні за пожежну безпеку?
Які питання пожежної безпеки повинні бути задокументовані?
Які документи з пожежної безпеки повинні зберігатися на підприємстві?
Як підготувати інструкції про заходи пожежної безпеки?
У яких приміщеннях потрібно розміщувати плани евакуації на випадок пожежі?
Хто має проходити навчання правилам пожежної безпеки?
Які позначення повинні бути обов'язково встановлені на підприємстві?
Які вимоги до обладнання місць для куріння?
Які організаційні заходи пожежної безпеки обов'язкові для підприємств?
Для підтримання пожежної безпеки кожне підприємство має здійснити комплекс обов'язкових організаційних заходів, перелічених у "Правилах пожежної безпеки в Україні", а саме:
визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки;
призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, ділянок, технологічного та інженерного обладнання, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту;
ввести відповідний протипожежний режим;
підготувати, затвердити і ознайомити всіх співробітників з:
- Загально-об'єктної інструкцією про заходи пожежної безпеки;
- Відповідними інструкціями для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень;
скласти плани (схеми) евакуації людей у ​​разі пожежі;
затвердити порядок (систему) оповіщення людей про пожежу, ознайомити з ним усіх працівників;
визначити категорії будівель і приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог діючих нормативних документів, а також визначити класи зон "Правилами улаштування електроустановок";
встановити на території, у будівлях та приміщеннях відповідні знаки пожежної безпеки, таблички із зазначенням номера телефону та порядку виклику пожежної охорони.
Особливу увагу приділяється спеціальним заходам, який попереджає пожежі від теплового прояву електричного струму (див. додаток 10 брошури "Як одержати дозвіл від органів пожежного нагляду").
Як призначаються особи, відповідальні за пожежну безпеку?
Відповідальні за пожежну безпеку призначаються наказом керівника підприємства зразок заповнення в додатку 5 брошури "Як одержати дозвіл від органів пожежного нагляду").
Які питання пожежної безпеки повинні бути задокументовані?
Внутрішні документи, що встановлюють протипожежний режим на підприємстві розробляються відповідальними за пожежну безпеку і затверджуються керівником підприємства. Документи зберігаються в спеціальній папці з питань пожежної безпеки.
У документах слід зазначити, зокрема, наступне:
правила користування електронагрівальними побутовими приладами, застосування відкритого вогню, виконання тимчасових пожежонебезпечних робіт;
місце для куріння;
порядок огляду і закриття приміщень після закінчення роботи;
порядок обслуговування технічних засобів протипожежного захисту (вогнегасників, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення тощо);
відповідальних осіб, які повинні проводити спеціальне навчання та інструктажі з питань пожежної безпеки, і періодичність таких заходів;
дії, до яких повинні вдаватися працівники в разі виникнення пожежі.
Які документи з пожежної безпеки повинні зберігатися на підприємстві?
Список документів може бути різним для кожного підприємства. Основні документи, необхідні пожежним наглядом, наведені нижче:
Наказ (накази) про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень і т. ін.;
Наказ (відповідне положення) про порядок, згідно з працівниками потрібно проводити спеціальне навчання та інструктажі, перевіряти їх знання з питань пожежної безпеки;
Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу;
Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу;
Перелік питань, за якими потрібно перевіряти знання після первинного, повторного і позапланового протипожежних інструктажів;
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
Експертний висновок (експертні висновки) щодо правильності та повноти виконання протипожежних вимог в проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій;
Дозвіл (дозволу) на початок роботи кожного новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів, на впровадження нових технологій, запуск у виробництво нових пожежонебезпечних машин, устаткування та продукції, на оренду будь-яких приміщень, будівель і споруд;
Сертифікат (сертифікати) відповідності на усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування;
Перелік обов'язків посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки;
Розпорядження, інструкції, що встановлюють відповідний протипожежний режим;
Загально-об'єктна інструкція про заходи пожежної безпеки;
Інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій і т. п.);
Плани (схеми) евакуації людей у ​​разі пожежі;
Інструкція для працівників охорони (охоронців, вахтерів, вартових тощо);
Складений спеціально для працівників охорони список посадових осіб підприємства, в якому (списку) слід вказати домашню адресу, номери службового та домашнього телефонів кожного з цих осіб;
Графіки та акти вимірів опору ізоляції електричних мереж та електрообладнання;
Документація, перелік якої вміщено в "Правилах технічного утримання установок пожежної автоматики";
Регламенти технічного обслуговування систем пожежної автоматики, оповіщення про пожежу, вогнегасників;
Графіки та акти перевірки опору заземлюючих приладів;
Наряди-допуски на виконання вогневих робіт.
У папці з пожежної безпеки також повинні зберігатися документи про добровільні пожежні дружини, пожежно-технічні комісії, та експлуатації систем пожежної автоматики (якщо вони є на підприємстві).
Звертаємо Вашу увагу на два пункти з наведеного переліку - інструкції і плани евакуації, такі документи зазвичай слід вивішувати на видному місці.
Як підготувати інструкції про заходи пожежної безпеки?
Зразки інструкцій про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях і на торговельному підприємстві наведено у додатках 6 і 7 брошури "Як одержати дозвіл від органів пожежного нагляду".
Кожне підприємство повинно мати загальну (загальнооб'єктову) інструкцію й інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій і т. д.). Всі співробітники підприємство мають ознайомитися з цими документами під час протипожежних інструктажів, пожежно-технічного "мінімуму", виробничого навчання. Інструкції повинні бути розміщені на видних місцях підприємства. Кожна інструкція повинна бути зареєстрована у відповідному журналі.
Порядок спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань працівників підприємства, керівника підприємства або затверджується відповідним положенням (див. додаток 9 брошури "Як одержати дозвіл від органів пожежного нагляду").
Які позначення повинні бути обов'язково встановлені на підприємстві?
Всі будівлі, приміщення виробничого і складського призначення, а також лабораторії, повинні бути розділені за категоріями вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також бути зонування по класах відповідно до "Правил улаштування електроустановок".
Позначення категорії і класу зони вказується на вхідних дверях до приміщення, а також на межах зон - усередині приміщень та зовні.
Зразок таблички із зазначенням категорії та зони приміщення
Категорія В
Клас зони за ПУЕ П-ІІа
Крім того, всередині будівлі, на видних місцях біля телефонів розміщують таблички із зазначенням номера телефону пожежної охорони.
Спеціальні знаки мають вказувати, де встановлені вогнегасники. Такі знаки кріпляться на видних місцях на висоті 2,0-2,5 м від підлоги всередині і зовні помещенія.Важно пам'ятати:
Неодмінна умова дотримання вимог норм та правил пожежної безпеки - це встановлення у приміщеннях, будівлях, спорудах знаків пожежної безпеки, відповідних ГОСТ 12.4.026-76 * "Кольори сигнальні та знаки безпеки". Такі позначення повинні попереджати працівників про можливу небезпеку, надавати потрібну інформацію про дії у разі виникнення пожежі і т. п.
1 Категорія приміщення визначають за ОНТП 24-86. Найбільш небезпечними вважаються об'єкти категорії "А", найменшу небезпеку представляють об'єкти категорії "Д".
Які вимоги до обладнання місць для куріння?
На території тих об'єктів, де паління дозволяється, адміністрація повинна визначити і обладнати спеціальне місце для куріння. Там встановлюють відповідний знак або напис, а також урну або попільницю з негорючих матеріалів.
Проте, слід пам'ятати, що на деяких об'єктах курити заборонено. До них відносяться:
об'єкти (їхня територія та приміщення) з видобутку, переробки та зберігання легкозаймистих речовин, горючих матеріалів і горючих газів, з виробництва вибухових речовин;
будівлі, в яких є вибухопожежонебезпечні приміщення (дільниці), торгові підприємства, склади і бази;
приміщення дитячих дошкільних, шкільних і лікувальних закладів;
хлібні та злакові масиви і зерноприймальне пункти. - Http://www.liga.net/conf/doc.asp?docid=9
http://www.kalancha.ru/htm/poly/prod_poly.htm

Про пожежну безпеку
Закон Республіки Молдова N 267-XIII від 9 листопада 1994
(Monitorul Ofitial від N 15-16 від 17 березня 1995 року)
Парламент приймає цей закон.
Глава I
Цей закон визначає правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки та пожежної охорони в республіці і регулює відносини в галузі боротьби з пожежами.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Система пожежної безпеки
Пожежна безпека являє собою систему заходів правового, організаційного, економічного, соціального і науково-технічного характеру, а також сил і засобів, спрямованих на попередження та ліквідацію пожеж, проведення першочергових пожежних аварійно-рятувальних робіт.
Стаття 2. Правова основа
Правову основу діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки та пожежної охорони становлять Конституція, цей закон і інші нормативні акти.
Стаття 3. Публічне управління в галузі пожежної безпеки
Публічне управління в галузі забезпечення пожежної безпеки здійснюється Урядом, Управлінням пожежної аварійно-рятувальної служби, що входять в структуру Департаменту цивільного захисту і надзвичайних ситуацій, органами місцевого публічного управління.
Стаття 4. Нагляд і контроль у галузі пожежної безпеки
(1) Державний нагляд за забезпеченням пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах здійснюють органи державного пожежного нагляду.
(2) Відомчий контроль за станом пожежної безпеки здійснюють міністерства і відомства, а також підприємства, установи та організації незалежно від виду власності та організаційно-правових форм (далі-підприємства, якщо не обумовлено інше).
Стаття 5. Види пожежних служб
Діяльність з попередження та гасіння пожеж здійснюють наступні види пожежних служб:
а) воєнізована пожежна аварійно-рятувальна служба;
b) військова пожежна аварійно-рятувальна служба;
з) відомча пожежна служба.
d) територіальна (муніципальна, секторальна) пожежна аварійно-рятувальна служба.
Стаття 6. Добровільні пожежні формування
(1) Добровільні пожежні формування (протипожежні дружини) створюються на підприємствах з чисельністю працівників від 15 чоловік і більше.
(2) Діяльність добровільних пожежних формувань здійснюється відповідно до положення, затвердженого Урядом.
(3) Керівники підприємств мають право провадити оплату праці, надавати додаткові відпустки та інші пільги членам добровільних пожежних формувань за участь у роботах з попередження та гасіння пожеж відповідно до положення.

Глава II
ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ І ГРОМАДЯН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Стаття 7. Забезпечення пожежної безпеки
Пожежна безпека забезпечується приведенням населених пунктів і об'єктів в такий стан, при якому виключається можливість виникнення пожежі і забезпечується захист людей, духовних і матеріальних цінностей та довкілля від вогню та її небезпечних факторів. Забезпечення пожежної безпеки є обов'язком керівників, інших посадових осіб та працівників міністерств, відомств і підприємств, а також громадян. Ці обов'язки повинні бути відображені в правилах пожежної безпеки, у відповідних посадових інструкціях і договорах (контрактах).
Стаття 8. Обов'язки Уряду
Уряд:
а) розробляє заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази пожежної аварійно-рятувальної служби;
b) визначає обов'язки центральних галузевих органів публічного управління в галузі забезпечення пожежної безпеки;
з) встановлює порядок утворення органів і підрозділів пожежної аварійно-рятувальної служби та їх чисельність;
d) представляє Парламенту пропозиції щодо розробки законодавчих актів з питань забезпечення пожежної безпеки;
е) координує наукові дослідження в галузі забезпечення пожежної безпеки;
f) визначає завдання, пріоритетні напрямки та принципи діяльності органів та підрозділів пожежної аварійно-рятувальної служби, забезпечує розробку форм і методів здійснення державного пожежного нагляду;
g) сприяє у створенні підприємств, що спеціалізуються на виконанні протипожежних робіт і послуг, виробництві пожежної техніки та пожежно-технічного обладнання, надаючи їм умови найбільшого сприяння;
h) затверджує перелік платних послуг, що надаються пожежної аварійно-рятувальною службою;
i) встановлює порядок формування фондів пожежної безпеки.
Стаття 9. Обов'язки міністерств і відомств
Міністерства і відомства:
а) розробляють організаційні, профілактичні та науково-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
b) залучають науково-дослідні і проектні організації до вирішення питань, пов'язаних з протипожежним захистом об'єктів;
з) забезпечують дослідження пожежо-та вибухонебезпечних властивостей розроблюваних і використовуваних у виробництві речовин, матеріалів, приладів та обладнання за єдиними стандартами;
d) забезпечують включення вимог пожежної безпеки в стандарти, технічні умови, норми, правила та інструкції, контролюють їх виконання при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації об'єктів;
е) забезпечують підготовку та перепідготовку фахівців у галузі пожежної безпеки.
Стаття 10. Обов'язки органів місцевого публічного управління
Органи місцевого публічного управління:
а) забезпечують виконання заходів з пожежної безпеки на підвідомчій території, встановлюють фонд оплати праці та інші фонди для утримання територіальної (муніципальної, секторальної) пожежної аварійно-рятувальної служби, сприяють створенню матеріально-технічної бази даної служби і соціальних умов для її працівників, представляють на затвердження генеральному директору Департаменту цивільного захисту і надзвичайних ситуацій пропозиції щодо структури та штатного розпису, призначенням та звільнення з посади начальника територіальної (муніципальної, секторальної) пожежної аварійно-рятувальної служби;
b) здійснюють перевірки протипожежного стану населених пунктів та об'єктів, залучають підприємства для виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;
с) залучають громадян до участі в боротьбі з пожежами, сприяють створенню добровільних пожежних формувань, надають допомогу в їх підготовці і матеріально-технічному забезпеченні.
Стаття 11. Обов'язки керівників та інших посадових осіб підприємств
Керівники та інші посадові особи підприємств:
а) забезпечують пожежну безпеку та протипожежний режим на об'єктах;
b) розробляють організаційні та інженерно-технічні заходи з пожежної безпеки на об'єктах та забезпечують їх виконання;
з) забезпечують своєчасне виконання протипожежних заходів за приписами, висновками і попередженням органів державного пожежного нагляду;
d) запроваджують науково-технічні досягнення в систему протипожежного захисту об'єктів, проводять роботу, спрямовану на розвиток винахідництва та раціоналізаторства в області забезпечення безпеки людей і зниження пожежної небезпеки технологічних процесів виробництва;
е) забезпечують виконання та дотримання протипожежних вимог стандартів, технічних умов, норм і правил пожежної безпеки при проектуванні, будівництві, реконструкції, технічному переозброєнні та ремонті об'єктів, а також при виготовленні, транспортуванні та використанні продукції;
f) відраховують кошти на утримання та розвиток пожежної аварійно-рятувальної служби відповідно до затверджених нормативів;
g) створюють добровільні пожежні формування і забезпечують їх роботу;
h) містять у справному стані автоматичні протипожежні системи, пожежну техніку, пожежно-технічне обладнання, не допускають їх використання не за призначенням;
i) забезпечують навчання працівників правилам пожежної безпеки та залучають їх до участі в запобіганні та гасінні пожеж, не допускають до роботи осіб, які не пройшли протипожежний інструктаж;
j) представляють на вимогу органів державного пожежного нагляду відомості про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що випускається і документи про пожежі та їх наслідки;
k) вживають заходів до порушників норм і правил пожежної безпеки, стягують у встановленому законодавством порядку матеріальні збитки з винуватців пожежі;
l) надають працівникам пожежної аварійно-рятувальної служби техніку, паливно-мастильні матеріали, продукти харчування та приміщення для відпочинку при гасінні пожежі, ліквідації аварій і катастроф.
Стаття 12. Обов'язки громадян
(1) Кожен громадянин зобов'язаний знати і виконувати вимоги пожежної безпеки на виробництві та в побуті, надавати посильну допомогу в запобіганні та гасінні пожеж.
(2) Власники будинків і квартиронаймачі зобов'язані надавати можливість посадовим особам пожежної аварійно-рятувальної служби та членам добровільних пожежних формувань проводити в установленому порядку пожежно-технічне обстеження житлових і підсобних приміщень.
Стаття 13. Навчання заходам пожежної безпеки
У навчальних закладах усіх рівнів повинна проводитися вивчення вимог пожежної безпеки та навчання діям у разі виникнення пожежі за відповідними програмами.

Глава III
ПОЖЕЖНА Аварійно-рятувальні служби
Стаття 14. Діяльність та структура пожежної аварійно-рятувальної служби
(1) Пожежна аварійно-рятувальна служба є державним органом, до функцій якого входить ліквідація пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт при пожежах, здійснення державного нагляду за забезпеченням пожежної безпеки та здійснення інших заходів, спрямованих на попередження та гасіння пожеж.
(2) Пожежна аварійно-рятувальна служба входить до складу Департаменту цивільного захисту і надзвичайних ситуацій і складається з Управління, підвідомчих йому воєнізованих та військових пожежних загонів, частин, постів (далі - підрозділи) і спеціалізованих підрозділів.
(3) Управління пожежної аварійно-рятувальної служби та його підрозділи підзвітні Уряду та органам місцевого публічного управління.
(4) Залучення сил і засобів пожежної аварійно-рятувальної служби для виконання дій, не передбачених цим законом, забороняється.
Стаття 15. Основні принципи діяльності пожежної аварійно-рятувальної служби
Основними принципами діяльності пожежної аварійно-рятувальної служби є законність, єдиноначальність, гласність, дотримання інтересів громадян і держави.
Стаття 16. Відповідальність пожежної аварійноспасательной служби
(1) Посадові особи та працівники підрозділів пожежної аварійно-рятувальної служби за здійснення державного пожежного нагляду та організацію гасіння пожеж в населених пунктах і на об'єктах несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
(2) Посадові особи та працівники підрозділів пожежної аварійно-рятувальної служби не несуть відповідальності за заподіяну шкоду при гасінні пожежі в результаті застосування вогнегасних засобів, розбирання конструкцій та інших дій, а також за невиконання посадовими особами підприємств та громадянами вимог стандартів, норм і правил пожежної безпеки.
Стаття 17. Воєнізовані та військові пожежні аварійно-рятувальні підрозділи
(1) Воєнізовані і військові пожежні аварійно-рятувальні підрозділи мають особовий склад, спеціальну пожежну та рятувальну техніку, пожежно-технічне обладнання, призначені для ліквідації пожеж і проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт.
(2) Основні функції підрозділів пожежної аварійно-рятувальної служби:
а) попередження та гасіння пожеж;
b) порятунок людей;
з) надання першої долікарської медичної допомоги потерпілим.
Стаття 18. Права працівників пожежної аварійно-рятувальної служби
Працівники пожежної аварійно-рятувальної служби при гасінні пожеж та проведенні аварійно-рятувальних робіт мають право:
а) безперешкодно входити до будь-який час доби у всі приміщення підприємств, а також в житлові та підсобні приміщення громадян;
b) при необхідності розкривати закриті двері і вікна, огороджувальні конструкції, виробляти розбірку та знесення будівель, уживати інші дії, пов'язані з виконанням цих робіт;
з) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту, а також доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти, зобов'язувати їх залишити певні місця;
d) безперешкодно користуватися засобами зв'язку, що належать підприємствам та громадянам;
е) отримувати від посадових осіб об'єкта, де виникла пожежа або сталася аварія, відомості, необхідні для ефективного проведення пожежних аварійно-рятувальних робіт;
f) залучати сили і засоби підприємств, а також військові формування;
g) вимагати від органів місцевого публічного управління і підприємств безкоштовного надання вогнегасних речовин, техніки, пально-мастильних матеріалів, людських ресурсів, обладнання, засобів зв'язку і т. п., а при гасінні пожежі, що триває більше п'яти годин, - забезпечення продуктами харчування і приміщеннями для відпочинку.
Стаття 19. Порядок та умови проходження служби в підрозділах пожежної аварійноспасательной служби
(1) Працівником пожежної аварійно-рятувальної служби є особа, яка перебуває на штатній посади в органі, підрозділі, навчальному закладі чи установі пожежної служби, якому в установленому порядку присвоєно військове або спеціальне звання, а також особа, яка проходить стаціонарне навчання в навчальному закладі пожежної служби .
(2) У пожежну аварійно-рятувальну службу приймаються на добровільній основі громадяни Республіки Молдова, які досягли 18-річного віку і відповідають вимогам Положення про проходження аварійно-рятувальної служби. На навчання до навчальних закладів пожежної аварійно-рятувальної служби можуть прийматися особи у віці з 17 років.
(3) При вступі на службу працівник пожежної аварійно-рятувальної служби приносить присягу. Текст присяги і порядок її принесення затверджуються в установленому порядку.
(4) Для знову прийнятих працівників пожежної служби може бути встановлений випробувальний термін - до одного року.
(5) Для працівників пожежної аварійно-рятувальної служби загальна тривалість робочого часу протягом тижня встановлюється відповідно до чинного законодавства.
(6) Працівник пожежної аварійно-рятувальної служби може бути звільнений зі служби за власним бажанням, за віком, через хворобу, за вислугою строку служби, передбаченого договором (контрактом), за обмеженою станом здоров'я, за скороченням штатів, за службовою невідповідністю, за порушення дисципліни, у зв'язку з переходом на іншу роботу.
(7) Виконання службових обов'язків в умовах підвищеного ризику та професійної шкідливості, а також час проходження служби в районах з несприятливими екологічними та іншими особливими умовами зараховується до трудового стажу на пільгових умовах у порядку, встановленому чинним законодавством. Заміщення вакантних посад в органах, підрозділах, навчальних закладах та установах пожежної служби здійснюється шляхом укладення договорів (контрактів), а також на конкурсній основі.
(8) Особам середнього і старшого начальницького складу пожежної служби, а також працівникам державного пожежного нагляду забороняється займатися за сумісництвом будь-якими видами діяльності в державних органах чи підприємницьких структурах, за винятком наукової, викладацької та творчої діяльності.
(9) Припинення роботи працівниками пожежної аварійно-рятувальної служби, як засіб вирішення колективного трудового спору, не допускається.
Стаття 20. Оплата праці працівників пожежної аварійно-рятувальної служби
(1) Грошове утримання працівників пожежної аварійно-рятувальної служби встановлюється Урядом і включає в себе посадовий оклад, оклад за військове або спеціальне звання, процентну надбавку за вислугу років та інші виплати, передбачені законодавством.
(2) Розміри грошового забезпечення повинні враховувати характер і умови роботи, професійний ризик, стимулювати досягнення високих результатів під час виконання службових обов'язків і компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати.
(3) У разі потреби працівники пожежної аварійно-рятувальної служби можуть рішенням начальника підрозділу пожежної служби залучатися до понаднормової роботи. Оплата праці за понаднормову роботу, а також за роботу в нічний час, вихідні та святкові дні провадиться відповідно до чинного законодавства.
(4) Працівники пожежної аварійно-рятувальної служби, які виконують роботу в зонах радіоактивного забруднення, отримують грошове забезпечення і користуються пільгами відповідно до чинного законодавства.
Стаття 21. Керівництво гасінням пожежі та проведенням першочергових аварійно-рятувальних робіт
(1) Керівництво силами і засобами на пожежі і з моменту виникнення аварії до початку роботи комісій з надзвичайних ситуацій здійснюється посадовою особою пожежної аварійно-рятувальної служби, яке є керівником гасіння пожежі та проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт.
(2) Керівник гасіння пожежі та проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт є єдиноначальником, йому підпорядковуються всі підрозділи пожежної аварійно-рятувальної служби, додані сили, які прибули на ліквідацію пожежі або аварії.
(3) Ніхто з посадовців не вправі втручатися в дії керівника гасіння пожежі та проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт або скасовувати його команди і розпорядження з управління силами і засобами.
Стаття 22. Органи державного пожежного нагляду
(1) Державний пожежний нагляд здійснюється органами пожежної аварійно-рятувальної служби. Органи державного пожежного нагляду поділяються на республіканський і місцеві. Республіканським органом державного пожежного нагляду є Управління пожежної аварійно-рятувальної служби, місцевими - відділення та інспекції державного пожежного нагляду, підрозділи пожежної аварійно-рятувальної служби населених пунктів, а також об'єктів, підвідомчі Управлінню пожежної аварійно-рятувальної служби.
(2) Посадові особи пожежної аварійно-рятувальної служби, які здійснюють державний пожежний нагляд, при виконанні своїх функцій незалежні і керуються законами, а також стандартами, нормами і правилами пожежної безпеки.
(3) Начальник Управління пожежної аварійно-рятувальної служби є за посадою Головним державним інспектором з пожежного нагляду, а його заступники - заступниками Головного державного інспектора з пожежного нагляду.
(4) Начальники відділів і відділень Управління пожежної аварійно-рятувальної служби та їх заступники є за посадою старшими державними інспекторами з пожежного нагляду.
(5) Інші працівники республіканського і місцевих органів державного пожежного нагляду є державними інспекторами (міста, сектору, району) з пожежного нагляду.
(6) Державні інспектори з пожежного нагляду є представниками влади.
(7) Приписи, висновків, попередження, постанови і протоколи державного пожежного нагляду обов'язкові для виконання міністерствами, відомствами і підприємствами, а також громадянами. Вони можуть бути змінені або скасовані тільки вищестоящим посадовою особою державного пожежного нагляду або судом. Оскарження приписів, попереджень, постанов і протоколів не зупиняє їх дії.
(8) У своїй діяльності органи державного пожежного нагляду взаємодіють з іншими органами державного нагляду.
Стаття 23. Обов'язки органів державного пожежного нагляду
Органи державного пожежного нагляду зобов'язані:
а) здійснювати нагляд за дотриманням міністерствами, відомствами, підприємствами, посадовими особами, іншими категоріями працівників та громадянами вимог цього закону, стандартів, норм і правил пожежної безпеки;
b) сприяти в розробці норм і правил пожежної безпеки та затверджувати їх. Давати висновки на проекти стандартів, технічних умов, норм і правил, що містять вимоги пожежної безпеки;
з) здійснювати вибірковий контроль за виконанням проектними і будівельними організаціями, підприємствами та громадянами протипожежних вимог при проектуванні, будівництві, реконструкції і технічному переозброєнні об'єктів;
d) інформувати населення про стан пожежної безпеки об'єктів;
е) надавати допомогу добровільним пожежним формуванням в організації профілактичної роботи та бойової підготовки;
f) брати участь у державних і робочих комісіях з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
g) надавати допомогу міністерствам, відомствам і підприємствам в організації навчання працівників нормам і правилам пожежної безпеки.
Стаття 24. Права органів державного пожежного нагляду
Органи державного пожежного нагляду мають право:
а) проводити в будь-який час доби пожежно-технічне обстеження об'єктів, видавати приписи, попередження, висновки та рекомендації щодо усунення порушень цього закону, стандартів, норм і правил пожежної безпеки. Обстеження індивідуальних житлових будинків, будівель і квартир у нічний час не допускається;
b) перевіряти на об'єктах стан засобів протипожежного захисту, а також боєздатність добровільних пожежних формувань;
з) здійснювати перевірку підготовки фахівців національної економіки і громадян з питань пожежної безпеки;
d) вимагати від міністерств, відомств і підприємств надання відомостей і документів, що характеризують стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що випускається, а також про пожежі та їх наслідки;
е) залучати в установленому порядку фахівців науково-дослідних і проектних організацій, інженерно-технічних та інших працівників об'єктів для участі в розробці протипожежних заходів, проведення пожежно-технічних експертиз, а в разі необхідності - і для участі в роботі по контролю за дотриманням стандартів, норм і правил пожежної безпеки;
f) надавати пропозиції з підготовки законодавчих та інших нормативних актів з питань забезпечення пожежної безпеки;
g) затверджувати норми і правила пожежної безпеки, погоджувати нормативні документи в галузі пожежної безпеки;
h) призупиняти повністю або частково роботу підприємства (окремого виробництва), забороняти експлуатацію будівлі, споруди, окремого приміщення, виробничої дільниці або агрегату у разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки, причин та умов, які можуть призвести до пожежі, утворення загрози для життя і здоров'я людей, знищення матеріальних цінностей, а також припиняти будівництво і реконструкцію об'єктів при виявленні відступів від проектно-кошторисної документації або недотриманні протипожежних вимог стандартів, технічних умов, норм і правил;
i) накладати відповідно до чинного законодавства санкції у вигляді штрафу на посадових осіб і громадян за порушення або невиконання стандартів, технічних умов, норм і правил пожежної безпеки, приписів та висновків, а також складати протоколи і виносити постанови про припинення роботи об'єкта (виробничої дільниці , агрегату і т. п.);
j) проводити дізнання у справах про пожежі відповідно до чинного законодавства;
k) видавати і анулювати в установленому законодавством порядку ліцензії на окремі види діяльності, пов'язані із здійсненням протипожежного захисту та забезпеченням пожежної безпеки;
l) вносити міністерствам і відомствам, органам місцевого публічного управління, керівникам підприємств подання про звільнення у встановленому законом порядку від займаної посади осіб, які систематично або грубо порушують вимоги пожежної безпеки, які ухиляються від виконання приписів державного пожежного нагляду.
Стаття 25. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення пожежної аварійно-рятувальної служби здійснюється за рахунок:
а) державного та місцевого (муніципального) бюджетів;
b) коштів, що надходять на підставі договорів з господарюючими суб'єктами за охорону об'єктів;
з) відрахувань підприємств на утримання та розвиток пожежної аварійно-рятувальної служби;
d) відрахувань страхових організацій на розвиток пожежної аварійно-рятувальної служби та попереджувальні заходи;
е) коштів, що надійшли за надання платних послуг підрозділами пожежної аварійно-рятувальної служби;
f) інших джерел, визначених у встановленому порядку.
Стаття 26. Речове і продовольче постачання
Речове і продовольче постачання особового складу пожежної аварійно-рятувальної служби забезпечується торгово-постачальними організаціями по фондах, передбаченим Урядом.
Стаття 27. Відомча пожежна служба
(1) Відомча пожежна служба створюється в міністерствах, відомствах та на підприємствах і складається з підрозділів, що мають особовий склад, пожежну техніку та пожежно-технічне обладнання, призначені для ліквідації пожеж та загорянь на об'єктах, що охороняються.
(2) Основні функції відомчої пожежної служби:
а) попередження та гасіння пожеж;
b) порятунок людей;
з) надання першої долікарської медичної допомоги потерпілим.
3) Фінансове та матеріально-технічне забезпечення відомчої пожежну служби здійснюється за рахунок відповідних міністерств, відомств і підприємств.

Глава IV
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Стаття 28. Державний облік пожеж
(1) Державний облік пожеж та їх наслідків здійснюється Департаментом статистики.
(2) Міністерства, відомства та підприємства, а також органи місцевого публічного управління зобов'язані надавати за встановленою формою територіальним органам Департаменту статистики відомості про пожежі, які сталися на підвідомчих їм об'єктах і територіях.
Стаття 29. Страхування від пожеж
(1) Порядок страхування від пожеж встановлюється чинним законодавством і передбачає пільги у вигляді знижок зі страхових внесків при забезпеченні страхувальниками нормативного рівня пожежної безпеки застрахованої ними майна, а також зменшення страхового відшкодування або відмову у його виплаті, якщо виникнення пожежі та наслідки, що наступили з'явилися результатом порушення стандартів, норм і правил пожежної безпеки або невиконання приписів органів державного пожежного нагляду.
(2) Розміри і форма надання пільг зі страхових платежів, змен шення страхового відшкодування або відмову в його виплаті визначаються страховими організаціями в порядку, що встановлюється Урядом, і на підставі висновків органів державного пожежного нагляду.
(3) Організації, що здійснюють страхування від пожеж, зобов'язані здійснювати відрахування від прибутку, одержуваної від страхових платежів, на запобіжні протипожежні заходи та розвиток пожежної аварійно-рятувальної служби в розмірах, що встановлюються Урядом.
Стаття 30. Науково-технічне забезпечення
Науково-технічне забезпечення пожежної безпеки є одним з пріоритетних напрямів науки і здійснюється через координуючий орган, який створюється при пожежної аварійно-рятувальній службі.
Стаття 31. Система протипожежного нормування та стандартизації
(1) Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються стандартами, нормами, правилами, іншими документами та утворюють систему протипожежного нормування і стандартизації.
(2) Виконання вимог системи протипожежного нормування і стандартизації є обов'язковим.
(3) Стандарти, норми і правила, що зачіпають вимоги пожежної безпеки, підлягають в установленому порядку погодженням з органами державного пожежного нагляду.
Стаття 32. Сертифікація продукції і товарів
(1) Продукція і товари, використання яких може представляти пожежну небезпеку для життя, здоров'я або майна громадян і завдавати шкоди навколишньому середовищу, підлягають обов'язковій сертифікації на відповідність вимогам пожежної безпеки. Реалізація продукції і товарів без сертифіката і знака, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, забороняється.
(2) Сертифікації на відповідність вимогам пожежної безпеки підлягають продукція і товари, як випускаються в Республіці Молдова, так і купуються за кордоном.
(3) Перелік продукції і товарів, що підлягають сертифікації на відповідність вимогам пожежної безпеки, а також порядок проведення сертифікації визначаються Урядом.
Стаття 33. Ліцензування
(1) Обов'язковому ліцензуванню органами державного пожежного нагляду з метою забезпечення пожежної безпеки, захисту прав і законних інтересів споживачів підлягають: функціонування пожежо-і вибухонебезпечних будівель, споруд і виробництв, об'єктів з масовим перебуванням людей; проектування, монтаж, налагодження і технічне обслуговування автоматичних протипожежних систем на підприємствах, проведення сертифікації та випробувань на пожежну небезпеку і вогнестійкість речовин, матеріалів, виробів, обладнання і будівельних конструкцій; створення відомчої пожежної служби; випуск пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання, засобів протипожежного захисту.
(2) Перелік видів діяльності і робіт, на проведення яких ви дається ліцензія, порядок її отримання та анулювання встановлюються Урядом.
Стаття 34. Виробництво пожежної техніки та засобів протипожежного захисту
(1) Виробництво пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання та основних засобів протипожежного захисту здійснюється на основі державного замовлення.
((2) Підприємства, що виробляють пожежну техніку, пожежно-технічне обладнання і засоби протипожежного захисту, їх ремонт, обслуговування і закупівлю, звільняються від податків, за винятком прибуткового податку і податку на додану вартість, сплата яких регулюється Податковим кодексом і Законом про адміністрування прибуткового податку та введення в дію розділів I і II Податкового кодексу, в установленому порядку. -! дію ч. (2) ст. 34 було частково призупинено в 1997 році Законом N 1127-XIII від 21.03.97 р. (додаток 23) -дія частини (2) ст.34 призупинено Законом N 96-XIV від 16.07.98 р.)
Стаття 35. Інформування населення з питань пожежної безпеки
(1) Державні засоби масової інформації зобов'язані на вимогу органів державного пожежного нагляду безоплатно поміщати і передавати для населення інформацію протипожежної спрямованості.
(2) Видавані у республіці публікації наукового, методичного та інформаційного характеру в області проектування, виробництва, будівництва та експлуатації будівель, споруд, технологічних процесів і технічних пристроїв повинні містити повні й об'єктивні відомості про забезпечення пожежної безпеки, необхідних протипожежних заходах.

Глава V
ГАРАНТІЇ ПРАВОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
Стаття 36. Правовий та соціальний захист
Правовий та соціальний захист працівників пожежної аварійно-рятувальної служби здійснюється відповідно до цього Закону та Законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, громадян, які проходять військову підготовку.
Стаття 37. Правовий захист
(1) Працівник пожежної аварійно-рятувальної служби є недоторканним особою і знаходиться під захистом держави. Його особистість, честь і гідність охороняються законом.
(2) З метою захисту своїх прав і законних інтересів працівники пожежної аварійно-рятувальної служби мають право звертатися до суду, об'єднуватися в професійні спілки.
(3) Образа працівника пожежної аварійно-рятувальної служби, опір, погроза, насильство або посягання на його життя, а також інші дії, що перешкоджають виконанню ним своїх службових обов'язків чи службового обов'язку, тягнуть за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством.
Стаття 38. Неприпустимість втручання в діяльність працівника пожежної аварійно-рятувальної служби
(1) Працівник пожежної аварійно-рятувальної служби при виконанні службових обов'язків підпорядковується тільки своєму безпосередньому і прямому начальнику. Ніхто інший не має права втручатися в його діяльність.
(2) При отриманні наказів і вказівок керівників та інших посадових осіб, що суперечать закону, працівник пожежної аварійно-рятувальної служби зобов'язаний керуватися тільки законом.
Стаття 39. Право на професійний ризик
(1) Не є правопорушенням дія працівника пожежної аварійно-рятувальної служби, хоча і підпадає під ознаки діяння, за яке встановлена ​​дисциплінарна, адміністративна або кримінальна відповідальність, але скоєне ним у стані виправданого професійного ризику.
(2) Ризик визнається виправданим, якщо вчинене дію об'єктивно випливало з інформації про факти та обставини, які мав працівник пожежної аварійно-рятувальної служби, а законна мета не могла бути досягнута діями, не пов'язаними з ризиком, і працівник пожежної аварійно-рятувальної служби, допустив ризик, вжив усі можливі заходи для запобігання негативних наслідків.
Стаття 40. Державне страхування та компенсаційні виплати в разі загибелі або каліцтва
(1) Усі працівники пожежної аварійно-рятувальної служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню на суму десятирічного грошового забезпечення за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також коштів, що надходять на підставі договорів від міністерств, відомств і підприємств.
(2) У разі загибелі працівника пожежної аварійно-рятувальної служби при виконанні службових обов'язків, сім'ї загиблого, його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого і, крім того, протягом п'яти років з дня загибелі членам сім'ї, його утриманцям виплачується щомісяця його грошове забезпечення з урахуванням індексації заробітної плати. Після закінчення п'яти років призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника в порядку, встановленому законодавством.
(3) У разі каліцтва, одержаного працівником пожежної аварійно-спаса жавної виконавчої служби при виконанні службових обов'язків, інвалідності, що настала у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок захворювання, що мав місце в період проходження служби, він отримує щомісячне утримання до відновлення працездатності, але протягом не більше десяти років. Після закінчення цього терміну йому призначається пенсія по інвалідності.
(4) За дітьми загиблого до досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами сім'ї, що перебували на його утриманні, зберігається право на пільги по оплаті житла, комунальних послуг, палива, електроенергії і телефону.
Стаття 41. Забезпечення житловою площею
(1) Працівникам пожежної аварійно-рятувальної служби житлова площа у вигляді окремої квартири або будинку за встановленими законодавством нормами надається органами місцевого публічного управління не пізніше трьох років, а офіцерам - не пізніше одного року після їх призначення на посаду.
(2) Працівники пожежної аварійно-рятувальної служби мають право на отримання безвідсоткових позичок на індивідуальне або кооперативне житлове будівництво з розстрочкою на двадцять п'ять років і погашенням п'ятдесяти відсотків представленої позики за рахунок коштів відповідних бюджетів. дію ч. (2) Ст. 41 частково призупинено в 1997 році Законом N 1127XIII від 21.03.97 р. Додаток 23 і призупинено Законом N 96-XIV від 16.07.98 р.)
(3) У разі загибелі працівника пожежної аварійно-рятувальної служби при виконанні службових обов'язків, за сім'єю загиблого зберігається право на отримання житлової площі на тих підставах, які були при постановці на облік і строк не пізніше одного року з дня його загибелі.
(4) Для працівників пожежної аварійно-рятувальної служби та членів їх сімей встановлюється п'ятдесятивідсоткову знижку при оплаті жилої площі, комунальних послуг, палива, електроенергії і телефону. Ці пільги поширюються також на осіб, звільнених зі служби за віком, через хворобу, за скороченням штатів, а також прослужили в органах і підрозділах пожежної аварійно-рятувальної служби на атестованих посадах двадцять років і більше. - Дія частини (4) ст.41, за винятком оплати житлової площі, призупинено Законом N 96-XIV від 16.07.98 р.)
(5) Працівникам пожежної аварійно-рятувальної служби, що прослужили на атестованих посадах двадцять років і більше, передається наявне в їх користуванні житло в приватну власність безоплатно.
Стаття 42. Забезпечення телефоном
Працівникам пожежної аварійно-рятувальної служби квартирні телефони встановлюються протягом шести місяців з дня подачі заяви.
Стаття 43. Право на щорічну оплачувану відпустку
(1) Працівникам пожежної аварійно-рятувальної служби надається щорічна оплачувана відпустка. Тривалість відпустки (без урахування часу, витраченого на проїзд до місця проведення відпустки і назад) встановлюється відповідно до вислугою років:
а) менше 10 років - на термін 30 діб;
b) від 10 до 15 років - на строк 35 діб;
з) від 15 до 20 років - на термін 40 діб;
d) 20 років і більше - на термін 45 діб.
(2) Працівникам пожежної аварійно-рятувальної служби надається додаткова оплачувана відпустка для відновлення здоров'я тривалістю в одну третину часу, витраченого на ліквідацію надзвичайної ситуації (аварії, катастрофи), але не більше чотирнадцяти діб.
Стаття 44. Право на безкоштовний проїзд
(1) Працівникам пожежної аварійно-рятувальної служби при виконанні службових обов'язків надається право безкоштовного користування всіма видами громадського транспорту міського, приміського та місцевого сполучення (крім таксі) на території, що обслуговується. -Дія частини (1) ст.44 призупинено Законом N 96-XIV від 16.07.98 р.)
(2) Працівникам пожежної аварійно-рятувальної служби, що використовують у службових цілях особистий транспорт, виплачується грошова компенсація у встановлених розмірах.
Стаття 45. Пенсійне забезпечення
(1) Пенсійне забезпечення працівників пожежної аварійно-рятувальної служби здійснюється відповідно до Закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.
(2) За працівниками пожежної аварійно-рятувальної служби, звільненим зі служби за віком, через хворобу, за вислугою строку служби, за обмеженою станом здоров'я, за скороченням штатів за наявності у них підстав для призначення пенсії відповідно до цього Закону, зберігається право користування пільгами, передбаченими для працівників даної служби.
Стаття 46. Право на охорону здоров'я
Працівникам пожежної аварійно-рятувальної служби, що отримали травми, каліцтва, тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості при гасінні пожеж і ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і катастроф, видача ліків і лікування проводяться безкоштовно.
Стаття 47. Права працівників пожежної аварійно-рятувальної служби при знаходженні у відрядженні
Працівник пожежної аварійно-рятувальної служби, що знаходиться у службовому відрядженні, користується правом на придбання позачергово проїзних документів на всі види транспорту, а також на розміщення в готелі за службовим посвідченням.
Стаття 48. Наслідки недотримання гарантій правового і соціального захисту працівника пожежної аварійно-рятувальної служби
(1) У разі недотримання гарантій правового і соціального захисту, передбачених цим законом, працівники пожежної аварійно-рятувальної служби мають право на отримання компенсацій з коштів відповідного бюджету. Розмір компенсаційних виплат визначається Урядом.
(2) Органи місцевого публічного управління можуть встановлювати й інші, не передбачені цим законом, гарантії правового і соціального захисту працівника пожежної аварійно-рятувальної служби.
Стаття 49. Заохочення працівників пожежної аварійно-рятувальної служби
(1) За сумлінне виконання працівниками пожежної аварійно-рятувальної служби службових обов'язків встановлюються такі види заохочення: оголошення подяки, нагородження цінним подарунком або грошовою премією, надання додаткової відпустки на термін до 10 діб, нагородження нагрудним знаком, дострокове присвоєння військового або спеціального звання та присвоєння військового або спеціального звання на один ступінь вище звання, передбаченого по займаній посаді, дострокове зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.
(2) За мужність і відвагу, проявлені при виконанні службового обов'язку, та інші заслуги працівники пожежної аварійно-рятувальної служби можуть бути представлені до нагородження державними нагородами.
Стаття 50. Відшкодування шкоди, заподіяної працівниками пожежної аварійно-рятувальної служби
У разі порушення працівниками пожежної аварійно-рятувальної служби прав, свобод і законних інтересів громадян і посадових осіб та заподіяння шкоди підприємствам пожежна служба зобов'язана вжити заходів до їх відновлення і відшкодування матеріального збитку.
Стаття 51. Право працівника пожежної аварійноспасательной служби на судовий захист
Працівник пожежної аварійно-рятувальної служби має право на оскарження до суду прийнятих у відношенні його рішень посадових осіб пожежної аварійно-рятувальної служби та інших державних органів, якщо вважає, що вони ущемляють його права та законні інтереси.
ГОЛОВА ПАРЛАМЕНТУ
Петру Лучинський http://www.sec4all.net/l_fire.html
Опубліковано: 04.04.2008

Глава IV. Забезпечення пожежної безпеки
Стаття 20. Нормативне правове регулювання в галузі пожежної безпеки
Нормативне правове регулювання в галузі пожежної безпеки є прийняття органами державної влади нормативних правових актів з пожежної безпеки.
Нормативне регулювання в галузі пожежної безпеки - встановлення уповноваженими державними органами в нормативних документах обов'язкових для виконання вимог пожежної безпеки
До нормативних документів з пожежної безпеки відносяться стандарти, норми і правила пожежної безпеки, інструкції та інші документи, що містять вимоги пожежної безпеки.
Нормативні документи із стандартизації, які приймаються федеральними органами виконавчої влади та встановлюють або повинні встановлювати вимоги пожежної безпеки, підлягають обов'язковому узгодженню з Державною протипожежної службою. Порядок розробки, введення в дію і застосування інших нормативних документів з пожежної безпеки встановлюється Державної протипожежної службою.
Суб'єкти Російської Федерації має право розробляти і затверджувати в межах своєї компетенції нормативні документи з пожежної безпеки, які не знижують вимог пожежної безпеки, встановлених федеральними нормативними документами.
Порядок узгодження відступів від вимог пожежної безпеки, а також не встановлені нормативними документами додаткові вимоги пожежної безпеки встановлює Державна протипожежна служба.
Нормативні документи з пожежної безпеки підлягають реєстрації та офіційному опублікуванню у встановленому порядку.
Стаття 21. Розробка та реалізація заходів пожежної безпеки
Заходи пожежної безпеки розробляються відповідно до законодавства Російської Федерації, нормативними документами з пожежної безпеки, а також на основі досвіду боротьби з пожежами, оцінки пожежної небезпеки речовин, матеріалів, технологічних процесів, виробів, конструкцій, будівель і споруд.
Виробники (постачальники) речовин, матеріалів, виробів та обладнання в обов'язковому порядку вказують у відповідній технічній документації показники пожежної небезпеки цих речовин, матеріалів, виробів та обладнання, а також заходи пожежної безпеки при поводженні з ними.
Розробка та реалізація заходів пожежної безпеки для підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів, у тому числі при їх проектуванні, повинні в обов'язковому порядку передбачати рішення, що забезпечують евакуацію людей при пожежах.
Для виробництв в обов'язковому порядку розробляються плани гасіння пожеж, що передбачають рішення щодо забезпечення безпеки людей.
Заходи пожежної безпеки для населених пунктів і територій адміністративних утворень розробляються і реалізуються відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
Інвестиційні проекти, що розробляються за рішенням органів державної влади, підлягають погодженню з Державною протипожежної службою в частині забезпечення пожежної безпеки.
Стаття 22. Гасіння пожеж
Гасіння пожеж є бойові дії, спрямовані на порятунок людей, майна та ліквідацію пожеж.
Порядок організації гасіння пожеж в гарнізонах пожежної охорони встановлюється Державної протипожежної службою.
Порядок залучення сил та засобів для гасіння пожеж визначається Державної протипожежної службою і затверджується:
на міжрегіональному рівні - федеральними органами державної влади;
на територіальному та місцевому рівнях - відповідно органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування.
Частина четверта виключена. - Федеральний закон від 22.08.1995 N 151-ФЗ.
Виїзд підрозділів пожежної охорони на гасіння пожеж та участь у їх ліквідації здійснюються в безумовному порядку. (Частина четверта в ред. Федерального закону від 24.01.1998 N 13-ФЗ)
Гасіння пожеж Державної протипожежної службою здійснюється на безоплатній основі, якщо інше не встановлено законодавством Російської Федерації.
Для виклику підрозділів пожежної охорони в телефонних мережах населених пунктів встановлюється єдиний номер - 01.
При гасінні пожеж проводяться необхідні дії щодо забезпечення безпеки людей, порятунку майна, в тому числі:
проникнення в місця розповсюдження (можливого поширення) пожеж та їх небезпечних проявів;
створення умов, що перешкоджають розвитку пожеж та забезпечують їх ліквідацію;
використання на безоплатній основі засобів зв'язку, транспорту, обладнання;
обмеження або заборона доступу до місць пожеж, а також обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів на прилеглих до них територіях;
евакуація з місць пожеж людей і майна.
Безпосереднє керівництво гасінням пожежі здійснюється керівником гасіння пожежі - прибулим на пожежу старшим оперативним посадовою особою пожежної охорони (якщо не встановлено інше), яке управляє на принципах єдиноначальності особовим складом пожежної охорони, які беруть участь у виконанні бойових дій з гасіння пожежі, а також залученими до гасіння пожежі силами.
Керівник гасіння пожежі відповідає за виконання бойового завдання, за безпеку особового складу пожежної охорони, що бере участь у виконанні бойових дій з гасіння пожежі, і залучених до гасіння пожежі сил.
Керівник гасіння пожежі встановлює межі території, на якій здійснюються бойові дії з гасіння пожежі, порядок і особливості зазначених дій, а також приймає рішення про порятунок людей, майна при пожежі. При необхідності керівник гасіння пожежі приймає інші рішення, в тому числі які обмежують права посадових осіб та громадян на зазначеній території.
Вказівки керівника гасіння пожежі обов'язкові для виконання всіма посадовими особами та громадянами, на території якої здійснюються бойові дії з гасіння пожежі.
Ніхто не має права втручатися в дії керівника гасіння пожежі або скасовувати його розпорядження при гасінні пожежі.
Матеріальний збиток, заподіяний при гасінні пожеж, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому чинним законодавством. Особовий склад пожежної охорони, інші учасники гасіння пожежі, що діяли в умовах крайньої необхідності, від відшкодування заподіяної шкоди звільняються.
Стаття 23. Виробництво пожежно - технічної продукції
Пожежно - технічна продукція виробляється на основі державного замовлення та державного оборонного замовлення, а також у порядку підприємницької діяльності.
Виробництво пожежно - технічної продукції регулюється і підтримується державою.
Державне замовлення на пожежно - технічну продукцію формується та розміщується на основі федеральних цільових програм у галузі пожежної безпеки. Державне оборонне замовлення на пожежно - технічну продукцію визначається Урядом Російської Федерації.
Організація робіт з виконання державного замовлення та державного оборонного замовлення здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.
Стаття 24. Виконання робіт і надання послуг у галузі пожежної безпеки
Роботи та послуги в галузі пожежної безпеки виконуються і опиняються в цілях реалізації вимог пожежної безпеки, а також з метою забезпечення попередження і гасіння пожеж. До робіт і послуг у галузі пожежної безпеки належать:
охорона від пожеж підприємств і населених пунктів на договірній основі;
виробництво, проведення випробувань, закупівля і поставка пожежно - технічної продукції;
виконання проектних, дослідницьких робіт;
проведення науково - технічного консультування і експертизи;
випробування речовин, матеріалів, виробів, обладнання і конструкцій на пожежну безпеку;
навчання населення заходам пожежної безпеки;
здійснення протипожежної пропаганди, видання спеціальної літератури та рекламної продукції;
вогнезахисні і тру - пічні роботи;
монтаж, технічне обслуговування та ремонт систем та засобів протипожежного захисту;
ремонт і обслуговування пожежного спорядження, первинних засобів гасіння пожеж, відновлення якості вогнегасних засобів;
будівництво, реконструкція і ремонт будівель, споруд, приміщень пожежної охорони;
інші роботи і послуги, спрямовані на забезпечення пожежної безпеки, перелік яких встановлюється федеральним і територіальними органами управління Державної протипожежної служби.
Стаття 25. Протипожежна пропаганда і навчання заходам пожежної безпеки
Протипожежна пропаганда - цілеспрямоване інформування суспільства про проблеми та шляхи забезпечення пожежної безпеки, що здійснюється через засоби масової інформації, за допомогою видання і розповсюдження спеціальної літератури та рекламної продукції, пристрої тематичних виставок, оглядів, конференцій і використання інших, не заборонених законодавством Російської Федерації форм інформування населення. Протипожежну пропаганду проводять органи державної влади, органи місцевого самоврядування, пожежна охорона і підприємства.
Навчання заходам пожежної безпеки працівників підприємств проводиться адміністрацією (власниками) цих підприємств відповідно до Правил пожежної безпеки в Російській Федерації.
Обов'язкове навчання дітей у дошкільних освітніх установах та осіб, що навчаються в освітніх установах, заходи пожежної безпеки здійснюється відповідними установами за спеціальними програмами, погодженими з Державною протипожежної службою. Органами управління освітою і пожежною охороною можуть створюватися добровільні дружини юних пожежників. Вимоги до змісту програм і порядок організації навчання зазначених осіб заходи пожежної безпеки визначаються Державної протипожежної службою.
Стаття 26. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки
Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки здійснюється за допомогою створення та використання в системі забезпечення пожежної безпеки спеціальних інформаційних систем і банків даних (далі - інформаційних систем), необхідних для виконання поставлених завдань.
Підстави і порядок внесення в інформаційні системи відомостей про пожежну безпеку, а також умови і порядок ознайомлення з ними посадових осіб і громадян встановлюються федеральними законами та нормативними документами з пожежної безпеки.
Метеорологічні служби та інші уповноважені державні органи зобов'язані негайно і на безоплатній основі інформувати Державну протипожежну службу про несприятливі для пожежної безпеки події і прогнозах. (Частина третя в ред. Федерального закону від 25.07.2002 N 116-ФЗ)
Засоби масової інформації зобов'язані негайно і на безоплатній основі публікувати на вимогу Державної протипожежної служби оперативну інформацію з питань пожежної безпеки.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні інформувати населення про прийняті ними рішення щодо забезпечення пожежної безпеки і сприяти поширенню пожежно - технічних знань.
Стаття 27. Облік пожеж та їх наслідків
У Російській Федерації діє єдина державна система статистичного обліку пожеж та їх наслідків.
Офіційний статистичний облік і державну статистичну звітність з пожеж та їх наслідків веде Державна протипожежна служба.
Порядок обліку пожеж та їх наслідків визначається Державної протипожежної службою за погодженням з Державним комітетом Російської Федерації за статистикою та іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади.
Встановлений порядок обліку пожеж та їх наслідків обов'язковий для виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.
Стаття 28. Протипожежне страхування
Протипожежне страхування може здійснюватися в добровільній і обов'язковій формах.
Підприємства, іноземні юридичні особи, підприємства з іноземними інвестиціями, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Російської Федерації, повинні проводити обов'язкове протипожежне страхування:
майна, що перебуває в їхньому віданні, користуванні, розпорядженні;
цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежею третім особам;
робіт і послуг у галузі пожежної безпеки.
Порядок та умови обов'язкового протипожежного страхування встановлюються федеральним законом. Перелік підприємств, що підлягають обов'язковому протипожежного страхування, визначається Урядом Російської Федерації.
З метою реалізації заходів пожежної безпеки в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, створюються фонди пожежної безпеки, що формуються за рахунок відрахувань страхових організацій із сум страхових платежів по протипожежному страхуванню в розмірі не нижче п'яти відсотків від цих сум. Управління фондами пожежної безпеки здійснює Державна протипожежна служба на основі типового статуту, який затверджується Урядом Російської Федерації.
Сума коштів, витрачених на протипожежне страхування підприємствами, іноземними юридичними особами, підприємствами з іноземними інвестиціями, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Російської Федерації, відноситься на собівартість продукції (робіт, послуг). Сума коштів, витрачених громадянами на протипожежне страхування, виключається з їх сукупних оподатковуваних доходів за поточний рік.
При протипожежному страхуванні страхувальникам надаються знижки зі страхових тарифів з урахуванням стану пожежної безпеки застрахованого майна. Розмір знижок зі страхових тарифів визначається страховиками самостійно.
Стаття 29. Втратила чинність. - Федеральний закон від 06.08.2001 N 110-ФЗ.
Стаття 30. Особливий протипожежний режим
У разі підвищення пожежної небезпеки рішенням органів державної влади або органів місцевого самоврядування на відповідних територіях може встановлюватися особливий протипожежний режим.
На період дії особливого протипожежного режиму на відповідних територіях встановлюються додаткові вимоги пожежної безпеки, узгоджені з Державною протипожежної службою.
Стаття 31. Науково - технічне забезпечення пожежної безпеки
Науково - технічне забезпечення пожежної безпеки здійснюють науково - дослідні, дослідно - конструкторські, проектні та інші науково - технічні установи та організації, а також відповідні навчальні заклади.
Фінансування науково - технічних розробок у галузі пожежної безпеки здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, коштів місцевих бюджетів, коштів підприємств і коштів фондів пожежної безпеки, а також за рахунок інших джерел фінансування. Науково - технічні розробки для реалізації завдань Державної протипожежної служби виконуються за рахунок коштів федерального бюджету.
Координація наукових досліджень у галузі пожежної безпеки покладається на Державну протипожежну службу, в системі якої знаходиться головний пожежно - технічне науково - дослідна установа.
Федеральні органи виконавчої влади, підприємства при створенні нових технологій і продукції організовують проведення необхідних науково - технічних розробок з метою забезпечення законних інтересів особистості, суспільства і держави в галузі пожежної безпеки.
Стаття 32. Ліцензування
Справжнім Федеральним законом встановлюється ліцензійний (дозвільний) порядок здійснення діяльності (робіт, послуг) в галузі пожежної безпеки.
Перелік ліцензованих видів діяльності (робіт, послуг) в галузі пожежної безпеки визначається Урядом Російської Федерації. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації з урахуванням місцевих умов можуть встановлювати додаткові види діяльності (робіт, послуг) в галузі пожежної безпеки, що підлягають ліцензуванню.
Діяльність (роботи, послуги) в галузі пожежної безпеки здійснюється на підставі ліцензій, які видаються Державної протипожежної службою. Порядок ліцензування визначається Державної протипожежної службою. При цьому розмір ліцензійного збору встановлюється за погодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації. Фінансові кошти, одержувані Державної протипожежної службою в результаті ліцензування, направляються у відповідні фонди пожежної безпеки.
Здійснення підприємством або громадянином діяльності (робіт, послуг) в галузі пожежної безпеки без ліцензії або з порушенням умов ліцензування тягне за собою відповідальність згідно з законодавством Російської Федерації.
Дотримання вимог пожежної безпеки є обов'язковою умовою ліцензування для всіх ліцензованих видів діяльності (робіт, послуг).
Стаття 33. Сертифікація
Сертифікація - діяльність з підтвердження відповідності продукції та послуг встановленим вимогам пожежної безпеки, що здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації.
Перелік продукції і послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації, визначається Державної протипожежної службою.
За ініціативою громадян та юридичних осіб може проводитися добровільна сертифікація на умовах договору між заявником та органом з сертифікації.
Сертифікат пожежної безпеки є обов'язковою складовою частиною сертифікату відповідності.
Порядок організації та проведення сертифікації визначається Державної протипожежної службою за погодженням з Комітетом Російської Федерації по стандартизації, метрології та сертифікації.
Оплата робіт з сертифікації проводиться виробником (продавцем, виконавцем) продукції і послуг. При цьому витрати на проведення сертифікації відносяться на собівартість продукції і послуг http://bio.fizteh.ru/abiturs/zakony/pozhar_zakon/pozhar_zakon4.html

Забезпечення пожежної безпеки підприємства (практичний посібник для керівника підприємства) / Под ред. М. І. Фалєєва - М.: Інститут ризику і безпеки, 2003.
ISBN 5-89635-028-7
В даний час пожежі будівель і споруд виробничого, житлового, соціально-побутового і культурного призначення, а також масові лісові і підземні торф'яні пожежі залишаються найпоширенішим лихом. Найчастіше пожежі призводять до загибелі людей і великих матеріальних збитків. У зв'язку з цим велике значення має грамотне і неухильне дотримання норм і правил пожежної безпеки. При цьому, поряд із заходами щодо запобігання пожеж, повинні бути в стані повної готовності сили та засоби з ліквідації пожеж та пом'якшенню їх наслідків.
В останні роки в Росії виникло багато підприємств, що розрізняються як за масштабами та видами виробничої діяльності, так і за організаційно-правовими формами. Як правило, очолюють ці підприємства енергійні та цілеспрямовані люди, які добре знаються на своєму основному бізнесі, але в питаннях забезпечення пожежної безпеки підприємства не мають підготовки в тій мірі, як цього вимагають від керівника законодавчих, нормативно-правові акти та відповідні органи влади.
Книга націлена допомогти керівникам у практичній роботі щодо забезпечення пожежної безпеки підприємств, містить необхідну інформацію про правові основи забезпечення пожежної безпеки, права й обов'язки керівника з протипожежного захисту підприємства, нормативні вимоги до інженерно-технічного забезпечення пожежної безпеки об'єктів, технічних засобах систем пожежної сигналізації та пожежогасіння , засобах порятунку та індивідуального захисту, протипожежному страхуванні, державному пожежному нагляді, адміністративної та кримінальної відповідальності керівника за порушення в галузі пожежної безпеки
Книга призначена для керівників підприємств, організацій, установ та об'єктів, а також фахівців у галузі пожежної безпеки, співробітників органів державного управління, нагляду та контролю, фахівців федеральних і регіональних органів виконавчої влади, викладачів та учнів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Реферат
174.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Забезпечення пожежної безпеки
Забезпечення пожежної безпеки на суднах
Забезпечення пожежної безпеки населення
Забезпечення пожежної безпеки виробничих об`єктів 2
Забезпечення пожежної безпеки виробничих об`єктів
Забезпечення пожежної безпеки освітнього процесу
Загальні положення забезпечення пожежної безпеки енергооб`єктів
Система забезпечення пожежної безпеки радиобашни для мереж стільникового зв`язку
Забезпечення безпеки життєдіяльності на виробництві
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru